21.12.2012.Godine II -DA LI CE SKORO BITI APOKALIPSA ??? KRAJA SVETA 2012. NECE BITI!!!

2012.GODINA KRAJ ILI POCETAK?  –  KRAJA SVETA 2012. NECE BITI!!!

1. Čovjećanstvo i planeta Zemlja trenutno prolaze kroz velike promjene i pomak u svijesti i percepciji realnosti.

2. Civilizacija Maya u Centralnoj Americi bila je najnaprednija civilizacija u usporedbi s vremensko/tehnološkim znanjem.

Njihov glavni kalendar je najtočniji na planeti.Nikad nije pogriješio. U stvari, imali su 22 kalendara ukupno,pokrivajući mnoge cikluse vremena u univerzumu i našem solarnom sistemu.

3. Majanski peti svijet je završio 1987.g. Šesti svijet počinje 2012.g. Dakle, mi smo trenutno „između svjetova“. To vrijeme oni zovu „Apokalipsa“ ili otkriće. To znaći da će realna istina biti objelodanjena, odnosno otkrivena. To je također vrijeme za nas da poradimo na „našim stvarima“ individualno i kolektivno.

4. Majanski 6. svijet je zapravo prazan. To znaèi da je na nama, kao kreatorima( ne jedinim ), da počnemo kreirati novi svijet i civilizaciju koju sada želimo.

5. Maje su također rekli da ćemo do 2012.g. odbaciti tehnologije koje sad poznajemo. Odbaciti vrijeme i novac. ući u 5. dimenziju poslije prolaza kroz 4. dimenziju. ( 5. dimenzija je u stvari 4. denzitet )Planeta Zemlja i solarni sistem će ući u galaksijsku sinhronizaciju sa ostatkom Univerzuma.Naša DNA će biti „unaprijeđena“ ( ili reprogramirana ) iz centra naše galaksije. ( Hunab Ku ):“Svatko na ovoj planeti mutira. Neki su svjesniji od drugih. Ali svakome se to dešava.“

6. 2012.g. ravnina našeg solarnog sistema će se izjednačiti sa ravninom naše galaksije,Mlječnog Puta. Taj ciklus traje 26000 godina od početka do završetka. Virgil Armstrong također govori da će se druge dvije galaksije izravnati sa našom u isto vrijeme.

7. Vrijeme se u stvari ubrzava ( ili raspada ). Tisućama godina Schumann-ova rezonancija ili puls ( kucanje srca ) planete Zemlje je bila 7,83 ciklusa po sekundi,vojska je to uzimala kao vrlo pouzdanu referencu. Međutim, od 1980.g. ta rezonancija polako raste. Sada je preko 12 ciklusa po sekundi ! To znači da je to ekvivalentno s vremenom od manje od 16 sati po danu umjesto „starih“ 24 sata.

8. Za vrijeme Apokalipse ili vremena „između svjetova“ mnogi ljudi će iskusiti mnoge osobne promjene. Te promjene će biti mnogobrojne i varijabilne. To je sve dio onoga radi čega smo ovdje da bi to doživjeli i iskusili. Primjeri mogu biti razni, od prekida nekih veza, seljenja na druge lokacije, promjena posla, pa sve do promjena u načinima razmišljanja, promjena DNA ( vraćanje neaktivnih dijelova natrag u funkciju ),…itd.

9. Zapamtite, u svakom danom momentu mi radimo male ili velike odluke. Svaka odluka je bazirana na ljubavi ( ljubav ne kao kemijska reakcija našeg tijela, već pravo značenje ljubavi = svjetlo = znanje ) ili strahu ( mrak = suzbijanje znanja = manipulacija ). Odaberite ono što vam dolazi iz vaše intuicije, ne intelekta, slijedite vaše unutrašnje želje. Prilagodite se.

10. Misaone forme su vrlo važne i utječu na naš svakodnevni život. Mi stvaramo našu realnost sa našim mislima. Ako mislimo negativno o drugima, to ćemo i privući. Ako pak razmišljamo pozitivno, privući ćemo pozitivne ljude i događaje. Dakle, budite svjesni svojih misli i eliminirajte nepotrebne negativne ill osuđujuće misli.

11. Budite svjesni da je većina medija kontrolirana od strane manjine. Koristite moć rasuđivanja! Potražite sakrivene motive i planove. Zašto je baš ta informacija dana vama? Što je „njihov“ stvarni plan? Da li je to slučaj problem-reakcija-solucija? Da li „oni“ kreiraju problem da bi vi reagirali i zahtjevali rješenje tog problema,pa će vam „oni“ ponuditi njihovo rješenje? Rješenje je ono što su „oni“ na početku i željeli!

12. Zapamtite da se gotovo ništa ne dešava slučajno. Svi događaji su isplanirani od nekih agencija ili bilo čega drugog. Ali, unatoć tome, baš je predivno vrijeme za biti „živ“ ovdje u ovo vrijeme!!!

MAJANSKI KALENDAR

Drevne su Maje bile opčinjene vremenom. Bili su poznati po svojim metodama iscrtavanja vremena i po svojim predskazanjima na osnovi ritmova vremena. Njihovo osnovno poznavanje vremena nije poteklo od njih samih,ono je nadogradnja onoga što su već poznavali i razvili Olmeci. Maje su razradili najmanje sedamnaest

kalendara, uvelike zasnovana na orbitama zvijezda i planeta. Tih je sedamnaest cikličkih kalendara uzajamno usklađeno, a različiti ciklusi kalendara uklapaju se jedni u druge kao zupci zupčanika sata. Mnogi su od tih ciklusa nevjerojatno precizni, a zasnovani su na periodicitetu prirodnih ritmova kozmosa.

Neki od brojeva odigrali su važnu ulogu u vremenskoj liniji u kojoj se razvijao kalendar. Najprije od svih, 20 je bio broj koji predstavlja temeljnu brojevnu jedinicu za Maje, kao što je to 10 u našem decimalnom sustavu.

Maje razlikuju «zemaljski» kalendar od «božanskog». Ključni broj zemaljskog kalendara je 9. Ovdje se treba prisjetiti borja 9 kao simbola čovječanstva. Kada Biblija govori o, na primjer, grupi od 144 000 ljudi koji će biti

spašeni, to simbolizira broj 9 (1+4+4), što je broj čovječanstva. Maje su bile svjesne činjenice da se čovječanstvo nalazi u bezbožnom stanju kojega obilježava dualnost, podvojenost. Zbog toga je njihov najvažniji zemaljski kalendar zasnovan na «dvaput devet». Množeno s osnovnim brojem 20 dobivamo 360 dana, zatim se dodaje još

5 dana, takozvanih «dana van vremena», kako bi se kompletirala sunčeva godina od 365 dana. Sveti su kalendari drugačiji. Kod njih je također broj 20 osnova, ali tu se on množi sa svetim brojem 13. Trinaest je majanski sveti broj. Prisjetimo se važne uloge koju broj 13 ima u kršćanskim misterijima, Isus je, na primjer,trinaesti među dvanaest učenika. Sveti kalendar ili «Tzolkin» sastavljen je od kombinacije dvadeset takozvanih

sunčevih pečata i trinaest svetih tonova, što rezultira s 260 varijacija (dana). Tako svaki dan ima posebno značenje, zavisno o kombinaciji.

