NOVA 4-D ZEMLJA I ŽIVOT NA 4. STEPENU VIBRACIJE NAŠE PLANETE: Cosmic Feng Shui

U ovom vremenu izmjena starih i novih energija odgovorit ću na nekoliko tipskih dvoumica i nejasnoča u vezi s uslovima života na novoj 4-D Zemlji i redosledom naše transformacije, koja će biti ove godine još više podudarana sa podizanjem svijesti te ujedno i procesom mutacije DNK, sa dva u tri sklopa spirala/snopova.

– 1. Predviđam, da će vas ponajviše zanimati, kako ćemo se ljudi Zemlje izmijeniti, dok u početku godine 2014 po prvi put ne postanemo nova 4-D vrsta čovjeka? Najznačajnija stvar, za koju moramo ove godine podiči svijesti, je u suštini ta, da će ovogodišnja TRANSFORMACIJA … što je sudbina nas i ove planete i kojoj nemožemo izbijeći, što znači prijelaz iz 3-D u 4-D gustinu/dimenziju planete, dakle iz 3-D oblika, iz kojeg ćemo postati 4-D osoba … za nas značiti glatki, „besprijekoran“ i bezbolan proces. To iskustvo će biti jednostavna pretvorba strukture ćelija/stanica, sa sporijeg, više gušćeg i krupnijeg, dakle sa postoječeg 3-D vibracionog stepena tijela, kojeg imamo danas – na puno viši, brži a i puno lakši 4-D vibracioni stepen. Na taj način ćemo dobiti tijelo, koje će biti oko 1/10 više, i zbog upijanja više svijetla doslovce lakše obzirom na masu, težinu a i gustinu … stoga bićemo teški manje za oko 1/10 težine koju imamo sad. Razmišljajmo u smislu, da će se molekularna struktura ćelija/stanica našeg tijela zapravo izmijeniti u kristalnu molekularnu strukturu. Naše postoječe 3-D stanične stijenke pretvorit će nas u biča sa kristalnom osnovicom, jer će naše 4-D tijelo odnosno 4-D ćelijska struktura tijela temeljiti na kristalnim molekulama. Tijelo tako neće više imati dosadašnje ugljenikove osnovice C6 (666 – 6 protona, 6 elektrona in 6 neutrona!), već kristalnu strukturu C7 (777). Jezgra, to je centar/jezgro svake ćelije, biće jako prepojeno sa svijetlošču in zato će naša 4-D tijela postati i puno više prozirna. To je prirodno 4-dimenzionalno stanje u smislu 4. gustine svijetova ovoga Kosmosa. Svako će da pridobije surazmjerno visok in vitak stas, što prosto znači, imati prirodno tijelo, sastavljeno od kristalne stanične strukture. I baš iz ovog razloga bićemo „lakši“, gledano u smislu nazočnosti večih količina svjetla. Naša djeca će se takodje transformirati ali u uslovima prema njihovoj dobi pojave, oni će se još uvijek i naprijed razvijati kao mala djeca u mlađe odrasle, ali kroz prilagođenu, normalnu „vremensku skalu“ u tisučama godina, opet zamišljeno za sve 4-D ljude. Za većinu odraslih, koji će se odlučiti, da u sadašnjem vremenu izmjena ostanu na Zemlji, njihova će pojava dajati oblik izgleda u rasponu oko 32 do 35 godina. A u vezi s visinom možemo usporediti oba pola ovako: prosječni 3-D muškarac, koji je danas visok 180 cm, jednak će 4-D muškarac da bude visok oko 210 cm, što će i biti prosječna 4-D visina muškog pola. Današnja 3-D žena, koja je prosječno visoka oko 165 cm, ona će na 4-D Zemlji postati visoka oko 185 cm. Tako će prosječan 4-D muškarac težiti oko 8-10 kg manje, dok će prosječna 4-D žena težiti približno 5-7 kg manje. Svako će tako dobiti relativno fleksibilnije, visoko i vitko tijelo. Još jedanput, sve će to biti prosto moguće zbog prirode, koju ima naše tijelo, sastavljeno od kristalne stanične strukture. U vezi sa opštim zdravljem, 4-D ljudi nove Zemlje bićemo zdravi, čak i veoma zdravi, jer ćemo biti puni svijetlosti (oko 70%). Dakle, sa prijelazom Zemlje u 4-D zonu prostora, sve današnje nama poznate 3-D bolesti biće doslovce iskorijenjene.

