BLIZANACKE DUSE – Elendil Wakan Tanka

 

Sa svakom osobom koja postoji imate nekakvu vrstu veze ovde na Zemlji, imate sporazum duša. Isplanirali ste da odradite određena pitanja. Nemate samo dogovor duša sa drugim ljudima u vašem životu, takođe imate dogovor duše sa samim sobom. Pre inkarnacije vasa duša je izabrala da bude rođena u fizičkom telu da bi naučila određene lekcije. Pre nego sto smo se inkarnirali mi smo bili nežno vođeni da izaberemo plan za naše živote koji će dati najviše uvida naših duša. Odabiramo da se inkarniramo kako bi lečili i osećali. Šta su Blizanačke Duše? Par blizanačkih duša energetski deli identitet, ali su kreirane kao dve polovine, ženska i muška polovina jedne duše. Kao rezultat odvajanja pri zori vremena u istoriji čovečanstva, dve drugačije ličnosti koje su bile JEDNO su kreirane. Možete vrlo dobro razumeti da kada se dve polovine nečega što je bilo JEDNO sretnu ponovo na zemlji nakon mnogo godina i života razdvojenosti i „nesvesne“ čežnje jedne za drugom, fizičko sretanje i samo ujedinjavanje je veoma intenzivan, neopisiv događaj na ljudskom nivou gde se dve polovine iste duše suoče i osećaju duboka, skrivena osećanja u njima samima koja mogu biti poricana životima.Kada se blizanačke duše sretnu fizički, mnogi osete dubok kundalini kako se podiže i fuziju kakva ostavlja blizanačke polovine zauvek izmenjene. To je tako duboko iskustvo, takvo da blizanačke duše nisu u stanju da se vrate i budu onakve kakve su bile pre sastanka, zato što se kroz intenzivno ujedinjenje radja jači osećaj Sebe njih obe što znači da će biti primorane da gledaju same sebe na potpuno drugačiji način.Može se desiti da prođu godine kako bi neko osetio koliko se promenio u Sebi kroz ujedinjenje Blizanačkih Duša, ali kako vreme prolazi integracija iliti radjanje pravog sebe počinje da se desava. Za mnoge ovo će se desiti tokom neke vrste odvojenosti od blizanačke duše. Kada se Blizanačle Duše sretnu i stope jedna u drugu, ekstaza osećaja JEDNOGA je kao nijedno drugo ljubavno ujedinjenje koje dve osobe mogu iskusiti na Zemlji. Blizanačke Duše su JEDNA duša, ali su i dalje produkt njihovih ljudskih života i odaljeno jedna od druge. Ovo znači da paradoks postojanja kao jedno, takodje znači da svako od njih ia sopstvenu različitu individualnost/ličnost koja je stvorena tokom vremena razdvojenosti.Na ovim prostorima kada sretnete vašu Blizanačku Dušu, srešćete odvojeno ljudsko biće, jedinstveno  i sa sopstvenim životnim iskustvima. Mnogi ljudi misle da kada je sretnete, sretnete sebe samoga.Do stepena da blizanačke duše dele istu energetsku nit ovo je tačno, ali kada je sretnete takođe ćete upoznati ljudsko biće koje je zbog fizičkih aspekata takvog postojanja moglo živeti ili život veoma sličan vašem ili potpuno različit. Istina je da blizanačke duše često del ista interesovanja, ali su i dalje dva odvojena ljudska bića.Sretnuti blizanca fizički na Zemlji je duboko lično i veoma transformišuće iskustvo zbog fuzije dvoje u JEDNO. Ako im je suđeno da se ujedine fizički, duhovno i seksualno, ništa neće moći da im stoji na putu. Ovo znači da će često parovi blizanačkih duša doživeti jako osećanje „ljubavi na prvi pogled“ uprkos činjenici da se možda ne znaju fizički pre nego što se sretnu, svejedno će se stopiti jedno u drugo na veoma dubokim nivoima. Ovo će ih često ostaviti sa osećajem misterije i čuda onoga što se dogodilo.Ujedinjavanje i stapanje u JEDNO opet, često vodi procesu kroz koji Blizanačke duše u dosta slučajeva moraju proći individualno. Ovo znači da čak iako su „u vezi“ sa drugom polovinom, individualno će prolaziti kroz proces suočavanja sa dubokim stvarima u njima samima kao rezultat ujedinjenja. Od fizičkog upoznavanja će rasti i veoma promeniti, ali sa prvim stapanjem počeće proces duboke lične trasnformacije.Mnogi parovi blizanačkih duša doživi kratak sastanak veoma često rano u životu i tada se razdvajaju, ne mora biti zato sto obe od njih to hoće, nego zato što ne postoji drugi način za njihovu podeljenu dušu da raste individualno. Svrha njihovog prvog, i možda kratkog stapanja na Zemlji sa kojim počinju u ovom sadašnjem životu