AKASA – MISTERIUM MAGNUM – STA JE AKASHA ZAPIS ILI CODE? – CISCENJE ZAVETA I UGOVORA IZ AKASHA ZAPISA

1. TEKST – AKASA – MISTERIUM MAGNUM

Akaša je predmet raznih teorija. Tako Helena Blavatska u svom delu „Tajno učenje“ opisuje akašu ovako“ Akaša, astralna svetlost, može se opisati kao univerzalna duša, matrica Univerzuma, mistrerium magnum iz kojeg je razdvajanjem rođeno sve što postoji. To je razlog postojanja, nešto što ispunjava beskrajna prostranstva, pa i sam Prostor. Rudolf Štajner u svom delu „Iz akaša kronike“ kaže da je akaša zapis mentalnog nivoa u kome se čuva sva prošlost i budućnost i u kome su zapisani svi događaji materijalnog nivoa, ne samo na našoj planeti, već u celom svemiru.

UVOD U AKAŠU

Prema hindu učenju Akaša je životni duh ili duhovna moć, sastavni je deo svih okultnih fenomena, neuništivi izvor svemoći, tvar iz koje sve poteče i u kojoj sve završava. Prirodni zakoni, gravitacija, materija, energija, misaona kreacija, memorija sve su to prema istočnjačkom verovanju različiti aspekti jedinstvene Akaše. Mnogi autori ističu da su u ‘arhivama akaše’ pohranjene sve informacije ikad postojane. Između ostalog i ove:  Energetski oblici nastali kao posledica ljudskih želja, čežnji i mentalnih aktivnosti, te posmrtna iskustva ljudskih bića; Sva životna iskustva živih bića od nastanka sveta na ovamo; Sve klimatske i geološke promene; Svi događaji i aktivnosti važni za minerale, floru i faunu, te njihove prapočetke; Aktivnosti ‘solarnih anđela’ koji duhovno utiču na ljudska bića za koje su vezani od samog njihovog početka; Život, aktivnost i iskustva tkz. elementarnih sila ili ‘duhova Prirode’; Sve aktivnosti vanzemaljaca i bića podzemnih svetova, njihove posete našoj planeti i iskustva koja su stekla iz tih poseta; Sve aktivnosti Bele lože, njenih duhovnih učenika i pristalica, rezultati njihovih magičnih obreda, aktivnosti i svi događaji što su se zbili u legendarnom gradu svetlosti Shangrila; Sve aktivnosti na eteričnom planu Crne lože, Sotone i njenih duhovnih sledbenika, te rezultati njihovih mračnih magičnih obreda; Sve aktivnosti ‘eteričke faune’ što se hrani negativnim energetskim nabojem, koji stvaraju niski ljudski porivi, izopačenosti i perverzije… U knjizi Znanost i akašičko polje, autor Ervin Laslo to polje naziva A poljem te naziv objašnjava time da u sanskritskoj i indijskim kulturama , akaša je sveobuhvatni medij koji jest u podlozi svih tvari koji postaje sve stvari. Naša telesna osetila ne registruju akašu, ali možemo je doseci putem duhovne prakse. Tako su drevni rišiji dosezali u akašu posredstvom discipliniranog spiritualnog načina življenja i putem joge. Veliki indijski jogi Swami Vivekanada kada govori o akaši kaže da je čitav univerzum sastavljen od dva materijala, od kojih jedan nazivaju akašom. Ona je sveprisutno, sveprožimajuće postojanje. Sve što ima oblik, sve što je rezultat spajanja, razvijeno je iz akaše. Genij Nikola Tesla također je govorio o „izvornom mediju“ koji ispunjava prostor i usporedio ga je s akašom. U svom neobjavljenom delu „Najveća dostignuća čoveka“ napisao je da je taj izvorni medij neka vrsta polja sile, postaje materijom kada prana, kosmička energija, na njega deluje, a kada delovanje prestane, materija nestaje i vraća se u akašu. Znanstvenici danas shvataju da prostor nije prazan i da je ono što zovemo kvantnim vakumom zapravo kosmički plenum. Dakle akašička hronika je knjiga života u koju se sve zapisuje, sve što se je ikad dogodilo ili će se dogoditi. Akašička hronika ili zapis sadrži priču svake duše koja je ikad živela na ovoj planeti. Carl Jung ovo naziva kolektivnim umom čoveka. Ervin Laslo svedoči o nadarenim ljudima koji su čitali akašičke zapise. Tako sa mnogo simpatija opisuje psihičke sposobnosti američkog medija Char Margolis koja je u tv showovima čitala događaje iz akašičkog zapisa sa velikom preciznošću. Njena je misija pokazati ljudima, kako smrt nije kraj već stvarno novi početak.Akašički zapisi su skladište informacija koje konsultuju svi veliki vidovnjaci kroz ere, uključujući i Edgar Caycea. Svako od nas je imao barem jedno iskustvo u svom životu gde je imao pristup ovom polju. Naravno s vremenom su razvijene razne metode kojom se otvara pristup akaša zapisima.

