ŠTA JE LJUBIČASTI PLAMEN ? DEVET KORAKA ZA DOVOĐENJE LJUBIČASTOG PLAMENA I DELOVANJE U VAŠEM ŽIVOTU

LJUBIČASTI PLAMEN I KAKO IZGLEDA U REALNOSTI

Ove dve fotografije na neki način imaju i nemaju veze sa ovim tekstom, ali sam ih stavila da vidite kako taj ljubičasti zrak (plamen) izgleda uživo, u realnosti, kada je aktivan i ovo nije foto šop. Bili smo tu, svi prisutni, na Adi ciganliji, imali smo seminar sa Uma Šankarom, mislim da je to bila 2012 ili 2013 godina, ako se ne varam i bilo je vrlo živo, interesantno, zanimljivo i mnogo lepo..To je bila praktična vezba, gledanje u jutrarnje sunce, koje je bilo visoko odskočilo na nebu, Svamiđi nam je pokazivao na koji način da gledamo u Sunce, bez posledica za oči i poseban način gledanja u Sunce, ali ne direktno sa fizičkim očima, da ne bi oštetili oči. Poseban način gledanja u Sunce, i ne direktno sa zjenicama oka. Nekoliko dana sa njim na seminaru, to je celo bogatstvo od informacija, cela nauka. Sunce je čudo, kao i sam Svamidji, a i mi sa njim… 😀

Ljubičasti plamen je jedinstvena duhovna energija koja može ubrzati duhovni razvoj. Ona može isceliti emocionalne i fizičke probleme, poboljšati vaše odnose, pomoći vaš duhovni rast ili jednostavno učiniti život lakšim. Plamen je suština jedinstvenog duhovnog svetla. Mistici svih razdoblja bacili su pogled na „duhovni spektar“ iza „fizičkog spektra“. Zračeće boje, čišće i neobičnije nego na Zemlji, izlaze iz bleštavog „unutrašnjeg“ Božanskog svetla. Kao što se zraka sunčevog svetla, prolazeći kroz prizmu, reflektuje u sedam boja, duhovno svetlo razdvaja se u sedam boja ili zraka – od kojih svaka ima određene Božanske kvalitete. Ljubičasti plamen dolazi iz ljubičaste zrake, koja ima kvalitete milosrđa, opraštanja, slobode i transmutacije.Ljubičasta boja je bila dugo povezivana s duhovnošću. Ona ima najvišu frekvenciju u vidljivom spektru i ona je tačka prelaska u sledeću oktavu svetlosti. Drevnima, ova transcendentalna boja pre je bila duhovna nego fizička pojava.

Na fotografiji je Uma Šankar – Svamidji, na Adi Ciganliji sa svima nama, učesnicima seminara Sanyoge, praktični deo, prepodnevno gledanje u sunce..
 

ŠTA RADI LJUBIČASTI PLAMEN?
 
Da li ste oduvek želeli pronaći način na koji bi mogli izbrisati svoje prošle greške?
 
Vi se ne možete vratiti natrag u vremenu, ali Ljubičasti plamen ima snagu izbrisati ili transmutirati/transformisati uzroke, posledice, čak i sećanje na naše prošle greške. Transmutirati ili transmutovati znači promeniti – promeniti u obliku, pojavi ili prirodi. Ljubičasti plamen menja negativnu energiju u pozitivnu, tamu u svetlo, „sudbinu“ u mogućnosti. Plamen također briše „lošu karmu“ naših grešaka. Naše prošle akcije, dobre i loše, vraćaju se nama. To je zakon karme. Taj opšti kosmički zakon zapoveda da sve ono što radimo pravi puni krug i vraća se do nas da bi razrešilo (rastvorilo), jednostavno, sve što radimo ide u krug, vrti se u krug. Uopšteno, većina ljudi mora platiti svoje dugove životu ili “uravnotežiti” svoju karmu nesebičnim zalaganjem i pomaganjem drugima, našim dobrim delima, radeći kroz nesreće na svom životnom putu, prolazeći kroz bolesti ili ostale oblike lične patnje. Ali sa Ljubičastim Plamenom ne treba biti tako. Ljubičasti plamen je u mogućnosti transmutirati/transformisati ili ublažiti našu negativnu karmu pre nego što dođe natrag do nas, pod uslovom da smo se osvestili. Na Fizičkoj razini Ljubičasti plamen može pomoći u isceljivanju našeg tela otklanjanjem karme koja nas čini ranjivima za bolesti i bolove. On takođe isplahnjuje telo i auru isceljujući i čisteći sve: od fizičkih virusa do toksina i zagađenja. Ali stvarni uzroci bolesti su često ukorenjeni u našim mentalnim, emocionalnim i duhovnim stanjima (telima), u našem vitalnom telu. Danas otkrivamo sve više i više o tome kako naše misli i osećaji deluju na naše zdravlje. Istraživanja su pokazala da mržnja i ostale negativne misli i osećaji u stvari proizvode višak kiseline u telu, koje telo ne može asimilirati. Te negativne misli i osećaji proizlaze iz emocionalnih i psihičkih problema, koje Ljubičasti plamen može pomoći rastvoriti. Plamen može pomoći isceliti uzroke mnogih psihičkih problema – emotivno bolnih iskustava koja mogu ići čak u rano detinjstvo, čak u prošle živote. Ožiljci starih rana i bolna sećanja mogu biti isceljeni i rastopljeni upotrebom Ljubičastog plamena.
KAKO DELUJE LJUBIČASTI PLAMEN
 
