KNJIGA ZNANJA – MEVLANA

Dragi Prijatelji,

Integracija naše cele Svet-Planete, putem Ujedinjavanja na Putu Čovečanstva, uzeta je u ruke od strane naših Prijatelja iz Univerzuma. Nebesko asistiranje je dodeljeno našoj Planeti na tom putu. Za vreme ovog Tranzitnog Razdoblja koje se zove “USKRSNUĆE”, Univerzumska Postignuća ostvarena pomoću Kosmičkih Uticaja uzrokuju da naša Planeta napreduje zajedno sa medijumom kome pripada. Doživljeni događaji čine da se sve Socijalne Svesti masovno bude. Naše Svete Knjige, koje su nam do danas otkrivane u skladu sa Socijalnim Gledištima, pripremile su Ljudska Bića Sveta za Integraciju paralelnu njihovim sopstvenim verovanjima. Ova Knjiga, koja vam se momentalno prenosi, nije Religijska Knjiga. To je Knjiga koja vam pruža Univerzumsko Znanje i Istinu. Ova Knjiga nam je dodeljena od strane naših Prijatelja iz Univerzuma pod imenom “KNJIGA ZNANJA”. Izvor iz koga je potekla je ALPHA, Direktni Kanal GOSPODA, i bila je diktirana iz Svete Fokalne Tačke iz koje su i sve Religijske Knjige potekle. Zapravo, Period Religija je završen odavno. Sada, naši Nebeski Prijatelji ukidaju Idolatriju govoreći nam sve Istine. Svrha diktiranja ove Knjige je da se ceo Univerzum i naša Planeta okupe u Svesti o Integraciji Čovečanstva. Doba Proroka je završeno. Od sada, naša će Planeta biti Prosvetljena na putu Nauke i Učenja. Na našoj Planeti se na veličanstven način uspostavlja Zlatno Doba zajedno sa Univerzumskom Svesti. Ovako dostignuta Kosmička Svest  će vremenom ojačati i učiniti da postignemo potpuno nove personalnosti, i mi ćemo otkriti Pravo Ljudsko Biće  u sebi. Mi koračamo ovim putem iz srca verujući da  će svi ovi napori za Svet Cveća bez Ratova, pripremiti divnu sutrašnjicu našoj Planeti. Plan za realizaciju Univerzumskog Jedinstva u ovom Finalnom Dobu je bio pripremljen stolećima ranije. Ovaj Program se zove “PROGRAM ZLATNOG DOBA”. Čekalo se da Ljudske Svesti dostignu određeni Nivo Svesti da bi se taj program mogao primeniti na našoj Planeti. Došlo je vreme za Čovečanstvo koje je postiglo Svetlost Svesti od mikro do makro, idući  putevima  Reinkarnacije,  da mu se kažu sve Istine. Čovečanstvo koje će se okupiti na Jedinstvenoj Platformi Sveta, što će biti formirana u budućnosti, će se ujediniti pod krovom Jedne Svetske Države. Iz tog razloga Čovečanstvo, koje je dostiglo određeni Nivo Svesti, projektuje program uručen direktno od Realnosti Ujedinjenog Čovečanstva svim Univerzumskim Totalnostima (uključujući našu Planetu). Naziv ovog Univerzumskog Programa u Totalnosti je “MEVLANA VRHOVNI PLAN”. U skladu sa ovim Planom, jednoga dana, celo  Čovečanstvo  će  biti  ujedinjeno pod jednim Krovom. Pod tim Krovom Čovečanstva, svako je svakome brat/sestra. ALLAH/BOG ove brat/sestra Totalnosti je isti. Njihova Suština je ista. Njihova Religija, takođe, neće biti različita  pošto  su Religijske Dimenzije odavno zatvorene u Univerzumskoj Totalnosti. Za vreme ove Dimenzije Prelaska, u kojoj su Zemaljske Svesti aktuelne, bilo Religijske ili Zemaljske  privrženosti odvajaju ovu Uniju Bratstva/Sestrinstva jednu od druge. Stoga naša Planeta, na kojoj je otpočeo program velike Selekcije, prolazi i prolaziće kroz vrlo teške periode ovog finalnog  Doba.  Ovo vreme u Svetim Knjigama poznato kao “USKRSNUĆE” u Univerzumskom Programu se zove “PLAN SPASA”. Mi kao osnivači Srećnog Sveta Sutrašnjica i kao Originalni članovi Totalnosti Realnosti smo na putu da našoj Planeti kažemo sve činjenice. Ova Univerzumska Knjiga, koja je kompletirana za 12 godina pod nazivom “ZLATNA KNJIGA ZLATNOG DOBA” i “KNJIGA ZNANJA”, bila je distribuirana i distribuira se do danas po celoj našoj Planeti kao sveske, shodno željama Nebeske Totalnosti. Ovim putem, mi dosežemo do Čovečanstva već mnogo godina. Ime naše grupe je “MEVLANA ESENCIJA  NUKLEUS OSOBLJE”. Naša Asocijacija se zove “SVETSKA BRATSKA UNIJA CENTAR UNIVERZUMSKE UNIFIKACIJE”, Naša Fondacija se zove SVETSKA BRATSKA UNIJA  MEVLANA VRHOVNA FONDACIJA”. Naš centar je u gradu ISTAMBULU u TURSKOJ ATATÜRKA. Objavljeno je od strane Nebeskih Autoriteta da će u budućnosti, od ove Naše Totalnosti, zajednički ogranci biti otvoreni od strane Anatolijske Totalitarnosti i Sveta. Iščekujući ove srećne dane sa velikom željom, naša je čast da pozdravimo našu Zemaljsku Braću i Sestre koji služe na Univerzumskoj stazi. Mi Vas svi volimo, molimo Vas da nas kontaktirate.Pozdravi svoj Braći i Sestrama.

