GAYATRI MANTRA – GAJATRI MANTRA

GAJATRI MANTRA – Mandala –
♥ Moving Mandalas and
Geometric Animations from ♥
♥ – OM BHUR BHUVAH SVAHA
♥ – TAT SAVITUR VARENYAM
♥ – BHARGO DEVASYA DHIMAHI
♥ – DHIYO YONAH PRACHODAYAT

Gajatri mantra je univerzalna molitva sačuvana u Vedama, najstarijim spisima čovječanstva. Univerzalna molitva znači molitva koju mogu ponavljati s devocijom , u svrhu duhovne i materijalne dobrobiti, muškarci , žene i djeca svih uzrasta u bilo kojem dijelu svijeta.

Gajatri mantra može biti prevedena na puno načina, jedan od načina je slijedeći: Om, mi meditiramo na duhovni sjaj Te, dostojne obožavanja Božanske stvarnosti, izvor fizičke, astralne i nebeske sfere postojanja. Neka To vrhovno božansko Biće osvijetli naš intelekt, tako da možemo ostvariti i jasno spoznati vrhovnu Istinu. Om je zvuk Brahmana ( Nada Brahmam ) proizišao iz vrhovnog Boga na samom početku stvaranja ( Om iti ekakšaram brahman ).
Sastavljen je od tri slova: A, U, M.
A – se odnosi na budno stanje
U – se odnosi na stanje sna
M – se odnosi na stanje spavanja, mirovanja.
Sva tri vode k četvrtom stanju po imenu Turija, koje je iznad ta tri stanja, a predstavlja ga tišina. Kada osoba duboko zaroni u prostranstva ove tišine onda čuje kozmički AUM ili Pranavu koji proistječe iz Prane ( vitalne vibracije ) koja ispunjava univerzum. Gajatri mantra je prošireni oblik OM-a, Om je uključen u Gajatri mantru kako bi pojačao djelovanje mantre. Om je Tekućina, Svjetlo, Šri, Božanstvo, Prava priroda, Bhur, Bhuvah, Svaha je Om.
♥ Diana Vishneva: Beauty in motion – F.L.O.W part III♥
♥ – OM BHUR BHUVAH SVAHA
♥ – TAT SAVITUR VARENYAM
♥ – BHARGO DEVASYA DHIMAHI
♥ – DHIYO YONAH PRACHODAYAT
♥ – A ovako se izgovaraju reci: Om bur buva svaha, tat savitur varenjam, bargo devasja dimahi, dijo jo nah pračodajat.♥
♥ Ovo je prevod: Meditirajmo na poželjni sjaj Božanskog Sunca i neka nam pospeši duhovne uvide.♥

Gajatri mantru je otkrio ( dobio ) mudrac Višvamitra. To je isti onaj mudrac koji je uveo ili inicirao Šri Ramu u tajne obožavanja Sunca putem mantre Aditja Hrudajam. Budući da je bio kralj ( kšatrija ), Višvamitra je zatražio božansku kravu Nandini koja je pripadala mudracuVasišthi. Vasištha je odbio rastati se od Nandini. Kada su svi Višvamitrini pokušaji da dobije Nandini propali, Višvamitra se odrekao svojih loših osobina kao što je ponos i arogancija te otišao u šumu vršiti velike strogosti ( tapas ). Tek nakon što je obavio tapas, vratio se i s najdubljom poniznošću poklonio se mudracu Vasišthi. Radio je Gajatri Upasanu ( štovanje, molitva ) – nakon čega ga je mudrac Vasištha priznao za Brahma-rišija. Nakon tog događaja Višvamitra je postao Riši za Gajatri mantru. Mi možemo izvući pouku iz tog događaja, a ona je slijedeća: tek onda kada je naš um čist, bez ponosa i arogancije Božica Gajatri nas spašava i uzdiže na vrhunce duhovnosti. Gajatri mantra nas štiti zato što je Gajatri Majka, Sila koja pokreće sav život ( Annapurna ). Zato nikada nećemo biti u neprilici da nemamo hranu ili zaklon, dok smo pod zaštitom Božanske Majke ( Annapurne ). Na području okultizma mi se uvijek prisjećamo mudraca koji je konstruirao tj. izumio mantru ili ju je primio od još višeg izvora. No kroz recitiranje uvodne mantre ( vinijoga mantra ) prisjećamo se mudraca – ne samo kao znak naše zahvalnosti prema njemu – nego uglavnom da bismo s njim stupili u dodir i crpili od njega nadahnuće i snagu. Svi ti veliki mudraci su veliki adepti ( majstori ) koji i dalje žive, bilo na fizičkom planu na nepristupačnim mjestima ili na super fizičkim tj. ekstra finim fizičkim nivoima. Oslobođenje ne znači prestanak postojanja individualne duše ( Đivatma ) kao što mnogi ljudi zamišljaju, nego ogromnu ekspanziju svijesti koja omogućuje adeptu da ostane u stalnom dodiru sa svime što se događa u solarnom sistemu. Misao i težnja upućena njemu , dobit će odgovor od njega razmjerno ozbiljnosti i duhu uvažavanja. Snage koje privremeno teku s viših nivoa struje i nadiru van kroz posrednike te ih tako reći prilagođuju i usklađuju do određene mjere, a ostavljaju vrlo trajan utjecaj – koji gomilajući se, podiže sveopći nivo i snagu toga posrednika. Viši nivo, tako stečen, omogućuje aspirantu da se uzdigne do još višeg nivoa težnje, a kasnije do zanosa i prosvijetljenosti tijekom svakodnevnog štovanja. Istina je da su sile i stvarnost s kojima se aspirant mora nositi na svom putu neopipljive i izvan područja uma, no um ne može raditi na prazno. Pa, kada imamo posla s tim stvarima na nivou uma, osoba može koristiti svoju imaginaciju.

