REKLI SU O ISTINI

Vesna Mihajlovic

*Vesna Mihajlovic

– Oni koji ne vole istinu ili je prikrivaju, i sami se sluze neistinom. 25/11.

– Istina zna da bude i bolna i lepa, ali je uvek ispravna. 25/11.

Vesna Mihajlovic

Gabriele – Univerzalni Zivot

Ko živi u Istini, vidi šta drugi ne vide i čuje šta drugi ne čuju; on će stoga svakom ostaviti svoju veru.
Ljudi u Duhu Boga, neće ni osuđivati niti proganjati bližnje koji iz drugih izvora dobijaju duhovno znanje i tome odgovarajuće ga tumače. Svaki čovek je vođen prema stanju svoje svesti, često preko mnogih prepreka ili drugih izvora, dok ne bude u stanju da prepozna izvor Istine.

Vesna Mihajlovic

*Albert Camus

“Tražiti ono što je istinito ne znači tražiti ono što je poželjno.”

“Protiv neugodnih istina ima samo jedan lijek – treba se s njima pomiriti.”

Vesna Mihajlovic

*William Shakespeare

“Istina je pas, i mora u štenaru; bičem ga tjeraju napolje, a gospođa kučka smije da stoji kraj ognjišta i da smrdi.” (Kralj Lir)

Vesna Mihajlovic

*Anatole France

“Šta može hladna i gola istina protiv blistavih čari laži.”

Vesna Mihajlovic

*Antoine de Rivarol

“Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti.”

“Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo.”

Vesna Mihajlovic

*Arthur Ponsonby

“Kad bukne rat, prva pogine istina.”

Vesna Mihajlovic

*Arturo Graf

“Ostajemo zapanjeni kad pomislimo kako je mala korist od istine na ovom svijetu.”

Vesna Mihajlovic

*Bernard le Fontenelle

“Kad bih ja imao sve istine u svojoj ruci oklijevao bih da ih pokažem ljudima, jer istina donosi nesreću. Sjetimo se Galileia!”

Vesna Mihajlovic

*Bjørnstjerne Bjørnson

“Istina u politici mora čekati dok nekome ne postane potrebna.”

“U neiskrenim odnosima najteže je izreći istinu.”

Vesna Mihajlovic

*Bernard Shaw

“Moj način zbijanja šale je da kažem istinu. To je najsmješnija šala na svijetu.”

Vesna Mihajlovic

*Blaise Pascal

“Istinu upoznajemo ne samo umom, nego i srcem.”

Vesna Mihajlovic

*Anastasija

“Poznavanje Istine nije u njenom izgovaranju nego u nacinu zivota “

Vesna Mihajlovic

*Borislav Pekić

“Istina ima najviše izgleda da bude negdje gdje se naša mašta i tuđa realnost ukrštaju.” (Atlantida)

“Ništa što je očevidno nije istina.” (Ibid.)

Vesna Mihajlovic

*Branislav Nušić

“Istina je često puta nepostojanija od zablude.”

Vesna Mihajlovic

*Camillo Cavour

“Možete spriječiti da se čuju moje riječi, ali ne možete spriječiti da se čuje istina.”

Vesna Mihajlovic

*Charles Caleb Colton

“Najveći prijatelj istine je Vrijeme, njen najveći neprijatelj je Predrasuda, a njen stalni pratilac je Poniznost.”

Vesna Mihajlovic

*Ciceron

“Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.”

Vesna Mihajlovic

*Eshil

“U ratu je istina prva žrtva.”

Vesna Mihajlovic

*Friedrich Dürrenmatt

“Govorenje istine često je najveća pustolovina.”

Vesna Mihajlovic

*Gilbert Keith Chesterton

“Istine se pretvore u dogme tada kad o njima raspravljamo.”

Vesna Mihajlovic

*Giordano Bruno

“Ako nije istinito, dobro je smišljeno.”

Vesna Mihajlovic

*Goethe

“Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći nakraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom nije svačija stvar.”

Vesna Mihajlovic

*Gracian

“Svaku istinu ne moŽemo kazati, neku zbog samih sebe, neku zbog drugoga.”

Vesna Mihajlovic

*Gustav Radbruch

“Pojam nauke nije istovijetan sa vrijednošću istine; nauka jednoga doba ne obuhvata samo njegova naučna dostignuća nego i njegove naučne zablude. Ali ako mi radove toga doba,neuspjele kao i uspjele, obuhvatimo pojmom nauke, onda to biva stoga što su svi oni u najmanju ruku težili za tim i polagali pravo na to da budu istina: nauka je datost koja, bilo da dostigne ili promaši istinu, ipak ima značenje, smisao, da služi istini.” (Filozofija prava)

Vesna Mihajlovic

*Haris Pašović

“Dužnost umjetnika je da govori istinu, čak i ako ta istina nije najprihvatljivija u određenom trenutku. Naša je etička dimenzija jednako važna kao i estetička. Ne mogu cijeniti umjetnike koji kažu da ih ništa drugo ne zanima osim umjetnosti. Moramo živjeti u stvarnosti i činiti je boljom. Ne smijemo biti kukavice.” (za “Nacional”)

Vesna Mihajlovic

*Hegel

“Ono što bi trebalo da bude, a nije – to nema istine.”

Vesna Mihajlovic

*Honoré de Balzac

“Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž.”

Vesna Mihajlovic

*Ivan Sergejevič Turgenjev

“Istina koja nije izrečena u pravo vrijeme gora je od laži.”

“Laž je isto tako živa kao i istina, ako ne još više.”

Vesna Mihajlovic

*J. K. Rowling

“Istinu… istina je nešto lijepo i strašno pa zato treba s njom oprezno postupati.” (Harry Potter i Kamen mudraca)

Vesna Mihajlovic

*Jean de La Bruyère

“Istine koje najmanje želimo čuti jesu one koje bi nam najviše koristile da ih znamo.”

Vesna Mihajlovic

*Jiftah Meiri

“Istina je jedini način borbe protiv zločina. Osim dokaza da se zločin desio, istina je najmoćnije oružje za borbu da se on nikada ne ponovi.”

Vesna Mihajlovic

*John Maxwell Coetzee

“Bol je istina; sve drugo je podložno sumnji.” (Čekajući barbare)

Vesna Mihajlovic

*Karl Popper~

“Ja možda griješim, a vi možda u pravu, ali mi – zajedničkim nastojanjem – možemo dosegnuti istinu.” (Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji)

Vesna Mihajlovic

*Konfučije

“Ljudi mogu veličati istinu, istina ne može veličati ljude.”

“Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom.”

Vesna Mihajlovic

*Kur’an

Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko neće – neka ne vjeruje!” (al-Kahf, 18:29)

“Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina.” (Fussilat, 41:53)

“I reci: Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!” (El-Isra, 81)

Vesna Mihajlovic

*Muhammed

“Ko me vidi u snu, vidio je istinu.” (Muslimova zbirka hadisa, 1515.)

Vesna Mihajlovic

*Ljiljana Blagojević

“Ne vrijedi mi da šutim, jer me to podsjeća na onu priču o carevom odijelu. Mora se naći neko ko će reći: Pa, go si, čovječe! Mislim da je i obaveza mislećeg čovjeka da kaže istinu, ali i da je ne shvati zlonamjerno kada je čuje od drugih. Ne žalim za onim što sam uradila, mogu se samo kajati zbog onoga što nisam.” (za Večernje novosti)

Vesna Mihajlovic

*Mahatma Gandhi

“Da bi se s vremena na vrijeme vidjelo univerzalno i svevremensko lice istine, čovjek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.”

“Jedno je u meni usadilo dubok korijen: ubjeđenje da je moral osnova svih stvari i da je istina supstanca sve moralnosti. Istina je bila moj jedini cilj.

Ona je svakodnevno dobijala na svom značaju, i moja predstava istine bivala je svakog dana sve šira.”

“Svijet počiva na liticama Satyae ili istine. Asatya, osim što znači neistina, znači i “nepostojanje”; a Satya ili istina znači “ono što jeste”.

“Ako neistina ne postoji, onda ona nikada ne može ni pobijediti. A istina kao “ono što jeste” nikada ne može biti uništena. To je u najkraćem učenje Satyagrahaje.”

“U istinu vjerujemo ako je izrekne siromah, a povjerovat ćemo i u laž ako je izrekne bogati nevaljalac.”

Vesna Mihajlovic

*Maksim Gorki

“Laž je – religija robova i gospodara. Istina je – bog slobodna čovjeka.”

“Morem krvi neće se ugasiti istina…” – Mati

Vesna Mihajlovic

*Mark Twain

“Istina – to je najdragocjenija stvar koju imamo. Služimo se njome štedljivo.”

Vesna Mihajlovic

*Miguel de Cervantes

“Laž obično ubija prijateljstvo, a istina ljubav.”

“Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu.”

Vesna Mihajlovic

*Nicolas Boileau

“Istina može ponekad i da ne bude vjerovatna.”

Vesna Mihajlovic

*Oprah Winfrey

“Samo istina vas može osloboditi.”

Vesna Mihajlovic

*Plutarh

“Ono što je istinito u stvari i prema djelu, premda žalosno završava, ipak se ne može izmjeniti. S druge strane, laž koja obmanjuje, lakše popušta, pa se onda žalosno pretvara u radosno.”

Vesna Mihajlovic

*Film Prevoditeljica

“Istini ne treba prijevod.” (reklamna rečenica)

Vesna Mihajlovic

*Tobin Keller:

“Ti misliš da ne biti uhvačen u laži znači isto kao govoriti istinu.”

Vesna Mihajlovic

*Film Probuđena savjest

“Upozorenje: Izlaganje istini može biti kobno.” (reklamna rečenica)

Vesna Mihajlovic

*Rabindranath Tagore

“Ako zatvorite vrata svim manama, i istina će ostati vani.”

“Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da griješimo.”

Vesna Mihajlovic

*René Descartes

“Samo istina je lijepa.”

Vesna Mihajlovic

*Roger Ascham

“Ne služi se lažima, jer to je nepošteno; ne kazuj svaku istinu, jer to je nepotrebno; u svoje vrijeme i na svojem mjestu, bezazlena laž bolja je nego štetna istina koja vrijeđa.”

Vesna Mihajlovic

*Seneka

“Vrijeme otkriva istinu.”

Vesna Mihajlovic

*Slobodan Milošević

“Istina se može udaviti sa bilo kojom poplavom pogrešnih optužnica.”

Vesna Mihajlovic

*Sokrat

“Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja.”

Vesna Mihajlovic

*Sören Kierkegaard

“Uopće nije istina da naučnik slijedi istinu, ona slijedi njega.”

