INTERVJU SA KALII

“Kada kreneš na posljednji Put koji vodi onom čemu nikada nisi ni namjeravo da ideš, zaboravi na Cjenkanje sa uzrokom svog Postojanja. I pripremi se na uništavanje svega što znaš i poznaješ bez nade da će nešto da iza toga ostane.” – MahaKalii

Sunce; Zakoni Kreiranja; Čovječanstvo i svrha; Hrana; Funkcije; Seksualnost; Tijela; Prana Vidya; Kundalinii Shaktii

– O onom što može da uništi Um svakog čovjeka. Ali srećom ni sam Bog kada bi sišao ovamo i poštovao Zakone ovog Svijeta ne bi mogao da uništi ljudsku glupost, umišljenost i nesvjesnost. Tako da nemaš čega da se bojiš jednog dana kada budeš iznosio ovo što pričamo u javnost.
– Jasno mi je da je Čovjek Nesvjestan i da shodno tome njegove ideje, bez obzira koliko bile ispravne ili istinite, nemaju snagu promjene, jer aparat koji prima i ispoljava te ideje je Nesvjestan, tj. njega nema. Ali mi nije jasno to što pričaš o tom Znanju Ezoteričnog, Suncu i Zakonima?!
– Ezoterično Znanje se daje u šiframa, simbolima i ne može da se primi na takav način. Već čovjek treba da bude pripremljen, pripremljenog Uma, kako bi mogao da razumije simbole kojima se Učenje izražava, ali i parabole koje koristi. Sunce nije parabola ni simbol kako vi to inače mislite kada vidite neku sličicu nekog Ezoteričnog Simbola. Sunce je kreator ove razine. Ono kroz Stvaranje radi na svojoj Evoluciji, i vi kao ljudi, kao Čovječanstvo, ste jedna od kreacija Sunca, ili Inteligencije iza Zvijezde koja vas osvjetljava. No, vi u biti ne vidite Sunce, vidite samo djelić njega.
– Kako ne vidimo Sunce?
– Zbog razlike u Vremenu i Prostoru na kojem on postoji. Vrijeme Sunca je drugačije nego vaše. Recimo, vaš cijeli život koji proživite je bljesak munje za Sunce. S ovom informacijom možeš pretpostaviti da jedna sekunda sunca sadrži oko osamnaest vaših života, tj. njegova sekunda bi bila oko 1800 godina vašeg života kada bi jedan život bio stotinu godina. Kako onda vi, sa ograničenim čulima, možete vidjeti Istinsko Lice Sunca? – reče i nasmija se. Nisam imao šta da odgovorim na to, ali sam se sjetio koliko sam često puta razmišljao o Suncu. Da li možemo da ga vidimo, kako to da nije vruće izvan planete već je hladno, šta znače Sunčeve pjege, šta znači kada eruptira i slično? – Sve i jedno biće koje dolazi na ovaj planet, u ovoj sistem, mora proći kroz Sunce. No, vaše Biće ne nastaje na Suncu.

– Već?
– Na nivou Galaksije. S tim da ova Galaksija, Mlječni Put, ne mora biti tvoja izvorna Galaksija.
– A s koje je moje Biće?
– Zar je bitno?
– Pa i nije, ali je interesantno.
– Jedna bliža Galaksija. Andromeda.
– Znači, po ovom što si rekla mogu zaključiti da je Sunce baš Bog?
– Na neki način da. Ali samo na neki način. Sunce još nema moć da kreira Biće. Ali kreira i određuje tvoja niža tijela ispod Kauzalnog.
– Dobro, po tome, kakva je sudbina Čovječanstva? Koja je njegova uloga?
– Ima ih nekoliko, ali nije od koristi da ih nabrajam. No, jedna od njih je da služite Razvoju drugih bića, ili da služite razvoju Sunca.
– Ček.. Hoćeš da kažeš da mi nemamo nikakvu drugu sudbinu doli, ako sam dobro shvatio, da budemo Hrana.
