EKSPERIMENT – LEKARI KAO DILERI LEKOVIMA KOJIMA FARMACEUTSKE KOMPANIJE LAKO MANIPULISU

EKSPERIMENT: lekari kao dileri lekovima kojima farmaceutske kompanije lako manipulišu.

Evo nekih fascinantnih vesti iz sveta medicine koji zaista pokazuje – danas u ovoj zemlji postoji velika prevara sa lekovima na recept. Istraživači su u ordinacije lekara poslali grupu ljudi koji su govorili da su videli lek Paksil u TV reklama. Mnogi od tih „pacijenata“ nisu pokazivali znake depresije, ali kada su spomenuli lek, njih 50 odsto je bilo dijagnostikovano kao depresivno, a 55 odsto su dobili recept za lek čije ime su naveli. U stvari, ispostavilo se da kada su ljudi spominjali lek po imenu, postojala je više nego pet puta veća šansa da dobiju recept za taj lek, u odnosu na one koji ga nisu spominjali. Ovaj jednostavan eksperiment pokazuje koliko su lekari lutke farmaceutske industrije; oni su dileri glorifikovanih lekova. Ja ovo govorim godinama, kao i mnogi drugi u zajednici prirodnog zdravlja, ali sada je to eksperiment jasno pokazao. Lekari tvrde da su naučno obučeni. Oni tvrde da su racionalni ljudi. Kažu da se daju samo recepti koji su medicinski neophodni. Ali kada pacijent dođe i spomene ime leka, sva ta racionalnost i sav taj takozvani naučni način razmišljanja biva bačen kroz prozor. Tokom više od pola vremena doktori samo pišu recept za tačan lek koji pacijent imenuje, bez obzira da li je ili nije medicinski neophodno. Drugim rečima, ceo sistem lekova na recept i iskorišćavanje lekara je gigantska prevara. Kada farmaceutske kompanije pokrenu ove reklame direktno do potrošača, znaju da će potrošači otići kod svog lekara i reći naziv leka, što rezultira prodajom tog leka. I to je razlog zašto su reklame usmerene direktno na potrošača – lek reklamiran na televiziji, časopisima, i tako dalje – postaje legalan. To nije bilo legalno, ali je FDA 1997. legalizovala ovaj način radi stvaranja profita za farmaceutske kompanije kojima se izgleda FDA zaklela da ih štiti. Od tada, industrija lekova i lekovi na recept s procvetali. Sada imamo više od 40 odsto stanovništva na receptima, a skoro svi su medicinski nepotrebni. Davanje lekova na recept po sebi je ogromna prevara, jer ni jedan od njih ne tretira uzroke lošeg zdravlja. Oni samo maskiraju simptome bolesti, ili pokušavaju da se mešaju sa osnovnom biohemijom tela. I prava priča o ovim lekova nije rečena, jer ove farmaceutske kompanije finansiraju milijarde i milijarde dolara godišnje u medijsko oglašavanje. Oni kontrolišu budžete ovih medijskih kuća pokretanjem toliko oglasa. Zbog toga, medijske kuće ne žele da kažu ništa loše o tim lekovima. I tako se poruke tamo i dalje nastavljaju: „Uzmi još lekova! Vidi, ovde je čudo, lek za rak! Evo čudo, lek za lečenje erektilne disfunkcije, ovde je čudo – lek za zagušenje sinusa, visok holesterol ili visok krvni pritisak … “ Oni samo izvikuju imena jedno za drugim. Samo puštaju oglase, pacijenti čuju ime leka, odu u ordinaciju svojih lekara da traže lek, i dobiju recept. Kakva prevara! I to je sjajna prevara, jer obuhvata mnogo različitih učesnika. FDA se postarala za to da ovi oglasi ostanu legalni, i da farmaceutske kompanije ubiru sve vrste profita. FDA čak i osigurava da opasni lekovi ostanu na tržištu, čak i kada oni ubijaju ljude. I lekari su istrenirani u medicinskim školama u koje su se infiltrirale od farmaceutske kompanije. Lekari u svojoj obuci za četiri godine u osnovi proučavaju malo anatomiju i fiziologiju i onda, naravno, lekove, hirurgiju, zračenje, hemoterapije. Oni uče da dijagnostikuju bolesti i da o svima njima misle kao o hemijskom poremećaju koji može da se leči farmakologijom i prepisanim lekovima. Farmaceutske kompanije praktično vode mnoge od ovih medicinskih škola.

Dileri glorifikovanih lekova

A sada, eksperimenti poput ovog otkrivaju većinu lekara opšte prakse kao dilere proslavljenih lekova. Oni samo pišu recepte za svakoga ko uđe kroz vrata. I to je zaista tužno, jer znam da to nije namera mnogih od tih doktora, ali teška i fascinantna stvar je da ni lekari ne shvataju da su pod uticajem. Pacijenti svakako to ne shvataju. Potrošači su pod velikim uticajem TV oglašavanja, ali ako anketiramo 1.000 potrošača i pitamo ih da li su oni pod uticajem, njih preko 900 će reći: „Ne, nismo pod uticajem uopšte“. Oni će reći: „Ja donosim moje vlastite racionalne odluke o tome šta da kupim ili šta da ne kupujem, na osnovu mojih sopstvenih informacija i ne obraćam pažnju na oglase..“ A ipak, studija za studijom pokazuje da oglasi zapravo rade. Pacijenti kupuju reklamirane proizvode i traže recepte za reklamirane lekove od svojih lekara. Pacijenti nisu svesni, niti su lekari, da su navođeni. Proizvođači lekova ovo koriste, ovaj vid uticaja, da stvore potražnju za proizvodima u glavama potrošača, a zatim da se uvere da ovi potrošači idu u ordinacije svojih lekara i traže te proizvode, čime se podstiče prodaja.

