PITANJA I ODGOVORI: RAD NA ODNOSIMA – Bhaerava Kaala

Tekst je malo poduzi, ali vredan za procitati i nesto osvestiti u sebi i kod sebe, prenela sam ga upravo iz tog razloga. Uzivajte.. 😀

Obično svi imamo problem sa Odnosima. Manje više uvijek ima neko na koga reagujemo, ali najveće i najproblematičnije Odnose imamo sa onima koje nazivamo najbliži. Obično se kaže da kada misliš da si se probudio, da si nešto od sebe napravio, dovoljno je da samo odeš i deset dana provedeš sa roditeljima i da vidiš da li si išta napravio i da li još u tebi ima nešto što moraš da oradiš. Obično tada uvidimo da ima puno stvari da se odradi i da nismo postigli sve što smo mislili da smo postigli.

Odnos traži visoku Svijest. Kada kažem „visoku Svijest“ tada mislim na to da Odnosi traže da Znamo ono što nam Učenje govori, Ideje Učenja, ali i da u Odnosu moramo da održimo Svjesnost koja je ne-identifikovana, ali prije svega sa nama samima. Ako Odnos posmatramo kao nešto što je svaki trenutak promjenjivo, nešto što ima zakone koji su duboko vezani za nesvjesno, da ne kažem podsvijesno, onda moramo znati da mi u Odnose unosimo kvalitete koje imamo duboko u sebi, a koji su često puta duboko neosvešteni i nesvjesni. Oni prosto djeluju bez naše volje i želje. Sada je pitanje kako ti Odnosi najjače djeluju u porodici, između partnera, djece i slično, a manje ili drugim riječima, lakše nam je kontrolisati ili imati Odnos sa manje nesvjesnog materijala sa osobama koje nam nisu toliko bliske? Odgovor se krije duboko u procesu odrastanja u kojem smo „napunjeni“ sa materijalom koji je približno isti kao i nesvjesni materijal najših najbližih, tada da u stvari mi reagujemo na nesvjesni sadržaj koji smo od njih samih primili. Većina naših „kvaliteta“ upravo potiču od tih na koje najviše reagujemo. Zato se u Radu moraju osveštavati Odnosi, ali ne radi toga da bi rekli, „aha, ovo sam pokupio od majke i ona je kriva što ja to imam“, već radi toga da bi uvidjeli, mnogo lakše, ono što sami imamo ili za što još ne znamo da imamo.

Veza je ono što u sebi imamo i što projektujemo spolja te ili to tražimo ili od toga bježimo. S druge strane Odnos je nešto što ne uključuje Projekcije i što traži oslobođenost, unutrašnju oslobođenost od Projekcija i spoljašnje ne-projektovanje već dopuštanje da neko bude to što želi ili treba da bude u određenom trenutku. No, dopustiti nekom da bude to što želi značilo bi da smo unutar sebe smanjili Unutrašnje Uvažavanje, ili drugim riječima, Unutrašnje Pridavanje Značaja. Da bi uopšte krenuli da radimo na Odnosima moramo da razumijemo što znači Unutrašnje Pridavanje Značaja i Spoljašenje Pridavanje Značaja. Unutrašnje Pridavanje Značaja znači da sebi samima dajemo za pravo, da sebi popuštamo, da sebe cijenimo više od drugih, da smo sami sebi uvijek na prvom mjestu, da uvijek težimo da mi imamo koristi od nečega a ne neko drugi, da sebi dajemo za pravo da budemo sudci, da svoju vrijednost stavljamo iznad drugih, da sebe vrednujemo na jedan način a druge na drugi. I što smo više na Stazi, što smo više postigli to Unutrašnje Pridavanje Značaja postaje jače i s tim ga je teže odraditi. S druge strane Spoljašnje Pridavanje Značaja znači da nekog drugog ili ljude ispred nas stavljamo na prvo mjesto, da se brinemo o njima, da razmišljamo o njima i njihovim potrebama, da uvijek suosjećamo se sa drugim čovjekom, da se često puta stavimo u njegov položaj i da iz tog položaja probamo da posmatramo stvari, da dozvoljavamo drugima da budu to što jesu i da shodno tome se postavljamo u odnosu, da znamo da su i drugi u pravu i da i oni vrijede, čak nekada i više nego mi.

