KAKVE VEZE IMA HIMNA SA TRENUTNIM STANJEM SRPSKOG NARODA


Lako je naučno dokazati da Srbi neće biti srećni, sigurni, ni delotvorni dok ne promene svoju himnu, grb i zastavu. Himna je konfuzna, grb nije iskonski, genski, podseća na raskol i cepanje nacionalnog bića, a boje na zastavi nisu srbske.
Da bi srbski narod opstao mora da shvati važnost informacija. Najbolje bi bilo da država oformi Institut za informacije. O pismu i jeziku bi trebalo da brinu ljudi koji žele da srbski narod ne nestane. Prvi korak je analiza informacija, koje dopiru do kolektivne podsvesti, a potom i do svesti građana Srbije.
Lako je naučno dokazati da Srbi neće biti srećni, sigurni, ni delotvorni dok ne promene svoju himnu, grb i zastavu. Himna je konfuzna, grb nije iskonski, genski, podseća na raskol i cepanje nacionalnog bića, a boje na zastavi nisu srbske.
Kada grb kao simbol ne simbolizuje Srbe, to je kao kada se na flašu sa rakijom stavi etiketa za margarin, ali mnogo opasnije jer nije važno kako Srbe neko vidi već kako oni sebe doživljavaju obeleženi znamenjem. Naravno, himna, grb i zastava nisu uzroci srbske propasti, ali jesu neki od ishoda, odraz roda i sigurno je da mogu postati dobar informacioni obrazac za nacionalno isceljivanje. To znači da postoji izuzetna šansa, možda i poslednja, da se uspostavi informaciono saglasje i energoinformaciona ravnoteža, kao osnova za društveni napredak Srbije. Sve to uprkos istini da su rimski i papski glosatori i logografi učinili sve da Srbi ne znaju ni kako se zovu, ne znaju svoju istoriju, ne znaju ko im je rod, zaboravili su svoju kulturu, ne znaju šta je istina o njihovom genetskom kodu, a strahuju pred očevidnim novim izazovima i na zapadu planiranim progonima i asimilacijama.


ANALIZA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE NA PRVI POGLED
Bože pravde, ti što spase
od propasti do sad nas,
Sintagma „Bože pravde” je neosmišljena i nejasna. Da li se obraćamo Bogu. Pa na taj način od njega tražimo pravdu, ili se obraćamo nekakvom „bogu pravde” iz perioda mnogoboštva? Drugo, kako nas je spasao od propasti kada u nju srljamo? Da li to znači da bismo ranije skončali da Njega nije bilo?
čuj i od sad naše glase
i od sad nam budi spas.
To bi trebalo da znači da je do sada čuo naše glasove (verovatno molitve), te da će nas na isti način spasavati. Ako će nas tako spasavati, bolje je da nas ne spasava.
Moćnom rukom vodi, brani
budućnosti srpske brod.
Bože, spasi, Bože, hrani,
srpske zemlje, srpski rod!
Uslovno, ova strofa ima smisla, ali… Od kada Bog rukom ili rukama brani? Zar nije dovoljno da hrani srbski rod. Ako jeste, što tražimo da hrani i srbske zemlje?
Složi srpsku braću dragu
na svak dičan slavan rad,
Sve dok budemo tražili slogu, u podsvesti će nam biti nesloga. Stih „na svak dičan slavan rad”, je besmislen. Posebno sa stanovišta naroda. Ne sme se u tako važnom tekstu pojaviti besmislica, budući da blokira um.
sloga biće poraz vragu,
a najjači srpstvu grad.
Srbi iz Srbije, reč je o himni Republike Srbije, ne pominju vraga, nego đavola. Očevidno je autor podredio suštinu obliku – rimi. Stih „najjači srpstvu grad”, je nedorađen i nedomišljen, a ugrađen samo radi rime.
Nek na srpskoj blista grani
bratske sloge zlatan plod.
Ova dva stiha su zasad najbolja. Bolje bi bilo da su u sadašnjem vremenu. Za reaktivni um je podesniju oblik „na grani blista bratske sloge zlatan plod”.Ono «neka», znači da tek treba da se dogodi, a to je potencijalno i nerazumljivo za podsvest.
Bože, spasi, Bože, hrani
srpske zemlje, srpski rod!
Ova dva stiha sam prokomentarisao. Kako smo u prvim redovima himne rekli da smo spaseni, i zadovoljni smo dosadašnjim spasavanjem (tako Bog treba samo da nastavi da radi), a nismo gladni (to bar još nismo priznali)ovaj refren postaje problematičan. Najveći problem je što nije u sadašnjem vremenu, a samo to vreme postoji i samo na takve oblike informacija podsvest reaguje.
Nek na srpsko vedro čelo
tvog ne padne gneva grom,
Niti je srbsko čelo vedro, niti Bog (hriščanski)reaguje gromom, odnosno takvom vrstom gneva.
blagoslovi Srbu selo,
polje, njivu, grad i dom!
Ovde je najbolje to što Srba ne zove Srbin. No, ovo je mala šala iako istinita. Autor je moga da bude malo kreativniji, kada je nabrajao šta treba blagosloviti. Sve nabrojano je u materijalnoj sferi. Nedostaju duševna i duhovna.
Kad nastupe borbe dani,
k pobedi mu vodi hod.
Očevidno je da je autor navlačio prva dva stiha, ne bi li ih rimovao sa stihovima iz refrena.
Bože, spasi, Bože, hrani
srpske zemlje, srpski rod!
Ova dva stiha (neka vrsta refrena) već sam prokomentarisao.
Iz mračnoga sinu groba
srpske slave novi sjaj:
Strašno! Posebno za način funkcionisanja podsvesti.
nastalo je novo doba,
novu sreću, Bože, daj!
Jedina istina koja je napisana u himni je „nastalo je novo doba”. Čak je to jedina rečenica, koja nije na silu poetizovana.
Otadžbinu srpsku brani,
petvekovne borbe plod.
Nedaj bože da je Srbija plod petvekovne borbe oslobađanja od Turaka (verovatno se na tu borbu misli). To nema veze sa srbskom istorijom. Srbi i Srbija zaslužuju bar da se razmislio tome ko su i šta su.
Bože, spasi, Bože, brani,
moli ti se srpski rod!
Ovo Bože brani, podseća na Bože pravde. Šta da brani? Šta pravde?Najjvažnija i najvrednija pesma nekog roda, ne sme biti toliko besmislena, budući da je čovek peva stojeći, svečano i prima u podsvest.
Prve dve reči u himni su dovoljan razlog da se ona menja. To što ona u ovakvom obliku nikome ne smeta, samo je dokaz u kakvom su intelektualnom stanju, srbski političari, naučnici i pesnici.