Vesna Mihajlovic

*Spencer Johnson

“Kao što se o najvećem lažovu kaže da izrekne više istine nego laži, tako se o najgorem čovjeku može reći da čini više dobra nego zla.”

Vesna Mihajlovic

*Stanislaw Jerzy Lec

“Svaka nacionalistička kuhinja nudi Istinu pripremljenu na svoj način!”

Vesna Mihajlovic

*Theodor Heuss

“Ko uvijek govori istinu, taj sebi može priuštiti loše pamćenje”

Vesna Mihajlovic

*Tomas Hobs

“Vlast, a ne istina, čini zakon”

Vesna Mihajlovic

*Victor Hugo

“Svaki sporazum između istine i laži uvijek je na štetu istine.”

Vesna Mihajlovic

*Vissarion Belinsky

“Najgorča istina bolja je od najslađe zablude.”

“Slabost je ljudi da svoju ličnost miješaju s istinom; posumnjavši u vlastite istine, oni često prestaju vjerovati u postojanje istine.”

“Smijeh je često veliki posrednik u razlikovanju istine od laži.”

Vesna Mihajlovic

*Voltaire

“Ima istina koje nisu za sve ljude, niti za sva vremena.”

“Ljubi istinu, ali praštaj zabludu.”

Vesna Mihajlovic

*Kineske poslovice

“Ko traži istinu mora je znati podnijeti.”

Vesna Mihajlovic

*Latinske poslovice

“Istina rađa mržnju. Ko govori istinu, često se zamjera drugima.”

Vesna Mihajlovic

Lao Ce

*“Istina je toliko jednostavna, da bi se svi smejali onome ko bi je izgovorio.“

Vesna Mihajlovic

Advertisements

13 comments on “REKLI SU O ISTINI

 1. Sa postovanjem svim tragaocima za Istinom

  Procitavsi od pocetka pa do kraja ovaj interesantan prilog Individualnog poimanja ‘sta je to Istina“.Postaje na neki nacin vidljivo da su svi bez izuzetka u svim vremenima pa da ovoga naseg SADA vremena pokusavali dati za njih jedan uokviren pojam koji se podudarao sa njihovim datim nivom osvijestenosti u tom vremenskom SADA trenutku.

  Sad cu i ja da pokusam da dam moju definiciju „sta je to Istina“.

  Beskrajna i vjecno kreativna bozanstvenost, univerzalna kosmicka svijesnost.

  Posto je to moje poimanje IZVORA u ovome SADA vremenskom trenutku a za ISTINU se kaze da sama sebi ne proturijeci.

  Jednostavno kako se nivo osvijestenosti bude stalno povisivao konstantno ce ga
  pratiti i pokusaj da se sve to stavi u jedan uokviren pojam shvatanja koji sebi
  ne protureijeci.

  Sa postovanjem

  Matija

  • Dragi čitatelji,
   Dragi istražitelji istine,
   Razmislimo na ove ISTINE. Nemojmo se varati da tako radimo, preskočimo svoj EGO koji nas vara – ne zrcalimo se u sugovornicima misleći da su to oni, a mi smo.

   *Antoine de Rivarol

   “Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti.”

   “Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo.”

   Krasno – SA SREĆOM SVIM BOŽJIM BIĆIMA i onima koji se spremaju POSTATI.

 2. Oprostite, ovo nije nikakvo reagiranje, nego da se razmisli o ISTINAMA koje treba reći, a razlikovati one koje su prikazane kao istine a nisu.
  Famozan Diogen je rekao: “Smilovala se ISTINA neistini, pa se malo opustila od polemika, onda su neistine postale NEPOBITNE ISTINE.“
  *Vesna Mihajlovic – Oni koji ne vole istinu ili je prikrivaju, i sami se sluze neistinom. 25/11. – Istina zna da bude i bolna i lepa, ali je uvek ispravna. 25/11. Gabriele – Univerzalni Zivot Ko živi u Istini, vidi šta drugi ne vide i čuje šta drugi ne čuju; on će stoga svakom ostaviti […] dodajem: ostaviti će mu jednostavnost razumijevanja.

  Nisam spomenuo vaš komentar o istini, a ponavljate ga. Da li vidite da stalno, pa stalno odbijate Božje Istine, a sa zabranama prema meni htjela biste prikrivati istine?
  Ako u Bibliji i svim Svetim Pismima piše ono što govorimo, zašto ih nazivate “isprazne riječi“? To nisu moje riječi, niti tvrdnje, nego ISTINE Svetih Pisama.
  Odgovorite na to – nemojte preći na druge teme, jer do sada ste tako činila.
  Giovanni Garbin

 3. ggarbinGiovanni Garbin, za vasu informaciju, ja ne odbijam bozije istine, vec ih dobijam kao uvide, mogli ste primetiti, jer istinu zivim i ne masem sa tim okolo, da bih se drugima svidela .. 😀

 4. Dragi čitatelji,
  Pogledajte što piše blogerica.
  “ggarbinGiovanni Garbin, za vasu informaciju, ja ne odbijam bozije istine“.
  Da ne odbija ne bi DEVETNAEST PUTA BRISALA BOŽJE ISTINE, KORISNE ZA TOLIKO MILIONA PATNIKA NA CIJELOJ ZEMLJI.
  Pitali smo da nam barem reče zašto toliko puta BRIŠE, ali umjesto odgovora na to pitanje, SVAKI DAN BRIŠE. Znači da ne vrijede ništa ono malo komentatora koji su ostali, jer su ostali se udaljili zbog mnogo i mnogo manipuliranja.
  Pročitajte u nastavku što sve radi od komentatora koji bi htjeli iskreno nešto korisno naučiti, a ne da se odbacuje BOŽJE ZNANJE i da ne trebaju nikakvi pripravci, nikakva marihuana za dobiti neka poboljšanja, trošiti novac, patiti u neizvijesnosti i riskirati zatvor.
  Odbacuje ono što eminentni profesori službene medicine u svijetu primjenjuju da se vrlo brzo ozdravi i od ZLOĆUDNIH i SVIH BOLESTI. Na milione ozdravljenih.
  Sa SREĆOM SVIMA.
  Giovanni Garbin.

 5. Dragi čitatelji,
  Evo što kaže o ISTINI, pa se u tim riječima razotkrila:
  *Vesna Mihajlovic
  – Oni koji ne vole istinu ili je prikrivaju, i sami se sluze neistinom. 25/11.
  – Istina zna da bude i bolna i lepa, ali je uvek ispravna. 25/11.“

 6. ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 20, 2013 @ 12:19 am
  Dragi čitatelji,
  Brisala je PO DEVETNAESTI PUT I NEĆE REĆI ZAŠTO BRIŠE. Jednostavno ne smije se znati ono što je VELIKI SVJETSKI PROBLEM.
  NJEZIN PROBLEM JE VEĆI JER ONA JE VRLO VAŽNA, A NIJE NIMALO.
  Mi ne odustajemo od naše službene dužnosti.
  Možemo samo reći NEKA SE JAVNO SRAMI – TO ĆEMO NAPISATI I NA PORTALIMA TALIJANSKOG JEZIKA – NEKA SE ZNA KAKVA OSOBA ŽIVI NA BALKANU SA BALKANSKOM EDUKACIJOM, PA ĆE I NA FACEBOOK-u izaći.
  Nastavlja se.
  Giovanni Garbin.

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 18, 2013 @ 5:15 pm
  Dragi čitatelji,
  BRIŠE PO OSAMNAESTI PUT jer se ne smije znati kako LIJEČITI SVE ZLOĆUDNE i DOBROĆUDNE BOLESTI U SVIJETU.
  Ona reklamira konoplju i sto drugih čuda i tako joj propada manipulacija ljudi da neka troše novac, neka se muče godinama sa bolestima – to joj služi da dobije pohvale od čitatelja. ”Kaži nam gdje ćemo kupiti ulje od konoplje, koliko košta, treba kupiti knjige za liječiti se, gdje da ih kupimo” itd. sa sličnim pitanjima.
  Evo to je njoj posao kako pribaviti pohvale da zadovolji svoju OHOLOST.
  Pitali smo je neka nam objasni zašto se ne smije znati kako najbrže, najjednostavnije i najsigurnije riješiti SVAKU BOLEST. Na milione ljudi se ozdravlja u svijetu sa MOLITVOM, a koliki su se ozdravili sa time što ona predlaže? Sve je neizvjesno i dok se dođe do kakvog malog rezultata obitelj se razboli zbog stresa, prodaju auto, kuću, imamo svjedočenja o tome, ali nju ne boli i nije ju briga, glavna je njoj POHVALA i OHOLOST. Što će njoj BOG NITI MOLITVA, ona je važnija. Neće nam reći zašto po OSAMNAESTI PUT BRIŠE, kako je napisano na drugom blogu.
  Pročitajte u nastavku, ili ako vas ne interesira slijedite njezine upute, pa ćete dobro proći.
  Sretno svima.
  Giovanni Garbin.

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 9, 2013 @ 9:53 pm
  ”MOŽEŠ RADITI ŠTO HOĆEŠ, ALI NE DOKLE HOĆEŠ !!!”

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 12, 2013 @ 8:16 pm
  Dragi čitatelji,
  Nikako da joj se smekša srce i dobije barem onu minimalnu SAMILOST prema patnicima – BRISALA JE PO TRINAESTI PUT – i neka joj budu na duši ti stalni zločini prema tolikim patnicima.
  Pogriješiti je ljudski, ali inzistirati u negativnom ponašanju protiv logike svake osobe koja voli sebe i svoje bližnje – je dijabolički. Velika sramota i još se ne srami što radi sa sobom ovakvim ponašanjem za kojega svi znaju jer su imali dovoljno vremena čitati. Oni se ne javljaju više, jer imaju u sebi ono što je potrebno današnjem čovjeku. Na ovom blogu nema odobravanja od nikoga, napustili su ono što je protiv OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA, da bolesnik dobije ZDRAVLJE. Pitamo svaku razumnu osobu: DA LI JE ZLOČIN SAKRIVATI ISTINU, iako sa ovog bloga do sada se nitko nije obratio Svjetskoj Zdravstvenoj Organizaciji, niti Profesorici pedijatrici Nedi Aberle iz Osijeka, niti Doktorici Lidiji Gajski iz Zagreba itd. da ne nabrajamo tisuće profesora službene medicine, niti vlč. Zlatku Sudcu. Nije važno za one koji ne prihvaćaju ISTINU, ali je VAŽNO Meditirati i Moliti za one u svijetu koji svakim danom otvaraju svoje SRCE na LJUBAV i DOBRO.
  NEKA NAS SVE OBASJA BOŽJA LJUBAV !!!
  Blagoslov svima.
  Giovanni Garbin.

