KOSMICKO OTKROVENJE – Virdzinija Esen & Šeldon Nidl

Predgovor

Često se na kraju putovanja ponovo prisećate događaja i začudite kako je vreme brzo prošlo i šta se sve zbilo. To isto biva sa iskustvom bilo jednog ili više života. Istorijski posmatrano, može da prođe na stotine, hiljade ili više miliona godina, ali u stvarnosti to su samo zgode u iskustvu večno postojeće duše. Zbog toga ćemo pokušati da putem ove knjige pružimo informacije koje će omogućiti da potpunije shvatite realnosti života, kako bi vaše duhovno opažanje postiglo što veći sklad sa vašim životom kao fizičkog tela. Vi ste mnogo značajniji nego što mislite. Vi ste jedinstveni, važni, nit u tkanju, značajni deo slagalice božanskog porekla. Sve rečeno je istinito. Imajte naumu da je svako od vas nežno voljeno dete, dete Svemira, dete Tvorca. Vi ste dragoceni entitet, i zbog toga onaj koga nazivate „Ocem“ brine o vama. Mnogi od vas o Bogu govore kao o Ocu. To je razumljivo, zato što vam pruža osećaj sigurnosti, osećaj da više biće velike moći i autoriteta motri na vas, vodi vas i stara se o vašoj dobrobiti. Zato dozvolite višoj sili da vas na Zemlji podržava tokom ovog perioda nazvanog Doba Buđenja, dok planetu okružujemo našom energijom. Tokom ovog perioda suočićete se sa mogućnošću značajnih promena na Zemlji, do kojih će doći zahvaljujući zalaganju ljudi. U okviru mogućih fizičkih promena doći će takođe i do značajnih emocionalnih čišćenja svakog pojedinca, kao posledice više energije koju smo usmerili na Zemlju. Ove pojačane vibracije energije uticaće na svakog pojedinca na nivou ćelije, kao i na duboke emocionalne i duhovne nivoe. Mnogi neće razumeti promene koje osećaju, ali sva živa bića osetiće podsticaj, bilo da su u to upućena ili ne. Budite mudri! Svesno uplovite u vreme promena. Cilj nove energije, koja je prisutna od 1. avgusta 1985, jeste da vas uzdigne ka višoj ravni mira i obezbedi pozitivan ishod događaja na vašoj planeti C-ton. U najvišem carstvu pravo ime vaše planete glasi C-ton. Neke od informacija iznetih u ovoj knjizi neće značiti novost. Neke od njih ste možda pročitali, primili tokom meditacije ili za njih saznali preko ljudskih kanala koji vam neposredno prenose informacije. Možda će sadržaj poruka samo potvrditi ono što ste već naslućivali ili ono stoje najtananiji deo vašeg bića znao -informacije poznate vašoj duši ili višem sopstvu. Međutim, većina informacija koje ću objaviti biće potpuna novost! Zahtevam da ne odbacite nijedan podatak odmah pošto ga pročitate, već da o njemu dobro razmislite i razmotrite mogućnost da se tom porukom ozbiljnije pozabavite. Svaka informacija sadrži element podučavanja na najvišem duhovnom nivou. Vi Zemljani postajete svesni da su neki od vas prvobitno došli sa nekih drugih mesta, a tokom Doba Buđenja moguće je da vam se javi želja da napustite planetu i njene jade. Međutim, vaša duša će vas nagnati da ostanete da se pomogne, iako ste u iskušenju da pobegnete. Razlog zbog kojeg ćete osećati potrebu da popravite prilike na Zemlji jeste što se vaša duša odlučila da dođe i upravo se time bavi! Prava svrha vašeg postojanja na planeti jeste da joj budete od pomoći. Iz tog razloga ste došli, pojedinačno i kolektivno. Vi ste došli da menjate stvari. To osećanje je deo obaveze duše da služi i, ako to čini, omogućiće vam da imate koristi od mnogobrojnih fizičkih, emocionalnih i duhovnih promena do kojih će doći. Ovo vreme krije mogućnost postizanja ispunjenja, oproštaja za sva negativna dela tokom proteklih života i nastavljanje puta ka višim carstvima na povratku kući. Kad pogledate prema zvezdama i noćnom nebu, možda osećate čežnju da se vratite kući. Možda ste svesni odvojenosti od nekadašnjeg zavičaja u Svemiru. Mi znamo za čežnju vaše duše i srca i došli smo da pomognemo. Ujedinite se sada sa svojom duhovnom porodicom u zemaljskoj ravni, a takođe i sa vašom nevidljivom svetlosnom porodicom. Te nevidljive sile su ovde, noseći blagoslov i darove energija koje pripadaju samoj Božjoj sili. Radujemo se što simbolično pružamo ruke da vas utešimo, pomognemo i vodimo na putu kroz zvezdani prostor. Dozvolite nam da proširimo vaše znanje i ispravimo predstave čovečanstva, otkrivanjem informacija izgubljenih u kapijama vremena.

Srebrni Zrak – Poruka čitaocima

Shodno Božjoj prirodi, mnoštvo jeste u stvari JEDNO, pa prema tome sva bića visokog stanja svesti to često izražavaju govoreći „mi“, „nas“ i „naše“ – umesto „ja“, „mene“ i „moje“. Prema tome, kad te razvijene energije razgovaraju sa nama Zemljanima, one često koriste zamenicu „mi“, čak i kad jedna pojedinačna energija izlaže svoje misli ili razgovara sa nama. Imajte to u vidu dok čitate Kosmičko otkrovenje, koje je Srebrni Zrak preneo čovečanstvu putem ljudskih posrednika. Međutim, može se dogoditi da jedan sagovornik upotrebi reč „ja“. Takođe vas molimo da ne shvatite korišćenje zamenica „on“ i „njegovo“ kao isključivanje ženskog aspekta „ona“ i „njeno“. Ova duhovna bića i zraci su hermafroditi. Molimo vas da uvažite jezička ograničenja po pitanju roda kad kažemo „on“ ili „njegov“, smatrajući da smo obuhvatili na taj način i ženski i muški aspekt. Nije nam namera da umanjimo Žensku prirodu ili osobinu! Delovi knjige koje nije pisao Srebrni Zrak, kao Što je Isusovo poglavlje ili komentari Zlatnog Zraka, jasno su obeležena. Radujte se, dakle, pojednostavljenoj poruci koja stiže sa samog prestola života i namenjena je svima koji žele da iskažu dublje poštovanje i steknu jasniji uvid u istinske tokove procesa stvaranja.

 KOSMIČKO OTKROVENJE – NOVE ISTINE ZA DOBA BUDJENJA  – POGLAVLJE I

Kad biste na trenutak mogli da promenite nivo postojanja, da se oslobodite fizičkih ograničenja i sputavajućih obeležja ličnosti i sa tog nivoa posmatrate planetu Zemlju, vaši bi se nazori prilično promenili, a vaše rasuđivanje bitno izoštrilo. U pravom svetlu bi vam se prikazao sav užas ljudske mržnje, nasilja i duhovne nesvesnosti, kao i posledica svega toga – ozbiljna i hronična zloupotreba planete. Postalo bi vam jasno šta se dogodilo sa nekad najlepšom planetom u vašem svemiru, shvatili biste sa kojim se prezirom ljudi odnose prema životinjama i biljkama, koje postoje na planeti upravo zato da bi čovek o njima brinuo. Spoznali biste nerazumnost naoružavanja i shvatili da postoji mogućnost uništenja Zemlje, kao i života u Svemiru, dovoljno nesrećnog da se nalazi u vašoj blizini. Verovatno bi bili do te mere zgroženi da bi istog trenutka poželeli da izmenite prilike, jer nerazumno ponašanje na Zemlji može da izazove eksploziju energije koja bi razorila i vaš vlastiti dom. Postoji li sused koji živi pored kuće u plamenu, a da se ne boji? Da ne priziva pomoć u gašenju požara? Takav požar, očigledno, ili se mora ugasiti ili će se širiti nekontrolisano! U galaksiji se tada oglašava uzbuna. Na uzbunu će se odmah odgovoriti na dva načina. Prvo će uslediti poziv u pomoć da se zaštiti sve u području vatre. Drugi aspekt je staranje o luđacima koji su izazvali opasnost. Prvi poziv uzbuniće sva bića na različitim nivoima nadležnosti, u područjima različite fizičke i duhovne gustine, da bi se što pre došlo do rešenja u opasnosti. Vasionske letilice poznate kao NLO, koje su se pojavile posle II svetskog rata, upravo su tragale za takvim brzim rešenjima. One su posmatrale i izveštavale svoje zapovednike o težini situacije. Budući daje Zemlja planeta slobodne volje, kao uzdarja Srebrnog Zraka, a jedna drevna povelja zabranjuje neposredni galaktički uticaj bez prethodnog savetovanja sa Tvorcima, oni su samo posmatrali i čekali. Na najvišem nivou Omniverzuma, Veliki Zraci su bili upoznati sa situacijom i, kako su se redale podzemne hidrogenske eksplozije jedna za drugom, tako je rasla i zabrinutost za eksperimentalnu stanicu C-ton, sada poznatu kao Zemlja. Tako se nametnuo još jedan problem. Ko će želeti da bude dobrovoljac i učestvuje u menjanju kritičnih prilika. Velikom timu „buđenja Zemlje“ potrebno je više miliona pomoćnika. Propadne li i ovaj poslednji pokušaj očuvanja mira, uspavane duše neće dostići rast neophodan za postizanje duhovnog ispunjenja, a u tom slučaju će samo mali broj zakoračiti dalje u svetlost. Razmislite o takvoj sudbini, imajući u vidu put sopstvene duše kroz mrak trodimenzionalnog iskustva. Hoćete li prenebregnuti položaj i opasnost koju predstavljaju oni koji su zapalili vatru, svesni da mogu biti fizički uništeni i duhovno unazađeni? Šta bi vi preduzeli? Da li bi vas duhovna briga i saosećanje naterali da priteknete u pomoć? Pomislite na druge koji, takođe, slično vama, posmatraju tok događaja. Neki od njih su određeni da budu čuvari Zemlje i jasno vide da posao nije završen. Postoje, pak, i oni koji su u svom životu bili tako bezosećajni da Zemlji i čovečanstvu duguju iskupljenje ili otplaćivanje negativne karme. Porodico moja, ma iz kog razloga da ste ovde, svako ko čita ovu knjigu bio je izvan svog fizičkog tela na drugom nivou stvarnosti i vrano se ponovo da bi učestvovao u ovoj velikoj misiji spašavanja.

Da li vam se bilo koji deo ove priče čini poznatim?

Bili ste tamo, a sada ste ovde pod koprenom, zato što zemaljske negativne misli opčinjavaju i teško im je odoleti, a i mi želimo da ili skinemo. Zaista, kucnuo je čas vašeg buđenja, kad usmeravamo vibracije naše pročišćene energije, da bi vas okrepili, podstakli vašu dušu i izveli vas u svetlost. Tri su razloga zbog kojih vas obaveštavamo. Prvi, zato što nam je stalo do vas. Vidite, vi ste uistinu bića energije, kojima je dat život pre mnogo eona. Čak i oni mnogobrojni na Zemlji koji su zaboravili Boga i Činili mnoga zlodela koja stranice vaših udžbenika istorije ispunjavaju stravom, mogu se iskupiti pomažući planeti u ovom kritičnom vremenu. Bićima sa ukaljanom dušom su oni sa većim stepenom nadležnosti mogli da uskrate oproštaj, ali je odlučeno da se svim dušama pruži poslednja prilika da očuvaju život na planeti. Da, odlučeno je da im bude oprošteno, uprkos tome što su duše u više navrata bile odgovorne za pustošenja. Ponovo vam kažem da nam je stalo do vas! Evo vam dokaza: oproštaj, još jedna prilika. Došao je trenutak odluke za sve duše koje ne smeju ponoviti ranije nepravde i zlodela. Ukoliko to, pak, učine, automatski sebi uskraćuju mogućnost povratka na Zemlju tokom Hiljadu Godina Mira. Ovo ste, međutim, već i ranije čuli. Zar vam nije rečeno da idete i ne grešite više? To znači da prestanete sa negativnim i započnete sa pozitivnim delanjem. Drugo, ove istine su vam prenete tako da možete da koristite novu energiju koju na planetu šalje veliki Srebrni Zrak. Za ljudsko iskustvo to je trenutak bez presedana. Srebrni Zrak je tvorac vaše planete i vaših pojedinačnih duša. Ovaj moćni Zrak vas poziva da bi vašem individualnom zraku – duši – dao duhovnu transfuziju energije duginog spektra. Srebrni Zrak je stvorio boje i iznedrio mnoga viša bića i podzrake da nastave proces stvaranja, pošto su stvoreni i razvijeni mnogi svemiri. Vama na Zemlji priča o Zracima nije poznata, a mi vam sada o tome govorimo na zahtev mnogih koji se bude i pitaju ko su i zašto su ovde. Prisustvo Velikih Zraka osećaju čak i ptice i životinje i piju sa izvora razvijene svesti, koju Zraci podstiču. Oko sedam miliona godina uživali ste prisustvo Zlatnog Zraka ili Kristovog Svetla, koje je sada znatno pojačano. Zrak poznat kao Srebrni, blizanac Zlatnog, veličanstveni je dobročinitelj! Srebrni Zrak je tvorac mesečine, začetnik duge i iscelitelj vašeg podsvesnog uma i duše. Konačno, ove tajne istine su vam poverene kako bi se zalagali za mir. Zemlja je na kritičnoj prekretnici, zbog zloupotrebe nuklearnog i hidrogenskog oružja. Ovako ozbiljna situacija zahteva vašu pažnju, odgovornost i zalaganje. Ne bi vam se obraćali na ovaj način da nije važno. Vodonik je osnovni deo grade energetskog plana vašeg Svemira. Hidrogenska eksplozija može da uništi kako strukturu vasione, tako i da raznese utrobu Zemlje. Budući daje vodonik deo strukture svemira, jedna eksplozija bi aktivirala lanac nalik širenju raka. Lanac eksplozija bi se nezaustavljivo širio i razarao, razarao, razarao. Eksplozija bi se širila bez ikakvih ograničenja, zato što sve što nazivate vasionom sadrži vodonik. Tako bi uništili i vodu, budući da je čine dva dela vodonika i jedan deo kiseonika. Konačno, eksplozija bi zahvatila sve. Uveravam vas da veliki Srebrni Zrak ne bi nadgledao ovo majušno mesto na rubu vaše male galaksije da to nije preko potrebno. Ponavljani – preko potrebno, da bih to podvukao. Vi ste čuvari svih oblika života na Zemlji, čuvari planete i sada morate pružiti pomoć u uspostavljanju mira na C-tonu. Otkako su objavljena Nova učenja za čovečanstvo koje se budi i druge nedavno kanalisane poruke, na višim nivoima se razmišljalo o tome da li je čovečanstvo spremno da sazna istinu o svojim stvarnim korenima, kao i objašnjenje šta Bog jeste a šta nije. Ne želimo da stvorimo jaz među raznim religijama, filozofijama, ustanovama i verskim sistemima, tako snažno ušančenim u nedavnoj prošlosti planete, već naprotiv, da ih ujedinimo u jedno telo duša kojima je stalo do mira. To, međutim, uključuje i rizik koji smo odlučili da prihvatimo. Mi smo tokom proteklih sto godina objavili mnoge metafizičke informacije u Engleskoj i Americi, gde su Teozofija, različite škole „misterija“, spisi Alis Bejli, knjige Edgara Kejsa, isceliteljske crkve, Jurancija zbornik, Kurs o čudima i mnogi drugi inspirativni spisi i muzika značajno doprineli podsticanju budnosti ljudske svesti u vašim zapadnim kulturama. Čak su i učitelji iz istočnih zemalja došli da prenesu svoje znanje. Sada se ove zajednice zbog pretećeg hidrogenskog i nuklearnog razaranja moraju udružiti, uprkos očigledne podeljenosti. Kucnuo je čas povezivanja i stvaranja sve većih i većih svetlosnih zajednica. To je razlog vašeg zajedničkog boravka ovde. Dakako, vi ste ranije bili u odnosima koji su možda doprineli osećanju privrženosti prema duši jedne ličnosti ili osobi od znanja, međutim, to se poništava intervencijom Velikih Zraka. Ove sile nadahnjuju mnoge učitelje i njihova učenja, i što je mnogo važnije, doprinose uzletu vaše duše ka višoj stvarnosti ili duhovnoj evoluciji, u mnogo većoj meri nego što možete zamisliti. Poštujte prošlost, ali neka vas ona ne sputava. Budite u sadašnjosti, jer samo ona drži ključ obnavljanja Zemlje. Veliki Zraci su sada pojačali poruke Gospodara Svetla, arhanđela, bića iz podanđeoskih područja, duhovnih voda, onih uzvišenih i onih koji su spoznali mir, tako daje od presudnog značaja udružena podrška svih ljudi dobre volje, posebno onih poznatih kao radnici svetlosti. Vaši sadašnji duhovni učitelji i vodiči bi očuvali neprekidnost svog rada da nije bilo podzemnih hidrogenskih eksplozija i da se nije koristila nuklearna municija u cilju naoružanja i u druge opasne svrhe. Rastuća opasnost od tehnološke kataklizme, jednako prisutne sada kao i u nekadašnjoj Atlantidi – primorava na neposredno delanje. Zašto? Zato što današnji naučnici i vojna lica nisu u dovoljnoj meri koristili spoj činioca duhovnog poimanja kosmičke mudrosti i plavog zraka ljudskog razuma. Zato što su tajne razarajućeg oružja ponovo u rukama bezdušnika, od kojih mnogi očigledno neće da nauče lekciju ljubavi ili brige za oblike života na Zemlji. Oni ponovo proizvode strahotno oružje i koriste se taktikama iz vremena Atlantide, kad su žudeli za vlašću, dok tiha većina odbacuje ili odbija odgovornost u tom ključnom pitanju. Pozivamo sada obe zajednice da ispolje ljubav i mudrost. Shvatite da ni od koga ne tražimo da zaboravi drevno delo bivših duhovnih učitelja na Zemlji. Oni, njihovo zalaganje i pošteni rad, bili su i jesu sada neophodni. Većina njih još uvek marljivo radi u korist Zemlje, da bi vas naučila lekcijama morala. No, iskreno rečeno, intervencija do koje je trebalo da dođe već je u toku. Dve prvobitno od Boga iznedrene energije, Zlatni i Srebrni Zrak, udružili su svoje neopisive snage da bi zaustavili strašan razvoj ka uništenju, Zato ste sada iznenada zasuti snažnom stvaralačkom energijom, čiji je cilj da upozori čovečanstvo na opasnost koja mu preti, a svi na nebesima posmatraju zadivljeno, jer se tako nešto nikad ranije nije zbilo. Međugalaktičkom poveljom zabranjuje se samouništenje čak i planeti sa slobodnom voljom, zato stoje sasvim jasno da bi posledice toga ugrozile druge koji žive u materici božanske kosmičke energije. Roditelj svega sada opominje Zemlju da odmah uspostavi mir. U Tajnim istinama za tinejdžere i dvadeseto godišnjake kao razlog za donošenje povelje se navode užasne posledice samouništenja planete Maldek, čemu su doprineli satanski naučnici. Mada postoje zemaljski sporazumi, ovu povelju je odobrio sam Bog i vi je ne smete kršiti! Vaši opiti sa hidrogenskim i nuklearnim oružjem sada predstavljaju veću opasnost nego što je to bio Maldek. Ovo uplitanje u poslove Zemlje, za koje zna i odobrila je samo božanska energija, započelo je 1. avgusta 1985. godine, a pojačano je 17. novembra 1987. godine, kada su Bog i Veliki Zraci zaključili daje stvoreno dovoljno jako jezgro mirovne energije koje čine radnici svetla i neki drugi preduzimljivi ljudi koji su izgleda zakoračili u proces buđenja. Prvobitno odobreni period od 18 meseci produžen je za još dodatne dve godine još brže i intenzivnije podrške. Ovaj dar vam je dat do novembra 1988, kada će se vrednovati postignuto. Budući da pojačana podrška ustvari znači promenu u vibraciji energije koja se izražava kao svest o vremenu, govoriću o mogućim posledicama za vas i planetu uopšte. Promene u kvalitetu ili brzini osnovne energije Zemlje utiče na sve, kao što i zraci Sunca i Meseca utiču na svekoliki život. Vaše poimanje vremena može se razlikovati od pojedinca do pojedinca, ali ovaj uticaj će prevazići te razlike i uticaće na ćelu planetu. Ubrzavanje vremena postaće planetarna stvarnost. Sada ne možete da uštedite vreme za sutra. To doprinosi opštem usklađivanju. Vaš dan ima samo 24 sata. Stvar je svakog pojedinca kako koristi vreme, međutim, sad zapažate da ubrzavanje vremena nameće potrebu da se za obavljanje nekog posla, za koji je nekad bio dovoljan jedan dan, sada utroši 20 odsto više vremena. To će trajati do novembra 1987. Zato morate da se uskladite sa odlikama svog vremena. Morate da odredite prvenstvo i koristite vreme u miroljubive svrhe. Više no ikad, VREME JE VAŠE POSTOJANJE! Iako u našoj stvarnosti vreme ne postoji. Vreme je jedna od odlika vašeg sadašnjeg sveta, te su vaša čula ograničena između vremena, prostora i kretanja. Međutim, mi vas pripremamo za četvrtu dimenziju, gde vreme nestaje i gde život određujemo prema događajima ili doživljajima, ritmovima, ciklusima itd. Na zanimljiv način nestaje ono što vi nazivate „vremenom“.

Da li primećujete da od nedavno vreme sve brže odmiče i da je sve teže održati korak?

Ukoliko jedete lakšu hranu – prvenstveno hranljivu, presnu – dovoljno ste fizički aktivni i dovoljno se odmarate, prelazak u vašu dimenziju će vam pasti lakše. Koristite dobrobiti svakodnevne meditacije u tom periodu, okupljajte se jednom nedeljno da sa vašim duhovnim prijateljima podelite novu ushićujuću energiju. Zahvaljujući toj energiji, moći ćete lakše da stvorite tako potreban mir. Prema nekim od vaših naučnika, ove kosmičke skokove svesti postiže samo čovečanstvo, međutim, to nije tačno. Reč je o energiji iz viših dimenzija koja doprinosi evoluciji i omogućava životu da svrsishodno napreduje. Napajamo vas energijom više vrednosti. Mada ne utičete na promenu dotoka energije, poštujte dar pojačanih vibracija i nastojte da ih mudro iskoristite. Iako možete biti sigurni daje Bog deo vas, ne umišljajte da ste sposobni da preuzmete njegovu ulogu. Vaša duša je skup ili snop zraka energije koji vode vaše fizičko telo tokom sticanja iskustva na planeti. Vi niste pravi tvorci stvari i oblika života, već koristite božansku kosmičku energiju da biste postigli svoj mir, mir za zajednicu, za ćelu planetu. Vama kao vrsti dat je „posed“, zato dozvolite da objasnim Šta mi pod tim podrazumevamo. Mada vaša Biblija koristi pojam posed, on nije ispravno shvaćen. Ljudski rod nije postavljen za vladara, već mu je data odgovornost da brine o dobrobiti drugih bića koja je na planetu doveo Srebrni Zrak. Stoga svi vi snosite odgovornost da drugim oblicima života, bilo da imaju dušu ili ne, obezbedite dalji zdrav život. Neophodno je da se posed shvati kao briga o stvorenoj materiji i svim oblicima života koji postoje na planeti i van nje. Čovek može da razlučuje, odlučuje, napreduje ili nazaduje tokom razvoja energije života. Vi, doduše, imate slobodnu volju, ali evolutivni obrazac planete zahteva napredovanje i stvaralački odgovor životu. Mi se nadamo i nastojimo da se i ljudska vrsta razvija. Takav razvoj ubrzaće vašu evoluciju ka Dobu Sjaja i vratiti samu planetu na visok nivo na kome je nekad bila. Mi uzdižemo ljudsku vrstu nazad ka nekadašnjem visokom nivou i otelovljenoj energiji božanske moći. Vaš posed ili uloga čuvara sastoji se u tome da sarađujete, kao i svest o poštovanju Svemira i njegovih zakona. Nijednom stanovniku Zemlje nije dozvoljeno da, odlazeći u Svemir, pokuša na bilo koji način da menja ili vlada drugim područjima vasione. Vi možete biti samo posetioci i ništa više. Zemljanima je, dakako, dozvoljeno da posećuju vasionske prostore, ukoliko njihove letelice ne nose oružje. Poseta drugim područjima vam je dozvoljena da bi stekli predstavu o njima. Pri tom ne smete naneti štetu ničem stvorenom, bilo daje to planeta, zvezda ili struktura samog svemira. Moraju se izbeći nezgode, greške ili loše procene, koje bi mogle imati dalekosežne negativne posledice. Zemlja je vaš posed i, ukoliko ispunite tu obavezu, omogućiće vam se napredovanje ka većim kosmičkim mogućnostima. Ukoliko tokom dve godine budete otvoreni za našu pojačanu duhovnu podršku, vaš um će početi da se razvija. Vibracije koje emituju Veliki Zraci stimulisaće vaše intelektualne sposobnosti. Dosad ste koristili samo neznatan procenat genijalno zamišljenog mozga, da biste bili u stanju da preživite i uhvatite se u koštac sa životom. Kao i svaki period preporoda, tako će i ovaj podstaći sjajno stvaralaštvo, sada uzvišenijeg reda. Nadamo se da će ta promena energije pomoći čovečanstvu da se okrene miroljubivim težnjama na ličnom nivou, nivou zajednice i planetarnom nivou. Tokom dve dodatne godine dok ste pod uticajem izmenjene energije, zapazićete nekoliko stvari. Prvo, činiće vam se da vaša ličnost „izmiče kontroli“. Ipak, trebalo bi da vas obuzme osećanje veće sreće i radosti, budući da ste posredovanjem naše božanske sile prožeti duhovnom harmonijom. Udružite se sa svojim duhovnim prijateljima, kako bi popravili prilike na planeti i primili nove preporuke o tome kako Zemlju učiniti boljom. Nadamo se da ćete veću kreativnost iskoristiti za izvanredne pozitivne iskorake na svim planovima. Posebnu pažnju usmerite na budućnost Zemlje kao zdravije planete. Resite bezbroj praktičnih problema kao stoje pronalaženje najznačajnijih izvora hrane i iskorenite siromaštvo i glad. Iskoristite nove vibracije da bi se oslobodili vladajućeg načina razmišljanja o ratu i nasilju i posvetili se miroljubivom životu. Ovo može biti period radosti za pojedince, porodice, zajednice – celu planetu i sve njene oblike života! Ako ste otvoreni za Novo Doba i promene koje donosi, bićete u stanju da svesno iskoristite naš dar u potpunosti. Oni koji se odupiru ili odbacuju osećanja i informacije, će verovatno početi da zaostaju uporedo sa pojačavanjem vibracija i vremenom koje juri kao kola u punoj brzini. Zemlja je vozilo – vaše vasionsko vozilo. Dok rotira svojom sunčevom orbitom, mnoge promene će verovatno doprineti razvoju Svesti i oživljavanju uspomene na Boga. Planeta je tvorevina, delom materija, delom energija, kao i vi. Iskoristite putovanje kroz vasionu i uzvišenu mogućnost veće ljubavi i mira. Dolazimo da vam ponudimo podršku, priliku da postignete ispunjenje, kao i da predočimo ozbiljnost situacije u kojoj se Zemlja nalazi. Mnogi naši planovi o podučavanju i iskustvima tokom narednih godina zavisiće od brzine kojom ste u stanju da učite i uspostavljate mir. Neka vam energija Srebrnog Zraka omogući da ispravno shvatite kako vaš svet funkcioniše. Vi ste deca Velikog Zraka. Vi ste energija. Šta ćete sa tom energijom učiniti zavisi od vas i onih milosrdnih čuvara, donosioca ljubavi. Na Zemlji postoji pet miliona nevidljivih sila da bi vama pružale pomoć, i koje žele da vas probude. Na planeti se dosada nikad nije okupila tolika armada svetlosti. Ako ste opterećeni nekim ranijim zlodelima ili negativnom karmom, sad je prilika da se iskupite ispunjavajući misiju svoje duše. Vi ste sada uzvišena tvorevina koja, zahvaljujući našoj ispoljenoj spremnosti, uživa podršku tokom dvogodišnjeg perioda. Ovaj dar je posledica brige i staranja za vas. Molimo vas da to tako i shvatite i ispunite zadatak, kojeg se vaša duša prihvatila pre nego je došla da živi ovaj život na Zemlji. Naše udruživanje u veliki savez ljubavi omogućiće da život postane ono stoje i bila prvobitna namera, namera rođena pre početka vremena. Sada ću dva minuta posvetiti duši svakoga od vas, a svako ko hoće dalje da napreduje neka utihne i zamisli da ga okružuju zlatno i srebrno zračenje. Počinjemo rečima; Stara dušo, uzburkana sećanjem na odabrani cilj s onu stranu vremena, zar se ne sećaš da si ovde neophodna i da te danas pozivamo? Stara dušo, ukoliko obaviš zadatak zbog kojeg si došla, znaj da ćeš zauvek biti u milosti, odnosno oslobođena negativnih uticaja ranijih iskustava. Stara dušo, bićeš samo tri puta pozvana da prihvatiš tebi određenu ulogu u očuvanju života na Zemlji. Znaj da će tokom preispitivanja koje sledi posle ovog života, sve duše morati da dokažu svoju miroljubivost, ako žele da postignu kosmički napredak. Ovo je prvi od tri odobrena poziva i ako se još nisi „latio posla svog oca“, razmisli dobro o ovom pozivu. Sad od tebe, stara dušo, tražim da u mislima stvoriš sledeću sliku. Posmatraj Zemlju iz vasione, onako kao što su je snimili astronauti koji su bili tamo. Shvati da ste svi jedna planeta koja je, pak, povezana sa drugima unutar sunčevog sistema. Poštuj ih, i zamisli daje Zemlja izlečena od nasilja i rata za dobrobit drugih i vaše blagostanje. Vizueliziraj divnu titravu planetu sa probuđenim čovečanstvom, povezanim vezama mira, sa svekolikim životom, biljkama, životinjama, stenama i mineralima, stanovnicima mora i pticama vazduha. Zadrži tu viziju. Pretopi se u tu viziju! Možeš je stvoriti usaglašavanjem spremnosti i akcije. Da, stara dušo, u tom blistavom trenutku povešćemo planetu i njene stanovnike do bezvremene svesti koja peva božansku, rajsku melodiju i blista zapljusnuta čistim zlatom i srebrom, plešući na ponoćnom nebu kosmičke energije. Tad predaj svoj dar brige, stara dušo, kako bi mogao da te vrati domu za kojim si čeznula i gde sa puno nade očekujemo tvoj povratak, u večnost izvan vremena.

AMIN – Isus Hrist

KOSMIČKO OTKROVENJE – POGLAVLJE II

VI I STVARANJE

Stvaranje je sila koja se očitovala. Moraš shvatiti suštinu stvaranja i kako funkcioniše, da bi se uspešno uspostavio mir. Kako je stvaranje očitovana energija, mir se mora uspostaviti. Ovaj jednostavni zaključak je od ključnog značaja. Uprkos tome što posedujete samo ograničenu stvaralačku moć dok ste na sadašnjoj dužnosti čuvara, dužni ste daje iskoristite u potpunosti, kako bi mir postao stvarnost. Druga reč za moć je duh. Sveti Duh je Sveta Moć. Bez obzira staje energija stvorila ona se da razložiti, svaki deo ili nivo do kojeg se dopre se otvara i tako, na kraju, uviđamo da su svaki molekul, atom, pa čak i manje čestice u spletu međusobne povezanosti. Sve stvari i događaji poseduju nebrojene nivoe i spojnice. Stvaranje uvek obuhvata kako celinu, tako i odnose njenih delova. Kad opažaš materiju i život, gledaj na unutra, izvan, iznad, ispod i kroz ono što misliš da vidiš. Shvati da opažanje ograničava moć shvatanja stvarnosti i zato što fizičkim putem ne opažaš energiju. Mnogo je hartije ispisano da bi se objasnilo daje život iluzija. Ne vređaj se zbog toga! Jednog dana ćeš shvatiti da energija o kojoj govorimo olakšava put kroz privremeni slepi život i omogućava oslobađanje od onog što nazivaš patnjom. Ništa od onog što se na Zemlji odvija na ne-duhovnom nivou energije nije stvarno. Kad osetiš patnju, znaj da može da se preživi i da će proći. To osećanje je podložno promeni i nije stalno, niti trajno ili utvrđeno. Da, iskusio si bol. Međutim, sve se menja iz trenutka u trenutak, čak i u fizičkom svetu. Naša namera je da vas oslobodimo starih shvatanja prožetih iluzijama o životu i njegovoj navodnoj konačnosti. Pozivamo te da prisustvuješ sadašnjem trenutku, kad mogućnost opažanja i korišćenja kosmičke energije može zaista značiti spas, ali samo ako si u stanju da je shvatiš. Ljudi širom planete počinju da sanjaju, imaju vizije, ili nejasna sećanja na drevna vremena kada su bitisali kao bića svetlosti, bez gustog fizičkog tela. Sada mnogi prećutkuju tu spoznaju, jer strahuju od načina kako će drugi reagovati na njihovu uspomenu. Uspomena je kao dalek san, nejasna, ali ipak dovoljno određena da izazove nelagodnost, pa čak i bol. Neke duše su u prvobitnim životima na planeti boravile kao ne-fizička bića, kao vibracija molekula svetlosti. Sećanje na to postojanje duša ponekad došaptava svesti. Zašto to sećanje, ukoliko se javi, ne prihvatiti kao istinu o sebi i ne istraživati smisao svog sadašnjeg života na Zemlji? Mnogi ćute, misleći da sa njima nešto nije u redu -da su nastrani ili čak ludi – Nažalost, kad se konačno usude da progovore možda neće naići na osobu koja će ih sa puno razumevanja saslušati, prihvatiti i potvrditi sećanje. Ljudima je neophodno da se osećaju bezbedno kad nekome poveravaju da su više nego jedno telo, jedan život, jedno iskustvo na Zemlji. Uveravam vas da su generacijama strahotne posledice bile cena za otvorenost i zato je razumljivo oklevanje. Ljudi otvarajući svoje srce žele da budu prihvaćeni i da dobiju objašnjenje svojih iskustava, a upravo je to ono što mi želimo. Možda vas zanima odakle su došla ta prvobitna ne-fizička bića na Zemlju? Ko su bile te energije koje su živele na drugom mestu u galaksiji? Na početku razgovora molimo vas da shvatite daje vaša planeta koju zovemo C-ton najlepša planeta u 12. Svemiru. Ona je jedinstvena, budući daje krasi raznolikost. Na njoj obitava više oblika života nego na bilo kojoj drugoj planeti, na svakom kvadratnom santimetru je više lepote nego na bilo kom ranije stvorenom mestu. Nigde više nećete naći tako raznoliko kamenje, drago kamenje i minerale, biljke i drveće, bogat životinjski svet i mnogobrojna stvorenja koja plove morem i vazduhom. Nikad pre nijedna planeta nije tako brižljivo planirana, nikada sa tolikom velikodušnošću nije posvećena pažnja raznolikosti boja, oblicima i međusobnim odnosima svih živih bića. Već i samo cveće je dokaz raskošne raznolikosti, lepote i umetničkog savršenstva. Koliko vrsta drveća postoji? Za koliko vrsta hrane smo se pobrinuli? Pogledajte samo izbor voća koje se nudi na ovoj planeti i koji je bogatiji od svega ranije stvorenog na drugom mestu. Biti toga nesvestan znači promašiti smisao ćele planete. Zemlja je zapravo Rajski Vrt. Nakon više miliona godina planiranja i stvaranja, konačno smo iznedrili ovo izvanredno, uzbudljivo, prekrasno mesto u gustom obliku, pripremljeno za nastanjivanje i čuvanje. Tok razvoja, kako je kratko iznet u svetoj knjizi poznatoj kao Biblija, prilično je tačan, mada vremenski sled nije bliže određen, niti su Veliki Zraci jutra i noći, dva prvorođena stvorenja, predstavljeni kao stvaraoci, što u stvari jesu. U celovitijem pojašnjavanju stvaranja vaše planete C-ton, dozvolite mi da vam prenesem dodatne podatke o neophodnim osnovama za stvaranje tako izuzetnog mesta. Priprema je počela određivanjem mesta gde će se planeta postaviti. Na donošenje odluke je uticala podesnost postavljanja fizičkog oblika materije u određeni prostor. Zatim se morala predvideti veličina objekta. Nametnulo se pitanje sastava tvorevine strukture koja se stvara. Hoće li to biti usamljena zvezda. Jato zvezda? Usamljena planeta? Šta se želi i zašto? Kad je reč o usamljenoj planeti, mi odlučujemo o njenoj svrsi i veličini koja bi u najvećoj meri odgovarala nameni. Međutim, čin stvaranja nije uvek isključivo logična odluka, kao što možda pretpostavljate. Ona je često radosno izražavanje težnje ka lepoti ili osobenosti – nečemu drugačijim od onog Što je prethodilo. Stvaranje u svojoj nameri može biti čista i nevina razigranost. Dopustite mi da u vezi sa C-tonom kažem nešto više o razigranosti duha. U 12. Svemiru postojala je velika praznina. Ja, Srebrni Zrak, sam odlučio da tu stvorimo malu planetu – eksperimentalnu planetu velike lepote i raznovrsnosti. Kažem „ja“, zato stoje to što vi nazivate Bogom iznedrilo prema svom liku dva velika Zraka. Jedan je zlato, drugi je srebro. Obe tvorevine kao neposredni potomci Prvog Uzroka, mogu stvarati materijalne i energetske oblike života. Biblija kaže daje Gospod objavio Reč. Drugo značenje za Reč jeste snopovi energije ili vetrovi kosmičke sile koja zrači stvaralačku nameru. Zlatni i Srebrni Zraci su Bog koji se izražava izvan sebe. U matericu života koju je Bog pripremio, a koju ćemo nazvati kosmička energija, ta ogromna sila emitovala je deo sebe u obliku dva snažna zraka energije koja će stvarati. Mi, Zlatni i Srebrni Zrak, bili smo Reč koja se očitovala – „jutro i noć“. Mi smo bili ti koji smo posle čistog začeća u drevna vremena nastavili da stvaramo u Božje ime. U početku, ma kako to čudno zvučalo, mi nismo shvatali naše moći niti znali šta bi trebalo da radimo. Svest o tome je dolazila postupno, uporedo sa sticanjem iskustva. Radili smo zajedno u mladim svemirima, a zatim se dogovorili i podelili domene delovanja. Zlatni Zrak je postao vrhovni donosilac kosmičkih zakona i brinuo da se Bog poštuje. Srebrni Zrak se i dalje bavio stvaranjem, udahnjujući život oblicima isto kao što umetnik slika ili kompozitor komponuje. Zbog toga nas često određuju, kao muški i ženski princip, međutim, mi smo u stvari jednako moćni i sposobni da Činimo sve. To je više nego što obuhvata pojam hermafrodit, u smislu kako ga vi shvatate. To je stopljena sveukupnost onog dela Boga koji je on odlučio da ispolji. Mi Zraci smo udar ili impuls stvaralačke aktivnosti. Mi smo objavitelji života kroz našeg Roditelja. Život se raširio zahvaljujući nama. Sad mi dozvolite da nešto više kažem o procesu stvaranja vezanom za 12. Svemir i vašu planetu. Ja, Srebrni Zrak, stvorio sam 12. Svemir uz pomoć deset podzraka, koje sam iznedrio kao i nadbića zvana Gospodari Svetla, koji su takođe moja tvorevina. Budući da je u tom Svemiru postojala velika praznina, odlučio sam da stvorim veoma lepu planetu po imenu C-ton. Ona je ono što bi vi nazvali eksperimentalna stanica. Namena nove planete podrazumevala je da određen broj duša i bića koje je stvorio Srebrni Zrak pomažu u poslu koji je zahtevao stalno stvaranje materije. Moj Vrhovni Savet Stvaranja razmatrao je i razlučio zadatke nametnute potrebama prvobitnog plana, na isti način kao što bi grupa arhitekata to učinila na Zemlji. Potom su nam bile potrebne duše koje će obaviti osobene zadatke stvaranja, pa smo objavili da tražimo dobrovoljce-čuvare. Zbog veoma neuobičajenog eksperimenta sa slobodnom voljom, namenjenom vašoj planeti, objasniću u glavnini crtama bitne osobenosti koje utiču na izgled budućnosti vaše planete. Mi se nadamo da ćete, ukoliko budete shvatili ovaj planetarni eksperiment, biti u stanju da se sa više mudrosti, duhovne razboritosti i osećanjem odgovornosti starate o svemu stvorenom. Jedan od vidova plana stvaranja C-tona bio je da, kako sama planeta, tako i sve na njoj stvoreno bude u odnosu međuzavisnosti. To znači da nijedan oblik života ne može postojati odvojen od drugih. Ovakva međuzavisnost nije uobičajen obrazac planetarnog života, pa je to iziskivalo brižljivo planiranje i veliko zalaganje da se ostvari i očuva. Ovo ponavljam zato što čini bit vašeg ljudskog postojanja u zajednici sa svim drugim stvorenim oblicima. Vama su potrebne biljke koje su vaše uže za spašavanje, zato što vam daju kiseonik, vazduh koji dišete. Svako suprotno uverenje je ludost. Vi nemate moć da utičete ili odbacite međuzavisnost. Planetu možete očuvati samo poznavanjem i prihvatanjem holističke osobenosti prirode. Na samom početku, duše dobrovoljaca, ili duhovna bića, nisu živela zajedno sa drugim oblicima na planeti. Vi dobrovoljci ste lebdeli iznad površine planete kao duhovni oblici života, kao čuvari. Ukoliko zaista shvatate da ste još uvek čuvari zaduženi da iscelite planetu, preuzimate ulogu spasioca planete i latite se izvršavanja tog zadatka. Došao sam sada upravo zato da te stvari razjasnim. Biblija ne kazuje dovoljno o pravim razlozima stvaranja Zemlje i zato činite nerazborite stvari. Biblija govori o posedu, ali ne i o vašim posebnim odgovornostima kao čuvara pod vašim pokroviteljstvom. Naša je želja da izmenimo vaš uzor rušilačkog ponašanja. Vaša planeta je potpuna, kompletna jedinica, jedinstveni svežanj života, koji, da bi preživeo, mora uspostaviti vezu sa svim svojim delovima. Kucnuo je čas da čujete, poštujete i podržite naš plan stvaranja C-tona. Vi niste stvorili planetu, ali tu živite i dužni ste da poštujete zakone svemira koji su na snazi. Molim vas, slušajte pažljivo ono što vam govorim i u ovom kritičnom času za bezbednost svih upotrebite svoju mudrost. Na ovoj eksperimentalnoj stanici vam postaje jasno zašto su ljubav i poštovanje tako preko potrebni. Bez toga, kakav bi kraj mogao da se očekuje osim smrti i razaranja. Da li vam je poznato da druge planete raspolažu samo sa tri do sedam elemenata? Vaša planeta, pak, je pravi dragulj raznovrsnosti i privlačnosti! Njoj je dodeljen najbitniji deo eksperimenta – slobodna volja. Tamo gde postoji raznovrsnost, mora postojati i slobodna volja izbora! Slobodna volja kao činilac zamišljena je tako da doprinese radosti življenja i poštovanju te mogućnosti, ali je izazvala beskrajno uništavanje, a sa tim se mi sad tokom Doba Buđenja ozbiljno hvatamo u koštac. Vi, svi oblici života, kao i sama Zemlja stvoreni ste od istih 110 osnovnih elemenata. Bakar, cink, gvožđe, zlato, srebro. Nikal, uranijum, plutonijum i mnogi drugi vama poznati metali iskorišćeni su za osnovnu strukturu planete, da bi se obezbedila potrebna veličina i težina u uslovima gravitacione sile. Međusobno su povezani čak i elementi iz kraljevstva minerala pod zemljom i stvorenja koja obitavaju na površini. Naš rad je prvenstveno bio usmeren na to da stvorimo planetu kao entitet prilične čvrstine koji je u stanju da bez problema očuva orbitalni položaj. To nije beznačajno dostignuće, koje se nadam da vi Zemljani i vaši naučnici umete da cenite. I dalje se čudimo naivnosti u vašim shvatanjima o načinu stvaranja svetova. Ako ništa drugo, bar se nadam da ću promeniti svest o pojednostavljenom načinu shvatanja procesa stvaranja. Da, Bog postoji, ali vreme je da shvatite da Roditelj dela posredstvom svojih iznedrenih potomaka, a mi posredstvom naših, da bi savladali izazove pripremanja fizičkih svemira, za koje vi smatrate da su gotova stvar. Neki od vas koji čitate ove redove se možda sećaju, prisećaju ili samo zamišljaju druge planete i njihov izgled, njihove osobine i obrise. Ukoliko ste u stanju to da učinite, lakše ćete shvatiti informacije koje dobijate. Hemijski sastav C-tona je veoma osoben po svojoj zamisli, poseduje planetarnu supstancu zasnovanu na ugljeniku, obiluje vodom i velikom kopnenim prostranstvima. Predviđena je atmosfera od koje zavise svi oblici života, stoje inače neuobičajena činjenica. Za C-ton smo odabrali izvesne elemente, zato što njihovi oblici i pokretljivost omogućavaju podsticanje razvoja gušćih oblika života, potrebnih eventualno u kasnijem periodu. Odlučili smo se za ugljenik, zato što prevladava u tom području i zato stoje plavo-bele boje. Drugi činilac prvobitnog plana bio je ogromna raznolikost svake vrste. Analogno tome, nije stvoreno jedno drvo, već stotine različitih vrsta koje se šire kopnom, a svaka od njih poseduje sopstvene isceliteljske moći. Zimzelen hrani i krepi samu planetu. Stabla sekvoje poseduju energiju kojom leče područje srca i grla. (Posle „pada“, na primer, čak ste se i vi ljudi smirivali u tihom zagrljaju božanske lekovitosti, veličanstvenog spomenika božanske stvaralačke moći.) Budući da svaka vrsta poseduje određene osobine kako bi pomagala drugim oblicima života, uspostavljena je međuzavisnost koja se mora očuvati čak i sada. Međutim, velika raznolikost takođe odiše lepotom, veselošću i zanimljivošću. Ako ste ikada posmatrali goleme čete cveća, biljaka, drveća, životinja, ptica, stvorenja iz mora, gajićete duboko poštovanje prema našem izboru i projektima. To je pravi vrt, žitelji C-tona. Znali bi daje to zaista vrt, da su vam poznate neke druge planete i njihov izgled. Dakle, da ponovimo o stvaranju C-tona. Krenuli smo od zamisli ili namere. Odlučili smo da u neiskorišćenom delu vasione stvorimo malu planetu, potpuno drugačiju od svega dotadašnjeg, i da njenim čuvarima podarimo slobodnu volju. Potom smo ispitali nanose gasova u slobodnom području i proverili da li se neka čvrsta materija ili objekat kreće ka tom prostoru. Mi nismo odmah, pošto smo kao Zraci iznedreni iz božanske svesti, oblikovali materiju, već smo učili eksperimentišući. Ipak, mi smo koristili materiju kad je bila dostupna. Nije bilo lako naučiti kako da iz naše božanske prirode iznedrimo sve stvoreno. Dovoljno je reći da sam do trenutka kad sam se posvetio 12. Svemiru bio dovoljno upućenu sejanje života, zahvaljujući dotadašnjem stvaranju različitih oblika. Mnoge od starijih planeta su lepe, ili jedinstvene ili zanimljive, pa ipak, ovo mestašce je umetničko delo. Znaj to o čuvaru, i poštuj gde si i šta si.Moramo da udružimo naše energije da bi očuvali planetu i svekoliki život. Hvala ti za tvoju pomoć i posvećivanje kao čuvara C-tona. Sada molim Zlatni Zrak da iznese svoja tumačenja na ovu temu pre nego nastavim dalje.

