ANDJEO CUVAR ZA SVAKU CAKRU – RAD CAKRI KLJUC APOKALIPSE I BROJ 144000

RAD CAKRI KLJUC APOKALIPSE I BROJ 144000!

Tvrdnje zapadne duhovne nauke da postoje Anđeli Čuvari – Arhanđeli koji spadaju u hijerarhiju Anđela za svaku čakru su utemeljeni u stvarnosti. Neki tvrde da su oni poređani ovako:

URIEL– nosilac isceljujućeg crvenog svetla, zaštitnik korenske čakre. Njegovo ime znači “Vatra Božija“.

KASIEL – nosilac isceljujućeg narandžastog svetla, zaštitnik sakralne čakre. Kasiel se pominje da je on od Arhanđela jednostavno posmatrač, svedok svih događaja koji se odvijaju u našem univerzumu, u Božijoj Kreaciji. Njegovo ime znači “Božja Brzina“.

GABRIEL – nosilac žute svetlosti, zaštitnik čakre solarnog pleksusa. Njegovo ime znači “Bog je moja snaga“.

RAFAEL  – nosilac božanskog zelenog svetla, zaštitnik srčane čakre. Njegovo ime znači “Bog iscelitelj“.

MIHAEL – nosilac isceljujućeg plavog svetla, zaštitnik grlene čakre. Njegovo ime “Onaj koji je nalik Bogu“.

ŠAMAEL  – nosilac indigo svetlosti, zaštitnik čakre između očiju koju neki zovu treće oko, iako ezoterično gledano treće oko jesu oči svesti čiji se par nalazi malo iznad glave čoveka, malo iznad njega, a deo organa očiju svesti koji se kod čoveka razvija jeste šesta čakra. Oči svesti i šesta čakra stoje u međusobnoj uzajamnoj vezi, ali nisu jedno te isto. Naime, neki duhovni organi se evolucijom razvijaju, dok drugi nestaju. Njegovo ime znači “Onaj koji vidi Boga“, on je čuvar Nebeskih Vrata. Za njega se tvrdi da je predvodio snage koje su proterale Adama iz Rajskog Vrta.

METATRON – nosilac isceljujuće ljubičasto bele svetlosti, zaštitnik krunske čakre. Arhanđeo Metatron sedi na tronu sa strane Prestola Božijeg.

Slika 1. Metatron je “posrednik između Boga i ljudi”, on je verovatno Anđeo koji je sprečio Avrama da žrtvuje Isaka u Biblijskoj priči. Rembrandt 1635 godine.

Postoji veza sedam Arhanđela sa sedam dana, sedam planeta i dvanaest znakova zodijaka, kao što je prikazano na slici:

Slika 2. Ilustracija Arhanđela Kasiela i tabela korepspodencija Arhanđela sa danima u nedelji, planetama i dvanaest znakova zodijaka iz dela Magus od Francis Bareta (1801).

MIHAEL  – Nedelja, Sunce, Lav
GABRIEL– Ponedeljak, Mesec, Rak
SAMAEL– Utorak, Mars, Ovan, Škorpija
RAFAEL – Sreda, Merkur, Blizanci, Devica
SIHAIL  – Četvrtak, Jupiter, Strelac, Ribe
ANAEL – Petak, Venera, Bik, Vaga
KASIEL – Subota, Saturn, Jarac, Vodolija.