– 2. Slijedi pitanje, koje će vas odmah poslije toga veoma interesirati, a odgovor, će vas sigurno puno obradovati … pitanje glasi … ako ćemo biti tako zdravi, i bolesti 3-D Zemlje biće iskorijenjene, kako ćemo onda dugo živjeti kao 4-D ljudi na Zemlji?
Značajno je, kao što trenutno mjerimo vrijeme na Zemlji, da takvi ljudi, koji žive 4-D život, provode najmanje od 1.700 do najviše 2.007 godina … kad žive svoj 4-D život. Isto tako poznato je, da postoji 12 oktava svijesti i nivoa učenja u svih 12 dimenzija, a to je od 4-D, znači od četvrte dimenzije na gore, gdje postoji još puno novih iskustava. I ne zaboravite, sa upotrebom tih brojeva u zemaljskim godinama, podajem vama samo približak za vremensku jedinicu, koja temelji na vještini, kako ljudi danas mjerimo vrijeme na Zemlji. Ali uz to potrebno je naglasiti, da će se način, kojim trenutno mjerimo vrijeme na Zemlji – zauvijek promijeniti, kad će Zemlja postati potpuna 4-D planeta. Gledanje, mjerenje i uopšte doživljavanje vremena … taj pojam će virtualno nestati. Nacrt je takav, da bi učinak 4-D počeo valjati u cjelini već januara 2014. U svakom primjeru mi ćemo tada početi živjeti veoma, veoma dugačak život … prije nego ćemo se premjestiti na 5-D, to je za početak u donji (1.) nivo pete dimenzije, a za koju ponovna inkarnacija neće više biti potrebna.

– 3. Naravno, svi podrazumijevamo i želimo sebi potpuno fizičko izliječenje tijela. A unatoč tome puno izmedju vas interesirat će tema, šta budu u vrijeme promjena doživljavali ljudi sa autizmom i oni, koji su pogođeni s različitim sindromima teških bolesti, ukratko ljudi, koji su mentalno bolesni?
To je veoma ozbiljno pitanje. Takvim bolesnicima morat će da pomogne stručna ekipa medicinske zdravstvene zaštite na primarnoj biosferi Galaktičke federacije/GF, koja će biti u pomoć i koja će da savjetuje svim onim ljudima, koji budu doživljavali teška vremena putem prilagođavanja na razlike u 4. dimenziji života, i pored toga mogli bi, prema sadašnjem znanju, takve traume doživljavati i osobe sa opasnim psihičkim i dubokim emocionalnim smetnjama, šokovima ili ozlijedama, kako i one osobe sa autizmom i oni, pogođeni sindromima različitih stepena mentalnih bolesti, ukratko ljudi u neprilikama, koji su opravdano zabrinuti … i oni će dobiti šansu, da biraju (ili će za njihov izbor da se pobrine jedna odgovorna osoba), u svrsi liječenja njihovog stepena svijesti, u stvari je to pojam, kojeg nazivamo „duh“, gdje se takva pitanja i šalju. Potrebno je računati a i znati, da je ovo doslovce »vibraciono duhovno pitanje«. U tu namjeru tim ljudima pomoći će »medicinsko- ljekarske ekipe«, stacionirane ili na primarnoj biosferi ili na bilo kojoj drugoj između ukupno 12 biosfera (planetoida, koji plutaju propulsnim pogonom!) andromedanskog vijeća/ AC, namještenih u sunčanom sistemu Zemlje. Za takve grupe ljudi upotrebljavat će se različiti odjeci zvučnih frekvencija i tehnika za ublažavanje, lakše prilagođavanje i popravak onog djela spirala DNK, koji je ostao bez efekta, a također i popravak »slomljenih završetka živaca fine materije svijesti.« Postoje različiti načini, koji se mogu upotrebljavati u kombinaciji, i tako pomažu liječiti te ljude. Naime, svi takvi sindromi izliječivi su. Za tu svrhu liječenja biće potrebno nešto više savjetovanja i strpljenja, malo više tretmana i pozornosti kod glavnog „medicinskog“ rada, a uglašavanje frekvencija će onda biti završeno i ispunjeno. Svi ti ljudi, kako i svi ostali, biće poslije takve vrste liječenja sasvim u redu.