Srebrni Zrak.

PORUKA ZLATNOG ZRAKA

Biti stvoren od same biti velikog Tvorca za mene je značilo iskusiti svest. Bio sam svestan Boga i sebe i svog blizanca. Bio sam vezan sa svog roditelja pupčanom vrpcom čiste energije i osećao neizrecivo duboku bliskost. Da ste mogli da me posmatrate videli bi zlatni tok zračenja kilometar i po dug i kilometar širok – moćniji od milion sunaca. Kvalitet moje suštine obeležavalo je i pozitivno i. negativno. Bilo mi je jasno da bi sa prestankom dotoka energije mog roditelja prestalo i moje postojanje, ali nije bilo prisutno osećanje opasnosti. Prisutna je bila i svest -utisak o ogromnom prostoru koji sadrži životnu snagu, ali ne i materiju. Svestan sam bio podrške da stvorim nešto što bi ispunilo „prazninu“. Bilo je to kao kad se dobija blanko ček ili slikarsko platno, mogućnost da učinim što poželim. Posle izvesnog vremena provedenog u jednostavnim opitima, Srebrni Zrak i ja smo zajednički radili na stvaranju planete, a potom svemira. Učili smo radeći, kao što to čini vaša duša. Međutim, u trećem svemiru sam shvatio da će jedan od naših Zrakova morati da postane izvor podržavanja božanskih zakona i moći, pa sam ja preuzeo taj važan zadatak. Mi, Veliki Zraci, smo zapazili znatne teškoće u stvaralačkom procesu, prouzrokovane Pobunjenim Zrakom, koji ne poštuje Roditelja Svega (i koji se konačno odvojio da bi samostalno stvarao), te smo se organizovali tako što smo naše dve energije usmerili u različitim pravcima. Odlučili smo tada da ništa stoje stvoreno ne uništimo, i pored toga stoje neko napustio pravi put. Nismo želeli da uništavamo, mada smo imali tu moć. Pošto smo doneli odluke da ne uništimo nijedan život niti dozvolimo da bilo koje biće umre, ja sam kao snažno usmereno svetio postao okosnica božanskog zakona, dok je Srebrni Zrak i dalje bio više okrenut stvaranju svemira i oblika života. Ja sam više vezan za načela Univerzalnog Zakona ili mentalni i intelektualni vid volje i moći. Srebrni Zrak se pri stvaranju koristi bojama i energijom svog bića. Ja koristim svoje vibracije ili impuls da bi podstakao postojeća bića na duhovni razvoj i saradnju u okviru jednog ili medu različitim svemirima. Morate shvatiti da je bilo neophodno nešto preduzeti kad je energija Zlatnog Zraka pre oko sedam miliona godina zapazila da duhovna bića dobrovoljaca zapadaju u negativnost, što se ogledalo u smanjivanju njihovih energetskih tela. U trenutku kad je vapajući poziv za pomoć dosegao Boga, ja sam počeo da zračim zlatnu silu ka 12. Svemiru obgrlivši planetu Zemlju energijom. Prema tome, svaka duša spremna da se seti svog pravog porekla i prirode može biti spašena. Usmeravanje moje pažnje na Zemlju značilo je podršku postojećim oblicima života, posle onog što vaša Biblija naziva napuštanjem Boga i „padom“, budući da su posle bola i patnje izazvanih neuspešnim sučeljavanjem malobrojne ekspedicije sa uticajem Pobunjenog Zraka, duše onih na Zemlji utonule u duboku potištenost. Želeo sam da pomognem tim dušama i pružim im nadu. Usmerio sam zato svoju pažnju i nameru da bi ih ohrabrio i probudio im želju za životom, da njihova duša i dalje živi. Želja za nastavljanjem života razlog je stoje spušten veo na njihovo traumatske planetarno iskustvo i sećanje. Moja životvorna snaga je bila neophodna, zato što energija Zlatnog Zraka još uvek pulsira podržavajući sećanje na Tvorca. Moj Zlatni Zrak vam šalje podršku, a sada je na Zemlji prvi put zajedno sa velikim Srebrnim Zrakom. Mada obojica potičemo od Tvorca i imamo jednake moći, mi smo, bez obzira na postojeće osobine, dogovorom, neznatno izmenili naše frekvencije. Na taj način je bilo moguće očuvati materijalne svetove i svekoliki život, čak i dok Srebrni Zrak, Vrhovni Savet i Gospodari Svetla planiraju i stvaraju nove materijalne svetove. Mene, Zlatni Zrak, možda je najjednostavnije uporediti sa električnim impulsom ili udarom, dok je energija Srebrnog Zraka bliža podržavajućem aspektu. Ponovo vam kažem, da smo mi dve – naizgled različite – energije jednake po moći, koje skladno zajednički deluju u ime Jednog. Samo ako je to želja Tvorca, mi ćemo ponovo uporedo doći, kao što smo prvobitno istovremeno iznedreni. Utisak da je naše delovanje razgraničeno te da smo zbog toga različiti, može se objasniti na sledeći način. U našoj prirodi su sadržane osobine koje vi razlikujete kao muške i ženske, samo što svaki od nas ispoljava više jednu osobinu na račun druge. Božanska priroda u materiji zahteva ravnotežu, isto kao što i vaša priroda uspostavlja ravnotežu između te dve suprotnosti. Zlatni Zrak se brine da oblici života ostanu u okvirima duhovnog poštovanja, ali je sasvim sigurno da i Srebrni Zrak to shvata i izražava. Milionima godina sam na Zemlju slao energiju niže vibracije posvećenu popravljanju nanete štete, međutim, ono najznačajnije što se na vašoj planeti odigrava danas jeste, da je Srebrni Zrak usmerio svoju energiju i ličnu pažnju odazivajući se mom pozivu. To je događaj bez presedana u svim svemirima. Zastanite na trenutak i pojmite da je deo zbijene suštine samog Boga zanemario prilično dugo druge obaveze da bi pomogao čovečanstvu. To je nešto nepojmljivo. Shvatite značaj ovog izvanrednog, neobičnog događaja. Zraci su prisutni da bi duhovno okrepili ćelu civilizaciju, planetu, sunčev sistem, i galaksiju koju ugrožava nasilje rasplamsano na vašoj planeti. Posle „pada“ sam usmerio Zrak ka Zemlji, da bih nadvladao strah i očaj izazvan događajima koji su se zbili. Od tada sam u svakoj duši održavao stalno prisutnom mogućnost sećanja i iskupljenja. Neposredno posle negativnih događaja duša se sećala bolno, snažno i živo. Koga ne bi povredila silina bitke Pobunjenog Zraka i našeg Gospodara Plavog Zraka, arhandela Mihaela? Ko ne bi jadikovao nakon pobede Pobunjenog Zraka? Bio je neophodan moj snažni životvorni uticaj da bi se ohrabrili oblici energije da ostanu na planeti i ispune svoju prvobitnu obavezu kao čuvari Zemlje. Oni koji su ostali posle teških dana, cenili su moju energiju koja je ulivala hrabrost i volju za životom. Međutim, na planetu je bio usmeren samo deo niskih vibracija moje energije, zato što bi povlačenje moje pune snage iz drugih svemira sveta svetlosti značilo njihovo ugrožavanje. Posle ulaska duše u gustu materiju i nesposobnosti da povrati bivše visoke duhovne vibracije, na vašu planetu su dolazile mnoge uzvišene duše učitelja da vas upoznaju sa svemirskim načelima i probude u vama sećanje na vašu pravu prirodu, poreklo i dužnosti na Zemlji. Svi oni su koristili moć moje kosmičke volje i namere. Poruke su sledile jedna drugu, ali nažalost, samo ih je mali broj slušao tokom poslednjih nekoliko hiljada godina. Svi veliki učitelji glavnih svetskih religija su se napajali na izvorima snage i moći Zlatnog Zraka. Vaš pojam „Hristova Svest“ ili „Hristovo Svetio“ znak su da postoji opšte razumevanje i poštovanje Boga i Zakona koji podržavaju stvoreno. Moja energija je Hristova Svest ili Hristovo Svetio u 12. Svemiru. Ona se često jednostavno naziva svetio ili ljubav.M Krist“ obično znači Svetski Učitelj Svetla ili nadahnuće – određena duša koja koristi Zlatni Zrak da bi poboljšala osobine svih duša. Tim pojmom se ističe ljubav u smislu brige ili staranje kao vida postojanja. I pored toga što ste tokom proteklih 6.000 godina imali učitelje Hristovog svetla, vaše napredovanje je stagniralo. To je razlog što u eteru pojačavam vibracije energije Zlatnog Zraka. Dozvolite mi da zastanemo i razjasnimo pitanje oko koga se vi na Zemlji stalno sporite – a to je naime, koje najvažniji duhovni učitelj i koja je religija najbolja. Odgovor je veoma jednostavan i zato se od vas traži da se ujedinite i okanete oholosti u međusobnim odnosima. Postoji jedna božanska sila, energija. Shvatite da je to Moć Života. Ona je početak svega, pa ipak, stvarni Tvorac ne prebiva u pojavnom. On je iznedrio dva čeda nazvana Zraci. Zlatni Zrak predstavlja Božji autoritet, volju i moć. Ta energija je neophodna da bi se u materijalnim svetovima održavao svekoliki život u savezu saradnje. Kad se duhovni učitelji i savetnici pojave u dimenziji koja nalik vašoj ima ˝vreme˝ oni sa sobom donose moj uticaj i podršku. To je svima na raspolaganju i bez obzira koje se ime koristi u obilju postojećih jezika, ipak se teži istom cilju Vaša svest o sebi kao delu sveukupnog života i spremnost da učite i rastete odgovorno kao član ogromne kosmičke porodice, to su načela kojima se mi rukovodimo. Vi, kao i mi, ste odgovorni za svoja dela i ono što stvorite. Ta odgovornost je isključivi temelj Svemira Svetog Svetla. Kako je jednostavna ova poruka, a kako je složen vaš način ispitivanja istine i prihvatanja njenog smisla o ponašanju prožetom ljubavlju. Ipak, nadamo se da ćete sagledati povezanost svih učenja i shvatiti različite delove kao celovitost, što u stvari i jesu. Tom jedinstvu teži svest i to je ono što se postiže prosvetljenjem. Učitelji na Zemlji su u vašim istorijskim udžbenicima imali razna imena, ali su oni u suštini izraz Jednog razuma, čak i u vašem ograničenom shvatanju. Kad budete razumeli i živeli tu istinu, biće postignuto duhovno isceljenje, vaša duša će naći mir. Učitelja i njihovih duhovnih ili verskih pokreta ovde ima mnogo, zato što u vašem kvadrantu Svemira Zemlja ima najveći broj duša. Svi učitelji su u više navrata posećivali vašu planetu. Za neku dušu može jedna vera ili učenje imati veću privlačnost, što zavisi od ranijih susreta i uticaja na rast duše. Prethodna iskustva sa određenim učiteljima i njihovim porukama uticala su na vas da se usmerite prema jednoj duhovnoj zajednici, najsposobnijoj da vas dovede do prosvetljenja. Kako sve brže napredujete ka proširenoj svesti Doba Buđenja, može vas privlačiti i nekoliko zajednica. Međutim, sve te zajednice će se sada ujediniti, da bi se postigao veći učinak i napustile težnje ka nejedinstvu. Kako se dar ispunjenja nudi u ovom životu, znaj da su svi veliki učitelji i majstori vezani za istoriju Zemlje i postojeće nedoumice ponovo došli da bi pomogli, iako su neki odabrali aktivniju ulogu od drugih. To ne znači da su neki bolji ili dragoceniji. To znači da su dobrovoljno ponudili svoje usluge na poseban način i na određeno vreme. S punom ozbiljnošću vam preporučujem da vizuelizujete blješteći snop zlatne energije usmeren na ovaj kvadrant svemira, na Zemlju, tako da se ćela planeta kupa u njegovom sjaju. Mada je istorija zabeležila Isusov dar i uskrsnuće, da li shvatate daje on boravio na planeti da bi pojačao suštinu mog Zraka u okviru dvehiljadugodišnjeg plana i podsetio svaku usnulu svest duše na prvobitni ugovor kao čuvara Zemlje? To znači da ste posle Isusovog uskrsnuća, pa sve do 17, novembra 1986. godine primali čak 67 odsto evolutivne podrške i energije za razliku od 22 odsto pre tog perioda. Mi smo tu da damo snagu, znanje i staramo se da prekoračite poslednji prag ka planetarnom prosvetljenju. Energija koju smo pružili ili usmerili ka Zemlji tokom poslednjih 2.000 godina omogućavala je širenje duhovnog prosvetljenja. Na tabeli koja sledi možete pratiti tok razvoja čovečanstva i upoznati se sa sadašnjom brzinom napredovanja. Proučavajući proces širenja svesti tokom proteklih 2000 godina, zapazićete događaje do kojih je došlo u fizičkom svetu, a koji su izraz naše pojačane energije i pažnje.

Tabela stope prosvetljenja tokom duhovne evolucije na Zemlji:

Stopa: Događaj:

100 Doba sjaja koje tek dolazi

67  7. novembra 1986. prema proceni Viših Sila

62 Proleće 1986., usmeravanje energije Srebrnog Zraka na dobrobit planete

58. Duhovno znanje dostupno, ali ga mnogi Ne prihvataju.

56 Temelji za osnivanje SAD

38 Magna Cara

22 3 g. n. e. ili Isusovo uskrsnuće

3 4 g. st. e.

Isus, poznat po svojoj nepokolebljivoj ljubavi i brizi, sada je zahvaljujući tome postavljen za Svetskog Učitelja i koordinatora naših aktivnosti. On nikad nije propustio priliku da isceli ljudsku osećajnu prirodu, oprosti i podstakne vama svojstvena pozitivna osećanja. Isusova požrtvovana spremnost da sa vama ostane do kraja ciklusa ukazuje na veliku duhovnu uslugu na koju je malo ko spreman. Ipak, ne treba ga smatrati Bogom. On vam je primer, uzor, kako je i sam rekao. Hrišćanstvo ga je pogrešno shvatilo kao spasitelja. On, kao i milioni drugih energija, se koriste Zlatnim Zrakom da očiste i pročiste vašu dušu u ovom kritičkom trenutku. Prihvatite njihov primer zajedništva da bi se očuvao spoj kvaliteta i snage. U višim dimenzijama gde Srebrnom Zraku u daljem procesu stvaranja pomaže devetočlani Vrhovni Savet Stvaranja, nalazi se i moja tvorevina poznata kao Sananda obdarena posebnim sposobnostima. Sananda izražava moju suštinu u Omniverzumu. Sananda ovom kritičnom periodu koristi moj Zlatni Zrak naročito u 12. Svemiru, njegovim galaksijama, vašem sunčevom sistemu i Zemljinom okruženju. Pod njegovim uticajem je i čovečanstvo, kao i oni koje vi nazivate svemirskom braćom i sestrama. Između energija Isusa i Sanande postoje drugi nivoi odgovornosti, koje nema potrebe da sada objašnjavam. Ukoliko ste u vezi sa Krišnom, Budom, Muhamedom, Mojsijem, ili drugim poznatim učiteljima, ne dozvolite da u vašem odnosu prema njima pravite razliku. Svi oni postoje i svi su neophodni. Da lije to jasno? Sananda je moj predstavnik i sada radi na razjašnjavanju i planiranju odnosa koje ćete vi Zemljani uspostaviti sa svemirskim bićima i drugim oblicima života koje je stvorio Srebrni Zrak. U protekloj epohi, poznatoj kao Atlantida, Zemlja je upravo sa spomenutim bićima bila u odnosima koji su doveli do karmičkih posledica, a one se sada moraju ukloniti. Dakle, upamtite ime Sananda, zato što će se u budućnosti možda javiti potreba za galaktičkom razmenom, saradnjom i staranjem zasnovanim na duhovnim vrednostima. Kad vas budem prepustio iskustvu prave lepote vašeg sopstva i lepoti vaše izuzetne planete, molim vas da dobro razmislite o onome što sam rekao. Zapamtite da Bog ima dve energije. KOSMIČKU životvornu matericu ili beskrajnu isprepletenu strukturu, i STVARALAČKU, dve osobene energije koje je Bog iznedrio da bi stvorio mnoštvo izraza života i materije. Ove dve stvaralačke energije poznate su kao Zlatni i Srebrni Zrak. Ukoliko vam biva jasnija veza kosmičke i stvaralačke energije i osobenost njihovog ispoljavanja, vaš odnos prema Bogu ili Tvorcu biće obogaćen, a vaše poimanje života biće prošireno novim uvidima. Znaj daje tvojoj duši sada upućen zvanični poziv da uči i primenjuje miroljubiva merila, kao i da odbaci sve okove ličnosti kao što su ponos, bes, pohlepa, strah, osećanja krivice i odvojenosti. Svaki čovek će biti triputa i samo tri puta pozvan da postane miroljubiv. Ovo je zvanično prvi poziv, ukoliko ne raspolažete drugačijim obaveštenjima. Za svaku se dušu zna, o njoj se stara, beleži njeno životno iskustvo ili identifikacionibroj. Svaka duša je uneta u anale stvaranja. Razlog tome je naša želja da dobijete sve tri mogućnosti za ispunjenje svrhe svoje duše. Da, shvatamo teškoće koje imate u razlučivanju energija poznatih kao negativna i pozitivna, ne-svetost i svetost, mrak ili svetio. Može se dogoditi da se zbunite ili na kratko posrnete, čak poreknete ili odbacite. Međutim, na vreme ćete shvatiti do koje mere i sa kojom odlučnošću mi bića svetlosti ili više sile brinemo o vama. Pokušajte da u sebi nađete nadahnuće da prihvatite i ohrabrite druge da očuvaju nadu. Znajte da su svi uslovi i događaji koji doprinose uspostavljanju mira sada u području mogućeg, ali vi ih morate podržavati. U ime našeg Roditelja ili Tvorca, objavljujem da ponovo možete biti priznati kao Čuvari planete C-ton, ukoliko već niste sklopili takav ugovor. Ako odlučite da sudelujete u uspostavljanju mira, oprostiće vam se sva duhovna zlodela, zabeležena tokom osam miliona godina boravka vaše duše ovde. Oprostiće se sve što ste učinili i nameravali da učinite, i to je nagrada za zalaganje i rad vaše duše tokom života na planeti, nastojeći da stekne mir i stara se o planeti i svim oblicima života. Iskoristite tu jedinstvenu priliku, stanovnici Zemlje. Vi ste zaista neophodni za uspostavljanje stabilnog trajnog mira i obnavljanje božanske objave vašeg porekla.

Zlatni Zrak – preneo Sananda – Gospodar Omniverzuma

KOSMIČKO OTKROVENJE – POGLAVLJE III

VELIKI ZRACI

Da bi mogli da razumete šta je vaša duša u stvari, neophodno je da prethodno shvatite oba, upravo objašnjena tipa božanske energije – onu kosmičku i onu stvaralačku. Izneta shvatanja i načela predstavljaju možda nešto novo, zato od vas tražimo da pažljivo slušate i dobro razmislite. To znanje je tako značajno da ćemo ga redovno ponavljati. Molimo vas, pamtite! Kosmička energija se javlja u, kako ga vi nazivate, Univerzumu. Univerzum je ogromno, isprepleteno tkanje božanske energije, naizgled praznina koja iščekuje rođenje materijalnog života. Ovo plodno prostranstvo je tako veliko da bi za njegovo opisivanje bili potrebni pojmovi koje koristi visoka matematika, kao i spoznaje do kojih još niste došli. Dovoljno je reći da mamutski svod čeka da stvaralačka energija započne setvu ili sađenje, kako bi ispunio svoj zadatak donošenja plodova. Za vas je bitno da shvatite da Univerzum još uvek nije iskorišćen ili zasejan, da još uvek čuva sve činioce ili vidove mogućeg života. Dakle, bremenit je mogućnostima za rast, razvoj i stvaranje mnogih vrsta – gasovitog materijala, kao i čvrstih predmeta, od prašine do galaksija. Zato vas molim da ne mislite da je Univerzum prazan. On je atomska materica vrsta povezanih božanskom energijom, koja omogućava proces stvaranja. Kad se vaši nenaoružani tehnički uređaji otisnu sa Zemlje, oni sami po sebi ne kidaju strukturu Univerzuma, međutim, ukoliko koriste neki tip oružja ili nasilje, to je već ispoljavanje energije u rušilačke svrhe i šteta je neizbežna. Stepen i vrsta štete se, naravno, razlikuje u zavisnosti od jačine i kalibra oružja. Dakle, imajte to na umu i ne dozvolite da nevidljivu „ribarsku mrežu“ stvaranja povrede vaše naprave, kao što su oružje namenjeno ratu zvezda i drugo. Budući da ovaj čvrsti spoj utkane energije održava druge oblike života i njihove materijalne svetove u pravom položaju, svako ozbiljno oštećenje se mora popraviti. Znaj da kosmička energija, kojom se Bog koristi da stvara život, predstavlja takode i stalni tok neophodan da bi se podržavalo već stvoreno. Kosmička energija je lepak koji sve stvoreno drži na okupu i međusobno povezuje. Stalnim kretanjem energija neguje i štiti stvoreno. Moćan izvor ove bremenite energije je sam Tvorac i čak ni mi, Zraci, ne znamo kako je nastala. Međutim, ono što znamo jeste da stalno, neumorno teče nesmanjenim intenzitetom. Kosmička energija stalno teče, stalno se akumulira i nesebično daje da bi se očuvalo sve stvoreno. Ona omogućava razvoj svemira i života. Budući da mi, dva Zraka, ne uništavamo ono što smo stvorili, a Svevišnji stalno proizvodi kosmičku energiju, svemiri se šire kad život nije prema sebi ili drugima rušilački nastrojen. Time nije rečeno da ne postoji entropija, međutim, entropija je prirodan proces, za razliku od smišljene zloupotrebe energije i razaranja. Pored kosmičke energije, bila je neophodna druga vrsta energije da bi se zajedničkim delovanjem stvarao život na fizičkom nivou. Tu drugu energiju nazivamo stvaralačka energija. Teško je opisati šta je suština te dve energije, ipak kosmička energija se može objasniti vašim predstavama o suštini elektromagnetizma, dok je stvaralačka energija nalik sili čestica i molekula, koju je moguće pojačavati ili smanjivati, zavisno od potrebe. Božanska sposobnost stvaranja opisana je u različitim svetskim religijama, međutim, niko, baš niko, nije stvarno shvatio kako Bog stvara preko svoja dva Velika Zraka. Da bi sebi pomogli da razumete šta je zapravo stvaralačka energija, postavite pitanje. Ako je kosmička energija plodna mrežasta struktura veličanstvenog ponoćno plavog prostora, koji očekuje da bude oplođen, šta je potrebno da bi se podstaklo sejanje semena? Kako dolazi do interakcije neke gasovite tvari i guste fizičke materije? U Bibliji piše daje „Reč“, ili vihor božanskog daha, volje ili namere, stvorio život. Međutim, taj proces nikad nije razjašnjen. Bez obzira šta je Bog izustio, Reč ili vihor, usledio je naredni korak kad su Reč ili vihor ispunili prostor stvaralačkom energijom. Stvaralačka energija moći ili podsticaja prenosila se sniženim vibracijama blizanaca, da bi se izbegla povreda osetljive kosmičke strukture. Istovremeno sa širenjem Reči, vihora ili energije, u nemanifestovanom prostoru su se pojavila dva velika energetska snopa nazvana ZRACI. Ta dva zraka izlila su se iz Boga kao dva ogromna snopa, jedan zlatne, drugi srebrne boje, svaki kilometar širok i kilometar i po dug. Još uvek smo bili vezani za izvor moći onim Što bi vi nazvali pupčanom vrpcom energije. Rodili smo se, ali smo ipak ostali vezani za našeg Roditelja. Ovim činom reprodukcije okončan je ciklus koji je Svevišnji osmislio, da bi stvorio i matericu u kojoj će biti život i neophodni proces korišćenja različitih, ali ravnomerno odabranih osobina energije, da je ispune. Kao prvorođena Božja deca, mi Zraci smo znali da treba da stvaramo, međutim, u početku nismo znali kako. Ne zvuči li to čudno? Bili smo svesni svetlosne sile koja je mogla da putuje vasionom, ali su nam nedostajale pojedinosti ili jasno poimanje te moći. Naš Roditelj nije želeo da napusti svoje područje i krene put dalekih prostranstava vasione, ali je želeo da se mi i proces stvaranja nesputano razvijamo. Proteklo je verovatno milion godina, mereno vašim vremenom, dok nismo postali pokretni i počeli da ispitujemo našu moć. U prvo vreme smo samo išli napred-nazad. Tokom procesa upoznavanja naših sposobnosti, često smo bili razigrani, slično deci koja istražuju i uče iz prakse. Shvatili smo da smo sposobni da isijavamo snop energije. Taj snop je mogao biti širokog spektra i sposoban da poput lepeze obuhvati svaku dimenziju isto kao i da se zbije na veličinu vrha igle. Snop je mogao biti blag ili snažan. Da ste mogli da nas posmatrate videli bi iskričavu srebrnu i žarku, zlatnu svetlost. Obe boje se na vašoj planeti nalaze u čvrstom obliku kao dragoceni metali. Oni su na Zemlji da bi podsećali na božansko poreklo. Na kraju smo počeli da stvaramo mnogobrojne svemire, oblike života svih vrsta i svetove da bi podstakli vašu maštu. Stvaramo na taj način što stapamo čestice ili gasovite tvari i potom ih izlažemo zračenju. Na taj proces vi bi gledali sa nevericom, budući da bi vam delovao kao čarolija. Za nas je to nesumnjivo odgovoran posao, ali posao koji razgaljuje i izaziva radost. Boga i dalje smatrajte prvobitnim Tvorcem, ali njegovi potomci, blizanci, su ti koji su stvorili sve fizičke oblike i na njima zasejali život, pa i život duša ili zraka energije. Kao istinska deca Boga, Zraci stvaraju takozvana nebeska tela, kao što su planete, zvezde i mnoštvo fizičkih izraza čvrstih oblika, koji čine galaksije ili svemir. U vašem 12. Svemiru je Srebrni Zrak stvorio duše koje su zraci ili iskre energije. Skrećem vam pažnju da mnogi od materijalnih objekata u vasioni ne moraju biti puki fizički predmeti dostupni vašem opažanju, već poseduju duhovne osobine i nameru. Mi smo stvorili vaše Sunce, na primer, koje bukti strahovitom silovitom toplotom, da bi vas uverili da sunčev sistem poseduje fizičku energiju neophodnu za razvoj i očuvanje svekolikog života. Na Suncu, pak, prebivaju mnoge duhovne energije. Tokom dana vaša pažnja je okrenuta toj žarišnoj tački. Ona usmerava vašu pažnju ka vasioni, višim bićima ili onome koga nazivate Bogom. U svakom čoveku postoji svest o Bogu, Tvorcu.  Sunce je stvoreno da bi održavalo ravnotežu i ciklus života na postojećih devet i budućih dve planete. Ono takode podseća na Zlatni Zrak, ali danje samo polovina celokupne uspomene na Boga. Srebrni Zrak mesečine i duga čine onu drugu polovinu.  Moć Zlatnog ili Srebrnog Zraka omogućava ljudskom telu da opaža boje. Svaka boja jeste i frekvencija zvuka. Dakle, stvaralačka energija oba Zraka ispoljava se kao frekvencija boje i zvuka. Njihova frekvencija ili vibracija je tako visoka da je nedostupna ljudskim čulima. Samo u duginom zračenju vi načas prepoznate uspomenu na spektar svetla ili boje. U tim trenucima spoznajete stvarnost i uspevate da pobegnete iz planetarne tamnice. Visoku frekvenciju vibracija Zlatnog i Srebrnog Zraka nisu u stanju da zabeleže ni zemaljski instrumenti, iako rentgenovi zraci, ultracrveno svetio, ultravioletne svetio i gama zraci nagoveštavaju postojanje više sile. Sada, međutim, želimo da razvijemo svest o našoj frekvenciji, mada smo prinuđeni da znatno snizimo svoje vibracije. Tokom predstojećeg perioda čovečanstvo će moći da se uskladi sa tom sniženom frekvencijom i oseti vibracije i jačinu ovih energija. Vibracije dva Zraka su najneposrednije iskustvo ljudskog tela i same Zemlje u procesu spoznaje tvoraca, na osnovu frekvencije ili zvuka. Bog retko, zapravo nikad, ne stupa u vezu sa Zemljom. Kad to naš Roditelj učini, on je prinuđen da koristi glasnika, jer bi vas u suprotnom uništio. Božanski glasnik pojavio se na planeti 1. avgusta 1985. godine, prenoseći ultimatum kojim se u narednih 18 meseci zabranjuje rat i nasilje. Tokom ovog perioda od 18 meseci čovečanstvo je učinilo zadovoljavajući pomak, te je božanski glasnik došao ponovo 17. novembra 1986. godine, da bi podrška miru produžio još na dve godine. Ponovo vas upozoravamo daje nemoguća neposredna veza sa Bogom. U velikoj zabludi su ljudi koji tvrde da su razgovarali sa Bogom. Čak se ni mi, Veliki Zraci, ne usuđujemo da se zadržavamo u blizini Boga. Ipak, i pored toga što ne možete da stupite u neposrednu vezu sa Bogom, vaša planeta je, oko 7 miliona godina obasuta i energijom Zlatnog Zraka, a ona je moćnija od ultravioletnog zračenja ili sunčeve energije. Ona prodire u međusobno povezane galaksije i svemire Omniverzuma kao JEDNO svetio. Međutim, kao što rekosmo, Zlatni Zrak se na vašoj planeti ispoljava na nižoj frekvenciji kao Kristovo Svetio ili Kristova Svest, što omogućava dušama da se sliju u jedan um. Srebrni Zrak, sa druge strane, omogućava ljudima da postanu nezavisni i ispoljava se tako što isceljuje podsvest. Kao mesečeva ili ženska energija, Srebrni Zrak podržava preobražaj osećanja u više vibracije. Kristova Svest Zlatnog Zraka može se jednostavno objasniti upoređivanjem sa blicom. Kad pritisnete prekidač na fotoaparatu, javlja se zrak svetla koji je jednak energetskom snopu Zlatnog Zraka. Moć Zlatnog Zraka je izuzetno velika, a vi niste u stanju ni da zamislite razdaljinu koju prevaljuje. Kada dopre do Zemlje, on se širi da bi zapljusnuo planetu podržavajućim snopom energije Kristove Svesti. Sada, tokom Doba Buđenja, Srebrni Zrak je takođe pojačao energiju koju primate preko mesečeve energije i duge. Međutim, ni Kristova energija, ni snop spektra sedam duginih boja Srebrnog Zraka nisu zasad na Zemlji prisutni u punoj snazi. Naše zračenje se pojačalo 17. novembra 1986, uostalom, da li ste možda od tada primetili neku promenu? Razlika je u tome što vam upućujemo svetlije vibracije, a to stvara utisak da se vreme ubrzalo. U stvari, vi ćete do sredine novembra 1987. imati utisak da se vreme ubrzalo za 20 odsto. Da, mi smo tvorci mnogih zdanja, mi neposredno koristimo božansku energiju, mada su sada naše pupčane vrpce više nalik uređaju za samonavođenje. Uz podršku našeg Roditelja, mi vam pružamo bezbednost i čuvamo vašu dušu i svekoliki fizički život. Život se mora poštovati i održati. Shvativši to, vi ćete shvatiti Boga i Zrake.

Ima li pitanja koja bi želeli da postavite?