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 11, 2013 @ 8:30 pm
  Dragi Anonimni,
  Dragi čitatelji,
  PO DVANAESTI PUT SU IZBRISANE PODUKE VAŽNE ZA CIJELI SVIJET. Procijeni da li je to dobro ili je to pristranost da se i dalje ne smije znati ISTINA.
  Nije važno tko si Anonimni. Važno je da saznaš što se na ovim blogovima dešava. Dešava se jedna vrlo gnjusna manipulatorska igra. Zamisli ti, 25 miliona u svijetu bolesnih od Alzheimera a oko njih milioni obitelji, rodbine i prijatelji koji za njima pate jer službena medicina im ne može pomoći – na ovom blogu se NE SMIJE ČITATI DA POSTOJI NAČIN DA POTPUNO OZDRAVE.
  Imamo sve dokaze sa laboratorijskim analizama i direktna svjedočanstva sretnika koji su sa svojim prisustvom svjedočili da se vrate u svoje ZDRAVLJE i obogaćeni sa vrlinama koje prije bolesti nisu imali. Znači da im je bolest donijela napredak u svojem Duhovnom razvoju. Naravno da su se u to uvjerili i članovi obitelji, rodbina i prijatelji, pa se neće niti njima desiti zlo jer znaju kako ga i spriječiti, a ne upasti u klopku takvih i sličnih problema na kojima nepošteni se danas bogate.
  Mudri znanstvenici su došli do definicije da BOLESTI NE POSTOJE, POSTOJE SAMO LJUDI KOJI ZBOG NEZNANJA BOŽJIH ZAKONA POSTANU BOLESNI da bi naučili što je ŽIVOT u LJUBAVI i SREĆI a ne u strahu i stresu bilo kakvom.
  Evo, to ćeš saznati dragi Anonimni ako budeš pročitao komentare, ali i linkove koji će te povesti da saznaš mnogo više. Čitatelju, samo treba biti oprezan da ne čitaš negativnosti, da ne čitaš o bijesu i ljutnji, o zlu u Religijama – treba čitati o LJUBAVI, o SREĆI i ZDRAVLJU. Evo, samo jedan primjer aktuelan: zašto ćemo pričati kako poplave i nevremena uništavaju ljudima kuće, usijeve, guše se ljudi. Pogledajmo da je VODA svima ŽIVOT ako smo odabrali ŽIVOT. Ako opisujemo i imamo strah od vode da će nam uništiti sve, onda smo baš to i prizvali. Znači da nismo prihvatili VODU da nam daje ŽIVOT, onda će nam voda donijeti uništenje. To je teško prihvatiti, ali nije dobro bježati od ISTINE. Budući da je BOG ISTINA a bježiš od NJE, onda bježiš od BOGA.
  Sa SREĆOM želimo svima.
  Giovanni Garbin – doktor Duhovne medicine – egzorcist – Sluga Božji.

  Odgovor ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 10, 2013 @ 12:17 am
  Dragi čitatelji,
  U vremenu od malo sati IZBRISALA JE PO DESETI PUT I JEDANAESTI PUT. Znači da je jako važno za nju da se ne sazna što radi od ovoga bloga, koji više nije u njezinoj domeni jer je iznevjerila sve prisutne, a najteže je zlo učinila protiv ČOVJEČANSTVA i protiv ŽIVOTINJA i BILJAKA i MINERALA. Nije razumjela da je u toliko dana bilo postavljeno, misli da niste čitali a svi znate što se desilo.
  Da vidimo kako će se dalje odvijati.
  Molimo da nam oprostite – MI SMO HUMANITARCI – PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI DOKAZUJEMO ISTINU ZA DOBROBIT ŽIVOTA NA ZEMLJI.
  Sa SREĆOM SVIMA.
  Giovanni Garbin.

  Što će njoj BOG – Ima “svoje znanje“ mnogo veće !!!
  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 9, 2013 @ 9:44 pm
  Dragi čitatelji,
  Sigurno ste vidjeli da je OPET BRISALA I TO PO DESETI PUT, a da odmah ispočetka nije brisala, ne bi se bilo saznalo TKO JE i u čije ime BRIŠE i po čijem nalogu. Odgovor svih prisutnih je bio jasan – NITKO NIJE NIŠTA ODGOVORIO, pa je i to jasan odgovor. Razočarani su, ono malo njih koji su još bili ostali.
  ZA ISTINU I ZA POMOĆI DA SE POČNU BUDITI BAREM KOJI MILIJUN OD 25 MILIONA OBITELJI BOLESNIKA, MI HUMANITARCI, PO BOŽJEM ZAKONU NE MOŽEMO I NEĆEMO ODUSTATI DA DOBIJU KONAČNO BOŽJU MILOST ZA SVOJE PRETRPJELE PATNJE.
  Budući da u svijetu dolazi na vidjelo da BOLESTI NE POSTOJE, POSTOJE SAMO BOLESNI LJUDI, koji su se udaljili od PRIRODNIH ZAKONA, i koji su se pustili izmanipulirati od nepoštenih radi profita, naša je NAMJERA pridružiti se BOŽJOJ MILOSTI da se prekine sa patnjama toliko miliona ljudi. To nije mali broj jer svaki bolesnik ima obitelj, rodbinu i prijatelje koji sa njima pate, a oni koji zabranjuju da se svima pomogne, jer nemaju samilosti prema patnicima, neka se probude, neka se osvijeste. Ako ne znaju tako jednostavne stvari, neka se informiraju da i sebi ZABRANJUJU MILOST BOŽJU prilikom bilo kojeg problema i svojem Genealoškom Stablu i budućim potomcima.
  Neka je svima sa SREĆOM u LJUBAVI i ZDRAVLJU.
  Giovanni Garbin.

  ggarbin
  novembar 7, 2013 @ 7:56 pm
  Dragi čitatelji,
  IMA HRABROSTI BRISATI PO DEVETI PUT ONO ŠTO JE VAŽNO ZA CIJELI SVIJET. ALZHEIMER SE ŠIRI U SVIJETU SVAKIM DANOM I NA OVOM BLOGU IAKO JE DOZOLJENO DA PIŠEMO ŠTO ŽELIMO – NIJE DOZVOLJENO. JASNO JE SVAKOME U TOLIKO DANA PRIKAZANO ŠTO SE BRIŠE, ZAŠTO SE NE SMIJE ZNATI. SILE KOJE SE BORE PROTIV DOBRA HOĆE DA SE I DALJE LJUDI MUČE I TO GODINAMA SA SVOJIM DRAGIMA IZ OBITELJI, JER JE TO NJIMA DRAGO. NJIH NE BOLI, NITI ONE KOJI PODRŽAVAJU TAKVU NELJUDSKU SAVJEST, koja ih vodi u ponor bez povratka
  NAPRIJED NAŠI – DA SE TI MALI GMIZAVCI POVUKU JER NEMAJU MOĆI DA SE SUPROTSTAVE SVJETLOSNIM BIĆIMA KOJI ŠIRE LJUBAV BOŽJU.
  DA VIDIMO TKO ĆE IZDRŽATI PO TREĆI PUT ZAKONU:
  ”Možeš raditi što hoćeš, ali ne dokle hoćeš”.

  Dalje vesnamih piše inzistentno – prosudite sami. Citiram:
  ”Jos gore izmedju ostalog pisete:
  “Predsjednik Obama je dvaput preko svjetskog interneta tražio pomoć za bolesne od Alzheimera i cerebralnih bolesnika jer je potrošio samo za njih u 2012. – 245 milijardi dolara.”

  Ja se iskreno pitam Garbine, gde vi zivite i u sta verujete???

  I zar u vasim gornjim komentarima nije evidentno da je vas ogromni ego u pitanju koji mora makar i na ovaj nacin da se pohvali i istakne, samo da ljudima dokazete kako vi cuda cinite. Cinite ih niko vam ne brani, ali nemojte ovaj blog koristiti za svoju licnu reklamu, koju i sada radite…”

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 17, 2013 @ 8:13 am

  Dragi čitatelji,

  Kažite malo čitateljima gdje žive takvi ljudi koji sprečavaju sa svim sredstvima da ljudi ne saznaju kako neće umirati i da više ne znaju da su živi i da ne poznaju svoje drage koje su voljeli? Treba to doživjeti za znati kako je teško imati takve članove obitelji.
  Neka nas BOG očuva od takve nesreće – ali se za to treba MOLITI.
  NEKA SE ZNA U ŠTO VJERUJETE, A GLUMILI STE VELIKU LJUBAV SAMO DA SE KAMUFLIRANI NAJZAD SAMI OTKRIJETE.

  Branka Stevic

  oktobar 2, 2013 @ 2:32 pm

  Dirljiv tekst, koji podstice jaku emociju i duboku poruku!

  Odgovor

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 17, 2013 @ 10:58 am
  ggarbinGiovanni Garbin
  oktobar 17, 2013 @ 9:09 am
  Dragi čitatelji,
  PO SEDMI PUT JE IZBRISALA ONO ŠTO JE VAŽNO ZA SPAS CIJELOG SVIJETA. Ali njoj je važno spasiti svoju OHOLOST, što će njoj da se spase milioni ljudi od teških i svih bolesti – nju to ne boli. Što će njoj eminentni profesori koji liječe na jednostavan način, bez troškova, u malo vremena, bez patnji, bez rizika za zatvor, bez propasti država zbog profitera u zdravstvenom sustavu. Što će njoj bankrot USA zbog zdravstva. Što će njoj WHO – Svjetska Zdravstvena Organizacija koja je u laboratoriju otkrila Obrnutu Genetiuku za SVE BOLESTI.
  koji nam je lijepo rekao: ”Majka Zemlja će vam dati biljni svijet i plodove stabla da vam budu i hrana i lijek, ali treba da MOLITE. Ako NE MOLITE neprijatelji će vam uništiti usjeve, uzalud ćete sijati”.
  Koji su to neprijatelji? Nevremena, pijavice, poplave, suše, kukci, otrovi.
  ALI ONA ZNA VIŠE OD BOGA: Religije nam ne trebaju jer nas manipuliraju. I to je puno puta rekla kao da joj je cijelo čovječanstvo dalo PUNOMOĆ da govori u ime 7 milijardi ljudi. Što će njoj da se sa Religijama PRODUHOVILO MILIJARDE LJUDI i žive po BOŽJIM ZAKONIMA od davnih vremena. Ona zna više od svih ljudi koji su živjeli u tih 7 miliona godina, a zna i više od svih koji će ubuduće živjeti.
  ONA JE IZNAD SVEGA TOGA – OGROMNI NIKAD VIĐENI EGO, pa se zrcali u nekima s kojim se zakačila jer su se protivili njezinom egu i optužuje da ti dotični imaju ogroman ego, a TO JE ONA u svom zrcalu.
  DA VIDIMO DO KUDA ĆE DOĆI, već joj je rečeno da neće dugo to od nas raditi. Poslovica kaže: ”Možeš raditi što hoćeš, ali ne dokle hoćeš”.
  U svijetu je zacrtan Zakon Ljudskih Prava i nikakvi manipulatori nas neće zaustaviti u ostvarenju tog SVETOG ZAKONA. Apokalipsa 11 to ostvaruje i svakome je vidljiva, samo Duhovno slijepi to ne vide.
  Neka nas sve OBASJA BOŽJA LJUBAV.
  Giovanni Garbin – doktor Duhovne medicine – egzorcist – Sluga Božji.