Da bi uspješno počeli raditi na Odnosima moramo prvo da uvidimo koliko vrednujemo sebe, koliko sebe stavljamo iznad drugih. Kada to uvidimo, iskreno i otvoreno, sami za sebe tada moramo da počeno raditi na Unutrašnjem Pridavanju Značaja. To znači da kada primjetimo da sebe stavljamo iznad drugih, da kada sudimo, prosuđujemo, ogovaramo, egoistično mislimo da smo „jedni koji nešto znaju i vrijede“, Osvijestimo taj unutrašnji Proces sa jasnim Stavom da je to što „sebi govorimo“ nije Istinsko Stanje već Lažna Ličnost, Mehanizmi koji sebe uzdižu i sebe dodatno Lažu i da je to stvaranje Slike o sebi pomoću nipodaštavanja drugih. Čim vidimo da je to Slika o sebi moramo znati da je to Laž i da to potiče iz Lažne Ličnosti. To je početak. Tada se u nama stvara prostor u koji ćemo moći pustiti da neko drugi uđe. Pod tim mislim na to da dopustimo da u taj naš Unutrašnji Prostor uđe i druga osoba, ljudi oko nas, njihova potreba, želja, suosjećanje sa njima, želja da znamo kako se ti ljudi osjećaju sa nama, u odnosu na nas i slično. Tada krećemo sa drugim korakom.

Drugi korak je Spoljašnje Pridavanje Značaja. U tom koraku je bitno da osobu ispred sebe stavimo iznad ličnog, egoističnog interesa u nama. Da ta osoba ispred nas ima isto tako pravo kao i mi, ali u ovom slučaju mi moramo njeno „pravo“ da stavimo iznad svojeg. Ili u najgorem slučaju, ako nam je to teže u početku, da njeno „pravo“ stavimo na isti rang kao naše. Kasnije, kada s tim korakom ovladamo, tada možemo preći dalje i osobu stavljati iznad nas, dopustiti joj da u odnosu sa nama samima ona ima veću vrijednost nego mi sami. No, u početku moramo znati da osoba ili osobe s kojima Radimo, nama omogućavaju da se suočimo sa sobom i svojim ličnim interesima, egoističnim interesima, ali i da nam ovaj način Rada omogućava da uvidimo što u se bi imamo i što je još neosviješteno.

Sada, da ne bude zabune i ne postavite mi pitanja o tome šta sa ljudima koji nas nipodaštavaju ili da li moramo i sa onima koji nas zezaju, terorišu, kradu nam vrijeme i energiju biti takvi i slično. Lično mislim da morate eksperimentisati, ali vjerujem da će vam to u početku biti malo teže, no niste samo okruženi takvim ljudima, već i ljudima koji su isti kao i vi sami, koji nisu prihički teroristi, koji nisu manijaci, budale koje vas žele povrijediti. No, ako se nađete ispred takvih i ocijenite da je neko takav, prema njemu imajte jasan stav. Ne dopustite da se neko sa vama ili ljudima oko vas hrani, da se prazni na njima i slično. Prema takvim budite dovoljno oštri da ih odjebete, skrenete sa putanje. Ovdje pričamo o Radu na Sebi, ne o popuštanju ispred idiota. Ali kažem, možete čak i sa takvima da eksperimentišete, da se igrate, iskoristite to za svoj razvoj. Ja lično takve „odnose“ volim i često puta se igram sa njima. Tako da čovjek ispred mene, ako je takav, vremenom ne zna kako ću da reagujem. Tada imam određenu slobodu od njega samog.

No, da se vratimo na temu. Odnos se ne može graditi sa mrtvom Prošlošću, a mi u većini slučajeva, sem kada ispred nas nije neko ko nije vezan Prošlošću ili je dovoljno Svijestan da ga ne možemo uvući u Vezu, već smo ispred njega u Odnosu, mi gradimo Veze ne Odnose i uvlačimo Prošlost, Projekcije, Ideje o tome kakav bi ko ili mi trebali da budemo tj. uvlačimo Slike o sebi i svijetu oko nas. I to je upravo to što nas sprečava da Vidimo stvari, da imamo Odnos. Odnos traži Svijest ne Prošlost i Memoriju. I ono što sprečava Odnos jeste upravo ta Memorija, Mehanizmi koji su u nama prikačeni i koriste Prošlost i Memoriju, ali i neimanje želje da se promjenimo i podignemo sebe i druge na višu razinu. Da bi imali Odnos moramo promjeniti većinu stvari, Stavova, Ideja, Mišljenja u sebi i vidjeti ih kao dio Ličnosti koja je sama po sebi Lažna i Mrtva i nema nikakve istinske koristi za naš Unutrašnji Razvoj i Rast ili Unutrašnju Evoluciju. Znači, ovoj vrsti Rada moramo prići na svjež i nov način, sa onim što nam Učenje govori i to moramo primjeniti. Odnosi su ono što nam pokazuju gdje se mi nalazimo. Stoga, oni su tačan pokazatelj naše Evolucije.