Naša adresa: SVETSKA BRATSKA UNIJA –  CENTAR UNIVERZUMSKE UNIFIKACIJE – Bağdat Cad. Ahmet Cevdet Paşa Sok. No:1/6 –  81110 Bostanci / ISTANBUL – TURSKA

tel:  +90-(216) 373 1445/372 9972 – fax: +90-(216) 372 0216 – E-mail: network@dkb-mevlana.org.tr

– http: http://www.dkb-mevlana.org.tr – MEVLANA ESENCIJA – NUKLEUS GRUPA – α DÜNYA: SVET KARD

– Postoje tri potrebne sveske 1, 20 i 25.
– KNJIGA ZNANJA
– SVESKA 01. pdf
– SVESKA 20. pdf
– SVESKA 25. pdf
– KNJIGA ZNANJA – MEVLANA
http://www.mediafire.com/?ww8tpd62h94on
– Knjiga znanja PDF format
http://www.dkb-mevlana.org.tr/Serbian.pdf
– PROGRAM CITANJA KNJIGE ZA 2011. –
http://www.dkb-mevlana.org.tr/serbian.pdf
www.dkb-mevlana.org.tr

U sadašnjim Okolnostima, zbog mnogobrojnih smetnji, komunikacije sa Svemirom se čuvaju kao tajne. Mi smo ovlastili jedino Dragu Mevlanu da govori o Nama. ALFA Kod je Direktni Kod GOSPODA. Sve Informacije date kroz taj kod su autentične i istinite. Sve Vaše Religijske Knjige su potekle odavde. Period koji Vi zovete “Period Uskrsnuća”, Mi zovemo “Period BUĐENJA” i smatramo ga početkom ZLATNOG DOBA. Ovaj početak nije nikada van Medijuma. On se odvija paralelno sa tokom Vremena. Naše Nastojanje je da Spasimo Naše Prijatelje Ljude u Svetlu ove Knjige. Mi smo Prijateljske Ruke koje održavaju vezu između Firmamenta i Zemlje. U ovom maniru Mi produžavamo Naše Ruke Pomoći ka Vama. Oni koji Nas razumeju će doći k Nama. Prijatelji će sresti Prijatelje i Božanska Svetlost ALLAH-a/Boga će se izliti na Vas.

SVETLOST

199/13

Advertisements

23 comments on “KNJIGA ZNANJA – MEVLANA

 1. Dragi Prijatelji, Braćo i Sestre SVJETSKE BRATSKE UNIJE – CENTAR UNIVERZUMSKE UNIFIKACIJE.
  U svim Svetim Pisima svih Religija na Zemlji piše da Riječi Svetih Pisama treba živjeti, treba provoditi u BOŽJA DJELA.