  Odgovor

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 17, 2013 @ 1:06 pm

  Dragi čitatelji,
  Budući da ne stignete svaki blog i sve pročitati, samo ćemo par komentara ponoviti da se zna što se na ovim blogovima piše, sudi i tumači u ključu negativnosti, a svugdje postoji i plus i minus polaritet.
  Voda je krasan primjer ŽIVOTA kojeg nam svim živima daje, i biljkama i životinjama, bez VODE Majka Zemlja nam ne bi davala hranu. Ali kad dođe POPLAVA nije veselo onima koji dožive uništenje kuća, usjeva i gušenja ljudi i životinja i biljaka. Pa kad spomenemo VODU nećemo to razmišljati – NEGO SAMO DOBRO KOJE NAM DAJE. Znajmo barem to.
  Evo zašto edukatori će reći učenicima ono što je DOBRO za njih, reći će LJUBAV a ne mržnju, bijes, svoju frustraciju, svoju nisku vibraciju energije, samo PLEMENITOST i LJUBAV prema svemu STVORENJU. Nećemo stati – izvući ćemo iz svih blogova zlo koje je naglašavano.

  36 comments on “SOKANTNO OTKRICE: UNUTAR SPC-a DELUJE OPASNA SATANISTICKA SEKTA!”

  Odgovor
  Kata
  avgust 26, 2013 @ 10:29 pm

  Vesna, mislila sam da ste objektivni i da vodite racuna sta ce te objaviti. Ovo je zaista previse. U SPC ima problema to je svima jasno ,ali ovaj tekst je toliko zlonameran da ja ne zelim vise citati bilo sta sa vaseg bloga.Molim vas da mi ubuduce vise ne saljete svoje clanke. Hvala.

  Odgovor
  Zvezdana
  avgust 26, 2013 @ 10:43 pm

  Zlonameran tekst. Jako sa razocarana sto se ovako nesto objavili.

  Odgovor
  Aneta
  avgust 26, 2013 @ 11:49 pm

  Ovaj tekst je autorovo cisto subjektivno vidjenje stanja SPC bez i jedne konkretne cinjenice da bi tu visevekovnu instituciju nazvao satanistickom, zaboravljajuci da je nekada nasim precima bila jedino utociste u teskim vremenima. Pravoslavna vera nikada nije bila agresivna vec je vekovima propagirala Mir, Ljubav i Slogu medju ljudima. Naravno, ljudi su savrsenstvo u nesavrsenstvu, pa u svakom zitu ima i kukolja ali to ne daje pravo nikome da sudi sustinu jednoj esencijalnoj energiji koja je nastala i jos opstaje dokle god bude imala potrebe iz Izvora od koga je sve nastalo i postoji, cineci zivot.
  Ocito autoru teksta nisu jasne mnoge stvari, cime je pokazao svoje nepoznavanje istorije covecanstava, duhovnosti, religije, etnologije i antropologije.Tekst nije napisan sa aspekta ljubavi vec sa aspekta straha koji sadrzi osudu u svakoj recenici, mrznju, bes i frustraciju i vibrira veoma niskom energijom, kao sam satanista da ga je pisao (sala mala).”Ne osudjuj da ti se ne bi sudilo! Ljubi bliznjeg svoga kao sebe samog! ”Sigurno je autoru promaklo! Osim, ako je imao nameru da se istakne iz okeana novinara da bi privukao paznju na svoje ime i prezime, pa da se proslavi bombasticnim naslovom i primitivnim tekstom. Nazalost, osudjujuci druge sam je osudio sebe. Ah taj ego trip sta cini ljudima!
  Dobri moji ljudi, ne zaboravite da u svakom coveku jeste Boziji duh. Suditi drugome sudite sebi i Bogu. Umesto osude,nerealne kritike,pokusajte da razumete sagledavanjem sa viseg aspekta svesti. Promenite sebe, svoje reakcije na nekog ili nesto jer smo svi jedni drugima odraz u ogledalu.
  Nijedna institucija, ma kakva sveta bila ili sam sveti covek, ne moze da vam organizuje veru ili da vas prosvetli, osim vas samih, kroz vase srce spoznajuci Boga u svemu i svakome.
  Budite blagosloveni svim dobrim!

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 17, 2013 @ 3:54 pm

  Evo što kažu Kata, Zvezdana i Aneta – pročitajte dobro.
  To je sada samo mali aperitiv, a što ćemo napisati sutra i prekosutra ako nas i dalje provocira, to ćemo vidjeti.
  Treba razumjeti da smo SLUGE BOŽJI i da oni koji šire mržnju i zlo neće nam biti primjer da se tako pčonašamo i da zlo prenosimo na svoju djecu, unuke, potomke, mi ćemo BITI SVJEDOCI GOSPODNJI, ali nečemo uzurpirati taj naziv i prerušeni se proglašavati da širimo BOŽJU RIJEČ. To se već desilo, pa smo lako otkrili da su u suštini prerušeni vukovi. Psihologija čovjeka nije zloćudnost, ali kad dozvoli da nevidljivi zločesti entiteti vladaju sa njegovom psihom, NEKA TE ČUVA DUH SVETI od takvih osoba. Nažalost, DUH SVETI može te čuvati ako vibriraš LJUBAV prema SVEMU BOŽJEM STVORENJU, jer mi ne možemo znati zašto ih je stvorio, ali možemo intuirati i instinktivno percipirati da sve što je naš STVORITELJ učinio je DOBRO i to DOBRO ćemo poštivati, jer sam ja saam to DOBRO u zajednici s njima.
  Nije teško to živjeti, a zločesti neka budu odstranjeni od nas koji VOLIMO i LJUBUMO svakoga i sve što naše fizičko i Duhovno oko vide.
  Tako SLAVIMO našeg STVORITELJA i SVJEDOČIMO NJEGOVU LJUBAV prema svemu STVORENJU zajedno sa svima nama, našim obiteljima i našim potomcima.
  Komentirao Giovanni Garbin – doktor Duhovne medicine – egzorcist – Sluga Božji.

  Odgovor
  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 17, 2013 @ 8:13 am

  Dragi čitatelji,
  PONOVNO PO SEDMI PUT BRISALA JE ONO ŠTO JE VAŽNO ZA CIJELI SVIJET. STARA POSLOVICA: MOŽEŠ ČINITI SVE ŠTO HOĆEŠ ALI NE DOKLE HOĆEŠ.
  DA VIDIMO KOLIKO ĆE IZDRŽATI.

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 15, 2013 @ 9:53 am

  Dragi čitatelji,
  PO PETI PUT JE IZBRISALA ONO ŠTO JE VAŽNO ZA NAS SVE I ZA CIJELI SVIJET. KOLIKO NAS POŠTUJE KAD DOZVOLJAVA I PIŠE SAMO ONO ŠTO JE POGUBNO I ŠTO JE TEŠKO POSTIĆI JER TREBA PUNO NOVACA I DUGO VREMENA I RISKIRA SE ZATVOR?
  Mislim da ste svi pročitali što radi, a ona ne razumije da svi znamo što su ovi blogovi jer osnovne stvari života ne razumije. Razumije samo ono što je u njenoj podsvijesti i kako se može OHOLITI da zna a ne zna.

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 14, 2013 @ 8:10 pm

  PO ČETVRTI PUT JE BRISALA – Što se može savjetovati takvom ponašanju?
  Svi znamo što, a sigurno da ste svi pročitali ono što radi i da ne zna osnovne stvari o Duhovnosti – brisanjem neće dokazati da NEŠTO ZNA samo dokazuje da LJUBAVI nema niti traga, jer da ima samo nešto ne bi to radila.
  Ponovno čitajte što je u stanju pisati, pa brisati ono što je ISTINITO I KORISNO ZA CIJELI SVIJET. U ČIJOJ JE ONA SLUŽBI? SADA ZNAMO KOGA SLUŽI.

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 13, 2013 @ 9:26 am

  Dragi čitatelji,
  Treći put je izbrisala ono što je VAŽNO ZA CIJELI SVIJET.
  Neka se zna što čitate, ako čitate. Manipulacije sa svih strana nam je dosta.
  Pročitajte što je po treći put izbrisala.

