SVETLOSNO TELO – PODIZANJE FREKVENCIJE I OPAZANJE SVETLECEG TELA – AKTIVIRANJE DNK, UZDIZANjE I RAZVOJ SVETLOSNOG TELA


( Kanalisano od Arhandjela Ariela)
Svako živo biće ima svetlosno – ili ako više volite – energetsko telo, auru. Ipak, celokupni svemir je sastavljen od svetlosti a ono što ljudi vide je samo izuzetno mali opseg frekvencije sveopšte svetlosti. Oni ne vide da je sve, pa i njihovo fizičko telo samo svetlost u različitim frekvencijama, gustinama i formama. Osnovna stvar u buđenju ljudskog bića je da postane svesno ove istine. To obično počinje tako što postepeno postajemo svesni svog svetlosnog tela a postajemo sposobni da opazimo i svetlosna tela drugih živih bića oko nas. Kada nam se potpuno aktivira duhovno oko srca i ono koje je usred čela, (neki to zovu čakre) onda sve to vidimo, a posle toga počinjemo u praksi da delujemo kao svetlosna bića, što i jesmo. Kada na taj način probudimo svest o svom svetlosnom telu i oporavimo se od šoka buđenja te se priviknemo na stvarnost, onda nam spavanje i iluzije više nisu potrebni jer smo podigli vibraciju veoma visoko. Tada ćemo biti svesni i kad spavamo i sanjamo. Probuđen, kako sama reč kaže, dakle – ne spava. Ili smo živi ili smo mrtvi, ne možemo biti i jedno i drugo. Spavanje je privremena smrt… Svaki dan nas ubiju i mi uveče umiremo pa ponovo ujutru oživljavamo. Ipak, to se može promeniti. Što se tiče svetlosnog tela, postoji jedna zanimljiva stvar. Naime, energetski centri svetlosnog tela kod neprobuđenog čoveka izgledaju poput spiralnog levka i ima ih 7 glavnih, međutim, kod probuđenog ljudskog anđela su u obliku lopte. Oni postaju kuglasti i sijaju poput sunca. Osim toga, pojavljuje se još nekoliko centara na svetlosnom telu, tj. aktiviraju se pošto ranije nisu bili u upotrebi. Međutim, ova promena je moguća svim ljudima a ne samo ljudskim anđelima. Razlika je samo u tome što običnim ljudima treba više vremena da bi se probudili i njima treba pomoć i podrška drugih koji su na višem nivou svesti. Oni imaju drugačiji put ka istom cilju. Spiralni oblik i tok energetskih centara je uvlačenje, usisavanje i odgovara vrlo niskim vibracijama a zračeća lopta visokim frekvencijama i energijama svesnosti. Dakle, promena koju doživljavaju ljudi prilikom procesa buđenja odnosi se na potpunu promenu prirode svetlosnog tela.
MUZIKA SVETLA
 
Biti budan, takođe znači podići frekvenciju svog svetlosnog tela. Ako hoćete da svojim svetlosnim telom zapevate visokim tonovima energije svesti, isključite misli, uđite svom pažnjom u svoju energiju srca, pronađite tu nešto kao oko koje gleda u svim pravcima a onda pomoću njega ĆUTITE I GLEDAJTE apsolutno sve što je SADA I OVDE. Ovo podiže frekvenciju svetlosnog tela od dubokih tonova ka višima a dalje ne vredi opisivati, dalje treba doživeti. Potrebna je samo žestoka želja i luda upornost i rešenost da se do ovoga dođe. Potrebna je snaga srca, probuditi vatru u njemu. Sve što vatreno želimo i verujemo u to – BIĆE. Put buđenja se svodi na to da se oslobodimo svih definicija i predstava uma koje imamo o svetu i sebi. Posmatranje bez definicija. Stav svedoka, to je to. A onda, jaka i vatrena želja za buđenjem, tj. podizanjem frekvencije svesti. Evo prakse: pokušajte da stalno budete svesni svog fizičkog tela, osetite vašu celokupnost u njemu dok radite, zabavljate se, govorite, itd. Budite ga uvek i sada potpuno svesni njegove spoljašnosti i njegove unutrašnjosti. Upotrebite disanje. Dišite celim telom, osetite kako vazduh struji kroz svaku njegovu ćeliju! Disanje je ključ koji sve otključava. Budite tihi posmatrač, bez misli i definicija. Ako budete uporni, ta svesnost će vas dovesti do toga da počnete osećati vibraciju u telu. Ta vibracija je svetlosno telo. Ušli ste u SADAŠNJI TRENUTAK. Dobrodošli! Ako nastavite istrajno da održavate tu pažnju, posle nekog vremena koje je individualno za svaku osobu, dogodiće se divan trenutak kada ćete iznenada ugledati univerzum svetlosti i opazićete sebe kao svetlosno biće. Jedno od najvećih iznenađenja koje ste doživeli u životu će biti kad opazite da imate krila, i kad počnete da ih pokrećete… Ovo važi samo za ljudske anđele. Ostali ljudi nemaju svetlosna krila.
NAOCARE (NAOCALE)
 
Za prosečnog, slabo-svesnog čoveka, ovaj svakodnevni svet je san, iluzija. Ali on nije SVESTAN toga. Opsena je to, jer ljudi na nivou svetlosnog tela imaju jedan filter između sebe i sveta koji prilagođava i menja ono što opažamo. On je poput naočara koje nam ne dopuštaju da vidimo objektivnu realnost. Sve je to ringišpil u luna parku iluzije, deca se igraju skakanja po beskrajnom prostranstvu snova koje sanjaju. Zabavan je to park, ali vodi u veliku nevolju. Zmije su izmislile razne religije, učenja, materijalizam, ideologije i tome slično kako ljudi nikada ne bi iz tih obmana izašli. One su majstori iluzije tj. snova, i nude znanje o svojoj majstoriji „odabranima“ – vračevima, magovima, iluminatima itd. obećavajući im šarene laže o raju, nirvani, bogatstvu i moći, besmrtnosti, sreći i ispunjenju… To znanje ne daju besplatno, cena je gubitak slobodne volje i ljudskosti. Drugim rečima oni postaju robovi i ne-ljudi. No, koliko god se trudili da postanu nešto drugo, uvek će u suštini ostati ljudi jer su tako stvoreni i rođeni. Doduše, to su ljudi – monstrumi…
 
Arhandjeo Ariel
 
Na sreću, došlo je konačno vreme velikih promena u ljudskoj svesti. Stvarno probuđeni ljudi su dobili dozvolu da progovore i deluju u pravcu nesebičnog pomaganja onima koji su počeli da se bude. To je njihova uzvišena misija.
 
Zapevah iz svetlosti srca „visoko C“ i padoše mi naočare…

Svest treba osloboditi pa će sva velčanstvenost ljudskog bića zasijati kao sunce. Prvi korak ka oslobađanju je buđenje. Uzjašite kosmički vetar promene. Ali ko voli da spava u iluziji, neka spava, slobodna mu volja, ako mu se tako sviđa. No, taj izbor vodi u veoma bolno i neprijatno buđenje, jer će se SVI uskoro morati probuditi, hteli – ne hteli.

SVETLOSNI VRTLOZI ŽIVOTA
 
Energetski vrtlozi imaju vitalan značaj za život: osnažuju auru i fizičko telo, pokreću svesnost jer su povezani sa psihološkim aspektima čoveka, te prenose energiju kroz različite nivoe bića. Ljudsko energetsko polje, koje se naziva aurom, opisuje se kao svetlucavo telo, koje okružuje i prožima fizičko telo te emituje svoje zračenje. Na osnovu istraživanja, naučnici dele auru u nekoliko slojeva, koji se ponekad nazivaju telima. Ona, u stvari, nisu slojevi (u smislu, kao kod glavice luka), nego se uzajamno prožimaju. Kada ljudi vide boje koje okružuju druge ljude, najčešće zapažaju niže slojeve koji su najgušći, te su zato najlakši za opažanje. Životvorna energija (prana, chi, orgon) koja struji sa neba i sa zemlje, prolazi vertikalno kroz sve „slojeve“ i fizičko telo, kroz kičmenu moždinu, te se proteže izvan fizičkog tela iznad glave i ispod trtične kosti. Najpoznatiji elementi iz tog polja su rotirajući vrtlozi, koji se nazivaju čakrama (čakra znači točak). Uobičajeno je mišljenje, da su otvoreni krajevi čakre u prvom sloju aure u prečniku 15 cm te od tela udaljene 2.5 centimetara. Svaka od čakri razmenjuje energiju sa univerzalnim energetskim poljem: tako biti otvoren, odnosno imati otvorene čakre, znači primiti mnogo energije, što uvek prati i povećanje svesti. Povećanjem toka u nekoj čakri osvešćuje se psihološki materijal povezan sa njom. No, čakre je važno otvoriti i podstaknuti protok energije kroz sistem jer to donosi zdravlje: svaka bolest u telu izazvana je neravnotežom ili nedostatkom životne energije. Čakre, naime, imaju vitalan značaj za život jer osnažuju auru i fizičko telo, pokreću svesnost jer su povezane sa psihološkim aspektima čoveka, te prenose energiju kroz različite nivoe bića, a frekvencija energije koju propuštaju odražava se kao njihova specifična boja. Svaka je, takođe, povezana sa jednom žlezdom sa unutrašnjim lučenjem i glavnim nervnim spletom: čakre upijaju univerzalnu energiju, razlažu je na sastavne delove, te energetskim kanalima u telu šalju energiju u nervni sistem, žlezde i krv.
 
1. Prva čakra – korenska (crvene boje)
 
Tako najpoznatija tumačenja kažu, kako je prva čakra povezana sa telesnim funkcionisanjem i sa telesnim čulom – osećajem bola ili zadovoljstva te utiče na autonomno funkcionisanje tela. Zove se korenska, njena boja je crvena, a povezana je sa nadbubrežnom žlezdom, te upravlja funkcionisanjem bubrega i kičme. Svojim radom podržava sve ostale čakre, zadužena je za obilje čoveka te „uzemljuje“, pružajući praktičnu inteligenciju za funkcionisanje u svetu oko nas.
 
2. Druga čakra – sakralna (narandžaste boje)
 
Druga čakra je povezana sa osećajnim bićem čoveka i kroz nju se odvija ljudski emocionalni život. Zove se sakralna, boja povezana sa njom je narančasta, a utiče na rad polnih žlezda i sistema za reprodukciju. Zadužena je za seksualnu energiju.
 
3. Treća čakra – solarni pleksus (žute boje)
 
Treća čakra je povezana sa linearnim mišljenjem i čovekovim mentalnim životom, a u njoj je smešteno i ljudsko empatijsko čulo, sposobnost proživljavanja osećaja drugih: tu je čovekova intuicija i predosećaji. Poznata je kao solarni pleksus, žute je boje, povezana sa gušteračom i radom jetre, žučnog kese i nervnog sistema.
 
4. Četvrta čakra – srčana (zelene boje)
 
Četvrta ili srčana čakra, je medijum kroz koji volimo i osećamo ljubav, te je zadužena za usklađivanje emocionalnih nivoa čoveka: karakteriše je zelena boja te uticaj na timus i organe srca, tok krvi i sistema za cirkulaciju.
 
5. Peta čakra – grlena (Plavo-tirkizne boje)
 
Peta, grlena čakra je u vezi sa božanskom, višom voljom i povezana je sa govorom, komunikacijom, snagom reči i preuzimanjem odgovornosti, unutrašnjim identitetom i telepatijom, a koristi se za verbalizaciju božanskih informacija. Opisuje se plavo-tirkiznom bojom, povezuje sa štitnom žlezdom, bronhijalnim i govornim aparatom, plućima i jednjakom.
 
6. Šesta čakra – čeona (indigo boje)
 
Šesta, čeona čakra ili „treće oko“ je povezana sa sposobnošću viđenja Božanske ljubavi u svemu oko sebe: indigo boje a utiče na rad hipofize, donjeg dela mozga, nervnog sistema, nosa i levog oka. Ona omogućava ljudima da vide intuitivno, zbog čega je zovu vidovnjačkom čakrom, a odnosi se na intelekt, verovanje i analizu stvarnosti.
 
7. Sedma čakra – krunska (ljubičasto-bela)
 
Sedma, ili krunska čakra, povezana je sa višim umom, univerzalnim znanjem I jedinstvom čovekova duhovnog i fizičkog postojanja: ona čoveka kontinuirano povezuje sa Univerzumom i suptilnim dimenzijama duhovne energije, a opisuje se kao ljubičasto-bela i deluje na epifizu, gornji deo mozga i desno oko.
PROCES TRANSFORMACIJE – POSVETA
 
Svetlosnim radnicima, koji slede DUH sa svakim dahom i svakim korakom; koji utelovljuju božanstvenost na Zemlji i žive Nebo; koji se posvećuju službi punoj radosti posvemašnjoj ljubaznosti, besprekornosti i kosmičkoj igri,koji se angažuju u viziji planetarnog uzdizanja koji je tako blag, elegantan i zanosan i neverovatno zabavan!
 
UVOD KANALISANJA – Arhandjeo Ariel
 
Informacije u ovoj knjizi trebale bi se razumeti kao jedan model ili samo drugačije razmišljanje. Nemoguće je izraziti istinu u zemaljski govor. Mogu se samo opisati realnosti(činjenice). Kako ne postoji apsolutna činjenica,za mene je „realnost“ pre glagol nego imenica. On je stalno pomicanje i promenljivost ko-kreacija iz međusobno kružnih individualnih viših ćinjeničnih jedinstvenosti.Zato sam odlučila živeti u realnosti u kojoj će planeta Zemlja uzaći u svetlosne dimenzije sa radošću i smehom. Ni jedan „Kanal“ nije stopostotno tAčan, jer kanalisani materijal mora proći filter ljudske sposobnosti shvatanja. Ako osećaš da su neke izjave u ovoj knjizi za tebe istinite onda je tvoja istina pogođena. Ako ne, onda se radi samo o nekom drugom mišljenju koje možeš, sa puno ljubavi, poslati nazad u svemir. Moja radna grupa i ja te molimo da mene, Ariela ili bilo koje drugo kanalisano biće ne smatraš autoritetom izvan svog sopstva. Ti si jedini autoritet koji odlučuje šta je u tvom životu „istina“ i „realno“. Postoje 383 uzašle planete u pet lokalnih Univerzuma. Jedna od tih planeta je Zemlja. Kao svetlosni radnik, verovatno si takođe na svim tim drugim planetama reinkaniran. Naše inkarnacije stvaraju vezivno tkivo između Univerzuma, Zvezda i Planeta. Mi pomažemo koordinirati razne programe uzdizanja planeta i pomažemo stapanje različitih univerzuma u jedan jedinstveni. Ja sam Kanal za viša svetlosna bića i svesno sam se sa njima stopila. Proširujem moju svest multidimenzionalno jer sam jedno sa veličinom mog vlastitog DUHA. Odavde se stapam sa mojom radnom grupom, koja se sastoji od dvadesetčetiri svetlosna bića i kanališemo informacije, kroz moje fizičko telo. To je, ako možeš zamisliti, jedno zaista izvanredno iskustvo. Moj odnos prema „posadi“, kako rado zovem moju grupu, je identičan u odnosu prema meni samoj. Mi smo ko-kreativni Majstori i svetlosna bića, a takođe i tebe vidimo kao svetlosno biće.U tom timu je arhanđeo Ariel „teoretičar svetlosnog tela“.On formuliše proces svetlosnog tela i stvara modele, tehnologije i meditacije, kako bi podržao uzdizanja na svim nivoima. Kao jedan utelovljeni aspekt grupe, ja sam kanal za grupnu energiju i praktičar za tehniku svetlosnog tela. Informacije u ovoj knjizi su Arielovi modeli. Materijal je razložen u malim seminarima između 1987 i 1990 g. 1990 je bio napisan, obrađen i štampan,1993.g. pokrenut,prerađen i sniman na audiokasete. Uz ovo izdanje,Ariel i ja smo priložili informacije. Nadamo se da ova knjiga može za tebe biti koristan „putokaz“ pun radosti u procesu svetlosnog tela.
 