ZAŠTO JE HIMNA VAŽNA PO TEORIJI INFORMACIJA
Informacija je osnovni sadržaj energije kojim se ona samooblikuje i pretvara u materiju. U toku preobličavanja energije u materiju i obratno i samooblikovanja energije jedino informacija ostaje neizmenjena. Ona se uslovno može izbrisati jedino u misaonoj fazi, na svom izvoru, dok je košmarna, odnosno dok se ne uobliči u reči.
Kada postane deo informacionog omotača, tada ni brisanje na izvoru ne pomaže, informacija postaje večna. Čovek je se samo zaboravom i „prisvajanjem“ drugih informacija umesto nje može osloboditi. Svaka novonastala nastala informacija gravira se u informacioni hologram celog kosmosa. Informacije prikazuju svojstva energije i materije, a uz to uslovljavaju sve odnose i procese u univerzumu.
One su sredstvo za pretvaranje energije u različite oblike i za stvaranje različitih materijalnih stanja.
Materija i sve vrste energija su nosioci informacija. Stoga postoje energijski (emocije, misli, nagoni) i materijalni nosioci informacija (magnetne trake, kompaktni diskovi, audio-kasete, filmske trake, slike, fotografije, knjige, odnosno svaki predmet).
Budući da je život kretanje i tok sveprožimajuće „umne energije“ između različitih polova određenih informacijama, prirodno je da se u ljudskom društvu razvrstavanje informacija obavi u odnosu na osobine i svojstva živih bića. Kao što je već rečeno, informacije mogu da budu u ljudskom telu, životnoj energiji i duši. Svaka komponenta živog bića prima svoju vrstu informacija. Za izbor informacija prema raznim kriterijumima neophodni su znanje, iskustvo i mudrost. U zavisnosti od toga na šta utiču, informacije mogu da materijalizuju i dematerijalizuju energiju. Tako jedna reč kao šifra (kôd) sa unapred utvrđenim mentalnim značenjem, kada se nalazi u emocijama ili mislima, spaja, objedinjava i akumulira energiju. Na taj način pokreće proces izmene energijskog stanja i preobličavanje energije, promene ritma i učestalost njenog kretanja. Ovde je reč o najsnažnijem kosmičkom uticaju, kojim se menja suština (to znači i odlike) onoga na šta su informacije usmerene. Grig Breden (Gregg Braden) veruje da se emocije trenutno šire hologramskim kosmosom i pri tome informaciono menjaju i strukturu materije (1). Zračenje osećajem iz srca, prema njegovim shvatanjima, stvara električne i elektromagnetne talase unutar ljudskih tela, koji se prenose na spoljašnjost i prostiru poput misli. Koncentracija osećanja veoma je moćna u pojedincu, a kamoli u grupi. Breden tvrdi da je reč o unutrašnjoj, prirodnoj tehnologiji za ostvarivanje ciljeva. Bredenovom metodom, koja bi trebalo da pokaže kako duša zrači, izgleda da se ciljno menja stvarnost. Iako je to zaista čudo, lekari dok operišu srce kao da mantraju, izgovaraju dogovorenu reč, koja za sve učesnike „medicinskog obreda“ znači isto. Na primer, reč „biće“ za njih znači isto što i sintagma „srce bez greške radi“. Rezultat je svođenje budućeg i prošlog vremena na vreme sadašnje (2), a srčani problem koji je postojao, ili bi trebalo da bude rešen, upravo je rešen, odnosno više ne postoji. Ukoliko je navedeno bar približno istinito, objedinjena informacija (informaciona misaona energija) može vreme buduće da premesti u vreme sadašnje. Ono što bi se događalo u nekom vremenskom intervalu moguće je da se dogodi odmah. To znači da se zamišljenom rečju sa odgovarajućim značenjem može sve postojeće vraćati u prošlost. Tako reč može da zameni celu misaonu proceduru kojom se stvaraju određene mentalne predstave pri vraćanju za bilo koji vremenski interval bilo čega u sadašnjost. Sve to, kao što je naglašeno, omogućava hologramska suština kosmosa i ljudskog mozga, jer su sve tačke u kosmosu svevremeno i istovremeno jednako informisane. Problem istinitosti informacija je nesagledivo značajan, tako da je početak 21. veka iskušenje za ceo ljudski rod sa stanovišta istine. Otac Lazar iz manastira Ostrog je taj fenomen prokomentarisao na svoj način: „Naš narod ubi neznanje. Više smo postradali za ovih šezdeset godina komunizma nego za petsto godina turskog ropstva. Nije mi jasno kako, ali tako je. Kako se samo perfidno ubijala duša ovog naroda. Kao da je sam đavo bio u našim vođama. Još veće je čudo kako je narod prihvatio kao istinu toliku i takvu laž.