Kako ova mašina za lekove zaista funkcioniše

I naravno, farmaceuti su svi uključeni u ovo, oni samo popunjavaju naloge. Oni su kao male mašine brusilice u ovom celom sistemu, cela ova prevara organizovane medicine. Neko mora da puni bočice i to rade farmaceuti. Neko mora da napiše recepte, to je ono što lekari rade. Neko mora da se ponaša kao da obezbeđuje obrazovanje o zdravlju, i to je ono što rade medicinske škole. Neko je dobio zadatak da obezbedi takozvani naučni dokaz koji daje neku vrstu opravdanja za sve ovo, i to je ono što rade medicinski časopisi. Neko mora da obezbedi takozvani naučne dokaze koji pružaju neku vrstu opravdanja za sve ovo, i to je ono što rade medicinski časopisi, i naravno, njih u velikoj meri finansiraju farmaceutske kompanije. Konačno, neko mora da na sve ovo udari pečat odobrenja vlade, i to je ono što FDA radi. Dakle, cela ova prevara ima mnogo različitih igrača, od kojih su većina visoko plaćeni profesionalci i pametni ljudi. Zar ne bi bilo sjajno kada bi oni zapravo uradili nešto produktivno za društvo, umesto što pišu opasne, visoko toksične recepte ljudima … umesto što ugrožavaju dugoročno zdravlje našeg stanovništva i generišu milijarde dolara profita za farmaceutske kompanije? Zar ne bi bilo sjajno kada bi svi ovi pametni ljudi uradili nešto korisno? Umesto toga, oni su samo deo sistema organizovane medicine koja se maskira kao „naučne medicine.“

Gde je nauka u naučnoj medicini?

Mislim da je ova kružna logika uključena u sve ovo fascinantna, jer smo opet samo pokazali kako ponašanje lekara koji samo prepisuje recepte nije racionalno. Kada pacijent imenuje lek, sav taj trening, racionalnost i naučna misao upravo bivaju bačeni kroz prozor u korist kružne logike. Na primer, organizovana medicinska zajednica tvrdi da svi lekovi odobreni od strane FDA imaju naučnu osnovu. To je naučno zasnovana medicina, jer članci o tim lekovima su objavljeni u časopisima. A ko rediguje te časopise? Ko su čuvari na ulazu koji odlučuju koji članci će biti objavljeni a koji ne? To su doktori koji su često na platnom spisku farmaceutskih kompanija. Farmaceutske kompanije finansiraju reklame u tim časopisima. A mnogi od FDA birokrata imaju finansijske koristi, jer oni poseduju akcije u ovim farmaceutskim kompanijama. Dakle, ono što prolazi kao organizovana ili naučna medicina je zapravo sve što oni kažu da jeste. Ona nema realnu naučnu osnovu. Većina ovih studija je ionako iskrivljena. Videli ste kako farmaceutske kompanije pokreti dvanaest različitih studija o njihovom leku, od kojih će šest biti sa pozitivnim rezultatima i šest sa negativnim. Oni sahranjuju šest koje su loše i samo pokazati šest koje su dobre. Te studije onda proslede do FDU i kažu: „Vidi! Naš lek je dokazan!“ I FDA će reći: „Naravno da jeste. Hajde da udarimo pečat i ovaj lek odobrimo!“ A onda će farmaceutske kompanije reći: „Hajde da krenemo sa potkupljivanjem lekara i damo im besplatna putovanja, odmore, kao i ručkove i hajde da im pošaljemo čekove na 10.000 dolara za učešće u konsaltingu. ‘““ Hajde da pridobijemo lekare da prepisuju sve ove lekove. “ I to je način na koji sistem funkcioniše. To je sve kružno rezonovanje.. Nema nikakve prave nauke. Cela stvar je gigant-šarada. I na sve to, pravi napori u lečenju u alternativnoj medicini se rutinski diskredituju od strane organizovane medicine. Ovi iscelitelji koriste biljni lek sa preko 2.500 godina dokazane kliničke upotrebe i milionima sati kliničkog iskustva. Govorim o tradicionalnoj kineskoj medicini, bilju na zapadu, ajurvedskoj medicini, akupunkturi, masaži, homeopatija i drugim modalitetima u oblasti alternativne medicine. Organizovana medicina kaže „To nisu dokazane metode – samo naša stvar je dokazana. Vaše stvari nije dokazana.“. Ali naravno, cela njihova stvar je u kružnom rezonovanju o kome sam govorio. Oni odbacuju sve što je izvan korumpiranog sistema koji za njih stvara profit.