Zemaljski i sveti život kombiniraju se zajedno u jednu vremensku liniju koja pokriva duži period. Zajedno sa zemaljskim sunčevim kalendarom koji se sastoji od 365 dana, sveti kalendar tvori duži ciklus od 52 godine (što je najmanji zajednički nazivnik od 260 i 365 dana). Tih 52 godine u slijedu se sastoje od 4×13 godina. Tako je 4 elementa, ili 4 vrha kompasa, pomnoženo sa svetim brojem 13 i tvori savršeni ciklus. Osoba koja doživi 52

godine, u majanskoj je kulturi smatrana mudrom.

Uz sve to, Maje su se služile i mjesečevim kalendarom koji se sastoji od 13 mjeseci sa po 28 dana. Ako izuzmemo duboko značenje broja 13, i razmotrimo da je taj kalendar puno logičniji no naš od 12 mjeseci koji nisu jednako dugi, uviđamo da tijekom cijele godine dobivamo takvom podjelom trinaest perioda po jedan pun mjesec u jednoj godini.

Osim što su imali kalendare kojima su mjerili godine, Maje su se bavili i puno dužim odsječcima vremena.

Najpoznatiji majanski kalendar je vjerojatno ogroman kalendarski ciklus od 13 dugih razdoblja (baktuna), koji završavaju 21. prosinca 2012. Arheološka istraživanja nam kazuju da je taj kalendar započeo godine 3114. Prije Krista.

Kada su stvarali taj kalendar, Maje su vjerojatno odbrojavali vrijeme unatrag. Smatra se, stoga, da u tom slučaju za njih nije bio bitan početak, nego kraj kalendara. Ali, kakvo značenje ima 21. prosinac 2012?

Za Maje je 21. decembar važan trenutak u godini. To je najkraći dan, nakon kojega se svjetlo postepeno ponovno povećava. Prema Majama, tijekom zimskoga solsticija je staro Sunce umrlo, a novo se rodilo. Gledano sa Zemlje, 21. prosinac je dan kada se Sunce okreće s obzirom na zvijezde. Ovaj se fenomen naziva i precesija ravnodnevice i događa se uslijed kretanja Zemljine osi. Sunce se nalazi u točno jednakoj poziciji jednom u svakih 26 000 godina. Maje su bili toga svjesni.

Značajan podatak vezan za godinu 2012. jest da će se za zimskoga solsticija (21. prosinca) Sunce nalaziti u zodijačkom znaku strijelca. Ako pogledamo čisto večernje nebo na mjestu gdje ima malo svjetla i zagađenja zraka, možemo primijetiti da se zodijački znak strijelca poklapa sa središtem Mliječnoga puta. Dana 21. prosinca 2012, Zemlja, Sunce i središte Mliječnoga puta biti će

postavljeni u liniju. Za Maje je središte Mliječnoga puta nalik golemoj kozmičkoj maternici, kao kakva božanska jezgra iz koje sve nastaje i u čemu sve, u konačnici, nestaje.

Dana 21. prosinca 2012. novo će Sunce primiti snagu izravno iz svog božanskoga srca i odmah je predati Zemlji.

To je poseban trenutak za koji mnogi smatraju da će dovesti do važnih preobrazbi. Mnogo je o tome bilo pisano,posebno u zapadnim duhovnim krugovima. Neki čak kažu da se tu radi o kraju svijeta. Treba, međutim,napomenuti, da Maje nisu nikada govorili o kraju svijeta. Oni su, ipak, razmišljali u terminima ciklusa, pa je, prema njima, svaki kraj ujedno i novi početak, i u ovomu slučaju – novi ciklus od trinaest perioda. Stoga to vrijeme obilježavaju, kao svako drugo vrijeme tranzicije, posebne mogućnosti i prilike za čovječanstvo da poduzme korak naprijed ka višoj svijesti. Život u svjesnom skladu s kozmičkim ritmovima božanskoga srca bio je univerzalna poruka koju su Maje ostavile za nas u svojim kalendarima.

PROROČANSTVO S NAADI PALMINIH LISTOVA

Naadi palmini listovi su zbirke sanskrtskih i tamilskih zapisa,sadrže osobne poruke za pojedinačne tražioce i proročanstva o globalnim krizama.Navodno su napisane prije 5.000 godina od strane indijskog avatara Šive.

Slika avatar šiva

Zapisano je da će 2008.godine doći do neke vrste ekonomskog sloma i političkih nemira u velikom broju širom svijeta,i svijest o tome već utječe na broj ljudi veći nego ikad prije.

Bit će razdoblje velike opasnosti od dvije zaraćene strane koje se bore za prevlast u tri svjetske regije.

Klimatske promjene nastale uslijed sunčeve aktivnosti promjenit će okoliš.

Najekstremniji događaji dogodit će se 2009.i između kraja 2012,i 2013.godine.

Doći će do dvije geološke promjene(promjene magnetskih polova zemlje) a u obje prilike će na neki način biti uključena voda.

Prognoze oko 2012.

Postoje markantne paralele između raznolikosti u odnosima na 2012-tu. To znači da postoji mnogo svijetskih različitosti u pogleda tog datuma.

Emisari iz mnogih različitih tradicija i kultura govore o vjerovanjima i prorokuju dugo čekani datum 2012 …

Hopi: U razdoblju od 25 godina (koje ističe 2012.) nakon čega slijedi pročišćavanje kraj četvrtog i početak petog svijeta.

Maje: To zovu „kraj dana“ ili kraja vremena koliko je poznato.

Maori: Recimo da će se kao “veo” otopiti i održat će se spajanje fizičkih i duhovnih svjetova.

Zulu: Vjeruju da je cijeli svijet će biti okrenut naopačke.

Hindusi: Kali Yuga (kraj puta čovjeka). Dolazak Kalki & kritične mase Prosvijetljeni motivacija.

Inke: Zovemo je „Age of Meeting” Opet mi sami.

Slika aztec

Asteci: Nazovite ovo vrijeme Šestom nedjeljom, a vrijeme transformacije. Stvaranje nove utrke.