jeste da se ponovo ujedine kasnije. One će se i mogu ujediniti kada budu bile BEZBEDNE i SNAŽNE u svojim individualnim Ja. Druge blizanačke duše znaju jedna drugu kroz život i ostaju u bliskom kontaktu, ali će svakako biti primorane da se suoče sa stvarima u samima sebi individualno, zato što su se stopile tako duboko jedna u drugu.Na prvom sastanku kada se blizanačke duše ponovo povežu na fizičkom nivou, utopiće se jedna u drugu kako bi iskusile JEDNO opet i u duši koju dele ovaj osećaj nikada neće biti zaboravljen, ali ne mogu biti DVA U JEDNOM, ako ne znaju KAKO DA BUDU ONI SAMI individualno. Razlog zbog koga ne mogu biti DVA U JEDNOM ako ne znaju ko su individualno je to da ne mogu zavisiti od druge polovine kako bi dobile osećaj Sebe i osećaj ko su individualno. Ako zavise od druge polovine da dobiju osećaj ko su individualno, nikada neće biti sposobne da postoje kao individualna ljudska bića na ovoj Zemlji.Nikada neće biti sposobne da nađu mir, harmoniju, i ravnotežu u samima sebi INDIVIDUALNO zato što će im biti potrebna druga polovina da im da šta im je potrebno da pronađu u samima sebi. Sada će mnogo ljudi verovatno reći: „naravno da znam kako da budem ja- živeo/la sam kao ja moj čitav život“, stvar je u tome da se ceo osećaj toga ko je osoba zaista na nivou Sebe duboko menja kao rezultat stapanja blizanačkih duša. Ovo znači da pre tog stapanja osoba je možda imala ideju o tome ko on ili ona jeste, ali sastanak sa drugom polovinom sebe samoga vodi buđenju Sebe i čak snažnijem osećaju osobe koja jeste duboko unutra.Kroz ovo ujedinjenje otvarate duboka osećanja i znanje ko ste u najdubljim kutcima vaše duše. Bićete preopterećeni osećanjima za koje nikada niste smatrali mogućim.Identične energije vaše blizanačke duše su vas gurnule dalje u sebe. Postali ste više to što već jeste. Blizanačke duše se instinktivno prepoznaju kada se sretnu. Ovo znači da nije slučajno prepoznavanje kada oboje tvrde da su blizanačke duše. To nije fizičko prepoznavanje, nego prepoznavanje koje se odigrava u duši. One se osećaju privučeno jedni drugom, stapaju instinktivno i postaju JEDNO kako oduvek i jesu bili. Da biste zaista znali da je vaša blizanačka duša zaista vaša, morate se upoznati i stopiti sa njime/njom fizički. Ne možete znati ako se niste steli i stopili fizički, emocionalno, duhovno ili seksualno.

Stapanje na fizičkom nivou je veoma važno kako bi blizanačke duše prizemljile svoj proces i vezu na Zemlji. Danas mnogi kažu da su upoznali svoju blizanačku dušu online. Ovo može biti istina, ali ako niste sreli svog blizanca telesno i osetili snažno ujedinjavanje, nećete biti gurnuti dublje u sebe kao rezultat ujedinjenosti. Nekada se blizanci ne ujedine seksualno, ali se i dalje mogu upoznati fizički i stopiti duhovno. Fizičko upoznavanje samo po sebi, kakvo god da je, može voditi jedinstvu energija, ali sa fizičkim aspektom kao što je na primer seks, blizanačke duše su gurnute dublje u sopstvena individualna Ja. Postoji ogromna razlika između sastanka i povezivanja fizički i ostajanja u nekoj vrsti odgovaranja online gde je komunikacija više intelektualna nego što bi bila kod fizičkog ujedinjavanja.Ako se blizanačke duše sretnu fizički ujedinjavanje će se dogoditi kao rezultat najdubljeg instinkta njih oboje. Kada prepoznate vašu blizanačku dušu, videćete sebe u očima druge polovine. Osećaćete da ste se konačno vratili kući i kada pričate sa drugom polovinom, imaćete osećaj kao da se znate oduvek. Sve to će izgledati vrlo prirodno i seksualno ujedinjenje sa blizanačkom dušo će biti kao najprirodnija stvar na svetu. Tokom duhovnog, fizičkog i/ili seksualnog ujedinjenja blizanačkih duša, one će osetiti kako se kundalini podiže, što znači d će čakre biti aktivirane i stopiće se na svim nivoima.Ljudi koji dožive podizanje kundalini osećaju da su bili povezani sa svojim Višim Ja i proces počinje kada znanje o tome kako ste duhovna bića postaje još snažnije nakon ujedinjenja. Podizanje kundalini je kao  jak elektricitet kroz čitavo fizičko telo. To može biti tako snažno iskustvo tako da ne samo da ćete osetiti vantelesno iskustvo i drugo stanje svesti, nego