Neka tvoje putovanje u svetlost bude puno radosti.
 
UVOD
 
30.maja 1994 g. utvrđena je u Božanskom planu dramatična promena za planetu Zemlju. Ubrzan je celokupni vremenski plan za planetarno uzdizanje. Početkom juna 1994. mnogi od vas su doživeli intenzivno pojačani strah preživljavanja, neprijateljstva i stare slike realnosti. Te energije su došle iz vašeg genetskog koda. To je bilo kao da je Bog duboko ušao u vaša tela i zajedno sa korenom isčupao strah i osećaj odvojenosti. Zbog toga su se vratile eventualne stare psihičke traume ili bolesti. Vreme je bilo ubrzano i mnogi od vas su se osećali frustrirani kada su razmišljali o nedovršenim projektima. Nivoi koji će biti opisani u ovom modelu procesa svetlosnog tela još su uvek važeći. Protok ovih faza mutacije može trajati godinama ili takođe samo nekoliko minuta – zavisno o želji Duha. Ovi nivoi nisu merilo za lični duhovni razvoj. Tvoj Duh određuje koje svetlosni nivoi najviše odgovaraju tvom momentalnom božanskom razvoju, tvojoj inkarnacijskoj mreži unutar holograma i onome što služi planetarnom uzdizanju. U stvarnosti,ovde se radi o svetlosnim telima i evoluciji ove vrste te kolektivnoj službi celokupnom životu. Ako možeš gledati iz perspektive tvoje Nad-duše (Više Ja) na ovu planetu, tada ćeš moći obuhvatiti celokupni Alpha-Omega-Ciklus i to od početka do njegovog kraja u „budućnosti“. Osim toga,moći ćeš videti bilione paralelnih realnosti preko i iznad prostora. Vi ste inkarnirani delovi Nad-duša i imate mnoge simultane živote u tkivu prostora i vremena. To mi nazivamo holografska rešetka vaših inkarnacija. Iz perspektive Nad-duša, sve te inkarnacije se događaju SADA. One su koordinacione tačke koje restruktuiraju hologram ove planetarne igre odvojenosti. Sveukupna prostor/vreme – konstrukcija sadržana je u jednoj membrani, koju mi nazivamo holografski mehur. Mehur trodimenzionalne realnosti prošao je upravo sada, tri četvrtine puta, kroz četvrtu dimenziju i penje se ubrzano dalje. Mehur kolabira i rasplinjuje se što prouzrokuje različite reakcije u čoveku.
PARABOLA
Zamisli jedan okrugli zatvoreni akvarijum, koji se nalazi u jednom drugom mnogo večem. Ribe u večem akvarijumu mogu gledati u kuglu, ali ribe koje su u kugli ne mogu videti šta se nalazi spolja. Staklena kugla je njihova jedina realnost. Veliki akvarijum je ispunjen slanom vodom u kojoj žive mnogi predivni oblici bilja, rakova i riba. Zatvorena kugla nasuprot tome je ispunjena slatkom vodom i u njoj žive zlatne ribice. Iznenada započinje proces u kom staklo kugle postaje sve tanje i tanje. Male količine vode prodiru skroz, a male zlatne ribice se moraju vrlo brzo razvijati, kako bi mogle podneti ovu promenu.Pošto se staklo stanjuje,zlatne ribice počinju na momente uočavati kreature u velikom akvarijumu. Neke zlatne ribice smatraju druge ribe svojim neprijateljima i pokušavaju hrabro štititi svoju kuglu od preteće invazije. One smatraju da su biljke loše i optužuju druge zlatne ribice, da padaju pod njihov uticaj. Te zlatne ribice prikrivaju svoj strah, ali ga istovremeno projektuju u svoju okolinu. Druge zlatne ribice predpostavljaju, da ribe u velikom akvarijumu već duže vreme kontrolišu staklenu kuglu i njene stanovnike. One vide sebe i druge zlatne ribice kao bespomoćne žrtve. Veruju da ih kreature na drugoj strani stakla drže zatvorenim, kako bi ih jednog dana proždrle. A kako se staklena kugla sve više i više rastvara, započinju, svaki novi dan sa sve večim i večim strahom. Neke zlatne ribice gledaju ribe na drugoj strani stakla kao na svete, svemočne bogove.Time su svoj vlastiti unutrašnji autoritet potpuno otpustile i osciliraju tamo vamo između ekstremnih osećaja. Jednom se osećaju izabranim, drugi put kao bezvrednim i nedostojnim. Pokušavaju interpretirati sakrivene poruke svojih „Majstora“ i prema tome podešavati svoje delovanje i verovanje. One u kugli plivaju tamo-vamo i prouzrokuju mnoge mehuriče, ali ne i trajne efekte. Neke zlatne ribice smatraju, da su ove druge kreature njihova braća i čude se neverojatnim varijacijama koje „Velike Ribe“ koriste, kako bi same sebe izrazile. One slede Duh Velike Ribe sa svakom svojom škrgom i svakim perajem i osećaju ushićenje, jer se polako pripremaju uskoro zaplivati u velikim vodama. Holografska kugla, dakle, samo što se nije slomila i prouzrokuje za to vreme masivna paralelna stapanja.Takođe se i linearno vreme postepeno rastvara i razvija u smeru simultane vremenske strukture (beskonačno SADA). Linearni prostor se proširuje i razvija u simultani prostor (beskonačna sadašnjost). Paralelna stapanja su često iritirajuća jer se u kontinuitetu pojavljuju vrtoglavice, groznice, zamagljenosti i lomovi. Kada se pokazalo, da će paralelno stapanje sredinom septembra 1994. promeniti svetlosna tela ljudi i da će biti tako intenzivno da bi se kugla mogla raspasti, započelo se sa jednim eksperimentom. Stimulisali smo kompleksne vertikalne talase subatomske strukture, tako da su oni mogli akceptirati vertikalne talase iz viših dimenzija (fizikalni fenomen vertikalnih talasa, opširno je objašnjen u Knjizi za uzašće od Tony Stubbs-a). Zbog toga je moglo subatomsko kretanje talasa u odvojenim paralelama biti tako sinhronizovano, da su postali kontrolisanim interferentnim uzorcima. Rezultat toga je bilo blago intenziviranje manifestovanog svetla i nežno podizanje smetnji. Holografska kugla nije bila destabilizovana nego pojačana. To znači da će konačni slom biti mnogo blaži. Mi ćemo kompleksne vertikalne talase ovog realiteta najpre sinhronizovati sa višom astralnom nivoom i onda sa onima viših dimenzija. Dimenzionalni prelazi će tada biti manje šokantni i biće više nalik iskustvu jednog sna. No ipak mislimo da će svi ljudi osetiti ove promene. Sredinom septembra ušla je večina svetlosnih radnika, bez uobićajene Trare, u deseti svetlosni nivo a normalno stanovništvo u osmi. Mnogi (takođe i Tachi-ren) požalili su se da je ova promena protekla bez „vatrometa“. Takođe bi i mi hteli da ljudi osete kada se nešto menja. Ustvari, naš glavni cilj je da ne destabilišemo, preuranjeno, no mi ćemo uprkos tome pokušati, da se intenzivnije osete buduća stapanja. Kako se vas DUH, u odnosu na uzdizanje, iznova pozicionira, mnogi od vas imaju osećaj da su svoj rad na ovom nivou završili.Ako dozvolite da stare forme i modeli polako otpadnu od vas, počeće se razvijati nove forme. Možda ćete ustanoviti da ste postali mnogo izražajniji ili kreativniji. Postoje dve uzrečice koje obuhvataju ono što večina vas oseća:“Želim se samo malo zabavljati i siguran-a sam da nisam jedin-a“ i „Učini sada i ne čekaj sutra“. Kakva si ti riba? Dali se boriš protiv tvog „neprijatelja“ ? Dali si izvukla svoj svetlosni mač i vodiš bitku protiv tajne vlasti, grozne i mračne moći? Pitanje je dali to zaista odgovara tvojoj viziji o Nebu na Zemlji. Koncentrišeš li se na vanzemaljce koji žele kontrolisati Zemlju? Nosiš li u sebi slike realnosti koji pokazuje čovečanstvo samo kao žrtve, kao prevarene i kao kolonizirani izvor hrane? Kako podnosiš činjenicu da je svaki čovek neizmeran multidimenzionalni Majstor? Da li si zamenila vezu sa tvojim vlastitm Duhom sa vezom prema nekom guru-u, nekim uzašlim Majstorom ili nekim kanalisanim bićem? Celokupni univerzum će se staviti u tvoju sliku realnosti. Šta dakle zaista želiš? Tvoj Duh menja tvoju poziciju u odnosu na uzdizanje. Dopusti da slatkoća preobražaja ispuni tvoju dušu. Sledi tvoj vlastiti voljeni Duh sa svakim dahom, svakim korakom. Neka živi Nebo!
UVOĐENJE OD ARHANĐELA ARIELA
 
Kada te posmatramo, vidimo te, kao neizmerno multidimenzionalno biće. Samo jedan mali deo tebe nalazi se u tom telu i taj mali deo misli, da je on celina.Mnogi ljudi već imaju saznanje da to nije tako. Mi te vidimo u svim dimenzijama i u svoj tvojoj veličini. Obzirom da ovo čitaš, smatramo da si svetlosni radnik. Tvoj zadatak je nešto obaviti. Došao si ovde, kako bi pomogao planeti Zemlji kod prelaza u svetlost. U tome si pravi stručnjak jer si ovo već nebrojeno puta učinio. Ova knjiga predstavlja ti model, koji opisuje šta se u ovom procesu događa na planeti Zemlji i u tebi samom. No to nije istina, nije realnost… Jedan multidimenzionalni, nelinearni model ne može se opisati zemaljskim rečima.Mi pokušavamo to učiniti na najbolji mogući način. Ako je ponekad malo pobrkano, molim te, imaj razumevanja jer proces nije linearan. On je pre poput muzike. Ovaj model možemo samo linearno predstaviti.Pokušali smo to ne-linearno predstaviti i odmah je svima „prokuvao mozak“.Nadamo se da osećaš promene kroz koje prolaziš. Ako tvoje mentalno telo može reći:“Aha, to dakle pripada osmom telesnom nivou“ to onda ublažava bujanje straha u tebi.Dakle vrlo je važno, da se informacije iz ove knjige proširuju, jer je u ovom momentu strah vrlo jak, naročito u fizičkim i mentalnim telima. Ako znaš, šta se sa tobom događa i da je to deo procesa, osećaćeš se manje „ludim“. Svaki put kada neka planeta odlazi u svetlost, taj povratak kući iz odvojenosti je jedinstveni događaj. Taj je proces za svaku planetu i svaku civilizaciju drugačiji. Ovde opisani model vredi za ljudsku vrstu na planeti Zemlji.Postoje 383 udaljene planete koje će ići simultano zajedno sa Zemljom. I večina vas su inkarnirani na večini ovih planeta. No Zemlja je ipak nešto posebno. Ona je iskusila največe moguće odvajanje od Izvora i vraća se sada kući. I to će biti uspešno. Neće biti nikakve apokalipse u tom paralelnoj realnosti. Ustvari je postojalo jedno vreme u kojem nismo bili sigurni, dali se ova planeta može vratiti kući, no sada slavimo izvesnost sigurnog povratka. Neki speciji se mogu uzdići, a da njihova planeta to ne čini zajedno sa njima. Vaši speciji nisu prvi, koji se uzdižu sa ove planete. Pre vas su već postojale četiri druge rase. Ono što je tako predivno u ovom trenutnom procesu je to, što će se i planeta Zemlja uzdići. Zemlja je jedno vesno, živo biće.Ona se složila sa ovom igrom odvojenosti pod jednim uslovom, da se i ona, na kraju isto tako može uzdići.Rado bi smo ukazali na posebnost ovog povratka ka Izvoru. Posmatrati lepotu vašeg božanskog izraza, pri tom povratku, za nas je vrlo zadivljujuće. Iako ste se vi, sa našeg stanovišta, samo za jedno kratko vreme udaljili iz Izvora, ipak je vaše ponovo pripajanje,jedna od energija Univerzuma. Napeto očekujemo trenutak u kom ćete ovo sami moći iskusiti u punoj svesti. Obzirom da egzistiramo simultano vaše smo ponovno spajanje već videli i radujemo se da sa vama delimo vašu radost, kada ćete ga sami dosegnuti.Rado bi još napomenuo da se mera za naš model svetlosnog tela bazira na količini Adenosin-Triphosphata u čelijama. Mi merimo nivo svetlosnog tela na stanju mutacije vašeg fizičkog tela. Nekoliko ljudi je zvalo Tashiru i tvrdili su, da su bili na dvanaestom nivou svetlosnog tela. Mi smo im rekli, da je to nemoguće unutar ovog modela. Da si bio u tom modelu na dvanaestom nivou svetlosnog tela, ne bi mogao podići telefonsku slušalicu, jer bi bio potpuno u svetlosti i ne bi više bio u ovoj dimenziji. Sada tvoja svest poseduje mnoge nivoe, tvoj razum i tvoja svest mogu putovati na mnoga različita mesta. No, ono što se uzdiže(uzlazi) je tvoje fizičko telo i zbog toga mi to merimo sa fizičkog nivoa. Kada bih ovaj model opisao linearno i na nivou na kom tumaraju mnoga vaša ljudska ega to bi oslobodilo samo jednu „Ja sam dalje u razvoju nego ti (ili svi)“ – igru.Molim te, misli na to, da je svaki nivo drugačiji i apsolutno esencijalan.Nijedan nivo nije „bolji“ od nekog drugog. I još bi trebalo reći, da se u januaru 1995. niko, na ovoj planeti i u ovom paralelnom realitetu, nije nalazio na jedanaestom ili dvanaestom nivou svetlosnog tela. Na kraju bi vam se hteli zahvaliti, što ste u ovo vreme na ovoj planeti. Došli ste ovde sa znanjem, da ćete morati zaspati. Morali ste se svega odreći, što ste ikada bili, sve zaboraviti što ste ikada znali, kako bi bili za vas same i druge potpuno neprepoznatljivi.Mi imamo lakši posao. Nikad ne odlazimo iz Izvora i takođe nikad se ne dešava da iskusimo odvajanje od Duha. Zbog toga vas poštujemo, za ono što činite i osećamo se počašćenim što smemo raditi sa vama.
 
