PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – PUT I ŽIVOT – Samael Aun Weor

GNOZA=SPOZNAJA

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic
Sve ove tekstove koji su jako poučni i vredni, nije dobro čitati na preskok, zbog toga stalno stavim i sve prethodne ispod objavljenog teksta, da su vam pri ruci i potrudite se da ih čitate od ove, prve beleške po redu, da bi na kraju shvatili o kakvim se tu znanjima radi, šta je poenta tih učenja. Ovako na preskog i najveći Majstor, bio bi zbunjen.. Ova učenja mali broj ljudi prepozna i shvati na pravilan način, malobrojni se u njima i zadrže, jer su sva ta učenja bila sakrivena i zabranjivana običnim smrtnicima, do njih su mogli doći samo izabrani.. U ovim tekstovima postoji sve ono što je potrebno, da bi čovek shvatio istinu o svom postojanju i funkcionisanju u svim vremenima.. Svako će shvatiti tekst sa svog nivoa svesnosti i onako kako ga vidi i doživljava. Neko će u tekstu prepoznati istinu, a neko će reci da se to kosi sa njegovom istinom. Kako god, tekst vam je tu, pa izvolite, vredi se potruditi i pročitati, iako je tekst baš dugačak.. 😀

Učenja koja sadrži ova brošura u potpunosti su izvodi iz izgovorenih i napisanih dela dr Samaela Aun Weora, savremenog antropologa i filozofa, koji je umeo da sakupi i otkrije najdragocenija blaga Univerzalne Mudrosti.
„Praktičan život je kao škola izvanredan, ali uzeti ga kao cilj u njemu samom jeste, očigledno, apsurdno.“

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

Samael Aun Weor

„Mnogo je onih koji nisu zadovoljni sa životnim problemima: „moj je muž sa drugom“ (kaže žena); „moja žena me ne voli“ (kaže muž); „ne stiže mi novac do kraja meseca“ (kaže neko); „moj otac je pijanica i bije majku“ (govori sin), „izbaciće me iz kuće i neću imati gde da idem“ (govori drugi); „moja deca su delikventi“ (jedi se majka)… Svi žele da reše probleme; svi teže da žive u miru, da uživaju izvanrednu harmoniju, da imaju sreće. Ali oni koji tako misle ne shvataju da nose u svojoj unutrašnjosti koren svih problema, da ovi problemi nisu nista drugo nego projekcija njihove unutrašnjosti, da iz njihove unutrašnjosti izlaze problemi, jer je čovek ono što je njegov život. Ako ne menja sopstveni Nivo Bića, ako ne menja svoj unutrašnji život, ništa se neće promeniti ni spolja; spoljašnjost je samo projekcija unutrašnjosti…“ S.A.W.

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

INICIJATIČKI PUT

„Postoje škole koje podvlače ideju da postoji dvanaest puteva koji se nalaze u vezi sa dvanaest Zodijačkih konstelacija. Postoje institucije koje pretpostavljaju da postoji sedam puteva… Isus Hristos koji je bio najveći instruktor u poslednjim vremenima nije nam rekao da ima više puteva. Oni koji su dublje proučavali četiri Jevanđelja, kao i one zvane „Apokrifne“ (koji u stvari nemaju ništa „apokrifno“) mogli su proveriti, uočiti da ni u jednom od ovih učenja ne nalaze se više puteva. Kada sam proučavao Gurđijeva (Gurdjieffa) a i njegovog učenika, Uspenskog (Ouspensky), ili g. Kolinsa (Collins) ili dr Nikola (Nicoll), prave egzegete „Četvrtog puta“, mogao sam uočiti da, oni stvarno priznaju samo jedan put.“ – Samael Aun Weor, Konferincija „Četiri puta“

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

HERMETIČKI I TAJNI PUT

Isus, Veliki Kabir je rekao: „Spoznajte Istinu i ona će vas učiniti slobodnim“.