♥ Deva Premal & Miten: The Gayatri Mantra Made Visible ♥
https://www.youtube.com/watch?v=iTjiWYPPe9A&feature=youtu.be
Snaga i moć Gayatri mantre
Gayatri mantra- je upućena energiji Sunca i ima bezgraničnu snagu. To je vibrantna formula koja ima ogromne, uistinu zapanjujuće moći jer je Sunce njeno vladajuće božanstvo.Gayatri je Majka Veda, ona štiti svakoga koji je ponavlja i prisutna je gdje god se pjeva njena mantra.
Gãyatrì mantra je univerzalna molitva kojom se ne traži ni oprost ni milosrđe, već se moli za čist i bistar intelekt u kojem bi se bez iskrivljavanja mogla odraziti Istina. Baba je rekao da se njome mogu jednako koristiti i muškarci i žene svih podneblja i svih vjera. Ona priziva uzvišenu silu sadržanu u Suncu i u tri svijeta da probudi i ojača inteligenciju, kako bi mogla voditi čovjeka kroz intenzivnu duhovnu disciplinu – sãdhanu do konačnog uspjeha. Ona daje beskrajnu snagu da prevladamo sve poteškoće i vodi nas do mira i blaženstva. Ništa nas toliko ne pročišćava na Zemlji kao ova mantra. Gãyatrì je Majka Veda i ona uništava grijehe. Ponavljanje gãyatrì mantre daje plodove kao i recitiranje svih četiriju Veda. Ta mantra ponavljana tri puta svakog dana donosi veliku sreću- kalyãna.To je najuzvišenija vedska mantra koja uklanja strah i sve bolesti, daruje savršeno zdravlje, ljepotu, snagu, vitalnost, magnetsku auru lica (sjaj Brahme), uništava karmu i blagoslivlja nas oslobođenjem!
Onaj tko ponavlja Gayatri, ne mora ponavljati niti jednu drugu mantru!
Om Bhur Bhuvah S(u)vah
Tat Savitur Varenjam
Bhargo Devasja Dhimahi
Dhijo Jonah Praćodajat
OM : Para Brahman
BHUR : Bhu Loka ili fizički plan.
Takođe se odnosi na tijelo sačinjeno od pet elemenata ( panjča bhutas ). Tih 5 elemenata čine Prirodu ( Prakriti ).
BHUVAH : Bhuvah Loka ili srednji svijet.
Bhuvah je također Prana Šakti.
No ipak tek prisutnost Prađnjane omogućuje Prana Šakti da oživi
tijelo. Na to se odnosi ova objava iz Veda – Stalna potpuna svjesnost je Brahman ( Prađnjanam Brahma ).
S(U)VAHA : Svarga Loka ili Nebo, Zemlja Bogova
TAT : To, Paramatma, Bog ili Brahman
SAVITUR : Ono iz čega je sve ovo rođeno
VARENJAM : Dostojan obožavanja
BHARGO : Zračenje, duhovni sjaj, bljesak, svjetlo koje nam daruje mudrost.
DEVASJA : Božanska stvarnost
DHIMAHI : Mi meditiramo
DHIJO : Buddhi, intelekt
JO : koji
NAH : naš
PRAĆODAJAT : obasjava, prosvjetljuje

%20%28If%20music%20be%20the%20food%20of%20love%29

 

Gajatri mantra može biti prevedena na puno načina, jedan od načina je slijedeći: Om, mi meditiramo na duhovni sjaj Te, dostojne obožavanja Božanske stvarnosti, izvor fizičke, astralne i nebeske sfere postojanja. Neka To vrhovno božansko Biće osvijetli naš intelekt, tako da možemo ostvariti i jasno spoznati vrhovnu Istinu.