Dogoni: Govore da dolazi svemirski brod za posjetitelje, “u Nommo”, će se vratiti u obliku plavu zvijezdu. Biće potvrđen nastanak Petog svijeta.

Njihov drevni “čeroki kalendar” završava se upravo u 2012. – a radi kao Majanski kalendar.

Tibetanci: Kalachakra učenja prorokuje Budino predviđanje dolaska Zlatnog doba.

Egipćani: Prema “Great Pyramid” (kameni kalendar), sadašnje vrijeme ciklusa završava u godini 2012 AD.

Hoće li se ujutro zimski solsticij 2012. pojaviti kao i svako drugo jutro?

Da li ćemo doživjeti sebe kao više ili ekspanzivan-telepatske?

Pregled i izjave poznatih.

Telepatsko uzajamno dejstvo, što će na kraju uništiti vrijeme. (Alice Bailey pisac knjiga Problem čovječanstva Povratak Krista)

Prevod, ili dematerijalizacija na neku drugu sferu Svemira. (Teilhard de Chardin francuski teolog)

Stvar-antimaterija, implozija, ostavljajući mutaciju materije u photonskoj formi. Našim umovi će se objediniti poput ulomaka holograma. (Terence McKenna,američki pisac)

Evolucijski kvantni skok. Human / ET sučelje i dolazak nove vrste ili kraljevstva na Zemlji. (Jon King)

U 2012, Zemljine osi će se nageti, uz polarni obrat, što će dovesti do zemaljskih i nebeskih rešetki, a mi ćemo se penjati na sljedeću dimenziju izvan vremena. (Moira Timms,egiptolog)

Ljudska rasa će se ujediniti kao jedan krug. Solar & galaktički mjenjač, zvuk će se navodnjavati u planetaran polju. A trenutno punjenje oba pola čini da će se preko neba povezati polarna aurora u jedan brilijantni bljesak. (Jose Arguelles,meksički pisac)

Trenutak kvantnog buđenja. A nano sekunda će se protegnut u beskonačnost i postati ne-vrijeme, tijekom kojeg ćemo svi doživjeti punu svijest o tome tko smo i zašto smo inkarnirani. Ako odlučimo da se vratimo u ljudskom obliku, mi ćemo to učiniti u jednoj “reflektivnoj čeliji”, jer to je naš vlastiti usud. (Ken Carey, New Age medij)

JOHN MAJOR JENKINS

JENKINS, medunarodno priznati strucnjak za drevnu astronomiju i Majanski kalendar, nedavno je govorio o svojem radu i zivotu. ‘Posvetio sam se rekonstruiranju izgubljenih kozmologija’, kaze Jenkins, ‘raspletanju zamrsenih niti goleme, globalne paradigme, danas zaboravljene.’ Naglasava daje njegov rad istodobno razjasnjenje i velicanje Pradavne tradicije, ili „vjecne filozofije” – pojmovi koji se odnose na univerzalne istine sadrzane u srcu velikih svjetskih religija i filozoflja, a prezivjele su.

‘Vjerujem da se ljudska vrsta moze duhovno razvijati ozivljavanjem pradavne tradicije, koja je zakopana ispod materijalizma suvremenog svijeta’, kaze on. Upravo je Jenkinsovo ostroumno i strpljivo istrazivanje te tradicije prodrlo do bogatih temelja ispod materijalizma naseg vremena, i otkrilo drevno skriveno „blago“, odnosno, GALAKSIJSKO PORAVNANJE koje ne cini samo srz majanskoga kalendara, već je i u samom sredistu Vedske kozmologije i raznih tradicija Staroga svijeta, ukljucujuci Mitraizam, svetu arhitekturu, i grcku svetu geografiju. Pojedinosti svoje progresivne rekonstrukcije iznosi u dvije prekretnicke knjige:

Maya Cosmogenesis 2012: The True Meaning of the Maya Calendar End Date (Majanska kozmogeneza: pravo znacenje posljednjeg datuma u kalendaru Maya)

Galactic Alignment: The Transformation of Consciousness According to Mayan, Egyptian, and Vedic Traditions (Galaksijsko poravnanje: preobrazba svijesti prema majanskim, egipatskim i vedskim predajama).

Sredinom 1990-ih, tijekom istrazivanja posljednjeg datuma 2012. u kalendaru Maya, Jenkins je desifrirao ono sto on naziva „galaksijskom kozmologijom“ Maya. Shvatio je da su Maye razumjeli ciklus od dvadeset sest tisuca godina, poznat kao precesija ekvinocija, i mijenjanje Zemljine orijentacije prema galaksijskom sredistu. Drevne je Maye pronicanje u te zvjezdane pomake neizbjezno dovelo do spoznaje da ce se jednom u dalekoj buducnosti, u vrijeme solsticija u prosincu, Sunce poravnati sa sredistem Mlijecnog puta, sto se moze vidjeti kao „nuklearna izbocina“ izmedu zvijezda Strijelac i Skorpion. Maye su galaksijsko srediste dozivljavali kao utrobu „Velike majke” koja se neprestano obnavlja, te su poravnanje odredili posljednjim datumom u svojem kalendaru.

Jenkins je vjesto kombinirao otkrica arheo-astronomije, ikonografije i etnografije, stapajuci ih u izrazito suvislu sintezu. To mu je omogucilo ozivljavanje rascjepkanog svjetonazora koji naziva „multidimenzionalnim“. Ne zanima ga izmisljanje novog sustava, vec ozivljavanje starog, takvog koji je zbog svojeg galaksijskog fokusa napredan na nacine sto ih suvremena znanost jedva moze shvatiti. Koristeci mitove, simbole, tekstove i glasove Pradavne tradicije, Jenkins kaze da je Pradavna tradicija po prirodi galaksijska, a galaksijsko je srediste njezino orijentacijsko ishodiste i transcendentalni izvor mudrosti sto je sadrzi, a cini se daje sada spremna dramaticno izici na pozornicu Ijudske povijesti … poput izgubljene Atlantidske dimenzije Ijudske duse.’

Buduci da astronomska karta prikazana u Jenkinsovim novijim djelima tako znakovito zadire u poravnanja i geodeziju mnogih svetih mjesta, ezotericna hermeticna tvrdnja „kako gore, tako dolje“ sad je razotkrivena cinjenica. To je osobito tocno za Izapu u Chiapasu, Meksiko.