(Kanalisano od Arhanđela Ariela) Tashira Tachi-ren – medijum
 
SVETLEE TELO
 
Stvaralac, preko Jedinstvenog polja, neprekidno realizuje stvaranje razlićitih energija čije je određeno delovanje uu skladu sa potrebama funkcionisanja kosmosa. Postoje, međutim odstupanja od normalnog ponašanja energija kosmosu koja su, zbog neizmernih dimenzija i sadržaja kosmosa, moguća. Da ta odstupanja od normalnog ponašanja ne bi otišla suviše daleko, neophodno ih je blagovremeno korigovati kako bi se normalno funkcionisanje kosmosa neprekidno održavalo. Energije koje bi bile u mogućnosti da vrše korekture svih odstupanja u kosmosu moraju zadovoljiti određene kriterijume: moraju biti sastavljene od superinteligentne energije koja je toliko suptilna da je druge energije ne mogu ni na koji način izmeniti;
njihova superinteligencija mora im obezbediti da u svakoj situaciji pronađu optimalno rešenje;njihov vek mora biti večit.
U prirodi takva energija ne postoji niti je može proizvesti Jedinstveno polje. Ona mora sama sebe osposobiti za sve vrste delovanja. Taj razvoj se najbolje obezbeđuje uz živa bića koja imaju slobodnu volju. Kako je Hristova energija zadužena za sva živa bića u kosmosu, ona emituje embrione budućih svetlećih tela koj i se privezuju za aure najperspektivnijih živih bića na pojedinim planetama. Da bi se od embriona došlo do zrelog svetlećeg tela, neophodno je da, u sadejstvu sa živim bićima, ona provedu više hiljada godina, a da bi većina svetlećih tela vezanih za određena živa bića sazrela, potrebno je da prođe između 150 i 200 hiljada godina. Tako veliki broj zrelih svetlećih tela predstavlja kritičnu masu koja je dovoljna da pokrene proces obnavljanja aure planete na kojoj su nastala, a zatim da svoju delatnost razviju i šire, svuda gde je njihova pomoć neophodna. Posle dugog vremena provedenog u korekcijama grešaka u svemiru zrela svetleća tela se utapaju u Jedinstveno polje gde večito žive, do kraja kosmosa.
 
STA JE TO SVETLECE TELO?
AKTIVIRANJE DNK, UZDIZANjE I RAZVOJ SVETLOSNOG TELA
 
Većina LJUDI je upoznata da postoji DNK „matrica života“ koja je smeštena u svakoj ćeliji tela. E sad, osim 2 lanca DNK, u svakom hromozomu postoji još 10 eteričkih lanaca DNK dostupnih svakom ljudskom biću koji su uspavani još od početka zabeležene istorije. Svaki dodatni lanac poseduje osobine koje dopuštaju osobi da ostvari veće ljudske sposobnosti. Naučnici znaju da mi trenutno koristimo samo 3% naše dvo-lančane DNK. Zato živimo u društvu u kome su ljudi bolesni, nesrećni, pod stresom, izazivaju ratove, imaju poteškoće da izraze ljubav i potpuno su nepovezani sa Univerzumom.
Mnogi ljudi moraju meditirati puno godina samo da bi doživeli takozvano „mističko“ iskustvo, eto koliko smo trenutno isključeni. Zamislite da aktivirate 100% vaše dvo-lančane DNK, PLUS 10 dodatnih lanaca. Od upotrebe 10% svog mozga doći ćete do toga da postanete multi-dimenzionalno biće sa vidovnjačkim, telepatskim i proročkim sposobnostima. Plus, zaustavićete proces starenja i počećete da se podmalađujete i izgledate i osećate se MLAĐIM. To je Originalni Božanski Nacrt, ono što je čovek nekad bio.
ZAŠTO JE BAŠ SADA VAŽNO BUĐENJE DNK I KAKO ZEMLJA UTIČE NA NIVO BUĐENJA DNK?
Mi smo direktno povezani sa Zemljom i postojimo kao deo zemlje. Poput bebe koja se nalazi u utrobi majke, majčino telo je u stvari SPOLJAŠNJE telo bebe. Zato, bilo šta što se desi majci ima energetski otisak i utiče na dete. Na primer, ako majka puši i pije alkohol tokom trudnoće, to utiče direktno na dete i energetske matrice što može dovesti do urođenih fizičkih deformacija ili genetskih problema koji se ispoljavaju kao fizičke bolesti. Ista stvar se dešava između Zemlje i nas. Zemlja je NAŠE spoljašnje telo. Zato je nazvana Majka Zemlja. Naše morfogenetsko polje (matrica koja održava oblik) postoji kao deo većeg morfogenetskog polja Zemlje. Ako se nešto dogodi Zemljinoj energetskoj mreži, onda ćemo i mi osetiti te probleme u svojoj sopstvenoj energetskoj mreži. Naša energetska anatomija je je potpuno nalik Zemljinoj, sa čakrama, merdijanima, aksijalnim linijama i DNK. Naša 13. čakra je ona koju delimo sa Zemljom i postoji u zemljinom jezgru. Zato, ako se sa Zemljom dogodi katastrofa koja napravi rupu u Zemljinoj energetskoj mreži, desiće se to da će se pojaviti „rupa“ i u DNK svake osobe na planeti.
To je bio jedan od glavnih problema i uticaja na našu DNK tokom istorije jer je bilo puno kataklizmi. Poremećaji Zemlje tokom istorije su u stvari stvorili planetarni DNK poremećaj koji je učinio da se svaki živi organizam na planeti iskrivljeno pojavljuje kao biće zasnovano na 4 baze u DNK lancu, sa samo 4 hemikalije. Izgleda da ljudska bića imaju 12 nukleotidnih baza. To nam omogućava da imamo 144 hromozoma umesto sadašnjih 46. Izvorna DNK matrica ljudskih anđela koju poseduju većina ljudi na planeti nazvana DNK matrica Dijamantskog Sunca, takođe ima 12 spirala koje omogućavaju 12-to dimenzionalnu svesnost i stvorena je radi promene iz ugljeničnog tela u telo zasnovano na silicijumu i na kraju u ne – materijalno tečno svetlo. To telo nije stvoreno da „umre“. Ljudi su blokirani da unose svetlost u svoje polje i da prirodno evoluiraju pomoću DNK aktiviranja zbog poremećaja u DNK koji se dogodio u drevnoj istoriji (25 500 god. pre naše ere). Većina ljudi na planeti imaju samo 3 aktivna lanca DNK što im dopušta da imaju samo trodimenzionalnu svesnost i zato su zarobljeni u 3D svetu.
Mi smo sada pred vrlo važnom istorijskom promenom jer imamo mogućnost da obnovimo našu izvornu organsku matricu i nije nam potrebna nauka i složena oprema da bi smo to postigli. Jedino što nam je potrebno je da naučimo kako da koristimo ono što je u nama – naš umno-telesno-duhovni sistem kako bi usmerili našu svest da promeni skalarne talase pomoću kojih je naša DNK sastavljena. Zato je aktiviranje DNK sada toliko važno. Međutim, ako imate energetske blokade (prilepke na auri), karmičke matrice, DNK iskrivljenja ili neprirodne energetske pečate, onda vi nećete moći da ubrzate atome i podignete frekvencije što je neophodno da bi ste izveli ovu promenu kontinuuma („dimenzije“). Više frekvencije koje sada putem VELIKOG TALASA koji je stigao iz svemira zapljuskuju zemlju i koje sada ulaze u vaše polje će ubrzati proces raspadanja tela i često će to proizvesti fizičke probleme ili neugodnost. Puno ljudi danas primećuje ove „simptome“ i eto o čemu se radi. Oni takođe primećuju kako se vreme ubrzava. Zato je neophodno izvršiti čišćenje svetlosnog tela od tih anomalija. Naša evolucija je direktno i blisko povezana sa Zemljom. Trenutna svrha ljudskih anđela je da sarađuju sa Zemljom u onome što se sada dešava. To JESTE razlog zbog koga smo ovde. Podizanje naše sopstvene frekvencije i donošenje više svetlosti u naša polja pomoću aktiviranja DNK, koje će se ostvariti kod većeg broja ljudi dok se ne dostigne „kritična masa“ (kritičan broj probuđenih) dovešće do trenutnog ispravljanja poremećaja u Zemljinoj energetskoj mreži tako da ćemo svi zajedno moći da se uzdignemo oko 2012 godine. Sva svetlosna bića koja su došla ovde i koja će doći znaju da se duhovna evolucija ne može desiti bez aktiviranja DNK. Ona su tu da nam pomognu i pruže podršku. Pa ko hoće neka se uključi u proces, a ko neće, sačekaće sledeću prilku koja će se ukazati za 24 000 godina, naravno, ako tada bude želeo da se uzdigne u potpunu svesnost i večnost.
*KNJIGA PROMENITE SVOJU DNK
 
Znanstvenici dokazali DNK se može reprogramirati riječima i frekvencijama!
 
 
LJUDSKI JE DNK BIOLOŠKI INTERNET i superioran je u mnogim aspektima…

TRANSFORMISANJE SVETLECEG TELA
 
Ljudska bića su pripovedači priča. Naše priče i mitovi, obično reflektuju želje i aspiracije koje su ukopane duboko unutar kolektivne svesnosti. Jedan takav mit jeste o „super heroju“ – gde običan čovek prolazi kroz transformaciju njegovo života ka uzvišenijoj ličnosti, sa nadljudskim moćima, kako bi ispravilo iskriveljni svet i porazilo zverstava. Ovaj mit može biti pronađen širom planete, u svim kulturama, različitim periodima, produžavajući se tako ka modernom dobu kroz strip junake poput Betmena i Spajdermena. Sećanje na ovu transformaciju čini se duboko uspavanim u svakom od nas. Izgnanstvo Adama iz Edenskog vrta, označava naš pad iz Milosti, naše preseljenje iz Svetlosnog doba ka manjim dobima, ili čak i ka padu Atlantide. Podudarnost ovih priča koje veličaju izdizanje super heroja, označavaju bezbrojna vremena kada smo iz mračnog doba prelazili u doba puno Svetlosti i Ljubavi, Mira i harmonije. Dok nas ove priče podsećaju na zoru koja sledi nakon mračne noći, one takođe pokazuju na mogućnost uzvišenja koje čuči u svakoj individui. Taj običan čovek koji postaje super heroj smo zapravo svi mi! Mi kao čovečanstvo stoji na takvoj tački potresa, gde se ova priča odigrava na globalnoj razmeri, sa ulaskom naše Majke Zemlje u Svetlosno doba, koje prati postepeni prelaz naših fizičkih tela u naša superiorna svetlosna tela. Dok se ova transformacija čini skoro magično i neverovatno, postoje definitivni procesi koji se moraju odigrati pre nego što „naselimo“ potpuno nova tela sa potpuno izvanrednim sposobnostima. Ovaj članak istražuje neke od tih procesa, koji pretvaraju naša celokupna fizička tela u svetlosna tela, dozvoljavajući nam tako da iskusimo uzvišeni život novog svetlosnog doba. Pretvaranje sistema iz zasnovanosti na ugljeniku, ka zasnovanosti na Silicijumu. Ljudsko telo je sačinjeno od raznih internih sistema i organa, koji se esencijalno sadrže od tkiva i membrana. Ova tkiva sadrže zdrav procena ugljenika i hidro-ugljeničnih veza kao njihove bazične delove. Naša trenutna tela se predpostavljaju da su bazirana na ugljeniku zbog visokog procenta njegove prisutnosti. Ugljenik je amorfni element, koji ne dozvoljava ćelijama da sadrže previše svetla. U konvertovanju naših trenutnih tela u svetlosna, ovi ugljenični molekuli prolaze kroz ozbiljnu transmutaciju u kristalne molekule, koji mogu sadržati mnogo Svetlosti. Stoga,Svetlosno telo je takođe posmatrano i kao Kristalno, odnosno Silicijumsko telo. Ova konverzija je prvi i veliki korak gde naše ćelije koje su uglavnom eliptičnog oblika – pretvraju u pravilni kristalni oblik. Zatim se aktiviraju razne promene gde se osnovni ugljenično bazirani molekuli postepeno menjaju u kristalizovane komponente. Promene u sastavu ćelija dozvoljavaju im da sadrže mnogo više svetla.

GENETIČKE PROMENE
 
Sledeće velike promene dešavaju se na genetičkom nivou. Da bi razumeli ovo, moramo bliže razmotriti osnovnu funkcionalnu jedinicu svakog živog bića – (jednu) ćeliju. Ovo je „kamen temeljac“ svih živih organizama, uključujući i ljudsko telo. Procenjeno je da je ljudsko telo sačinjeno od približno 100 triliona ćelija. Prosečna ćelija ima nukleus kao svoju jezgrenu komponentu. Nukleus je između ostalog sačinje od DNK molekula. Glavna uloga DNK-a jeste dugoročno skladištenje informacija. Ono sadrži instrukcije i otiske kako konstruisati druge ćelije i ćelijske komponente. Glavni segmenti DNK koji nose sa sobom instrukcije nazivaju se geni. DNK nosi genetičku informaciju iz jedne generacije ka drugoj; ovo je razlog kako jedna ćelija u materici majke srasta u ljudsku bebu, kompletnu sa svim internim i eksternim organima i raznim procesima koje je odlikuju kao ljudsko biće. DNK odlučuje sve – od boje očiju, visine, težine, fizičkih karakteristika i ponašanja sa kojima će beba biti rođena. Otkriveno je da DNK-a se sastoji iz dvoje lanaca poput dvostruke spirale, ili upredenih merdevina. Još jedno veliko otkriće jeste da se oko 90% gena u postojećem lancu DNK-a, ne koristi nizašta, stoga se i naziva ne kodovana DNK-a ili „DNK-a smeće“. Preostali geni se odnose na pojedinačne osobine (poput boje kose ili visine) individue. Ovi DNK-a molekuli su isti u svakom od 100 triliona ćelija u ljudskom telu, i jedinstveni su u svakom ljudskom biću na Zemlji. Ono što tek treba biti otkriveno u laboratoriji jeste da DNK-a molekuli imaju mnogo drugih lanaca koji su uspavani. Ovi dodatni lanci postali su uspavani kada je čovečanstvo ušlo u mračno doba a DNK-a je nastavila da deluje sa samo dva aktivna lanca, koji imaju sve fizičke i funkcionalne informacije neophodne za rutinske aktivnosti ljudskih bića. Veoma važan korak u transmutaciji fizičkog tela u svetlosno telo jeste aktivacija „smeća DNK-a“ iliti 90% neaktivnih gena, kao i aktiviranje uspavanih lanaca! Kada smeće DNK-a postane aktivno, ono rezultira u fizičkom telu time što ga izlaže novim karakteristikama. Aktivacija ovih dodatnih lanaca propušta oslobađa informacije skladištene u njima, kako bi prizvali izvanredne kapacitete, isceliteljske moći i sposobnosti sadrživanja svetlosti u ćelijama. Ovakva aktivacija dešava se uvek kada čovečanstvo tranzitira iz mračnog doba ka dobu Svetlosti. Pošto se krećemo ka kompletnom dobu Svetlosti, koje ima svoju jedinstvenu karakteristiku, DNK-a aktivacioni proces je takođe pregledan. Rišijevi će tek otkriti broj DNK-a lanaca koji sačinjavaju novo Svetlosno telo. Aktivacija DNK-a smeća i uspavanih lanaca biće pažljivo praćena i nadgledana od strane Svetlosti koju imamo u našem sistemu. Postoji nekoliko procesa koji se dešavaju jedan za drugim, kako bi konvertovali fizičko telo u Svetlosno telo, kao što je objašnjeno u sledećem delu. DNK-a aktivacioni proces, dešava se postepeno na svakom koraku ovih procesa. Procesi koji se dešavaju uporedo sa pretvaranjem fizičkog tela u svetlosno Pretvaranje iz celokupnog fizičkog tela u superiorno Svetlosno telo dešava se postepeno, u etapama. Svetlosno telo može biti dostignuto kada svaka ćelija u organizmu može sadržati mnogo Svetlosti. Tako da svaka etapa u procesu postajanja Svetlosnog tela je dizajnirana tako da Svetlosni kapacitet ćelija i tela se postepno povećavaju. Sledeći deo prikazuje opštu sliku odvijanja procesa:
 
1. Prvi korak jeste prečišćavanje i čišćenje čitavog sistema. Ovo se dešava uglavnom primenom meditacija i praćenje spiritualnih principa u dnevnom životu. Takođe trebamo odbijati negativnost na svakom nivou i imati pozitivne misli i emocije. Pozitivnost uključuje prevazilaženje svih negativnih osobina poput besa, ljutnje, arogancije, ljubomore, itd… predusretljivošću i deljenjem sa drugima, takođe i manifestovanjem ljubavi u našim životima.
 
