KRISTALOTERAPIJA

KAKO KRISTALI LEČE:
Da bi shvatili kako su kristali efikasni u terapiji, potrebno je da se podsetimo da:
a) Ljudsko telo je sastavljeno od energetskih polja(suptilna tela) i energetskih centara(čakri). Fizičko telo(mada sastavljeno od energije) nam se čini čvrsto dok su aura i spoljna tela svetlost i fluid.
b) Kristali emituju različite vibracije koje utiču na energetski tok.
Ova elektromagnetska polja koja okružuju telo nazivamo ljudska aura. Uz pomoć Kirlijanove fotografije sada je moguće svakom da vidi ljudsku auru u svim njenim slavnim bojama. Koncept čakra sistema u ljudskom energetskom polju vodi poreklo iz Hindu učenja, gde su one uvek bile velika svesnost energetskih centara u ljudskoj formi. Ima sedam glavnih čakri(energetski centri). Svaka čakra ima direktno dejstvo na specifične žlezde i funkcije u fizičkom telu.
Čakre mogu biti zamišljene kao generatori tj. dinamički centri kroz koje se distribuira energija, sa sposobnošću prenosa isto tako dobro kao i prijema. Svaka čakra ima svoju sopstvenu vibracionu brzinu i boju koja ima dejstvo na fizičko telo isto kao i aura. Sjajnost ili zatamnjenost aure pokazuje stanje zdravlja bića unutar pojedinca.

POLAGANJE KRISTALA

U svojoj ranoj mladosti ljudi imaju sposobnost spontanosti i fluidnosti svojih umova i tela. Njihova energija i sposobnost učenja su velike, ali, nažalost, ovo stanje ne traje u nedogled. Posle izvesnog vremena, ne toliko zbog fizičkog urušavanja, koliko zbog mentalnog ograničavanja putem beskonačnih predrasuda i krivih verovanja, ove sposobnosti jenjavaju. Ljudska tela su izuzetno pogođena onime što im umovi kažu. Pogrešne mentalne i emocionalne poruke kojima je programirana svesnost imaju pogubne efekte. Često nesvesne reakcije ljutnje, straha, griže savesti ili nesigurnosti dovode naše telo u stanje fizičkog disbalansa i energetskih blokada…

Tehnika kristaloterapije

Još u drevnim kulturama ljudi su poznavali lekovita i energetska svojstva dragog i poludragog kamenja. Nisu se samo ukrašavali i kitili njima, kako to na prvi pogled može da izgleda, nego su se kristalima ciljano lečili, koristili ih kao preventivu i zaštitu od loših uticaja. Nosili su drago i poludrago kamenje na sebi kao brezletne, ogrlice, prstenje, priveske ili sa sobom u džepu u specijalno šivenim kožnim kesicama. Kristale su polagali na telo iznad organa koje žele da iscele, a u svoje odaje gde borave veći deo dana postavljali su razne oblike velikih nakupina kristala kao što su geode, klasteri, kugle od ametista, gorskog kristala, citrina, dimljenog kvarca, turmalina i mnoge druge.

Kristaloterapija je poznata ljudima više od pet hiljada godina. Najstariji zapisi potiču iz Kine i Indije. Tradicionalna medicina u tim zemljama i danas koristi kristale. Do današnjeg dana se u samoisceljivanju kristalima nije ništa značajno promenilo. Uslov za uspešnu kristaloterapiju je postizanje dubokog meditativnog stanja.  Kristaloterapija samoisceljivanja je drevna veština i umetnost polaganja kristala, minerala i poludragog kamenja na ili oko sebe u cilju indukovanja duboke relaksacije, oslobađanja stresa i bola i uravnoteživanja fizičkog i nevidljivih suptilnih tela. U ovu svrhu kristali se mogu koristiti pojedinačno ili u specifičnim kristalnim šemama. Kristalne šeme ili mreže prave razne geometrijske oblike, koji tvore svetlosne stubove, pomoću kojih se telo otvara prema multidimenzionalnim oblastima svesnosti. Kristali se mogu smeštati na mesto bola, na meridijane, akupresurne tačke ili energetske centre, čakre. Ne zaboravite na delikatnu kombinaciju zvuka, boja i kristala. Ako se kristali koriste pojedinačno, prvo dijagnostikujte i locirajte problem da biste lako odredili koju čakru treba tretirati. Kristal koji odgovara toj čakri smešta se na oblast energetskog centra i drži tamo od 5 do 25 minuta.