– Tako nekako, ali i to si shvatio na ograničen način. – Nasmijala se mom izrazu lica. Pomislih da se ona stalno smije mojim izrazima lica ili mojim glupostima. – Kada budeš Razumio Šta si Ti, tada ćeš Razumijeti šta ovo znači, a do tada ću ti pojasniti ukratko šta to znači. Sve u Univerzumu je Transformacija, sve mora proći određenu Transformaciju. Embrion prolazi Trasformaciju od Ćelije do Čovjeka. Mladić do starca. Starac na kraju umire, ćelije se raspadaju i ono što je bilo tvoje tijelo postaje hrana za druge životne forme koje žive od trulog mesa. Kao što ti jedeš meso, ili neku drugu hranu kako bi Funkcije koje imaš mogle da rade, ili da funkcionišu, na isti način druge vrste se hrane tobom kao tijelom kako bi njihove Funkcije mogle da funkcionišu. To je proces Transformacije na spoljašnjem obliku, najniži proces. Nijedna Funkcija koju imaš ne može da funkcioniše ako nema Energiju koja joj je potrebna u skladu sa Funkcijom i finoćom određene Energije. Svaka Funkcija koju imaš zahtjeva drugačiju vrstu Energije. Svaka radi na drugačiji način. Misao na jedan način i za to traži Energiju određene gustoće, Emocija na drugi način i za to traži određenu vrstu gustoće ili vibracije Energije i slično.
– Hoćeš da kažeš da čovjek mora biti sposoban da skupi različite Energije kako bi funkcionisao u cjelini i da je ta Energija koju skuplja uvijek drugačija u skladu sa Funkcijom?
– Blizu si istine o Energiji, ali biti blizu ne znači poznavati Istinu. – Namignula je i pogledala kroz prozor radne sobe. – Energija je, laički govoreći, ista za sve. Svaki Centar određene Funkcije transformiše Energiju koju prima u skladu sa svojim potrebama. Ali laički govoreći. Transformacija Energija je već posebna priča Ezoteričnog Učenja, a ona kaže da možeš da primiš Energiju hranom, disanjem, utiskom koji se stvara dodirom čula i spoljašnje ili unutrašnje stvarnosti. No, postoji još jedna hrana, a to je Istinska Priroda. Ona je najviši način, ali i najsuptilniji način “ishrane”. No, o tome sada ne možemo da pričamo. Svaki vid hrane koju uzimaš na jedan od ovih načina ima svoju početnu i završnu liniju koja bi mogla biti pojašnjena biblijskim citatima ili onom što u njoj piše a odnosi se na stvaranje svijeta u sedam dana. Sedam boja, sedam tonova, sedam dana, sve to su Ezoterične Istine svedene na svakodnevnu upotrebu koje u sebi kriju simboliku Učenja. Svaka hrana treba da prođe sedam transformacija koje tada omogućavaju određeni vid profinjenije Energije za ljudske funkcije, i ne samo ljudske. Sva bića se hrane na taj način. Naravno, suptilnije od uzimanja hrane kao materije je Dah. A još suptilnije je Utisak. Što je suptilija Hrana to je suptilnija Energija.
– Zbog toga su većina duhovnjaka vegetarijanci, vegani, makrobiotičari?
– Ne. To su zbog svojih ubjeđenja.
– Nemaju li ta ubjeđenja dodira sa ovim što pričaš?
– Na neki način da. Ali samo na neki način. Organizam koji imaš hrani se hranom koja je u skladu sa mjestom i okruženjem gdje živiš. Jasno je da je neko vegetarijanac i tome slično, zbog određene svrhe. Nekima je to profinjenija Energija, drugima je to ubjeđenje o neubijanju drugih živih bića, trećima je određeni režim ishrane u skladu sa potrebama tijela, zdravlja ili tome slično. Sada ne ulazim u to.

– Ček. Znači nije bit u načinu ishrane već?
