TEHNOLOGIJE NOVE SVESTI – UČENJE dr GRIGORIJA GRABOVOIA

Promena stanja svesti i uzdizanje ka višim stanjima svesti je najvažniji zadatak koji stoji pred čovekom. Sa promenom lične svesti menja se i život pojedinca. Učenje koje ukazuje na osnovni životni zadatak čoveka. Promeniti samoga sebe i okolni svet, moguće je jedino podizanjem nivoa svesti. Poslednje dve decenije, izvrsni naučnik iz Rusije svojom ličnom praksom, radom i življenjem u skladu sa Normom Stvoritelja donosi čovečanstvu božanstvena znanja. Regeneracija organa i zuba je moguća, a vaskrsenje je u toku* Tehnologije Nove Svesti se prenosi po učenju dr Grigorija Grabovoia a uči nas kako da upravljamo svojim životom, kako da budemo srećni, kako da ostanemo zdravi i mladi, kako da se regenerišemo, kako da živimo za dobrobit svih. To je najcelovitije znanje u svetu i oslanja se na iskonska znanja i informacije koje nose naše ćelije, DNK i duša. Cilj Učenja je podizanje svesti, provođenje života u radosti i obilju, po Normi Stvoritelja. Ovo nije nova religija, već znanje o samom životu, otkriveno i razrađeno od strane doktora nauka Grigorija Petroviča Grabovoia, koji govori o svetu (spoljna realnost) i duševnom čoveku (unutrašnja realnost) kao o informativnim strukturama. Sve metode spasenja, samoobnavljanja i upravljanja vlastitom sutuacijom, koje je dr Grabovoi dao ljudima na raspolaganje, bazirane su na jedinstvenom znanju, koje je on dobio od Stvoritelja. Prenete su nove metode, prema učenju dr Gigorija Grabavoia, o Univerzalnom spasenju i uskladjenom razvoju. Učenje o kojem se ovde govori počelo je svoj put 1992 godine u Rusiji na više različitih Instituta istovremeno. Od početka do danas, ovaj put je obeležen neprekidnim razvojem i novim saznanjima, o kojima se u medjuvremenu govori na raznim svetskim jezicima. Ovo učenje polazi od pretpostavke da Stvoritelj egzistira jedinstveno u svim religijama i kulturama, da je čovek stvoren po liku i obličju Tvorca i da je kao takav zapravo bez-smrtan, odnosno da svaka ćelija poseduje program u sebi, da se tek posle hiljadu godina podeli, što znači da je čovek večan.  Dr Grigorij Petrovič Grabavoj je vidoviti naučnik koji je doktorirao matematiku, fiziku i primenjenu mehaniku. Rođen je 14.11.1963 godine (njegov datum rođenja je brojčani niz 14111963 – za harmoničan razvoj i sveopšte spasenje) u Rusiji. Dar jasnoviđenja je kod njega bio ispoljen od malih nogu. On je danas najveći živi naučnik kako po mislima tako i po delima. Sve što radi, ostvaruje sa izuzetno visokim rezultatima. Grabovoi, ima rezultate u svojim centrima u svemu što čini, a Učenje, koje on proiznosi validna su za svakog čoveka, koji želi da uloži vreme za ovladavanje znanjima nove svesti, znanjima o novom vremenu, kada čovek postaje istinski kreator svog života.
ČOVEK JE VEČAN
Kreiranje sopstvenog života! – (Bolest, smrt i starenje su čoveku nepotrebni) Pomenuti naučnik iz Rusije svojim primerom pokazuje, da su bolest, smrt i starenje – nepotrebni elementi stvarnosti. On prenosi znanja iz vertikale, direktno od Tvorca. Horizontala je ono što sada “znamo”, jer koristimo manje od 1% naših mozgovnih kapaciteta. Vertikala je kontakt sa Tvorcem, podizanje nivoa Svesti svesnim usmerenim radom na način da se skriveni resursi našega mozga probude i da počnu da rade sa minimum 50%. Tako možemo da sami upravljamo i kreiramo svoju stvarnost, ne zavisimo ni od koga, jer naša misao odmah postaje delo. Kontakt sa Tvorcem bez posrednika nam donosi jedino visoka svest! Učenje o spasenju i uskladjenom razvoju unutrašnjeg i spoljnog sveta Ono što može da nauči svaki čovek u smislu podizanja svoje svesti i kvaliteta života, to je, da krene da praktikuje jednostavne vežbe iz Metoda Koncentracije, da pohađa seminare i da nauči kako da primenjuje alate za isceljivanje svih sfera svog života. Jednostavna primena datih metoda donosi značajne pomake u svesti i životu. Radost, potpuno zdravlje, mir i spokoj u duši, su samo delići te lepote koju nam Tvorac blagosloveno unosi u naše postojanje, a to jeste postojanje visokog nivoa svesti, pri čemu je svako Kreator svog života i na željeni način upravlja svojim radom, zdravljem, porodicom, finansijama, kao i svim ostalim dešavanjima. Cilj Učenja „spasenja i skladnog razvoja“ dr Grigorija Grabovoia je kako opšte spasenje i večni razvoj, tako i spasenje svakog pojedninca. Jedno od težišta Učenja dr Grigori Grabovoia je realno sprečavanje globalne svetske katastrofe. Učenjem se dostiže najviši stepen svesti, ljudi imaju mogućnost da regenerišu svoje organe i zube, da postignu potpuno zdravlje, radost u duši, da osveste svoju životnu misiju, da promene posao, da se celoviti i ostvareni pojave u sopstvenom životu, baš onako kako su kreirali za sebe.

