CELESTINSKO PROROCANSTVO – KRATKI, ZNACAJNI CITATI – UVIDI I DRAME – KNJIGE…

Hvala onima koji su mi pomogli i omogucili da sve ovo prikupim na jedno mesto, drame, uvide, knjige…

Ima već pola stoljeća otkako u čovjekov svijet ulazi nova svijest, nova svjesnost koju možemo jedino nazvati transcendentnom , duhovnom.
U ovom trenutku povijesti izgleda da smo posebno usklađeni sa samim životnim procesom i s podudarnostima koje se zbivaju u pravi trenutak i koji dovode prave pojedince , te naglo usmjeravaju naše živote u novom i nadahnjujućem pravcu. Možda više od svih naraštaja u dosadašnjoj povijesti intuitivno osjećamo više značenje u tim čudnovatim događanjima. Znamo da se život zapravo sastoji od duhovnog otkrivanja koje je osobno, opčinjavajuće i čarobno – otkrivanja koje još ni jedna filozofija ili religija nije potpuno razjasnila.A znamo i još nešto : kada jednom budemo razumjeli to što se događa , kada se uključimo u taj razvoj i nastavimo ga slijediti , ljudski će svijet izvršiti kvantni skok u potpuno novi način življenja , način za kojim se težilo tijekom cjelokupne povijesti. Celestinsko prorocanstvo nam govori o uvidima kroz koje prolazimo kada menjamo svest:

STVARNI SVIJET SE MIJENJA – Uvidi

PRVI UVID
Promjena počinje s prvim uvidom i taj se uvid uvijek pojavljuje nesvjesno i očituje se u dubokom osjećaju nemira. Isprva nismo sigurni što tražimo, počinjemo nakratko zamjećivati drugačije vrste iskustva , snažnijeg i nadahnjujućeg. Ali ne znamo što je to iskustvo i kako da ga učinimo trajnim, pa kada prođe osjećamo se nezadovoljni i nemirni zbog života koji koji nam se ponovno čini običnim. Prvi uvid se zbiva kada postanemo svjesni podudarnosti u našim životima. – Jesi li ikad imao intuiciju ili predosjećaj koji je bio u vezi s onim što si želio učiniti? I onda, nakon što si to već gotovo zaboravio i usredotočio se na druge stvari, sreo si odjednom nekog ili nešto pročitao , ili otišao nekamo i to te dovelo ravno do te prilike koju si predvidio ?Te se slučajnosti zbivaju sve češće i češće , i kada se tako dogode , djeluju na nas više nego što bi se očekivalo od čistog slučaja. Svakim danom sve je više ljudi uvjereno da je to tajanstveno zbivanje stvarno i da nešto znači , da se još nešto događa osim svakodnevnog života. Ta svijest je Prvi uvid. Ta je svjesnost svakako već doživljavana i opisivana i prije. Prvi uvid nije nov. Tijekom cijele povijesti pojedinci su bili svjesni tih neobjašnjivih podudarnosti i da to zamjećivanje leži u pozadini mnogih velikih pokušaja u filozofiji i religiji. Ali sad je razlika u broju . Promjena se zbiva zbog broja pojedinaca koji to iskustveno doživljavaju istodobno i zajedno. Broj ljudi koji su svjesni tih slučajnosti naglo će porasti… i taj porast će se nastaviti… kada ćemo dostići određen broj takvih pojedinaca- broj koji se može nazvati kritičnom masom.

DRUGI UVID
Povijest bi nam trebala pružiti spoznaju o širem kontekstu u kojem živimo. Povijest nije samo evolucija tehnologije; to je evolucija misli. Učinak drugog uvida je da pruži povijesnu perspektivu. Pokazuje nam kako sagledati kulturu ne samo iz kuta našeg života , već i iz kuta cijelog tisućljeća. Jasno se vidi opsjednutost, snažna zaokupljenost gospodarskim napretkom. Potpuno smo se izgubili u stvaranju svjetovne sigurnosti, gospodarske sigurnosti , kako bi nadomjestili izgubljenu duhovnu sigurnost. Ta zaokupljenost je bila nužan razvoj, stepenica u ljudskoj evoluciji. Pitanje zašto živimo, što se uistinu zbiva na duhovnom planu polako je odgurnuto u stranu i potpuno potisnuto. Izgrađivanje udobnijeg stila preživljavanja počelo je bivati dovoljno samo po sebi, postajati razlogom življenja i postupno, metodički, zaboravili smo naše prvotno pitanje… zaboravili smo da još uvijek ne znamo zašto živimo. Prije tisuću godina živjeli smo u svijetu u kojem su Bog i ljudska duhovnost bili jasno označeni. A onda smo to izgubili, zapravo, odlučili smo da tu ima još nečeg. Primjereno tome, poslali smo istraživače da otkriju pravu istinu i o tome izvijeste, a kad se to oteglo , postali smo zaokupljeni novom, svjetovnom svrhom , smještanjem u svijetu i stvaranjem svijeta udobnijim. No, sada smo potrošili dosta vremena kako bi se udobno smjestili na svijetu. Problem je taj što je naš usredotočen , opsjednut poriv da savladamo prirodu i život učinimo ugodnijim prirodne sustave našeg planeta onečistio i doveo ih do ruba sloma. Tako više ne možemo nastaviti. Drugi uvid je učinio našu novu svijest neodgodivom .

