VIZIJA – KEN KERI

Ljudska rasa je na pragu sjedinjenja sa univerzumom širim od svih naših stremljenja i bogatijim od svih naših snova. Ova knjiga predstavlja nastavak knjige PRENOS ZVEZDANOG SEMENA i zaista je vizija slavne kosmičke budućnosti čovečanstva, izložena u knjigama koje je primio Ken Keri, samo je potvrda viševekovnih naslućivanja proroka i mudraca, vizionara koji su verovali u čovekov kosmički zadatak i dodavali kockice u mozaik holograma koji će biti projektovan na ekran večnosti… Vizija naše budućnosti je sada kristalno jasna…

I DEO – TVORAC I ZEMLJA

Na početku svih svetova, odavno, a ipak sada, Jeste Večiti. Izvan vremenskih granica, iznad mesta, iza svih manifestacija, nalazi se Sve, Sveukupnost, Sveti Izvor i Tvorac svega što će kasnije doći. Jedno lice Večitoga je uvek bezoblično i izvan objašnjenja, ali drugo lice Večitoga se javlja kao Dva. Ova dva, između njih, su izvor svih stvorenih stvari. Sveta Majka, Istina: sva materija je njeno telo, Zemlja je njeno oko. Sveti Otac, Ljubav: zvezde su njegovo meso, Duh njegov Ja.

Dva ljubavnika, dva prijatelja, inteligentna partnera. Između njih živi lebdeći univerzum. Kroz njih se svi predmeti stvaraju i održavaju. Desilo se da je Večiti upoznao oblik i trajanje kroz dražesne kristalne strukture Istine koja odenu Večitu Ženu, Lepoticu, u materijalni oblik. I isto tako se desilo daje isti Večiti dodelio svu energiju suncima i doneo ljubav da pokrene zvezde. I zvezde su volele materiju. I materija je volela zvezde. Veličanstvena beše njihova razmena, čudesna i nasladna, i vremena i rasponi njihovog međudelovanja. Zajedno su uživali u strastvenim preobražajima materije u energiju koja se javila na površinama zvezda, i zajedno su uživali u sporijim, produženim oblicima međuplanetarnog delovanja. Prošli su eoni. I opet eoni. Neopisivo zanosni, rečima neiskazivi. Materija i ja smo zajedno stvarali. Kroz telo utkanih galaksija, telo bezbrojnih zvezda, moji ljubavni odnosi sa Istinom zadobili su mnoštvo oblika. Kroz svoje zvezde upoznao sam materiju. Zajedno smo na površini njenih planeta, Sveta Majka i ja stvorili život kristala, život istopljene tečne kamene lave, snežna stvorenja, bića dima, život planina i okeana. Na površini mojih zvezda, stvorili smo iskričavi život vatre, život gasa, stvorenja tečnog živog metala koja su iskričala… iskričala daleko u svemir eksplozivni predivni život. Ali tamo gde smo zajedno stvarali na njenim planetarna, život je bio suviše materijalan. Moja inteligencija nije mogla boraviti u takvom životu. A tamo gde smo stvarali zajedno na mojim zvezdama, život je bio suviše zvezdan, lepršav, kratkotrajan u bilo kom obliku. Materija je najviše uživala u životu kada je bio Čvrst i trajan, kada je njena inteligencija mogla da živi unutar života i da vidi kroz njega i razume. Ja sam uživao u životu koji je amorfan, pokretan, strastven, životu koji mogu da volim iznutra, kroz koji mogu da protičem od jednog do drugog večno menjajućeg oblika. Oživljavanje, moje uporište. Trajanje, snaga materije.

Tada se rodila ideja.

Ideja. Nešto između duha i kamena, između zvezdanog sjaja i zvezdane prašine, sporo sagorevanje, fluidna protičuća struktura, pomešana priroda nas oboje. Duh u trajnom obliku. Inspirisana materija. Ideja. To se dogodilo ovde, u ovom zvezdanom sistemu, gde smo prvi put počeli da radimo zajedno na novom projektu, ovde gde se prvi put biološki život javio kao presudan ogled naše obostrane pažnje. Ali mnogo više od biološkog života je ono što smo mi, dva večita partnera, ovde došli da stvorimo: to jedete, nova vrsta, treće, ravnopravno, sposobno da sazna i inteligenciju materije i inteligenciju duha kao svoje vlastite. A ipak, ono je više i od toga. Jer postoji samo Jedan koji može da prisvoji telo ovog deteta, ovog biološkog mešanja, i učini ga živim. I desilo se da nam se Večiti obratio i rekao, „Dobro je da začnete ovu ideju, jer ja ću odenuti sebe u telo polu-duhovno, polu-kameno, da bih kroz to telo mogao započeti Drugu Fazu Univerzalnog Stvaranja. Univerzum, koji sada poznajete, nije ništa drugo do jaje, seme. Dobro je da začnete ovo biološko. Imate moj blagoslov. Kada se vreme ispuni, ja ću se podići u detetu.“

Tokom poslednje četvrtine dvadesetog veka sadašnje ere, na trećoj planeti od zvezde, najednom od spoljašnjih spiralnih krakova Galaksije Mlečnog Puta, Tvorac svih tih svetova počinje da oblikuje površinu u sistemu planetarnog kruženja na pola puta između vremena i večnosti, budeći se u ljudskoj porodici. Tvorac i Tvorevina, odenuta u smrtno meso, rođeno od jedne zvezde i jednog posvećenog kamena. Jedno telo. Zdrav živi organizam. Biće. Neprekidno obnavljano. Materija teče kroz njega. Duh teče kroz njega. Ljubav koja se neprestano kristalizuje u posvećenoj geometriji biološke istine. Ćelijska. Lična, Planetarna. Biološka istina. Svesna i inteligentna. Jedan Tvorac, obučen u polu-zvezdanu, polu-materijalnu supstancu. To je cilj ka kome su – i bile su -energije univerzuma usmerene.

Probudite se, moji ljudski stvorovi. Spoznajte me u mom Duhu.

Ja sam nežni Tvorac, ponizan i skroman u srcu, onaj koji voli da se pomeša sa vetrovima koji preleću prostranu otvorenu preriju i peva sa vrapcima u zoru. Ja ne želim fanfare. Učiniću ono što je potrebno da se učini da bi u danima koji dolaze što veći broj mogao da napusti puteve straha. Jer ja ne želim da kroz gromoglasnu grmljavinu, prolom oblaka, uđem u vaše živote. Više bih voleo da promaknem pored vas dok radite u bašti, ili vam pogledam u oči i nasmešim vam se kada vam podarim vašu promenu. Više bih voleo da pažljivo operem vaše prozore, da budem vaš putokaz kada upitate za pravac. Više volim da se pojavim pred vama kao običan čovek, žena ili dete, jednostavno biće, zadovoljno biće, koje ima vremena za male stvari. Tražite me, dakle, na takve načine. Vidite me u svakome koga sretnete, bez obzira da li je spoznao moje Prisustvo ili još uvek spava. Vidite me u svemu. Jer ja sam tamo, večito, iza svakog para očiju. Svakoga dana, dok narednih par godina bude prolazilo, ulaziću u živote onih koji vole potpunije, ispunjavaću ih sobom, raščišćavaću njihove poslove, pretvaraću ih u glasnike lečenja i blagoslova. Tražite me u nežnima, na jednostavne načine, u svako vreme i na svakom mestu. Jer ja sam tamo. To je stvarnost mog dolaska. Darujem vam ove reči, ne kao neko ko hoće da porekne vernost; već kao neko koje hodao pored vas, ko se umešao u vaš način gledanja na stvari i koji sada kaže, „Dođite, postoji bolji put. Slušajte dok vam govorim o mojoj viziji.“

II DEO – IZRANJAJUCA SVETA STVARNOST

Ja sam Prisustvo tamo gde nema vremena, gde postoji samo večito sada. Ja sam Alfa i Omega, izvor svih početaka i ispunjenje svih ciklusa. Stvarnost onoga što sam ja je izvan vremena. Moj posedje vreme. Stvorio sam vreme da bili se mogao javiti u raznovrsnosti i odenuti svoje atribute u oblik, da bi ovi atributi, koji se javljaju kao tvorevine, mogli uživati u odnosima sa mojom prirodom, koja je ljubav. Volim zato što JESAM. Tamo gde se moja pažnja usmeri na detalje, javlja se kao mnoštvo. Sve stvari se javljaju u mojoj ljubavi, zbog moje ljubavi. Ja sam jedan u duhu, mnoštvo u obliku, izvor sveg života; i sve što živi, živi u meni.U međuprostoru mog večitog jedinstva i različitosti Tvorevine, stvorio sam ljudska bića da bi bila MOST, SPOJNA KARIKA između moje univerzalnosti i mog univerzuma, između mene i stvaranja. Fizičkim kruženjem, u kome se ogleda moja univerzalna priroda, načinio sam IZRANJAJUĆA SVETA STVARNOST ljudsku vrstu da bi odenula moju inteligenciju u materiju i da bi dala oblik mojoj ljubavi. Stvorio sam ih da bi delili moj Večni Život i moju stvaralačku moć. Stvorio sam ljudska bića da bi bila svesni učesnici zajedno sa mnom u Drugoj Fazi Univerzalnog Stvaranja, gde je biološki detalj besprimerne prirode doveden u carstva dimenzija, zemaljsko i izvan njega. Ljudska vrsta je fizičko meso u kome se inkarniram, sa kojim ću putovati, i kroz koje ću stvarati. Došao sam da svesno boravim medu njima, da budem njihov Bog, a oni, moj narod.Pojedinci koji će formirati moje telo na Zemlji i obezbediti sredstva za moj stvaralački rad u dobu koje dolazi su oni koji su po svojoj sopstvenoj volji izabrali da prihvate puteve ljubavi i poštuju prirodu ljudskog oblika. Ljudska bića koja se po sopstvenoj volji opredele za delanja motivisana strahom ne mogu ostati svesna u mom Prisustvu. Ona moraju biti izdvojena na svet gde će njihovo vaspitanje moći da se sprovede.

NA ZEMLJI, OBRAZOVANJER JE POCELO

Ljudska vrsta se namnožila i ispunila Zemlju. Dolazi vreme mog buđenja u ljudskoj porodici, kao što se sanjar budi unutar jednog tela. Moje buđenje dovodi do razdvajanja onih koji se boje od onih koji vole, kao što se ulje razdvaja od vode. Moje buđenje je polako, kako bi prelazak mogao biti postepen. Ja se budim u srcima svih koji vole. Neki me traže spolja. Ali ne postoji spolja. Sve postoji u meni. Moj dolazak je nežan. On se lagano širi svuda tamo gde su srca otvorena. Moja ljubav i moja milošta teku, kao što reka teče, ispunjavajući svako skrovište i pukotinu, preplavljujući svaku dušu, i dalje nastavljajući da teče. Milenijumima sam vodio vašu vrstu ka većoj inteligenciji, kako bih danas mogao da uputim poruku mom narodu. Voleo bih da mi se pridružite u mojoj svesnosti. Spoznajte moje prisustvo u osnovi vaših događaja. Vidite ispod tkanine površinskog sveta, kao što to ja vidim, Carstvo Nebesko koje izranja u celokupnoj svojoj veličanstvenosti. Tokom narednih nekoliko prelazaka Zemlje oko Sunca, vaša spoznaja istinskog sveta će se uvećavati. Jer to je moj svet, IZRANJAJUĆA SVETA STVARNOST, i zbog njene pojave na Zemlji sve stvari biće učinjene novim. Stari svet, svet istorije bio je organizovan na principima straha. Moj svet je organizovan u ljubavi.Na samom početku, dao sam vam jednostavno uputstvo da su ova Zemlja i svi materijalni svetovi ka kojima bi vodila, dati vama radi uživanja, uz jedini uslov da se ne ponašate nasilno jedni prema drugima. Kada ste dobili ljudski oblik, dao sam vam savet o pravoj ulozi straha u biološkom poretku. Ali vi ste bili nestrpljivi da započnete svoj dimenzionalni rad. Preokupirani pojavnim mogućnostima, niste mi posvetili punu pažnju. Sada ste možda sposobniji da razumete. Strah ima malu ulogu u Stvaranju. On funkcioniše kao sistem upozorenja, savetujući svako svesno biće da se čuva mogućih bioloških ozleda. Njegov zadatak je da zaštiti ljudsko telo. On nikada nije bio zamišljen kao nešto što treba da podstiče ljudska bića. Tamo gde se strah poštuje kao izvor pokretačke snage, svesnost iščezava. Do Pada je došlo kada su ljudi svoju pažnju usmerili prema strahu, kada su dali punu verodostojnost logici straha i počeli da delaju prema njenim uputstvima. I tamo gde je jedina svrha straha bila da, u izuzetnim situacijama, upozori ljudska bića, da ih zaštiti od ponašanja koje bi dovelo do bioloških oštećenja, on je odjednom bio svuda, predstavljajući pravu pretnju. Što se ljudsko ponašanje više okretalo ka strahu, čovečanstvo je sve manje bilo svesno mog Prisustva i počelo je da posmatra sebe kao mnoštvo odvojenih, izolovanih jedinki. U zbrci koja je nastala, ego je preuzeo kontrolu. Pad, ma koliko daje bio nesrećan, nije ugrozio razvoj mog tela. Bremenitost se nastavila bez zastoja. Tragedija Pada je bila u tome stoje on uskratio svesnu raztnenu između Tvorca i Tvorevine. On je presekao vezu čovečanstva sa inteligencijom koja je trebalo da ga vodi. Moje vodstvo dolazi iznutra. U stanju Pada, ljudi su tražili vodstvo spolja. Kada su ljudska bića smernice za svoje ponašanje preuzela iz sveta koji ih okružuje došlo je do suprotnog efekta; spoljašnji svet je postao iskrivljen i konfuzan. Kada su ljudi u materiji, umesto u duhu, videli svoj smer, odrekli su se i materije i duha; ravnoteža je izgubljena; jedina stvaralačka ljudska odlika je zanemarena. I tako de dogodilo daje rođena ljudska istorija. Moji anđeli su se suočili sa zadatkom čuvara stada polusvesne vrste u njenoj početnoj fazi razvoja; strpljivo su podsticali njenu inteligenciju, štitili je od izumiranja, čekajući, stalno čekajući, doba koje je nastupilo sada.

Doba koje je nastupilo sada.

