HOROSKOP: ISUSA HRISTA – ISUS HRIST – MAG SKRIVEN IZA KRSTA

ISUS HRIST – MAG SKRIVEN IZA KRSTA

MilosRaspece

Kako je ova tema jako škakljiva najpre ću se pozabaviti izvorima po kojima smo uzeli podatke za izradu natalne karte Isusa Hrista.

Mnogo je spekulacija o Isusovom rođenju, stoga se neću baviti nepotvrđenim izvorima, već sam se odlučio za rad u oblasti istraživačke astrologije, stoga će moji izvori biti već opšteprihvaćeni spisi (jevanđelja i jevrejski kalendar).

Godina Hristovog rođenja je 7. pne

Kao prvo, od izuzetnog nam je značaja utvrditi tačnu godinu Hristovog rođenja. Da bismo dobili tačnu godinu rođenja prinuđeni smo da se okrenemo Jevanđelju po Luki u kome se kaže da su kada su na Nebu ugledali zvezdu tri mudraca (kralja) krenula prema Istoku i Jerusalimu, da pronađu spasitelja Jevrejskog kralja, dete rođeno u noći kada zvezda bude najviše sijala.

Putovali su tri meseca i pratili nebeske znake, dakle bili su astrolozi. Magi u izvornom spisu, odnosno poznavaoci kosmičkih sila i zakonitosti kasnije postaju mudraci zbog komisije za izbor jevanđelja, koji su zbog ozloglašenog termina Magija – Mag, preimenovali Mage u mudrace.

U vremenu rođenja Hrista u Judeji, magom se smatrao ne samo čovek koji je mudar i koji poznaje kosmičke zakone, već se opsežno bavi i živi po astrološkim postulatima. Ujedno sama simbolika broja tri (3 Maga), a i sama vokacija ovih osoba dovodi nas do zaključka o kojoj planeti – zvezdi je reč.

U pitanju je najveća planeta Sunčevog sistema, Jupiter, koji i u numerologiji biva opisan brojem 3, kod sideralnih astrologa naziva se Guru, dok i u tropskoj, baš kao i u sideralnoj smatra se planetom koja predstavlja učitelja, više znanje, religiju, filozofiju i naravno mudrost. Složićete se da ni u ovoj priči nema slučajnosti, te da je simbolika odveć namerna.

Elem, da se vratimo na vreme rođenja Isusa. Pošto nam je poznato da je Vitlajemska zvezda zapravo Jupiter, poslužićemo se astronomskim tablicama i istraživanjima koje datiraju iz 90-ih godina 20. veka, a u kojima se navodi da je Jupiter bio najbliži Zemlji po svojoj osi ekliptike u odnosu na Zemljinu ekliptičnu ravan 7 godine pre nove ere, kada je po efemeridama boravio u znaku Riba i iz geocentrične perspektive zauzimao istu ravan sa Saturnom.

Vratimo se na kratko na simboliku znaka Riba koju imamo danas. Ribe predstavljaju XII znak zodijaka, znak koji predstavlja prošle živote, karmu, zatvorene institucije, tajna društva, skrivenost, tajnu, magiku, psihu i sve što je skriveno od očiju javnosti.

Opet Jupiter kao tradicionalni vladar ovog znaka u njemu donosi filozofiju, manastire, hramove, duhovnike i monahe, što upućuje da će ličnost koju Magi traže mora imati jaku spregu sa ovom planetom i njenom simbolikom u znaku Riba.

Prisetimo se da se baš 7 godine pre nove ere (u astro chartu -6) precesiona tačka nalazila na 4 stepena Ovna i time označila početak tranzicionog perioda prelaska iz doba Ovna u doba Riba.

Vitlajemska zvezda je samo bila refleksija na Nebu koja će potvrditi da će ovakva promena uskoro nastupiti, a da će se ključna ličnost pojaviti u toj godini.

Datum Hristovog rođenja je 14. mart

Sada kada imamo godinu, pozabavićemo se datumom rođenja Isusa Hrista i ponovo ćemo se vratiti na kanonski odobrena jevanđelja, bez da se bavimo spekulacijama. Dogma kaže da je Isus po starom kalendaru rođen 7. januara, dok će se po danas opšteprihvaćenom novom gregorijanskom kalendaru njegovo rođenje odigrati u noći 25. decembra.