“(3) Informacije stvaraju stvarnost. Objedinjavanjem misli i stvaranjem kritične mase postiže se veoma moćna zajednička mentalna predstava, zasnovana na dogovornom značenju probranih informacija. Ta mentalna predstava se samoostvaruje preko podsvesti energijski, odnosno misaono umreženih živih bića. Većina informacija kojima raspolaže čovek jesu čulne informacije, posebno one koje služe za komunikaciju. Te informacije preko nervnog sistema omogućavaju stabilno ponašanje ljudi u odnosu prema objektivnoj stvarnosti, i nalaze se u svakodnevnom životu (reči, slike, pesme, filmovi, pojave, prizori događaja, odnosi itd.). Razmena informacija je suština bioloških odnosa, i ta vrsta informacija je najviše istražena. Zanimljivo je da čovek relativno malo zna o najvažnijim kategorijama kao što su energija, informacija, emocija, misao, nagon. Originalnost i unikatnost informacija može se shvatiti na osnovu sublimiranih i simboličnih informacija u snu.
One su upućene osobi koja sanja na isti način na koji se upućuju informacije u navodno slučajnim susretima, ostvarenim sticajem okolnosti (4). Iste informacije imaju različito značenje za svakoga ponaosob. Treba ih razumeti, a to može samo osoba kojoj su upućene. Isto važi i za informacije koje sadrže značenje brojeva. Razlika između informacija i misli je u tome što misli prenose informacije. Odakle? Pa iz „umne energije“. Kako? Jednostavno, čovek je kosmički, energijski organizam, energijski utopljen u svemir. On za komunikaciju sa kosmosom koristi misli kao vid energije. Sve vreme je čulno otvoren za informacije, a nesvesno ih prima samo u stanju dremeža, sna i dubokog sna. U stanju dubokog sna informacije mogu da menjaju ličnost. Posebne informacije pribavljaju se posredstvom instinkta i intuicije. One deluju na nivou podsvesti, a omogućavaju pravovremenu reakciju u odnosu na iskustvo (ranije zapamćene informacije), koje može da bude i genetsko. Te informacije ne deluju na um, već na psihu i automatski izazivaju nekontrolisane psihosomatske promene. Informacije mogu da postoje u lekovima, sistemima za zaštitu od zračenja, runama, amajlijama, molekulu DNK (5), u vodi. One deluju samo ako ih prihvati podsvest nesvesno, posle dužeg uticaja, ili posredstvom mentalnog niza: ideja – želja – volja – vera – mentalna predstava uticaja.
Biljni i životinjski svet poznaju nemi govor odgovarajućih ritmova, učestalosti vibracija i prepoznatih osećanja (6). Neke informacije su ugravirane, druge prosleđene iz prošlosti kao zapis, treće neprestano promenjive. Tako je očevidno da lososi i sve selice imaju informaciju o prethodnim migracijama, odnosno ritmičkom kretanju, a da su mentalitet, karakter i temperament ljudi zasnovani i na genskim informacijama. Uz te teško promenjive informacijske „zapise“, koji određuju mentalnu strukturu živih bića, postoje i stalno promenjive informacije u govoru ljudi, kao i u „govoru ptica“ i „govoru delfina“. Te informacije većinom pripadaju nesvesnim energijskim, nekodiranim informacijama. One su na nivou svesti pokretačke i nestalne, a kada prodru u podsvest, podsticajne su i trajne.
Prema prof. dr Dejanu Rakoviću emocionalno obojene informacije mogu da se prenose elektromagnetnom energijom na ultraniskim frekvencijama, budući da su u istom opsegu sa moždanim talasima i to: povremeno, svesno i nesvesno. Zanimljivo je da se informacije prenose u spektru koji se oscilatorno preklapa sa vibracijama elektroencefalografa, vibracijama u jonosferi i rezonantnim vibracijama Zemlje. Reč je o mehanizmu za razmenu informacija u ultraniskom frekventnom opsegu, koji pomaže većini životinjskih vrsta u borbi za opstanak. Čini se da jonosfera predstavlja dinamičko kolektivno pamćenje svih bioloških vrsta. Mogućnost da se energijski utiče na stanje informacija u nervno-hologramskoj mreži predstavlja značajan uslov za razvoj medicine, psihologije, biologije, kosmologije, fizike, tehnike, filozofije i religije. Ukoliko se potvrde i usvoje rezultati istraživanja koji pokazuju da je moguće izbrisati informaciju u vezi sa hipohondrijom (7), onda je moguće naći istovrsno rešenje za homoseksualnost – brisanjem genetske informacije koja zavisnike i zaljubljenike u isti pol stavlja u red nastranih ljudi. Na principima