STA JE RADIONIKA I CEMU SLUZI?

Ovo je jedna interesantna grana alternativne medicine o kojoj sam već nešto malo govorio pod nekom drugom temom (orgon ili reiki?). Stvar me je zainteresovala kad sam saznao da je Američki Zavod Za Zaštitu Zdravlja (FDA) uložio veliki trud da iskorijeni radioničke uređaje zapljenjujući ih, kao i hapseći i prijeteći onima koji su se time bavili. To i dan danas traje. Za mene je to bio najbolji znak da bi ovi aparati mogli biti efikasni s obzirom da FDA smatram glavnim oružjem u rukama američke farmakomafije. Američki doktor Royal Rife je navodno imao 100%-ni uspjeh u liječenju terminalnog oblika raka još prije Drugog svjetskog rata, uz pomoć uređaja koje je sam konstruisao i koji su i danas poznati kao ‘Rife-machine’. Kada je on to i zvanično demonstrirao, ova grana alternativne medicine se automatski našla na udaru farmakomafije, što traje i do dan danas, pogotovo ako imamo na umu da su ‘naučnici iz podzemlja’ u međuvremenu razvili mnogo efikasnije uređaje od Rife-machine. Radionika se bavi tzv. ‘suptilnim energijama’ a pod tim pojmom se podrazumijevaju oni oblici energije koji se ne mogu objektivno ili fizički mjeriti jer se radi o signalima veoma niske amplitude koji su obično i maskirani ‘šumom’ koji potiče od električnih uređaja. Međutim, u međuvremenu su se razvile neke subjektivne metode mjerenja ove energije, kao što su npr. radiestezija, kinesiologija, elektro-akupunktura itd. Rezultati ovakvog načina mjerenja te energije su ponovljivi, odnosno, konzistentni, što se od strane mnogih istraživaća smatra sasvim dovoljnim. Čini se da ovde opet razgovaramo o onoj energiji koja je odvajkada bila poznata kao prana, chi, orgonska energija, reiki itd.

PRINCIPI RADIONIKE

Principe današnje radionike postavio je američki doktor Albert Abrams (1863-1924). On je određivao različite simptome bolesti utvrđivanjem refleksnih reakcija na stomaku pacijenta uz pomoć perkusije. Kasnije je koristio neku vrstu potenciometra na kome je mogao da podesi, odnosno, odredi različite otpore. On bi postavio elektrode na čelo pacijenta tako da su žice vodile u “ulaz” (input) na (modifikovanom) potenciometru dok je na njegov “izlaz” (output) povezivao sa zdravim subjektom (‘kontrolni-subjekt’). Na stomaku zdrave osobe bilo je moguće ustanoviti određeno patološko stanje kod pacijenta na bazi ustanovljene rezistencije na ‘potenciometru’ (‘rezistoru’) i odgovarajućih refleksnih reakcija. Kasnije je Abrams ustanovio da pacijentovo prisustvo uopšte nije ni potrebno, bilo je dovoljno da on ostavi samo uzorak svoje krvi. Tako je taj uzorak krvi mogao biti stavljen u jednu metalnu posudu koja je bila povezana sa “ulazom” na ‘potenciometru’ sa varijabilnim podešavanjem otpora.

ODREĐIVANJE MJERNIH VRIJEDNOSTI OTPORA POJEDINIH ORGANA I SIMPTOMA

Na primjer, Abrams je otkrio da se rak može mjeriti na 50 Om-a, gonoreja na 52 itd. Ukoliko bi uzorak krvi pacijenta koji boluje od raka bio stavljen u metalnu posudu a ona onda povezana sa rezistorom koji je bio podešen na 50, na stomaku kontrolne-osobe mogao se utvrditi pozitivan refleks. Ukoliko bi rezistor namjestili na 52 (za gonoreju) i isti uzorak krvi priključili na njega, pozitivan refleks na kontrolnoj osobi bi izostao (naravno, ukoliko pacijent ne pati i od gonoreje). Tako je Abrams otkrio i razvio listu sa cijelom serijom organa, simptoma, virusa, bakterija itd. sa empirički određenim vrijednostima njihovog otpora. Uz pomoć tih vrijednosti i ‘rezistora’, bilo je moguće dijagnosticirati razna oboljenja, zdravstveno i funkcionalnog stanje pojedinih organa itd…