 

NASLOV: GAYATRI MANTRA

1 ) Gajatri mantra nije samo mantra, Ona je ujedno i mantra i molitva, a također
i Pranava. Djelotvornost čisto mantre tj. samo mantre ovisi o snazi sadržanoj u zvuku ( Mantra Šakti ). Mantra može ili čak i ne mora imati značenje. Ali Gajatri mantra u sebi ima još strahovitu snagu molitve – kao što je naznačeno
definicijom “ Gajantam Trajate Iti Gajatri “. Tako imamo daleko djelotvorniji instrument za razvijanje naših potencijala.
2 ) Svih 14 svjetova ( Loka ) smješteni su u grudima Gajatri. Otuda Božica
Gajatri dobiva ime “ LAMBODARI “.
3 ) Gajatri su obožavali veliki mudraci Indije, neki od njih su : Bharadvađa, Manduga, Kanva, Višvamitra, Agastja, Jađnjavalkja, Kašjapa,
Markandeja, Kapila.
Božicu Gajatri također je štovao Vinajaka.
4 ) Gajatri je Božica šuma ( Vana Devata ) . Ona boravi u voću, povrću itd. Zato
je nazvana “ SAKAMBARI DEVI “.
5 ) Postoji više od 165 Gajatri upućene raznim Devatama ! Pokazat će se da je temeljna građa svih ovih Gajatri, koje su upućene raznim Devatama – jednaka, samo su izmijenjena imena na istim mjestima u mantri.
Riječi : Dhimahi, Vidmahe i Praćodajat su zajedničke za sve ove Gajatri i stoga je samo po sebi razumljivo da su to riječi u kojima je sadržano suštinsko značenje Gajatri mantre.
6 ) 24 sloga u Gajatri mantri predstavljaju 24 Rišija, 24 Ćande, 24 Devate, 24 Šakti, 24 boje, 24 sastavna dijela ili komponenti ljudskog tijela i
24 Kšetre.
7 ) Tek nakon pjevanja Gajatri mantre trebali bismo pjevati neke druge mantre.
8 ) Valmiki Ramajana sadrži 24 000 stiha ( Šloke ). Prvi slog u svakoj od 1000 Šloka izvučen je iz svakoga od 24 sloga Gajatri mantre !!!
9 ) U Ramajani : Ravana je bio veliki poznavalac Veda. On je bio nepokolebljivi poklonik Gospoda Šive. Šri Rama ( Avatar Šri Mahavišnua ) nije mogao ubiti Ravanu u borbi. Mudrac Agastja je prišao Šri Rami i inicirao Ga u Mahamantru
zvanu “ Aditja Hrudajam “. Od tada nadalje Šri Rama je recitirao Gajatri mantru, Božansko prebivalište od 24 sloga. Navedeni primjeri nikako ne pružaju potpuni prikaz Gajatri u svakom pogledu. Slava i veličajnost Gajatri mantre bezgranična je i stvarno izmiče svakom opisu.
1 ) Gajatri boravi u srcu Mahavišnua
2 ) Gajatri je ukrotila čak i kralja Kobri
3 ) Jedna posebna Jantra stvorena je isključivo za Gajatri
4 ) Gajatri mantra je sposobna podizati Kundalini Šakti
5 ) Nema bolje Đape ili Dhjane nego što je ponavljanje Gajatri mantre
6 ) Slavni znanstvenik Đ. B. Haldane piše : “ Gajatri mantru bi trebalo utisnuti na vrata svih laboratorija na svijetu “ kako bi omogućila znanstvenicima da zavire u svijet duhovnosti.
7 ) Prvotna Gajatri je ipak Surja Gajatri ( “ Gajatri “ znači Surja Gajatri – osim ako nije posebno naglašeno drugačije ), a sve druge Gajatri nastale su tek nakon što je iznjedrena Surja Gajatri.
8 ) Imamo Aštotara-namavali ( nap. prev: 108 svetih imena Gajatri ) i Sahasra-namavali ( nap. prev: 1008 svetih imena Gajatri )
DOBROBITI GAYATRI ĐAPE
U davna vremena mudraci su odlazili u šume i spilje vršiti strogosti kako bi stekli Brahmađnjanu i konačno oslobođenje. Taj proces uključivao je dugi vremenski period ( desetljeća ), iznimno velike poteškoće i patnju. Ali zaista, isti se taj cilj može postići redovitim ponavljanjem Gajatri mantre na propisani način – na puno lakši način, bez ekstremnih patnji, a k tomu još i za kratko vrijeme. Šri Mahavišnu je rekao mudracu Naradi da ako osoba ponavlja Gajatri mantru, steći će rezultate koji se dobivaju obožavanjem svih Devata u Univerzumu. Najbolje vrijeme za štovanje je : netom prije izlaska sunca, dok još ne vidite sunce, zatim točno u podne dok je sunce točno na srednjoj točki te netom prije zalaska sunca dok još vidite sunce. Sveukupna Milost Boga Sunca spremna čeka na vas. Gajatri meditacija je najviši oblik meditacije poznat u Vedama. Gajatri mantra se pjeva kako bi se stekla univerzalna svijest i probudile moći intuicije.
♥ Gayatri Mantra ♥