– 4. Ako se naši sadašnji organi mijenjaju u nove 4-D organe, i dosadašnje će se bolesti 3-D Zemlje iskorijeniti, šta će da bude s onim osebama, koji već sad imaju loše ili nestale zube, različite sindrome kao primjerice distrofičari, spastičari, osobe sa cerebralnom paralizom, ili čak ljudi sa mentalnim bolestima, pa i oni, koji su se vratili sa različitih ratova i nedostaju im ruke, prsti ili noge? Kako će te promjene utjecati na takve ljude? Vođa lijekarske službe na primarnoj biosferi AC odgovorio je na pitanje ovako: »Takva pitanja opravdano interesuju mnoge ljude. Transformacija vašeg 3-D tijela u 4-D oblik tijela iskorijenit će sve postoječe bolesti i olakšat će bolove i pogriješke svih vaših organa, uključujući i pogriješke kod plodova/fetusa, različitih teških sindroma, gubitak vaših udova, loših ili nestalih zuba, lošeg djelovanje sluha ili pogriješke na očima i slabosti od starenja – sve nabrojano biće opet izliječeno, dakle, kad ćete se izmijeniti, opet ćete imati potpuno, a sa time i potpuno zdravo tijelo.«

– 5. Šta će biti sa trudnicama 3-D Zemlje, to je s onim ženama, koje budu radjale djecu baš u vrijemenu 4-D, tijekom 4-dimenzionalnog pokreta Zemlje? Dr. Azarova, vođa lijekarske službe svih šest (6) bolničkih biosfera AC, kazala je ovako: « Žene, koje su već trudne ili će da zatrudne još ove godine, biće sasvim u redu. Kod nas u tu svrhu čekaju spremne velike medicinske ekipe, koje na svakoj biosferi broje više od 10.000 ljudi, i koje će bez poteškoča uvijek moći da pomognu svim trudnicama na planeti, koje će u ono vrijeme biti na putu rađanja, kad će prebacivać da se »okrene« i kad će Zemlja postati 4-D zvijezda. Te stručne ekipe ginekologa i porodničara napravit će sve, da tim trudnicama garantuju rađanje potpuno zdrave 4-D ljudske djece. Majke i njihova djeca biće poslije toga sasvim u redu, dakle biće posve zdravi.«
»A izvanrednost 4-D života biće i ta, da ženama neće biti više potrebno fizičko rađanje djece, kao što je to sad svima poznato. Umjesto tog procesa dvije će harmonizovane duše same s zajedničkom Sviješću kreirati najprije svijetlosnu kuglu, iz koje će se poslije oko 25 minuta razviti otprilike 6-mjesečno djete – plod, za kojeg će biti potrebna tretman i opskrba s tekučim proteinima do njegove 10. godine života.

6. Kad će planeta završiti svoju promjenu i postati 4-D, svijet četvrte dimenzije / gustine, i šta će se dogoditi sa svim stvarima, koje su izradjene od sintetičkih vlakana? Iako su neki današnji konačni proizvodi od nafte ili od rude željeza, i kao još jedan primjer »gumenog drva« – brasiliensis Hevea – finalni produkti, koji su sintetički, njima će se prosto izmijeniti hemijska struktura i sastav. To je ono, što danas u proizvodnom procesu nazivamo produktima „industrijskog doba“ i „modernog doba“. Dakle, to će se dogoditi svim takvim konačnim proizvodima, koje upotrebljavamo svaki dan, a i sa nekim drugim sintetičkim, vještačkim, koji nisu prirodni proizvodi u njima. Sve te vrste stvari, ti proizvodi, jednostavno će se rastvoriti i nestati, kad će ova planeta postati 4-D svijet. Ne zaboravimo, da će vsa molekularna i staničan struktura na ovoj planeti biti izmijenjena u kristalnu, finu suštinsku materiju, što znači riječ duha u prirodi.

