REINKARNACIJA – KAKO SI POSIJAO TAKO ĆEŠ I ŽNJETI

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

Ako čovek ne zna ništa o zakonu Reinkarnacije i Rekurencije, zakonu Uzroka i Posledice, zakonu Povratka, zakonu Klatna i još mnogim drugim, koji ne potpadaju pod ovozemaljske principe i zakonitosti, onda nema nikakvog objašnjenja i nikada čovek neće saznati pravi uzrok nekog događanja. Nikada nećemo stići na ‘zelenu granu’, jer nam je nepoznat uzrok onoga, zašto nam se šta dešava. Džaba nam religije objašnjavaju na svoj način zašto nam se šta dešava, ako je to vekovima nejasno, zakukuljeno-zamumuljeno, jer ni oni izgleda ne znaju niti veruju u reinkarnaciju, ili ne žele znati, jer u suprotnom bi se mnogo toga ljudima razjasnilo, otuda i neznanje među ljudima o tome, zašto nam se šta desava. Najlakše je svaliti “greh” na drugoga i propagirati nekakve “tajne”, sa tim se ništa ne rešava. Današnji čovek želi istinu, potpunu istinu, ne i polovičnu. Pojam o zakonu reinkarnacij je postojao i u Bibliji, čak se i u Kuranu spominje i sada ima tragova koji navešćuju…
 

„Religija i strah. Ovo dvoje istorijski je isprepleteno kao uzročnik većine zlodela koje je čovek počinio. Strah od zla rađa religiju, religija rađa mržnju, mržnja rađa zlo, a zlo rađa strah u ljudima. Pakleni je to začarani krug, a mi plešemo tačno onako kako đavo-šejtan želi.“ – To je rekao Julius Gabriel

 

