MATERIJALNO STANJE POSTOJANJA

Materijalno stanje postojanja

Na osnovu želja suptilnoga tijela, živo biće razvija i napušta gruba tijela. To je poznato kao seljenje ili transmigracija duše. Kod nas na Zapadu takav proces naziva se reinkarnacija. Duša biva podvrgnuta raznim vrstama takozvanog uživanja, jadikovanja, straha, sreće i nesreće. Možemo jasno shvatiti činjenicu kako je živo biće prvobitno, u svom čistom, duhovnom postojanju, bilo gotovo jednakih odlika kao i Bog. Međutim, kada um postane zaprljan željama za osjetilnim zadovoljenjem u materijalnom svijetu, živo biće pada u materijalna stanja. Tako započinje svoje materijalno postojanje, što znači da se seli iz jednoga tijela u drugo, sve se više zaplićući u materijalno postojanje.

Suvremeni psiholozi mogu proučavati djelatnosti uma – mišljenje, osjećanje i htijenje – no nisu sposobni dublje shvatiti materiju jer im nedostaje istinsko duhovno znanje. Vođeni takvim suvremenim psiholozima i filozofima, ljudi današnjeg doba ne poznaju djelatnosti suptilnoga tijela i tako ne mogu shvatiti što se zapravo podrazumijeva pod terminom seljenja duše.

tijelo-2

Tijelo – izvorno drvo

U Bhagavad-giti, materijalni svijet se opisuje kao odraz drveta na vodi. Tijelo se može figurativno nazvati “izvorno drvo”. S tog drveta, koje potpuno ovisi o tlu materijalne prirode, dolaze dvije vrste plodova:

 1. Uživanje sreće
 2. Ispaštanje nesreće.

Uzrok drveta stvara druženje s njegova tri korijena, s tri odlike materijalne prirode:

 1. Vrlinom (sattva)
 2. Strašću (rajas)
 3. Neznanjem (tamas)

Plodovi tjelesne sreće imaju četiri okusa:

 1. Religioznost (dharma)
 2. Gospodarski razvoj (artha)
 3. Osjetilno zadovoljenje {kama)
 4. Oslobođenje {moksha)

Ova četiri okusa mogu se iskusiti kroz pet osjetila za stjecanje znanja uslijed šest okolnosti:

 1. Jadikovanje
 2. Iluziju
 3. Starost
 4. Smrt
 5. Glad
 6. Žeđ

Sedam slojeva kore drveta su:

 1. Koža
 2. Krv
 3. Mišići
 4. Masnoća
 5. Kosti
 6. Moždina
 7. Sjeme

Osam grana drveta čine pet grubih i tri suptilna elementa:

 1. Zemlja
 2. Voda
 3. Vatra
 4. Zrak
 5. Eter
 6. Um
 7. Inteligencija
 8. Lažni ja

Drvo tijela ima devet otvora:

 1. Oči (dva oka)
 2. Uši (dva uha)
 3. Nosnice (dvije nosnice)
 4. Usta
 5. Rektum
 6. Spolni organ

Također, drvo tijela ima i deset listova, deset vrsta zraka koji prolaze tijelom.

Na tom drvetu tijela nalaze se dvije ptice:

 1. Jedna je osobena duša (jiva-atma)
 2. Druga je Nad-duša (Paramatma)

Mijenjanje tijela

Kojim procesom i kako duša napušta materijalno tijelo? Objasnit ćemo to u ovom odjeljku. Kada se sadašnje tijelo preobrazi u prah i ponovno pretvori u pet elemenata – zemlju, vodu, vatru, zrak i eter – vlasnik tijela, živo biće, prihvaća drugo tijelo napravljeno od materijalnih elemenata prema svojim plodonosnim djelatnostima u prošlom životu. Kada je suptilni oblik budućeg tijela oblikovan, duša zajedno sa suptilnim tijelom napušta sadašnje fizičko tijelo i dobiva novo. To je potvđeno u Bhagavad-giti, koja predstavlja početak duhov-nog razumijevanja: “Kao što utjelovljena duša u ovom tijelu prolazi kroz dječaštvo, mladost i starost, na sličan način duša u trenutku smrti prelazi u drugo tijelo. Samospoznata osoba nije zbunjena tom promjenom”. (Bg, 2.13) Živo biće nije materijalno tijelo, već je materijalno tijelo prekrivač živoga bića. Bhagavad-gitauspoređuje tijelo s odijelom i vrlo detaljno objašnjava kako osoba mijenja odijela jedno za drugim. Isto vedsko znanje ovdje se potvrđuje. Živo biće, duša, stalno mijenja tijela jedno za drugim. Čak i u sadašnjem životu, tijelo se mijenja od djetinjstva do dječaštva, od dječaštva do mladosti i od mladosti do starosti. Slično tomu, kada je tijelo prestaro da nastavi postojati, živo biće odbacuje to tijelo i u skladu sa zakonima prirode dobiva drugo tijelo prema svojim plodonosnim djelatnostima, željama i trudu. Zakoni prirode nadziru ovaj dio i zato sve dok je živo biće pod nadzorom izvanjske materijalne energije, postupak mijenjanja tijela odvija se prema nečijim plodonosnim djelatnostima. Osoba koja zbog neznanja djeluje grješno, dobiva nižu kvalitetu tijela: karanam guna-sango. (Bg,13.22) Zašto postoje višerazredna i nižerazredna tijela? Tijelo se dobija prema načinu druženja osobe s materijalnom prirodom. Ako se osoba u ovom životu zbližila s neznanjem i grješnim djelatnostima (dushkriti), u sljedećem će životu, po zakonima prirode, dobiti tijelo puno patnje. I obratno, ukoliko je djelovala pobožno, u skladu sa zakonima koje su propisali viši autoriteti, opunomoćeni predstavnici Boga u materijalnom svijetu, tada će dobiti tijelo s višim odlikama.