PRIMENA METODA UČENJA TEHNOLOGIJE NOVE SVESTI Što češće, pojedinac primenjuje metode i tehnologije učenja Grigorija Grabavoia, u cilju rešavanja vlastitih zadataka, to je veći uticaj u pravcu spasenja svih. Primena i širenje metoda učenja Grigorija  Grabovoia, je najbrži način ostvarenja željenih rezultata, u skladu sa Zakonima Stvoritelja. Sve u Svemiru predstavlja objekat informacija, ceo svet je složen informativni sistem i u životu svakog pojedinca igra odlučujuću ulogu. Sva živa bića na zemlji su od trenutka rodjenja sve do kraja svog postojanja, objekti informacija unutar jedinstvenog informacionog polja. Informacije unutar jedinstvenog informacionog polja Različita su traganja za božanskim za sjedinjenjem čoveka i Boga, ali je čestica Boga, pa prema tome i bozansko u svakom čoveku, u njegovoj Duši. Duša je stvaralaštvo, deo Boga, a putem Svesti sve što poseduje Dušu, biva ispoljeno u doživljenom Svetu. Kada se čovek duhovno razvija, on nalazi put do Boga i spoznaje stvaralaštvo u svemu što jeste. Tada čovek dobija neograničene mogućnosti i stvaralačku snagu. Život na Zemlji bio bi nemoguć kada bi živim bićima bilo onemogućeno prihvatiti informacije iz Univerzuma ili ne biti u stanju razumeti ih, iskoristiti za sopstvene potrebe, i poslati ih drugim objektima informacija. Kada se čovek obnovi, tj. dovede u skladno unutrašnje stanje i božansku Normu, on istovremeno obnavlja i svoju okolinu i dovodi je u sklad sa sobom. Kada se okolina obnovi, tj dovede u Normu i skladnost i čovek će biti doveden u sklad, u Normu, kao uzrok njene egzistencije. Spoznajući sebe čovek se kreće ka Stvoritelju, Bogu. Jedino putem samospoznaje, čovek može komunicirati direktno sa Stvoriteljem, Bogom. Svaki čovek je u mogućnosti da primeni ovo znanje i pri tome da ostvari navedene rezultate. Vibracijski sistem brojeva,uskladjivanje rada organizma – proces isceljenja Za bolje razumevanje procesa tog isceljenja, nešto o vibracijskom sistemu brojeva. Naš život se odvija ritmički. Planete kruže po periodičnim putanjama oko Sunca. Za Zemlju ovo predstavlja stalnu promenu proleća, leta, jeseni i zime. Zemlja se okreće oko svoje ose i mi to doživljavamo kao noć i dan. Isto se dogadja i na mikronivou. Elektroni kruže po odredjenim putanjama i ritmičkim pokretima oko atomskog jezgra. Svako od nas može čuti i osetiti sopstveni ritam srca. Skup svih ćelija našeg tela ima opet, svoj sopstveni ritam. Isto tako postoji ritam na nivou medjusobnih odnosa organa. U tom smislu, naš organizam možemo uporediti sa orkestrom u kome mnogo muzičara sa različitim notama, izvodi zajednički uskladjen muzički komad. Orkestar kao celina, zvuči drugačije od svakog muzičara ponaosob. Ako samo jedan muzičar u orkestru svira pogrešno, ometa sklad čitavog orkestra. Tako je i u organizmu. Ritam svakog pojedinog organa, svake ćelije tela, ometa ili uskladjuje ceo organizam – svako treba uskladjeno da svira. Zvuk našeg tela uvek može biti skladan. Ako jedan organ ili funkcija našeg tela odstupa od Norme, to znači nastanak nesklada u celini, a to dovodi do bolesti. Mi smo dirigent čitavog orkestra, koji može uspostaviti skladan zvuk u celom telu. Ritam se može uočiti i tamo, gde ga na prvi pogled nema. Isceljenje primenom brojčanih nizova Ova metoda isceljenja bolesti primenom brojčanih nizova je jednostavna i veoma efikasna. Pristup je opisan u knjizi „Obnavljanje čovečijeg organizma putem koncentracije na brojčane nizove“ dr Grigorija Petroviča Grabovoia. U ovoj knjizi su navedeni opisi oko 1000 bolesti i za svaku je naveden pripadajući brojčani niz. Ovi brojčani nizovi mogu sadržavati 7, 8 i 9 brojeva. Koncentrišući se na odredjene brojčane nizove, isceljujujete se od pripadajuće bolesti. Ako brojčani niz ima 8 cifara, njime se može isceliti 5 i više bolesti. Ako brojčani niz ima 7 cifara, tada se sa njim može isceliti 10 i više bolesti. Ovaj brojčani niz raspolaže sa većom mogućnošću isceljivanja od drugih. Zato se u knjizi – katalogu brojčanih nizova Grigoria Grabovoia nalaze sedmocifreni brojevi. Efikasnost koncentracije na brojeve, brojčane nizove, metode koncentracije za svaki dan Ukratko, svaka bolest predstavlja odstupanje od Norme. Odstupanje od Norme može postojati u telesnim ćelijama, organima ili funkcijama čitavog organizma. Isceljenje bolesti predstavlja vraćanje u Normu. Brojčani nizovi omogućuju povratak. Za vreme rada sa brojčanim nizovima, koncentracijom na njih, poistovećujete se sa stanjem koje predstavlja Normu. Rezultat je isceljenje. Svaki broj možemo posmatrati kao jedinstvenu frekvencu, svaki brojčani niz kao rezultat odredjenih frekvenci, znači vibracija. Radi pojašnjenja evo nekoliko rečenica o brojčanim nizovima sa različitim brojem cifara. Uporedimo brojčane nizove, koji se sastoje od 7, 8 i 9 cifara. Ako se brojčani niz sastoji od 9 cifara, tada se sa njim mogu isceliti jedna, ili dve konkretne bolesti. Brojevi nisu samo matematički znakovi, već i energija Stvoritelja. Putem samo jednog broja ili brojčanog niza može nastupiti isceljenje. Iz knjige Grigorija Grabovoia možemo uzeti brojčani niz u cilju isceljenja konkretne bolesti, položiti ga u sferu, sferu misaono smanjiti na veličinu glave šibice i isceliteljsku vibraciju uvesti u telo i tamo ostaviti odredjeno vreme. Osim koncentracija na brojčane nizove, postoje i metode koncentracije za svaki dan. Koncentracije za svaki dan se rade da bi se širio duhovni potencijal, da bi se normiralo zdravlje i da bi se upravljalo životnim situacijama. Metoda koncentracija za svaki dan, kako im sam naziv kaže, ima 31, odnosno za svaki dan u mesecu po jedna. Ako u mesecu ima 29 ili 28 dana tada se radi do tog određenog broja, na koji ukazuje datum u mesecu, a već prvog u sledećem meseu se prelazi na koncentraciju broj jedan. Ove se koncentracije dele na one za opšte dobro, na one koje se rade za lični cilj i one koje se rade za minimizovanje postojanja nekog otpora.