Gajatri meditacija uništava sve zablude, ojačava Pranu, daruje prosvjetljenje, zdravlje, genijalnost i prosvjetljenje. Gajatri mantra je ključ koji otvara vrata kozmičke svijesti.
“Sjednite licem okrenutim prema sjeveru u položaj Padmasane, Siddhasane, Vađrasane ili u bilo koji drugi lagan i udoban položaj. Sjednite na hasuru prekrivenu vunenom dekicom ili tankom pamučnom tkaninom ( da izolirate svoje tijelo od tla ). Jednom kad sjednete u položaj izbjegavajte nepotrebno pomicanje tijela. Držite leđa, glavu i vrat uspravno. Budite neustrašivi. Sjedite s čvrstom odlučnošću da spoznate Istinu. Dok ponavljate mantru, meditirajte na značenje mantre i molite za viziju Majke Gajatri Devi. Ova mantra je posvećena Bogu, Svjetlu, a Sunce je simbol toga svjetla.
Gajatri mantra je univerzalna, jer je meditacija na svjetlo kroz Sunce, koje je isto za cijelo čovječanstvo. Ova mantra daruje mudrost, napredak, čistoću i prosvjetljenje.
“Onaj tko ponavlja Gajatri mantru 108 puta prilikom svakog sjedenja – ubrzo će postići sjaj ! Onaj tko ponavlja Mantru 1008 puta s iskrenošću i devocijom prilikom svakog sjedenja – steći će prosvjetljenje u 40 dana. Gajatri mantra uklanja sve strahove. Gajatri mantra razara karmu i blagosiva nas oslobođenjem. Čitav ovaj univerzum proizišao je snagom Gajatri mantre. Ustvari sve ovo i nije ništa drugo nego ispoljavanje Božje snage. Nema veće Đape od Gajatri Đape. Nema većeg bogatstva od Gajatri mantre. Tko god meditira na Gajatri mantru svakog jutra i predvečer sigurno će biti blagoslovljen dugim životom, dobrim zdravljem i mirom. Riječi te osobe postat će blagoslov. Steći će prosvjetljenje i postati veliki blagoslov društvu i čitavom svijetu. Pa, iako se pjevanjem Gajatri mantre moli za vrhovno božansko Svjetlo, ipak sve što čovjek zaželi u ime Majke Gajatri trenutno biva ispunjeno. Gajatri mantra daruje ozdravljenje od svake bolesti – bila ona tjelesna, mentalna, emocionalna ili duhovna.“
“Gajatri mantra je tijelo Božanstva.
“Zato, stalnim ponavljanjem ove svete mantre osoba će dobiti Daršan ili viđenje ovog Božanstva. Vede neprestano naglašavaju važnost vršenja Gajatri Jađnje za mir – osobni, nacionalni i internacionalni.“
Treba napomenuti da u ovom poglavlju nisu mogle biti navedene apsolutno sve dobrobiti. U stvarnosti, količina dobrobiti koju dobivamo od Gajatri prevelika je da bi se mogla odgovarajuće izraziti. Aspirant će zasigurno doživjeti nešto više tijekom svoje stalne Sadhane.

GAYATRI MANTRA – KAKO POSTICI NAJBOLJE REZULTATE?

Ako poduzimanje ograničenog, naučno – istraživačkog projekta zahtijeva barem dva do tri desetljeća treninga i priprema od strane pojedinca, koliko bi veći trud i studij trebao biti prilikom poduzimanja projekta spoznavanja TOGA koji je vječan i bezvremen. Prilikom Đape i Gajatri meditacije aspirant priziva Gajatri zbog Božanskog svjetla koje dolazi iz Savite, Solarne regije i To svjetlo treba biti utisnuto u um aspiranta. Stoga um treba biti dobro pripremljen kako bi primio svjetlo. Riječ Upasana znači sjediti blizu ( Upa = blizu ). Aspirant koji je odlučio uspostaviti direktan kontakt sa svojim odabranim Božanstvom ( Išta Devata )

Postupno razvija naviku sjedenja blizu Njega.