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 12, 2013 @ 8:38 am

  Dragi čitatelji,
  Dragi tražitelji istine,
  Po drugi put je izbrisala kako da se pomogne 25 miliona bolesnih od Alzheimera i obiteljima tih bolesnika. To je bila tema ovog bloga – ALI JE TEMA DA SE POMOGNE BOLESNICIMA SVIH ZLOĆUDNIH I DOBROĆUDNIH BOLESTI, a na ovom blogu se NE SMIJE TO NAPISATI.
  Ne smije se napisati i nakon što mi je dozvolila da ”PIŠEM ŠTO ŽELIM” njezine su riječi, i nakon što je baš naslov ovog bloga – DA SE INFORMIRA ČITATELJE O STVARNOSTI KOJE SU NAM MALO POZNATE.

  ggarbinGiovanni Garbin
  oktobar 9, 2013 @ 3:40 pm

  ggarbinGiovanni Garbin
  oktobar 2, 2013 @ 7:10 pm
  JANKO MALOGORSKI Zagreb, 11.08.2007.
  Prvi Podfušćak 9 A – ZAGREB
  Ja niže potpisani JANKO MALOGOSRSKI, dipl.oec., rođen 03.07.1941. u Očuri (Krapina), penzioner dajem slijedeći izjavu vezanu za liječenje u bolnici i kod duhovnog iscjelitelja moje supruge NADE RAJKOVIĆ, više medicinske sestre u penziji, rođene 28.09.1950. u Dugom Selu.
  Supruga Nada je 25.10.2000. god. Operirala dobroćudni tumor na desnoj dojci. Posljedni klinički pregled obavljen je u trećem mjesecu ove godine. Nalaz je uredan.
  2002. godine kod Nade su se pojavile ozbiljne psihičke smetnje, javlja se strah, zabrinutost, umor itd. Ambulantno se liječila u psihijatrijskoj bolnici Susedgrad. Trošila je antidepresive.
  2004. godine značajno se zdravstveno stanje pogoršava. Ne može obavljati najjednostavnije živorne aktivnosti, dezorganizirana je, govor joj je usporen i alogičan, pamćenje je loše. Učinjen je CT i MR mozga, nalaz molekularne dijagnostike itd.
  Utvrđen je tumor mozga veličine 1,7 cm., a 07.11.2007. analize pokazuju da više nema tumora na mozgu, kirurg je napisao: ”Nije potreban zahvat, kontrola za dvije godine”.
  26.05.2004. upućena je na ambulantno liječenje u bolnicu Vrapče, gdje je ujedno dijagnosticirana Alzheimerova bolest. Koristila je lijekove: Ebixo, Cipralex i Zoloft. Lijekovi su iz uvoza i sami smo ih plaćali. Alzheimerova bolest progresivno napreduje.
  Od 24.01. do 02.02.2007. hospitalizirana je u bolnici Vrapče. Trošila je gore navedene lijekove, ali pozitivnog pomaka nema. Dapače, stanje je pogoršano.
  Od 02.02.2007. liječila se kod kuće, trošila je dnevno cca. 18 tableta uključujući tu i vitamine. Zdravlje se iz dana u dan pogoršavalo. Izrazito su teški bolovi u donjoj trbušnoj šupljini i zoni solar pleksusa koji traju dnevno 3 puta po 2 i pol sata. Više ne prepoznaje uže članove porodice, gubi govor, ne može se oblačiti, obavljati nuždu na WC, hoda kao robot, ne može sjediti mirno niti 3 sekunde, hiperaktivna, oči su joj mutne i pogled na prazno. Nekontrolirano je mokrila i obavljala veliku nuždu. Lijekovi i dalje nisu davali apsolutno nikakvog rezultata.
  05.02.2007. zbog jakih bolova u trbuhu i ukupno teškog duševnog stanja, zaprimljena je u KBC Rebro gdje su ponovljeni liječnički i laboratorijski nalazi. Uzroci jakih bolova u trbušnoj šupljini nisu utvrđeni. Trošila je iste lijekove kao i u Vrapču. Bila je vezana za krevet preko noći kao što je to bilo i u Vrapču a to je bio za nju dodatni stres, šok i dodatni uzrok pogoršanja njezine bolesti.
  26.03.2007. otpuštena iz KBC Rebro u najgorem vegetativnom stanju i u budnoj komi.
  Budući da liječenje u bolnicama nisu dala nikakvog pozitivnog pomaka, odlučili smo u krajnjoj nuždi, da Nadu liječimo kod iscjelitelja dr. Giovanni Garbin (Hrvatsko-talijanska udruga MOĆ LOTOSA) u Zagrebu s metodom MOLITVENE MEDITACIJE.
  Terapije kod dr. Giovanni Garbin počela je 29.03.2007. godine. Liječenje psiho fizičke bolesti kod dr. Garbina obavlja se pomoću muziko-terapije, cromo-terapije, predavanjem, meditacijom, koncentracijom u Srce Isusovo, Molitvom, polaganjem ruku na glavu radi spajanja neurona u mozgu, ispijanjem energizirane vode iz dviju termos boca. U jednoj termos boci su minerali i vitamini koji mjenjaju okus vodi, a u drugoj boci su potrebne svakodnevne supstance koje se kondenziraju po prirodnom zakonu Duše pacijenta.
  Već nakon pete terapije kod Nade su se smanjili bolovi, psihički je bila stabilnija, počela je sporo i teško slagati prve riječi i govor. Prvi put kad je ugledala sina Gorana pitajući ga: ”Pa gdje si bio?”
  Nalazi se na portalima i na talijanskom jeziku
  Nastavlja se.

  Odgovor
  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 12, 2013 @ 8:39 am

  Odgovor

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 9, 2013 @ 3:49 pm

  Dragi čitatelji,
  Ovaj gornji komentar je bio postavljen i oni u nastavku, pa su izbrisani jer smetaju. Znači da na ovom blogu se ne smije pisati ono što se malo zna, kako piše u naslovu bloga. Ali se ne smije niti pisati kako jednostavno liječiti SVE BOILESTI, kako su eminentni profesori službene medicine dokazali svijetu. Neka se i dalje muče obitelji i 25 miliona bolesnika u svijetu sa tom bolešću a koliki su bolesnici sa drugim zloćudnim bolestima?
  Brisano je nakon što mi je bilo dozvoljeno da pišem što želim. Evo citata: ” To je ono sto sam htela reci, a meni licno ne smeta, pisite sta zelite…”
  Pitamo se: GDJE JE SAMILOST prema tolikim bolesnicima i prema obiteljima koje se razboljevaju radi teških bolesti svojih dfragih?
  ggarbinGiovanni Garbin
  oktobar 2, 2013 @ 7:15 pm
  Dnevno se mogla primijetiti pojačana zdravstvena stabilnost u svakom pogledu.
  Sa 15.06.2007. ukupno zdravstveno stanje Nadi se značajno poboljšalo, ima dobar apetit, redovnu stolicu, dobro spavanje, normalno hodanje, a govor iz dana u dan jasniji. Nestala je fobija od vode i kupaonice. Nestali su teški bolovi u trbušnoj šupljini, povremeno s manjim intenzitetom se pojavljuju psihičke smetnje.
  Postignuti pozitivni rezultati liječenja Nade su rezultati ljubavi, nadljudske upornosti, angažiranosti, predanosti, te duhovne, iscjeliteljske i znanstvene sposobnosti dr. Garbina, koji nam stalno naglašava zahvaliti Duhu Svetome i Srcu Isusovom za dobivene Milosti.
  Dr. Garbin je na Nadi u pravom smislu riječi učinio ČUDO, što su teško vjerovali čak i ostali pacijenti i oni koji su je vidjeli od prvog dana kad je došla na terapiju.
  Nada je na terapije došla gotovo mrtva, a danas je u dobrom zdravstvenom stanju uz svakodnevno napredovanje.
  Ja, koji sam ju pratio na svakodnevnoj meditaciji uz preporuku da koncentracija u Srce Isusovo stvori protok Ljubavi i Zdravlja u mene i kao kod energetskih spojenih posuda prelazi u Nadu, koja sada ispoljava zdravije i nježnije ljubavne osjećaje i odnose u odnosu na razdoblje prije bolesti.
  Meditacija i terapija dr. Giovannia omogućila mi je da sa puno duha, energija, volje savladam sve probleme vezane uz liječenje Nade. Prije terapija moje psiho-fizičko stanje je olabavilo zbog dugog i neadekvatnog klasičnog liječenja Nadine bolesti.
  U toku terapija, kao pratitelj Nade, postigao sam značajnu psiho-fizičku stabilnost, jaču ljubavnu i moralnu vezu i totalnu odgovornost za daljnje sudbinsko stanje Nade. Također su se moji odnosi prema sinu kvalitetno zbližili, postali su bliski i osjećajniji, a i na sinu se primjećuje smirenost i zadovoljstvo.
  Kao svakodnevni pratilac Nade i sudionik meditacija, danas osjećam bolji protok energija, oslobođen sam posljedica ranijih stresova, nevolja, osjećam mir i duševnu sreću.
  Dr. Garbin otklonio je u kući negativnu energiju, pa sada mirno i ugodno spavamo.
  Kod Nade je stvoren novi i kvalitetniji odnos prema meni. Svakodnevno po više puta iskazuje mi od srca ljubav i sreću, što nije bio slučaj prije bolesti. Uspio sam poboljšati odnos sa sinom Vanjom. Nema više između nas netrpeljivosti i napetosti, pa sve probleme rješavamo u dogovoru i miru.
  Preimijetio sam da susjedov pas ne laje više danju i noću otkad je intervenirao dr. Giovanni blagoslovom naše kuće.
  Želio bih na kraju istaći moje vrlo loše gotovo negativne utiske psihijatrijskog liječenja Nade u bolnicama. Neizlječivu bolest liječe lijekovima za koje sami kažu da ne koriste. Duševne bolesnike vežu za krevet i zatvaraju ih kao u kavez. Kod doktora Giovannia metode i način liječenja su potpuno drugačiji. Bolesnik je za vrijeme terapije od tri sata u neposrednoj fizičkoj i duhovnoj vezi s iscjeliteljem i to je rezultat da od potpuno uništenog bolničkog pacijenta s lijekovima i načinom liječenja za razdoblje od tri mjeseca dr. Giovanni ozdravi istog pacijenta.
  Živi sam svjedok uspješnog liječenja dr. Garbina metodom duhovne meditacije pacijenata oboljelih od različitih bolesti kao na primjer: demencija, rak maternice, rak jetre, ozdravljenje vida, cirkulacije i boljeg protoka pozitivne energije i dr.
  Način liječenja kod dr. Giovannia je ugodan, često doveden do situacije da pacijenti zapjevaju i zaplešu uz pozitivno energiziranu muziku.
  A kako je u bolnici?!
  Potpis: Janko Malogorski OTRAGA POSTILA OD JAVNOG BILJEŽNIKA

 7. Odgovor
  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 12, 2013 @ 8:40 am

  Odgovor
  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 9, 2013 @ 3:55 pm

  Evo, njezin odgovor je bio ovakav, pa i moj odgovor.
  vesnamih
  oktobar 2, 2013 @ 8:09 pm

  Garbine, Garbine, sta da radim ja?! Kakve veze imaju ovi komentari sa gornjom pricicom..? Meni se cini da ste se vi malo pogubili..?