STRUKTURADUSE, TACKA ARHIVACIJE

Svako od nas već ima sferu Duše, koja ima tačku arhivacije, zbirnu tačku i tačku spoznaje. Duša je najviši nivo egzistencije, a kako je već rečeno, da je Duša čestica Boga u čoveku i da su u njoj uskladištene sve informacije, nameće se zaključak, da je lako sve(t) kreirati, uz neophodnu veru u Sveprisutnog. U Duši čoveka postoji tačka arhiviranja, u kojoj su uskladištene sve informacije o njegovoj individui. Sa tim znanjem, radeći u tački arhiviranja, svaki čovek može biti regenerisan. Da bi pokrenuo proces obnavljanja, potreban je jedino impuls iz Duše čoveka. Da bi pokrenuli ovaj impuls iz Duše, dovoljna je želja i namera čoveka da pomogne sebi ili drugima. Vidljiv uspeh je povezan sa jednim važnim uslovom, verom u Stvaralaštvo. Da bi ostvarili obnavljanje izgubljenog organa, neophodna je vera u Sveprisutnog Boga i nas kao njegovo Stvaralaštvo. Ako čovek u to ne veruje, svaki je trud uzaludan. Svet je Bog i Bog je Svet. Sve što opažamo oko sebe, uključujući i nas same, izraz je Boga i Njegovog Stvaralaštva. Kada čovek to počne da spoznaje, biće u stanju putem svoje Duše, stvaralački da deluje na svoje zdravlje i dogadjaje u životu. Zbirna tačka je mesto gde se nalaze informacije ostvarenja čoveka. Pomenuta tačka spoznaje ukazuje na to kako poimamo i spoznajemo sebe i okolinu. U odnosu na tu interakciju čoveka i okoline, može se pomeriti, a time čovek nije u Normi, te nastupaju neke od bolesti. (Postoji brojčani niz za centriranje) Sprečavanje globalnih katastrofa – ostvarenje ličnih zadataka Učenje dr Grigorija Grabavoja je danas definitivno dobrobit za vasceli svet, za sve ljude, jer nas uči da mislimo i radimo za dobrobit svih ljudi ovoga sveta, da radimo za sveopšte spasenje i harmoničan razvoj. Na bezbroj svojih učinjenih primera dokazao je, da može da spreči eksplozije nuklearnih centrala, da spreči teške katastrofe, zemljotrese i to sve na strogo kontolisan naučni način. Praktična realizacija učenja, po G. Grabavoiu je zasnovana na tome, da učenici svoje delovanje putem Svesti, upotrebe u svrhu opšteg spasenja i sprečavanja globalne svetske katastrofe, a da istovremeno ostvaruju i svoje lične zadatke Sve tvorevine Tvorca su stvorene za Večnost. Na isti način je stvorio i čoveka, kao krunu svojih kreacija. Knjige i predavanja dr Grabavoja su vertikala, kako to vole njegovi učenici da kažu, a knjige dr Grabavoja se u Srbiji prevode, štampaju i distribuiraju, kako putem knjižara, tako i putem interneta velikom brzinom. Takodje se svakodnevno prevode i predavanja dr Grabavoja. Bilo koji čovek, bilo gde u svetu, koji je upoznat sa Učenjem dr Grabavoja je blagodaran na svoj lepoti i sreći, koja kreće da se uliva u njegov svakodevni život.

Autor teksta prof. Vera Rašajski Gavrilov

Vesna vam dodaje 😀

– SIFARNIK – http://www.scribd.com/doc/101919999/sifarnik-g-g

– KNJIGA – METODE KONCENTRACIJE GRIGORIA GRABOVOIA ZA31 DAN – http://www.scribd.com/doc/101919233/metodeKoncentracijeGrigoriGrabovoi**SIFARNIK
http://www.scribd.com/doc/101919999/Sifarnik-G-G

Advertisements

64 comments on “TEHNOLOGIJE NOVE SVESTI – UČENJE dr GRIGORIJA GRABOVOIA

 1. Vec sam se pojavio sa svojim misljenjem o GGi bio sam odusevljen citanjem tekstova. Imao sam nameru da dodjem na seminar Petrova u Beograd ali su mi cene bile previsoke. Ustvari, posle silnog citanja knjiga mi se izgubio apetit i okrenuo sam se ka rekonekciji koja mi je bliza i jednostavnija. Cenim pisanje Petrova i GG ali nebih odvajao toliki novac za seminare. Skupo brate pa i za mene u zemlji sa puno boljim standardom od Srbije.

 2. Treba se malo raspitati o ceni seminara u Beogradu. Koliko sam upoznata, seminare možete pohađati i u Norma Centru, u Beogradu, veoma povoljno. Postoji i fb – stranica istog tog Norma Centra, pa se raspitajte tamo, ili kod autora teksta. Blagodarim još jednom dragoj Vesni Mihajlović, što je omogućila objavljivanje teksta. ❤

 3. Nije tačno da je najcelovitije znanje u svetu.Pre njega znanje je definisano kao struktura čiste svesti u samoj Svesti.Mahariši Maheš Jogi je dao teoriju i praksu totalnog znanja nego ljudi nisu dovoljno informisani.
  Ovo što nudi G.G. divno zvuči i vreme će pokazati koliko je delotvorno, ne budite kao mala deca koja jure za bombonama.

 4. Народе, не замлаћујете се глупостима. Нашли хохштаплери леп начин за згртање пара.