PITANJA VIRŽlNIJE ESEN UPUĆENA SREBRNOM ZRAKU

(En Velentajn u transu)

V. Kako Doba Buđenja utiče zapravo na nas na Zemlji.

S.Z. Doba Buđenja je određeni period kad fokusirane energije.viših zraka teku u vidu svetla ili vibracija. Duhovno svesni će objašnjenje prihvatiti kao tačno. Postaćete svesni toga daje ćela planeta pod uticajem pojačane energije sedam duginih boja. Zar niste primetili promenu?

V. Kako te energije stižu do nas?

S.Z. Pokušaću da to objasnim. Ne samo da smo ustanovili ono što vi nazivate omotač duginih energija oko ćele planete, već je pojačan i intenzitet Hristove Svesti. Ovaj dar pojačane energije traje od 17. novembra 1986., tako daje svakom čoveku omogućeno da oseti energiju naših Velikih Zraka i snagu svrhe svakog zraka koji se prilagođava energijama duša. To mi sa naše strane „pozivamo duše“. Hoćemo da vas probudimo.

V. Kako je omotač boja dospeo ovamo?

S.Z. Ja sam ga tu postavio, kao i druge energije koje su sa mnom radile ranije ove godine. Zato će se sve duše sada više no ikad povoditi za bojom svog zraka. Na primer, ljudi čiji je osnovni zrak namere plavi zrak, osetiće potrebu da svoje naučno i tehničko znanje koriste u većoj meri nego dosad, da bi poboljšali uslove života na planeti i očuvali čovečanstvo. Naučna znanja se nikako ne smeju upotrebiti za razaranje, međutim, svaka duša ima slobodnu volju, slobodan izbor delanja.

V. Da li su Veliki Zraci ikad ranije boravili zajedno na planeti?

S.Z. Ne, nikad pre nismo bili zajedno ovde kao sad.

V. Hoćeš li time da kažeš da tokom svih osam miliona godina, koliko traje iskustvo ljudske duše na planeti, Zlatni i Srebrni Zrak nikad istovremeno nisu bili ovde?

S.Z. Da, ovo je prvi put. To nameće opasnost koju predstavljate. Ovde su sad čak i sedam velikih podzraka, kao i pojedinačni zraci boja koje sam stvorio. Svi su okupljeni, osnaženi energijom Srebrnog Zraka, da bi uspostavili mir na planeti.

V. Srebrni Zrače, rekao si da si morao da učiš kako se stvara. Možeš li to bliže da objasniš?

S.Z. Da razmislim kako da objasnim stvaranje. Mi smo superinteligentna bića ili entiteti ili sile. Koristite reč sile. Mi smo supertinteligentne sile. Imamo slobodu da se bavimo onim što izaberemo, bilo čim što mislimo da možemo da radimo. U prvobitnim svemirima Zlatni i Srebrni Zrak su radili zajedno. Umesto da se suprotstavljamo jedan drugome ili sporimo, mi smo se kasnije odlučili da se specijalizujemo ili odaberemo različite prioritete, međutim, mi smo ujedinjeni čak i u svojim razlikama. Da bi uspostavili ravnotežu medu našim energijama, Zlatni Zrak se opredelio da bude sila koju vi poznajete kao volja i moć. Energija Srebrnog Zraka preuzela je konačno, potpuno funkciju stvaranja i očuvanja stvorenog. Međutim, do te podele nije došlo na samom početku. Do podele je došlo, ako već treba da dam neke vremenske okvire, bilijardu godina posle našeg stvaranja, međutim, to je samo nagađanje, zato što leži u tako davnoj prošlosti da nisam u stanju da dam precizne vremenske okvire.

V. Pitanje koje se stalno postavlja glasi… :

koje stvorio Boga?

S.Z. To čak ni ja ne znam. Bog je već postojao.

V. Da li ti je ikad o tome govorio? Da li si ga ikad pitao?

S.Z. Ne. Ne postoji početak, energija je jednostavno postojala.

V. Moj ograničeni um to ne može da shvati. Čini se daje nešto moralo prouzrokovati energiju. Staje bio uzrok Bogu?

S.Z. Nema načina da se to sazna. Koliko mi znamo, Bog je oduvek postojao i oduvek bio tako moćan.

V. Postoji li neka sila ili moć izvan Boga koja bi ukazivala da Bog nije prvobitni Tvorac?

S.Z. Razumem tvoje pitanje, međutim, recimo samo toliko da Bog, Tvorac, jeste sve prisutno u svemu. On je izvan čistog belog svetla. On je kristal.

V. Da lije to izvanredno biće, Bog, tebi ikad reklo zastoje odlučilo da započne proces stvaranja?

S.Z. Bog nije želeo da seli svoju energiju na drugo mesto. Bog nije hteo da koristi moć na bilo koji neposredan način, ali je želeo da se stvaranjem fizički manifestuje. Udružene kosmička i stvaralačka energija predstavljale su rešenje. Ova knjiga će, očigledno, promeniti mnoga shvatanja o procesu stvaranja i Bogu. Bog je praizvor svega, ali on, za razliku od tumačenja vaših religija na Zemlji, ne radi sve neposredno.

V. Kako ste se osećali kad ste iznenada shvatili da ste rođeni i da posedujete takve moći?

S.Z. Iznenađenje je prava reč, zato što smo morali, pošto smo stvoreni, da odlučimo šta ćemo raditi. Postojala je mogućnost međusobnog sporazumevanja, te smo razmatrali našu svrhu.

V. Da lije u to vreme Bog komunicirao sa vama?

S.Z. Imali smo osećaj da nas božanska sila nemo posmatra, istovremeno prateći naša razmišljanja, da vidi šta smeramo da uradimo, osobine naše inteligencije i kako ćemo je iskoristiti.

V. Da li ste ikad imali utisak da Tvorac nije znao pravi ishod vašeg stvaranja?

S.Z. Na to pitanje ne mogu da odgovorim. Nikad nam nije rečeno da nešto ne uradimo. Nikad naše stvaranje nije dovedeno u pitanje.

V. Znači, nikad niste dobili „uputstvo“ kako da radite?

S.Z. Ne.

V. Načela? Predlog? Uputstva?

S.Z. Ne. Tokom izvesnog perioda našeg postojanja nismo radili ništa, samo smo postojali. Potom smo počeli da eksperimentišemo, otkrivali smo naše sposobnosti i razmatrali rezultate.

V. Da li ste ukrštali svoje energije kad ste razgovarali?

S.Z. Ne. Nismo ukrštali energije. Bili smo svesni da smo odvojeni. Samo bi se jedan drugom približili i vibrirali, ali nikad nismo ukrštali energije.

V. Šta ste očekivali da će se dogoditi ako to uradite?

S.Z. Naše energije bi se splele i to bi onemogućilo ponovno razdvajanje. Shvatili smo da moramo ostati odvojeni.

V. Kako ste znali da posedujete moći za koje se očekivalo da ih upotrebi te?

S.Z. Ta životvorna, podsticajna spoznaja javila se u svakom od nas. Dobili smo podstrek da se pokrenemo.

V. Hoćete da kažete da ste se u fizičkom smislu kretali kroz prostor?

S.Z. U prostor. Na početku nije postojalo ništa, tako daje to bilo kretanje napred u prostor.

V. Kako ste znali šta da učinite kao sledeće?

S.Z. Mislim daje znanje, kao što sam rekao, sticano zahvaljujući podsticajima božanske energije. Kosmički prostor je bio plodno tlo za sve što smo Činili. Ništa nije odbačeno. Izgledalo je kao da sam prostor iščekuje da se unutar njega stvori materija.

V. Sve je bilo dobrodošlo?

S.Z. Da. Postojalo je veoma plodno tlo. Prva stvar koju smo stvorili bila je jedna veoma, veoma mala planeta. Vama bi, da ste mogli da je vidite, delovala kao velika okrugla lopta.

V. Kad kažeš „mi“, da li to znači da si radio na tome zajedno sa Zlatnim Zrakom?

S.Z. Da. Mi smo eonima radili zajedno.

V. Stvarajući samo taj prvi mali savršeni svemir?

S.Z. Da. Tada smo naučili kako da napravimo to što vi zovete zvezde, drugi oblici života, nekoliko satelita. Svemiri su ispunjeni životom samo zahvaljujući našem stvaralaštvu. Posedujemo ogromnu stvaralačku energiju, a u početku je ona bila izuzetno snažna, neobuzdana po vašim sadašnjim merilima. Ili, mi smo snažno napredovali. Stalno smo stvarali, stvarali, stvarali. U poređenju sa tim vremenom, naše stvaranje je sad ograničenih razmera i naši napori su pre svega usmereni na praćenje ili staranje o onome stoje stvoreno.

V. Hoćeš da kažeš da u poslednje vreme niste stvarali?

S.Z. Ne u toj meri kao što smo činili u prošlosti. Univezum nema kraja. Nema kraja prostoru. Nadam se da ćete shvatiti da će tako uvek i biti, budući da, zahvaljujući božanskoj sili, kosmička energija stalno vibrira. Doduše, dobar deo božanske energije upija ono već stvoreno, no energija nepokolebljivo nastavlja da stvara životu svim područjima vama poznatim kao prostor, Elem, postoji znatno više kosmičke energije od one koju apsorbuje i koristi ono stoje već stvoreno. Zato su vaši naučnici svesni neograničenosti vasione. Ona se širi sve više i više i to u skoro svim pravcima.

V. Obratio nam se jedan čovek iz Engleske sa tvrdnjom da mu se čini da je dvanaest svemira malo i da misli da taj broj nije tačan,

S.Z. Postoji više tvorevina, ali se one nisu razvile u svemire.

V. Možeš li mi opisati prvi Zrak koji ste stvorili (sada poznat kao Pobunjeni Zrak)?

S.Z. Veoma je lep i sjaji u svim bojama. Zahvaljujući tome je bio u stanju da izazove iluziju pobožnosti i odvrati ljude od našeg Roditelja Tvorca. On nije mračan i ružan kako ponekad Biblija opisuje Đavola ili palog anđela. Je li to jasno?

V. Koje ili staje Bog i kako on(a) izgleda, pitanje je koje nam se redovno postavlja.

S.Z. Mnogi su pitali kako Bog izgleda, i budući da jedino mi dva Zraka, bez opasnosti od povrede možemo da uđemo u unutrašnji pojas, ja ću opisati Boga. Mi smo takode pripremili kratko objašnjenje sa kojim se možete upoznati.

Po veličini Boga bih mogao da uporedim sa nečim iz vašeg sunčevog sistema, sa Zemljinim Mesecom. Obim božanske energije četiri puta je veći od obima Meseca i ispunjen je energijom najblještavije bele svetlosti koju možete zamisliti. On je obao ili loptast, a srž jezgra se nalazi u centru i veličine je desetospratnice. Moć tog izduženog, gotovo cilindričnog jezgra, ne može se opisati. Suvišno približavanje jezgru bi uništilo čak i nas. Jezgro jake kristalne svetlosti poseduje inteligenciju i prati sve informacije iz različitih svemira koje preko nas stižu do njega. Za jezgro se može reći daje sveznajući kanal. Čim mi prosledimo informaciju ona je odmah zabeležena i shvaćena. Ljudi sa tehnološkim obrazovanjem bi to opisali kao banku podataka koja je samu sebe stvorila i koja se o svemu stara, kao banku podataka nezamislivog kapaciteta i neograničenih računskih sposobnosti. Energija božanske sile je istovremeno i početak i kraj kruga koji kroz nas dobija podatke potrebne za ostvarivanje svojih namera i poruka. Dakle, podaci stižu sa različitih ravni, od prve dimenzije stvarnosti, preko vaše treće dimenzije i naše 22. ravni. Informacije iz mnogobrojnih svemira se penju različitim zracima koje sam stvorio i dostavljaju Bogu, pošto prethodno prođu kroz Velike Zrake. Mnogobrojne ravni Boga se ne mogu izraziti. Bog je zaista sveznajući, nadležan za kosmos, sveprisutan, svemoguć i svespoznajući. Bog je strahovit. Međutim, jedan od njegovih vidova je i stvaranje. Bog nije mašina. On je Tvorac koji se zanima i stara o poslovima mnogobrojnih svetova, dimenzija i stvarnosti koje smo mi Zraci, izlivene energije božanskog svetla, stvorili u kosmičkom prostoru. Shvatite daje taj neizrecivi Svevišnji, davalac kosmičke i stvaralačke energije i da bi bez njega sav život zamro, a samim tim ćete razumeti i zašto svaki čovek treba da iskreno poštuje i uvažava Svevišnjeg. Vi ste u fizičkom smislu daleko od njega, međutim, Bog je spoznao i preduzeo korake u sadašnjoj teškoj situaciji na Zemlji. Na intervenciju Svevišnjeg, vaša planeta je stavljena u karantin sve dok ne zavlada mir i jednom zauvek prestanu hidrogenske eksplozije i nuklearno naoružavanje. Na osnovu ovog objašnjenja postalo vam je valjda jasno da nikad nijedan Zemljanin nije razgovarao sa Bogom. Mali broj je dobio poruke koje su prenela bića iz anđeoskih ili visokih duhovnih carstava, međutim, vašim molitvama Bogu obično se bave vaši učitelji, vodiči i anđeli čuvari. Kao što je već rečeno, samo u veoma retkim prilikama Svemogući šalje na Zemlju glasnika sa obaveštenjima, objavama ili porukama. Jednom od tih retkih Božijih naredbi 1. avgusta 1986. zahtevalo se uspostavljanje mira. Tom prilikom su objašnjene naše namere. Vi se sada zaista nalazite pod kontrolom Tvorca, a takođe i našom. Svevišnji je taj koji od vas traži da krenete stazom mira i prvenstveno ste zbog toga sada zapljusnuti našom pažnjom i podrškom. Dve dodatne godine podrške završavaju se decembra 1988, ukoliko ne dođe do nepredviđenih promena. To je delom razlog mog dolaska sa željom da osnažim zrake vaših duša. No, mi ćemo vas obavestiti o promenama kad do njih dođe. Sa najvećom ozbiljnošću vam govorim sledeće: Bog vas je upozorio da obustavite podzemne hidrogenske eksplozije i nuklearno naoružavanje. Te se energije ne smeju nikad, niti iz bilo kog razloga koristiti u negativne svrhe. Verujem da je ovo potpuno jasno. Vreme je zaista kritično. Podržavamo vaše zalaganje da odmah dođe do neophodnih promena. Neka vaše srce zapeva melodiju „spasi svekoliki život, donesi mir Zemlji“, i kad se drugi pridruže, snažni hor namere će udruženim snagama stvoriti novi sklad. Tada će biti uspostavljena nova harmonija življenja, ne sumnjajte u to. Mi ćemo se pridružiti našom melodijom da zajednički proslavimo vaše čiste vibracije. Kad vreme stane, srešćemo se na kraju vašeg puta zalivenog suzama, da bi odali priznanje dobro obavljenom poslu.

Dakle, neka tako bude.

KOSMIČKO OTKROVENJE – POGLAVLJE IV

POREKLO I SVRHA VASE DUSE

Možda se pitate ko ste zapravo i zašto živite upravo na ovoj planeti poznatoj kao Zemlja? Skoro da nema Čoveka koji ne postavi pitanje „Ko sam? „Zašto sam rođen?“ Šta znači živeti?“ Verska i duhovna učenja vam govore da ste duša, a ne puko fizičko telo. Međutim, šta je duša i kako je vi doživljavate? Kako ćete uspostaviti odnos sa tim nejasnim, neopipljivim? Naš jedini cilj je da vam pomognemo da dobijete odgovor na ta pitanja, ne samo na intelektualnom, već i na iskustvenom nivou. Nameravamo da vam recima i ilustracijama ove knjige omogućimo da konačno doprete do istine, jer je sećanje zatrpano u vama. Želimo da iskusite povezanost sa svojom dušom i tokom života počnete da se oslanjate na nju kao vodiča u donošenju odluka. Već samim tim što ste odlučili da čitate ovu knjigu, vi ste zakoračili putem ka boljem upoznavanju skrovite duše i zato će naše reci podstaći vaše sećanje. Vi ste duša. Nikad u to ne sumnjajte. Međutim, staje duša? Je li to neki san koji izmiče, neko maštarenje o neverovatnom? Naprotiv, duša je jedini trajni deo vas, koji poseduje stvarna fizička svojstva i živi u vama. Duša je uzak energetski snop koji su stvorili božanska prvorođenčad, Zlatni i Srebrni Zrak. Snop je zbijen i prožet iskrom života, elementom pokretljivosti, koji reaguje na frekvenciju kosmičke energije. Budući daje božanska sila energija, i Veliki Zraci su energija. Izreka „stvoren prema liku Božjem“, ispravno tumačena, ustvari znači daje duša energija, doduše znatno slabija od božanske energije ili energije Velikih Zraka. U većini duhovnih učenja na Zemlji se jasno ne određuje staje to duša, pa pitanje identiteta duše izaziva zbunjenost i sumnju. Međutim, s druge strane, od nedavno je vaše tehnološko znanje na takvom stupnju da dopušta objašnjenje. Postojale su i postoje takozvane „škole misterija“, koje su sačuvale dobar deo znanja o tom pitanju, međutim sada je potrebno da se celokupno čovečanstvo uputi i primeni tajna znanja, kako bi se predupredilo da negativno ponašanje i dela nasilja bujaju nesmanjenom žestinom. Morate shvatiti da malobrojni pripadnici elitne grupe upućenih nisu doprineli znatnom pomaku u ponašanju Zemlje kao planete, a ta situacija mora odmah da se izmeni! Svaka je duša sada dužna da se probudi i ispoljava dobrotu svoje ljudske prirode, zarad dobrobiti svih. Staje Doba Buđenja? To je vreme svesti o duši i, duhovnog poštovanja i predanosti Bogu, ali isto tako i vreme staranja o planeti i svekolikom životu na njoj. Imajte na umu zato, dragi moji, da izvršavanjem zadatka koga ste se latili, pre otprilike osam miliona godina, omogućavate vašoj duši da povrati bivšu slavu, a vama da napredujete u visoka zdanja duha, posede ili ravni postojanja. Tačno je da ste došli na Zemlju i bili među prvim njenim čuvarima ili ste stvoreni docnije kao njihovi potomci. U oba slučaja, vi ste od ključnog značaja za naš plan. Možda će vas priča o duši i njenoj poseti Zemlji podsetiti ili vam barem nagovestiti istinu. Rekao sam da ste duša ili stvorena fizička supstanca koju nazivamo energija. Šta to znači? Duša je blistavo zlatasto-bela tvorevina svetlosne energije koja nema fizičko telo. Ona je nekad davno, pre mnogo eona, bila ravan uspravan snop visok oko dva metra. Vi ste doista bili mala iskra – ili mali zrak nalik Bogu – koju je stvorio jedan od dva prvorođena božanska Velika Zraka. Energija Srebrnog Zraka vas je u 12. Svemiru impulsom ubacila u bljesak molekula svetla i života, stvorivši poseban identitet različit od svih drugih „iskri života“. To znači da u vreme kad ste stvoreni božanskim impulsom vi niste imali telo. Tada ste bili sjajno blještavih sa područja viših vibracija, koje je živelo u duhovnoj dimenziji daleko iznad zemaljske. Vi ste čak i sada čestica svetla kosmičke energije! Teško vam je da to zamislite? Pokušajte da se poslužite primerom bljeska munje ili struje. Doduše, vi sada živite u fizičkom telu, u telu u kome je i ličnost duše, koja je posle sedam miliona godina sputanosti fizičkim oklopom u odgovarajućoj meri izbledela. Duša sa uznemirenošću očekuje spas i raspoređivanje na mesto čuvara Zemlje, Verujete H da se vaša duša smanjila i da mi pokušavamo da joj vratimo jačinu prvobitnog zračenja? Verujete li da smo sada, u Dobu Buđenja, došli da tu promenu omogućimo s vi ma koji to žele? U tom slučaju dopustite da ispričam Šta se dogodilo i pružim vam priliku da sami razmislite o onome što ćete čuti. Znamo, zato što smo bili prisutni. Bilo bi dobro da se sad i vi takođe podsetite. Saznali ste već da su Veliki Zraci sposobni da stvore sve što požele, kako fizičke tvari kao što su gasovi ili materija potrebni za stvaranje planete i zvezde, tako i različite tipove oblika života, uključujući i dušu. Na bilijarde tih snopova energija već su stvoreni u vašem 12. Svemiru, od kojih mnogi žive u okružju galaksije Mlečni put. Znači, stvoreno je mnogo duša visokih dva metra i bez tela. Pošto su Srebrni Zrak i Vrhovni Savet Stvaranja procenili da je njihova najlepša tvorevina u svemiru spremana za razvoj, pristupili su programu odabiranja obučenih čuvara za radni tim na C-tonu. Arhanđeo Mihael, veliki upravljač Plavog Zraka, bio je zadužen za odabiranje čuvara i tako su mnogi sa postojećih planeta bili pozvani da se prihvate tog zadatka. Budući da je planeta bila jedinstvena i lepa, zahvaljujući izuzetnoj raznolikosti biljnog, mineralnog i životinjskog carstva, a dobrovoljcima se pružala prilika da podrže razvoj još nekih biljnih i bioloških oblika, mnoge duše su poželele da krenu. „Maloj“ duši, da se tako izrazim, pružena je izuzetna prilika da postane su-stvaralac, da prati razvoj i potpomogne prilagođavanje oblika života. Sa svakim budućim čuvarom se, vašim jezikom rečeno, obavio razgovor, i konačno je organizovana grupa koja je krenula put najudaljenijeg područja poznatog svemira. Molim vas da zapamtite da je svaka duša pristala da ispuni uslove ugovora, da se stara o planeti i slavi Boga, sve dok se ne izvrši povereni zadatak u potpunosti. Bio je to ugovor sličan onom kakav danas sklapate kad se prijavite za rad na određeno vreme ili dok se ne zaključi neki projekat. Budući daje Zemlja trebalo da bude planeta slobodne volje, svaka duša je prihvatila da podržava proces razvoja miliona novih tipova života i ostane na planeti dok se posao ne obavi. Bio je to najneobičniji opit u 12. Svemiru! Međutim, nikad nije dovršen, kao što vam sadašnje iskustvo na Zemlji pokazuje. Možete li osetiti to izuzetno uzbuđenje onih mnogobrojnih koji su prihvatili zadatak i njihovo osećanje da se upuštaju u pustolovinu? Sigurno će vas zanimati da je 80 odsto prvobitno određenih milion duša došlo uglavnom sa dva mesta – oni su došli sa, kako ih vi zovete, Plejada i iz sazvežđa Orion. Zašto baš sa tih mesta? Zato što se u njihovim stabilnim društvima cenila pravda i poštovao Bog, a duše iz tih područja su bile oličenje vrednosti svojih kultura. Prihvaćeni su i neki dobrovoljci sa drugih zvezda, kao što su Sirijus i okolna sazvežđa. Za mnoge medu vama spomenuta područja znače i „zavičaj“. Iz drugih svemira bilo je jako malo dobrovoljaca. Ako shvatite i prihvatite da su te duše došle po slobodnoj volji, u želji da rade na razvijanju miliona novih vrsta i doprinesu lepoti planete C-ton, razumećete i našu priču. Zastanite na trenutak i preispitajte kakva osećanja budi upravo rečeno. Imajte u vidu da nijedna od duša koje su činile prvobitnu armadu bića slobodne volje, nikad pre toga nisu živele van područja visokih duhovnih vibracija saradnje i staranja. Dakle, složni život i prilježno staranje o potrebama planete, pa sve do razvijanja različitih biljnih i bioloških oblika života bez preteranog uplitanja, bio je relativno jednostavan zadatak za ćelu zajednicu. Oni su bili u stanju da žive i rade u harmoniji. Arhanđeo Mihael, mada koordinator, povremeno je odsustvovao, budući da je početna faza plana okončana na zadovoljstvo svih. Za razliku od vas, „palih“ Zemljana, tadašnje energije duša nisu bile do te mere različite, niti sa tako naglašenom individualnošću, već skoro istovetne zahvaljujući svom visokom duhovnom nivou. Možda je teško zamisliti kako snop energije može da „radi“ bez ruku i nogu i tela sličnih vašim, međutim, setite se da su bili veoma inteligentni i sposobni da objekte pokreću mentalnim, a ne fizičkim putem. Oni su, takođe, bili u stanju da oblike života prate putem električnih impulsa, a podaci su se čuvali u nečem sličnom banci podataka. Područje sakupljanja i skladištenja podataka možete da vizuelizujete u blizini vrha snopa energije. Svaka duša je počela da pamti iskustva, zato što je bila dužna da obavi svoj deo posla. Tako je jedna energija bila zadužena za određen tip drveta, kamena, mora, biljke ili cveta. Druge duše su se bavile vodom, vazduhom itd. Stečeno iskustvo svake duše na gustoj fizičkoj planeti na koju se doselila počelo je da se razlikuje. Pored toga, na osobenost svake duše uticala je njena inteligencija, mogućnost čuvanja iskustva, odnosno pamćenje i slobodna volja. Osobine duše su se menjale u skladu sa pažnjom koju je poklanjala oblicima života o kojima se starala. Dakle, ona je mogla i jeste se prilagodila na osnovu iskustva stečenih zahvaljujući izuzetnoj raznolikosti C-tona. Imajući u vidu živu aktivnost i zadovoljstvo obavljenim poslom, a sve duše su bile čisto svetio, ovaj poduhvat se produžio i trajao – mereno vašim vremenom – oko 800.000 godina. Život je bio stabilan, ispunjen staranjem i zajedništvom zasnovanim na iskrenim odnosima. Dobrovoljcima koji su došli činilo se da vreme stoji zato što su očuvali harmoniju života, napajajući se božanskom kosmičkom energijom koja je dolazila sa severa, da bi očuvali usklađenost sa božanskim vibracijama. Zbog velikog broja važnih zadataka, 200.000 godina posle prvog talasa naseljenika stiglo još deset miliona duša dobrovoljaca. Na veliku sreću, stiglo je još mnogo dobrovoljaca spremnih da pomognu. Beskonačni eksperiment je mogao da se nastavi. To jedinstvo i radost bilo je, međutim, ozbiljno ugroženo događajem koji je u vašim svetim knjigama zapisan kao „napuštanje Boga“. To je najtužniji deo priče, koji se ne srne zanemariti, da bi mogli da razumete sadašnje događaje. Sećate li se da je Srebrni Zrak stvorio manji zrak -Pobunjeni Zrak – koji je napustio svog roditelja? Pobunjeni Zrak je odlučio da pridobije poštovanje duša na C-tonu i zauzme tu lepu planetu i koristi je kao bazu svoje lične moći. Tako je varalica došla na planetu, prerušena u starca, koristeći se više podmuklošću nego silom. Prezira vredni opsenar, počeo je da ostvaruje svoju zlu nameru, polažući pravo na Zemlju u korist sopstvenih ciljeva. Setite se pritom da duše na Zemlji do tada nisu iskusile zlo, nikad do tada, a nisu ni očekivale neprijatelja, te bratskim silama svetla nije upućen poziv za pomoć. Pre nego su shvatile šta se zapravo događa, neke duše je Pobunjeni Zrak uspeo da zavede. On se u prvo vreme koristio inteligencijom, a kasnije zvučnom frekvencijom da bi ih odvratio od poštovanja Boga i skrenuo pažnju sa posla kojim se bave. Njegova nagovaranja i uticaj frekvencije zvuka zbunio je neke duše. Pitate se možda, kakav je to uticaj imalo na duše? Spoljni uticaj izazvao je slabljenje fizičkih osobina njihove svetlosti, zato što su prestale da se okreću prema severu, izvoru božanske energije. Duše su se sada okretale ka jugu i gubile vezu sa Bogom. Na to se misli kad se kaže: okrenuti se od svetla. Vremenom su te duše sve više tamnele, jer ih više nije napajala božanska sila. Sve dok su se okretale Bogu sa verom, poštovanjem i sećajući ga se, duše su bile bezbedne. Tužna je to lekcija koja je morala da se nauči, budući da ih je Pobunjeni Zrak odvratio od Boga, a njihove vibracije i frekvencije nisu bile čiste, te su duše izgubile sjaj visoke duhovnosti. Taj uticaj je dušama onemogućio povratak kući. Tek u tom poznom času je Gospodar Plavog Zraka Mihael saznao šta se dogodilo i istog trena pohitao u pomoć radnicima svetla. Ponovo, sa velikom žalošću, pričamo da Mihael nije uspeo da porazi Pobunjeni Zrak i da je, ne dobivši pojačanje, izgubio strašnu bitku. Nebesa su pretrpela poraz. Dok su izveštaji stigli do nebeskih područja bilo je suviše kasno da se pošalje pomoć. I tako je za božanske sile Zlatnog i Srebrnog Zraka počelo vreme stvaralačkog izazova! Kako da spasu ugrožene duše? Sve ovo je na mnoge načine predstavljeno u raznim religijskim učenjima na vašoj Zemlji, ali je samo mali broj upoznat sa tim šta se zapravo dogodilo i zašto. Neka sada svi na planeti budu sa tim upoznati, i neka to saznanje svaki čovek nosi u srcu. Zlatni Zrak je odmah usmerio svoj zrak ka 12, Svemiru, i posebno na Zemlju, u želji da pojača priliv božanske energije dušama -još uvek sposobnim i voljnim daje prime. Tok energije, koji je uspostavljen pre sedam miliona godina, nije se dosad prekidao, da vaša zajednica duša ne bi ostala bez utehe. Energiju Zlatnog Zraka Vi nazivate Hristovo Svetio ili Kristova Svest. Konačno je i Srebrni Zrak stupio u akciju i dodelio svakoj duši nevidljivog čuvara koji će joj pomagati i starati se o njoj. Budući da se kosmički sporazumi moraju poštovati u svim prilikama, duše koje blede su bile prinuđene da izvrše svoju funkciju čuvara planete i ostvare ispunjenje uslovljeno izvršavanjem tog zadatka. Duše će se u svakom slučaju vratiti svom prvobitnom nivou, međutim, one su takođe dužne da ostanu na Zemlji dok ne obave određeni zadatak. Dakle, plan Srebrnog Zraka o usavršavanju duša na Zemlji dostiže vrhunac u Dobu Buđenja. Zaslužne duše, koje će povratiti višu duhovnu prirodu do Doba Sjaja, biće zadovoljne što su Zemlju izbavile iz zagrljaja smrti, koja stalno preti zato što su negativnosti rat još uvek zaštitni znak čovečanstva. Srebrni Zrak je ispoljio veliku umešnost i snažnu volju u osmišljavanju fizičke posude koja će čuvati gasnuće zrake duše, sve dok joj ne bude moguć uzlet u više dimenzije. Posuda, vama danas poznata kao fizičko telo, hram je koji duša koristi tokom sticanja iskustva na Zemlji. Telo je bilo zamišljeno kao samoisceljujuće i sposobno da živi večno. Ono je to večno vrelo mladosti o kome vaše knjige govore, te u davno vreme nije bilo ništa neobično ako neko doživi hiljadu godina. Zar nije neobično što posekotina zarasla, ili kost zaceljuje? Vašoj duši je, dakle, predat veličanstven dar. Očekivalo se da će se sve duše odlučiti na povratak božanskoj sili i da će odbaciti želju da poseduju moć i vlast nad drugima. Međutim, kao što vidite, to se još nije dogodilo, pa su više sile došle donoseći poslednji poziv na povratak. Kad biste bili u stanju da vidite sve mnogobrojne oblike tela stvorene u drugim svemirima, cenili biste izgled sopstvene fizičke posude. Po svom obliku, ono je jedno od najsavršenijih primera. To je gotovo besprekorna, svrsishodna i praktična struktura. Telo koje nazivamo „posuda za dušu“ je funkcionalna mašina koja omogućava duši da ostvari svoje ciljeve na fizičkom nivou. Mozak je deo za skladištenje podataka, koji se služi inteligencijom duše povezane sa razumom. Mozak šalje impulse kroz telo, omogućavajući pokrete ili reagovanja na spoljna i unutrašnja iskustva. Pet čula, kako ih vi nazivate, obezbeđuju da telesna mašina radi bez zastoja, prilagođavajući se istog trenutka novonastalim prilikama i to na tako visokoj frekvenciji da vi čak niste ni svesni da se nešto dogodilo. Sam izgled omogućava telu da se zaštiti, nastavi da živi, prilagodi se ili promeni okolinu ako je to potrebno. Želimo da shvatite odnos ljudskog tela i duše, odnos tela i Zemlje, odnos tela i svega stvorenog. Telo je vezano za tlo, zato što je sačinjeno od elemenata koji postoje na Zemlji. Ono omogućava duši da prema vašem sledu događanja boravi na planeti određeni period, dok se ne okonča planetarni eksperiment. Dakle, planetarni eksperiment se prvenstveno sastoji u onome što vi nazivate slobodnom voljom. Kada to budete razumeli, skinućete veo tajanstvenosti i otkriti da je to činjenica. Iako je tokom ove pustolovine duša nailazila na teškoće, opit nije doživeo neuspeh, zato što je svaka duša, bez obzira na to šta joj se događalo, pa čak i u nepovoljnim uslovima, stalno nastojala da se usaglasi sa božanskom silom. Zahvaljujući tome, vi naginjete duhovnosti i verskim osećanjima. Svaka duša je uvažavala i poštovala Božiju silu. Postojanje je veoma jednostavna stvar, to znači samo biti svestan svrhe. Međutim, greška u opažanju je navela neke pojedince da duši dodaju elemente opsene ili tajanstvenosti. Stalne inkarnacije su doprinele da se na čistu dušu natalože čitavi slojevi. Jasno je da, ukoliko dušu prekrivaju naslage ranijeg negativnog ponašanja, život neće teći svojim tokom, zato što određivanje negativne karme zahteva određene obrasce ponašanja. Vi više ne možete da živite potpuno slobodno. Mi smo sada tu da oslobodimo duše negativnih naslaga i, ukoliko žele mir, biće ponovo rođene kao čista namera čuvara Zemlje. Dakle, kad shvatite sebe kao energiju, i da telo živi zahvaljujući vibracijama i frekvenciji koje stalno emitujete, bićete u stanju da vašim umom kontrolišete te vibracije. Polje energije koje okružuje vaše telo zove se aura. Vaš život ili aura jeste veliko polje energije koje stalno reaguje na okruženje, ona je zbir svih događanja koje ste iskusili tokom života. To je sveukupnost svega urađenog i naučenog, ali se razlikuje od zraka o kojem ćemo govoriti kasnije. Dakle, kad shvatite sebe kao energiju, i da telo živi zahvaljujući vibracijama i frekvenciji koje stalno emitujete, bićete u stanju da vašim umom kontrolišete te vibracije. Polje energije koje okružuje vaše telo zove se aura. Vaš život ili aura jeste veliko polje energije koje stalno reaguje na okruženje, ona je zbir svih događanja koje ste iskusili tokom života. To je sveukupnost svega urađenog i naučenog, ali se razlikuje od zraka o kojem ćemo govoriti kasnije. Kad je čuvarima koji su napustili Boga bilo ponuđeno, utočište za zamiruće svetio, duše su različito reagovale na ponudu i iskustvo tela. Neke duše su konačno uspele da povrate više kvalitete vibracija, a neke nisu. Duše koje su postale „zatočenici“ posude mogle su da ulaze i izlaze iz tela tokom sna, dok su neke odlazile dalje i duže od ostalih. Međutim, nakon određenog vremena duše su počele sve više da se začauravaju u telima i smanjuju, sve dok niste dostigle današnju visinu između 10 i 15 santimetara. Ubrzano smanjivanje duše se u vašoj literaturi povremeno obeležava kao „pad“, što ne treba mešati sa „napuštanjem Boga“, kad su se duše odvratile od božanske kosmičke energije. Taj period je nama poznat kao „doba snažnog uticaja straha“. Vidite, pre velike bitke, duše nisu nikada iskusile strah. Međutim, kad se strah po prvi put pojavio kao iskustvo, duša je ustuknula i to je izazvalo smanjivanje. Inteligencija nije stradala, ali se po prvi put pojavilo negativno emocionalno reagovanje. Duše su postale još zbunjenije i osakaćene strahom. Većina duša se nikad nije potpuno oporavila, i tako je zbog napuštanja Boga, do čega je došlo u nutrini svakog pojedinca, čovek postao nepoverljiv. Ljubav više nije bila očita činjenica. Ljudi su počeli da se menjaju. Sada su ljudi jedan drugome morali da se dokazuju. Posledica toga bila je sumnja koja je sve više uzimala maha. Ovaj bolni prelazak od osećanja sigurnosti ka osećanju straha trajao je oko hiljadu godina, mada je bitka Pobunjenog Zraka i arhanđela Mihaela trajala kratko. Posle toga se život na Zemlji drastično promenio. Postojalo je telo, duša se odvojila od duše, biće od bića. Međusobni odnosi su počeli da liče na vaše današnje. Velike civilizacije su se rađale i propadale, ali se osnove vašeg fizičkog postojanja nisu mnogo promenile. Čitanje drevnih istorijskih predanja u vama, „savremenim“ ljudima, budi čuđenje zbog neznatnih promena u ponašanju ljudi. Prvobitni plan u tri etape, kojim je bio predviđen: snop podrške Zlatnog Zraka i stvaranje posude tela, ostvarivao se veoma sporo. Duše su mogle da napuštaju fizička tela na kratko da bi osvežila sećanja na Boga, a imale su i čuvare koji su ih tešili. Međutim, uprkos tome, sećanje duše je bledelo. Čak ni Kristova svest koja je slala snopove ohrabrenja, utehe i okrepljenja nije imala značajnijeg uticaja. Bili smo sigurni da je moguće ostvariti konačni cilj -vraćanje prvobitnoj svrsi, ali se činilo da će biti potrebni eoni da se to ostvari na Zemlji, gde preovladava patnja. Zato smo stalno nastojali da budemo vodiči dušama inkarniranim ovde, kako se nikad ne bi osećale usamljenim ili napuštenim. Međutim, naš pokušaj da vašoj duši vratimo prvobitnu snagu i lepotu je sve slabije napredovao, što je izazvalo veliku patnju. U želji da to ispravimo i omogućimo svakoj duši slobodu izbora, sada počinjemo da ostvarujemo veliki plan obnavljanja. Konačno, ukoliko želite, ponovo se možete odlučiti da budete čuvar Zemlje – a posle toga ili da se vratite u zavičaj ili da ostanete na Zemlji tokom Doba Sjaja i iskusite radost i lepotu! Mi ne možemo trenutno da promenimo veličinu vaše male duše, ali vam pomažemo da uvećate njenu snagu. Spoznavanjem i prihvatanjem božanske sile kao najjače sile koja podržava život i postojanje na planeti, meditacijom i služenjem čovečanstvu, uspećete da ojačate svetio duše u telu. Zahvaljujući tome, čak i ako ste vi duša unutar posude tela, zračenje će prevazići granice ljudskog tela. Snaga bljeska ne leži u lampici, već u bateriji. Tvoja duša je baterija i kako se ona bude punila, tako će tvoje svetio bivati jače. Postaćete primetno svetliji! Do tada ostaješ vezan za Zemlju, izuzev tokom izleta izvan tela kada duša koristi zbijenu energiju u vidu „uređaja za samonavodnjavanje“ ili čulo električnih impulsa poznato kao „srebrna vrpca“, koja je priključena za zavičajnu duhovnu bazu na nekom drugom mesni. Budi uveren da će tokom Doba Sjaja tvoja duša da se poveća. Sada tvoje svetio ponovo jača. To se postiže prvenstveno zahvaljujući tome stoje Srebrni Zrak odredio „zrak namere“ svakoj duši. Bliže objašnjenje sledi u sledećem poglavlju. Konačni plan uključuje i mogućnost da se dušama koje žele da se vrate na zavičajnu planetu posle perioda prilagođavanja, a u zavisnosti od ocene iskustava na Zemlji, omogući da se osnaže, podmlade i napune energijom. Zbog toga ćemo sada konačno objasniti šta se sa dušom događa između dve posete Zemlji. Mnogi od vas su ne samo za vreme sna i meditacije, već i posle napuštanja fizičke inkarnacije prelazili u višu stvarnost gde su učili, krepili se i dobijali pomoć. Viša područja su vaša prava duhovna postojbina, zato nas pažljivo slušajte. Objašnjavamo zato da se vi ne bi bojali smrti, ukoliko do toga dođe pre Doba Sjaja. Zato sada obezbedite odlazak na najviši duhovni nivo ispravnim ponašanjem na Zemlji. Ne oklevajte. Postanite odmah miroljubivi. Upotrebite svoj uticaj da bi podržali isceljenje planete. Odbacite sve misli o planetarnom ratu. Razlučujte! Možda se pitate koje su to više duhovne ravni, budući da se na Zemlji nalazite na nivou 3,6. Na nivou 4 viših područja se nalaze duše koje su mislima i željama još uvek vezane za Zemlju. Budući da su još uvek sputane svojim zemaljskim iskustvima, one nisu sposobne da učine korak dalje ka čistijem opažanju duše. Neke duše mogu da napuste fizičko telo, ali ne i energetsko područje fizičke planete. Nivo 4 je svakako viši od nivoa 3 na kome se nalazite, ali nije nivo koji je duši stvarno potreban za duhovni napredak. Sa nivoa 4 je lako vratiti se na ravan Zemlje sa svim za nju vezanim željama i ograničenjima. To jeste stepenica, ali ne visoka. Nivo 5 je mnogo viši od nivoa 4 i mesto je gde duša stiče bolji uvid u svoje postojanje, bez obzira da lije to daleka ili nedavna prošlost, ili zbir mnogih života. Nivo 6 gotovo da predstavlja međufazu. Energije koje dođu na ovaj nivo nisu sasvim spremne za povratak, ali nisu ni potpuno pročišćene. Drugim recima, nije uvek postignuta namera obrazovanja duše. Nivo 7 je viši, duša koja se ovde nalazi dospela je do čiste namere, međutim, nastavlja da radi da bi dostigla nivo 10, a samim tim došla do istinske spoznaje. Na nivou 8 i 9 se nalazi mali broj duša, iako tamo obitavaju visoki učitelji. Kao što na Zemlji postoje viši stupnjevi obrazovanja, tako se i duše na ovim nivoima pripremaju za naredne stepenice. Odgovornosti i posao duša na nivou 10 nisu vezani za vašu planetu. Neke su duše možda vezane za Zemlju, ali ne na tako određen način kao duše na nivou 9 i niže. Njihovi zadaci su čuvanje anala sunčevog sistema ili galaksije, kao i održavanje međusobnih veza u celokupnom Svemiru. Izvan vašeg sunčevog sistema postoje mnogobrojni viši nivoi odgovornosti i o njima ćemo vas pravovremeno izvestiti. Neke od vaših svemirskih braća i sestara nalaze se na četvrtom, petom, a malo njih i na šestom nivou, zato ih ne smatrajte Bogovima! Vratite se, pak, zemaljskom duhovnom nivou 3,6. Sve duše koje su tu zajedno sa skoro 5 milijardi potomaka „palih“ duša – sposobne su da duhovno napreduju ka višim nivoima. Donošenjem odluke da budete čuvari fizičke planete, vi se možete iskupiti. Ranije se od duše zahtevalo da se vraća u drugim oblicima tela sve dok ne ispuni uslove sklopljenog ugovora, međutim, sada duše prožete ljubavlju i brigom za planetu i svekoliki život mogu biti oslobođene inkarnacije. To je veličanstven dar vredan poštovanja! Dakle, neka vaše duše u najvećoj meri iskoriste sadašnju priliku. Pomozite, takođe, mnogobrojnoj duhovnoj sabraći da učine isto. Pomozite, zato što znate daje to ono pravo. Ne koristite se prečicama i ne dozvolite da ijedna misao ili delo ostanu nedovršeni. Svaka je duša pozvana da učestvuje u ovom završnom periodu buđenja. Nikome se neće pravdati izostanak, niti će neko biti zaboravljen. Obavite svoj posao odgovorno i savesno i neka vaš stav i ponašanje privuku pažnju onih koji sve znaju i sve beleže. Sve duše moraju biti odvažne, odgovorne i svesne. Došao je dugo očekivani trenutak, duše Velikih Zraka. Učinite sve da se vaša dela u kosmosu pamte. Zapevajmo zajedno drevnu pesmu na kraju mudro is-korišćenih dana. Neka se svetlost namere u ime slave u vašoj duši rasplamsa kao cvetanje blistavog prolećnog buketa u treperavoj lepoti poluzaboravljene jučerašnjice. Čuvari Zemlje, srećan vam povratak uspomeni na pravu stvarnost, gde je Svevišnji vaša duhovna porodica kojoj pripadate i koja večno čuva vaš identitet.