  ggarbinGiovanni Garbin
  oktobar 3, 2013 @ 12:00 am
  Sad nam lijepo odgovorite, smireno, ljudski i sa Ljubavlju, prema onim desecima miliona ljudi u svijetu bolesnih i obitelji uništenih, čitali smo, koji od milosti prema svojim dragima su odlučili eutanazirati ih, pa i sebe, nema veze dati informaciju? Neka se tako radi i dalje? Zašto onda stalno pišete kako izliječiti ovo ili ono? To je eskluziva? Drugi ne smiju to reći iako je toliko važno, jer se kaže da je opasno.
  Nemojte odustati od odgovora, a niti napadati istinu. Predsjednik Obama je dvaput preko svjetskog interneta tražio pomoć za bolesne od Alzheimera i cerebralnih bolesnika jer je potrošio samo za njih u 2012. – 245 milijardi dolara. A gdje su patnje obiteljii onih koji traže eutanaziju jer ne mogu gledati svoje drage da ih ne poznaju i da pate po bolnicama koje ne znaju kako se ponašati prema njima jer im ne mogu pomoći? Neka se i dalje sve ovo događa – gdje vam je SAMILOST?
  Otvorite Google: https://www.google.hr/#q=www.broj-bolesnika-od-alzheimera-u-sad
  ”Svijetu prijeti epidemija Alzheimera – VODEĆA BOLEST DANAŠNJICE.
  POGOĐENO 24 MILIJUNA LJUDI – NAJVIŠE U SAD-u i Europi.
  Demencije, kao bolesti starije populacije, vodeći su javno zdravsteni problem razvijenih zemalja”.
  Nakon ovog kratkog citiranja – neka nam se reče da li trebamo se samo zgražati za priče kao ova i miliona drugih priča i NE SMIJE SE ZNATI KAKO LIJEČITI TE LJUDE? Po vama treba ovakve priče prikazivati i zgražati se, to je dovoljno?
  Naprijed vesnamih – da li ovaj komentar ima veze sa ovom pričom? Ako vama smeta ovaj komentar, ne smeta sigurno bolesnicima i milionima obitelji koje imaju tu nesreću u kući. Predsjednik Obama je rekao prof. Davoru Pavuna, savjetniku, da zasad ne može pokrenuti prijedlog, jer bi ga farmaceutske industrije eliminirale.
  Neka prosude čitatelji, neka prosudi cijeli svijet, da li treba da službena medicina liječi na ovaj način ili da ih godinama drži po bolnicama i domovima, troši milijarde dolara za istraživanja, skupe lijekove i aparate.
  Objasnite nam da li na ovom se blogu mogu reći ”Stvarnosti koje su nam malo poznate” kako piše u naslovu bloga?
  Naprijed sa istinom !!! Objasnite, molim lijepo, čitateljima rečenicu koju ste napisala
  ”Meni se cini da ste se vi malo pogubili..?” Gdje je to pogubljenje? Pogubio sam se u istini koja njoj smeta. Zašto smeta? Sami znate zašto.
  Oprostite čitatelji, nisam ja izazvao, vidite i sami što je u stanju napisati.
  Sretno svima.
  Giovanni Garbin – doktor Duhovne medicine – egzorcist – Sluga Božji.

  G
  oktobar 4, 2013 @ 2:22 am

  Bravo Giovanni Garbin! Slava Bogu!

  vesnamih
  oktobar 4, 2013 @ 4:01 pm 😀 Gornji tekst koji sam stavila, sam po sebi je sve rekao za normalnog coveka i to su mnogi shvatili, ali vi imate uvek nesto da nadodate samo da bi sebe izreklamirali kako ste pomogli nekome. Vec sam vam rekla, da na ovom blogu ima dosta tekstova koji govore o karcinomu/raku, o teskim bolestima, na koji se niste ni jednom oglasili, cak ni u sali, da ljudima date neki savet, da im na neki nacin pomognete, ali na ovakve pricice se brzo oglasite sa svojom filozofijom sa kojom ste isarali ceo blog… To je ono sto sam htela reci, a meni licno ne smeta, pisite sta zelite…

  Evo na primer Garbine, gde su ovde ispod ovih tekstova vase sugestije i saveti kolometarski, kako pomoci ljudima? Da li ste bar pokusali da im pomognete? Niste! Zasto? Nema vaseg komentara ni na jednom takvom tekstu. Zbog cega, pitam vas da odgovorite ovde svima javno, zbog cega, ako vec imate zelju piskarati po blogu? I samo mi nemojte reci da niste od toliko tekstova bas te zapazili, jer sam vam ih vec stavljala na uvid, istim povodom.

  Odgovor
  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 9, 2013 @ 4:00 pm

  Dalje vesnamih piše inzistentno – prosudite sami. Citiram:
  ”Jos gore izmedju ostalog pisete:
  “Predsjednik Obama je dvaput preko svjetskog interneta tražio pomoć za bolesne od Alzheimera i cerebralnih bolesnika jer je potrošio samo za njih u 2012. – 245 milijardi dolara.”

  Ja se iskreno pitam Garbine, gde vi zivite i u sta verujete???

  I zar u vasim gornjim komentarima nije evidentno da je vas ogromni ego u pitanju koji mora makar i na ovaj nacin da se pohvali i istakne, samo da ljudima dokazete kako vi cuda cinite. Cinite ih niko vam ne brani, ali nemojte ovaj blog koristiti za svoju licnu reklamu, koju i sada radite…”

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 5, 2013 @ 9:18 pm

  Dragi čitatelji,
  Sami vidite što i dalje piše. Niti kod političara više ne funkcionira da ih se pita za nešto da odgovore, a oni odgovore sa LAŽNIM napadima, da je netko učinio ovo ili ono, a ono što ih se pita, nije ništa, sve u redu.
  Nije odgovorila niti na jedno pitanje, a zahtijeva da ja odgovaram na njezina pitanja na koja sam najmanje desetak puta odgovorio, da ne reklamiram se, da nije nitko sa ovih blogova nama došao jer su razumjeli da treba biti vjernik za dobiti zdravlje i sreću. Kao što se nitko nije javio na Ho’oponopono koji je bio dvaput postavljen, jer se treba prikazati sa pravom vjerom. Samo u Jugoslaviji i Hrvatskoj smo imali na seminarima preko 200.000 prisutnih, pa bi gubio vrijeme na ovim blogovima kad se nitko u dvije i pol godine nije javio? Nekoliki su se javili, pa sam im lično pisao o čemu se radi, da ću im poslati skripte, ali su svi odustali jer nemaju dovoljno Vjere, naučeni su da im netko daje neki lijek i u redu.
  Vidite kakvu hrabrost ima reći da se ”……oglašavam sa svojom filozofijom sa kojom ste isarali ceo blog… To je ono sto sam htela reci, a meni licno ne smeta, pisite sta zelite…” Da li je uračunljiva kad piše da njoj ne smeta, neka pišem što želim, a žestoko tvrdi da su blogovi svi ”išarani” umjesto da reče da su tamo gdje sam stigao pisati dobili smisao i odobravanje mnogih. Neka si pročita što je napisala Druga Vesna.
  Da je uračunljiva ne bi pisala da je to moja filozofija, jer imamo lab. analize neurokirurga Rebra Josipa Paladino da je tumor snimljen od aparata 1,7 cm. da je nestao sa našim terapijama i da je Alzheimer sindrom išao u regresiju, a bio je progresivan. Dva kilograma pismenih svjedočanstava ću poslati gdje su pečati i potpisi profesora i doktora.
  Neće da razumije da je suprug izgubio nadu za svoju suprugu NADU, i sam se počeo razboljevati sa sinovima zbog neadekvatnog liječenja u bolnicama i vezivanja za krevet. Primijetio je da Nada sada ispoljava zdravije i nježnije ljubavne osjećaje i odnose u odnosu na razdoblje prije bolesti. Što to znači? Da je sa našim terapijama dobila upis u DNK. Ono što prije bolesti nije imala, nježnost i ljubav, dobila je. To se nije desilo samo njoj, mnoštvo svjedočanstava imamo o tome. Neka se netko u svijetu javi da njegova metoda upisuje u DNK. To nije hvalisanje, to je SLAVA BOGU, kako kaže komentator ”G”, tj. BOG je Proslavljen jer se desilo BOŽJE DJELO po Duhu Svetome. To treba razumjeti i cijeniti, a ne da kad sve to radim da sam se pogubio. Na to ne odgovara. Onaj koji to piše je LAŽLJIVAC – on se pogubio, jer niti zna najosnovnije u Duhovnosti kad može pisati da je to ogromni ego u meni koji radi.
  Pronađite jednog svećenika u svijetu koji će blagosloviti jednu kuću sa okućnicom, obitelj koja u njoj je imala svakakve negativne probleme i bolesti, konačno su spavali smireno, riješili međusobne odnose, i pas susjeda prestao je lajati dan i noć. Zašto je lajao a onda prestao?
  Mi svi radimo Božja Djela na daljinu, a to je Post-kvantna fizika i medicina. Zar bi premijer vlade mi pisao da će se pokrenuti Zdravstveni turizam da nisu proučili svjedočanstva profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu koji su svjedočili po lab. nalazima i svjedočanstvima pacijenata koji su trebali umrijeti. To nisu rekli po njihovim mišljenjima. Njihova mišljenja su da se samo sa lijekovima, sa transplantacijama, operacijama, antibioticima, kemoterapijama, zračenjima i histaminskim stanicama može pomoći, a dokazano je u cijelom svijetu da nije istina, da je to samo radi profita i mita.
  Znači da ove LAŽI sa kojima sam napadnut je samo dokaz poremećenosti. U jednoj rečenici kaže: ” Ja se iskreno pitam Garbine, gde vi zivite i u sta verujete???” To je točno ono na što je trebala odgovoriti. Što ona vjeruje? Vjeruje u svoje neznanje najosnovnijih stvari u Duhovnosti.
  Ne vrijedi odgovarati za nju, odgovaram samo radi čitatelja, jer je
  jasno kakvu igru vodi jer se smatra na katedri od koje je daleka na godina svjetlosti.
  Oprostite čitatelji i istražitelji ISTINE. Koliki od vas su pisali da je nešto istinito na blogovima, a nešto nije, pa su zato tražili da budu izbrisani, da ne žele primati te blogove. Znači da ih ne interesiraju manipuliranja i ova nepotrebna prepucavanja, jer ne razumije ono što je osnovno.
  Sretno svima.
  Giovanni Garbin.

  Odgovor
  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 12, 2013 @ 8:50 am

  Draga vesnamih,
  U ime svih humanitaraca svijeta, budući da sam humanitarac od 1972. godine – pitam vas da odgovorite zašto se ne smije na ovom blogu čitati da se može spasiti na milijarde bolesnika u cijelom svijetu – BUDUĆI DA SU TO DOKAZALI EMINENTNI PROFESORI SLUŽBENE MEDICINE SA OKO 1.100 NAUČNO-KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA.
  U slučaju da ne odgovarate na ovo pitanje, onda ćemo svi definitivno saznati da se smatrate da znate više od svih njih i od WHO – World Health Organizatikon – Svjetske Zdravstvene Organizacije.
  Blagoslov svima.
  Giovanni Garbin – doktor Duhovne medicine – egzorcist – Sluga Božji.