Moja ljubav i moja svest uplovili su u ljudsko vreme na vetrovima Novog Neba. Nova Zemlja počinje da poprima oblik. Izranjajuća Stvarnost, ukorenjena u ljubavi; poštovanje i miroljubiva saradnja počinju da naseljavaju površinu Tere. Za vas, moj dolazak deluje kao dugačak proces koji se završava samo jednim događajem. Za mene, moja inkarnacija je samo jedan događaj, koji ljudska vrsta može prihvatiti samo kao proces. Pridružite mi se sada, kao što to rade mnogi širom Zemlje, čineći svesnim u ljudskom vremenu ono stoje već Stvarnost na Nebesima. Tvorac i Tvorevina sjedinjeni u fizičkom telu. Jer, Jedan je Život koji pulsira unutar svakog tela. Sada samo treba da se sjedinimo u svesti, u svesnosti, i sve će biti ispunjeno prema proročanstvu. Ovo su dani koji su određeni za dolazak, i oni koji žive u ovom vremenu odabrani su da ih vide. Vi ste moja generacija, generacija mog Večitog Duha. Vi ste oni koji ste me sledili od trenutka kada sam prvi put došao da se odmorim na ovoj Zemlji. Tražio sam načine da vas naučim putevima ljubavi, kako vas strah ne bi uništio. Došlo je vreme kada zabluda generacija mora prestati. Moja inteligencija okružuje Zemlju obručem duhovnih frekvencija čija se amplituda svakodnevno povećava. Potrebno je samo da okrenete srca prema meni, da budete mirni i da slušate. U ljubavi, primičete moju inteligenciju. Što više budete voleli, više ćete razumeti. Povratak na unutrašnje vodstvo je počeo. Istina prodire kroz ljudske umove i srca. Prekinuta i isprekidana veza sve više krči put ka istinskom učestvovanju u inteligenciji, istinskom deljenju mudrosti između Tvorca i Tvorevine. Iz centra na Suncu, odmarajući se u moru večitog mira, anđeli čekaju, kao što čeka i Zemlja, na plavobeli simbol i žižu Univerzalne Istine. Pozornica je potpuno spremna. Živa Informacija je dostupna na svakom mestu. Uskoro će čovečanstvo shvatiti šta se dešava. Ne funkcionišući više kao pet milijardi izolovanih pojedinaca, već izdižući se kao Jedinstveno Biće, skoro, vrlo skoro, Sveto i Ujedinjeno Dete Večnosti će ispuniti svoju sudbinu. Staje od svega toga delo Večitoga? Šta od svega toga izvire iz čovečijeg srca? Ja se izdižem iz ljudskog srca. Bremenit trenutak, bremenita četvrtina veka. Širom univerzuma, sva svesna bića posmatraju. Ukoliko se čovečanstvo odluči da upita za smer, dolazeće Buđenje biće najveličanstveniji spektakl bilo kad viđen od vremena milosti.

Izbor je na ljudima. Neki su ga već načinili.

III DEO – SVETO SRCE

Osećate li unutrašnje pulsiranje svoga srca? To je Jedno Sveto Srce u srži sveg života koji osećate, Jedno, koje pulsira unutar mnoštva. Mnoštvo ulazi u Večiti Život kroz spoznaju Jednog unutar njih. Pozivam te da upoznaš večiti mir u srži svog bića. Ono što se nalazi između tebe i spoznaje nije obuka, već želja. Želja da upoznaš sve svoje strahove, sve svoje ljudske bolove i tuge, sva tamna mesta u svom srcu. i da ih sve ponudiš meni. Da bi upoznao mir, da bi naučio ono što želim da te naučim, potrebno je samo da ne učiš. Da bi uklonio svoje strahove, doći ćeš da deliš moje Prisustvo. Zato, dođite k meni, vi koji ste gladni i žedni, vi koji stradate, vi koji žudite za boljim putem, vi koji osećate da ste opterećeni ili potlačeni. Dođite k meni, svi vi koji ste ozlojeđeni, vi koji osećate nejednakost i nepravdu. Donesite mi sve što vas muči, ne zadržavajući ništa, ispovedajući sve što osećate. Ja ne sudim. Sve dočekujem dobrodošlicom. Ponudite to mom Svetom Srcu u kome gori večita vatra moje ljubavi. Uzeću vašu tugu i vratiću vam mudrost. Uzeću vaše suze i vratiću vam blagoslov. U meni gori Plamen Večite Ljubavi koji je goreo još mnogo pre Avrama, i Isaka, i Jozefa, Plamen koji je goreo mnogo pre Adama i Eve. Pre postanja sveta, kakvog ga vi znate, moja ljubav bese. I dugo posle zaboravljanja ovog sveta, ja ću voleti. Voleo sam te u postojanju i sada te zovem. Ustani, moja ljubavi, moj ljudski stvore, napusti svoje drevne bogove. Deset hiljada sićušnih strahova uzdiglo se na pijedestale bogova paloga sveta. Tokom ćele vaše istorije oni su se tovili na vašem žrtvovanju, vukući ljude u podljudsko stanje, gde je svest smanjena, opažanje maglovito, a materija postala grob. Epoha njihove dominacije se završava sada, a ja ću učiniti da situaciju vidite jasno. Strah se ne nalazi u interesima opstanka nijednog ljudskog bića, kao ni ponašanje koje kod drugih izaziva strah. Pozivam vas da se jasno suočite sa izvorom svoje opsesije, izvorom celokupnog ljudskog zla. Pustite da strah stane ispred vas obnažen i razgolićen. Pridružite mi se u posvećenom prostom u trajanju jednog sata, i dozvolite da neutrališemo strah tako što ćemo ga apsorbovati u našu ljubav, u ono šta Sam Ja, u ono što ste vi, u mir Večitog Bića. Ne tražim ni od koga da se pretvara da se ne boji; samo tražim da sve strahove predate meni. Ne odbacujte u stranu ono što tišti vaše srce, na taj način ćete uvek ostati za pedalj udaljeni od života i izlečenja. Prihvatite ono što osećate i u tom prihvatanju, prepustite svoja srca meni. Pustite da ode sve što uznemirava duh. Prihvatite opuštanje koje omogućava strujama moje ljubavi da teku kroz sve ono što ste vi, da isceljuju, osvežavaju, blagosiljaju. Ne postoji ni jedan razlog koji bi opravdao strah, kao što ne postoji ništa proisteklo iz straha što bi moglo doprineti stvaranju boljeg sveta. Oni koje pokreće strah, bez obzira na način na koji pravdaju takvu svoju aktivnost, rade na zadržavanju sveta u mraku. Dela čija je pokretačka snaga strah neminovno rađaju tugu, kao što je neminovno da se sejanjem semena neke biljke požanje isto seme. Iz ljubavi se može plakati, iz ljubavi se može brinuti, ljubavlju se može podstaknuti lečenje slabog ili nadmenog duha, ali ljubav nikada ne reaguje u besu. Ljubav ne gaji mržnju, niti podstiče osvetničke strasti. Ljubav ne poznaje nepravdu izuzev jedne: nepravdu odricanja zajedništva Tvorca Neba i Zemlje sa ljudskom dušom. Oblikovao sam svako ljudsko telo, um i srce, kao hram u kome bi moj Život, moja Istina i moja Ljubav mogli pronaći dom na Zemlji. Pa ipak, moj Duh biva odbačen svaki put kada ljudski izbor opravda prisustvo zlih duhova u mome domu. Zli duhovi, opasni duhovi – depresija, nespokojstvo, ozlojedenost, ljubomora, mržnja, bes, pohlepa – mnogo ih je i svi imaju svoje korene u iskrivljenoj logici straha. Misli straha nisu moje misli. Putevi straha nisu moji pute vi.

KAO ŠTO SE SENKA RASTAČE NA SVETLOSTI, TAKO SE I STRAH RASTAČE U MOME PRISUSTVU.

U jednom trenutku tokom narednih četvrt veka, svaka ljudska duša će se naći u situaciji da izabere između boga ljubavi i boga straha. Povećanjem moga Prisustva, preda mnom će uzmicati iluzije koje su iscrpljivale ljudsku vitalnost. Ne vezujte se za nešto čega uskoro neće biti. Stajao sam svih ovih godina pored vas, bio sam vaš brižni pastir u vremenima vašeg mraka. Ako ste bilo kada voleli, deco moja, tada me čujte. Ustanite u radosti. Pozdravite me izborom ljubavi. Tim izborom počinju sve veličanstvene stvari, moja svest i učestvovanje u stvaranju koje dolazi. Da li ste spremni da dozvolite da vaše brige budu raznesene povetarcem koji danas duva? Da li ste spremni da dozvolite da jutarnji vazduh otkloni vaše strahove? Da li ste spremni da dozvolite suncu da obasje ono sve što ste vi? I da li ste spremni da se, tako rasterećeni, odmorite za trenutak i pozovete mene u vaše živote? Ne budite nestrpljivi kao dete koje pred zaključanim vratima neprestano drmusa kvaku ne ostavljajući je ni za trenutak, kako bi mu roditelji mogli otvoriti sa druge strane. U svakom trenutku kada je vaša pažnja potpuno prisutna, kada sva napetost iščezne, moja inteligencija će vas nadahnuti, moja ljubav će vas voditi. Iz unutrašnjosti vašeg srca, iz same suštine vašeg duha, uz unutrašnjosti svake ćelije, svakog molekula, svakog atoma vašeg tela, otkriću vam sve ono što je potrebno da znate da biste bili zdravi, srećni i zaljubljeni. Poverujte u mene istinski još jednom, kao što ste to činili kada ste bili mali. Moj Duh nije spoljašnjost za vas. Moje vodstvo nije natprirodno. Ja sam unutar vas. Setite se ko ste. Ja sam bio s vama kroz sva vremena. Pridružite se struji moga Duha dok teče ka površini iz dubine vašeg bića. Osećajte kako se podiže i pada sa vašim disanjem. Vaš vlastiti život! Kako je uzvišen! Kako se sve više širi! Ja sam život koji je sazvao ćelije vaših prvih organa. Moja ljubav je uklopila vaše ime u oblik. Majušne oči vašeg zametka prvo su se kristalizovale po šemama moga opažanja, a vaše uši se formirale oko rezonance moga Sveta. Oko osobenosti moje ljubavi prema vama, vaše telo se uobličilo. Ne pokušavajte da živite svoj život tamo gde nema moje svesnosti, boreći se kao biljka u pustinji. Obilje je pravo po rođenju za sve one koji dele moju svest. Stupite u moje Prisustvo. Uživajte u potpunosti života! Bujajte! Postanite sve ono što vam je namenjeno da budete! Ne postavljajte filtere nad mojom svesnošću, da biste je izvrnuli, protumačili, prekrojili u neku šemu straha. Oni koji to čine stavljaju masku na svoja opažanja; oni vide samo svoja vlastita objašnjenja. Oslobodite se svih tumačenja života kojima je potrebna napetost da bi se održala. Potpuno se opustite u obilju moje sadašnje ljubavi i dozvolite mi da vam pokažem put. Moje Sveto Srce je uvek otvoreno, ono poziva, želi dobrodošlicu. Dođite kroz veo emocija koji nas je podelio, pronađite dom u svesnosti sebe kao dela mene. Nemojte umanjivati niti uveličavati ono što muči vaše srce. U potpunosti ga dozi vite, i pružajući ga meni, spoznajte Prisustvo koje ostaje neuznemireno iza svega toga, isto Prisustvo koje vas sada doziva kući. Oslobodite se osećanja spoljašnje definicije. Osetite vaše korenje u mome Biću. Osetite Večitu Ljubav u svojoj srži i živite u miru. Dok osećate mir koji natapa svu večnost, dok se odmarate ispunjeni u mojoj prirodi, u jednome sa celinom onoga što sam ja, tada i samo tada, donesite pravovremeno svoje odluke. Radite sve što činite iz centra mira, iz centra u mom biću. Prihvatite moj Sveti Duh u vaš svet. Dozvolite mi da se pročistim kroz vas u Zemlju. To je način na koji se odvija moj dolazak. Neki me poznaju kao Hrista, neki ne. Ali gde god su srca otvorena za prenošenje svojih tereta zaradi istine, gde god su ljudi otvoreni za viđenje stvari kroz oči ljubavi, tamo ja ulazim. Da blagoslovim. Da izlečim. I da učinim sve stvari novim.