Što se događa tokom Upasane ?
1. Satvičke kvalitete – čim više prevladavaju Satvički osjećaji to će djelotvornije ova vozila služiti kao instrument visoke svijesti.
2. Prilagodba uma – Um treba biti ispunjen ispravnim stanovištima i težnjama.
3. Visok stupanj predanosti
4. Čeznuti svim srcem za sjedinjenjem s Bogom.
Tako, razvijanje aspirantovog karaktera zajedno s ispravnim mišljenjem te pripremne pročišćujuće radnje – čine cjeloviti dio Upasane ili štovanje. Puko mehaničko ponavljanje uvodne mantre ( što je uobičajena praksa ) ne čini ništa osim što proizvodi zvučnu vibraciju. Može se postaviti pitanje – kako misao aspiranta dopire do mudraca, jer on niti poznaje mudraca niti zna gdje mudrac živi. Na suptilnim nivoima misaonog svijeta postoji tajnovit odnos između stvari, a mantra i njezin mudrac su u osobitom odnosu. Jedan od rezultata tog odnosa je taj, da svatko tko koristi mantru može stupiti u vezu s mudracem te mantre. Kada učenik usmjeri svoje misli k istinskom učitelju ili guruu, njegova misao istoga trenutka dopire do gurua – iako učenik ne zna gdje se njegov guru nalazi ili što radi. Metar mantre određuje njezinu građu. Broj igra najvažniju ulogu u nauci o metru, zato što se nalazi u osnovi forme i određuje prirodu zvuka. Smatra se da je čitav pojavni univerzum temeljen na vibraciji, a to je razlog da je moguće uzrokovati sve vrste promjena u materiji i svijesti kroz djelovanje zvuka. Kako je zvuk zapravo vibracija, lako je vidljivo kako broj i intonacija igraju važnu ulogu u konstrukciji i korištenju mantri.
PROCES GAYATRI
Mudraci ( Riši ) i Božanstva za Gajatri .
Rišiji ( mudraci ) Božanstva
Pranava OM // BRAHMA // AGNI // Mahavjahritis // PRAĐAPATI // AGNI, VAJU i ADITJA ( Teđas ) //
Gajatri osobno // VIŠVAMITRA ili // BRAHMA //
BRAHMA – ( dvije škole ili 2 misli )
Tipičan proces poštovanja Gajatri je slijedeći:
1. Pročišćavajuće pripreme ( vidi pitanje 46 )
2. Priziv i meditacija na duhovno Sunce ( fizičko Sunce je njegov vanjski izraz )
3. Prizivanje Božice Gajatri u solarni krug,
meditacija ne Gajatri.
4. Stvaranje mentalne slike. Vježbanje uma da sliku zadrži u fokusu svijesti, bez da joj dopusti da pobjegne, a što je sklon opetovano činiti. Predstavljanje Božanstva pomoću simbola pomoći će vam da nadiđete čisto fizički oblik i
shvatite prirodu Božanstva onoliko koliko vam um to dopusti.
5. Meditacija na to kako da tu mentalnu sliku upotrijebite za zajedništvo sa Stvarnošću skrivenom iza te mentalne slike. Meditirajte na to Božanstvo neko vrijeme, koristeći sliku čisto kao fokus svoje pozornosti. Um služi kao veo
koji skriva Stvarnost. On ( um ) se mora truditi do krajnjih granica i doći do gotovo kritične točke duše prije nego što će se veo dići i omogućiti mu kratak pogled na Voljenoga.
AUM se mora izgovarati što je moguće sporije, postupno sve glasnije ( glazbeni izraz za to je krešendo, na sanskr. Arohanam ) dok ne dođemo do slova M. Tada zvuk trebamo zaobliti i postupno ga utišavati – tako polako kao što smo ga pojačavali. Konačno bi M trebao uroniti u Tišinu i odjekivati u dubini našega srca. Neka se Tišina podudara s pauzom između ciklusa disanja te se produži čim duže, no bez neugode. Činite to s ljubavlju, uživajte u tome. To je ulaz u mjesto prebivanja našeg unutarnjeg Ja, pravi Prašanti Mandir. Ovaj unutarnji Ja je sveprožimajući i istovjetan s Brahmanom. To je stvarna priroda čovjeka. “
Budite tihi i svjesni da ste Bog.
“ Božica s pet lica Gajatri se opisuje kao “ Panjća Mukhi “ ili Božica s pet lica. Tih 5 lica ili aspekata otkrivaju i odražavaju Brahman.
Pet lica Gajatri mantre su :
1. Om
2. Bhuh Bhuvah S(u)vah
3. Tat Savitur Varenjam
4. Bhargo Devasja Dhimahi
5. Dhijo Jo Nah Praćodajat .
Tih pet aspekata označava sve što je sadržano UNUTAR, drugim riječima da je izgrađeno od: 1.Panjća Bhuta ( pet elemenata – eter, zrak, vatra, voda i zemlja )
2. Panjća Koša ( pet ovojnica ili pet omotača ljudskog tijela – hrane,
prane, uma, znanja i blaženstva )
3. Panjća Prana ( pet Prana – Prana, Apana, Vjana, Udana, Samana )
4. Panjća Tanmatras ( pet čula – zvuk, dodir, oblik, okus, miris )
5. Panjća Indrijas ( pet organa čula – oči, uši, nos, usta, koža ).

