GMO TEROR: EU CE HRVATSKOJ ZABRANITI UZGOJ HRANE ZA VLASTITE POTREBE

dees-gmo-hrana-poljoprivreda

Zašto skoro sve vlade sveta putem raznih propisa, normi podržavaju i nameću GMO seme i GMO proizvode mimo volje naroda, a za koje je u nekoliko navrata dokazano ne samo da ostvaruju manji prinos, iziskuju više đubriva, vode i pesticida, već i dokazano štetno deluju na zdravlje ljudi i životinja, kao i na samu genetičku raznovrsnost? Iako živimo u vremenima kada bi bilo logično da zbog finansijske krize, nezaposlenosti, poskupljenja energenata i hrane i gladi u svetu vlade država na sve mile i nemile načine podstiču i ohrabruju ljude na uzgoj / proizvodnju vlastite hrane, u Hrvatskoj kao i u većini zemalja sveta događa se upravo suprotno, mala gazdinstva, mali proizvođači putem raznih propisa i normi doslovno su uništeni, a sadnja vrta za vlastite potrebe na korak je da bude proglašena kažnjivim delom. Da li ste se ikada zapitali zašto u doba kada hrvatskom trese najveća kriza, nezaposlenost, nemaština, pad standarda, kada ljudi nemaju novaca kako bi prehranili sopstvenu porodicu, Hrvatska vlada 2012. g donosi zakon, odnosno Pravilnik o sporednim šumskim proizvodima koji ne samo da ograničava, iziskuje dozvolu za kretanje Hrvatskim (dakle našim) šumama, već iziskuje i dozvolu koja se naplaćuje 50, 100 ili 200 kuna, ovisno o tome želimo li dnevnu, nedeljnu ili mesečnu dozvolu za branje gljiva, kestena i drugih šumskih plodova?Kazna za sakupljanje šumskih plodova bez dozvole iznosi od hiljadu do čak sedam hiljada kuna. Da li ste se ikada zapitali zašto Evropska komisija želi ubuduće nametnuti poljoprivrednicima i baštovanima upotrebu standardizovanog semenja, čime stare i retke sorte imaju malu verovatnoću da će biti odobrene, te zašto se za njihovu kultivaciju predviđa zakonska kazna, čak i kada se bilje sadi na privatnom zemljištu? Sad kada nam je to najpotrebnije, ako se pitaju birokrate iz EU, uzgajanje sopstvene hrane možda će postati protivzakonito i kažnjivo.

Zašto skoro sve vlade sveta putem raznih propisa, normi podržavaju i nameću GMO seme i GMO proizvode mimo volje naroda, a za koje je u nekoliko navrata dokazano ne samo da ostvaruju manji prinos, iziskuju više đubriva, vode i pesticida, već i dokazano štetno deluju na zdravlje ljudi i životinja, kao i na samu genetičku raznovrsnost? Zašto vlade država vode politiku uništavanja malih proizvođača pa i onemogućavanja sadnje vrta za vlastite potrebe? Odgovore na sva ova pitanja daje famozni Zakon o hrani, iliti Codeks Alimentarius.

Zakon o hrani (Codeks Alimentarius)

Službeno, Zakon o hrani (Codeks Alimentarius) uveden je radi brige o sanitarnoj bezbednosti prehrambenih proizvoda. No, budući da je u sukobu s alternativnom medicinom ili s dodacima ishrani, otkrivaju se sasvim druge ambicije. Iako ljudi širom sveta smatraju da je proizvodnja hrane za vlastite potrebe deo osnovnih ljudskih prava (što i jeste) zajedno sa sakupljanjem semena, kišnice, prava na čist vazduh i zdravu biosferu, sve češće možemo videti kako se ta prava krše i limitiraju upravo putem propisa i normi koje nameće Zakon o hrani. Zakon o hrani je zbirka međunarodnih normi, smernica i preporuka o ishrani. Tekstove je prikupila i razradila Komisija za Zakon o hrani, telo formirano 1962. godine u okviru dve ustanove UN-a: Organizacija za prehranu i poljoprivredu (engl. FAO), i Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