takođe možete doživeti i fizičku promenu kasnije kao rezultat ujedinjenja i moćnog uzdizanja kundalini, zato što ste pokupili više duhovne energije.Vrlo često uzdizanje kundalini može voditi tome da osoba bude manje fizički prizemljena. Upravo zbog ovog razloga je još više potrebno da dospete u dubok kontakt sa fizičkim telom kako biste ostali prizemljeni kada dođe do procesa blizanačkih duša. Seksualni kontakt između blizanačkih duša je veoma primitivan, sirov i istovremeno visoko duhovan. Instinktivna vrsta seksualnosti izmedju njih znači da je na ljudskom nivou može biti teško staviti ta osećanja u reči i stoga će jedino u seksualnom činu „stvarno“ pričanje između njih biti izraženo.Što više se blizanačke duše stapaju seksualno, jače će postajati u svojim individualnim Ja. One su uvek bile jedno, ali pri fizičkom i seksualnom stapanju postaju CELA DUŠA, i nema individualnog osećaja ko je ko. Individualnost prestaje da postoji kada se stope jedna u drugu. One su „samo“ JEDNO i osećaju to JEDINSTVO.Mogu ostati u ovom osećanju JEDINSTVA sve dok su stopljene jedna u drugu fizički, duhovno i seksualno, ali kada je to prestane počinju da postoje kao dve individue ponovo< i osećaj gubitka druge polovine je tako bolan, tako da na nivou sopstvene duše možete osećati da deo ili polovina nedostaje.Seksualno postoji jasna razlika između muške i ženske polovine iste duše. Energetski ženska strana je ona koja „predaje“ sebe svojoj muškoj polovini u seksualnom činu. On, sa druge strane, je vođa u činu vođenja ljubavi. Ovo znači da sa blizanačkim dušama, postoji muška i ženska vrsta seksualnosti. To je sve odraz njihovih ženskih i muških energija i kakve su na samom nivou njihove duše. Mnoge ženske polovine direktno priznaju sebi da su se srele i povezale sa muškim polovinama sebe samih. Postoji razlika između muških i ženskih polovina. Ženske su prirodno povezane sa svojim osećanjima. Muške nisu povezane sa svojim osećanjima na način na koji su ženske.Ovo znači da će nekada muške reakcije na upoznavanje sopstvene ženske polovine dovesti do njihovog emocionalnog povlačenja od istih. Na ljudskom nivou će ženska polovina često osećati da je muška polovina nije uopste ni prepoznala zato što otvoreno ne izjavljuje niti priznaje blizanstvo. Za mene blizanačke duše sačinjavaju jedno. Na nivou duše se obe prepoznaju, ali reakcije na to variraju između muške i ženske polovine. Ženske polovine prirodno povezane sa svojim osećanjima nalaze da je vrlo teško što njihova muška polovina izgleda da se povlači. Šok upoznavanja i ujedinjavanja na tako dubokim nivoima dovodi do toga da blizanačke duše nisu u stanju da razgovaraju o tome šta se zaista dogodilo. Ženske polovine često hoće da razgovaraju, ali može biti bolno muškoj polovini da se otvori emocionalno, zato što je bio emocionalno upucan usled duge razdvojenosti od svoje ženske polovine.Konflikti između blizanačkih duša često događaju kada ženska polovina žudi za emocionalnom reakciom svog muškog dela i zbog istog razloga se muska polovina ne oseća spremno da se otvori emocionalno. Ženska polovina je tako povezana sa svojim osećanjima da nekada imaju sklonost da guraju stvari u mesto „puštanja“ i verovanja da će ih proces blizanačkih duša pre ili kasnije dovesti na pravo mesto. Važno je razumeti da nije moguće sa ljudske tačke gledišta kontrolisati sam proces. Jedina stvar koju možete kontrolisati kao polovina jedne duše ste vi sami.Složenost i intenzitet veze načkih duša na zemlji dovodi do činjenice da se one često razdvajaju ako nisu spremne da budu zajedno na ljudskom nivou. Izvanredno unutrašnje putovanje počinje kada se blizanačke duše stope na zemlji. Postale su „više“ ono što jesu nego što su bile pre. Novi osećaj je rođen, osečaj Ja koje zaista jesu u jezgru sopstvenih duša. Osećaju se promenjeno, ali često isprva može bti teško smestiti u reči tačno šta se dogodilo.Razdvojenost je stoga često „isplanirana“ pre inkarnacije isto kao i sastanak. Ne želim da reč „isplanirano“ zvuči previše metafizički, ali ono šta se dešava na ljudskom nivou je osećaj kao da su bIzanačke duše „primorane“ da rastu individualno. Rast