PRVI MEDICINSKI TEST

Abrams je takođe otkrio da je uz pomoć iste metode moguće odrediti efikasnost određenih lijekova, pogotovo homeopatskih pripravaka. On bi u posudu sa pacijentovom krvlju dodao određenu količinu neke ljekovite supstance, te ukoliko bi ona bila odgovarajuća, onda bi izostao ili nestao i pozitivan refleks na abdomenu kontrolne osobe. Na primjer, ukoliko bi se uzorak krvi pacijenta koji boluje od malarije stavio u posudu a onda se odgovarajuća vrijednost za malariju podesila na brojčaniku rezistora, na abdomenu kontrolne osobe bio bi ustanovljen pozitivan refleks. Ukoliko bi se ljekovito sredstvo koje je efikasno protiv malarije, kao npr. kinin, takođe stavilo u istu posudu sa krvlju pacijenta, onda bi pozitivni refleks nestao. To bi značilo da će u tom slučaju kinin biti od pomoći pacijentu kod liječenja malarije. Abrams je kasnije umjesto kontrolne osobe počeo koristiti lateksnu membranu na kojoj je umjestio onog ‘perkusionog refleksa’ mogao dobiti tzv. ‘efekat ljepljivosti’. Danas se kod ovakve opreme koristi akril. Isto tako, uz neke uređaje kao što je EMT machine (konstruisana od strane Eltona Pigsa), koristi se tzv. ‘magnetni prijemnik’ (magnetic receiver).

OD ELEKTRIČNE REZISTENCIJE DO ‘MIJERA’, ‘Vrijednosti’ ili ‘Frekvencija’)

Abrams i njegove kolege su ovo objašnjavali jednim fenomenom električno-mjerljive radijacije. Abrams je tako došao i do jedne teoretske postavke koju je nazvao “ERA”-Electronic Reaction of Abrams (Abramsova Elektronska Reakcija) prema kojoj je neravnoteža kod elektrona u atomima ćelije glavni uzrok za nastanak bolesti. Sam pojam Radionika (“Radionics”) Abramsovi studenti su izveli od riječi “radijacija” i “elektronika”. To implicira da je u radionici moguće mjeriti nisku “radijaciju” sa “elektronskim instrumentima” koji su specifično napravljeni za te svrhe. Ruth Drown, Abramsova učenica, bila je prva koja je definisala radionički uređaj kao: “MODULATOR ŽIVOTNE SILE”. Ona je iznjela koncept harmonizacije “narušene” životne sile uz pomoć radioničkih uređaja. [Već sam prije pominjao da je ova energija vjerovatno ista kao i reiki, s tim što kod aplikacije reikija terapeut služi kao ‘rezistor’ a simboli bi trebali označavati pojedine mijerne vrijednosti ili “frekvencije”?!] S obzirom da se ovdje radi o energiji koja ne poštuje zakone naše mehaničke fizike, ubrzo su se ‘omi’ izbacili iz riječnika kao i druge mijerne jedinice, tako da su se sve numeričke vrijednosti počele izražavati samo kao – ‘vrijednosti’. Tako se za rak nije više govorilo da je 50 om-a, nego samo – ‘vrijednost 50’. Isto tako, ne samo što istinski mehanizmi djelovanja nisu potpuno poznati, za sada ne postoji ni odgovarajuća terminologija kojom bi se pravilno mogla opisati zbivanja u ovoj oblasti nauke, tako da se moramo koristiti ‘približnim’ pojmovima i naravno, navodnim znakovima.

