O ISUSU HRISTU I HRIŠĆANSTVU

O ISUSU HRISTU I HRIŠĆANSTVU
Kažu, da je Isus bio čovek koji je u toj svojoj inkarnaciji nosio Hristovu spasiteljsku svest, za celo čovečanstvo.
Kažu, da je Isus Hrist-Hristova svest, ili energija, suvladar Neba i Zemlje.
Kažu da je Isus, jedini ispravan put za „Nebo“, ili do Boga, Apsoluta ili Svetlosti, ili do Stvoritelja svega, u nama.
Kažu, da se Isus kao čovek žrtvovao po Božijoj-po Očevoj volji i promisli u ime celog čovečanstva, da bi otkupio njihove grehe, da bi sa tim činom žrtve prekinuo daljnju mogućnost degradacije nasih ljudskih-božanskih Duša.

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

FOTO: MOJ SUDIJA – TAKO GA JE NAZIVAO STARAC SAMPSON. PRED NJIM JE I OTIŠAO KA GOSPODU. IZ VREMENA ČETRDESETODNEVNOG POSTA U PUSTINJI. OVAJ PORTRET JE PRONADJEN U KELIJI STARCA SAMPSONA.

(Prvo su te razapeli, da bi mogli manipulisati sa tim činom i sa Tobom, a sada te slave, ooooo oprosti im, jer ne znaju šta rade…)
Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

Kažu, da je nemoguće obratiti se direktno Bogu, da jedino preko Hrista možemo doći do Boga, do carstva nebeskog i do rezultata kroz molitvu srca…

Kažu, da je Isus rekao: „radi i moli se“.
Kažu, da je Isus rekao: „traži i daće ti se“.
Kažu, da je Isus rekao: „Ja sam Put i Istina“.
Kažu, da je Isus rekao: „Ja sam Ključ od Vrata Života“.
Kažu, da je Isus rekao: širite Istinu i ljubav, milost i dobrotu, da je tadašnje ljude učio međusobnom praštanju.
Kažu, da je Isus rekao još mnogo toga…
Šta je od svega toga istina, valjda će nam se svima otkriti, nekom pre, a nekom kasnije… Kosmička drama se izgleda morala desiti..

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

Mislim da ljudi prestaju biti ‘ovce’ za šišanje i ne žele biti svi u istom toru. Malo sarenolikosti nam nije na odmet, malo više ljubavi i tolerancije prema različitostima je jako poželjno, jer kako Isus reče u donjem tekstu, na koji način božiji protivnik radi: “zavadi pa vladaj”, jer, to i jeste od onog koji je na suprotnoj strani Boga, energiji bez koje ne možemo napred, iako mnogi imaju pogrešna verovanja i uverenja, jer je i ona (ta energija) od Boga nam data, da uz njenu pomoć spoznamo njenu suprotnost…Boga. Svakodnevno nam podmeće „nogu“, da bi mi kroz razna prijatna i neprijatna iskustva, ali i iskušenja pročišćavali sebe, uzrastali u duhu i bili bliži Bogu… 😀
Iskreno se nadam da će mnogi shvatiti dubinu i istinitost reči Kosmičkog Hrista u ovom tekstu pravilno i sa razumevanjem, jer te reči su reči pravoga i istinitoga Kosmičkog Hrista/Hristove svesti/ Hristove energije, Hrista Kosmičkog u čije se ime ne ubija, u čije ime se ne stvaraju razlike i podele, u čije ime se ne stvara mržnja i ne vode se ratovi, Energija Kosmičkog Hrista, koja pripada svim ljudima na planeti Zemlji, svim živim bićima, svemu što postoji na planeti i nema ništa sa današnjim Hrisćanstvom, niti sa katoličanstvom, ali ni sa pravoslavljem, jer Hrist, niti je pripadao, niti pripada crkvama i njihovim nakaradnim učenjima, „zavadi pa vladaj“, „ubij pa zavladaj“ prodaj/obogati se, mrzi, ubij i skrnavi…Otvorite svoja srca i oslušnite iskreno i bez predrasuda, bez religijskih mržnji, podela i njihovih nametnutih-naučenih znanja. Slušajte srcem i dušom.. 😀
Verujem da mnogi neće želeti da čuju ovakvu univerzalnu istinu, jer su naučeni na drugačiju, iskodirani smo, isprogramirani smo svi, na veliku žalost svih nas…