nema veze sa time da se bude bolja duša, za blizanačku dušu duhovni rast je sakupljanje smisla i osećaja Sebe. To je putovanje u novi osećaj svesti Sebe.Vrlo često ljudi koji su bili ujedinjeni sa svojim blizancima se osećaju bespomoćno kada osećaju i vide da bivaju ponovo razdvajani. Razdvajanje vodi do mnogo bola, besa i frustracije. Nekada je razdvojenost toliko teška da se ljudi fizički razbole, jer osećaju kako deo njih fali i kao da fali vitalni deo njihovog fizičkog tela. Ovo može dovesti do fizičke bolesti. U toku razdvojenosti blizanačke duše moraju osetiti i ponovo se povezati sa svojim sopstvenim unutrasnjim Ja da bi bile u stanju da osete vezu sa sopstvenim blizanačkim dušama.Ujedinjenje i stapanje dovelo je do činjenice da su ih njihove ponovo udružene energije učinile duboko međusobno telepatski povezanim. Kada razmislite o činjenici da je ujedinjenje učinilo dvoje jednim, vrlo dobro možete videti da ako ste upoznali svog blizanca, nikada nećete biti sigurni da li su ono što osećate vaša sopstvena osećanja ili osećanja vašeg blizanca. Kada su blizanačke duše razdvojene nakon stapanja, neke će početi da traže u spoljašnjem osećaju blizanca. Uradiće sve moguće da se povežu ponovo sa blizancem u spoljašnjem smislu, da ne bi osećali gubitak unutra.

Ovo spoljašnje traganje je veoma bolno i pre ili kasnije osetiće da ne postoji drugi način povezivanja sa blizancem osim da se dosegne najdublje mesto u samome Sebi. To je putovanje na kome će duša koja je iskusila gubitak i razdvajanje od blizanca početi da se oseća vrlo drugačije i kao vanzemaljac u odnosu na druge ljude koji nisu to doživeli sastanak sa sopstvenim blizancima. Kada osećate gubitak blizanca možete se osećati samo kada ste u okolini drugih ljudi, zato što niko drugi, sem vašeg blizanca, zna vas kao što znate sami sebe.Šta se događa u procesu blizanačkih duša i zašto su mnogi parovi istih razdvajani? Kada ljudi konačno uvide da bivaju razdvajani od svojih blizanačkih duša i  izgleda da je sve van njihove kontrole, mnogi će pronaći sebe u stanju panike i očajanja. Odvojenost od blizanačke duše je osećaj dubokog gubitka sebe samoga. Ovaj gubitak je neverovatno bolan i nekada polovini koja oseća gubitak blizanačke duše može biti teško da pronađe šta da radi sa ovim osećanjima.Pre ili kasnije krenućete da osećate da se morate „predati“ duhovnom i veoma emotivnom procesu koji počinje da se odvija na unutrasnjim nivoima. Uviđate da tačno kada dođe do procesa blizanačkih duša, kao da niste u stanju da budete u kontroli. Ne možete kontrolisati kada i kako da se ponovo ujedinite sa vašom blizanačkom dušom. Ovo znači da čitavo putovanje blizanačkih duša počinje sa oba- osećanjem JEDNINE sa blizancem i odatle osećanjem gubitka blizanca i gubitka sebe samoga i „osobe“ koje ste bili sa blizancem, pre nego što je se ikakvo odvajanje ikada desilo u zori vremena.Osećam da kada osetite ujedinjenje i JEDNINU sa blizancem, takođe osećate i imate nesvesno sećanje kakvi ste bili pre iskustva razdvajanja i cepanja na početku ljudske istorije. Ma kakvo je putovanje svakog para blizanačkih duša na Zemlji, svako od njih će nakon stapanja biti „primoran“ duboko da se SUOČI SA SOPSTVENIM INDIVIDUALNIM SOBOM.Nekada par blizanačkih duša nije spreman da bude zajedno ako je odražavanje prejako. Može biti prejako ako se nije oboje suočilo sa svojim individualnim ja. Potrebno je da budete u stanju da VIDITE i PRIHVATITE sve u vezi sa sobom, to kakvi ste, dobre i loše stvari u vašoj ličnosti, da biste mogli da izdržite odraz vaše sopstvene blizanačke duše. Ne možete doći do vašeg blizanca ni na koji način ako se ne suočite sa sobom. Morate se suočiti sa svim stvarima u samome sebi na svaki način i individualno. Ne možete doći do vašeg blizanca ako osećate da nešto u vama nedostaje.Šta to znači- suičiti se sa Sobom? Mnogi ljudi koji su bivali ujedinjeni sa svojim blizancima i doživeli neku vrstu odvajanja bilo to fizičko ili emocionalno, često osećaju da samo kada bi mogli biti u nekoj vrsti veze sa njima, to bi bilo to. Takođe, ovo je razlog zašto mnoge ženske polovine pokušavaju da direktno preuzmu kontrolu u pitanju svojih muških polovina. U očajanju pokušavaju da spolja dosegnu svoje muške polovine na jedan ili drugi način. Stoga ženske polovine često pokušavaju da kontrolišu vezu blizanačkih duša kroz aktivno pokušavanje da navedu muške polovine da se kreću ka njima.