Onostrano našim hipotezama, verovanjima, pretpostavkama ili teorijama nalazi se ono što je poznato kao ISTINA, VELIKA REALNOST: čisti izvor života sposoban da nas oslobodi od ovog sveta prividnosti, od ovog relativnog sveta, od ovog sveta iluzija. Ova ISTINA nije i nikada neće biti ekskluzivni izum neke škole, vere, filozofije ili društvene grupe. Onostrano je vremenu i može biti eksperimentisano samo potpunom manifestacijom božanske Svesti. Sticanje ovog dragocenog nakita (Svest), potopljenog u okean VELIKE REALNOSTI, moguće je samo živeći tren za trenom postulate, ključeve i prakse koje predaje i oduvek je predavao Univerzalni Gnosticizam. Ovaj stav prema životu, ova atemporalna doktrina vodi neofita (početnika na putu) za ruku na vrlo partikularnu putanju, misterioznu: Put prema Realnosti. Ipak, ne želeći da ranimo ničija osećanja, treba da podvučemo osnovnu ideju da u kulturnom i duhovnom ambijentu savremenog čovečanstva koegzistiraju mnogostruke venerabilne institucije koje veruju, vrlo iskreno, da poznaju ovaj tajni Put, a koje ovaj Put ne poznaju. Neka nam čitalac dopusti slobodu da kažemo veoma svečano da ne želimo da donosimo destruktivne kritike; PODVLAČIMO, i jasno je da ovo nije nekakav delikt. Očigledno, i iz dubokog poštovanja prema našem bližnjem, nećemo se nikad izjasniti protiv nijedne institucije. Nijedan čovek ne može biti kritikovan zbog činjenice da ne poznaje nešto što nikad nije učio. Tajni Put nije bio javno otkriven. Strogo sokratskim terminima, mogli bi reći da mnogo erudita koji smatraju da u dubini poznaju Put ‘sečiva noža’, ne samo da ne znaju, već više od toga, ne znaju da ne znaju. Ne želimo da pokažemo ili naznačimo duhovne organizacije nijedne vrste, već, bez namere da nekog ranimo, jednostavno kažemo da kultivisan ignorant ne samo da ne zna, nego ni ne zna da ne zna. U svim sakralnim knjigama antikviteta spominje se Tajni Put pomoću aluzija, citiran je, nazivan je u mnogo stihova, ali osobe ga ne poznaju. Otkrivanje, određivanje, pokazivanje ezoteričkog puta koji vodi finalnom oslobođenju je zaista cilj ovih studija. Pre svega, treba da čeznemo prema istinitoj promeni, da izađemo iz ove dosadne rutine, iz ovog isključivo mehaničkog života, zamarajućeg.