Organizovana medicina mnogo liči na kult

Vidiš, naučna medicina je ono prvosveštenici organizovane medicine smatraju da treba da bude. To je razlog zašto sam često organiozovanu medicinu opisivao kao kult, to nije nauka. Pravi naučnici pitaju prirodu. Oni pokušavaju da saznaju kako svemir zaista funkcioniše. Pravi naučnik je skromna osoba, skromni student, a radoznali sluga prirode. Pravi naučnik pravi eksperimente, ili postavlja pitanja i pokušava od prirode da dobije odgovore. Ali savremeni lekari, medicinski istraživači, rukovodioci kompanija lekova i FDA birokrate misle da su osvojili prirodu. Oni imaju ego toliko veliki da je neverovatno da mogu proći kroz vrata. Oni misle da su bolji od prirode. Oni misle da mogu nadvladati prirodu vašeg tela, prevashodno hemijom. Oni misle da mogu pokrenuti vaš imuni sistem, ili da oni mogu da objave rat u vašem telu, napadajući ga hemoterapijom, radijacijom i drugim visoko toksičnim terapijama. Oni misle da su pametniji od prirode. Oni misle da mogu uzeti biljku iz prirode, sintetisati molekul, i da je on bolji. I onda mogu to da patentiraju i da ga poseduju kao intelektualnu svojinu, tuže bilo koga drugog ko pokušava da stvori isti molekul, iako je priroda stvarala prirodnu verziju tog molekula eonima. To je ono što ljudi u organizovanom medicini misle. Oni misle da su najpametniji ljudi u svemiru – pametniji od majke prirode, pametniji od Boga. I zaista, oni će se igrati Boga sa vašim telom, koristeći čudne, jezive eksperimente sa genskim terapijama. Oni stavljanjem ljudskih gena u biljke sada pokušavaju da kloniraju sve pod suncem. Oni misle da su Bog.

Pravi naučnici su skromni

Pravi naučnik je, kao što sam rekao, ponizni sluga prirode. Istinski naučnik je radoznao i želi da sazna kako stvari funkcionišu, i istinski naučnik, uzgred, nema unapred definisan skup filtera koji automatski odbacuje nove ideje. Kada je Burzinski razvio antineoplastons za terapiju raka, novu terapiju za lečenje raka zapravo, organizovana medicina, da je zaista naučna, trebalo je da pozdravi njegov rad raširenih ruku. Oni bi trebalo da su rekli: „Hvala Bogu! Neko je došao i doneo lek za rak. Hvala bogu da neko ima neke nove teorije.“ Ali ne, oni su ga ocrnili. Oni su ga pretvorili u kriminalca. FDA ga je tužila, ugnjetavala i izopšten je iz medicine. Probali su da potisnu njegov rad. Zašto? Imao je realna rešenja. Kada bi oni dobili lek za rak, šta bi to značilo za sve lekove protiv raka tamo? Razmislite koliko bi ljudi izgubilo posao ako bi postojo lek za rak. Neki bi rekli da naša nacionalna ekonomija zavisi od raka i od postojanja svih ovih hroničnih bolesti. Moram imati dijabetes, inače, šta će se desiti sa svim ovim ljudima koji rade u medicinskoj zajednici? Šta je sa svim tim medicinskim sestrama, farmaceutima, lekarima, naučnicima, ljudima u neprofitnim organizacijama, izdavačima i direktorim fabrika lekova? Šta bi oni radili ako bi sve ove bolesti bile izlečene? Neki ljudi bi rekli da bi to bio nacionalno-bezbednosni problem, jer ako bi se ove bolesti izlečile, došlo bi naglo do privredne promene. Odjednom imate mnogo ljudi bez posla. I tako, verujem da organizovani medicinski sistem ne želi lekove za ove bolesti. U stvari, oni su našli način da nipodaštavaju ove lekove, da ih filtriraju ili da ih diskredituju. Oni ne žele lekove za te bolesti, oni žele da upravljaju njima. Oni žele pacijenta koji će da kupi pilulu danas, sutra i svaki dan, do kraja svog života, jer je to stvara profit. Oni ne žele nešto što će izlečiti pacijenta, i što će ga poslati zdravog i srećnog kući i da mu nikad više nisu potrebni lekovi, operacije, snimanja, testovi. Baš kao i dileri droge, oni žele nekoga ko je zavisnik njihovi lekova. Oni žele nekoga ko će to da koristi svaki dan, do kraja svog života. Farmaceutske kompanije su iste. Oni žele nekoga ko je zakačen za svoje lekove, ko od njih zavisi. Zbog toga često čitate o „upravljanju bolestima“ u literaturi organizovane medicine. „Upravljanje bolešću“ se čak koristi u vezi sa hroničnim stresom, koji je veliki ubica. On iscrpljuje antioksidante, podiže krvni pritisak, loš je za zdravlje vašeg kardiovaskularnog sistema, pa čak i promoviše rak. Ali kada oni u organizovanoj medicini govore o stresu, oni često koriste izraz „upravljanje stresom.“ Hajde da upravljamo tvojim stresom tako da ga možeš imati malo svaki dan. A i dalje ćeš zavisiti od nas da njime upravljamo. Ja volim da učim ljude kako da se eliminiše stres, da budu bez stresa. Ista stvar je i sa bolestima. Doktori kažu da ne postoji lek za dijabetes. Kažem, splačine! Postoje mnogi lekovi za dijabetes. Tip 2 dijabetesa je jedan od oboljenja koje je najlakše preokrenuti, i to mislim potpuno ga preokrenuti, kroz ishranu i promenu načina života. Nije potreban ni jedan lek za lečenje te bolesti. Sa rakom je veoma slično. To je jedan od oboljenja koje je najlakše preokrenuti, sve dok nije toliko uznapredovao da je imuni sistem pacijenta potpuno ubijen. Vaše telo je već obrnulo RAK 1.000 puta ili više u vašem životu; vaš imuni sistem vas oslobađa od raka sve vreme. Ako ste sa dijagnozom raka, to je zato što vaš imuni sistem nije uspeo. Ako se to desi, lečenje raka stvarno ste jednostavno i podrazumeva podsećanje vašeg imunog sistema kako da radi svoj posao i daje mu hranljive alate koji su mu potrebni da se izleči.