szo-Svetska-zdravstvena-organizacija

Zakon o hrani svoj nastanak delimično duguje napretku hemijske industrije, i svojim vezama s njom, a njihova je međusobna povezanost, bez obzira radi li se o farmaceutskoj ili fitosanitarnoj grani, iz dana u dan sve očitija. Codeks Alimentarius, odnosno Zakon o hrani nije osmišljen od strane naše vlade i lokalnih zakonodavaca, njegovim formiranjem su upravljali i još uvek diriguju veliki igrači iz UN-a, tačnije lobisti najvećih korporacija za proizvodnju, trgovinu i distribuciju semena, hrane i lekova. Očito je da se prehrambena i agrohemijska industrija zalaže da se mi hranimo upravo onako kako je ona odlučila, i nikako drugačije. Zbog toga se, je li, treba pobrinuti da proizvodi koji nisu došli iz velikih multinacionalnih fabrika agrobiznisa već iz malih seoskih domačinstva nestanu s naših jelovnika. Ovde u igru ulazi Zakon o hrani, i tome služe norme koje on donosi: pod maskom osiguranja kvaliteta naše hrane, on zapravo osigurava da nekoliko multinacionalnih grupacija preuzme potpunu kontrolu nad onim što imamo mogućnost i pravo konzumirati. Da, radi se o kontroli snabdevanja sveta hranom, o njenoj sledljivosti od proizvođača do potrošača (od polja do stola), kako to kaže PA Tailor, i nastavlja: ​​“Kontrolišući pristup zdravoj ishrani i prirodnim lekovima, privredni interesi koji se skrivaju iza zakona o hrani žele kontrolisati naše živote. „ Prema Tejloru, tom kontrolom, i takvim ograničavanjem našeg pristupa zdravoj hrani i zdravim dodacima ishrani, Zakon o hrani zapravo štiti interese nekolicine multinacionalnih farmaceutskih kompanija. Za tu industriju, sve što razvija dobro zdravlje nauštrb bolesti predstavlja direktnu pretnju prodaji hemijskih i sintetičkih lekova. Pravila, koja nameće Zakon o hrani razrađena su sa ciljem da osiguraju zaradu ogromnih korporacija koje proizvode hranu, i za kompanije, koje se bave genetskim inženjeringom. Ova pravila predstavljaju ogromnu opasnost za zdravlje svake osobe na ovoj planeti, jer to što oni predlažu je apsurdno. Prirodni dodaci ishrani, alternativni lekovi, vitamini i minerali će postati nezakoniti, dok će se otrovne hemikalije koristiti kao dodaci ishrani i aditivi. Većina hrane će biti podvrgnuta zračenju, a na genetski modifikovane proizvode neće se smeti staviti oznaka GMO. Paul A. Tejlor i neki drugi ovo nazivaju „trgovanjem bolešću“, jednom vrstom biznisa. Optimalno zdravlje i dobra ishrana oduvek su pretnja farmaceutskoj industriji koja zapravo ‘trguje bolešću’, jer joj smanjuje tržište sintetičkih prehrambenih proizvoda. Ishrana oslobođena ostataka pesticida, veštačkih aditiva i drugih zagađivača po definiciji zavisi o smanjenju, ako ne i o potpunoj eliminaciji hemijskih proizvoda iz hrane. Takva evolucija nikako ne može biti u interesu farmaceutskih i hemijskih kompanija koje ih prizvode.

Kao što stoji na početku jednog zanimljivog članka:

… Zamislite svet bez vitamina i minerala. Svet, u kojem je proizvodnja i prodaja prirodnih lekova kažnjivo delo. Trgovine, pune genetski modifikovanih proizvoda bez oznake GMO. Krave, koje moraju biti tretirane sa genetski modifikovanim hormonima rasta sa dodatkom antibiotika. Hranu, koja da bi dospela na police trgovina, mora biti podvrgnuta zračenju.

Mislite, da je to scenario još jednog sci-fi filma? Grešite!

Ovo je – moguća bliska budućnost!