– 7. I kad se vratim nazad na 5-D vibracije, bar malo će vas zainteresovati i to, kakav će biti pomak na 5-D vibracije, na petu dimenziju/gustinu … ili će biti poslije završenog 4-D života potrebno ponovo umrijeti? Ne, to neće biti nikad više potrebno, jer će u to vrijeme nastupiti tačka Jedinosti. Fizičke smrti zato neće više biti. Ne zaboravite, da današnje linearno vrijeme od 4-D, to je od četvrte dimenzije prema gore, za nas neće više postojati. Dakle, nećemo imati vremena i zato ljudi, koji žive 4-D život, ne umiru. Broj osoba, koje će za sebe da izaberu zaista vanredne razmjere/prilike, i koje će možda u fizičkomm smislu da se „isključe“, biće veoma, veoma mali, dakle, to će biti veoma rijetka pojava. Kada je za 4-D osobu pitanje tačka, kad on/ona proživi 1.700 – 2.007 godina, i kad će on/ona osjetiti, da je naučio/-la dovoljno i dao/-la društvu sve, što je mogao/-la, takva osoba će da si u onom vrijemenu, koji će biti za njega/nju baš ono pravo, prosto izabere vlastiti pomak prema gore i sa tim činom završit će prijelaz na 5-D, to je na donji nivo (znači na 1. od 12. oktava) pete dimenzije, koja je nešto viša frekvencija vibracione svijesti, a koja opet nudi sasvim novi sklop izazova, dakle, novi sklop učnih iskustava. Taj prijelaz je, dakle, svijesna izmjena vibracije, što prosto označava prijelaz na viši stepen vibracije a time i bolje mogućnosti … život od 7.000 – 10.000 godina, naravno, kad se za ovaj čin javlja primjerno vrijeme. Uz to realne su mogućnosti, kad on/ona postaje 5-D, 1/5 dimenzionalni čovjek, samo nekoliko stepena iznad poboljšanih gornjih mogućnosti 4-D biča, to je prethodne četvrte dimenzije. U vsakom slučaju pomicanje sa jedne dimenzije u drugu baš se najviše »vrti« oko iskustava/doživljaja, učenja puno novih stvari, a zatim ka prostom izboru, da se opet pomaknemo naprijed, dakle, da se izmijenimo. Zato nikad više ne umiremo, jer su naš viši Ja i duša spojeni u Jedno.
Za sve, što vam mogu prenijeti ovim postom, iskreno sam zahvalan članovima naše zvijezdane obitelji – ljudima andromedanskog vijeća (AC), a još posebno dvojici ambasadora, to je potpredsjednici vijeća AC Tanyi Piekae sa Andromede i visokom svešteniku Tanki Wheneh sa Plejada, za koje mi je već saopšteno, da će biti još ove godine s nama, kad će se dogoditi prvi kontakt. Posebna zahvala ide i Dr. Azarovi, šefici medicinsko-liječniške ekipe Galaktičke federacije/GF.
P.S.: Lista država, gradova sa datumima posjeta povodom prvog kontakta biće objavljena nešto kasnije, ali nadam se prije početka ljeta.
Wodakote!
CFS ♥
Maribor, ožujak 2013

Cosmic Feng Shui

P.S.Nesto mi je ovaj tekst sumnjiv, odnosno osoba koja ga je, kao, napisala. Licno mislim da je ovaj tekst nastao sa korekcijom/izmenom teksta, odnosno knjige Sall Rashella „Poruke Utemeljitelja“. Molila bih sve koji su citali knjigu da uporede ovaj tekst i provere. Ne bih htela lagati ni vas koji ste na blogu i koji citate, a ne bih volela da  naudim ni piscu knjige radi nekih koji se rado kite tudjim perjem. Nisam sigurna, ali cu jos proveriti..