To je mjesto koje nam daje kalendar 2012.’, kaze Jenkins. ‘Ovdje je u monumentalnu skulpturu sifrirana mudrost Maya o tome sto za nas znaci poravnanje 2012!,’ Tri obredne skupine spomenika u Izapi sadrze „ostavstinu“ za nase vrijeme, u smislu razumijevanja galaksijske kozmologije drevnih Maya. Jenkins skupinu kipova u Izapi tumaci kao ‘samim pocetkom tih spoznaja, a ondje ima mnogo toga sto nam moze pomoci da shvatimo sto je nama, danas, sudeno da prozivimo. Sifrirana je poruka svjedocanstvo o briljantnosti drevnih promatraca neba iz Izape.’

MiSLITI I ZNATI

Jenkinsovo naginjanje mistici nije previse vidljivo u njegovim novijim knjigama, koje su akademski stroge i dobro dokumentirane, bez nijekanja dubljih duhovnih istina. Prema njegovu misljenju, ‘intelekt nije protuslovan duhovnosti. U pocetku mojih istrazivanja, kad se moje pisanje prebacilo s poezije i skladanja pjesama na publicistiku i istrazivanja, osjecao sam daje izrazito vazno biti jasan i koncizan u svojim otkricima, uglavnom zato sto se cinilo da duhovni materijalizam u izdavastvu razrjeđuje netaknutu cistocu univerzalnih istina s kojima dolazi u doticaj. Metafore izvucene iz profane moderne kulture i novi izrazi, kovali su se za vjecne istine… događalo se iskrivljavanje drevne mudrosti. Stoga sam odlucio svoj racionalni intelekt staviti u sluzbu viseg intelekta, odnosno srca. Srce je doista vece od mozga. S takvim pristupom, Jenkinsov rad sluzi kao primjer sposobnosti da se pode dalje od astronomije, i dublje zađe u metafiziku duhovne preobrazbe koja nas ocekuje na putu prema galaksijskim vratima.

Galaksijska vrata, i njihovo znacenje za nase vrijeme, u sredistu su pozornosti knjige „Galactic Alignment” (Galaksijsko poravnanje). Kako se priblizavamo 2012. godini i posljednjem datumu u kalendaru Maya, jasno je da se spoznaje o zavrsetku sadasnjeg doba, iznijete u mnogim svjetskim tekstovima mudraca, stapaju i Jenkins ih tumaci u svojoj najnovijoj knjizi. Prema njegovim otkricima, posljednji od cetiri hinduska vremenska ciklusa, koji se zovu Yuge, zavrsava u skladu s posljednjim datumom Maya, kao i Doba Riba.

Krscanski milenarizam, u kojem je vazna 2000. godina, takoder je iznenadujuce blizu galaksijskom poravnanju. Godina 2012. je astronomski defmirano vrijeme kad ce se Sunce za zimskog solsticija poravnati sa sredistem Mlijecnog puta. Jenkins daje prikaz rada galaksijskog filozofa Olivera Reisera, da bi ponudio znanstveno tumacenje o tome kako se poravnavaju nas Suncev sustav i galaksijska ravnina, te kakve bi mogle biti posljedice za zivot i svijest na Zemlji.

Neizbjezno pitanje glasi: Znaci li ista promjena naseg odnosa prema sirem univerzumu?’. Jenkinsovo iscekivanje tog pitanja u potpunosti je razvijeno u knjizi Galactic Alignment, ali insistira i daje sledeći odgovor na to pitanje: Ono sto se sada dogada bilo je u sredistu mnogih, mnogih starih sustava i drevnih filozofija, u prakticki svim svjetskim tradicijama. Ako nasa vlastita civilizacija, ukljucujuci nase znanstvene i religiozne vođe, ne vidi nikakvo znacenje u torn stvarnom događaju, onda ostajemo sami, odvojeni od svjetskih tradicija koje su ga vidjele.

Profesor Jocelyn Godwin sa Sveucilista Colgate, i sam autor radova o ezotericnim temama, smatra vrijednim istrazivanje ciklusa od dvadeset sest tisuca godina (za koji je galaksijsko poravnanje „zavrsni“ dogadaj) u smislu da se otkrije njegovo znacenje. On kaze: ‘John Major Jenkins najuceniji je globalni glas u sve vecem zboru teoreticara „galaksijskog centra“. Ugradivsi temu u kontekst pradavne tradicije, podize je na novu razinu ozbiljnosti, i uvjerenosti.

Jenkins naglasava da njegov rad ne zagovara novi „sustav“ ili „model“, vec nudi rekonstrukciju izgubljenih spoznaja. Napominje da se, retrospektivno, čini da je njegova nastojanja vodila početna inspiracija dobivena nakon vizije božice Zemlje. Osjeća daje „netko vukao konce iza scene“ kako bi pridonio jasnoci njegova djela, koje se zapravo odnosi na ponovno rodenje svijeta. Kaze da mu se kolicina nerazumijevanja i pogresne informiranosti u svijetu cini „nevjerojatno zalosnom“ i da, vise od svega, zeli da njegov rad bude nadahnuce, da ljudima pomogne u stjecanju dubljeg razumijevanja drevnih poucavanja o Ijudskoj preobrazbi.

POCETAK JE BLIZU!

U mnogim velikim svjetskim kulturama iz antickih vremena, srediste Mlijecnog puta dozivljavalo se kao krilo bozice Velike majke, izvoriste i srediste vidljivih svjetova, te kao ultimativno sredstvo za nase obnavIjanje na kraju povijesnog „poglavlja“. Podrucje galaksijskog centra je, za Maye, bilo ishodiste, ill mjesto rođenja.

Zbog toga je Jenkinsov dozivljaj „ponovnog rođenja“, s božicom koja daruje blagodati, bio posebno znacajan, jer ga je izravno poveo u istrazivanje koje je dovelo do razotkrivanja cjelokupne mitske grade povezane s astronomskim vremenom 2012. godine, kad ce se Sunce u utrobi Velike majke u sredistu Mlijecnog puta ponovo roditi. Jenkins vjeruje da je osobito vazno razumjeti da 2012. znaci proces poravnanja, te da se bilo kakva ocekivanja ne bi trebala usredotociti samo na jedan određeni dan. Unatoč tome, 2012. je usla u narodnu svijest i moze se smatrati zavrsetkom Velike Godine precesije, umiranja starog i rađanja novog bas kao kod izmjene dana i noci, lunarnog mjeseca ili solarne godine. Nase precesijsko putovanje oko velikog kotaca Zodijaka je razdoblje trudnoce čovječanstva od dvadeset sest tisuca godina, a vrijeme rodenja je 2012. Kao u svim pocecima, novi zivot je svrha, ali uvijek postoji mogucnost nesrece ili katastrofe ako sve nije u skladu sa silom i vaznoscu „obreda zrelosti“, poznatog kao rodenje. Opiranje nasuprot prihvacanju moze dovesti do drukcijih rezultata.