KARMA ODREDJUJE NOVO TIJELO  –  Zaključak kojeg možemo izvući na osnovu gornjeg odjeljka je da su viši autoriteti već odredili sljedeće tijelo. Duša napušta sadašnje tijelo i ulazi u drugo. Ponekad osoba osjeća da mnoge njene želje i zamisli nisu ispunjene. Oni koji su previše privučeni svojom životnom situacijom, primorani su ostati u tijelu duha i ne dopušta im se da prihvate drugo grubo tijelo. Um je osnovni uzrok takve situacije. On uzrokuje stvaranje različitih vrsta tijela koja osoba mora prihvatiti. Prema tome, duša se može seliti u viša ili niža tijela, ovisno od svog druženja s odlikama ili silama materijalne prirode. Ukoliko se druži s gunom neznanja (tamas), dobit će tijelo životinje ili čovjeka niskog roda, a ako se druži s gunom strasti (rajas) ili vrline (sattva), u skladu s tim dobit će i odgovarajuće tijelo. Sve dok želimo uživati u zadovoljavanju naših osjetila, djelujemo na različite načine. To je srž problema pomoću kojeg možemo shvatiti postojanje karme. Svejedno je jesu li te djelatnosti dobre ili loše. One uvjetuju situaciju u kojoj osoba ostaje zarobljena u ovom svemiru kao uvjetovana duša. Sve dok se nalazimo u tijelu, pravimo brojne planove za osjetilno uživanje. Ti planovi bilježe se u vijugama uma kao bija, korijen plodonosnih djelatnosti. Trebamo shvatiti da u uvjetovanom životu mišljenjem,  osjećanjem i htijenjem stvaramo niz budućih tijela što se u Vedama naziva karma-bandhana. Pad duše u ocean karma-bandhane, ocean neprestanog rođenja i smrti, rezultat je njezinih prošlih djelatnosti. Zapravo, materijalne djelatnosti bismo trebali prihvatiti samo u onoj mjeri koliko je potrebno održati tijelo i dušu zajedno. Ostatak vremena trebamo posvetiti djelatnostima koje su usmjerene samospoznaji i duhovnom napretku. Na taj način, možemo se osloboditi posljedica materijalnih djelatnosti.

PRELAZ UI NOVO RODJENJE

Gusjenica prelazi s jednoga lista na drugi hvatajući se za drugi list prije nego što napusti prvi. Slično tome, u skladu sa svojim prijašnjim djelovanjem, živo biće se mora “uhvatiti” za drugo tijelo, prije nego što napusti postojeće, jer um je riznica svih vrsta želja. Osoba koja je previše zaokupljena materijalnim djelatnostima postaje jako privučena materijalnim tijelom. Čak i u trenutku smrti misli na svoje sadašnje tijelo i osobe povezane s njim. Tako ostaje potpuno obuzeta tjelesnim shvaćanjem života, toliko snažno da čak ni u trenutku smrti ne želi napustiti to tijelo. Ponekad možemo vidjeti kako osoba na samrti ostaje u komi prije nego što napusti tijelo. To se zove maya ili iluzija. Zahvaljujući višem uređenju prirode, živom biću se nudi drugo tijelo, ali budući daje privučeno svojim sadašnjim tijelom, ono ne želi ući u novo tijelo. No zakoni prirode primoravaju ga da prihvati drugo tijelo. Materijalna priroda vrlo je moćna, a materijalne gune(neznanje, strast i vrlina) prisiljavaju osobu da prihvati drugo tijelo. Ta sila opaža se kada se živo biće seli iz višega tijela u niže. Osoba koja u sadašnjem tijelu djeluje grješno i necivilizirano, sigurno će biti prisiljena u budućnosti prihvatiti neku nižu vrstu života. Ona može uživati u tijelu istaknutih i slavnih osoba, ali kada shvati da će biti prisiljena prihvatiti tijelo u nižim vrstama života, odbija napustiti sadašnje tijelo. Stoga će ležati u komi mnogo dana prije smrti.