RAD U AKAŠI – AKASHIC CODE ILI AKASA ZAPISI

Ako je akaša skladište informacija ili baza podataka i sadrži apsolutno sve informacije o svakoj duši tada ona ukazuje i na informacije koje nas blokiraju u životu. To je polje koje je vrlo moćno i u njemu je pohranjeno neograničeno znanje pa i ono u vezi nas. To polje može nam biti dostupno svo vreme. Iz tog polja možemo sagledati iz perspektive duše ko smo, možemo spoznati koja nam je životna svrha, možemo saznati šta nas sprečava i ograničava da živimo ispunjen život.Znanje i energija koje se nalaze u polju Akashe omogućuje našem fizičkom, mentalnom, emocionalnom, duhovnom telu, te ostalim suptilnim delovima nas da se uskladimo s namerom naše duše. Ovo je temeljna stvar koju moramo postići kako bismo ostvarili svoje najviše potencijeale i unapredili segmente svog života koji su nam važni. Cilj rada na akaši je doći do pozicije apsolutne istine. Sa duševnog nivoa možete promatrati i sagledati svoj život kakav je sada, svesne i nesvesne odluke, uverenja i verovanja koja ste donosili kroz život te spoznati njihov smisao. Na ovaj način spoznajete i povezujete se sa životnom svrhom i postajete svesni šta je problem, šta vas koči u životu i šta vam onemogućava da živite svoju bazičnu prirodu. Dugo je ovo znanje bilo dostupno samo duhovnim majstorima. Razvojem svesti ovo znanje je sada dostupnije.

AKASHIC CODE

Primenjuje se u radu s drugim ljudima te im se pomaže u različitim aspektima života. Koristeći ovo znanje možemo pročistiti i zaštititi prostor, okruženje i situacije te raditi i na daljinu. Kako je Akasha energetska arhiva istorije svake duše i njenih mogućih budućnosti za povezivanje s ovim moćnim izvorom potrebno je poznavati svoj kod , i način povezivanja za što se koristi metodologija i tehnike kojima su obučeni treneri. Akasha je energetska arhiva istorije svake duse i njenih mogucih buducnosti. Da bi se povezali sa ovim mocnim izvorom, potrebno je poznavati svoj kod, svoj način povezivanja i otkloniti dve najveće blokade koje onemogucavaju ulazak u polje Akashe a to su ego i strah. Ulaskom u ovo polje dobijate dva kljuca koji drasticno ubrzavaju duhovni razvoj: znanje i energija light matrixa. Znanje i energija koje se nalaze u polju Akashe omogucuju fizickom, mentalnom, emocionalnom , duhovnom, te ostalim suptilnim delovima da se usklade s namerom vaše duše. Da bi dosli do toga potrebna je duga i mocna edukacija  i za to vam je potreban seminar. Jedna stvar treba da vam bude jasna da se u Akashu  ne ulazi tek tako. Periodično trebamo čistiti zavete iz prošlosti koji su u Akaša zapisima. Ovo je molitva kojom se iz Akaše zapisa čisti sve iz vaših ugovora, a što više ne služi vašem najvišem dobru. Pre nego počnete glasno čitati ovaj zavet, naredite svom podsvesnom umu da vam obezbedi dodatnu količinu životne sile (mane, prane, chi-ja).

ONDA, dišite duboko nekoliko puta (5-6puta), koristeći sledeći sistem: udiši dok brojiš do 4, zadrži dah do 4, izdahni polako brojeći do 8. Ovo je drevni način disanja sa Polinezije, zvani Kahuna koji obnavlja veliku količinu životne sile u vama. Imajte na umu da životna sila nije dah. Kažite svom podsvesnom umu da pošalje ovu životnu silu vašoj duhovnoj grupi (za podršku) koja je u eteru i Višem Sopstvu kako bi „odneli“ ovaj vaš zahtev za čišćenje vaših Akaša zapisa.