2. Uporedo sa time, moramo početi proces isceljivanja emocionalnih rana koje još uvek utiču na nas. Ako postoji bilo kakav bol, prouzrokovan prošlošću ili ljudima, moramo otpustiti mržnju i ljutnju koju držimo u sebi i to ponekad bez ikakve svesnosti toga. Čišćenje ovih blokada je veoma važno jer nam nailaze u procesu napredovanja. Moramo preispitivati kako bi raspoznali bilo koji aspekat u nama koji je van udešenosti sa principima Svetlosti. Treba da radimo na ovim manama sve dok ne dođemo u prirodnu ravnotežu nas samih sa našim Božanskim kvalitetima (odlikama). Ovaj unutarnji rad je takođe nazvan kao „unutrašnje isceljivanje“. Ovo je jako važan korak koji nam dozvoljava da sadržimo više svetla u našem sistemu.
 
3. U trećem koraku, ćelije u našem sistemu podpadaju pod transmutaciju. Stare ćelije se postepenu smenjuju novim, stoga dozvoljavaju telu da poprimi mnogo više Svetlosti. Ovaj proces je prethodno objašnjen u „Konverziji ka silicijum-zasnovanom sistemu“.
 
4. Kada je ovaj proces dovoljno u toku, naša krv se postepeno smenjuje „Svetlosnim enzimom“. Ujedno sa ovim, Tubikularni svetlosni sistem, počenje da zauzima mesto nervnog sistema. Ovo takođe povećava kvantitet sadržine Svetlosti u našem sistemu koju možemo poprimiti.
 
5. Za vreme dok se naše ćelije morfuju i krv i nervni sistem zamenjuju naprednijim sistemima, bićemo sposobni da primimo dovoljnu količinu svetlosti u našim sistemima kako bi aktivirali uspavane „institucije“. Svi ovi „fakulteti“ kao što su telepatija i treće ok, koje prirodno posedujemo ali nam je uspavano zbog Kali Juge – biće ponovo aktivirani. Naša intuicija postaće veoma oštra, i uz njenu pomoć moći ćemo da manifestujemo mnoge spiritualne kvalitete u našem življenju. Ipak, ovi novi „fakulteti“ koji su dizajnirani za naša svetlosna tela, neće postati momentalno aktivni u ovoj fazi. Da bi oni postali aktivni, moramo se totalno konvertovati u Svetlosna tela. Pošto su ovi darovi i „gadžeti“ upoznati po prvi put od Stvaranja, inkorporacija i „štimovanje“ ovih potencijala uzeće najmanje 60-70godina nakon što se konvertujemo u Svetlosna tela.
 
6. U šestoj fazi, veličina naših fizičkih tela počinje da raste. Promene u našoj DNK igraće veoma važnu ulogu u ovoj etapi. Ove promene biće trigirane, kontrolisane i nadgledane od strane svetla koje posedujemo u našem sistemu (iskra Božija). Povećanje u veličini tela, dozvoliće nam da primimo više svetlosti, ali uglavnom to doprinosi sadržini novih znanja i energija.
 
7. U sedmoj fazi, novi „fakultet“ pod nazivom „Svetlost dominacije Intuicije“, biće instalirana u našem regionu abdomena. Ovaj fakultet se povezuje sa dušom individue i privlači više Svetlosti u sistem, stoga menjajući sistem sa više Svetlosti i energije. Ovaj fakultet takođe periodično podešava sistem, i tako omogućava doživljavanje još veće Svetlosti.
 
8. U sledećoj fazi, individua će imati fokus na spiritualne vežbe. Tehnike koje će biti praktikovane i oblasti u kojima će ih ona primenjivati, biće saopštavana njoj direktno preko intuicije i kontakta sa višim bićima. Ova faza je različita za svakoga pojedinačno, zavisno od njegovog odnosno njenog spiritualnog stanja i izvora, a Rišijevi vode individue direktno. Ovo je veoma važna faza.
 
9. Sve do ove faze, individua će konzumirati normalnu hranu zarad sopstvenog održavanja. U ovoj poslednjoj fazi, individua trenira sebe da absorbuje Pranu (energiju Sunca) direktno iz hrane. Ovo će biti dopunjeno odgovarajućim fakultativnim „institucijama“ i sistemima varenja u sistemu pojedinca. Sistem za varenje počeće transformaciju kako bi se adaptirao promeni. Sa ovim procesom, pojedinac će biti sposoban da poprimi više svetosti u svom organizmu.
 
U mnogim od gore navedenih etapa, procesi započinju istovremeno i ne čekaju na prethodni proces kako bi sledeći započeo. Neki procesi zahtevaju veći period vremena. Zajedno, svi ovi procesi dozvoljavaju ćelijama u telu da prime više Svetlosti dok čitavo fizičko telo se ne konvertuje u Svetlosno telo.
TRANSFORMACIJA – GENETIČKE PROMENE
 
Ljudska bića su pripovedači priča. Naše priče i mitovi, obično reflektuju želje i aspiracije koje su ukopane duboko unutar kolektivne svesnosti. Jedan takav mit jeste o „super heroju“ – gde običan čovek prolazi kroz transformaciju njegovo života ka uzvišenijoj ličnosti, sa nadljudskim moćima, kako bi ispravilo iskrivljeni svet i porazilo zverstava. Ovaj mit može biti pronađen širom planete, u svim kulturama, različitim periodima, produžavajući se tako ka modernom dobu kroz strip junake poput Betmena i Spajdermena. Sećanje na ovu transformaciju čini se duboko uspavanim u svakom od nas. Izgnanstvo Adama iz Edenskog vrta, označava naš pad iz Milosti, naše preseljenje iz Svetlosnog doba ka manjim dobima, ili čak i ka padu Atlantide. Podudarnost ovih priča koje veličaju izdizanje super heroja, označavaju bezbrojna vremena kada smo iz mračnog doba prelazili u doba puno Svetlosti i Ljubavi, Mira i harmonije. Dok nas ove priče podsećaju na zoru koja sledi nakon mračne noći, one takođe pokazuju na mogućnost uzvišenja koje čuči u svakoj individui. Taj običan čovek koji postaje super heroj smo zapravo svi mi! Mi kao čovečanstvo stoji na takvoj tački potresa, gde se ova priča odigrava na globalnoj razmeri, sa ulaskom naše Majke Zemlje u Svetlosno doba, koje prati postepeni prelaz naših fizičkih tela u naša superiorna svetlosna tela. Dok se ova transformacija čini skoro magično i neverovatno, postoje definitivni procesi koji se moraju odigrati pre nego što „naselimo“ potpuno nova tela sa potpuno izvanrednim sposobnostima.
Ovaj članak istražuje neke od tih procesa, koji pretvaraju naša celokupna fizička tela u svetlosna tela, dozvoljavajući nam tako da iskusimo uzvišeni život novog svetlosnog doba. Pretvaranje sistema iz zasnovanosti na ugljeniku, ka zasnovanosti na Silicijumu.
Ljudsko telo je sačinjeno od raznih internih sistema i organa, koji se esencijalno sadrže od tkiva i membrana. Ova tkiva sadrže zdrav procena ugljenika i hidro-ugljeničnih veza kao njihove bazične delove. Naša trenutna tela se predpostavljaju da su bazirana na ugljeniku zbog visokog procenta njegove prisutnosti.
Ugljenik je amorfni element, koji ne dozvoljava ćelijama da sadrže previše svetla. U konvertovanju naših trenutnih tela u svetlosna, ovi ugljenični molekuli prolaze kroz ozbiljnu transmutaciju u kristalne molekule, koji mogu sadržati mnogo Svetlosti. Stoga,Svetlosno telo je takođe posmatrano i kao Kristalno, odnosno Silicijumsko telo.
Ova konverzija je prvi i veliki korak gde naše ćelije koje su uglavnom eliptičnog oblika – pretvraju u pravilni kristalni oblik. Zatim se aktiviraju razne promene gde se osnovni ugljenično bazirani molekuli postepeno menjaju u kristalizovane komponente. Promene u sastavu ćelija dozvoljavaju im da sadrže mnogo više svetla.
GENETIČKE PROMENE
 
Sledeće velike promene dešavaju se na genetičkom nivou. Da bi razumeli ovo, moramo bliže razmotriti osnovnu funkcionalnu jedinicu svakog živog bića – (jednu) ćeliju. Ovo je „kamen temeljac“ svih živih organizama, uključujući i ljudsko telo. Procenjeno je da je ljudsko telo sačinjeno od približno 100 triliona ćelija.
Prosečna ćelija ima nukleus kao svoju jezgrenu komponentu. Nukleus je između ostalog sačinje od DNK molekula. Glavna uloga DNK-a jeste dugoročno skladištenje informacija. Ono sadrži instrukcije i otiske kako konstruisati druge ćelije i ćelijske komponente. Glavni segmenti DNK koji nose sa sobom instrukcije nazivaju se geni. DNK nosi genetičku informaciju iz jedne generacije ka drugoj; ovo je razlog kako jedna ćelija u materici majke srasta u ljudsku bebu, kompletnu sa svim internim i eksternim organima i raznim procesima koje je odlikuju kao ljudsko biće. DNK odlučuje sve – od boje očiju, visine, težine, fizičkih karakteristika i ponašanja sa kojima će beba biti rođena. Otkriveno je da DNK-a se sastoji iz dvoje lanaca poput dvostruke spirale, ili upredenih merdevina. Još jedno veliko otkriće jeste da se oko 90% gena u postojećem lancu DNK-a, ne koristi nizašta, stoga se i naziva ne kodovana DNK-a ili „DNK-a smeće“. Preostali geni se odnose na pojedinačne osobine (poput boje kose ili visine) individue. Ovi DNK-a molekuli su isti u svakom od 100 triliona ćelija u ljudskom telu, i jedinstveni su u svakom ljudskom biću na Zemlji. Ono što tek treba biti otkriveno u laboratoriji jeste da DNK-a molekuli imaju mnogo drugih lanaca koji su uspavani. Ovi dodatni lanci postali su uspavani kada je čovečanstvo ušlo u mračno doba a DNK-a je nastavila da deluje sa samo dva aktivna lanca, koji imaju sve fizičke i funkcionalne informacije neophodne za rutinske aktivnosti ljudskih bića. Veoma važan korak u transmutaciji fizičkog tela u svetlosno telo jeste aktivacija „smeća DNK-a“ ili-ti 90% neaktivnih gena, kao i aktiviranje uspavanih lanaca! Kada smeće DNK-a postane aktivno, ono rezultira u fizičkom telu time što ga izlaže novim karakteristikama. Aktivacija ovih dodatnih lanaca propušta oslobađa informacije skladištene u njima, kako bi prizvali izvanredne kapacitete, isceliteljske moći i sposobnosti sadrživanja svetlosti u ćelijama. Ovakva aktivacija dešava se uvek kada čovečanstvo tranzitira iz mračnog doba ka dobu Svetlosti. Pošto se krećemo ka kompletnom dobu Svetlosti, koje ima svoju jedinstvenu karakteristiku, DNK-a aktivacioni proces je takođe pregledan. Rišijevi će tek otkriti broj DNK-a lanaca koji sačinjavaju novo Svetlosno telo. Aktivacija DNK-a smeća i uspavanih lanaca biće pažljivo praćena i nadgledana od strane Svetlosti koju imamo u našem sistemu. Postoji nekoliko procesa koji se dešavaju jedan za drugim, kako bi konvertovali fizičko telo u Svetlosno telo, kao što je objašnjeno u sledećem delu. DNK-a aktivacioni proces, dešava se postepeno na svakom koraku ovih procesa. Procesi koji se dešavaju uporedo sa pretvaranjem fizičkog tela u svetlosno.
Pretvaranje iz celokupnog fizičkog tela u superiorno Svetlosno telo dešava se postepeno, u etapama. Svetlosno telo može biti dostignuto kada svaka ćelija u organizmu može sadržati mnogo Svetlosti. Tako da svaka etapa u procesu postajanja Svetlosnog tela je dizajnirana tako da Svetlosni kapacitet ćelija i tela se postepno povećavaju. Sledeći deo prikazuje opštu sliku odvijanja procesa: Prvi korak jeste prečišćavanje i čišćenje čitavog sistema. Ovo se dešava uglavnom primenom meditacija i praćenje spiritualnih principa u dnevnom životu. Takođe trebamo odbijati negativnost na svakom nivou i imati pozitivne misli i emocije. Pozitivnost uključuje prevazilaženje svih negativnih osobina poput besa, ljutnje, arogancije, ljubomore, itd… predusretljivošću i deljenjem sa drugima, takođe i manifestovanjem ljubavi u našim životima. Uporedo sa time, moramo početi proces isceljivanja emocionalnih rana koje još uvek utiču na nas. Ako postoji bilo kakav bol, prouzrokovan prošlošću ili ljudima, moramo otpustiti mržnju i ljutnju koju držimo u sebi i to ponekad bez ikakve svesnosti toga. Čišćenje ovih blokada je veoma važno jer nam nailaze u procesu napredovanja. Moramo preispitivati kako bi raspoznali bilo koji aspekat u nama koji je van udešenosti sa principima Svetlosti. Treba da radimo na ovim manama sve dok ne dođemo u prirodnu ravnotežu nas samih sa našim Božanskim kvalitetima (odlikama). Ovaj unutarnji rad je takođe nazvan kao „unutrašnje isceljivanje“. Ovo je jako važan korak koji nam dozvoljava da sadržimo više svetla u našem sistemu. U trećem koraku, ćelije u našem sistemu podpadaju pod transmutaciju. Stare ćelije se postepenu smenjuju novim, stoga dozvoljavaju telu da poprimi mnogo više Svetlosti. Ovaj proces je prethodno objašnjen u „Konverziji ka silicijum-zasnovanom sistemu“.
Kada je ovaj proces dovoljno u toku, naša krv se postepeno smenjuje „Svetlosnim enzimom“. Ujedno sa ovim, Tubikularni svetlosni sistem, počenje da zauzima mesto nervnog sistema. Ovo takođe povećava kvantitet sadržine Svetlosti u našem sistemu koju možemo poprimiti. Za vreme dok se naše ćelije morfuju i krv i nervni sistem zamenjuju naprednijim sistemima, bićemo sposobni da primimo dovoljnu količinu svetlosti u našim sistemima kako bi aktivirali uspavane „institucije“. Svi ovi „fakulteti“ kao što su telepatija i treće ok, koje prirodno posedujemo ali nam je uspavano zbog Kali Juge – biće ponovo aktivirani. Naša intuicija postaće veoma oštra, i uz njenu pomoć moći ćemo da manifestujemo mnoge spiritualne kvalitete u našem življenju.
Ipak, ovi novi „fakulteti“ koji su dizajnirani za naša svetlosna tela, neće postati momentalno aktivni u ovoj fazi. Da bi oni postali aktivni, moramo se totalno konvertovati u Svetlosna tela. Pošto su ovi darovi i „gadžeti“ upoznati po prvi put od Stvaranja, inkorporacija i „štimovanje“ ovih potencijala uzeće najmanje 60-70godina nakon što se konvertujemo u Svetlosna tela.
 
U šestoj fazi, veličina naših fizičkih tela počinje da raste. Promene u našoj DNK igraće veoma važnu ulogu u ovoj etapi. Ove promene biće trigirane, kontrolisane i nadgledane od strane svetla koje posedujemo u našem sistemu (iskra Božija). Povećanje u veličini tela, dozvoliće nam da primimo više svetlosti, ali uglavnom to doprinosi sadržini novih znanja i energija.
 