 5. Ja ne znam ljudi vise sta da kazem…licno sam svedok(jer sam bio u poslednjih godinu i po dana na toliko seminara) od poretka ljubavi,rekonekcije, u prostorije Pxd sistema kod Beogradjanke,Sala Rakela,budisticke meditacije,pravoslavni manastiri,kod Labata na sondama na Fruskoj gori i na dosta mesta u Srbiji gde ih je postavljao… kod Sun jogija Umasankara na baznom i na naprednom kursu u Zlakusi u avgustu (secate se Vesna kako je prelepo bilo slusajuci i uceci od onog divnog coveka) i danas mi krenu suze na oci kad ga se setim jer sam od njega zadobio mir u dusi,hvala mu do neba na tome….pa sam bio koliko puta na uvodnim predavanjima i kasnije na radionicam tehnologije svesti, dok su ih vodile Svetlana i Aleksandra,dok su bile zajedno…sada su se razdvojile i Aleksandra vodi Norma centar i tacno je da kod nje mogu da se uce i vezbaju ove tehnike za mnogo pristupacnije novce,radionice im se odrzavaju na Terazijama…sve to stoji ,ali meni je moja intuicija rekla da tu nesto nije u redu i da ne treba dalje da se upetljavam u to….kada je ambiciozna i jaka Svetlana odlucila da dovede Petrova u Beograd u martu,vec tada je cena za pocetni kurs bila malo jaca ali je moglo nekako da se proguta,ali za napredni,cena od 2500 evra po ucesniku je strasno visoka…..pitam se da li je Isus naplacivao svaki put kad je naucavao i propovedao o ljubavi i toleranciji,dizao ljude iz mrtvih….jer te sposobnosti su od Boga date za dzabe,prema tome treba ih dalje prenositi za dzabe…..covek jeste vecno bice,tacnije covekova dusa,ne znam zasto se upinjemo ovom tehnologijom da izigravamo Bogove….sam Bog je najbolji lekar..meni ne treba vecno telo,ne zelim da zivim vecno u ovoj ravni,zelim da zavrsim svoj ciklus sa naucenim lekcijama i da se vratim svom Tvorcu….treba da se vratimo na stanje kad smo imali aktiviranih svih 12 dnk spirala ….verujem da ce svaka religija odvesti vernika do spoznanja Gospoda,potrebno je verovanje i pracenje seta zivotnih pravila,a koja su opet strasno slicna u svakoj religiji….i totalno predavanje u ruke Gospodnje….jos nesto …kad je sam Grabavoj otisao kod baba Vange u Bugarsku,ona se prenula i rekla mu da je on inkarnacija samog Antihrista !!…..u prorocanstvim pravoslavnih monaha je zapisano da ce se antihrist roditi na teritoriji Rusije ….ako ovde iznosimo svoja misljenja ,ovo je moje misljenje…

  • Толико висока цена је у потпуној супротности са оним што лик заговара. Другим речима, ради се о празној причи.

  • Mare, kažeš da te vodi intuicija! Zašto ne zamoliš da ti kaže da li za tebe postoji put koji bi ti dao tačno ono što ti treba i što nesvesno tražiš. Onda kada smo dovoljno pripremljeni za završni korak pojaviće nam se put samo treba otvoriti oči. Često taj put nije onako kako ga zamišljamo ili očekujemo. Probaj još malo!

 6. Posle svega što sam čitala o ovim ljudima stalno imam neki bezvezan osećaj u duši u vezi svega toga! A imam zaista „otvoren“ um! Ne znam , mislim da tu nešto nije u redu! i te cene za nešto što ti je Bog dao da se spase čovečanstvo…!

 7. Ja bih molila sve ljude koji citaju tekstove na ovom blogu da ne misle da ja podrzavam sve sto stavim na ovaj blog. Ne, ja samo stavljam vama svima na uvid gde se sta desava, kako nesto funkcionise, gde mozete da se informisete, i to je sve. Nikoga ne reklamiram, ne velicam, i za mene su cene pojedinih seminara neracionalne, nedostizne, ali ne zelim se sa tim opterecivati, jer je neko davno rekao „po njihovim delima ce te ih poznati“. E pa dragi moji, slusajte svoju intuiciju, svoje srce i ono ce vam najbolje reci sta vam je ciniti.. 😉

  • Vesna, shvatam vas oduvek onako kako treba. Vaš blog je odličan i uvek mu se vraćam, samo, eto , ovo u vezi Tih rusa zaista izaziva u meni previše oprečnih osećanja. Ostavljam prostora u sebi da možda grešim, neka mi Bog oprosti! Sve najbolje Vam želim!

 8. Drage dame i gospodo, Platon je u jednom od svojih dela rekao „Vodimo racuna da nas ne zadesi najveca nesreca a to je da ne izgubimo razum „. Danas je doslo to vreme kada je vecina ljudi izgubila razum a samim tim i orijentaciju.Ako neko dobije nesto sa one strane besplatno, duzan je to .ako mu se pruzi prilika, besplatno to i da da. Ukoliko bi naplatio automatski bi izgubio dovod da bilo sta vise dobije. Samim tim jasno je ciji su to ljudi koji za svoju licnu materijalnu korist pricaju lazi i dobro te lazi naplacuju kod ljudi koji su izgubili orijentaciju. Sad je vreme kad su svi izvori ciste vode zatrovani. Toliko je laznih proroka koji bestidno zloupotrebljavaju ljudske duse. Kako je padala kroz vekove ljudska misao, dosli smo danas do potpune zbrke pojmova. Danasnji ljudi su u elementarnom smislu nevaspitani, u sustinskom smislu (ne skolskom) potpuno neobrazovani ali svi sve znaju tako da niko i ne zeli da uci. Prvo i osnovno filozofsko pitanje, na osnovu kog razuman covek treba da se orijentise je : Koja je svrha zivota na Zemlji kad je na kraju nula? Sad je vreme kada diletanti, prevaranti, potpuni retardi zele da se bave duhom a ne znaju ama bas nista. Spasitelj je dosao pre 2000 godina, Njegovu nauku su potpuno „iskasapili“ dodavajuci i oduzimajuci najcesce zlonamerno reci koje On nije rekao. Posto je pisana rec materijalna, duhovno je zabranjeno pisanje jer moze svako da je tumaci na svoj nacin, ono sto je pisano u Jevandjelju pisali su drugi ali mogu da vam kazem da proucavate reci koje je govorio Hristos koje konkretno upucuju na spasenje onoga kome se te reci otvore. Sve ono sto stvara strah nelagodnost i druga neispravna osecanja odbacite jer to nije njegovo. Samo ono gde osecate Ljubav prihvatite. (Repeticio est mater studiorum), Spasenje je licno i nema posrednika izmedju coveka i Istine. Ako je pokajanje iskreno nema greha koji Istina ne prasta. Stari zavet potpuno odbacite jer tamo imate zlog boga. To se vidi iz tekstova gde naredjuje ubistva i druge stvari. Takodje odbacite potpuno Apokalipsu koja je stavljena na kraj Novog Zaveta da plasi ljude i pomuti im razum. Nemojte nikog da slusate nego sami istrazujte (Gnoti se auton). Sustina je u tome da se oslobodimo tela pre odlaska sa Zemlje. Telo nama vlada preko cula a cula su vezana za zelje itd. Osloboditi se ne mozemo sami nego samo “ Verom u Istinu „. Hristos je dosao sa one strane u telu da bi svojom naukom pokazao Put kako da se vratimo. Tajna Duha je u nasoj unutrasnjosti i bez Njega mi ne mozemo tu tajnu razotkriti niti se spasiti. Svaki covek ima zlog „savetodavca“ koji ga savetuje da radi sve ono sto ga sprecava da se spasava. Hristos je rekao „Bicu sa vama do svrsetka sveta“. Savetodavac ljude tera da veruju u laz i laznim prorocima a samo je jedna Istina i jedan Spasitelj. Neka je slava Onome koji je za nas iz LJUBAVI sve dao a kome su danas skoro svi okrenuli ledja…