– Bit je u tebi. Ne u načinu ishrane. Ezoterični Put nije način ishrane, već stvaranje Svijesti, Oslobađanje. A ne da li ćeš se hraniti ovom ili onom hranom. – Zastala je na trenutak i prišla mi sa leđa. Osjetih dodir ruku na vratu. Kroz tijelo mi prođe ugodna jeza dok je za sobom nosila suptilni osjećaj želje za njom kao ženom. -Kao što se sada u tebi budi seksualnost, preuzima nervni sistem, funkcije koje su malo prije radile na normalan način, sada rade pojačane seksualnom Energijom koja ih polako preuzima i vodi ka ispunjenju želje, potrebe, podražaja, Energija koja se budi jeste jedna vrsta Hrane za cijeli Sistem Uma i Tijela. Ona je veoma brza, jaka i prodorna Energija, ali veoma profinjena, jer sve Funkcije mogu da je iskoriste za svoj rad. I seksualnost je “hrana” ako znaš kako da je iskoristiš, kako da je usmjeriš, kako da je kontrolišeš i ne budeš kontrolisan. Trebalo mi je par minuta da se smirim. Odavno shvatih da ispred nje nema potrebe da nešto skrivam jer je i prije toga znala šta će da se desi i precizno, kao ruka hirurga, vodila me ka onom što je zamislila. No, ipak sam se blago zacrvenio ne bez pokušaja opravdanja. To sam ja. I tu ne mogu, za sada, ništa.
– Tako je. To si ti i tu ne možeš sada ništa. Možeš da Učiš i da se postepeno mjenjaš.
– Imaš li ti takve nalete seksualnosti? – Usudih se da je pitam.
– Kada dopustim, da. Kada ne, onda nemam. No, znaj da je moja seksualnost desetcima puta jača od tvoje. I može da te razori.
– Ne razumijem.
– Jasno da ne razumiješ. Kod mene ona nema prepreke kao kod tebe. I kada se ispolji to je čista Energija koja stvara ili uništava. Kod tebe je prepuno prepreka i njeno ispoljenje nije čisto, već je onečišćeno nečistim i nepravilnim radom Funkcija. No, da mi nastavimo dalje. – Reče i udalji se od mene. U meni je još vibrirala Energija koja se probudila. – Sunce. Tu smo stali. Svaki svijet se hrani na neki način sa nižim svijetom. Svijet životinja biljkama i drugim životinjama niže vrste, svijet ljudi sa životinjama i biljkama, svijet planete sa ljudskom energijom, biljkama, životinjama i umrlim tijelima, tako i Sunce treba hranu za svoju svrhu. Otuda i svrha Čovjeka. Jedna je da bude hrana nižim i višim oblicima, potrebama zemlje, potrebama komunikacije između planeta, sunca, mjeseca i Zemlje, ali i druga svrha zbog koje je Čovječanstvo eksperiment Sunca. Vaš bog je Sunce, jer bez njega kao ljudska bića ne možete da preživite. On vas je stvorio iz dva razloga. Prvi sam pojasnila, a drugi je njegova Evolucija. Ono može Evoluirati samo od pojedinaca koji su u određenim oblicima Duhovnosti, Religije i Ezoteričnog. Ono se njima hrani te na taj način napreduje u svojoj ličnoj Unutrašnjoj Evoluciji.
– Ne razumijem kako?
– Tvojom sviješću. Tvojim Istinskim Ja.
– Pa što onda idem ka tome ako ću postati prosta hrana?
– Zato što je to proces kroz koji ideš. Ti nisi čak ni Istinsko Ja. Ti si iznad toga. Ali Istinsko Ja je proces Ispoljenja tvoje Prirode, i samim tim ono je proces povratka njoj. Svako tijelo ima razinu kojoj pripada, i samim tim nakon smrti svakog od tijela, ono ostaje na razini za koju je vezan svojom Vibracijom. Tako Astralno tijelo, ili duša fizičkog tijela, ide planetama. Mentalno tijelo, duša Astralnog ide Suncu. A Kauzalno Tijelo to je tvoje Biće, to je ono što ti jesi. Ono mora i može postati Besmrtno. To je Cilj Ezoteričnih Učenja. Kao što imaš odjeću i ona je sašivena od određenog materijala i ne može da pripada nekom drugom materijalu i kada bismo je reciklirali ona bi ponovo bila taj materijal od kojeg je nastala. Isto to je i sa Tijelima. Upravo, kako bi svaki sistem išao ka svom Višem Razvoju on mora da stvori nešto za Niži Sistem kako bi on mogao da napreduje. Tako je i Sunce stvorilo Niže Sisteme i služi im kao Učitelj, kao Mentor kako bi se i samo razvilo. Tako i ljudi. Kada nešto nauče oni služe kao Učitelji, Mentori, Majstori i uče druge ljude kako bi oni sami mogli da napreduju dalje. Zapamti, sve u Univerzumu ispoljava se na isti način, samo je razlika u srazmjeri tog ispoljavanja.