Ako se nakon polaganja kristala pojavi osećaj nelagode, treba ga zameniti gorskim kristalom. U kristaloterapiji samoisceljivanja najčeće se koristi kvarc odnosno gorski kristal, ametist i roze kvarc. Pored ovih kristala veliki potencijal u terapiji imaju kristali koji u svom sastavu sadrže litijum. Turmalin sadrži 1- 2 % litijuma, smešta se i blago pritisne na blokirane tačke meridijana. Lepidolit sadrži 3-5 % litijuma, smanjuje stres, uravnotežava emocije i izvlači višak električnog naboja. Odličan je provodnik magnetne energije. Kuncit sadrži oko 8 % litijuma. Aktivira srčanu čakru i uravnotežava emocije. Hidenit sadrži 8-9% litijuma. Kada se smesti na paratiroidnu žlezdu može da oslobodi potisnuti bes i ljutnju. U litijumskom kvarcu varira količina litijuma. Ovaj kristal repolarizuje telo, može istovremeno da prima, šalje i čuva informacije.

KRISTALOTERAPIJA ENERGETSKIH CENTARA

Obratite pažnju na boju kristala, ona će vam pokazati za šta je koji kristal pogodan i gde ga treba smestiti u kristaloterapiji. Ne morate ništa učiti napamet, jer je stvar vrlo jednostavna. Kristali koji pripadaju jednoj čakri, po boji, pomažu organima, žlezdama, tkivima i delovima kostiju, svemu što je u toj okolini locirano. Tu gde energija više ne protiče ili je protok nedovoljan, dolazi do energetskog deficita i bolesti organa, žlezda i tkiva iz neposredne blizine začepljenja, u krugu od 15 do 17 cm. Protok energije nadoknadiće energetski deficit i pokrenuti proces isceljivanja koji će u budućnosti dovesti do potpunog oporavka. Kristali se postavljaju odozdo prema gore, od nogu ka glavi, sa prednje ili zadnje strane tela. Kristali toplih boja greju, stimulišu zglobove, regulišu poremećaje u radu želuca, popravljaju cirkulaciju, osvežavaju, podižu energiju, aktiviraju timus, uopšteno rečeno, dižu i aktiviraju.

– Kristali hladnih boja spuštaju temperaturu, pritisak, smiruju upale, infekcije, ublažavaju glavobolju, generalno smiruju, spuštaju i hlade. To je princip na kome se zasniva polaganje kristala u kristaloterapiji.

– Crno, braon i crveno kamenje se povezuje sa prvom korenskom čakrom – muladarom. Pod noge za uzemljenje se polažu hematit, crni opsidijan, oniks, crni turmalin, da bi ubrzali materijalizaciju želja i ideja i kao uzemljujući faktor. Crni opal aktivira seksualnu energiju i pomaže kod prve i druge čakre. Dimljeni kvarc se koristi kod mišićnih i polnih problema. Odnosi se takođe na prvu i drugu čakru.

– Crveni kristali pripadaju prvoj čakri i imaju toplo isijavanje crvene svetlosti, koja zagreva, stimuliše, inspiriše i osvežava telo, ima jake vibracije, podstiče cirkulaciju i što je najvažnije sa ovog aspekta podiže energiju.

– Narandžasti kristali se polažu na stidnu kost, na svadistanu – drugi energetski centar. Narandžasta svetlost kristala podstiče životnu energiju, uspostavlja samokontrolu i pozitivno raspoloženje, reguliše rad polnih žlezda i organa.

– Žuti kristali se polažu na manipuru – treći energetski centar, solarni pleksus, na mesto između sternuma i pupka, četiri prsta iznad pupka. Obratite pažnju na citrin koji može biti tamnije i svetlije žute boje. Za treću čakru pogodniji je tamnije žut citrin, dok svetložuti više odgovara sedmoj čakri – šahašrari. Žuti kristali nose u sebi žutu toplu svetlost, zato su svojevrsni antidepresivi, podstiču metabolizam, jačaju imunitet, oslobađaju od podsvesnih strahova, uravnotežuju i jačaju nervni sistem.