  • Не знам какву Библију ти читаш, али у Новоме завету пише: „Јер је један Бог, и један посредник Бога и људи, човек Христос Исус“ (1. Тимотију 2:5)

   И како то да је Бог Старога завета зао? Мислим да било добро да се пресабереш, ако се називаш хришћанином. Ако си неки ујединитељ свих вера, то је онда друга прича.

   • Otac i Sin su jedno. Hristos je Istina. On je dosao iz Istine u telo. da bi mogao da nam pokaze put povratka. On nije posrednik. nego Istina. On kaze: Ja sam vrata. Mi mozemo da se spasemo. samo preko Isusa Hrista i to direktno. Kad kazem posrednik. mislim na bilo kog coveka. svestenika i dr. Samo je jedan Spasitelj, a to je Hristos. Sto se tice citanja Biblije, velika je razlika u raznim prevodima, a o Apokrifnim, kako ih zovu i da ne govoriom. Bog u Starom Zavetu nije Otac Isusa Hrista. Hristos zbog te greske i dolazi, da uspostavi Novi Savez sa Istinom. Koliko vidim u drugom komentaru i vi se slazete, kako ste rekli povrsnim proucavanjem Starog Zaveta, da je taj Bog zao. Zbog toga Isus izmedju ostalog i uvodi pojam Oca. Sto se tice presabiranja, imate pravo ja sam covek gresan. Sto se tice ujedinjavanja, nemam te ambicije. Da li se JA smatram Hriscaninom, moje JA nije vazno. Ne odlucujem JA gresnik o tome da li cu se udostojiti spasenja, a valjda je to najvaznije. Mogu samo da kazem da je Biblija recenzija svestenika. Isus je ljubav jer je sebe stavio na zrtvu zbog nas, posto pitate kako je Istina LJubav. Ako vi ne osecate da vas voli, svakog trenutka, onda vas Neko vara. Ima tu jos mnogo tajni i tajni ali kako vidim to nikog ne zanima. Puno vas pozdravljam i zelim sve najbolje.

   • Нигде се ја не слажем да је Бог Старога завета зао.

    Препоручујем ти да пажљивије читаш, нарочито Библију.

    Обавезно би требао да обратиш пажњу на изражавање, нарочито када спомињеш „увођење појма Оца“. Какав „појам“, човече?!

    И ко је Бог из Старога завета ако није Отац Исуса Христа?

   • Превидео сам па да напишем. Није истина љубав или љубав истина, већ како год да окренеш.

    Истина је Исус Христос. Лепо је рекао: Ја сам пут, истина и живот…

 9. U tekstu, Moja Bozicna poruka za uvek stoji, citiram tebe „Svako ko je POVRSNO proucavao Stari Zavet mogao je zakljuciti da je Bog zao“. P. S. IMAS CEO MOJ ODGOVOR ISPOD TEKSTA O SIRIJSKOM DECAKU !

  • Да ли ти знаш шта значи „површно читати“? Онај ко озбиљно чита Стари завет НЕ може да закључи да је Бог зао. Ко површно чита, површно и закључује.

 10. Pojam Oca je uveo jer pojam Bog pripada Starom Zavetu. Pojam Bog nista ne pokazuje. On je mistican i plasi ljude. Moze se koristit kao sinonim za Istinu.Mi se samo uslovno sluzimo recima ISTINA, LJUBAV, ZIVOT, SLOBODA, da bi se VEROM priblizili ISTINI ali sustinski za ISTINU NEMA RECI ONA OSTAJE TAJNA…

  • Не рекох ли ти да пажљивије читаш Библију. Лоше су те научили. Ево Оца Старога завета:

   „Он ће ме звати: Ти си Отац мој, Бог мој и град спасења мог.“ Псалам 89:26

   „Јер нам се роди Дете, Син нам се даде, коме је власт на рамену, и име ће Му бити: Дивни, Саветник, Бог силни, Отац вечни, Кнез мирни.“ Исаија 9:6

 11. E moj Aco, dzaba gubis vreme uzalud citajuci Bibliju, jer iz nje nisi jos nista naucio, ali i neces, osim sto citiras pojedine delove.. Evo ovde se vidi kako si zivotne lekcije savladao i zbogh takvih Hriscana kao sto si i sam, smo dosli u corsokak iz kog nam nema povratka, ako se ne promene ti i takvi fanatici, „mudraci“ Hriscanski.., ne bih odvajala Pravoslavne fanatike i zanesenjake od fanatika Katolickih, jedno pricaju drugo rade, trece misle i sve tako u nedogled.. Pravoslavlje i Katolicizam se moraju iznutra ‘ocistiti, iskristalisati da bi bilo na pravom bozijem putu..Ljudi cine jedne i druge, to znaci ljudi se moraju presabrati, „ocistiti“ od losih karakternih osobina, navika, pogresnih verovanja, pogresnih ubedjenja, gordosti, lazi, muljanja, koristoljublja, samoljublja, halapljivosti, ljubomore, ponosa koji je podloga svim ostalim.. i ostalih sastavnih delova ega (djavola/sejtana) kako god ga ko zvao.
  https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2014/01/12/sta-nam-se-sprema-potpuno-unistenje-porodice-i-pola/

  • Из Библије мени је, на крају крајева, довољна само једна ствар. То је чињеница да је Исус Христос пострадао због људи и ко га прихвати за своју жртву, биће спасен.