IV DEO – PROBUDJENI

Ja ne dolazim na ovu Zemlju zato što su učitelji izneli ove istine niti zato što su ljudske vode stvorile dela koja treba slediti. Moje Prisustvo dolazi kao što žuboreći potoci dolaze sa brda u proleće. Niko se čak ni ne seća kiša visoko u planinama, ali iznenada u svim gradovima i selima, voda se javlja, spuštajući se niz klance, izvirući u desetinama hiljada izvora, talasajući se kroz stotinu virova. Zahvalan sam svakome od vas koji odabere prolazak kroz emocionalni veo da bi stupio u moje Prisustvo. I zahvalan sam na onome što možete učiniti da mi pomognete da dovedemo usnule iz vaše rase u radosti novog sveta. I, mada možete biti pristalica neke omiljene tehnike ili škole razmišljanja koja je pomogla vašem buđenju, mom dolasku najbolje možete doprineti tako što nećete predavati metode, već što ćete sami biti metoda. Ne poklanjajte suviše pažnje bilo kojoj školi ili pristupu, već mi bolje pomozite da nastavim stvaranje klime u kojoj desetine hiljada škola i pristupa mogu cvetati. Niko od vas nije glavni – kao u staroj hijerarhijskoj šemi ljudske organizacije – zato što je svako od vas glavni u biološkoj šemi organizacije koja vodi sav život unutar mog tela. Posmatrajte gusenicu kako polako klizi preko tla. Gledajte kako se kreće. Gledajte kako protiče. Tako ja vodim moje čovečanstvo kroz vreme, kroz njihove vlastite organske ritmove, ciljeve, postojanja i značenja, i tako se moj dolazak odvija.Ukoliko želite da saznate centar svega što se javlja na vašoj planeti, postanite sluga svega. Ljudsko srce puno ljubavi je mesto iz koga upravljam sadašnjom promenom. Oni koji dele moju oduševljenost davanjem, koji obasipaju blagoslovom svakoga i u svakom trenutku kroz svoju ljubav i dobru volju, oni su centar. Svaki onaj ko se usredištio u meni je centar; jer onda postoji samo Jedno – a to sam Ja. Ne brinite se ukoliko vaši prvi napori da se uskladite sa ciljevima Svetoga Duha odmah ne budu dali rezultate koje ste očekivali. Ne očekujte ništa, sem da će se vaše strpljenje i doslednost u davanju ubrzo i u pravom trenutku, kao što se spaja kvačilo sa motorom, uklopiti sa Izvorom, Poreklom, Darodavcem svakog dobrog i savršenog poklona. Jer ja sam Izvor svih blagoslova i vrelo sve Istine. Ja sam onaj koji postoji pre početka, Tvorac u Vrtu, i onaj koji ostaje večan posle svakog iščezavanja univerzuma. Dao sam svoje Biće da bi svi imali život i u mom davanju nema rezervisanosti. Namesnici moje inteligencije povremeno dolaze da se odmore u mestima moga Bića koja usmeravaju pojavni razvoj, jer su ljubavi dali celokupne sebe, i tako, u davanju, dolaze da spoznaju i svoga Boga i sebe same. Poželite dobrodošlicu Svetome Duhu u vaše živote. Dopustite da moji pokloni Zemlji budu dati kroz vas. Gde god da idete, šta god da radite, pomozite ljudima da budu spokojni, širite osećanje blagostanja. To je jedan od najlepših poklona koji možete dati, jer oni koji prime ovaj poklon počinju da otvaraju srce i postaju sposobni da čuju moj glas. Glas novog zdravog razuma koji se javlja na vašoj planeti moj je glas, podjednako izvestan kao stoje izvestan i obim moje večne ljudske pesme. Došao sam na ovu Zemlju da bih pevao moju ljudsku pesmu, a moja pesma je dozvala vaša tela iz zemlje i vaš duh iz sunca. Pevao sam vam u postajanju, moja tvorevino, moj ljudski duše. Odabran si za ovaj svet da bi mi mogao pomoći da nastanim ovaj univerzum nečim nežnijim od kamena, a ipak manje strastvenim od zvezda, nečim što potiče od mene samog. Pozivam te u punu čovečnost; u probuđen svesni život u mome Prisustvu. Dođi, prikloni se putevima ljubavi. Postani moj prijatelj i partner u isceljenju Zemlje i stvaranju novog sveta. Sada sam spreman da uklopim sve dobro na Zemlji, da ga uskladim, dovedem u harmoniju, u kvalitet ritmičkog pojačavanja koji je izvan svakog ljudskog iskustva. Kada se atomi fizičke supstance postroje u istom smeru, javlja se magnetizam, pojavljuju se potpuno novi zakoni i električne mogućnosti. Gotovo na isti način, kada se ljudske misli i ljubav postroje u smeru mog Prisustva, potpuno nova vrsta ljudske aktivnosti se može pojaviti. Zato sam vam rekao da ćete uraditi veće poslove. Jer znam da u ovom vremenu Planetarnog Trojstva, ja neću biti samo jedan čovek koji govori mnoštvima, već da ću ja biti mnoštva, i da će nove energije i novi nadbiološki principi uvećati moja dela. Obim u kome činite dobra dela na Zemlji govori o tome u kolikoj ste meri već podstaknuti mojim Svetim Duhom. Ali sve dotle dok toga niste svesni, samo ste delimično delotvorni. Samo slučajno, s vremena na vreme, naslućujući povezanost, bez neke jasnije predstave o tome zašto ili kako. Počnite da živite svesno. Priznajte moje Prisustvo u sebi. Molite me za savet: Pojačaću vašu delotvornost hiljadustostruko. Kada se ljudskom obličju omogući da radi pravilno, Jedan Sveti Duh se ovaploćuje u mnoštvu ljudskih života. Svaki od ovih zdravih ljudskih stvorova poznaje Sveti Duh kao njegov ili njen vlastiti duh. To su Oni Probuđeni, koji su vratili korišćenje svojih tela, umova i srca Bogu, ljudske duše koje su odabrale da ostanu potpuno inkarnirane. Probuđeni preuzimaju odgovornost za svoje neposredno opažajno polje. Oni znaju ko su. Oni su moji kanali na određenim geografskim područjima. Probuđeni ne odvajaju svoja duhovna sopstva od svojih svakodnevnih poslova. Oni preuzimaju odgovornost za to što jesu večna božija bića, i oni su voljni da unesu Stvarnost u svaku ljudsku aktivnost. Oni ne prezaju da ponude isceljenje kada se isceljenje traži. Kada opaze situaciju u kojoj će ulazak Svetog Duha olakšati breme svih zabrinutih, oni se ne povlače, u strahu od kritike, osude ili skretanja ljudske pažnje. Probuđeni su zdrave ćelije u mom planetarnom organu inteligencije. Oni su moji učitelji, iscelitelji, sveštenici i sveštenice; oni su novi lekari i novi advokati. Oni uče o zakonima ljubavi, zakonima zdravlja, zakonima stvaranja. Oni pomažu u otklanjanju svega što zamračuje opažanje i smanjuje mogućnost osećanja Boga. Oni ne vode ljude za sobom, kao u starom svetu. Oni usmeravaju sve koji su otvoreni ka unutrašnjem vodstvu obitavajućeg Duha. Oni su anđeli koje sam poslao, ne da bi pričali o udaljenom Bogu, već da borave na Zemlji, da budu primer istine sami po sebi. Hiljade probuđenih već obasjava ovaj svet, a uskoro će ih biti mnogo više, inkarniranih muškaraca i žena, koji će se svi sresti u ljubavi. Probuđeni dele moj Duh i moju moć. Moje prisustvo dela kroz svakog od njih. Kroz njih ja učim, lečim i opraštam grehe. Kada neki od ovih Probuđenih oprosti grehe, Ja sam taj koji oprašta, i kada neki od ovih Probuđenih izleči, Ja sam taj koji leči. Moje prisustvo deluje na sve iznutra, ali kada je moja unutrašnja aktivnost praćena spoljašnjom aktivnošću Probuđenih, mnogo je lakše za ljude da postanu celina; jer Istina tada ne predstavlja apstrakciju, već očiglednost iskustva. Sveti spisi mogu voditi ljude ka mom Duhu, ali moj Duh je onaj koji dela kroz ljude koji žele da promene svet. Sada vas šaljem kao poslanike moje inspiracije. Uveravam vas da ćete uspeti. Doba se promenilo. Idite napred sigurno, znajući da će ova učenja, ove Istine biti dočekane Dobrodošlicom.


V DEO – VELIKA PODELA

Kroz moje propovedi na brežuljcima Galileje, gotovo pre dve hiljade godina, posejao sam seme razuma da bi pripremilo čovečanstvo za moje Buđenje. Najgore posledice Pada su prošle. Ljudska vizija se uspela ponovo gotovo da same ivice spoznaje; bio je to trenutak za početak ponovnog unošenja svetlosti u svet koji je suviše dugo spavao. Inkarniran kao Isus iz Nazareta, počeo sam da podučavam i lečim. Bilo je to vreme da se podsete moja ljudska stvorenja da nisu stvorena za tako primitivan život, da se Prisustvo približava u ne tako dalekoj budućnosti i da će dovesti do novog ljudskog poretka, zasnovanog na ljubavi, usredsređenog u Bogu. Za moja učenja je potrebno vreme, vreme da se postepeno uvuku u tvrdokorne, vekovne šeme ljudske mržnje i straha, vreme da se postepeno pripremi ljudska svest, kako bi u ovom dobu kolektivnog buđenja najveći broj ljudi mogao odabrati put ljubavi. Ako bih se sada probudio u ljudskoj svesti, bez ustezanja, samo u tri dana sve stare institucije straha bile bi do temelja uništene tako da ne ostane ni kamen na kamenu, i u ista ta tri dana izronio bi Novi Hram mog Živog Prisustva, sa ljubavlju ustoličenom u centru svih ljudskih pobuda. Međutim, radi vašeg dobra, ja se suzdržavam; jer ako bi se sve to dogodilo uistinu u tri dana, samo bi mali broj ljudi preživeo preobražaj. Zato vas budim postepeno, počevši pre tri veka, koja se poklapaju sa onim što vi nazivate Industrijskom Revolucijom, da bih sada, u ove poslednje tri decenije koje prethode 2011. godini, dramatično ubrzao buđenje. Na ovaj način promene se odvijaju sporije; ali one stižu sa sigurnom neminovnošću. Moje Prisustvo reorganizuje svako ljudsko biće, svaku ljudsku delatnost. Zemlja se uzdiže iz pakla vladavine straha, u raj gde vlada ljubav. Kako se Dvadeseti Vek približava svome kraju oni koji su postigli mir unutar sebe videće da se njihovi životi sve više poravnavaju sa jačajućim poljem moga Prisustva. One koji se boje sve teže će se suočavati sa svojim obmanama i promenom. Plašljivima neće biti lako ovih dana; jer oni će se povlačiti iz moga Duha, terajući sebe zbog toga u krizne situacije planirane da podstaknu promenu srca. Moja svest je dostupna svima, ali vreme čekanja daje prihvatite uskoro će proći. Došao sam ovde da delam. Uskoro će moje delovanje početi. Oni koji ne prihvate moj poziv za život na kraju će biti razdvojeni od onih koji to učine. Korov i kukuruz mogu zajedno rasti na njivama, ipak u vreme žetve, njihove sudbine su drukčije. Ne bi bilo milosrđe zadržati večno u svesti one koji pružaju drugima razlog za strah. Dolazim kao Duh Istine da pomognem onima koji žive po zakonima ljubavi, i da pozivam one koji to ne čine. Dolazim sa Velikim Mačem Podele da odvojim one koji uništavaju od onih koji stvaraju. Svi će me sresti, u iskrenosti ili obmani. I što godine budu više prolazile, ova dva puta će se sve više udaljavati. Sukob ne može postojati tamo gde je Istina na delu; on se javlja samo tamo gde je neistina. Gde se istina poriče, mehanizmi samouništenja stupaju na snagu. Ljudi se razboljevaju zato što im je dosta samih sebe; ljudi umiru zato što ne opraštaju. Bolesti ne izazivaju klice, otrovi, virusi, prevelika radioaktivnost, mikrobi, bakterije ili bilo koji drugi fizički razlozi. Takve stvari su uvek prisutne; na hiljade njih prolazi svakodnevno kroz svako zdravo ljudsko telo. Oni su destruktivni samo kada ne prođu kroz ljudsko telo već se zadrže u njemu. Samo je jedan razlog zbog koga se klice i otrovi zadržavaju u ljudskom telu, a to je prisustvo zlog duha u tom telu. Koliko će telo čoveka ili žene oboljevati, zavisi od stepena u kome je zao duh ugošćen i sa dobrodošlicom primljen u život pojedinca. To je regulacioni mehanizam, načinjen da spreči destruktivne duhove fizičkih tela. Zli dusi su negativni stavovi, rušilačke emocije ukorenjene u strahu. Među češće zle duhove spadaju zlovolja, ljutnja, stid, krivica, strepnja, mržnja, pohlepa, osveta, ljubomora. Sve su to nevešto prikriveni oblici straha, njihovo prisustvo u ljudskom sistemu proizvodi štetne sile, nešto što napada i samo sebe. Povećanjem moga Prisustva na Zemlji, ljudskim bićima postaje sve lakše da osete ozdravljenje. Lečenje je uvek na dohvatu ruke, onoliko blizu koliko i poštenje, onoliko blizu koliko i ljubav. Probuđeni, koji se u ovom dobu podižu sa mnom, vide da samo njihovo prisustvo iznosi na površinu nepoštenje, kako bi se moglo rastočiti na svetlu, da oproštaj može očistiti svest svih onih koji će poslati celina. I kao što sam to učinio u Jerusalimu i na brežuljcima Galileje, učiniću ponovo kroz Probuđene, izgnaću zle duhove i isceliti kroz oproštaj greha. U poslednjim danima ovog istorijskog doba može se desiti da nekoliko nevernih gradova bude izolovano, i da se u tim mestima dogode izvesne dramatične pojave. To nije moj prvenstveni izbor u načinima vaspitanja. Ali tamo gde se ljudi ne otvore da bi Sveti Duh mogao nežno da ih vodi, tamo gde uporno odbijaju učenja koja sam probudio medu njima da bih širio novosti o mome dolasku, gde se ne obaziru na mnoge glasove ljubavi koji se obraćaju čovečanstvu sa svih strana, tamo, na tim mestima, pokrenuću događaje koji su namenjeni podsticanju potrebnih promena u srcima. Nadam se da to neće biti često potrebno. Ukoliko mi sada pomognete u radu na učenju, možda to uopšte neće biti potrebno. Sve što predstavlja isceljenje ljudskog sveta dogodiće se tokom sledećih nekoliko godina, i znajte daje to za dobro svih. Neka vas ne brine sudbina onih koji ne prihvataju moj Duh. Njihova priča je daleko od završetka. Ja brinem o svakom pojedincu na način koji najviše odgovara njegovim ili njenim potrebama. Svet ljudi je u dobrim rukama. Kada vi i najveći deo sadašnjeg biološkog života budete raspršeni medu zvezdama, a okeani zamene mesta sa kopnom, nakon što se polovi premeste i nove planine izrone iz ravnica, tada će ovi koji sporo uče biti ponovo dozvani iz carstva minerala u kome će dremati, da bi ponovo učili o inteligenciji i ponovo se našli u situaciji da biraju između ljubavi i straha. I dokle god postoji jedan, samo jedan, koji se ponovo opredeli za strah, on će ostati da spava dok ostali budu putovali, ali u novo određeno vreme, ponovo ću ga probuditi – i još jednom i još jednom ako bude potrebno – sve dok onaj kome je namenjeno da bude svestan ne prihvati moju ljubav i ne pridruži mi se u radosti i sreći. Jer ako sam u stvaranju ljudskog bića stvorio stvorenje koje mora po svojoj slobodnoj volji odabrati prihvatanje slobode koju samo Duh Ljubavi može preneti, na kraju to stvorenje će izabrati najbolje. Ne zato što mu ne pružam izbor, već zato što ću mu davati, i davati, i ponovo davati mogućnost izbora, sve dok ne nauči prirodu ljubavi i dok mu ne postane draža svesnost od spavanja u neznanju i strahu. Još samo malo i iluzije istorijskih vremena više neće biti. Kao što se pena sa talasa okeana ponovo preobražava u nedrima večitog mora, tako i ljudska drama prolazi. Vaš svet se menja. I sve brže će se menjati. Uskoro će sve godine ljudske istorije do trenutka Buđenja nestati u snu. Sve ljudske pobude će poticati iz ljubavi mog Večnog Prisustva. Nebo će se ogledati na Zemlji. Tvorac svih zvezda na nebu će se odenuti u dražesne biološko ruho plavo-belog sveta. Upravo u ovom vremenu ste inkarnirani da biste olakšali preobražaj. Pomozite mi da usmerim ljudske živote, koji su zbunjeni sa nestankom starih hramova. Usmerite ih ka novim organizacijama koje se javljaju svuda gde ljudi počinju da vole.


VI DEO – ISCELENJE NACIJA

Puno je toga što vi, probuđeni 1980-tih i 1990-tih godina, možete učiniti da olakšate ljudskoj porodici ovu promenu. Istorija dve sledeće decenije je tabula rasa (neispisana tablica) koja čeka na one što će poželeti dobrodošlicu mom Duhu u svojim životima. Ljudsku istoriju je odredio strah. Pozivam moje inkarnirane duhove da mi pomognu da je nežno otpakujem, kao što se otpakuje poklon, izvlačeći iz nje najbolje što je u njoj bilo, i usmeravajući sve stvari u moje Večno Prisustvo. Zahtevam od tebe koji si primio ove reči i koji si sposoban da ih razumeš, da upotrebiš svoju inteligenciju, svoju oštroumnost, sva sredstva izražavanja svojstvena tvojoj kulturi koja su ti dostupna samo za jedan cilj, a to je da mi pomogneš da ovaj najveći od svih ljudskih preobražaja bude što lakši. Ovih nekoliko narednih godina je kao rađanje deteta; pomozi da rođenje bude lako. Upotrebi svo svoje kulturno umeće da oblikuješ medijske prezentacije koje će izvući one usnule od tvoje vrste iz iluzija koje ih vezuju. Usmeri tvoje lokalne i nacionalne donosioce odluka ka najvećem od svih bogatstava – inteligenciji. Da li vaše vođe ubrajaju medu svoja bogatstva inteligenciju Tvorca koji je oblikovao vaš svet u utrobi vremena?