– Ružičasti i zeleni kristali polažu se na sredinu sternuma, na srčanu čakru – anahatu. Ružičasti kristali bude nežnost i blagost, dok zeleni nose zelenu svetlost oslobađanja od napetosti, unose harmoniju, bude kreativnost, donose ozdravljivanje, oslobađajući nesebičnu ljubav. Ružičasti kristali se mogu polagati na timus, koji se nalazi između sredine sternuma i jamice u korenu vrata.

– Svetloplavi i plavozeleni kristali polažu se na grlenu čakru – višudu u jamicu u korenu vrata. Plava boja je hladna, ona hladi, zato svetlost svetloplavih kristala snižava temperaturu i krvni pritisak, unosi mir, ravnotežu, pojačava veru.

– Tamnoplavi kristali i neki ljubičasti kristali, kao što su sugilit i ametist, polažu se između obrva na treće oko, šesti energetski centar – adžna čakru. Plavi kristali se, pošto hlade, koriste kod glavobolje, bolesti očiju, rasejanosti, epilepsije, zubobolje i nesanice.

Svetlost tamnoplavih kristala smiruje, opušta, budi vidovitost, jasnovidost, uvodi nas u duboku meditaciju. Među njima se ističu indigolit, azurit i drugi tamno plavi kristali čija svetlost nas vodi do “Mosta ka slobodi”, koja spaja konačno sa beskonačnim, na transcendentalnom, energetskom nivou. Kristali bele, providne, zlatne i ljubičaste boje se polažu na teme glave, na sedmi energetski centar – šahašraru, krunsku čakru, preko koje se oslobađamo vremensko prostorne vezanosti i ulazimo na Božanski nivo slobode, u svetlost koja će ozariti našu dušu, omogućavajući nam prosvetljenje, iznenadno nadahnuće, inspiraciju, doživljaj Božanske ljubavi, Boga u nama. Prosvetljenje je ekstatični osećaj, osećaj povišene svesnosti koja otvara vrata percepcije i spaja nas sa Univerzumom. Ulazimo u jedinstvo sa Bogom. Sve smo i ništa, svuda smo i nigde, punina smo sveobuhvatne Božanske ljubavi, stanje kada je sve jasno, logično, lako izvodivo, moguće, stanje potpune slobode. Što se tiče boja, ljubičasta je najviša vibracija u spektru boja, a bela sadrži sve boje. Prozirni i kristali zlatne boje mogu se postavljati i na čakre iznad šahašrare. Preostalo je samo da uradimo pripremu za meditaciju i da se otvorimo prema tom divnom iskonskom svetlu koje kristali zrače. Meditativno stanje postići ćemo lako uz opuštanje, pranajamu i pratjaharu na tihom prijatnom mestu. Umiriti vas može pet minuta gledanja u ugljeni deo plamena sveće, postavljene u visini očiju na udaljenosti od 30 centimetara, u prostoriji bez promaje. Meditaciju značajno pomaže vaš pozitivan stav, vera, smirenost, vedrina kao i ispravan način ishrane i neopterećen želudac. Važna je i svesno razvijana ljubav prema meditaciji i svojoj meditativnosti. Upornost i istrajnost doneće rezultate srazmerno uloženom trudu.

RAD SA KRISTALIMA, KAKO IH KORISTITI, LEČENJE

Energetska medicina je bazirana na korišćenju isceliteljskih moći i na jakoj povezanosti izmedju uma i tela. Energetska medicina se bazira na verovanju da je ljudsko telo sastavljeno od energetskih polja. Kada je energija pravilno rasporedjena i kada slobodno cirkuliše, naše telo je zdravo. Za bilo koju neravnotežu ili preveliki energetski naboj se veruje da uzrokuje energetski nedostatak ili višak a samim tim i izaziva nastanak bolesti u našem telu. Kristali i poludrago kamenje su veliki i jako moćni energetski instrumenti. Mnogo različitih aspekata koje kristali nose sa sobom dolaze do izražaja kada ih koristimo za lečenje. Na primer njihova mineralna svojstva, boja, oblik, lokacija sa koje dolaze i takodje Piezoelektrični efekat.