Evo nekih od kriterijuma koje nameće Zakon o hrani:

• uvođenje genetski modifikovanih proizvoda na globalnom nivou

• GMO kampanja se vodi od strane SAD-a i Kanade, a Evropa će morati da popusti pod njihovim pritiskom

• biće dozvoljeno da se seme „Terminator“ prodaje na međunarodnom nivou

• stižu novi genetski modifikovani životinjski proizvodi

• genetski modifikovani proizvodi više ne moraju imati oznaku GMO na etiketi

Ekološki uzgoj:

• smanjenje standarda eko uzgoja

• podrška ogromnim poljoprivrednim korporacijama sa „isplativijom“ proizvodnjom

• uvođenje različitih sintetičkih aditiva i metoda

• procesiranja u eko-proizvodnju

• prema zakonu eko-uzgajivači od sada smeju podvrgnuti svoje proizvode zračenju

• na etiketi eko-proizvoda ne moraju biti navedeni sastojci ne-organskog porekla

Aditivi:

• više od 300 različitih aditiva (većinom sintetičkih) su odobreni kao „sigurni“. Među njima su aspartam, BHA, BHT, potassium bromat, tartrazine itd

• ne uzima se u obzir potencijalan rizik dugoročnog korišćenja namirnica sa tim aditivima

Procenat pesticida u hrani:

• dopuštaju se visoke količine više od 3,275 vrsta pesticida u hrani, uključujući i te, za koje se zna da su kancerogeni ili poremećuju rad endokrinog sistema, na primer, 2,4-D, atrazine, methil bromide

• ne uzima se u obzir rizik za zdravlje usled dugoročnog korišćenja namirnica sa pesticidima

Hrana i dodaci ishrani

• minimalna dnevna doza vitamina i minerala je spuštena za 75%

• postavljena je oštra granica između hrane i lekova. Nutrijenti će od sada spadati u kategoriju lekova

• dodaci ishrani će morati prolaziti klinička ispitivanja, što je preskupo za većinu proizvođača. Ovo daje zeleno svetlo velikim korporacijama i uništava male proizvođače.

• spuštanje minimalne dnevne doze nutrijenata će imati ozbiljan negativan uticaj na zdravlje čovečanstva

Neki upozoravaju kako je krajnji cilj Codeksa:

• tretiranje svih životinja sa antibioticima i hormonima

• 100% genetski modifikovani usevi

• hrana, podvrgnuta zračenju

• izbacivanje sa tržišta eko-proizvoda i prirodnih lekova

• svi nutrijenti (npr vitamini i minerali) se moraju smatrati toksinima / otrovom, i biti uklonjeni iz sve hrane jer Zakon o hrani zabranjuje upotrebu nutrijenata za „sprečavanje, lečenje bilo kojeg stanja ili bolesti“.

• smanjenje populacije

„Ko kontroliše hranu, kontroliše ljude“ Codeks Alimentarius (zakon o hrani) je savršeni alat za preuzimanje potpune kontrole nad hranom, odnosno ljudima. Tokom zadnjih par decenija postali smo svedoci masovnog gubitka genetičke raznovrsnosti, industrijalizacija poljoprivrede stvorila je ogromne ekološke probleme, dok je agro-hemijska industrija nastavila da dominira nad tržištem semenja – stoga regulativa za marketing reproduktivnog biljnog materijala koju pokušava nametnuti Evropska komisija nastavlja isti destruktivni pristup prema izvorima hrane. Sistem obavezne registracije i sertifikacije će biti još više totalitaristički, restriktivniji i regulisan do najsitnijih detalja – kakav nije bilo u prošlosti. I naravno, malo je mehanizama zaštite ostalo u rukama država članica EU koje sada neće moći osigurati suverenitet hrane na sopstvenoj teritoriji. Baštovani, mali poljoprivrednici, seljaci, farmeri i svi oni koji žele da sačuvaju biljno seme sa svojih poseda i koji će ga razmenjivati baviće se protivzakonitim radnjama! Ili još gore, kao u primeru Novog Zelanda, umesto da vlasti podstiču porodice na uzgoj vlastite hrane, oni će nam to pravo u koliko se ne informišemo, pokušati oduzeti.

Koje je rešenje i šta se može učiniti?

Širite ovu vest. Recite svim prijateljima, poznanicima, školskim prijateljima, saradnicima, porodicom i jednostavno svima koje poznajete. Pišite blogove, šaljite mailove, pričajte o tome. Vremena je malo, ali još nije prekasno. 1994. godine su pokušali uvesti Zakon o hrani u SAD, ali su ljudi uvideli o čemu se radi i naveliko pisali lokalnim političarima, kongresmenima. Trgovačkim lancima je postalo jasno da će propasti ukoliko se uvede Zakon o hrani, pa su sami lobirali za sprečavanje njegovog uvođenja i zajedno postigli da Zakon o hrani na kraju nije uveden.