Prema osnovnim definicijama čakra jeste aktivni centar koji prima, asimilira i oslobađa životnu energiju – Pranu, Či, Bioenergiju. Reč čakra doslovno se prevodi kao točak ili disk i odnosi se na enertgetske vrtloge koji izbijaju iz glavnog živca ganglije i grana se iz kičme. Duž kičmenog stuba, sve do vrha glave, postoji takvih sedam točkova – čakri. Postoje i manje čakre koje su smeštene u dlanovima, stopalima, prstima i ramenima. U stvari svaki aktivan vrtlog bi se mogao nazvati čakrom. Sedam glavnih ljudskih čakri se poistovećuje sa osnovnim stanjima svesti čoveka. One su veza između metafizičke i/ili biofizičke energije u telu. U brojnoj literaturi se za teorijsku i praktičnu upotrebu pominju različiti sistemi čakri. Jedni koriste sistem koga čine 13 glavnih čakri, drugi opet povezuju u jedinstvsten energetski sistem 21 čakru: 7 donjih čakri koje se nalaze ispod korenske čakre, 7 glavnih čakri – ljudskih čakri koje idu od korenske pa sve do temene uključujući i nju, i 7 viših gornjih čakri koje se nalaze iznad temene čakre, dok neki govore o više od 3000 čakri. Za početak je potrebno znati samo da su to svetlosni vrtložni energetski centri kroz koje mi razmenjujemo energiju sa kosmosom i drugim bićima, i da one ispravno rade u ovoj fazi evolucije kada se okreću u smeru kazaljke na satu. Za svaku čakru postoje vibratorne formule – šifre, koje potstiču njihov ispravan razvoj.

Slika 3. Na slici je prikazano ljudsko telo sa čakrama.

OVDE CE BITI UKRATKO PRIKAZAN SISTEM OD 21 CAKRE:

Razvoj i održavanje složene fizičke građevine čoveka koji ima u sebi brojne fizičke organe i čula, podržava astralni svetlosni uređaj koji nam je dat na dar od strane viših bića, a on predstavlja duhovno–duševne organe čoveka, astralna čula. Ovi duhovno–duševni organi se zbog svog oblika i načina fukcionisanja nazivaju lotosovi cvetovi, multi–latični točkovi ili čakre. Čakre su nervni spletovi ili centri sila i svesti koje se nalaze u unutrašnjosti tela čoveka, a prema ezoterijskom shvatanju rad i oblik čakri je usko povezan sa nivoom svesti čoveka, i stanjem njegove duše. U metafizičkom konceptu one predstavljaju energetska središta profinjenih duhovnih sila, koje deluju na fizičkom, emocionalnom, misaonom i duhovnom planu. Rad čakri je usko povezan sa određenim kvalitetima svesti, upravo kao što se za auru može reći da je ogledalo stanja naše svesti. Čakre su nešto gušće nego što je to čovekova aura, one nisu tako guste kao što je fizičko telo. U fizičkom telu čakrama korespondiraju sistemi dva glavna prenosača, jedan je endokrini sistem žlezda, dok je drugi nervni sistem. Sedam glavnih čakri mogu se posmatrati kao najrazličitijih boja, multi latični točkovi ili lotosi koji se prostiru duž kičmene moždine. Sedam donjih čakri, su jedva vidljive, i oni se prostiru ispod nivoa kičme. Obrazovanje i razvoj astralnih organa, čakri, je povezan sa duhovno–duševnim radnjama koje čovek treba svojim svesnim vežbama i moralnim vrlinama da razvije do tog nivoa, da on postane svetlucav, sjajan i pokretljiv. Razvojem tačno određenih duhovno–duševnih moralnih vrlina i radnji postiže se to, da se čovekove čakre prvo rasvetle, potom da zasijaju i nakon toga da postanu pokretne i počnu pravilno da se okreću. Za ispravan razvoj čakri bitno je da se čovek drži jasnog ispravnog mišljenja i čistog razuma kao i to da nauči da govori jasno bez uvijanja. Na sadašnjem stupnju razvoja čovek treba da bude u stanju da u punoj svesti samostalno reguiliše i vlada kretanjem svojim duhovno–duševnim organima, čakrama. Lotosovi cvetovi ili čakre su kod duhovno nerazvijenih ljudi tamnih boja, tvrdi i nepokretni. Kod duhovno razvijenog čoveka one su u pokretu, gipki, i u svetlećim nijansama boja.