Piezoelektrični efekat je zanimljiva pojava kada na piezoelektrični materijal, kao što je kristal (SiO2) primenimo pritisak. Kristal se deformiše na takav način da kreira bipolarni električni momenat i na taj način generiše električnu struju. Otpuštanje pritiska će takodje produkovati električnu struju. Piezoelektrični kristali se koriste u upaljačima da naprave iskru. Postoji i komplementarna pojava a to je da, kada kroz piezoelektrični materijal pustimo napon u voltima, kristal se deformiše. Na primer, kad uzmemo dva kvarc kristala i ugasimo svetlo, udarimo dva kamena jedan o drugi, jasno ćemo videti kako lete iskre. Načina lečenja sa kristalima je jako puno. Iako su se svi ovi načini lečenja kristalima razvijali generacijama i to u različitim kulturama i sredinama i iako ih ima jako puno i različitih, svi imaju zajedničku nit. Tj svi koriste urodjenu moć kristala da rade i deluju na puno različitih nivoa i to za puno različitih vrsta oboljenja. Ove veštine lečenja su se predavale kroz porodice i u okviru plemena, preko učitelja, lečitelja, šamana u zavisnosti od tradicije i recepata odredjene kulture. Stavite svoje kristale u male torbice ili kesice i nosite ih sa sobom. Ovo je jedan od najstarijih i najzanimljivijih načina lečenja. Obično se koriste i nose 2 do 4 kristala a prateći tj dopunski kristali se nose ili na koži tj na sebi ili se postavljaju na odredjene delove tela. Ovaj način lečenja se može koristiti za sve od lečenja tegoba do širenja spiritualne svesnosti, za lečenje emotivnih rana kao što su tuga ili obeshrabrenje. Kristali se na ovaj način mogu koristiti i da donesu u naš život odredjene aspekte kao što su ljubav, novac, zaštita, vodjstvo, spiritualna frekvencija, snaga ili čak i zavisnost. Nosite kamen u džepu. Kristalni eliksiri su takodje jedan od recepata iz prošlosti. Preporučuje se da stavimo čisto kamenje ili kristale u čistu, prozirnu ili destilovanu vodu i stavimo na jutarnje Sunce i držimo na suncu tokom celog dana i celu noć, tj 24 časa ali mora biti noć punog meseca, tj ova voda mora biti izložena svetlosti punog meseca. Ovo omogućava muškoj tj sunčevoj energiji i ženskoj tj mesečevoj energiji da se reflektuju kroz vodu u kristale i kroz njih dalje da deluju na vodu i na taj način da napune vodu energijom kristala i visokom jakom vibracijom svetlosti i boje.

Hidroterapija Kristalima je upotreba vode u bilo kojoj formi u tretmanima bolesti. Hidroterapija se koristi još od Antičke Grčke. Hidroterapija u kombinaciji sa kristalima se može koristiti na jako puno načina. Kristalne soli sa toplom vodom će opustiti svaki spazam, zato se hidroterapiaj koristi za lečenje bolesti vezanih za muskulaturni sistem kao što su uganuća i istegnuti mišići, mišićni umor i bol u ledjima. Ako vaš kristal toleriše vodu, onda je kupanje sa kristalom i njegovom energijom odličan način da radite sa kamenom koji ste izabrali. Kristalna masaža pri kojoj se vaš kristal koristi kao instrument za masažu. Stavite malo esencijalnog ulja, masažnog ulja ili losiona za masažu na vaš kamen i masirajte delove gde se osećate blokirani ili ukočeni. Videćete da je ovo odličan način za korišćenje vašeg kristala. U ovaj ritual masaže i energetskog umirivanja možete uključiti i specijalno kamenje za vruću masažu (tzv. Hot Stones, vulkanskog porekla i dugo zadržavaju toplotu) ili ih možete kombinovati sa kristalima koje ćete koristiti na licu za eterična iskustva. Meditacija sa kristalom i to tako što ćete kristal staviti u ruku koju više koristite ili ćete ga staviti na pod ispred sebe. Zatvorite oči i koncentrišite se na boju vašeg kamena. Polako pokušajte da osetite i prihvatite vibraciju svog kamena i da potpuno uskladite svoju vibraciju sa vibracijom kristala. Zapamtite : Energija uvek prati misli. Energija vizualizacije je jako moćna. Kada dišete, možete udisati i izdisati kroz tačke čakri. Ovo će napuniti čakre i sve organe koji ih okružuju sa vitalnom energijom. Uz meditaciju možete koristiti muziku koja vam odgovara ili zvuke koji vam prijaju i opuštaju vas i pri meditaciji osetiti vibracionu moć ovih zvukova. Kristali će pojačati pozitivan rekonektujići tok energije koji će vam dozvoliti da uzdignete, osvestite, prepoznate i očistite emotivne blokade. Stavljanjem kristala na tačke čakri (energetska polja) već ste počeli lečenje. Dok meditirate jako je korisno da vizualizurate odgovarajuću boju za svaku čakru tj energetsku tačku i to kako kroz njih prolazi i balansira svaku pojedinačnu čakru i odgovarajuće delove tela. Ispod ovog teksta možete pročitati spisak čakri i njihove odgovarajuće glavne boje, komplementarne boje i lokacije. Kristali koji su na spisku su samo neki predlozi kamenja koje se može koristiti na odredjenim čakrama. Čišćenje aure je još jedan način kako uticati na našu ljudsku energetsku strukturu. Postavljanje kristala kojima možemo uticati na auru se može koristiti kao prevencija energetskog disbalansa, dalje za lečenje ili čišćenje polja naše životne moći.Postavljanje kristala u ,,obrasce,, je postavljanje kristala oko našeg tela sa namerom da radimo sa našom aurom i njenim poljima. Postoji puno različitih obrazaca za postavljanje kristala i to prema njihovoj boji ili osobinama.