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

„Isus/Hrist je rekao: „Iz raznih perspektiva života Sam Ja, Hrist, kao Isus iz Nazareta poučavao Svoje Apostole i učenike. Stalno sam im pokazivao Apsolutni zakon i objašnjavao im Zakon Setve i Žetve. Govorio sam im otprilike ovako: More beskonačnosti je struja svemira. Krećite se sve više u moru beskonačnosti kao sunce ljubavi i pravednosti. Onda ćete biti život i nećete više pitati šta je život. Dokle god čovek dopušta da ga drugi ljudi osvetljavaju, neće zračiti. Jer onda je upućen na sjaj svog bližnjega. Ako je čovek upućen na sjaj ljudi, onda ne poznaje sjaj duhovnog sunca koje je u njemu. Za svakog pojedinca Večni Zakon glasi: ostani ti istinsko sopstvo. Onda ćes biti istinsko sopstvo i nećes očekivati sjaj svog bližnjega, jer ti, istinsko sopstvo, sam zračis. Samo privid se zadovoljava prividom. Oboje stoje onda u dvostrukom svetlu i misle da imaju ono najviše i najveće, jer se međusobno osvetljavaju.
Shvatite: Sjaj vara, i ko na to nasedne, može postati varalica. Zato se ne okružujte slikama koje varaju, prividom, nego postanite sunce ljubavi i pravednosti u moru beskonačnosti. Mnoge duše i ljudi kreću se ka postojanju, no malo njih jeste u postojanju, taj prima samo iz privida, a ne iz izvora Života, koji jeste postojanje. Ko pripada prividu, taj nosi mnogo maski. Već prema potrebi, on stavlja odgovarajuću masku. Ko živi u svetu privida i nosi svoje maske, taj ne poznaje sebe, a ni onoga koji nosi iste i slične maske kao on sam. Obojica govore samo o svojim maskama, o prividu, a ne pronalaze stvarnost. Onaj ko pravi maske, usamljen je i sam, jer se ne brine i svojim bliznjima; on misli samo na sebe i hoće da očuva svoju masku. No onaj koji živi u unutrašnjem svetu, u Meni, Hristu, taj vidi jasno i ima pogled u daljinu. Njemu nisu više potrebne maske, jer prozire sve i spoznaje sve kroz svetlost istine. To je biće u struji postojanja, personifikovano postojanje, mikrokosmos u makrokosmosu. Sve što vidis, a uzbuđuje te, tvoje je ogledalo; to oblikuje tvog čoveka. Ako ne ideš putem samospoznaje, onda opažaš samo još odraze svog niskog „ja“ i niskog „ja“ svog bližnjeg. To je zakon ljudskog „ja“. On glasi“ Razdvoj, veži i vladaj“. Bozanski zakon glasi: „Sjedini i budi“. To znači, ko živi u povezanosti sa onim najunutarnjijim, taj je povezan sa svjim ljudima i bićima, i sa svim životnim formama. On sa njima gradi jedinstvo u Bogu, koje ne poznaje nikakve razlike; jer je sve sadržano u svemu, zakon života. Zakon Uzroka i Posledice, koji je stvorio protivnik – „razdvoj pa vladaj“ – zakon je koji se odnosi na licnost, ja-zakon, koji poznaje samo sebe, nisko „ja“-Ego. Protivnik hoće razdvajanje i vezivanje, ljudi treba da se vezu za ljude i stvari, da stvore posed i vlasništvo, kako bi na taj način opet prouzrokovali ono što razdvaja, a to znači: ono „moje“ i „tvoje“. Ko je sebi prisvojio najviše vlasništva, taj vlada nad onima koji poseduju manje. Satana je uzeo mač i podelio jedinstvo Zemlje na mnogostrukost. Sa tim komadima, sa državama, delovima zemlje, on je stvorio vladavinu i vlasti, one bogate, koji su od tih komada napravili svoja carstva. To je ta deoba koja dolazi od satanskog. Ali, Ja Sam došao da ponovo uspostavim jedinstvo preko Zakona Ljubavi, koji sjedinjuje sve i svakoga. Granice ograničavaju i vode otvrdnjavanju. Ostanu li granice dugo, narodi će poverovati da su njima odvojeni jedni od drugih. Oni će onda govoriti o različitim mentalitetima koji imaju malo toga zajedničkog. Iz tog stava bude se ravnodušnost i neprijateljstvo prema bližnjem, koji je prema večnim zakonima deo svake duše. (Kada se kaže bližnji, misli se na sve ljude, bez obzira na veru, veroispovest, naciju i boju kože, a subližnji su životinje, takođe živa bića, koja trebamo poštovati i njihovo pravo na život). Prouzrokovavši to razdvajanje među ljudima, protivnik vlada i stvara nove spoljašnje mogućnosti vezivanja, kao npr. vezivanje čoveka za verska učenja, rituale, dogme i kultove, ali i za vlasti, za podređene, za muškarca ili ženu, za decu ili za stvari, za novac i razna dobra. Iz toga proizlazi Kauzalni zakon, u kojem svaki čovek koji misli samo na sebe, ima svoje postojanje, dok ne izadju iz vrtloga ljudskog „ja“ i dok ne počnu da teže božanskom, koje sjedinjuje i koje jeste.“