  Prije izdanja ove Knjige Znanja Mevlana saznali smo za Sveta Pisma u svim Religijama. I Atlantidejci su imali Sveta Pisma, pa se desilo da nisu stavili u Božja Djela većinom ondašnjeg čovječanstva. Što se onda dogodilo? Da su zbog toga većinom bili potopljeni na dnu Atlantskog oceana gdje su snimili zidine i zgrade na 1000 metara dubine. Uklesani su u kamenu kompjuteri, letjelice – sve su imali, a ostali su na životu Egipćani, Grci, Kinezi i mnogi drugi koji su položili ispit LJUBAVI da mogu ići dalje sa svojom evolucijom.
  Da vidimo danas kako stojimo sa Svetim Pismima svih Religija.
  Svugdje piše, i u vašoj Religiji da se Božji Zakoni provode u BOŽJA DJELA, jer inače su samo mrtva slova na papiru. Mi, čovječanstvo dajemo ŽIVOT tim BOŽJIM ZAKONIMA, da li smo to učinili?
  U vašim Svetim Pismima piše da će svećenici činiti Božja Djela vidljiva svakom Božjem Stvorenju. Da bi bili to dokazali vjernicima, da li biste imali problema sa potresima, poplavama, gladi, ratova i mržnje prema vašim neprijateljima? Ne bi se bilo desilo, jer Pravi Božji Vjernik ne poznaje nikakvog neprijatelja – poznaje samo Braću i Sestre koji još nisu saznali da su stvorenja koja zrače LJUBAV na cijeli život oko sebe, a osobito na onoga koji još nije saznao da je SIN BOŽJI i da je LJUBAV njegova ODGOVORNOST da samo tako zahvali Nebeskom Ocu za Život kojeg mu je dao na DAR i svim njegovim potomcima.
  Što znači ovo što smo dosad na kratko ispričali? Znači da opet nismo učinili ono što su nam Sveta Pisma savjetovala i preporučala da učinimo.
  Knjiga Znanja Mevlana nam savjetuje i preporučuje da se ujedinimo i integriramo vjerovanjima onih koji žive Božje Znanje i Ljubav.
  Sada slijedi pitanje: kako ćemo se integrirati njima ako nismo ostvarili i pretvorili u Djelo LJUBAV BOŽJU, većinom čovječanstva? Ali nismo niti učinili ono što piše u svim Svetim Pismima: Nismo naučili zaustaviti oluje, poplave i na daljinu, liječiti ljude od zloćudnih bolesti i na daljinu, nismo pokazali u djelu sve ostalo što nam savjetuju Sveta Pisma, da ne nabrajamo. Zašto se u svijetu pojavila jedna “šaka“ ljudi koji su gospodari svih resursa Majke Zemlje, a ti resursi su bili namijenjeni svakom Božjem Stvorenju i životinjama i biljkama i mineralima?
  Lijepo piše što je BOG u Genezi (našem generiranju) rekao: Ako budete poštivali Moje Zakone i PROVODILI ih u DJELO imat ćete kiše u pravo vrijeme, Majka Zemlja će vam davati plodove koji će vam biti i hrana i lijek …………….. itd. Ali ako Me ne budete slušali, evo što će vam se desiti: “………………………… , bit ćete predani vašem neprijatelju, zbiti
  ćete se u velike gradove, poslat ću na vas kugu i groznicu koja oči troši i život gasi ………………………….. itd.
  Budući da nam se sve to događa, naši neprijatelji su preuzeli sve resurse Majke Zemlje, progonjeni smo, robovi njihovi, pravda ne postoji jer mi nismo u sebi ostvarili Božju Pravdu, onda ne možemo očekivati Pravdu od naših gospodara, jer većinom nas smo izabrali biti njihovi sluge koji nas iskorištavaju umjesto da smo Sluge Božji. Sveta Pisma kažu da ne možemo služiti dva gospodara. Ovi gospodari na fizičkom nas drže u ropstvu, ali to se ne smije niti reći u javnosti, jer ako mu se pobunimo onda nećemo niti ovo malo od njega dobiti, to je taj strah naroda danas.
  Onda se moramo obratiti NEBESKOM OCU sa MOLITVOM u SRCU,
  jer inače te molitve nisu uslišane. Kaže BOG da naše molitve ne sluša jer su nam krvave ruke – ubijamo se međusobno i ubijamo životinje za hraniti se a one su naša Mlađa Braća.
  Nastavlja se da objasnimo više.
  Komentirao Giovanni Garbin – doktor Duhovne medicine – Sluga Božji