TRECI UVID
Treći uvid opisuje novo poimanje fizičkog svijeta . Govori nam da ćemo naučiti zamjećivati ono što je prije bilo nevidljiv oblik energije. Znanstveni skepticizam zahtijeva čvrsti dokaz za bilo koju novu tvrdnju o tome kako svijet funkcionira. Svaka ideja koja se nije mogla dokazati na nekakav fizički način, sistematski je odbačena. S tim stavom znanost je sistematski otklonila ono nesigurno i ezoterično iz svijeta. Zaključili smo slijedeći misao Isaaca Newtona da svemir uvijek radi na predvidljiv način, poput ogromnog stroja. Događaji koji su se zbivali istodobno s drugim događajima, a nisu imali uzročne veze , proglašavani su slučajnostima. A onda su se zbila dva istraživanja koja su nam ponovno otvorila oči za tajnu u svemiru. U proteklih nekoliko desetljeća puno toga je napisano o revoluciji u fizici, ali do promjena je došlo isključivo zbog dva velika otkrića – kvantne mehanike i onoga što je otkrio Albert Einstein. Cijeli Ensteinov životni rad pokazao je da je ono što vidimo kao čvrstu tvar uglavnom prazan prostor kroz koji struji oblik energije. To se odnosi i na nas. A kvantna fizika nam je pokazala zapanjujuće rezultate kada promotrimo te oblike energije na sve manjim i manjim razinama. Pokusi su pokazali da, kada razbijemo sitne oblike te energije, ono što zovemo elementarnim česticama i pokušamo uočiti kako se ponašaju , sam čin promatranja mijenja rezultate.
Drugim riječima, osnovna tvar svemira u svojoj srži , nalik je na čistu energiju koja je prilagodljiva ljudskom nastojanju i očekivanju, i to na način koji niječe naš stari mehanički model svemira – kao da je dovoljno samo naše puko očekivanje i već to uzrokuje da se naša energija pretače u svijet oko nas i djeluje na druge energetske sustave. Zamijećivanje te energije počinje s povećanim osjećajem ljepote. Opažanje ljepote je neka vrsta barometra koji pokazuje svakome od nas koliko je blizu stvarnome zamjećivanju energije. Stvari koje zamjećujemo kao lijepe mogu biti različite, ali stvarne značajke koje pripisujemo lijepim stvarima su slične. Boje i oblici izgledaju jasniji. Sljedeći nivo percepcije jest uočavanje energetskog polja koje okružuje sve. Viđenje energetskih polja je buđenje zaspalih receptora i to teorijski možemo svi učiniti. Viđenje energije – poimanje tog novog načina gledanja fizičkog svijeta širi se kao neka zaraza. Određena mjesta zrače više energije nego druga, a najviše zračenja ima u starim prirodnim okolišima, posebno šumama.

ČETVRTI UVID
Promjena pogleda na svijet primjećuje se i na polju psihologije. Pitanje sukoba-istražuje se zbog čega su ljudi toliko nasilni jedni prema drugima. Oduvijek se zna da nasilje proistječe iz ljudske potrebe za kontrolom i dominiranjem nad drugima. U bilo kojoj konfrontaciji pojedinac može otići osjećajući se jače ili slabije, ovisno o tome što se dogodilo u toj razmjeni. Iz tog razloga mi zauzimamo uvijek manipulativan stav. Bez obzira na pojedinačnu situaciju ili temu razgovora, pripremamo se reći što god je potrebno kako bi u razgovoru prevladali. Svatko od nas traži nekakav način kontrole kako bi stekao prednost u susretu. Ako smo uspješni, ako naš pogled prevlada, ne osjećamo se slabima, već doživljavamo psihološki poticaj. Trebamo drugačije načine za suradnju. Psihološko nasilje dominacije prenosi se iz naraštaja u naraštaj – svaka osoba želi nadvladati drugu , čak do točke koja obezvrijeđuje samouvjerenost druge, pa je čak i vrijeđa. Ako bismo mogli sustavno pratiti kretanje te energije, bio bi to način da uvidimo kako kontroliramo druga ljudska bića kad primamo njihovu energiju. Punimo se na račun drugih i to nas punjenje pokreće. Sve je to kod većine ljudi još u podsvijesti. Što ne shvaćamo jest da taj dobar osjećaj ima cijenu za druge ljude. Krademo njihovu energiju. Većina ljudi prolazi kroz život stalno u potrazi za nečijom energijom. Na nesreću, ta vrsta psihičkog nasilja događa se cijelo vrijeme u ljudskoj kulturi , a često je vrše ljudi čije su namjere inače dobre. Ponekad bude i drukčije. Susretnemo nekoga tko nam bar na kraće vrijeme dragovoljno šalje svoju energiju. Tada se osjećamo emotivno, duhovno i intelektualno jaki. Na žalost, većina ljudi nije dovoljno jaka da nastavi davati energiju duže vrijeme.Treći uvid pokazuje da je fizički svijet ogroman energetski sustav. Četvrti uvid ističe da se mi ljudi podsvjesno borimo samo za onaj dio energije kojem smo izloženi: dio koji teče između ljudi. Kad ljudi shvate tu borbu, prevladati ćemo taj sukob. Početi ćemo se oslobađati od natjecanja za samom ljudskom energijom, zato što ćemo napokon energiju moći primati iz drugog izvora.