http://www.facebook.com/groups/398535210245317/

Advertisements

9 comments on “NOVA 4-D ZEMLJA I ŽIVOT NA 4. STEPENU VIBRACIJE NAŠE PLANETE: Cosmic Feng Shui

 1. Dragi čitatelji,
  Učinimo Feng Shui na Zemlji – da li možemo nagađati o Cosmic Fen Shui?
  Ne možemo jer svaki predlagatelj će dati svoju verziju koja nam ne može biti korisna. Sigurni smo i znamo da živimo u sadašnjosti – što će nam budućnost 4D slijedeće godine kad smo već doživjeli da smo bezbroj predviđanja čitali, pa se nisu obistinila. Evo, jasno je da će svaki prihvatiti to što je ovdje napisano i neće se brinuti da se poboljša, da se pročisti i spremi za promjene, ali budući da se neće dogoditi ovako kako je ovdje opisano, PROMAŠILI SU ONI KOJI VJ*ERUJU.
  Budući da je dozvljeno reći svoje mišljenje, molim lijepo da mi se oprosti, pa da i mi možemo reći svoje – bez uvrede nikome jer nije naša namjera nikoga uvrijediti. Zašto kažem da mi možemo reći svoje – nismo sami, nije nas malo u timu, i Andjeli su prisutni, vjerovali ili ne.
  Pročitajte intervju prof. Davor Pavuna u časopisu SVJETLOST koji izlazi u Zagrebu i na svim kioscima u Hrvatskoj, a sigurno izlazi i u Beogradu. Ali profesor je vizionar i znanstvenik što se u današnjoj nauci ne zna. On je angažiran u Švicarskoj gdje proučavju Zemaljski Biomagnetizam, savjetnik Predsjednika Obame, a posebno istražuje LEVITACIJU i TELEPORTACIJU, a to je Postkvantna fizika. Znamo da su Piramide sagradili sa Teleportacijom, i zna se da današnje dizalice ne bi nikako mogle podignuti na onu visinu klesane kamenje težine u tonama.
  Onda će u drugom dijelu intervju-a objaviti da imamo Obrnutu Genetiku za sve zloćudne bolesti, da imamo univerzalni lijek za svaku bolest PANACEA-u i da ćemo konstruirati električnu centralu na Orgonsku energiju. Nikola Tesla je znao i studirao Orgonsku energiju, ali nije imao v remena da to objavi – čitajte u internetu o njermu. Onda će reći da već godinama rastvaramo oluje, pijavice, poplave, uragane na daljinu i u blizini – da imamo školu da može svaka osoba koja hoće to naučiti.
  Sretno svima – Blagoslov svakome.
  Komentirao Giovanni Garbin – doktor Duhovne Medicine – egzorcist – Sluga Božji.