Velimir Gašparić

Koprivnica

Izvor: http://www.vestinet.rs/pogledi/gmo-teror-eu-ce-hrvatskoj-zabraniti-uzgoj-hrane-za-vlastite-potrebe

Advertisements

14 comments on “GMO TEROR: EU CE HRVATSKOJ ZABRANITI UZGOJ HRANE ZA VLASTITE POTREBE

 1. Dragi čitatelji,
  To se neće desiti, jer ih nećemo slušati. Zaštititi ćemo sebe i životinje – garantirano od Božjeg Zakona koji vrijedi više od njihovih zabrana. Neka probaju, pa se vidimo.
  Već se o tome odlučilo u Parlamentu.
  Hvala Bogu posijali smo ove godine staro sjeme kukuruza više nego prije, nećemo više saditi hibrid, a još manje GMO kukuruz, jer znamo da je GMO kukuruz za vrijeme testiranja usmrtio 100 svinja u 20 dana sa raspadom bubrega.
  Čitajte više na blogu Vesne.
  Komentirao Giovanni Garbin – doktor Duhovne Medicine – egzorcist – Sluga Božji.

 2. Dragi istražitelji istine,
  Ne postoji nikakva mogućnost da za vlastite potrebe ne uzgajamo ZDRAVU HRANU mogu kažnjavati koliko hoće – NITKO NEĆE BITI U STANJU NAM ZABRANITI. BOŽJI ZAKON JE SA NAMA. Da vidimo te zakonodavce – neka se jave. Pokrenuta je Apokalipsa 11 i Automatski Egzorcizam 24 sata dnevno – neka se informiraju što su te DVIJE ZAŠTITE. NEKA SE PROBAJU PRIBLIŽITI.
  Giovanni Garbin.

 3. Ovo je laž.Hrvatska za razliku od Srbije nije potpisnica Codex alimentarius,a da mi netko zabrani da radim svoju zemlju onako kako ja želim,neće moći 😉

  • Postovanii…gresite. Hrvatska je bila PRVA EU zemlja koja je ozakonila nekrofilsko uzimanje organa svojih drzavljana. Srbija vas je odmah sledila i ovde morate imati overenu izjavu i dva svedoka da ste IZRICITO protiv toga da vam nakon smrti izvade sve unutrasnje organe i proslede ih EUtransplantu UZAS

 4. bez obzira dali smo srbi ili hrvati ili bilo koi drugi narod ovome se mora stati na kraj,ovo je zlo,neznam samo kakvi mozgovi mogu ovako nesto da potpisu….!

  • Korupcija, nažalost je svugdje. Vladari nisu potpisali Codex Alimentharius samo tako, dobili su velike novce za taj pristanak da uništavaju svoje narode. Mnogi prodaju i svoga oca i majku, i djecu za novac. U zadnje vrijeme vidimo da bog novac ne vrijedi ništa – BAŠ NIŠTA. U cijelom svijetu ljudi svjedoče kako su cijeli život radili za sagraditi ili kupiti kuću i kroz deset minuta ili pola sata, nemaju više ništa, došla je poplava, potres, pijavica ili bilo što, nemaju više ništa, a imali su i radno mjesto, ekonomski dobrostojeći, a dobili su šatore bez tekuće vode, plina, struje jer su si stvorili vjeru u bog novac. U Bibliji piše savjet Nebeskog Oca: nemojte si stvoriti drugog Boga, JA SAM jedini vaš Bog – nema drugog Boga osim MENE. Jadnici, nisu vjerovali, ali niti popovi ne vjeruju, pa ih BOG kori u Hošea 4 – pročitajte.
   Blagoslov svima.
   Giovanni Garbin

 5. Bravo dragi prijatelju. Pa zaboga, korupcija je ozakonjena u USA kroz Zakon o Lobijima, vec skoro citav vek. A oni su, navodno, SAMPION..demokratije. Nisam cuo za tu sportsku disciplinu..

