METAFIZIČKI ZAKONIK SUDBINE – OBJAŠNJENJA I UPOZORENJA

METAFIZIČKI ZAKONIK SUDBINE – OVO JE JEDINI ZAKON KOJI POŠTUJEM KAO PRAVI I ISTINIT – METAFIZIČKI – KOJI NE RADI NI PO BABI NI PO STRIČEVIMA I NEMA NIŠTA SA OVIM ZEMALJSKIM PODMITLJIVIM ZAKONIMA. POSTOJE MNOGI KOSMIČKI ZAKONI KOJI DELUJU A DA OBIČAN SMRTNIK NE ZNA ZA NJIH, NITI DA POSTOJE. U NAŠOJ KEACIJI NPR.POSTOJI 48 ZAKONA, U ASTRALU 24, i sve što idemo na više, u više duhovne simenzije prostora, oni se smanjuju… 🙂

Rado vam je prenosim i sa dobrom namerom, da bude sto više dobrih ljudi koji vode računa o svojim mislima, rečima, osećanjima i delima.
http://www.istinik.com/metafizicki-zakonik-sudbine.php156108_1653534132199_1052407793_1787044_1488692_n

OBJAŠNJENJA I UPOZORENJA
Ovo nije obična knjiga – tu ne treba imati nikakvih predrasuda, niti lažne skromnosti. Sve treba postaviti na svoje mesto, da bi prave vrednosti mogle doći do izražaja. A osim toga, kako nešto uopšte može za nekoga imati istinsku vrednost i značaj, ako onaj ko se time bavi namerno umanjuje tu vrednost i taj značaj? U tom smislu valja reći sledeće: ova knjiga nije napisana da bi čitaoci njome „prekraćivali dosadu“, niti da bi se iščuđavali onome što u njoj piše. Ona je naprosto mnogo kori-snija, a svakom čitaocu koristiće onoliko koliko je sam voljan da spozna i koristi METAFIZIČKE (DUHOVNE) ISTINE SVETA vezane za ljudsku sudbinu. Ovo je prvo što treba imati na umu.
Namena ove knjige takođe nije da krasi police kućnih zbirki i biblioteka. Ona treba da bude čest „saputnik“ svog vlasnika, jer u njoj su „pohranjene“ VELIKE METAFIZIČKE ISTINE, čija je snaga OGROMNA čak i kad su samo sakupljene i napisane na istom mestu (odnosno u istoj knjizi). Kao takva, ona predstavlja istinsku AMAJLIJU izuzetnih moći, koja već i samim svojim prisustvom može da čini PRAVA ČUDA u najpo-zitivnijem smislu. Neverovatno, zar ne? Dabome, oni koji u tako nešto ne mogu da poveruju – u pravu su: na njih se ta čudotvorna svojstva ove knjige i ne odnose. Ali, i te kako se odnose na one koji su spremni da posumnjaju u svoje sumnje, da ih odbace i zamene ih VEROM. I kraj priče, što se tiče primene ove knjige kao amajlije.
Ali to što se ova knjiga može koristiti kao amajlija u doslovnom smislu, nije njena ni jedina ni osnovna namena. To je došlo više „usput“, zbog samog karaktera iznetih metafizičkih istina. Međutim, osnovna svrha knjige je da čitaocima omogući spoznaju i prihvatanje metafizičkih istina, kako bi na osnovu toga uzeli sopstvenu budućnost i sudbinu u svoje ruke. „Već viđeno“, reći će neko. Zar je malo raznoraznih „dušebrižnika“, „proroka“, „duhovnih vođa“ i svakojakih drugih „stručnjaka za onostrane poslove“ – koji svi odreda nude „čuda neviđena“ onima što su voljni da ih slede, odnosno da prihvataju bez pogovora i promišljanja ono što im se „servira“? Međutim, ono što je dato u ovoj knjizi s tim nema apsolutno nikakve veze. Racionalna i humana metafizika bavi se metafizičkim istinama bez bilo kakve mistifikacije, misaonog zamagljivanja i kvaziduhovnog mešetarenja. Ona se nikome ne nameće, a svako može – ako zaista želi – da proveri dejstvo metafizičkih zakona i na ličnim primerima. Od metafizičkog poravnanja računa niko ne može biti pošteđen – i to je sve! Ostalo je stvar ličnog izbora.
Ni metafizičke istine, niti pak sama ova knjižica, nisu nikakav „čarobni štapić“ za ispunjenje svake ljudske želje, bez ikakvog truda i odgovornosti. Uzeti sudbinu u svoje ruke, ne znači „mahati čarobnim štapićem“ po svom nahođenju i prema trenutnim prohtevima. Sudbinu sami tvorimo svojim mislima, osećanjima i delima – barem u onoj meri u kojoj sudbina i budućnost uopšte zanimaju ljude. Drugim rečima, sve što treba da nas zanima u vezi sa sopstvenom sudbinom i budućnošću, sve što zaista možemo da promenimo (a možemo sve ono što nas obično i zanima) – u našim je sopstvenim rukama. Poznavanje i poštovanje metafizičkih zakona jedini je pouzdan način da to i postignemo, a sam taj način možemo nazivati kojim god želimo imenom. Metafizika, dakle, ne nudi sama po sebi nikakve „kule i gradove“, „brda i doline“, nikakva čuda i postignuće „brze“ sreće bez ličnog učešća. Ali, ona zaista nudi čuda i postignuće apsolutne sreće srazmerno pridržavanju metafizičkih istina. Sam čovek je ČUDO zahvaljujući ogromnim moćima koje se u njemu „kriju“, ali koje on slabo koristi baš zbog nepoznavanja sopstvene metafizičke suštine i metafizičkih istina.
Sva zbivanja u materijalnom svetu u svojoj „pozadini“ imaju neka fizička kretanja i interakcije – imaju neku svoju fiziku odvijanja. Time se, osim fizike, bave i mnoge druge materijalističke nauke. Međutim, nema ničega u Svetu što nema i neku nematerijalnu, METAFIZIČKU suštinu, koja je u stvari NADREĐENA svakoj fizičkoj (materijalnoj) suštini. Time se bavi metafizika, a sama ta reč označava ono što dolazi „posle fizike“. Isti naziv koristi se još od antičkog doba, i to u vrlo različite svrhe. Da ne bude zabune, ovde je reč o savremenoj RACIONALNOJ METAFIZICI, koju nazivamo HUMANOM METAFIZIKOM kada se bavi metafizičkim pitanjima u vezi sa ljudskom sudbinom i egzistencijom. Prevashodno je, dakle, reč o nauci koja zadovoljava uslove racionalnog poimanja i proverljivosti, ali je, za razliku od „obične“ materijalističke nauke, ona duhovno potpuno utemeljena. Prema tome, metafizičke istine nisu okrenute ni protiv koga i ni protiv čega, one su jednostavno takve kakve jesu – bez obzira kome se to sviđa, a kome ne.