 2. Pozdravljam braću i sestre, i interesuje me kako da saznam za neku fokalnu tačku, da bi ih kontaktirao glede čitanja svih svezaka Knjige Znanja?
  Ovo mi se čini naj bliže stvarnosti i istini. Odlično sam razumeo poruku i zato želim nastaviti dalje.
  Zahvaljujem za odgovor i želim svima bezbolan prelazak u Novo doba!

   • Dragi istražitelji,
    Dragi Elhakim,
    Ako si ovdje rođen i tvoji korjeni su ovdje, onda pripadaš svom narodu, nemoj tražiti drugdje spas, jer je mentalitet tvog naroda prikladan za tvoju evoluciju.
    Vidim da nikoga ne interesira znati ISTINU, pa ju traže svugdje, a u nama je, samo treba znati čitati u svom SRCU – sve je zapisano. Zapisano je u Svetim Pismima, pa nam je putokaz i simbolizam kako ćemo uspjeti ČITATI u svom SRCU.
    Giovanni Garbin

 3. Mi smo rodjeni ovde i svuda, ne nosimo samo gene i osobine sa prostora gde smo sada rodjeni. Zar ne mislite da smo nekada bili belac, nekada crnac, nekada nize a nekada vise klase, nekada jedne vere a nekada druge i tako u nedogled… Sve smo mi bili i jesmo, zbog toga i ne mislim da ste u pravu, ako se delite po prostorima i podnebljem gde zivimo, gde smo u ovom zivotu rodjeni. Jacina i zavestanja nasih predaka se ne odnosi samo na pretke iz ove inkarnacije, vec iz svih inkarnacija koje smo imali…Nekoj dusi je u ovom zivotu potrebno da sazna nesto iz Biblije, nekoj nesto iz Kur’ana, a nekima je potrebno da nesto nauce iz nekih drugih ucenja i naroda, tako da ne mislim da se treba ukalupiti i terati po tom naucenom sablonu, samo ovo ili samo ono. Mojoj dusi su trebali razni vidovi ucenja, razne inicijacije da bih spoznala ono sto joj je bilo bitno za njenu evoluciju. Nije dzaba receno, covek sto vise zna, vise vredi. Nije ni Biblija jedina sveta knjiga, ima ih jos. I ni jedna knjiga na ovom svetu ne poseduje univerzalnu istinu, sve o svemu. Ne razumem, zar je bitno kako ko Boga zove, ako se radi o istom Bogu. Da li je Bog ili Alah ili neko drugo ime totalno je nebitno, jer su podele samo u nasem umu, u nasim glavama. Bog je jedan za sve! Sto vise etiketa stavljas na sebe, kao sto je americki, srpski, muslimanski, hrvatski, uzviseni, …dalje si od Boga, pa taman se zvao ne znam ko.

 4. ♥ Hvala Vesni na ,,Budjenju,, promovisanjem Univerzumske Knjige Znanja koja je jedinstvena kao i sam zivot koji ucimo : VOLIMO,OPROSTIMO I OSETICEMO POVEZANOST I JEDINSTVO sa SOBOM,BOGOM,UNIVERZUMOM I ZRACIMO TOM SPOZAJOM NA SVET OKO SEBE ,NA OVU DIVNU PLANETU I SVE NJENE STANOVNIKE ♥ p.s. Neka samo svako deluje u skladu sa svojom Esencijom-svi smo mi zbog nekog zadatka ovde 🙂 Zastitnici Planete ka Predstojecem Zlatnom Dobu ♥ ♥ ♥ Volim vas ♥

 5. Puno Topline i Svetlosti za Sve!

  izuzetno nam je drago što ima sve više ljudi koji se intereseju za Knjigu Znanja.
  Voleli bi da prosledimo informaciju da pored Prijatelja iz Hrvatske, koji rade fenomelno ovaj program, postoje Fokalne Tačke u celom regionu.
  U Srbiji je program za sada skoncentrisan na Beograd i Novi Sad. Postoji 6 aktivnih Fokalnih Tačaka od kojih četiri rade duže vremena (neke i od 2008 godine). Trenutno su u formiranju dve nove studijske grupe u Beogradu i nekoliko u Novom Sadu pa pozivmo ovom prilikom sve ljude koji osećaju posebnost vremena i prepoznaju važnost programa Knjige Znanja da nam se pridruže u ovom Univerzumskom radu.