koji omogućavaju psihosomatske promene u ljudskom organizmu profesor Igor Smirnov oblikovao je tehnologiju psihosondaže. Prilikom sondiranja moguća je manipulacija informacijama, njihovo stvaranje, razmeštanje, kidanje, umetanje i „brisanje“ (8). Uz njenu pozitivnu primenu za isceljivanje ljudi od većine neizlečivih bolesti, ta zatajena metoda se može zloupotrebiti kao najužasnije oružje. Naime, metoda omogućava kontrolisanu promenu ličnosti, uništavanje volje i izazivanje depresije. Kao što je pred svoju smrt priznao i Smirnov, reč je o najnovijem, izuzetno moćnom, psihotropnom i psihotronskom, u suštini bioenergijskom oružju (9).
Probrane informacije mogu da utiču sugestivno, izazivajući ciljno ponašanje, odnosno programiranje živih bića, posebno ukoliko se koriste metode koje služe za prodor u podsvest, kao što su meditacija, (auto)hipnoza, a isto tako i metode u kojima se za manipulisanje informacijama primenjuju mikrotalasna rezonanca ili ekstraniske frekvencije. Informacije je moguće ubaciti u podsvest (programiranje), menjati (isceljivanje) i izbrisati (na primer, poništavanje informacija u mozgu i nervnom sistemu radi „pranja mozga“ i „zombiranja“).
Takozvano brisanje informacija je moguće i radi isceljivanja u slučaju kada su prethodne informacije u podsvesti neistinite, ili ako su štetne za organizam.
Pokazalo se da je moguća i lingvistička zaštita podsvesti. Naime, odabrana reč s pravovremeno dodeljenim značenjem, na nivou simbola, može da „blokira“ izazivanje neželjenih informacionih promena. Podsvest se zatvara kada se pomisli na odabranu reč, budući da pomisao na nju postaje tzv. okidač (10). Na osnovu istraživanja uticaja informacija na ljudski organizam uvedena je u psihoanalitičku praksu i tzv. aparatna infoterapija. Metoda doktora Temnjikova uklopila se u savremena naučno-tehnička i tehnološka dostignuća u sferi uticaja informacija na ljudsku dušu. Dugogodišnje iskustvo lekara u oblasti „ozdravljenja bez lekova“ na osnovu neurofizioloških procesa objedinjeno je primenom odgovarajućih elektromagnetnih aparata. U stvari, potvrđena je hipoteza da bolestan organ šalje negativne signale, a bolest se može očitavati ne samo na organima zdravog čoveka, nego i u dijagnostičkim uređajima (11). Ipak, najvrednije što nudi Temnjikov jeste odnos prema informacijama značajnim za zdrav duševni život. Vrhunski stručnjak za psiholingvistiku smatra da je moguća zaštita uma i psihe pomoću probranih reči. Reč je o blokadi učinka neželjenih, besmislenih, neshvaćenih i opasnih jezičkih provokacija. Podsećanje na bolest ne dopušta organizmu prirodno, automatsko samoisceljivanje. Rečeno je da razmišljanje o bolesti podrazumeva osvežavanje i probiranje informacija koje su suština bolesti. Reč je o povlačenju emocija iz zaborava, iz prošlog u sadašnje vreme.
Na taj način se bolest utemeljuje, a retki su vremešni ljudi, ili narodi, koji neće pronaći nešto što ih tišti. Osim toga, stariji i iskusniji ljudi i narodi češće, radi čuvanja duše, odgovaraju iskreno na pitanja. To znači da će većina njih misliti i reći „kako se stvarno osećaju“. Eto koliko su moćne informacije, i to zbog načina na koji ih čovek prihvata. Da nema informacija, ne bi bilo sporova, ratova, kretanja, života, ničega u kosmosu. Zato je istina da je prvo bila informacija (misao, reč) (12). Zbog informacija i ništa je nešto. Zahvaljujući istinitoj informaciji da je sve u kosmosu energija, moguće je misliti o značaju informacija. Misao je samo delić svega, i sve je samo delić misli. Paradoksalno? Svakako, zahvaljujući informacijama. Informacija u emocijama, mislima i nogonu podešava i razdešava ljude. Zanimljivo je da informisanost (znanje) potiskuje emocije ili otklanja uzroke njihovog nastanka. Ruski akademik Pavel Vasiljevič Simonov, istraživač emocija, smatra da se strah, gnev, zavist, seta, tuga, ljubomora, požuda, bolesne želje, patnja i druge za dušu opasne emocije javljaju u nedostatku primenljivih informacija. Takozvane pozitivne emocije, kao što su sreća, ushićenje, sladostrašće, užitak, radost, zadovoljstvo, razdraganost, bezbrižnost, smirenost, opuštenost i znatiželja, nastaju tek kada pristigle informacije povećaju verovatnoću dostizanja cilja u odnosu na iščekivanje (13). Logično, zar ne?