– Da je u Bibliji postojao pisani dokaz o reinkarnaciji, u to se možemo uveriti i dan danas na bezbroj primera, koji stoje još uvek u tragovima napisani. Izvorno hrisšćanstvo je uvažavalo inkarnaciju sve do godine 533. kada je car Justinijan izbacio pisani trag, zakon o reinkarnaciji po nagovoru/nalogu svoje supruge koja nije imala čistu savest, jer je radila/činila velika zverstva/zlodela, te se bojala sledeće egzistencije, inkarnacije i posledica svojih loših dela. Car Justinijan je sazvao 165 biskupa i naredio im da se iz Biblije izbaci sve o reinkarnaciji, oni su pod njegovim patronatom to i učinili. Oni su glasali onako kako je Car i zahtevao, da bi na saboru Origen, najuticajniji teolog tog vremena bio ekskomuniciran, odstranjen, izbačen, izopšten, jer je bio protiv izbacivanja iz biblije zakona o reinkarnaciji. Car Justinijan je zajedno sa crkvom, izbrisao dokaz da zakon o reinkarnaciji postoji, jer je sa crkvom želeo potpunu vlast. Što se tiče najveće laži… Biblije.. knjige koja je pisana i odmah posle toga zaprljana ljudskom rukom, menjana do tadaništa manje nego 480 puta, baš onako kako je odgovaralo crkvi (tom Zlatnom teletu) za kojeg je Isus iz Nazareta rekao, da mu se ne klanjamo i uz napomenu da su mu draži svi oni koji se na uglu iskreno „mole“, nego oni u hramovima koji pokušavaju svim silama i ‘molitvama’ okajati svoje grehe, da bi izlaskom iz bogomolje opet isto mislili i činili, i to verovali ili ne, sve u ime Boga i Hrista. Bez spoznaje da postoji zakon Reinkarnacije, Uzroka i Posledice, ovaj život nema nikakvog smisla. Reinkarnacija objašnjava sve, baš sve, verovali vi u to, ili ne. 😀
Sve ove tekstove sam našla na različitim mestima, na internetu..
Фотографија корисника Vesna Mihajlovic
TELO JE VOZILO DUŠE – Oni koji vjeruju u reinkarnaciju dijele zajedničko mišljenje o pravdi, jednakosti i logici ponovnog rođenja. Bez ovih stvari svemir bi bio okrutan, besciljan i nelogičan. U njemu bi se jedno dijete rađalo u bogatstvu, a drugo u siromaštvu. Bilo da netko vjeruje ili ne vjeruje u Boga, reinkarnacija nam omogućuva da promatramo i razumijemo ljudski život iz puno šire i humanije perspektive. U različitim povijesnim tradicijama posve se dosljedno zagovara činjenica o tome kako je jedan život samo jedna slika s filmske vrpce naših mnogobrojnih života, naše spiritualne evolucije u ovom materijalnom svijetu. Oni koji zagovaraju reinkarnaciju govore o tome da smo ovo tijelo, koje je kao vozilo za dušu, dobili u skladu s našim djelatnostima iz prošlog života. Ovakav zakon koji ureduje pravdu u svemiru na sanskritu se naziva karma – zakon univerzalne pravde. Reinkarnacija stoga može biti promatrana kao žetva plodova nečijih djelovanja iz prošlih života. Loša djelovanja donose loše tijelo, siromaštvo, nesreću, patnju, bolesti, rođenje u siromašnim zemljama gdje vlada glad, itd. Dobra djelovanja donose lijepa tijela, bogatstvo, zdravlje, itd. Kao kada kupujemo novi automobil, tako i dobivanje novoga tijela ovisi o našoj kupovnoj moći. Materijalna priroda odgovara na naše zahtjeve i želje, naša djelovanja u ovom životu i prema tome nam priprema iduće tijelo. Ovo naše sadašnje tijelo odraz je našeg karmičkog bankovnog računa. Kao što je rečeno u Bibliji: Kako si posijao, tako ćeš i žnjeti. Riječi kao što su reinkarnacija (ponovno rođenje) i transmigracija (seljenje duše) prisutne su već dugi niz stoljeća u ljudskom rodu. Tako se latinska riječ reinkarnacija (engl. reincarnation) sastoji od pet riječi: re – ponovno; in – u; carn – meso; ate – uzrok (ili postati); ion – proces.
Dakle, reinkarnacija predstavlja proces pomoću kojeg duša ponovno dobija novo materijalno tijelo. Latinska riječ transmigracija (engl. transmigration) znači: trans – preko; migr- kretati; ation – proces prelaska. Dakle transmigracija predstavlja proces prelaska iz jednog tijela u drugo. Grčka riječ metempsychosis znači: meta – kasnije, izvan, promijenjena; em – ili; en – u: psyche – duša; osis -proces, što označava proces pomoću kojega duša biva preseljena nakon smrti u novo tijelo.
Reinkarnacija – Kako si posijao, tako ćeš i žnjeti
BOG JE NEDUŽAN – U svojoj Republici (617e) Platon govori o istom načelu: “Bog je nedužan; čovjek je sam odabrao svojim djelovanjem svoju vlastitu sudbinu.” Naravno, sada se postavlja pitanja je li u zakonu karme već unaprijed sadržan strogo određeni determinizam? Vede govore da naša djela određuju način našeg rađanja, ali ne i djelovanja na buduće situacije u našem životu. Dakle, karma pruža određene situacije, ali ne i odgovore na te situacije. Živa bića imaju i dalje svoju slobodnu volju. Reinkarnacija zajedno s karmom predstavlja i tvori oblik koji otklanja sve sumnje o svemiru koji pruža živim bićima pouke i postupan napredak na ljestvici spiritualne evolucije. Dakle, Vede ne govore o fatalističkom, depresivnom i kaotičnom pogledu na svemir, već o tome kako je svako živo biće tvorac i krojač vlastite sudbine, tj. budućnosti. Ali više od toga, reinkarnacija nam govori neposredno o milosti Boga koji nam svesrdno pruža ponovno i ponovno nove prilike da se popravimo. Božja se uloga ogleda u tome da nam on olakšava, daje uvjete i sredstva kako da se što prije izgradimo i napustimo svoje pogrešno poimanje o životu i Njemu samome. On to čini dajući nam svete spise i šalje nam svete osobe koje nam pomažu u našem duhovnom napredovanju.
Фотографија корисника Vesna Mihajlovic
VEDSKA KULTURA I HINDUIZAM
 