Često ženske blizanačke duše žude za emocionalnom povratnom reakciom od svojih muških polovina i zbog ovoga nastoje da preuzmu emocionalno vođstvo. Sve je ovo rađeno iz očajanja za drugom polovinom. U stvarnosti na nivou Ja, ovo nikada neće funkcionisati. Razlog za ovo je da su obe polovine primorane da se suoče sa svojim individualnim ja i ženska polovina „primorana“ ne aktivno poseže za svojom muškom polovinom, već da posegne unutra za svojim unutrašnjim Ja. Muška polovina se takođe mora suočiti sa samim sobom individualno i odvojeno od svoje žene. Mora uraditi svoj sopstveni posao, na svoj sopstveni način i u svom sopstvenom vremenskom ritmu.Ovo može biti vrlo teško za ženske polovine da uvide i prihvate. Suočavanje sa Sobom ima veze sa ravnotežom. Niste u ravnoteži ako u očajanju želite svoju drugu polovinu više nego sebe samog, tako da vas nije ni briga za sebe. Ovo je uglavnom situacija mnogih ženskih polovina. Biće u tom neuravnoteženom stanju sve dok ne uvide da je sada dostra, moram se vratiti Meni sada, odnostiti se sa brigom i čašću prema Meni kao polovini jedne duše. Mnoge ženske polovine mnogo simpatišu muške i žele da budu tu za njih na svaki mogući način. Za muške polovine situacija može biti takva da su toliko nenavikle da osećaju svoja osećanja, tako da zavise od ženskih polovina da osećaju za njih.Ovo je neuravnoteženo stanje muške polovine, moraju osećati sami za sebe. Moraju biti u svojim osećanjima i rizikovati da osećaju emotivnu ranjivost. Nesvesno se mnogi parovi blizanačkih duša razdvajaju kako bi počele da suočavanje sa Sobom potpuno. Bez znanja i uprkos dubokom bolu izabiraju na nivou duše da se na neko vreme razdvoje, možda godinama, kako bi počeli da se suočavaju sa samim sobom.Neke blizanačke duše se ne odvajaju na isti dramatičan način kao druge, ostaju u kontaktu, duboko povezane i za njih putovanje suočavanja sa individualnim ja može biti još teže, zato što kada ste međusobno prezentovani sa sopstvenom blizanačom dušom, toliko vidite deo sebe da se možete zbuniti oko toga ko ste zaista. Lakše je suočiti se sa sobom kada ste potpuno fizički razdvojeni. Zato su u ovim danima mnoge blizanačke duše razdvojene, stvarna fizička razdvojenost in primorava da OSEĆAJU svoje individualno Ja. Nekada su blizanačke duše u vezi ili venčane za druge partnere i svejedno mogu sresti i stopiti se na Zemlji u seksualnu i duhovnu ujedinjenost, često fizička ujedinjenost sa blizancem primoravaju blizanačke duše da sagledaju stvarnu vezu u kojoj su.Moze biti veoma tesko ostati posvecen (braku) partneru ukoliko je osoba sa njegovom/njenom blizanackom dusom, jer se zbog nivoa na kome je Ja cak i u drugim vezama gubitak blizanaca oseca. Ukoliko ste sa nekom drugom osobom i mislite na svog blizanaca onda se u ovom odnosu osecate kao da ste sami. Na kraju ce te takodje osetiti , jer ceznja za blizanackom dusom kao i potreba da se bude istinsko unutrasnje bice moze biti toliko snazna, da ne mozete biti iskreni ni prema sebi ni prema svom partneru. Odjednom cete osetiti da zivite dvostrukim zivotom. Zivot koji zivite sa tim partnerom, u kome ne osecate da on/ona uvidja vase pravo (istinsko) Ja i zivot u kome tezite da budete iskreni prema sebi i zivite autenticanim zivotom verovatno sa vasom blizanackom dusom ili bar sa samim sobom.Kada se duboko pocnete suocavati sa Sobom (sopstvom) naci cete da je nuzno biti u “izolaciji”. Izgleda da je da bi ste vrlo duboko osetili ko ste, a da vas u tome ne bi ometali drugi ljudi situacije i okolnosti zivota, neophodno biti u izolaciji. Verujem da je najteza misija sa kojom se blizanacka dusa moze suociti na zemlji, misija suocavanja sa sopstvom. Stapanjem i ujedinjenjem sa blizanackom dusom, ponovo osecate sebe, iznova postajete svesni, sebi pocinjete postavljati pitanja i shvatate da postoje stvari u zivotu u koje ne zelite vise da se uplicete.