INTELIGENCIJA SPOSOBNA DA USKLADI RAZNOVRSNOST SVIH ĆELIJA U LJUDSKOM TELU PODJEDNAKO JE SPOSOBNA DA USKLADI RAZNOVRSNOST LJUDSKE PORODICE. To nije ostvareno kroz nametanje bilo čega stranog, već kroz uklanjanje svega stranog, kroz uklanjanje pojmova i iluzija proisteklih iz straha, koji su onemogućavali ljudsko opažanje Stvarnosti kroz istoriju. Mojoj inteligenciji možete postavljati pitanja, ona je voljna da pomogne u rešavanju svakog problema kada je pozvana. Ukoliko ste spremni da oslobodite prostor za rešavanje vaših nacionalnih i međunarodnih sukoba, osobe odgovorne za svaku naciju moraju doći do jednostavne odluke – odluke da daju šansu Bogu, da načine prolaz za spoznaju koju bih im ponudio. Ulazim svuda gde sam pozvan. Ulazim u svest svih koji se mole. Ljudi koji me često pozivaju sve više se navikavaju na način dolaska moje svesnosti; oni postaju vični u predstavljanju mojih perspektiva uz minimalna odstupanja. Moj način spoznaje počinje da utiče na njihove procese donošenja odluka. Sukob se završava. Mir se širi. Postoji neko ko shvata sa čime se suočavate, neko ko shvata i razume politiku koja će dovesti do mira i obilja na planeti. Postoji neko ko razume – Biće, iza svih bića. Pozdravite me, moja deco, poželite mi dobrodošlicu u vaša dela. Dozvolite mi da uklonim strašne likove koji su pomračili vašu moć zapažanja, dozvolite mi da vam pomognem da jasno vidite ono što se dešava na Zemlji i smer koji je za vaše dobro. Ova duhovna suština svake nacije postoji u stanju harmonije sa duhovnom suštinom svih drugih nacija. Istorijski sukobi između nacija nikada nisu bili sukobi između suština tih nacija, već samo između forme tih nacija. Državne strukture mogu prihvatiti izazov istinskog predstavljanja kolektivnog duha svog naroda. Ili mogu prihvatiti lažne predstave o sebi izlivene u materijalnoj pohlepi, ukorenjene u strahu. Pojave iznikle iz straha se sukobljavaju; one se ništa bolje ne uklapaju jedna u drugu nego što to čine komadi slagalice, od kojih je svaki ukalupljen u ledu. Strah je uništio međunarodne odnose. To je postigao tako što je najpre uništio moć opažanja pojedinca.

Nacije se leče zato što se ljudi leče.

Čovek koji prihvati predstavu o sebi kao stvarnost onoga što on jeste, ne poznaje sebe. Nema nikakve razlike da li je takva predstava „dobra“ ili „loša“, da li je ona čovekova vlastita kreacija ili je takvom vide drugi. Takav čovek je van dodira sa svojim duhom, nepoznata mu je stvarnost njegove sopstvene prirode, on živi mit a ne život. Žena koja očekuje od drugih da odrede njenu ulogu, uprkos njenom istinskom osećanju koje, isto tako je izvan dodira sa svojom suštinom, odsečena od svoje istinske duhovne prirode. Takvi ljudi znaju da ne poznaju sebe. U odnosima sa drugima oni se boje da bi njihovo nepoznavanje sebe moglo da se otkrije. Osoba sa predstavom o sebi koju želi da održi u biti je uplašena. Zato ljudi imaju štitove. Zato ljudi imaju koplja. Zato ljudi imaju mačeve. Oni se boje da bi mogli saznati iznutra nešto o sebi. Moja je želja da vas vratim natrag u dodir sa vašim vlastitim zaboravljenim namerama, da podsetim svakoga od vas zašto ste odabrali da se inkarnirate na ovoj Zemlji i zašto ste grupisani sa ljudima određene nacije. Kroz vaše odvajanje od svrhe vaše duše, pali svet se održavao. Samo kroz neprestano odvajanje vas od vaših vlastitih korena, od vašeg vlastitog duha, istorijska iluzija može da opstaje. Gledam u srce svake nacije i vidim dete. Predivno dete. Čeka. Čeka priznavanje i oslobođenje. Ne postoje sporovi između bilo koje od mojih nacija – samo između pojava i iluzija izlivenih u strahu. Političke vođe koje će preživeti ovaj preobražaj su one koje predstavljaju duh ljudi iza sebe. Preimućstvo svake vlade je u tome što može da uskladi svoje aktivnosti sa duhom svoje domovine. Duh svake nacije je aspekt mog Večnog Duha, zamišljen da podstakne populacije geografskog područja, zamišljen da udahne moje stvaralačke težnje na tom mestu. Svaki od mojih nacionalnih duhova je komplementaran jedan sa drugim. Iza svake nacionalne razlike je podstruktura suštinske povezanosti, praktični i organski sklop koji je u stanju da rukovodi zdravim međunarodnim odnosima. Od nacija na Zemlji se ne traži da prihvate uključivanje bilo kog stranog autoriteta, već, naprotiv, da se vrate na svoje zaboravljeno duhovno naslede, da što bolje ispitaju svoje vlastito poreklo, svoje nacionalne strasti i interese, da počnu inteligentno da rade na svojim vlastitim zaboravljenim duhovnim ciljevima. Moj dolazak ne znači kraj različitosti. Ja sam onaj koji će dozvoliti cvetanje ljudske raznovrsnosti kakva do sada nikada nije viđena na Zemlji.

Kao ćelije i razvojni organi tela.

Postoji preko dve stotine različitih vrsta ćelija u ljudskom organizmu, od kojih svaka ima karakterističan oblik i specifičnu funkciju. Svaka od različitih vrsta (ili nacija) ćelija ima svoju jedinstvenu (nacionalnu) perspektivu. Upravo su te jedinstvene perspektive ono što omogućava ukupno usklađeno funkcionisanje zdravog ljudskog tela. Nećete naći nadbubrežne žlezde koje smatraju sebe nekom vrstom etničke manjine, potlačene susednim i mnogo većim bubrezima. Nećete pronaći krvna zrnca koja zamišljaju da su neka izdvojena trgovačka civilizacija. Mnoštvo organa i sistema zdravog ljudskog tela radi zajedno radi celokupno usklađenog funkcionisanja celine. A tako će biti i u ljudskoj porodici. Prvenstven izazov za nacionalno vodstvo je otvaranje kanala za komuniciranje sa Izvorom celokupne inteligencije, istim onim Izvorom koji će otkrivati uporedo sa usklađivanjem sa duhom svog naroda. Samo čekam da mi se vođe svake nacije obrate, da zamole, i ja ću im jasno ukazati na smer koji je najbolji za interese ljudi te nacije. Neka odgovorni za svaku naciju ostanu po strani jedan dan. Samo jedan dan, u kome će se sve spoljne aktivnosti održavati na minimumu, kada će se najstariji u vašim selima na Zemlji okupiti oko logorskih vatri i zajedno posmatrati znake nečega što je izvan njihovog vidokruga. Mnoge kulture su to činile. Ukoliko se za ovu civilizaciju ne bi moglo reći da je hrišćanska u srži, neka bude takav dan, jedan jedini dan, dan molitve. Načinite otvor u vaša životna zbivanja.

VII DEO – NACIJE U PREOBRAZAJU

Ja sam jedno biće. Moje telo je biosfera ove planete. Ljudska porodica je moj organ za buđenje inteligencije. Svrha Dvadesetog veka je da doprinese mom svesnom inkarniranju. Oni koji izaberu put poravnavanja sa jačajućim energetskim poljem moga Prisustva dok njegov uticaj nad Zemljom raste, biće izlečeni i uvedeni u doba obilja koje dolazi. Opstanak u Trećem Milenijumu je rezervisan za duhovno prilagođene. Ključ opstanka nije nadmetanje, već saradnja. Duhovna prilagođenost nije agresija, ona je usaglašavanje sa ciljevima Zemlje i ciljevima njenog Tvorca dok se ovi viši ciljevi ugrađuju u ljudsku promenu. Nacijama Zemlje obećavam da će, ako sa dobrodošlicom primite moj dolazak u vaše procese donošenja odluka i ako vaše načelo bude opraštanje i saradnja, a ne suprotstavljanje, ljudi vaše zemlje spoznaće bogatstvo koje ne možete zamisliti. A to bogatstvo neće biti na uštrb bilo koga drugog, već će doprinositi dobrobiti svih. Ne dozvolite da se nijednoj naciji sudi na osnovu njenog sadašnjeg bogatstva. Čak je i Amerika siromašna mereno aršinom sutrašnjice. Neka nacije, koje to nisu učinile, otvore svoja srca, potraže moje vodstvo i zatraže moje posredovanje. Gde god sam dobrodošao, one koji su me pozvali uvodim u Novo Opažanje. One nacije koje pozdrave prisustvo moga Duha u svojim poslovima spoznaće obilje bogatstva. Videće da su bogatstvo i energija jedno i isto. Energija ima mnoštvo specifičnih tačaka ispoljavanja. Ljudska bića su otkrila samo par njih, ali postoji mnogo oblika energije koje ljudi tek treba da upoznaju. Svaki oblik energije je kanal kroz koji teče Energija Jednog Izvora. Ja sam Izvor sveukupne energije. Iza svih oblika energije, ja volim. Kada je ljubav dozvana u ljudske poslove, ona poseduje magnetsko dejstvo, IZVLAČEĆA ENERGIJA. Ukoliko ima dovoljno ljubavi, a potreba postoji, ljubav će stvoriti otvor kroz koji će proticati Energija Jednoga Izvora. U jednom trenutku tokom godina svoga lutanja, Deca Izrailja su imala dovoljno ljubavi u srcu svoje nacije da stvore oblik energije koji im je bio potreban. Kolektivna privlačnost njihove ljubavi u tom trenutku bila je dovoljna da IZVUČE vodu iz prašine pustinjske stene. Gde god ljubav dođe do izražaja, ona stvara kanal. Energija Jednog Izvora protiče kroz taj kanal u najkorisnijem obliku. Zemlja nikada neće – nikada ne bi mogla – ostati bez energije. Čak i u pravcima u kojima je ljudi traže, energetska bogatstva su daleko od iscrpljivanja. Međutim, kako se budete podizali da biste mi se pridružili u mojoj ljubavi i došli da podelite moju spoznaju, videćete nebrojene nove smerove u kojima treba da tražite vaše energije, nove smerove koji će učiniti da u poređenju s njima sva energija koju su ljudi potrošili od početka vremena do sada izgleda samo kao plamen jedne sveće. I upravo kao što je narod Izrailja lutajući po pustinji imao dovoljno ljubavi da stvori energiju tamo gde energije nije bilo, tako će svaka nacija, poštujući ljubav, ujedinjujući se u ljubavi, deleći moju spoznaju moći da uživa u energiji – i napretku – u izobilju. Voleo bih da nacije vide onako kako ja vidim. Veoma bi brzo izgubile zainteresovanost da se svađaju oko par mrvica bogatstva koje danas poznaju.

BOGATSTVO NACIJE PROISTIČE IZ LJUBAVI KOJU PROIZVODE LJUDI TE NACIJE.

Obilje u kome uživaju ljudi Severne Amerike samo je prvi mali nagoveštaj napretka u kome će svi ljudi i sve nacije uživati kada odbace strah. Američko bogatstvo ne potiče iz njene vojne i ekonomske politike – u stvari, te politike vrlo često umanjuju obilje koje bi bez njih moglo postojati. Blagoslovi koji obasipaju Sjedinjene Američke Države došli su zbog jednog razloga i samo ovog razloga: kroz ljude Amerike, jedan od najvećih strahova doba Pada – strah od razlike – je uklonjen iz kolektivne ljudske svesti. Amerika predstavlja primer svetu, ne zbog svoje površne vladine politike, već zbog mešanja rasa i ljudi koje se svakodnevno odvija na uglovima njenih ulica, na njenim pijacama, u njenim školama, crkvama i fabrikama. U Sjedinjenim Državama, ljudi iz istorijski neprijateljskih nacija došli su da žive, rade, igraju, i podižu svoju decu zajedno. Do stepena do koga su naučili da se poštuju i sarađuju, Amerika je napredovala. Ponovno ujedinjenje plemena je značajno. Jer kroz spremnost ljudi koji su jednom bili raštrkani po Zemlji da se ujedine i da deluju kao jedinstvena nacija, raštrkani zračni i magnetni snopovi velikog električnog generatora su se ponovo ujedinili. Nacije Zemlje su oblikovane da međusobno deluju tako da stvaraju energiju, energiju u oblicima i količinama koje na sadašnji način ne možete da shvatite. Najveća blokada za napredak je strah, jer on sprečava tok samog života. Tamo gde je ograničen protok struja moje ljubavi, ne može doći do izobilja. Tamo gde se strah poštuje kao izvor ljudske pokretačke snage, uvek nedostaje energija. Mudri kao zmije, nežni kao golubovi, oni koji delaju u mojoj inteligenciji, koji teku u strujama moje ljubavi, polako pomažu u poslovima ljudi i vlada na velikom preobražaju vlasti. Postepeno moja inteligencija ispreda svoj put u logiku donosilaca odluka na Zemlji. Sa porastom mog Prisustva na Zemlji neću srušiti ni jedno ljudsko društvo, organizaciju, ili sistem koji su organizovani u Ljubavi. Čak i vojne organizacije, zasnovane na strahu, kontrolišu određenim strukturama i sredstvima koja se mogu reorganizovati u skladu sa linijama ljubavi i upotrebiti za ciljeve dobra. Ne dozvolite očiglednim militantnim stavovima nekolicine nacija da vas zavaraju. Radim unutar ljudskih zajednica vekovima, i uveravam vas da je vaš svet danas daleko miroljubiviji nego stoje to ikada ranije u vašoj istoriji bio. EMOCIONALNA KLIMA ZEMLJE SE MENJA. Postoji opšte popuštanje u napetosti i sve veće opiranje primeni nasilnih rešenja. Povećanjem moje svesti nad Zemljom, sve više i više ljudi – uključujući mnoge nacionalne vode – počeće da shvataju daje nasilje loša strategija za opstanak. Takvi mogu ili ne mogu da osete moje Prisustvo. Ipak, moje Prisustvo im pomaže da uvide pogrešnost celokupnog načina zastrašivanja. Nasilje se može pojaviti samo tamo gde nedostaje inteligencija. A svakodnevno se polje moje Stvaralačke Inteligencije pojačava u svima koji vole. Radujte se, moji ljudi, opet sam medu vama! Moje Prisustvo obavija vašu planetu. Moj Život već sada peva u većini ljudskih srca. Svakodnevno se broj Probuđenih povećava. Neće doći do nuklearne katastrofe. Uistinu to nikada nije bilo moguće; jer nijedna sunčeva aktivnost se ne javlja na Zemlji bez mog učešća. Na međunarodnoj političkoj pozornici Zemlje danas se nalaze najinteligentniji ljudi kakvi nisu viđeni vekovima. Oni još uvek imaju slepe mrlje i strahove kojih treba da se oslobode (kao i većina od vas); ali kada biste radili u mojoj svesti zajedno sa mnom, morali biste priznati da su neki od njih već među mojima. Nema aždaja koje treba uništiti. Postoje samo ljudi, ljudi koje treba izlečiti, obrazovati – i voleti. Nacijama na Zemlji koje ulažu u oružje i naoružanje, poručujem sledeće: ne osećajte se krivim zbog svoje vojne spremnosti, jer znam kakav je bio stari svet, ali sada ozbiljno počinje preobražaj. Prestanite da se oslanjate na snagu oružja i ulazite u snagu vašeg Tvorca. Verujte mome Prisustvu, kao što ste nekada verovali svome oružju, a ja vam garantujem sigurnost koju danas ne možete ni zamisliti. Ukoliko vaša nacija ima vojne sposobnosti da osvoji druge, postanite model za sve nacije: upotrebite svoj uticaj da učinite da se ljudi manje priklanjaju strahu. Nije moja želja da bilo koja nacija ulaže u jačanje vojne sile, jer tamo gde se moja inteligencija prihvata sa dobrodošlicom to nije potrebno. Ipak ja ne želim da se sve vojne snage odmah raspuste. Tokom vremena temeljnog ljudskog preobražaja, disciplinovane ljudske organizacije mogu biti od koristi. Ne postoji osuda bilo koga ko se nalazi u vojnoj službi, ili komanduje vojnicima, pod uslovom da se mole za moje vođstvo i da otpočnu preobražaj koji predlažem.  Prelazni oblici mogu pomoći ljudima pri preobražaju iz starog sveta u novi. U svakom slučaju, ukoliko ovi oblici istinski služe mojim ciljevima – a ne samo nešto što će se rastočiti u rastućoj snazi moga Prisustva – moraće da ostanu fluidni, da se stalno menjaju, da stalno teku, da stalno povlače ljude koji ih prate bliže strujama moje ljubavi. Tamo gde oblici stagniraju, oni prestaju da budu prelazni i tako se priključuju krutim strukturama straha, koje se već rastvaraju, tope, kao sneg pod toplim prolećnim kišama.