Sada, pošto je pitanje bilo konkretnije, probaću vam dati neke primjere i načine rada sa Prošlosti koju ubacujemo u već postojeće Veze sa ljudima oko nas.

Prvo moramo biti Svjesni koje sve reakcije u sebi imamo na ljude oko nas ili one najbliže. Osvijestiti reakciju znači da uvidimo što sve u nama reaguje i koje su to reakcije. Znači, kako reagujemo? Ljutito, nervozno, bojažljivo, ispunjeni tugom, strahom, nerazumijevanjem.. itd.. itd.. Tada moramo vidjeti zbog čega tako reagujemo? Što to u nama izaziva takvu reakciju na tu određenu osobu? To može biti bilo šta, tipa: bojimo se da se posvađamo s njom, bojimo se da će nas odbaciti, bojimo se da nismo u pravu, bojimo se poniženja, ili smo tužni pošto nas ne razumije, tužni što ta osoba nas ne uvažava, ili imamo ljutitu potrebu dokazati se nekom, ljutnja izlazi jer ta osoba zauzima naš prostor i komanduje nam, ili ima kontrolu nad nama i mi je ispred te osobe gubimo. No, viđenjem toga nećemo ništa napraviti. To je sredina, jedan od koraka. Moramo nastaviti dalje.

Drugo moramo da uvidimo da mi nismo ta osoba i nismo dužni da budemo takvi kakvim neko misli da bi trebali biti. Imamo Slobodu da budemo kakvi želimo ili kakvi jesmo. NIKO nas ne može ugroziti na bilo kojoj razini AKO MI NE DUPUSTIMO da nas ugrozi, porazi. Ono što mi radimo jeste da se ne borimo za sebe, da sebe prepuštamo tuđoj kontroli jer sami sebi ne vjerujemo i ne poštujemo sami sebe. To je najveći problem.

Treće, kada smo uvidjeli da to što neko misli o nama nema nikakve veze sa nama samima, da smo kao i svi ostali i mi slobodni da budemo to što možemo, želimo ili jesmo tada možemo ići dalje. Kada smo to uvidjeli tada nestaje Napon, Energetski potencijal, između nas i te osobe. I mi ulazimo u sveru Odnosa u kojem osoba ne može da nam priljepi ništa od onog što želi da priljepi, ali ni mi ne ljepimo ništa na drugu osobu. Tada dolazi do Svjesnog dopuštanja da Svijest, Energija, Razmjena između nas teče bez očekivanja i uslovljavanja.

Sada, postoji i drugi načini. Pošto je Odnos u stvari određena Transformacija, a transformacija Utisaka je sprečena jer mi imamo Reakcije, Identifikacije, Mehanizme, Asocijacije i slično mi u stvari tada ne transfmormišemo, uslovno govoreći, Odnos već ga uslovljavamo Reakcijama koje god one bile. Ako smo dovoljno Svjesni sebe (misli, emocija, reakcija, asocijacija, mehaničnosti, itd.) i Sebe (onga koji je Svijestan, Posmatrača) tada dobijemo mogućnost da odradimo Transformaciju. Tada Veza, vezivanje, identifikacije i slično bivaju Transformisane i mi ulazimo u Živi Odnos sa određenom osobom. Znači da bi to odradili potrebno je da postanemo Svjesni svoje Unutrašnjosti, Misli, Emocija, Reakcija, Mehaničnosti a naročito Asocijacija koje imamo na tu osobu. Asocijacije su ti Procesi koje se pojavljuju prve i koje onemogućavaju bilo kakav Rad na Odnosu. Postanite Svjesni Asocijacija i Znajte da su to Asocijacije iz Memorije koje nisu Stvarnost i koje potiču iz Lažne Ličnosti. Ne reagujte na Asocijacije već Svjesno posmatrajte osobu i dopustite joj da se ispolji kako ona želi, mora ili umije. Tada će se desiti nešto, da to kažem, simpatično. Prvo; osjetićete da se vaše polje Percepcije širi i postaje ispunjeno vašom Sviješću. Drugo; osjetićete da je polje ispunjeno i da osoba i njena Unutrašnjost biva isto ispunjena određenom „gustoćom“. Treće; osjetićete priliv Energije, bićete svježiji, budniji, otvoreniji, radosniji. Postojaće određeni Tok između vas i te osobe. I Četvrto; osjetićete povezanost, nešto kao Jednost, Istost sa tom osobom.