U sedmoj fazi, novi „fakultet“ pod nazivom „Svetlost dominacije Intuicije“, biće instalirana u našem regionu abdomena. Ovaj fakultet se povezuje sa dušom individue i privlači više Svetlosti u sistem, stoga menjajući sistem sa više Svetlosti i energije. Ovaj fakultet takođe periodično podešava sistem, i tako omogućava doživljavanje još veće Svetlosti.
 
U sledećoj fazi, individua će imati fokus na spiritualne vežbe. Tehnike koje će biti praktikovane i oblasti u kojima će ih ona primenjivati, biće saopštavana njoj direktno preko intuicije i kontakta sa višim bićima. Ova faza je različita za svakoga pojedinačno, zavisno od njegovog odnosno njenog spiritualnog stanja i izvora, a Rišijevi vode individue direktno. Ovo je veoma važna faza.
 
Sve do ove faze, individua će konzumirati normalnu hranu zarad sopstvenog održavanja. U ovoj poslednjoj fazi, individua trenira sebe da absorbuje Pranu (energiju Sunca) direktno iz hrane. Ovo će biti dopunjeno odgovarajućim fakultativnim „institucijama“ i sistemima varenja u sistemu pojedinca. Sistem za varenje počeće transformaciju kako bi se adaptirao promeni. Sa ovim procesom, pojedinac će biti sposoban da poprimi više svetosti u svom organizmu.
 
U mnogim od gore navedenih etapa, procesi započinju istovremeno i ne čekaju na prethodni proces kako bi sledeći započeo. Neki procesi zahtevaju veći period vremena. Zajedno, svi ovi procesi dozvoljavaju ćelijama u telu da prime više Svetlosti dok čitavo fizičko telo se ne konvertuje u Svetlosno telo.
 
Nauka transformacije u svetlosno telo (drugi deo)
 
Kao što je već objašnjeno u prethodnom delu, ljudi tranzituju u Svetlosna tela u različitim serijama I periodima, sa potpunom transformacijom nakon 2018. Gore pomenuti procesi su isti za sve ove serije promena. Ukupno vreme kako bi se ovi procesi završili jeste 18-20 godina. U ovom trajanju, priroda oko nas podleći će takođe drastičnoj I finijoj promeni, kako bi odgovarala uslovima Novog Svetlosnog doba.
 
U procesu tranzicije iz fizičkog u Svetlosno telo, mnogi interni sistemi I organi, proći će kroz transmutaciju. Varenje, cirkulacija, disanje, nervni I reproduktivni sistemi, promeniće se prema novim poboljšanjima. Ujedno sa ovime, čulni organi takođe će pretrpeti transformaciju, tek kada fizička tela budu potpuno I konačno pretvorena u Svetlosna tela. Dok finalna promena ne zauzme mesto, svih pet čula biće zamenjeno sa njihovim naprednijim verzijama, kako je već objašnjeno u prethodnom delu.
 
Slojevi tela, takođe će proći transformaciju tek kada se kompletira Svetlosno telo I kada bude potpuno dostupno. Tada nema postepenog prelaza Umno-Inteligentno-Duhovnih tela. Um će biti zamenjen drugim Umom, koji ima unapređenu umnu materiju, bolju percepciju sposobnosti I to bez ikakvih čakri. Intelekt I spiritualno telo, takođe će biti poboljšano. Kundalini energija biće zamenjena novom Kundalini, tako da će se promene odvijati I u broju “nadi-a” odnosno kanala u vitalnom telu (suptilnom). Kvantitet Svetlosti u Duši, takođe će proći tranziciju, sa dodatnim Svetlosnim bićem koje će proisteći iz Izvora.
 
Svi ovi procesi biće nadgledani od strane velikih Rišija, koji su pod vođstvom Uzvišene Inteligencije.
 
Nova flora I fauna takođe počinje da cveta ,kada se Satja Juge kompletno postave. Ove biljke sakupljaće Pranu iz Sunca I sekundarnog Sunca u formi specijalnih voća, koje ljudi mogu konzumirati I absorbovati zarad pothranjivanja njihovih Svetlosnih tela.
 
Drugi spoljni uticaji
 
Proces transmutacije počinje na nivou Svesnosti, sa svakom individuom koja čini napore da pročisti, pozitiviše I prati principe Svetlosti. Ostatak procesa se dešava na nivou gde individua ne poseduje svesnu kontrolu ili uticaj. Ona jedino može da podnese procese tako što se posvećuje duhovnim vrednostima I praksama i kada se kontinualno bavi manifestovanjem pozitivnih odlika u životu. Ove dve aktivnosti na svesnom I suptilnom nivou idu “ruku pod ruku” sa pretvaranjem fizičkog tela u Svetlosno telo. Individualni napori su uveliko potpomagani uzvišenim vođstvom Rišisa i viših Inteligencija.
 
Ovo nije prvi put da se ljudsko telo pretvara u Svetlosno telo. Mistici i Ratnici Svetlosti uspešno su pretvorili sebe u Svetlosno Telo, nezavisno od doba u kojem su živeli. Naseljenici Šambale žive u telu koje je skoro slično Svetlosnom telu usled dugoročnog života na zemlju. Ova pretvaranja su bila dvosmerna, gde se pojedinac mogao vratiti nazad u fizičko telo, kad god je poželeo. Trenutni tranzit, kome svedočimo, ne može biti obrnut, jer se premeštamo u trajno Svetlosno doba, stoga neće biti potrebe za uobičajenim fizičkim telom od sada.
 
Postoje razni drugi faktori koji igraju važnu ulogu u ovoj konverziji. Vremena u kojima živimo su jedinstvena, sa raznim poravnanjima i konjunkcijama koje se dešavaju na kosmičkim nivoima. Velika Galaktička poravnanja, naš ulaz u Fotonski pojas I ispunjavanje završnog ciklusa, kao što je objašnjeno u ovom članku, što nam daje pristup ogromnim količinama spiritualnih energija, koje inače omogućuju konverziju uopšte.
 
Još jedan važan faktor jeste inicijacija novog projekta “Pavitrena Karjam” od strane Više Inteligencije kako bi povukli Zlo iz postojanja. Ovo je zahtevalo mnogo važnih promena na fizički mi duhovnim nivoima.
 
Pristup drugim manifestovanim I nemanifestovanim Univerzumima, zajedno sa uticajem njihovih energija jeste još jedan aspekat uticaja ove tranzicije. Šesnaest manifestovanih Bogova, igraće aktivnu ulogu na ovoj planeti ubrzo. Duše koje proizilaze iz ovi Izvora rađaju se na Zemlji I privlače energiju I znanje iz ovih Univerzuma. Ove energije daju “boost” odnosno doprinos transformacionim procesima. Takođe, Rišiji prikupljaju energije iz nemanifestovanih Univerzuma I koriste ih da bi produžili transformacione procese.
 
Božansko prisustvo na Zemlji u ovom vremenu – Gospod Kalki I Gospod Mahavatara igraju odlučujuću ulogu u tranziciji ka Svetlosnim telima. Jedan od najvažnijih faza ovoga jeste proces vođstva koji individue primaju na svesnim I suptilnim nivoima. Usled delovanja spoljnog vođstva od strane Gurua ili Puta, individua će preći na stanje gde će biti vođena direktno od Više inteligencije, putem njegove intuicije. Gospod Kalki i Gospod Mahavatara pomoći će kvalifikovanim za Novo Svetlosno doba kako bi načinili ovaj prelaz.
 
U početku Satja Juge, Gospod Kalki će direktno motriti svaki proces ove tranzicije (prelaza). Gospod Mahavatara proveravaće spiritualno stanje svake duše kako bi se osiguralo da li su kvalifikovani da žive u Novom Dobu.
 
Ova aktivnost nastaviće se kroz nekih 15-20 godina nakon 2018. Greške načinjene od individua biće ispravljene dok će bilo kakva dobra dela biti nagrađena od strane Božanskog principa. Oni će ostati aktivni i nastaviti da nadgledaju procese nekih 108 godina. Efekat njihovih akcija biće uočljiv od 2011. pa nadalje.
 
Zaključak
 
Najvažniji faktor u celokupnom procesu transformacije jeste “vođstvo”, koje će biti dostupno individuama tokom prelaska u telo Svetlosti. Ovo vođstvo potiče od Rišija i božanskih entiteta iz Viših realnosti; stoga, sposobnost individue u uspostavljanju kontakta sa njima je sudbonosna. Sve dok se taj kontakt ne ostvari, individua treba pratiti duhovni put ili ljudskog gurua i nastaviti sa primenjivanjem duhovne prakse kako bi pročistila svoj sistem. Kada se čistota uspostavi u sistemu, fakulteti Viših komunikacija se otvaraju automatski; tada Rišijevi preuzimaju I vode pojedinca direktno ka realizovanju Svetlosnog tela. Ljudski Guru ili Putanja postaju onda zastareli.
 
Da bi se pokrenuli ka takvim procesima, možemo početi sa primanjem mnogo Svetlosti u naš sistem I to čistom Svesnošću da mi JESMO deo toga, i to činiti u svakodnevnim aktivnostima. Ovo Svetlo, koje je Uzvišena Inteligencija samo po sebi, vodiće nas ka odgovarajućim akcijama i skupu procesa u samom pokretu. Mnogo puta individue nisu bile svesne ovih procesa ili vođstva na fizičkom nivou. Takođe, ako je osoba jednostavna, čistog srca i manifestuje sve uzvišene kvalitete, Univerzum ga vodi ka ovim procesima putem njegove Intuicije. Biće sposoban da se transformiše u Svetlosno telo bez ikakvih opipljivih eksternih vođstava.
 
Preusmeravanje iz fizičkog tela u božansko Svetlosno telo jeste duhovni izazov sa kojim se susrećemo I narednih godina. Rišiji su dali nove instrukcije i prakse koje će pomoći nama da savladamo ovaj izazov sa malo napora.
VAŽNI DATUMI:
 
Razvoj Galaksija
 
Pre 1.320.000 god na Prazemlji dogodila se katastrofa i formiran je nov kontinent u Tihom Okeanu, koji je nazvan Lamar (Lemurija) ili Zemlja Mu. Nakon 2.000 god usled zemljotresa raspao se na tri kontinenta.
 
1. Pre 500.000 god Zemlja je zarobila manju planetu, Mesec. Po drugoj verziji otcepila se od praplanete Zemlje.
Po našem sadašnjem kalendaru kroz otprilike 195.000 god treba da se sruši na zemlju, ali tada ce na zemlji živeti napredna bica koji ce znati kako da se spasu.
 
2. Pre 450.000 ili po drugoj varijanti pre 432.000 pojavio se prvi humanoidni oblik života na Zemlji
 
3.
Prvi kolonisti pre 300.000 god. su se pojavili u Lemuriji, došli su iz zvezdanog sistema Kentaur.
 
4. Pre 250.000 god sa planete Aremo X3 stigli su kolonisti koji su spiritualno bili razvijeni, visoki između 180-160 cm.
 
5. Pre 50.000 god. živela je na Zemlji najrazvijenija civilizacija Lemurija ( Mu )
 
6. Pre 30.000 god kolonizirali su Atlantis sa belim Majama
 
7. Pre 14.500 god civilizacija na Atlantisu dostiže svoj vrhunac razvoja., koja je samu sebe uništila putem nuklearnog rata, najverovatnije zbog zaboravljene tehnoligije Mer-Ka –Be.
Tragove cuva Bermudski trougao, koji je multidimenzionalna kapija. Po drugoj varijanti u Atlantis udario je veliki Asteroid, koji ga je potopio.
 
Razvoj duha u zadnjih 25 god
 
1.) Manifestacija 4. Dimenzije izmedu 16-17. 08. 1987 god. je Kapija za ostale dimenzije. Dom Astralnog polja.
Parne dimenzije su te koje nas pripremaju, dok se neparne dimenzije manifestuju. Postoji sedam polja života-denziteta unutar kojih imamo više dimenzija. Postoje razlicite teorije o broju dimenzija ali su svi jedinstveni da se kosmicki ciklus završava 2.012. Datumi našeg razvoja su razliciti. Po novijim ucenjima covecanstvo ce stupiti u jednu višu frekvenciju. Napominjemo da je 1987 god. Sunce bilo izuzetno aktivno i da je jedna supernova koja je imala 150 puta više energije od našeg Sunca eksplodirala. Ciklusi Sunceve aktivnosti su svakih 11 god. jaci. Tada, 1.987 na našu Zemlju stigle su vanredne kolicine energije koje su potpomogle zapoceti duhovni razvoj. Svakih 25 god. se meri razvoj ljudske svesti i frekvencija Zemlje, sa one strane vela. Konstatovan je izuzetan razvoj što je podržalo odluku da se Zemlja ne uništi. To je prvi faktor razvoja. Drugi skok se ocekuje 2.012. Sadašnja frekvencija se promenila sa 7 na 9 hz, dok se 2.012 ocekuje oko 11 hz.
 
2.) Kod dece rodene posle 1987 god., duhovni razvoj ima veći znacaj kod izbora zanimanja. Pogledaj pod Indigo deca, koji imaju biološki vec aktivirani DNK i spiritualno su razvijeniji.
 
3.) 1988 izmedu 13. i 14. Februara, pocela je Harmonijska Konvergencija, uzdizanje na zemlji,  jer su se vodeca ljudska bica izjasnila za to, odnosno da smo spremni za energetsku promenu.
Zemlja je dobila nov eterski energetski plan, cija se suština ogleda u prelasku na novu frekvenciju. Na više tacaka zemlje stižu novi izvori energije U martu svaki posrednik dignut je na prvi svetlosni nivo . U to vreme Zemlju je zahvatila influenca svetskih razmera. Tada se javlja prvi put pojam prikljucenja Zemlje. Stari obrazci planeta gube snagu ( slabljenje Zodijackih znakova i prostorno preuredenje Planeta u Suncevom sistemu. Novi sakralni simboli geometrijskih oblika)
 
4.) 1.989 god. posle kvantnog skoka 88-me, nazvana je godinom: Sjedinjavanje aktivacije i moci 1.989 god. 16-tog Aprila, materija i celokupna Zemljina kristalna struktura dignuta je na treci svetlosni nivo. 1.989 stiže Kryon do Lee Ceroll-a.
1.989 septembar, Zemlja je otpustila stvorenu sliku da je covecanstvo njen neprijatelj. Ova cinjenica je doprinela da se smanje predvidene katastrofe. Na zemlju stiže energija opraštanja, da postane sastavni deo mrežaste energetske strukture oko planete.
Manifestacija energije kapije 11:11 stiže 11 januara 1.992 god. (1.992.01.11=11:11) Kroz ovu kapiju prošla je zvezda koja se formira sa nazivom „Zvezda Ptica“. To nije ništa drugo do Matrix broja 7 ( 3+4 dimenzija, po predpostavci Plejade + Sirijus, predpostavlja se da posle 2.012 god nece biti više centar naše galaksije Alkion vei( Sirijus.)
 
5.) 11:11 je kapija za 7. oktavu, što je pocetak jedinstva (prim: umnožavanjem br. 11, dobijamo majstorske brojeve 33, koliko je imao god. Hrist kada je razapet)
Kraj je 31. 12. 2.012 god = 32, sledeci dan je 33 dolazak Hristove svesti odnosno pocetak 5. dimenzije.
11:11 drugi naziv je Harmonicna Konvergencija, uravnotežavanje starih energija, zatim sledi Harmonicna Konkordencija, harmonicno saglasje, kada budemo usaglašeni sa sopstvenim božanskim bicem.
 
6.) Od januara 1.993 god. aktiviralo se sedmo svetlosno polje Zemlje
 
7.) 30 maj 1.994 istovremeno 383 planete pocinju da se uzdižu u SVE ŠTO POSTOJI. Aktivira
se osmo svetlosno polje Zemlje Možemo racunati da se od ovog trenutka ubrzalo uzdizanje Zemlje.
 