Slika 4. Čovekov sistem od 21 čakre

Sedam gornjih čakri: Najsuptilnije od čakri leže iznad i unutar krunske čakre koja se nalazi na vrhu glave. Budistička literatura navodi da postoji iznad sedme čakre čak trideset i dve čakre. Agamička Hindu tradicija ocrtava sedam nivoa razređene dimenzijeparanade, prve tattve i najvišeg sloja zvuka. One su: vyapini, vyomanga, ananta, anatha, anashrita, samana i unmana. Više čakre su doživljene od strane retkih kao konglomerat nadija, duhovnih nervnih struja, koja, kada se stimulišu i razvijaju mnogim iskustvima samadhija, polako se spuštaju u mentalna i astralna tela, i utiču na trajni preobražaj celokupnog bića.

7. SAHASRARA CAKRA – Prosvetljenje, pobožnost. Ona je duhovna planina, vrhunac svetlosti, energije i svesti. Aham Brahmasmi[1], “Ja sam Onaj,” je razotrkiven. Ovde oslobođen Jedan ostaje u zajednici sa Sopstvom. Značenje: “hiljadu latica”. Lokacija: Na vrhu glave. Božanstvo: Šiva. Šakti: Nirvanašakti. Boja: zlatna. Broj latica: 1000. Splet: hipofiza. Ravan: Satyaloka. Metal: zlato. Planeta: Neptun.

Kao simbol, znak i znamenje otvorene sedme čakra i čovekove veze sa božanskim izvorom indijanske poglavice su na glavi nosile perjanicu, a kraljevi krune sa dijamantima i kristalima širom sveta.

6. AJNA CAKRA – Božanski pogled. Senzitivni vidovnjaci borave u pastelnim laticama ove prefinjene oblasti, sa pristupom mnogim nivoima supersvesnosti i unutrašnjim svetovima svetlosti. Značenje: “komanda.” Lokacija: izmedju obrva. Božanstvo: Ardhanarishvara. Šakti: Hakini. Boja: lavanda. Vozilo: labud. Broj latica: 2 ili 96. Splet: kaverna. Ravan: Tapoloka. Metal: srebro. Planeta: Uran.

Na nivou razvoja svesti šeste, Ajna čakre, koja se nalazi između očiju, naročito se bitno pokazuje da čovek razvije i ovlada zdravim rasuđivanjem kao i bistrim logičnim učenjem. U ovom trenutku čovekovo više sopstvo, božansko Ja, koje je do tada nesvesno dremalo u njemu sada se rađa u svesnom postojanju. To više sopstvo, kao rođeno novo biće mora da stupi u postojanje sa svim potrebnim sposobnostima, koje je čovek prethodno pripremio na svom trnovitom putu samorazvoja. Zdravi zakoni uma i morala u fizičkom svetu su zakoni koji sami vrše obrazovanje viših organa Duha. Iz primene tih zakona rađa se Duhovni čovek. Ono što čoveku postaje jasno kroz osećanje istine, kroz razum i um, to sada postaje lični doživljaj stvarnosti kroz koji on ima neposredno znanje o svom božanskom Ja. Ovde čovek stiče jasne uvide o zakonima karme, o događajima koji treba da se spuste iz duhovne ravni na fizičku ravan, kao i jasno viđenje Duhovne stvarnosti.

Na ovom nivou razvoja ljudske svesti, unutar čoveka se budi novi čovek koji je sposoban da ispravno gleda u Duhovne svetove, da gleda u uzroke fizičkih pojava. Na ovom nivou razvoja svesti, čovek je uskladio svoje etersko telo sa strujanjima i kretanjima koja su u harmoniji sa zakonima i razvojem sveta.