Ljubičasti plamen deluje kroz promenu vibracije. U fizici, vibracija je brzina oscilacija – brzina kojom nešto ide napred i natrag. Na atomskoj razini, vibracija može biti shvaćena kao brzina kojom elektroni kruže oko jezgre atoma. Ljubičasti plamen deluje menjajući vibraciju na toj razini. Atomi su najviše prazan prostor. Prazan prostor između jezgre i elektrona je mesto gde se negativna energija i karma mogu zalepiti. Kada atomi našeg tela i aura postanu opterećeni sa tom negativnošću elektroni se vrte sporije i sporije i mi počinjemo vibrirati više sa negativnošću, a manje sa svetlošću – imamo nižu vibraciju i postajemo manje duhovni. Ljubičasti plamen transmutira/transformise tu negativnu energiju. On ne samo što okružuje i otklanja tu energiju, on je pretvara u svetlost. Zbog toga što postoji manja gustoća u atomu, elektroni se vrte brže i brže, što povećava našu vibraciju. Kada imate višu vibraciju u vašem telu ima više duhovne energije. Akupunkturisti i yogiji znaju da optimum zdravlja dolazi kada duhovna energija slobodno teče kroz telo. Ljubičasti plamen oslobađa tu energiju i ponovno uspostavlja harmoniju i ujednačenost vodeći vas u stanje veće duhovnosti.
ALHEMIČAREV SAN
 
Ljubičasti plamen je alat samotransformacije. Fizički eksperimenti u alhemiji kojima se bazični metali transformišu u zlato su simbol toga što Ljubičasti plamen radi.U srednjem veku alhemičari su pokušavali transmutirati/transformisati bazične metale u zlato, upotrebljavajući toplinu da bi razdvojili „fino“ od „grubog“. Uvek je bilo alhemičara koji su istraživali kako kreirati dobrobit transmutiranjem bazičnih metala – ovaj proces je simbol više i plemenitije alhemije – alhemije transformacije. Alhemičari duha nisu tražili fizičku nego duhovnu dobrobit. Istraživali su kako transformisati sebe u duhovnija bića tako što će postati puni ljubavi, mudriji i milosrdniji. Ljubičasti plamen ima mogućnosti mnogo doprineti toj transformaciji transmutirajući negativne elemente unutar vas. Ljubičasti plamen ima jedinstvenu sposobnost transformisanja straha u hrabrost, nemira u mir i mržnje u ljubav. Zbog toga je znanje o Ljubičastom plamenu bilo cenjeno kroz vekove. Alhemičari svih vremena tražili su mistični kamen mudrosti. Rani alkemičari proveli su jako puno vremena odgonetajući razne šifrirane brojke i tekstove u potrazi za tim kamenom. Za njih, bilo je vredno života odgonetnuti misteriju tog kamena koji je simbolizovao transmutaciju niže animalne prirode u višu i Božansku. Prikriveni kamen mudrosti – kamen koji nije kamen – nije bio fizički nego duhovni i napravljen je od vatre. Neki su alhemičari otkrili tajnu Ljubičastog plamena. Prema neoplatonskim alhemičarima kamen mudrosti bio je samotransformišući plamen koji će voditi njihovu dušu u visinu, uzdižući prema duhu sve kvalitete koje vuku prema dole i suprotnost su duhovnoj biti. U tom procesu „gusti i tamni materijali“ u njihovim telima biće transmutirani u retke i svetleće materijale. U tom duhovnom eksperimentu, rekli su da će alhemičari postati „kao bogovi“ težeći za „zlatom mudrosti, a ne za običnim metalom“. Transmutacija tada nije bila samo proces koji pretvara bazične metale u zlato nego duhovni proces kojim duša izrasta u stanje jedinstva sa Božanstvom.
U ime moje Božje Prisutnosti JA JESAM, dozivam ljubičasti plamen preobrazbe i sada prihvaćam njegovo moćno djelovanje. Za zlouporabu Božje energije dozivam zakon praštanja i ispunjavam moja niža tijela i moj svijet pročišćavajućim pretvarajućim snagama ljubičastog zračenja. Moćna JA JESAM, zapečati me u stup ljubičaste vatre koja nesavršeno stvaranje u meni i oko mene pretvara u Savršenstvo, tekođer sve što dolazi k meni po oslobađanje, do mog Uskrsnuća i slobode.
Opraštajuća, pročišćujujuća snaga ljubičastog plamena, sveta je struja milosti Božje ljubavi.
KAKO UPOTREBLJAVATI LJUBIČASTI PLAMEN
 