8.) 15. 10. 1.994 aktivira se deveto svetlosno polje Zemlje.
9 Avgust 1.999 Mrtvacki kovceg Zemlje: tada je trebalo da se uništi sav ljudski život na zemlji, ili bi covek uništio sebe ili bi došlo do kataklizmi na Zemlji.
10 Avgust 1.999 – Avgust 2.001 Sindrom „Vreme je stalo“. Period prelaska i podešavanje Zemljine Mreže jer je odluceno (sa one strane vela) da covecanstvo može da se vrati u viši, spiritualni svet. Ove dve godine su period stabilizacije.
 
11.) Po Majanskom kalendaru dan dualnosti, najteži dan u istoriji covecanstva, kada se 1. menja u br. 2.

12.) 2.001 poslednja godina dualnosti prelazak u 3.
11:11 ruše se kule u Americi. Prema spiritualnom tumacenju odnos tamne i svetle energije je
50:50. Tada se kantar pomerio u korist svetle energije. Ove dane detaljno je analizirao Kryon
 
13.) Oslobadanje od stare energije 2.002 . Godina broja 4. sa 2. na kraju.. Godina ravnoteže, godina nauke i tehnologije, pocetak razvoja Nove Energije. Cetvrti perid Božanskog ljudskog bica. Pre toga živeli smo u tri perioda.( koja nisu vezana za ljudska bica ovakva kakva su sada) Ove godine je uz pomoc Kryon-a stvorena nova energetska mreža oko Zemlje
 
14.) Aktiviranje Davidove zvezde 08. 11 2.003 god. Potpuno pomracenje meseca, pored toga još 6 nebeskih tela (Sunce, Saturn, Mars, Mesec, Jupiter, Chiron) formiraju po dva pravilna trougla koja kad preklopimo dobijama Davidovu zvezdu, koja su imali znacajan energetski uticaj na Zemlju. 23 novembra pomracenje sunca ovu pojavu još je pojacalo. Ubrzava se razvoj Zemlje i omogucava se njen prelazak u petu dimenziju. 11 je pozivni broj za energiju dualizma.
08.11.2.003 na osnovu posredovanja Shaumbre, javljeno je da je moguce da se pomeša energija božanskog i ljudskog plana. 15=6: jedinstvo, ravnoteža, uravnoteženje Jin-a i Jang-a u svakom ljudskom bicu. Broj 8 je prihvatanje potpune odgovornosti za sebe. Nova koncepcija energije dostupna je od 2.003 god. Na taj datum svetlosni radnici pokrenuli su jedan nov proces, proces ujedinjenja svih mogucih energija, odnosno formiranje nove Davidove zvezde. Dan Harmonicne Konkordencije. Našom slobodnom voljom dali smo saglasnost da se naš DNK koriguje. Pocinje saradnja sa Novom Zemljom.
 
15.) 08.08.2.004 kristalna planeta, Nova Zemlja je rodena. Od tog datuma mogu se aktivirati novi obrasci, što otvara nebeske kapije, da struji ljubav i bogatstvo na Zemlju.
 
16.) 11.11.2.004 otvaranje zvezdane kapije 11:11 i aktiviranje, dan pre novog meseca.
Izmedu Zemlje i Neba otvorene su nove nebeske kapije: svetlosni snop nebeske ljubavi struji na Zemlju, javljaju se kao sinergetske energije.
 
17.) Krajem 2.005 god. stižu prva Kristalna deca , duše koje još nikad nisu bile rodene na Zemlji.
Dolaze sa vanrednim sposobnostima, jedno vreme cak ce ih i roditelji kriti. Oni su ti koji su još pre Indigo dece , u snu su razvili sposobnosti koje imaju Indigo deca i kristalna deca.
18.) Kristalna deca ( odatle se racuna pojava novog ljudskog bica) Saopštenje Šaumbre 2.003 god: zbog Nove Energije vreme se toliko ubrzava, da dolazi do promene programa za vreme promene dimenzije, koje se može videti 18. 09. 2.007 god (kvantni skok) odnosno 3*9=27=9, kad ce se manifestovati, to i zavisi od okolnosti
 
19.) 11.11.2.011 završava se promena dimenzije. Po Solari se završava promena životnog ciklusa Zemlje, koji je poceo 11.01.1.992 a traje do 11.11.2.011.
ŽELIMO VAM SRECAN NOVI CIKLUS , VAMA ANÐELI!
 
Shaumbra
 
7:7:7 Kvantno svetlo, univerzalna magija, cuda i manifestacije
Datum: Sreda 07.novembar 2.007
tema: Michelle Eloff
Poruka Kutumija u prevodu Macz Annamari-je ……..novembarske aktuelnosti.
 
7:7:7 Kvantno svetlo, univerzalna magija, čuda i manifestacije,
galakticko usidrenje energije
Putem posredovanja Michell Eloff-a
Johanesburg, Južna Afrika
 
7. jul 2.007
Molim vas, uzmite u obzir da će čitanje ovog materijala imati uticaja na vas. Energetski se povezujete, sa osobom koja je kanal i to pokrece se isti proces i u tebi kao i u kanalu. To nije potpuno isto kao da si prisutan u prostoriji sa kanalisanim Majstorom, ali dejstvo je vrlo slicno. Nemojte brinuti o vremenu koje je dato ucesnicima channelinga. I vi koji citate cete preci slican put u skladu sa vašim božanskim planom, vremenskom harmonizacijom u skladu sa vašim ciljevima. Ja sam Kutumi, došao sam na talasima mudrosti i ljubavi do vas, da vas pozdravim povodom ovog susreta i da vam donesem blagoslove preobraženja, integracije, ravnoteže i istine.
Pozdravljam vas moji voljeni. Sa radošcu i ljubavi u srcu skupili smo se ovde, dok vas cvrsto držimo u srcu ljubavi Hrista, i u sigurnosti na dlanu Boga. Voljeni, današnji skup, nije bitan samo na nivou planete Zemlje, vec je od izuzetnog znacaja i kosmicki, svuda se slavi po kosmosu. Ovaj odredeni energetski sklop, izazvao je jednu geometrijsku oscilaciju, koja aktivira jednu novu frekvenciju u svakom živom bicu.
 
Ova nova frekvencija, kao magnet privlaci jednu potpuno novu mogucnost integracije fotonske vibracije.
 
U vaša magnetna polja dobijate fotonske bisere ispunjene zlatnom svetlošcu, što je istovremeno energetski signal svim bicima na svim nivoima svetlosnog sistema, da se paradigma moci pojavila kao mogucnost i u 3. dimenziji, u fizickom svetu na Zemlji.
 
Proteklih devet meseci, bio je period nekog preispitivanja i siguran sam u to, da ste se i vi pitali, koji se to vrag dešava za ovih devet meseci na zelenoj planeti Boga? I može se reci, da ste iskusili takoreci porodajne muke.. Danas cete usidriti ovu Novu energiju.
 
Možete smatrati kao da se danas rada svetlost Zlatnog doba.
 
Milijarde svetlosnih sistema se skupljaju oko vaše planete, dok vama govorim ovo. Ova svetlost sacuvace njihove pozicije sve dotle dok je potrebno, da obezbede da svaka duša koja želi može preci u drugi energetski sistem, što su geometrijski obrasci koji izuzetno visoko vibriraju, obezbedujuci svakoj pojedinacnoj živoj svesti, koja je slobodnom voljom izabrala da ih prizna i zato dobiju podršku na tom svom putu. Upoznacete jedan nov sistem koji se stvorio voljeni Merlin, veliki carobnjak. Jako se nadam, da vas nece u celini upoznati sa svim i tako upropastiti ceo dan, ali videcemo. (Merlin voli tako povremeno na šaljiv nacin da nas upozori, posebno kada postavljamo pitanja, da mi vec poznajemo odgovore!)
Sistem koji je on stvorio naziva se Trigometrickim Svetlosnim sistemom. Ovo je sedmoslojni sistem koji se ugraduje u vaše fizicko telo putem sedam cakri. Trigometricki sistem sadrži tri nova aspekta svetlosti koji se vezuje za ženski i muški princip, što automatski daje život trecem elementu, to što vi
poznajete kao dete. To je u stvari zlatni decji aspekt vaše licnosti, taj vaš deo koji traume doživljene u detinjstvu, pretvara u nova dešavanja.
Voljeni moji, zato vas molimo, da budete strpljivi danas sa nama, jer jako puno stvari treba danas da podelimo sa vama, a moja omiljena aktivnost je razgovor, nadam se da danas imate dovoljno vremena! Takva je ovo informacija, što ne samo da sada služi vama, nego i u narednim godinama, još puno-puno. Pocinje da sazreva u vama jedinstvo to što svi vi u suštini dobijate danas.. Putem integracije Tigometrijskog Svetlosnog sistema i preko toga i iznad toga.
 
Svaki od vas dobija aktivaciju svog andeoskog DNK. To znaci da ste svi vi zaslužili krila, svaka frekvencija andeoskog DNK ovaplocuje jedan krilati sistem. O tome cemo vam malo više govoriti, malo kasnije.
 
Jedan od najvažnijih aspekata današnjeg sastanka je da vam objasnim kako se ugraduje energija u vašu psihologiju, fiziologiju i na kraju u vašu biologiju. Najvažniji sistem vašeg tela je trenutno, na šta se mi koncentriramo, novo stanje vaše moždane kore ( neo-cortex). To cini 90% vašeg mozga, ako možemo tako reci. Novo stanje vaše moždane kore je to stanje, koje je na neki nacin odgovorno za vaš razvoj inteligencije i ljudska bica najviše iskustva sticu baš zahvaljujuci novoj moždanoj kori.
 
No, nova moždana kora ima šest slojeva i sacinjava ga stotine milijardi celija. Svaka celija raspolaže od po hiljadu do deset hiljada sinapsi. Sinapse su ustvari kao konektori, koji svaki u sebi sadrži najmanje 100.000.000 m kablova. To je vec samo po sebi nešto izvanredno! To vam pokazuje koliko ste jedinstvena bica.
Trenutno najviše uticaja na novu moždanu koru ima vaš nacin života.. „Neprijatelj“ broj jedan je, ako tako možemo reci, veliko „S“ odnosno stres. Kortex je taj koji kontroliše osecajnu sferu, kao i vecinu funkcija vaših sistema i organa, zato da kao inteligentna bica možete da zadržite energije u tim sistemima i organima.Ne
samo zadržite, vec isto da prosledite i ostalim vašim organima i sistemima. Setite se da imate sada preko 100.000.000 m kablova koji se vezuju za organe.
 
Jedan drugi veoma važan zadatak centralnog nervnog sisitema je i to, da obezbedi mogucnost da prihvati procese kroz koje sada prolazite. Kada nastane stres u centralnom nervnom sisitemu, tada sve bude u vama u veoma lošem stanju. Kratko i
sažeto, najvažnije je da fokusirate pažnju na jednu stvar, a to je ravnoteža. cak i ako zaboravite šta je ovde receno, samo jedne stvari treba da se setite, to je ravnoteža.
 
Savremeni život ne samo da vam je olakšao život sa raznim uredajima i sistemima koji vam stoje na raspolaganju, vec ga je ujedno i iskomplikovao. Jer svo vreme koje ste uštedeli zahvaljujuci uredajima, vi ne trošite na to da usavršite sebe, vec na to da budete izuzetno zauzeti drugim stvarima.
Tako vaša delatnost stalno raste i sve manje i manje imate slobodnog vremena.
 
Ako nacin življenja covecanstva i dalje ostane ovakav, tada ce se korteks ponovo vratiti na predašnje stanje i bice nesposoban da primi sve ove informacije. To znaci da ce moždane žljezde kao i centralni nervni sistem poceti da se degenerišu. To ce prakticno dovesti do toga da vam stane ceo endokrini sistem.
 
Sada pokušajte da mislite na ove tri teritorije, na novi korteks, moždane žlezde i centralni nervni sistem. Ako one ne funcionišu kako treba, dolazi do zastoja citave fiziologije. Posle ovog raspada sistema, ne znam šta bi još mogli da izmislite da se ne bavite sa sobom. Treba da primetite da sve ovo ne funcionišete kako treba. Zato u ovom savremenom svetu ima toliko problema, jer ili cete postati lenji ( zbog silnih pomagala) ili cete umreti od bolesti. Neki od vas u spiritualnom smislu vec umiru. Naravno, sada to sa lakocom i humorom kažem, ali ima tu i istine, jer u svakom vicu je pola istine, bar tako mislim!
 
Sad je vreme da preformulišete redosled važnosti u vašem životu, sad je bitnije nego ikad u istoriji covecanstva, a gospodin Saturn je taj koji treba to da kontroliše i omoguci vam da se to i desi. Dakle, oni koji ne poznaju gospodina Saturn-a,… njima mnogo srece! (smeh). Ima li prisutnih Jaraca? Uveren sam da su oni veoma upuceni u energije gospodina Saturn-a.
 
Znate Saturn ne voli baš one „bez mozga“, jer on veoma ceni kada kažete da ili ne, da to tako i bude jer on valjda najbolje zna šta je najbolje za vas! (još više smeha).
O tome nemojte raspravljati sa njim! Voljeni moji, gospodin Saturn donece vam sve ove nove energetske strukture, koji najviše podržavaju to što sada unosite u vaše živote.
 
Svi ste to odabrali jer ste danas tu. I na svakoga se odnosi, ko u buduce bude cuo ove reci ili ko sada cita ove reci, za sve njih isto važi. Tako da, ako neko želi da ode, bolje ce mu ciniti ako sad ode…ako pak ne, tad kroz nekoliko meseci ponovo cemo se naci i ispricati kako su se u meduvremenu promenuli neki od sistema u vašem životu! Vi ste danas izabrali najinteresantniji, najoslobadajuci, najbolji moguci poklon sebi. Svi vi koji ucestvujete postajete 3*7 svetlosni signal zlatne svetlosti. Svaki pojedini foton provibrira kroz svaku mogucu celiju vašeg organizma i kroz energetska polja. Ove celije emituju zlatnu svetlost, što je istovremeno jedna frekvencija koja oko vas formira jedno novo magnetno polje. Ovo novo magnetno polje, pretvara se u jedan kontejner, koji usisava sve one nove potrebne frekvencije, koje osiguravaju, da se formira sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem i da ostane na mestu. Vaše andeoski DNK ostaje usaglašen sa ostalim sistemima DNK. Da novo-formirano stanje korteksa, centralnog nervnog sistema i moždane žljezde ostanu usaglašene i u ravnoteži. Ovo magnetno polje to i osigurava, da vi kao svesna bica budete svesni i oprezni sa ovim sistemima koji mogu izazvati neuravnoteženost u vašem životu! Danas se zatvaraju kapije zodija kog simbola Ribe. Danas, na jedan sasvim drugi nacin ulazite u novo zlatno doba. Zato koristim rec „novo“ jer u istoriji zemlje nikad ranije, podrazumevajuci tu sve cikluse, nije bilo tako velikog broj grupa, -i to sad podrazumevam na nivou planete – ciji su clanovi izabrali da udu u novi sistem svetlosti kao što je to danas.
Neki od vas su možda primetili da nisu samo ezotericne grupe te koje su profitirale od ulaska u energiju Trostruke sedmice, nego i drugi sistemi. Naše je uverenje da jedan covek na poziciji, kao što je Al Gor, ako dobro znamo to mu je ime, danas usidruje veoma važnu energiju, zahvaljuju i njemu ce kolektivna svest da se sinhronizuje sa planetarnom svešcu i sa svim sistemima života koje obuhvata planeta. Tako da ako je bilo dana kada je postojao razlog za slavlje onda je današnji dan taj. Voljeni, vreme je da se prione na posao sa svima vama, radu sa energijama i molimo vas da olabavite vaše telo, kako bi se svi energetski sistemi aktivirali. Ja cu da vas vodim kroz ovaj energetski sistem. Tacno u vam reci šta se dešava. Vi samo
toliko treba da ucinite da to dozvolite.
 