Ne mozete vise da samo posmatrate svoj zivot sa strane, zelite da ucestvujete u njemu. Neki ljudi tvrde da se kada dodje do procesa blizanacke duse sve to dogadja na duhovnom nivou izvan kontole onoga kome se dogadja, istina je da je proces blizanacke duse zaista tako duboko licno iskustvo koje vas osnazuje da budete 100% u svom sopstvenom zivotu. Morate se suociti sa svojim zivotom i sa sobom ovde i sada. Morate biti potpuno ziva dusa u svom fizickom telu. Mozda niste u stanju da kontrolisete celokupni proces koji ima veze sa vasom blizanackom dusom ali mozete kontrolisati sebe.Kada osetite da je doslo do gubitka, ne samo gubitka vase blizanacke duse, vec i do individualnog gubitak sopstva, imacete osecanja koja uopste nisu duhovna. To mogu biti intenzivna osecanja ljutnje, bola, bezuslovna ljubav prema blizancu i bol razdvojenosti ( odvajanja). Mislim da je veoma bitno da osetite ove emocije jer u suprotnom veza sa vasom blizanackom dusom ne bi ni postojala. U toku perioda razdvojenosti ne mozete ni dopreti do blizanacke duse ukoliko niste duboko s vremena na vreme osetili gubitak sopstva i gubitak sopstvene bliiznacke duse. Dakle, jedini put ka blizancu je kroz sopstvo. Morate preziveti (osetiti) sve emocije da bi ste se uzemljili i stoga u suprotnom ne bi ste ni mogli istinski biti prisutni ovde, u sopstvenom fizickom zivotu.Mi smo izabrali da budemo u ovom fizickom postojanju da bi osecali. Istog trenutka kada se suocite sa sobom oseticete da ste povuceni identicnom energijom vase blizanacke duse. Oseticete da se vracate sopstvenoj blizanackoj dusi samo onda kada ste iskreni i odani sebi i kada se suocavate sa svim svojim najdubljim osecanjima i ranama. Blizanacke duse se nikada potpuno ne suocavaju sa istim problemom, ali izgleda da svi ljudi koji su vezani za sopstvenu blizanacku dusu pre ili kasnije moraju da se suoce sa sobom pojedinacno.Cesto se postavlja pitanje: Sta mogu da uradim da bi se ponovo ujedinio sa sopstvenom blizanackom dusom? Istina je da nije lako dati odgovor na ovo pitanje. Verujem da Bog istinski zeli da budemo svesni i da aktivno ucestvujemo u sopstvenom putovanju. Ovo znaci da ukoliko zelite da se ponovo ujedinite sa sopstvenom blizanackom dusom, morate postati potpuno svesni sebe. Ukoliko se osecate nesrecno u bilo kojoj situaciji u kojoj se nalazite morate napraviti promenu u svom zivotu. Vi mozete promeniti sebe. I ukoliko zelite promeniti sopstveni zivot, morate promeniti sebe.Cinjenica je da mnogo zena i muskaraca duboko osecaju da zele da budu spaseni, i mnogo puta ljudi koji znaju za svoje blizance, cekaju da se nesto spoljasnje dogodi kako ne bi morali da urade unutrasnji posao koji je neophodan da bi se ujedinili sa svojom drugom polovinom. Ukoliko zudite da budete spaseni izgubicete sopstveni osecaj sebe ( osecaj sopstva). Ovo znaci da cete izgubiti sopstveni smisao za upravljanje sopstvenim zivotom. Cekacete da vas nesto vodi bez osecanja da cete nakon osvescenja sopstva konacno osetiti sta je vas pravi put ( koja je vasa ispravna staza). Verujem da sve ovo proistice iz sopstva te ukoliko znate sebe sve ostalo i dolazi na svoje mesto.Dakle nije u pitanju znati sopstvo svog blizanca vec najdublje spoznati svoje sopstvo (sebe) . I kako onda mogu dopreti do svoje blizanacke duse? Morate doneti odluku da se pre svega morate na svaki nacin vratiti sebi. Ne mozete vratiti sopstvo svog blizanaca ukoliko prvo sami sebi ne vratite sebe. Vasa blizanacka dusa ce uvek odrazavati ( reflektovati ) bilo