BELESKA – KOLOIDNO SREBRO – KOLOIDNA VODA

248846_1991630784404_1052407793_2336604_2557223_n

 

BELESKA – KOLOIDNO SREBRO  – KOLOIDNA VODA

http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=135045603265474

KOLOIDNO SREBRO ILI KOLOIDNA SREBRNA VODA

Srebro ili argentum – Ag – atomska masa 107.8682

Srebro je plemeniti metal poznat više od 5000 godina i NIJE TOKSIČAN!

Koloidno srebro je otopina dobivena elektrolizom potpuno čistog srebra (99,999%) i destilirano-demineralizirane vode

(aqua pro injectione 0,3 – 0.7 µS ), bezbojna, potpuno prozirna, bez mirisa, slabog ili nikakvog okusa.

Djeluje na VIRUSE, BAKTERIJE, GLJIVICE i PARAZITE te ih ubija za samo 6 minuta!

Dokazano pomaže kod 650 bolesti!

O srebrnoj vodi Koloidna Srebrna Voda MAXLAB se proizvodi nehemijskim, elektrodisperznim postupkom pomoću ultračistog srebra u ultračistoj redestilovanoj vodi. Po hemijskom sastavu to je čista redestilovana voda koja sadrži submikroskopske klastere srebra (Klasteri su fizičkohemijski fenomen i predstavljaju nano čestice sačinjene od više atoma ili molekula). To znači da su atomi srebra u Koloidnoj Srebrnoj Vodi grupisani u klastere, tj. u naelektrisane čestice veličine 0,005-0,015 µm (2-5 nano metara). Ove sitne pozitivno naеlektrisane čestice srebra su okružene negativno naelektrisanim hidroksilnim grupama (OH-) i „raspršene“ su u redestilovanoj vodi (prikazano na slici). Ukupno naelektrisanje koje te čestice nose se naziva još i zeta potencijal. Sl. Nano čestica koloidnog srebra – „nano srebro“Pored hidroksilnih grupa, koje okružuju klaster srebra u okruženju se grupišu molekuli vode pod dejstvom elektrostatičkih sila i vodoničnih veza. Važno je istaći da bi joni srebra sami po sebi (na primer poreklom iz AgNO3, kao Ag+), ulaskom u probavni trakt i ulaskom u želudac došli u kontakt sa anjonom hlora, Cl- (koji je u želucu prisutan u hloridnoj kiselini) i došlo bi do formiranja vrlo nerastvorne soli srebro(I)- hlorida (AgCl). U tom obliku srebro više nije delotvorno. U slučaju koloidnog srebra, proizvedenog pomenutim elektrodisperznim postupkom u probavni trakt i u želudac dospevaju klasteri srebra. Te čestice srebra okružene hidroksilnim grupama (prikazane na slici) za razliku od jonskog srebra ne stupaju u tako brzu reakciju sa hloridim jonima i ne nastaje nerastvorna so AgCl. Razlog leži u prirodi čestice koja je „zaštićena“ hidroksilnim grupama koje stvaraju barijeru prema hloridnom jonu. Takve čestice srebra su dovoljno male (nekoliko nanometara), da već kroz sluzokožu usta i jezika kroz mrežu kapilara uđu u krvotok. Zbog svoje koloidne prirode, putem krvotoka čestice sa lakoćom dospevaju do organa i tkiva u organizmu, delujući na mikrobe. Po svojoj prirodi koloidno srebro se ne taloži u organizmu i sa lakoćom se izbacuje iz organizma urinom.
Specijalnim postupkom se postiže visoka stabilnost, trajnost i visoka čistoća proizvoda. Koncentracija srebra u Koloidnoj Srebrnoj Vodi MAXLAB se kreće oko 15 ppm (15 mg/dm3). Ovaj sadržaj aktivnog koloidnog srebra snažno deluje na bakterije, gljivice i viruse unišavajući ih efikasno, lokalno na sluzokoži i unutar tkiva. Veličina klastera srebra, tj koloidnih čestica je oko 2000 puta manja od ljudskog eritrocita (veličina ljudskog eritrocita, tj. crvenog krvnog zrnca, je oko 7 µm, odnosno oko 7000 nano metara). Zbog ovako malih dimenzija koloidne čestice srebra lako prodiru kroz sluzokožu usta i sluzokožu digestivnog trakta u tkiva i organe kroz krvotok, delujući na patogene bakterije i viruse uništavajući ih po celom organizmu. Zbog ove osobine je bitno da se Koloidna Srebrna Voda zadrži u ustima tridesetak sekundi. Vrlo brzo dolazi do prolaska sitnih čestica srebra kroz kapilare jezika i kapilare sluzokože usta u krvotok. Ova apsorpcija čestica srebra se nastavlja kroz kapilare sluzokože jednjaka i želuca.
Koloidna Srebrna Voda MAXLAB je na dnevnoj svetlosti vrlo svetlo zlatno žute boje, bez mirisa i slabo metalnog ukusa. Boja potiče od koloidnog stanja srebra. Koloidnu srebrnu vodu treba čuvati na sobnoj temperaturi i na tamnom mestu. Svetlost dovodi do razelektrisavanja čestica, pa dolazi do njihove agregacije (slepljivanja) u veće čestice, koje sve više prelamaju svetlost. Posledica toga je smanjenje koncentracije koloidnog srebra, a time i delotvornosti. Povećanje veličine čestica se i vizuelno može primetiti, pošto koloidna srebrna voda menja boju od vrlo svetlo zlatno žute, preko tamnije nijanse sve do pojave smeđe boje i taloga na dnu suda, koji je po sastavu elementarno srebro.