Sasvim je prirodno da se pojavljuju pitanja o tome sto Jenkins vidi na obzoru izmedu sadasnjeg trenutka i 2012. Jenkins oprezno odgovara. „Mozda to nije popularno reci, ali istina je, kaže; cilj 2012-ta zapravo nije sama godina; rijec je o pomaku orijentiranom na proces. Rijec je o otvorenim vratima, o prilici koja se javlja jednom u precesijskom ciklusu da se prikljucimo galaksijskom izvoru zivota”. Naglasava da postoje sile koje su vec pocele djelovati i vode nas kroz preobrazbu koja nije slicna nicemu dozivljenom u tisucljecima… Cinjenica koja nas cini poniznima i otreznjava nas jest, da smo pozvani stvarati, njegovati i pridonositi razvijanju necega sto će cvjetati mnogo poslije nakon sto mi, kao pojedinci, umremo. Na kocki je veci zivotni val covjecanstva.’ Podsjeca nas na pouku americkih domorodaca da treba gledati sedam generacija unaprijed ako zelimo donositi mudre odluke, te predlaze da bi to trebala biti i nasa vodeca maksima.

što se tice same 2012. godine, Galactic Alignment ukazuje na kompas vremena, koji nije samo dogadaj s uzrokom i posljedicom, vec uzviseniji proces duhovne preobrazbe (koji moze biti intenzivan i zahtjevan). Ako 2012. godina znaci nesto odredeno, vjerojatnije je rijec o vremenu ponovnog okupljanja tradicionalnih Maya, ciji je kalendar za 2012. godinu predvidio kraj Svjetskog doba, istinu duboko usadenu u njihovu mitologiju o stvaranju. Veliki umovi Srednje Amerike koji su povezivali mitologiju, politicku organizaciju, religiju i astronomiju u jednu cjelinu, zasigurno su zeljeli da suvremeni Maye razumiju i ponovno preuzmu velicinu postignuca svojeg naroda u proslosti. Jenkins u knjizi Galactic Alignment istrazuje u kojoj je mjeri galaksijsko poravnanje, sredisnja doktrina u globalnim predajama. Pronalazi ga u mitraizmu, vedskoj astronomiji, u doktrini Yuga, islamskoj astrologiji, europskoj svetoj geografiji, krscanskoj religioznoj arhitekturi Srednjeg vijeka i raznim hermeticnim predajama. ‘Za mene, to znaci da je znanje Maya o galaksijskom poravnanju 2012. sadrzano cak i u jezgri zapadnjacke duhovnosti, te moze sjediniti tradicije koje se na povrsini doimaju posve razlicitima.

čovjek se pita kako Jenkins dozivljava sustinu svojeg rada, i sto je za njega sljedece. Sustinu? Moja stalna veza sa Sofijom, uzvišenijom mudrošću. Moj rad sa simbolikom Drva zivota poveli su me u ta podrucja istrazivanja. Prototip Velike majke obnavljanja i mudrosti stalni je motiv koji se pojavljuje u gotovo svim mojim knjigama. čak i ako mi to u pocetku nije bila namjera. Sve u svemu, sustina djela je iscjeljivanje, obnavljanje i otvaranje malenih vrata na kraju vremena koja vode u novi svijet, novi ciklus u drami ljudskog razvoja.

Nekoliko vekova pre nove ere Maje su osmislili kompleksni kalendar, za koji stručnjaci tvrde da je najtačniji od svih poznatih. Posle dešifrovanja došli su do zaključka da kraj dolazi za nešto manje od tri godine. Ovu teoriju, sve popularniju u svetu, podržali su i pojedini matematičari i astrolozi, koji su takođe izračunali isti datum za smak sveta, kao i Maje.

Šta bi trebalo da se dogodi tog sudnjeg dana 21. decembra 2012. godine? Tada će se odigrati redak astronomski fenomen, koji se dešava jednom u 230 miliona godina. Sunčev sistem će se izjednačiti sa Mlečnim putem i još dve galaksije će biti poravnate sa našom. U teorijama geofizičara pominju se i radikalne promene elektromagnetnog polja Zemlje, pa čak i zamena polova, što bi izazvalo katastrofu kataklizmičnih razmera. I baš tog datuma, završava se i drevni kalendar Maja…

Narod Maja poznat je po brojnim dostignućima koja su i danas misterija za naučnike. Na primer, Maje su sa neobjašnjivom tačnošću, izračunavali periode okretanja nebeskih tela. Iako nisu znali za teleskope i druge astronomske sprave, smatrali su da godina traje 365,242129 dana. Prema važećem gregorijanskom kalendaru Zemlja se okrene oko Sunca za 365,242500 dana. A tek nedavno, uz pomoć najpreciznijih savremenih astronomskih uređaja, utvrđeno je da godina traje 365,242198 dana. Takođe, ovaj drevni narod je izračunavao trajanje meseca sa tačnošću od 0,0004 dana, a u određivanju vremena za koje se planeta Venera okrene oko Sunca pravili su grešku od samo 14 sekundi na 100 godina. Kalendar Maja sastojao se iz šest delova. Aktuelni, peti deo u kojem mi sada živimo je započet 1987, a završava se 2012. Od 2012. će započeti šesti deo kalendara koji je prazan… U kalendaru Maja je i dan rođenja Isusa Hrista, označen kao dan kada bi trebalo da se dogodi nešto veliko. Označen je period Drugog svetskog rata i još neki važni događaji.

Arheolozi su, prošle godine, u potpunosti uspeli da dešifruju pismo i matematiku Maja, po kojima se predviđa da će 21. decembra 2012. godine nestati naša planeta. Oni su još pre dve hiljade godina dali preciznu tablicu kretanja Sunca, planeta i asteroida u odnosu na Zemlju

– za svaki dan. Velika je misterija zašto se ta tablica završava sa 21. decembrom 2012. godine. Mnogi s razlogom pretpostavljaju da su drevni astronomi Maja predvideli da planeta posle tog dana neće postojati.

U spisima Maja se poravnanje koje će se dogoditi tog dana naziva spajanje sa utrobom Velike Majke, odnosno Zemlje. Maje su verovale da ukupan ciklus života Zemlje traje 26.000 godina. Tog dana se očekuje ulazak u šesto doba i, prema njihovom verovanju, šesto doba je, zapravo, prazno i zavisi isključivo od kreatora nove civilizacije.

Kulminaciju ekonomske krize neki teoretičari predviđaju upravo oko 2012. Bez obzira na sve teorije i predviđanja, jedno je sigurno – ako se 2012. ništa ne dogodi, u Londonu će biti održane Letnje olimpijske igre.