Ipak, setimo se tvrdnje istaknute u sva četiri opšteprihvaćena jevanđelja u kojima se doslovno kaže da su “pastiri u trenutku Hristovog rođenja bili na pašnjacima”. Vitlajem se nalazi na severnoj hemisferi Zemlje, a ukoliko bismo se vodili informacijom da je Isus rođen u decembru ili januaru, tada bi u Vitlajemu bila zima, kao što je i predstavljeno hrišćanskim legendama. No, sigurno ćemo se zapitati šta će pastiri po noći na pašnjacima u sred zime?!

Uviđate li neslaganje? Ako su Magi pošli put zemlje Izrailja u trenutku kada se mlado Sunce rađalo, to će uputiti na zimski solsticij koji se odigrava 21. decembra, a oko tri meseca kasnije došli su u Jerusalim (tri meseca računalo se kao 3 Mesečeva ciklusa od po 28 dana, što iznosi 78 do 84 dana).

Ukoliko su krenuli na solsticiju u Jerusalimu su bili oko 10. marta, a tri dana kasnije u Vitlajemu, što je 13. – 14. mart, 7 godina pre nove ere. Ukoliko pozovemo u pomoć Jevrejski kalendar, videćemo da Pasha (najveći jevrejski praznik) u toj godini pada baš 14. marta, a običaj Hebreja bio je da se noć pred Pashu provede na pašnjacima i poljima, kako bi se zemlja blagosiljala i dala dobre prinose i zdravu stoku u toj godini.

Ovo bi objasnilo izlazak pastira na pašnjake u noći Hristovog rođenja. Dakle, dobili smo tačan datum – 14. mart, 7 godina pre nove ere i to sigurno u vreme kada je Sunce bilo ispod horizonta, dakle po noći. Imamo poziciju Sunca – nalazi se u sazvežđu Riba što nije ni malo iznenađujuće.

Vreme Hristovog rođenja je 5:25 AM

Sledeći korak koji moramo učiniti kako bismo upotpunili podatke koji su nam potrebni za dobijanje tačne karte Isusa Hrista je izračunavanje vremena njegovog rođenja. Ako njegove fizičke karakteristike opisane u biblijskim tekstovima uzmemo kao tercijarne izvore, jer ne moraju biti doslovno precizni, moraćemo da se pozabavimo rektifikacijom njegovog horoskopa.

Najbolji način je da krenemo od samog “kraja” odnosno raspeća Hristovog na krst i izvorima koje imamo vezanih za taj događaj. U opšteprihvaćenim spisima kaže se da se taj događaj odigrao u Isusovoj 33 godini. Ako se po opšteprihvaćenim tumačenjima Hrist rodio 1. godine Nove ere, uzećemo 33. god ne i opet se vratiti na biblijsko tumačenje tih događaja.

U tekstu se navodi da je Mesec bio pun i krvav u noći kada je Hrist razapet, što jasno ukazuje na pomračenje punog Meseca. Jedina potpuna eklipsa koja se dogodila u tom periodu i bila vidljiva sa Golgote, bila je 12. aprila 32. godine Nove ere, stoga ćemo je uzeti kao relevantan događaj za rektifikaciju horoskopa.

Ako bismo samo ostali kod ovog događaja već možemo odrediti okvirno vreme Hristovog rođenja, odnosno poziciju kuća. Kako su Hrista nazivali Hrist – Riba, i u doba Bogumila bio je predstavljen simbolom Ribe na zidovima katakombi u Rimu, možemo zaključiti i da se ASC nalazio u znaku Riba.

Uklapanjem tačne pozicije kuća po arapskim tačkama dobićemo da se Jupiter – Vitlajemska zvezda našla gotovo tačno na ASC, na vrhu serije 8 dogodilo se pomračenje Meseca prilikom raspeća, čime se jasno predstavlja blizina opasnosti od smrtnog ishoda, kao osnovnog signifikacije smrti.

Još nekoliko signifikacija upućuje na mogućnost aktivacije serije 8, koja započinje znakom Vage. Shodno tome vladar Venera koja se u natalnoj karti nalazila u Ovnu, biva aktivirana prelaskom tranzitne Venere, a potom i sekstilom od tranzitnog Marsa, koji je položen u seriji 12 u znaku Vodolije.

Da li Isus preminuo 32. godine?

Jasno i glasno NE!

Arapska tačka smrti u Hristovom horoskopu smeštena je na 26 stepena Riba, ali tačka fizičkih povreda se nalazi na 23 stepena Ovna.

U trenutku raspeća na tom stepenu nalazio se Severni mesečev čvor u konjukciji sa Suncem, što govori o zaista velikim  fizičkim povredama, ali ne i o smrtnom ishodu.