🙂 Drago mi je što sam danas bila ‘vođena’ i što mi je ruka krenula baš prema ovoj knjizi, da otvorim baš ove stranice i da iz nje prepišem/prekucam deo koji će mnogima mnogo što šta reći, samo ako su otvorenog srca… Iz knjige „Velika Kosmička Učenja Isusa iz Nazareta“ – Njegovim apostolima i učenicima koji su to mogli da shvate.“
Život ljudi uistinu ispunjenih Bogom – Univerzalni Zivot. str. 102-107.

E sada, nakon što sam napisala/prepisala gornji tekst, pronađoh nešto što je kontra svemu tome, ma sadašnje ovozemaljsko hrišćanstvo je čudo, verujte mi… 😀 „Zavadi pa vladaj“…Iskreno bih volela, da sve podele bilo koje vrste i nacije nestanu sa lica zemlje i da postoji samo jedna zdrava, koja će se zvati Ljubav u kojoj će svi biti isti, jednaki i ravnopravni… 😀

Bog je Ljubav, a ne bog mržnje i bog osvete… !
E sad vidite ovo ispod o bogu Perunu, kao da je sve to pisao neki današnji verski fanatik/zaljubljenik paganskih običaja, bar menitako deluje. Neke reči su mi totalno nerazumljive, a negde sam smatrala da fali slovo u reči pa sam dodala.. 😛
Da li je to Bog u koga ljudi treba da veruju, koji kune, preti i… 😦
*
Z A V E T – B O G A – P E R U N A
„JA, PERUN, GOSPODAR VATRE, MUNJE I GROMA, ZAKLINJEM VAS NEBOM, ZVEZDAMA I MESECOM DA NE ZABORAVITE SVOJE REKE, SELIŠTA I BREGOVE. PONESITE IH I ZAPAMTITE IH DOK TRAJETE! IMENA VAŠIH OČEVA SAČUVAJTE ZA VAŠU DECU. HRASTU SE KLANJAJTE, LIPU POŠTUJTE A ŽRTVU ZA DUŠE PREDAKA PRINOSITE, DA VAM ŽIVOT BUDE SPOKOJAN, POROD ZDRAV I PROSO OBILAN.
AKO SVOJE MRTVE NE POŠTUJTE, NEKA VAM CRNBOG SUDI! KLONITE SE ZOVINOG GRMA, VILINOG KOLA, ZMI(J)SKE STAZE I PONOĆNOG VAMPIRA NA RASKRŠĆU. NEKA VAM SUĐENICE I USUD BUDU U POMOĆI! VRHOVI, STAROSTE, ČELNICI I VOJVODE, KNEŽEVI I ŽUPANI, VLADAJTE SE U SLOZI I BRA(T)STVU. STARCE POŠTUJTE I PRAVDU LJUBITE. STRELCE I KONJANIKE BIRAJTE MEĐU NAJSRČANIJIMA. ORUŽAJTE SE SA DVA KOPLJA UBOJITA, OTROVNIM STRELAMA, LJUTIM MAČEM
I LAKIM ŠTITOM. U BOJ SE NE ZALEĆITE VEĆ SKROVITU ZASEDU ČINITE. ROB NIKADA, A SLOBODA DOVEKA! JA, PERUN SLOVENSKI PREDAK, NEBESKI BOG SVETLA, MUNJE, GROMA I VATRE.“ (Ovaj kratki tekst, a da li je autentičan, ne znam, preuzet je iz: Srpski Front dvobroj 15/16)
Фотографија корисника Vesna Mihajlovic
„VASKRSLI ILI USKRSLI