RADIONIČKO EMITOVANJE

Dakle, isto kao i sa emitovanjem radio emisija, ‘modulirana’ životna energija se takođe može emitovati. Ruth Drown je bila i prva osoba koja je počela koristiti radionske uređaje ne samo za dijagnostiku, nego i terapiju. Ona je takođe otkrila da je ova vrsta terapije bila djelotvorna i sa udaljenosti. Na primjer, dovoljno je bilo imati samo pacijentov uzorak krvi. Na osnovu njega mogla se postaviti dijagnoza a tretirajući njega odgovarajućom ‘vrijednošću’ (ili frekvencijom?) pacijent je primao te frekvencije isto kao i kad bi on direktno bio priključen na uređaj, bez obzira na to gdje se nalazio.

TEORIJE KOJE TO OBJAŠNJAVAJU S DANAŠNJE TAČKE GLEDIŠTA

Prema Šeldrejkovoj teoriji “morfogenetskih polja” (Rupert Sheldrake – theory of the “morphogenetic fields”). Ta teorija je bazirana na pretpostavci postojanja morfogenetskih polja koja u sebi sadrže sve informacije u vezi strukture i oblika svakog organizma uključujući i “neživu materiju”. Ta polja imaju holografsku strukturu što podrazumijeva da je odgovarajuća informacija sveprisutna u ovom univerzumu, te je tako moguće da se ona i dosegne. Morfogenetska polja, navodno, nisu po svojoj suštini elektromagnetne prirode i nalaze se na jednoj ravni izvan našeg vremena/prostora. Čak i neki drugi poznati fizičari, kao što je David Bohm, pretpostavljali su da nas univerzum ima holografsku strukturu. Fizičar Burkhard Heim, je teoretisao da izvan naše 3 prostorne dimenzije, i vremena, kao 4-te dimenzije, postoje i druge više dimenzije (‘hiper-prostor’) u kojima su pohranjene informacije koje kontrolišu kako strukturu donjih dimenzija, tako i zbivanja u njima preko tzv. ‘sinkopa’. Tako taj hiper-prostor obavlja funkciju jednog kontrolnog polja. S tim u vezi, pretpostavlja se da se kod radioničke terapije, terapeut i radionički uređaj usklađuju ili ‘vežu’ s pacijentom preko tih viših dimenzija, preko kojih se ujedno vrši i transfer modulirane životne energije do pacijenata, ukoliko se on nije i fizički prisutan. (Slično kao kod reikija?!)

RADIONIČKO BALANSIRANJE?

Nakon određivanja tzv. ‘imbalansa’, odnosno, ‘frekvencija’ ili ‘vrijednosti’ na koje je pacijent pozitivan, pristupa se tzv. ‘balansiranju’, odnosno, aplikaciji istih vrijednosti ili ‘frekvencija’ na pacijenta. (Oni koji rade sa Rajf-mašinama češće koriste termin ‘poništavanja’ energije uzročnika bolesti.)

*** Iskreno rečeno, na osnovu nešto malo teoretskog i praktičnog iskustva kod rada s ovim uređajima, moram da kažem da ovdje znanja stečena kroz naš normalni obrazovni sistem služe samo kao jedna ‘otežavajuća okolnost’. Prije nego što se čovjek upusti u ovu vrstu eksperimentisanja, on bi prvo trebao sva svoja predubjeđenja da baci u kantu za smeće zajedno sa većinom onoga što misli da zna iz područja zdravstva i medicine. Tek kad se čovjek očisti od te vrste kontaminacije moguće je nesto napraviti. Isto važi i za pacijente.  Na primjer, na osnovu pacijentove fotografije, krvi, pljuvačke, uzorka kose itd. (sam pacijent se može nalaziti i na drugoj strani planete a možda i u svemiru) može se ustanoviti da li je pozitivan na određenu ‘vrijednost’ (‘frekvenciju’?) koja odgovara određenoj bolesti, simptomu, uzročniku bolesti, prisustvu kontaminacije, fiziološkoj nefunkcionalnosti organa itd.

Kako se određuju ‘vrijednosti’ ili ‘frekvencija’?