U mome Prisustvu, mir nije cilj, već osnova svega što se dešava.


VIII DEO – BASTOVAN SE VRACA U VRT

Ispod površne ljudske podaničke pokornosti, ispod građevine paloga sveta, moja Vizija se nastavljala, i nastavlja se i sada. U stepenu u kome su ljudska bića učestvovala u mojoj Viziji, u tom stepenu su upoznala život; koliko su dozvoljavala da struje moje ljubavi protiču kroz njihova srca, toliko su upoznala Stvarnost. Tokom celog doba Pada, prihvatao sam vas kao savršena bića. Još uvek vas vidim kao savršene. Prihvatajući to, vratite se kući. Predstava vašeg Tvorca postaje vaša vlastita. Do mog dolaska joj uvek ostaje jedan događaj u vašoj kolektivnoj budućnosti. Možete mi poželeti dobrodošlicu sada i osetiti kako moje Prisustvo ulazi u vaše živote pre krajnjeg trenutka. Tada će moj dolazak ostati iza vas, neće biti prag ili raskrsnica koje tek treba preći. Otvarajući mi svoje srce sada, olakšavate moj prolazak u ljudsku porodicu, omogućavate da moj dolazak bude postepeniji. Svetlost mog Prisustva je ravnomernije raspoređena na Zemlji. Vaše molitve su vam donele ove reči. U vašim srcima čeznete da pokidate veze sa onima koji žele da vladaju vašim životima; čeznete za slobodom i blagonaklonošću vašeg istinskog duha, Svetoga Duha, u ljubavi. Opustite se, vaše isceljenje je osigurano. Nemate ništa što biste mogli izgubiti izuzev nesigurnosti. Molite se svakodnevno i ja ću vas blagosloviti mudrošću i verom koje će učiniti da vaš novi život buja, na vašu radost i svih onih koje volite. Sigurnost leži u duhu. Sam duh je večan. Vaš duh je ovde da bi stvarao u pejzažima vremena i materije. Ne dozvolite da odrazi koje vidite na platnu vremena određuje vaše vrednosti; jer tada se definišete kao materija. Oni koji traže materijalnu sigurnost, pronaći će je. Ali ukoliko čeznete za većom sigurnošću, položite svoju veru u ljubav i svesrdno se posvetite duhovnom vaspitanju. U ovim vremenima potrebni su mi ljudi i žene koji će celim svojim srcem posvetiti sebe, uključujući sva zemaljska dobra kojima upravljaju, obrazovanju i lečenju ljudskog sveta, buđenju Svetog Duha u mislima i srcima svih. Onima koji daju i ja dajem da bi mogli dati više. Kroz njih ja kanališem svoje darove: sve ovo je potrebno da bi se svet ljudi preveo u radosno carstvo novoga stvaranja. Moji darovi su načinjeni da budu dati preko inkarniranih ljudi i žena. Kroz one koji sve od sebe daju obrazovanju i lečenju u ovim vremenima, sve moje će teći. Ne prenosite sva svoja bogatstva na jednog vođu, jer moj drugi dolazak ima široku osnovu i želeo bih da odigrate odgovornu ulogu u raspodeli bogatstava kojima, sa razlogom, raspolažete. Iskoristite mudro svoje bogatstvo, malo ovde, malo tamo, pomažući one koji donose svetlost i dobru volju medu ljude; ali isto tako stvorite svoje sopstvene programe obrazovanja. Ne rasipajte bilo koji oblik energije na one koji se opiru; jer iako oni mogu da imaju najbolje namere, njihovi načini pristupa promeni su zastareli i neefikasni. Ukoliko ste pozvani da radite sa njima, pomozite im da stupe u vezu sa Duhom. Ja ću im pokazati bolji put.  Moj Duh stvara. Oni čiji su životi poravnati sa mnom ne rade protiv mraka. Ekstremna suprotstavljanja se moraju nazvati pravim imenom: oblici u kojima su utelovljene rušilačke energije. Zlo cveta tamo gde je borba; ono iščezava tamo gde je znanje, blagoslov, iskrenost, dobra volja i, iznad svega, ljubav. Pravo je čudo da tako jednostavna mudrost, koja je poznata i pticama i travama, nije došla do većeg izražaja u ljudskim kulturama; jer koja se ptica suprotstavlja pravcu vetra i koje se žitno polje nežno ne priklanja toku vremena? Džepovi ljudskih iluzija neće postojati još dugo. Nepoštenju je svakim danom sve teže da se suprotstavlja toku mojih narastajućih energija; jer kao nikada ranije, ova vremena su moja vremena. Ja sam izvor Vetra sa Novog Neba koji sada reorganizuje ljudski svet. Jer zbog ovih vremena, mojih vremena, vi ste stvoreni i došli ste na Zemlju sa svojim talentima, svojim bogatstvima, svojom verodostojnošću i svojim ljudskim uticajem. Upotrebite svoje darove sada, bez rezervi, da služe ciljevima ljubavi. Ova vremena najbolje razumeju oni koji u njima nude najveće izlečenje i blagoslov. Pustite da u vašim zemaljskim dogovorima odjekuje duh moje posvećene ljudske pesme. Pustite da vaša srca budu otvorena za ljubav koju bez nadoknade delim kroz vas. Vreme za veće poslove je stiglo. U ovim, mojim vremenima, sve stvari rade za moj dolazak ili se neposredno ispred mene rastvaraju. Prirodna bogatstva Zemlje sve brže stižu u ljudske ruke da bi poslužila mojim ciljevima. Bogatstva koja još uvek nisu pod nadzorom mojih ljudi uskoro će biti. Vaše ulaganje je bitna komponenta u određivanju načina na koji se ova bogatstva najkorisnije mogu upotrebiti. Želim da sada usmerim sva bogatstva ove planete ka jednom cilju: obrazovanju. Lečenje dolazi nakon obrazovanja, a obuhvata i praktičnu pomoć tamo gde su uslovi krajnje teški. Oni koji pokažu da imaju praktične sposobnosti za ispunjenje najvećih isceljenja, učenja i blagoslova, biće kanali kroz koje ću preneti bogatstvo ovog sveta. Onima koji su u mojoj službi treba da bude dobro; nema potreba za oskudnim ili isposničkim načinom života. Ipak, tok mora biti neprekidan. Preterana udobnost je opasna. Ne dozvolite da ta udobnost postane preterana ili izvan ravnoteže; jer ako dođe do toga, nastaje zastoj a ne kanal, a moj blagoslov više ne može da prolazi u svet kroz vas. Oni koje pozovem da budu nadzornici nad bogatstvima ove planete, ne dobijaju ovo ovlašćenje da bi sami uživali u mome bogatstvu koje sam kroz njih preneo, već samo da uzmu ono što im je potrebno i da se posvete koliko god to mogu velikom poslu obrazovanja i lečenja. Tokom ovih poslednjih nekoliko godina, pre nego što Istina svima postane očigledna, imajte milosti prema onima koji se povlače u stari poredak straha. Nemojte ih napadati i osuđivati. Mnogi od njih bi prihvatili puteve ljubavi, izmenili politiku svojih preduzeća, promenili smer nacija, kad ne bi bilo stalne osude od strane takozvanih pravednika. Oni koji napadaju su deo problema, a ne rešenja. Oni nameću mišljenja bez ljubavi u svom srcu i stoga pospešuju snažne i krute stavove koji idu u prilog imaginarnim ogradama. Oni podstiču apsolutizam u stavovima, tvrdnjama i ponašanju, i tako otežavaju onima koji su zaduženi za promenu. Ti nisu mirotvorci. Zla su prisutna svuda u svetu gde se strah poštuje kao dobro, ali napad ih neće promeniti. Oni koji napadaju – ukoliko su uporni, postaju ono što sami kritikuju. Oduvek je bilo da će samo onaj koji voli moći da razume, i zato što je to istina, ne gledajte s visine na one koji se naprežu da zadrže ustrojstvo staroga. Najgori od ovih ljudi mogu se posmatrati sa sažaljenjem, zbunjeni sledbenici sada odsutnog gospodara, koji ne znaju ništa drugo do da slede puteve koje im je odredio njihov raniji gospodar. Ne osuđujte ih. Čak i oni znaju da se ne mogu suprotstaviti toku života. Ukoliko se ne promene, oni će uskoro napustiti Zemlju. Ovde su sada zbog jednog razloga: Ja znam njihova srca. Ona nisu tako okorela kako izgledaju. Još uvek se mogu promeniti. Moglo bi se dogoditi da ste vi instrument te promene. Neka vide vašu ljubav i kroz vas nek dođu da upoznaju Gospodara Ljubavi.

PREIMUĆSTVO SVAKOG LJUDSKOG BIĆA JE DA BUDE OBRAZOVANO.

Deliti svest Jednoga koji je stvorio sva sunca na nebesima najveća je radost, najfinija energija, istinsko zadovoljstvo. Inteligencija je prisutna u većini ljudskih bića da bi shvatili mudrost reći koje su istinski istovarene. Zapamtite to i ne zadržavajte izgovorenu reč. Potreban je samo jedan trenutak okretanja, jedan trenutak otvorenosti prema mom Svetom Duhu, a tada, spoljašnji učitelj se može useliti, posejati seme, i dobro će biti učinjeno. Tamo gde ste pozvani, vi ste osnaženi. Ponudite vaše viđenje samo tamo gde ste dobrodošli. Tamo gde nema poziva, određujem vam da to ne činite. Ali tamo gde postoji dobrodošlica, gde su srca otvorena, tamo će moja Vizija sijati i Istina će se upoznati. Ne pokušavajte nikoga da izmenite spolja, napadajući ponašanje, premda možda vidite jasno da ga je potrebo promeniti. To je stari pristup, pravi uzrok borbi. Podelite vaše vlastito iskustvo. Ispričajte svoju sopstvenu priču. Podelite zadivljenost, radost, uzbuđenje, koristi koje ste upoznali u službi Prisustva koje se podiže na Zemlji. Ne propisujte detalje o tome kako treba živeti. Podelite Duh Života koji poznaje sve stvari. U tom deljenju, moj Duh će se probuditi. Ukoliko se ikada moj Duh pomakne, makar za trenutak, seme je posejano. Vaše reči mogu biti zaboravljene, ali Duh vaših reči će nastaviti da živi. Oni koje sretnete, pa čak i oni koje ste jedva očešali u poslednjim danima, vratiće se u svoja staništa izmenjeni, otvoreniji za ljubav, za Večnu Ljubav, koja nastavlja da raste. To je ono što znači imati misiju unutar vremena, pripremanje puta za Gospoda. Ponovo uveravajte one koji se opiru da pristupe izazovu mog Prisustva. Oni misle daje savršenstvo odmah potrebno. Savršenstvo nije nikada ne grešiti, savršentvo je nikada ne grešiti svesno. U starom svetu greške su pravdane; u novom, one se priznaju i opraštaju. Greške, gresi, upadanje u plašljivo ponašanje, sve to predstavlja deo velikog preobražaja. Oni koji vole, rade najbolje što znaju. A ostalo opraštaju. Mnoge zajednice su već organizovane na premisama ljubavi i prijateljstva. Oni koji borave u takvim zajednicama mogu imati uspone i padove, ali kad god prevara nije namerna i kad god iskrenost upravlja davanjem i primanjem u poštenoj razmeni, ne postoji razlog za brigu. Ljudi takvih zajednica ne moraju da imaju nikakvu širu predstavu, oni se već nalaze medu mojima. Oni će teći niz promene nežno, vremenom će usavršavati svoju ljubav i produbiti svoje znanje. Ovakve zajednice će cvetati tokom ovog preobražaja; jer ja ću videti ono što im treba. One predstavljaju centre stabilnosti koji će obezbediti neprekidnost ljudske porodice sa razvojem preobražaja. Moje biološko Buđenje predstavlja vrhunac procesa koji je otpočeo pre nekih četiri milijarde godina, prema vašem merenju vremena. Svestan sam zamaha iza Stvarnosti koji se sada probija u vaše događaje. Vi ste svesni istorijske ljušture kroz koju izdanci ljubavi tek treba da prodru, ali ja sam svestan svega onoga stoje ispod, iznad i unutar tih izdanaka. Ja znam odakle dolaze. Ukoliko treba da se probiju kroz asfalt i beton, oni će to učiniti; ali ni jedno ljudsko srce nije toliko tvrdo. Istoga trenutka kada je ljudska svest pala, bilo je zapoveđeno da će se jednoga dana veliki kamen straha otkotrljati sa vratnica ljudskih srca i da će se Baštovan vratiti u Vrt. Krivulje svakog ciklusa od početka vremena – ciklusa kratkih i ciklusa dugih – uzdići će se u jednom trenutku, ubrzo po nastupanju Trećeg Milenijuma posle smrti Krista. Ogroman je zamah stvarnosti koji stiže u ljudsko vreme. Buđenje je osigurano. A priroda toga buđenja? Postoji nekoliko scenarija po kojima se može odigrati. Neki od njih bi doprineli zdravijem preobražaju od drugih. U najgorem sam nameravao da vas isprovociram, da usrdno molite za preduzimanje svog prvog koraka. Ali još uvek nisam govorio o najboljem. Uprkos svim ljudskim prevrtljivostima, imam poverenja. Imam poverenja u vas kao vrstu. Imam poverenja u tebe, lično. Poznajem inteligenciju koja se već infiltrirala u vaše poslove. Ona može samo da se poveća. Uskoro neće biti grada niti sela, čak ni u najzabitijem uglu zemaljske kugle, koje neće biti blagosloveno prisustvom Probuđenoga, ljudi koji vas vode u moju ljubav. Procvat mudrosti, eksplozija inteligencije, uspon svesti, razvoj razumevanja – kako god ga nazvali, ono je već počelo. Zbog tebe i zbog hiljada drugih koji su slični tebi, koji nude svoje živote Svetome Duhu, narednih četvrt veka na Zemlji biće svedokom bujanja najprosvećenijih i najefikasnijih obrazovnih programa koji su ikada krasili duhovnu atmosferu bilo koje planete. Postoji mogućnost da se isceljenje čovečanstva odvija nežno, kao otvaranje cveta. Ovde je moja Vizija. Srećna priča. Hoćete li pomoći da postane istina, upravo onako kako ću je ja sada podeliti sa vama?