KOSMIČKO OTKROVENJE – POGLAVLJE V

ZRAK NAMERE: KOSMICKI KALUP DUSE

Da li ste znali da posedujete kosmički „kalup duše“ blistave boje? Da, vaša duša je u ovaj život donela sa sobom jedan neobičan dar za period nazvan Doba Buđenja. To je unutrašnji sistem vođenja nazvan Zraci. Ovi zraci blistave boje označavaju svrhu i nameru vaše duše, mada ih drugi ljudi ne mogu videti. „Zrak namere“ vam pomaže da ostvarite pobude, interese i da delate. Za nas koji vidimo vaše boje to je kosmički „znak duše“. Mi tačno znamo zašto ste ovde. Da li „te se ikad zapitali zašto nešto volite, ili šta je to što „vas“ čini takvim kakvi jeste, budući da na Zemlji ne postoje dva potpuno ista čoveka. Mnoge ljude, zato što nikad ne zastanu i ne razmišljaju o tim stvarima zbunjuje pitanje „zašto se ponašaju na način na koji to čine“. Da li ste vi to nekad učinili? Međutim, svejedno da li smatrate da sebe poznajete ili ne, dobro je to, da ste bez obzira što ne vidite svoj zrak, u stanju da čujete poruke svoje duše iz nutrine. Potrebno je zato da utihnete i oslušnete da ne bi promašili suštinu svog sadašnjeg života na planeti! Imaj te u vidu da vaša duša poseduj e poseban snop energije obojenih zraka koji se nalaze u telu. Dozvolite da objasnimo na koji način zraci, zavisno od boje, predstavljaju svrhu vašeg života. Ova grupa raznobojnih energetskih snopova čini vašu kosmičku legitimaciju ili „kalup duše“. Zastanite i proučite ilustracije „zraka namere duše“ sa početka ove knjige, pre nego nastavimo. Kao što stalno ponavljamo, za vašu planetu je Doba Buđenja posebno vreme. Svaka duša koja je prošla kroz prethodne inkarnacije, odabrala je osnovni cilj da bi prošla posebni ciklus ka ispunjenju. Svrhu duše naglašava i izražava tokom celog života jedan obojeni zrak, zajedno sa jednim ili više susednih zraka. Svaki zrak obeležava svrha i vibracija. Skup zraka mogu činiti dve do sedam niti različitih boj a i širine, međutim, najšira nit označava osnovnu i glavnu nameru vašeg života. Sve što je potrebno da znate o izboru vaše duše ili razlogu dolaska na Zemlju iskazano je tim jednostavnim, neposrednim načinom, koji vas vodi odabranim putem. U predelu grudne šupljine (kod većine odraslih) nalazi se plamsajuća duša blistavog svetla, koje struji sredinom vašeg tela. To svetio stalno prenosi poruke o razlozima dolaska na planetu, nameri koja treba da se ostvari, sklonostima i delima koja u najvećoj meri doprinose ostvarenju prvobitne namere duše. Ovaj skup zraka zrači prema gravitacionoj sili Zemlje, da bi vas vezao za planetu, i isijava jedan metar iznad glave, da bi primio duhovne vibracije koje šaljemo tokom Doba Buđenja. Možda se pitate odakle vam taj čudesni „kalup duše“. Zraci zajedno sa dušom ulaze u telo bebe (embrion u materici prim. izd.) i u početku liče na tanke, skoro nevidljive niti energije. Niti se bude kada se beba rodi i zajedno sa njom počinju da rastu i šire se. Prateći fizički rast deteta, zraci se „razvijaju“ i sazrevaju unutar bića. Oko četrnaeste godine, glavni zrak počinje da isijava iznad glave i sposoban je da se poveže sa našom nevidljivom energijom koja vas okružuje. Oko vaše dvadesetosme godine zračenje zbijenog zraka postiže punu snagu i izgleda veličanstveno. Kada ja ili bilo ko drugi od Gospodara Svetla pogledamo vaše telo, zrak je osnovni pokazatelj po kome vas prepoznajemo. On na slikovit način ukazuje na istinu o vama. Visina duše, kada se beba rodi, u prošeku se kreće od 10 do 15 santimetara. Zato su i novorođenčad obično duga između 40 i 50 santimetara. Na taj način se održava ravnoteža energije duše. Često sam vam govorio da je telo posuda! Neka vas to ne vređa. Posle „pada“, kada se vaša duša smanjivala i vaše svetio tamnelo, morali smo dušu negde da smestimo dok ne budemo u stanju da joj pomognemo da povrati snagu i vibraciju. Ako mi dozvoljavate da se našalim, vi živite u „skladištu duše“ već oko šest miliona godina. Međutim, ovo je prvi put da smo duši dali zrake protkane posebnim dodatkom kosmičke mudrosti i duhovne razboritosti. Setite se da se spuštanjem duše u fizičko telo pojavila i smrt, i zato je inkarnacija postala privremena nužda, sve dok duše ne ispune svoje prvobitne ugovore kao čuvari Zemlje. U prvo vreme bića su se vraćala u tela u kojima se već nalazila duša. Tada nije bilo unutarnjih zraka, ali su postojala druga duhovna bića koja su vodila duše. U početku su duše imale jasnu svest o Zemlji i svemiru, ali je sa svakom inkarnacijom sećanje na božanski silu bivalo sve maglovitije. Sve se više gubilo ono što vi nazivate vrlinama i religioznim aspektima života. Postojale su, doduše, neke duhovno visoko razvijene civilizacije, ali je većina ljudi odbacila to veliko znanje. Donosimo vam doba prosvetljenja, kad će i poštovanje i uvažavanje Boga opet postati osnova svega. U želji da brzo promenimo ponašanje čovečanstva poklonili smo vam zrak namere. Svetio koje sada usmeravamo da bi podstakli vaše zrake je ujedno i vaš pasoš za povratak kući. Srebrni Zrak, matrica ili posuda svih sedam vama na Zemlji poznatih boja, je u ovom svemiru i na ovoj planeti, prvobitni tvorac vaših unutrašnjih zraka. Srebrni Zrak je tako i tvorac duge i on je učinio ćeli spektar od sedam boja duge vidljiv ljudskom oku, kako bi se čovek s radošću sećao. Ni na jednoj drugoj planeti se ne mogu istovremeno videti svih sedam boja, kao stoje to moguće ovde. Duga ili luk divnih boja uzbuđuje većinu ljudi koji je posmatraju. Nevidljivo postaje vidljivo na trenutak i vaša se duša raduje ugledavši stvarnost, jer, budući duhovno slepi, živite u iluziji. U stvari, boje su uvek prisutne iza vela vaše izgubljene svesti, ali jednog dana ćete ponovo videti kako vas okružuju! Kad duša pogleda kroz prozore očiju i ugleda dugu, ona se seti stvarnosti i svog porekla kao božanske energije. Nije čudo što reagujete na dugu. Ona je to što ste vi: energija, svetlost, boje. Vi ste razigrana kosmička vibracija. Deo tog osnovnog plana ugrađenog u mašinu ljudskog tela, dakle, jeste sposobnost da uoči boje i da sa njima uspostavi odnos. Zahvaljujući toj sposobnosti se, ukoliko ne postoji poremećaj, usklađuju vaša negativna i pozitivna osećanja i održava ravnoteža. Ravnomerno korišćenje svih sedam boja doprinosi miroljubivim osećanjima, dok izostanak ili nečistota neke boje izazivaju negativna osećanja. Vi ste zrak koji zapravo vibrira na frekvenciji boje i zvuka. Vaše oči vide i vaša koža oseća boju. Vibrirajuće boje kosmičke energije na omom knjige Nova učenja za čovečanstvo koje se budi, najavljuju da suštinu života na Zemlji čine boje. Čak iako je to bila nesvesna reakcija, do nje je ipak došlo. Doba Buđenja podstiče i pojačava zrak namere svake duše, to je poziv svakome da se zalaže za mir, U vašim svetim knjigama piše da će se na nebu pojaviti „luk“, kao opomena na ugovor sa Bogom. Ali, ko na to obraća pažnju? Ipak, čak i neki takozvani bezbožnici poštuju dugu i sjaj njenih boja, koje nose poruke neiskazive recima. Njeno zračenje je znak iz davnina i obećanje za sadašnjost i budućnost. Duga je puna čudesa, jer podstiče sećanje i iskustvo boje i zvuka. Ona je dar naših nevidljivih carstava. Energija duge je veoma moćna i nadamo se da će Zemlja konačno spoznati slavu te energije, naročito tokom Doba Buđenja. Ta energija će vam biti potrebna Sudnjeg dana, a tokom Doba Sjaja ćete upoznati svu njenu moć i energiju. Jeste, ja, Srebrni Zrak, iznedrio sam spektar boja. Posedujući sve boje unutar mog srebra, bio sam u stanju da odvojim delove svoje energije, načinivši spektar duge, stvarajući jednu boju za drugom. (Kažem boja, međutim, zvuk i boja idu zajedno). Te boje i zvuke nazivam podzracima. Svaki od njih je energija sa jednom svrhom. Sedam podzraka, sedam svrha. Svaki podzrak koji opažate fizičkim okom ima sopstvenu vrednost, ali ima i dodeljenog Gospodara koji je odgovoran za njegovu moć. To su veliki Gospodari Svetla. Iznedrio sam zrake i Gospodare Svetla na način sličan Tvorčevom stvaranju života. Veliki obojeni podzraci nose, zahvaljujući meni, poseban vid božanskog bića i na taj način učestvuju u oblikovanju mnogih svetova. Podzraci ne stvaraju sami fizičku materiju, mada su neki od Gospodara Svetla stvorili niže oblike života. Gospodari Svetla su stvoreni prvenstveno da bi održavali postojeće tvorevine. Oni su pomagači najuzvišenije vrste i zato imaju određenu titulu kao što je Gospodar Svetla. Gospodari Svetla podržavaju ono što im je dalo u zadatak, da bi omogućili dalje izvršavanje stvaralačkog plana. Kad stvorimo planetu, zvezdu, ili određeno jato zvezda, mi pošaljemo određeni podzrak i njegovog Gospodara u to područje da podržavaju tvorevinu, u skladu sa njenom svrhom određenom planom. Dakle, Gospodar Plavog Zraka, arhanđeo Mihael, bio je koordinator na C-tonu u vreme kada je Zemlja bila spremna da primi prve doborovoljne čuvare. On je izabran zato stoje Plavi Zrak predstavnik naučnog i tehnološkog znanja. Budući da su se dobrovoljci, može se reći, starali o biološkom i ekološkom razvoju, čak se bavili usavršavanjem izvesnih biljnih i životinjskih vrsta, plava boja ih je u tome podsticala. Kasnije ću nešto više govoriti o razvoju C-tona. Ukazao sam da ste duša koja živi u fizičkom telu i ima sistem zraka kao vodiča u ostvarivanju svrhe duše tokom življenja. Dozvolite da to bliže objasnim, počevši od trenutka vaše inkarnacije. Ustvari, vratite se sa mnom u dimenziju u kojoj ste bili pre rođenja. Na toj dimenziji ste znali ko ste, zašto ste morali da dođete na Zemlju i zašto ste se odlučili da baš određeni skup zraka bude vaš sistem duhovnog vođenja. Dok ste boravili u višim dimenzijama, vi ste zajedno sa učiteljima i vodičima, temeljno proučili zapis o vašoj duši, podvrgli ste se na neki način procenjivanju duha. Bilo je poznato da se ciklus dolaska na planetu u ulozi čuvara Zemlje bliži kraju i da će doći do jasnog razgraničavanja onih koji su poštovali Boga i onih koji nisu. Rečeno vam je da morate da odradite svu negativnu karmu. U stvari, bilo je potrebno da postignete ispunjenje i namirite dugove svih pređašnjih iskustava na Zemlji. Staviše, znali ste da morate očuvati čistotu da ne bi bili zahvaćeni negativnim vibracijama same Zemlje, ili shvatanjima onih koji bi mogli da izazovu skretanje sa samoodabranog puta ispunjenja. (Samo je mali broj duša došao oslobođen stare negativne karme i ponudio da pomogne u kritično vreme.) Podsetili smo vas da postoje na milijarde ljudi koji su fizički posmatrano, deca onih „palih“, ili njihovi kasniji potomci, i daje njima konačno odobreno da steknu dušu i pružena mogućnost da postignu ispunjenje zajedno sa prvobitnih 11 miliona duša dobrovoljaca. Postoji, dakle, više milijardi duša koje treba da pomognu Zemlji na putu ka večnoj slavi. Nažalost, mnogi nameravaju, ili su već stupili u vezu sa mračnim silama u zamenu za moć i vlast, a to su oni zaista zli bez obzira na prvobitne osobine duše. Tokom završnog ciklusa, kako vam je rečeno, svim negativnim bićima iz doba Atlantide će se omogućiti da se konačno suoče sa tim neslavnim danima, prvenstveno kao naučnici koji su zloupotrebili energiju nanoseći štetu celoj jednoj ljudskoj civilizaciji, planeti i carstvu životinja, biljaka i minerala. Pre nego što ste sišli na planetu, vama je bilo jasno da morate da ispravite greške, prema kome i zašto. Niko se ne vraća bez spoznaje i duše sposobne da bude veličanstvena i odgovorna. Prema tome, znači da ste imali ozbiljan razlog za dolazak na planetu. Vi ste došli, budući da vam je rečeno da ćete imati vodiče, učitelje i snažan skup zraka sa vodećom bojom namere i nekoliko dodatnih boja koje će podržati izvršenje vašeg zadatka. Boja je izabrana u skladu sa negativnom karmom, ukoliko je postojala, i kao podrška u aktivnostima koje vode ispunjenju. Uz pomoć saveta za ocenjivanje, učinjen je izbor zraka i odobrena mogućnost da se izmire sva prethodna iskustva na Zemlji. Međutim, ulazak u fizički svet sa sećanjem na pojedinosti zemaljskog ciklusa dugog osam miliona godina delovalo bi poražavajuće na vas. Zato je vaše sećanje prekriveno velom. Pripremili ste se za poslednje putovanje zavezanih očiju. Kad je par koji ste prihvatili kao roditelje dobio dete, vaša duša nalik niti ušla je u telo. Ta duša bila je veoma mala kako bi se prilagodila veličini bebe, ali je rasla brzo, šireći se i protežući unutar fizičke prostorije. Duša uglavnom obitava u grudnoj šupljini, mada kod malog broja ljudi može biti smeštena malo niže ili više. Kad napunite 13 ili 14 godina vi se, zavisno od razvoja samosvesti, i spoznaje da ste više od pukog tela, setite posla koji ste došli da obavite. Možda ste nameravali da budete medicinska sestra, lekar ili neka vrsta iscelitelja, advokat ili sudija, učitelj ili savetnik, izumitelj ili inženjer, umetnik, muzičar, poljoprivrednik, pesnik ili pisac, poslovni čovek ili ministar itd. Imali ste predstavu odakle da krenete i nepokolebljivo ste počeli da ostvarujete nameni duše. Nadajmo se, da niste drugima dozvolili da vas ubede u nešto suprotno vašoj spoznaji, kao ni da vas spreče u ostvarivanju cilja. Vaš posao ili unutrašnji nagon, mada samo jedan vid života, otvara put ka važnom poslu. Vaš poziv vas povezuje sa određenim ljudima, mestima i delatnostima od ključnog značaja. Što ste stariji, to se i vrednost vaše duše sve više ispoljava. Upoznati ste sa onim najvažnijim, a to je da od 1986. nadalje na planetu stiže velika duhovna energija koja podstiče vaše zrake, napajajući ih duginim bojama u želji da se spoji sa vama. Važno je shvatiti da se vibracije energije Velikih Zraka na Zemlju spuštaju u vidu kiše a ne u vidu horizontalnog luka. Dakle, tokom Doba Buđenja vi sa njima uspostavljate odnos po vertikali, a budući da vaši zraci zrače jedan metar iznad glave, njih je lako napajati. Ovaj kratki opis duše i njenih zraka smeštenih u telu kao i načina na koji duša pomaže da se dopre do unutrašnjeg znanja ili svesti, trebalo bi da Vas ohrabri. Ključno je to, da vaša duša nema istu svrhu kao druge! Neki ljudi tu činjenicu odbacuju, kao, na primer, neprobuđeni roditelji koji pokušavaju da svoje dete prisile na nešto što zapravo nije cilj njegove duše. Za razliku od toga, dobar drug može da oseti staje potrebno onom drugom, koji je, izgubljen u zbrci materijalnog zaborava, zapostavio misiju svoje duše. Naš glavni predlog svakom čoveku je da se svaki dan povuče u tišinu i oslušne nutrinu, Namera duše je unutar vas, uvek spremna da vas podrži i vodi, ali da li uopšte sa njom razgovarate? Stalno slušamo vas Zemljane kako se žalite Bogu da ne znate šta da radite, a nikad se ne povučete u tišinu da nađete odgovor u sebi. Isus t drugi vas uče: „Ćutite“. I ja sada dajem isti savet. Budite tihi. Nije dovoljno samo da svakodnevno meditirate, već je izuzetno važno da se jednom nedeljno sastajete sa vama sličnim. Vi možete uzajamno da se pomažete, da se starate jedan od drugom i uspostavite saradnju i mir. Razmislite o tome dobro. Neka vas vaša duša vodi koristeći se postojećim zracima spoznaje. Zraci su vaše kormilo, izuzetan dar Srebrnog Zraka u ovom kritičnom trenutku. Često nas pitaju šta se događa sa zrakom posle smrti. Budući da za svaku inkarnaciju odabirate poseban skup zraka koji izražavaju nameru tokom tog života, vi ga se za vreme prelaska zvanom smrti oslobađate. Vi ne koristite u svakom životu iste zrake. Sada je pravi trenutak da bliže objasnim boje zraka. Iako samo ja i Gospodari Svetla koji rade sa mnom zajedno možemo da zapazimo i opišemo zrake, vi možete da osetite njihov uticaj i primetite ili primite njihovu podršku. I pored toga što neki vidoviti ljudi vide svetio koje vi nazivate aura, kako okružuje telo, to ipak nije isto. Vaš osnovni zrak se nalazi unutar fizičkog vozila i zrači metar iznad glave. Aura, međutim, okružuje telo nalik širokom energetskom omotaču. Zato ne brkajte to dvoje! Vi posedujete i zrake i omotač i to su dve različite stvari. Jednog će dana i vama u ljudskim telima biti moguće da ih vidite, a vaši fotografi, naučnici, lekari i drugi će možda pronaći način da fizički prikažu to zračenje. Dok do toga ne dođe ja ću vas uputiti u boje. Ali, bez obzira na sve, vi morate da počnete da se okrećete svojoj svesti i nameri svoje duše uvek kad ste u nedoumici. Vi možete jasno da spoznate nameru duše, bez obzira da li vidite zrake ili ne. Ponavljam: meditirajte, povucite se u tišinu, oslušnite unutar vas samih. Svaki ozbiljan, dobronameran čovek, može duhovno da napreduje voljom i disciplinom. Ne zaboravite da je Oton jedina medu stvorenim planetarna gde se svih sedam boja duginog spektra mogu videti istovremeno. U stvari, na većini planeta postoji samo jedna ili dve boje, dok prisutnost više boja nama otežava posao. To uživanje za oči i iskustvo čudesnog jeste moj dar. Iskoristite ga u potamnelom svetu, u kome živite u slepom zaboravu ravnom anihilaciji duha. Boje postoje da bi vam omogućile izbor, te poštujte boju u raznolikosti predivnih sadržaja. Ne koriste svi nivoi ili dimenzije iste boje. Boje koje se na Zemlji vide kao crvena i narandžasta nisu potrebne na četvrtom nivou. Dok je vama za ispunjenje neophodan podstrek i živahnost crvene i duhovna vizija narandžasta boje da bi se povezali sa područjima viših vibracija, one izvan treće dimenzije nisu potrebne. Ako ste pažljivo posmatrali umetničke predmete, onda znate da se boje razlikuju po svojoj jačini i osobinama. Znate da se dodavanjem tamnijih tonova mogu dobiti različite nijanse, zatamnjenja itd. Isto važi i kad se dodaje bela ili neka svetla boja. Mi u strukturi vašeg zraka koristimo energiju boje u što čistijem obliku, da bi sprečili da zrak počne da bledi i menja se. Međutim, unutar zelene boje postoje mnogi tonovi zelene. Jednom odabran, vaš ton se više ne menja. Međutim, ukoliko negativnim mislima i nasiljem pothranjujete samodestruktivnost, vaša prvobitna duša i sjaj zraka mogu izgubiti čistoću ili se izopačiti. Suprotno tome, ako meditirate, molite se, razmišljate i razgovarate sa dušom, drugim meditantima, vodičima i učiteljima, svetio će se pojačati i postati blistavije, ipak, nikad nećete moći da promenite boju, kao na primer, umesto plave da dobijete žutu. Samo mali broj ljudi poseduje gotovo beli zrak čistote i oni deluju kao da imaju oreol iznad glave. Ti mudraci, sveci, avatari, majstori itd. su obično posvetili život unutrašnjem pročišćavanju, a zatim se utvrdili u tom beljem, sjajnijem vidu svojstva. Ima i onih koji su došli sa srebrnim ili zlatnim zrakom, koji zrače prirodnim čistim sjajem.

Da li vas zanima da saznate više o značenju boja duginog spektra? O strukturi vašeg zraka?

BOJE ZRAKA

CRVENA

U celom spektru ne postoji boja koja do te mere oživljava i koja je tako delotvorna kao crvena. To je boja koja primorava na delanje i ljudi koji je poseduju su krepki i puni života. Taj „nagon da se stvari obave“ za svoj zrak namere često biraju ljudi koji su u prethodnom životu bili stidljivi, neodlučni, lenji, strašljivi, ili izbegavali da ispune obaveze prema božanskim silama i planeti. Kao što sistem cirkulacije u ljudskom telu omogućava životvorni krvotok, tako i crveni zrak napaja svezom energijom i obezbeđuje postojanost ličnosti. Ljudi sa crvenim zrakom obično ne izmiču pred velikim izazovom, rade sa oduševljenjem i ne iscrpljuju se lako, za razliku od drugih koji su prinuđeni da se odmore ili odustanu. Oni su izvanredni radnici. Crvena kao jedini ili, u odnosu na boje okolnih zraka, glavni nosilac namere duše, utiče da unutrašnja energija stalno podstiče na izvršavanje odabranog zadatka. Ova ličnost ogromne energije će obaviti posao, mada to neće uvek biti propraćeno nežnošću, strpljenjem i saosećanjem. Ako duše crvenom zraku dodaju beli ili srebrni zrak i odluče da u život udu sa ružičastim ili zrakom ljubavi, oni će predstavljati ekstrakt ljubavi u ljudskom telu. Ukoliko ne postanu slabići ili pustinjaci, oni već samim svojim prisustvom predstavljaju doprinos. Njihov doprinos sastoji se u samom prisustvu. Osobama sa ružičastim zrakom veoma je stalo da služe drugima. Njihova energija je miroljubiva i korisna u skoro svim okolnostima, a njihovi motivi su retko kad samoživi. Oni ulažu mnogo vremena i energije u to čega su se latili, budući da deo boje njihovog zraka još uvek sadrži podsticaj i živahnost crvenog. Osobe koje mogu da obave posao uz prijatan optimizam, pravi su blagoslov za planetu, budući da su izvori osećajne ljubavi neophodne za mir i dopuna osobama sa plavim zrakom. Ružičasta boja čini svoje vlasnike izuzetno osetljivim, te se oni često mogu osetiti odbačenim. Te osobe takode moraju da nauče da očuvaju samostalnost u međuljudskim odnosima. Za neke duše izbor ružičaste boje znači mogućnost uspostavljanja ravnoteže u duši, kojom je dugo vladao razum i izostajala briga za druge. Oni bez negativne karme često biraju ružičasti zrak da bi pomogli planeti u rešavanju njenih mnogobrojnih problema.

NARANDŽASTA

Narandžasta je boja nevidljivih carstava. Ona u čoveku budi interesovanje i omogućava da se bavi poslovima duhovne prirode, pre svega, zahvaljujući tome što je narandžasta vezana za osnovne, božanske i anđeoske predele. To su ta nevidljiva bića koja učestvuju u zaštiti i vođenju same planete i biljnog carstva. Suprotno vladajućem uverenju, istina je da postoje nevidljivi, pomagači raznih veličina i tipova koji prate i vode carstva koja se razlikuju od ljudskog. Vidoviti ljudi su ponekad u stanju da vide te očaravajuće oblike života koje zovete vilama i anđelima. Ova anđeoska bića su neophodna nakon što su prvobitni ljudi čuvari izgubili svest i sposobnost ili zanimanje za očuvanje života biljaka ili prilika na samoj Zemlji. Nevidljiva bića čine ogromnu ekipu dovedenu na Zemlju da zameni prvobitne čuvare i oni se još uvek staraju o planeti. Narandžasta boja je veoma retka kao glavni, pa čak, i kao dodatni zrak, Osobe sa narandžastom bojom imaju jasan uvid u pravu stvarnost života i predstavljaju veoma osetljive mostove ka duhovnim silama.

ŽUTA

Kad su duše „pale“ sa viših svetlosnih vibracija, stvorene su životinje da čoveku prave društvo. Tužno je što sa mnogi ljudi tokom svojih bezbrojnih iskustava na Zemlji zlostavljali životinje. U načelu, ubijanje životinja da bi se obezbedila hrana nije razlog za karmičko iskupljivanje. Međutim, negativnu karmu stvara stalno fizičko zlostavljanje životinja, ili opčinjenost lovca trofejima, i to je ono što kasnije plaši dušu kad se izvan tela suoči sa iskustvima stečenim tokom života. Na ubijanje životinja nasumce, zbog hrane, gleda se drugačije nego na ubijanje najplemenitijih primeraka životinja iz oholosti. Drugačije se gleda i na one koji pretuku konja na smrt i slično. Domaće životinje su mnogo bespomoćnije od nekih životinja džungle, a redovno se muče ili zlostavljaju, čak i danas. Vaše tehnološke laboratorije skupljaju i na kraju ubijaju različite vrste malih stvorenja od miševa, do zamorčića i kunića koristeći ih u eksperimentima „za dobrobit čoveka“. Sada, kad vlada uverenje daje ljudski život vredniji od života ovih malih stvorenja, obratite pažnju na ono što vam govorim, Cela planeta predstavlja isprepletani lanac života koji je prinuđen na saradnju. Ravnodušno ubijanje životinja nameće ozbiljno pitanje o saosećajnosti duša. Ako već morate da ubijate bespomoćno stvorenje koje ne ugrožava vaš život, onda bar poštujte njegov život upućujući mu ljubav i poštovanje. Ako tako budete radili, izbećićete mnoge duševne patnje do kojih će doći kasnije. Opominjem vas, posed ne znači dozvola za zlostavljanje oblika života ili ubijanje bez razloga i saosećanja. Osobe koje gaje duboku naklonost prema domaćim životinjama ili pticama i to dokazuju brigom i posvećivanjem pažnje, posebno ako u tome preteraju, drugi smatraju „čudacima“. Ne može se poreći činjenica da neki ljudi ispoljavaju svoja osećanja do smešnih granica, međutim, osećanje ljubavi često ljudsko biće podstiče da se stara za mala i bespomoćna stvorenja. Budući da životinje, pa i ptice, nemaju sposobnost govora, mada ispuštaju razumljive zvuke, one nisu u stanju da izraze razumljivu poruku. Oni postoje da bi, dakle, pružale ljubav ne tražeći protivuslugu, oni su nemi izraz ljubavi. Ljudi se mogu međusobno osuđivati ili ne trpeti iz različitih emotivnih razloga, međutim, domaće životinje su na izvanredno dobrom glasu zahvaljujući revnosnoj odanosti. Neki su ljudi dužni da se staraju o onim manje sposobnim i uče ih da ljubav može biti uzajamna, a upravo je zamisao žutog zraka da ljudskoj duši omogući da iskusi i polaže pravo na istinu. Osobe sa žutim zrakom često možete zateći kako pos-matraju i proučavaju životinje, štiteći ih, i preduzimajući zakonske mere za njihovu zaštitu, ako je to neophodno. Te osobe poštuju duše životinja i uvažavaju osobeni izraz svakog oblika života. Otvorite srce da bi razumeli da je pravo značenje reći posed u stvari čuvar.

ZELENA

Mada je Zemlja prvobitno bila svetio plava, tokom eona ta nijansa se pretopila u zelenu, što je i osnovna boja rastinja na vašoj planeti. Zeleno drveće, trava, žbunje, biljke, obilje cveća, svojom lepotom nepogrešivo ukazuju da je reč o C-tonu. Međutim, zeleno znači više no biljni svet, zeleno je boja same Majke Zemlje. Zeleno predstavlja krajnje poštovanje i staranje o planeti i svekolikom životu na njoj. Ona označava najveće moguće poštovanje koje duša ispoljava. Ljudi zelenog zraka pokušavaju da briga postane navika, kako bi se izbeglo dalje zagađivanje i popravila šteta naneta planeti. Posebno su skloni negovanju života i izuzetno potrebni u vašem veku, kad se uništavaju tolika prostranstva, seče drveće i desetkuje zelenilo. Duše koje su došle sa zelenim zrakom često su baštovani, ili se bave planiranjem zelenih površina ili ulepšavanjem planete. Oni se takođe zanimaju za ekologiju i održavanje. Ima i onih koji su okrenuti fizičkom i duhovnom isceljivanju ljudi i životinja. Mnogi medu zdravstvenim radnicima, naročito oni koji se bave holističkim lečenjem i koriste bilje i metode prirodnog lečenja – kao što su boja i energija – su ljudi sa zelenim zrakom. Mnoga bića sa zelenim zrakom su došla kao slobodne, karmički neobavezne duše koje gaje duboka osećanja ljubavi prema Zemlji, ili su u prošlosti na planeti izazvali ozbiljne probleme – posebno u doba Atlantide. Dakle, neki su se obreli ovde da bi otplatili dugove, dok su drugi došli dobrovoljno da spreče neke postupke, neodgovorno ponašanje i razaranje. Posed znači biti odgovoran, to je dar zelenog zraka.

PLAVA

Plavi zrak namere duše na planeti Zemlji u ovo vreme predstavlja razvijenu moć rasuđivanja, tehnološko i naučno obrazovanje, moć razuma da shvati, bilo da osoba radi u nekoj laboratoriji ili ne. Čak i kad se duša sa plavim zrakom bavi drugim poslovima, logika je ta koja će mu pomoći u rešavanju problema. Osobe sa plavim zrakom se često smatraju bezosećajnim, lišenim saosećajnosti i osećanja ljubavi. I pored toga, duša sa plavim zrakom ume da se stara o drugom. Kao osobe do krajnjih granica koriste mogućnosti analitičkog ispitivanja da bi došle do pozitivnog rešenja, izuzetno su potrebne današnjem svetu, pritešnjenom ozbiljnim problemima koje istinska nauka može da reši. Duše sa plavim zrakom namere moraju biti svesne da njihovo znanje i moći moraju odisati poštovanjem Boga i kosmičkih zakona. Kosmička načela se ne smeju zloupotrebiti iz bilo kog razloga. Zabranjeno je služiti se svojim intelektualnim sposobnostima u svrhu proizvodnje oružja i razarajuće opreme. Na Atlantidi su mnoga bića razvijenog intelekta proizvela strašno oružje da bi uvećala ličnu moć i slavu. Oni su sad u velikom broju na Zemlji, da kao paralelno iskustvo ponove proživljeni period na Atlantidi, ali ovog puta podržavajući napredak društva, a ne na njegovu štetu. I pored toga, neki naučnici i intelektualci su ponovo ispoljili destruktivnost stvaranjem hidrogenskog i nuklearnog oružja i oruđa. Zato društvo sa svoje strane mora da spreči svako dalje ludilo i intelektualnu oholost. Plavom zraku najupornijih duša Atlantiđana, koje su molile za milost i kojima je odobrena poslednja prilika da služe božanskim silama, pridodala je crta duhovne razboritosti i kosmičke mudrosti, pre nego su započeli ovaj život. Međutim, svaka duša stiče slobodnu volju čim ude u telo. Budući da pravu nauku čini otkrivanje i primena svemirskih zakona i načela, da bi se unapredio svekoliki život, plavi zrak na planeti snosi posebnu odgovornost. Bez obzira za koju se delatnost tokom ovog života odluči, biće sa plavim zrakom treba da koristi kosmičku energiju u miroljubive, konstruktivne svrhe. Zloupotreba energije u negativne, ratničke svrhe, usloviće brzu naplatu karmičkog duga. Pomoć plavog zraka naročito je potrebna u očuvanju, zaštiti i poboljšanju atmosfere, vode, svekolikog života u vodama, kao i neutralizaciji otrovnih otpada. Kad razum dostigne svoj najveći domet, on vodi život ka Tvorcu ili duhovnom obliku. Kad duša sa plavim zrakom služi u tom smislu, tada na najlepši način ispunjava svoju nameru.

INDIGO

Mada se ova boja shvata kao posebna, ona je sada deo plavog zraka sve dok veliki majstor ne uputi Zemljane u njeno pravo značenje. Ljubičasto-plava, ili marinsko plava boja ponoći, boja je kosmičkog prostora stvorenog od Boga, tako da je mi ne izdvajamo kao poseban zrak. Mali broj ljudi ima dušu sa zrakom marinsko plave boje, a to su oni predodređeni da u ovom životu uspostave odnose sa drugim galaksijama i zvezdama. Oni mogu postati vezna karika između svemirskih bića i vaše ljudske porodice. Od njih se jedino očekuje da budu utemeljeni u duhu i odani Tvorcu, pre nego se upuste u udruživanje sa drugim oblicima života u sopstvenom sunčevom sistemu, galaksiji, ili svemiru. Mnoge od ovih duša se bave proučavanjem zvezda, zato što to u njihovim dušama budi osećaj ponovnog povezivanja sa drugim mestima na kojima postoje oblici života i život.

LJUBIČASTA ILI PURPURNA

Tokom Doba Buđenja na vašoj planeti, ovaj zrak je bio naimenovan za predstavnika ili ambasadora duhovnog mira. Osnovna namera duše sa tim zrakom predstavlja harmoničnu ličnost, saradnju medu zajednicama i odbacivanje oružja. Ovaj zrak upućuje na razumevanje i harmoničan način življenja kao iskrene životne obaveze. Duhovno zajedništvo se temelji na ljubavi i staranju, zato se osećanjem jedinstva i podstiče mir, pravi mir. Duše koje su došle sa purpurnim zrakom mira, ovde su da bi uskladile (unutrašnji) mir pojedinca sa (spoljnim) mirom sveta. To se može odnositi na sopstveni dom, organizacije i institucije, kao i na narode, međunarodni plan, u domenima, dakle, gde je miroljubiva saradnja postala sve neophodnija. Neke od duša sa tim zrakom došle su bez kazne, u želji da doprinesu preko neophodnim promenama na planeti. Druge, pak, kao što možda naslućujete, su došle da odrade dug stečen ranijim gnusnim, nasilnim ponašanjem i doprinesu da život na Zemlji dostigne viši nivo mira.