I onda pročitajte sledeći zahtev naglas:

ZAHTEV ZA ČIŠĆENJE AKAŠA ZAPISA

Odričem se svih obećanja, ugovora, zaveta, zakletvi, sklopljenih paktova, ili ugovora koje sam ikada napravila/o koji su u suprotnosti sa mojim najvišim dobrom, uključujući i zavjete koji na negativan način utiču na mene u ovom trenutku ili koji više ne služe mom najvišem dobru u budućnosti i u svim vremenskim zonama i svim dimenzijama , u ovom životu ili u bilo kojem drugom životu. Molim vas, pomozite mi u raskidanju ovih zaveta i ugovora kako me oni više ne bi ograničavali. Tražim da sve restrikcije budu otklonjene i elminisane tako da se mogu proširiti i uskladiti sa svojom višom stazom i svrhom.  Poništi, anuliraj i iščupaj u korenu sva obećanja, ugovore, zavete, zakletve, kletve , sporazume, veze ili ugovore između mene i svih entiteta koji uzrokuju smetnje.  Ovo uključuje i sve što je možda skriveno, tajno, nevidljivo, zamaskirano, neviđeno, nečujno, nepoznato, nespoznato i neotkriveno.  Ukloni sve operativne sisteme i instrukcije, uključujući sisteme podrške i kopije.  Zadrži sva iskustva učenja o nečemu – slobodne od traume. U potpunosti poveži sve negativne entitete. Poništi sve zavete i ugovore koje sam načinila/o, bilo svesno, bilo nesvesno, a koji su narušili Univerzalnu Ljubav, Svetlo i Istinu u bilo kojem planetarnom sistemu. Uključi u to i ugovore koji se smatraju neraskidivima. Oslobodi me od svih presuđivanja, bola i krivice vezane sa stvaranje ovakvih ugovora ili zbog učestvovanja u ovim ugovorima, pretvarajući nesklad u ljubav, pre nego ih eliminišeš.  U narednim mesecima, obrati pažnju s vremena na vreme kad budeš osećao/la slobodu od svih stega i ograničenja.  Fokusiraj se na slobodu, jer to je način komuniciranja kojim se poništavaju ograničavajući elementi zaveta iz prošlosti. Ohrabri slobodu u sebi i neka ona bude prethodnik novih načina kojima postavljaš ono što želiš biti, a ne da se vežeš i dalje za stare navike temeljene na ograničenjima uzrokovanim prošlim zavetima. Uživaj u novom sebi! (OBAVEZNO URADITI U OVOM SADAŠNJEM VREMENSKOM PERIODU!)