Dakle, Hrist je rođen u zodijačkom znaku Ribe i ASC mu je u Ribama. Hajde sada da se prisetimo precesione tačke koja označava doba u kom se nalazimo. U trenutku Hristovog rođenja ona se nalazila na 4 stepena Ovna i označila je početak promene starog doba ropstva i ratova i početak novog doba, koje će doneti smenu jednog poretka i uspostavljanje drugog poretka, počev od kolektivnog nesvesnog.

Arhetipske slike će promeniti primarnu poziciju iz simbolike Ovna ka Ribama. Hrist je jedan od vesnika ovih promena i svakako će postati najvažnija figura doba Riba.

Njegovo rođenje odigralo se tajno – ASC u Ribama, ali sa velikim počastima koje su mu ukazala tri Maga, darujući mu simboličke poklone koji će predstavljati sve ono što će Hrist za vreme svog života doneti narodu.

Jevanđelista Matej piše: “A kada se Isus rodi u Vitlejemu judejskome u dane Iroda cara, gle, dođoše mudraci od Istoka u Jerusalim i rekoše: Gdje je Car judejski koji se rodi? Jer vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo da mu se poklonimo.” (Mt. 2.1, 2).

To znači da Matej daje istorijski podatak da se Isus rodio u dane vladavine cara Iroda i da mudraci (astrolozi) nisu došli kad i pastiri u Vitlejem, već kasnije, tek kada se zvezda kretala od istoka ka zapadu, a svi astrolozi znaju da se fiksne zvezde i planete u direktnom kretanju kreću od astrološkog zapada (descedenta) ka astrološkom istoku (ascedentu).

Takođe, “Onda Irod tajno dozvavši mudrace saznade od njih kada se pojavila zvezda.” (MT. 2.7) ukazuje da se zvijezda pojavila ranije, jer je Irod, kada se mudraci nisu vratili u Jerusalim naredio da: “… se pogube sva deca po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dvije godine i niže, po vremenu koje je tačno doznao od mudraca.” (Mt. 2.16).

I ušavši u kuću, videše dete sa Marijom materom njegovom, i padoše i pokloniše mu se, pa otvorivši riznice svoje prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu.” Zlato je simbol Cara, tamjan simbol Boga i smirna simbol smrtnog čoveka.

Mesec postavljen u znaku Device, na 22 stepena u seriji 7, imaće višestrukog značaja u životu Isusa. Najpre, njegova majka Marija predstavljena je Mesecom u znaku Device u konjunkciji sa Marsom, te od tuda Devica (Mesec u Devici) Marija (Mars – akrofonološki), ali ako postavimo da je to i serija 7 (brak, partner), opet dobijamo Mars u seriji 7 u Devici – Marija Magdalena. Kako je vladar serije 7 otišao u 12. polje, uviđamo da je brak između Isusa i Marije ostao misterija, odnosno tajna, ali potpisan pred Nebom (Merkur u Vodoliji).

Kako je Merkur egzaltiran na 25 stepena Vodolije, on će usloviti i štampanje najčitanije knjige na svetu – Biblije, kao i sijaset drugih gnostičkih tekstova o Njemu i njegovim delima.

Isusovo detinjstvo

Isus je svoje rano detinjstvo proveo u Egiptu u egzilu, što dokazuje i Merkur koji je vladar serije 4, i predstavlja česte selidbe, a Misir (Egipat) odgovara Vodoliji.

Kako se Merkur tu nalazi na arapskoj tački izgnanstva, a u seriji 12, dovoljno će govoriti i primoranosti da se ta simbolika ispuni, i to na insistiranje majke Marije. Povratak Isusa iz Misira bio je sredinom aprila četvrte godine pre nove ere (-3 astro godine), jer je tada tranzitni Uran dodirnuo njegov ascedent, što naznačuje promenu boravišta.

Prema Mt 2.19-23 i navedenom astrološkom aspektu, Irod Veliki je umro u aprilu četvrte godine pre nove ere (-3 astro godine). Obzirom na natalni Jupiter trigon Neptun (život blizu vode), Isus je svoje prve tri godine proveo negde pored reke Nila.

Prema starim predanjima to je bilo blizu Heliopolisa (Iliopolje) na periferiji današnjeg Kaira. Dolaskom iz Egipta u Nazaret galilejski, počinje njegov dosta zanimljiv život.

Iz njegove natalne karte može se videti da je Isus kao dete, do svoje osme godine, bio veoma nestašan, jer je imao natalni Mesec u konjunkciji sa Marsom i u opoziciji sa Suncem.