Pocnite sa jednim dubokim udahom, i dok izdišete, opustite svaki mišic u svom telu. (pauza).
 
Nastavite sa dubokim udahom, i kod svakog izdaha opustite mišice tela.(pauza).
 
Što se bolje opustiš to postaješ prijemciviji, to je tvoje telo voljnije da dobije.(pauza).
 
Zatvori oci, ako to do sada nisi ucinio. Zatvaranje ociju, simbolizuje okretanje ka unutra, obracanje pažnje na svet koji je unutar tebe. Obrati pažnju iznutra, kako bi iskoristio bezbroj oblika ili jezika pristižuce energije. Kako nastavljaš da dišeš pocinješ da osecaš da se u tebi toplota polako diže. To je energija koju tvoje telo uvlaci i u tebi se svaki sistem svesti snabdeva sa potrebnom energijom. Voleo bih kada bi postali svesni vaših vodica ili bilo kog majstora ili andela, koji redovno rade sa vama. (pauza).
 
Pozovi tvog andela koji te isceljuje i pozdravimo njegovo prisustvo. Pozdravimo carobnjaka Merlina, pozdravljamo velicanstvenog gospodina Saturn-a, pozdravimo naše kosmicke roditelje, Božanske nebeske energije Oca i Majke. (pauza)
 
Zato vas molim, da pozovete sve svoje božanske aspekte koji su se vec razvili na Majstorskom nivou, šireci se u svaki paralelni i altrenativni svet prema postojecem tvom Ja, jer ce tako svaki deo tvoga Ja, ucestvovati u ovoj današnjoj blagoslovljenoj energiji.
 
Tvoj DNK pocinje da osciluje sa višom frekvecijom i sa tim pocinje da rasprostire svetlosne zrake. Na sve one koji su genetski vezani za tebe podrazumevajuci tu i tvoje pretke. Ova se energija širi na
sve one duše koje su sa tobom u genetskoj vezi i na one koji još nisu stigli da se fizicki inkarniraju.
 
Veliki gospodin Melchidezek, ( on je logos planete Zemlje) baš sad aktivira jedan zvezdani tetra-edar od 44. zlatna svetlosna nivoa. (pauza).
 
Skupi sve aspekte, tvoje paralelne i alternativne aspekte, tvoje savršene majstorske aspekte i sve tvoje genetske veze. Sve je to u jednom ogromnom zvezdanom tetra-edru. Tetra-edar ispoljava telesnost svih energetskih sistema koji osiguravaju da filtrirana svetlost harmonicno dode u tvoje cakre. U vašem vratu svi imate kodiran jedan geometriski sistem, izrazito u prva cetiri pršljena.. Ovaj geometrijski sistem poznato kao „sedište duše“ osigurava da ostanete cisti i otvoreni. Radeci preko vas i sa vama vaši viši svetlosni majstori mogu vam predati
ovu energiju. (pauza)
 
Neki od vas možda pocinju da osecaju da energija pocinje da vibrira i neki možda osecaju neku opijenost. Nemojte brinuti samo dišite duboko. (pauza)
 
Vaše telo pocinje da upija energiju koje nikad ranije dosad nije osecao u fizickom stanju. Ovo su energije u koje samo tada možete da se ukljucite kada radite u vašem svetlosnom telu. Samo dišite. (pauza).
 
Pocinješ da osecaš kako se energija širi oko kicme. Cim se proširi energija, moždana kicmena-tekucina pocinje da integrira sve više informacija. One se vezuju za potpune obrasce zlatnog doba u koji sad ulazite. (pauza).
Cim ovu informaciju kodirate u moždanu kicmenu tekucnost, tada pocinjete hraniti moždano deblo. Moždano deblo telo hrani preko kicmene moždine. (pauza).
 
Moždane žlezde pocinju da se šire upijajuci ovu svetlost. Svelost prolazi kroz moždane žlezde sve dotle dok se ne ugradi i u hipotalamus. (pauza).
 
Ova energija vibrira sve dok ne stigne u Novi korteks gde traka po cinje da upija ovu energiju kao sunder. ( pauza). Diši dalje.
 
Sada ce u ovaj prostor uci 12 Arhandela i sa svojom energijom prikljucice se na svakoga od vas. (pauza).
 
Energija raste.(pauza).
 
Ako neko od vas oseca, da mu energetski nivo opada, neka pocne vizualizirati Majku Zemlju, i u njenom središtu tela, crvenu svetlost, koja ga obavija (pauza).

A sada u tišini tvog uma, ponovi za mnom sledece reci: „Svesno prihvatam moc i svetlost koja danas pristiže. Svesno se otvaram za prijem fotonske svetlosti zlatne frekvencije i sa radošcu primam svesnu inteligenciju, kako spiritualnu tako i osecajnu inteligenciju sa aspekta višeg nivoa i upijam ovo u najdublju suštinu, u seme moga bica.“ udahnite vazduh i izdahnite sve iz sebe. (pauza)

 
„Otvaram sedam cakri mog fizickog tela, da primim u sebe sedmoslojni Trigometricki Svetlosni sistem, kako je to veliki gospodin Merlin stvorio“ Uzmite dubok udah, cim ova energija pocne da pulsira u vaših sedam cakri, cim ova energija stigne u tvoje telo Veliko Belo Bratstvo Svetlosti okupice se oko tebe, tvog poseda i po cinju da se aktiviraju 222 zlatne spirale uspona. (pauza)
 
Tvoj DNK upice sve ove spirale, i oni se spajaju sa 22 Sirijske cakre i stupaju u dejstvo sa svih sedam slojeva Trigometrickog Sistema Svetlosti, sa vašim nivoima tela: mentalnim, fizickim, osecajnim i spiritualnim telom. (pauza)
 
Kako 222 spirale uzdizanja povecavaju svoju frekvenciju, svako od vas ucestvuje u jednom ubrzanom lecenju i sinhronizaciji, to istovremeno pokrece aktivaciju ovog posvecenog prostora. To je blagonakloni poklon Velikog Belog Bratstva koji ovu geografsku lokaciju postavljaju za svoje svetilište (prim. prev. ucionica Šaumbri).
 
Tu je moguce ukotvljenje energije, gde uvek možete doci, komunicirati, da vas podseti na postojece uravnotežene moci. Svi ste vi jedna svetla tacka u ovom svetom procesu aktiviranja, svi ste vi upili u vaše seme zlatnu spiralu uspona koja se aktivira u solarnom pleksusu. Ovo povlaci energiju iz jezgra Zemlje u vašu korenu cakru, odatle u sexualnu cakru pa zatim u pleksus solaris. (pauza)
 
Ovo konkretno sveto mesto snabdeva sve tri donje cakre sa vibracijama koje lece. Osiguravajuci da svesni sistemi postanu uravnoteženi. Osobe koje su spremne da oslobode sebe od savremenog nacina življenja.
 
Ko je spreman da se oslobodi svog slobodnog umišljenog sveta i spreman je da ude u sopstveni Zemaljski raj, u zlatno doba moci, razumece i dobice ovu ravnotežu. Nastavite duboko da udišete i izdišete. (pauza)
 
12 Arhandjela sada stupaju u ovaj prostor i medju vas i njihova krila pocinju da ispuštaju vibracije. (pauza)

Vaše telo odgovara, jer poznaje ove vibracije, vibracije sopstvenih krila koja se šire….jedan tako poznat glas, glas slobodnog letenja.(pauza)

 
Kako vibracije izazovu ove frekvencije u eteru oko vas, andeoski DNK poput krila pocinje da se širi, kao jedan nov drug koji odgovara na pozdrav. (pauza)
 
I zamislite, cim se ove andeoske cakre koje se spajaju sa vašim cakrama otvore, sva ova krila se aktiviraju u vama (pauza) Svaka andeoska cakra je sistem telesne manifestacija jedne informacije, znanja, mudrosti. Danas vam donosi o ovom znanju, ovoj mudrosti i informaciji, secanje. Jer voljeni moji vi ste se vec svi uzdigli. Ne postoji put za uzdizanje. Vec ste tamo. Samo je toliko potrebno da se setite, da ste vec uzdignuti majstori svetlosnih bica. Upijte u vaše telo ovo znanje! (pauza)
 
Na jedan trenutak predaj se viziji, da si uzdignut majstor, takav, kakvim zamišljaš uzdignute majstore. (pauza)
 
Kada se sa ovom slikom zanimaš tvoje celije u telu to i ožive. U tebi se dešava jedno kalibriranje. Koje ti šalje novu energiju u centralni nervni sistem i jaca je. (pauza)
Jedan energetski talas stiže do hipotalamusa i ova energija se filtrira u tvoj endokrini sistem. U tvojoj fiziologiji osvešcuje se da si stvarno jedno besmrtno bice. Samo treba da tvoj život spoznaš i uskladiš sa tvojim odlukama. U celini kako na nivou energije tako i fiziologije. (pauza)
 
A sada, kad ova energija struji u tvom telu u umu ponavljaj za mnom: „Secam se svojih viših majstorskih moci. Priznajem da sam vec majstor, jedno potpuno prosvetljeno bice, secam se toga sada i toga cu se setiti svaki dan, u svakom aspektu moga života. Sve dotle dok ne postanem potpuno svestan ko sam u stvari ja. Ne kao ljudsko bice, vec kao svi aspekti jedinstvenog uzajamno skopcanih suština znanja, svetlosti, ljubavi i mudrosti.“
Nastavi u svojoj svesti: „ Secam se da sam Majstorsko bice sa svim mocima. Secam se svog sveprisutnog Ja, jer Ja sam sveprisutni bit svega prisutnog“. Udiši to! (pauza)
 
Zamisli, kako stvara život u tvom telu! (pauza)
 
Nije bitno ako ne osecaš ništa. Jednostavno zamisli, zamisli kako svaka celija tvoga tela iskusi ovaj osecaj prosvetljenja. (pauza)
 
Zamisli kako svaka celija tvoga tela iskusi prepoznavanje svakog prosvetljenog trenutka i svaki tren se pretvara u zlatni trenutak secanja. (pauza)
 
Sada ce gospodin Merlin doci ispred tebe, tako blizu stoji do tebe, da možeš osetiti njegovu toplotnu energiju naspram tvog tela. Sada ce raširiti energiju, to što vi osecate kao njegovih sedam cakri.
Svaka od njegovih sedam cakri vezuje se za vaše cakre. Dolazi do posvecenog spoja i svaka spojena cakra pocinje da formira jednu spiralu koja je sveta, jedinstvena i u ovom spoju gospodin Merlin pocinje u vas da ugraduje sedmoslojni Trigometriski sistem sa potpunim spektrom moci. Pocinje da pumpa u vaše cakre znanje, mudrost, nove poglede na svet i svetlost, koji su sakriveni u vašem ženskom i muškom principu, koji ce stvoriti telo vašeg zlatnog deteta. Udišite ovo i izdahnite sav vazduh iz pluca.(pauza)
Primetili smo kod vas nekolicine da vaša energija, da vaša telesna toplota pocinje da opada. To je zato jer vaša fiziologija dobija izvestan šok. Ovo je takva energija na koju niste naviknuti. Samo dišite i sve ce biti u redu obecavam. (pauza)
 
Sada zamislite, kako svaka od vaših sedam cakri sadrži nešto što vam se cini kao zlatno seme u zlatnoj opni. Naši kosmicki Božanski roditelji se spajaju na pupak i njihova svest stvara lepinju posteljice koja je hrana semena. Voljeni moji, od ovog dana imacete neverovatnu moc pamcenja. Od ovog dana za devet meseci rodice se vaše zlatno dete. Drugim recima unutrašnje zlatno dete stupa u potpuno osvešceno telo, što je jedno sa vama. Za vreme ovih devet meseci usporeni aspekti vašeg razvoja svesti, što je vas usporavalo u razvoju, pretvorice se u vaš svesni napor i želju da se oslobodite iluzije slobodnog sveta. To što ste prihvatili kao zapadni oblik života. Za ovih devet meseci više cete nauciti o sebi mnogo višenego u proteklih deset godina. Tražicete nazad one aspektemoci koje ste kroz život porekli. To je ta moc, koja oduzima snagu svakom sistemu i svakoj svesti, koja putem Riba upravlja svetom. Zahtevom za povracaj moci, i u stvarno slobodnom svetu, srušicete nepravilno korišcenje sistema moci i snage. Drugim recima, zloupotrebu moci.Voljeni, može se reci da je ovo radanje nove rase, i vi ste ta rasa. Vi se sada iz ljudskog sistema kojem je oduzeta moc pretvarate u nov sistem ljudi koji imaju mockoji svesno iskušavaju život ljudskog roda. To što ste danas prihvatili Putem Trigometrijskog Svetlosnog sistema gospodina Merlina, to vam obezbeduje da je sa starim gotovo. Izabrali ste pravac vaše buducnosti. Došlo je vreme, kada ce i oni koji sede na ogradi morati da se odluce i u sledecih devet meseci to je centralno pitanje. Za celo covecanstvo, stvorena je mogucnost, jer se na ovaj nacin stvara ravnoteža. Uzmi još jedan dubok udah, i kako izdišeš, Gosp. Merlin u svakoj tvojoj cakri pocinje da aktivra sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem u obliku ljubicastog plamena. (pauza)
I sada jednu kristalnu kuglu od Ametista smešta u tvoju krunsku cakru, koja se iz semena odmah ispuni svetloscu, i širi centar tvoje krunske energije koju još više širi i dalje širi. (pauza)
 
Ovo širenje je simbol odluke, da si voljan primiti kosmicku inteligenciju i blagoslov Kosmosa koji je u tebi i one koja je van tebe.
12 Arhandela ce otici kod svakoga pojedinacno i crtace sakralne simbole iznad krunske cakre. (pauza)
 
Ovi sakralni simboli su povezani sa vašim andeoskim DNK, koji stvara komunikacione sisteme izmedu vašeg unutrašnjeg sveta i andeoskog, kao i sa svetom Arhandela. Ova komunikacija koja struji iznutra ka spolja je stvaranje jedne nove vrste komunikacije. Pre svega ovaj komunikacioni sistem je svestan i preko cakri cete nauciti kako je ogromna snaga u magiji. U cudima i manifestacijama jer vaš Andeoski DNK, Andeoske cakre i sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem je vaš licni portal za sedmu dimenziju. Poslanika sedme dimenzije u koje se svi pretvarate. Gde cete iskusiti kosmicku kvantnu svest, univerzalnu kvantnu svest i unutar kvantnih dimenzija postojece ogromne energije.One ce vas inspirisati i pokazati vam put ka mocima novog nacina življenja vašeg bica, majstorske inteligencije. Ovo sada udišite u sebe!( pauza )

Prilikom svakog puta, kada udišete, kažete da, prihvatate i cim kažete da, prihvatite Veliko Belo Bratsto Svetlosti koji pocinju pevati pesmu o mocima. Ovi glasovi dovode do rezonancija koje upijate putem pora na koži. Svaki pojedinacni udisaj samo pojacava ove rezonancije i uvlaci ih ka centru vaše biti. Tako vi postajete posveceno zlatno telo svesne svesti.( pauza )

Što više puta kažete da, to vam je lakše da se predate. Samo primite u sebe! (pauza)

 
Kontejner, što si u sadašnjem životu, polako se pretvara u sud, preko koga ova energija, ova informacija i ova simbolicna frekvencija pretvara se u kanal. (pauza)
 