Kategorija: Duhovne tehnike

AKASA POLJE – AKASA POLJE

Torzijski valovi su vrlo neobicni valovi zato što se nikada ne troše, što se šire do najudaljenijih uglova svemira bez gubitka snage i s tog aspekta žive vecno. Torzijski valovi na svom putovanju kroz fizikalni vakum ne nailaze na bilo kakav otpor, pa stoga zadržavaju svoju energiju. Putujuci svemirom interferiraju s drugim torzijskim valovima. Tokom vremena pletu tapiseriju istorije svih dogadaja, ikada nastalih u svemiru od kretanja najmanjih subatomskih cestica do kretanja planeta i ekspanzije galaksija. Upamtite kako torzijske valove generisu mnogi fenomeni, kao što su vibracije ili izmeštanje materije, elektromagnetna energija i vlastite svesne misli, na primer.Torzijska polja su stoga informacijska polja jer imaju ukodirano sve što je ikada ostavilo svoje tragove u formi torzijskih valova u ovom svemiru. To se spušta sve do zapisivanja svake male misli koja je ikada zamišljena i svakog malog pokreta koji je ikada napravljen. Mustre interferencija torzijskih valova formiraju ogroman hologram koji prožima ceo svemir. Kao što valovi mora formiraju mustre interferencije, što u teoriji omogucava dekodiranje kretanja brodova, koji su tu površinu pokretali, tako nam i torzijski valovi teorijski dozvoljavaju dekodiranje istorije našeg svemira. Jedina je razlika izmedu valova mora i torzijskih valova u tome što morski valovi gube svoju energiju razbijanjem o obale. Superpozicija torzijskih valova i njihov memorijski kapaciet je medutim beskrajan i vecit. Torzijski valovi dozvoljavaju transfer informacija preko svemira, jer povezuju svaki atom sa svakim drugim atomom ma gde bio, pa kako torzijski valovi putuju superluminalnim brzinama, oni bi mogli biti objašnjenje ne-lokalnih ucinaka, koje je predvidela teorija i koji su empirijski otkriveni u kvantnoj fizici. Informacijsko polje koje kreiraju torzijski valovi omogucava koherentnost celine svemira, povezujuci svaki mali atom sa svom drugom materijom u svemiru, informisuci je o svojoj lokaciji i aktivnostima. U stvari znanstvenici otkrivaju vrlo visoka stanja koherencije u našem fizikalnom svemiru, koja se ne mogu lagano objasniti, ukoliko je svemir grupa pojedinacnih odvojenih delova atoma, molekula, planeta i zvezda, koje održavaju kontakt samo razdvojenim silama kao što je gravitacija koja deluje na njih. Kvantno isprepletene cestice drže svoj koherentni odnos vecno i ne smeta im bilo koja medusobna udaljenost, od nekoliko milimetara ili udaljenost galaksija. Takav se koherentni odnos može jedino objasniti, ako neko nevidljivo polje prožima svemir i time ih medusobno povezuje.Gore opisano informacijsko polje je profesor emeritus Ervin Laszlo nazvao A-poljem. Laszlo je u zadnja cetiri desetljeca razvio integralnu teoriju svega; umesto specijaliziranja u jednom posebnom podrucju, Laszlo je studirao mnoga podrucja znanosti i na kraju razvio integralnu teoriju sistemaa. Prema Laszlo-u A- polje je u svemiru osnovnije od energije i materije. To je primordijalno informacijsko polje koje je temelj naše svemirske medjusobne povezanost svega sa svacim, cineci naše stajalište o razdvojenim entitetima u svemiru beskorisnim. U njegovoj teoriji sustava uopste nema odvojenih entiteta; ‘odvojeni’ entiteti koje mi posmatramo u svemiru su svi implantirani u beskrajnu isprepletenu mrežu veza. A-polje torzijskih valova bi moglo biti novina za nauku i njegova je egzistencija bila poznata hiljadama godina na Istoku. Jedina je nova stvar u vezi s tim poljem, to što ga je ponovno otkrila Zapadna nauka. Istocnjacka duhovna tradicija je nazivala to polje Akasha poljem. Akasha je sanskrit rec sa znacenjem radijacije ili sijanja; ona je sinonim za eter. Akasha je maternica kreacije – radjanja svih fizikalnih aspekata koji se mogu percipirati osetilima prema istocnim tradicijama. U pradavnoj istocnjackoj duhovnosti, istorija je napisana unutar Akasha polja pod nazivom Akashic (akašicka) hronika, knjiga života, koja zapisuje sve što se ikada dogodilo ili ce se dogoditi u svemiru. Akašicka kronika ili zapisi sadrže pricu svake duše koja je ikada živela na ovoj planeti. Akašicki zapisi su holografska torzijska polja pojedinaca utelovljena u veci hologram grupa ljudi kao što su nacije. Hologram nacija se ispreplice s hologramom covecanstva Zemlje i lici onom što je Carl Jung nazvao kolektivnim nesvesnim. A-polje ili Akasha polje može objasniti psihicke sposobnosti o kojima izveštavaju mnogi ljudi, naime o gledanju u prošlost, te poznavanju dogadaja koji su se dogodili u svetu, a koji nisu bili percipirani bilo kojim osobnim kognitivnim svesnim iskustvom. Akašicki zapisi su skladište informacija koje konzultiraju svi veliki vidovnjaci kroz ere, ukljucujuci i Edgar Cayce-a.