PRIMENITI INFOTERAPIJSKU METODU GENADIJA J. TEMNJIKOVA
Kakve veze ima himna sa trenutnim stanjem srbskog naroda? Ona je uslovno posledica srbske nepismenosti i nedovoljnog razmišljanja. Kakva god da je bila procedura u izboru navedenog teksta izabrane su nelogične informacije. Srbi su uvek imali sjajne pesnike, a nijedan od njih nije napisao himnu. Kada bi himna imala tzv. pozitivan sadržaj mogla bi da posluži za reprogramiranje negativnih informacija u srbskom nacionalnom biću („kolektivno nesvesnom“). To nesvesno, podsvest, trenutno sadrži bolest: apatiju, strah od sutrašnjice, nemar, mržnju prema svim dojučerašnjim neprijateljima… Takve informacije samo produbljuju bolest i ne dotvoljavaju Srbima da se prenu, posegnu elan i krenu u samoisceljivanje i samousavršavanje.
Himna je idealan informacioni obrazac, koji bi neposredno menjao stanje srbske podsvesti. Sama pomisao na reč „himna“, pod kojom bi svi pomislili na nešto pozitivno, bila bi isceljujuća. Način primene himne je idealan za (re)programiranje naroda (nacije). Dok čovek stoji svečano, tih par minuta, dovoljno je da informacije iz himne utiču na umnu vezu svih prisutnih ljudi. To je najbolja ritualna magijska metoda za uticaj na podsvest, proistekla iz tajnih nauka od vremena Hermesa Trismegistusa (osnivač tajne nauke), preko Helene Blavacke, Alistera Kroulija, Izraela Regardijea, Rudolfa Štajnera, do Živorada Mihajlovića Slavinskog, Georgija Nikolajeviča Sitina, Larise Fotine i Genadija Jakovljeviča Temnjikova. Ne postoji kraći put do ozdravljenja srbskog nacionalnog bića.
Podrazumeva se da tom biću treba prilagoditi i grb, koji je sada opasan jer sugeriše rascep. Prirodno je da Srbe simboliše „kolo“, poput rozete na manastiru Žiča. Međutim, ako treba životinja da simboliše srbsko shvatanje života bolje je da to bude bik ili jelen. Zastava bi, na primer, mogla da bude crveno – plavo – zlatna. Ipak, o tako životno važnim informacionim programima treba da odluči trust mozgova u institutu za informacije. Institut još ne postoji, ali osvešćivanje je neuzbežan proces, te će se i on uskoro pojaviti.