Upravo ovog datuma, prema mišljenju i proračunima nekoliko vrhunskih matematičara, planeta će, jednostavnim rečnikom, umesto da uspori, 21. decembra 2012. godine, ubrzati u najoštrijoj krivini oko Sunca, zbog čega će se na površini pretumbati kontinenti i nastaće opšti haos.

Neki teoretičari, među kojima su i poznati arheolozi, duhovni učitelji, majstori meditacije i pobornici “Novog Doba” (pojam koji simbolično označava duhovni preporod čovečanstva), smatraju da “smak sveta” neće značiti kraj, već samo prosvetljenje ljudske rase, koja će biti kažnjena za svoj nemaran odnos prema prirodi. Oni tvrde da će apokalipsa, u stvari, biti pozitivna promena, odnosno, nov korak ka duhovnoj evoluciji čoveka.

Svoje tvrdnje potkrepljuju porukom proroka plemena Maja, Pakana Velikog, koji je, navodno, ostavio pisani trag koji kaže: „Ako čovečanstvo želi da se spasi biološke destrukcije, mora da se vrati na putanju života u prirodnom vremenu“.

Apolinario Čile Pikstun

Dozlogrdila su mi pitanja da li se po majanskom kalendaru stvarno bliži smak sveta. Vratio sam se prošle godine iz Engleske i, čoveče, stvarno su me zamorili sa tim pitanjima. Godine 2012. ističe jedno značajno vremensko razdoblje, ali ne i kalendar mog naroda. Dosta više sa tim glupostima!

Baš je ljut Apolinario Čile Pikstun, jedan od čelnika indijanskog naroda Maja iz Gvatemale. Nije ni čudo, kada ga već godinu dana – otkad se u javnosti pojavila priča da je drevni narod prorekao kraj sveta i života na njemu za 2012. – zapitkuju i pomalo krive za ono što će se, navodno, desiti 21. decembra te godine.

Nesrećni indijanski starešina očekuje da će se stvari još samo pogoršati, nakon što je u bioskope stigao holivudski film „2012“, prema kojem kroz dve-tri godine možemo očekivati obilje prirodnih katastrofa, meteora i smak sveta. Scenario, između ostalog, najavljuje da će usled cunamija na Belu kuću naleteti i – nosač aviona.

KRAJA SVETA 2012. NECE BITI !!!

Jedan od čelnika indijanskog naroda Maja iz Gvatemale, Apolinario Chile Pixtun, kaže da je umoran od pitanja o kraju sveta 2012. godine

– Prošle godine sam se vratio iz Engleske i potpuno su me izmorili s tim stvarima, rekao je Pixtun, negiravši da su Maje predvidele kraj sveta 21. decembra 2012., piše AP. Stvari će se još pogoršati, nakon što uskoro počne da se prikazuje holivudski film „2012.“, u kojem su opisani potresi, kiša meteora i tsunami zbog kojeg bi nosač aviona trebao da padne na Belu kuću.

– Dovoljno je loše što dobijamo e.mailove od školaraca koji govore da su premladi da bi umrli. Pisala nam je i jedna majka dvoje male dece koja se boji da ih neće videti kako odrastaju, rekla je Ann Martin sa univerziteta Cornell. Teorije o sudnjem danu, prema rečima Pixtuna potekle su od Zapadnjaka, a ne Maja. Značajan vremenski period za Maje završava tim datumom, a entuzijasti su pronašli seriju astronomskih podataka koji se podudaraju sa 2012.

Nečitljiv odlomak

Arheolozi, astronomi i Maje kažu da je jedina stvar koja će verovatno pogoditi Zemlju zapravo kiša meteora New age filozofije, pop astronomije, internetskih glasina o propasti sveta i televizijskih specijala poput onog History Channela koji je pomešao predikcije Nostaradamusa i Maja. Nagađanja su nastala nakon što je kamena ploča Maja pronađena u ruševinama u južnom Meksiku tokom rada na autoputu 1960-ih. Velik deo ploče je oštećen, a deo je ukraden. Ali, u onome što je ostalo sadržan je datum 2012. Natpis opisuje nešto što bi se trebalo dogoditi 2012. godine, što uključuje Bolon Yoktu, misterioznog Boga Maja povezanog s ratom, ali i kreacijom. Međutim zbog oštećenja kamena, kraj odlomaka gotovo je nečitljiv.

Maje nikada nisu rekle da će svetu doći kraj

Arheolog Guillermo Bernal interpretira da bi poslednji glifovi mogli imati značenje: – On će se spustiti s neba. Bernal dodaje da zapisi Maja idu i dalje od 2012. godine, a jedan uključuje i godinu 4.772. Kalendar Maja počinje 3.114 pre Hrista, a periodi tzv. Baktuna imaju otprilike 394 godine. 13 je značajan, sveti broj za Maje, a 13. Baktun završava 21. decembra 2012. – Maje nikada nisu rekle da će svetu doći kraj, nikada nisu rekli da će se nešto loše neizbežno dogoditi, zaključio je David Stuart, sa univerziteta u Texasu.

Tekst se sastoji iz vise razlicitih izvora, prikupljenih na internetu.

David Morrison

Vidovnjaci, gurui i teoretičari zavjera već su nekoliko puta pogrešno predvidjeli smak svijeta. Sad tvrde da je samo malo zakasnio – stići će u prosincu 2012. S tim datumom završava kalendar drevnih Maja. Također, prema nekim tumačenjima sumerskih legendi, planet Nibiru tada bi se trebao sudariti sa Zemljom. No, NASA-in znanstvenik dr. David Morrison tvrdi da nema takve opasnosti.

– Tvrdnje da je neki planet “blizu, ali nevidljiv” obična su glupost. Da postoji, otkrile bi ga hiljade profesionalnih i amaterskih astronoma – kaže on. Svakog dana prima poruke ljudi koji misle da “vlada nešto skriva”.

– Astronomi su slobodoumni ljudi koji ne bi znali sačuvati tajnu da im život ovisi o tome. Osim toga, nemoguće je sakriti čitav planet – objašnjava dr. Morrison. Ni kraj majanskog kalendara ga ne zabrinjava:

– Drevni kalendari povijesno su interesantni, no neprecizniji od današnjih i ne mogu predvidjeti budućnost planeta – kaže on.(Sa oviom zadnjom tvrdnjom se baš ne bih složio jer se ispostavilo da je majanski calendar prilično tačan)

Nostradamusova kataklizma

Nostradamusov rukopis, koji je pronađen tek 2004. godine i protumačen od strane dr.Michaela Rathforda, spominje niz katastrofa koje će pogoditi Zemlju u razdoblju od 2007. do 2012. Pre svega, to je niz potresa, erupcija vulkana, potom suše, glad, poplave…

Ako se pita najpoznatijeg proroka, u igri je i Treći svjetski rat. Antikrist će zavladati Azijom, pa se kršćanima loše piše. Po njegovim ječima, majka priroda će biti osobito surova prema SAD-u, koji će zadesiti velike prirodne katastrofe, te će uslied sanacije izazvanih šteta bankrotirati.