248846_1991630784404_1052407793_2336604_2557223_n

DELOVANJE SREBRNE VODE NA BAKTERIJE I GLJIVICE    

BAKTERIJE

Specifičan mehanizam delovanja koloidnog srebra odlikuje se inhibicijom respiratornih enzima bakterija tj. prokariotskih ćelija (slika – „Prokaryotic cell“). Bakterije se pod dejstvom koloidnog srebra za nekoliko minuta „uguše“, usled blokade ćelijskog disanja i organizam ih eliminiše iz tela preko eliminacionih sistema. Ceo proces ćelijskog disanja bakterijske ćelije se odvija u ćelijskom zidu (slika – „Prokaryotic Cell Structure“), za razliku od ćelija našeg organizma gde se taj proces odvija unutar same ćelije u mitohondrijama. Koloidno srebro ne ispoljava toksično dejstvo na ćelije tkiva i organa našeg organizma (slika – „Eukaryotic cell“), jer su procesi i mehanizmi pomoću kojih ćelije višećelijskih organizama „uzimaju“ kiseonik sasvim drugačiji od mehanizma bakterijskih, tj. prokariotskih ćelija.
Bakterije ne mogu da razviju rezistenciju (otpornost) na koloidno srebro, kao što je slučaj sa klasičnim antibioticima. Za razliku od klasičnih antibiotika, koloidno srebro je u potpunosti netoksično i na lak način se izbacije iz organizma u ne promenjnom stanju. Slučajevi argirije, koji su zabeleženi, uglavnom su nastajali kao rezultat preteranog unošenja AgNO3 (srebro-nitrata) i sličnih toksičnih srebrnih soli u količinama koje višestruko nadmašuju preporučene oralne doze unosa koloidnog srebra. Mehanizam izbacivanja koloidnog srebra i srebra unetog u formi soli (srebro u jonskom obliku) je drastično različit.

GLJIVICE

Kod gljivica koje su povezane u kolonije, srebro djeluje na sličan način kao što deluje na bakterije. Koloidno srebro blokira razmnožavanje gljivica i plesni.