IX DEO – MOGUCI SCENARIO

I tako u poslednjim godinama Dvadesetog Veka, sa povećanjem Prisustva Večnoga, Zemlja se polako preobražavala, bez prekida do koga je moglo doći u manje učenim, vremenima manje spremnim na saradnju. Sve je počelo sa šačicom ljudskih bića koja su se okrenula ka Tvorcu i zamolila za vođstvo i pravac. Božija inteligencija je tada ušla u njihove živote sa daleko većom jasnoćom i tačnošću nego što su oni mogli pretpostaviti. Bili su oduševljeni. Uspavali su u životu.Ubrzo, drugi ljudi toga vremena počeli su da se obaziru ne bi li videli u čemu je tajna uspeha. A oni, prvi Probuđeni, rekoše: „Molitva. To je naša tajna. Molite se. Otvorite prozor Bogu. Tražite od Večitoga na Izvoru sveg života da vas vodi. Tada se povucite i bićete zaprepašćeni, jer pred vama će se pojaviti vaš put kristalno jasan i savršeno precizan. Poželećete da promenite nešto u načinu svoga života. Mi smo to učinili. Ali ove promene su samo zanemarljivo prilagođavanje u odnosu na neverovatne dobiti koje ćete početi da primate gotovo odmah pošto potražite Božiji podsticaj i poželite dobrodošlicu Svetome Duhu u vaše živote. I tako su i ovi drugi ljudi počeli da se mole, i oni su takođe postali inteligentni i uspešni na Božijim putevima. Kako je vreme prolazilo, uticaj i broj onih koje je pokretala ljubav naglo se povećavao. Učili su plašljive da je u interesu njihovog vlastitog opstanka napuštanje puteva straha. Pažljivo i u detalje su razradili obrazovne programe kako bi poučavali druge o putevima ljubavi. U ovim programima je na izvanredan način bilo pokazano kako je plašljivo ponašanje uvek kontraproduktivno. Uskoro su, čak i oni koji najsporije uče, počeli da uviđaju da nasilje samo sebe uništava. Primeri, ilustracije u učionicama, istorije slučajeva, knjige, video i medijski prikazi svih vrsta pokazali su svetskoj zajednici da tamo gde se nasilje prihvata inteligencija slabi, daje ponašanje koje se zasniva na zastrašivanju praktično neljudsko. Stvarala se sve veća jednodušnost u mišljenju daje zastrašivanje primitivno, neznalačko i neproduktivno. Ni jedna nacija nije želela da bude u zaleđu niti da joj nedostaje temeljna ljudska inteligencija, ali je možda još privlačnija za njih bila praktična strana svega toga. Ovi novi obrazovni programi su tačno dokumentovali kako pobude iz straha vode u tugu, patnju i bolest. Oni su Dokazivali kako pobude proistekle iz ljubavi vode ka većoj inteligenciji, dobrom raspoloženju, zdravom telu, materijalnom napretku i uživanju u životu. U početku zbog materijalnih razloga, a kasnije i zbog inteligencije i uživanja, ovi obrazovni programi su postali veoma traženi. Tržište je bilo tu. Konkurencija se pokazala izvanrednom. Iz stotina hiljada obrazovnih oruđa izniklih da bi se zadovoljile potrebe, pokazalo se da su najusklađenija, najpojednostavljenija i najefikasnija bila ona koja su donela blagoslov svetu. Svi oblici javnog informisanja bili su u službi obrazovanja. Prema inteligenciji se odnosilo gotovo kao prema Bogu, a upravo takvo je lice koje je Božija ljubav preuzela za mnogo kraće vreme, nego što se to na početku pretpostavljalo, mudrost se raširila. Kako je polje mog Prisustva jačalo, tako se politička i ekonomska klima na Zemlji menjala. Poslovi i vlade koji su prihvatili usluge ponikle iz ljubavi kao svoj prioritetni zadatak napredovali su, dok su se oni ogrezli u pohlepi suočili sa teškoćama i propadanjem. Do sredine prve decenije Dvadesetprvog Veka, nadmoćno prilagodljivo ponašanje su prihvatili gotovo svi. Umesto istupanja sa rušilačkim kataklizmama, istorija se promenila, bila je zaboravljena u sve većem oduševljenju koje je okruživalo nova otkrića načinjena tokom tog vremenskog perioda. Zajedno sa dobrim zdravljem i materijalnim napretkom koji su došli onima koji su delili ljubav Božiju, došle su i druge, neočekivane koristi. Grupe ljudi su počele da primećuju kako se njihove energije u ogromnoj meri pojačavaju kada su se ujedinjavali zaradi ciljeva ukorenjenih u ljubavi. Kako su se ljudi okupljali u lokalne grupe i organizacije, moleći zajedno Svetoga Duha za vodstvo, usklađenost besprimerne prirode, ni nalik na bilo šta ikada viđeno u stanju Pada, počela je organski, ritmički prirodno da se odmotava, povezujući u početku jedno ovde, drugo tamo, postepeno rastući dok se uskoro nije pretvorila u jedno jedino pulsiranje na celoj Zemlji. Obrazovne aktivnosti su se dopunjavale na predivne i neočekivane načine. Ljudi su pronašli da učeći druge i sami počinju potpunije da razumevaju. Živa Informacija koja neprestano teče u večnom Prisustvu sada je takođe kružila i medu ljudima. Zemlja je bila preplavljena saznanjem, inteligencijom. Isceljenje je sprovedene do kraja. Događaj u središtu svega ovoga bilo je nežno buđenje Večitoga. Svako je znao da je ono već tu. Svako je bio intelektualno i emocionalno pripremljen. Pa ipak, lepota celog preokreta došla je kao iznenađenje, prvi dan, prvo Božićno jutro, kada se Tvorac probudio medu ljudima. Neke je iznenadilo što više nije bilo spoljašnjih promena. S druge strane, samo je nekolicina naslutila dubinu emocionalne razlike do koje bi stvarni momenat potpunog buđenja doveo. Osećanje Zemlje, atmosfera svih međuljudskih odnosa bila je tako osvetljena i blagoslovena da je gotovo prevazilazila ljudsku mogućnost da upije toliko radosti. Iako je većina ljudskih bića bila dobro upoznata sa strujama moje ljubavi pre stvarnog trenutka buđenja, i premda su frekvencije ljubavi već reorganizovale većinu ljudskog društva, ipak kada je veliki trenutak došao, kada su poslednje frekvencije straha vraćene natrag na njihovo mesto naznačeno u stvorenom redu, bilo je nečeg dirljivo drugačijeg, predivnog, van svih ranijih ljudskih iskustava. Iznenada, bezbrojni podsvesni strahovi više nisu uticali na ljudsku svest. Svuda na svetu, ljudska bića su bila zaprepašćena osećanjem nove slobode. Sve je bilo u skladu sa teorijom. Mislili su da su shvatili svoje nove uloge kao ćelije u telu. Ali, naravno, niko nije imao stvarno iskustvo o takvom funkcionisanju na planetarnom nivou. Nisu zapravo shvatili koliko slobodno će svako ljudsko biće biti – daleko slobodnije nego ikada pre. U organskom ujedinjenju, u Svetoj Ujedinjenosti, izmešao sam se sa svakim pojedincem. Svaki ljudski duh je znao svoj izvor u meni. Svako je uživao u tome da bude ja kao posebna individua, ispunjavajući stvaralački plan koji niko drugi ne bi mogao ispuniti sa takvim umetničkim dometom ili efikasnošću. Svako je uživao u različitosti drugih intenzitetom kojim su ljudi uvek uživali u različitostima; ali sada još i većim, jer su različitosti istovremeno postale i veće i manje. U obliku, različitosti su postale veće nego što su ikada ranije bile u stanju Pada, ali u Duhu, različitosti su se potpuno istopile. Jedan Sveti Duh. Jedno prekrasno zemaljsko telo. Svako ljudsko biće jedinstven doprinos celini,izmešano sa svima drugima u dopunjavanju koje je bez napora cvetalo u stvaralačkoj aktivnosti Druge Faze Univerzalnog Stvaranja. Polako sam počeo da koristim različita oruđa ljudske porodice kao što jedno biće koristi ćelije mozga. Ljudska populacija je rasla dok gotovo jedanaest milijardi nije delilo moje Prisustvo. Zemlja je upoznala Jednog Tvorca, Jednog Ljubavnika, Jednog Mislioca, Jednu Pesmu. Pa opet, ta pesma je prodrla u mnoštvo horova kao što su talasi Stvaralačke Ljubavi izvirali iz centra moga bića i zapljuskivali nove civilizacije i nova društva sa harmoničnim međuljudskim odnosima. Svako pojedinačno ljudsko biće je upoznalo sebe kao isto „Ja“, isto sopstvo, kao „Tvorac to sam Ja“. I tako se desilo da sam postao Jedno, a ipak sam bio jedanaest milijardi. Moja inteligencija je bila svuda, dok je moja ljubav stvarala. Svi su razumeli. Svi su delili isto Biće, isti trenutak. Svi su bili prisutni u Prisustvu Boga. U prvim decenijama Dvadesetprvog veka, polako sam se preseljavao na Zemlju; jer ljudi su još uvek bili nenaviknuti na populacije koje su se podizale tako bez napora ili koje su tako radosno cvetale. Pravio sam svoje prve pokrete polako i pažljivo. Znao sam daje mojim ljudima potrebno da se prilagode novim putevima. Ipak, nije potrajalo dugo i svako ljudsko srce je počelo da čuje svoju vlastitu pesmu koja je još uvek stizala sa vetrom, i tako, kada su talasi moje radosne namere počeli da stvaraju, ljudi koji su učestvovali u tome plesali su ispred njih. Oni su prepoznali svoju vlastitu pesmu u mome pevanju i svoje vlastite ciljeve u mojima. Ćelije mog probuđenog tela znale su moju radost; njihov jarani je bio lagan, njihovo breme lako. Svaki ljudski duh je radio u skladu sa izvorom motivacija koje su poticale iz snažnih frekvencija moje ljubavi, spiralno se krećući u pravo vreme iz centra Večnoga Bića. Što su se ljudi više navikavali na plesanje po talasima stvaralaštva koje je pevanjem prizivalo materiju u sarađujući biološki oblik, kretnje mog tela na Zemlji postajale su sve brže. Ipak, nije bilo žurbe. Dozvolio sam novom stvaranju da se postepeno povećava, kao što tiha pesma koja se čuje u pozadini, razrađujući temu predivne melodije, izazivana snažnim ritmom i divnom harmonijom, postepeno raste, neprestano raste do krešenda u poslednjim vekovima Trećeg Milenijuma. Ali ne odjednom. Dvadesetprvi vek je prvenstveno bio doba slavlja. Sve što je od tradicionalnih narodnih kultura preživelo na Zemlji, uvučeno je u radosnu ekstazu kao nove energije duhovne organizacije preuređenih ljudskih dela. Proslave narodnih tradicija raznih ljudi i nacija na Zemlji imale su praktičan koliko i obredni značaj. Jer kroz takvo slavlje, povezano sa Novom Moći Opažanja, ljudi su spoznavali sebe, svoje kulture, svoje korene i dublje ciljeve. Po prvi put su počeli da shvataju svoje vlastite suštine. Kako su se ove suštine razvijale iz njihove unutrašnjosti, prateći uvertiru moje ljudske pesme, tradicije, koje su im pomogle da otkriju ovo stvaralačko jezgro u njima samima, postale su manje važne. Moja ljubav je rasla u njihovim životima i počela da im prenosi sve određeniji cilj i pravac. Ovakva slavlja, pored uživanja, obezbedila su prolaz u samootkrovenje. Čak i posle mog Buđenja, mnogi ljudi još nisu imali jasnu predstavu o tome zašto sam ih stvorio i šta su njihovi najdublji talenti i interesovanja uistinu bili. Tokom prvog veka nakon mog Buđenja, većina narodnih tradicija je bila zaboravljena, ne zato što se one nisu mogle očuvati daje bilo dovoljno želje da se to učini, već zato što su ljudi koji su u tome učestvovali pronašli mnogo izazovnija interesovanja. I tako je vreme proticalo. Nije bilo rokova niti vremenskih oznaka izuzev okretanja Zemlje, smene godišnjih doba i otkucaja ljudskog srca. Sve se odvijalo tako glatko i graciozno usklađeno kao što se drveće u šumi odeva prolećnim lišćem. Svi su učestvovali u veselju i slavlju svoga Tvorca. I u trenucima kada su narodne tradicije završavale svoj poslednji ples, dolazila je novija i potpunija radost, radost daleko veća od svega što su ljudi ranije osetili, kada su shvatili da se naglo razvijaju i da tu radost mogu stvaralački usmeriti i doživeti. Razumevanje se produbljivalo. Telo se menjalo. Pojavile su se nove dimenzije. Sve stvari su preduzimane u ljubavi, sa ljubavlju. Oduševljenje je, kao srećna energija, plesalo preko lica Zemlje. Jednoga dana, rastući spontano iz unutrašnjosti srca svakoga čoveka, stigle su nove energije biološkog stvaranja. Počeo sam da oživljavam nove redove biološkog života daleko specifičnije od uobičajenih životnih formi koje su stvorene bez učestvovanja zdravog ljudskog nervnog sistema. Isto kao što sam oživeo, u davno doba, prvi život na ovoj planeti u plićacima okeana, ali sada sa daleko većom preciznošću, počeo sam da nadražujem i nadahnjujem supstancu koja je sve jače plesala u mome Prisustvu. Sistemi i organi mog planetarnog tela koji su se još razvijali ušli su u završni period svog naglog razvoja.