  Takođe pozivamo sve zainteresovane da se pridruže besplatnim nedeljnim seminartima koji se održavaju u ovim Fokalnim Tačkama i na taj način potpomognu u formiranju jačeg magnetnog polja i zdravijeg okruženja.
  Svi su dobrodošli ! Niko ne može obaviti evoluciju umesto nas !

  Pored hrvatske i srbije takođe postoje prijatelji koji vode fokalne tačke u Bosni, Makedoniji i Sloveniji. Njihove kontakte možete dobiti od Ane Marić ili nas ukoliko budete bili zainteresovani.

  Draga Vesna zahvaljujemo vam se na postavljanju informacijama o Knjizi Znanja. Bilo bi divno da se upoznamo!

  Kontakt grupa Knjige Znanja – Srbija
  http://www.knjigaznaznja.co.rs
  info@knjigaznanja.co.rs
  +381 65 6033 759
  +381 63 8244 265
  Dragan Ignjatov
  Zorica Jovanovic Ignjatov
  Kristina Kovacevic

 6. Dobar dan svima, ja vam pišem iz slovenije, veoma me zanima ova knjiga, želio bi je imati, kdje se može naručiti i koliko košta… a ne u cirilici 🙂

  Hvala vam puno 🙂

   • Dragi svi,
    Evo točne web adrese Knjige Znanja za Hrvatsku: http://www.knjigaznanja.com.hr, uz napomenu da je stranica trenutno u postupku ažuriranja …
    Naši prijatelji iz Srbije su za osnovni uvid već dovoljno napisali, no čitajući Vesnine i druge odgovore i komentare čini mi se važno napomenuti sljedeće:
    Ni Knjiga niti njezini pojedini svesci ne mogu se downloadati s Interneta, odnosno takvi primjerci nemaju ono što bi trebali, nemaju frekvenciju koju Knjiga ima i koja je upravo ono što ju razlikuje od bilo koje druge knjige.
    Naime Knjiga Znanja posjeduje posebna svojstva, a ta svojstva su posljedica tehnike kojom je pisana. To je tzv. Svjetlost-Foton-Ciklon tehnika koju naš planet još ne poznaje. Tom se tehnikom energija aktualnog vremenskog trenutka unosi na frekvencije svih slova Knjige, zbog čega se ono što iz Knjige dobivamo stalno nadograđuje i mijenja, pa tako ono što iz Knjige dobivamo sada, sutra, za pet godina ili pet stoljeća nije isto. Upravo je zbog te tehnike Knjiga Znanja “živa” i može prilagoditi svoju frekvenciju svakom čitatelju ponaosob, pa tako svatko iz nje dobiva u tom trenutku dobiva svoj maksimum. Knjiga tako prati i usmjerava naš razvoj. Ova se tehnika može koristiti samo u Anatoliji, jer je to područje iznad kojeg je sada kanal Alfa – izravni kanal Gospoda i zato se svi primjerci Knjige tiskaju isključivo tamo. SFC se unosi u svaki primjerak originala i samo takav primjerak treba koristiti za rad. Svaka daljnja eventualna napravljena kopija originala ili primjerak skinut s Inteneta nema SFC u sebi, pa tako ni svojstva Knjige. Zato je važno imati original primjerka Knjige, jer je sve ostalo jednako “kao da čitamo dnevne novine”, posjeduje samo sadržaj, ali ne i frekvenciju.
    Knjiga Znanja je po svemu posebna, pa tako i po brojnim pravilima i uputama za rad kojih se, ako želimo dobiti ono zbog čega nam je Knjiga dana, trebamo pridržavati. Neka od njih nam se iz našeg zemaljskog načina poimanja mogu činiti manje, a neka više logična ili prihvatljiva. Dakle, važno je pri bilo kojem obliku rada na Knjizi (čitanje, individualno ili u grupi, prepisivanje) koristiti isključivo i jedino originalni primjerak, koji se može naručiti kod nas koji radimo na Knjizi.
    Odnedavno je Knjiga Znanja dostupna i na hrvatskom jeziku i može se naručiti putem e-maila na naruci.kz@gmail.com ili mob +385 91 364 37 32.
    Prijevod na slovenski jezik je u tijeku. Kontakt prijatelja koji rade na Knjizi Znanja u Sloveniji je Sanja +385 91 72 02 802, e-mail: pipistrello.sanja@gmail.com.
    Ukoliko netko za više informacija poželi kontaktirati mene, to može putem e-maila na knjiga.znanja@gmail.com ili na mob +385 91 4791319.
    Pozdrav iz sunčanog Zagreba svima, ANA