ČAKRE – ODGOVARAJUĆI KRISTALI I BOJE

1. Čakra Korena – je prva čakra. Boja : crvena ili crna. Kristali : rubin, čadjavac, obsidian, oniks, hematit, granat

2. Sakralna Čakra – je druga čakra. Boja : naradžasta. Kristali : karneol, narandžasti jaspis, žad

3. Solar Plexus Čakra – je treća čakra. Boja : žuta. Kristali : topaz, citrin, žuti kalcit, žuti jaspis, ćilibar

4. Čakra Srca – četvrta čakra. Boja : zelena ili ružičasta. Kristali : emerald, turmalin, aventurin, malahit, roze kvarc, rodonit, rodohrozit

5. Grlena Čakra – peta čakra. Boja : plava. Kristali : tirkiz, akvamarin, lapis lazuli, sodalit, kvarc, angelit

6. Čakra Trećeg Oka – šesta čakra. Boja : ljubičasta. Kristali : lapis lazuli, iolit, ametist

7. Krunska Čakra – je sedma čakra. Boja : bela ili providna. Kristali : gorski kristal, dijamant, beli ametist 

ČAKRE – ODGOVARAJUĆI KRISTALI I BOJE

Čakra Korena – je prva čakra. Boja : crvena ili crna. Kristali : rubin, čadjavac, obsidian, oniks, hematit, granat

Sakralna Čakra – je druga čakra.  Boja : naradžasta. Kristali : karneol, narandžasti jaspis, žad

Solar Plexus Čakra – je treća čakra. Boja : žuta. Kristali : topaz, citrin, žuti kalcit, žuti jaspis, ćilibar

Čakra Srca –  četvrta čakra. Boja : zelena ili ružičasta. Kristali : emerald, turmalin, aventurin, malahit, rozen kvarc, rodonit, rodohrozit

Grlena Čakra – peta čakra. Boja : plava. Kristali : tirkiz, akvamarin, lapis lazuli, sodalit, kvarc, angelit

Čakra Trećeg Oka – šesta čakra. Boja : ljubičasta. Kristali : lapis lazuli, iolit, ametist

Krunska Čakra – je sedma čakra. Boja : bela ili providna. Kristali : gorski kristal, dijamant, beli ametist

Advertisements

3 comments on “KRISTALOTERAPIJA

 1. Sa postovanjem svim tragaocima za Istinom

  Dobar prilog, za pohvalu, jedino pozeljno bi bilo da se to jos dopuni kako
  kristale puniti i prazniti jer se svi kristali nemogu duze vremena nositi, imaju periodi
  kada oni daju ponajboji ucinak.

  Da se neshvati pogresno ova opaska je sa dobrom namjerom recena.

  Sa postovanjem

  Matija

 2. Koja cakra ili koje kristale da koristim, desna strana mi je energetski slabija, bolovi u ramenu, herpes zoster, hemangiomu na jetri, lumbago s desne strane itd.Srdacan pozdrav, Alisa

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s