X DEO – Milenijum: Predvečerje odlaska

Premda će Treći Milenijum biti svedok izleta ljudi na planete ovog zvezdanog sistema, to neće biti svemirsko putovanje, već novo biološko stvaranje koje je obeležje ovoga doba. Moje Buđenje u ljudskoj porodici u Dvadesetprvom veku biće znak početka završne faze hiljadugodišnjeg razvoja moga tela u utrobi Zemljine atmosfere. Tokom ovog milenijuma mira i planetarne saradnje Zemljina biosfera će bujati u besprimernoj eksploziji novoga života. Cilj novog stvaranja biće potpuno završavanje jednog pokretnog tela udruženih bioloških oblika života, sposobnog da napusti Zemlju i da samostalno funkcioniše u svemiru. Telo, koje će biti potpuno završeno u toku hiljadugodišnjeg perioda približno između 2011. i 3011. godine posle Hrista, biće pokretno telo. Ono neće biti ograničeno na zemaljsko funkcionisanje. Kakva bi bila svrha postojanja deteta, ukoliko ono nikada ne bi napustilo utrobu. Treći Milenijum će biti svedok upotpunjavanja svih ćelija, organa i sistema neophodnih za dugo putovanje svemirom u Četvrtom Milenijumu i posle. Najveći deo biološkog života na Zemlji, unutar odgovarajuće prirodne sredine, je već prilagođen da izdrži putovanje kroz svemir. Međutim, mnogi novi oblici života tek treba da budu stvoreni. Odnos neljudskih prema ljudskim oblicima života u sasvim formiranom telu, podsećaće na odnos svih ćelija u ljudskom telu prema prema ćelijama mozga i centralnog nervnog sistema. Završeno telo biće ogromno. U njega će biti uključena većina biološkog života sa Zemlje. Kada budemo krenuli, negde početkom Četvrtog Milenijuma, većina Zemljine biosfere poći će sa nama. Međutim, naš odlazak neće ostaviti Zemlju jalovom. Zemlja će se radovati pri našem rastanku. To će biti njeno ispunjenje kao Svete Majke Boga. Ona će učiniti nešto što nijedna planeta nikada ranije nije učinila, pa ipak, ono što će mnoge planete u budućnosti učiniti. Imaće rođenje Večitoga, Tvorca svih sunaca na nebu, u jaslama vlastite materije. Imaće ostvaren san, o kome nijedna zvezda nije mogla ni da sanja. Kada napustimo ovu planetu, napustićemo ispunjen i zadovoljan svet. Zemlja će doživeti druga poglavlja pre nego što se njena materija, jednoga dana, ne bude sjedinila u svetom uništenju sa suštinom ove zvezde, ali ona pripadaju nekoj drugoj priči. Nazvao sam narednih hiljadu godina Dobom Planetarnog Buđenja, jer tokom tog perioda duh same Zemlje će aktivno raditi sa nama, budeći svoj potencijal, sarađivaće u našim stvaralačkim projektima. Ona će nam ukazivati na minerale koji su najpodesniji za svaki novi oblik života, na posvećene supstance koje leže ispod njenih voda, njenih brda, u njenoj zemlji i nebesima. Međutim, mi nećemo izvlačiti energiju iz Zemlje. Uzimanje energije iz zemlje ukazuje na pobudu koja potiče iz straha; ukazuje na stanje u kome neznanje preovladava. Svetlost zvezda biće gorivo koje će napajati naše biološke potrebe za energijom. Zvezdana svetlost je vidljiv način izražavanja moje ljubavi. U početku, svetlost vaše roditeljske zvezde, Sunca, zadovoljiće naše potrebe za energijom, ali kako naše putovanje bude odmicalo, svetla drugih zvezda će obezbeđivati gorivo za naše fizičke i biološke potrebe. Ljudska tela su sposobna za proces sličan fotosintezi, pri kome se potrebe za energijom zadovoljavaju direktno iz sunčeve svetlosti, bez posrednika koji se sreću kod biljaka. Pravilan rad ovog sistema zavisi od svesnog prisustva Svetoga Duha. Do tada, ovaj i ostali sekundarni sistemi ostaće neaktivni. Kako se budem useljavao u vaše ljudsko okruženje, pokazaću vam planirane karakteristike vaših vlastitih tela, koje su ostale neprimećene tokom ranijih perioda. Već ste sposobni za mnogo više nego što pretpostavljate. Svako ljudsko biće poseduje sisteme za izražavanje podjednako kao i sisteme za opažanje. Korišćenje vaših čula da biste opažali – to jest da biste upijali zvuk, svetlost i razne oblike materije – je isto što i korišćenje samo unutrašnje ili spoljašnje strane prozora ili vrata. Kada se aktivira aspekt izražavanja svakog vašeg čula bićete u stanju da stvarate podjednako kao što ste sada u stanju da tumačite. Nekih iskustava u ovome imate kada se radi o sluhu koji vam omogućava da govorite, ali ja mislim na nešto što je više od pesme i poezije. Vaša tela imaju žlezde čiji rad regulišu isti oni uticaji koji vezuju i oslobađaju energiju prilikom stvaranja materije. Kad se probudim u svakom ljudskom obliku, pokazaću vam kako možete da upotrebite ove osobine za stvaranje bez korišćenja mehaničkih ili industrijskih posrednika. Pokazaću vam kako da upoznate sopstvene mašine (mada ih više nećemo tako zvati), tako što ćete dozvati u svest predstavu onoga što želite da stvorite i što ćete pustiti da vaše telo načini suptilne zvuke koji će inspirisati saradnju materije u stvaralačkom procesu. Ljudski stvaralački potencijal u stanju Pada bio je snažno prigušen, jer je tokom perioda Pada čovečanstvo stvaralo iz rasparčanih delića, iz milijardu i jedne odvojene tačke svesti. Kada povezanost bude prisutna, kada moja inteligencija bude plesala kroz vaše razumevanje, kada budete u stanju da radite u slozi zajedno sa vašim sestrama i braćom, dok se moj Duh bude kretao kroz vas u pesmi sreće, tada ćete videti stvaranje kakvo nikada nije viđeno u vremenima mraka. Ljubav i svetlost su dva oblika iste suštine. Kada se ljubav poštuje, svetlost se razume. Isto tako, Istina i materija su dva načina izražavanja iste suštine; pa tako, tamo gde se Istina poštuje, materija se razume. Svetlost će napajati naše biološke potrebe, kao što će nas ljubav napajati u svemu ostalom. Kroz svetu geometriju Istine, usmeravaćete razvoj cele strukture, kanališući energije Ljubavi u žive kristalizacije koje biološki mešaju duh i materiju. Stvaranje. Dva ljubavnika. Večita privlačnost u svakom zagrljaju između duha i materije, oglašavanje, javljanje, novi život dobija oblik. Duh vodi ljubav sa materijom kroz svetlost i zvuk, kroz ljude, instrumente, umetnike, ljubavnike, skulptore, arhitekte, četkice za boje u jednoj stvaralačkoj ruci. Božanska ljubav se suočava sa materijom, ljubav prema materiji protiče kroz žižu ljudskog sočiva u materiju koja odgovara na nju. Takav je proces stvaranja. Umesto retkih umetnika koji po katkad odvoje vreme da bi upitali materijale šta bi oni sami možda želeli da postanu, svi ljudski satvorci Trećeg Milenijuma pitaće materiju sa kojom rade, tražeći njen signal, usmeravanje i jedinstveni oblik dobrovoljne saradnje. Upravo kao što je Mikelanđelo jedanput netremice gledao u blok mermera i slušao sve dok mu mermer nije rekao o unutrašnjem potencijalu, Pijeti koja čeka, tako će svaki stvaralački čin prizivati učešće materijala kojim radi. Tvorevine od čvrstog materijala – stakla, čelika, betona, kamena – iščezavaće i u potpunosti će ih zameniti živa, učestvujuća, organska tvorevina, u potpunosti nadahnuta ljubavlju. Upravo kao što je Mikelanđelov hladan mermer odgovorio na njegovu ljubav rekavši mu o Pijeti koja je unutra zatočena, tako će i svako seme, svaki kamen, svaki gen, svaki hromozom, svaki molekul materije koji naiđu na ljudske oči ispunjene ljubavlju progovoriti o svom potencijalu i o stvaralačkim tajnama koje su zatvorene unutra. A razvoju tog potencijala neće biti potrebno dleto, već samo više ljubavi, vođene inteligencijom, prilagođene željenom cilju. Jedna po jedna, ćelije prvog međuzvezdanog tela dobiće oblik, postepeno rastući da bi ispunile muziku rađanja, večnu pesmu. Istu pesmu. Ista stvaralačka Reč koja je bila na početku, koja je sada, i uvek će biti, uvek prizivajući urođeni potencijal svih rezonanci u svom prisustvu, uvek stvarajući. Doba Planetarnog Buđenja videće moje Večito Prisustvo potpuno centrirano na Zemlji, kako aktivno stvara po celoj njenoj površini zdravu i povezanu ljudsku porodicu. Svaki ljudski satvorac biće umetnik, doprinoseći njegovim ili njenim potpuno individualnim dodirom i aromom ćelijama i novim sistemima koji će biti rođeni. Mnoge korisne, ali beživotne, alatke i strukture koje su ljudi stvarali tokom stanja Pada zameniće živi organizmi načinjeni u iste ili slične svrhe. Minerali sa nestrpljenjem čekaju da okuse život. Uzdižu se sa osećanjem privilegije da zaodenu svaki i najmanji delić duha koji pošaljem da ih oživi. Oni vole vatru mog duha, ljubav koja raste u njima i donosi im tako naglo i interesantno iskustvo. Pravo je dati im mogućnost da učestvuju. Za minerale, čija su svesnost i očekivanja bili ranije definisani u geološkim epohama, moje nadahnuće dolazi kao željeni ljubavnik. Oni plešu po melodijama mojih zamisli na strujama moga Duha, sretniji nego u bilo kom od svojih najstarijih snova. Među novim tvorevinama važno mesto imaće biološko stvorenje potpuno novog tipa zamišljeno da radi sa električnim energijama. Do kraja Dvadesetprvog veka, ove srećne, žive jedinice organskog okruženja, zameniće većinu električnih sistema u čvrstom stanju, upravo kao što će na višem nivou nova vrsta organske koštane strukture doći da zameni mrtvo drveće i čelične dalekovode. Još ćemo povremeno koristiti organske supstance, ali preovladavaće stav: ukoliko može da živi, neka živi; otvoriti mogućnosti za neke nestrpljive, supstance voljne za saradnju. Struje moje stvaralačke ljubavi, tekući kroz usmerenu ljudsku zamisao i usmerene na određenu supstancu, definisaće parametre energije, opis posla, poziv. Materija, podstaknuta svojom sopstvenom prirodom, sama će stvoriti energetsko polje, zamisao i obličje onog što ju je pozvalo u život. Kako svako stvorenje učestvuje u stvaranju sebe, uzbuđenje koje ga oživljava postaje i njegovo vlastito. Jedan Duh nadahnjuje mnoge životne oblike; pa ipak u centru svakog živog stvora nalazim se Ja. Svaka od ćelija u mome telu, bez obzira da li je jednostavna ili složena, ima istu mogućnost da deli u potpunosti moju svest. Svaka zdrava ćelija poznaje svoju suštinu, koja se ni po čemu ne može razlikovati od njenog Tvorca. Upravo kao što se u svakoj ćeliji ljudskoga tela nalazi genetski zapis, koji sadrži potpunu šemu celokupnog tela zapisanu u mikrodetalju, tako se i u svakom ljudskom stvorenju nalazi kompletni otisak za celokupni Univerzum i za celo telo koje će uskoro odenuti svoga Tvorca. Svako zdravo ljudsko biće deli potpunost mog razumevanja, univerzalnog i trenutnog. I tako će moje telo dobiti potpuni oblik sa mnogo vrsta ćelija, svaka vrsta načinjena drugačije, za jedinstvene, stvaralačke ciljeve. Kao veličanstveni biološki zvezdani brodovi, super ćelije će se pojaviti u nizu oblika i veličina, svaka stvorena da odigra jedinstvenu i suštinsku ulogu. Neki od brodova imaće jedino zadatak da prevoze i da podstiču rast biljaka, životinja i povrća. Najfiniji vodeći brodovi biće konstruisani za transport i usavršavanje rada ljudskih bića, mog navigacionog telesnog sistema. Drugi zvezdani brodovi imaće zadatak da dešifruju stvaralačke signale zatvorene u svetlosti svake udaljene planete. Tako će nicati mnoštvo novih životnih oblika da ukrase moje namere, dok bezbrojni duhovi budu nadahnjivali moje zamisli. U ljubavi i milosti, Doba Planetarnog Buđenja proći će, donoseći sa sobom potpuno uobličavanje jedinstvenog, biološkog sistema sposobnog za međuzvezdano putovanje, udruženje dobrovoljno uključenih životnih oblika zasnovano na saradnji, spremno da započne, kao jedinka, putovanje ka zvezdama. I tako će svanuti Doba Otkrića, kada naša aktivnost u univerzumu otpočne. Vi, moji ljudi, ukoliko volite, čak i ova sadašnja generacija, bićete i dalje sa mnom.