   Веома је некоректно да линк који си поставила у свој текст повезујеш са мном и мени пребацујеш нечије туђе „заслуге“. Да ли одавде да извучем неки закључак о твојој злонамерности? Веома је безобразно и перфидно да се позиваш на туђе текстове и мени их спочитаваш и дајеш лекције о мом наводном понашању.

   Као што сам ти јуче већ написао (а ти ниси одговорила – баш у теми коју си сама навела), не можеш хришћанске аргументе у које не верујеш да користиш против других и у своју корист.

   • Sta ti znas Aco u sta ja verujem i ko je moj Bog, nemoj u moje ime da pricas i nemas pravo nagadjati. To je moja licna stvar u sta cu da verujem. Ne stavljaj zakljucke u moje ime i sta ti znas sta ja mogu, a sta ne mogu. Da mi ne bi zabranio da pripadam na primer Hriscanstvu, samo zato sto ti mislis da si veci Hriscanin od mene? Biblija je falsifikovana i pogresno su je tumacili i tumace, kao sto i Kuran takodje pogresno tumace i rade slicno Hriscanima, sve fanatik do fanatika, sve „veliki“ vernici u ime Boga/Allaha, cak u njegovo ime i ubijaju, kao i Hriscani… Takvim fanaticima i nepostovaocima naseg Tvorca Boga/Allaha je kraj! Aco srce ti je prazno, pustos je u njemu-tuga jedna, ali su ti zato usta puna… 😦

    BLOG – BIBLIJA JE FALSIFIKOVANA – JERONIM JE CRKVENI FALSIFIKATOR BIBLIJE
    https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2013/08/05/biblija-je-falsifikobana-jeronim-je-crkveni-falsifikator-biblije/

    BLOG – O BIBLIJI I JUDEO HRISCANSTVU
    https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2012/02/23/istina-o-bibliji/

   • Ништа не нагађам. Све си лепо написала тако дасе може закључити какав си „верник“.

    Када кажеш да је све погрешно, а исправно је само оно у шта ти (не)верујеш, све постаје кристално јасно.

 12. Aco decace,ocito si mlad pa ima jos sanse da krenes iz pocetka sa raznim stvarima, kao na primer da iznova procitas Stari zavet pa zatim Novi Zavet ali kao da nista ne znas i kao da citas prvi put. Trebalo bi da rascistis sa pojmovima Dobra i Zla jer cudno je boga koji preti i kaznjava i pred kojim treba da se drhti nazivati dobrim. Vidim iz tvojih komentara da se drzis dogme, mislis valjda da te to stiti od slobode razmisljanja a postove Vesne i J.M. uopste nisi razumeo pa je gordo od tebe da ih komentarises i delis im lekcije. I ti imas problem sa srcem,(nije Hristos u citatima), srce ti ne oseca sustinu Hristovih reci a kako ces dalje u veru kad mislis da vec sve znas ? Uostalom dobro ti je sShark odgovorio “ Mani se Neta idi prodruzavaj vrstu “ !

  • Добро тето, прочитаћу поново само да тренутно читање завршим до краја.

   Бог је добар због тога што није макао са овога света једну особу као што си ти. А та особа као што си ти, дозвољава себи да коментарише Бога и држи му лекције. И мени говориш да сам горд?! А ти Богу држиш лекције о доброти. Бој се Бога „сестро“ Ирина!

   Бог се не мења. Он је исти свагда и увек. Могу да кажем да сам срећан што то знам.

   Ти не схваташ да је добро само оно што Бог каже и уради. Бог је мерило добра ако ни због чега другог а оно због тога што нас је створио.

   Како то да ви који „срцем веома добро разумете суштину Христових речи“ увек доносите закључке супротне ономе што је записано у Библији?

  • Заборавих да те питам, пошто волиш да користиш реч „догма“, како коментаришеш то што је већ одавно уврежено мишљење да је два плус два једнако четири?

   • Bas dobar bog koji vrsi SMAKNUCE , kako ti sam kazes. Vidim da imas ogromnu zbrku duhovnih i matrijalnih pojmova u glavi pa ti poslednji put citiram sSharka „Mani se Neta idi produzavaj vrstu“.

   • Када будеш дошла на суд Божији, тада га питај како то Он сме и може да ради. То ће ти бити последње, али веома корисно сазнање.

    Уопште ми није јасно зашто не послушаш тај савет који стално цитираш и препоручујеш мени.

    Препоручио бих ти да поведеш рачуна о свом животу јер само њега имаш, ако.

 13. Posle svega sto sam procitala ovde, od svih vas, samo jedno zelim da porucim_ putevi do Boga su razliciti, koliko ljudi, toliko puteva i svaki je pravi . Vazno je traziti Ga, ne suditi, ne dokazivati, ne ljutiti se…Budite u miru! Bog nam je dao slobodu! Amin!

  • Препоручујем ти да мало боље проучиш оно што је Исус рекао: „Ја сам пут, истина и живот. Нико не долази к Оцу осим кроз мене.“ Ту постоје две веома искључиве речи: „нико“ и „осим“. Не бих олако прешао преко тога.

 14. Библија је писана у трећем веку,дописивана,преписивана…
  Бог је у нама,колико добрих дела починимо на овом свету,толико волимо Бога.
  Све остало су бајке.А сви ми знамо шта је добро а шта није,то не треба нико да нам каже.

  • Бајке су то у шта ти верујеш. Зар да и у овом веку поново доказујемо веродостојност Библије?!