Ideju reinkarnacije nalazimo u gotovo svim vedskim tekstovima Yajur-vede, Atharva-vede, Rig-vede, Upanishada, Purana, Mahabharate, Ramayane, itd. U Yajur-vedi (12.36-37) nalazimo sljedeći stih: “O učena i trpeljiva dušo, nakon što je prebivala u vodi i biljkama, duša ulazi u maternicu ponovno i ponovno. O dušo, ti si rođena u tijelu biljke, u drveću, u svim stvorenim nepokretnim stvarima i u vodi. O dušo, sjajeći poput sunca, nakon spaljivanja materijalnog tijela, dostigavši vatru i zemlju ponovnog rođenja, prebivaš u maternici majke i bivaš opet rođena.” U Shvetashvatara UpanishadJ (5.11.) stoji: “Kao što se tijelo održava hranom i vodom, na sličan način i individualna duša, vođena svojim težnjama, osjetilnim dodirom, vizualnim utiscima i opsjenama, uzastopno mijenja svoje oblike prema svojim djelima.” Brihad-aranyaka Upanishada (4.4.1-4) napominje: “U vrijeme smrti u predjelu srca pojavljuje se svjetlo, a duša vođena tim svjetlom napušta smrtno tijelo kroz oko, kroz glavu ili druge otvore na tijelu. Nakon što duša napusti tijelo, s njom zajedno idu i vitalni zraci i prana te je slijede do sljedećeg odredišta. S dušom u novo tijelo prelazi njeno prethodno znanje, djela i njena količina mudrosti.” U svojim učenjima veliki indijski filozof i teolog Ramanuja govori, citirajući Bhagavad-gitu, kako se vedski pristup problematici karme i reinkarnacije razlikuje od grčkog koncepta moire. Grci u njemu zakon karme tumače kao bespomoćnost ili neizbježnu sudbinu duše, što se naravno oslikava ponajviše u grčkim tragedijama.
 
Bhagavad-gita nam govori o tri vrste djelovanja u ovome:
 
KARMA – pobožne materijalističke djelatnosti koje osobu unaprijeduju materijalno, ali ne i spiritualno i zbog kojih se duša mora ponovno reinkarnirati.
VIKARMA – to su griješne djelatnosti u kojima osoba čini nasilje nad drugim živim bićima. Zbog ovih djelatnosti osoba se rađa u životinjskim vrstama.
AKARMA – to su spiritualne djelatnosti namijenjene služenju Boga bez materijalnih motiva. Ovakva vrsta djelovanja ne stvara ni dobru ni lošu materijalnu karmu, već predstavlja transcendentalne djelatnosti pomoću kojih osoba stječe oslobođenje od samsare, neprekidnog kruga rađanja i umiranja.
Фотографија корисника Vesna Mihajlovic
U vedskim spisima postoje tri fundamentalna koncepta o smrti:
 
1. RANI VEDSKI POGLED – Grešna duša nakon smrti odmah biva prenesena na planet Pluton gde se nalazi Yamaraja, polubog koji nadgleda pravdu u ovom svemiru i koji kažnjava grešne duše. Duša se može izbaviti iz paklenog stanja samo ako njeni potomci na planeti zemlji prinose Pindu, ponude za iskupljenje svojih predaka. Nakon što provede određeno vrijeme u ovom stanju, duša se ponovno uzdiže evolucijom kroz 8.400.000 različitih vrsta.
 
2. PURANE – Neke Purane govore o bezbrojnom broju paklova i rajeva gdje mrtvi odlaze kako bi bili nagrađeni ili kažnjeni za svoje pobožne ili bezbožne djelatnosti. Purane govore kako duša luta kroz ove suptilne predjele egzistencije prije nego li ponovno biva rođena u novom tijelu dobivši novu priliku da prihvati duhovni život.
 