 7. Puno Topline i Svetlosti za Sve!

  izuzetno nam je drago što ima sve više ljudi koji se intereseju za Knjigu Znanja.
  Voleli bi da prosledimo informaciju da pored Prijatelja iz Hrvatske, koji rade fenomelno ovaj program, postoje Fokalne Tačke u celom regionu.
  U Srbiji je program za sada skoncentrisan na Beograd i Novi Sad. Postoji 6 aktivnih Fokalnih Tačaka od kojih četiri rade duže vremena (neke i od 2008 godine). Trenutno su u formiranju dve nove studijske grupe u Beogradu i nekoliko u Novom Sadu pa pozivmo ovom prilikom sve ljude koji osećaju posebnost vremena i prepoznaju važnost programa Knjige Znanja da nam se pridruže u ovom Univerzumskom radu.
  Takođe pozivamo sve zainteresovane da se pridruže besplatnim nedeljnim seminarima koji se održavaju u ovim Fokalnim Tačkama i na taj način potpomognu u formiranju jačeg magnetnog polja i zdravijeg okruženja.
  Svi su dobrodošli ! Niko ne može obaviti evoluciju umesto nas!
  Pored Hrvatske i Srbije takođe postoje prijatelji koji vode fokalne tačke u Bosni, Makedoniji i Sloveniji. Njihove kontakte možete dobiti od Ane Marić, ili nas, ukoliko budete bili zainteresovani.

  Draga Vesna zahvaljujemo vam se na postavljanju informacijama o Knjizi Znanja. Bilo bi divno da se upoznamo!

  Kontakt grupa Knjige Znanja – Srbija
  http://www.knjigaznanja.co.rs
  info@knjigaznanja.co.rs

  Dragan Ignjatov
  Zorica Jovanovic Ignjatov
  Kristina Kovacevic

 8. Draga Vesna

  pročitala sam Tvoje ushićenje u vezi Knjige znanja. Ja je čitam skoro godinu dana i nakon čitanja sveske ja ju ljubim. Put kojim si do sada išla doveo Te je do Knjige. Ako se tako osjećaš, Knjiga je došla u prave ruke. S ljubavlju Sofija

 9. Pa i ja sad čitam sveščiče ove knjige i veoma ju volim, niko ne može da kaže da ova knjiga nema visoke i duboke frekfencije 🙂 veoma se radujem slovenskog prevoda i onda samo akcija ka širenju. Srdačan pozdrav is Slovenije ❤

 10. dragi ciataoci ,
  ja sam prepisala knjigu znanja prije dvije godine I to je bio moj vrhusnki uspijeh u mom zivotu , a takodjer sam srela melavu u istanbulu I imala srecu da sam s njog razgovarala 45 min , kada covijek prepise tu knjigu ima osijecaj da je napravio jednu cijelu reinkarnaciju , samo naprijed I vidjet cete kako ce vas suh da napravni positivan supon , best regards nada rolls

 11. dragi ciataoci ,
  ja sam prepisala knjigu znanja prije dvije godine I to je bio moj vrhusnki uspijeh u mom zivotu , a takodjer sam srela melavu u istanbulu I imala srecu da sam s njog razgovarala 45 min , kada covijek prepise tu knjigu ima osijecaj da je napravio jednu cijelu reinkarnaciju , samo naprijed I vidjet cete kako ce vas duh da napravni positivan supon , best regards nada rolls