   Стари завет је написан до 500. године пре нове ере. Нови завет је написан до неке 100. године нове ере. За све то постоје чврсти докази. Све остало пука је пропаганда и замлаћивање. Потражи па ћеш наћи – ако те заиста занима. Треба да те занима јер је у питању твој живот.

 15. Mirko to ne mozete dokazat Svetosavcima. Gde god otvorim tekst, ovaj Svetosavski pop propoveda svoje sizofrene budalastine, poziva se na knjigu koju su ljudi pisali, govoreci da je sva od Boga. Taj umobolni majmun odredjuje nama sta mi treba da mislimo. Svetosavci postuju Savu Nemanjica na kojeg je bacena anatema~prokletstvo od strane Vaseljenskog patrijarha, jer je zarad zelje vlasti podelio Istocnu crkvu. To prokletstvo je jos na njima, zato kod njih haraju umobolnici, koji zamisljaju da su Bogom dani da budu Mesije. Idi sizofrenicaru pa drzi predavanje vladici Pahomiju, koji je napastvovao petoro dece, koliko se otkrilo i nikom nista. Drzi predavanje vladici Kacavendi supak~merakliji u njegovim dvorima. Majmune jedan, drzi predavanje vladici Lavrentiju, koji je napravio centar, gde se lece narkomani batinama ispod ikona, pa onaj manijak pop Peranovic ubi decka, ni krivog ni duznog. Kad si tako dobar ludaku, obidji svog istomisljenika Peranovica u zatvoru pa mu propovedaj da se kaje, sto i ti trebas manijace kad pretis sudom Bozijim. Ti si najobicniji manijakalni sizofreni ludak. Otidi ispred Patrijarsije pa vidi vozni park, pa im propovedaj o skromnosti. Navrati u Sinod SPC, pa im objasni da ne smeju da se zovu SVETI sinod SPC, jer tako sebe proglasise za svece, al tebi je svraka popila mozak, pa hoces da budes Mesija. Propovedaj im da dzipovi i audiji u kojima se voze ne prikazuju skromnost nego bahatost. Pitaj fudbalera Kezmana koliko para mu je uzeo onaj manijak Joilo kod nas u Crnu goru koji sam kaze da treba devojke detaljno da mu se ispovedaju kako i sa kim vode ljubav. Pa mitropolit Amfilohije, manijak koji se peo na tenk .za vreme rata sireci besedu da se ubijaju druge nacije. Zbog takvih zadrtih sirovina niko nece sa vama. Ni Slovenci, ni Hrvati, ni Bosanci, ni Makedonci, ni Siptari pa ni mi Crnogorci jer ste najgori ljudi. Jedno pricate a drugo radite. To je zato sto je manijaku na VAMA SVETOSAVCIMA PROKLETSTVO jer vas vodja Sava razbi Istocnu crkvu, samo da bi vladao. Ostavi manijaku posten svet na miru, pa propovedaj svojim fanaticima Svetosavcima.

  • А треба веровати теби коме из уста излазе такве ствари које си управо написао?! Зар треба слушати и следити толику мржњу?!

   Ништа од тога што си написао ама баш никакве везе нема са Библијом. Све то што пишеш иде на адресу особа које си споменуо да су радиле.

   Библија, изворно хришћанство и Исус Христ никакве везе немају са твојом причом.

   Боље се измири са Богом док још имаш времена, ако уопште желиш. Не заборави да је Христос умро за тебе и твоје грехе. Немој то да одбациш због маргиналних ствари.

   • Ajde jadan ne bio. SVEZNALICA JE DRUGO IME ZA ANTIHRISTA. Ti propovedni manijace, imas svog Boga, a to nije ISUS, nego tvoj SVEZNAJUCI DEMON. Tebi podrsku daju Svetosavski manijaci koji vicu Pravoslavlje ili smrt. Idite za smrcu, manijaci. ODSTUPI OD MENE SOTONO ! ! !

   • Видим да ти све знаш. Можда да свој текст примениш на себе?

   • Ti si potpuno odlepio. Vidis sta ovi tvoji rade magarce, idi njima propovedaj. Vrana vrani oci ne vadi. Hoces da mutis vodu tamo gde ti nije mesto. Sta ti drzis propovedi nama na blogu i provociras. Sta god da je, ne radimo magarce takve prljavstine kao ta tvoja SATANISTICKA SEKTA. Posto sa vama manijacima ne moze u rukavicama, reci cu Srpski da me bolje razumes: POPUSI GA LUDAKU I ODSTUPI VISE !

 16. HA HA HA, bas ste zabavni vi svetosavci. Sve je u najboljem redu. Ako nisi znao i cirilica i latinica je SRPSKO I CRNOGORSKO PISMO. Al po tvom recniku, kako si poceo sa pusenjem, znam koji si POPUSITE VI MENI SVETOSAVSKI MANIJACI ! Mislite da ste SVEZNALICE KAO I VAS GAZDA ANTIHRIST. Mracnjaci nedokazani, pravite se pametni, pa menjate nickove. PROPASCE TE I TO USKORO. MISLITE DA MOZETE I BOGA DA PREVARITE. GOTOVI STE SATANISTCKA KOPILAD KOJA ZAVODI I VARA NAROD RADI NOVCA !

 17. Ти си нека озбиљно подељена личност. Мало се извињаваш па много пљујеш.

 18. Не вреди више да се извињавам јер ова будала од латиничног сердара нема границе.

  • Koga ti huljo svetosavsa i satanisticka nazivas budalom. Nas Bog ISUS je pobedio vaseg sotonu za sva vremena. Taj vas prokletnik je pogan kao i vi njegovi sledbenici. Mislite da se neko boji vas satanista iz SPC~a. Reci cu vam Srbski jer ste pogani i gadni da gori ne mozete biti, jer sa vama porodom ASPIDINIM /zmijurina/ nema kompromisa jer zavodite naivne duse manijaci . Ja se vaseg sefa ne bojim, cekam ga na megdanu da mu uvek odrubim glavu jer ih ima mnogo. Vi sluge njegove klanjajte mu se i sprovodite njegovu volju.Vi ste najobicnije kukavice iza koje stoji SPC. Nije cudo sto zene zavladase, sve sam satanisticki degenericni sinji kukavac. POPUSITE MI SVETOSAVCI PROKLETNICI ! ! !