Tako u jednom apokrifnom spisu stoji da je, igrajući se sa drugom decom u nekoj barici u Nazaretu, pravio od blata ptice. A bila je subota, kada je po Mojsijevom zakonu zabranjeno bilo šta raditi. Ostala deca brzo potrčaše da ga tuže staratelju, pravednom Josifu.

Josif ode na to mesto i vide Isusa pa ga pozva i reče: “Zašto radiš u subotu, jer ne pristaje u nju raditi?” Zapljeskavši svojim pticama, Isus im reče:

Uzletite i da me pominjete dok sam živ“. Tada uzleteše onih 12 ptica i lećahu pevajući. Te godine je proradio egzaktni trigon primarnog Neptuna prema natalnom Jupiteru (prijemčivost za duhovne događaje).

Velike muke je imao Josif u vezi Isusovih “nestašluka”, tako da su mu meštani govorili da treba da se odseli iz grada. Naravno Isus je poštovao svog oca i učinio je sve što se od njega tražilo, ali je njegov duh ostao Uranovski.

Najveći mag svog vremena

Koliko ste samo puta čuli od običnih ljudi da kažu: “Isus je činio čuda sa svojih 33 godine…” Postavka njegovog horoskopa obećava čuda. Najpre mnogo puta pomenuti Jupiter u konjunkciji sa Ascedentom i Uranom, a na njegovoj arapskoj tački iznenadne sreće prima gotovo egzaktan trigon od Neptuna postavljenog u konjunkciji sa Južnim mesečevim čvorom u seriji 8, što predstavlja čarobnjaka, odnosno posvećenika najveće umetnosti – Magije i Alhemije (voda u vino – Jupiter u Ribama u trigonu sa Neptunom).

Isus je bio veliki poznavalac astrologije i teurgije koja se primarno razvija iz aramejskog dijalekta, pa je Isus svaku svoju envokaciju započinjao okrečući se istoku – Vitlajemskoj zvezdi sa rečima ADONAI, pošto mu je Kabalistički sistem bio kao Jevrejinu jako blizak.

Jupiter ujedno igra i glavnu ulogu u Isusovoj najvećoj čaroliji – “Vaskrsenje”, jer u opoziciji sa Plutonom iz serije 7 daje njegovu moć brze fizičke regeneracije. Pa, tako, kada je Isus skinut sa krsta, stražari i narod su pomislili da je mrtav, jer nije davao vitalne znake života, ali je njegova smrt bila lažna – trik (Neptun u seriji 8 u trigonu sa Jupiterom i sektilnim odnosom sa Plutonom).

Kako je Pluton postavljen u seriji 7, zajedno sa Marsom i Mesecom (Marija Magdalena i njegova majka Devica Marija) odigraće najveću ulogu u ovom triku. Marija Magdalena će svoju ulogu potvrditi izjavom pred Pilatom kada će izgovoriti danas svima poznate reči: “Hristos voskrese!”

Kada bismo se malo više posvetili ovom činu Marije Magdalene koja je držeći u ruci crveno jaje izustila ove reči, ne sluteći koliko će one same biti izvrgnute ruglu, shvatili bismo da je reč o njenoj trudnoći sa Isusom, jer se kod Jevreja i drugih starih naroda crveno jaje bacalo na put ili u bunar za dobar prinos, kao simbol plodnosti, a takva se svetkovina održavala ulaskom Sunca u zodijački znak Bika (materija, hrana, blagostanje i izobilje), shvatili bismo da je Hrist bio na putu da postane otac…i postao je. 13. decembra 33. godine, Marija je dobila ćerku. Nameće se pitanje: A, ako Isus nije preminuo, šta je sa njim?

No, pre toga, hajde da se pozabavimo njegovim učenjem i magičarskom delatošću. Poznato je da je bio iscelitelj, da je rukama i glasom lečio sve bolesti, čak je umeo i umrle da oživi (Nekromansia), što je dokazao i u svom slučaju i to tako što je Mariji odao tajnu formulu života i smrti – Pluton u seriji 7. Merkur u seriji 12 daće mu mogućnost primanja znanja od viših entiteta (Merkur u Vodoliji), a kako se u to vreme Merkur nalazio na fiksnoj zvezdi Markab, koji se nalazi u Pegazovim leđima i na arapskom znači sedlo i daje mu jake intelektualne kapacitete i naglašenu intuiciju, jer je podržan serijom 12 u kojoj leži.

Naglašen položaj ove zvezde imali su mnogi veliki umovi, Njutn, Tesla, Kepler, Ajnštajn. Ujedno ova zvezda vlada astralnim putovanjima i lucidnim snovima, a kako je Merkur egzaltiran govoriće o svesnim astralnim projekcijama i primanju znanja s Neba.