5. VISHUDDA CAKRA  – Božanska ljubav. Ovde se neograničena ljubav izliva prema gore, vizija svih duša kao braće i sestara i svih stvari kao svetinja. Nesebične duše, izuzetni umetnici i mistični pesnici prebivaju ovde. Značenje: “čistota”. Lokacija: grlo. Božanstvo: Sadašiva. Šakti: Šakini. Boja: tamno ljubičasto–plava. Vozilo: paun. Broj Latica: 16. Splet: grkljan. Element: etar. Ravan: Janaloka. Metal: merkur. Planeta: Saturn. Za razvoj Vishuddha čakre direktno je vezana kontrola misli. Ispravan razvoj grlene čakre podrazumeva razvoj iskrenosti i poštenja, jer su to stvaralačke snage uzniverzuma; dok laž, neiskrenost i nepoštenje jesu razarajuće snage u univerzumu. Ovde treba napomenuti, da se ovde nipošto ne radi samo o “dobroj nameri” već o stvarnom delu – istini onakvoj kakva ona to zaista jeste, ogoljena i bez uvijanja, bez obzira da li se ona nama sviđa ili ne.

4. AANAHATA CAKRA – Direktna spoznaja. Oni koji dostignu ovaj nivo stvarnosti, sa svojim delikatnim, prodornim uvidom u mnoge oblasti aktivnosti i znanja, postaju vodiči čovečanstva, savetnici, mentori kao i oni koji mogu da rešavaju i tuđe probleme. Značenje: “neukaljan”. Lokacija: srce. Božanstva: Išvara. Šakti: Kakini. Boja: tamno zeleno. Vozilo: jelen. Broj latica: 12. Splet: srce. Element: vazduh. Ravan: Maharloka. Metal: bakar. Planeta: Jupiter. Za razvoj pravilnog oblika i ispravnog rada srčane čakre potrebno je u sebi razvijati osobine doslednosti, kako mentalne, isto tako i doslednosti u delima, zatim postojanosti, istrajnosti, toleranciji, poverenju odnosno nepokolebljivoj veri u ispravan put i otvorenosti za sve mogućnosti, održavanja ravnomernog raspoloženja, životne ravnoteže bilo u radosti ili u patnji. Za čoveka na ovom nivou razvoja treba da važi: “Za mene više ne postoje čuda”.

3. MANIPURA CAKRA  – Moć Volje. Ova čakra je središte volje. Ostvareni muškarci i žene prebivaju na visokim nivoima mentalno i psihički, kada žive u ovom energetskom centru, discipline i izdržljivosti. Značenje: “Grad Dragulja.” Lokacija: solarni pleksus. Božanstvo: Maharudra Šiva. Šakti: Lakini. Boja: žuto–ćilibarna. Vozilo: Ovan. Broj latica: 10. Splet: Epigastričan ili solarni. Element: vatra. Ravan: Maharloka–Svarloka. Metal: gvožđe. Planeta: Mars. Za razvoj ispravnog oblika čakre solarnog pleksusa potrebno je razviti unutrašnju duhovno–duševnu aktivnost, kontrolom misli, putem svesnog odnosa prema stvarima; kontrolom osećanja, kontrolom nad nesvesnim elementima u duhovnom životu, tako da čovek potpuno uspe zagospodariti onim što na njega deluje iz spoljašnjeg sveta. Za to je potrebna velika pažljivost i brižljivost, i razvijanje sposobnosti analize pošto je igra nesvesnih sećanja ovde neizmerno jaka.

2. SVADHISHTHANA CAKRA  – Razum. Kuća intelekta. Obrazovani ljudi rade kroz ovaj centar logike i analize. Veliki umovi su ga savladali. To je naučnikovo boravište i pragmatičano utočište. Značenje: “jedno sopstveno mesto.” Lokacija: donji stomak. Božanstvo: Višnu. Šakti: Šakini. Boja: narandžasto crvenkasta. Vozilo: krokodil. Broj latica: 6. Splet: prostata. Elementa: Voda. Ravan: Bhuvarloka. Metal: kalaj. Planeta: Venera. Potpuno ovladavanje sakralom, šestolisnom čakrom, čovek postiže kroz ovladavanje čitavog čoveka kroz samosvest, tako da su kod njega telo, duša i duh u potpunoj harmoniji. Na ovom nivou svesti čovek svoje telo treba toliko oplemeniti i pročistiti da ga njegovi organi ne nagone na ništa, što nije u službi Duše i Duha. Čovek treba da razvije slobodnu dušu koja stoji u ravnoteži između čulnosti i duhovnosti, kroz svesno usklađivanje misli i osećanja.