Ljubičasti plamen je praktičan i lak za upotrebu. Nađite mesto gde nećete biti uznemiravani i sedite udobno na ravnu stolicu, sa uspravnom kralježnicom i glavom, neprekrštenih ruku i nogu, sa stopalima na podu. Stavite ruke na natkolenice, dlanove okrenite prema gore. Zamolite svoje Više Ja da vam pomogne prizvati Ljubičasti plamen i da vam pokaže njegovu vrednost u vašem životu. Ljubičasti plamen prizivate pomoću „afirmacije“ – jedinstvenog oblika molitve, koristeći molitvu i meditaciju. Jedna od najjednostavnijih afirmacija Ljubičastog plamena je: „Ja sam biće Ljubičastog plamena. Ja sam čistoća Božanskih namjera“. Uzmite nekoliko laganih dubokih udaha i govorite afirmaciju glasno, lagano i oprezno. Koncentrišite se na prirodni ritam afirmacije i, za početak, ponovite je tri ili devet puta. Ponavljanje afirmacije jača njegovu snagu i vuče više svetla prema dole. Možete to postupno povećavati na 36, 72 ili čak 144 ponavljanja. Na Istoku mantre se često ponavljaju tisućama puta dnevno. Centrirajte se u srcu i govorite afirmaciju s ljubavlju, predanošću i s osećajem. Kad jednom izgovarate afirmaciju možete zatvoriti oči dok je izgovarate i onda se koncentrišite na vizualizaciju Ljubičastog plamena. Vizualizacija je bitna za uspešan priziv Ljubičastog plamena. Kada izgovarate afirmaciju vi u stvari kreirate upotrebljavajući Božansku energiju unutar vas. Ne možete kreirati ono što ne možete vizualizirati, kao što umetnik ne može naslikati sliku koju ne vidi. Vidite se ispred velikog krijesa(plamena), visokog oko tri metra i širokog oko dva metra. Obojite ga u ljubičasto u vašoj imaginaciji i vidite plamenove kako se lelujaju u beskonačnoj igri sena ljubičastog, prelamajući se od tamno ljubičaste do ružičaste. Tada vidite sebe kako ste zakoračili u Ljubicasti plamen tako da je Ljubičasti plamen tamo gde je vaše fizičko telo. Vidite svoje fizičko telo kao prozirno, sa plamenovima koji se uvijaju od ispod stopala, prolazeći kroz i oko vašeg tela, čisteći sve do iznad glave. Za one koji su razvili svoj duhovni pogled, Ljubičasti plamen pojavljuje se kao fizička ljubičasta vatra. Možete također biti u mogućnosti videti Ljubičasti plamen na delu sa vašim unutarašnjim okom, koncentrišući se na duhovni centar između obrva. Možete upotrebljavati Ljubičasti plamen i za pomoć porodici i prijateljima. Možete vizualizirati, nekoga kome trebate oprostiti ili čak celi grad, narod ili planetu u bleštavoj kugli Ljubičastog plamena. Promenite afirmaciju u skladu s vizualizacijom, npr.: “Zemlja je planet od Ljubičastog plamena. Zemlja je čistoća Božanskih namera”. Ljubičasti plamen može pomoći drugima bez da ste vi toga svesni. Kada završite sa afirmiranjem možete reći: „U ime Boga ili Hrista u meni molim da se Ljubičasti plamen umnogostruči i upotrebi za pomoć svim dušama na ovoj planeti kojima je potrebna pomoć . Zahvaljujem i prihvaćam njegovo delovanje u skladu sa Božjom voljom“. Čak i nekoliko minuta upotrebe Ljubičastog plamena, doneće rezultate, ali za probijanje starih loših navika potrebna je upornost. Najbolje je omogućiti sebi 5 do 15 minuta Ljubičastog plamena ujutro. Možete dodati Ljubičasti plamen svim molitvama ili meditacijama koje trenutno provodite.

OSTALE AFIRMACIJE LJUBIČASTOG PLAMENA

 
– Ja sam Ljubičasti plamen.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen u delovanju u meni sada.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen u moćnoj Kosmičkoj snazi.
 
– Ja sam svetlo Boga – svetlim svakog trena.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – plamtim kao Sunce.
 
– Ja sam sveta Božja snaga – oslobađam svakoga.
 
– Ljubičasti plamen je Božji dah unutar svake stanice.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – energizujem um i srce.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – otkucavam kosmičko vreme.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – podržavam Božiju kreaciju sada.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – Sa svom ljubavlju! Sa svom ljubavlju! Sa svom ljubavlju!
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – izbacujem svu skrivenu bol.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – konzumiram uzroke i srž straha.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – objavljujem unutrašnje ime.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen
 
Sa svim mirom! Sa svim mirom! Sa svim mirom bleštim kao bala svetlosti.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – širim se kroz galaksije.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – povezujem sada dušu i duh.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen – rastem do kosmičkih visina.
 
– Ja sam Ljubičasti plamen
 
Sa svom snagom! Sa svom snagom! Sa svom snagom!

 

KONZUMIRAJUĆI LJUBIČASTI PLAMEN
 
Svako ljudsko biće koristi energiju i supstancu, budno ili u snu. Svi kreiraju vibraciju i oblike kroz individualnu svesnost na svakoj razini. Zakon energije deluje bez obzira prihvata li to osoba ili ne i niko tome ne može pobeći. Svesna upotreba konzumirajućeg Ljubičastog plamena je jedina koju je život osigurao, s kojom se svako ljudsko biće može osloboditi svojih vlastitih nesklada i nesavršenosti. To znači da treba pozvati Moćnu JA JESAM Prisutnost da proizvede Ljubičasti plamen i onda vizualizovati i osećati kako plamen prolazi kroz telo i okružuje ga. (To je način na koji osoba postaje slobodna od ograničenja i disharmonije Zemlje i tako postaje Uzašli Majstor). – hmmm, pitam se da li je to baš tako jednostavno postati uzašli Majstor?). Veliki večni Zakon je da svaka osoba mora pročistiti svoju vlastitu kreaciju svakodnevnom upotrebom konzumirajućeg Ljubičastog plamena. Nije moguće da to uradi za njega neko drugi. Kako je osoba sama kreirala svoje nesavršenstvo ona mora to i diskreirati i pročistiti se, sve dok se sve u njenom životu i biću ne manifestira kao savršenstvo. Tada je ona slobodna.
SAINT GERMAINOV POKLON LJUBIČASTOG PLAMENA
 