Isus je i u svetovnom životu bio veoma vešt sa rukama, stoga stolarski zanat opisan kroz Saturna u opoziciji sa Marsom svakako je jedna od njegovih veština, ali njegova prava veština izražena je kroz Sunce i Jupiter, koji je i vladar MC-a, pa tako Vitlajemska zvezda će ga učiniti besmrtnim kroz religiju čiji je on glavni simbol, ali i glavni simbol gnosticizma i hrišćanskog misticizma.

Cela jedna filozofska epoha biće posvećena njemu, a filozofija koju je sam proklamovao o uzvišenoj Ljubavi ogleda se kroz Veneru koja prima dupli jod (Božji prst od strane Neptuna i Plutona). Njegova Magika stavljala je čoveka poistovećenog sa Ljubavlju, kao Božanskom snagom i pokretačem svega, rekavši da je Vera istovetna Ljubavlju prema sebi, odnosno Ljubavi prema Bogu (u sebi) u rečima “rascepi drvo i naćićeš me, raspoluti kamen i tu sam” – Saturn opozicija Mars, i time stvorio princip Deus Homo est.

Raspeće

Trenutak Hristovog raspeća na krst obeležiće njegov natalni Mars na ASC horoskopa raspeća i natalni Saturn na DSC. Kako Isus poseduje T-kvadrat – krst u horoskopu između ose MC-a gde se nalazi njegov Kiron i Marsa i Saturna (koji predstavlja krst, a nalazi se u njegovom prvom polju), stoga će raspeće biti njegov zenit – MC, i po tome je i danas upamćen.

Raspeće se odigralo 12. aprila 32. godine, kao što sam već napomenuo, Mesec je bio pun i pomračen – crven i krvav, da ostanem dosledan biblijskom izlaganju, kao gnev Boga. Hrist je znao šta će mu se dogoditi, ali je i svesno išao ka tome.

Stoga je rešio da prekopira dva do tada njemu poznata modela, Sokrata i Konfučija, ali sa razlikom da će on preživeti i “vaskrsnuti”, i time utemeljiti sebe kao centralnu figuru svog doba.

Juda koji je bio njegov najbolji učenik, poneo je najveći teret ovog zadatka i kasnije od strane Hrišćana proklamovan kao izdajnik. Sunce u Ribama u seriji 1 dalo je svoj doprinos ovom događaju.

Šta se desilo?

Nakon što se oporavio i zahvaljujući njegovim najbližima – Mesec, Mars u seriji 7, Isus biva prebačen u Indiju (Merkur u Vodoliji) kod svojih rođaka gde nastavlja svoj život, ali ovog puta pod imenom Ravi Sri Ramvda, nastavlja proklamovanje svoje filozofije, isceljuje i posvećuje se knjigama Veda, kao i vedskom učenju.

Upokojio se 81. godine u svom domu u Indiji ušavši u stanje Nirvane (Neptun u seriji 8). Svoja učenja preneo je mnogim svojim potomcima i sledbenicima. Imao je dvoje dece u Indiji.

Njegova ćerka Kiffa, dete koje je imao sa Marijom Magdalenom preselila se u Evropu i postala jedan od osnivača jedne poznate plemićke loze, baš one koja će se u XII veku pojaviti kao osnivači Templarskog reda.

Jedan od njegovih direktnih potomaka nedavno se upokojio u Indiji. Za života bio je veliki učitelj, a iza sebe ostavio čitavu školu i brojne spise, među kojima bih posebno izdvojio zbirku tekstova pod nazivom “Jevanđelje Ljubavi”.

Miloš Dimitrijević  IZVOR: – http://astro-portal.hr/isus-hrist-mag-skriven-iza-krsta/10641

Advertisements

11 comments on “HOROSKOP: ISUSA HRISTA – ISUS HRIST – MAG SKRIVEN IZA KRSTA

 1. Vesne Mihajlović
  Saznavanje istine je najvažniji cilj svakog dobrog čoveka, pa i vama predlaem da umjesto špekulacija i nedokazivih stvari, pokrenete svoj duh u pravcu egzaktnih istina. Islam može unijeti mir u važe srce, vašu duhovnost… U tom smislu, ja vam stojim na raspolaganju. Lijep pozdrav! 🙂