Zašto lekari mrze internet

Dakle, zajednički imnilac za sve ovo je, naravno, da je organizovana medicina jedna gigantska prevara. Branioci tog sistema su zaista frustrirani danas, jer eksperimenti poput ovog pokazuju da lekari prepisuju ono što pacijenti kažu. Pacijenti će dobiti recepte za lekove koji god spomene. Lekari mrze internet, takođe. Oni misle da su pacijenti koji primaju informacije na mreži opasni, jer ljudi ne bi trebalo da se obrazuju. Doktori misle da sve online zdravstvene informacije treba da budu cenzurisane, odobrene od strane FDA. Oni misle da vi na mreži ne bi trebalo da razgovarate o zdravlju, bolestima, lečenju ili lekovima. To je opasno za ljude da imaju previše informacija, zar to niste znali? Malo spaljivanja knjiga ide zajedno sa tim. Ali ceo sistem je prevara, i uzgred, to je neuspeh. On je na izdisaju. Organizovana medicina će uskoro biti prošlost, jer pacijenti su shvatili da to ne radi posao. Oni shvataju da uzimanjem lekova uvećvju svoj rizik od smrti, i oni su takođe shvatili da im lekovi zaista ne pomažu na bilo koji značajan način. Da, oni mogu prikriti simptome privremenoj, ali oni ne čine neko fundamentalno zdravlje na duži rok. U stvari, ljudi su otkrili da se osećaju grozno kada koriste ove lekove. Oni se osećaju više umornim, misli im se zamagljuju, bole ih mišići, a onda moraju da piju druge lekove zbog neželjenih efekata. To je samo kaskadni skup simptoma i lekova, što je dobro za profit u farmaceutskoj industriji, ali ne pomaže ljudima.

FDA i zločini protiv čovečnosti

Ljudi su takođe shvatili da je FDA veoma korumpirana. FDA je zapravo sela, pogledala Vioxx i Cox – drugu klasu lekova, sve ove ubice artritičnih bolova, i rekla: „Mi shvatamo da smo ubili oko 60.000 ljudi samo u ovoj zemlji, ali lekovi su još uvek sigurni.“ Zamislite to! FDA je u suštini seo i rekao: „Znaš šta? Još uvek nije dovoljno ljudi mrtvo da bi povukli taj lek sa tržišta.“ A zapravo su rekli: „Hajde da proizvođačima odobrimo da ove inhibitore vrate nazad na tržište.“ U međuvremenu, ljudi umiru od srčanih napada i moždanih udara u ogromnim brojevima, ali FDA kaže: „Ne, nije još dovoljno mrtvih.“. Pretpostavljam da prebrojvanje tela zaista mora da bude ogromno da bi FDA rekla da je nešto opasno. Ne znam, 60.000 mrtvih ljudi za mene zvuči mnogo, pogotovo od kada je Bušova administracija počela drugi rat u Iraku zbog smrti mnogo manje ljudi od tog broja. Gde je rat protiv Big Pharme i FDA koji su kolektivno ubiju više od 100.000 Amerikanaca svake godine? Ja često poredim ovaj zločin sa Vijetnamskim ratom. Izgubili smo oko 50.000 Amerikanaca u njemu. To znači da je jedna klasa lekova sama od sebe ubila više Amerikanaca nego čitav rat u Vijetnamu. A ipak, FDA kaže, „Oh, to je sigurno to je sigurno.“ Pa, izgleda da je mnogo opasnije od metaka na bojnom polju. Ali to je dovoljno sigurno za FDA.

Koliko Amerikanaca mora da umre?