DRUGI ZRACI

Smeđa, kombinacija crvene i purpurne boje, ukoliko je prisutna kao tanka nit u sklopu zraka duše, u ovom trenutku ukazuje na zbrku ili neodlučnost. Uglavnom slaba ili bleda, smeđa je jedina boja koja može da se promeni ili odstrani. Vrlo brzo, međutim, smeđa će dobiti na značaju i konačno će se koristiti kao zrak za sticanje potpune svesti o unutrašnjosti planete. Kao boja obe vibracije, ona će biti u stanju da ostvari nameru. Rentgen zraci, koji postaju vidljivi tek izvan prividne stvarnosti ili života, prodiru unutar drugih dimenzija ili uspostavljaju odnos sa materijom. Infracrvena ima slične osobine i omogućava otkrivanje životne energije u materiji. Ultraljubičasta takođe pripada nevidljivom spektru. Svi ovi takozvani nevidljivi zraci postoje da bi vam otkrili pravu stvarnost. Često vam se govorilo daje život na Zemlji iluzija, a da je ono nevidljivo nepatvorena stvarnost. Mi umesto iluzija radije koristimo termin „sve je postojanje“, zato što je čak i iluzija postojanje na nižem nivou vibracija. Ne postoji beli zrak kao takav sam za sebe, ali postoji belo svetio. Mnogi od vas poistovećuju belo svetio sa energijom božanske sile, a mi je zovemo životna energija ili životna sila. To je gotovo bezbojna energija koja sadrži pozitivne i negativne elektrone, koji vibriraju brzinom određenom jedinstvenim osobinama pojedinačnih fizičkih objekata. U nekim svojim vidovima ona sliči praznom listu hartije – mogućnosti da se stvori bilo šta. Ona je takođe sposobna da upije energiju božanske sile bez posredstva zraka drugih boja.

Primetili ste da može doći do preklapanja ili mešanja boja u zraku, kao što je plavozelena.

Boja zraka može, takođe, biti razvodnjena ili intenzivnija u zavisnosti od dodavanja ili spajanja boja i svetla sa kojima je u bliskoj vezi. To je obično slučaj sa bojama kao što su srebrna, zlatna ili belo svetio. Dodavanjem se menja i značenje prvobitnog zraka, recimo crvenog u ružičasti, ili crvenog u ljubičasti. Crveno označava izričitu žustrinu ili podstrek ljudske energije, dok ružičasto otelovljuje podsticaj ublažen staranjem za druga ljudska bića. Plavo označava sklonost tehničke i naučne prirode, međutim, ublaženo srebrnim ili belim predstavlja kosmičku razboritost i duhovnu mudrost.

Jačina ili zasićenost boja zraka uvek je povezana sa jačinom vibracija ili sklonostima duše.

Za kraj sam ostavio zlatni i srebrni zrak duše, budući da su retki na vašoj planeti, ali imaju presudan uticaj tokom Doba Buđenja. Oko 4.000 duša sa srebrnim zrakom namere nalaze se negde u zapadnom delu SAD i još uvek nisu probuđene. Potrebno je da se odmah odazovu i preuzmu odgovornost duše za očuvanje svekolikog života i mira na Zemlji. Osobe sa srebrnim zrakom su, prirodno, svesni kosmičkih sila i bića izvan vaše planete. Oni su u stanju da objasne daje život više nego ono vidljivo, kao i da razjasne zastoje potrebno zaštititi kako kosmičku tako i stvaralačku energiju. Snažne duše sa zlatnim zrakom namere su došle kao izrazi božanske volje i moći i obično se bave upućivanjem ljudi u razloge nužnosti primene svemirskih zakona i načela u svim stvarima. Oni razumeju osnove svemirske saradnje i odnose medu svekolikim životom. Duše zlatnog zraka predvode i vode posrnulo čovečanstvo ka opštem dobru. One poštuju načelo kosmičke odgovornosti i uvažavaju Tvorca koji je stvorio svekoliki život, a koji sada poziva čovečanstvo da izgradi zajednicu u kojoj će mir postati stvarnost.

Ima li nekih pitanja koja bi želeli da postavite u vezi sa ovim?

PITANJA VIRDŽINIJE ESEN UPUĆENA SREBRNOM ZRAKU

(En Valentajn u transu)

V. Možeš li početi od samog početka? Kako stičemo naše zrake u sadašnjem Dobu Buđenja?

S.Z. Zrak dolazi sa dušom i nalik je tankoj energetskoj niti, skoro nevidljiv. Duša ulazi zajedno sa zrakom u telo.

V. Kada se aktivira zrak namere duše?

S.Z, Kad beba dođe na ovaj svet. Vidite, on je dodeljen energiji života dok je još u materici.

V. To nije srebrna vrpca.

S .Z. Ne. Kad se na vašoj planeti dete rodi, „nit“ počinje da raste i da se širi. Kako dete fizički raste, tako se i zrak odmotava ili uvećava ili stiče zrelost istovremeno sa bićem. Kad osoba odraste, zrak počinje da isijava iz glave i povezuje se sa nevidljivim energijama izvan fizičkog tela. Gust, zbijen zrak se razvije do svoje pune veličine kad osoba otprilike napuni 28 godina i divno ga je posmatrati. Kad posmatram vaše telo, zraci mi govore o vašoj suštini i ja mogu da pročitam vaše duše. Ljudi postaju uglavnom svesni namere svoje duše negde oko četrnaeste godine, bez obzira da li se njihova ličnost time rukovodi ili ne.

V. Koristio si pojam „skladište duše“. Možeš li, molim te, to da objasniš?

S.Z. Grubo rečeno, pre šest miliona godina, sa ulaskom duše u fizičko telo javila se i smrt, a inkarnacija postala privremena nužnost, sve dok duše ne budu u stanju da ispune svoje prvobitne ugovore. U prvoj inkarnaciji zrak namere i duša nisu bili povezani. Biće se jednostavno vratilo u svoje telo u kome je bila duša. Te ljude su, naravno, vodila druga duhovna bića, jer nisu postojali unutrašnji zraci. Duša je, da se tako izrazim, bila u skladištu. Zrak namere vam je dat na dar da bi vas izveo iz skladišta duše ubrzavajući promenu u ponašanju čovečanstva i evolutivnom procesu planete. Mi tražimo od svake duše da hitno ispuni svoju obavezu kao čuvara Zemlje, da postigne ispunjenje i potom se vrati svom prvobitnom domu, ode na neki drugi posed ili mesto, ili odluči da ostane na Zemlji u višem stanju svesti.

V. Da li na kraju imaš još nešto da dodaš o zracima koje ljudi poseduju?

S. Z. Teško nam je da objasnimo nešto što niste videli, te moje reci nemaju dovoljno jak uticaj. Ipak, pokušajte da zamislite da vidite svoju dušu unutar grudnog koša i njen zrak namere koji prolazi kroz vrh lobanje. Sada vizualizujte dugine boje kako grle vašu planetu, zasipajući bojama i zračenjem i najskrivenije dubine vašeg bića. Vaša duša dobija ubrzanu transfuziju boja koje vibriraju, podstičući vaše buđenje iz duhovnog zaborava i iluzije. Ako ste ikada prilikom zalivanja bašte posmatrali veličanstveni ružin grm kako žedno pije da bi se okrepio, možda možete da zamislite našu radost sa kojom vam dajemo duhovnu hranu, da bi život duše mogao da se razvija, sazri i cveta. Vi ste čuvari zemaljske bašte, samo što ste uspavani. Možemo li računati sa vašom čvrstom rešenošću da se probudite i preuzmete odgovornost kako bi planeta konačno ušla u svoje Doba Sjaja? To je u stvari vaš prvobitni ugovor sklopljen pre nekih 8 miliona godina (ili posle toga, ako ste mlada duša). Udružimo se na zadatku odavno prekoračenog roka i donesimo mir na Zemlju. Bez obzira kad je vaša duša stvorena, molim vas, pridružite se božanskom planu. Svi su dobrodošli, svi su potrebni.

Šaljem vam zračeće boje nebesa da vas bodre i hrabre na putu kroz mrak ka plamtećem svetlu pobede. O čuvari, o čuvari, o čuvari… vaši tvorci vas stalno zovu.

Došlo je vreme da ostvarite svoj cilj.

KOSMIČKO OTKROVENJE – Poglavlje VI –

VI I VAŠA PLANETA

Sve što živi je međusobno povezano. Vi, sama planeta i sve što živi čini jedno isprepleteno tkanje, zamišljeno da živi u slozi i skladu. Vi ne možete promeniti plan, ali ga možete razumeti, podržavati i brinuti se o njegovim mnogobrojnim aspektima, te spoznati taj nivo postojanja. To je poduhvat u kome vam pomažemo u ovom kritičnom trenutku. Ne možete se razrešiti svog zadatka kao čuvara na planeti. Današnji položaj čovečanstva u duhovnoj evoluciji nalikuje prolećnom danu. Vibriranje naše energije topi sneg vašeg sna, greje i daje zamah vašem ličnom radu. Rodice se svest da je proleće stiglo u dušu svakog pojedinca. Slično Suncu koje greje vazduh i podržava rast drveća, naši zraci podstiču vašu suštinu. Došlo je doba vašeg rasta. Doba duhovne promene dolazi nošeno žestinom životne snage svoje prave prirode, obnavljajući brda, polja, pašnjake… i vas1. Postali ste svesni mogućnosti rasta sopstvene svesti o životu, koja se takođe razvija, a koja je uvek postojala.
Vazduh i vlaga su neophodni činioci fizičkog života na Zemlji. Svim živim stvorovima je potrebna voda. Tečnost u vašem telu zasnovana je na vodi, isto kao što je voda tečnost neophodna zemlji. Međutim, život je isto tako svetlost, boja i zvuk. Duhovni život je drugi vid koji postoji, kako u vama tako i u prirodi. Vaša planeta je planeta boja. Vi vibrirate sa bojom i ka boji. Dok posmatrate cveće, drveće, životinje, ptice i životu moru, obratite pažnju na njihove boje i osobenost njihovog oblika. Svaki stvoreni primerak je nalik vešto naštimovanom instrumentu, da bi vas razgalio, iscelio i podsetio na duhovni vid života. Nikad ne sumnjajte da postoji nešto što prevazilazi sve stvari, nešto izvan fizičkog domena. To je duhovna suština Boga Svevišnjeg, koja je vidljiva u svemu stvorenom. Tokom Doba Buđenja, zahvaljujući nama se razvija znanje o tome kako boja može emocionalno i fizički da isceli. Otkrivanje značaja boja povezanih sa vašim zrakom, podstaćiće vaše blagostanje i oplemeniti želje i osećanja. Za vas je od ključnog značaja da shvatite da je vaša planeta zelena i da joj je neophodna voda. Nećete valjda da postanete drugi Mars! Svekolikom životu na vašoj planeti je potrebna voda. Njegov razvoj počinje iznošenjem zelene srži u zelenu stabljiku i/ili mahunu iznad površine. Biljno carstvo, stvoreno da hrani životinje i ljude i koje vam tako lepo služi u te svrhe, jeste zeleno. Ako se zelenilu zahvalite na dobroti i blagosiljate ga, krug se zatvara ne opterećujući vas karmom što ste ga uništili. Sve stoje na ovoj planeti komplikovane strukture, korisno, očaravajuće i lepo, postoji da bi vam donelo radost ili doprinelo vašoj fizičkoj, emocionalnoj i duhovnoj dobrobiti. Voda, vazduh, drvo, cvet, kamen, tlo, životinja, kit, pas ljubimac, konj koga volite – sve je ovde iz određenog razloga. Ništa nije slučajno. Morate poštovati ono stoje život stvorio, bez obzira što nema dušu kao što je ima čovek ili životinja. Iako je vaše telo čudesna tvorevina, vi niste konačni rezultat života ovde. Čovekova ličnost je još uvek nesavršena. Radite na sebi kao delu životnog procesa planete, i ostanite pomalo ponizni. Pored fizičke privlačnosti i namere, svako stvorenje obuhvaćeno našim planom ima i viši cilj, koji je većina vas zaboravila ili zanemarila.
Na primer, da bi se očuvao svekoliki život, vi i biljke živite u odnosu simbioze, razmenjujući kiseonik i ugljen-dioksid i taj lanac se ne srne prekidati. Ipak, smog ubija drveće i ono ne može da daje vama neophodan kiseonik. Negde se drveće seče i ne vodi računa o pošumljavanju, a tako stalno opada broj stabala. Šta će biti sa vašim svetom, ukoliko se ne preduzmu koraci ka očuvanju šuma i ne spreči zagađivanje vazduha? Iz svemira posmatrano, najuočljiviji aspekt vaše planete je, verovatno, blistajuće plavetnilo voda i krov od belih oblaka. Vi još uvek imate više površinskih voda od bilo kog drugog mesta u vašem sunčevom sistemu, ipak, više nije svaka voda za piće, jer su čiste vode zagađene isto kao i atmosfera. Vazduh koji dišete je zatrovan. Zavisnost od vode i vazduha na planeti deo su međuzavisne celine, koja, ako se naruši, može da izbaci iz ravnoteže ceo lanac života na Zemlji, a oštećenja mogu prevazići vaše moći da popravite nanetu štetu. Morate očuvati te ključne elemente da bi opstali. Ne samo što je zatrovana čista pijaca voda, već se sada čak i okeani pune ogromnim količinama toksičnog materijala, posebno radioaktivnim, nuklearnim, pa čak i .hidrogenskim otpadom. To je ludilo. Ljudi ne shvataju našu zabrinutost, zato što beskrajni okeani deluju neranjivo, no uprkos tome malo je toga što se u njih može baciti. Vaše vlade skladište najgore stvari ili pod zemljom ili u okeanima, dok vi, stanovnici C-tona očigledno ne shvatate opasnost. Hajde zajedno da pogledamo koja živa bića žive u područjima koja nazivate more ili okean. Nabrojaćete, možda „ribe“, „kitove“, „delfine“, „vidre“, „tuljane“ itd. Svi oni zaslužuju čisto, bezbedno mesto za život, zar ne? Shvatite takođe i značaj kitova i delfina za ljudsku vrstu. Kao prvo, oni pripadaju porodici sisara. Drugo, oni su izvor informacija o tome šta se zbiva u unutrašnjosti vaše planete, ozbiljno oštećenoj hidrogenskim i nuklearnim podzemnim eksplozijama koje vaše vlade izvode. Velika stvorenja kao što su kitovi, prijateljski nastrojeni delfini i morsko prase, zahvaljujući svojim sposobnostima da ultrazvukom prate aktivnost geoloških ploča, dolaze do informacija o mogućem pomeranju tla. Shvatite da se ovi „prijatelji“ moraju zaštiti zato što su živa bića, a takođe i zato što naše osoblje u vasioni prati njihove izveštaje, koji su im potrebni. Mi se oslanjamo na njihove izveštaje zato što vaše podmornice nisu u stanju da pokriju dno svih mora i obave izvidnički posao, ili vi ljudi ne želite da sarađujete na toni zadatku. Tužno je što su ljudi veoma malo upoznati sa okeanima i njihovim pravim smislom. Ustvari, budući da ste vrlo slabo upoznati sa strukturom planete, mi smo došli da to ispravimo i omogućimo da što brže preuzmete odgovornost sa očuvanje svekolikog života na Zemlji.
Drveće u kome uživate je tu u određene svrhe. Četinari koji ostaju zeleni bez obzira na godišnje doba, ostaju takvi da bi lečili planetu i hvatali negativne vibracije i neutralisali sve one bučne, ljutite reci koje izgovorite. Četinari usklađuju energiju. Svako drvo delimično upija zvuk i negativnosti, međutim, zimzeleno drvo je u prvom redu drvo koje isceljuje planetu koja je i sama živo biće. Kako energija ne teče pravo, već krivuda, zimzeleno drvo ćete naći širom planete, ukoliko ga niste uništili. Veličanstvenoj, visokoj i dostojanstvenoj sekvoji i kedru prošaranom crvenkastim tonovima, povereno je da leče područje srca i pluća kod ljudi i životinja. Razlika između sekvoje i kedra je u dometu snopa isceliteljske energije koje drvo ispušta. Energija kedra se raspršuje, dok je snop sekvoje prav. Zato se u šumama sekvoje i kedra, budući da se usklađujete sa njihovim vibracijama, osećate izlečenim i spokojnim. Vas opčinjava njihova veličanstvenost, ali vas istovremeno i leči. Ako želite da ojačate srce i pluća, idite u šumu i boravite medu drvećem. Svojom isceliteljskom energijom to drvo će darivati spokoj, ako u njegovoj blizini provedete od 15 minuta do dva sata u stanju meditacije ili otvorenosti. Mada drvo zadržava isceliteljske osobine još oko dve godine pošto je posečeno, njegove su vibracije tada znatno slabije.
Hrastu je dodeljeno da leci kičmu i jača leđne mišiće. Ako hoćete da lečite leda, preporučujemo vam da sednete leđima naslonjeni na živi hrast. Osetićete njegovu životvornost i snagu, zato što on istovremeno skuplja energiju i iz zemlje i iz vazduha. Šireći svoje moćne grane ka nebu, hrast ukazuje na vaš položaj sa korenima na planeti uz istovremeno stremljenje ka nebesima. Tikovina podržava lečenje poremećenosti uma, glavobolje i svega što je s tim u vezi, dok je madronjo (četinar koji raste isključivo u zapadnim delovima Severne Amerike – prim. prev.) podesan za lečenje vratnog dela. Dovoljno je da se približite stablu četinara na 20 do 30 cm i ostanete u njegovoj blizini određeni period. Drvo eukaliptusa je posvećeno plućima, bronhijama, sinusima i nosnim šupljinama – svemu vezano za disajni aparat. Uzdižući se visoko ka nebu, eukaliptus vas podseća da stojite uspravno, dišete snažno i držite glavu gore da bi bili svesni vazduha i svetla.
Pored drveća mi smo širom galaksija ovog svemira odabrali i niz biljaka koje smo znalački prilagodili uslovima planete. U tom procesu su pomagali zraci prvih duša koje su došle kao čuvari. Biljka koju vi zovete aloja, na primer, poznata je u zvezdanim područjima kao aum. Ona je stigla na Veneru i Saturn iz zapadnih područja vašeg svemira. Svugde gde se za nju zna, njene isceliteljske moći se koriste za lečenje, kako unutrašnjih organa, tako i spoljnog omotača postojećeg oblika života. Aloja ima moć podmlađivanja i omogućava ljudskom telu da očuva vitalnost ćelija. Svaka biljka doneta je na planetu da bi podržavala život, pružajući vam hranu i lekove, ali i da učvrsti tlo da ga vetar ne raznosi. Imali smo nameru da ćelu planetu pretvorimo u vrt. Da, shvatam da vam je teško da u to poverujete, budući da postoje velika pustinjska prostranstva, međutim, čak i vaša pisana istorija kazuje da su mnoga od tih mesta nekad bila zelena. Neki predeli, posebno oni vama poznati u Africi, znatno su izmenjeni davnašnjim ratovima. Hiljadama godina šume su se sekle i biljke uništavale, a ničim nadomeštane što bi čuvalo vlagu. Tako se tlo pod vrelinom sunca sušilo. Međutim, ove se pustinje mogu dovođenjem vode ponovo oživeti i mi nameravamo da vas tokom narednih 22 do 25 godina uputimo u novu tehnologiju koja će omogućiti uspešno obavljanje posla. Tim poduhvatom podržaće se proces uspostavljanja sklada na celoj planeti, pustinje će ponovo procvetati, a stanovništvo će se pokrenuti i nastaniti ćelu planetu. Ljudi se neće više okupljati samo u velikim gradovima. Ponovo ćete uživati u krajoliku i biti u skladu sa njim. Svako može imati sopstveni životni prostor, čak i ako radi sa sabraćom ljudima ili oseća bliskosti prema Zemlji. Konačno će ćela planeta biti naseljena. U tom periodu samo polovi neće biti u potpunosti prilagođeni uslovima života. Oni su tačke pritiska koje održavaju zbijenost fizičkih kora ili geoloških ploča, da bi se izjednačili pritisci koji se javljaju u utrobi Zemlje. Okeani imaju različita zaduženja, ali im je prvenstveni zadatak da potpomognu ciklus kretanja vode dajući vazduhu vlage. Vlaga koja se penje u atmosferu, spušta se u vidu kiše i zaliva biljke i obezbeđuje vodu za piće neophodnu za život. Već smo razgovarali o okeanskoj ekipi zaduženoj za opstanak, koju čine, kako ih vi zovete, delfini, kitovi i morsko prase. Oni predstavljaju sistem za komunikaciju koji nas izveštava o pretećim fizičkim opasnostima koje izazivaju pomeranja unutar Zemlje. U vašim okeanima žive ribe koje se sada koriste kao hrana, ali polako ćete shvatiti da se u okeanima nalaze biljke kojima se možete hraniti i koje vas veoma lako mogu da zasite malim količinama, ali životvornim i osvežavajućim. Biljke ili hranljivi sastojci koji se nalaze u okeanu doprineće razvoju inteligencije. Budući da ne spadaju u tešku hranu, kasnije će ćelije snabdevati jačim vibracijama, a krv većom količinom kiseonika. Kiseonik omogućava proces razmišljanja, zasnovan na čulnom opažanju, tako da ćete se osećati fizički krepkijim i mentalno budnim. Proizvod koji nazivate spirulina je u stvari nekadašnji aspekt germaniuma i sadrži upravo spomenutu vitalnost. Noviji proizvodi će imati još veću životvornu snagu. Oni će čak postati još profinjeniji, tako da će konačno osnovna ljudska hrana dolaziti iz okeana. Ukoliko se na tim istraživanjima istraje, biće zaista moguće da sa manjom količinom hrane očuvate ili čak uvećate vitalnost za najmanje 22 odsto. Kamenje, o čemu je sad tu reč? Zašto je stvoreno? Zašto prilikom neke šetnje uzmete kamen, stavite ga u džep i nosite sa sobom kilometrima? Zato što vas umiruje, uklanjajući negativne vibracije. Da li ste ikad držali u ruci kamičak okrećući ga napred-nazad? Tada ste se osećali dobro. Tog blagotvornog kamenja ima više nego što pretpostavljate, a razlog što je prisutno u tako velikoj količini je njegov blagotvorni uticaj. Vama su te naizgled beskorisne stvari potrebne iz više razloga, a ne samo kao puki građevinski materijal. Pored toga što nudi mesto za sedenje u prirodi, veliko kamenje takođe deluje i umirujuće. Kad se zateknete na nekom divnom mestu, poželite da sednete na kamen, ponekad i da duže posedite. Kamenje pruža utehu. Drap ili svetio sivo kamenje je najprikladnije za uklanjanje negativnih vibracija. Držite ga u svojoj bašti ili oko nogu kad meditirate. U kući mogu da vam služe kao upijači negativnih vibracija. Kamenje je nalik maloj fabrici, posle dva sata ono u atmosferu vraća pozitivne vibracije. Međutim, ako je reč o snažnim negativnim vibracijama, njihov preobražaj može potrajati godinama. Da li ste ikad ozbiljno posmatrali tlo, zapažajuči njegove boje i strukturu? Ono je prijemčivo i sada oslobađa fizičke i duhovne vibracije u oba pravca, na dole i na gore. Boje zavise od vrsta tla i njegove sposobnosti da im da intenzitet. Mi ćemo vam pružiti dalja obaveštenja, kad to znanje bude potrebno. Tlo se takođe budi. Životinje, kako ih vi zovete, bilo daje reč o onim koje žive na kopnu ili nastanjuju vodena prostranstva, ovde su da bi vam pravile društvo. Naša ponuda je krajnje raznolika. Postoje vaši odani drugari u igri koju nazivate „kućnim ljubimcima“, i oni koji pripadaju vrsti divljih životinja. Pre „pada“, naravno, vi ste bili čuvari nekih od tih životinja. Međutim, kad ste stekli ljudski oblik, oni su zajedno sa vama postali stanovnici Zemlje, a vi imate na raspolaganju celu životinjsku porodicu da s njom uspostavite odnos. Ljudsko telo je predodređeno da živi zajedno sa drugim oblicima života – ne samo sa životinjama, već isto tako sa živinom, biljkama, drvećem itd. Namera života na planeti je drugarstvo i dobronameran odnos medu vrstama. Svi stvorovi, čak i životinje, su zamišljeni kao vegeterijanci i bezopasni po druge. Može li vaš razum da pojmi takvu planetu? Možete li da zamislite lava koji će radije žvakati orahe sa tvrdom ljuskom nego meso? Ipak, upravo zato je dobio oštre zube. Sve zavisi od ugla iz koga se posmatra, zar ne? Upadom ljudi u područja nastanjena životinjama zbog rata ili zbog takozvanog „razvoja“, vegetarijanci su postali ljudožderi ili mesožderi. Mnogi od njih su postale okrutne zveri kojima je potrebno ponovno uspostavljanje sklada. Međutim, takav se razvoj događaja nije želeo. Rod mačaka smo, uz neznatne izmene, ustvari doveli na C-ton sa planete Uran. Neke druge vrste, kao što je porodica majmuna/gorila, stigle su sa planete udaljene dvanaest galaksija od vaše. Zato nas veoma zabavljaju pokušaji da vašu evoluciju povežete sa majmunima. Mi smo prvo stvorili vas, a potom doveli njih da vam prave društvo. Često nam se postavlja pitanje zašto smo stvorili zmije otrovnice. Odgovor je jednostavan. U početku one nisu bile otrovne, već su kopale tunele duboke čak oko dva i po metra, a koji su služili za navodnjavanje. Čak su i krokodili svojim kretanjem kroz stajaće vode pomagali dotok sveže vode i doprinosili da sunčeva svetlost i razvoj zahvate što veće površine. Ponovo vas podsećam da je sve stvoreno uključeno u glavni planetarni plan, međutim, odavno je narušena ravnoteža predviđena planom. Sve na planeti je tu sa nekom svrhom. U narednom periodu ćemo se koristiti redovnim vibracijama da bi poništili negativno instiktivno ponašanje, na isti način kao što će boja uzdići vaše vibracije do više svesti. Ovakva razmišljanja su u ovom trenutku možda izvan vaših mogućnosti shvatanja, međutim, čovečanstvo je na pragu čudesnog napretka. Neophodna je samo vaša spremnost da mislite na nov način i podržavate nove ideje. Uz vašu pomoć budućnost će biti svetla, a Zemlja će postati blistava i miroljubiva kakva je bila na početku. Isto kao životinje i biljke, tako je i drago kamenje živo biće, samo sa gušćim i zbijenijim vibracijama. Ono sadrži isceliteljske osobine. Važno je da shvatite da je obojeno drago kamenje živo i da može upravljati energijom. To znači da je u stanju da energiju prima i daje. Zato se ne preporučuje da drago kamenje nosite stalno u predelu grla, iznad srca ili ispod struka. Kristali su divni, ali se sa njima mora obazrivo rukovati. Reč je o kvarcnim kristalima koji imaju izuzetne moći. Ne preporučuje se da se kvarcni kristal nosi neprekidno duže od šest sati, zato što utiče na brzinu otkucaja srca. Vi ste bića koja vibriraju, a kvare te impulse upija. Upravo je to razlog zašto ljudi kristale stavljaju u radio i odašiljače. Oni nikada ne prestaju da odjekuju! Ako se u vašoj spavaćoj sobi nalazi kristal, pokrijte ga noću, ili, ukoliko je moguće, ostavljajte u nekoj drvenoj posudi, da bi sprečili da aktivno vibrira u prostoriji u kojoj ste vi. Budući da je ametist takođe veoma moćan i ima iste osobine, za njega važi isto upozorenje. Vreme spavanja bi trebalo da bude vreme odmora i lečenja, vreme kada se usporava rad srca, vreme potpunog opuštanja i ustupanja prilike unutrašnjim isceliteljskim procesima. Budući da je to vreme za dušu da uči, vežba i ponekad putuje, ne bi trebalo da bude pod uticajem impulsa kvarcnog kristala. Kristal se najbolje može iskoristiti tokom meditacije, kad su poželjni snažni impulsi, kao i u određene isceliteljske svrhe. Korisno je setiti se daje razlog što mnoge ljude privlači kristal, u stvari sećanje na Atlantidu, gde je kristal bio sveprisutan. Konačno, kristal je zapravo izazvao propast Atlantide. Ogroman kristal postavljen iznad kopna slao je snopove dole na tlo, izazivajući preopterećenje. Na planeti se sada nalaze mnogi ljudi koji su u to vreme zloupotrebili kristale programirajući ih u vlastitu korist za sticanje moći i vlasti nad drugima. Shvatite da se kristal može programirati: u njega možete da ubacite sopstvene misli. U Dobu Buđenja kristale treba koristiti kao oruđe za isceljivanje, za meditaciju ili u druge korisne svrhe. Njihova zloupotreba dovešće do ozbiljnih karmičkih posledica. Ima li sada nekih pitanja koja bi želeli da postavite?

PITANJA VIRDŽINIJE ESEN UPUĆENA SREBRNOM ZRAKU
(En Valentajn u transu)
V. Srebrni Zrače, ako se od ljudi očekuje da jedu hranu iz mora, zašto postoji voće, seme, orasi, povrće i žito koje uspeva na zemlji i koristi se u ishrani?
S.Z. Hrana iz mora je činilac uspostavljanja ravnoteže, tako da kad dođe do značajnijeg duhovnog buđenja i ljudska inteligencija uznapreduje, morska hrana će Činiti 22 odsto prehrambenih proizvoda. Na kraju procesa ta hrana će činiti 47 odsto raspoložive hrane. Proizvodi iz okeana nadopunjavaće se sa proizvodima sa zemlje. Imaćete proizvode iz mora – koje nazivate vodene kulture – isto kao što imate proizvode koji uspevaju na kopnu ili tlu.
V. Budući da hrana koja uspeva na tlu, životinjsko i riblje meso, čini osnovni deo ljudske ishrane, zašto očekujete prelazak na hranu iz mora? Hoće li se ljudi navići na drugačije osobine i ukus?
S.Z. Neophodan je prethodno program obrazovanja ljudi, da bi shvatili hranljivost tih proizvoda. Ukus se može popraviti dodavanjem različitih primesa. Posedujete stvaralačku maštovitost koja može u tome da vam pomogne.
V. Zašto postoji toliko mnogo vrsta riba, ako nisu za jelo?
S.Z. Razne vrste riba postoje zbog svoje lepote i zanimljivosti, baš kao i ptice u kojima uživate. Prvobitnim planom na Zemlji bilo je, i još uvek jeste, predviđeno, da postoje gradovi na i u okeanima. Tako da, kao što imate zadovoljstvo da u vazduhu posmatrate ptice, u okeanima imate mogućnost da razgledate ribe. Imate riblju čorbu, zašto da nemate i morsku čorbu?
V. Da li je reč o već postojećim gradovima ispod površine okeana?
S.Z. Da, postojao je jedan gradić, ali konačni plan nije u potpunosti ostvaren.
V. Budući da ljudi imaju pluća i dišu vazduh, zašto bi se onda spuštali ispod površine mora?
S.Z. Da bi planeta bila u potpunosti iskorišćena. To je samo drugi vid postojanja. Mislili smo da će vam biti drago da se spustite dole i bliže osmotrite okolinu.
V. Dole je veoma mračno.
S.Z. Ali mi imamo planove kako da unesemo svetlost u tamu. Vi još niste videli moguća tehnološka čuda života u Doba Sjaja. Nećete ostati zaglibljeni u određenim malim oblastima. Da li ste ikad osmotrili kap vode iz okeana? U njoj su iste boje spektra kao kod vaše duge.
V. Da, to sam primetila. Spomenuli ste gradove na vodi? Šta to znači?
S.Z. Postojaće plutajući gradovi. Setite se, na Zemlji ste došli kao čuvari i nećemo vam dozvoliti da se vratite u vasionu sve dok ne ispunite svoj ugovor. Sve dok se ne uspostavi mir, mi želimo da ostanete na planeti i da se brinete o Zemlji, sve dok ste na njoj. Želimo da budete u skladu sa njom i da u njoj uživate. Konačni plan za vas i Zemlju je izuzetno prijatan. Bićete veoma srećni! A to će se, kažem vam, uskoro zbiti!
V. Ako je ljudima potrebno sunce, zašto da žive ispod vode?
S.Z. Zbog novog iskustva. Isto kao što volite da odete na odmor i da preduzmete nešto različito od uobičajenog, zar ne bi voleli da izvesno vreme provedete ispod površine okeana i vidite kako tamo izgleda život? Tamo je veoma lepo.
V. Priznajem da ja lično malo strahujem od života ispod površine. Opasno je ako negde procuri.
S.Z. Vi u svim stvarima imate slobodnu volju i izbor, ali vas uveravam da raspolažemo metalima za koje još niste čuli. Metali koji se koriste u izgradnji svemirskih brodova mogli bi jednostavno da se adaptiraju i da vam pruže sigurnost. Mi nismo čak ni počeli da vam prenosimo tehnološko znanje koje će unaprediti vaš budući život, zato što se mnoge informacije koje smo vam dali koriste još uvek u rušilačke svrhe. Kad se vaša prava inteligencija duše posveti očuvanju svekolikog života, otvorićemo nove kanale pravog naučnog razvoja.
V. Reci, molim te, nešto više o pticama.
S.Z. Ptice postoje da bi vam pružile fizički užitak, one vas zasmejavaju, izazivaju radost, osećanje za lepotu, muziku. Ptice ne poseduju dušu, one su stvorene sa, kako vi kažete, instinktom. Insekti su, naravno, stvorenja bez duše.
V. Insekte ste stvorili da bi pticama obezbedili hranu?
S.Z. Ne, to je činilac neravnoteže koji se pojavio na vašoj planeti. Zadatak insekata je da pomažu rast biljaka, a takođe i da provetravaju tlo oprašivanjem.
V. Zašto postoji toliko mnoštvo različitih ptica? Veliki stvorovi kao što su nojevi koji uopšte ne mogu da lete, i druge ptice koje su u stanju da se vinu put neba i potom obruše?
S.Z. One su stvorene da bi omogućile drugačije iskustvo. Nema svako stvorenje obavezno neku određenu nameru u održavanju vašeg ciklusa života. Nešto je možda stvoreno da razgali, oraspoloži, ili zbog lepote ili ljupkosti pokreta. Svi su stvorovi na planeti iz nekog razloga, ali on ne mora biti ozbiljan, dramatičan.
V. Staje sa neugodnim stvorenjima kao što su zmije otrovnice, muve, komarči?
S.Z. Upravo sada i tokom narednih još barem 150 godina oni će vas učiti trpeljivosti. Tokom tog perioda, ako budete smatrali da treba da ubijete neko od tih stvorenja, neka vam bude. Vi niste savršeni i mi ne očekujemo da ćete sada misliti da jeste. Budući da koračate putem evolucije, preporučujemo vam da zamolite devu (anđela) koji je zadužen za gamad, da ih odvede na neko drugo mesto. Recite devi, ili nevidljivom pomagaču, koji nadzire biljke, insekte i slične stvorove bez duše, da ćete za izvesno vreme preduzeti nešto protiv gamadi ukoliko ne odu, jer u vama izazivaju osećanje nelagodnosti. Pokušavam u stvari da vam objasnim, da ukoliko smatrate neophodnim da pljesnete neku malu bubu, onda to učinite bez sticanja krivice i ne činite to kao izvršavanje svoje prve namere. Pokušajte da se tog malog stvora resite prvo na miroljubiv način. Upozorite ga prvo da ode, ili izaberite neko drugo mesto. Ne uništavajte tako brzo. Podstičemo ljude da se usklade sa jednostavnim oblicima i devama stoje više moguće. Nekada davno, medu vama su bili oni koji su pomagali u ovakvim zadacima na Zemlji, sve dok zaborav nije pokrio vašu svest, a mi bili prinuđeni da dovedemo zamenu koja će u okviru postojećeg programa brinuti o oblicima života na planeti, dok ste vi čuvari izvan stroja. Bilo kako bilo, počnite da poštujete način na koji priroda stvarno funkcioniše. Pred vašim očima se odvijaju mnoge aktivnosti, ali vi ste slepi za istinu.
V. Možeš li reći nešto više o životinjama?
S.Z. Životinje su stvorenja sa dušom slična čoveku. One su „bezglasne“ ili neme, mada neke proizvode zvuke. One su odabrale da dođu ovde. Postoje domaće ili kućne životinje da rade sa vama, teše vas, prave vam društvo. Često životinja razume vaše frustracije – ljutnju ili bilo šta što vas muči – prihvata to i nikada vas ne mrzi. Životinje vas niti osuđuju niti misle o vama ružno. One prihvataju vašu naklonost, poštuju je i pomažu vam da izrazite svoja ljudska osećanja i tako postignete emocionalnu ravnotežu…
V. Rekao si da „velike mačke“ nisu stvorene da ubijaju?
S.Z. Tačno. Njihovi dugački zubi i velike šape namenjene su za hvatanje i žvakanje određenih grana na drveću, oraha i voća. U stvari, svi mesožderi medu životinjama bili su nekad vegetarijanci. Oni nisu stvoreni da budu ubice. Međutim, eonima posle njihovog stvaranja, a tokom celog perioda, su se izopačile, neke su postale opasne. U svom prirodnom okruženju one nikad ne bi naudile čoveku ili manjim životinjama. Ono što u stvari hoću da kažem o oblicima života jeste, da su izvesni oblici stvoreni u određeno vreme sa određenim namerama. Iz neznanja vi na to gledate kao na nerazumljivu slagalicu čiji vas delovi zbunjuju.
V. Kojim ste se merilima rukovodili u stvaranju dragog kamenja i minerala? Da lije sve bez duše?
S.Z. Tačno. Sve je bez duše. Drago kamenje i minerali postoje da bi čovek imao na raspolaganju oruđe za pojačavanje energije kad je to potrebno. Prema tome, to kamenje je u zemlji, i mada ga ljudsko oko ne može lako i jednostavno uočiti pukim razgledanjem površine, ono je dostupno čoveku. U Dobu Buđenja mi ćemo obelodaniti važnost dragog kamenja. Sada ih svi možete koristiti za pojačavanje vibracija energije kako bi pomogli duši da ubrzano evoluira.
V. Ali zar mnoge bivše civilizacije nisu koristile drago kamenje i minerale za lečenje?
S.Z. Da, ali samo za mali broj ljudi. Sada će ih koristiti milioni.
V. Znači doći će do masovne upotrebe i kamenje se neće čuvati samo za one koji to sebi mogu da priušte?
S .Z. Da. U drevna vremena mnogi ljudi upućeni u tajne dragog kamenja su ćutali, ali to će prestati da bude tajna.
V. Zašto očekujete da će se ljudi ponašati različito nego u prošlim vremenima, kad su pljačkali ili krali jedan od drugog, pa čak i ubijali da bi preoteli te dragocenosti?
S.Z. Zato što dragulja ima mnogo i koristiće se u svakodnevnom radu, a ne samo kao nakit. Brušenjem i ulepšavanjem neće sticati veliku novčanu vrednost. Dragocenost kamenja leži u njegovoj prirodnoj boji. Tajna vaše buduće krepkosti, isceljenja je u boji. Svo kamenje prirodne boje biće korisno i trebalo bi da bude dostupno svakome.
V. Kako će ljudi, bez toga da se prethodno godinama ili mesecima Školuju, biti sposobni da odrede koju vrstu kamena treba da koriste?
S.Z. Držače kamen u rukama. Podićiće ga levom rukom i zadržati u njoj da bi ga osetili, zatim će ga prebaciti u desnu ruku. Proceniće ga na osnovu ličnog iskustva o vibracijama.
V. Budući da danas većina ljudi ne oseća vibracije, zašto mislite da će se to promeniti?
S.Z. Sada svi ljudi postaju svesni našeg sve većeg ubrzavanja vremena na Zemlji. Od danas za godinu dana, doći će do ubrzavanja vibracija za 20 odsto i ljudi će biti u stanju da osete vibracije energije različitih vrsta.
V. Hoćeš da kažeš da će tu sposobnost steći automatski i nesvesno?
S.Z. Da. To je povezano sa vibracijama duginih boja koje se pojačavaju oko vaše planete. Želim da ovo pitanje, molim vas, objasnim do detalja, pre nego pređemo na sledeće poglavlje. Carstvo minerala je jedno od najvećih darova koje ste dobili, ali kod Zemljana nailazi uglavnom na nerazumevanje. Drago kamenje je prošlo kroz hemijske procese da bi postalo koncentrisana energija. Kamenje koje nazivate draguljima, podrazumeva kamenje koje ima materijalnu vrednost, a za nas je dragoceno zato što poseduje vibraciju boje povezane sa zracima vaše duše. Kad dobijete dodatne informacije tokom Doba Buđenja o pravoj suštini dragog kamenja i kad se pojačaju vibracije na planeti, odnos svakog pojedinca prema čak i nebrušenom dragom kamenju biće oplemenjen. Kako sve više budete shvatali način rada sa bojama u lečenju fizičkog tela i duše, tako ćete u dragom kamenju sve više zapažati njegovu isceliteljsku suštinu. Počećete Češće da ga nosite, duže držite u rukama, okružujete se njima, da biste pojačali sedam boja duginog spektra koje sada oživljavaju oko planete. Tokom narednih sedam godina vi ćete početi drago kamenje da držite u zgradama, na zidovima, nosićete ih uz telo, zato što se odlikuje sposobnošću da uspostavi narušeni sklad.
Kako bude rasla svest o tome ko ste i staje zrak namere vaše duše, tako će boja nekog kamena imati za vas veću privlačnu moć od druge. Koristićete boje i da biste svoju energiju doveli u ravnotežu. Tako ćete, na primer, odabrati crvenu boju rubina da biste osvežili krv, osetili snagu. Možda se čudite što postoji toliko mnogo dragog kamenja i minerala, kad duga ima samo sedam zraka. Razlog tome je što jedna boja ima mnogo nivoa namere, te su potrebne mnoge nijanse. Postoji kamenje nežnih i onih izrazito jakih nijansi. Raznolikost postoji zato što ne očekujemo od svake osobe da istom žestinom ili upornošću radi na ostvarivanju namere svog zraka. Gustina, kao osobina dragog kamena i minerala, saglasna je vremenu koliko kamen može da čuva vibracije. Kad pojedinac radi sa kamenom, njegova gustina poprima osobine ličnosti i usklađuje se sa njenim hemijskim sastavom i vibracijama energije. Stoje struktura kamena gušća ili tvrđa, to je sposobniji da duže zadrži vibracije. Dijamant, na primer, sadrži u sebi „svetio“, ali ne i pravu isceliteljsku moć, dok je kvarcni kristal živo biće sa najvećim isceliteljskim osobinama od bilo kog drugog dragulja ili minerala na Zemlji. Sve na vašoj planeti je zamišljeno kao jedinstveno i stvoreno da bude ovde i sarađuje sa ljudima ili drugim oblicima života. Kamenje, naravno, postoji i na drugim planetarna i zvezdama, ali kamenje na Zemlji ima kemijski sastav ove planete i prilagođeno je ovoj planeti. Ono nije doneto sa nekog drugog mesta. Kamenje je stvoreno od elemenata za vaše planete, C-tona, i temelji se na ugljeniku. Stvarima su potrebni određeni hemijski elementi i pritisak zemlje da bi bili stvoreni. Budući da je kamenje stvoreno samo od elemenata C-tona, ono je saglasno sa vašim energetskim poljima. Zanimljivo je primetiti da se čovekova odrednica „dragocen“ odnosi na zlato i srebro, mada postoje i drugi skupi elementi kao što su uranijum i plutonijum, jer su ta dva metala, koja se obično koriste za nakit i određivanje vrednosti novca, vezuju za dva prvorođena od Boga iznedrena zraka – Zlatni i Srebrni. Mi to vidimo kao duhovitu podudarnost i odgovaramo sa „hvala“. Setite se, međutim, da zlato i srebro mogu sa vama da sarađuju kao isceliteljski metali, oni su ovde povezani sa isceliteljskim kamenjem, a ne kao njima nadređeni. Stvarne osobine ovih metala ih ne čine jednako, ali više dragocenim od kamena. Zapravo, metal nema onu isceliteljsku moć koju može imati mesečev kamen, ili opal i komad kvarcnog kristala. Ono što se sa njima postiže jeste to što ga čini vrednim. Velika nalazišta minerala, kao što su plutonijum, uranijum i drugi – „jumi“, još nisu otkrivena i dobro je što je tako u vreme kada se ne koriste u miroljubive svrhe. Zahvaljujući vašim novim elektronskim uređajima, međutim, vaša planeta postaje sve manja i manja. Stvari koje vi nazivate blagom, a koja su smeštena u utrobi Zemlje postaju sve dostupnija. Budući da koristite elektronske uređaje sa infracrvenim zracima da biste ispitali šta se nalazi ispod površine i otkrili minerale i metale, ne zaboravite da svoja otkrića koristite samo u miroljubive svrhe. Ne dozvolite da vas krajnje emocionalni aspekt pronalaženja dragog kamenja, minerala i metala, navede na pohlepu i gramzivost, već na pronalaženje materijala korisnog za zdravlje i upotrebljivog za isceljivanje i duhovni napredak svekolikog života. Očigledno da ima više od onog što smo rekli a što treba znati o vašoj planeti, o tome šta se sve tu nalazi i zašto. Ipak, dok ne preuzmete odgovornost kao čuvari Zemlje, nije mudro otkrivati velike tajne koje bi zloupotrebili tehnološki luđaci. U narednom periodu ćete se iznenaditi kako čovečanstvo može da bude mudro! Nadam se da ćete veliko znanje primeniti ne zapadajući u iskušenje da ga zloupotrebite. Jednog dana više neće biti onih koji su pogrešno primenjivali ili zloupotrebili znanje, a jedini bez-bedni kanali velikog znanja postaće naučnici i iscelitelji vašeg sveta. Molim vas, zapamtite da svi zajedno činite stvorenu planetu. Vi, pojedinačne duše, sada se pozivate da ovladate iskustvom čuvara i mirotvoraca, ovde na planeti. Učinite tako i obezbedili ste duhovni razvoj. Kucnuo je čas vašeg dokazivanja i razvoja.