PETI UVID
Tvar je tek energija koja vibrira na određenom nivou, a u početku je tvar postojala u svom najjednostavnijem vibrirajućem obliku – elementu što ga nazivamo vodikom. Bilo je to sve što je postojalo u svemiru * samo vodik. Atomi vodika su se počeli približavati jedan drugom i kad su nakupine vodika dosegle potrebnu gustoću, on se počeo zagrijavati i gorjeti, i postao ono što zovemo zvijezdom i u tom gorenju počeo se stapati , te je prešao u sljedeću višu vibraciju, u element što ga zovemo helijem. Tvar je evoluirala od elementa vodika , najjednostavnije vibracije do ugljika koji vibrira vrlo brzo. Pripremljena je pozornica za sljedeći evolucijski korak. Na planeti Zemlji tvar je preskočila iz vibrirajućeg nivoa ugljika u još složenije stanje : vibraciju koju predstavljaju aminokiseline. Pojavio se novi zamah u evoluciji – život. Svaka vrsta koja se pojavljivala je predstavljala materiju koja se kretala prema sljedećoj višoj vibraciji. Na samom vrhu stoji ljudska vrsta. Nastavak evolucije povezan je s iskustvom podudarnosti u životu. Nešto u tim događanjima stvara višu vibraciju koja ujedno gura unaprijed i evoluciju. Mistična svijest – o njoj se javno govori kao o načinu života koji je moguć, ali za većinu ljudi ta je svijest tek intelektualni koncept o kojem se razgovara i raspravlja. S vremenom, za sve veći broj ljudi , ta će svijest postati iskustveno stvarnom jer ti će ljudi iskusiti bljeskove i kratke uvide u to stanje svijesti tijekom svog života. To je iskustvo ključ za rješavanje ljudskih sukoba, jer za vrijeme takvih iskustava energiju primamo iz drugog izvora – izvora koji ćemo tijekom vremena naučiti koristiti po volji. Hrana je prvi način stjecanja energije. Okus su vrata. Uzimanje hrane tek je prvi korak. Sve oko nas ima posebnu energiju. Neka mjesta povećavaju je više od drugih.
Ključ svega je ljubav. Kad se divite ljepoti i jedinstvenosti stvari ili bića , primate energiju. Kad dosegnete nivo na kojem osjećate naklonost i/ili ljubav, možete vraćati energiju ako to jednostavno zaželite. Uloga ljubavi dugo je bila krivo shvaćena. Ljubav nije nešto što bismo morali raditi kako bi bili dobri ili kako bi svijet učinili boljim iz nekakve apstraktne moralne odgovornosti, ili kako bi se otarasili uživanja u životu. Povezivanje energije osjeća se poput uzbuđenja, zatim euforije i na kraju, ljubavi. Kad se pronađe dovoljno energije za održavanje tog stanja ljubavi, to svakako pomaže svijetu, ali najizravnije pomaže nama.


KRATKA REKAPITULACIJA

PRVI UVID se događa kad zaozbiljno uzmemo podudarnosti. Te nas podudarnosti navode na mišljenje da tu ima nešto više, nešto duhovno što djeluje ispod svega što činimo.

DRUGI UVID uspostavlja našu svijest kao nešto stvarno. Možemo uvidjeti da smo bili prezauzeti materijalističkim preživljavanjem, a sad naša otvorenost predstavlja neku vrstu buđenja prema onom što se stvarno događa.

TRECI UVID počinje s novim pogledom na život. On opisuje fizički svemir kao čistu energiju , energiju koja nekako odgovara načinu kako mislimo.

ČETVRTI UVID razotkriva čovjekovu sklonost prema otimanju energije od drugih ljudi pomoću kontrole nad njima, preuzimanju njihovih umova, i u to nedjelo se upuštamo jer se toliko često osjećamo lišeni energije , odsječeni od nje. Taj se nedostatak može ispraviti kad se spojimo s višim izvorom.To je otkrivanje

PETOG UVIDA. Mistično iskustvo koje omogućava da se nakratko sagleda veličina energije koju čovjek može primiti. To stanje ne možemo održati dugo. Kad razgovaramo s nekim tko djeluje u normalnoj svijesti, ili kad pokušamo živjeti u svijetu sukoba, bivamo izbačeni iz tog naprednog stanja i padamo nazad na naš stari nivo. Nadalje, to je stvar polaganog ponovnog stjecanja onog što smo nakratko vidjeli i iskusili, napredovanje prema krajnjoj svijesti. Da bismo to ostvarili, moramo naučiti svjesno se ispuniti energijom, jer ta energija izaziva podudarnosti, a podudarnosti nam pomažu ostvariti taj novi nivo za stalno. Možemo biti izbačeni iz njega i izgubiti energiju kad smo preplašeni, ali taj nivo služi kao naša nova vanjska granica koju možemo doseći sasvim lako. Tad živimo na nivou više energije – više vibracije. Ta je evolucija trajala nesvjesno kroz ljudsku povijest, to objašnjava zašto su ljudi postali veći, počeli živjeti dulje . Sada čitav proces osvješćujemo. U tome je zapravo stvar u ovom kretanju prema svjetski raširenoj duhovnoj svijesti.

SESTI UVID
Moramo se suočiti sa vlastitim načinom na koji kontroliramo druge ljude – o čemu govori četvrti uvid. Peti nam uvid pokazuje da postoji alternativni izvor energije, no ne možemo ostati stalno priključeni na njega sve dok se ne uhvatimo u koštac s tom određenom metodom, koju, kao pojedinci koristimo u našem kontroliranju i prestanemo to raditi – jer kad god se vratimo tom običaju , isključujemo se iz izvora. Riješiti se tog običaja nije lako, jer ta je stvar isprva nesvjesna. Toga se rješava da se stvar potpuno osvijesti, a to možemo učiniti tako da uvidimo kako je naš poseban postupak kontroliranja drugih nešto što smo naučili u djetinjstvu kako bi privukli pažnju, kako bi privukli energiju , i tu smo zapeli. Taj je postupak nešto što stalno i iznova ponavljamo – naša nesvjesna drama kontrole. Moramo se vratiti u prošlost i uvidjeti kako je stvoren taj običaj. Kad sagledamo početak, možemo stvari kontrolirati svjesno. Svoje drame uvijek razvijamo u odnosu prema okolini – razvija se strategija kako zadobiti energiju natrag.

DRAME – KLASIFIKACIJA ZADOBIJANJA ENERGIJE – DRAME

ZASTRASIVAC – osoba koja zbog osobnih frustracija želi dominaciju, prijeti riječima ili fizički izaziva najagresivniju vrstu drame – agresivno zadobivanje energije neposredno prisiljavajući ljude koji su ovisni o njoj i one koji nisu da obrate pažnju na nju

ISPITIVAC – prikupljanje energije postavljanjem pitanja s određenom namjerom da pronađu nešto što ne valja . Kad to pronađu, kritiziraju taj aspekt tuđeg života. Uspije li ta strategija, osoba je uvučena u dramu. Ljudi otkriju kako u blizini ispitivača postaju samosvjesni, počinju obraćati pažnju na ono što ispitivač radi i misli, kako ne bi učinili nešto pogrešno što bi ispitivač primijetio. Ta psihička pokornost daje ispitivaču energiju koju traži .