1. Naravno prvi je Isus iz Nazareta, ali on nije prvi poznat po ovom „fenomenu“.

2. Krišna iz Indije, poznatiji kao „Hare Krišna“. Vrlo interesantna pojava ovaj Krišna, nekih 1200 godina pre Isusa iz Nazareta a sve isto: kraljevskog porekla, majka devica, „bezgrešno oplođena“, duhovi joj doneli vest o „blagoj vesti“, propovedao isto što i Isus, povrh svega razapet NA KRSTU IZMEĐU DVA RAZBOJNIKA baš kao i Isus. Vaskrsao trećeg dana.

3. Persijska boginja Nana, koja je za svog zemaljskog života obešena o drvo i – vaskrsla. Takođe pre Isusa iz Nazareta. Inače ime koje mala deca korsite za svoje bake „nana“ – je dobijeno po njoj. Verovatno je u staroj Persiji boginja Nana bila zaštnica male dece.

4. Kecalkoatl iz Meksika, Južna Amerika. Ovaj indijanski spasitelj je postojao nekih 300 godina pre Isusa iz Nazareta po legendi koju je od meksičkih indijanaca zabeležio katolički fratar tokom osvajanja Meksika. Inače kod Kvacekoatala opet ista priča kao kod Isusa iz Nazareta, Judeja: majka devica, „bezgrešno oplođena“, duhovi joj doneli vest o „blagoj vesti“, propovedao isto što i Isus, odlazi u pustinju i tamo isto posti 40 dana… i povrh svega razapet NA KRSTU IZMEĐU DVA RAZBOJNIKA baš kao i Isus. Vaskrsao posle skidanja sa krsta.

5. Muhamed iz Meke, Arabija. Naravno i izumitelj islama vaskrsao isto. I to u Jerusalimu ni manje ni više, na onom brdu iznad judejskog „zida plača“ (zbog tog mesta se i dan danas Ješe i muslije krljaju!)… Vaskrsao, živ i to sa konjem pravo u nebo, nego kako!

6. Edip iz stare Grčke. Čuli ste svi za „Edipov kompleks“, tako da znate o čemu se radi i o kome. Naravno to je tip iz staro grčke literature i drame. O njemu ima III drame (dobro treća je više o njegovoj kćeri ili sestri, kako vam već drago da je smatrate). Tako je Edip posle silnih junaštava, prorokovanog ocoubistva, postajenjem kraljem, ženidbom sa sopstvenom majkom (dobro, nije znao o kome se radi) sa kojom je imao nekoliko dece ili braće i sestara, i silne patnje zbog svega toga bogovi su mu se smilovali i živog ga vaskrsli među sebe na nebskom Olimpu da zajedno jedu Manu (toliko su mu bar bili dužni koliko je ovaj mučenik patio u životu). Njegovo vaskrsenje se u drami opisuje samo kao „veličanstveno“ i da su tome prisustovale samo negove dve kćeri.. ili sestre (kako vam već drago). To što je Edip samo lik iz literature ništa ne umanjuje njegovo „vaskrsenje“ jer i kod drugih „Vaskrslih“ ništa nije dokazano, već su samo priče. Samo Edip nije imao vremena da iz priče preraste u legendu, a iz legende u mit.. pa iz mita u religiju.