Spoznaja o međusobnoj povezanosti Panjća Bhutas ( pet elemenata ) unutar tijela omogućit će sadhaki da cijeni unutarnje značenje pet lica Gajatri. Na taj način mantra je sposobna u potpunosti nas pročistiti. Tako su Panjća Bhutas
( koji se odnose na ljudsko tijelo ) te Panjća Košas, Panjća Pranas, Panjća Tanmatras, Panjća Đnjana, Indrijas i Panjća Karma – pročišćeni.
Drugo gledište koje se tiče pet “ lica “ Gajatri je ovo : Nakon što otpjevamo jedno “lice “ ( npr. OM ) trebamo izdahnuti i na par sekundi zaustaviti disanje, a tek potom otpjevati slijedeće “ lice “ ( Bhur Bhuvah Svah ). Ovaj vremenski razmak treba biti podjednak i u njemu treba uživati. Tijekom ovoga procesa osoba ne treba žuriti, već mantrati polako i mirno. Izdisanje zraka nakon pjevanja svakog lica i nastavljanje tog procesa tijekom cijele sadhane već samo po sebi sačinjava jako dobar pranajama ciklus. Taj rezultat dobiva se samo zato što je mantra podijeljena ne pet dijelova ( takozvanih “ lica “ ).
Obično se aspirantu savjetuje da ponavlja Gajatri mantru tijekom svitanja, u podne i predvečer. Đapa tijekom svitanja – u zoru se Gajatri pojavljuje kao Brahma-svarupini na svom nosiocu labudu. Zato, tijekom tog vremena prevladavaju i imaju bitno značenje atributi Sarasvati. Sarasvati obdaruje mudrošću.

Đapa tijekom podneva – u podne se Gajatri pojavljuje kao Rudra-svarupini na svom nosiocu biku. Tijekom tog vremena prevladavaju i imaju bitno značenje atributi Durge. Durga aspirantu uklanja nevolje i nesreće. Đapa prije zalaska Sunca – predvečer se Gajatri pojavljuje kao Višnu-svarupini na svom nosiocu Garudi. Tijekom tog vremena prevladavaju i imaju bitno značenje atributi Lakšmi. Lakšmi aspirantu daruje bogatstvo i blagostanje. Ovo je tradicionalno objašnjenje Tri-kale u odnosu na Gajatri. Kao što posuđe treba čistiti tri puta dnevno, jednako tako trebamo čistiti naše srce tri puta dnevno. Ovaj izričit nalog dolazi nam od Babe. Utvrđeno povoljno vrijeme je Zora, Podne i Predvečerje – no osim tada Gajatri mantru možemo ponavljati bilo gdje i bilo kada. Također ju trebamo ponavljati prije jela i prilikom posipanja vode tijekom kupanja. Mantra pročišćuje hranu i uklanja sve loše djelovanje suptilnih vibracija, kao što su loše misli koje mogu proizaći od osobe odgovorne za spravljanje hrane. Nadalje, Gajatri štiti osobu od štetnog djelovanja mikroba koji mogu biti umiješani u hranu. Na taj način mantra vodi brigu o unutarnjem stanju osobe. Savjetuje se da ponavljamo prije jela 3, 9 ili 11 puta Gajatri mantru. Obično se preporučuje ponavljati ju 108 puta, no ustvari nema ograničenja. Kada se usredotočimo samo na brojanje ponavljanja mantre, umanjuje se uživanje u kontemplaciji o Moći i Uzvišenosti mantre zbog napora koji ulažemo da uredno brojimo. Ljubav i uvažavanje prema mantri te vjera u njezine obećane rezultate – daleko su važniji nego puko mehaničko ponavljanje dok nam um luta naokolo.
– Magicus