Saint Germain je uzašli Majstor, poznat kao Gospodar sedme zrake. Svaki put kada ga molimo on nam daje puno poklona Duha – svoju radost, diplomatiju i kreativnost. Može nas inspiriše svojim inovacijama u nauci, literaturi, veri, vladanju, filozofiji, obrazovanju, isceljivanju, alhemiji i ostalim poljima. Gotovo sedamdeset godina Saint Germain nas priprema za ulazak u eru Vodolije, eru mira, slobode i prosvetljenja. On se pojavio pred Guy Ballardom u ranim tridesetim i dao mu je prva učenja o Ljubičastom plamenu. Saint Germain je rekao da su, nakon čuvanja tajnih znanja o Ljubičastom plamenu kroz stoljeća, Majstori odlučili dozvoliti njegovu upotrebu u javnosti, kroz ovo presudno vreme. Saint Germain je rekao: „Upotreba konzumirajućeg Ljubičastog plamena je vrednija za tebe i celo čovečanstvo od sveg bogatstva, od sveg zlata i svih dragulja na ovoj planeti“. Ljubičasti plamen radi poput sapuna. Sapun izbacuje prljavštinu iz vaše odeće korištenjem pozitivnih i negativnih naboja atoma. On deluje zbog toga što svaka od njegovih molekula ima dve strane – jedna strana je ona koja privlači prljavštinu i druga strana je koja privlači vodu. Strana koja voli prljavštinu privlači je kao što magnet privlači spajalice kada ga provučete kroz kutiju punu spajalica. Strana koja voli vodu lepi se za vodu odnoseći prljavštinu za sobom. Kada pozovemo Ljubičasti plamen on podešava polaritete između jezgra atoma i bele vatre srži plamena. Jezgra, koja je materija, predstavlja negativan pol, a bela vatra srži ljubičastog plamena, koja je duh, predstavlja pozitivan pol. Interakcija između jezgre atoma i svetla u Ljubičastom plamenu ostvaruje gibanje. Ovo gibanje izbacuje gustoću koja je ulovljena između elektrona koji orbitiraju oko jezgre atoma. Kako se otpušta ta otežala supstanca, koja vuče atom prema dole, biva bačena u Ljubičasti plamen i odnesena. Ali, suprotno sapunu, Ljubičasti plamen ne samo da okružuje i briše dugove, on ih transformiše u čistu svetlosnu energiju. Oslobođeni od tih dugova elektroni se počinju kretati slobodnije, zbog toga podižu vašu vibraciju dovodeći vas u duhovnije stanje postojanja. Ljudi primećuju fizičke i psihičke promene kad upotrebljavaju Ljubičasti plamen. Ali što se stvarno dešava kako ponavljamo reči afirmacije Ljubičastog plamena? Mogu vam dati dva gledišta na to – duhovno gledište koje su mi otkrili Uzašli Majstori i znanstveno objašnjenje temeljeno na nedavnom razvoju u fizici i medicini. Oba objašnjenja uključuju koncept vibracije. U fizici, vibracija je brzina kojom nešto ide napred nazad, odnosno oscilira. Na duhovnoj razini to je također brzina okretanja elektrona, kako idu oko jezgre atoma. Kao što ćemo videti, ta objašnjenja možda nisu daleko jedno od drugog.

p.s.Ovo je moj komentar, jer smatram da bi sve bilo nepotpuno, ako ne kažem ono što znam. 🙂
– Gnoza S.A.Weor tvrdi i oni koji su imali iskustva, eksperimentišući u Astralu i višim dimenzijama, da svakako imamo Fizičko i Vitalno, koje nam je poklonjeno, da bi se sa njima služili u ovoj egzistenciji, ali za Astralno, Mentalno i Kauzalno, se trebamo dobro potruditi i osvojiti ih, tj, zaslužiti ih svojim čestitim životom, svojim kvalitetima i dobrim delima, „čišćenjem“ svih naslaga sa kojima smo ih obmotali, zbog kojih ih ne možemo koristiti…).

(Svako od nas ima četiri tela koja okružuju našu dušu) 
 
(1) fizičko telo, koje možemo videti i dodirnuti;
 
(2) osećajno ili astralno telo, koje sadržava naše emocije;
 
(3) mentalno telo, koje je naš svesni um i
 
(4) eterično ili telo memorije koje sadrži sećanja na sve naše prošle živote. Ljubičasti plamen radi na ta četiri niža tela kroz promenu brzine njihove vibracije.
 
Saint Germain nam je dao afirmaciju Ljubičastog plamena:
 
„Ja sam biće Ljubičastog plamena!“
 
„Ja sam čistoća Božanskih namera!“

 

Kada ponavljate ovu ili neku drugu afirmaciju Ljubičasti plamen prodire u svaku stanicu i atom vašeg tela, vaš um, vaše emocije, vašu podsvest i vaša sećanja.
 
Šta radi Ljubičasti plamen kada prodre u nas atom? Majstori su dali sledeće objašnjenje:
 