Autor ove knjige osobno svedoci o nadarenim ljudima, koji su citali Akašicke zapise. U prošlosti sam dugo vremena konsultovao profesionalce paranormalnog. Roden kao vrlo skepticna osoba, moje neverovanje u paranormalno se verovatno istopilo u konfrontaciji s mnogim neobicnim izlecenjima, koje nisam mogao objasniti. Delio sam i mnoga iskustva s drugim klijentima tog profesionalca tokom dugih sati cekanja u cekaonici. Tokom jedne konsultacije, dao sam mu fotografiju neke meni bliske osobe bez otkrivanja bilo kakvih detalja iz ranijeg perioda o osobi na slici, niti jedne reci. Jednostavno sam pitao, ako bi mogao pomoci toj osobi. Držao je ruku iznad slike kako bi je osetio, dok mi je poceo otkrivati šta se dogodilo toj osobi tako jasnim detaljima i cisto eksplicitno situacije u kojima se ta osoba nalazila. Informacija me pogodila izravno u lice, jer sam znao kako je u pravu. Bio sam totalno šokiran iskustvom jer nije bilo nacina kojima bi profesionalac mogao znati detalje, koje mi je otkrio! Od tog trenutka sam znao s apsolutnom sigurnošcu kako postoji nešto fundamentalno, što nedostaje u mom shvatanju onog u što verujem da je moj materijalisticki realitet.Meni je to osobno iskustvo promenilo skepticizam o paranormalnom zauvek i za dobro. Nakon tog prvog iskustva sam sreo i razgovarao s nekoliko ljudi s paranormalnim sposobnostima. To je razlog zašto mogu svedociti iz vlastitog iskustva, kako su sposobnosti citanja Akašickih zapisa stvarne, te kako stvarno sve što se ikada dogodilo u ovom svetu, mora biti zapisano u vakumskoj gradji prostora i vremena. Ljudska svest je sposobna citati tu knjigu života. Danas verujem kako ni jedna druga žena ne može uverljivije demonstrirati svoje psihicke sposobnosti od poznatog americkog medija Char Margolis. Izvodila je citanja u TV show-ovima, gde je mogla dati najneverovatnije detalje o dragim osobama, uvek poceci sa slovkanjem imena duhova, koje je kontaktirala! Mogla je videti duhove, citati misli i predvidjati dogadaje citanjem akašickih zapisa. Njena je misija pokazati ljudima, kako smrt nije kraj vec stvarno novi pocetak. Takoder je medu nama, kako bi svakom od nas rekla, kako svi imamo urodene intuitivne sposobnosti, upravo onakve kakve ima i ona.Verujem kako svako od nas ima barem jedno ili više iskustava u svom životu, gde su on ili ona odjednom imali pristup informacijama koje nisu bile percipirane osetilima. Ono što nazivamo intuicijom, trenutnim uvidom ili osecajem koji nas informise o situaciji, može se objasniti trenucima nesvesnog prikljucivanja na Akasha polje i ostvarivanja pristupa informacijama, koje ne možemo logicki objasniti. Katkad jednostavno znamo! Blizanci, koji su vrlo bliski emocionalno jedan drugom, cesto održavaju telepatski kontakt i nesvesno znaju jedan o drugom, posebno, ako je drugi blizanac u žalosti/na muci. Blizanci cesto imaju sposobnost nazvanu bol blizanaca; mogu osetiti bol drugog, na primer, jaku zubobolju. Vlasnici pasa znaju kako njihov pas cesto misteriozno može osetiti povratak svog gospodara kuci nakon dugog dana u uredu. Životinje u prirodi su sposobne osetiti nadolazeci potres. Satima pre stvarnog potresa životinje pocinju reagovati nervozno kao da osecaju da ce se dogoditi nešto strašno. Potres prati ogromno otpuštanje torzijskih valova koji su rezultat trenja koja se dogadaju u Zemljinoj površini pre samog potresa. Te pojacane torzijske valove najverojatnije oseca svest životinja, što može objasniti nervozno ponašanje pri anticipiranju potresa. Covecanstvo je na neki nacin izgubilo paranormalna svojstva, koja su još uobicajena kod životinja. Tokom tragicnog dogadanja tsunamija 26.12. 2004. spasitelji su nakon potresa bili zacudeni, jer nisu našli niti jednu mrtvu divlju životinju, iako je bilo mnogo ljudskih žrtava. Razlog bi mogao biti korištenje 6. cula životinja i osecanje nadolazece nesrece, što je bio uzrok bega na sigurnije mesto u višim planinama.Izgleda kako se naše postojece shvatanje psihickih sposobnosti i paranormalnog konacno poboljšava. Objašnjenje psihickih sposobnosti je sada došlo u podrucje nauke, koja po prvi put može dati racionalno objašnjenje za te sposobnosti, koje su bile tako dugo ignorisane, ismejavane i odbacivane, te van kontrole na Zapadu. http://www.astral.hr/index.php/intervjui/akasha_misterium_magnum/ Tags: akasha polje, torzijski valovi