 2. Moje postovanje Edib Mušović. Ne okrecem se nikome, osim Bogu, jer ste svi (mislim na većinu religija) dokazali da u prethodnoj istorijskoj epohi nije bilo mira, radosti i lepote, jer ste sve pogrešno ljudima preneli, protumačili i izmanipulisali zbog svoje koristi. Vodili ste i vodite ratove u ime Isusa, Boga, Allaha, prolivali i prolivate ljudsku i životinjsku krv, radi vaših ubeđenja i verovanja… 😦
  Prvo i osnovno ne dozvolite da čovek ima svoje mišljenje i odabir svoga puta, nego namećete, terate, proklinjete, plašite Božijom kaznom…Za vasu informaciju Vesna Mihajlovic ne špekulise ni sa čim, između ostalog stavljam na blog i stvari koje je već neko napisao da bi o njima komentarisali, pričali, razmišljali i po malo dolazili k sebi, budili svoju uspavanu svest, jer svaki tekst koji stavim na blog ima i svoju poruku, nije slučajno tu, ko shvati-shvatio je. Za moj duh se ne brinite, on je svakako u Božijim rukama i zato mu HVALA…Svi tvrdite kako ste jedini, pravi, izabrani, bogom dani, ali vaša dela ne pokazuju baš tako, jer Bogu je milo ono što je u našim srcima iskreno i čisto, naše dobre misli, reči i dela, ne samo u vreme Ramazana i Uskrsa, ili nekog drugog praznika, vec svakoga časa i sekunde, uvek, „nema odmora, dok traje obnova“.. 😀

  Potrebno je pokazati se dobro i milostivo prema našim bližnjima, prema svojoj braći na zemlji, (bližnji su nam svi ljudi bez obzira na veru, veroispovest i boju kože…ne samo Muslimani, i ne samo Hrišćani…), u našim dobrim mislima, rečima i delima, a ne u lošim karakterima i karakternim osobinama, kao što je mržnja, netrpeljivost za sve one koji nisu isti ili slični nama, nametanje i izazivanje direktno ili indirektno mržnje prema drugima i drugačijima..Koliko primećujem sada ste ovde na blogu besplatno izreklamirali svoju stranicu o sirenju Islama, koja zagovara (nagovara), ali onako indirektno, da bi što više ljudi prešlo na Islam, jer vi tako mislite i u to ste ubeđeni da bi tako trebalo biti.., i neću vas odstraniti, obrisati, jer sam širokogruda, širokih shvatanja i nisam od onih koji ne postuje različitosti, samo ukoliko ne ugrožavaju druge, odnosno sve ostale.. 😀

  Veliki sam protivnik nametanja bilo čega, tako i religijskih manipulacija…:( Veliki pozdrav ide vama i svima dobronamernima, koji čitaju ovaj blog.. 😀

  P.S. Jedna Jana ovde na blogu piše:
  „Jedino što je istina, u mnoštvu krivih religija i raznoraznih sekti, jeste Sveto Pismo sve ostalo je filozofija. Čovek sam nije sposoban da razlikuje uvek dobro od zla zato je potrebno da stalno čita Sveto Pismo kako bi to jasno razumeo kao na primer 10 zapovesti koje su VEOMA JASNE a opet većina ih se ne pridržava, mada je i Isus sam kao Božji Sin rekao da je ”tesan put koji vodi u spasenje i malo je onih koji njime idu dok je širok put koji vodi u uništenje i većina ide tim putem!”

  A ja se pitam, ko od takvih koji tvrde da je bas njihovo najistinitije, bili Hrišćani, bili Muslimani, ko je od njih u pravu?, ko mene može uveriti ili razuveriti u sve to?, ako vidim da lažu i jedni i drugi, jer se ni jedni ni drugi ne ponašaju pravilno, već suprotno od svega napisanog.. U čemu i u kome je tu onda problem? Jer, da ste se vekovima ponašali onako kako je Isus propagirao i širio ljubav i univerzalnu istinu, kao što piše, da je i Muhamed a.s. braća po Bogu pričao, propagirao, zar bi bilo svega ovoga na kugli zemaljskoj, od ratova do mržnje, netrpeljivosti za sve one koji nisu isti kao mi..? Zašto nema mira na planeti Zemlji, posebno između braće Muslimana i Hrišćana? Naravno jer svi misle kako su baš oni, oni pravi, božiji narod, kako su baš oni bogom dani i niko drugi im ne valja…Šta kažete na to Edib Mušović?