1. MULADHARA CAKRA  – Memorija–vreme–prostor. Boravište memorije, temelj svih ljudskih znanja, ovaj centar je i sedište naših osnovnih instikata opstanka, seksualnost i drugih. Značenje: “temelj”. Lokacija: osnova kičme. Božanstva: Ganeša i Brama. Šakti: Dakini. Boja: crvena. Vozilo: slon. Broj latica: 4. Splet: sakralni ili karlica. Element: Zemlja. Ravan: Bhuloka. Planeta: Merkur. Na korenskoj čakri čovek mora zagospodariti svojim strastima, nagonima, požudama. Na ovom nivou svesti čovek treba doći do toga da se on ne sme nesvesno prepustiti svojoj čulnosti pošto ona treba da bude toliko pročišćena, da je izgubila moć da čoveka privuče sebi. Izobličeno obrazovanje i nepravilan rad neke čakri ima za posledicu ne samo formiranje iluzija i fantastičnih predstava, nego dovođenje sebe u stalne zablude i nestalnosti u običnom životu. Tada čovek postaje strašljiv, zavidljiv, sujetan, gord, samovoljan. Čovek može da obrazuje svoje čakre ne svesno, već na veštački način, nasilno, različitim tehnikama, međutim tada čovek na određenom stepenu razvoja neće biti sposoban da razlikuje istinu od zablude i time će izgubiti svaku orijentaciju i sigurnost u životu. On zapravo tada zapada u pometnju i nesigurnost u životu, jer o onome što vidi on više ne rasuđuje na ispravan način. Za pravilan rad i razvoj čakri potrebno je mnogo strpljivosti, muke i rada na sebi i svojim vrlinama, u svim životnim situacijama, tako da duhovno–duševne vrline toliko očvrsnu da one vremenom postanu naša navika, a detaljnije izlaganje prevazilazi kratak obim ovog spisa.


[1]Aham Brahmasmi (ah–HUM brah–MAHS–mee) je sanskritska sutra čiji bi literalni porevod bio “jezgro mog bića je ultimatna stvarnost, koren i osnova univerzuma, izvor svega što postoji.” Kada ponovljamo ovu sutru i pustimo da ona duboko odjekuje u nama, mi proširujemo našu svesnost o večnoj, bezgraničnoj prirodi. Ovo je praksa sutre koja može da se koristi odmah: Počnite tako što ćete meditirati nekoliko minuta, a onda zamislite da ste kristalno zrnce. Vi odražavate svetlost svakog bića u univerzumu, i vaša svetlost se ogleda u njima. Tiho ponavljajte reči “Aham Brahmasmi” i nastavite da zamišljate sebe kao lep dragulj, koji odražava i apsorbuje svetlost celog univerzuma. Odmori se u tišini i oseti ekspanzivnost bića – kao izraz beskrajne oblasti inteligencije i svih mogućnosti.

SEDAM CAKRI ISPOD MULADHARE

1. Atala čakra – Strah i požude. Kada svest sklizne ispod muladhare u strah, neodlučnost, obstruktivne ambicije i razuzdan život otupljuju telo prane. Značenje: “bez dna”. Ravan: Put, kukovi.

2. Vitala čakra – Razarajući bes. Tamne crveno–crne pruge preplave auru kada svest ulazi u ovu peć instinktivne vatre i tada osoba povređuje druge. Značenje: “region gubitka.” Ravan: Avichi, prepone.

3. Sutala čakra – Odmazda ljubomore. Želeti šta drugi imaju i preokupiranost onim što nije, izjeda um, izaziva zlovolju. Značenje: “veliki niži region”. Ravan: Samhata, kolena.