POVUCEN– način kontroliranja ljudi i situacija za preusmjeravanje energije – nedostupan i tajnovit izgled, kako bi ljudi pokušavali otkriti što se događa; kad nedorečenost natjera ljude da se još više bore i pokušavaju razotkriti stvarnu bit – dok to čine ti ljudi bivaju uvučeni u vašu dramu i poklanjaju vam punu pažnju, a to vam šalje njihovu energiju. Što ih duže zadržavate zainteresiranima i opčinjenima, to više energije primate.

JADAN JA – osoba koja pasivno igra na ljudsko suosjećanje ili zanimanje – priča o lošim stvarima dajući naslutiti da ste vi za to odgovorni – netko tko želi da se osjećate krivim , čak iako znate da nema razloga za to . Sve što takvi ljudi kažu i čine, stavlja vas u položaj da se morate braniti od pomisli da ne činite dovoljno za tu osobu. Na taj način osoba isisava energiju iz vas. Ljudi mogu koristiti i više od jedne drame, no većina od nas ima jednu dominantnu dramu kontrole. Postoji sklonost da te drame vidimo kod drugih, ali imamo ih i sami i nitko nije slobodan od njih. Kad jednom sagledamo svoju dramu kontrole, tada smo uistinu slobodni postati nešto više od nesvjesne uloge u igrokazu što ga igramo. Možemo početi dobivati jasnu predodžbu o tome tko smo zapravo. Proces pronalaženja našeg osobnog duhovnog identiteta sadrži sagledavanje cijelog života kao dugačke priče i pokušaj pronalaženja višeg značenja. Svako ljudsko biće , bilo toga svjesno ili ne, pokazuje svojim životom što misli, kako bi se trebalo živjeti. Mi nismo samo tjelesni plod naših roditelja : mi smo i njihov duhovni plod. Rodili smo se kao djeca dvoje ljudi, i njihovi životi su imali neopoziv učinak na to tko smo postali. Da bismo otkrili svoje pravo ja, moramo poći od priznanja da je ono počelo iz položaja između njihovih istina. Naš život je sinteza oba pogleda.

SEDMI UVID
To je pitanje naše osobne evolucije, naše osobne potrage u životu. Moramo se otarasiti kontrole Ega. Ne možemo napredovati samo pomoću logike. Moramo postići puniju svijest, unutrašnju povezanost s Bogom, jer samo u tom slučaju može naša evolucija prema nečem boljem biti vođema višim dijelom naše ličnosti.Svi imamo duhovnu svrhu, misiju kojoj težimo, a da toga nismo potpuno svjesni i kad to jednom potpuno osvijestimo, naš život može krenuti dalje.Riječi koje ste navikli koristiti u mislima pri pokušaju da logički kontrolirate događaje, prestanu kolati kad se ostavite svoje drame kontrole. Kad se punite unutarnjom energijom, druge vrste misli vam ulaze u um iz višeg dijela vašeg ja. To su vaša naslućivanja. Pojavljuju se u pozadini vašeg uma, ponekad poput sanjarenja, ponekad kao male vizije i dolaze ravno k vama da bi vas vodile.Jednom kad postanete svjesni pitanja tog trenutka, uvijek dobijete nekakvo intuitivno usmjerenje što vam je činiti, kamo poći. Naslućujete koji vam je sljedeći korak. Uvijek. To se jedino neće dogoditi kad su vam na umu pogrešna pitanja. Vidite, problem u životu nije u primanju odgovora. Problem je u prepoznavanju trenutačnih pitanja. Jednom kad postavite prava pitanja, odgovori će uvijek doći.Nakon što naslutite što bi vam se iduće moglo dogoditi, sljedeći korak jest da postanete vrlo budni i pažljivi. Prije ili kasnije pojaviti će se podudarnosti koje će vas pokrenuti u smjeru koji vam pokazuje intuicija.Sedmi uvid kaže da nas vode ne samo naši snovi, nego i slutnje i sanjarenja. Svi imamo puno više takvih misli nego što smo svjesni. Slike straha treba zaustaviti čim se pojave. Potom treba snagom volje prizvati sliku s dobrim ishodom. Slutnje moraju biti povezane s pozitivnim stvarima. Ako se poslije toga pojave negativne slike, to treba uzeti vrlo ozbiljno i ne treba ih slijediti .
Naše tijelo vibrira na određenom nivou. Ako dopustimo da nam energija previše padne, tijelo pati. U tom je sprega između stresa i bolesti. Ljubav je način na koji održavamo našu energiju. Drži nas zdravima. Važna je.Neprestano dopunjujemo svoju energiju i usredotočujemo se na zbivanja u kojima sudjelujemo, na pitanja koja nosimo u sebi, a onda primamo neku vrstu intuitivnog vođenja, ideju o tome kamo krenuti ili što učiniti, a zatim se događaju podudarnosti koje nam omogućavaju da krenemo u tom smjeru. Svaki put kad nas podudarnosti dovedu do nečeg novog, rastemo, postajemo cjelovitije osobe, egzistiramo na višoj vibraciji.