„Svi znamo da su atomi uglavnom prazan prostor. Kad bi atom bio veličine košarkaške lopte njegova jezgra bi još uvek bila premala da bi je videli. Čak 99,9 % mase atoma koncentrirano je u jezgri ostavljajući ostatak lopte praznim, naseljenim jedino elektronima koji teže jako malo. Ceo taj prazan prostor između jezgre i ruba atoma mesto je gde nesklad i negativna energija mogu biti zalepljeni“. Na staničnoj i molekularnoj razini ova supstanca pojavljuje se kao prašina, čađ, katran ili čak cement. Majstori su upotrijebili ilustraciju nekoga tko uzima vedro rastopljenog katrana i izljeva ga preko bačve pune špekula. Prostor između špekula se sljepljuje katranom koji se slijeva i uskoro je dijela masa slijepljena zajedno. Majstori kazu da kada naše fizičko i duhovna tela postanu opterećena negativnom energijom i karmom, to usporava vibraciju elektrona u naša četiri niža tela. Mi tada počinjemo rezonirati negativnije i manje u skladu s čistom Božanskom energijom, koja dolazi od naše Božanske Prisutnosti ili čak postajemo bolesni. Što je više takve supstance u našim nižim telima manja je brzina naše vibracije i postajemo opterećeniji. Duhovno, zbog toga ljudi umiru. Ako ste proučavali akupunkturu i yogu znate da optimum zdravlja dolazi kada duhovna energija slobodno teče kroz naša tela. Kada se karmička supstanca ukruti i oteža, to je poput otvrdnjavanja arterija naših duhovnih tela. Kada rezoniramo sa tom negativnošću postupno postajemo ona sve dok ne učinimo nešto da se okrenemo. Ljubičasti plamen transmutira/transformise sve što je smešteno bilo gde u vašem fizičkom i duhovnom biću. To uključuje sve: od zona samomržnje do fizičkih virusa. Kada Ljubičasti plamen krene raditi on prolazi kroz sve opterećene prostore između elektrona i jezgre. On podiže delove zgusnute supstance iz vašeg tela i oslobađa ih. Taj proces transmutira negativnu energiju u pozitivnu i uspostavlja prirodnu čistoću vaših atoma.
 
„Ja sam biće Ljubičastog plamena – Ja sam čistoća Božanskih namera“ ili
 
„Ja sam bice ljubicastog plamena – Ja sam cistota od Boga zeljena“
DEVET KORAKA ZA DOVOĐENJE LJUBIČASTOG PLAMENA U DJELOVANJE U VAŠEM ŽIVOTU
 
1. Sesti negde na miru 15-tak minuta i afirmirati: „Ja sam biće Ljubičastog plamena. Ja sam čistoća Božanskih namera.“ Raditi afirmacije možemo bilo gde i bilo kada. Jednostavno ponavljanje mantre menja neraspoloženje, smanjuje napetost, umor i sl. Najviše beneficija/dobiti dobiće se, ako se to radi negde u miru, bez prekida. Najbolje je afirmirati u mestu koje je namenjeno duhovnom radu.
– PREDLOG NEKIH PRAKTIKANATA: (Dobro je imati oltar sa svećama, kristalima i slikama svetaca, Uzašlih Majstora.
 
– 2. Započeti sa molitvom
 
Prije afirmiranja molite, napravite invokaciju, zamolite Uzašle Majstore, Anđele i Elementale za pomoć. Elementali su duhovi vatre (salamanderi), vode (ondine), zraka (silfe i silfide) i zemlje (gnomi). Oni će sa oduševljenjem očistiti vašu auru i zemlju sa Ljubičastim plamenom, ako im se molitvom obratite.
 
– 3. Zamolite za zaštitu pre upotrebe Ljubičastog plamena
 
Majstori uče, kada donesete više svetla, tada privlačite više tame, kao magnet. Zato je potrebno zaštiti vašu auru sa belom i plavom zaštitnom energijom. Jedan od najboljih načina za to je prizvati snop svetla, tubu od svetlosti i zaštitu Arhanđela Mihaela. Prizovite zaštitu tube svetlosti svako jutro i ponavljajte je po potrebi tokom dana. Kada je izgovorite vizualizirajte blještavo belo svetlo kako iz vaše JA JESAM Prisutnosti, Prisutnosti Boga iznad vas, formira neprobojni zid od svetlosti oko vas. Vaša molitva Arhanđelu Mihaelu može biti jednostavna, kao npr. „Arhanđel Mihael, pomozi mi! Pomozi mi! Pomozi mi u ime Hristove milosti, u ime Hristove dobrote i u ime Hristove ljubavi !“ Kao Arhanđel prve zrake Arhanđel Mihael utelovljuje kvalitete vere, zaštite, savršenstva i Božje volje. On je Logos Sunca. Radite afirmacije iz srca, radosno-zanosno i znajte da kada pozovete Arhanđela Mihaela i njegove legije anđela-horove Anđela, oni su odmah uz vas.
 
– 4. Počnite afirmirati Ljubičasti plamen sa uvodom. Uvod pre afirmiranja je poput pozivanja. S ljubavlju zamolite bića Ljubičastog plamena – Uzašle Majstore i anđele – za pomoć i vodstvo. Općenito, počinjemo naše afirmiranje izgovaranjem: „U ime ljubljene, Moćne, Pobedonosne Prisutnosti Boga, JA JESAM u meni i moga ljubljenog Svetog Hristovog Ja“ – uključite vaše najdraže Uzašle Majstore i svece. Mi smo povezani s njima kroz našu JA JESAM Prisutnost i Sveto Hristovo Ja. JA JESAM Prisutnost je naša stalna, savršena Božja Prisutnost. Sveto Hristovo Ja je naše Više Ja i unutrašnji učitelj koji inicira i vodi našu dušu na njezinom putu do ujedinjenja s Bogom. Ovo je uvod koji možete upotrebljavati: „U ime ljubljene, Moćne, Pobedonosne Prisutnosti Boga, JA JESAM u meni i mog ljubljenog Svetog Hristovog Ja, zovem ljubljenog Saint Germaina i anđele sedme zrake. Molim da ____________. Molim da se moj poziv multiplicira i upotrebi za pomoć svim dušama na ovom planetu kojima je to potrebno. Zahvaljujem i prihvatam da se to uradi sada punom snagom, u skladu sa Božijom voljom.“
 