Često se pitam šta je je ovde prag. Da li moramo da imamo hemijski holokaust u ovoj zemlji pre nego što FDA poželi da učini nešto da zaštiti ljude? Mislim, koliko ljudi treba da umre pre nego što se zabrani oglašavanje lekova na televiziji. Koliko ljudi? Prebrojavanje tela se uvećava svakog božjeg dana, ali mašina nastavlja sa radom, a svi branioci organizovane medicine je i dalje brane. Oni kažu: „O, da. Uđi, uzmi svoje lekove, mi ćemo ih prepisati za tebe. Idi kod apotekara i nastavi da ih uzimaš svaki dan. Šta, nešto vas boli? Evo još jednog leka! Ne osećaš se dobro? Oh.! Imamo lek i za to. Tako je. Oh, vi osećate nervozu pred ljudima? Imte problem da govorite u javnosti? Imamo lek i za to i dovedite i svoju decu. Imamo lekove i za njih. Imaju problema sa učenja ili koncentracijom? Ili su previše razigrani? Možemo „utišati“ tu kreativnost i sposobnost učenja. Mi možemo da ih držimo pod kontrolom. Oh, da dovedite i svog supruga, imamo stvari i za njega. Stvar za njegovu prostatu, i dajte mu malo vijagre. Imamo recept za sve.“

Pametni ljudi odustaju od konvencionalne medicine

Ko koristi lekove danas? Ja ću vam reći ko. Ljudi koji ne znaju ništa bolje. Nasuprot tome, ljudi koji su informisani o zdravlju – inteligentni, dobro obrazovani, pametni ljudi – okreću se prirodnoj medicini, prirodnom zdravlju. Oni se fokusiraju na njihove hranu i izbegavaju toksine u hrani. Oni izbegavaju opasne proizvode za ličnu higijenu, veštačke mirise, dezodoranse koji sadrže aluminijum i šampone sa neprirodnim sastojcima. Oni rade fizičke vežbe, pokrete tela, kardiovaskularni trening, trening snage, Tai Chi, pilates, borilačke veštine, i plivanje – šta god poželite. I oni vežbaju svoje mozgove isključivanjem televizora i angažovanjem u kreativnim aktivnostima. Čak i igre sa prijateljima su dobre za vaš mozak. Ukrštenice su odlična vežba. To su stvari koje rade dobro obrazovani ljudi. To je ono što su zdravi ljudi u našem društvu shvatili da je dobro. Hrana, vežbanje, prirodna sunčeva svetlost na vašoj koži, sveža voda, i izbegavajući sve one potrošačke proizvode koje korporacije žele da ih kupite. Oni žele da kupujete pića, grickalice, homogenizovane mlečne proizvode, sve te slatkiše i slatkiše, lekove, kozmetiku, proizvode za ličnu higijenu, parfeme i kolonjske vode, osveživače vazduha, sredstva za čišćenje tepiha i sušenje veša… Čoveče, oni žele da kupujete te stvari! Ali nijedna od tih stvari neće vas učini zdravim, u stvari, najveći deo vam daje bolest.

Samo neobrazovani ljudi će se oslanjaju na lekove

Uskoro, organizovana medicina će biti samo za one krajnje neobrazovane ljude u društvu. Oni koji će se okrenuti organizovanoj medicini biće sa niskim primanjima, nisko-obrazovani ljudi. To je ista ta publika, uzgred, koja puši mnogo cigareta i kupuje brendiranu hranu. Ljudi sa niskim platama imaju tendenciju da imaju mnogo hroničnih bolesti i to su oni koji su zaglavljeni u sistemu organizovane medicine. Nažalost, i ja često pominjem, to su ljudi kojima je pomoć najviše potrebna. Teško je to uraditi, jer je teško edukovati ljude koji često nisu baš otvoreni za nove ideje. Oni samo žele da znaju da li su oni pokriveni zdravstvenim osiguranjem, i to je to. Oni stvarno ne žele da uče o tome šta da jedu, a šta da ne jedu.

Mračna istorija moderne medicine

Ali budućnost medicine je u prevenciji bolesti, raznim načinima lečenja i energetskoj medicini – fototerapiji, electromedicini, vibracionom nutricionizmu, homeopatiji i tako dalje. Budućnost medicine je u istinskom lečenju. I verujem da će u budućnosti ljudi sa čuđenjem gledati unazad na ovo vreme u kome smo mi sada. Oni će se pitati: „Kako su ovi ljudi mogli zatrovati čitavu populaciju sa hemikalijama, pa čak i da ih reklamiraju na TV-u? Kako su se ovi ljudi mogli čak nazivati lekarima kada je sve što su radili – pisanje recepata za lekove? Pa oni su samo dileri lekova. Kako su se usuđivali sebe nazivati lekarima! I kako je moguće da se u medicinskim školama nije ni učio nutricionizam? Kako je to moguće?! “ Hrana i ishrana su temelj zdravlja, ali lekarima nije dato praktično nikakvo obrazovanje iz ove oblasti. Kažem vam, budući istoričari će se osvrnuti na ovaj trenutak i misliće da smo apsolutno ludi. Oni će misliti da smo ludi. Oni će misliti da smo šenuli kada trujemo celu populaciju našom hranom, a zatim pokušavamo da maskiramo simptome kroz još više otrova pod nazivom „lekovi“. Ceo sistem je apsurdan. Ceo sistem je prevara. Mi sada znamo, zahvaljujući internetu, za neke zaista kreativne studije, statistici, kao i ljudima kao što dr Dejvid Grejem – FDA šefa bezbednosti lekova, naučniku koji je bio spreman da ustane i kaže istinu o ovim opasnim inhibitorima. Zahvaljujući ljudima poput njega, sada znamo istinu. Znamo da je FDA je korumpirana. Znamo da farmaceutske kompanije iskorišćavaju svakog američkog građanina samo da bi napravile profit, bez obzira koliko je ljudi ubijeno. Znamo da su doktori samo glorifikovani dileri lekova, a znamo i da medicinske škole nisu ništa drugo nego obuka za glorifikovnje dilera lekovima To je sve tužna šala!