 3. Kako god i sta god i kada god i ko god pisao o Isusu ostaje da je on jedna velika tajna. Mozda cak i tajna nad tajnama. Svega je bilo i bice vjerovatno od toga da je bio otjelovljeni Bog, zrtva Demijurga, carobnjak,itd, itd. a da pomenem i najludju teoriju-da je bio simbol za Amanita Muscari-u! Sve sto se desavlo, a poglavito mislim na lose, desavalo se zbog ljudi koji su se krili iza njega ili koristili njegovo ima za poglaviti svoje ciljeve. Razumijem Vesnu, zasto ne staviti i ovakva tumacenja? Pa ko vidi neka razmisli, osjeti, pa se sam odnosi prema tome kako osjeca da treba. Mnogi ljudi se osjecaju uvrijedjeni ovakvim ili slicnim napisima, davno nekad se i meni to desavalo, u „malim“ danima a takodje sam mislila pod uticajem, srecom ne dugim ni dubokim, mainstream struje da ce me Bog „kazniti““ ako citam tzv gnosticka jevandjelja i slicne spise. Ali naravno da nije tako. Covjek je mali, ali srecom dato mu je da raste i saznaje, a to izmedju ostalog znaci da razlucuje izmedju ostalog i o ovim i ovakvim napisima.

 4. Dragi čitatelji,
  Dragi istražitelji istine,
  Kako se može sa pretpostavkama napisati nekome horoskop? Nikako, jer i danas sa točnim podacima dana, mjeseca i sata rođenja astrolozi su svašta napisali. Kao poznavatelj astronomije da mogu sa sekstantom odrediti točku opservatora na cijeloj zemaljskoj kugli poznavajući ime svake veće zvijezde mogu reći i sa poznavanjem ezoterične astrologije da oni smatraju da je astrološki znak Ovan 21. aprila, a nije istina. To je bila istina pred 4.000 godina, a nisu uzeli u obzir precesiju ekvinocija koja se izvrši svakih 25.800 godina. Pred oko 25 godina sam točno izračunao da je Ovan bio na 20 dana i ne sjećam se koliko sati prije 21 aprila. Danas je još za koji dan prije, ali nije važno – važne su MNOGE druge stvari koje astrolozi ne znaju a zarađuju novac na taj pogrešan način, većina ljudi vjeruje i onda se desi, jer masovno vjerovanje mijenja i Prirodne Zakone – kaže Nauka skrivena razumijevanju čovjeka.
  Da su bili magi smatrani onda, razumljivo je jer i danas Vatikan smatra da su magi svi oni koji čine nešto što oni ne znaju činiti, a zovu Božja Djela (Opus Dei) samo radi održavanja te institucije, a nisu u stanju činiti Djela opisana u Bibliji. U ovom se članku spominju same pretpostavke i ono što je prihvaćeno a nije dokazano:
  “Ipak, setimo se tvrdnje istaknute u sva četiri opšteprihvaćena jevanđelja“, a raspravlja se i dokazuje da li su Evanđelja falsificirana. Za širiti senzacije i neistine neki se služe “opšteprihvaćenim“ Evanđeljima samo za prodavati knjige i senzacije. Tko može istinito svjedočiti da je ISUS ovo i ono, a svakome je poznato da se ne smije suditi niti običnom čovjeku, a kamo li ISUSU i to sa pretpostavkama koje nisu dokazane? Onda čemu to pričanje? Zna se da i različit sat dovede u promjenu planeta koji utječu, ali ne na duhovno razvijenog čovjeka. On ne podliježe utjecajima planeta, samo onaj koji se prepustio da ga vode energije planeta živi u onome što isijavaju planeti – Duhovni ljudi sami određuju svoj životni put i svoju budućnost. Stvarno je smješno niti promisliti da se može sastaviti horoskop ISUSU.
  Ma što nam pričate, molim vas? Nije važno tko je napisao tu priču, sigurno ju je učinio za prodavati knjige i članke, ali ovdje molimo vas ne prenosite nam ono što nam neće donijeti Znanje – ovo nije Znanje – samo tračanje. Oni koji su željni tračanja naći će druge izvore da varaju sami sebe i nameću drugima da im se pridruže. Potpuna je provokacija stalno se oslanjati na ono što se negativno dogodilo u svim Religijama – to su samo bili ljudi koji nisu razumjeli učenje svake Religije. Mi ćemo gledati samo ono pozitivno svugdje i naučit ćemo Poruke i Znanje koje nam daju Religije. Nećemo odbaciti i ne upotrijebiti pšenicu zato jer smo u njoj našli kukolja – odstraniti ćemo kukolj i hraniti se sa pšenicom.
  Koliko smo puta to napisali? Ali oni koji imaju NAMJERU širiti mržnju, netrpeljivost i zlo među ljudima i vjernicima, ovu istinu o pšenici ne prihvaćaju – MI SE ZA NJIH MOLIMO da otvore svoja srca ISTINI. Što nas je briga da drugi pretpostavljaju, a samo pozivaju čitatelje da ne vjeruju u ono što je logično i istinito da je NAMJERA svake Religije naučiti vjernike na DOBRO i na LJUBAV? Ako su se poglavari crkve ponašali po svojim profiterskim mislima, nije kriva Religija, sami su si krivi i sami su sebe osudili kad lažno tumače i osuđuju.
  Hvala na razumijevanju.
  Neka bude svakome sa Srećom i Ljubavlju !!!
  Giovanni Garbin – doktor Duhovne medicine – egzorcist – Sluga Božji