– 5. Na početku afirmirajte polako, onda ubrzajte kako povećavate broj ponavljanja afirmacije. Kad prvi put izgovorite afirmaciju poželećete je ponoviti lagano i oprezno. Prožmite svaku reč sa intenzivnom ljubavlju i osećajem za Boga. Velika je snaga u laganom izgovaranju afirmacije. Postoji drugačija snaga koja dolazi kada postupno povećavate brzinu izgovaranja afirmacija i kako se ona sve bolje udene/“ugnezdi“/sinhronizuje. Mark Prophet(prorok) ima običaj upoređivati ovu akceleraciju sa vozom/vlakom. On počinje sa „ču… .ču“ i uskoro ide „ču – a – ču – a“ i onda „ču – ču – ču – ču“. Što brže ide veća je akcija. Kako povećavate brzinu afirmacija pronaći ćete kako su efektnije i kako raste vaša vibracija. Povećanje brzine ne mora biti određeno. To treba biti prirodno za vas, afirmacija bi trebala sama sebe ubrzavati.
 
– 6. Upotrebljavajte vizualizaciju da pomognete svoj duhovni rad. Većina ljudi ne vidi Ljubičasti plamen u delovanju svojim fizičkim očima. Ali kada zatvorite svoje oči i koncentrišete se na energetski centar između obrva možete ponekad svojim unutrašnjim okom „videti“ Ljubičasti plamen kako deluje. Za ljude koji su razvili svoj duhovni vid, ljubičasti plamen izgleda kao vatra, varirajući u bojama od tamno indigo i sjajno ametistične do ljubičasto – ružičaste. Možete videti ove plamenove kako gore kroz karmičke dugove. Ponekad pomaže da zamišljate ove dugove kako pucketaju u plamenu, poput drvenih klada ili velikih komada katranske supstance otkinute od vašeg elektronskog pojasa. Prevrću se i skaču u vis i tada nestaju u sukljanju belog dima.Jednom kad zapamtite neku od afirmacija Ljubičastog plamena, možete zatvoriti oči i probati sledeću vizualizaciju: Vizualizacija: Stup Ljubičastog plamena Kada pozovete Ljubičasti plamen možete vizualizirati kako ste okruženi stupom Ljubičastog plamena, promera oko 2 metra i visine oko 3 metra. Može se protezati od ispod vaših stopala do dobro iznad vaše glave. Gledajte kako se rađa plamen, kao da gledate film. Plamen se podiže i pulsira oko vas različito osenčan grimiznom, ružičastom i ljubičastom bojom. Oko stupa Ljubičastog plamena možete videti tubu svetlosti, uvek veći stup bele svetlosti koji štiti i zatvara Ljubičasti plamen. Održavajte ovu vizualizaciju dok izgovarate afirmacije i tokom celog dana. Kad god pomislite na to ponovno dajete snagu toj slici. Vizualizacija: Isceljivanje okretanjem kugle Ljubičastog plamena. Ova vizualizacija vam može pomoći u isceljivanju vaših niža četiri tela. Kako počinjete izgovarati afirmacije zamislite kako se oko vas formira velika kugla ljubičaste svetlosti. Kako povećavate brzinu izgovaranja afirmacija vidite kako se kugla počinje okretati poput vrteske. Vidite kako se vrti sve brže i brže. Ova vizualizacija podiže Ljubičasti plamen i ubrzava vibraciju vaših stanica, atoma i elektrona. Zatim primetite kako manja kugla Ljubičastog plamena okružuje svaki organ vašega tela. Vidite kako delovanje kugli Ljubičastog plamena otklanja svako zatamnjenje koje bi moglo biti temelj bolesti i kako ih neprekidno konzumira. Tada vidite kako Ljubičasti plamen usavršava vaše organe. Zamolite vašu JA JESAM Prisutnost i Sveto Hristovo Ja i anđele Ljubičastog plamena da podržavaju te kugle Ljubičastog plamena oko vas, kroz dan. Dodajte snagu vašem zahtevu periodičnom revizualizacijom kugli. Eksperimentišite sa ovom vizualizacijom i vidite kako utiče na vaše osećaje.
 
– 7. Upotrebljavajte Ljubičasti plamen svaki dan
 
Najbolje vreme za izgovaranje afirmacija je rano jutro. Zapazicete da je vas dan nakon jutarnjih afirmacija jako moćan, srećan i pun zadovoljstava, kako teče glatko. Možete napraviti specifičan zahtev za transmutaciju bilo kojeg mentalnog, emocionalnog ili fizičkog problema na kojem radite u svom životu. Možete raditi na odnosima sa svojim prijateljima ili voljenima.
 