4. Talatala čakra – Dugotrajna konfuzija. Perverzije zamenjuju prirodnu radost. Negativna karma otplaćena i veoma krut tok svesti. Izopačen razum. Značenje: “ispod donjeg nivoa.” Ravan: Tamisra, listovi.

5. Rasatala čakra – Sebičnost. Zatvaranje vela “ja” i “moje” zaslepljuje prirodni nagon da se brine za druge. Svaka akcija je isključivo za ličnu korist. Značenje: “donji vlažni region.” Ravan: Rijisha, članci.

6. Mahatala čakra – Postupanje bez savesti. Preovlađuje slepilo za više impulse. U ovom region su potpuno strani krivica, griža savesti, pa čak i strah. Kriminal je život. Značenje: “najveći niži region”. Ravan: Kudmala, stopala.

7. Patala čakra – Pakosti i ubistva. Virtuelni pakao mržnje, boli, ubistvo samo po sebi, bez griže savesti. Razum retko dostiže ovaj region. Značenje: “niži region pokvarenosti.” Ravan: Kakola, pete.

Ida, Pingala i Sushumna

Ovde su ilustrovana tri glavna nadija: ida, pingala i sushumna, tri psihičke nervne struje kroz koje teče prana iz centralnog izvora, Šive. Ida i pingala se prepliću oko kičmenog stuba, što je prikazano na donjoj slici radi vizualne ilustracije. Oni počinju u muladhara čakri, ukrštaju se u manipura i vishuddha čakri i sastaju se u sahasrara čakri. Ida nadi, je roze boje i ženstvena je u prirodi, i ona je kanal psihičko–emocionalne energije. Pingala nadi, je plave boje i muški u prirodi, on je kanal intelektualno–mentalne energije. Ona teče nagore i završava na desnoj strani tela. Sushumna nadi, je glavna struja, bledo žute boje, prolazi kroz kičmeni stub od muladhara čakre iz baze do sahasrare krunske čakre glave. To je kanal kundalini.

Slika 5. Čovekov sistem od 7 čakri i tri glavna nadija: ida, pingala, sushumna.

U ezoteričnoj praksi se pored 7 glavnih čakri i njihovih 7 Anđela Čuvara, često koristi i 8 Krunski Anđeo Čuvar. Oni stoje u međusobnoj vezi sa radom čakri i odgovarajućim nivoima svesti.

pulsirajuce čakre

Slika 6. Čakre pulsiraju

U nastavku su redosledom navedeni Anđeli Čuvari zajedno sa svojim vibratornim prizivnim formulama, i to ovim redom:

  1. Anđeo Saznanja – Om
  2. Anđeo Spoznanja – Ma
  3. Anđeo Mudrosti – Ni
  4. Anđeo Plemenitosti – Paj
  5. Anđeo Ljubavi – Me
  6. Anđeo Mira – Hum
  7. Anđeo Istine – Hrim
  8. Krunski Anđeo – Aum Rah

Ovo je praktična upotreba priziva 7 glavnih Anđela i osmog Krunskog Anđela. Kada 7 glavnih čakri rade ispravno zajedno one rade kao jedinstveni sistem, tada 8 Krunski Anđeo, koji je bele, zlatne, srebrne boje, odnosno boje specifičnog dominirajućeg zraka te osobe, isijava iz celog jedinstvenog bića! Da ne bi neko mislio da se radi o grešci postoji i Indijska mantra Om Mani Padme Hum što znači “O, ti dragulju lotosu”. No ne daj se o Čitaoče zbuniti, postoje formule i formule i ima ih toliko koliko tonova postoji u čitavim kosmosima! Za Belomagijski rad potrebno je uspostaviti kontakt i sa Anđelima Vidovitosti i Anđelom Bele Magije. I još treba znati ovo:

Slika 7. 7 glavnih čakri su smeštene i napred i nazad.