VAZNOST ODLIKA VRLINE

Zakoni prirode nisu sluge hirovitih želja uvjetovane duše. Zato bismo se trebali nastojati družiti sa sattva-gunom ili vrlinom, a ne udovoljavati rajo-guni (strasti) ili tamo-guni (neznanju). Požudne želje i pohlepa stalno drže živo biće u neznanju i spriječavaju ga da se uzdigne na razinu sattva-gune ili gune vrline. Ako se osoba utemelji u gun i vrline, shvatit će nauk o Bogu i tako razviti imunitet na reakcije tri odlike materijalne prirode.

tri

ISPRAVNO RAZUMEVANJE

Dostići samospoznaju te shvatiti sebe kao vječnu dušu, vrlo je teško u materijalnom postojanju. U ovoj kozmičkoj kreaciji postoje različiti procesi za postizanje transcendentalne svjesnosti i duhovnog napredovanja za određena ljudska bića na mnogobrojnim planetima u skladu s vremenom, mjestom i okolnostima. Pogotovo se na našem planetu u ovom dobu nude mnogobrojni modeli i sustavi za prosvjetljenje i uzdizanje svjesnosti. Međutim, vedska metafizika pruža nam vjerodostojna i iscrpna objašnjenja kako to uistinu postići na vrlo jednostavan i lak način, metodama koje su propisane i opunomoćene za ovo suvremeno doba. Duhovno napredna osoba posjeduje sve dobre osobine velikih mudraca, dok osobi koja nije utemeljena na takvom položaju to nedostaje, jer uzima utočište vlastitih umnih špekulacija. Stoga moramo odbaciti sve vrste osjetilnih želja koje nastaju iz naših vlastitih špekulacija. Naravno, takve osjetilne želje ne mogu se umjetno obuzdati i zato postoji vjerodostojan proces koji nam opisuje kako to postići. Vede nam govore o tome kako je u duhovnom životu vrlo važno postići preobražaj u vlastitoj svijesti. To od nas traži određenu dozu zalaganja i truda. Svaka osoba u ovom svijetu posjeduje vrlo duboke dojmove u svojoj svijesti. Ti dojmovi na sanskritu, kao što smo već ranije spomenuli, nazivaju se samskare, a odgovorne su za naš način reagiranja, mišljenja i djelovanja. Svijest se može usporediti s videokasetom na kojoj su pomoću različitih tonova i slika zabilježeni svi naši dojmovi i impresije iz svih naših prošlih života. Posljedica toga je razvoj određene psihologije djelovanja s određenim reakcijama. U procesu samospoznaje to praktički znači zamijeniti te dojmove puno dubljim duhovnim dojmovima i doživljajima.

Krunoslav Đurđević

http://atma.hr

2 comments on “MATERIJALNO STANJE POSTOJANJA

 1. krunoslav djurdjevic…..sjajan covek i dobar prijatelj…..drago mi je da sam imao cast družiti se sa takvom osobom kao sto je bio on. iz samo bogu znanih razloga,morao je otici u neku drugu dimenziju…..ubedjen sam da i tamo pise knjige i propoveda duhovnu nauku. ali ok, znam da cemo se jednom ponovo sresti….ja jos ovde imam nesto da odradim….pa….na kraju krajeva svi smo mi na neki nacin karmicki povezani i stalno se srecemo i rastajemo. ali jednom kad se vratimo kuci, u duhovni svet…..never back again…..tamo nam je ionako svima mesto. kruno,puno te voli tvoj prijatelj marjan.

 2. Ima ih puno koji pišu i koji su pisali,a većina kao što je i ovaj tekst,samo „preštrikavaju“ ono što su pročitali u vedskoj literaturi i sličnim knjigama.Samo suhoparnost i floskule.Ono što jedino koristi osobama koje žele Istinu je živo iskustvo,proživljeni dojmovi samospoznatih duša.Cijela ova knjiga upravo to nije.Ona je preštrikano znanje iz Prabhupadinih knjiga koje se ionako mogu naći svugdje i niškoristi literatura bez imalo vlastitog realiziranog znanja jedne indroktinirane osobe pretvrdoglave (kao recimo i pripadnici katoličke sekte) da bi sebi priznala da put kojim kroči možda i nije najuzvišeniji i jedini od Boga opunomoćen za ovo doba,jer mu je to tako Prabhupada u komentarima na vedske klasike i svojim vlastitim knjigama preporučio.
  Svim tragateljima za Istinom puno sreće uz želju da pročitate u jednom od Vesninih nedavnih blogova Krišnamurtijeve neindoktrinirane uzvišene impresije 🙂

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s