OSMI UVID
Osmi uvid govori o međusobnoj etici, načinu postupanja prema drugim ljudima kako bi se s njima moglo podijeliti više poruka, govori o korištenju energije na nov način kada se ophodimo s ljudima općenito , ali počinje s djecom.Kako bi djeca naučila kako se razvijati, potrebna im je neprestano naša energija , bez ikakvih uvjeta. Najgore što se djeci može učiniti jest da im se oduzme energija dok ih se ispravlja. To stvara drame kontrole. Jedna odrasla osoba može usredotočiti i pružiti pažnju samo jednom djetetu u nekom vremenu. Ako je broj djece veći od broja odraslih, odrasli su nadjačani i ne mogu dati dosta energije. Djeca se počinju natjecati međusobno za vrijeme odraslih. Sva energija ne mora dolaziti samo od roditelja. Bitna je pažnja jedan na jedan. Uvijek treba naći način kako djetetu reći istinu.Osmi uvid također upozorava na prestanak razvoja kada postanete ovisni o drugoj osobi. Oduvijek se pitamo što je uzrok završetku sjaja i euforije ljubavi, zašto se odjednom pretvara u sukob. Kad se pojavi ljubav, dvije osobe daju jedna drugoj energiju nesvjesno, i obje se osjećaju bodro i uzvišeno. To je to nevjerovatno ushićenje koje nazivamo zaljubljenošću. Da bismo spriječili potrebu za kontrolom u tom procesu, moramo usvojiti suprotnu spolnu stranu. Uzrok mogućoj ovisnosti o nekoj osobi leži u činjenici da nam nije pristupačna energija suprotnog spola u nama. Tu postoji problem dovršene osobe gdje oboje misle da su je postigli, i ta iluzija dovršenosti se pretvori u borbu za moći. Nitko ne želi biti podložan, oboje žele imati oba aspekta. Pravi odnos se može stvoriti samo među osobama koje se žele potpuno otvoriti i koje će reći što i zašto čine. Njega ili nju treba imati iznutra. To kako pristupamo drugim ljudima određuje brzinu kojom se razvijamo , kako brzo dobivamo odgovore na naša životna pitanja. Treći uvid kaže da su ljudi jedinstveni u svijetu energije jer energiju mogu projcirati svijesno. Kad cijenimo oblik i držanje osobe, kad se stvarno usredotočimo na nju sve dok njen oblik i crte ne postanu istaknutiji , prisutniji, onda joj možemo poslati energiju, podignuti je . Naravno, prvi je korak da svoju energiju održavamo visokom, a onda možemo početi tijek energije u nas, kroz nas pa u drugu osobu. Što više cijenimo njezinu cjelovitost, njezinu unutrašnju ljepotu, tim više energije teče u nju i prirodno više utječe i u nas. Što više možemo voljeti i cjeniti druge, više energije ulazi u nas. Zato je voljenje i punjenje energijom drugih, najbolja moguća stvar koju možemo učiniti za sebe. Učinak takve projekcije energije na osobu je golem. Dvoje ili više ljudi koji to rade zajedno, mogu doseći nevjerovatne vrhunce dok izgrađuju jedno drugo i to im se odmah vraća. Takva povezanost je potpuno drugačija od međuovisnog odnosa. Međuovisni odnos tako počinje ali se ubrzo pretvara u kontrolu, jer ovisnost odvaja osobe od njihovih izvora i energije nestaje. Stvarna projekcija energije ne traži odanost ili nakanu. Oboje naprosto očekuju poruke . Sve su drame podsvjesne strategije za pribavljanje energije. One ne mogu opstati ako ih dovedemo do svijesti, tako da ukažemo na njih. Najbolja istina o tome što se događa u razgovoru uvijek prevlada. Nakon toga osoba mora biti realističnija i iskrenija. Učimo sve više o tome što je u igri. Pravi ključ je da proniknemo kroz dramu do stvarne osobe i pošaljemo joj što je više moguće energije. Možemo biti pripadnici iste misaone grupe s drugim ljudima i njih intuitivno prepoznajemo.

VIII UVID 1.DEO

– Objašnjava kako možemo pomoći drugima kada nam pružaju odgovore koje tražimo.Pri tom, opisuje potpuno novu etiku toga kako bi ljudi trebali postupati jedni sa drugima i kako bi olakšali naš zajednički razvoj. Osmi uvid upozorava nas na prestanak razvoja ……. To se događa kad postanete zavisni o drugoj osobi. Govori o korišćenju energije na nov način, kada se ophodimo sa ljudima uopšteno, ali počinje sa decom. Decu trebamo gledati takve kakvi stvarno jesu, kao krajnje tačke evolucije koja nas vodi napred. Deci je potrebna naša energija i to bez ikakvih uslova kako bi naučila kako da se razvijaju. Najgore što se deci može učiniti jeste da im se oduzme energija dok ih ispravljamo. To je ono što stvara dramu kontrole .
Te manipulacije mogu se izbeći ako im se da sva potrebna energija bez obzira na okolnosti. To znači da moraju biti uključena u sve razgovore posebno u one koji se tiču njih. Istaknuta je i važnost broja dece. Jedna odrasla osoba može usredsrediti i pružiti pažnju samo jednom detetu u nekom vremenu. Ako je broj dece veći od broja odraslih, odrasli ne mogu dati dosta energije i deca se počinju takmičiti međusobno za vreme odraslih. Kad neko nauči kako da bude čist i kako se može uključiti u svoj razvoj,u trenutku može biti zaustavljen zbog zavisnosti o drugoj osobi. Ideja zavisnosti,kako se spominje u Rukopisu,objašnjava zašto se u ljubavnim vezama javlja borba za moći.
Oduvek se pitamo šta je uzrok završetku sjaja i euforije ljubavi, zašto se odjednom pretvara u sukob? Sada to znamo. To je rezultat načina na koji teče energija između određenih osoba. Kad se pojavi ljubav dve osobe daju jedna drugoj energiju nesvesno i obe se osjećaju bodro i uzvišeno.
To ushićenje nazivamo „zaljubljenost“.