♥ Gayatri Mantra ♥
P.S. Interesantno, jos kada nista nisam znala o Gayatri mantri, jednu noc u snu, ili u nekakvom polu snu mi je receno, (preneta mi je poruka) da je Gayatri mantra savrsenstvo za ‘budjenje’ svesti i da bi bilo dobro da je ljudi koriste radi sto bezbolnijeg ‘budjenja’. Verujte mi na rec da ne pripadam nikome i nicijem ucenju posebno, nikakvoj sekti, niti religiji, ali rado prihvatim sve ono sto mojoj dusi prija, ono sto joj odgovara i sto mi cini dobro. Iz svega sam uzela i uzimam po nesto i smatram da sam utoliko bogatija u odnosu na one koji su skucenih uokvirenih pogleda,  okrenuti samo jednom ucenju i misle kako su pravi i pred bogom jedini i veliki. Bog nije stvorio religije, to je izum ljudskih umova, bogu je milo sta nam je u srcu i kako se vladamo prema nasim bliznjima (mislim na sve ljude ovog sveta, bez obzira na veru, veroispovest, boju koze i sve ostale razlicitosti). Takodje se misli i na nase subliznje, gde spadaju zivotinje koje nemamo pravo povredjivati i muciti, ubijati iz bilo kog razloga, posebno ne, za nasu ishranu, kao sto to mnogi cine sirom sveta. Religije koje zagovaraju ubijanje zivotinja i jedenje njihovog namucenog, ubijenog i mrtvog mesa ne sluze bogu, vec ‘djavolu’. Prolivanje bilo cije krvi radi nekakve toboznje zrtve bogu, bogu koji to ne trazi od nas. Bog je ljubav, a ne krvnicki i ratoborni bog, bog koji trazi ubijanja i smrt, prolivanje bilo cije krvi. I u bibliji je naglaseno “Ne ubij”, nije receno koga, i ne odnosi se samo na coveka, vec na sva ziva bica koja u sebi nose krv zivota, esenciju zivota, srce i dusu, koje imaju oci koje nas gledaju. Neka se dobro preispitaju svi oni koji to i tako cine, iz kojih to svetih knjiga crpe ‘znanja’ i koji to bog trazi krvne zrtve. Znam da bog postoji i svi smo jedno, mi smo celije boga, iako to mnogi ovog trenutka ne mogu razumeti, jer im svest vibrira na nizim frekvencijama. Bog Je SVEst! Bog je energija, bog je u svemu, nalazi se u nama i svemu sto postoji, a ne negde van nas, na nekakvim izmisljenim nebesima, kako nas pogresno uce. Sve sto trazite, trazite u sebi, jer van vas necete nista naci, posebno ne u kamenim kucama.. I bog nije neki cikica koji ceka da nas kazni za ono sto sagresimo. Kaznjavamo se mi sami sa nasim postupcima, delima, odnosno nedelima i kako mislimo, govorimo, radimo tako cemo to isto morati iskusiti na svojoj kozi, u svojoj dusi. Zakon uzroka i posledice radi ni po babi ni po stricevima, vec pravedno, onako kako smo i zasluzili, sada u ovom zivotu, ili u nekom prethodnom, ali posledica nas uvek stize, kao bumerang. Zakon uzroka i posledice, njegov ‘rad’ ne ovisi da li mi u njega verujemo ili ne, da li znamo da on postoji ili ne, njegove zakonitosti jos niko nije izbegao, od kada je sveta i veka. Usput, gledajuci moj vecerasnji zalazak Sunca, iz moje duse je isplivala ona poznata unutrasnja radost, koja se ne moze opisati ovozemaljskim recima, ne po mojoj zelji, ili zahtevu, vec se jednostavno desila. Jednom prilikom sam dobila kratak uvid, koji se sastoji iz dve recenice, koje kazu: Zasto prava radost ne postoji u ovom nasem svetu? Zato sto prava radost postoji samo u Duhu!
Oni koji su mozda tako nesto doziveli u dubokim molitvama, tihovanju, meditacijama, znaju o kakvoj radosti pisem i pricam. Volim vas sve i znam da ce i na ovaj moj kratki tekst biti negodovanja, ali ako, nista se ne desava slucajno i svfe hoce nesto da nam kaze. Svako dobro vam zelim i pozdrav…:DVesna Mihajlovic

– VIDEO – Soul Balancing

– VIDEO – MANTRA Deva Premal Moola Mantra Part I II III

♥ – OM BHUR BHUVAH SVAHA
♥ – TAT SAVITUR VARENYAM
♥ – BHARGO DEVASYA DHIMAHI
♥ – DHIYO YONAH PRACHODAYAT
 

Gayatri Mantra (108 times)
http://www.youtube.com/watch?v=aS-AEKWXjHw

Gayatri Mantra

OM BHUR BHUVAH SVAHA

TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHIMAHI

DHIYO YONAH PRACHODAYAT

‘GAYATRI SADHANA (Iz knjige Sadhana Šri Svami Šivanande)