  • Naravno za sve si u pravu (sto se tice horoskopa,precesije,itd) ali ako nekome ovo moze djelovati Wow! ilii kao istina ma neka vjeruje i u ovakve clanke i napise.Zadnjih 20ak a posebno 10ak godina je objavljivanje ovakvih i slicnih clanaka,knjiga,ne samo vezano za Hrista nego za mali milion tema,dobilo takvo ubrzanje da ni to nije slucajno,nimalo slucajno.Kao sto rekoh Isus je velika tajna a ne otkriva se tako lako.Razlucivanja i razlikovanje je veliki dar i sposobnost,a na ovakvim clancima se to provjerava.Ko vjeruje-ok,samo izvolite,a ko ne vjeruje zna zasto ne vjeruje.Pozdrav i bas dobro sto ste se javili i pomenuli precesiju!

   • Još jednu malu usporedbu koja će nam pomoći da razumijemo nešto više. Da li može mrav dati svoju misao o nama ljudima? Sigurno da za njega smo tajna. Ali razlika i psihološka i duhovna je mnogo veća između nas i ISUSA za Kojega nemojmo niti pokušavati da ćemo GA uključiti u naš horoskog vrlo diskutabilan, netočan i koji ne vrijedi niti za svakog čovjeka. U prošlosti sam rekao astrolozima neka mi učine horoskop sa 20 dana prije mog datuma rođenja zbog precesije. I oni su se čudili kako je različit i mnogo točniji sa mom stvarnošću. Indijski Jotish je točniji, kao i knjiga napisana od Alice Ann Bailey “Astrologia esoterica – Ezoterična astrologija“ na talijanskom i engleskom jeziku – Otvoriti Google.
    Duhovni ljudi iz jednog života u drugi idu kao i Planeti, Sunca i Galaksije. Horoskop naše Zemlje kaže da smo pred 2.000 godina bili u znaku Riba, a sada smo u tranziciji prema znaku Vodenjaka, znači unatrag.
    Lijepi Pozdrav svima.
    Giovanni Garbin

  • Pa onda je u tome stvar,jer kad su mi radili natalnu kartu osim uopstenih iskaza vrlo malo toga se moglo povezati sa mnom i mojim zivotom,a takvo je iskustvo i vecine ljudi koji se ne „napale“ odmah kako im je chart sve pogodio.Radila sam i Jyotish,taj lik ili je bio neiskusan ili sta vec(mada se vec dugi niz god bavio time) nije bio siguran da mi je potrefio znak,mada je rekao da sam „naaajvjerovatnije“ Skorpija Vrishchika u Jyotishu.Kad citam neke uopstene crte Vrishchike dosta toga se slaze sa mnom ali njegovo tumacenje je bilo vrlo sturo,blago receno.A o savremenoj poplavi „astrologa“ sta reci-sto dalje od njih.

 5. Krešimir Vargašević na facebook-u pise:
  “ Isus je rekao da se ne krste mala djeca…i on sam se krstio kad je bio već oko tridesete…uostalom, krštenje je prekopirano obredno pranje sa rijeke Ganges u Indiji, kao i Isusovo učenje što je ništa drugo nego Raja joga ili kraljevska joga…no, de ti to nekima objasni…“

  Izvor sledeceg kratkog teksta je Astrogor.

  “ Zvezde upravljaju slabim ljudima, a jakima pomazu – glasi jedan od zakona astrologije.
  Ljudska dusa se radja sa covekom u ravni horizonta, upada u zamku astroloskih kuca, u svet tastine i maste. Ali dusa zbog toga i dobija telo kao instrument za skupljanje mrvica iskustva koje ce joj pomoci da osnazi duh i da izadje iz vecitog uzrocno-posledicnog kruga, da savlada zamke koje su joj postavljene jos prilikom rodjenja.“

 6. Како се нико није сетио да каже да је Исус дошао са Јупитера јер је био најближи Земљи? Ваљда је тада најлакше могао да скокне до Земље. 😀 😀 😀

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s