2. TEKST – ZAPISI AKAŠE – ŠTA SU ZAPISI AKAŠE I KAKO RADITI SA ZAPISIMA AKAŠE ?

AKAŠA je na Sanskritu, „OSNOVNI SADRŽAJ“. Zovu je i imenima kao što su: Knjiga Života, Um Univerzuma, kolektivno nesvesno, kolektivna svest, i Zapisi Duše. Ona je prošlo, sadašnje i buduće znanje svega. To je univerzalni registarski sistem koji beleži sve misli, reči i akcije. To je skladište svih ljudskih iskustava, zapis svih dogadjaja. Neki kažu da su Zapisi Akaše isto što i Kosmička, ili kolektivna svest. Ona je zapis svih talenata i znanja. Zapisi nisu u stvari ni knjige ni koncepti, mada ih mnogi ljudi baš tako vide kada ih otvore, već energetska vibracija. To je energetska vibracija koja se pretvara u slike, forme, simbole, likove i jezik koji um može da razume. Svaka osoba može da otvori svoje vlastite zapise. Pristup zapisima drugih ljudi se stiče kroz pristup višem biću te osobe ili višim nivoima te osobe , jedino uz pristanak te osobe.

ŠTA GOD DA SU VAŠA OČEKIVANJA ZAPISI AKAŠE ĆE BITI NAJBLIŽI ONOM ŠTO STE PRVO PREDVIDELI

KAKO MOŽETE DA PRISTUPITE ZAPISIMA?

Ima dosta načina da pristupite Zapisima Akaše. Odredjeni ljudi odlaze u nivo podsvesti kako bi pročitali zapise, kao recimo američki mistik, Edgar Cayse.

Edgar Cayse je čitao u stanju sna, ili u transu.

Drugi načini da se može pristupiti zapisima mogu biti i:

MEDITACIJA KREATIVNA VIZUELIZACIJA REGRESIJA U PROŠLE ŽIVOTE KROZ SNOVE

GDE SE ZAPISI AKASE NALAZE?

* Veruje se da se Zapisi Akaše nalaze izmedju astrala i mentalnog nivoa. Sa ovog nivoa zapisi se šire kroz sve dimenzije u okviru Univerzuma.

* Zapisi Akaše objedinjuju i personalne i transpersonalne manifestacije uključujući i andjeoske energije.

* Oni egzistiraju na mnogo višem vibratornom nivou od Kolektvne svesti (koja se širi kroz prvi, drugi i treći nivo od 7 astralnih.)

* Zapisi Akaše postoje da bismo mogli da delimo svoja individualna putovanja u ovoj dimenziji jedni sa drugima.

U ZAPISIMA AKAŠE SVI SMO MI – JEDNO.

ŠTA JE CILJ ČITANJA ZAPISA AKAŠE?

* CILJ ČITANJA ZAPISA AKAŠE JE SNABDETI SE DRAGOCENIM INFORMACIJAMA KOJE NAM POMAŽU U POBOLJŠANJU KVALITETA ŽIVOTA

* TO JE INFORMACIJA KOJA POMAŽE DA IMAMO BOLJI I SREĆNIJI ŽIVOT UPRAVO SADA

* TO JE INFORMACIJA KOJA POMAŽE LIČNOM RAZVOJU I DUHOVNOM RAZVOJU

* ČITANJE AKAŠE MOŽE DA VAS POUČI I VODI KA REŠENJU SADAŠNJIH TEŠKOĆA, DAJE MOGUĆNOST POJEDINCIMA ZA DUHOVNI RAST, DAJE PRAVAC, KREATIVNOST I RADOST. DAJE MIR, RAZUMEVANJE ZA TRENUTNE BOLESTI, TUGU I PATNJU.

* ČITANJE AKAŠE MOŽE DA VAM POMOGNE DA REŠITE TEŠKOĆE I PROMENITE ŽIVOT U OSNOVI. MOŽE DA DONESE JASNOĆU MISLI I POMAŽE DA SAGLEDATE PROBLEM IZ DRUGIH UGLOVA.

* KADA PRISTUPITE ZAPISU VIDEĆETE DOGADJAJE SA VEĆOM KOLIČINOM ENERGIJE. OVO SE DEŠAVA PRVO.

KOJE SU KORISTI OD ZAPISA AKAŠE

– OSOBITOST

– TRAGANJE ZA ISTINOM

– ŽELITE DA SAZNATE KO STE

– ŽELITE DA SAZNATE GDE STE ŽIVELI U PROŠLOSTI

– ŽELITE DA SAZNATE KAKAV UTICAJ IMA VAŠ PROŠLI ŽIVOT NA SADAŠNJI

– ŽELITE DA SAZNATE BUDUĆA ISKUSTVA

– ŽELITE DA BUDETE VODJENI U UČENJU KAKO DA SE PONAŠATE U MODELU SADAŠNJOSTI, U RAZNIM IZAZOVIMA I PROBLEMIMA

– ŽELITE DA PROMENITE KARIJERU I NAČIN ŽIVOTA

– ŽELITE JASNE I ČISTE ODNOSE SA DRUGIM LJUDIMA

– TRAŽITE DUHOVNO VODJSTVO – TRAŽITE ODGOVORE NA ODREDJENE FIZIČKE, MENTALNE I EMOTIVNE PROBLEME

– ŠTA JE NAMERA MOJE DUŠE?