7. I za kraj moj omiljeni: ODIN. Odin koji je sebe samog obesio o drvo, beše Jagdrazil?!?! Tako je jednoki stari čiča Odin „žrtvovao samog sebe – samome sebi“. Naravno posle toga je vaskrsao i otišao u Valahalu da vlada u onoj velikoj hali gde se prave besne žurke sa Valkirama za pale ratnike koji su opstali tog dana u dnevnoj bitci u Valhali (a poginuli u toj bitci će u toku noći vaskrsnuti da ponovo okušaju sreću sutradan u novoj bitci).Tako istorijski vaskrsenje nije nikakavo čudo. Inače ima spisak od nekih 27 (!) spasistelja, svi bezgrešno zašetih i u većini slučajeva „vaskrslih“, po mnogome čemu indentičnih „Isusu iz Nazareta“.“

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

IZVOR DELA TEKSTA:
http://civljane.blogspot.com/

Istina o religiji ceo video sa prevodom.avi
https://www.youtube.com/watch?v=zjbDKEXJ9Bs

Advertisements

11 comments on “O ISUSU HRISTU I HRIŠĆANSTVU

 1. U nauci je opšte poznato da su u istoriji postojali mnogi „proroci“ i učenja se, kao po pravilu, ponavljaju: rodila ih „devica“, imaju moć da čine mnoga „čuda“, razapinjanje na krst između dva lopova i trećeg dana „vaskrsenje“…
  Arheologija i nebrojeni zapisi u storijskoj nauci dokazali su da su u Isusovo vreme živela još 29 muškaraca (zapisana su njihova imena) koji su, kao i Isus, propovedali identično učenje!
  Takođe, celokupna Budina, Isusova i Muhamedova filozofija su čist PLAGIJAT !!!
  Sve ideje su preuzete iz drevne religiije tj. EGIPATSKE KNJIGE MRTVIH…
  Krajem II veka, u vreme dok hrišćanstvo još nije bila zvanična religija, jedan crkveni „velikodostojnik“ po imenu Irinej, sebi daje za pravo da odluči koja će Jevanđelja ući u sastav Novog Zaveta!?
  Rani crkveni episkop po imenu Evsevije, smatrao je da je Jevanđelje po Tomi jeres(svici su pronađeni 1946 g. u egipatskom selu Nag Hamadi). Tomino Jevanđelje se u mnogome razlikuje od sinoptičkih i to je ono što nikako ne odgovara hrišćanskim crkvama, pre svih katoličkoj i pravoslavnoj a zatim evangelistima i protestantima!
  OBREDI u crkvenim misama, liturgijama i propovedima su apsolutno SUPROTNA HRISTOVIM UČENJIMA !!!
  Svi ti obredi su nasleđe PAGANSKOG i nikako ne mogu biti temelj Isusovog učenja!
  Sve crkve sveta su profitabilne organizacije koje imaju samo jedan cilj: što veći broj verujućih, kako bi pojednivci u vrhu crkve i njihova klika, živeli što raskošnije. Tako je to vekovima i tako će biti dok je ljudskog roda…
  Prva Božija zapovest glasi: JA SAM GOSPOD BOG TVOJ I NEMOJ IMATI DRUGIH BOGOVA OSIM MENE!
  Druga zapovest: NE PRAVI SEBI IDOLA NITI KAKVA LIKA, NEMOJ IM SE KLANJATI NITI IM SLUŽITI !!!
  Nasuprot ovim jasnim zapovestima, katolici prave mermerne KIPOVE a pravoslavci IKONE…mole se i klanjaju mnogobrojnim „svecima“, koji su rođeni, živeli i umrli GREŠNI. Kao i svako od nas smrtnika! Dakle, suprotno Prvoj i Drugoj zapovesti !!!
  Papa Lav X je rekao u XVI veku: „Dobro nam (crkvenoj vrhuški) je došao ovaj mit o Isusu“!
  Da li ste se zapitali zašto je jedan od najvećih književnika, Lav Nikolajevič Tolstoj, početkom XX veka izopšten iz ruske pravoslavne crkve? Zato što je pisao o svim gresima i paganskim običajima u crkvi, koji su suprotni Hristovim učenjima!
  Svim crkvenim „velikodostojnicima“ upućujem opomenu rečima:
  BOŽE NE OPRAŠTAJ IM JER ZNAJU ŠTA ČINE!!!