DELOVANJE SREBRNE VODE NA VIRUSE

Delovanje koloidnog srebra na viruse je malo drugačije u odnosu na bakterijske ćelije. Kada virus inficira („napadne“) ćeliju organizma i preuzme kontrolu nad jedrom i samim reprodukcionim i proizvodnim resursima, ćelija će umesto enzima, hormona i sl., proizvoditi virusne jedinke. Nove kopije virusa će se zatim iz „razorene“ ćelije dospeti u krvotok i okolno tkivo, šireći infekciju. Međutim, kada virus „preuzme“ metabolizam ćelije organizma, deo metabolizma će se „vratiti“ na primitivnije oblike, kao u slučaju jednoćelijskih mikroorganizma. To znači da će se respiratorni mehanizam u inficiranoj ćeliji „vratiti“ na iste mehanizme koje koristi i bakterija za unos kiseonika u svoju ćeliju. U tom stadijumu će reprodukcija virusa u organizmu postati ranjiva na delovanje koloidnog srebra. U prisustvu koloidnog srebra svaka inficirana ćelija organizma će se „ugušiti“ blokadom respiratornog sistema. Prisustvo koloidnog srebra trajno inhibira enzimski mehanizam virusom inficirane ćelije. Svejedno da li je reč o virusu gripa bilo kog tipa (ptičji, svinjski, stomačni…), adeno virusima ili virusima influence, herpesa, hepatitisa, koksaki virusima ili HIV-u, jednostavno, čim virus počne ekspresiju u ćeliji, koloidno srebro inhibira trajno enzimski mehanizam inficirane ćelije organizma, koji je zadužen za respiraciju. Uništenjem inficiranih ćelija, staje i reprodukcija samog virusa, širenje infekcije i razvoj same bolesti. Imuni sistem organizma tada sa lakoćom eliminiše malobrojne virusne čestice.

247459_1991650544898_1052407793_2336634_1638319_n

DELOVANJE SREBRNE VODE NA PARAZITE

Paraziti kao višećelijski organizmi nisu osetljivi na delovanje koloidnog srebra, ali oni se razmnožavaju uglavnom preko jajašaca, koja prolaze jednoćelijsku fazu. Kolidno srebro blokira respiratorne enzime (kao u slučaju drugih jednoćelijskih mikroorganizma) u tom stadijumu parazita i time zaustavljaju reprodukciju (razmožavanje). Već je potvrđeno „In vitro“ delovanje koloidnog srebra na jajašca mnogih parazita.

IONSKO KOLOIDNO SREBRO – KAKO SE PRAVI

http://www.mandrilo.com/index.php/koloidno-srebro

SREBRNA VODA – najstariji prirodni antibiotik

Sadržaj

* 1. Za šta se upotrebljava koloidna srebrna voda?
* 2. Kako deluje koloidna srebrna voda?
* 3. Šta kažu naučna istraživanja?
* 4. Kako se primenjuje koloidna srebrna voda?
* 5. U kojim slučajevima se ne sme koristiti koloidna srebrna voda?
* 6. Koja neželjena dejstva mogu da se jave pri upotrebi koloidne srebrne vode?
* 7. Sa kojim lekovima istovremeno ne treba primenjivati koloidnu srebrnu vodu?
* 8. NAPOMENA:

1. Za šta se upotrebljava koloidna srebrna voda?

Stari Egipćani su koristili srebro u skladištima gde se čuvala hrana protiv gljivica i plesni. Feničani su prevozili vino i vodu u srebrnim posudama da se ne bi pokvarili. Doseljenici u Ameriku su srebrne novčiće ubacivali u mleko, u cilju sprečavanja mlečno-kiselinskog vrenja. U Nemačkoj u 19. veku su kapi na bazi jedinjenja srebra stavljali u oči tek rođenoj deci, da bi se sprečila pojava infekcija. U crkvama se tokom obreda pričešća koriste srebrne kašike koje koriste stotine vernika, pa ipak nikad nije došlo do širenja zaraze. Ranije je srebro korišćeno u obliku srebro-nitrata, srebro-hlorida, srebro-acetata, proteinata srebra, ali su vremenom zamenjeni koloidnim srebrom kao efikasnijim oblikom. Posle pojave penicilina, srebro je potisnuto iz upotrebe, jer nije moglo da se patentira i postane ekskluzivno vlasništvo samo jedne kompanije. Danas, srebro se primenjuje u specijalnim vrstama zavoja koji sprečavaju inficiranje rana, u urinarnim kateterima da se spreči razvoj urinarnih infekcija, srebro sulfadiazin se koristi u kremama za opekotine. Savremeni klima uređaji, mašine za veš, frižideri i drugi kućni aparati počinju da se izrađuju sa „Ag+ tehnologijom“, „silver tehnologijom“, te nude dezinfikovan vazduh iz klima uređaja, dezinfikovan veš iz veš mašine. Po današnjim klasifikacijama koloidna srebrna voda bi se pre mogla svrstati u tradicionalne lekove (jer se koristi hiljadama godina), nego u dijetetske suplemente (jer srebro ne unosimo ishranom), ali to još zvanično nije tako.