koju situaciju u kojoj se vi nalaziti. Dakle, vasa blizanacka dusa zapravo takodje moze reflektovati vasu izgubljenost.Morate povratiti kontrolu nad sobom da se ne biste osecali izgubljeno sa svojom blizanackom dusom ili u svojoj situaciji blizanackih dusa. Zapravo ukoliko se osecate izgubljeno u bilo kojoj situaciji da se nalazite vasa blizanacka dusa ce se takodje i veoma slicno osecati izgubljeno. Mozda necete moci da otvoreno o ovome razgovarate sa svojom blizanackom dusom ali je istina da ukoliko osecate da ste energetski izgubljeni vasa blizanacka dusa vam nece moci da pomogne vec ce samo da pokupi sve ovo u njegovoj/njenoj polovini. Dakle sve vreme je u pitanju povratak sopstvu i tako ostati u ravnotezi. Radi se o dostizanju “realizacije sopstva”.Ovo znaci da vi u svom individualnom sopstvu onoga sto istinski jeste, imate svoje potencijalne darove i nastojanja o tome sta bi ste zeleli da ucinite sa svojim zivotom. Neki ljudi kazu: Ja samo zelim da budem sa svojom blizanackom dusom – to je sve sto zelim od svog zivota. Istina je da ukoliko sve sto zelite u svom zivotu jeste da budete sa drugom osobom , blizanackom dusom ili srodnom dusom necete postici nikakvu “ realizaciju sopstva”. Necete znati ko ste ni sta cete sa svojim zivotom. Izgubicete sopstveni osecaj sopstva. Samorealizacija znaci da se umesto sto se koncentrisete na svoju blizanacku dusu koncentrisete na koriscenje svih vasih Bogom danih talenata i na ovaj nacin postanete potpuno ono vi koje mozete biti. Postajete “potpuni” u sebi. Biti potpun ( kompletan) ne znaci da u zivotu ne trebate druge ljude.Biti potpun znaci da ste jaki i sigurni u sebe. Verujete i znate da mozete biti 100% vi a da pritom ne osecate da vam nesto iznutra nedostaje. Koristite sve Bogom date darove i potencijale da bi ste ih sto vise osvestili. Na ovaj nacin ste potpuno iskreni prema sebi i koristite darove i sposobnosti koje imate. Zbog ovoga vise nije u pitanje kod bliznackih dusa da budu jedna druga ili da pokusaju da budu jedna druga ( da zamene ja) vec je u pitanju da svaka od njih pojedinacno bude svoje istinsko sopstvo, koje aktivno zivi zivot u skladu sa sopstvenim punim potencijalom baveci se onim sto svaka od njih radi najbolje.Oni su jedna dusa ali dve individue, dva sopstva. Blizanacke duse lako mogu izgubiti sebe jedna u drugoj. Veza blizanackih dusa je veza na Zemlji u kojoj lako mozete izgubiti sebe u drugoj polovini. Neki kazu da se ukoliko ste jaki u sebi ovo ne moze dogoditi, ali jedna stvar koja se mora ozbiljno uzeti u obzir je da kada se dodje do blizanacke duse ljubav moze biti veoma zavodljiva. Osecate bezuslovnu ljubav za drugu polovinu i ovo vas osecanje zapravo moze voditi do toga da postanete nesebicni u svojoj ljubavi prema njoj/njemu.Ovo je razlog zasto je veza blizanackih dusa sve vreme veza koju covek ima sa sobom. Covek mora biti svesan i oprezan u mnogim okolnostima da ne bi izgubio sebe u blizancu, jer kada se dogodi da izgubi sebe oba blizanaca su izgubljena. Paradoks je naravno u tome sto se ne mozete sjediniti sa drugom polovinom ukoliko ne izgubite sebe u tom ujedinjenju. Sta znaci izgubiti sebe?Vasa ocajanje i ceznja za blizanackom dusom je toliko snazna i bolna da cete uciniti sve moguce da bi ste bili sa njim/njom. Ovakvim postupanjem vi ignorisete sebe, gubite unutrasnju ravnotezu i ne brinete stvarno o sebi. Sigurna sam da ima mnogo ljudi koji su sreli i sjedinili se sa sopstvenom blizanackom dusom i koji prepoznaje ovu situaciju. Ovde je opet u pitanju