 2. Na žalost, ne postoji NIŠTA što je Isus Hristos lično napiso, što je za neverovati ! Iako je bio od carskog roda, iako učen i pismen – nije napisao ni jednu reč? Da li je to tako? Ja verujem da je napisao i da su to moćnici sakrili da bi mogli u Njegovo ime pisati šta im odgovara! Moćnici Ga kroz te tekstove predstavljaju kako im odgovara – ne pominju Njegovu braću, kontradiktorni su, jer su Ga braća i sledbenici oslovljavali sa „učitelju“ što moćnici ne priznaju! U Bibliji, koju je pisala rimska patricijska porodica Pizo za potrebe nove crkve (rimokatoličke) – piše da je Isus Hristos sin Božiji, zatim piše – da smo svi mi deca Jednog Oca, gospoda Boga, zatim piše da je, ipak, žena nešto niže biće od muškarca pošto je napravljena od njegovog rebra….. pa onda, da je Bog čovekoljubac, ali da Ga se ipak trebamo bojati jer nam je spremio Pakao da nas peče na večnom ognju!!! ??? Ostale nebuloze neću ni da spominjem ! Meni je i ovo dovoljno da vidim ko stoji iza svih ovih pisanija i kome odgovara ovako posvađano, sukobljeno i, u osnovi lažno hrišćanstvo! U Boga verujem i to mi je dosta – nikakvi posrednici mi nisu potrebni, pogotovu ne – ovakvi!

 3. I meni se sviđaju Mile… 😀 Zato sam ih i stavila ahahahh zar nismo svi različiti, svako u svom koloru… 😛
  Nego, ne znam šta se dešava u vezi bloga, sličice koje postavim uz bilo koji tekst, brzo nestanu, a onda se ne mogu setiti koje sličice sam stavila u datom trenutku, kada sam stavljala i tekst na blog..
  Sopček Đura i Katarina Velika, slažem se sa vama, jer je sve tako. I to će potvrditi svako normalan ko iole razmišlja svojom glavom. Zakon o Reinkarnaciji su izbacili iz knjiga, jer im nije išao u prilog, ne bi onda mogli manipulisati sa ljudima kao što sa većinom manipulišu do današnjih dana, jer imaju koristi od njih. Zakon reinkarnacije rešava sve, samo da ljudi shvate šta je dozvoljeno, a šta ne. Ovo sve što se piše i govori ne radi se protiv bilo kog poštenog naroda, a niti protiv Hrista, Boga i božanskih svetlosti, ali se govori u ime onih koji sve okreću u svoju korist i ljudma dele neistine. Ubedili su ljude da su bogomolje ravne Bogu, da su svete, tako da mnogi ljudi i vide bogomolje ravne Bogu, a i sami znate sta se po tim bogomoljama radi i kakve zavere se kuju na svim stranama, pa tako u ime Hrista, Alaha, Boga, Stvoritelja, Kreatora, ovoga, onoga, ubijaju jedni druge, ratuju i medjusobno se mrze i jos mnogo što-šta… Nisu ljudima rekli da Boga ne trebaju tražiti van sebe, jer ga tamo neće naći, vec unutar sebe u svojoj unutrašnjosti, u tišini sebe, kroz molitvu i meditaciju. Molitva je obraćanje Bogu, a meditacija je dar- kada se Bog obraća nama, kada dobijamo odgovore. Svi znamo da je Bog Jedan za sve ljude ovog sveta kako god ga ko zvao. Čujem da kažu, evo napadaju Hrišćanstvo, napadaju i hoće da ga unište. Mislim da je Hrišćanstvo samo sebe urušilo i uništiće se upravo zbog