 2. Draga Daruka,
  Draga SaLuSa,
  Molim vas nemojte se razočarati, ali treba da saznate istinu. Nismo zaboravili da ste rekla da dolazite sa Siriusa.
  Onaj koji samo malo poznaje astronomiju će vam reći istinu – ali ne žalostite se i nemojte bježati od ISTINE, jer onda bježite od BOGA jer je BOG ISTINA. Entiteti svašta pričaju onima koji ne poznaju barem nešto.
  Da li bi netko mogao reći da dolazi sa SUNCA? Sigurno ne bi, je na površini su atomi slobodni i toplina od 6 miliona stupnjeva, a unutrašnjost je 20 miliona stupnjeva. Logika kaže da se na tom Suncu ne može organizirati niti prototip fizičkog čovjeka, ali ne bi služilo ničemu da naš Stvoritelj složi neko genetsko biće, jer/ ON stvara fizička bića tamo gdje mogu učiniti evoluciju i da se spremi sa svojim mozgom da upravlja sa Vatrom, da se služi a ne da tamo živi. SIRIUS je jedno veliko SUNCE i tamo jedna masa od jednog kubičnog centimetra ima tome težine/.
  Što bi tamo jedno inteligentno biće radilo – kakvu bi svrhu imalo? Točno tako bi bilo da naložimo vatru i da u njoj živimo – tamo žive Salamandre, bića Vatre i ta nam vatra služi da nešto ispečemo, skuhamo i da imamo toplinu. Tako su i sunca u svemiru, služe da daju planetima toplinu, Orgonsku energiju i ŽIVOT. Ne dozvolite i ne vjerujte ako entiteti doskoče naše objašnjenje pa vam reču da ste došla od jednog Planeta koji kruži oko Siriusa. Nema NIKAKVOG razloga da se od tamo preselite na Zemlju. Naše Sunce je učenik Siriusa, pa imamo energetsku povezanost sa Siriusom.
  Neka se sazna u javnosti što se još ne zna: Keopsova Piramida ima na istočnom boku jednu rupu kroz koju prolazi svjetlo Siriusa na tlo gdje u jednom danu u godini, ne sjećam se u kom danu, to svjetlo pada točno na prikazan nebeski svod i pada točno na prikazan Sirius, nacrtan na tom tlu. Pitanje: Da li bi današnji astronomi mogli izračunati kako će svjetlo Siriusa pogoditi nacrtanog Siriusa na tlu unutri u Piramidi? Nemaju to Znanje.
  Daruka, oprostite, nismo zlonamjerno dali to objašnjenje, ali znamo da budući to vjerujete već godinama, biti će vam krivo vratiti se na ono što je istinito, pa bi dobro bilo za vas da nas ne pitate da li smo zaboravili da dolazite sa Siriusa.
  Neka nas sve OBASJA BOŽJA LJUBAV. BLAGOSLOV SVIMA.
  Komentirao Giovanni Garbin.

 3. Opet ove gluposti!Pa meni se čini da smo trebali ulaskom u ovu godinu ili tačnije krajem prošle tj 2012-e da se transformišemo u nešto novo!?Pa ni mala deca više neveruju u ovo.Bilo kako bilo,interesantno je čitanje.Preporučujem vam srbijanski časopis treće oko jer tamo ima sličnih stvari.

  • Dragi Mile,
   Nadao si se da će sa Novom Godinom doći nešto NOVO, a došlo je, no ti se čudiš da to novo nije onako kako ti misliš. Pa baš to je NOVo i treba proučiti.
   Za vrijeme Juge u Trećem OKU su pisali puno puta o Giovanni Garbin. U arhivi ima.
   Kad netko kaže da su napisane neke gluposti, treba reći koje su gluposti? Budući da imamo LICENCE da liječimo karcinome, leukemije, sve hepatitise, Alzheimer itd. da ne trebaju nikakve transplantacije, a sve su to provjerili profesor i dva magistra Medicinskog fakulteta u Zagrebu na 71 pacijentu koji su donijeli lab. analize prije naših terapija i poslije, a preko polovice njih su imali svakakve zloćudne bolesti i ozdravili. Na temelju tog istraživanja i stotine pismenih svjedočanstava dobili smo LICENCE za našu djelatnost. Imamo svjedočanstva da u suradnji sa Andjelima rastvaramo oblake koji donose poplave, nevremena, uragane, tornada – nama je samo žao da se zasad u svijetu ne zna o tome iako u Bibliji piše da se može to učiniti. Neće dugo vremena proći pa ćeš saznati od drugih što radi tim znanstvenika Prof. Davor Pavuna sa postkvantom fizikom i medicinom na daljinu.
   Ti nisi stručnjak u tome, pa možeš se samo čuditi ili pogledati stranice na internetu gdje je sve svjedočeno i na Google-u i na Enciklopediji Wikipedia.
   To su novosti, a prije nego prosuđuješ informiraj se kao što su učinili oni koje interesira.
   Komentirao Giovanni Garbin – doktor Duhovne Medicine – egzorcist – Sluga Božji.

 4. Nisam zaista stručnjak ali sam skeptičan.Nadam se da je tako kao što vi pišete i želeo bih da bude tako.Nisam želio da vas uvredim i potajno se nadam da će se bar delić od toga što se piše ostvariti.Možda dobijem zlatnu medalju,ali Nobelovu nagradu teško.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s