   • Видим да су те већ и остали прозвали латиничним сердаром. Будала си неопевана. Какав си ти Црногорац, оца ти педерског!? Његош се у гробу преврће, незналице неопевана. Жентурачо кукавичка!!!

    Сотоно једна, није чудо што толико нападаш све што има везе са хришћанством. Имбецилу, цркни.

  • POKAJ SE SATANISTO DEMONIZOVANI, JER IDES U TAMU ZA SVA VREMENA. PUN SI DEMONA GNEVA I LUDILA. SAMO BI VI ANTIHRISTOVI DEMONI DA PROLIVATE KRV. NEVERNICE, ICI CES TAMO GDE IZLAZA NEMA SLUGO ANTIHRISTOV. POGLEDAJ SVOG BRATA KACAVENDU NA FILMU. ANATEMA NA VAS SATANISTE ! ! !

   • Говнару један издајнички, кога ти називаш сатанистом, оца ти јебем!

 19. Pope Aco, kaznice te tvoj gazda ANTIHRIST, on je vrlo osvetoljubiv, posto niste ti i tvoji satanisti izvrsili njegovu zapovest, da sve ciste duse obrlatite u svoj tor. Ja ga znam jer sam mu odsekao glavu kad je krenuo na moju dusu, kao SERDAR JOLE, iskusnom turskom megdandziji. Imas satanisto popovska i guslarsku pesmu o tome. Ja nisam podeljen ni malo jer lazes, da sam se ja vama svetosavcima izvinjavao. Tako manijace sve sto kazes, lazes. Upozorio sam te glupaku, on ce te kazniti jer je ostalo jos slobodnih dusa, koje vi satanisti iz SPC~a niste zaveli. VI STE POSLEDNJE HULJE, VUKOVI U JAGNJECOJ KOZI. ZA VAS NEVERNICI KOJI MISLITE BOGA DA VARATE JE PRIPREMLJENA TAMA…

 20. Ja ne bulaznim propovedni manijace. Nego priznaj ti lepo, spasce ti teret sa duse, ko te je poslao iz SPC~a, da miniras svojim napadanjem ljude na postovima? Posto si strucnjak za sve, sveznalica, znas i o brasnu, da neznas pope zasto mi tri rebra na radijatoru ne greju? Ja te upozorih, pa se ti igraj mesije, gazda ti je osvetoljubiv.On kao mafija kaznjava. Niste sve ciste duse zaveli propovednici, Srpski receno posto se blizi kraj, NAJEBALI STE SVETOSAVCI PROKLETNICI ! ! !

 21. za gđu Mare
  GG je bio u posjeti kod Vange 1995.g.koja je trajala 40-tak minuta (vidjeti na you tube sa ruskim i bug.prevodom),bar iz objavljenog nije mu kazala da je antihrist. Rekla mu je vezano za vaskrsenje da svi moraju umrijeti…Američki prorok Edgar Kejsi je navodno rekao da će iz Rusije stići nada za cijeli svijet…Ali se i mi moramo mijenjati, a ne samo čekati da nam neko donese nadu i spas…na gotovo.Ili kako kaže narodna :Ne može se carstvo zadobiti na divanu sve duvan pušeći
  za gđu Vesnu
  Znam da je teško sve ovo upratiti, ali vas molim da brišete ove uvrede, koji su ovo nivoi ? A kobajagi raspravljaju o tumačenju Svetog pisma ili popravke radijatora -nisam baš najbolje razumio. Ipak svima pozdrav i ljubav uz poruku: u pamet se ljudi, da ne ispadne da nismo ni ovo što sad imamo zaslužili …

  • Па и нисмо заслужили ништа добро. Како се односимо према земљи, животињама, људима и пре свега према Богу, заслужили смо само најгоре.

   Мислим да ово не треба брисати већ треба да нам стоји као споменик онога какви смо у суштини. Ако се не променимо готови смо.

 22. Slažem se sa gospodinom penzionerom, ne treba dozvoliti strašne reči mržnje koje nisam smela ni da čitam do kraja, a koje su se pojavile tokom ove rasprave., bez obzira na slobodu izjašnjavanja! Želim svima mir i ljubav!

 23. A joj što ste se isvađali. Nisam sve ni čitala.
  Evo da dodam. Ne sviđa se ni meni Grabovoi. Prvo sam mislila da tu nešto ima, pa sam kupila njegovu knjigu koncentracija na brojeve. Sve je to prilično zahtjevno i komplicirano, a cijene seminara su nepristupačne za većinu ljudi. Tako da sam od njega odustala.
  Između ostaloga on se prestavlja kao Isus Krist. To je sam rekao u snimci na jednoj radio emisiji što se može naći na you tubu. Ne vjerujem da bi Isus Krist išta naplaćivao.

 24. Slažem se. A zbog takvih izjava i naplaćivanja Grabovoi djeluje lažno.
  Inače kad smo kod Isusa Krista pratim na web stranici www. whoneedslight.net šta se dešava. Tako se javljaju u kanaliziranim porukama Isus, i drugi. Nedavno sam čitala Novo Sveto pismo. Meni je bilo zanimljivo. Preporučam.

  • Молим те, немој да те преваре. Исус Христ се објављује лично ономе ко прихвати његову жртву за своје личне грехе. Ко се са Богом измири кроз Исуса Христа и његову жртву, има директан „канал“ до Бога. Нема никаквих „јављања“ и новог светог писма. Све је одавно познато.

 25. Ja zasada samo čitam i informiram se, a ne donosim nikakve zaključke jer ne mogu u ništa od toga biti u potpunosti sigurna. Zato volim uvijek i pogledati kako drugi razmišljaju o tome. Nemam nikavih spoznaja koje bi nadilazile stvarnost koja nas okružuje.
  Radoznala sam i želim saznati koja je prava istina o svemu.

 26. Cilj nas Duša nije da večno budemo u jednom telu u ovom svetu što je lepo dotakao naš ovdašnji kolega „Mare“, već da ekspandiramo svoju svest i ljubav i vratimo se nazad svom Kreatoru.
  Svako od nas istražuje a ako nekoga zanima nešto od istraživanja može zaviriti ovde (ako želi).

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s