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 12, 2013 @ 2:00 pm

  Dragi čitatelji,
  Procijenite da li ima zdrave logike postaviti 4-5 puta blog za konoplje, a ne dopušta da se SAMO JEDNOM napiše kako bez rizika, sa sigurnošću, u malo vremena oslobodi milione bolesnika od Alzheimera i OD SVIH BOLESTI.
  To je sasvim u redu da se reče i ta metoda tko želi pčotrošiti puno novaca i patiti i bolesnik i obitelj da li će ozdraviti ili neće i tko želi riskirati da li će za to ići u zatvor.
  SVAKI ZDRAV ČOVJEK ĆE REĆI I GLASATI da je bolje pokrenuti metodu koju su provjerili profesori službene medicine, da postoje u cijelom svijetu gdje se primjenjuje ta metoda bez problema sa novcem i bez rizika kazna i zatvora.
  Taj koji zabranjuje da se jednostavno riješe sve bolesti, da li ima OBRAZ da nas i dalje manipulira? Jedna je stvar: KAD INZISTIRA DA SE REKLAMIRAMO ONDA ONA NEKOGA REKLAMIRA ILI SEBE DA JOJ SE DIVE kako je tekst krasan.
  Onda su i Einsten, i Nikola Tesla i svi drugi izumitelji samo se reklamirali, a ne spasili čovječanstvo od velikih problema u cijeloj povijesti.
  Ova naša tri projekta nisu reklama NEGO SPAS ZA ČOVJEČANSTVO, jer u sustavu tih projekata zovemo čovječanstvo da se vrati PRIRODI, da budu vegani i vegetarijanci, da se liječe na prirodan način, da ne trebaju transplantacije, umjetne oplodnje – NEGO PRIRODNE PO BOŽJEM ZAKONU.
  Onda ćemo lako procijeniti da nekome smeta sve ovo, a kome? Svi znamo kome, neka se i dalje prodaju otrovi za liječenje, sumnje i strahovi godinama da li će neki lijek ili metoda riješiti te bolesti svojih dragih? Potroše velike novce i najzad umru.
  Znači da je ovo reklama što čitamo na ovim blogovima da postoji ovo ili ono, a naše su samo informacije koje su stručnjaci te metode provjerili u cijelom svijetu.
  Već smo pisali, ponovit ćemo da se na ovim blogovima postavljači predstavljaju da BOG zna manje od njih – što to ON govori a svećenici svih Religija idu doktorima na kemoterapije itd. u smrt, a ne obrate se ISUSU i DUHU SVETOME.
  Neka se pogledaju – TO JE ATEISTIČKA I KOMUNISTIČKA EDUKACIJA, da treba izbrisati sve RELIGIJE, da nisu potrebne – to se mnogo puta pisalo na ovim blogovima. Takvih nije briga da se PRODUHOVILO milijarde ljudi, NIJE VAŽNO DA LI PO JEDNOJ OD TOLIKIH RELIGIJA, da li se šumski čovjek klanjao komadu drva da je to za njega BOŽANSTVO. To je uvijek VJERA koja ga je spasila, ne ateizam.
  NEKA NAS SVE OBASJA BOŽJA LJUBAV ! BLAGOSLOV SVIMA !
  Giovanni Garbin.

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 13, 2013 @ 9:56 am

  Dragi čitatelji,
  Vidjeli smo mnoštvo blogova i od 45 stranica i dulje i kraće na koje se nitko nije odazvao.
  Sada je postavljeno na 8 stranica, ali je to provocirano, jer je ispočetka bilo vrlo kratko da se sazna metodu kojom se u cijelom svijetu primjenjuje bez skupih lijekova i aparata i bez rizika za biti kažnjen. Negativnim silama smeta da se ljudi liječe od SVIH BOLESTI, jer je njima važan profit a ne zdravlje ljudi. Treba da su uništeni oni
  koji inzistiraju na uništenju ŽIVOTA na Zemlji, kako molimo Apokalipsu 11 od 2011. godine u 11. mjesecu, 11. danu u 11 sati, 11 minuta i 11 sekundi.
  Djelovanje se sve više vidi, a tko ne vidi neka dobro otvori oči kako bi se spasio od svih pošasti s kojima se susrećemo svaki sat.
  NEKA BUDU BLAGOSLOVLJENI SVI KOJI MOLE ZA SPAS PLANETE I ŽIVOTA. To je BOŽJA VOLJA, čovjek može se samo pridružiti NJEGOVOJ VOLJI ili biti i raditi protiv.
  Komentirao Giovanni Garbin – doktor Duhovne Medicine – egzorcist – Sluga Božji.

  ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 14, 2013 @ 11:39 pm

  Dragi čitatelji,
  U gornjem komentaru okt.12. sam ju pitao, citiram:
  Draga vesnamih,
  ”U ime svih humanitaraca svijeta, budući da sam humanitarac od 1972. godine – pitam vas da odgovorite zašto se ne smije na ovom blogu čitati da se može spasiti na milijarde bolesnika u cijelom svijetu – BUDUĆI DA SU TO DOKAZALI EMINENTNI PROFESORI SLUŽBENE MEDICINE SA OKO 1.100 NAUČNO-KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA?
  U slučaju da ne odgovarate na ovo pitanje, onda ćemo svi definitivno saznati da se smatrate da znate više od svih njih i od WHO – World Health Organizatikon – Svjetske Zdravstvene Organizacije.”
  Nakon dva brisanja prvih komentara, ona briše još dva puta a ne odgovara zašto nisu mjerodavni profesori službene medicine sa 1.100 naučno-kliničkih istraživanja, da se sazna rezultat dugogodišnjeg ozbiljnog rada. U svim državama ima profesora i doktora koji dokazuju liječenja bez skupih otrovnih lijekova i nepotrebnih aparata.
  ODGOVOR NA OVE APSOLUTNE ISTINE ONA DAJE SA JOŠ DVA BRISANJA. NITI OBJAŠNJAVA ZAŠTO BRIŠE, pa je sasvim jasno sa svih stanovišta gledanja da je završila nam bilo što objašnjavati.
  Poslije ove šutnje i brisanja ono VAŽNO ZA ČOVJEČANSTVO ”zasljepljuje nas” sa ”vrlo važnom” informacijom da je ”Pronašao majku u Amazoni 20 godina nakon što ga je ostavila” (vrlo važno i važnije od načina kako na jednostavan način, bez lijekova, bez troškova, liječiti SVE BOLESTI).
  Nekome je drago to pročitati – NEKA SE ZNA I TO, ali da se ČETIRI PUTA BRIŠE METODA liječenja SVIH BOLESTI – nešto vrlo teško zlo čuči u brisaču.
  Još jednom, oprostite čitatelji, ako imate još strpljenja čitati i ako neki od vas postoje.
  Blagoslov svima.
  Giovanni Garbin

 8. ggarbinGiovanni Garbin

  oktobar 15, 2013 @ 12:26 pm
  Dragi čitatelji,
  Gornje pitanje je vrlo jasno, a ona umjesto da odgovori BRIŠE PO PETI PUT.
  Onda je jasno koliko je interesira da daje OVAKO VAŽNU INFORMACIJU.
  Njoj trebaju isključivo pohvale kako se žrtvuje da nam daje metode, znači da sva ona obećanja da pomaže – SADA JE SVAKOME JASNO DA JE GLADNA POHVALA I ODOBRAVANJA A NE ISTINITIH I ISKRENIH KOMENTARA.
  Koliki su napustili ove blogoive, pa ćemo vidjeti ishod ovih dokaza i nećemo više gubiti vrijeme da provjeravamo njezine LAŽI i njezin ego gladan pohvala.
  Imam iskustva u blogovima na svim jezicima i NITKO U SVIJETU se ovako ne ponaša kad su prisutne logika i istina.
  OVO JE PRVENSTVO U NELOGIČNOM I LAŽNOM PONAŠANJU U CIJELOM SVIJETU U SVIM VREMENIMA, PROŠLIM I BUDUĆIM.
  Molim lijepo sve čitatelje da mi oproste, ali nije bilo drugog izbora na ovakvo ponašanje nakon dozvole da mogu pisati što želim i nakon naslova na blogu.
  Želimo sreću i zdravlje svim prisutnima.
  Giovanni Garbin

  ggarbin
  novembar 2, 2013 @ 12:27 pm
  Dragi čitatelji,
  Da ispravimo gornji podatak – ona je izbrisala SEDAM PUTA ono što je važno za cijeli svijet, pa se najzad nešto desilo, nije važno što, da od 15. oktobra više ne postavlja teme na blogove, a do onda je postavljala svaki dan 2-3 teme.
  Došla je na snagu i na djelovanje stara poslovica: ”Možeš raditi što hoćeš, ali ne dokle hoćeš”.
  NEKA NAS SVE OBASJA BOŽJA LJUBAV !
  Blagoslov svima.
  Komentirao Giovanni Garbin – doktor Duhovne Medicine – egzorcist – Sluga Božji.

  Dragi čitatelji,
  BRISALA JE PO OSMI PUT ONO ŠTO JE VAŽNO ZA CIJELI SVIJET.
  NJU INTERESIRA REKLAMIRATI ULJE OD KONOPLJE.
  Tko želi to kupiti, sve u redu, ali se ne može cenzurirati i inzistentno braniti da se sazna kako riješiti SVE ZLOĆUDNE BOLESTI na PRIRODAN I BOŽJI NAČIN.
  Dala nam je i dozvolu da pišemo što želimo i na vrhu bloga piše da se sazna ono što je malo poznato, a korisno.
  Blagoslov svima – Neka je svakome sa SREĆOM !

  ggarbin
  novembar 3, 2013 @ 12:55 am
  Dolazi na snagu PO DRUGI PUT: ”Možeš raditi što hoćeš, ali ne dokle hoćeš.”

  ggarbin
  novembar 7, 2013 @ 8:29 pm
  Sada je na snazi i MOĆI PO PETI PUT – ZAKON:
  ”Možeš raditi što hoćeš, ali ne dokle hoćeš”

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 9, 2013 @ 9:53 pm
  ”MOŽEŠ RADITI ŠTO HOĆEŠ, ALI NE DOKLE HOĆEŠ !!!”