To su neki od pokazatelja da se dešava Transformacija. A ona ujedno znači još mnogo toga što je vezano sa Hranom koju jedemo, Vazduhom koji udišemo i slično. Da sada ne idem u to i nepojašnjavam dalje o čemu se radi.

Odnosi mogu biti odrađeni na još nekoliko načina. Jedan od njih jeste osviještavanje dodirnih tačaka između vas i određene osobe, tipa roditelja ili bliže porodice. Postoje načini koje imaju veze sa Vizualizacijom, ali one obično nisu one koje odrađuju na dubljoj razini, jer mi znamo da je to Vizualizacija a ne Stvarnost. Tako da naš Um to ne prihvata kao Stvarnost. A drugi problem sa Vizualizacijom jeste što u nju nije uključeno dovoljno materijala koji postoji u Memoriji i koji djeluje u Živom Odnosu sa tom osobom. Obično ono što radimo jeste određeni Uticaj na Odnos, ali taj Uticaj je povezan sa tim da „mi znamo što je najbolje“. Znači, to je naše Ubjeđenje da znamo kako je najbolje, što daje određene rezultate, ali obično nedovoljne.

Recimo da imam problem sa svojim ocem, kao što sam imao, a vjerujem da ste i vi imali ili imate još. Na tom primjeru ću vam pokazati način koji bi, po meni, bio najbrži i najkvalitetniji za riješavanje situacije.