3. SAMSARA – TOČAK SUDBINE-RAĐANJA
Samsara nas uči da odmah nakon smrti duša biva rođena u materijalnom svijetu te nastavlja svoje putovanje u krugu rađanja i umiranja sve dok ne pročisti svoju svjesnost od materijalnih želja. U trenutku kada postigne potpuno pročišćenje, duša se vraća u duhovni svijet u mjesto s kojeg je jednom davno otišla. Ovo učenje zagovaraju mnogi sveci i općenito je prihvaćeno od strane mnogih vedskih autoriteta.

fetus

Život u utrobi majke – U Vedama postoje složena objašnjenja rođenja, smrti i ponovnog utjelovljenja duše. Postoji čak detaljan opis života fetusa u maternici majke: “Prošavši kroz sva paklena, bijedna stanja i prošavši prema utvrđenom redu kroz niže oblike životinjskog života prije ljudskog rođenja, pročistivši se tako od svojih grijehova, osoba se ponovno rada kao ljudsko biće na ovoj zemlji.” (Bhagavata Purana, 3.30.34) Pod Božjim nadzorom, u skladu s posljedicama svoga djelovanja, živo biće, duša, biva prisiljena ući u maternicu žene kroz muško sjeme, da bi poprimila određenu vrstu tijela.Tijekom prve noći sjeme i jajašce se miješaju, a tijekom pete noći dolazi do vrenja te se ova smjesa pretvara u mjehurić. Desete noći poprima oblik nalik šljivi, a nakon toga se postupno pretvara u grumen mesa ili jaje, već u zavisnosti od slučaja do slučaja. tijekom prvog mjeseca obrazuje se glava, a na kraju drugog mjeseca ruke, stopala i drugi udovi. Na kraju trećeg mjeseca razvijaju se nokti, prsti, palčevi, dlake na tijelu, kosti i koža, organ za razmnožavanje, kao i drugi otvori na tijelu, poput očiju, nosnica, ušiju, usta i anusa. Nakon četiri jeseca od trenutka začeća pojavljuje se sedam osnovnih sastojaka tijela, naime probavni sok, krv, meso, salo, kosti, koštana srž i sjeme. Na kraju petog mjeseca javlja se osjećaj gladi i žeđi, a na kraju šestog mjeseca zametak se počinje okretati na desnu stranu trbuha. Iako je Bhagavata Purana nastala prije nekoliko tisuća godina, njene se tvrdnje slažu u mnogome sa suvremenim znanstvenim tvrdnjama koje govore o začeću i razvoju fetusa u maternici. Dakle, ovdje je objašnjeno da iako je maternica sigurno mjesto za fetus, duša u njemu ipak mora iskusiti različite vrste boli. I upravo te traume i takva iskustva pomažu duši da zaboravi svoj prethodni život. Ipak, duša nosi svoja sjećanja na prethodni život u podsvijesnom dijelu uma, no u izvanjskom dijelu svjesnosti ona zaboravlja te impresije kako bi se mogla bolje poistovjetiti sa svojim novim roditeljima i novom životnom okolinom. Zašto se ne možemo sjetiti prošlog života? Mnogi protivnici reinkarnacije postavljaju sumnje i pitanje: Ako smo živjeli prije ovoga života, zašto se onda ne možemo sjetiti naše prošlosti? Sveci i filozofi na različite su načine odgovarali na ova pitanja. Platon u svojoj Republici govori kako svaka duša ima sposobnost odabira okolnosti svoje sljedeće inkarnacije. Nakon što odabere svoju mogućnost, duša pije vodu iz rijeke Lethe, rijeke zaborava. Rijeka zaborava odnosi sjećanje duše kako bi se ona mogla ponovno uključiti u novo utjelovljenje. “Tijelo,” pisao je Plotin, “istinska je rijeka Lethe; jer duša se utjelovi i sve zaboravi.” Bhagavata Purana nam govori da fetus prema svojoj karmi pati u maternici. Ali zbog toga što njegova svjesnost nije u potpunosti razvijena, živo biće u fetusu sposobno je otrpjeti bol. Tako se ističe kako dijete u takvom stanju ostaje kao ptica u kavezu, bez slobode kretanja. Tada, ako je sretno, može se sjetiti svih nevolja iz prošlih stotinu života. Nakon što je fetus rođen uljuljkan u osjećaj lažne sigurnosti slatkim riječima svojih roditelja i rođaka, ono postaje žrtva iluzije materijalne egzistencije. Bhagavata Purana (6.1.49) napominje da kao što osoba dok spava djeluje u skladu s tijelom očitovanim u snu, prihvaćajući to tijelo kao svoje vlastito, tako se čovjek poistovjećuje sa svojim sadašnjim tijelom koje je dobio zbog pobožnih ili bezbožnih djela koje je počinio u prošlosti i nemoćan je shvatiti svoje prošle i buduće živote. U Bhagavad-giti rečeno je kako duša ostaje uvijek ista, ali se materijalno tijelo mijenja od dječaštva, mladosti pa sve do starosti. Ovaj fenomen naziva se karma-bhandana ili uvjetovani život u krugu rođenja i smrti. Bhagavata Purana nas poučava kako je cilj ljudskog života da razvijemo svoju nemotiviranu ljubav prema Bogu kroz proces bhakti-yoge ili predanog služenja Boga s čistom ljubavlju. Tako su nam veliki autoriteti vedskoga znanja ostavili proces pomoću kojeg se možemo osloboditi kruga samsare. http://atma.hr