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 12, 2013 @ 10:49 am
  Dragi čitatelji,
  Znamo točno tko je Anonimni, ali smo mu savjetovali da se pobrine širiti meditativno i Molitveno LJUBAV BOŽJU, a ne bijes i ljutnju.
  Anonimni, probudi se – ne trebaju nam negativnosti, treba nam LUBAV i ZDRAVLJE pa da iskoristimo placebo i Zakon Privlačnosti u svoju korist, a ne da nas manipuliraju sa svih strama.
  Baš nije nimalo teško to razumjeti i živjeti u tome za spasiti sebe, obitelj, Genealoško Stablo i potomke.
  Neka nam je svima sa SREĆOM i LJUBAVI.
  Giovanni Garbin

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 13, 2013 @ 1:45 pm
  Dragi čitatelji,
  Pitanje svima: Da li nas može netko učiti i pokazati ”PUT PREMA ISCJELJENJU”, a u blogu: ”SINKO, ONA NE ZNA KO SAM JA… ” je opisano kako potpuno izliječiti Alzheimer po metodi koju su najavili eminentni profesori službene medicine u svijetu, Prof. Slobodan Vukičević u Zagrebu koji je studirao u Engleskoj gdje su otkrili u laboratoriju centar za REGENERIRANJE svih stanica i svih organa, što koriste životinje od svog postojanja i po TRINAESTI PUT SU TE INFORMACIJE I UPUTE IZBRISANE?
  Nikako da joj se smekša srce i dobije barem onu minimalnu SAMILOST prema patnicima – BRISALA JE PO TRINAESTI PUT – i neka joj budu na duši ti stalni zločini prema tolikim patnicima.
  Pogriješiti je ljudski, ali inzistirati u negativnom ponašanju protiv logike svake osobe koja voli sebe i svoje bližnje – je dijabolički. Velika sramota i još se ne srami što radi sa sobom ovakvim ponašanjem za kojega svi znaju jer su imali dovoljno vremena čitati. Oni se ne javljaju više, jer imaju u sebi ono što je potrebno današnjem čovjeku. Na ovom blogu nema odobravanja od nikoga, napustili su ono što je protiv OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA, da bolesnik dobije ZDRAVLJE. Pitamo svaku razumnu osobu: DA LI JE ZLOČIN SAKRIVATI ISTINU, iako sa ovog bloga do sada se nitko nije obratio Svjetskoj Zdravstvenoj Organizaciji, niti Profesorici pedijatrici Nedi Aberle iz Osijeka, niti Doktorici Lidiji Gajski iz Zagreba itd. da ne nabrajamo tisuće profesora službene medicine, niti vlč. Zlatku Sudcu. Nije važno za one koji ne prihvaćaju ISTINU, ali je VAŽNO Meditirati i Moliti za one u svijetu koji svakim danom otvaraju svoje SRCE na LJUBAV i DOBRO. Procijeni da li je to dobro ili je to pristranost da se i dalje ne smije znati ISTINA.
  Nije važno tko si Anonimni. Važno je da saznaš što se na ovim blogovima dešava. Dešava se jedna vrlo gnjusna manipulatorska igra. Zamisli ti, 25 miliona u svijetu bolesnih od Alzheimera a oko njih milioni obitelji, rodbine i prijatelji koji za njima pate jer službena medicina im ne može pomoći – na ovom blogu se NE SMIJE ČITATI DA POSTOJI NAČIN DA POTPUNO OZDRAVE bez skupih lijekova niti aparata, jer ne trebaju dijagnoze.
  Imamo sve dokaze sa laboratorijskim analizama i direktna svjedočanstva sretnika koji su sa svojim prisustvom svjedočili da se vrate u svoje ZDRAVLJE i obogaćeni sa vrlinama koje prije bolesti nisu imali. Znači da im je bolest donijela napredak u svojem Duhovnom razvoju. Naravno da su se u to uvjerili i članovi obitelji, rodbina i prijatelji, pa se neće niti njima desiti zlo jer znaju kako ga i spriječiti, a ne upasti u klopku takvih i sličnih problema na kojima nepošteni se danas bogate. Znači da “ZABLUDE DANASNJEG VREMENA” imaju kraj i ne treba više o tome pisati jer postoje metode Obrnute Genetike, energetski upis u DNK, energetsko spajanje neurona u mozgu bez ikakvih operacija, otvaranja lubanje, postoji REGENERIRANJE stanica i organa – SVE TO RADI LJUBAV BOŽJA, a ne čovjek sa propalim metodama pokrenutim za profit i manipuliranje onih koji ovo ne znaju a u svijetu se zna.
  AKO SE USUDI BRISATI OVAJ KOMENTAR – SVIH 10 KOMENTARA NA ”SINKO, ONA NE ZNA KO SAM JA……” ĆEMO PRENIJETI I NA OVAJ BLOG I NA SVE OSTALE BLOGOVE.
  NEKA NAS SVE OBASJA BOŽJA LJUBAV !!!
  Blagoslov svima.
  Giovanni Garbin – doktor Duhovne medicine – egzorcist – Sluga Božji.

 9. ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 13, 2013 @ 2:51 pm
  U ZDRAVOM DUHU, ZDRAV ČOVJEK.
  Da li može biti Zdrav Duh u čovjeku koji ne moli za milione ljudi koji pate i ne dozvoljava da se PIŠE ISTINA da ne bi nasjeli na zlo i manipulaciju oni koji neke Prirodne Zakone ne poznaju?
  Razmislimo o tome prije nego slušamo negativne impulse i entitete koji nas vode na zlo. Mi smo ovdje za naučiti LJUBAV a ne da se borimo protiv LJUBAVI.
  Sretno svima.
  Blagoslov svima.
  Giovanni Garbin

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 13, 2013 @ 3:03 pm
  Dragi čitatelji,
  Lijepi su ovo ZAKONI i korisni. Svugdje piše da ih treba živjeti i provesti u DJELO.
  Vrlo jednostavno je pisati i nabrojiti ZAKONE – ispitajmo se da li ih ŽIVIMO?
  Najvažnije je ŽIVJETI ZAKONE, ako ih ne živimo onda smo u demagogiji.
  Sretno svima.
  Giovanni Garbin

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 16, 2013 @ 8:07 pm
  Dragi čitatelji,
  Mi čekamo da nas netko poduči o LJUBAVI BOŽJOJ i LJUBAVI PRAVE MAJKE.
  Uzalud čekati da se bijesan ”izduva”, nikad mu nije dosta jer je to samo momentalno , a u njemu tinja ljutnja i bijes i tome nema kraja.
  Jedini lijek je LJUBAV iz energetskog srca – treba ga naučiti kako zračiti tu LJUBAV. Životinje znaju kako sa guturalnom vibracijom (mačka prede) pokrenuti zračenje LJUBAVI koja pokreće centar u mozgu koji REGENERIRA SVE STANICE, sve organe, kosti, hrskavice i tkiva. To rade živorinje od svog postanka, a ljudima nitko nije rekao kako i štto treba činiti.
  Svaka stvar, svaki problem, ima svoje Prirodno rješenje, a nigdje to službena nauka ne podučava.
  Zašto nigdje u knjigama medicine ne piše da bolesniku treba dati ZDRAVLJE kad je u njemu bolest? Zdravlje je povezano sa LJUBAVI, jer naše žive stanice žive kad imaju dovoljno LJUBAVI. Medicina stoljećima govori da bolesniku treba dati lijek da ”istjera” bolest. Pokazalo se da nema efikasnosti, stanice, organi i cijelo tijelo funkcionira kad ima dovoljno LJUBAVI jer onda vlada prirodna skladnost, a tjerati zlo znači da će mu se pogoršati jer se organizmu uništava imunitet. Samo moderna fizika i medicina dokatuju praktički da je tako. Imunitet je pokrenut sa LJUBAVLJU i onda imamo zdravlje. Kad je mrak u sobi, da li ćeš tjerati taj mrak? Kad je prisutan mrak, nema svjetla – zapalit ćeš svjetlo i mrak će nestati. Zar nije tako? Zar ćeš nekoga varati da treba ”istjerati” mrak? Nikako nećeš dokazati.
  Ovo i slično treba podučiti ljude koji ne znaju ovako jednostavnu stvar.
  Sretno svima – Blagoslov svakome.
  Gikovanni Garbin – doktor Duhovne medicine – egzorcist – Sluga Božji.
  Odgovor ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 16, 2013 @ 8:27 pm
  Dragi ćitatelji,
  Na ovim blogovima se događa zločin – NE SMIJU SE ZNATI ISTINE. Na blogu ”Sinko, ona ne zna ko sam ja……” gdje se svatko zgraža kad pročita što se događa u svijetu sa 25 miliona bolesnih od Alzheimera i tolikih obitelji, rodbine i prijatelja takvih bolesnika.
  Dali smo svjedočanstva od tisuća i tisuća eminentnih profesora službene medicine, WHO – Svjetske Zdravstvene Organizacije, svjedočanstava sa laboratorijskim analizama i sa onog bloga je izbrisano ČETRNAEST PUTA iako smo dobili dozvolu da možemo pisati što hoćemo i na vrhu svakog bloga piše da je blog namijenjen svim onima koji bi htjeli saznati ono što se malo zna.
  Onda smo rekli da ako se bude i dalje brisalo da ćemo na svakom blogu prenijeti te VAŽNE INFORMACIJE za cijeli svijet, pa se desilo da i na ovom blogu je bilo napčisano, pa je IZBRISANO PO PETNAESTI PUT.
  Da vidimo da li se smirio ”bes i ljutnja”, pa da se dozvoli da se saznaju ISTINE jer cijeli svijet čeka da se riješe sve zloćudne bolesti, pa ako nije dozvoljeno ovdje, a niti korisno jer sada postojeći čitatelji ne prihvaćaju, olnda će pametni odsutni MEDITIRATI i MOLITI da svakodnevno u svijetu osobe koje otvore srce primaju ove VAŽNE INFORMACIJE za sve bolesti da nas i dalje ne manipuliraju za profit.
  Pročitajte u nastavku da saznate što se radi, umjesto da se postupa po namjeri.
  Sa srećom svima.
  Giovanni Garbin.

  ggarbinGiovanni Garbin
  novembar 16, 2013 @ 11:18 pm
  Sada je na snazi i MOĆI PO DESETI PUT – ZAKON:
  ”Možeš raditi što hoćeš, ali ne dokle hoćeš”

 10. istina je nasa snaga i nasa jedina sansa da se ujedinimo u razlicitostima.nas iskren pristup istini ce nam pomoci svima da budemo sretniji i bolji ljudi.stranka istine ce promjeniti nasu buducnost.glasajmo za istinu,neka ona bude nasa sudbina i snaga.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s