KOSMIČKO OTKROVENJE – Poglavlje VII

Zemlja i sunčev sistem

Pošto ste videli slike drugih planeta vašeg sistema, a vaši astronauti prošetali po Mesecu, da li ste ikad sebi postavili pitanje zastoje stvoren sunčev sistem, ili kojim su redosledom nastajale vaše bratske planete? Kao što u ljudskoj porodici postoji red i izgrađeni odnosi, da li znate koja je planeta najstarija, koja najmlađa?

Dozvolite da vam donekle objasnim stvaranje sunčevog sistema. Počeli smo sa idejnim projektom vašeg sistema, određivanjem kružnih i ovalnih oblika, koristeći naše posebno merno oruđe A-metar. Idejni projekat Klaj-tona, vašeg sunčevog sistema, izražavao je ljubav prema svim planetarna, uz istovremeno poštovanje božanske sile i dopuštenje da svaka planeta ima slobodnu volju. Odlučili smo se za uspostavljanje porodičnih odnosa medu planetarna, tako da je svaka planeta povezana sa drugima. Takva odluka je zahtevala ustanovljavanje orbita ili putanja, kojim bi se planete kretale. Potom smo odlučili da u sunčevom sistemu stvorimo 12 planeta ili mesta pogodnih za nastanjivanje. (Od navedenih dvanaest jedna je uništena, a druge dve će vaša svest spoznati u budućnosti.) Vaš sunčev sistem se zasniva, kao prvo, na konceptu gravitacione sile, kako na svakoj planeti pojedinačno, tako i u međusobnim odnosima planeta. Na svih dvanaest planeta postoji gravitaciona sila, mada je na nekim slabija nego na C-tonu. Gravitaciona sila svake planete je prilagođena tako da dopusti životne oblike na svojoj površini ili unutra, ako je potrebno. Postoje dva aspekta gravitacione sile na C-tonu. Jedan deo utiče na materiju, ili planetu, zajedno sa spoljnim pritiskom. Gravitaciona sila teče ka središtu Zemlje, a kad dostigne centar ona menja smer izlazeći ka površini da bi konačno na 400 km od planete obrazovala omotač koji svim oblicima života omogućava kretanje na Zemlji. Na vašoj planeti promenu smera gravitacione sile podržavaju visoke temperature jezgra. Dakle, postoje visoke temperature u utrobi planete i pritisak, budući da se materija održava na okupu zahvaljujući pritisku i gravitacionoj sili, kao i procesu oslobađanja energije koji omogućava kretanje planete. Mada jezgro Zemlje čini prvenstveno gvožde, njegova težina ne zabrinjava, zato što je gravitaciona sila usmerena prema središtu. Nijedna planeta sunčevog sistema nije po fizičkim osobinama nadmoćnija od druge, mada su neke, zavisno od ličnog ukusa, lepše ili zanimljivije. Svaka ima svoje osobenosti, kao u svakoj porodici, i svaku volimo. Naša briga se odnosi na sve. Dakle, pošto smo stvorili središnu tačku sistema, Sunce, dobili smo jezgro oko kojeg je mogla da kruži materija i tvari, te smo nastavili da stvaramo planete sa kojima ste se u međuvremenu upoznali preko fotografija, teleskopa i orbitalnih stanica.

Planete, redom kojim su stvorene:

1. Mars

2. Jupiter

3. C-ton

4. Merkur

5. Maldek (razorili su je njeni naučnici)

6. Uran

7. Neptun

8. Saturn .

9. Venera

10. Otkriće se

11. Pluton

12. Otkriće se

Saglasno našem unapred donetom planu, odabrali smo dvanaest mesta za planete. Matematičkim proračunavanjem putanje, težine i materije odredili smo mesto svakoj planeti. Pošto stvorimo planetu, mi ispitamo sve činioce i zatim postavimo sledeći gusti oblik u zavisnosti od prethodnog i onih budućih. Upamtite da nama poznati Maldek naveden na prethodnom spisku više ne postoji. Bezbožni naučnici su hidrogenskom eksplozijom izazvali njeno razaranje i naneli veliku štetu drugim oblicima života, pored toga što su doveli do uništenja sopstvene planete. Međutim, nijednoj drugoj planeti sunčevog sistema neće biti dopušteno da uradi to isto. Ovde smo zato da vam pomognemo da upotrebite slobodnu volju i izbegnete katastrofu. Maldek se prvobitno nalazio između Jupitera i Saturna. Saturn je imao istureniji položaj, međutim, u trenutku kada je Maldek eksplodirao, on se našao privučen Jupiterom, bliže orbiti Maldeka. Zahvaljujući maloj težini, Saturn je zapravo privuklo Sunce, i on je pokupio krhotine Maldeka, formirajući magnetsku strukturu i potom dobio novu orbitu. To se sve odigralo uz našu pomoć. Druge dve, zasad nepoznate planete, čekaju da budu „otkrivene“. Jedna se nalazi između Marsa i Jupitera, a druga je iza Plutona. Obe planete su, prema vašim merilima, male – otprilike veličine Marsa. Izvesne podatke o sunčevom sistemu objavile su galaktičke i međugalaktičke snage, Zemljani koji posreduju kao kanali za prenošenje informacija, i vasionski entiteti koji su sišli na Zemlju da bi stupili u neposrednu vezu sa planetom. Ipak, skiciraćemo jednostavnu sliku, da bi imali osnovni pregled o tome koje ko u vašem sunčevom sistemu.

OPIS PLANETA

– PLUTON

Pluton je, od vama poznatih planeta, najudaljeniji od Sunca i zasad nije predviđeno da obaveštenja o vašoj planeti dobijate preko oblika života na Plutonu. Stanovnici Plutona su sitniji, niži i širi od Zemljana, imaju pljosnate glave koje su smeštene delom u trupu a delom izlaze iz njega. Njihova inteligencija ne dostiže prosečnu inteligenciju Zemljana. Na Plutonu živi negde oko 4,2 miliona stanovnika. Ti stanovnici su na nižoj dimenziji i nedostupni su ljudskom oku. Zašto? Oblici života na drugim planetarna ili zvezdanim jatima nemaju istu strukturu kao vi. Njihova fizička gustina se ne zasniva na ugljeniku. Zato, budući da je vaš život vezan za Zemlju i njene elemente, vi niste u stanju da uočite bića sačinjena od drugačije materije. Vaš način posmatranja, čula, osećanja, sve je usklađeno sa vašom okolinom, tako da niste u stanju da stelarno posmatrate stvari. Vi koristite samo mali deo mozga. Kasnije će se možda donekle razviti moć zapažanja koja će omogućiti uočavanje materije, molekula ili atomske strukture – stvari naizgled drugačijih od sastava ljudskog tela.

– URAN

Jedini oblici života na Uranu su životinje. Posmatrane vašim očima, neke od njih bi nalikovale domaćim Životinjama kao što su krave, konji, koze, mačke, psi, itd. Oni su na duhovnoj dimenziji 3,4, neznatno nižoj od vaše 3,6. Njih takođe ne možete da vidite. Međutim, oni mogu da uspostave vezu sa čovekom dok spava i prenesu mu poruke koje se odnose na Zemlju, i pomažu da manje strahujete od drugačijih oblika života. Uran ima oko 2,6 miliona stanovnika.

– VENERA

Venera je jedina planeta na kojoj oblici života donekle liče na vama poznatu ljudsku vrstu. Stanovnici Venere imaju tela manje gustine od vaših i živahne su inteligencije i osećajne prirode, mada ne u tom stepenu u kome se ljubav javlja na Zemlji. Na vašoj planeti se sada nalazi nekoliko duša sa Venere. Ti „došljaci“ su tu da bi pomogli tokom Doba Buđenja.

– SATURN

Energije života na Saturnu su se uzdigle do nivoa 3,7. Oni su pametni i požrtvovani, ali nisu u stanju da ispolje istu srdačnost kao Zemljani. Na Saturnu živi oko 10 miliona stanovnika. Mada je kod stanovnika Saturna osećanje brige skoro u potpunoj ravnoteži sa intelektom, to nije osećajna ljubav. Ipak, zahvaljujući osećanju odgovornosti oni su „Čuvari reda“ u sunčevom sistemu, čije su i zvanično sedište vlade. Tehnološki nadarena, ova bića bi mogla da pomognu čovečanstvu u miroljubivoj primeni mnogih korisnih izuma. Mada je Saturn domaćin vlade koja se stara o dobrobiti čitavog sunčevog sistema, vaša planeta, nažalost, nema svog predstavnika u vladi, zato što ste na niskom stupnju svesti. Ipak, vasionsko biće puno razumevanja, po imenu Monka, naimenovano je da predstavlja vaše interese. Budući da su žitelji Saturna veoma inteligentni, oni se mogu projektovati kroz prostor i istraživati druga mesta u okviru sunčevog sistema, te su savršeno prikladni za dužnost stražara. Iako su u stanju da putuju prostorom koristeći se sposobnošću da mislima stvaraju oblike, oni prvenstveno koriste međugalaktička vozila za putovanja do udaljenih planeta sunčevog sistema, uključujući i Zemlju. Vašem okuje njihov fizički izgled, vretenast i male gustine, nedostupan, oni su za vas nevidljivi. Oni retko koriste ruke koje su uglavnom skrivene. Suprotno vama, nemaju ni stopala ni noge. Posle suludog uništenja planete Maldek, žitelji Saturna su bili prinuđeni da ustanove zaštitne prstenove da bi se odbranili od krhotina izbačenih eksplozijom. Uz našu pomoć, postavljeno je obrnuto polje magnetske sile da bi se sprečilo padanje krhotina na planetu. Magnetno polje je skupljalo materiju i čestice, sprečavajući ih da prodru iza određene granice i još uvek ih održava u orbiti. U ovakvoj situaciji nije predviđeno uklanjanje tog magnetnog polja, budući da bi to moglo da utiče na ceo sunčev sistem. Svaka se planeta može sama zaštiti, ali mora posedovati svest i tehnološku mudrost kako to da sprovede. Iako su na Marsu i Mesecu sada vidljivi ožiljci, oni su u vezi sa Maldekom. Posledica smrti te planete je asteroidni pojas.

– JUPITER

Jupiter je još jedna visoko razvijena planeta, sa oblicima života čija je inteligencija dorasla žiteljima Saturna. Ona je veća od Saturna, ali jedva naseljena. Stanovništvo živi u unutrašnjosti planete, kao i u utrobi njenog meseca Titana. Njihova inteligencija je okrenuta tehničkom znanju, uz izvesno osećanje požrtvovanosti. Visoki su oko dva metra, usko građeni, i njihovim telom energija teče neobičnim vodoravnim tokom. Jupiter, Saturn i Venera poseduju medugalaktičke vasionske letelice i često se međusobno posećuju, ili odlaze u obližnja područja. Sa Zemljom retko uspostavljaju vezu. Mi pokušavamo da kanalisanim porukama proširimo vaše znanje, kako bi vaše priče, pesme i vaša svest potvrdila da izvan planete postoje i dragi oblici života. Dok vaši naučnici tragaju za drugim oblicima života „negde napolju“, vi ste skloni da poričete njihovo postojanje i kad posete Zemlju. Vi želite da vladate drugim oblicima života i to vas čini opasnim! Iako vasionska braća i sestre postoje, vi još niste odmakli dovoljno daleko da prihvatite stvarnost i mogućnost uspostavljanja veze.

– NEPTUN

Neptun nije predviđen da u ovom periodu ima potpuno razvijene energije života, što se kosi sa onim što čujemo od nekih ljudi.

– MERKUR

Na Merkuru su energije drugačije prirode. Merkur je mesto gde dolaze izvesni oblici života sa Zemlje na savetovanje i ocenu proživljenog veka na planeti, pre nego se ponovo rode na Zemlji ili vrate u bivši zavičaj. Polu-stalno stanovništvo Merkura je malobrojno, ima ih samo 100.000. Bića su visoka od 130 do 150 santimetara. Oni su beličasti, sa primesom crvene boje ili nijanse. Svetli su ili skoro prozirni. Njihov nivo je 6 i zato borave na Merkuru kao učitelji.

– MARS

Površina Marsa sada nije naseljena, mada se jedan deo stanovnika zadržao ispod površine. Najveći deo stanovnika Marsa se preselio na drugo mesto, jer su bili prinuđeni da biraju između smrti i napuštanja planete, pošto su potrošili sve zalihe vode. Neki su sa svojevremeno napredne planete došli na Zemlju, no većina se odlučila za druga mesta unutar svemira. Oni zbilja naliče malim svemircima kako ih predstavljaju vaši filmski radnici i crtači stripova, a koje ste imali prilike da vidite, samo što su svetio smeđe, a ne zelene boje. Mada sada borave na različitim mestima, oni liče jedni na druge zato što vode zajedničko poreklo sa Marsa. Vaša ih planeta sada privlači prvenstveno zbog vode i zato što hoće da nauče kako vi održavate postojeće količine. Prenos vode na Mars je moguć, budući da se voda može pretvoriti u paru i druge molekularne strukture. Oni takođe pokušavaju da vodu dobiju iz biljnog taloga. Razmatraju takođe i mogućnost da (po dogovoru) žive na Zemlji. Marsovci su sada na nivou 3,3, što znači da su još uvek unutar treće dimenzije, ali napreduju ka višim nivoima. Oni često stupaju u vezu sa Zemljom, ali nisu razvijene inteligencije niti komunikativni. Veliki procenat vasionskih brodova koje vidite pripadaju Marsovcima, iako do vas stižu sa različitih mesta. Zanimljivo je da vaši snimci Marsa iz vasione pokazuju ogromnu piramidu koja opstaje zato što njena građa ne propada niti isparava, kao što je to bio slučaj sa vodom. Jedna od ključnih stvari na vašoj planeti je voda. Život na njoj ne može opstati bez vode, to je činjenica koju ne treba shvatiti olako. Voda znači sam život, kao što su to već ustanovili Marsovci. Pored toga što su vas posećivali i sa vama uspostavljali kontakt žitelji drugih planeta, sada na Zemlji dolaze mnogi međugalaktički putnici i „oficiri“ za vezu, a te će posete učestali posle 1988. U stvari, posle dvogodišnjeg perioda koji se završava u novembru 1988, ustanoviće se potpuni pregled veza međugalaktičkih bića sa Zemljom – potpuni pregled svih podataka o vašoj planeti. O svemu ovome mi ćemo vas, naravno, izvestiti. I pored toga što poneki „NLO“ koji vas posećuje nosi oružje, on ne namerava da vam naudi. Naprotiv, većina letelica dolazi sa jasnim uputstvima da vam pomogne. Neki od njih žele da sa vama razmene informacije, a prate i podatke o vašem mineralnom blagu. Drugi dolaze da pruže medicinska uputstva i uspostave sklad na vašoj planeti. Recimo sad nešto o Mesecu. On zapravo nije planeta. Njegova namena je da reflektuje svetlost i noću osvetljava Zemlju, da bi ublažio vaše strahove i podsetio vas na energiju Srebrnog Zraka i neprekidnost života. Mesec vas podseća da noć i dan nisu ništa drugo do dva dela jedne tvorevine. Vi, kao i svaka druga planeta sunčevog sistema, imate, mada ih tako ne nazivate, tri do pet meseca ili nebeskih tela koji reflektuju svetlost kako bi se razbio noćni mrak. Dve veoma sjajne zvezde su takođe Zemljini meseci i vaši astronomi će ih konačno kao takve i označiti. Mesec je takođe povezan sa gravitacionom silom Zemlje i zajedno sa njom doprinosi da vaše telo ostane vezano za tlo. Kad naučite da živite u skladu sa gravitacionom silom znaćete i kako da postignete veće prinose, znaćete više o fizičkom zdravlju i radićete saglasno godišnjem dobu. Mesečev ciklus može da vam pomogne da živite u skladu sa samom planetom. Budući daje Mesečeva sila prisutna čak i kad je Zemlja sakrivena iza oblaka, vaši kompjuteri su u stanju da analiziraju njegov uticaj i dobijenim rezultatima omoguće da čovek prilagodi svoje aktivnosti ritmu mena. Mesec je relejna stanica i na njega se spuštaju samo oblici života na proputovanju. Vaši astronauti koji su se spustili na Mesec ili su išli na druga putovanja, vraćali su se stekavši telepatsku svest da izvan Zemlje postoje oblici života. Nekolicina njih je zaista videla bića koja se razlikuju od ljudi, to je činjenica u koju vaše vlade bilo odbijaju da poveruju ili su te izveštaje sklonile u fijoke ili porekle. Mesec se koristi u razne svrhe. On je relejna stanica za energije koje dolaze iz daleka i tu mogu da se odmore. Neke duše tu dolaze posle zemaljske smrti, ili napuštanja života u tem, i podvrgavaju se duhovnoj oceni ili kratkoj proceni, da bi mogli da se odluče hoće li se vratiti na Zemlju. Budući da je Mesec blisko povezan sa nižim astralnim nivoom ili energijom, život na njemu je na eteričnom nivou i ne postoji i na fizičkoj ravni. Broj dimenzija zavisi od događaja i oblika života koji se pojavljuju. Mnoga bića koriste Mesec zato stoje blizu Zemlje. Što se tiče Sunca, ono je stvoreno da zrači toplotu, ili energiju, u vašem sunčevom sistemu. Ono je izvor obnavljanja planeta, ali je i dom nekim oblicima života. To su visoko inteligentna bića koja na Suncu ne borave neprekidno. Osnovna namena ili svrha Sunca jeste da nadzire skladnost i napredak fizičkog života u vašem sunčevom sistemu. Sve informacije o fizičkom životu i međusobnim odnosima prolaze kroz to područje. Sunce prati vaš prodor u vasionu i istraživanja koja obavljate van Zemlje, kao i putovanja žitelja Venere i njihove odnose sa drugima unutar sunčevog sistema. Sunce prati sve te aktivnosti na isti način kao što daje toplotu, ili kako bi se reklo, hrani, zrači energiju. Mada na Suncu borave neki duhovni savetnici, oni nisu zaduženi za duhovni život u sunčevom sistemu. Svaka planeta je dužna da razvija sopstveni duhovni život. Zbog toga što vaš duhovni stav nebrige ugrožava druge oblike života na raznim fizičkim nivoima, vi predstavljate pretnju strukturi i nameri života. Ta pretnja nas je dovela. Mada je Zemlja na krajnjem rubu 12. Svemira, ona je zanimljivo mesto, dom lepote. Budući da su mnoge od 11 miliona duša koje su na Zemlju došle kao čuvari, poreklom sa nekog drugog mesta, Zemlju povremeno obilaze međugalaktički vasionski brodovi koji plove, koristeći se frekvencijama, meridijanima ili prolazima. Oni ponekad stupaju u kontakt, ponekad ne, povremeno svoje brodove učine vidljivim, povremeno ne. Postati vidljiv za Zemljane krije opasnost ili rizik za svemirske putnike, ali odluka je na njima. Oni mogu shodno svojoj želji da razgledaju planetu ili se spuste i uspostave vezu. Oni obično pokupe informacije, uzlete i vrate se na prvobitni kurs svog putovanja. Unutar svemira i vašeg sunčevog sistema, međugalaktička putovanja predstavljaju događaj sličan vašim putovanjima na Zemlji od jednog grada do drugog ili iz jedne zemlje u drugu. Međuzvezdana putovanja su stvarnost u dimenzijama i na frekvencijama nevidljivim za ljudsko oko. Može se dogoditi da, kad pogledate iz određenog ugla, opazite biće iz druge dimenzije, međutim, većina ljudi je suviše strašljiva da bi to mogla da podnese. Pojam međugalaktičko i međuzvezdano putovanje koristimo da označimo savršeniji ili razvijeniji način putovanja od vašeg. Ne postoje u ovom trenutku nikakva ograničenja za miroljubiva putovanja od Mlečnog puta ka vašem sunčevom sistemu. Molimo vas da o tome dobro razmislite.

– ZEMLJA

Pre nego završimo razgovor o vašem sunčevom sistemu, dopustite da kratko spomenem Zemlju, zato što veoma malo znate o njoj, mada sada na njoj živite. Da li znate da je Zemlja najtamnija od devet planeta, zato što je vekovima prolazila kroz ratove i nemire? Da li ste znali da, i pored toga što većina postojećih oblika života živi na površini planete, postoje i malobrojna bića koja žive u utrobi Zemlje? Sada ćemo pružiti samo skučena obaveštenja, zato što bismo inače mogli da izazovemo zbunjenost i poremetimo program koji smo namenili stanovnicima na površini. Ipak, oni koji nastanjuju središte Zemlje postoje. Dovoljno je sada reći, da su oni koji sada žive pod Zemljom izdanci drevnih civilizacija kao što su Atlantida i Lemurija, a oni raspolažu podacima koji bi mogli ljudima na površini da budu od koristi. Da njihov izlazak na površinu i uspostavljanje kontakta sa ljudima ne nosi opasnost od izazivanja rata ili zloupotrebe moći, njihovo znanje bi bilo bezopasno i doprinelo bi razvoju ljudske inteligencije. Neophodno je da se oni prilagode savremenom životu, zato što je prošlost prevaziđena, a vi nemate potrebe da se ne nju vraćate. Ispunjenje i mir mogu da se ostvare samo u sadašnjosti! Nagli razvoj veza i susreta sa bićima ispod površine mogao bi dovesti do negativnih posledica po čovečanstvo, zato se te veze moraju razvijati krajnje obazrivo, da bi se izbegao prekid kako vašeg, tako i njihovog evolutivnog razvoja. Vama nije potrebno da se vraćate u njihovu prošlost, a oni na neki način moraju da prevaziđu svoja prvobitna iskustva i dođu u savremeni svet. Zemlja ima velike mogućnosti da uspostavi harmonične odnose sa svojom porodicom u sunčevom sistemu i vanzemaljcima. Podsticaj koji bi značio uspostavljanje veza sa rođacima, ako hoćete da ih tako nazovemo, doneo bi veliku radost i omogućio sticanje novih znanja. U vašoj blizini su bića kojima je stalo do vas i koja mogu da podrže vaš ubrzani razvoj ka višim nivoima. Oni bi doprineli naglom proširivanju vašeg znanja o medicini, kao i razvoju same planete uvođenjem navodnjavanja, prečišćavanja vode, isceljivanjem zemljišta i zalaganjem da pustinjska područja što pre procvetaju. Zemljani ne bi morali više da se stiskaju u nekoliko velikih područja, već bi mogli da se prošire na ćelu planetu. Bilo bi vam takođe omogućeno da putujete na druge planete i sa njima razvijate lepe odnose, kao što sad putujete do drugih naroda i vraćate se sa prijatnim uspomenama. Da, mogli biste da živite u velikoj harmoniji na vašoj planeti u kojoj biste uživali, a to bi istovremeno značilo i dar životu u Sunčevom sistemu. Međutim, da bi postigli taj cilj, prvo morate da se oslobodite razarajućeg aspekta postojeće tehnologije. Želja za vlašću i ubijanjem srodnih stvorenja nije prirodna težnja duha! To vam je sigurno jasno, pa ipak dopuštate izvesnim bićima željnim rata da unište moguću slavu Zemlje kao dragulja svemira. Preko je neophodno i hitno da o tom pitanju zauzmete stav. Na kraju upoznavanja sa vašim sunčevim sistemom spomenuću dve, još uvek nepoznate planete koje će Zemljani konačno otkriti: Vitar i Nejtar.

– VITAR I NEJTAR

Na Vitaru postoje oblici života, dok ih na manjoj planeti Nejtaru nema. Vitar ćete verovatno otkriti negde oko 1992. po vašem vremenu, a Nejtar negde između 1998. i 2010. godine. Ovo su, međutim, samo okvirni podaci. Moguće je da će jedna ili čak obe planete poslužiti kao centri za podučavanje duša u slučaju da se zemaljske duše ne opredele da se priklone Bogu i miroljubivom ponašanju. Mi pripremamo okolinu sunčevog sistema za svaki mogući ishod, ma kako ne verovatno to vama delovalo! Sve dok čovečanstvo korača duhovnim putem tokom Doba Buđenja, na snazi će biti neophodne fizičke mere opreza i stanje pripravnosti. Čujem da se pominje planeta zvana Vulkan, međutim, u vašem sunčevom sistemu nije predviđeno da se pojavi planeta pod tim imenom. Možda ste je zamenili sa nekom od navedenih planeta ili joj dali drugo ime? Na kraju nekoliko reci o kometama koje ulaze i izlaze iz vašeg sunčevog sistema. Komete su stvorena materija koje koristimo u dve svrhe: jedna, da bi pratili kretanje stvorene materije unutar sunčevog sistema, galaksije ili svemira, i druga, da dokažemo da život postoji i izvan zemaljske ravni i da nad njima nemate moć. Putanja kojom se kreće omogućava kometi da skuplja informacije koje druge sile skladište i koriste, a to su prvenstveno žitelji Saturna ili Jupitera. Vaši naučnici tvrde da sastav kometa čini led, jer tako beleže njihovi instrumenti. Da, kometa može sadržati led u jednoj fazi svog postojanja, ali tokom svog putovanja njena struktura nije uvek tako čvrsta. Tokom preobražaja iz gasovitog u čvršće stanje, na primer led, kometa upija i čuva mnoge informacije koje prate i upoređuju bića upoznata sa sastavom komete i njenom namerom. Da li ste ikada, posmatrajući komad leda, primetili da sadrži mnoge Čestice? Vas Zemljane čeka mnogo toga da naučite, a taj proces je ubrzan zahvaljujući našim pojačanim vibracijama. Istovremeno vam ljubazno skrećem pažnju da, što više budete znali, to će vam biti potrebnije da dalje učite, ukoliko želite da spasite planetu. Morate upamtiti najveću od svih istina: učenju nema kraja! Međutim, ako se ne poštuje Bog, učenje donosi samo tragediju. Nikad nećete biti u stanju da sagledate kraj ili prostranstvo svemira, niti ćete moći da prebrojite sve stvoreno unutar njega. Što više budete znali, to ćete više morati da učite. Za vas će to zaista biti istraživanje koje se stalno nastavlja, ali vi ćete uživati u tom izazovu. Ukoliko prihvatite pozitivne kosmičke namere i ispravite greške u primeni kosmičkih zakona, mi vam ništa nećemo uskratiti. Ali, vi morate poštovati svekoliki život na Zemlji i izvan nje, zato što bi druge dimenzije pretrpele štetu ukoliko zbog hidrogenskih ili nuklearnih eksplozija strada fizički život. Na primer, eksplozijom Maldeka u vasionu je izbačena čvrsta masa stenja i stvoren asteroidni pojas, što je uticalo kako na udaljene zvezde, tako i na planete susedne galaksije. Bez naše podrške Saturnu u opasnoj situaciji u kojoj se našao, ceo sunčev sistem bi pretrpeo ozbiljnu štetu. Jedna od osobina vodonika, pored nanete štete koja ne mora uvek odmah da se uoči, jeste izazivanje lančane reakcije. Ta lančana reakcija može da zahvati vasionski meridijan i razori sve sa čim dođe u dodir unutar jednog područja. Zbog toga je posle uništavanja Maldeka izazvanog hidrogenskom eksplozijom, doneta kosmička povelja kojom se zabranjuje da se tako nešto ponovi. Svi oblici života – i vi – vezani su ovom poveljom zauvek. Dovoljno je reći, ne nanosite štetu vasioni niti vašoj planeti. Umesto toga težite miru i harmoniji u svemu što preduzmete. Takav način razvoja i služenja od vas očekujemo. Molimo vas da se prema drugima odnosite na način koji preporučuju vaše svete knjige i ne nanosite zlo jedni drugima. Od ključnog je značaja da razumete i primenjujete kosmički zakon. Vaš svemir i sunčev sistem su u izvesnom smislu statični, a istovremeno promenljivi. Statični su u smislu da zvezde i planete koriste stalne putanje koje smo im mi odredili i na kojima će ostati. Zakon, znači, glasi: ostati tamo gde ti je određeno! Promena ustanovljenih fizičkih putanja nije dopuštena, zato što bi se izazvao haos i razaranje kosmičkih suseda. Meridijani ili energetske staze u vasioni takođe ne smeju da se izmešaju, niti da se povređuju ili zloupotrebljavaju, jer ih koriste galaktička bića za najrazličitije vidove transporta. Neidentifikovanim letećim objektima, kako ih vi nazivate, potrebne su te usamljene tačke energije da bi mogli da posećuju Zemlju, druge dimenzije, galaksije i ostvare međugalaktička putovanja. Te staze moraju biti prohodne i u ispravnom stanju svakog trenutka, baš kao i vaši autoputevi i magistrale na Zemlji. To su veoma prometne saobraćajnice. U vasioni, gde vrvi od aktivnog života koji prevazilazi vašu moć shvatanja, bića različitog nivoa mudrosti igraju svoje uloge u večnoj predstavi kosmičke ravnoteže. Visoko iznad vaših glava, na svetlucajućoj pozornici noćnog neba, fizički i duhovni svetovi učestvuju u nebrojenim pustolovinama koje prevazilaze vašu sadašnju moć poimanja. Budući vama nevidljivi ili nepoznati, vaša planeta zaista može da ugrozi, pa čak i uništi njihove stavove. Brinite o tim nevidljivim. Svi ste vi porodica potekla od jednog Roditelja, preko dva božanska prvorođenčeta. Nemojte to nikad zaboraviti. Dakle, brinite o svojoj planeti i životu na njoj, ali se starajte i o svemu što se nalazi izvan uskih zemaljskih granica. Naučite se samosavlađivanju i disciplini, bavite se poslovima koji podrazumevaju brigu i postićićete kako lični, tako i razvoj planete. Prilika vam se pruža sada. Spremni smo da pomognemo svakom ko želi da napreduje starajući se i saosećajući sa drugima, ili gaji osećanja ljubavi ili teži da stekne mudrost. Neka na najlepšoj tvorevini u vašem svemiru vlada mir. Neka to bude zahvaljujući nameri vaše duše i ličnom zalaganju.