Nostradamus spominje i veliku nuklearnu katastrofu na Mediteranu.

Tora nam nije naklonjena

Skorašnju katastrofu nam predviđa i židovska Tora. Stručnjaci su tumačenjem ove kompleksne informacijske strukture, koju čini neprekinuti niz od 304.805 znakova i čije razumijevanje bi nam moglo otkriti tajnu funkcioniranja svemira, otkrili da kraj svijeta kakvog znamo nastupa 2012.

Atlantida i vanzemaljci

U klasične teorije zavjere, ljude gmazove i slične priče uvijek se savršeno uklapa i Atlantida, koju je i u ovom slučaju nemoguće ignorirati.

Dakle mitski grad-država, koju prvi spominje Platon, mjesto je ne samo savršenog državnog uređenja, nego i iznimno tehnološki napredno. Nakon potonuća ostrva, do kojeg je došlo usled velike prirodne katastrofe (verojatno je u pitanju biblijski veliki potop), preživjeli s Atlantide izbjegli su Egipat i Južnu Ameriku.

Njihov tehnološki napredak Michael Tsarion objašnjava teorijom po kojoj su Atlantiđani zapravo zla izvanzemaljska rasa, koja je pokušala zavladati ljudima uz pomoć genetskih modifikacija. Ljudi su im, navodno, pružili snažan otpor, pa su Atlantiđani upotrijebili nuklearno oružje te time pomakli Zemlju, a od nadolazeće katastrofe su se skrili u podzemlje, gdje i dan-danas hibernirjau.

Neki, pak, tvrde da su se genetskim modifikacijama uspjeli spojiti s ljudima i da danas vladaju svijetom. Bilo kako bilo, 2012. godina bi po nekim teorijama trebala značiti njihov konačni pad.

David Icke

David Icke, autor brojnih knjiga o uroti bogate i utjecajne elite naglašava bitnost ovog vremena u kojem živimo.

On također smatra da uskoro neće biti nikakvog smaka svijeta, već da majanski kalendar označava završetak jednog perioda i početak novog.

Upravo zato, prema njemu, do 2012. godine intenzivirati će se napori svjetske elite za globalnom dominacijom jer će to postati sve teže i teže s većim razvojem ljudske svijesti.

– To neće biti smak svijeta niti ništa preko noći. Doći će do vibracijskih promjena koje će utjecati na ljudsku svijest – poručio je svojedobno David Icke.

Unatoč tome što se sa znanstvenom sigurnošću ne može dokazati dolazak bilo kakvih velikih promjena u 2012. godini, ostaje nam enigma završetka majanskog kalendara i brojne zanimljive teorije vezane uz taj datum. Ne preostaje nam drugo, nego da dočekamo zimski solsticij, 21. prosinac 2012. godine, i osobno se uvjerimo u to zašto je mudri narod Maja, upravo na taj dan odlučio okončati svoje brojanje vremena.

KRALJEVSTVO KRISTALNE LOBANJE

Zanimljivo je i da se smakom sveta 21. decembra 2012. bavi i četvrti nastavak filma o legendarnom avanturisti Indijani Džonsu – „Kraljevstvo kristalne lobanje“. U njemu Harison Ford sprečava apokalipsu i pobeđuje sile zla. Film se bavi kristalnom lobanjom, koja je poznata i kao Mičel-Hedžisova lobanja, koju je pronašla Ana, usvojena ćerka F. A. Mičel-Hedžisa (preminula u 101. godini). Verna kopija ljudske lobanje napravljena je od komada kvarcnog kristala i nađena je u Britanskom Hondurasu 1924. godine. Pretpostavlja se da je stara 12.000 godina. Po legendi, smak sveta će nastupiti kada se spoji svih 12 lobanja, upravo 21. 12. 2012. godine.

NASA

NASA tvrdi da razloga za paniku nema i da apokalipsu u učenjima Maja, odnosno njihovom kalendaru, vide samo pseudo-naučnici, entuzijasti za paranormalne pojave i internet teoretičari.

Opsesija o nestanku ljudske vrste oduvek je okupirala čoveka. Iako se nijedno dosadašnje zlokobno propročanstvo srećom nije ispunilo, teorije o smaku sveta ne prestaju.

Radnja filma Rolanda Emerika, u kojem glavnu ulogu tumači Džon Kjuzak, temelji se na teoriji da će smak sveta nastupiti kada se neka opskurna planeta X sudari sa Zemljom.

„Da postoji mogućnost takve kolizije astronomi bi sigurno pratili kretanje misteriozne planete bar tokom poslednje decenije i do sada bi ona bila vidljiva i golim okom. Naučnici širom sveta znaju da ne postoji nikakva astronomska pretnja u 2012. godini“, tvrde stručnjaci NASA-e.

Položaj Sunca u ravni sa centrom naše galaksije, poznat je mada redak fenomen, dešava se svakih 26.000 godina u periodu zimskog solsticija, i predstavlja kosmički ciklus.

Osim ove pojave, ništa značajno neće se dogoditi 21.12. 2012. godine i nema nikakve pretnje za planetu Zemlju, kaže NASA.

Hesus Gomez

„Ideja o kraju sveta je zapadnjačka umotvorina. Maje u svojim drevnim spisima i mitovima ne spominju smak sveta“.

„U kulturi Maja ne postoji koncept apokalipse“, rekao je za Sandej Telegraf Hesus Gomez, lider gvatemalske konfederacije sveštenika i duhovnih vođa Maja.

Za Maje 2012. godina znači da oni svoj kalendar vraćaju u početno stanje. Dakle, to nije samo svršetak jednog ciklusa, već i početak jednog novog. I ništa više od toga.

I KOMPJUTERI SLUTE KRAJ

Internet tehnologija Veb-bot, takođe, potvrđuje apokalipsu 2012. godine. Ovaj sistem dizajniran je 90-ih za predviđanja na berzama, ali su korisnici ustanovili da može da predviđa i druge važne događaje na planeti. Neki, čak, tvrde i da je sistem predvideo terorističke napade na Njujork 11. septembra 2001. godine, cunami 2004, uragan Katrinu…

Program radi tako što obeležava stranice na internetu, ključne reči i ispituje tekstove vezane za njih, kako bi dao uvid u „kolektivno znanje“ čovečanstva.