 6. Ma treba ih crijevima njihove djece podaviti i to svakog onog koji bude te zakone propisao, rekao bi Adam Weishaupt, ovo je fašizam i protiv fašizma nema milosti. zamisli taj cinizam, tu diskonvenciju koncerna iz SAD Monsanto diktira što će mo mi u našim vrtovima uzgajati, apsolutno neprihvatljivo, a to cionističko smeće i fašistu MONSANTO moraju građani US kao prvo zatvoriti – lišiti ga slobode, zatim izvesti pred sud za genocid i zločin nad čovječanstvom a zati đubre morbidno paranoidno likvidirati, smeće i njegove tvrtke koje proizvode to otrovno sjeme moraju se razoriti, a gamad na električnu stolicu. A da to fašističku đubrat iz EU protjerati iz zemlje i tabraniti im ulazak i boravak u Hrvatskoj.

 7. Koje gluposti. Jaooooooooooooooo….
  Vi i vaši iluminati i masoni. Pa da naravno, takvi zakoni trebaju biti. Kontrola kvalitete hrane je vrlo bitna stvar. A ovaj tekst je pun gluposti i nagađanja. Tako mogu i ja pisati…

  • Dragi Prijatelji,
   Treba razumjeti kako se ponašaju negativci danas kad vide da im prijeti uništenje. Na svaki naziv LUBAVI u AKCIJI, oni odgovaraju sa istim nazivom kako bi doveli nas u zabludu i učinili protivno od Ljubavi Božje.
   Naziv “NOVI DRUŠTVENI POREDAK“ oni upotrijebe na svoj način i zovu na taj način ono što je uništenje čovječanstva, a mi koji upotrebljavamo taj naziv za DOBRO čovječanstva oni izokrenu u negativnom smislu.
   Potreban je NOVI DRUŠTVENI POREDAK da se vladari naroda ponašaju po Prirodnim Zakonima LJUBAVI i DOBRA prema narodima, životinjama, biljkama i mineralima, a oni sa tim nazivom ozakonjuju CODEX ALIMENTARIUS, da narod ne smije na zemljištu svog vlasništva producirati hranu za svoje potrebe kako je to čovjek radio milionima godina otkad postoji – oko 7 miliona godina. Da jede PLODOVE MAJKE ZEMLJE slobodno kao što to čine sve životinje, kukci i sva živa bića. Oni prisiljavaju hraniti životinje koje će biti ljudska hrana, da jedu crkotine, a ne travu i prirodnu hranu, da jedu GMO biljke – već smo puno o tome pisali na ovim portalima, nećemo ponavljati, lako je pronaći.
   Sve smo napisali.
   Dragi Arone nauči da ako se ovako izražavaš i mrziš, nećeš postići da budeš sudionik u njihovom uništenju kako kaže Apokalipsa 11 ili kako su nazvali Otkrivenje 11 sa kojim mi svi zajedno, kritična masa u MOLITVI ćemo zajedno sa DUHOM SVETIM odstraniti ih da ne unište ono DOBRO što je naš Stvoritelj učinio.
   Poslovica kaže: “Nemoj se boriti sa rogatim, on ćete na fizičkoj razini pobijediti – protiv njega bori se sa MAČEM LJUBAVI i on će od tebe bježati, a nitko ga neće prstom taknuti“. Oni koji ne poznaju taj Božji Zakon izmišljaju svakakve bombe čak i bakteriološke, ali sa njima ćeš uništiti i sebe i ŽIVOT ha Zemlji.
   Naučimo što je MAČ LJUBAVI. Puno smo o tome pisali na ovim blogovima. Pročitajmo i naučimo kako ćemo u suradnji sa Andjelima rastvarati oluje, zaustaviti poplave i suše da nam Zemlja ne postane ZGARIŠTE piše u Bibliji i Svetim Pismima.
   Neka nam bude svima sa Srećom i Ljubavi.
   Giovanni Garbin – doktor Duhovne Medicine – egzorcist – Sluga Božji.