VIII UVID 2.DEO

Nažalost, kad jednom počnu očekivati da taj osećaj stiže od druge osobe, ljudi se odvoje od energije svemira i počinju se sve više oslanjati na energiju onog drugog – samo sad se čini da je više nema dovoljno i zato prestaju davati međusobno energiju, te se vraćaju svojim dramama, pokušavajući kontrolisati jedno drugo i prigrabiti energiju za sebe. U tom trenutku odnos se pretvara u uobičajenu borbu za moć. Problem počinje u počecima naše porodice. Zbog takmičenja oko energije u porodici, niko od nas nije bio u stanju dovršiti jedan važan polni proces.Nismo bili u stanju usvojiti svoju suprotnu polnu aspekt. Uzrok moguće zavisnosti o nekoj osobi suprotnog pola leži u tome što nam još nije dostupna ta ista energija u nama. A ako se prerano spojimo sa drugom osobom tj. ljudskim izvorom, blokiramo svemirski izvor. Podsetite se na odnos kćer-otac, sin-majka. Zanimljivo je to što deca naslućuju da bi ta energija zapravo trebala biti njihova i da bi trebali sa njom upravljati po svojoj volji. Zato dolazi do dečje manipulacije sa roditeljem. Npr. žensko dete misli da je njen otac čaroban i savršen, sposoban ispuniti svaki njen hir. U porodici koja nije idealna to rađa sukobom između dece i roditelja suprotnog pola i stvaraju se drame kontrole, samo da bi se dobila energija. U idealnoj porodici, otac će svojoj kćerki davati svu ljubav bez uslova i takmičenja. I tako zbog tog takmičenja, svi smo zapeli na tom stepenu, na kom tražimo svoju energiju suprotnog pola, za koju mislimo da je idealna i da je možemo seksualno posedovati. Dok ne naučimo kako izbeći direktan izvor druge osobe, hodamo uokolo u napola dovršenom krugu. Poput slova C. I druga osoba izgleda tako. Kad se spojimo, krug se zatvara, što nam daje osjećaj ushićenja i energije, osećaj potpunosti kakav daje i puna povezanost sa svemirom. To je klasičan odnos međusobne zavisnosti, gde nastaje masa problema; zbog dve glave i dva ega. A niko ne želi biti podložan drugom. Ako dostignemo celi krug (O), kad se romantično povežemo sa drugom celovitom osobom, stvaramo NAD-OSOBU……..ali to nas nikad ne odvlači sa puta našeg ličnog razvoja.

KAKO TO UCINITI?
Opirući se osećaju ljubavi na prvi pogled na neko vreme, učenjem platonske ljubavi prema pripadnicima suprotnog pola. Zapamtite: takav odnos možete imati samo sa osobama koje će se potpuno otvoriti, reći vam kako i zašto nešto čine. Shvativši kakvi su stvarno iznutra, čovek ruši svoje sopstvene fantazijske projekcije o tom polu i to nas oslobađa i ponovo spaja sa svemirom . Njega ili nju treba imati „iznutra“. Dvoje ili više ljudi koji rade zajedno, mogu dostići neverojatne vrhunce dok izgrađuju jedno drugo i to im se odmah vraća. Stvarna projekcija energije ne traži odanost ili naviku. Oboje naprosto oćekuju „poruke“.

ZAVRSNA REC VIII UVIDA GLASI

– Ako pazimo na to sa kim ćemo razgovarati, onda dobijamo odgovore koje tražimo. Tako u razvijenoj grupi u određenom trenutku samo jedna osoba ima najjaču ideju. Svi sesno usmeravaju svoju energiju ka toj osobi pomažući joj da tu ideju iznese sa najvećom jasnoćom. Ako se potpuno usmerite na to što se priča, osetićete kad je red na vas i ideja će vam sama pasti na pamet. Ključ za taj proces jeste progovoriti kad je vaš trenutak i odaslati energiju kad je vreme nekog drugog. Svako duže pričanje od potrebnog, monopolizujegrupu od te osobe. Ne dobiju se potrebne poruke….Važno je kako ljudi bivaju isključeni. Kad nam se neko ne sviđa ili kad se osjećamo ugroženi od nekog, prirodna je sklonost da se usredsredimo na ono što nam smeta. Istog trenutka, uzimamo joj energiju i u stvari joj štetimo. Trebamo uočiti dublju lepotu te osobe i pružiti joj energiju. Međusobno činimo jedni druge starima, nasilničkim ponašanjem, nezamislivom brzinom.

IX UVID

– Nalazi se u Celestinskim ruševinama. Te hramove izgradile su Maje a nakon njih Inke. To je samo rađanje kulture. Uvid objašnjava kako će se ljudska kultura promeniti u idućem veku a što će biti posledica svesnog razvoja. Smanjićemo dobrovoljno svoj broj na zemlji kako bi svi mogli živeti na najjačim i najlepšim mestima. Među petstogodišnjim stablima i pažljivo obrađenim baštama, no u blizini, pogodnoj za putovanje, urbanih područja neverovatnih tehnoloških čuda. Vođeni svojom intuicijom, svi će znati šta činiti i kada to činiti, i sve će biti međusobno usklađeno. Niko neće trošiti neumereno, jer ćemo prevladati potrebu za posedovanjem i kontrolisanjem zbog sigurnosti. Život će se ticati nečeg drugog; ushićenjem primanja slutnji i pažljivim posmatranjem odvijanja naših sudbina. Svi ćemo usporiti i postati budniji. Rukopis kaže da će ljudi menjati više puta svoje zanimanje u skladu svog napredovanja. A što se tiče novca i davanjauopšteno, kad počnemo stalno davati, uvek ćemo još više dobijati, više nego što možemo dati. A naši darovi trebali bi ići osobama koje su nam dale duhovnu istinu. Svemir ih je poslao ka nama, moramo mu i vratiti. Tako ćemo se izvući iz poslova koji nas ograničavaju i nadopuniti svoje prihode. Sledi iz svega toga; naš nivo energije se diže, podiže se i nivo vibracije u atomima naših tela, postajemo lakši, duhovno čistiji. Cele skupine ljudi, kada dosegnu određeni nivo, odjednom će postati nevidljive onima koji još vibriraju na nižem nivou. Samo će nestati osećajući se lakšima.
To će se dogoditi većini ljudi u predstojećem periodu.