PRE NEGO ŠTO PRISTUPITE ZAPISIMA AKAŠE,  ZAPIŠITE PITANJE NA POČETKU SVOJIH BELEŽAKA.

* SEDITE U MEDITACIJU

* PRISTUPITE ZAPISIMA

* POSTAVITE PITANJE

* ZAPIŠITE ODGOVOR

* ZAHVALITE SE

* PREGLEDAJTE BELEŠKE POSLE SESIJE

NEKA PITANJA ZA VREME VODJENJA BELEŠKI

* Šta je cilj moje duše?

* Zašto sam uvek bolestan?

* Ko sam ja?

* Da li sam na ispravnom putu?

* Da li radim odgovarajući posao?

* Šta je moj cilj na Zemlji u ovom momentu?

* Zašto ne mogu da isceljujem?

* Šta fizički nije u redu sa mnom?

* Koje emotivne ožiljke nosim u sebi?

* Koje karmičke dugove treba da platim?

* Gde ću da nadjem sreću?

* Da li ću ikada naći pravu ljubav?

BIĆETE U MOGUĆNOSTI DA SELEKTUJETE PROBLEM,

DA GA PODESTITE TAKO DA PRVA MISAO KOJA NAIDJE MOŽE DA VAM POMOGNE

DA RADITE NA TOM PROBLEMU,

DA GA POSMATRATE I DA GA RAZOTKRIJETE.

OSTANITE JEDNO VREME POSLE SESIJE U TISINI DA BISTE INTEGRISALI INFORMACIJU KOJU STE PRIMILI.

ŠTA NE TREBA OČEKIVATI OD ČITANJA ZAPISA AKAŠE

* BUDUĆNOST (Mi možemo sve da promenimo, a kada to činimo i budućnost se menja)

* ISCELJENJA (isceljenja mogu biti nepotpuna ili da učine više štete nego dobrog.

Pronadjite uzrok bolesti. Ponekad je bolest ta koja nas čini tragaocem za istinom)

MEDICINSKA DIJAGNOZA (Nikom nije dozvoljeno da daje medicinsku dijagnozu sem u slučaju da se radi o doktoru)

PITANJE ODNOSA (niko ne bi smeo da podstiče odnose u seksu, razvode, afere, itd. ostavite ove odluke klijentu)

PODČINJAVANJE (Ne ponašajte se tako da se klijent potčini vama, tako da ne budu sposobni da sami donose odluke u svom životu. Ovo je odraz pohlepe i vodi ka karmičkim dugovima)

MEDITACIJA ZAPISA AKAŠE (ZA LIČNU ILI GRUPNU UPOTREBU)

Prikupite energiju u sebi i vizuelizujte kosmos u svom srcu. Osetite vrtloženje u svom srcu i kako kosmos raste sve više tako da ispunjava celo vaše telo. Vizualizujte kako se kosmos vrtloži u vama i van vašeg fizičkog tela. Vidite kako se širi u vašu sobu, vidite kako se energija izdiže i širi napolje, oko vaše kuće…

Onda kažite:

Ja sam univerzum – jesam,

Ja sam vazduh-jesam,

Ja sam stvetlost-jesam,

Ja sam plamen-jesam,

Ja sam mač- jesam,

Ja sam univerzum- jesam.

Vizuelizujte plamen koji silazi u sobu. Vidite kako plamen obuhvata sve u vašoj sobi. Ovaj plamen je poslat ovde sa svojom isceljujućom moći Duha. Ovaj plamen treba da se upotrebi kako bi uništio sve negativnosti koje postoje ovde i sada. Upotrebite isceljujuću moć Duha kako biste preobrazili negativne misli u osećaj ljubavi. Vidite sebe kako gorite kao svetli plamen…koji sagoreva sve negativnosti.., tako da ostane samo LJUBAV! Vi ste čisti plamen svetlosti… vidite sebe kao svetlost!Zamolite Stvoritelja da spusti svetlost na nivo Svesti koja je jedno sa Srcem i umom sa osobom na kojoj se radi. (ili sa nama) Odakle samo  ljubav, radost, i istina može da dodje do vas i da ode od vas. Zamolite Stvoritelja da smesti svetlost u tri svetlosne piramide sa zajedničkim središtem. .To su svetlosne piramide. Ove piramide rasporediti u četiri ugla Univerzuma.