156108_1653534132199_1052407793_1787044_1488692_n

Kao što nije logično da neko bude protiv prirodnih zakona materijalnog sveta (recimo protiv fizičkog zakona gravitacije), jednako nije logično ni da neko bude protiv bilo kog metafizičkog zakona – bez obzira da li ga se on sam pridržava. Ko padne sa drveta osetiće posledice dejstva zakona gravitacije, a ko krši metafizičke zakone takođe će osetiti posledice tog kršenja, bez obzira da li je toga uopšte svestan i da li ume da „poveže“ šta je čime izazvano. Niti je smisleno okriviti fiziku zbog pada sa drveta (kriv je onaj što se peo i pao), niti je pametno okriviti metafiziku zbog posledica kršenja metafizičkih istina (kriv je onaj ko ih krši). Ali, sa metafizikom stvari ipak stoje drugačije: možete o fizičkim zakonima misliti šta god hoćete sve dok ih ne kršite, ali već i sam negativan stav prema metafizičkim istinama povlači odgovarajuće posledice! Vrlo je bitno da se ovo shvati kao upozorenje. Mnogi će se pitati kako se to stvarno sudbina može uzeti u svoje ruke uz pomoć metafizičkih zakona. Pre konkretnih uputstava u vezi s tim, razmotrimo jedno vrlo ilustrativno poređenje. Zamislimo lađu koja plovi nekom rekom, ka ušću u more. Ako je kormilar stručan i odgovaran, revnosno će obavljati svoj posao i umeće da se snađe i u onim situacijama koje nisu predviđene. Ali, ako je kormilar neodgovaran, ili pak ako ne poznaje zakone upravljanja lađom – u oba slučaja ishod će biti isti: brod će se nasukati. Ne može se tačno utvrditi kada i kako će brod sa neodgovornim i nestručnim komilarom okončati plovidbu, ali to i nije bitno. Važno je da će takav brod sigurno imati probleme i da neće stići na cilj. Isto tako, lako je pretpostaviti da će stručan i revnosan kormilar dovesti brod na odredište.
Stvari slično stoje i sa ljudskim sudbinama. Svaki čovek je „brod“, a „kormilar“ je njegov um, odnosno njegova svest i savest; „reka“ je ono što je svakom čoveku dato rođenjem i mimo čega se ne može, kao što lađa ne može da plovi izvan rečnih obala – ali ima nebrojene mogućnosti izbora puteva na samoj reci; a „kormilareva“ znanja i revnost predstavlja poznavanje i poštovanje metafizičkih istina. Ko se tih istina ne pridržava, zacelo će se negde „nasukati“ (zar je bitno gde i kako?). A onaj koji te istine poznaje i koji ih se pridržava, BEZBEDNO plovi „rekom“ života – ka „moru“ ISTINSKE I NEPROLAZNE SREĆE.
Naše misli, osećanja, namere i dela određuju i način upravljanja našom sopstvenom budućnošću. Nijedan račun na metafizičkom planu ne može ostati neplaćen. Postoje mali i neprimetni računi, postoje veliki i „skupi“, a postoje i zbirni računi koji nastaju zbrajanjem mnoštva manjih. Što je najvažnije, metafizičke sile ne „razrezuju“ veličine računa prema uobičajenim ljudskim merilima, već po meri metafizičkih istina. Ne mogu to mnogi čitaoci shvatiti nakon jednokratnog i letimičnog čitanja ove knjižice. Ovo je takođe razlog zbog koga ova knjiga treba da bude čest „pratilac“ svog vlasnika. Metafizičke zakone treba čitati pažljivo i „natenane“ kad god se ukaže zgodna prilika. Nema svrhe da se za to čekaju neke posebne prilike i naročiti uslovi. Kad god možete da se opustite i skoncentrišete nekoliko minuta, eto prilike da se pažljivo pročita barem nekoliko rečenica i da se o njima – što je posebno važno – duboko porazmisli. Svaki ambijent i svako okruženje može ispunjavati uslove za to, ako ih