„CELESTININO PROROČANSTVO“ (1995) DŽEJMS REDFILD

– Prema Devetom uvidu, sredinom sledećeg milenijuma ljudi će živeti u šumama koje će biti stare pet stotina godina i u pažljivo uređenim baštama, pa ipak u urbanim zonama, neverovatno tehnološki razvijenim, do kojih će se lako dolaziti. Dotle, sredstva preživljavanja – hrana, odeća i prevoz – biće potpuno automatizovana i svakom dostupna. Naše će potrebe biti sasvim zadovoljene bez razmene para, a ipak bez preteranog trošenja i lenjosti. – Vođeni svojom intuicijom, svi će ljudi znati tačno šta da rade i kada to da rade, i to će se savršeno uklapati sa delanjem drugih ljudi. Niko neće trošiti previše zato što ćemo se osloboditi naše potrebe da posedujemo i da kontrolišemo zbog svoje sigurnosti. U sledećem milenijumu, život će postati nešto drugo.
– Kada se jednom stvori kritična masa  i kada uvidi počnu da se pojavljuju u širem obimu, ljudska vrsta će prvo proći kroz period snažnog samoispitivanja. Shvatićemo kako je svet zapravo divan i duhovan. Posmatraćemo drveće, reke i planine kao hramove koje moramo poštovati. Zahtevaćemo da prestane svaka ekonomska aktivnost koja uništava ovo blago. Oni koji su najbliži ovoj situaciji pronaći će alternativna rešenja za ovaj problem zagađenosti, tako što će neko intuitivno pronaći ove alternative dok bude prolazio kroz sopstveni razvoj.
– Ovo će biti deo prve velike promene koja će se desiti a koja će biti dramatičan pokret pojedinaca od jednog zanimanja prema drugom – jer kada ljudi počnu da intuitivno osećaju ko su oni i šta bi trebalo da rade, vrlo često otkriju da rade pogrešan posao i tada moraju da počnu da rade drugi posao da bi mogli da nastave da se razvijaju. Rukopis kaže da će tokom ovog perioda ljudi nekoliko puta menjati svoje poslove.
– Sledeća kulturna promena će biti automatizacija proizvodnje. Ljudima, inženjerima koji to budu radili, ovo će biti neophodno da bi ekonomija funkcionisala efikasnije. Pošto će njihova intuicija postajati sve jasnija, oni će uvideti da ova automatizacija zapravo ljudima oslobađa vreme, tako da mogu da se posvete drugim ciljevima.
– Za nas je sada važno da možemo da razumemo u kom pravcu idemo. Nismo mogli ranije da spasemo prirodu, dovedemo demokratiju u sve zemlje sveta i nahranimo gladne zato što tako dugo nismo mogli da se oslobodimo straha od oskudice i potrebe da kontrolišemo i zato nismo mogli da dajemo drugima. Nismo mogli da se oslobodimo zato što nismo imali viziju života koja bi služila kao alternativa. Sada to imamo.
– Najvažnija stvar je to što mi vidimo istinu ovakvog načina života. Mi nismo došli na svet da bismo izgradili lične imperije kontrolisanja, već da bismo sazrevali. Plaćanje drugima za njihove uvide će započeti transformaciju, i što više i više delova ekonomije bude automatizovano, novac će nestajati. Neće nam biti potreban. Ako budemo tačno sledili našu intuiciju onda ćemo samo uzimati ono što nam je potrebno. – i shvatićemo da prirodu Zemlje moramo da gajimo i zaštitimo zbog ogromnog izvora energije koji ona poseduje.
– Deveti uvid kaže da dok bude trajalo duhovno sazrevanje, mi ćemo dobrovoljno smanjiti broj ljudi na onaj nivo koji Zemlja može da izdrži. Živećemo  tako kako dozvoljavaju prirodni energetski sistemi na Zemlji. Poljoprivreda će biti automatizovana, osim ako neko bude želeo da pruža energiju biljkama i da ih posle koristi za ishranu. Drveće neophodno za izgradnju gajiće se u posebno određenim oblastima. Tako će se omogućiti da ostale šume na Zemlji rastu i stare da bi se na kraju pretvorile u moćne šume. – konačno, ovakve šume će postati pravilo, a ne izuzeci, i svi ljudi će živeti u najvećoj blizini ove vrste energije. Zamislite u kakvom ćemo svetu energije živeti.
– Povećanje svačijeg energetskog nivoa bi ubrzalo korak naše evolucije. Što redovnije primamo energiju u sebe, to nam misterioznije odgovara univerzum, šaljući nam ljude u naše živote koji nam donose odgovore na naša pitanja. I svaki put kada pratimo intuiciju i kada nas neki tajnoviti događaj povuče napred, naš lični nivo vibracije se uvećava.
– Deveti uvid otkriva našu konačnu sudbinu. On sve jasno objašnjava. Ponavlja da ljudi predstavljaju vrhunac čitave evolucije. Govori o supstanci koja je u početku jednostavna forma, kasnije sve složenija, element po element, onda vrsta po vrsta, i koja se uvek razvija u složeniji stupanj vibracija.
– Deveti uvid kaže da će se desiti neverovatna stvar ako nastavimo da povećavamo svoje vibracije. Čitave grupe ljudi, kada jednom dostignu određeni nivo, iznenada će postati nevidljivi za one koji još uvek postoje na nižem nivou. Ovima na nižem nivou će izgledati kao da su drugi jednostavno nestali, ali će ona grupa osećati kao da su još uvek tu – samo će se osećati lakšim.
– Kada ljudi budu počeli da podižu svoje vibracije na nivo na kojem će biti nevidljivi za druge to će biti znak da prelazimo barijeru između ovog života i onog sveta sa koga smo došli, i na koji se vraćamo posle smrti. Ovo svesno prelaženje puta pokazao nam je Hrist. On se otvorio energiji sve dok nije postao tako lak da je mogao da hoda po vodi. On je prevazišao smrt ovde na Zemlji, i bio je prvi koji je pretvorio fizički svet u duhovni. Njegov je život demonstrirao kako se to radi, i ako se spojimo sa istim izvorom, mi možemo krenuti istim putem, korak po korak. U jednom trenutku, svi će vibrirati dovoljno jako tako da ćemo moći da stupimo u raj, u ovom istom obliku.
– Uvid kaže da će većina ljudi dostići ovaj stupanj vibracija tokom trećeg milenijuma, i to u grupama koje će se sastojati od ljudi sa kojima su najviše povezani. Ali neke kulture u istoriji su već dostigle ovaj nivo. Prema Devetom uvidu, Maje su to zajedno dostigle.
– Deveti uvid kaže da dok neki ljudi budu mogli da pređu granicu povremeo, opšta ushićenost se neće dogoditi sve dok ne uklonimo strah, sve dok ne uspemo da izgradimo određeni nivo vibracija u svim situacijama.
– Što više lepote možemo da vidimo, to više sazrevamo. Što više sazrevamo, to vibriramo na višem nivou.
– Kad god sumnjamo u svoj put, ili izgubimo znake ovog procesa, mi moramo da se setimo prema čemu se razvijamo, šta je cilj života. Dostizanje raja na Zemlji je razlog našeg postojanja na svetu.