– Sada mi je jasnije, ali samo djelomično, svi oni simboli na kojima se vide Sunce, Mjesec, Planete, kao i nazivi određenih Nadija, opisi Energija i slično.
– Da sve su to Simboli i usmjerenja za one koji imaju ključeve Razumijevanja.
– Sunce. Još me nešto interesuje. Ono je Simbol Pingala Nadija, Sunčevog Nadija ali mi nije jasno što ono predstavlja u Simbolici koju sam nalazio u starim crtežima hermetizma, magije i slično?
– Tamo si viđao da s jedne strane stoji mjesec, a sa druge sunce. Često puta i ostale planete su raspoređene na određen način oko slike, a između čovjek. Sve to simbolizira povezanost Čovjeka, Sunčevog Sistema i Univerzuma. Mjesec predstavlja Nesvjesnog Čovjeka, ono što njime upravlja, ali i Centar koji svako od vas ima u sebi, a to je ono što vi nazivate Egom, a ja Lažnom Ličnošću. Ono je Centar Lažne Ličnosti ili Ega. Sunce je sa druge strane Centar Gravitacije Istinskog Ja, i najčešće to i predstavlja na tim slikama, no također ono je gospodar i drugih simbola na tim slikama. To je površina simbolike. Dublja simbolika traži poznavanje svakog simbola, tačni raspored simbola, međudjelovanje svakog simbola zasebno ali i u cjelini i slično.
– Koliko je to bitno za Unutrašnji Razvoj?
– Ne previše, sem ako nemaš nekog da te vodi kroz tu Simboliku ili da te nauči njoj kako bi sam mogao dalje da radiš. No, čak i da je najsavršenija Simbolika to je i dalje koncept ispoljenja koji odgovara određenom načinu Učenja, dok u drugom Učenju ta simbolika ne mora imati nikakvog smisla. No, čak i da je poznaješ u nekoj mjeri, ona više nije ista, nema ista značenja, često puta je u potpunosti izvrnuta i sem neke estetske ili infantilno-sentimentalne vrijednosti u sebi ne nosi više ništa.
– Kako da određenu Energiju prebacim iz nekog stanja u neko drugo stanje? – naglo pređoh na drugu temu.
– Šta vidiš kada me gledaš? Ne sputavaj se u opisu. – Namignu mi.
– Uh.. – zastadoh, ne znajući odakle da krenem. – Prije svega vidim privlačnu ženu, inteligentnu osobu..
– .. Damiane, rekla sam iskreno. Ne zamajavaj me riječima koje ništa ne znače, sem intelektualne učtivosti i prostog gospodskog preseravanja. – Prekinula me oštro. Šta vidiš kada me pogledaš?
– … – ostadoh blokiran. – Vidim.. vidim..
– .. vidiš žensko tijelo koje želiš da posjeduješ. A tek onda vidiš određeno ispoljenje moje ličnosti, a naslućuješ intuitivno ono što je iza toga, jel’ tako?
– Da. – Spustih glavu. – Vidim tijelo koje u meni izaziva strast i požudu, a onda i strah od oštrine onog što živi u tom tijelu, a ono Više, samo naslućujem, ne osjećam to direktno.