Zašto bi želeo da ipak bude stara škola?

Ljudi poput dr Endru Veil pokušavaju da promene. On je efikasniji u medicinskoj zajednici nego momak poput mene, jer ja oično imam tendenciju da ljutim sve lekare. Ali on zaista radi sa njima, jer je lekar, i on može da pomogne lekarima u prelaz iz stare škole medicine na novu školu medicine. Zaista se divim njegovom radu. On radi fantastičan posao, i on može da govori jezikom opšte prakse. On zna kako da razgovara sa MD na njihovom jeziku. Ja ne znam, i to ni ne pokušavam. Mislim da su doktori medicine irelevantni, jer naturopatski lekari su budućnost. Mislim da doktori medicine treba da izađu i promene svoje karijere. Idite na Bastir Univerzitet i dobijte pravo obrazovanje o zdravlju. Doktori medicine, vi ste na putu odlaska. Potrebna nam je nacija kojoj su najpametniji ljudi – profesionalci, farmaceuti, lekari, naučnici, i tako dalje – zapravo angažovani na stvarima koje pomažu ljudima, a ne stvarima koje bole ljude. Mislim, to bi trebalo da bude zdrav razum, zar ne? Zar ne bi bilo dobro da naši njpametniji ljudi razmišljaju o načinima da se zaista pomogne ljudima da budu zdraviji, umesto što ih drže obolelim i na lekovima za ostatak njihovog života? Mislim da je tako.

Pridružite se prirodnoj zajednici zdravlje

Ako čitate ovo, velike su šanse da već znate većinu toga. Već vodite računa o svom zdravlju na način koji daleko prevazilazi ono što većina ljudi radi. Verovatno ste već iskusili neke od prednosti prirodnog zdravlja, ili možda ste iskusili neke od negativnih efekata lekova i sad ste spremni da napravite promenu. Pa, ja kažem: „Dobro došli na svetlosnu stranu ulice!“ Stvari su dobre ovde. Mi smo zdraviji. Mi smo srećniji. Imamo dobro, solidno samopoštovanje bez velikih ega. Mi se prijatno osećamo o tome ko smo, i mi možemo pomoći drugima oko nas da se izleče razmenom informacija o tome šta zaista uspeva. Mi znamo kada da kažemo „ne“ farmaceutskim kompanijama, lekarima, znamo kako da budemo skeptični potrošači. Želim da vas ohrabrim da i dalje istražujete i da ulažete u sebe. Nauče više o zdravlju, ishrani i vellnesu. I ne sledite savete lekara ako on ili ona kaže da je sve ovo je beskorisno i obeshrabruju vas za učenje na svoju ruku. Otkažite mu i nađite sebi novog lekara. Radite sa lekarom koji vas podstiče da se obrazujete. Radite sa lekarom koji uzme vremena da sedne i razgovara sa vama o promeni načina života koji mogu da naprave razliku. Radite sa lekarom koji može da vam pomogne da se skinete sa lekova, da se vratite u normalnu, zdravu funkciju tela. A ima mnogo lekara koji bi to voleli. Opet, ja ne mislim da sve lekare stavim pod istu kapu samo zato što imaju inicijale MD posle svog imena, to ne znači da su kompletni idioti kada je u pitanju zdravlje. Mnogi lekari zapravo razumeju zdravlje, i divim se onima koji su pravi pioniri u prirodnom zdravlju, a počeli su kao „obični“ lekari. Neki od najboljih autora su doktori medicine. Zato proverite lekare sa oprezom. Uverite se da oni znaju nešto više medicinske škole, jer medicinska škola je šala. Ono što je zista važno je ono što su naučili izvan medicinske škole. I važno je takođe kako su oni spremni da rade sa vama. Da li su spremni da komuniciraju? Da li vas slušaju? Da li su vam postavili dobra pitanja? Da li oni zaista imaju saosećanje za vas, i da li ih zaista interesuje vaš zdravstveni ishod, a ne samo da izađete iz ordinacije, tako da mogu da vide sledećeg pacijenta? Imate izbor, i ja vam savetujem da ostvarite taj izbor.

Tekst prevela Ljiljana Volic – Kada je studija otkrila da je moguće da je živa iz dečijih vakcina prouzrokovala autizam kod više hiljada dece, vlada je požurila da te podatke sakrije – i tako spreči roditelje da tuže farmaceutske kompanije zbog njihovog učešća u epidemiji.