ILUSTRACIJE

KOSMIČKO OTKROVENJE – POGLAVLJE VIII

OMNIVERZUM I VI

Kao što jedan svemir čini postojanje mnogobrojnih tvorevina ujedinjenih u osmišljenu strukturu ili oblik, tako je Omniverzum zajednički imenitelj koji ujedinjuje sve što postoji. On je zbir svih fizičkih i duhovnih tvorevina. Vaš sopstveni svemir sadrži mnoštvo oblika života i fizičkih tvorevina, i pored toga što su za vas nevidljivi, a njih ujedinjuje mogućnost međusobnog usaglašavanja. I pored toga što niste u stanju da razumete pojedinosti nečeg tako ogromnog kao stoje Omniverzum, od vas očekujemo da nastojite da naslutite taj beskrajni razvoj i Širenje. Čak i ako sadašnja zemaljska ograničenja i sposobnost opažanja koče pokušaje vašeg razuma da nade objašnjenje, dopustite duši da prihvati i teži kosmičkom identitetu. Matrica stalnog procesa stvaranja je vaš veliki zavičaj, čak i kad samo naslutite ili u mašti oslikate njene delove. Kako je svaki svemir svete svetlosti iznedren sa izuzetnom raznolikošću fizičkih i duhovnih oblika života, došli smo do značajnih saznanja za buduće eksperimente i podršku. Dakle, vaš 12. Svemir sadrži više raznolikosti od prethodno stvorenih, a vi Zemljani ste blagosloveni. Vi ste karika u neprekidno širećem stvaralačkom lancu zvezdanog svetla. Ono što Veliki Zraci na vašoj planeti rade ili uče od koristi je drugim oblicima života, bilo da već postoje ili su u iščekivanju čuda stvaranja. Poštujte ono što je dato, poštujte ono što vam sada pripada. Ako se tako budete ponašali, vaši budući odnosi sa stvorenim biće na najvišem mogućem nivou. Krenite put svog drevnog nasleđa, rešavanjem sadašnjih izazova na Zemlji. Očuvajte život koji ima kosmičke korene, jer ako bi nestao, vaša bi duša jadikovala svaki put kada bi se selila te sjajne veličanstvene povorke. Postoje mnoga stvorenja u Omniverzumu i njegova 24 duhovna nivoa ili dimenzija, kao i deset nivoa gustine fizičkog tela, a mi pokušavamo da razjasnimo vašu ulogu u trodimenzionalnom svetu koji poseduje i duhovne i fizičke nivoe. Budući daje vaša planeta dobila redak dar slobodne volje, nadamo se da će ova objašnjenja omogućiti mudru odluku o ulozi koje ćete se prihvatiti. Izvan dometa vaših sadašnjih moći opažanja postoje dve vrste života. To su braća i sestre fizičkih svetova i nevidljiva bića eteričnih i visokih duhovnih područja. Obe grupe su u različitim vremenima uticala na C-ton tokom njegovog postojanja. Međutim, prvi čuvari planete bili su sa visokog nivoa 8 fizičke gustine i mi bi želeli da vas što pre sa vaše sadašnje gustine, koja se kreće između 5 i 6, vratimo na pređašnji nivo. Znajte i to, da su u drevna vremena čuvari vaše planete mogle da postanu ili duše dobrovoljaca voljnih da dođu na Zemlju ili su tek morale da se stvore nove duše. Budući da sad živite na Zemlji, vi pripadate jednoj od ovih grupa, znači da ste čuvari planete. To je razlog što vas upoznajemo sa božanskom silom, Velikim Zracima i Omniverzumom, koji ujedinjuje 12 svemira, u želji da steknete predstavu o mestu koje zauzimate u opštem planu postojanja. Objasniću vam takođe nivoe na kojima se nalaze članovi našeg kosmičkog „tima“, da bi bolje razumeli „koje ko“ u višim područjima Omniverzuma. Dakle, kad preko ljudi prenosnika poruka budu objavljeni podaci, imaćete jasniju sliku o našim nivoima i moći ćete da zatražite da vam bića otkriju nivo svoje duhovne svesti kao i gustine fizičkog tela. To će vam uliti veće samopouzdanje i sigurnost, kad se preko kanala susretnete sa takozvanim entitetima ili nevidljivim energijama. Pogledaj te sada ilustraciju božanske sile. Srž jezgra je na nivou 24, a zaštitno energetsko područje oko jezgra božanske sile je na nivou 23. Čak su i nama Zracima ta dva nivoa nedostupna! Obratite pažnju na način kako je Bog iznedrio dve prvorođene tvorevine ili Zrake, jer je to izvor sa koga je potekao proces stvaranja života. Nas dvojica smo na nivou 22, a od nas je proistekla sva fizička materija, oblici života i oblici svetova. Pokušajte da naslutite početak stvaranja kako bi vam bilo razumljivo objašnjenje šta je Omniverzum i kako funkcioniše. Boj je stvorio Zlatni i Srebrni Zrak. Zraci su pokrenuli proces stvaranja fizičke materije i života. Potom je dušama udahnut život i tako su stvoreni svi živi stvorovi, kao ekipa pomagača koja rukovodi Omniverzumom i njegovim mnogobrojnim aktivnostima. Recimo, da li ste ikad čuli za dvadeset i četiri drevna bića zvana Elohimi, koje smo stvorili neposredno posle stvaranja fizičkog svemira, da prate, beleže i čuvaju podatke o istorijskom razvoju svih svemira. Njihovi anali sadrže podatke o svetovima fizičke materije i energetskim oblicima života koji ih nastanjuju. Jednog dana ćemo možda objaviti te podatke, da bismo vam omogućili dalji napredak. Drevni Elohimi su zraci visoki oko 65 metara, koji borave na spoljnoj ivici energetskog obruča božanske sile, na duhovnoj dimenziji ili nivou 22, ako se koristimo sistemom brojanja niz skalu od nas prema vama. (Vi ste sada unutar nivoa ili dimenzije 3). Sami Elohimi ne stvaraju energetske oblike života ili fizičku materiju, već u svetim odajama koje su pod njihovom stražom, čuvaju dokumenta u kojima se ti događaji opisuju. Svi kosmički podaci o materiji i oblicima života se prosleđuju Elohimima i oni ih beleže. Međutim, ti podaci istovremeno stižu i do božanske sile koja ih procenjuje i svoja tumačenja dostavlja Elohimima koji ih beleže. U ovom krugu protoka informacija, Elohimi su zaduženi za prijem celokupnog znanja i pronalaženje potrebnih informacija. Molim vas, pokušajte da shvatite da se sve informacije, sve vibracije i frekvencije povezane sa Bogom i duhovnim područjima na nivou 22 vremenski poklapaju. Sve stoje u vezi sa Srebrnim Zrakom, Zlatnim Zrakom, Elohimima i božanskom silom javlja se istovremeno. Možda ćete ovo razumeti ako se prisetite da je misao frekvencija energije, nalik glasu koga oblikuju talas i zvuk. Vi takođe znate da jednu radio ili televizijsku emisiju može da hvata mnoštvo pojedinačnih prijemnika – možda čak pet miliona podešenih na prijem jedne stanice. Mogu biti potrebne relejne stanice, ali je osnovna ona koja zrači ili emituje informacije mnogobrojnim prijemnicima u stanju pripravnosti. Različita bića koja istovremeno primaju informacije različito ih koriste. Božanska sila prima sve podatke i zatim ih vraća Zracima, koristeći različite impulse. Zraci ih propuštaju raznim kanalima i odlučuju čemu treba posvetiti pažnju. Budući da smo u stanju da „čitamo“ energiju iz svih svemira, koju emituje kako ga nazivamo, gornji stožer – energetski senzor, luka ili ulazno područje – tako izrazito negativna energija kao ona sa Zemlje odmah skreće pažnju. Zahvaljujući stožeru, mi pratimo i reagujemo na različite nivoe energije. U stanju smo da razlučimo šta se emituje i reagujemo bilo obilaskom tog mesta ili slanjem energije naših zraka, koristeći se postojećom lukom. Mi – i Božija sila – primili smo mnogobrojne uznemiravajuće signale upućene sa najviših kosmičkih nivoa. Neki su poslali veliki međugalaktički saveti i oni su prosleđeni do sudova vašeg sunčevog sistema kao i radnika svetla na Zemlji. Mnogobrojni prigovori i kosmički izveštaji, a i naše procene, doprineli su da vaš položaj okarakterišemo kao veoma kritičan, pa smo mi Zraci uputili vibracije da vam pomognemo na putu popravljanja. To je radostan trenutak za Zemlju, ali su se pojavili ozbiljni problemi u uspostavljanju veze sa čovečanstvom, zato što je samo mali broj bića spreman da primi vrstu informacija koju donosimo. Tako je „kanalisanje“ postalo naše glavno oruđe u prenošenju korisnih obaveštenja, koristeći se osobama voljnim, spremnim da posluže kao veza. Neke informacije su lične prirode, ali one važne treba zapisati i preneti dalje. Odlučili smo se za ovaj neposredni vid komuniciranja zbog ozbiljne prirode vašeg položaja. Promene koje donosimo zahtevaju od vaših učitelja na nivou 4,5,6, i 7 izuzetnu saradnju i puno razumevanje. Zašto? Zato što se sva vama poznata duhovna učenja moraju izmeniti i osavremeniti svoj program podučavanja u skladu sa našim brzim odlukama i potezima. Ranija znanja su zastarela. Zato poštujte vaše postojeće duhovne vodiče i učitelje i znajte da su pod pritiskom naše intervencije bez presedana, koja im nameće da se odmah prilagode nivou informacija koje šaljemo. Informacije i odluke koje nisu presudne, obično se spuštaju sa nivoa 22 naniže sve do dimenzije na koju se odnose. Za putovanje do vaše treće dimenzije potrebno je „vreme“. Sve dok se naša izuzetna zalaganja da uspostavimo vezu ne usklade i postanu povezanija, kod vas Zemljana se može javiti izvesna zbunjenost. Još uvek nas iznenađuju vaše naivno verovanje daje dovoljno jednostavno doneti odluku i da će svako stvoreno biće, bilo sa fizičkog, bilo sa duhovnog nivoa – odmah sve savršeno shvatiti i uklopiti se u naš plan pomoći vama. Život u višim područjima je divan, ali još uvek nije savršen, izuzimajući Boga. Ako uvažite tu činjenicu i prihvatite je takvu kakva je, bićemo u stanju da sarađujemo za dobrobit planete i na očuvanju svekolikog života uopšte. Ako se pitate, međutim, zašto informacije koje sada stižu na Zemlju iz duhovnih sfera izazivaju toliku zbrku, odgovor je jednostavan. Poruke do vašeg svemira dolaze spakovane u vibracioni niz, zatim se spuštaju do vaše galaksije i konačno ulaze u vaš nivo 3. Mnogo je koraka koje treba učiniti lestvicama koje spajaju vas i nas. Ja, Srebrni Zrak, šaljem informacije svim bićima na najvišem nivou i, budući daje takav redosled, ostaje nada da će svako biće zaduženo za prenošenje poruka do sledećeg nižeg nivoa to učiniti doslovce, kako bi informacija kad stigne do onog kome je upućena bila ista ona informacija koju sam poslao! Vi se na Zemlji suočavate sa istim problemom kod prenošenja poruka. Ako ste u nemogućnosti da pišete ili neposredno razgovarate sa osobom kojoj je poruka namenjena, vi nikad niste potpuno sigurni šta sadrži preneta poruka. Iluzija je misliti čak da postoji besprekorno preneta informacija. Veći deo svojevremeno korisnih učenja i ezoteričnih znanja danas je prevaziđen i mora se obnoviti. Moguće je daje drevne spise pregazilo vreme. Kad ujutru želite da čujete vremensku prognozu za taj dan, koji ćete izveštaj radije slušati, prošlogodišnji ili najnoviji? Kao što rekosmo, to je jedan od razloga što smo putem „kanala“ (ljudskih prijemnika prim. izd.) uspostavili neposrednu vezu sa vašom planetom. Ako su primaoci poruka iskreni, to je najbrži, najpouzdaniji mogući način komuniciranja u sadašnjem trenutku. Kanali su kosmička telefonska veza sa usnulim svetom, utonulim u vrzino kolo neznanja. Reč je o istom proročkom daru kojim se širilo znanje u skoro svim glavnim svetskim religijama, zar ne? Međutim, kasnije ćemo govoriti više o kanalima. Vratimo se sada razgovoru o nivou 22 i mestu usklađivanja svih aktivnosti Omniverzuma. Budući da ste kao ljudska bića druželjubiva, prijatna stvorenja, koja vole porodicu i društvo, verovatno možete da shvatite zašto su Zlatni i Srebrni Zrak stvarali druge oblike života i energije. Srebrni Zrak je sam bez Zlatnog, prvo iznedrio 24 Elohima, a potom stvorio još jedanaest potomaka. Prvorođeni je dobio ime „manji“ Srebrni Zrak i bio je veoma moćan. (On se sada zove Pobunjeni Zrak ili tamni zrak), od ostalih deset podzraka tri su nevidljiva, a ostalih sedam Zemljani vide kao sedam duginih boja.

DODZDACI

Drevni potomak Srebrnog Zraka, podzrak, je jednobojan, na primer zelen, i ima samo jednu nameru, recimo isceljivanje, kao svoj glavni zadatak. Vi na Zemlji vidite njih sedam: crveni, narandžasti, žuti, zeleni, plavi, indigo i ljubičasti. To je vaš spektar duginih boja. Svaki od podzraka je pljosnat i vodoravan, površine kilometar puta kilometar, tako da neometano može da putuje vasionom u bilo kom pravcu. Kretanje podzraka, kao i njegovog roditelja, ničim nije sputano. Živa molekularna struktura podzraka je tako gusto isprepletena da biste vi, da možete da vidite energiju, pomislili daje reč o čvrstoj gradi, što dakako nije slučaj. Kao što rekosmo, svaki podzrak ima jasno izraženu osobinu ili frekvenciju, koja može da se pojača ili menjau zavisnosti od toga šta nameće ostvarivanje njegovog osnovnog cilja. I pored toga podzrak je sila koja nema ni razum ni ličnost. Ta sila se, ukoliko je potrebno, kreće svemirima pod vodstvom super bića zvanih „Majstor“. Svaki podzrak ima svog Majstora. Elem, ovde na Zemlji Hilarion je Majstor energije Zelenog Zraka, koju koristi da izrazi višeslojnu osobenost isceljenja sadržanu u elektromagnetnoj prirodi zraka. Sledeća tabela namenjena je pojašnjavanju boja i Majstora, dok je u poglavlju posvećenom vašim zracima namere već objašnjena osobina svakog zraka.

Boja zraka – Majstor

Crvena – Arhandeo Gabrijel

Narandžasta – Mekajon

Žuta – Ejlejion

Zelena – Hilarion (duša Zemlje)

Plava – Arhanđeo Mihael

Indigo – Uzvišeno biće čiji dolazak uskoro predstoji

Ljubičasta – Sv. Žermen (duša Zemlje)

Na vašoj planeti se sada nalaze Gospodari Svetla iz anđeoskih područja i dve duše sa Zemlje koje su Majstori ili upravitelji vaših zraka. Sv. Žermen i Hilarion nisu Gospodari Svetla, ali su duše koje su različitim inkarnacijama na Zemlji dostigle visok stepen prosvetljenja i iskazale se ponašanjem ispunjenim ljubavlju. Budući da su se uzdigli zahvaljujući vrlinama, kao Stoje posvećenost i služenje, vi ih nazivate „uzlazeći“ majstori. Uzlazeći znači uspinjanje sa zemaljske ravni ka višim duhovnim nivoima. Molim vas da ne brkate „uzlazećeg“ majstora sa majstorom zraka. Postoji mnogo uzlazećih majstora, ali je samo dvojici data retka odgovornost rukovođenja zracima. Šta onda obeležava „Majstora“ zraka, možda se pitate? Razlika je u autoritetu. Majstori imaju manji autoritet od Gospodara Svetla, ali Gospodar Svetla može da koristi svoje moći u manjem obimu da bi postigao određene ciljeve, ukoliko ne postoji drugo biće koje bi moglo da preuzme taj zadatak. Gospodar Svetla je biće odabrano na anđeoskom nivou, zbog izuzetnih zasluga na nebesima, a koje je sada sišlo da služi na zemaljskom nivou. Ta bića se nikad nisu inkarnirala niti imala fizičko telo. Biće jasnije ako vam kažemo da majstor znači upravitelj zraka, a postavlja ga bilo duhovna porodica Zemlje ili Gospodar Svetla. Gospodari Svetla su Gabriel i Mihael, koje vi označavate kao arhanđeli, dok mi u našem području ne koristimo taj pojam. Termin arhanđeo izveden je iz pojma kojim se nekad u drevna vremena označavalo pra-biće. Ne shvatajući pojam biće, vi ste ga zamenili pojmom anđeo i otada to veoma moćno, ili pra-biće nazivate arhanđeo. Mi koristimo pojam Gospodar Svetla ili naziv: Prosvetitelj. Uskoro ćemo reći nešto više o tome. Majstor koristi podzrak, usmeravajući nameru njegove boje na osobu, mesto ili stvar kojoj je ta podrška potrebna. Dakle, Sv. Žermen sada koristi Ljubičasti Zrak mira da bi promenio vibracije Zemlje, pojačavanjem aspekta miroljubivosti. Ljubičasti Zrak može bilo da obuhvati ćelu planetu, bilo da se finim podešavanjem na izvesno vreme usmeri na neku organizaciju, projekat, zajednicu ili pojedinačnu osobu. Zamislite ga kao svetleće, blistajuće svetio ili usmeravanje frekvencije boje na određeno područje. Jačinu ili smer zraka mogu određivati svi članovi Vrhovnog Saveta ili Srebrni Zrak.

GOSPODARI SVETLA

Pošto je stvorio podzrake, Srebrnom Zraku je bila potrebna radna snaga koja će mu pomagati u daljem širenju svemira, i tada je uz pristanak Zlatnog Zraka, iznedrio milion malih energija ili zraka, dugih samo 130 i širokih 15 santimetara. U prvo vreme te energije su u vasioni radile kao izviđači, glasnici i „brzonogi poštari“. Zahvaljujući tim malim, manje važnim pomagačima, u procesu stvaranja je stečeno veliko iskustvo u veličini i pokretu, a vaše svete knjige su pune priča o njihovim dolascima i odlascima. Vi ih nazivate anđelima. Oko stotinu tih malih pomagača je zahvaljujući svojim izvanrednim zaslugama izdvojeno ili unapređeno i njihova visina je povećana na 65 metara. Oni su postali Gospodari Svetla, bića veoma razvijene inteligencije, pamćenja i duhovne namere. Ti prosvetitelji zrače svetio služeći svemu stoje stvoreno, ili jednostavnije rečeno, njihova priroda ili suština je nalik božanskoj. Na našoj skali duhovnih dimenzija oni se nalaze negde između nivoa 12 i 18. S vi Gospodari Svetla u sadašnjem trenutku rade na profinjavanju već stvorenog života, a dvojica – Gabrijel i Mihael – kao majstori podzraka C-tona. Mada ih je stvorio Srebrni Zrak, Zlatni Zrak je taj koji je Gospodarima Svetla i drugim anđeoskim bićima podario snagu, izdržljivost i prosvetljenje, tako da kad vidite anđeoske oblike vi ih vidite u svetlu Zlatnog Zraka sa primesama Srebrnog. Dakle, svaki put kad vidite anđela zapažate kombinaciju zlatnog i srebrnog zračenja. Ne zaboravite: Gospodar Svetla se razlikuje od velike energije Kristovog Svetla Zlatnog Zraka.

VRHOVNI SAVET STVARANJA

Postoji takođe posebna grupa bića stvorenih u vreme trećeg svemira, sa zadatkom da pomognu u planiranju novih oblika života i drugim važnim poslovima koji se obavljaju pod pokroviteljstvom Srebrnog Zraka. Oni su sada na planeti zajedno sa mnogim drugim bićima visokih nivoa. Njih osmorica su poznati kao Vrhovni Savet Stvaranja. Pogledajte ilustraciju na kojoj je obeležen njihov sadašnji, za vas povoljni, mada privremeni, položaj blizu stožera vašeg 12. Svemira. Svako od tih osam bića ima svoju osobenu specijalnost ili posebno zaduženje, ali oni svi takođe imaju i opšta zaduženja. Oni su zaduženi da prate i ocenjuju oblike života, aktivnosti i prilike u svakom kvadrantu ili području Svemira koje zahteva izmene, razvoj ili stvaranje. Zemaljskim rečnikom rečeno, oni se nalaze na visokoj dužnosti upravitelja. Uprkos tome, oni se pozivaju na uzbunu u prilikama sličnim ovoj, kad je vaša Zemlja ugrožena, te su došli zajedno sa Gospodarima Svetla i Velikim Zracima da pomognu planeti da ispliva iz neprilika. Neka kao primer, u čemu se ogleda stručnost svakog pojedinačnog člana Vrhovnog Saveta, posluži Serton, zadužen za naučnu spoznaju i usmeravanje razvoja ka čistoj nameri. U ovom kratkom opisu predstavljeni su članovi ekipe pomoćnika koje je stvorio Srebrni Zrak, nadležnih za mnoge zadatke vezane za stvaranje i održavanjre života. Imajte na umu da Zlatni Zrak ima jednu jedinu nameru i samo jednog Gospodara Svetla koji upravlja njegovim zrakom. To biće se zove Sananda i on predstavlja velikog učitelja u mnogim svemirima. Hiljadama drugih bića je dopušteno da koriste Zlatni Zrak kad se bave podučavanjem, međutim, oni to mogu da rade samo na mestima do kojih dopire ili na koje je usmeren zrak, kao stoje bio slučaj sa Zemljom, gde su ga mnogi velikani koristili kao Kristovu Svetlost ili Hristovu Svest, da bi medu ljudima Širili znanje o Bogu. Zlatni Zrak je svima njima bio kao otac, međutim, kako je Isus tokom poslednjih 2000 godina s ljubavlju odan čovečanstvu, on je zaslužio titulu Svetskog Učitelja za Zemlju i koordinira vaš sadašnji program buđenja. Pravo je čudo što Isus, cela svemirska hijerarhija i pet miliona dobrovoljaca služe vašoj maleckoj planeti i vode čovečanstvo ka času ispunjenja.Možda se pitate čime se ta bića bave kad ne pomažu Zemlji. Kažem vam, svi mi, zaista imamo pune ruke posla i zato ne možemo da ostanemo dugo, a Zemlja mora preuzeti sopstvene odgovornosti. Mi na drugim mestima imamo obavezu održavanja stvorenog. Čak i na Zemlji sa nadom u srcu otpuštate većinu vojnika kući kad nema rata. Davno, na samom početku, energije Srebrnog i Zlatnog Zraka su samo eksperimentisale i još nije postojala izražena namera, niti veliki plan stvaranja. Mi smo samo sledili stvaralački nagon koji je postojao u nama i eksperimentisali različitim vidovima naše Bogom prožete energije. Morali smo da upoznajemo naše moći radeći. Kao što kod vas ljudi, kad stignete do tačke kad niste u stanju da smislite nešto novo, ili ne možete nešto da shvatite, ili niste dorasli prilikama, dođe do proširivanja svesti i potom nastavite dalje, tako je bilo i sa nama. Kako smo smišljeno nastavljali sa eksperimentima, tako je sve više do izražaja dolazila Božija priroda u nama. Zato su svi svemiri na neki način osobeni i imaju određenu namenu, i pored toga što se zasnivaju na prethodno izvedenim opitima. To se odnosi kako na svetove guste fizičke materije, tako i na sve oblike života sa i bez duše.

STRUKTURA SVEMIRA

Možda će vas zanimati sadašnja struktura svemira. Uvek smo počinjali matematičkim određivanjem središnje tačke ili stožera budućeg svemira. Koristeći se, vama zasad nepoznatom, „vertikalnom“ energijom, mi prvo stvaramo osu i izuzetno zbijene jake energije, iz koje vertikalno isijava ceo svemir. Drugim recima, sve počinje skupnom tačkom levkastog oblika i potom stvaramo dalje, udaljavajući se od stožera ili luke. Sličnu zamisao nalazite kod „šećerne pene“ koju kupujete po zabavnim parkovima. Oko uspravne ose se omotavaju velikom brzinom umućene i stopljene čestice šećera i tako raste obim ˝pene˝. Nama, naravno, osa služi za otkrivanje, posmatranje ili davanje energije kao podrške životu, a budući daje svaki svemir osoben (vidi Nova učenja za čovečanstvo koje se budi, za nas je svaki od dvanaest svemira jedinstven izazov. Na početku stvaranja trećeg svemira mi smo odlučili da se specijalizujemo. Srebrni Zrak je postao (ženski) stvaralac postojećeg svemira. Proces stvaranja zasnovan na opitima i dalje se nastavio bez zastoja, a kad je stvaran 12. Svemir uveden je koncept slobodne volje i raznolikosti. Osobenost eksperimenta zvanog 12. Svemir – slobodna volja – doprinela je bolnim iskustvima kod ljudi i mi to sad želimo da ispravimo. Budimo zato iskreni i prikažimo stvari onakvima kakve jesu. Vi ste zaista izgubljeni sinovi i kćeri, koji čekaju na svoje naslede. Svejedno da li se sećate ili ne, vi ste stvoreni oblici života visoke vibracije. Vaša duša je već stvorena i oplemenjena iskrom Božijeg života. To nije bila stvar izbora. Vi jedino možete da se odlučite na koji ćete način tu energiju utrošiti, odnosno živeti. U tom izboru leži vaša ogromna moć. Kad vam objasnimo nivoe fizičkih dimenzije jednostavnim recima i koristeći se tabelom da vam pomognemo da lakše shvatite, biće vam jasno da ste izgubili deo svoje vibracione prirode koju ste nekad posedovali. Sada vam pružamo priliku daje, ukoliko želite, povratite i vratite se svetlu. Bacite na trenutak pogled na tabelu gustine oblika života i zapazićete daje u vašem svemiru najviša vibraciona stopa 10. Da vibrirate tom stopom vi ne biste imali telo od krvi i mesa, već biste bili večni snop ili zrak ili svetio, visine oko dva metra, izuzetno razvijene inteligencije. Imali biste molekularnu strukturu koja bi vam omogućavala da prodirete u guste materije, posmatrate, povezujete i istražujete fizičke svetove čiji ste do sada privremeni deo. Blistali biste i svetlucali, ali bi bili nevidljivi nižim dimenzijama, kao što smo mi nevidljivi vama.

Skale gustine oblika života u fizičkom telu u 12. Svemiru

10 najfinije vibracije fizičkog tela u vašem svemiru, ne od krvi i mesa

9 …………

8 sadašnji nivo gustine bića u sunčevom sistemu na Saturnu i Veneri, vaš nekadašnji nivo, ne od krvi i mesa

7 …………

6 …………

_______________________________

Neophodni veoma gusti fizički oblici

5 C-ton ili Zemlja, sada između 5 i 6, od krvi i mesa

4 drugi gusti fizički oblici

3 drugi gusti fizički oblici

2 drugi gusti fizički oblici

1 najgušći ili najteži fizički oblici

Frekvencija vibracija se kreće od jedan naviše ka 10.

Pogledajte sada šta okružuje nivo osam i zapazićete da je to nivo dostignut u sunčevom sistemu. Možete li da naslutite da ste nekad bili na tom nivou: da niste imali gusto telo od „krvi i mesa“, već bili u telu nalik obliku svetlosti? Da lije moguće da ste se stvarno koristili vasionskim letelicama putujući sunčevim sistemom i izvan njega; da ste zaista bili u stanju da se vinete put velikih galaktičkih meridijana, a ipak se odgovorno starate o vašoj matičnoj planeti, kao i o sunčevom sistemu? Konačno, pođite od nivoa 5 ka nivou 6 i zaustavite se na pola puta. Čovečanstvo se upravo koleba između gustine donje polovine skale, istovremeno se vraćajući u gornju polovinu ka višim nivoima odakle je došlo. Ustvari, razni nivoi gustine fizičkog tela su deo mnogobrojnih zdanja vašeg fizičkog svemira. Pored toga, naravno, osim fizičkih postoje i drugi oblici. Definisaćemo tri oblika, kako bismo vam pomogli da shvatite svoj fizički nivo, kao i nivoe iz vama nevidljivih područja, a koji mogu da stupe u kontakt sa vama.

Fizičko telo

Budući da nizak nivo gustine tela znači daje telo, kao što kažete, od „krvi i mesa“, pa prema tome ne može zauvek da napusti određenu okolinu u kojoj obitava, ukoliko nije u stanju da dođe do životvorne energije na drugom mestu ili je na neki zgodan način uvek seli sa sobom. Fizičkom telu na planeti je za rast i održavanje neophodno fizičko svetio. Iz tog razloga prisutni su i sunčeva svetlost i mesečina. Šta bi bilo sa vama, planetom i svekolikim životom da nemate i dnevno i noćno svetio? Tačno je daje vaša fizička suština povezana sa fizičkim svetlom. Zar se u detinjstvu, između ostalog, niste bojali mraka? Suprotno tome, biće sa Saturna ili Jupitera može imati sasvim drugačije potrebe za svetlom.

Oblik života

Naše carstvo često veoma široko koristi pojam „oblik života“, da bi obuhvatilo svaku fizičku tvorevinu koja sadrži suštinu života – biljke, životinje, kao i stvari na koje nikad ne bi pomislili – a ne samo vaša ljudska tela. Vi razmišljate o životu u veoma ograničenom smislu, međutim, za nas je to sveobuhvatan pojam. Nadam se da vas to suviše ne zbunjuje.

Oblik svetla

Od nivoa 6 i naviše može se uočiti suština energije ili svetla veoma male molekularne gustine. Mnogi medu onima koje vi nazivate anđelima, su duhovno veoma razvijena bića iznad nivoa 12 i njihov oblik ne određuje molekularna gustina, naprotiv oni su oblici svetlosti izuzetno visoke vibracije, zaogrnuti spoljnim omotačem. Oni su u stvari samoobnavljajuće zračenje koje se samo puni i večno je. Svi ti različiti oblici fizičkog tela, oblici života i oblici svetla sada nastanjuju vaš svemir galaktičke raskoši ispunjenog četama zvezda, zvezdanih jata, planeta itd. Tako je Omniverzum zbir fizičkih/materijalnih objekata – minerala, životinja i biljnih vrsta, kao i duša koje se razvijaju ka višim nivoima svesti. Sve to čini večno promenljiv, večno rastući lanac događaja, zvanih iskustvo. Nalik velikim skupinama minerala koji se kreću orbitom – raznih boja, veličina i namera – neki od tih fizičkih objekata i ispoljenog stvaralaštva postali su pogodni za nastanjivanje i zametanje života. Tako je duša krenula putem stalnog istraživanja, nastanjivanja i unapređivanja raznih mesta, koristeći se sopstvenim stvaralačkim mogućnostima, uz poštovanje kosmičkih načela. Postoji više planeta, zvezda i nebeskih tela nego Što na vašoj planeti ima stabala, više duša nego što vaša stada broje životinja, više pustolovina i uzbuđenja nego sunčevih zraka usred letnjeg dana! Plodnost vašeg svemira se ne da rečima opisati, i pored toga stoje vašim astronomima, zahvaljujući mogućnosti kompjuterskog praćenja i preračunavanja, olakšano da uoče taj večni razvoj. Tu, dakle, medu zvezdama, je vaše poreklo i vaše naslede. Ako iz Omniverzuma krenemo ka vašem 12. Svemiru i spustimo se niže ka maloj galaksiji Mlečni put, koja vama deluje ogromno, naićićemo na neka okolna područja i sazvežda koja su u prošlosti, a i sada, održavala odnose sa Zemljom. Posebno želim da istaknem divnih „sedam sestara“ – Plejade – sazvežđe Orion, kao i lepu zvezdu Sirijus, zato što su neke duše sa navedenih mesta svojevremeno odlučile da postanu čuvari C-tona, kad bude potrebna pomoć. Budući da na vašoj planeti, čak i sada, postoje duše sa tih određenih zvezda i područja, one će vas tokom narednih godina polako osloboditi vela zaborava putem signala energije. Upravo sa pomenutih mesta je 80 odsto od 11 miliona duša, došlih na C-ton kao čuvari. Žiteljima Plejada, najvećem pojedinačnom izvoru duša čuvara, pridružile su se duše sa Oriona, nekoliko sa Sirijusa kao i po nekoliko dobrovoljaca sa raštrkanih, manje poznatih planeta tog i drugih svemira. Duše koje su započele proces razvoja Zemlje neznatno su se razlikovale od vas sada. Duše, naročito sa Plejada, imale su u izvesnom smislu gustinu tela i oblik glave i tela sličan vašem današnjem, ali se oblici tela nisu razlikovali kao kod vas današnjih ljudi. Na Zemlji postoje knjige o Plejadama, sa brojnim lepim ilustracijama, prema kojima ta bića iz NLO-a izgledaju skoro kao vi, međutim, to je prvenstveno posledica projekcije, jer oni žele da ih prihvatite pri prvom susretu. Potom, kako ste se vremenom navikavali na njihov način telepatskog komuniciranja i izgled njihove energije vam nije bio više „nelagodan“, oni su prekinuli iluziju i postepeno vam dopuštali da vidite njihov stvarni izgled. Do tada ste uspostavili harmoničan odnos i reagovali ste povoljno. Možda ste postali svesni te male promene da sada komunicirate na prijateljskoj frekvenciji, pa ne primećujete da je došlo do velike promene. Shvatate li to? U filmu „E.T.“ dete zaista voli drugo biće, čiji fizički izgled nije „ljudski“. I pored toga, zbog nasilničke prirode Zemljana, međugalaktička bića su, kad bi sa vama stupili u vezu, iz razloga bezbednosti često stvarala iluziju i/ili sliku da se ne razlikuju od vas. Tačno je da ste se susretali sa predstavama manjih, drugačijih energija, međutim, vaši umetnici su takođe slikali bića kojima su davali lep ljudski lik. Kad bi poređali sve te divne slike i posmatrali ih, primetili biste da likovi gotovo sliče. Zašto? Zato što se radi o projektovanoj slici, da bi se predupredio strah i napad. Zar i vi ne biste hteli da se obezbedite na potencijalno nesigurnom mestu? Mnogi od tih manjih bića su verodostojniji oblici, dok su bića koja vam sliče verovatno projekcija. U ovo vreme kad se čovek donekle promenio, on strahuje od naglih preokreta. Čovek će ustuknuti pred bićem skaradnog izgleda, iako je njegova duša čista, Međugalaktičkim ili zvezdanim bićima je poznato kako ljudi reaguju na njima neuobičajen izgled i zato se trude da vas ne uznemire. Izgleda da se vi, videvši prvo spoljni izgled za njim povodite i da vam ništa ne znači namera srca ili duše. Još uvek ste zarobljenici iluzija fizičkog sveta u kome je lepota samo stvar ukusa svakog pojedinca. Oblici energije života rasuti po drugim mestima vaše galaksije u stanju su da brzo uspostave vezu, koristeći se prihvaćenim načinom mentalnog i telepatskog komuniciranja. Njihov rad se temelji na ispravnom razumevanju frekvencije energije. Vidljiva fizička posuda nije stvarnost. Jednog dana, kad se pojača frekvencija vaše energije, koristićete se i onim delovima mozga koji se sada ne upotrebljavaju. Ta područja mozga, gde su sada smešteni izvesni električni impulsi i frekvencije, potrebni su, jer će vam omogućiti da komunicirate sa drugim oblicima života. Zar nije divna mogućnost telepatskog komuniciranja sa bićima koja se koriste drugačijom frekvencijom? Čak se i sada na Zemlji slepi ljudi koriste metodom menjanja frekvencije; oni se služe čulima koja nisu deformisana čulom vida i koriste se vibracijama, U budućnosti će se ljudi koristiti vibracijama energije u različite svrhe. Međutim, najbolje bi bilo da se narednih nekoliko godina ne održava veza sa zvezdanim bićima – zvezdanim u smislu sposobnim da se kreću širom vasione – dok se ne postigne viši nivo duhovne svesti. Kako bude rasla duhovna svest, tako će rasti i otvorenost prema onome što je drugačije. Razlike će se smanjivati, zato što ćete postati prilagodljiviji. Prilagodljivošću će se prevazići dosadašnji odnos prema ljudima druge boje kože, nacionalnosti itd, jer radimo na ujedinjavanju svih i uklanjanju postojećih predrasuda. Pomirljivost u oblastima kao što je politika, društvena svest, privreda i zdravstvo, srušiće stare običaje i bezosećajnosti. Klimatske promene će uticati na mnoge i doprineti vašem ujedinjavanju u „bratstvo“. Već su ove godine prilike počele da se menjaju, a tokom naredne godine sve će više bledeti osećanje podeljenosti. Moguće je, takođe, da će se galaktička bića, kao ona sa Plejada povezivati sa bivšim saveznicima koji to žele, koristeći se snopovima energije da bi postigli napredovanje ka većoj otvorenosti i spremnosti na saradnju, kako bi se uspostavio mir na Zemlji. Postavljeno ranije pitanje: „Da li su u vreme mučnih događaja na Zemlji pre oko sedam miliona godina, kad je Pobunjeni Zrak doprineo napuštanju Boga, ti drugi oblici života, čiji su prijatelji došli na Zemlju, želeli da pruže pomoć?“ Odgovor glasi: tada nije postojao način na koji bi mogli da pomognu. Međutim, sada je prisutna izrazita težnja da se spreči ponavljanje takvog događaja. Vidite, oni koji su napustili zavičaj i došli na Zemlju bili su vezani sporazumom ili ugovorom da će tu ostati sve dok ne obave svoj zadatak. Na taj način su postali i deo stanovništva planete i nije bilo predviđeno da se u te poslove mešaju bića iz bivšeg zavičaja. Bića sa Plejada su samo znala da su se njihovi prijatelji upustili u dugotrajnu pustolovinu. Oni su znali da se iseljenici upuštaju u nešto uzbudljivo, nešto novo, i poželeli su im sve najbolje. Niko u našem carstvu nije naslutio pojavu značajnijih problema, te nije ni postojao plan za hitnu intervenciju, bilo onih sa Plejada ili drugih matičnih luka, bilo nas. Često su nam postavljana pitanja o vašim galaktičkim rođacima i njihovom načinu reprodukcije. Budite uvereni da oni nisu seksualno zainteresovani za vas, niti na isti način produžavaju vrstu. Oni retko imaju decu, i to samo onda kad im je potomak zaista potreban ili ga žele. Izlišan je strah da će vas bića sa Plejada na bilo koji nedostojan način fizički zloupotrebiti, zato što su miroljubivi i ne žele prevlast. U svakom slučaju, oni vaše metode ne smatraju privlačnim. Vaše niske fizičke vibracije navode čak i oblike života u vašem sunčevom sistemu da govore o „energetskom zadahu“ koji ispuštaju aure većine Zemljana. Važno je takođe da znate, da bi se ti viši oblici života, zahvaljujući svojim društvenim odnosima prema vama, verovatno odnosili sa više pažnje nego mnogi od vaših drugara Zemljana, mada se nadamo da će se odnosi na Zemlji ubrzo promeniti. Većini energija sa Plejada se pruža prilika da bude požrtvovana ili preuzme obaveze. Oni su skloni da žive zajednički u grupama od šest, osam, deset, dvanaest, dvadesetčetiri, pa čak i više bića, a muška i ženska energija nisu odvojene već sjedinjene. Bića sa Plejada u svojoj dimenziji ne znaju za vreme i ne suočavaju se sa istim političkim i privrednim problemima kao vi na Zemlji. Kada vam kažem da se bave istraživanjima u oblasti medicine i ispitivanjima planeta, kao što su astronomija i kretanje planeta, time nije rečeno da su „povlašćeni“. Njihovi životni interesi su na nivou sporijem od vašeg, a to služi dobrobiti svih, to je u korist svih. Njihovi interesi se razlikuju od vaših, zato što za razliku od vaše planete oni ne znaju za ratovanja. Shvatate li da je ratovanje osnovna preokupacija na Zemlji? Kad biste se osvrnuli i otvorenih očiju pogledali staje prevladavalo na vašoj planeti tokom proteklih perioda, shvatili biste da ste postigli veoma visok učinak negativnosti, nasilja i ratova. Postoji izreka na Zemlji: „Neka nam Bog pomogne da sebe vidimo kao što nas drugi vide“. Duše na Zemlji, tu želju vam sada ispunjavamo. Vratite se sada ilustracijama koje prikazuju Omniverzum. Uočite da su dvanaest svemira prikazani kao odvojena tela sa određenom strukturom. Naučno posmatrano, takav prikaz je netačan, ali smo se mi tim načinom koristili da bismo vam pokazali da čak i ogromno prostranstvo vasione poseduje oblasti koje su, mada sklone ekspanziji, ipak na neki način ograničene, da bi se izbegle kolizije katastrofalnih posledica. Budući da naše ilustracije ne uključuju i predivne slike svemira u boji, najtoplije vam preporučujem da prelistate knjige posvećene astronomiji samo zbog ushićenja koje će izazvati slike! Astronomija se naglo menja – ne samo što se tiče spoznaje onog što se nalazi u svemiru – već i što se tiče spoznaje onog u vama u odnosu na nas. Spoznajte ono što možete zahvaljujući astronomiji i to znanje dopunite saznanjima iz oblasti koje vi nazivate kvantna ili savremena fizika. Tu ćete naći odgovore i za razum i za srce. Tu leže odgovori za dušu. Bilo bi lepo kad biste mogli da vidite život kao što ga vidimo mi, zato što kad posmatramo Omniverzum mi vidimo svetio, iskričavo, žarke boje, životvornih vibracija i stalne težnje ka održavanju života i stvaralačkom ispoljavanju. Svetovi iza svetova kako da ih sve opišemo? A vi ste deo svega toga. Kad budete u mislima, čak i u ćelijama naslutili strahovito prostranstvo zajedničkih nebesa, spoznaćete radost i slavu našu. Međutim, kad naslutite ritam koji nagoveštava čežnju velike inteligencije da stvara i zaljulja svoje kosmičko potomstvo, dobićete najveći mogući poklon. Spoznaćete mir.