 

IZVOR: http://www.vestinet.rs/pogledi/kakve-veze-ima-himna-sa-trenutnim-stanjem-srpskog-naroda

Knjigа prof. dr Svetozarа Đ. Radišića „Neokortikalni rat 4“ može se nаbаviti pozivom ili porukom na telefon 062/448965, ili sa linkova:
www.svetozarradisic.com i https://sr-rs.facebook.com/RadisicSvetozar

Advertisements
od vesnamih Objavljeno u Razno

6 comments on “KAKVE VEZE IMA HIMNA SA TRENUTNIM STANJEM SRPSKOG NARODA

 1. Treba se dobro zamisliti nad ovim tvrdjenjem- narocito ako sebe dozivljavamo kao „prave tj. velike“ Srbe ili srbofile! A da je bar 85% tacno u ovoj prici, mogu vam potvrditi svi oni koji su prisilno, nagonjeni borbom za egzistenciju, prihvatili tudja drzavljanstva, zakleli se tudjoj zastavi i pevaju tudje himne!
  Ako ste mislili da je to lako- varate se!
  Ali, lakse je zato sto te „tudje“ simbole nacionalne pripadnosti prati pozitivna energija; ono sto taj narod oseca, misli i deli medjusobno kao zajednicki osecaj koji ih povezuje i daje im pravo za ponos sa razlogom.
  A veliki Ivan Turgenjev je rekao :“PREKOMERAN PONOS JE OZNAKA SITNE DUSE“
  Kada Srbi shvate da imaju cime da se ponose i to isture u prvi plan svoje nacionalne prezentacije, onda ce i njima samima biti jasno da se ne treba „kititi tudjim perjem“ niti pricati ili pevati ono sto ne znamo i ne razumemo.
  Ovde prikazna analiza teksta nase „nove“ himne je odlicna – pa svima onima koji su je prihvatili i tvrde da je vole- cestitam na tome, ali bih volela da mi objasne kako oni razumeju ovaj besmisleni tekst. Za mene to znaci kao da pricam sa Englezom na turskom jeziku, pa ne razumemo jedan drugoga a uporno pokusavamo da objasnimo da oboje znamo da je zemlja okrugla.

 2. A šta da se radi?Kako je-tako je a neznam da li je situacija bolja kod drugih naroda?Treba se držati svoga pa makar ono i pogrešno bilo,a koliko smo samo jadni i napaćeni…

 3. Kazete Mile, jadni smo i napaceni. Jeste, ali samo zbog neznanja i nepravilnog razmisljanja. Sta se uopste vise moze nazvati, nase. Zar mislite da su geni cisti, kod Srba, kod Muslimana i kod Hrvata, Ne samo kod njih, vec kod svih, sve je to izmesano i nema od toga nista, mozemo mi da ‘drvimo’ koliko hocemo i da se busamo kako smo ‘cisti’, ovi ili oni. Setite se koliko vremena su na ovim prostorima samo Turci boravili… 😀 hteli mi to priznati ili ne.. Ako krenemo od zakona Reinkarnacije svi smo bili sve. U jednom zivotu si Srbin, u drugom si Musliman, pre toga Hrvat, i svi ostali, nekad crnac, nekad belac, nekad zuti, i onda pricamo o nekakvim korenima, svojatamo nesto i prepiremo se oko moje i tvoje… 😀

  Postoji jedan lep citat koje je iza sebe ostavio nas Nobelovac Ivo Andric, koji kaze:

  „Kad god sam i gde god sam naisao na ljude koji su pokazivali suvise razvijenu brigu za nacionalni ponos i opsti interes ili preteranu osetljivost za licnu cast i dostojanstvo, uvek sam gotovo po pravilu
  nailazio na ogranicen um, nerazvijene sposobnosti, tvrdo srce i grubu kratkovidu sebicnost.“ Ivo Andric

  Ovo je istina koja mom bicu iznutra govori da je tako, mada ima i onih koji na ovu i ovakve istine samo odmahnu rukom i nastave terati mak na konac po svom, misleci da su u pravu…Zato i jesmo u situaciji u kojoj smo vec vekovima, iz neznanja. A, znanje je moc! 😀

  BLOG – ZASTO SE KRIJE DA SU SRPSKI GENI STARI 12.000 GODINA
  https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2013/06/24/zasto-se-krije-da-su-srpski-geni-stari-12-000-godina/

 4. Mene interesuje koja je to prava i odgovarajuca srpska himna, kao i koji su to grb i boje zastave koje odgovaraju Srbima???

 5. Potpuno se slazem sa konstatacijom da srpska zastava nije odgovarajuca i da ovakva donosi nesrecu srpskom narodu. Stvari su izvrnute na glavacke. Evo zasto: Pod 1. Na dnu je bela boja. Ona ima svoju energiju i simbol je prosvetljenja. Ali, mi zivimo na Zemlji u materijalnom svetu, a kroz tu (prvu boju) tezimo ostvarenju bozanskog na Zemlji, a u isto to vreme nemamo ni odgovarajuce Energiju ni Duhovnost. Naravno, prva, donja boja, treba da je crvena. To je energija sa kojom se sve pocinje na Zemlji, tj. u nivou fizickog sveta. 2. Druga, srednja boja, je plava. To je energija Duhovnosti kojom tezimo ka prosvetljenju. Kako mozemo ostvariti Duhovnost bez bazicne energije, tj. crvene boje. Zato crvene boja mora biti u bazi, osnovi svega, da bi imali pocetnu i trajnu energiju za vise nivoe, a to su Duhovnost i na kraju Prosvetljenje. Pod 3. Dakle, ako je zastava sa horizontalnim rasporedom boja, redosled boja bi tzrebao biti sledeci: U bazi je CRVENA boja, potom, u sredini PLAVA i na vrhu zastave je BELA boja. To je upravo raspored kao kod zastave Rusije. To je normalan raspored energija. Jos bi bolje bilo klada bi zastava bila sa vertikalnim rasporedom boja: Crvena, Plava, Bela. To je slicno sa zastavom Francuske. Vertikalne boje cine harmoniju energija. Treba samo razmisliti o sudbini tih naroda i sve ce biti jasno. Zastava Nemacke je takodje postavljena naglavacke. U bazi je zuta boja koja je energija i simbol materijalnog bogatstva. U sredini je crvena koja treba biti na dnu, u bazi, a na vrhu je crna boja koja je simbol tame i destrukcije. Crnu boju bi trebalo izbegavati. Slicno je kod Albanske zastave koja ima za osnovu Crvenu boju (sto je dobro). Ali, na toj crvenoj boji je crni orao, simbol tame i destrukcije. Ova dva naroda, Nemci sada i u buduce, a Albanci kad ih bude vise u buducnosti, stvarace covecanstvu problema. Tema je siroka ….