Svako od vas sad i tu dobija povišen nivo informacija i energije, koje sopstvene mogucnosti kanalisanja diže na viši nivo. Pomera svako vaše kopcanje koje vas osposobljava da iz starog modela da kanališete sebe u novu paradigmu zlatne svetlosti.(pauza)
Svi ste kanali i u sledecih devet meseci otkricete mocikanalisanja. Postacete svesno svesni vaše božanske svesti i moci. Sad je vreme da je koristite kao nikada do sada. Oni koji su se dosada bojali sposobnosti moci channelinga, bez obzira na prirodu straha ili nacina, držacemo ga u zlatnom tetra-edru, gde gosp.Melchidezek, gosp. Merlin, gosp. Saturn i delimicno Ja, veliki gosp. Kutumi, nadziracemo sve to sledecih 17 dana i noci. Za to vreme proci cete najrazvijeniji, najubrzaniji nacin cišcenja preko kojeg cete se osloboditi starih oblika stresova, trauma i šokova, kao i strahova. On je vezan za usidrenje vašeg božanskog kanala potpune kosmocke energije. To obezbeduje energije koje rade preko vas da postanete kolektivno svesni potpune i totalne moci i da izaberete zlatnu paradigmu. Došlo je vaše vreme
voljeni, to vreme da se setite. To znaci da je ostalo svega 17 dana za ponavljanje vaših izgovora i zatim je kraj. Spremni ste na to, znam, jer ste danas i sada tu. Odstranjivanje ovih obrazaca straha, pretvaranja i preoblikovanja iskusicete unutar vašeg tela. Fizicki iskušavate tako da strahove koje sadržite, koji se odražavaju u vašem fizickom postojanju kako strahovi odlaze. Otvaraju se vrata, otkrivaju se novi obrasci da vas pozdrave u bitisanju u novom obliku. Nesposoban sam da vam objasnim kako je ovo sjajan i neverovatan period. Samo toliko mogu da ucinim, da vam pokažem, i samo tada mogu to da vam pokažem, ako ste voljni da to dozvolite, ako precutno prihvatate, saglasni ste sa prihvatanjem i prigrlite to da ste jedno sa vašim kosmickim roditeljima. Da ste vi to novo zlatno seme koga kosmicki roditelji sada hrane. Za devet meseci vi cete biti ta zlatna deca. I fizicki svet u kojem ste sada prolazi kroz ove promene. Ovo je najvažniji period pripreme za decembar 2.008. kada se odvija drugi talas uzdizanja kako ja to volim nazvati. Postajete tako potpuno svesni vaših moci cime doprinosite da dobije potpuno novu osnovu za ovaj zadnji period ukorenjivanja zlatnog doba svesti..
 
Svi cete kanalisati, odnosno stvaracete kao sustvaraoci semena ovog perioda, posle decembra 2.012,
 
Za taj period još ništa nije napisano, jer se na taj period jako malo profeta odnosi, jednostavno zato jer ste vi te profete. Vi ste jednostavno manifestacija moci magije vašega života. Na taj život u celini ne morate cekati do 2.012, to se može desiti vec sada, ako kažete da. Sada voljeni moji, veliki gospodin Merlin stoji spreman da vam donese novi nivo energije koje ce proširiti vašu krunsku cakru. Koristite vašu imaginaciju da biste upili svetlost u vaša tela. Ova energija sa svakim trackom svetlosti koje ste upili u vaše telo, preko vas predaje se u telo majke Zemlje. Da bi svaka njena cakra reagovala na ovo svetlo. (pauza)
 
Uzmite dubok udah i kako izdišete, tako sedmoslojni Trigometrijski svetlosni sistem se upija u telo majke Zemlje. Usidruje se u svaku njenu cakru, svuda po planeti. (pauza) Svaki vaš udah oksidira Trigometrijski Svetlosni sistem
i to u ljubicasti plamen. (pauza)
Svaki vaš udah snabdeva sistem sa kiseonikom i raspaljuje plamen u telu majke Zemlje i tako se ovaj poklon rasprostire na sve živo na zemlji. (pauza).
Sad vaše telo ima potrebe za malo pauze, da upije u sebe ove energije. Gosp. Merlin ce kontrolisati ovu rekalibraciju, dok ja vama i dalje budem pricao. Držite oci i dalje zatvorene, i koncentrišite se na oksigenizaciju vašeg tela. (pauza)
 
Voljeni moji, ravnoteža koju budete videli je najvažniji aspekt vašeg svesnog fokusiranja. Posebno vodite racuna o ravnoteži nacina vašeg života. To je taj period života, kada se istok i zapad bude sjedinio.
Prava ravnoteža se samo tako može uspostaviti. Odvici cete se od toga, da se oslanjate na vaše uredaje, aparate, koji vas nece osloboditi. Oni vam stvaraju slobodno vreme i umesto da to koristite da stvorite ravnotežu u nacinu življenja, svi trošite vreme da bi mogli nalaziti nova zaduženja i poslove. Ipak tehnicka dostignuca, omogucuju vam da stvorite više slobodnog vremena, koje možete koristiti za tiho i slobodno povlacenje u sebe. Vec i ranije sam vam govorio o tome, da vreme odmora, slobodno vreme je bitno, veoma bitno. Kada se povucete u sebe, tada vidate svoje rane u bilo kom obliku. Povlacenje u sebe, s vremena na vreme, potrebno je radi dopune energije. Minimum dva dana u jednom mesecu, dva puna dana i noci, jer tada hranite vaša cetiri donja tela, fizicko, osecajno, mentalno i spiritualno telo. Ako ne odvojite ovo vreme za odmor, tada vaše telo ponovo prima otrove od stresa, ispadate iz ravnotežnog stanja. Osecate se dekoncentrisani, iscedjeni ili se osecate bolesnim, jer vas stres iscrpljuje.
Ovo posebno ima uticaja na novo stanje korteksa, vašeg hipotalamusa, hipofize i vaše seme. To znaci, da se cela fiziologija iscrpljuje i postajete nesposobni da delujete prema potrebama, koje vas vode ka bolestima ili raznim tegobnim stanjima. U životu se sve menja oko vas voljeni moji. Raspada se svaki organizam koji zahteva posebno ponašanje ili organizaciju, koja je takva pravila stavila u prioritet, koje nisu u saglasnosti sa kosmickim, univerzalnim i galaktickim istinama. Vi ste ti, koji donose ove istine jer ste poslušali vaš unutrašnji glas. Osluškivali ste svaku frekvenciju vašeg unutrašnjeg glasa, jeste da se to manifestuje iznutra, ali i u spoljnom svetu može da vam skrene pažnju, putem raznih simbola, glasova, slika, ukusa i mirisa – tako da koristite svaki vaš organ cula za opažanja. Brakovi i drugi odnosi raspašce se brzinom svetlosti. Razlog je-brak je najdegerenisanija institucija koja postoji. Pravo više ne podržava interese pojedinca. Oblik braka, kako vam je danas poznat, formiran je u eri Ribe sa ciljem da vas ogranici, zatvori i kontroliše putem ovih obrazaca. Odnosi nove forme su sasvim aktivni i celo covecanstvo dobija informacije o ovim novim sistemima. Mnogi ljudi su propali kao rezultat osecaja krivice, zbog izdaje, ili kao rezultat raznih trauma i osecaja napuštenosti.
Ova iskustva su mogla doci do izražaja jer su se ljudi odvojili od samih sebe. Ljudi su verovali i još uvek veruju, da moraju imati nekoga u životu, da bi se osecali srecnim, jedinstvenim i podržanim u svojim ocenama sebe. Zato prihvataju da postanu vlasništvo partnera i treba da poreknu prirodne instikte da vole više od jedne osobe, Ili samo da pogleda nekog drugog. To ne znaci da ne
možete biti verni samo jednom coveku. To znaci da degeneracije koje su nastale oko braka, nanele su tolike štete. Ako neko oseca privlacnost da voli i nekoga drugoga to nije dozvoljeno, jer vas zakoni covecanstva vezuju za jednu osobu. To kod vas izaziva nažalost osecaj krivice i trauma, koje su izuzetno razorne. Čovecanstvo ima moci da pojedinacno voli svako ljudsko bice na zemlji. U vašoj je moci i vi niste samo vi, postoje nebrojeni vaši aspekti i možete osecati privlacnost prema tim aspektima, i sa nekima možda cak želite fizicki spoj . Jeste da osecajna zrelost ljudi još nije dostigls nivo, gde bi razumeli, da monogamija nije jedina forma života i to ne znaci to, da ne zaslužujete neciju ljubav, ako osoba oseca podstrek da i nekoga drugoga voli, ili cak i nekog treceg ili cetvrtog, istovremeno. To ce biti najvecii izazov za covecanstvo, da uvidi da se ljubav ne može
ugušiti sa datim obecanjem pred maticarem i svedocima. Ovo Sad moram detaljno objasniti, jer je i to sastavni deo sistema ravnoteže i važi za važno pitanje u životu i umu miliona ljudi na planeti.
Kada se nadjete sa nekim i budete zaljubljeni, tada ste u jednom odredenom periodu vašeg razvoja.
Svakih pet godina se u potpunosti promeni vaše telo, sve vaše celije posebno sa aspekta osecanja i mentalnih nivoa. U spiritualnom smislu promene su stalne. Ako se jedan par ne menja u uzajamnom odnosu, posebno u nacinu života, celokupnom pristupu životu, sistemu verovanja kao i na osecajnom planu, da bi olakšali promene i da se mogu prilagoditi tome, tada se prirodno javljaju konflikti u njihovom odnosu i ta pokretacka energija stvara sve više i više štete.
Nikad nisu uzeli u obzir, da duše mogu da odluce da realizuju jedan drugi ugovor koji su sklopili sa drugom dušom, što može trajati nekoliko nedelja do nekoliko meseca ili cak godina, a nekad cak preko celog jednog života. Ovo nikad nisu razmatrali i zato se kaže, da institucija braka u širem smislu ne podržava razvoj i dobrobit duše ili duha. Jer su takve zakone doneli da, ako se neko usudi da odustane od primljenih obaveza, tada ce sagoreti u paklu, jer ste obecali Bogu da u dobru i zlu istrajete uz partnera, kao i u bolesti, siromaštvu ili bogatstvu, cak i tada ako vas muž redovno tuce do besvesti!
To nekad uradi i supruga, bili smo svedoci i toga. Voljeni moji, došlo je vreme da mislite na sebe i da osecate za sebe. Ima li smisla danas dati obecanje jednoj osobi da cete preostali period života provesti pored njega, kad ni to ne znate, šta ce se desiti u vašem životu?
Možete se obavezati da cete ostati sa tom osobom, jer ste to oboje izabrali; to je nešto sasvim drugo i to je to gde dolazi do ravnoteže. Zato vam govorim o ovome, jer ljudi sve više grabe sopstvenu moc u svojim osecanjima. Naucicete da se, vaša sreca ne zasniva na drugima, vec samo na vama. Secate se da je uvek sve pocelo sa vama i da se sve završavalo sa vama i zato da li imate partnera ili ne, ne može da odredite to samo vi.
 
Da li ste srecni ili ne?
 
Razmislite o ovom i to ce se uvuci na sve teritorije vašeg života, jer to je jedan od najvecih koraka u razumevanju, zašto ste u vezama u kojima ste, ne samo sa životnim partnerom, vec u svim vašim odnosima.
Jeste li uzajamno upuceni jedni na druge?
Kakve potrebe ispunjavate u uzajamnom odnosu?
Da li je odnos uvredljiv za jednog partnera? Na mentalnom, osecajnom ili pak verbalnom ili cak možda na fizickom nivou?
 
Kao što sam rekao, sad je vreme da osecate i mislite na sebe. Ako se okrenete ka sebi u vašu unutrašnjost, dobicete odgovore za sebe. Tada cete biti sposobni da menjate u odnosima ono što treba i tu ce vam gosp. Saturn biti na pomoci. Voljeni moji, neki od vas ne snabdevaju svoj organizam sa dovoljno kiseonika. Vidimo kako energije postaju neuravnotežene. Udahnite duboko, i zatim potpun izdisaj. (pauza)
Sad svoju pažnju opet usmerite na gosp. Merlina. (pauza)
Dok se budete na ovo fokusirali, ako ste spremni i ako ste voljni da u vašem srcu ispoljite voljnost, da svaki deo vašeg života koji nije u ravnoteži svesno ispoljite, sa osecajem prijatnosti, savršeno i na cudesan na cn. (pauza)
Molite da dobijete vodstvo. Podršku i svesno usmerenje u smislu šta treba da uradite. Da možete da uravnotežite svako vaše polje sa milošcu, savršeno, harmonicno i na caroban nacin. (pauza)
Molite velikog gosp.Saturna, da otkrije vama sisteme u koje su vas zatvorili. Da vam olakša odstranjenje istog na savršen nacin, potpuno, sa milošću i na cudesan nacin. (pauza) …

 

 

 

Advertisements

3 comments on “SVETLOSNO TELO – PODIZANJE FREKVENCIJE I OPAZANJE SVETLECEG TELA – AKTIVIRANJE DNK, UZDIZANjE I RAZVOJ SVETLOSNOG TELA

  1. Malo duži komentar, ali – radi se o ideji koja mi je pala na pamet dok sam čitao neke delove tekstova na ovom blogu.

    Pročitao sam priličan broj objava i duhovnih tekstova, skoro četiri godine bio sam veoma aktivan član jednog od naših najvećih duhovnih foruma, prošao nekakvo iskustvo u duhovnoj komunikaciji, o kojem bi se moglo posebno pisati. NO, ČITAJUĆI NEKE DELOVE OBJAVA NA OVOM BLOGU PADA MI NA PAMET IDEJA, KOJU MOŽDA TEHNIČKI I NIJE MOGUĆE REALIZOVATI, ALI – KOJOM BI SE PREVAZIŠLI NEDOSTACI KOJE SU VREMENOM POKAZALI FORUMI, KAO, MOŽE SE REĆI, PREVAZIĐEN TIP KOMUNIKACIJE (BAR KADA JE DUHOVNOST U PITANJU).

    Formumi su posta(ja)li mesta prezentovanja i sučeljavanja duhovnih stavova i učenja. U nekoj fazi je to svakako bilo potrebno i korisno. No, znamo da pritom sve ostaje na nivou uma i rezonovanja. A da je poprište duhovnog rasta negde van toga. Dakle, vremenom je to postalo prevaziđen tip komunikacije.

    Na forumu na kojem sam bio član – odavno sam se zalagao (nažalost – uzalud!) za RAZMENU LIČNIH DUHOVNIH ISKUSTAVA. Svako primenjuje neke… metode, principe, ideje u svojoj duhovnoj i životnoj praksi. DOBRE DUHOVNE IDEJE SU JEDNO, NAŠE ISKUSTVO SA NJIHOVOM PRIMENOM JE NEŠTO DRUGO.

    UMESTO FORME GLOMAZNIH FORMUMA – BILO BI KORISNIJE, U DANAŠNJE VREME, KADA BISMO IMALI MOGUĆNOST NEĆEG SLIČNOG MODELU ON-LAJN UČENJA, U KOJEM BI JEDAN IPAK UŽI KRUG BLIŽE DUHOVNO POVEZANIH LJUDI – U SVOJOJ INTERAKCIJI PRVENSTVENO RAZMENJIVAO ISKUSTVA, A NE (SAMO) KNJIŠKE IDEJE.

  2. Slobodno se moze i ovde u komentarima pisati o svim tim stvarima, posebno bi bilo lepo da se ljudi oslobode i da pisu o svojim licnim iskustvima i dozivljajima. Niko nije savrsen i ne treba gledati na to da li ce ga neko shvatiti, podrzati ili ne. Ovo je blog otvorenog tipa za svaku saradnju i pomoc jedni drugima, naravno svako na svoj nacin. Sve sto smatrate dobro i da bi moglo nekom biti od pomoci, slobodno napisite ovde ili uz adekvatnu temu.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s