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic
I Gnoza ima svoja interesantna objašnjenja o postanku čoveka, ko smo mi i kako funkcionišemo, o svim aspektima nas i naših života na planeti Zemlji, čak i od prve protoplazmatične rase, pa sve do današnjih dana…Tačnije, Samael Aun Weor to lepo objašnjava iz svog ugla i ličnog iskustva, putovanja iz viših dimenzija..

 

– VIDEO – Dječak koji se sjeća prošlog života (croatian subtitle)


– VIDEO – Na Rubu Znanosti – 2006-02-06 – Reinkarnacija

– VIDEO – CRKVA I REINKARNACIJA – Milovan Mića Jovanović –

reinkarnacija

 

Advertisements

6 comments on “REINKARNACIJA – KAKO SI POSIJAO TAKO ĆEŠ I ŽNJETI

 1. Vesna,

  Potrena mi je jedna ili malo vise informacija pa sam mislila da ste vi prava ososba kojoj mogu postaviti pitanje. Naime, radi se o tome da bismo moj partner i ja, on ima 34 godine, a ja 36, napustili Srbiju i krenuli put Brazila, bez povratka…

  Zanima nas sve vezano za biljke koje tamo rastu, shamanima, ceromonijama. Citamo, raspitujemo se, ucimo i jako zelimo. Otisli bismo zauvek i totalno promenili nacin zivljenja sto vec i radimo jako dugo. Ja sam umetnica, on takodje umetnik-muzicar, ja sam senski masker… Napustili bismo poslove, svet i ostalo i krenuli jednim novim putem koji zelimo jako, i koji nas vec godinama zove i izaziva. Zelelei bismo tamo zapoceti nas pravi duhovni put iz pomoc tamosnjih ucitelja, gurua i sl.

  Da li mi mozete reci kako, gde i sta treba raditi? Kome bi se obratili, gde otici, selo, koje, na kojoj strani, u tisinu i mir sa jako malo ljudi…? Nadam se da nas mozete uputiti i reci nam gde je za pocetak najeftiniji zivot tamo, naravno da to bude selo i izolovano, jer tako smo odlucili i to zelimo.. Molim vas za pomoc u bilo kom smislu jer vas cenim i postujem od prvog dana otkrivanja vaseg bloga i u to ime nadam se vasem odgovoru :))