 6. Slažem se da naša himna ima manje propuste, ali ona je pisana da označi neku skoriju istoriju od nešto više od pola milenijuma. Ipak njene reči su pozitivne, što se može naći i kod trojice indijskih izaslanika koji su dolazili u Srbiju odmah posle Velikog rata(Prvi svetski rat) i nju upoređivali sa himnama tadašnjih evropskih naroda, gde se stalno veličala slika pobede nad neprijateljem, odsecanje glave neprijatelju, njegovo prokletstvo i propast. Ovo imate u delu Vladike Nikolaja „Indijska pisma“ i ono je istorijsko. Ovako je pogubna i nekadašnja himna „Hej Sloveni“. Tako da se slažem da joj treba redefinisanje, ali ne zbog ovog što je naveo Radišić mudroser, već zbog nečeg drugog. Prvo izraz „Bože Pravde“ je sasvim na mestu, jer on predstavlja Pravovida(Boga Pravde) ili Serbona, ili hrišćanskog Arhanđela Mihaila, jer Višnjemu Bogu se niko i nigde ne moli, jer je Višnji Tvorac, Izvor i Jedinstveni, i tome se nemože moliti nešto na svoju korist, a na štetu drugog, jer je to isti Višnji Bog za sva bića Vaseljene. Znači, može se moliti i ištiti samo od određenih arhanđela i njihovih anđela, koji su svi niži bogovi i time bogovi. Starosemitski Il ili El je Bog, primer Uriel(Urilo po naški) Ognjenbog i t.d.
  Jer, braćo Srbini, na nebu se duugo vremena odvija rat između tri anđeoske grupe i ovo neznaju samo slabo produhovljeni. Zato veliki narodi i nastoje da dobiju savez sa jednom od ovih grupa. To vam je sva istina u vezi ovog.
  Drugo izraz „Iz mračnoga sinu groba, srbske krune novi sjaj“ je veličanstven jer govori o nečemu što je zapravo feniks, t.j. načelo samoobnavljanja i od ovog nema ničeg dubljeg i značajnijeg ljudskom umu u postojećem obliku zamećivanja stvarnosti kroz sve razne spoznaje dostupnog.
  Dalje. Ne volim kad neki današnji filozofi, i t.z. mistici i duhovnjaci, pokušavaju da nekim New Age sranjima i sektaškim tumačenjima, revidiraju srbske znake i znamenja, a bez osnovnih i širih uvida u našu staru istoriju.
  Svašta bilo i svašta se kazlo, a neponovilo se. Zaista ljudi moji i braćo moja, čiji je dvoglavi orao ako nije naš!? Nemaju ga ni Egipćani, ni Sumeri, ni Grci ni Rimljani, niti Germanski narodi. Oni svi imaju jednoglavog orla. Čiji? Reći ću vam. T.z. dvoglavi orao je u stvari stari zoroastrejski(zaratustrov) simbol i pojavljuje se u jako staro vreme na srednjem istoku i nešto kasnije i na bliskom. U srednjoj Aziji, kod iranskih(arijevskih) naroda kojima i srbi t.j. srbini pripadaju, ovaj simbol se pojavljuje više od tri hiljade godina pre Hrista, a na bliskom istoku, tek nešto više od dve hiljade godina pre Hrista. On nije nikakav simbol rascepa, već upravo suprotno. On je jedan oblik od t.z. simbola dvojstva, za koji t.z. zapadnjaci t.j. t.z. „savremeni zapadni ljudi“ neznaju i ne mogu da pojme dubinu te i takve vedosti(filosofije). On je simbol kao i jin-jang na dalekom istoku, ili dve umotane zmije oko štapa sa krunom, okom ili krstom, t.z. dvohermo, žezal kakav su u prošlosti nosili naši vladari i kakav danas nose naše vladike i patrijarsi. Ako meni ne verujete, potražite i sami arheološke iskopine i artefakte starog sveta na srednjem istoku. Čak što više t.z. znaci dvojstva, uvek imaju i treće načelo koje ih povezuje i kruniše(venčava). Ovo je stari zoroastrejski simbol Velikog Triglava, Trojednog Boga, Jednog i Jedinstvenog Tvorca Izvora, koji je zapravo prehrišćanski i pradrevan. Čak što više ovaj znamen je bolji od starokineskog jin-jang simbola, koji nema jasno treće načelo da ga povezuje. To je u stvari jedan spoljni prsten koji se kod njih često izostavlja i skoro izgubio, a samo se retko pojavljuje. On predstavlja treće načelo Tao ili samskritski Darma, što je zapravo mrak, praznina, ništavilo, prvobitnost, ili što bih rekao svaštavilo, da ne dužim dalje, iziskivalo bi mnogo pisanja. Prirodna boja je crna. Zapravo