248846_1991630784404_1052407793_2336604_2557223_n

2. Kako deluje koloidna srebrna voda?

Srebro je za razliku od drugih metala, žive i olova, čije su soli ranije korišćene u lečenju, najmanje toksično za ljudski organizam, jer selektivno uništava patogene ćelije, a ne deluje na ćelije ljudskog organizma. Postoje različita mišljenja o tome da li je srebro efikasnije u vidu jona ili koloida (čestica), ali o tome za sada ne postoje precizna istraživanja.

3. Šta kažu naučna istraživanja?

Srebro je jedan od najmoćnijih prirodnih antibiotika koji uništava preko 650 vrsta patogenih mikroorganizama. Tako je savremena nauka potvrdila ono što su stari narodi odavno znali. Naučnim istraživanjima je potvrđeno efikasno antimikrobno dejstvo protiv mnogih bakterija (Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa), gljivice Candida albicans . Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu sprovedeno je istraživanje koje je potrvdilo efikasnost koloidne srebrne vode.

4. Kako se primenjuje koloidna srebrna voda?

Koloidna srebrna voda nije dodatak ishrani, jer ne učestvuje u metaboličkim procesima i u organizmu postoji u veoma malim količinama. Dakle, koloidna srebrna voda se ne koristi svakodnevno, jer ne postoje dnevne potrebe organizma za srebrom. Koloidno srebro se koristi zbog svojih antimikrobnih, antigljivičnih i antivirusnih svojstava,to je jedan od najstarijih antibiotika koje je čovek koristio. Neki ljudi veruju da koloidnu srebrnu vodu treba uzimati svakodnevno radi prevencije pojave raznih oboljenja. Međutim, ovo bi moglo važiti samo za osobe sa veoma oslabljenim imunitetom, pri čemu treba voditi računa da organizam ne ostane bez selena koji je neophodan za izlučivanje srebra. Koloidna srebrna voda se najbolje iskorišćava u organizmu ako se uzme na prazan želudac ujutru, a najbolje se usvaja ako se stavi pod jezik, zadrži u ustima 30-tak sekundi uz grgoljanje i tek zatim proguta.

5. Koloidna srebrna voda se primenjuje u lečenju:

* u vidu oralnog rastvora/koloida (kod infekcija disajnih organa, upale uha, gastritisa, čira na želucu, infektivnih oboljenja creva, sistemskih i lokalnih gljivičnih infekcija, urinarnih infekcija izazvanih Ešerihijom koli i drugim sojevima rezistentnih bakterija, kod svih upornih infekcija otpornih na terapiju antibioticima, kod hepatitisa C, raznih virusnih oboljenja)
* intravenski (nekada su se jedinjenja srebra primenjivala u bolnicama intravenski, a smatra se da i danas neki lekari eksperimentalno daju ova jedinjenja)
* za inhalaciju (kod infekcija disajnih puteva, sinusa)
* kao sprej za grlo (kod bakterijskih i virusnih upala grla, prehlada, „crvenog grla“)
* kao sprej za nos (kod zapušenog nosa, upale sinusa, posebno kod rezistentnih bakterijskih sojeva)
* kao kapi za oči (nekada su kapi na bazi jedinjenja srebra sipane u oči novorođenčadima radi sprečavanja pojave infekcija, ali je ovakva upotreba danas prevaziđena)
* kao kapi za uši (kod bakterijskih i gljivičnih infekcija)
* kao kreme, gelovi, masti (srebro sprečava pojavu infekcija na oštećenim delovima kože kao što su opekotine, ogrebotine, rane i samim tim omogućava brže zarastanje i regeneraciju kože. Srebro sulfadiazin – Sanaderm krem je i danas registrovani lek za terapiju opekotina)
* za ispiranje genitalne regije (kod bakterijskih i gljivičnih oboljenja)
* za premazivanje kože kod gljivičnih i virusnih oboljenja kože (stopala, nokti, ojedi, herpes)
* u šamponima (protiv peruti, seboreje, raznih gljivičnih oboljenja)