potpuni povratak samom sebi i priznavanje sebi da Ja mora prvo biti potpuno svoje da bi DALO ili PRIMILO ljubav.Drugi primer je ovaj: Blizanacke duse dele isti energetski identitet, ovo znaci da ponekad toliko ocajavate za svojom drugom polovinom da pretvarate sebe u drugu polovinu. Ovo mozete uciniti tako sto uzimate najbolje kvalitete i darove vaseg blizanaca i na ovaj nacin postajete on/ona. Kada se ovo dogodi vi dozivljavate gubitak sebe jer iako delite istu energiju sa svojim blizancem vi imate svoje kvalitete i darove koji vas cine osobom koja jeste. Vi morate biti vi, potpuno vi da bi ste bili magnet vasoj blizanackoj dusi. Blizanacke duse su ljudska bica od krvi i mesa.Veoma je bitno da na Zemlji blizanacku dusu smatrate ljudskim bicem. Ono sto vidim da se danas dogadja je da se kada govorimo o duhovnosti mi cesto koncentrisemo na apstraktno, intelektualne misli i koncentrisemo vise na nas kao duse nego na nas kao ljudska bica. Iz ovog razloga blizanacka dusa cesto postaje „entitet“ sa kojim ljudi zele da se povezu da bi se osecali kompletnijim u sebi. Istina je da smo mi svi ljudska bica i kada sretnete svoju blizanacku dusu srescete osobu koja je ljudsko bice sa ljudskim osecanjima isto koliko i svako drugi.Iz ovog razloga kada govorimo o „duhovnim“ procesima koja se dogadjaju kada se blizanacke duse ujedine moramo znati i uzeti u obzir da blizanacka dusa nije samo osoba koja ce vam dati sve sto vi osecate da vam nedostaje u zivotu. Vasa blizanacka dusa je vasa druga polovina, potpuno ljudsko bice, ali ce i dalje postojati ljudske mane, slabosti, zelje i darovi te osobe. Sve sto cini njega/nju ljudskim bicem. Ovo takodje znaci da ce cak i onda kada su blizanacke duse energetski sjedinjene jedna sa drugom ponekad na ljudskom nivou i dalje dozivljavati ljudske konflikte.Ponekad nije nuzno da se blizanacke duse na licnom nivou slazu. Ponekad se blizanacke duse bore sa razlikama u licnostima.Veze homoseksualnih blizanackih dusa. Ponekad se dogadja da je inkarnirana blizanacka dusa istog pola. Ima mnogo razloga zasto se ovo dogadja. Sve veze blizanackih dusa dogadjaju se izmedju muskih i zenskih energija iste duse. Ovo znaci da nije bitno da li mi mislimo da smo heteroseksualni ili homoseksualni. Ukoliko sretnete svoju blizanacku dusu jedna ce biti zenska polovina a druga muska polovina bez obzira na pol koji ima svako od vas. Ovo znaci da ce svaka osoba koja sretne svoju blizanacku dusu proci kroz iste procese koji su ovde opisani.Kada sretnete svoju blizanacku dusu bicete primorani da se suocite sa sobom. Kada govorimo o heteroseksualnim ili homoseksualnim vezama mi obracamo paznju na pol fizickog tela umesto na pol duse. Na energetskom nivou kada se blizanacke duse sretnu one ce biti privucene jedna drugoj bez obzira na pol koje imaju. Ovo znaci da se dogadja da se zenske i muske polovine iste duse sretnu i da obe mogu biti inakrnirane u zenskim telima ili muskim telima. Ujedinjenje sa blizanackom dusom na Zemlji zavisi od spremnosti, narocito licne spremnosti svakog od blizanaca pojedinacno. Svaka od njih mora postici unutrasni osecaj POTPUNOSTI koja ce im omoguciti da osecaju da su, iako delovi jedan drugog, i dalje dve individue, potpune u sebi. Jedan od najbitnijih razloga zasto je POTPUNOST vazna kada dodje do blizanackih dusa je sto blizanacke duse moraju biti potpune u sebi kako ne bi dozivljavale konstantan gubitak sopstva u ovom ujedinjenju.

Advertisements

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s