crno u fizici i nije boja, već nedostatak svih boja po hromatici(grana fizike o bojama) i optici(fizici dinamike svetlosti), zato i jeste primerena u ovim slučajevima kada govorimo o prvobitnosti i prvobitnim načelima. Zapravo ovde i pomenuti akademik Dr. Genadij Jakovljević Temnjikov, takođe je spominjao i prikazivao znak dvoglavog orla i po njemu je on takođe prvobitan i najpovoljniji i on ga ugrađuje u svoju medicinsku teoriju. Samo što on prikazuje ruskog carskog dvoglavog orla koji je nešto mlađi simbol, što se vidi po onom lavu na grudima koji je samo jedan simbol i preuzet od Romeja(Bizantija), jer predstavlja kraljevsku vlast, dok mi imamo takođe pradrevni simbol na grudima, četiri ocila i kresiva, pradrevne simbole vatre, koje predstavljaju takođe feniksa.
  E sada dolazimo i do naše zastave. One kao što neki u zabludi misle, nisu proizvod obrnute ruske zastave, već je to jedno trobojno predstavljanje prvobitnih načela kod Srba t.j. Srbina. Ovo možete naći na odevnim trakama stare Hercegovine recimo, kao i u nekim regionima srednje Azije i Sibira, kod nekih Kozaka na primer. Sve te boje su deo svetlosti i kao takve su tvorevina kao i svetlost. Jer svetlost je tvorevina, kao i svet, što se kaže i u svim drevnim kosmogonijama. Ako su svetlost i tama dva vida tvorevine, šta ih povezuje? Naravno, ono nestvoreno, prvobitno, nebiće. Mrak. Sam raspored boja u metričkom prostoru nije nimalo bitan, jer ono što one predstavljaju ne određuje se metričkim prostorom uslovljenim silom teže(gravitacijom). Šta je gore, a šta dole, levo ili desno, napred ili nazad, nije mnogo bitno. Sve ove tri boje predstavljaju tri gunje(potke-strune) pradrevnog vedskog načela, a one su satva(svetlo-bela), riđa(crvena) i tama(tamna boja, često ako se želi prikazati kao boja to je tamnija plava, boja utrnuća, ili zelena, boja duha kod mnogih naroda, pa i Srba pre otomanske vlasti, ako se prikazuje bez boje to je crna). Ove, gunje, predstavljaju, po redu, tama-utrnulost, sazoricanje, kontemplativnost, meditativnu udubljenost, tihovanje, riđa-jarosnu energiju prane, libido, dok je satva-prosvetljenje, ali i vlast nad materijalnim svetom. Sva ova tri načela zajedno, predstavljaju istinsko produhovljenje i buđenje u prvobitnosti i svom prvobitnom, nepropadljivom biću. One su takođe i boje tri grupe anđela, crnih koji ratuju pod komandom Arhanđela Mihaila i za objedinjenje ova tri načela u okviru Velikog Triglava, Izvora i Majke sveg stvorenog i nestvorenog, crvenih koji ratuju za vlast Lejle(Lucifera), i belih koji ratuju pod Arhanđelom Gavrilom za vlast Graditelja, Demjurga, Arhitekte, graditelja materijalnog sveta. Sve ove tri grupe imaju svoje predstavnike među sveštenicima na Zemlji i oni su sasvim jasno vidljivi svima, po odeždi svojoj, tako da nije ni potrebno, prosečno slovesnom, čoveku ni govoriti ko su oni na Zemlji. To se takođe odnosi na sve redove i bratstva koja vladaju Zemljom. Tako da bi zapravo prvobitna zastava u Srba bila zapravo crna i na njoj dvoglavi, krunisani orao, sa četiri ocila i kresiva na svojim grudima, što je feniks koji iz nigdine tvori svet. Zastave drugih naroda su izveštačene ili potpuno drugačije simbolike. Recimo šiptarska zastava je od strane Hoencolerna napravljena da parira srbskoj. Crvena što je boja anđela za koju oni ratuju i dvoglavi orao sa grba Crnojevića, crni dvoglavi orao na crvenom štitu ili crni zmaj na crvenom štitu. Pravu srbsku t.j. srbinsku zastavu je imao pokret „Jedinstvo“ ili crna ruka, upravo crna zastava sa zlatnim obvezom, a na njoj dvoglavi orao sa krunom, znak Velikog Triglava, drevni zoroastrejski znamen i znak prve monoteističke religije, čijim se razdvajanjem dolazi do nevolja u današnjem svetu i zato je potrebno da se sve to vrati u prvobitno stanje i sve objedini.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s