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

PUT U PROŠLOSTI I DANAS

Očigledno da zbog univerzalnosti Sakralnih Misterija koje vode čoveka prema krajnjem oslobođenju, ove su cvetale u svim epohama u kojima je živela ova planeta. U prošlim vremenima nikome se nije davala ova Spoznaja, ako prethodno nije dokazivao velike čežnje za oslobađanje, posedovao mnoštvo vrednosti da bi odoleo suprotstavljanjima, i imao duboko poštovanje prema ovim učenjima i blagu, još do tada, za njega tajnim. Sa ciljem da orijentišem našeg dragog čitaoca, želim da navedem u ovim stranicama neka sećanja iz ancestralnih epoha… Ako bih javno rekao da savršeno pamtim moje prošle egzistencije, mogao bih naterati doktore racionamenta na smeh. Ali, poštujući Istinu, treba da vam kažem da ni za nas, niti za Svest nije interesantan ovaj ironičan smeh. Bio je u pravu Viktor Igo kada je rekao: „Onaj ko ismejava ono što ne poznaje, na putu je da postane idiot“. Svedočiti o svemu, što sam stvarno direktno eksperimentisao, dužnost je prema našem bližnjem i ovo je jedini cilj. Iskreno, moj slučaj nije jedini. I druge osobe jasno pamte svoje egzistencije. Za nas, reinkarnacija je fakat, a ne jednostavne pretpostavke pameti… Dakako, treba da znate da sam se reinkarnirao u sakralnoj zemlji Faraona u vreme Dinastije Faraona Kefrena. Duboko sam poznavao stare Misterije tajnog Egipta i stvarno vam kažem da ih nikada nisam mogao zaboraviti. Nekog od popodneva, nije važno kog, koračajući polako po pesku pustinje, pod žarećim tropskim suncem, prešao sam u tišini, kao somnambul, misteriozan put sa milenijumskim sfingama, pred egzotičnim pogledima nomadskog plemena koji su me posmatrali iz šatora. U hladu neke vrlo stare piramide morao sam na momenat sesti da bih se odmorio i podesio pređicu na jednoj sandali. Zatim, vredno, tražio sam sa nespokojstvom uzak prolaz: čeznuo sam da se ponovo vratim na pravi put. Stražar, kao i uvek, nalazi se na pragu misterije. Bilo je nemoguće da zaboraviš ovaj hijeratični lik sa bronzanim i koštunjavim licem. Ovaj čovek je bio kolos… U desnoj ruci herojski je držao strašan mač, izvanredan je bio njegov izgled i nema sumnje da je koristio kako dolikuje masonsku kecelju. Saslušanje je bilo vrlo strogo: „Ko si?“ „Ja sam taj koji žarko moli, koji dolazi slep da traži svetlost.“ „Šta želiš?“ „Svetlost“. (Bilo bi dugo da ovde zabeležim, u ovom poglavlju, sva već poznata verbalna ispitivanja.) Potom, na jedan način kojeg ja kvalifikujem kao grub, oduzeti su mi svi metalni predmeti, čak i sandale i tunika. Najinteresantniji je bio momenat kada me je ovaj herkulski čovek uzeo za ruku da bi me uveo u Sanktuarium; nezaboravni su bili ti momenti kada je teška kapija zaškripela iz šarki, proizvevši onaj misterijozni DO staroga Egipta. Ono što se posle dogodilo, grozan sastanak sa STRAŠNOM BRAĆOM, kušenja (probe) Vatre, Vazduha, Vode i Zemlje može ih sresti svaki iluminata (prosvetljen) u memorijama prirode. U probi VATRE trebalo je, što sam bolje mogao, kontrolisati samoga sebe kada sam prešao salon u plamenu; pod je bio pun usijanih čeličnih greda: put među tim gvozdenim gredama bio je vrlo uzak, jedva da je bilo mesta gde da se gazi nogama; u tim vremenima mnogo je aspiranata poginulo za vreme ovog napora. Sećam se još, zgražavajući se, onog čeličnog prstena pričvršćenog u steni. U dnu se samo nazirala mračna grozna provalija. Ipak, izašao sam pobednički iz probe VAZDUHA, tamo gde su drugi propali ja sam pobedio. Prošlo je mnogo vekova i još nisam zaboravio, uprkos prašini tolikih godina, one sakralne krokodile iz jezera; da nisu bile magične konjuracije (odvraćanja), bio bih prožderan od tih gmizavaca, što se desilo mnogim aspirantima. Mnogo je nesrećnika bilo izgnječeno i rasparčano od stena kod probe ZEMLJE, ali ja sam pobedio i gledao sam indiferentno dve stene koje su mi ugrožavale egzistenciju, približavajući se prema meni da bi me pretvorile u kosmički pepeo. Sigurno je da sam samo bedan zemaljski crv, ali izašao sam pobednički. Tako sam se ponovo vratio, zaista, na put REVOLUCIJE SVESTI, nakon što sam mnogo patio. Bio sam primljen u KOLEGIJUM INICIJATA; bio sam na svečani način obučen tunikom od belog lana ISISOVIH sveštenika i na grudi mi je bio stavljen Egipatski TAU Krst. Sve su ove inicijatičke probe bile pravi filter. Plašljivci i znatiželjni uvek su ostajali zadnji. Učenja koja je primao aspirant bila su suviše vredna da bi ih neko profanirao. Mudraci onih hramova nisu mogli dozvoliti da Sakralna Misterija Bića stiže da bude vulgarizovana ili deformisana. Samo hrabrost i iskreno srce pobeđivali su u ovim probama. U našim danima, probe su izmenjene. Ove se kušnje više ne događaju u fizičkom svetu. Modifikovana je forma ali ne i fond. Epoha u kojoj živimo traži ovu stvar. Večita Gnoza je uvek bilo isto Učenje koje se predavalo u svim hramovima i inicijatičkim školama; sada, filter da bi ga našao (Učenje) ne sastoji se više od onih četiri proba iz Egipta ili drugih proba koje su imale one mnogo cenjene institucije. Filter je baš kvalitet filozofija i verovanja koje poseduje svaka od škola i koja vrlo mnogo zbunjuju iskrene osobe koje traže put prema svetlosti. Neiskusnom navigatoru nije vrlo lako da nađe, među tolikim zvezdama, onu koja pokazuje sever u noćnoj tmini… Čitaoče prijatelju, stigavši na ovo mesto, možemo reći samo jednu stvar: istražuj, ispituj i proveri gnostičke postulate. Nemoj se zadovoljiti sa verovati ili ne verovati. Ovo saznanje nudi ti sve ključeve i prakse da bi to ti sam proverio. Samo ćeš tako istinito znati da li je Gnoza još jedna teorija više ili je, stvarno, ona mapa Puta koja treba da nas vodi Velikoj Realnosti, koja sve pridržava…