STA JE SAMBALA?

Veruje se da se Šambala, što na sanskritu znači ‘mesto mira, spokoja’, krije negde na Tibetu kao zajednica u kojoj žive savršena i polusavršena bića koja upravljaju evolucijom čovečanstva. Šambala se smatra izvorištem Kalačakre, koja je najviša i najezoteričnija grana tibetanskog misticizma. Legenda kaže da samo oni čista srca mogu da žive u Šambali, da uživaju u savršenoj lakoći postojanja i sreći, da nikada ne spoznaju patnje, žudnje i starost. Ljubav i mudrost vladaju, a nepravda je na ovom mestu nepoznata. Stanovnici Šambale su dugovečni, lepo odeveni, imaju savršena tela i natprirodne moći. Njihovo spiritualno znanje je duboko, tehnološki nivo izuzetno napredan, zakoni blagi, a umetnost i nauka pokrivaju čitav spektar kulturnih dostignuća koja su na daleko višem nivou nego što to spoljašnji svet može i zamisliti. Po definiciji, Šambala je skrivena. Brojni istraživači i tragaoci za duhovnom mudrošću koji su pokušavali da je pronađu nisu u tome uspeli, iako su svi tvrdili da postoji i da je skrivena u planinskim masivima Evroazije. Mnogi su se iz tih potraga vratili ubeđeni da Šambala leži na granici fizičke realnosti, kao most koji povezuje ovaj svet sa onim iza. Sanskritsku i tibetansku Šambalu je takođe identifikovala i Aleksandra-Dejvid-Nil, koja je provela godine na Tibetu. Ona smatra da je to zapravo Balk – na dalekom severu Avganistana – drevno naselje poznato kao „majka gradova“. Današnje folklorne priče u Avganistanu govore da je posle muslimanskih osvajanja Balk postao poznat kao „Uzdignuta Sveća“ (Šam-i-Bala), što je persijanizovan naziv sanskritske Šambale. Tibetanske lame provode veliki deo života posvećen duhovnom razvoju pre nego što pokušaju da stignu do Šambale. Možda namerno, ali vodiči za Šambalu opisuju put terminima tako nejasnim i maglovitim, da ih jedino oni koji su inicirani u učenje Kalačakre mogu razumeti. Kada se putnik približi kraljevstvu, uputstva postaju izuzetno mistična i teška za korelaciju sa fizičkim svetom. Najmanje jedan lama je zapisao da je maglovitost ovih knjiga namerna i ciljana, kako bi Šambala ostala skrivena od varvara koji će zavladati svetom. Lamino pominjanje ‘varvara koji će zavladati svetom’ je direktno povezano sa proročanstvom Šambale. Ovo proročanstvo govori o postepenom srozavanju čovečanstva kako se ideologija materijalizma bude širila planetom. Kada se ‘varvari’ koji slede ovu ideologiju ujedine pod zlim kraljem i pomisle kako više ništa nije ostalo da se osvoji, magle će se podići i otkriti snežne planine Šambale. Varvari će napasti Šambalu ogromnom armijom opremljenom užasnim oružjem. Onda će 32. kralj Šambale, Rudra Cakrin, povesti moćne ratnike protiv osvajača. U poslednjoj velikoj bitci, zli kralj i njegovi sledbenici će biti uništeni. Kako se kulture istoka i zapada sudaraju, mit o Šambali se uzdiže iz magle vremena. Danas imamo pristupa mnogim budističkim tekstovima o ovoj temi, zajedno sa izveštajima zapadnih istraživača koji su se odvažili na težak put potrage za Šambalom. Šambala je postala simbol žudnje ljudi za mirom, mudrošću, blagostanjem i duhovnim razumevanjem. Ona je tamo negde, skrivena i čeka.
Posveceno svim duhovnim tragaocima, u svim sferama, iz svih domena, i iz svih oblasti.Stremljenje ka jedinstvu, cistoti i bozanstvenosti.

Hvala onima koji su mi pomogli i omogucili da sve ovo prikupim na jedno mesto, drame, uvide, knjige…

DESETI UVID – Pdf – http://ponude.biz/knjige/d/dzejms%20redfild%20-%20celestino-prorocanstvo.pdf

JEDANAESTI UVID – Pdf – http://ebookbrowse.com/slika-772-alnari-jedanaesti-uvid-pdf-d333936895

DVANAESTI UVID – Pdf – http://ebookbrowse.com/slika-1221-alnari-dvanaesti-uvid-%C4%8Cas-odluke-pdf-d419317127

Advertisements

3 comments on “CELESTINSKO PROROCANSTVO – KRATKI, ZNACAJNI CITATI – UVIDI I DRAME – KNJIGE…

  1. Sa postovanjem svim tragaocima za Istinom

    Sta jos novo mogu da kazem vise, mozda bi bilo pogresno protumaceno.

    Jedino mogu da dodam,

    Ja sam i sam samo jedan Putnik na toj stazi duhovnosti.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s