Jedan od načina je da npr. staviš na metalnu pločicu koja je povezana sa žicom i uključena u ‘input’ uređaja bakterijsku kulturu, određene parazite, itd. Onda se uz pomoć ‘magnetnog prijemnika’ okretanjem klatna u smjeru kazaljke na satu (pozitivno) ili obrnuto (negativno) određuje adekvatna ‘rezistencija’ tako što se istovremeno na brojcaniku mijenjaju vrijednosti. Navodno, u poslednje vrijeme neki to rade i uz pomoć kompjutera. Isto tako, u cirkulaciji su i tabele sa ‘gotovim frekvencijama’, tako da se samo određuje da li je pacijent pozitivan na određenu ‘frekvenciju’, pa ukoliko jeste, ona se onda aplicira na njega (direktno ili indirektno). (Ovdje čovjek mora dobro svariti onu ‘holografsku teoriju strukture univerzuma’ ukoliko bi htjeo nešto racionalizovati, odnosno, ‘logički’ posmatrati.)  Isto tako, stavljanjem flaše vode ili hrane na pločicu povezanu žicom na ‘output’ uređaja, navodno ih je moguće očistiti od svake kontaminacije!? (Vjerujem da se ovdje ne radi o fizičkoj eliminaciji tih nečistoća, nego možda o neutralizaciji njihovih štetnih frekvencija?!)  Stavljanjem nekog lijeka na ‘input’ a čaše vode na ‘output’, moguće je prebaciti frekvenciju lijeka u vodu. Postoje i načini za određivanje pravilne doze lijeka. Sada se naravno postavlja pitanje zašto se to uopšte radi kad je lakše koristiti ‘frekvencije’ direktno. (Ne znam koliko je ovaj izraz ‘frekvencije’ pravilan da se koristi u ovom kontekstu, ali je on možda najpraktičniji.)  Na kraju jos da kažem da sam kod postavljanja uređaja na “frekvenciju” životne sile dobio pozitivan efekat kod odredenih HHG-a, a mogao sam i odrediti ‘intezitet’ njihove “proizvodnje” orgona. Što se samih “mijera” za intezitet tiče, njih mogu izraziti samo kao brojeve u smislu od 1 do 10, a čega, to je već – misterija!?  U svakom slučaju, za mene lično u svemu ovome još uvijek ima mnogo nepoznanica.

Tekst je skinut sa interneta

http://www.copenlabs.com/ 

http://www.perfectwaters.net/ 

Brojevi su zakon, a sa njima sam se uponala kod Alana Ambroza pre nekoliko godina gde nas je naucio raditi sa brojevima. ‘Radionika’ je medicina IV dimenzije. I sama sam pronalazila i koristila brojeve za razne potrebe i dijagnoze koji su mi bili potrebni, kasnije se ispostavilo da je i G. Grabovoi sve brojeve pronasao na radionickoj masini… To znaci da taj nacin isceljivanja postoji odavno samo ga je on razradio i obogatio…Na seminaru Radionike smo naucili kako sami da napravimo radionicku kutiju ili masinu kako smo je zvali, koja je jeftina, jednostavna i ne zaostaje niti malo u rezultatima od one kupovne, skupe.Nacin pravljenja ove dragocene kutije je jako jednostavan i dostupan svima, jedino je potrebno znati/nauciti kako raditi sa njom.

Evo ovde se mozete uveriti da se i Grigorij Grabovoi sluzio Radionickom masinom da bi dobio brojeve kloji su mu bili potrebni… 😀  http://www.neologicaltech.com/SearchResults.asp?Cat=62

SIFARNIK G.G. – http://www.scribd.com/doc/101919999/Sifarnik-G-G

slika

Advertisements

One comment on “STA JE RADIONIKA I CEMU SLUZI?

  1. Draga Vesna, veoma me interesuje korišćenje radionike u svrhe poljoprivrede, čemu je bio namenjen prvobitan Grossov uređaj.
    Mogu li dobiti kontakt kako biste me uputili u izradu naprave? Ipak su Welzove naprave od stotina i hiljada dolara previše za mene.
    Zahvaljujem se!

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s