IZVOR TEKSTA: Experiment shows medical doctors to be glorified drug dealers, easily manipulated by drug companies

http://www.naturalnews.com/009173_organized_medicine_prescription_drugs.html

– GRUPA – Nevakcinisana Deca su zdravija od Vakcinisane http://www.facebook.com/groups/204234299684425/permalink/364829230291597/?comment_id=364845656956621&offset=0&total_comments=1

8 comments on “EKSPERIMENT – LEKARI KAO DILERI LEKOVIMA KOJIMA FARMACEUTSKE KOMPANIJE LAKO MANIPULISU

 1. Da, prirodno zdravlje, to je ono sto imam u svojoj 53. godini. U mladosti intuitivno, a danas sve vise svesno, oduvek sam izbegavala lekove na recept.
  Da Vas potsetim na dokaz o apsurdnom misljenju da ne mozemo bez lekova – pa zar bi na ovoj planeti jos bilo zivih bica, pre pojave farmaceutskih proizvoda u XX veku, da priroda nije tako savrsena i bozanstvena?
  Primenom „narodne“ medicine, harmonijom u dusi i srcem punim ljubavi na desetine puta sam izlecila ili sprecila bolest.

 2. Sa postovanjem svim tragaocima za Istinom

  Jos u svoje vrijeme Staljin je rekao da ako se ubije jedan covjek,dva,pet,dest
  to je zlocin a ako su brojke puno vece to vec spada u kategoriju statistike.

  U svijetu ima dosta ratova i dogadjaju se zlodjela pa su organizovani raznorazni
  Medjunorodni sudovi da se to istrazi i kazne pocinioci.

  No jedan se apsurd i dalje desava i vec je postao vidljiv mnogim ljudima,
  da tihi „Holokaust“ protiv covjecanstv i dalje nesmetano se odvija,’farmaceutska industrija u saradnji sa na ‘alopatski’ nacin organizovanom medicinom vec je uveliko doprinjela da se pocne razmisljati o organizovanju i pokretanju sporova
  i sudjenju za zlocine protiv covjecanstva.

  Sa postovanjem

  Matija

 3. Mi smo počeli pred 40 godina dokazivati da su farmaceuti profiteri i da treba dokazivati na mnoštvu ljudi kako se na prirodni način liječi.
  Onda smo surađivali sa dr. Aldo Liguori, danas je prof. Docent na Medicinskom Fakultetu u Rimu gdje se podučavaju budući doktori u specijalizaciji Kineske Tradicionalne Medicine, Akupunkture, Kiropraktike i Homeopatije. On je osnovao Institut Paracelso, jer je taj liječnik još 1531. godine dokazao, nakon položenog medicinskog fakulteta, da su knjige po kojima študiraju budući doktori pogrešne, da treba ispraviti mnoge stvari za dobiti liječenje pacijenata. Prihvatili su ga i ispravili knjige prema rezultatima koje je doktor dokazao. Ali, kako svi vidimo, svi liječnici znaju da naređeni protokoli ne liječe bolesnike. Važno je da farmaceutske industrije jeftino produciraju lijekove, od naftnih derivata i kemikalija, a lijepo prikazani profiti su od milijarda dolara. Danas ti profiteri ne dozvoljavaju da se liječi ljude.
  Imamo pouzdanu informaciju da kraljica Elizabeta u Velikoj Britaniji prije nego je prešla na alternativna liječenja, dobivala je specijalno konfekcionirani aspirin, koji je zbog prezentacije koštao puno novaca, ali je uvijek bio aspirin.
  Supruga jednog našeg pacijenta, mlada medicinska sestra, nije htjela doći nama, suprug je uspio sakupiti 480.000 kuna, oko 65.000 eura za lijekove, obećavali su joj liječnici, sve će biti u redu, specijalni skupi lijekovi, ali su je pokopali.
  Predsjednika sabora RH poslali su u SAD da će ga ozdraviti, ali su ga dovezli u sanduku, doktor Lopatić je to riješio u državnom pogrebu.
  Doktorica Lidija Gajski je napisala knjigu od 520 stranica “Lijekovi ili priča o obmani“. Provela je istraživanja na lijekovima 5 godina i nitko od farmaceuta nije imao ništa za prigovoriti niti Ministarstvo zdravstva, jer da samo nešto nije istininito, bila bi u zatvoru a ne zaposlena u zdravstvu u svojstvu specijalista internistica.
  Google: Dr. Lidija Gajski: Farmaceutska industrija vara bolesne i zdrave.
  Premijer Milanović je pisao ministru zdravstva da se pokrene u RH Zdravstveni turizam po metodi tima znanstvenika prof. Davora Pavuna bez skupih lijekova i aparata na prirodni način Obrnute Genetike za sve zloćudne bolesti, kako je otkrila Svjetska Zdravstvena Organizacija.
  Sretno svima.
  Giovanni Garbin.