6. U kojim slučajevima se ne sme koristiti koloidna srebrna voda?

Srebrna voda ne treba da se koristi u slučaju alergije na srebro. Koja neželjena dejstva mogu da se jave pri upotrebi koloidne srebrne vode? Nagomilavanje srebra se može javiti samo kod ljudi koji ga uzimaju u enormnim količinama, a najčešće kod ljudi koji su je sami proizvodili kod kuće, pravili visoko koncentrovane srebrne vode i godinama je pili umesto vode za piće. Da bi se višak srebra eliminisao iz organizma troši se selen . Kada organizam iscrpi mehanizme za eliminaciju srebra dolazi do njegovog akumuliranja u koži, a zatim i u drugim unutrašnjim organima (nervi, jetra). Kada se osobe koje imaju srebro akumulirano u koži izlože sunčevom zračenju javlja se sivo-plava prebojenost kože (argirija). Prema nekim izvorima smatra se da je potrebno da dođe do akumulacije između 4-8g srebra, a po drugima čak 30g srebra u organizmu da bi došlo do pojave argirije. Ako se zna da jedna litra komercijalne srebrne vode sadrži 5-15mg srebra, onda se vidi da su zaista potrebne enormne količine srebrne vode za akumuliranje srebra u organizmu. Smatra se da je termin „plava krv“ koji se odnosio na vladare u stvari narodni izraz za argiriju, jer se na dvorovima jelo srebrnim escajgom, a srebro se koristilo i u medicinske svrhe u vreme kolere, kuge, pa moguće da je u nekim slučajevima dolazilo do akumulacije srebra. Veruje se da se escajg na dvorovima pravio od srebra, baš zbog njegovih antimikrobnih svojstava.

7. Sa kojim lekovima istovremeno ne treba primenjivati koloidnu srebrnu vodu?

Srebrna voda ne treba da se primenjuje istovremeno sa: tetraciklinima (Dovicin, Doksiciklin, VIbramicin, Amracin), hinolonima (Visiren, Nofocin, Ofloksacin, Marocen, Ciprofloksacin, Ciprocinal) i levotiroksinom (Euthyrox, Letrox, Tivoral), jer se na taj način smanjuje efikasnost lekova i srebra.

248846_1991630784404_1052407793_2336604_2557223_n

8. NAPOMENA:

Na efikasnost primenjene koloidne srebrne vode svakako utiče i način proizvodnje, prisustvo zagađenja u destilovanoj vodi, upotreba soli srebra za dobijanje koloidne srebrne vode, upotreba soli i proteina za stabilizaciju koloida. Postoje različita mišljenja da li srebro ispoljava svoje dejstvo u jonskom obliku ili u vidu čestica. Takođe, primenjuju se različite koncentracije srebra u vodi, komercijalni preparati obično sadrže 5-15ppm, dok srebrna voda iz kućne proizvodnje može imati 100ppm, 1000ppm srebra i više, što utiče na potrebne doze, kao i na dužinu primene.

Srebro ili argentum – Ag – atomska masa 107.8682

Srebro je plemeniti metal poznat više od 5000 godina i NIJE TOKSIČAN!

BOLESTI U ČIJEM LIJEČENJU USPJEŠNO POMAŽE KOLOIDNO SREBRO:

BOLESTI KOŽE

BOLESTI OKA

BOLESTI USNE ŠUPLJINE I DIŠNIH ORGANA

BOLESTI PROBAVNIH ORGANA

– akne

– atletsko stopalo

– bradavice

– crveni vjetar

– crvenilo na seborejičnim dijelovima kože

– crvenilo s gnojnim mjehurićima na koži

– crvenilo, osip na koži

– dekubitus

– dermatitis

– ekcemi

– gljivične infekcije

– gnojna upala folikula dlake

– herpes ili osip

– herpes simplex

– impetigo, gnojna upala površinskih dijelova kože

– infekcije korjena dlake

– iritacija kože nakon brijanja

– kao dezodorans

– kožne infekcije

– kožne infekcije bakt. pseudomonas

– kožni osip

– lišajevi na tijelu

– Lyme-borrelioza-migrirajući eritem

– omekšava otvrdnulu kožu

– opekline

– opekotine od sunca

– pelenski osip

– pitirijaza

– pospješuje rast kose

– psorijaza

– rane i meke rane

– rozacea

– seboreja

– septičke ulcerarije nogu

– svrbež

– ulceracije na nogama

– upala kože

– urtike na koži

– urtike na koži sa ulceracijama

– virusne bradavice

– vodene kozice

– čir na dijelu oka

– gnojna promjena oka kod djece

– infekcije oka

– infekcije oka u toeku poroda

– infekcije spojnice oka

– konjunktivitis-upala spojnice oka

– opekline i rane rožnice

– trahom

– ulceracije na oku

– ulcerozna infekcija rožnice

– upala očnih kapaka

– astma

– difterija, pojava pseudomembrane na krajnicima i ždrijelu

– emfizem-proširenje plućnih mjehurića

– hunjavica

– infekcije grla

– infekcije sinusa

– iscjedak iz nosa

– karijes

– kašalj

– kronični ekcem nosnica

– magareći kašalj

– neugodan zadah

– paradentoza

– polipoza nosa

– prehlada

– proljetno curenje nosa

– propadanje zuba

– šarlah

– tuberkuloza

– upala glasnica

– upala grla

– upala krajnika

– upala pluća

– upala plućne maramice

– upala sinusa

– upala sluznice nosa

– upale krajnika sa ulceracijama na grlu popraćene magarećim kašljem

– uzročnik aspergiloze (razvija se upala pluća, uha, sinusa)

– alergijski sekret (u proljeće)

– crijevne amebe

– crijevne poteškoće

– čir na želucu

– difterija

– dijareja različite etiologije

– dizenterija

– ekcem oko anusa

– gastritis

– gnojna upala slijepog crijeva

– hemeroidi

– hepatitis B i C

– infekcije ešerihijom koli

– katar (sekret iz nosa i ždrijela)

– kolera

– kolitis

– kronični proljev

– loša probava

– mononukleoza

– oštećenje sluznice tankog crijeva

– salmoneloza

– svrbežoko anusa

– šećerna bolest

– tifus

– tifusna groznica

– trbušna gripa

– ulcerozna upala crijeva

– upala crijeva

– upala slijepog crijeva poslije operacije

BOLESTI UHA

BOLESTI ORGANA ZA KRETANJE

BOLESTI ORGANA ZA IZLUČIVANJE

SPOLNE BOLESTI

OSTALE BOLESTI:

– ekcem zvukovoda

– infekcije uha

– kronični ekcem zvukovoda

– Meniereova bolest

– upala eustahijeve tube

– upala srednjeg uha

– upala uha

-„popravljana“ eustahijeva tuba

– artritis – upala zglobova

– reumatoidni artritis

– reumatske upale

– upala koštanog tkiva

– upala potkožnog vezivnog tkiva

– upala vezivnog tkiva(fibroza)

– infekcije mokraćnih puteva

– iritacija mokraćnog mjehura/besike

– kronična upala mjehura

– upala bubrega

– upala mjehura

– upala mokraćnih puteva

– gonoreja, kapavac

– humani papiloma virus

– infekcije prostate

– kandidijaza

– povećana prostata

– upala epididimisa (pasjemenika)

– upala prostate

– adenovirusi

– AIDS

– alergije

– antraks

– čirevi

– impotencija

– kronični umor

– liječenje lezija

– polenska groznica

– poremećaji štitnjače

– poslijeporođajna sepsa

– proširenje zbog otoka

– trovanja krvi

– tumori

– upala moždanih ovojnica

248846_1991630784404_1052407793_2336604_2557223_n

http://prirodnilek.com/srebrna-voda

Advertisements

One comment on “BELESKA – KOLOIDNO SREBRO – KOLOIDNA VODA

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s