  • Zdravo, sviđa se mi tvoj post. Reci mi ja čitam tu knjigu i kako razumjem misionari ne trebaju prepisati knjigu, dali to tačno. I kakva čast da si popričala sa gospođom…možeš više da kažeš o tome. Puno hvala iz Slovenije ❤

 12. mmmm@ptt.rs
  Da si se predstavio/predstavila sa svojim pravim imenom i prezimenom, rekla bih ti, ali ovako necu. Ja nisam nigde zalutala, pratim svoje srce i njemu bezuslovno verujem. Ako zalutam, zalutacu zbog toga sto sam to ja htela, a ne sto su drugi rekli da to tako treba da se radi. Zar ne mislis da je do sada, vekovima, masa ljudi zalutala upravo slusajuce takve savetnike, dusebriznike, od religijskih vodja pa na dalje? Svako dobro vam zelim i pazite vi sebe sta radite, pustite druge da slusaju svoj unutrasnji glas, svoje srce..Ja i ovako ne osecam da pripadam bilo kojoj religiji.. 😉 😀

 13. Draga Vesna, već neko vrijeme znam za „KNJIGU ZNANJA“ i sada sam je počela čitati i to je ono dobro da nas ona uči kako da budemo strpljivi, imamo ljubavi za druge i mnoge druge stvari. Ova je knjiga jedinstvena i već mi se uvukla pod kožu. Za mene je Knjiga Znanja ono najbolje što mi se dogodilo.

 14. Licno sam je procitala celu tri puta, nesto mi se desilo i prestala sam je citati, neko ce moj prestanak citanja knjige prepisati mom egu, kako i pise u knjizi, neko ovome, neko onome, ali ja imam svoj razlog, svako neka odluci u svoje ime sam, slobodna volja, sloboda misljenja i biranja sta i kako… Malo previse zahteva i uslovljavanja sto mi licno nije odgovaralo. Te delite sveske sa tekstovima drugima, to se mora, te ako prepises celu knjigu rucno, moci ces ovo ili ono, bices privilegovana, ili neces, ako otputujes na kraj sveta npr, moras se javiti na odredjeni telefon itd..ma ja se ne javljam nikome osim Bogu, jer mi je i sam dao tu istu slobodu da biram, neko ce da me kontrolise i ucenjuje.. Nece niko! Procitala sam je 3 puta i mogu o njoj da imam moje misljenje, ali me svakako irtitiraju oni koji joj nisu ni primirisali, a oni vec nesto sude i kritikuju. Njima bi bolje bilo da se posvete sebi i svojoj unutrasnjosti, neka je iznutra ‘ciste’, neka prate svoje misli kuda ih vode i neka ne pametuju previse..

  Mozda se nekad i odlucim ponovo je citati, ali mi za sada sve to deluje nepotrebno… 🙂

  Zamolila bih Martina da mi malo poblize objasni sta mmu znaci to misionari. U principu ja tu rec razumem, ali sta ona znaci konkretno u vezi ove knjige, sta oni rade, koju ulogu imaju, kao i samozvani solarni ucitelji. Oni nisu ni svesni sta znaci biti solarni ucitelj, a kamo li da su to postigle sa egom i svim njegovim pomagacima koje imaju u sebi…Hvala Martine… 🙂

  Koju glupost je gore Garbin napisao, da ti se smuci zivot i to je onaj koji siri kao ljubav, isceljuje, sprecava poplave i zemljotrese, a prica o nekakvim podelama, protiv cega sam u startu, jer mi smo bili sve, u svim nacijama, crnci i belci, prostitutke i casne sestre, siromasi i bogati, a on pise da pripadamo ‘svom’ narodu…E moj Garbine zbog takvih se i vode ratoivi koji dele i prave razliku izmedju jednih i drugih..Znam da ce se mnogi sloziti sa njim jer su na istoj vibraciji braneci nekakav svoj rod, cast, seme, soj, veru i poreklo…

  ggarbinGiovanni Garbin pise:

  „Dragi istražitelji,
  Dragi Elhakim,
  Ako si ovdje rođen i tvoji korjeni su ovdje, onda pripadaš svom narodu, nemoj tražiti drugdje spas, jer je mentalitet tvog naroda prikladan za tvoju evoluciju.“

  Kakva glupost!

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s