Poznato je da je sistem čakri usko povezan sa radom endokrinih žlezda, koje luče hormone u krvotok ili limfu. Kako se čovekovo Ja nalazi u krvi, otuda je njegova veza i razvoj usko povezan sa radom žlezda i hormonima koje one luče. Hormoni obezbeđuju i osiguravaju ispravan rad pojedinih organa, te su neophodni i za sam život ljudskog bića, jer učestvuju u važnim hemijskim procesima u složenoj materiji, fizičkom telu. Usled nepravilnog rada endokrinih žlezda mogu nastati različiti poremećaji i bolesti. Rad žlezda je povezan putem krvi sa čovekovim Ja, preko koga se može uticati na rad ovih žlezda, a takođe se sve bolesti, svi poremećaji u složenoj materiji, mogu otkriti analizom sastava krvi do čega će nauka zasigurno doći. Glavne endokrine žlezde, se mogu svrstati u sledećih (7):

1. Hipofiza, koja je smeštena u osnovi mozga. Ona kontroliše rad svih ostalih žlezda. Hipotalamus, ova žlezda je povezana sa hipofizom i ona je kontrolni centar simpatičkog i parasimpatičnog nervnog sistema.
2. Epifiza, smeštena u centru mozga, proizvodi hormon melatonin, koji utiče na spavanje, bio–ritam i seksualnu aktivnost.
3. Tiroidna žlezdaparatiroidna, smeštene su u grlu, tiroidna žlezda proizvodi hormon bogat jodom koji kontroliše metabolizam, a paratiroidna žlezda reguliše kalcijum i Fosfor u metabolizmu.
4. Grudna, timus žlezda, u nižem delu grudi, utiče na imuni sistem i regulisanje razmene električnih aktivnosti iz nervnog tkiva u mišiće.
5. Pankreas, proizvodi sokove za varenje, insulin, lipokaik.
6. Jajnici, kod žene, proizvode ženske seksualne hormone, estrogen i progesteron. Testisi, kod muškarca, proizvode spermu i testosteron.
7. Nadbubrežna žlezda, proizvodi adrenalin i ostale hormone koji utiču na metabolizam.

Glavne čakre hrane energijama određene zone tela i žlezde koje se u tim zonama nalaze. Broj latica čakri je ustanovljen na osnovu potreba kvaliteta energije koje su potrebne određenoj zoni tela, kao i sadašnjem i budućem razvoju čovekovih duhovnih organa, te tako imamo:

Žlezde Čakre
1. Nadbubrežna                    osnova 4 latice
2. Jajnici/Tetisi                     krsta 6 latica
3. Pankreas                           trbuh 10 latica
4. Grudna                             srce 12 latica
5. Tiroidna                           grlo 16 latica
6. Epifiza                             obrva 96 latica
7. Hipofiza                          venac 1000 latica