ispunjava um čitaoca. Zato je važno da knjižica bude što češće uz svog vlasnika. Čemu biste uzalud prekraćivali vreme dok nekog čekate na ulici, sedite u parku, putujete, pravite pauzu na poslu, odmarate se negde u prirodi ili u svojoj kući? Neka vam u takvim prilikama „pravi društvo“ ova knjižica, a čitajte je samo onda kada vam to neće ličiti na obavezu i kada osetite unutrašnju potrebu. Prekinite čitanje kad god vam se učini dosadnim i usi-ljenim, ili kada primetite da vas to ne čini zadovoljnim. Čitajte ponovo metafizičke zakone – sve dok vam ne bude jasno da su metafizičke istine u vama i vi u njima. Tako ćete sopstveni život, budućnost i sudbinu maksimalno uzeti u svoje ruke.
Biće i onih kojima se neće dopasti ono što piše u ovoj knjižici (a zar ima negde takve knjige koja bi se svakom dopala?) I ne samo to – biće zacelo i onih koji će poželeti da omalovaže i ospore ono što je napisano, pa čak i da nipodaštavaju ovu knjigu i one koji se bave onim što je u njoj izneto. Ali, metafizički zakoni važe i za one koji im se protive! A kako već i samo protivljenje metafizičkim istinama izaziva odgovor metafizičkih sila – najbolje je da čitalac odmah prekine čitanje čim se u njemu pojavi otpor prema onome što je napisano. Ukoliko se to ponovi i nakon nekoliko uzastopnih pokušaja čitanja – knjižicu je najbolje pokloniti nekom ko će pokušati ozbiljno da je shvati.
Naći će se možda i poneki „preduzimljiv“ čovek, kome će pasti na um da preštampava, umnožava, prevodi ili na drugi način nelegalno iskoristi ovu knjigu. Kamo sreće kad bi mu se to stvarno isplatilo, jer to bi značilo da ima dosta ljudi voljnih da se bave metafizičkim istinama. Ali, teško je poverovati da bi to mogao biti isplativ potez. Međutim, to nije glavni problem za nekog potencijalnog uzurpatora autorskih prava u vezi sa ovom knjižicom. Mnogo je važnije to što takva uzurpacija ne može proći bez odgovora metafizičkih sila, koji će stići sa „ka-matom“ i obavezno biti SKUPLJI od eventualno stečene koristi. Bilo bi SKROZ NELOGIČNO očekivati da metafizičke sile budu „ravnodušne“ prema nekom ko se nepošteno odnosi BAŠ prema knjižici koja se bavi metafizičkim istinama, odnosno prema njenom autoru!
Sve što se zbiva ima neki SMISAO I SVRHU. U skladu s tim, i primerci ove knjižice, ma kako bili malobrojni, pronaći će put do onih kojima će biti od koristi. A opet, i to što metafizičke istine nekoga ne zanimaju – takođe ne znači da je njegovo postojanje lišeno svake svrhe i smisla.

NEKA NAM BOG SVIMA POMOGNE!

 

156108_1653534132199_1052407793_1787044_1488692_n

Advertisements

3 comments on “METAFIZIČKI ZAKONIK SUDBINE – OBJAŠNJENJA I UPOZORENJA

  1. Predgovor ili samo objasnjenje o knjizi mi se dopao. Volela bih da je odmah napisano gde knjiga moze da se kupi ili da se nabavi. Mene licno ovo mnogo zanima, i rada sam da je imam za sebe… Hvala sto je neko napisao sve ovo, jer sam se pitala kada cu saznati nesto vise o metafizici… Pozdrav

  2. Impresionirana sam količinom pzitivnih članaka , divnih poučnih tekstova kako da na meil ili da mi napišete ako postoji način da stupim s vama u kontakt. Zanima me Astrologija duhovni i organski pristup stanju ljudi u nevolji kao osoba koja je bila i zdrastveni radnik, ali sam i pacijent a i znanja nikad dosta,Puno uspjeha i sve najbolje
    Milena Bašič LJUbisavljevič na FB

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s