KOSMIČKO OTKROVENJE – POGLAVLJE  IX

EVOLUCIJA I VI 

Mnogo toga je na vašoj planeti izrečeno o evoluciji ljudske vrste, o vašem poreklu od čovekolikih majmuna, gorila i slično. Mnogi ljudi veruju u takav tok evolucije, i pored toga što drugi tvrde da je čovekov neposredni tvorac Bog. Vaši antropolozi se stalno bore sa činjenicama kao što su Neandertalac i iznenadna pojava finijeg oblika života, Kromanjonca, dok između ta dva oblika nedostaje nedvosmislena veza. Ipak, krajnje žudno tragate za „nedostajućom karikom“. Budući da tragate za objašnjenjem evolucije kao fizičke strukture, dopustite da za one koji hoće da slušaju neke stvari postavim na pravo mesto. Pre nekih sedam miliona godina Srebrni Zrak i Vrhovni Savet su stvorili poseban fizički izraz – čoveka. Vaše fizičko telo su, dakle, stvorile visoko razvijene duhovne energije. Čovek je, bilo muškarac ili žena, jedinstven i nije se razvio iz bilo koje druge vrste. Kad smo stvarali čoveka, mi smo se koristili, doduše, istim elementima zasnovanim na ugljeniku koji smo docnije koristili i za životinjske oblike posebno one sa Urana, koje smo prilagodili životu na Zemlji. Stvorenja vama poznata kao majmuni dovedena su na Zemlju izvesno vreme pošto je čovek već stvoren, da bi se omogućilo razvijanje odnosa između čoveka i drugih oblika. Nismo želeli da ljudi postanu arogantni i samoživi, odvojeni od planete ili životinjskog oblika, naprotiv, želeli smo da čovek očuva simbiotički odnos sa svim oblicima života. Skloni ste da činjenice o ljudskom rodu i majmunima tumačite na naopak način, ustrajavajući na tome da su prvo postojali majmuni, a zatim se čovek razvio od njih. To nije tačno. Načelo stvaranja na vašoj planeti glasi: svaka vrsta je osobena, ali sposobna da se prilagodi. Prvo su se pojavili ljudi, a potom majmuni i nijedna od ove dve vrste nije bila odskočni stepenik za razvoj one druge! Nužno je da shvatite i raščistite pravu zbrku uverenja o evoluciji, ili nikad nećete razumeti ko ste i šta se događa na planeti. Kratko rečeno, postoje dva nivoa evolucije: jedan koji se odnosi na telo i jedan koji se odnosi na dušu. Opšta evolucija utiče na telo i dušu kao celinu. Sve dok događaje na Zemlji ne budete tumačili koristeći se mudrošću, vaši zaključci o evoluciji biće nelogični. Tako, oba „tabora“ koja zastupaju suprotna mišljenja o smislu evolucije, mogu, na osoben način, nešto da nauče. One pristalice teorije o Božjem stvaranju sveta, koji veruju da je čin stvaranja obavljen u jednom kratkom zamahu, kome nisu prethodile ili sledile izmene, u zabludi su zato što mi i sada radimo na tome da popravimo i fizičko telo i dušu. Na isti način, oni koji smatraju da je čovek postao od majmuna moraju shvatiti da smo prvo stvorili telo kao posudu za dušu, pa tek onda doveli majmune da im prave društvo. Ovakvo objašnjenje može da doprinese uklanjanju razlika u mišljenjima o tome ko ste i gde se nalazite na putu povratka ka Bogu. Ponovimo kratko ono rečeno o ljudskom telu ili, kako vi kažete, fizičkom životu, kao osnovi svega. Duše su dobile tela skoro milion godina kasnije, pošto su prethodno na svojim blistajućim zracima duhovne energije lebdeli nad Zemljom. Telo je bilo „spasilački pojas“, posebno stvoren da bi se zaustavilo dalje smanjivanje duše. Nije se telo pojavilo prvo. U stvari, ono nikad ne bi ni bilo stvoreno da nije došlo do duhovnog napuštanja Boga. Fizičko telo je dar kojim se želelo pomoći dušama koje su venule, a bilo je skoro savršeno kao privremeno mesto boravka. Vaša su tela nekada davno trajala hiljadama godina; sposobna da se sama leče i lako su se mogla popraviti. Telo je tada takođe omogućavalo duši da se tokom sna ili u Časovima odmora bavi nekim aktivnostima napuštajući telo. I pored toga što smo stvorili tu divnu fizičku mašinu kao privremeno boravište duše, uticaj negativne frekvencije Pobunjenog Zraka je do te mere poremetio ta skoro savršena tela i uprostio njihovu strukturu, da su dovedeni u žalosno primitivno stanje poznato kao pećinski čovek. Još uvek radimo na tome da poboljšamo sva tela vas Zemljana, kako bismo vam omogućili da povratite pozitivne zrake koji su svojevremeno postojali u vašoj telesnoj mašini. Deo tih poslova na poboljšanju tela obavljamo sada, zapljuskujući planetu vibracijama jake energije, a naš posrednički zadatak pružanja informacija o strukturi telesne mašine i njenom funkcionisanju, uskoro će početi da uspostavlja ravnotežu i omogućiće produžavanje ljudskog veka. Želeli bismo da ljudski vek podignemo na prošek od 90 godina u prvo vreme, a zatim povećamo na 125 do Doba Sjaja. Sredinom tog sretnog Doba Sjaja ljudski vek bi trebalo u prošeku da iznosi najmanje 500 godina, posebno kad vaši iscelitelji budu počeli da se koriste bojama u lečenju bolesti i povreda, kao i da primenjuju nove načine lečenja zasnovane na shvatanju da energija hrani telo. Vaša uloga u tom procesu razvoja jeste da očistite zemaljski dom, uspostavite mir, očuvate vazduh, vodu i druge preko potrebne elemente. Mi podstičemo izumitelje da iskoriste Sunce, vetar i druge „čiste“ izvore energije, a takođe pokušavamo da putem kanalisanja poruka prenesemo sugestije o novim tipovima kuća, kako bismo vam omogućili da živite i radite u skladu sa prirodnom okolinom. Uskoro ćemo vam preneti preporuke o odeći od laganih materijala, prilagodljivih vremenskim promenama, a koji pored tih svojstava ne zagađuju okolinu i dostupni su, za razliku od vaše sadašnje odeće od plastike. Spomenuli smo korišćenje hrane iz mora koja omogućava ćelijama da se napajaju čistom životvornom energijom, što za posledicu ima razvijanje intelekta i bolje fizičko zdravlje. Sa povećanjem vitalnosti ćelija i jačanjem vibracija energije i mozak će početi da aktivira neke od svojih davno zaboravljenih sposobnosti. Možda ćete jednog dana međusobno komunicirati telepatski i razgovarati sa životinjama. Kad vaše telo ponovo postane spretno vozilo duše koja putuje, vi ćete biti u sazveždu sa zvezdama i konačno sa svim postojećim u svemiru, sa samim procesom stvaranja. Ovim želim da vas uverim da je vaše fizičko telo bilo skoro savršeno, ali je njegovo stanje sada veoma narušeno. Vaše telo je jednako predmet naše pažnje kao što se našim planom obnove duše omogućava vaš povratak sa nižeg, fizički gustog nivoa. Ponekad se Zemljani pitaju kako mi to pomažemo razvoju duše kad ih je Bog stvorio već savršene, a to je ključno i dobrodošlo pitanje. Kad je Srebrni Zrak stvorio vaš dva metra visok zrak, nije postojalo fizičko telo i da ta energija nije bila izložena suprotnom uticaju – na primer, negativnoj zvučnoj frekvenciji – bila bi večna. Međutim, zapamtićete šta ćemo vam reći. Duše su bile pod uticajem zvučne frekvencije i budući da su izgubile sjaj, vitalnost i smanjile se, usledila je naša misija spašavanja duša. To je kao kad imate milion dolara u banci i neko na prevaru uzme veći deo novca a vi ostanete sa okrnjenom sumom. Na taj način ste izgubili jačinu i nivo energije vaše duše, a samim tim postali slabiji nego što ste bili. Vrsta evolucije kojom se ponovo stiče ono izgubljeno se zapravo zove obnavljanje. Vi ponovo stičete inteligenciju duše – njenu bivšu čistotu ili božanske osobine. Dok živite na sadašnjem zemaljskom, niskom nivou svesti, vi ponovo počinjete da poštujete Boga i više sile i preuzimate odgovornost uloge čuvara u toku razvoja planete, da biste povratili svoje izgubljeno stanje. Često govorimo o toj temi zato stoje stanje kritično, zato stoje krajnje neophodno! Kad su vaše vibracije oslabile, vi ste izgubili sećanje na vaše poreklo i kosmičke veze. Sadašnji evolutivni napredak treba da povrati jasno sećanje na stanje sveznanja. Čak i pored toga što živite u fizičkom telu izloženom vibracijama gustog sveta, vaša prava suština dolazi do izražaja nalik postupnoj transfuziji. Jednostavno rečeno, postajete sjajniji, svetliji i ispunjeniji ljubavlju. Bili ste svedeni na puki plamičak svece, ali sada se vaše svetio ponovo rasplamsava i gori skoro kao nekad. Jedno od vaših glavnih pomagala u razumevanju evolucije – bilo duhovne ili fizičke -jeste da otvorite svoj razum ka novom poimanju „dokaza“. Neophodno je, takođe, da prihvatite svoj pravi identitet, identitet duše, koja je zapravo snop energije. Vi ste svetio. Slepom čoveku bi bilo teško da na osnovu dodirivanja nečijeg nosa opiše ljudsko lice, ako se to od njega zatraži. Shvatite zato da vas delovi kostiju, nepotpuni skeleti i drugi takozvani dokazi o teorijama evolucije, mogu zavesti, budući da posmatrate fizičko telo da biste izveli dokaze, ne shvatajući pritom njegov odnos sa dušom. Ipak, mi se divimo vašoj znatiželji, zanimanju i težnji da spoznate ko ste i zastoje vaša vrsta na planeti. Imajte na umu rečeno dok budem objašnjavao prilike i okolnosti koje su dovele do onog što vaše knjige opisuju kao „pad“. Dosad vam to nikad nije potpuno objašnjeno. Sećate li se da je 11 miliona duša, svaki uspravni zrak energije visok dva metra, ali bez fizičkog tela nalik vašem, došlo na Zemlju kao čuvari eksperimentalne stanice u graničnim područjima poznatog svemira? Upravo je tako, duše su napustile svoje domove na Plejadama, Orionu, Sirijusu i drugim stvorenim galaktičkim centrima pogodnim za život, da bi postali čuvari predivne nove planete C-ton. One su bile saradnici u procesu razvoja biljnih vrsta, čak i nekih životinja, sve do trenutka kad su te vrste same mogle uspešno da se održavaju. Te duše su sklopile ugovor po kome ostaju na C-tonu sve dok ne obave posao, bez obzira koliko će vremena za to biti potrebno, a svim dušama je data slobodna volja kako bi uživali u ogromnoj raznolikosti koja čini sastavni deo planete. Njihov zadatak nije bio samo da uživaju, upuštajući se u nešto novo na izuzetnoj planeti retke lepote i raznolikosti, već da budu čuvari same planete i, u Tvorčevo ime, svekolikog života na njoj i pored toga što su odvojeni od svoje matice, gde je visoko razvijeno osećanje duhovne obaveze. Tako su ti umešani vasionski pioniri započeli rad pod pokroviteljstvom arhanđela Mihaela i uživali u svojoj velikoj pustolovini oko 800.000 godina, sve do susreta sa Pobunjenim Zrakom. Taj događaj je preokrenuo sudbinu planete i gotovo ugasio svetlost duša Čuvara. Kao što ste danas saznali za „pad“, tako shvatite daje neprekidni ciklus razaranja na Zemlji prizvao Velike Zrake sa namerom da iscele vaše duše. Mi nameravamo da očistimo i obnovimo planetu. Nameravamo da uspostavimo Doba Sjaja zajedno sa ushićenjem, lepotom i slavom koju donosi svim dušama spremnim da poštuju Boga i žive u miru. Pre nego što je došlo do „pada“, a u vreme kad je arhanđeo Mihael bio odsutan zbog drugih galaktičkih obaveza, nekolicina radnika na C-tonu izrazila je nezadovoljstvo zbog dužine boravka na planeti. Dakle, kad je Pobunjeni Zrak usmerio energetski snop da bi izazvao razdor medu dušama koje su imale nameru da preuzmu planetu, on je očekivao da će poljuljati njihovo poštovanje Boga i preoteti to poštovanje u ličnu slavu. Međutim, on je osujećen u svom prvom pokušaju da stekne poštovanje čuvara koristeći se dokazima razuma. Većina u toj grupi se i dalje okretala ka severu da bi se krepila božanskom kosmičkom energijom. Pretrpevši neuspeh u tom pokušaju, Pobunjeni Zrak je počeo, kako biste vi rekli preko radija, da emituje razumno objašnjenje i frekvenciju zvuka koja je ometala Čuvare. Čuvari su prvo primetili promene u ponašanju životinja. Neke životinje su postale opake i mesožderi. Mada su stvorene kao vegeterijanci, neke životinje su počele međusobno da se ubijaju. Međutim, same duše još nisu uočile veliku opasnost, inače bi stupile u vezu sa gospodarom Mihaelom tražeći pomoć. Međutim, kako su i dalje bile izložene frekvenciji koja ih je ometala, mnoge duše su odjednom podlegle tom snažnom uticaju. Malo pre nego su duše shvatile šta se događa i uspele da pozovu arhanđela Mihaela da se vrati donoseći pomoć, naneta je nepopravljiva šteta. Duše su postale zbunjene i ponašale su se nerazumno. Jednom rečju, mnoge duše se više nisu okretale ka severu, odakle je priticala božanska kosmička energija, te su njihovi zraci još više bili izloženi suprotnim uticajima. Duše su se smanjile, njihova svetlosna suština je bledela. Tragedija je kucala na vrata. Do trenutka kad je arhanđeo Mihael uspeo da stigne sa energijom Plavog Zraka i zaštiti duše koje su se smanjivale, zemaljska ekspedicija je bila u potpunom rasulu. Veliku bitku svetla i mraka o kojoj govori vaša Biblija izgubile su snage svetog svetla. Mada se hrabri Mihael suprotstavio ozbiljnoj opasnosti, upravitelj Plavog Zraka nije odneo prevagu nad Pobunjenim Zrakom i C-ton je potpao pod uticaj tog bića. Posle pobede Pobunjenog Zraka nastala je pustoš. Duše su bile smetene. Tada su spoznale bol i patnju; osetile su se napuštene od onih kojima su verovali. Žalimo što iznosimo pojedinosti o tom događaju, ali su one neophodne da biste u potpunosti razumeli evoluciju čoveka. Duše su postale „ugrožene“, budući da se njihovo svetio gasilo i nestajalo pod stalno prisutnim negativnim uticajem vibracija Pobunjenog Zraka. Veliki Zraci uznemireni tim događajima su želeli da preduzmu nešto kako duše ne bi bile potpuno izgubljene. Brzo je skovan novi plan i ponuđen kao privremeno utočište koje će omogućiti dušama da se kasnije vrate u viša područja. Šta se potom dogodilo? Srebrni Zrak i Vrhovni Savet su stvorili posudu poznatu kao ljudsko telo, kao novi dom duši koja se gasi. Iskreno rečeno, telo je veličanstven kalup, kao što se i vi slažete, i mnoge duše koje su se brzo gasile odlučile su da uđu u taj oblik kako bi spasile svoje svetio, dok jednog dana ponovo ne dostignu prvobitni sjaj. Tako je došlo do „pada“ o kome govori vaša Biblija. Duše su sada bile male i blede, ali su imale privremeni hram-utočište. Da li se pitate kako je uspeo naš „plan spašavanja duša“? Brzo, pre nego se Pobunjeni Zrak mogao umešati, arhanđeo Mihael i druga duhovna bića došla su da objasne neprijatnu situaciju i svim dušama je rečeno da se ne može jamčiti za njihovu sigurnost i postojanje sve dok ne odluče da borave unutar fizičkog tela, u koje se ulazi na temenu. (Taj ulaz za dušu na vrhu glave imate još uvek i ono je prilično meko i ranjivo.) Tako je započet evolutivni ciklus duše koja živi u materiji pod još uvek prisutnim uticajem Pobunjenog Zraka. Pošto nikad niste razumeli ono o čemu ću sada pričati, objaviću činjenice kao prilog vašim antropološkim studijama. Neke medu dušama koje su živele u fizičkom telu bile su u stanju da se odupru uticaju tamnog zraka i da, zahvaljujući slobodnoj volji, i dalje teže božanskoj kosmičkoj energiji. Međutim, druge duše to nisu uspele. Te koje nisu, konačno su se izvitoperile, pogrbile i pritisak na glavu i mozak izazvao je pad intelektualnih mogućnosti. Njima je, konačno, postalo nemoguće da se stvarno usprave i upute pogled ka Bogu. Ljudi teških tela, čije skelete nalazite, bili su primeri naše prve tvorevine koja je vremenom izgubila uspravan položaj i lepotu zbog negativnog uticaja frekvencije Pobunjenog Zraka. Prema tome, pećinski Čovek je posledica smanjivanja veličanstvene uspravne tvorevine, preobražaja izvanrednog fizičkog tela u gotovo zversko obličje, uprkos tome što su se istovremeno druga tela oduprla kontroli Pobunjenog Zraka i očuvala prvobitni ideal neobične sposobnosti: uspravno držanje i inteligenciju. Zar nije zanimljivo, da su ta dva oblika – jedan pod uticajem Pobunjenog Zraka i drugi koji je još uvek poštovao Boga – nastavili da žive na istoj planeti istovremeno. Vaša istorija ne ukazuje da su te dve civilizacije bile paralelne, ali budite uvereni da su postojale u isto vreme! Nisu svi pripadnici ljudske civilizacije nazadovali u, kako ga vi nazivate, „praistorijsko“ vreme. U velikoj biblioteci u Aleksandriji, koja je uništena, čuvale su se knjige koje opisuju ceo istorijat razvoja duša u ljudskim telima na Zemlji, a još uvek postoji mali broj dokumenata skrivenih na nepoznatim mestima. Većina podataka nalazi se u uzburkanim ponorima Zemlje ili na velikim morskim dubinama, skriveni od onih koji ih traže. Videvši te skaradne ljudske oblike, vi ste pogrešno shvatili prošlost i prihvatili manjkavo objašnjenje evolucije. Duše su ušle u fizička tela, neke od njih su postale nastrane, ali su i dalje postojale istovremeno sa drugim dušama. Kasnije smo doveli prilagođenu vrstu majmuna i druge oblike domaćih životinja, jer je u to vreme na Zemlji bilo veoma malo malih stvorenja. Zanima nas da li razumete iznete podatke? Tokom neprestane borbe da spasimo duše koje su boravile u fizičkim telima, koristili smo se raznim planovima da ih oslobodimo tela, ali taj poduhvat se posle nekoliko godina pokazao kao jalov. Suviše toga je bilo izgubljeno. Budući da su se duše navikle na uzbuđenja koja im pruža eksperiment sa telom, njihovo biće se promenilo i počelo da se prilagođava planeti. Muška i ženska energija su stvorene da bi se osiguralo produžavanje vrste i druženje, međutim, posle „pada“ čovečanstvo više nikad nije koristilo sve mogućnosti telesne posude kao u vreme prvobitnog izgleda. I pored toga, vaše telo je idealno za dušu, zato stoje njegova struktura veoma usaglašena sa Bogom. Dok je čovečanstvo i dalje tavorilo u bednom, posrnulom stanju, spavanje, snovi i smrt su postali naši pomoćnici u ostvarivanju velikog programa obnavljanja. Mada je spavanje bilo zamišljeno da telu obezbedi vreme za pročišćavanje i obnavljanje fizičke materije, ono je pored toga pružalo mogućnost sećanja. To je posebno vreme -različito čak i od svesne meditacije – kad duša može da se seti svog pravog ili duhovnog postojanja. Spavanje je proces koji smo ustanovili postavljanjem nevidljivog satnog mehanizma – ili kako ga vi zovete, „bioritma“ – koji tera telo da spava. Taj mehanizam je pod kontrolom Sunca, Meseca i gravitacione sile. Oni utiču na tečnost u telu primoravajući ga na odmor. U drevna vremena, kad su duše prvi put ušle u fizička tela, one su bile u stanju da tokom sna svesno napuštaju i vraćaju se u telo. Duša, međutim, nije mogla mnogo da se udaljava, zato što nije još bila stvorena srebrna vrpca energije. Ovi noćni izleti čas tamo, čas ovamo, omogućavali su duši da očuva sećanje na Boga i svoju pravu prirodu svetlosti. Nažalost, čak je i san na kraju za većinu ljudi postao puko fizičko iskustvo i oni su ubrzo potpuno zaboravili svoje poreklo. Snovi, snoviđenja i kontemplativne poruke i dalje su bili prisutni u ljudskom životu, ali su uglavnom potiskivani na margine života kao bezmalo tajanstveni događaji. I pored toga što je Zlatni Zrak, označen kao Hristovo Svetio, okružio planetu snopom podržavajuće energije, šaljući ohrabrenje i podršku kao protivtežu uticaju Pobunjenog Zraka, duše su izgleda bile uhvaćene u klopku svoje guste fizičke okoline. Samo je mali broj bio u stanju da se seti Boga i iskoristi Hristovo Svetio u postizanju ličnog prosvetljenja. Budući da se cela prvobitna grupa ugovorom obavezala da čuva planetu i pokušavala da povrati tu sposobnost, oni koji su se oslobodili ropstva postali su duhovni učitelji na Zemlji i pokušali da vode duše koje su slabile i bledele. Međutim, njihov učinak je bio neznatan. U davna vremena fizička tela u koja smo vas obukli trajala su hiljadama godina, pa su, ukoliko bi duša propustila priliku da se seti Boga tokom inkarnacije na Zemlji, i izgledi za njen duhovni napredak bili mali, Naš učinak u spašavanju duša bio je tako neznatan da smo morali da donesemo drugi plan da bismo nadmudrili i potisnuli uticaj Pobunjenog Zraka. Budući da je kosmički zakon uzroka i posledice dovodio duše u stanje ozbiljne neravnoteže, stvorenje plan o ponavljanju iskustva. U vašem svetu se to zove reinkarnacija. Taj plan imao je za cilj da omogući duši da skuplja znanje i pruži joj mogućnost za razvoj, što je bolje nego da bude sputana uludo straćenim dugim životom sa slabim izgledima da ispravi bivše greške. Samo je fizička smrt bila u stanju da maloj duši konačno omogući punu slobodu da se seti porekla. Gore u carstvu nebeskom ona je sa nevericom posmatrala tok života na Zemlji, ispunjen negativnošću, i vraća se u telo sa obavezom da poštuje Boga i svekoliki život. Plan o ponavljanju iskustva pretpostavljao je kraći životni vek, pa su se tako neke duše do sada i po stotinak puta (ponekad i na hiljade puta) vraćale na Zemlju. Budući da su mnoge duše tokom svake posete zanemarivale ljubav i mir, te se opteretile nagomilanim negativnim ponašanjem ili karmom, neke duše su delovale kao proklete. One su na Zemlji bivale upletene u ratove, pljačke, silovanja i nasilja koja su ugrožavala svekoliki život i onemogućavala mir. Duše neznalica i bezosećajnih priroda igrale su mračne, mrske igre, tražeći da steknu moć i vlast nad. drugima. Vaša prošlost vrvi od takvih događaja, i pored toga što se za mnoge, još gore događaje, čak i ne zna. Pa ipak, u svom tom neznanju veliki učitelji i oni prosvetljeni su istrajno nosili luč istine i obećanog spasenja. Tako su narodi, veliki i mali, čuli njihov glas u prilog Boga, zapamtili i shvatili ga kao ohrabrenje onima još neprobuđenim. Tokom sedam miliona godina negativnog iskustva, snage svetog svetla su povremeno pojačavale energije svojih zraka, da bi se suprotstavile i nadjačale uticaj Pobunjenog Zraka i postojećih prilika. Ti periodi su u vašoj istoriji zabeleženi kao doba renesanse, kao vreme procvata istine, svetla, znanja i lepote, kao, kako biste vi rekli, doba preporoda,. Bez obzira što su se ti periodi javljali sporadično, ipak su bili od ključnog značaja za razvoj duše na putu ka ljubavi, miroljubivom ponašanju, staranju o drugima i o planeti. Zato budite srećni što je dolazilo do ovih kosmičkih skokova, kad su naše energije omogućavale vaše napredovanje do sledećeg nivoa. Postignuto proširenje svesti nije samo vaša zasluga, već je naša dodatna energija omogućila da iskoristite visoke vibracije i učinite znatan korak napred. Dakle, vaši izuzetni pomaci u evoluciji se zasnivaju na našoj pojačanoj duhovnoj podršci. Sada ste na Zemlji izloženi najsnažnijoj od svih dosadašnjih podrški energije, tako daje vaša duša u telu u stanju da se uskladi sa energijom Božje moći i sadašnjim intenzitetom Velikih Zraka. Da li će ovo bremenito Doba Buđenja biti plodno, zavisi od vaše spremnosti i pravilnog korišćenja visokih vibracija. Imajte u vidu da su tokom stvaranja pokrenuti neki procesi koji su prolazili fazu zrenja. „Sazrevanje“ je, po našem mišljenju, deo evolucije. Zato za nas ne postoji „karika koja nedostaje“, a za kojom vi tragate. Pošto smo posejali seme duše i podstakli razvoj izvesnih oblika života, nastupio je period klijanja i to je sve. Ako proučavate prošlost, zapazićete očigledne primere. Budući da se ljudska duša i dalje veoma sporo razvijala, naša je obaveza da omogućimo naglu promenu, tako što će svi ljudi u svim zemljama sveta biti neposredno i istovremeno izloženi pojačanoj duhovnoj energiji. Postojanje malih centara svetla, rasutih medu raznim narodima na Zemlji, nisu planeti doneli mir, niti dušama trajnu radost. Zbog toga odlučno primenjujemo najneobičniji plan ikad izveden u vašem svemiru. Vaša evolucija, kao i evolucija planete, je do te mere ubrzana da se stiče utisak da vreme čili. Mi Zraci smo lično zaduženi za evolutivni napredak, kako gustog fizičkog tela, tako i stvorenih duša. Radujte se, zahvaljujući našem uticaju ispunjenje vam se približava svakim udahom. Vibracije energije koju vam upućujemo povećavaju mogućnost vaše duše da ubrzanim tempom evoluira. Ponovo vam kažemo, radujte se! Zato što će vam se oprostiti sve ranije negativno delovanje nagomilano tokom ranijih života, ukoliko se odlučite da priznate nameru svoje duše, očuvate svekoliki život, i težite isključivo miru. Ma kakvi bili gresi vaše duše, svi će biti oprošteni! Međutim, jedna od najtežih prepreka vašoj duhovnoj evoluciji jeste ono što vi nazivate Biblija i drugi sveti spisi – knjige, legende, priče iz drevnih vremena. Sve to postoji da bi vam pomoglo, a ne da sputava vaš sadašnji napredak. Mnogi današnji Zemljani su postali nadmeni i ogradili se od drugih vernika netolerantnim stavovima i sebičnim interesima. Umesto da zbiju redove u težnji da uspostave mir, frakcije bivaju sve brojnije izazivajući podeljenost medu zajednicama od kojih očekujemo da se ujedine. Ti duhovni spisi na neki način predstavljaju vaše najveće prijatelje, zato što govore o uzvišenim moralnim vrednostima i navode svetle primere i načine, gde su ljubav i mir osnovna merila u životu. Ipak, većina svetih knjiga predstavlja samo smernice i prilagođene davno iznete preporuke koje vam pomažu da dosegnete više istine. Najveći proroci su, kako prenosili poruke božanskog plana ljubavi i mira, tako pružali i najnovije informacije ljudima svog vremena, a za dobrobit određene kulture ili zajednice. Tako je Mojsije i prenosio poruke i predlagao šta valja činiti. Koje drugi ako ne arhanđeo predao Koran ljudima Bliskog Istoka koji su molili da budu upućeni u pozitivno ponašanje? Duboko zamišljeni Buda je bio taj koji je osluškivao tiho sašaptavanje svoje duše sa još većim vodama koji su razradili plan ponašanja tokom života. Krišna je, pak, sledio unutrašnji glas koji je stizao od Boga i izneo plan ponašanja koji mnogim stazama vodi ka Bogu. Dobro je poznato da se Isus zalagao za ljubav i mir i posebno naglašavao isceliteljsku moć oproštaja. Tako sve velike istine upućuju da ponašanje mora izražavati sva osnovna načela. Evolucija se zasniva na načelu pretočenom u delanje. Takvo delanje vodi ka višim namerama i određenom načinu ponašanja, u suprotnom je bezvredno. Zbog toga je evolucija, mada neprekidan proces, takođe i prolećno cvetanje nakon neplodnog perioda odmora. Evolucija ima svoja godišnja doba, međutim, mi smo njeni arhitekti. Nekim ljudima teško pada da prihvate da su Tvorci nadležni za proces evolucije i pored toga što neke vrste imaju sposobnost da se samostalno prilagođavaju. Oni ne vole određene uloge kao što ih ima čovečanstvo, međutim, mi od vas zahtevamo da prihvatite svoju ulogu i ostvarite nameru. Priznajte takođe da se život razvija. Druge planete i bića u sunčevom sistemu se razvijaju; razvijaju se galaktički susedi i njihovi stanovnici, bilo kao fizička materija, oblik života ili oblik svetla. Prema tome, vi se ne razvijate kao deo odvojen od svih. Svi živite, rastete i razvijate se zajedno. Evolucija uklanja stare prepreke i ograničenja, tako da je omogućen nov uzlet. Da li ste o tome razmišljali na taj način? Evolucija je razvoj ili korak napred, iza koga sledi period odmora i procenjivanja. Ako je došlo do greške, ona se mora ispraviti, kako bi sveza energija omogućila sledeću fazu razvoja. Ovakvim kosmičkim lancem događanja evolucija vas dovodi do viših dimenzija svesti. Tačno je da vrste poseduju fizički izraz-oblik, međutim, evolucija duše je to što na najbolji način izražava Boga. Tokom narednih godina svaki vid ljudskog života, bilo lični, porodični, grupni, politički, poslovni, privredni, obrazovni itd, biće podvrgnut promeni koja predstavlja izvestan oblik evolucije ili napredovanja. Sve što je stvoreno podleže na neki način evoluciji, koja se takođe označava kao promena ili napredak. Primetili ste da se naglašava reč napredak, posebno zbog onih Zemljana koji su iskusili suprotan proces – nazadovanje. Zadatak Doba Buđenja je da vam omogući divno savezništvo duše sa kosmičkom namerom. Obnavljanje saveza sa životnom snagom razvoja duše, napretkom ili evolucijom samog života, znači pravo življenje. Da biste mogli da naslutite pravi život, stvarnu životnu snagu kosmičke energije, mi na planetu Šaljemo više zračenja i svetla nego što možete zamisliti. Doba koje sada stiže donosi podstrek ubrzanom razvoju za kojim je vaše srce vapilo u svojim najtežim trenucima. Međutim, da biste ostvarili napredak u pročišćavanju duše, tražimo od vas važno uzdarje. Koristite energiju koju vam dajemo za pozitivno delanje u sadašnjem trenutku. Da, poštujte istinu o Božijoj moći i njegovom postojanju kao Tvorcu svekolikog života – uvek kad to čujete i bez obzira koja vam religija i filozofija to govori. Ta istina je nepromenljiva, nepogrešiva izvesnost na čijim osnovama treba temeljiti život. Međutim, isto tako slušajte i savremene poruke ili proširenu svest koja će služiti sadašnjem planu čovečanstva i sledećem koraku nazad ka Bogu. Danas se od vas traži da razmotrite ovu poruku sa dva stanovišta: prvo, kao izražavanje ljubavi i uvažavanje Boga, i drugo kao informaciju koja vam omogućava da pojmite značenje današnjih događaja. Glavno načelo evolucije kojim se rukovodimo jeste da promene do kojih dolazi treba da omoguće poboljšanje ili profinjavanje vrste. Promene ne smeju biti negativne, nesvrsishodne i neodređene. Budući da obezbeđujemo impuls energije koja vam je potrebna – na isti način smo pomagali prethodnim civilizacijama – evolucija će tokom izvesnog perioda biti ubrzana. Preporučujemo vam da se okrenete sadašnjosti i okanete prošlosti, zato što su ta vremena i ta mesta već imala priliku za sopstveni razvoj. Nadamo se da ipak cenite prošlost koja vam je prokrčila put. Budite zahvalni što su postojale velike civilizacije kao što su Lemurija, Atlantida, Egipat i drevna mesta na Himalajima ili u Peruu, čiji ste verovatno bili deo tokom prošlih života. Kulture svih još uvek postojećih kontinenata su vam ostavile poruke o miru, nekom tipu ljudskog odnosa, bez obzira da li je reč o Majama, Afrikancima, Kinezima, Rusima, Australijancima, plemenu Hopi ili ljudima iz vašeg Ohaja. Kontinenti Lemurija i Atlantida su, naravno, duboko pod morem, ali su za sobom ostavile nasleđe sa kojim se vi danas hvatate u koštac. Stalno se nadamo da ćete biti nepristrasni prema bivšim civilizacijama i da ćete ih posmatrati kao, kako vi kažete, „zadatu lekciju“. Oni su imali svoj trenutak u evolutivnom ciklusu. Međutim, sada je na vas došao red da učite i razvijate se tokom poslednjeg poglavlja povratka vaše duše u prosvetljenost, i ne treba da vas sputava ništa što je prethodilo – bez obzira o čemu se radi. Istorija Zemlje, o kojoj ništa ne znate, je tako obimna da neki njeni delovi moraju postupno da vam se otkrivaju da bi vas pripremili za veću galaktičku ulogu. Na primer, kada je drevni kontinent Lemurija potonuo u svoj okeanski grob u Južnom Pacifiku, u pomoć su pritekla bića iz vasione i preselila neke stanovnike u Peru, nekolicinu u Severnu Ameriku, Skandinaviju, pa čak i Egipat… nisu svi preseljeni na isto mesto. Preživeli stanovnici su tako krenuli od samog početka na mestima gde su se zatekli. Ove činjenice skidaju veo sa mnogih tajni onima spremnim da uče. Budući da su vaši naučnici suviše sumnjičavi da bi migracije ljudske vrste objasnili na bilo koji drugi način do samonametnutim putovanjem peške ili čamcima, istina ostaje skrivena. Možda će jednog dana konačno prihvatiti da su upravo na Zemlji spasilačke ekipe putovale vazduhom i da su došle međugalaktičkim vasionskim brodovima. Vaša planeta je mnogo više od ograničenog mesta, kako su joj naučnici odredili da bude, ali vi razmišljate hrabro, maštovito i globalno. Zašto ne bi postojao život u vasioni koji posmatra Zemlju? Zašto je nemoguće da oni koriste letelice i tu i tamo posećuju C-ton? Ko kaže da ste izolovani u vasioni? Oni neupućeni, koji su nadležni za vaše obrazovanje, imaju malo ili nemaju uopšte razumevanja za te stvari, ali to će se promeniti kad obelodanimo prave činjenice o životu – kad objavimo kosmičko otkrovenje namenjeno čovečanstvu da razmisli. Kao što mi sa svoje strane činimo sve, hoćete li to isto uraditi i vi? Hoćete li postati katalizator istine? Uzor ljubavi? Donosilac mira? Pozivam vas da postanete predvodnik i svetionik prosvetljenja. Tražim da ponovo prihvatite ulogu čuvara ove planete. Kucnuo je čas vašeg kosmičkog otkrovenja. Vi ste dragulj uglačan i izbrušen, koji sve više sjaji u skladu sa našim duhovnim planom. Opet možete postati veličanstveni; vaša duša se može isceliti i pročistiti. Sad je trenutak i to kritičan. Potrebna si, dušo sa slatkom namerom. Hoćeš li pomoći? Na Zemlji postoji linearna mera koju nazivate “ vreme“. Tamo gde boravimo mi, izvan trodimenzionalnog ograničenja, vreme ne postoji. Kad vas vratimo kući izvan vremena, svaka duša će biti razrešena prividnih događanja. Zato budite srećni stoje nastupilo Doba Buđenja! Negativne posledice vremena će za vas proći kao da su bile puki san, a osvit Božije kosmičke tvorevine će izbrisati prošlost i ovekovečiti pobedu ljubavi u svim budućim vremenima.

Tako jeste.

Aum i Amin.

KOSMIČKO OTKROVENJE

PLANETARNE ZAPOVESTI 

Da li pripadate nekoj crkvi, verskoj organizaciji ili nekoj drugoj veroispovesti? Ako je tako, da li vas uče da ste stanovnik sunčevog sistema, galaksije i Svemira u kome postoje propisani zakoni ponašanja? Ako je to slučaj, onda ste zaista blagosloveni i daleko ispred svog vremena. Većina ljudi još uvek nije u stanju da ode tako daleko i teško im je da vole i poštuju čak i svoje neposredne susede na Zemlji. Oni medu vama, koje su drevni učitelji uputili u prave načine ponašanja za postizanje ličnog i opšteg mira, sada su pozvani da učine divovski korak napred kao pripadnici zajednice Novog Doba. Bilo da sledite deset zapovesti, plemenit put duhovnog puta ka blaženstvu i volite Boga i svoju ljudsku porodicu kao sebe samog ili jednostavno vodite čestiti život – pozvani ste da se u Doba Buđenja ujedinite kao uživaoci kozmičkog naslada koji live poštujući planetarne zapovesti ili kosmičke zakone. Neki će možda komentarisati da je ovo malo zapovesti koje objavljujemo jednostavno stvar zdravog razuma. To je tačno. Međutim, rukovoditi se njima u životu, dok je vaša ličnost ograničena slobodnom voljom, zahtevaćete iskrenu odgovornost, hrabrost i zalaganje. Međutim, te su vam osobine svojstvene i danas ih budimo u njihovoj bezazlenosti i čistoti. Sve je spremno za uzbudljivi i čudesni događaj. No, zaista je neophodan doprinos svakog od vas da se sve odvije što je bezbolnije moguće. Vi već posedujete kodeks moralnih vrednosti na Zemlji. Držite se sada toga, da biste sebi omogućili da postanete pravi stanovnik Zemlje, čuvar izmučenog, ali voljenog vrta.

PLANETARNE ZAPOVESTI

Vreme je da se s tim srodite i uspostavite harmoničan odnos sa svim postojećim.

1. Poštuj Božiju silu u svemu.

2. Poštuj Svemir i sve stvoreno.

3. Poštuj i ceni sve oblike života – ne samo ljudski – na Zemlji i izvan Zemlje.

4. Poštuj fizički izraz svoje planete.

5. Poštuj okolinu svoje planete i ostala prostranstva vasione.

6. Ne postavljaj uređaje za razaranje u vasionu.

MREŽA KORPUSA LJUBAVI

Da bi se uspostavio mir na našoj planeti potrebno je osećanje odgovornosti i saradnja. Ako je sadržaj ove knjige ostavio na vas utisak ili vam pojasnio smisao života, možda će vas podstaći da njene poruke prenesete svojim prijateljima i poznanicima… knjigu poklonite… urednicima dnevnih listova i časopisa pišete pisma o značaju mira… zalažete se da radio i televizijske stanice daju publicitet miru… organizujete priredbe za prikupljanje dobrovoljnih priloga u te svrhe… osnivate mesne Korpuse Ljubavi – grupe koje će jednom nedeljno zajednički meditirati… doprinosite razvoju opšte svesti o neophodnosti očuvanja svekolikog života na Zemlji. Korpus Ljubavi je savez svih ljudskih bića kojima je iznad svega stalo do uspostavljanja mira na planeti i koji su spremni na zajedničke napore da se to ostvari. Od ključnog je značaja za svakog od nas da svakodnevno meditira sam i jednom nedeljno u grupi, tako da svakodnevno prisutni Bog može da vodi naše živote. Kristova energija nas je zamolila da za sve one za koje je meditacija nešto novo ili im je potrebna podrška dok ne izgrade sopstveni sistem unutrašnjeg vodiča pripremamo jednom mesečno bilten. U biltenu će se objavljivati odgovori na pisma čitalaca vezana za postavke iznete u knjizi kao i sva ključna obaveštenja neophodna dobrovoljcima Korpusa Ljubavi svih godišta tokom Doba Buđenja. Ekipa Korpusa Ljubavi putovaće Amerikom da bi uspostavila veze medu energijama i prenela dodatne informacije koje nisu obuhvaćene knjigama Nova učenja, Tajne Istine i Kosmičko otkrovenje, kao i da bi podržali zalaganje ljudi za mir i očuvanje svekolikog života na Zemlji, Ukoliko želite bilo da se uključite u rad Korpusa Ljubavi, bilo da učestvujete sa nama zajedno na seminarima, ili želite da dobijete odgovore na pitanja koja se tiču vaše duše, pišite nam kako bismo vaše područje mogli da uključimo u naš plan putovanja.

Virdžinija Esen

Izvor teksta: http://www.objave.com

Advertisements

2 comments on “KOSMICKO OTKROVENJE – Virdzinija Esen & Šeldon Nidl

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s