  Unapred zahvalna, Ivana Mijalkovic 

  ________________________________

 2. Pozzz. Napis je intersantan, ali ja imam drugacije misljenje. Reinkarnacija za mene ne postoi. Ja se radam jednom, ovde, sada i to je moj zivot. Zasto inace nas skeniraju i daju licne karte , zasto nam uzimaju otisak-jedan (nas , jedinstveni) Zasyto je zivot – neprocenjivo blago. Sve ti spisi su od davnina..u redu, ali pisali su ih ljudi. Sta ja znam. To je moje vidzenje..mozda gresim!Nisam ubedzena da reinkarnacija postoji. Sa duznom casti, citam Vas..uvek!Ali..ovo je nesto za koje nisam saglasna. Puno Vas..pozdravlja Vasa verna citateljka!!

 3. Pozdrav i vama, za razliku od vas svih, ja verujem u reinkarnaciju i znam da bez nje nema nikakvog objasnjenja, zasto se sta desava. U gornjem tekstu sa nekim detaljima se licno ne slazem ni ja, ali svako pise svasta, jer valjda smatra da je to za njega istina. Imamo slobodnu volju i niko nikome ne treba nametati bilo sta, biramo svoj put sami. Ja volim svasta da procitam, to ne uzimam k srcu i odaberem, nekad i prihvatim samo ono sto mojoj dusi odgovara, pa bih tako savetovala i vas. Draga Ivana Mijalkovic, ne znam sta da vam kazem na vas komentar, 😀 ali, reci cu vam samo jednu stvar da sam oguglala na razne provokacije i verujte nasmejala sam se citajuci vas komentar ili pitanje kako god. Ne znam za sta me smatrate, ali se svakako necu ljutiti na vas, jer svako govori o sebi. Znam da cete reci kako ste imali iskrenu nameru i da je to za vas presudno, da bi bili ubedljivi pred drugima, a meni ‘spustili’, ali ja stvarno ne verujem u to vase napisano i znam da je to vas pokusaj da me ismejete ili isprovocirate. Jeste, sa vase strane izgleda jako ljubazno, ali samo za one koji ne citaju izmedju redova… 😀 Ne verujem da bi dvoje ozbiljnih ljudi poslusali tamo neku Vesnu sa nekakvog bloga i otisli po preporuci u nekakvu dzunglu ili nedodjiju, u prirodu da zive, da bi bili zdraviji, srecniji i rastereceniji do kraja svog zivota. Ja vam nisam nikakav savetnik, ali da izazivam u ljudima bes i ljutnju, to znam… 😀 😉 Draga Ane, tekst sam stavila pre nego sam ga do kraja procitala, tako da je moguce da ima gresaka, ali ni to nije moj greh, posto je tekstopisac ispod potpisani. Pokusacu sa otklonim gresku, hvala vam i veliki pozdrav svima.. 😀

  P.S.Znam da su neki tekstovi koje stavljam na blog nekima skakljivi, nejasni, provokatorski, ne slazu se sa njihovim ‘programima’ kao sto su religijski i ostali, ali tekstove nisam pisala ja, tako da mene ne mozete kriviti ni zbog cega… 😀 krivce trazite po internetu, ako vam je do taga. Znam sta vas ‘zulja’, ali ja sam van svih tih vasih matrica… 😉

 4. Vesna,

  Izvinite, ali pogresno ste me shvatili. Mozda zbog moje prevelike zelje i sasvim naivnog pisanja, na koje verovatno i niste navikli ucinilo se tako, provokantno.
  Ni najmanjeg prizvuka provokacije to nije imalo, ali dobro.. Jasno mi je da vam mnogi pisu, svasta pisu itd…
  Zelela sam samo da vam kazem da ste pogresili, ali me niste uvredili.

  Ja sam i dalje ovde, pratim, citam vas…

  Pozdrav, Ivana

 5. Reinkarnacija postoi, no postoi i bozja milost ako dusata se pokae i i saka da se ispravi, togas gospod bog mu gi prostuva grevovite. Znaci i religija iako nema potpolna vistina moze da spasi i odnese na prav pat.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s