– 8. Upotrebite Ljubičasti plamen za isceljivanje zapisa iz vaših prošlih života Nakon što neko vreme dajete Ljubičasti plamen, možete se zateći u sećanju na prošli život. Sećanje na prošli život nije nešto što treba prihvatiti olako. Kada ga postanete svesni, karma (pozitivna ili negativna) iz tog života izlazi na površinu. Negativna karma je kao Pandorina kutija. Jednom kad je otvorite poželećete zavrnuti rukave, provoditi svoje vreme služeći životu i zvaćete anđele Ljubičastog plamena svaki dan da transmutiraju/transformisu karmičke dugove. To može potrajati najmanje 6 meseci da koncentrisanim izgovaranjem afirmacija Ljubičastog plamena uravnotežite karmu jednog prošlog života. Ovo je veliki dar koji nam je dao Saint Germain. Kako vidite Ljubičasti plamen, slike iz prošlosti brže dolaze u vaš um. Možete se videti u dalekoj prošlosti. Ili možete imati samo utisak da ste bili u posebnom vremenu ili mestu. Ako su zapisi bolni – a obično jesu, jer vaša duša traži rešenje – možete osećati tugu ili žalost. Takođe ćete osećati oslobođenje znajući da ćete izgovaranjem afirmacija Ljubičastog plamena transmutirati/transformisati zapise vaše prošle karme. Kada postanete svesni ovih sećanja nemojte ih pokušati potisnuti. Umesto toga usmerite svoju pažnju na svetlo u svom srcu. Zamislite kako zapis postaje zasićen Ljubičastim plamenom sve dok oblik ne nestane. Tada otpustite sećanje i neka ga sjajno belo sunce zameni u oku vašeg uma. Možda bi isto tako hteli upotrebiti brišuću vizualizaciju. Svaki put kada vidite te scene, vizualizirajte ogromnu gumicu, poput brisača školske table/ploče, ljubičaste boje, kako briše sliku. Nakon što to ponovite dovoljno puta, sećanje će prestati biti bolno i postupno će iščeznuti iz vašeg uma. Postoje dva elementa koje transmutirate/transformisete prilikom upotrebe Ljubičastog plamena u radu sa karmičkim zapisima. Prvi element su emocionalna i duševna sećanja na događaje koji uzrokuju bol. Drugi je karmička energija koja vas veže uz one koje ste povredili ili one koji su povredili vas. To su „uzroci, posledice, zapisi i sećanja“ karme, koji uključuju svu energiju koju ste privezali za negativne misli ili osećaje o vašoj prošlosti. Zapisi prošlih života su poput datoteka u vašem kompjuteru. Morate izbrisati negativne zapise i sećanja da bi mogli napraviti mesta za pozitivne. Ako to radite pomoću Ljubičastog plamena, oslobodićete vašu dušu za pomak na višu razinu egzistencije. Psihoterapija vam daje ključeve za razumevanje samih sebe i za bolji odabir u životu. Možete dobiti razrešenje sa nekim koga poznajete, jer ste videli negativne zapise iz prošlosti i odlučili ste ih učiniti pozitivnim u ovom životu, Kada dodate afirmacije Ljubičastog plamena i služenje onima koje ste povredili, ta kombinovana akcija može očistiti uzroke, posledice, zapise i sećanja na te bolne događaje. Jedino kada dođete iznad tih zapisa možete očistiti put vašoj duši za primanje novih mogućnosti. Možete ubrzati razvoj svoje duše u ovom životu i učiniti tako bržim svoje putovanje u dostizanju cilja ujedinjenja s Bogom. Svaki put kada uravnotežujete svoju karmu iz nekog od prošlih života vaše Više Ja vam može otkriti idući prošli život kojeg se trebate prihvatiti, a zatim sledeći itd. Važno je da se ne osetite opterećenim negativnim zapisima iz prošlih života. Svi smo radili greške u prošlosti, a da nismo, ne bi bili sada ovde. Oprostite siebi i idite dalje. Budite zahvalni što ste ovde i što imate mogućnosti da izbrisete te zapise pomoću Ljubičastog plamena. Kad jednom započnete nemojte prekidati. Jednim korakom započinje put od hiljadu milja. Svaki put kad uz pomoć Ljubičastog plamena transmutirate/transformišete zapise prošlih života, dobijate novi smisao oslobođenja svoje duše. Malo po malo shvatićete da preuzimate sudbinu svoje duše u svoje ruke.
 
– 9. Proširite delokrug svojih priziva i uključite u njih čišćenje karmičkih dugova u vašoj kući, vašem susedstvu i planeti. Kako ćete vežbati usmeravajući Ljubičasti plamen, tako da pomognete drugima – počećete razmišljati o svojoj auri kao o fontani Ljubičastog plamena gde svi koje sretnete mogu doći i piti. Podsetite se da uvek imate Ljubičasti plamen dostupan onome ko ga treba. Ljubičasti plamen ne rastvara samo vašu vlastitu karmu, on može takođe rastvoriti grupnu ili planetarnu karmu, onu koja proizlazi iz događaja kao što su ratovi ili akumulirane nepravde. Ljudi imaju različita iskustva sa upotrebom afirmacija Ljubičastog plamena. Neki ih marljivo ponavljaju mesecima pre nego što dobiju potvrdu da afirmacije deluju. Drugi ostvare spektakularne rezultate prvi put kad otvore usta. Možete proširiti opseg rada s Ljubičastim plamenom uz vodjstvo svog Višeg Sopstva. Možete dodati Ljubičasti plamen vašim dnevnim molitvama i meditacijama bez obzira kakve su. Nadam se da ćete upoznati zadovoljstvo pridruživanja hiljadama ljudi sa svih strana sveta koji su transformisali svoje živote sa ovim razrešenjem – najvećim Božjim darom celom Univerzumu.

 

ISCELJIVANJE S LJUBIČASTIM PLAMENOM
 
Ljubičasta vatro, ti Božanska ljubavi,
 
Plamti unutar mog srca!
 
Ti umetnice milosti večne Istine,
 
Drži me uvek podešenog sa sobom.
 