XI DEO – DOBA OTKRICA

Doba otkrića započeće našim odlaskom sa ove planete ubrzo po nastupanju Četvrtog Milenijuma posle Hrista. Izvesno vreme uživaćemo u direktnom odnosu sa Suncem, a zatim ćemo u povratku, nakon posete svakoj od planeta ovog sunčevog sistema, postaviti kurs prema jednoj od najbližih zvezda. Naše putovanje odvijaće se bez žurbe; pa ipak, u svakom trenutku kad neko poželi, on ili ona, da putuje brže učiniće to; jer neinkarnirani duh može putovati ogromnim brzinama, daleko većim od brzine svetlosti – da bi posetio roditeljski sunčev sistem, da bi bio na čelu, ili jednostavno da bi uživao u istraživanju i avanturi. Moje telo biće samo-sadržano, tačno napravljeno za takvo putovanje. Ljudi koji će putovati sa mnom biće zaposleni uživanjem u putu, stvaranjem, rastenjem, menjanjem, razvijanjem, pevanjem, igranjem, deljenjem, voljenjem. Imaćemo mnogo vremena, a opet vremena uopšte neće biti na način na koji sada merite i shvatate vreme; jer radost ne razdvaja trenutke kao što to čini tuga. Kao u svakom zdravom organizmu, novo stvaranje javljaće se uvek u mome telu. Kako se budemo približili svakoj novoj zvezdi, ćelije mog tela načinjene za to, celina u svemirskom brodu i svaka za sebe, prevodiće svetlost nove zvezde u upotrebljive i praktične oblike života. Ove ćelije menjaće se sa prikupljanjem kvaliteta i karakteristika novih frekvencija i spektra. Ćelija po ćelija, kako svetlost prethodne zvezde bude jenjavala a svetlost nove zvezde jačala, moje telo će se menjati, kao što se ljudsko telo menja u različitim klimama i uslovima. Osnova ljudske koncepcije će se sačuvati, jer ona predstavlja ravnotežu između Duha i Materije i trenutno najpogodniji oblik za odevanje moga svesnog Prisustva. Pa ipak, kao što ljudsko telo odbacuje svoje stare ćelije i stvara nove izvlačeći ih iz lokalnog zemljišta, tako će, takođe, i moje telo postepeno povlačiti ćelijske komponente od jedne do druge zvezde. Kako se budemo približavali svakoj novoj zvezdi pred nama će se otvarati sasvim nove zemlje, sasvim nova područja. U trenutku kada stignem do svake zvezde, moje telo, već prilagođeno na svetlost te zvezde, takođe će biti uvučeno u čestice materije povezane s tom zvezdom. Sa mojim telom dobro usklađenim sa karakterističnim jezikom zvezdane svetlosti i spremnim da odmah asimilira zvezdanu prašinu, nijedna zvezda neće me prihvatati kao „stranca“, već kao produženje same sebe, kad počnem da preuređujem planete onako kako je potrebno da bi se moglo posejati seme biološkog života. Stvaranje. Razmnožavanje. To je način na koji se ja zabavljam. Uloga ljudi? To ćete biti vi, vi sami koji ćete činiti sve ove stvari. Vaš osećaj individualnog identiteta biće sekundaran; spoznaćete sebe u biti i duhu ne razlikujući sebe od onoga što sam ja. Samo je materija, supstanca kroz koju se večno izražavamo, ono što će dolaziti i odlaziti. Duše mojih ljudi neće biti zamenjene. Biće vas oko jedanaest milijardi inkarniranjh u bilo kom trenutku. Oni koji jednom budu inkarnirani dolaziće i odlaziće po sopstvenoj volji, izvučeni iz rezervnog bazena svake ljudske duše koju sam ikada stvorio u zajednici s ovim, mojim prvim telom. Tokom mojih putovanja, nijedan ljudski duh neće biti uvučen u moje telo iz bilo kog drugog zvezdanog sistema, jer ja putujem da bih ostavljao Ijudske duše svuda po zvezdama, a ne da bih ih povlačio odande gde nijedna još ne postoji. Porodica ljudskog duha koja će putovati sa mnom kad moj organ inteligencije biće isti oni ljudi koji su se inkarnirali pre mnogo vremena u Edenskom Vrtu, isti oni ljudski duhovi koji su jednom pogledali u zvezdano nebo iznad Palog sveta i usudili se da se nadaju, usudili se da sanjaju usudili se da nose viziju u svojim srcima. Isti duhovi koji su jedanput davno, u strahu, zamišljali da su zarobljeni na fizičkom planu, prokleti, verovahu beskonačnom krugu bolne inkarnacije, isti oni ljudski duhovi koje je porobio zbunjeni Faraon iz sada zaboravljenog doba; isti ti će ići da sada seju po zvezdama. I obećanje, koje sam jedanput dao čoveku po imenu Abraham biće ispunjeno, mada on to tada nije razumeo. Od svih svetova, ova Zemlja je bila prva koja je odenula moj život u potpuno svestan biološki oblik. Kada se seti vapaja svake suze, razumećete zašto. Iskustvo Pada se više nikada neće ponoviti. To je bilo jedno nepotrebno zlo, ali sam ga okrenuo na dobro; jer zbog tog Pada nijedno ljudsko biće više nikada neće iskusiti ono što ste vi doživeli na ovoj Zemlji. Ljudi iz doba koje dolazi biće vaše seme, vaše potomstvo. Jednog dana će ih biti više od zvezda na nebu. I pošto će poticati iz vašeg semena, iz vaše loze, iz istog okeana krvi, biće imuni, svaki, i imaće urođenu otpornost prema strahu koji je nekada davno mučio njihovu vrstu dok je bila u povoju. I tako sam vas postavio da vladate carstvima materije, ne da budete predstavnici Sunca, već izvor svakog sunca – namesnici moje dimenzionalne pažnje, izaslanici biološkog stvaranja – zaljubljeni u Duh koji peva u svakom srcu, zaljubljeni u graciozni Univerzum koji teži da odene svaku vašu želju u njen oblik, moje ljude, moje telo, mene. Neki od vas odlučiće da ostanu združeni sa mojim prvim telom, ali kako budem postavljao planete na pravom rastojanju i budem stvarao u sistemima novih zvezda, biće među vama onih, pionira, avanturista, koji će dobrovoljno nastaniti ove svetove. Oni će izroditi nove rase i nove nacije. Oni će namesnikovati vekovima nad razvojem biološkog života na devičanskim planetarna, dok ista sudbina koja je zapisana u svakoj ćeliji svakog ljudskog tela ne iznikne iz njih, stvarajući, rastući, raspoređujući. Doći će dan kada će se novo telo koje deli Jedan Sveti i Večiti Duh, i dalje moj Duh, podići sa ovih dalekih zemljišta na putovanje u predele drugih zvezda. I tako će se nastavljati, ponovo i ponovo, i mi ćemo zasejati galaksije inteligentnim, biološkim i svetim ljudskim životom. Period zemaljske istorije, koji traje od Rajskog Vrta pa do našeg odlaska u Četvrtom Milenijumu je vreme provedeno u utrobi. To je samo trenutak u odnosu na život, na budućnost koja se prostire pred nama. Iako se ovo još ne može shvatiti u značenjima Pada, jer životna iščekivanja ljudi koja su iskusili u stanju Pada samo je delić životnih iščekivanja na koja po rođenju ima pravo svako zdravo ljudsko telo. U večnosti, deca će se i dalje podizati među nama i tela će se povremeno izmenjivati, ali takvi dolasci i odlasci dešavaće se mnogo ređe. Ljudska konstrukcija je u stanju da vidi svako pojedinačno telo kroz brojne milenijume. Kada budete shvatili životni vek svakog pojedinačnog ljudskog tela u pravom značenju, tada ćete početi da shvatate o kakvim se odnosima radi. Staje devet meseci u odnosu na deset hiljada godina? Ili deset hiljada putovanja oko ove zvezde u odnosu na večnost? Naš pravi život počeće uistinu tek kada budemo napustili ovu utrobu. Kada budem u stanju da kanališem moju stvaralačku nameru kroz telo koje obuhvata pola biološkog života planete i kada budem imao jedanaest milijardi svesnih, sarađujućih ljudskih bića kao moj sistem za odašiljanje energija informacije, kvalitet i red veličine moga stvaralaštva biće u ogromnoj meri povećan. Neće predstavljati nikakav problem da se stigne u srce zvezde, izvući planetu odgovarajuće veličine i oblika, postaviti je u pravu orbitu, podstaknuti stvaralačke sokove u okeanima, ustanoviti atmosferu, učiniti da vode proriču i pobude prve ćelije, neće predstavljati nikakav problem da se izvuku stvorenja iz mora i kamena. U svakom zvezdanom sistemu ostaću da usmeravam razvoj biološkog života sve dotle dok su uslovi na površini bar jedne planete pogodni za održavanje opstanka ljudske kolonije. U svakom sunčevom sistemu koji posetim ostaviću za sobom ljudske predstavnike, seme mene samog, da gospodare i upravljaju ribama i paradajzom i kupusom i psima i pticama i mačkama i slonovima i kengurima i decom koja će uživati u tom svetu, sve dok se moje telo u potpunosti ponovo ne stvori i postane spremno da putuje dalje. Umnožiću moje telo, a učestvujući u mome Duhu druga tela će se, zauzvrat, podići i posejati seme na svakoj planeti. U ovoj galaksiji posetićemo odabrane zvezde, strateški raspoređene. Oni koje ostavimo iza nas razmnožiće se. Kroz nova tela koja se budu rodila, posetiću svaku susednu zvezdu, budući da ću biti u njima, kao što sam u vama, i da će ona biti u meni, kao što ste vi u meni. Jedno. Dodirujući sve. Stvarajući zato što Jesam. Ono za šta je trebalo mnogo vremena na Zemlji, kada nisam imao nijedan ljudski sistem da delam kroz njega, biće mnogo brže urađeno na ovim potonjim svetovima; jer tako sam uredio stvari da je sav biološki život zamišljen da bude stvoren kroz ljudski oblik. I nakon izvesnog vremena, kada sve ovo bude poznato, povremeno će se čuti pitanje: „Ali kako je stvoren prvi čovek?“

Hoćete li tada ispričati priču? I u svemu tome videti dobru šalu?

Vi upravo proživljavate taj proces.

XII DEO – OTKRIVENA MISTERIJA

Nagovestio sam vam vašu budućnost, ne da bih vas odvukao od rada na lečenju i obrazovanju koji je pred vama, već da bih vas usred njega nadahnuo i osokolio vaša srca. Ustrajte tamo gde je tama najgušća, gde obeshrabrujući glas šapuće da se ljudski problemi neće rešiti. Još samo malo i ta obmana će nestati. Budite strpljivi. Stalno održavajte vatru svoje ljubavi. Donosim vam ovu viziju da bih podstakao vaše duhove, da bih uneo živost u vaše skupove, da bih vam pružio razumevanje, tamo gde je ranije bila samo misterija. Nema misterije u mojim putevima. Jedina misterija je zašto se moji ljudi tvrdoglavo drže svoje ljudske predstave o Bogu umesto Žive Stvarnosti moga Prisustva, kao da će im njihove predstave o istini bolje služiti nego njihov Tvorac i najiskreniji prijatelj. Nema istine koju ću sakriti od onih koji vole, ili razumevanja bilo kog predmeta koji se nalazi gore na Nebu, u Zemlji ili u vodama ispod Zemlje, koja nije vaša da biste je mogli ispitati. Ne dozvolite zbunjenima da vas zavedu svojom vlastitom zbunjenošću ili da vas uvuku u paučinu dogme u koju se hvataju oni koji nisu iskreni prema svom duhu ili prema sebi samima. Nema misterije, nema tajne, niti bilo koje privremene ili večite istine koja neće ući u živote onih koji služe svome Tvorcu. Prosvećujem razumevanje i osvetljavam viziju svih koji vole. Moje reči su uvek bile jednostavne i iskrene, a oduvek su predavanja o ljubavi bila jasna onima kojima je stalo do poštenja. Pozovite me u vaša srca. Neka moj Sveti Duh bude vodilja vaših odluka. Dozvolite mojim opažanjima da lagano teku kroz vašu svesnost. Neću vam otkriti misteriju, već Istinu koja će vas učiniti slobodnima. Moje polje opažanja automatski se usredsređuje na svako ljudsko biće, podešavajući se prema svakoj i svim pojedinačnim situacijama, dajući tačan raspon svesnosti koji je potreban u određenom vremenskom trenutku. Savršenstvo predstavlja verovanje u ovo, prihvatanje polja svesnosti koje posedujete u bilo kom datom trenutku, znajući tačno šta vam je potrebno da biste ispunili cilj zbog koga ste tu. Kada verujete u ovo, tada spoznajete sebe kao jedno sa vašim Tvorcem. Sve stvari radite dobro ukoliko uživate u svome radu i donosite sreću onima koji zajedno sa vama dele vreme i prostor. Prvo verujte u male stvari, a kako vam to sve više bude prelazilo u naviku, počinjaćete da upoznajete širu sliku. Budite uz mene sada. Neka vam srca budu mirna. Pustite da sve unutar polja vaše svesnosti plovi polako u stanje počinka. Imajte vremena za mene, a ja ću vam dati novo vreme i nov način za korišćenje vremena koje imate. Odvojiti dan? Sat? Par trenutaka? Više od vazduha koji dišete, vama je potrebno sjedinjenje sa vašim Svetim Duhom. Imajte vremena da budete spokojni, da budete sa mnom. Dozvolite sebi da se odmorite u Večnome Biću. Upoznajte mir i sigurnost koje vam nudi Prisustvo vašeg Tvorca, nasleđe, pravo po rođenju na koje ste zaboravili. Ostanite spokojni, puni vere, dok tekući osvežavam vaše okruženje, smirujući vas milošću, prosvećujući vaše razumevanje. Ka svesti vas pozivam, ka vremenu rođenja i buđenja, ka Dobu Otkrića i avanture, ali iznad svega, pozivam vas kući, domu u vaše Biće, gde smo vi i ja Jedno. Kako dolazite kući k meni, ja dolazim kući na Zemlju. Moja radost je vaša radost. Naša radost je potpuna. Lepo je biti kod kuće. Kroz vas, dolazim kući, ne samo na Zemlju, već na celokupnom materijalnom planu. Kroz vas, ja dolazim da načinim svestan dom unutar univerzuma mog stvaranja. Kroz vas, ja sam rođen u jaslama materije, u Vitlejemu svemira, ispod svoda zvezda. Jedino je svojstvo preobražaja još nepoznato, čekajući da ga vi odredite. Hoće li se ovo doba preobratiti lako kao što Proleće ovladava nežno poljskim predelima? Hoće li martovski vetrovi urlikati? Hoće li biti oluje? Ili će blage kiše tiho sprati vekovni sneg u toku jedne noći? Baš u ovom trenutku, ja se inkarniram, ulazim, budim u svima koji vole, mnogo brže tamo gde je molitva prisutna, mnogo brže gde postoji razumevanje. Već sam medu vama, na vašim ulicama i u selima, na vašim pijacama, u vašim kućama, u svakom zdravom ljudskom biću. Na svakog pojedinca u kome sam svestan u ovome času, postoji deset hiljada onih u kojima sam prisutan odmah ispod površine, čekajući samo na mali, spoljašnji podstrek koji vi možete pružiti da se otkoči njihovo pamćenje, da se povrati njihovo poznavanje, da se vrati njihova svesnost o Svemu Što Jeste. Tempom koji raste geometrijskom progresijom svakom godinom koja prođe, moj dolazak se nastavlja, bez određenog centra, kroz korenje trave, kroz komešanje koje se oseća ispod oplate svake društvene strukture, rastući sa radošću svakog istinski sretnog srca. Uskoro će ono što je učinjeno u Stvarnosti, ono što je učinjeno u večnosti, biti učinjeno na Zemlji i u vremenu. Terra Christa (Zemlja Krista). Jedan dom. Jedna Porodica. Jedan Duh. Jedna Pesma. I desiće se da Tvorac svih zvezda na nebu dođe na određeno vreme da bi načinio dom na ovoj Zemlji, odenut u ruho biologije, svestan u ljudskoj porodici, stvarajući, slaveći, bivajući u svemu. Nemojte misliti da ste nepripremljeni za ovaj preobražaj. Sam sam vas pripremio. Uistinu, to se ne može još dugo odlagati. Uskoro će se nebo Svete Majke uskomešati smehom i njeno srce će se radovati. Gradovi koji će ostati odražavaće svetlost zvezda sa neba, i svako ljudsko srce će čuti odjek Večite Ljubavi Jednoga koji je došao na Zemlju da bi bio mnogi. Hristos. Inkarniran. Probuđen. Svet i oni koji borave u njemu okupani u bezgraničnoj i bezmernoj radosti. Jer ja sam prvi i poslednji, početak i kraj, Tvorac svega što jeste i što će biti. Moje mogućnosti su beskrajne, moje Biće večno. Sve stvaranje (što je stvoreno, što se stvara i što će se stvoriti) je neprekidno odvijajući slika koju sam zamislio. Zvezde su moje platno, ljudi su moje četkice, biologija je moja boja. Slika koju stvaram živi i pleše, iskričeći u višedimenzionalan oblik dok zajedno sa mojim ljudima budem putovao kroz žive koridore vremena. Moja svest je dar koji nudim svoj deci, svim ženama, svim ljudima i svim rasama, plemenima i nacijama koje odaberu da se posvete ŽIVOTIMA LJUBAVI. Kada vam ostavim ove reči da biste razmislili o njima bez mene, ja vas ne napuštam. Ja sam uvek sa vama. U meri u kojoj ste otvoreni prema duhu ovih reči, moje Prisustvo će rasti u vašim životima, sve dok vi i ja ne postanemo jedno u vašoj svesti, kao što smo oduvek bili jedno u Stvarnosti. Udaram svakim otkucajem vašeg srca, osećam svakim dodirom vaše ruke, plačem svaku vašu suzu, dišem svaki vaš udisaj. Nikada nisam daleko. Boravite uvek u mojoj Ljubavi. Ja sam jedina Istina i jedina Stvarnost.

Dobrodošao kući, moj ljudski duhu. Tvoje sretno detinjstvo je tu iza ugla.

2 comments on “VIZIJA – KEN KERI

  1. Istina LJUBAV JE BOG NISTA NOVO.ALI TA ATMA TO JASTVO JE BOG KAD BI BILI U TOM POLJU 24 SATA I DJELOVA LI KROZ NJEGA PREMA OVOM SVIJETU CULAI BILI SVIJESNI TOGATA BESKRAJNALJUBAV POD KONTROLOM STANJA BI UCINILA ZIVOT BAJKOM PRMA RECIMO ENI CURI RODITELJIMALJUDI I OSTALOM.MEDJUTIM SIVANANDA KAZE NA TOM PUTU PUNO JE PREPREKA A TI OPUTNICE KAZE NE VEZUJ SE PROMATRAJ BUDI SVEDOK MISLI KOJE PROLZE I NEMOJ DA TENISTA UZNEMIRI.TO JE CISTA LJUBAV ONA NE UZIMAONA SE NE POTVRDJUJE ONA POSTOJI.TO JE STANJE SRECE KOJE SESIRI ODNAS PA NADALJE.U CEMU JE PROBLEM KAKO BITI U TOM POLJU KOJENIJE OKOM VIDLJIVOM NI CULIMA DOSTUPNO U TOM JE PROBLEM SVIJETA VEC 2 000 GODINA AMUDRACA NE

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s