Skeptici, međutim, tvrde da sistem ima mnogo “rupa” i da greši, baš zato što se saznanja temelje na osnovu podataka koje unose ljudi. Jednostavnije rečeno, što više ljudi na internetu bude ostavljalo podake o ovom datumu, to je veća verovatnoća da će sistem potvrditi 21. decembar kao dan kraja čovječanstva.

GOOGLE

I pretraživanje na Googleu vodi nas do zaključka da će se nešto dogoditi 2012. godine, jer upisivanjem „2012 Disaster“ (2012. Katastrofa) ta internetska tražilica izbacuje više od dva milijuna stranica.

Numerolozi: Otvorite se novim iskustvima

Godinu 2012. analizirali su i numerolozi. Oni kažu da 2012. godinom dominira broj 5 (2+0+1+2), broj koji neizostavno, prema numerolozima, donosi promjenu, a vrlo je moguće da će ona biti neočekivana. Stoga bi bilo mudro, kažu, da ljudi postanu malo fleksibilniji u svojim stavovima. Postojeći svjetski poredak bit će uzdrman novim elementima koji će udahnuti novi život nekim zanemarenim i stagnirajućim procesima. Sloboda misli i kretanja postat će moguća i poželjna, ali samo pod uvjetom da se prije spomenute godine za to pripremi dobra podloga. Unutrašnji nemir i želja za novim iskustvima će se pojačati, što će dovesti do povećanog broja putovanja, komunikacije i uspostavljanja kontakata na svim razinama. Međutim, za 2012. posebno se preporučuje dobro promisliti prije donošenja bilo kakvih odluka, zbog povećane neodlučnosti i želje za brzim rješenjima. Impulzivne i samouvjerene odluke političara dovest će do katastrofalnih grešaka u financijskom i drugim sektorima, što će uzrokovati pojačane socijalne nemire. Ipak, upozoravaju numerolozi, taj nemir u ljudskom duhu i porast svjesnosti trebao bi dovesti do pozitivnih promjena i drugačije percepcije vrijednosti i budućnosti. Premda će 2012. biti prijelomna godina za čovječanstvo, točka u kojoj će novo zamijeniti staro, numerolozi kažu da će to biti evolucijski korak naprijed za čovječanstvo.

Po new age filozofiji, ljudi će konačno progledati i vidjeti svijet onakav kakav uistinu jest, te će se duhovno uzdići na višu razinu, a svijetom će zavladati energija dobra.

U teorijama geofizičara spominju se i radikalne promjene elektromagnetskog polja Zemlje, pa čak i zamjena polova.

Neki teoretičari naftne krize predviđaju njezinu kulminaciju upravo oko 2012. godine, a sve su bučniji i glasovi koji pozivaju na korjenite promjene za spas planeta.

Izbor Baracka Obame za američkog predsjednika dokazuje da je „smak svijeta“ blizu

U SAD-u se približavanje „smaka svijeta“ povezuje i s izborom Baracka Obame za predsjednika te neki krugovi bliski Evangelistima najavljuju kraj naše ere. Teolog i profesor religijskih znanosti na sveučilištu u North Parku Scott McKnight tvrdi kako ga ne bi začudilo ako Evangelisti misle da se „kraj bliži“ baš zbog tih „povijesnih“ izbora.

Jedan od znakova sudnjeg dana zapisanog u Kuranu u kojem piše da će svetu doći kraj kada Sunce izađe na zapadu, a zađe na Istoku. Slični navodi mogu se pronaći i u „Knjizi otkrovenja“ u Novom Zavetu, kao i u kineskoj „Knjizi promena“.

ISLAM O SUDNJEM DANU

Fatimina ruka

Onaj ko bude vjerovao u sve ono što se govori iz Kur’ana i vjerodostojnih Poslanikovih, predaja o Posljednjem-Sudnjem danu je vjernik. Iman – vjerovanje u Posljednji dan je peti temelj islamskog vjerovanja kojeg ne smije zanijekati niti jedan iskreni vjernik. Vjerovanje u Sudnji dan je, dakle, jedan od osnovnih temelja islamskog vjerovanja. Zbog toga ko u islamske propise ne bude vjerovao, za takvog se ne može reći da je vjernik. U vjerovanje u Posljednji dan ulazi vjerovanje u njegove predznake koji će se neminovno desiti. Vjerovanje u njega znači i vjerovanje u smrt i ono što dolazi poslije nje, kao što su: iskušenja u mezaru, te patnje i uživanja u njemu, puhanje u Sur-rog, izlazak stvorenja iz kabura (tj. proživljenje). Vjerovanje u Poslednji dan, takođe, znači vjerovanje u sve ono što će se desiti na mjestu stajanja na Sudnjem danu, kao što su grozote i strahote, okupljanje ljudi na mjestu polaganja računa, dijeljenje knjiga ljudskih djela i stavljanje na vagu. Vjerovanje u Posljednji dan znači i vjerovanje u Sirat (put preko Džehennema), havd (Dženetski izvor), te vjerovanje u Džennet i njegove nagrade kao i vjero vanje u Džehennem i njegove patnje, strahote i sve što je Allah, u njima pripremio za njihove stanovnike. (El-Iman, od Dr. Ne’im Jasina, str. 111.)Kur’an Časni, često spominje Posljednji dan i u svakoj prilici upozorava na njega i ono što dolazi sa njim. Vjerovanje u Posljednji dan je veoma važan pojam za sve ljude, a dokaz tome je i to, što Kur’an često vjerovanje u Allaha Svevišnjeg veže sa vjerovanjem u Posljednji dan. U prijevodu značenja slijedećeg ajeta stoji: “ … čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet …“ (El-Bekare, 177.) Zatim: „Borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet.“(Prijevod značenja Et-Tevba, 29) Svaki pravi musliman vjeruje da život na ovome svijetu ima svoj kraj i da on ne traje vječno. Allah, kao što stoji u prijevodu značenja slijedećeg ajeta, kaže: „Sve će, osim Njega propasti! Samo On će suditi i Njemu ćete se vratiti.“ (El-Kasas, 88) Umiranje i nestajanje ljudi, svakome razumnom insanu je danas očito i vidljivo. Pa, kao što umiru ljudi, isto tako umiru i nestaju biljke i životinje. Kao što izlazak Sunca vodi njegovu zalasku, tako isto i rađanje vodi njegovom nestanku tj. umiranju. Kao što umiru ljudi, biljke i životinje, isto tako umiru i izumiru čitavi narodi. Koliko naroda znamo iz povijesti svijeta, kojima se danas ni trag više ne zna, jer su već odavno nestali. Pa tako, kao što biljke i životinje imaju svoj kraj, tako i cijeli svemir ide svom završetku. Sve što je nastalo, i što ima svoj početak, prirodno je da će jednog dana nestati i da će doživjeti svoj kraj.

Advertisements

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s