Prvo što sam shvatio jeste da je on takav kakav jeste i da ne može biti drugačiji od onog kakav jeste. Taj Uvid mi je dao mogućnost da sada moj i njegov Odnos pogledam sa druge razine i shvatim da njega ne mogu da promjenim i da on je to što jeste. Da ono što mogu da uradim jeste moje viđenje Odnosa, moje viđenje njega samog i „problema“ ili bolje reći, situacije koju sam imao sa njim. Tu sam shvatio da se mješa u to viđenje ono što sam ga okrivljavao da je pema meni bio nepravedan, da me nije razumio, da sam ga se bojao, da je imao autoritet i kontrolu nadamnom, strah koji sam od toga svega imao i slično. Kada sam to Uvidio shvatio sam da je to bilo i da to više nije tako. Da moj Strah, bojazan, kontrola i autoritet koji je nametnut demonstracijom sile i snage više nije opravdan i da je on bio tada, dok nisam imao shvatanje, mogućnost da se suprostavim, ili dok nisam imao snage da mu kažem: „sorry stari, to je tvoj film, ne moj. I tako ne mora da bude.“ Naravno, u početku je to bilo određene siline jer sam se bojao da će on imati određenu reakciju koja će u meni izazvati grč, strah, ili svađu u kojoj neću moći da ja pobjedim već on. Tada sam shvatio da pobjeda nije cilj, već da je Cilj Razumijevanje, Odnos, Tok, Opraštanje, Prihvatanje i slično. I da shodno tome ja njega ne želim vidjeti poraženog jer on to nije zaslužio. On je BIO NAJBOLJI kakav je UMIO DA BUDE. To što se to meni nije svidjelo, nije njegov problem, već moj. Kada sam shvatio da je on čovjek koji se boji, koji ne razumije, koji želi najbolje, koji je slab kao i ja sam tada sam u nekim trenutcima trudio se da uđem u „njegovu kožu“ i da osjetim to što on proživljava. Morate odmah na početku shvatiti da je to često puta, ulaženje u „nečiju kožu“, u početku igra, pokušaj, često puta nedovoljno potpuno, jer ulazimo sa Očekivanjima. Tada sam osjetio i njegovu nemoć, njegov strah, bojazan za mene, za sestru, za porodicu, neznanje jer nije znao kako da nam priđe, nije znao kako da kontroliše situaciju i shodno onom što je u njega ugrađeno njeovim odnosom sa porodicom, majkom, ocem on je samo to kopirao. To me je zamrzlo. To Razumijevanje da on ne zna, ne može, a s druge strane i neće kada proradi njegov ego, me je razoružalo. Tada sam pokušao da prestanem da na njega vežem svoje projekcije, da ga optužujem, krivim ga, već sam ga gledao sasvim obično, kao bilo kojeg čovjeka ispred sebe. Nisam radio nikakve vizualizacije, nisam pokušavao da ga obojam PINKI svjetlošću, zdračim ljubavlju na njega i slično, jer nekako mi je to bilo „plastično“, nestvarno. Već sam se trudio da ga PRIHVATIM takvim kakav on jeste. Prestao sam da reagujem na unutrašnje Reakcije. Tj. kada sam imao reakciju prestajao sam da je osnažujem dodatnim mišljenjem, emocijama, da joj dajem energiju i snagu, već sam sebi mentalno ponovio da je i on samo čovjek i da ja sada razumijem i da nema nikakve opasnosti te da mogu opušteno da boravim kraj njega. Naravno, to je bilo ono što sam radio, a život u njemu mi je pružio podosta materijala za to. Njegovo nesvjesno upoređivanje mene sa drugom djecom, od njegovih drugara, pa otpuživanja da sam „nikakav sin“, da nisam vrijedan i slično. Sve to je samo pomagalo da se ja suočim sa tim što iz njega izlazi. Ali polako se počelo pojavljivati i ostalo. Nije bilo samo negativno. Tada sam prekinuo Asocijacije koje sam imao na njega, njegovu priču, njegov lik, njegove reakcije i „akcije“ prema meni. Već sam Svjesno posmatrao drugog čovjeka ispred mene. Ne oca, ne autoritet, ne kontrolora, ne manipulatora, ne ovo ili ono, već ČOVJEKA od krvi i mesa kao i ja sam. Tada sam postao svjestan da se moje reakcije smanjuju, da nestaju, da on napokon biva to što jeste kao što je oduvijek i bio samo mu to nisam dopustio. Tada je nastupila i promjena u njemu. On više nije takav čovjek. Iako ima svojih bubica i gluposti, često puta se nađem kako mu kažem: „Čuj stari, da si znao biti takav prije“. Ali ne da mu nabacujem krivnju, niti da on osjeća da ga optužujem. Čak sam par puta kada sam vidio da se osjeća krivim mu rekao nešto u stilu: „Nisi znao drugačije, i sve je savršeno OK. Ne krivim te za ništa jer si učinio ono što si najbolje umio.“

Naravno, nemojte misliti da se nećete naljutiti na njih, da nećete reagovati ili tome slično kada vas počnu uslovljavati. Ali tada se sjetite da ćete vi i kada budete imalo 100 godina BITI NJIHOVA DJECA. Oni vas upravo tako vide. Igrajte ulogu kada možete, a kada ne možete postupite kako mislite da treba. Ja znam ponekad i da vrisnem na njih, ili da im kažem kako nisu u pravu ili da im kažem da je to njihovo mišljenje a ne moje i slično. Ali sam naučio da im ostavim i drugu stranu. Kada ne moram da reagujem, kada to nije toliko bitno, kada je nešto sasvim beznačajno i ne mješa se previše u moj planove.. samo se nasmijem i kažem: „da.. da.. tako je“. I nastavim dalje kako sam počeo. Oni su rekli što imaju, i nastavili svoj film dalje. Ali to ćete moći onda kada Uvidite da oni nemaju veze sa vama. I da to vas nimalo ne ugrožava. A ponekad, vjerute mi, stvarno su u pravu. I to im trebate priznati. Ipak imaju životnog iskustva više nego vi. Eto to su neke sitnice koje sam imao za reći na to pitanje. Nadam se da će vam biti od pomoći.

Bhaerava Kaala

Advertisements

One comment on “PITANJA I ODGOVORI: RAD NA ODNOSIMA – Bhaerava Kaala

 1. цитат:
  „Волела
  бих
  да
  могу
  да
  вичем
  одговор
  на
  сав
  глас

  али
  не
  могу
  ,
  не
  смем
  ,
  не
  умем

  заборавила
  сам
  како
  после
  толико
  годин….“
  Ивана Стаменковић, прича Будућност

  Е па ТРЕБА СЕ СЕТИТИ поново… Хвала , диван прилог.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s