svog nepravilnog delovanja, zbog toga što su radili i rade sve kontra, oni koji ga i predvode. Lično nemam protiv nikoga ništa, osim protiv laži. Ne mešam bogomolje i njihove službenike sa Bogom, jer to su dva odvojena pojma, koji nemaju veze jedan sa drugim. Sigurna sam da će neki za mene reći da sam loša, jer govorim ovako kako govorim, istinu, ali neki će opet reći da je to laž, nisam ja jedina, mnogim ljudima se koprena sa očiju i uma skida, tako da vide i ono što je do sada bilo nevidljivo. Nikada ljudi koji su otvoreno govorili istinu nisu bili dobro prihvaćeni i na kraju su ih ubijali, spaljivali na lomačama… Sreca da inkvizicija više ne postoji u onom obliku kao sto je nekada postojala, sada postoji prikriveno, jer ko zna sta bi se moglo desiti svima onima koji otvore usta i kažu nešto što se sa njihovom istinom ne slaže.. 😀 Kada su se pre dvadesetak i više godina na svim kontinentima sveta prenosile Hristove reči, preko proročkih usta sestre Gabriele iz Virczburga, tada je rečeno i to je bilo upozorenje za sve ljude ovog sveta, da se vreme bliži svome kraju i da će sve biti uništeno što ne bude vibriralo sa božanskom frekvencijom, ono što ne bude po kosmičkom, metafizičkom zakonu, od ljudi pa do institucija, taman one bile i religijske. To vreme nam dolazi, ono je tu, jer razne bolesti ‘kose’ redom, razne tragedije ‘kose’ ljude, prirodne katastrofe, zemljotresi, poplave…Sve što radi kontra Bogu biće uništeno. Zar ljudima nije jasno da se ništa ne dešava slučajno, ni jedna jedina sitnica nije slučajna, ali po navici najlakše je osuditi nekog drugoga za našu nevolju, kao što se uglavnom i čini, jer ljudima nisu dali da znaju zašto im se šta dešava. Nisu im dali na znanje da ono što misle, osećaju i rade drugome, rade upravo sebi. Kada bi ljudi znali za ono sto urade drugom, da se sve vraća sa kamatom odmah, ili u nekom drugom životu, kako sejemo tako i žanjemo. E tu je zakon uzroka i posledice, zakon reinkarnacije potreban da bi objasnio, da ljudi shvate kako to funkcionise. Najlakše je sve prozvati sektom, samo da se ljudi ne bi osvestili… 😛 Sve ovo ja činim ne bi li se opametili, ne bi li se ljudima otvorile oči i za dobrobit svih, ali mnogi misle da ja radim kontra, jer ih prozivam, a niko ne voli da bude kriv i prozvan. Ne mislim da ljude skrećem sa pravoga puta kao što ste gore napisali ‘Ja’. I gde sam ja to napisala da je Isus rekao „zavadi pa vladaj“? Mozda ste nešto permutovali, pogrešno shvatili, ili ste možda povezali sa ovim delom teksta?
  „E sada, nakon sto sam napisala gornji tekst, pronadjoh nešto sto je kontra svemu tome, ma ova nasa hrišćanstva su čudo verujte mi… 😀 “Zavadi pa vladaj”…“ Ovde je jasno da sam mislila na naša današnja, ovakva kakva jesu dešavanja u hriscanstvu, „zavadi pa vladaj“, a ne na Isusa. Hajde recite da to nije tacno?! Ma i ko sam ja da nekoga prozivam i upućujem na pravi božanski put… 😉