 4. Molio bih vas da mi olakšate, da ne jurim po netu, i date adresu sa koje može da se skine to istraživanje koje je sprovedeno na lekarima, da ne bude da ste ga izmislili. Takodje, ako hoćete da budete ozbiljni, navedite odakle ste sve pokupili podatke na koje se pozivate, jer ima podataka i podataka. Svašta može da se pokupi sa neta. Mogli bi da vidimo koliko su ti podaci značajni i ko ih je publikovao. Novine kao što znamo pišu koješta. Pa i koječega ima na raznim blogovima. Ovako, svako za svoju ideju može da nadje potkrepljenje u raznim pisanjima kojekuda
  pozdrav

  • Poštovani čitatelji,
   Poštovani naučni metod,
   Sve je napisano na internetu. Napisat ću vam kako ćete otvoriti, ali samo sa “copy – paste“ jer me nitko nije naučio kako se drukčije radi.
   Googe: http://www.istituto-paracelso-roma-italia onda stavite “prevedi mi“ na jezik kojeg izaberete, jer je na talijanskom, engleskom itd. sve je navedeno.
   Google: http://www.prof-damir-pavuna
   Google: http://www.giovanni-garbin-info-magicus-biografija
   Imam puno portala, možete ih vrlo lako pronaći, ali najvažnija je činjenica da u Zagrebu imam Licence za djelatnost i za Panacea-u, prirodni lijek kojeg su testirala tri laboratorija: u Milanu, Beču i Zagrebu, a jedan profesor i dva magistra Medicinskog fakulteta u Zagrebu su proveli naučno istraživanje na 71 pacijentu 3 mjeseca i referirali medicinskim i državnim vlastima rezultate 1997. godine. Većinom su bili bolesnici zloćudnih neizlječivih bolesti. Sa još dodatnim stotina lab. analiza od bolnica, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo uprave u Zagrebu izdali su mi Licence i registrirali udrugu i firmu d.o.o. da liječimo karcinome, gangrene, leukemije, sve hepatitise, AIDS, Alzheimer itd. sve bolesti sa našom metodom i sa prirodnim lijekom i Molitvom.
   Onda se netko može postaviti na trepavice, ali ovo su istinite informacije, inače ne bih imao Licence i u Londonu za cijeli Commonwealth, da sam obnovio pluća, koja su bila operirana tri puta zbog karcinoma. Na ekranu su se pojavila potpuno cijela pluća, regeneriranje stanica a kalup stoji u eteričkom tijelu kojeg treba energetski pokrenuti da se manifestiraju u fizičkom tijelu, 1997. godine. Regeneriranje organa sam radio u Rimu od 1972. godine Pokazat ću lab. analize od bolnica. Licencu imam i u Rimu.
   Da objasnim svima, većinom znaju, da meni nije dozvoljeno pisati niti malo duže jer je proglašeno da je kilometarsko, a nije, ili da se reklamiram.
   Imam certificate od Istituto Paracelso i oni će vam reći da sam bio njihov suradnik od 1975. do 1982. direktno u Rimu, a poslije sam surađivao na daljinu za zloćudne bolesti. Ovgje u Zagrebu je registrirana udruga od 1997. godine, pa možete pročitati za što je registrirana. Ovakva registracija, korisna za cijelu Planetu, ne bi bila izvršena da vlasti nisu strogo provjerile da li je istina, jer takvu nema nitko na svijetu. U Rimu, Associazione Nuova Era je bila registrirana 1972. sa istim Statutom, kad se još na ekologiju i zagađivanje nije niti pomišljalo. Radi vegetarijanstva sam 1965. godine u Rimu u mnogim medicinskim krugovima bio proglašen luđak. Hvala Bogu, danas smo pokretaći veganstva i vegetarijanstva i službeno priznati. Ali, budući da rastvaramo tornade, pijavice, oluje, provjereno ali ne još prošireno, opet smo luđaci. Glavno da to piše u Bibliji, da to radi vlč. Zlatko Sudac i samo neki u svijetu. Imamo dokaz u mjestu Vrsno, kod Šibenika, jedan naš učenik je učinio. Mještani cijelog područja oko Vrsnog izjavili su vlastima da nisu imali tuču 15 godina i žestoke oluje. Pitajte meteorološki zavod da li postoji neko područje koje može se pohvaliti s takvim prilikama, koje je on ućinio 65 puta – brojio je. Mi u Zagrebu ne možemo učiniti dok ima psovača, ateista, delinkvenata itd. Andjeli ne mogu intervenirati tamo gdje je psovka i grijeh. U blogu Wilhelm Reih-a piše da je složio polugu koja stvara oblake i kišu sa Orgonskom energijom. Mi sa Mantrama u suradnji s Andjelima rastvaramo opasne oblake i ako je potrebno stvaramo oblake da stvore kišu. Oni znaju kako.
   Pitajte Institut Paracelso na engleskom jeziku, ili kojem drugom jer naše jezike ne poznaju, ili na kineskom na kojem su u Kini izučili Kinesku Tradicionalnu Medicinu, da li su oni pred 40 godina širili novost da su cjepiva dokazano štetna i da su se uključivali sa cjepivom onda kad su bolesti počele smanjivati se, i objavljivali kako je to prouzročilo cjepivo, itd. itd. Već sam prekoračio komentar kojeg mi nije dozvoljeno duljiti.
   Nastavit ću u slijedećem.
   Giovanni Garbin

 5. naucni metod, izvinite kome se vi obracate? Ako ste se obratili meni, onda ispod teksta imate sve lepo i uredno napisano, izvor teksta, ko ga je preveo, od kuda sam ga ja prenela na blog, sve imate.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s