Kada uspostavimo kontakt srcem sa Osobom i Prisutnosti Duha Svetoga, pomoću najčišće ljubavi možemo dodirnuti izvor svete vatre Boga. Za Gospoda Boga duh je agent Božanskog isceljivanja, dok je sveta vatra agencija. Kroz Duha Svetoga Bog otpušta svoju veliku ljubav za nas kao energiju promene. Najbrži put za očišćenje uzroka i srži bolesti je upotreba snage transformišućeg svetla Duha Svetoga. Ljubičasti plamen je instrument vatrenog krštenja tog vrlo licnog i vrlo prisutnog Duha. To je tok Božanske bezgrešne milosti i opraštanja. To je „pročiščujuća vatra“ za čišćenje Božjih sinova, prorečena od strane Malachija. Kada prizovete Ljubičasti plamen sa radošću i punom verom u Božije obećanje: „Oprostiću im. njihovu pokvarenost i više neću pamtiti njihov greh“ – možete osetiti kako pulsiranje alhemijskog delovanja Boga „univerzalnog rešenja“ razrešava uzroke i posledice, zapise i stanična sećanja svih fizičkih nesavršenosti i nečistoća, iznoseći ih iz svesnih i nesvesnih područja vašeg bića. Vaš poziv, koji s poverenjem i ljubavlju izgovarate glasno, je vežba nauke o izrečenoj Reči. Poziv, vašom slobodnom voljom, smešta se u tok Ljubičastog plamena koji transmutira/transformiše najdublje emocionalne i mentalne okolnosti koje su uzrok svih bolesti. Ali morate isto tako svojevoljno prepustiti plamenu osećaje kao što je srdžba i ljutnja, mržnja ili čak blaga antipatija prema bilo kom delu života ili osoba – čak i fino nezadovoljstvo koje držite u svom srcu prema sebi ili prema članovima svoje porodice. Isceljivanje od svih osobina tvrdog srca – koje je potrebno obaviti pre nego fizičko isceljivanje i celovitost mogu nastupiti – zahteva bezuslovnu predaju vaše duše vašem ljubljenom Hristovom Ja. Tvrdoglavost i ponos moraju ići u plamen. Za povećanje vašeg fizičkog i duhovnog srčanog kapaciteta izgovorite svoju srčanu afirmaciju Ljubičastog plamena puno puta, zajedno sa najjačom i najkoncentrisanijom vizualizacijom – za i pomoću ljubavi Isusa Hrista. Vežba čini Majstora. Setite se, na sve slojeve vaše svesnosti deluje čisti tok svetlosti direktno iz srca vašeg Hristovog Ja kroz vaše fizičko srce. Potrebna je upornost za probijanje starih navika ljudskog nesklada, koji rezultira iz „srca otvorenog za strah“. Isceljenje je otpuštajući proces. Radite to svaki dan kada želite dobrodošlicu Bogu u vaše srce. Izrazite svetlost svog samodavanja svakome ko treba vašu ljubav svaki dan. Kako ispirate stare toksine nezahvalnosti životu i pobunu protiv prekrasnog Zakona univerzalne harmonije neka vaše srce zasija blještavilom napred u ovaj ritam radosnog zajedništva:
O MOĆNA PRISUTNOSTI BOGA JA JESAM  U  I  PORED HRISTA:
 
Želim dobrodošlicu tvojoj svetlosti, koja poplavljuje celu Zemlju — U moj život, u moj um, u moj duh, u moju dušu! Isijavaj i plamti svoje svetlo! Slomi okove mraka i praznoverja! Ispuni me velikom čistoćom isijavanja tvoje bele vatre! Ja sam tvoje dete, i svaki ću dan postati sve više tvoja manifestacija! Onda budite mirni i znajte da je JA JESAM Prisutnost koja je Bog u vama, pobedonosna nad svim vanjskim okolnostima. Prihvatite njeno delovanje punom snagom i reafirmišite ovo svaki puta kada najslabiji strah i sumnja napadnu vašu dušu: JA SAM Ljubičasti plamen čudesnog isceljenja mog srca Koje manifestujem svakog sata svakog dana! I ja pohvaljujem Boga Života za moje, sada manifestovano, savršeno zdravlje. Vizualizirajte kako Ljubičasti plamen slobode i opraštanja transmutira/transformiše sve nečistoće u vašem srcu: fizičke, mentalne, emocionalne i eteričke.
ISCELJIVANJE ČAKRI
 
Za isceljivanje i uravnoteženje čakri možete izgovarati afirmacije:
 
* Moja srčana čakra je čakra Ljubičastog plamena,
 
Moja srčana čakra je čistoća Božanskih namera.
 
* Moja grlena čakra je čakra Ljubičastog plamena,
 
Moja grlena čakra je čistoća Božanskih namera.
 
* Moj plexus solaris je čakra Ljubičastog plamena,
 
Moj plexus solaris je čistoća Božanskih namera.
 
* Moja čeona čakra je čakra Ljubičastog plamena,
 
Moja čeona čakra je čistoća Božanskih namera.
 
* Moja sakralna čakra je čakra Ljubičastog plamena,
 
Moja sakralna čakra je čistoća Božanskih namera.
 
* Moja krunska čakra je čakra Ljubičastog plamena,
 
Moja krunska čakra je čistoća Božanskih namera.
 
* Moja korenska čakra je čakra Ljubičastog plamena,
 
Moja korenska čakra je čistoća Božanskih namera.
Poslušajte sa kakvim tempom i ubrzanjem se izgovaraju molitvene reči, koju i kakvu snagu imaju reči izgovorene od Elizabet Profet (prorok) sa svojim sledbenicima.
– VIDEO – LJUBICASTI PLAMEN – I AM a being of violet fire, I AM the purity God desires – https://www.youtube.com/watch?v=A8TEGyDZJo0
BLOG – SVE NA JEDNOM MESTU – BOŽANSKE ZRAKE SVETLA ZA SVE DANE U SEDMICI –

Advertisements

One comment on “ŠTA JE LJUBIČASTI PLAMEN ? DEVET KORAKA ZA DOVOĐENJE LJUBIČASTOG PLAMENA I DELOVANJE U VAŠEM ŽIVOTU

  1. Povratni ping: Ljubičasti plamen - Alternativa Forum

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s