– Prije nego nastavim, pristao si na uslove koje sam postavila, a jedan od njih je da više nema skrivanja iza ličnosti koja pripada Mjesecu i Zemlji, već direktno suočavanje sa njom i iznošenje van kako bi moglo biti osvešteno i odbačeno. – Iako nije ni malo povisila glas, osjećala se britkost svake riječi. Snaga koju sam nejasno osjećao iza njene ličnosti. Iza očiju je bila Svjesna Praznina kojoj nisam mogao vidjeti kraj. Nastavila je sa istom britkošću kao prije. – Tijelo koje vidiš je tijelo koje u tebi izaziva određenu reakciju, budi seksualnost, želju za njim. To je informacija Čula. Da nemaš oči ne bi ni vidio ovo tijelo, tada bi koristio uši ili dodir kako bi čuo ili dodirnuo i to bi u tebi stvaralo Utisak koji bi imao o nekom preko puta tebe. Utisak je dodir Čula sa objektom koji se percepira. Ili, mogu reći da je Utisak trenutak kada se susretne  Percepcija sa onim što se Percepira nebitno da li je to Unutrašnje ili Spoljašnje. To u tebi stvara određenu Reakciju. Budi određene Funkcije ili Centre i ti bivaš povezan sa objektom percepcije. Taj trenutak u kojem se to desi to je primanje Utisaka. Utisak koji je primljen djeluje na određeni Centar, određeno Sjećanje, ili mogu reći određeni dio Ličnosti koji Reaguje. To je Energija. Uostalom, sve je Energija oko ali i unutar tebe. Informacija se nalazi u pozadini, ili ti Svijest se nalazi u pozadini i nosilac je Informacijskog polja po kojem Energija djeluje. To je upravo najsuptilnija Hrana koju prima tvoje tijelo, tvoj Um i tvoje Biće. Šta će sa njom dalje biti, ne ovisi o čulima već o tvojoj Psihologiji, tvom Umu ili tvojoj Svijesti koja se ispoljava kao Svjesnost. Ona mora biti Transformisana. A to vam nije dato prirodno, kao što je slučaj sa disanjem i hranjenjem.
– To je lako reći. – Dodadoh sjetno.
– Da. Ali to znači uložiti Napor u svoj lični Rad. Priroda sa tim nema nikakve veze. To znači da moraš da se povežeš sa Silom koja je iznad svakodnevnog života u ovom Univerzumu koji vodi one koje nisu na Putu u pravcu širenja Univerzuma, ili Pratisanicare.
– Pojasni mi malo bolje to sa Utiskom? Da li je to samo hranjenje Višeg i Nižeg ili ima još nešto?
– To je dio. Utisak je sve što poznaješ. To si ti, svijet oko tebe, to je tvoj lični San. Sanjaš Utisak koji pada na dijelove Uma i odgovara njima te izaziva tvoju Reakciju na Utiske koje primaš. Recimo utisak da te dodirujem u tebi izaziva seksualni nagon. Da si Svjestan sebe, seksualnost ne bi otišla na buđenje želje i strasti, već bi energija otišla na samu Svjesnost Sebe. Jer, Gdje je Shaeva tu je i Shaktii. Gdje je Shaktii tu je i Shaeva. Ako je tvoja Svijest usmjerena na Sebe, na svoje izvorište, Energija će naći put do tog izvorišta.
– Ali to već ima veze sa Pranayamom, Prana Vidyom i psihičkim prolazima, zar ne?
– A ko stvara Psihičke prolaze, prolaze Energije?
– …?
– Ti, tvoja Svijest, ono što jesi i znaš. Kada kreneš sa Prana Vidyom ideje koje dobiješ nisu ti poznate. Ne znaš za postojanje bilo kakvih Psihičkih prolaza, već ih stvaraš u?
– …?
– … sebi Damiane. U sebi. Ti stvaraš te prolaze u svom mentalnom i astralnom tijelu. Ti tim vježbama daješ put Energiji, usmjeravaš je.
– Da, to je jasno. Ali one su tu već, samo što ih ja ne poznajem.
– Da. Tako su ti rekli. Zar ne?
– Pa tako kaže Učenje.