* Na istoku, zamolite Andjela Rafaela da stane kao Čuvar – Andjeo isceljenja i svetlosti.

* Na Jugu, zamolite Andjela Mihajla da stane sa svojim mačem nepristrasnosti i oštroumnosti.

* Na Zapadu, zamolite Andjela Gabriela da stane sa svojom čašom Istine i Nektara.

* Na Severu, zamolite Uriela, Andjela Zapisa Akaše, koji se nalaze u svetlosnom trouglu, koji je lociran u trećem oku, da aktivira ulaz u portal sale zapisa.

Zamolite da čemu god pristupite u ovom vremenu i prostoru je za najveće dobro vašeg evolutivnog razvoja i duhovnog uspona. Ovo zamolite u Ime Stvoritelja, Oca, Majke, Boga svega što jeste. Ne sudite bilo čemu što predstavlja vaše iskustvo, dobićete informaciju na nekoliko načina, možda ne vidite ništa,…možda samo čujete nešto, …kakvo god da je iskustvo…vaše je.. Zaustavite se na momenat i zapišite u belešku svoje iskustvo. Vreme je da odete…tako mentalno vidite sebe kako ustajete od stola i odlazite prema vratima Velikom Ulazu Zapisa…prolazite kroz portal svetlosnog trougla u trećem oku i polako se vraćate u sobu i u svest. Duboko udahnite i polako izdahnite dok se vraćate u svoje fizičko telo. Budite svesni sobe. Zamolite Svetlost Univerzuma da bude ovde Sada. Zamolite za isceljenje i Potpunu integraciju svojih Karmi iz Prošlih Života. Zamolite da Ljubav-Radost-Istina prožmu vaše biće. Provedite nekoliko minuta u Isceljujućoj svetlosti. Zapišite u belešku svako iskustvo koje ste dobili od Isceljujuće Svetlosti.

BUDITE  OTVORENI

BUDITE  FOKUSIRANI

BUDITE OPUŠTENI

BUDITE  MIRNI

BUDITE  SNAŽNI

Zahvalite se svim Vodjama, Vodičima, Učiteljima, Svetlosnim bicima i Voljenima  na iskustvu današnjih zapisa. Zamolite za njihovo neprekidno upravljanje i svetlost. Zahvalite Andjelima i Gospodaru Zapisa Akashe Urielu za njihovu interdimenzionalnu integraciju i zaštitu.

Sada pročitajte svoje iskustvo u Zapisu.
Om Namah Shivaya Duboko poštovanje kreatoru u meni!

MOLITVA ZA PRISTUP ZAPISIMA AKASHE ZA SEBE

(od 1-4 čitati jednom glasno i dva puta u sebi)

1. DRAGI Bože, Stvoritelju, Molim te da svoj štit Svetlosti, Ljubavi i Istine staviš oko mene…

2. TAKO DA SAMO SVETLOST, LJUBAV I ISTINA MOGU DA PRODJU KROZ MENE

3. MOLIM da moji Vodiči, Zaštitnici, Andjeli, Ucitellji, Voljeni i BOZANSKA SVETLOSNA BIĆA budu samnom SADA.

4. MOLIM Gospodara Zapisa Akashe da mi dozvoli da pristupim Sali Zapisa tako da mogu da vidim svoje Zapise.

Sada udjite i postavite svoje pitanje.

Kada završite, zahvalite se (postavite sledeće pitanje)

ZAHVALJUJEM GOSPODARU ZAPISA AKASHE ŠTO MI JE DOZVOLIO DA UDJEM U ZAPISE

ZAHVALJUJEM VODIČIMA, ZAŠTITNICIMA, ANDJELIMA, VOLJENIMA I BOZANSKIM SVETLOSNIM BIĆIMA ŠTO SU BILI SA MNOM DANAS. I NEKA TAKO BUDE…

AKASA ZAPIS JE SADA ZATVOREN, AKASA ZAPIS JE SADA ZATVOREN, AKASA ZAPIS JE SADA ZATVOREN.

Poslednji tekst prevela Olga Loncarevic

3 comments on “AKASA – MISTERIUM MAGNUM – STA JE AKASHA ZAPIS ILI CODE? – CISCENJE ZAVETA I UGOVORA IZ AKASHA ZAPISA

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s