„Od svih mantri, vrhunska i najmoćnija snaga od svih snaga je veličanstvena, slavna Gayatri mantra. Ona je zaštita svakog tražitelja istine koji vjeruje u njenu djelotvornost, snagu i slavu, bio on bilo koje kaste, vjere, tradicije ili sekte. Samo se nečija vjera i čisto srce stvarno broje. Uistinu, Gayatri je nesavladivo duhovno oružje, istinska tvrđava, koja štiti i vodi svoje poklonike, koja ih preobražava u božanske, i blagosilja ih sjajnim svjetlom najvišeg duhovnog prosvjetljenja. Ma koji bio vaš omiljeni lik Boga, redovitim ponavljanjem nekoliko mala Gayatri svaki dan ostvarit ćete uspjeh i dobrobit, sada i u budućnosti.

Krivo je shvaćanje da je Gayatri isključivo namijenjena ortodoksnoj brahminskoj kasti. Ona je univerzalno primijenjiva, jer ona nije ništa drugo do iskrena molitva za Svjetlo adresirana Svemogućem Vrhunskome Duhu. Ona je uistinu transcendentalna svjetiljka vodilja za čovječanstvo. Ona je najviša od svih mantri, a njeno predsjedavajuće Božanstvo je Parabrahman osobno. Također ona je prihvatljiva za sve tipove aspiranata, jer se smatra da je njeno pjevanje ujedno štovanje Devi, Gospoda Haria, Aditye, ili sunca, a također i čisto Nirguna (bez oblika) štovanje Brahmana.

Teđas brahmaćaria (učenika u celibatu) leži u njegovoj Gayatri-đapi. Potpora i napredak Grhaste (kućedomaćina) ponovo je Gayatri; snaga i utjeha Vanaprasthe (pustinjaka) je isto tako Gayatri. Stoga, od momenta Upanayanam (inicijacija svetim koncem) mladih učenika, pa sve do momenta kada oni ulaze u slavno stanje Sannyase (odricanja), kroz njihov život, Gayatri-mantra je konstantno vodstvo, podrška i snaga. Za njih, Gayatri-mantra je summum bonum života.

Ako započnete redovito dnevno Gayatri-đapu osjetit ćete čudesnu snagu koju dobijate od nje. Odredite točno vrijeme za đapu i striktno se toga držite. Najmanje đapa jedne male mora se uraditi dnevno bez prekida. Ona će vas štititi od svih opasnosti, dat će vam neograničenu snagu za prevladavanje svih teškoća, i dovesti vas do vrhunca veličanstvenog mira, snage i blaženstva.

. . . Gospod je rekao u Vedama ”samano mantrah”, neka jedna mantra bude za sve, a ta mantra je Gayatri. Tajna nauka Upanišada je da su oni srž četiri Vede, dok je Gayatri s tri vyahrti srž Upanišada. Gayatri je Majka Veda i uništavateljica svih grijehova. Gayatri je prvotna razrada Om-a. Slog Om je simbol Svevišnjeg. Ništa na svijetu nije više pročišćujuće od Gayatri. Đapa Gayatri donosi iste plodove kao ponavljanje svih Veda s Agnama. Ta jedna mantra, iskreno ponavljana s jasnom sviješću, donosi vrhunsko dobro.“

Advertisements

5 comments on “GAYATRI MANTRA – GAJATRI MANTRA

 1. *1. Satvičke kvalitete – čim više prevladavaju Satvički osjećaji to će djelotvornije ova vozila služiti kao instrument visoke svijesti. 2. Prilagodba uma – Um treba biti ispunjen ispravnim stanovištima i težnjama. 3. Visok stupanj predanosti 4. Čeznuti svim srcem za sjedinjenjem s Bogom.* Da li postoji covek sa ovim kvalitetima?

 2. Deva Premal – Gayatri Mantra (2 hours)

  ♥ – OM BHUR BHUVAH SVAHA ♥
  ♥ – TAT SAVITUR VARENYAM ♥
  ♥ – BHARGO DEVASYA DHIMAHI ♥
  ♥ – DHIYO YONAH PRACHODAYAT ♥

  ♥ – A ovako se izgovaraju reci:
  Om bur buva svaha,
  tat savitur varenijam,
  bargo devasja dimahi,
  dijo jo nah pračodajat.♥

  ♥ Ovo je prevod: Meditirajmo na poželjni sjaj Božanskog Sunca i neka nam pospeši duhovne uvide.♥

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s