– A učenje isto tako kaže da ništa od toga nije stvarno i da je to praksa za početnika koji još ne vidi da je on Suština samog Učenja i Vježbe. Sve te vježbe služe da te dovedu dotle gdje si već sada. I radio si ih niz života. No, one imaju i drugu stranu a ona je pomoć kod onog koji je već u kontaktu sa Sobom. Tada vježba dobija drugi pravac i smisao.
– Zar nije smisao Prana Vidye da poveća Energiju, toplotu u tijelu, da usmjeri Energiju i naposljetku dovede do buđenja Kundalinii Shaktii?
– Jeste, ako to tako prihvatiš. No, tvoja Svjesnost je već Kundalinii Shaktii. Ti si sama Kundalinii. VI ne razumijete šta to znači, a koristite izraze i ubjeđujete se u njih. Kundalinii je sve što poznaješ. Sve oko tebe, čak i sam ti. Ali ono što je izvorište Informacije Stvaranja, ono na čemu se sve temelji to je izvan nje, s tim se ona mora sjediniti.
– Dobro, ako to nije primarna svrha, šta ona onda jeste?
– Upravo to što sam prije toga pojašnjavala. Utisak, Energija koja se usmjerava na Srž postojanja, Hrana za Bića, buđenje i skupljanje Energije te njeno usmjerenje, promjena Percepcije, itd. Sve to je svrha takvih Učenja. No, problem sa njima je u tome da ako nema Svjesnog Entiteta, tada vježba može da dovede do ludila ili smrti, što je čest slučaj među onima koji te vježbe praktikuju.
– Nisam vidio da ih puno umire od njih ili da izlude. A znam mnoge koji ih rade. – Dodadoh pomalo zbunjeno.
– Oni rade vježbice, ne Vježbe. Oni rade ono što ne daje tako razoran efekat. Ako dijete uzme kompjuter ono će igrati dječije igrice. Super Mario ili neku sličnu. Ali ako ga uzme onaj koji poznaje strukturu programa, samog hardvera, on će iz njega izvući maksimum. Već znaš šta će koji dobiti i na koji način će ga koristiti. Svako dobije ono što želi, što u njemu postoji kao ubjeđenje, programsko djelovanje unutar Uma, a onda to sprovede u djelo na samom računaru. Ista stvar je i sa vježbama koje spominješ. Kada njima priđe nepripremljen čovjek dobiće ono u skladu sa njim. Najčešće ništa sem finog tripa, ubjeđenja. Ali ako tome priđe Čovjek koji je Svjestan, koji poznaje mehanizam djelovanja, zna kako da usmjeri Svijesnost samim tim njegove dobrobiti će biti ogromne. To je isto kao kada iskusnoj ženi priđe neiskusan muškarac. – Nasmijala je na konstataciju. Osjetio sam kao da mene proziva. – Znaš onu izreku: “Ko legne sa djetetom, popišan se budi.” Žena koja je sama srž Energije, može kod iskusnog muškarca probuditi Energije koje on ne poznaje, ali koje može da zauzda. A da i ona sama ima koristi od njega. Ali kada je on neiskusan, on samo izbaci što ima, okrene se i zaspi. Niti je probudio ženu, niti je ona zadovoljna, niti je dobio Nektar Bogova.
– Shvatio sam. Drugim riječima, ne čačkaj jer ćeš da zajebeš. – Soba je odzvanjala od njenog smijeha.
– Naročito ako taj muškarac, kao i većina nema ni malo samopouzdanja u sebe. Sa njim se ima puno posla. Žena i muškarac su bili primjer koji možeš da shvatiš, ne neka insinuacija na tebe. Kada se to dvoje ujedini u smijeru Buđenja, Univerzum počne da se klanja onom što oni mogu da postignu.

Izvor teksta: http://kaliika.wordpress.com/2013/05/24/ideje-ezotericnog/

Advertisements

One comment on “INTERVJU SA KALII

  1. Šiva i Šakti= Svjesnost i Energija
    Kad smo visoko svjesni onda u svoj život dovodimo energiju i onda se tomu klanja Svemir.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s