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

RUTINSKI ŽIVOT

„Neophodno je da znamo odakle dolazimo, kuda idemo, zbog čega smo ovde i zašto. Živeti da bismo živeli, jesti da bismo postojali, raditi da bismo jeli ne može, zaista, biti jedini cilj života. Nesumnjivo, treba da rešimo enigmu naše egzistencije, treba da razumemo smisao života. Dakle, stigao je čas da znamo ko smo. Fizičko telo nije sve; videti ljudski organizam bilo koje osobe ne znači da smo stvarno upoznali BIĆE…“ – Samael Aun Weor, Konferencija „Ono što jesmo i šta treba da budemo.“

Iako izgleda neverovatno, veoma je sigurno i istinito da ova toliko uveličavana moderna civilizacija zastrašujuće je ružna, ona ne ujedinjuje transcendentalne karakteristike estetske osećajnosti, nedostaje joj unutrašnja lepota. Suviše se dičimo ovim ružnim i zastarelim zgradama koje liče na prave mišije rupe. Svet je postao strašno dosadan, iste ulice od vajkada i svugde su grozni stanovi. Sve je ovo postalo zamarajuće, na severu, na jugu, na istoku i na zapadu sveta. Iste su uniforme kao uvek: grozne, odvratne, sterilne. Modernizam! Uzvikuje mnoštvo. Izgledamo kao pravi sujetni paunovi u odelu kojeg nosimo, sa vrlo izglancanim cipelama, iako ovuda i onuda hodaju milioni nesrećnika izgladnelih, neuhranjenih, jadnih. Jednostavnost i prirodna lepota, spontana, nevina, lišena sujetne šminke nestala je kod ženskog pola. Ljudi su postali zastrašujuće surovi: gotovo je sa dobročinstvom, sada niko nije milosrdan ni prema kome. Izlozi luksuznih prodavnica blistaju upadljivom robom, nepristupačnom nesrećnicima. Jedinu stvar koju ovi parije (prezreni) života mogu da urade je da gledaju svilu i nakit, parfeme u luksuznim flašicama i kišobrane za kišne dane; da vidiš ali da ne dodirneš, to je kazna slična onoj Tantalovoj (mit.). Ljudi u ovim modernim vremenima postali su krajnje grubi: parfem prijateljstva i miris iskrenosti nestali su za svagda. Mnoštva pretovarena porezima ječe. Svi imaju probleme, duguju nama i mi dugujemo; tuženi smo i nemamo čime platiti; brige uništavaju mozgove, niko ne živi spokojno. Birokrati, ispunjeni srećom u njihovom stomaku i dobrom cigaretom u ustima, na koju se psihološki oslanjuju, igraju se umno političkim žonglerijama, bez imalo briga prema bolu naroda. Niko nije srećan u ovim vremenima i s tim manje srednja klasa, jer se ova nalazi između čekića i nakovnja. Bogati i siromasi, vernici i nevernici, trgovci i prosjaci, obućari i limari žive zato što treba da žive, utapaju nevolje u vinu i završavaju postajući potrošači droga da bi se spasli od njih samih. Ljudi su postali rđavi, sumnjičavi, beznadežni, lukavi, perverzni. Sada niko ne veruje nikome. Izumevaju se dnevno novi uslovi, sertifikati, svakojake prepreke, dokumenti, titlovi itd. i svakako sve ovo ne služi više ničemu. Oni lukavi se ismejavaju svim ovim glupostima, ne plaćaju, zaobilaze zakon, čak iako treba da robuju. Nijedan zanat ne donosi sreću, izgubio se osećaj prave ljubavi i ljudi sklapaju brak danas i sutra se razilaze.