 8. Dragi Prijatelji,
  Evo, niti one informacije nisu bile interesantne kad sam informirao da se osvjedočite da na daljinu u suradnji s Andjelima rastvaramo oluje, poplave i nevremena – sada se pogledajte gdje ste i da li bi bilo bolje da ste prihvatili a ne smijali se. Dao sam broj telefona, usmjerio na Bibliju da se meteorološki elementi mogu kontrolirati, da je naš um sposoban biti gospodar našeg života, da smo učinjeni na Sliku i Priliku našeg Stvoritelja, da je ON Stvoritelj u Svemiru, a mi u našem fizičkom, astralnom, mentalnom i Uzročnom svijetu. Biblija nas je naučila da sve to postignemo, ali ste inzistentno pisali da je Biublija falsificirana i da se treba udaljiti od NJE. Dao sam i primjer pšenice koja ima kukolja, pa ćemo samo odstraniti kukolj i jesti ČISTU Pšenicu, ali uzalud objašnjavanje kad čovjek nije u Pozitivnim Mislima, kad ne sluša Intuiciju svoje Duše, nego vjeruje negativnim mislima i manipulatorima, varalicama.
  Da li bi bilo potrebno naučiti kako surađivati sa Andjelima da nas zaštite od poplava, od suša koje ovog ljeta će od plodne zemlje u našim krajevima učiniti ZGARIŠTE, a Majka Zemlja nam ne može dati Plodove za ishranu.
  Negativci na ovo će se smijati, ali neće se smijati kad budemo bili u tom ZGARIŠTU.
  Prvi put u povijkesti čovječanstva da u Australiji i u Sjevernoj Americi vatrogasci nisu mogli zaštiti desetke tisuća kuća od vatre – SADA TO DOLAZI I U NAŠIM KRAJEVIMA, ali će biti uzalud jaukati i vikati BOŽE POMOZI, jer nismo na vrijeme molili da se ne desi ono što piše u Bibliji, u Kuranu i svim Svetim Pismima.
  Poduka iz Biblije: “Nemojte da vas zatekne mrak, molite se po danu“. Nisu nam to objasnili da mrak znači kad se pošasti događaju, a spriječiti taj “mrak“ možemo kad na vrijeme molimo – ZAR JE TAKO TEŠKO TO RAZUMJETI I UČINITI? Teže je čekati taj mrak i onda kriviti BOGA da nas nije zaštitio, a nismo GA slušali.
  Na talijanskim portalima sam pred 3 godine napisao, na više portala, što treba činiti da se u Sjevernoj Italiji ne događaju pčoplave, potresi, citirao Bibliju, ali se nijedan svećenik nije javio i nije propovijedao u Crkvi da treba moliti, a oni su molili i žestoko se bore da se otcijepe od Rima, pa su ostali bez radnog mjesta, bez tvornica, bez kuća, žive u šatorima koje im je darovao Rim. Sve to jer su glasali za renoviranje komunizma, ateizma, jedini u svijetu. Svugdje je ateizam propao, još ne u diktatorskim zemljama, a oni inzistiraju, pa im Prirodne sile odgovaraju prema ponašanju i prema njihovom vjerovanju da će ih komunizam naučiti živjeti.
  Smijali su se mnogi kad smo napisali da imamo PANACEA-u, lijek za liječiti svaku bolest, a sad se saznalo da Blagoslovljena Voda – PANACEA stvarno liječi svaku bolest. Objasnili smo kako se sa MOLITVOM i DUHOM SVETIM pripravlja taj lijek koje Alkimisti 800 godina istražuju a nisu ga otkrili. Znači VODA je lijek, VODA ti daje ŽIVOT, čovjeku, životinjama, biljkama i mineralima. Nisi htio prihvatiti i upotrijebiti taj Univerzalni Život i Lijek – VODA te sada uništava, jer nisi slušao Božji Savjet i Božje Znanje. Nisi vjerovao ISTINI nego manipulatorima za svoju korist.
  Dragi Prijatelji – naučite nešto u životu, ovdje smo u ŠKOLI, ŽIVITE ISTINU, ne slušajte manipulatore kako ćete piti coca-colu, žvakati gumu, biti ovisnici od mobitela i misliti zlo. U nas treba da ulazi LJUBAV i ZDRAVLJE a ne zlo i mračnjaštvo.
  Sretno svima – priključite se ISTINI koja je u vama ako se usmjerite na NJU.
  Usporedite ono što ste dosad čitali na ovom portalu i što ste sada saznali. Sretno.
  Blagoslov svima u svijetu.
  Giovanni Garbin – doktor Duhovne Medicine – egzorcist – Sluga Božji

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s