  BLOG – ISTINE KOJE JE KAZIVAO KRISNAMURTI
  https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2013/05/12/istine-koje-je-kazivao-dzidu-krinamurti/

  Istina o religiji ceo video sa prevodom.avi

  CRKVA I REINKARNACIJA – Milovan Mića Jovanović je matematičar, iscelitelj, bioenergetičar, regresolog,

  SUBJEKAT MIĆA JOVANOVIĆ I PEĐA PETKOVIĆ.mp4 – http://www.youtube.com/watch?v=HTLGzgDoDGM

  S.N.Lazarev – Šta je karma?

  • jednom davno kao klinac sam gledao dokumentarac o egzorcizmu i preko njega je ušao iste večeri zloduh/entitet u mene u obliku dodatnog zlog glasa kojeg nisam mogao kontrolirati..šokiran i u strahu posegao sam za Biblijom, molitvom i postom da se oslobodim tog zala jer se u meni nastanilo…s vremenom se taj glas utišao i potpuno iščezao..odlučih spoznati zatim što je s druge strane te se usrdno i ponizno molih Bogu da me usavrši i približi sebi..zatim je uslijedilo znanje i shvačanje i drukčiji pogled na svijet, iz srca i ljubavi..iz toga je uslijedila bliskost s Bogom i sve veča čežnja da se molim i predam jer jedino me to ispunjavalo..kako se osjećah duboko ponizno i milostivo u sebi, rekoh Bogu da sam spreman za nešto više.. i istog trena je svjetlo blještavo ušlo u mene i sve je je sjajilo kako u meni tako i izvan mene, posebice priroda..bio sam ispunjen tim mirom i blaženstvom tri dana i noći..ali već drugi dan me nagnalo da vidim hoće li me pas sada poslušati kada ga pustim s lanca da mi ne pobjegne..ali nije poslušao, i to je bila kušnja kao i Isusova u pustinji… danas, ja i neznam za molitvu niti predanost jer su me kušnje nakon onoga odvele daleko od sebe i Boga pa sad žanjem što sam sijao dok se u meni ne prelomi…ali dok to se zbude, nadam se da ima tu netko koga zanima postati savršen kao Isus jer tome nas je on učio…a kad budete bili bliski Bogu znat ćete jer ćete to duboko osjećat, a tada nemojte budit tu ljubav, kako nas i opominje Salomonova Pjesma nad pjesmama, već se prepustite struji i dubini sopstva..istražih i druge religije i pravce i svi oni uče istom, spoznaji ljubavi i Boga za savršenstvo sopstvene duše..a za to morate postati jako maleni i ponizni, a ja sam konj veliki 😉

  • Ja Boga i nisam spoznao religijom jer i nisam išao u crkvu već sam čitao novi zavjet..i molio se kako je Isus naučavao, iza zatvorenih vrata…molio sam polako, promišljajući nad riječima koje sam izgovarao u molitvi, a prije molitve bih se i nadisao zraka jer sam tad opušteniji bivao.. sve što je potrebno to je želja velika i predanost a sve ostalo ‘samo od sebe’ dolazi, sva mudrost i spokoj u srcu i duši…eto koliko je tama močna da te skroz zaslijepi i udalji od Boga…iako čitajući ostale izvore svetaca, svi su mi jasni. ali nije mi jasno kako sam dospio tako sapleten u vlastitoj mreži nemoći i jada. no to je snaga zloga u nama, našeg nižeg ja koje nas sputava gdje god da može i kako može…stoga neka vam je za primjer da se ne odate slabostima jer jednom udaljeni teško ćete se vratiti. nađoh jučer u Isusovom evanđelju na str 240 da sam se ogriješio o Svetog Duha, a znate da njima nema spasa ni na ovom ni u budućem svjetu 🙂 ima li ko ovdje da postane Isus pa da nas spasi? pitajte što god vas zanima

 4. Uvaženi Klinjo,

  „… a ja sam konj veliki“!?
  Citirao sam poslednje reči u Vašem tekstu. Bez ikakve uvrede i uz najdublje poštovanje, imam za Vas jedno sasvim obično pitanje: zar ne mislite, dragi Klinjo, da je to uvreda za konja???
  Rođen sam 1958 g. i svog sina jedinca sam od malih nogu vaspitavao rečima:
  „Sine, kada ti neko kaže KONJU ili SLONE, zahvali mu se na komplimentu, jer su to izuzetno inteligentna i plemenita bića!… za razliku od nas LJUDI kojima je Priroda podarila svest!
  Umesto da tu istu svest crpimo u korist svih nas, mi, ljudska vrsta, vekovima se delimo na nacije, veroispovesti, boju kože…Još samo da se nađe neki „pametnjaković“ i da smisli podelu po zanimanjima, pa da ratuju bravari protiv električara, pravnici protiv ekonomista, umetnici protiv sportista… To bi bilio potpuno pomračenje, iovako pomračenog ljudskog uma!

  • Znači,samo ljudi imaju svijest. A po čemu si ti to zaključio? Samo mi nemoj u odgovoru citirat neka sranja. Sve živo ima svijest,i svako normalan kakvih je uistinu vrlo malo,to vidi. Svoj egoizam si ekspandirao na ljudsku vrstu umjesto da naglasiš jedinstvo cjele kreacije. Živjeli i voljeli 🙂

   • eto i ja kao Daruka imam slično mišljenje…pa mi je čudno ako sam uvrijedio konja, možda sam i sebe pohvalio 😀 samo ti to zapelo za oko? 😀

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s