Žlezde kontrolišu i stimulišu sva područja rasta i blagostanja složene materije, utiču na volju, osećanja kao i sposobnost mišljenja ljudskog bića. Sada ovde imamo dvosmerni uticaj, jedan ide u smeru od čovekove volje, osećanja, mišljenja, i čovekovog Ja prema složenoj materiji. Taj smer nam govori da poremećaji u čovekovom mišljenju, osećanju ili volji utiču na rad žlezda koje opet utiču na krv i time na razvoj čovekovog Ja koji se u krvi nalazi. Isto tako imamo u suprotnom smeru situaciju da poremećaj rada žlezda utiče na njegova osećanja, mišljenje i njegovu volju, a preko krvi opet na formiranje čovekovog Ja. Njihovo pravilno okretanje, u smeru kazaljke na satu, određenom brzinom je bitno jer ljudsko biće putem njih komunicira i puni se energijom kosmosa i razmenjuje energiju sa drugim bićima. Putem čakri, svetlosnim transformatorom, vibracije iz univerzuma putem elektromagnetske indukcije i rezonance, po kosmičkom zakonu isto privlači isto indukuju u naš nervni sistem, pune složenu materiju strujama, energijama, određenih frekvencija, a koje zavise od broja latica na čakrama, smera okretanja čakri, brzine okretanja i oblika čakre. Pomoću njih se prenose i indukuju kosmičke struje, koje pune energijom kosmosa nervne čvorove u kičmenom stubu, koji dalje preko nervnog sistema prenose energiju potrebnu za napajanje endokrinog sistema, žlezda. Svaka čakra radi, na tačno određenim frekvencijama koje određuju i njenu boju. One razmenjuju putem indukcije i rezonance sa univerzumom energiju određene vibracije potrebne za rad svake endokrine žlezde ponaosob kao i razvoj složene materije, volje, osećanja, mišljenja, čovekovog Ja i drugih duhovnih organa. Čakre treba da se okreću u smeru kazaljke na satu, tačno određenom brzinom, u skladu sa energetskim potrebama ljudskog bića, da bi obezbedile određeni kvalitet i odgovarajuću količinu enegije iz kosmosa da bi žlezde proizvodile potrebne hormone za održavanje i razvoj složene materije. Preko energetskih centara, čakri, napajaju se pojedine žlezde energijama i vibracijama iz kosmosa koje mogu biti za nju blagotvorne ili destruktivne, a što zavisi od kvaliteta rada sistema čakri. Jer te energije mogu da podstaknu rad ovih žlezda kao i da ga blokiraju. Ljudsko biće treba da svojim duhovnim napretkom ovaj svetlosni transformator, koji je dobio na poklon od onih božanskih bića, koji su pokrenuli točak evolucije, svojom svešću razvije i upotpuni, tako da on postane pokretan, svetlucav, i da mu se sve latice okreću. Zato je bitno da ljudsko biće razvija svoju svest kroz obrazovanje određenih snaga mišljenja, osećanja i volje usklađene sa univerzalnim zakonima postojanja. Ove snage trebaju da odgovaraju tačno određenim moralnim, misaonim, osećajnim i voljnim strujama univerzuma da bi svetlosni transformator radio u punom sjaju. Kada čovek bude dostigao svoj potpuni razvoj, a ovaj svetlosni uređaj bude radio u punom cvatu imamo u prvih šest čakri okretanje 4+6+10+12+16+96=144 latica, gde iz svakog lista prolazi po jedna svetlosna nit ka svakom listu u 1000 lisnoj sedmoj čakri, tako da tada dobijamo broj 144000 koji je čuveni broj u Apokalipsi, a odnosi se na Bogočoveka, bića pune svesti i svetlosti. Tada će davno izgovorena rečenica starih mudraca sa Istoka, da je cvet ceo svet, dobiti svoje pravo značenje. Naime, da ponovimo, u prvoj čakri imamo 4 lista, u drugoj 6, trećoj 10, četvrtoj 12, petoj 16, šestoj 96, što nam ukupno daje 144, iz svakog lista svake čakre ide jedna svetlosna nit u 1000 lisnu čakru i tada imamo 144×1000 što znači da je broj 144000 broj čovekovog potpuno ostvarenog svetlosnog bića i to je jedan od ključeva Apokalipse!

IZVOR TEKSTA: http://hramezoterije.com/andeo-cuvar-za-svaku-cakru-rad-cakri-kljuc-apokalipse-i-broj-144000-aca-i-ranka/


Advertisements

One comment on “ANDJEO CUVAR ZA SVAKU CAKRU – RAD CAKRI KLJUC APOKALIPSE I BROJ 144000

  1. Pošto nikako nije moguće doći do vaših podataka, ovim putem Vas molim da skinete sve tekstove preuzete s http://hramezoterije.com bez naše dozvole i znanja ili s bilo drugog sajta koji je preuzeo naš tekst, takođe bez dozvole i znanja. Branka Tomić. Moj kontakti su: telefon je 021781810 ili 0656087073, skajp hram.ezoterije ili e-mail branka.hramezoterije.com.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s