Izgubilo se, sa žaljenjem, jedinstvo brakova, organska sramota više ne postoji, lezbejstvo i homoseksualnost postali su običniji od pranja ruku. Da znamo nešto o nama samima, da pokušamo da spoznamo uzrok tolikog truleža, da ispitujemo, da istražujemo. Ovo je ono što predlažemo u Gnozi.

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

NESPOKOJSTVA

Evidentno je da ovom rutinskom i surovom životu, punom patnji, neprilika, treba dodati veliku indiferentnost među ljudima, ova je hladnoća površnosti, onoga što nema važnosti. Mnoštva veruju da je važno ono što u stvari nije važno, pretpostavljaju da su važne stvari poslednja moda, ili model kola, ili onaj problem osnovne plate. Oni nazivaju važnim stvarima novosti dana, ljubavnu avanturu, sedentaran život, čašu alkohola, konjsku trku, automobilsku trku, koridu, klevetanje, vređanje itd. Očigledno, kada običan muškarac ili žena salona za ulepšavanje čuju nešto o ezoterizmu, kako ovo nije u njihovim planovima, niti u njihovim diskusijama, niti u njihovim seksualnim zadovoljstvima, odgovaraju zastrašujuće hladno sa ne znam šta ili jednostavno, podižu ramenima i povlače se ravnodušno. Ova psihološka apatija, ova jeziva hladnoća, ima duplu osnovu: u prvom redu najstrašniju ignoranciju, zatim, apsolutno neprisustvo duhovnih nemira. Odsutan je jedan spoj, električni šok; niko ga nije uspostavio u prodavnici, niti u nečemu što se smatra „ozbiljnim“ ili u zadovoljstvu kreveta. Ako bi neko bio u stanju da uspostavi indiferentnom imbecilu ili površnoj ženici, električni spoj momenta, iskru u srcu, neku čudnu reminiscenciju, nešto vrlo intimno, možda bi onda sve bilo drugačije. Ali nešto potiskuje maleni tajni glasić, prvi predosećaj srca, intimnu čežnju: verovatno neka glupost, neki lep šeširić iz kakvog izloga, ukusni slatkiši iz restorana, sastanak sa prijateljicom, koja kasnije neće imati za nas nikakve važnosti itd. Gluposti, blesavosti, koje budući da nisu transcendentalne, ali koje ipak u određenom momentu imaju potrebnu snagu da ugase prvi duhovni nemir, čežnju srca, malenu iskru svetlosti, predosećaj srca koji, bez da znamo zašto, uznemirio nas je na trenutak. Ako ovi koji su danas živi leševi (hladne noćne ptice klubova ili obični prodavci kišobrana iz neke radnje sa ulice Real) ne bi bili potisnuli prvo intimno nespokojstvo, bili bi, u ovom momentu, buktinje duha, adepti svetlosti, autentični ljudi u najkompletnijem smislu reči. Iskra, predosećanje srca, čudesni uzdisaj, nešto ne znam šta, bilo je u osećanju mesara sa ugla, čistača cipela, prvoklasnog lekara, ali sve je bilo uzalud. Gluposti personaliteta uvek ugase prvu iskru svetlosti; potom nastaje hladnoća najzastrašujuće indiferentnosti. Nepobitno, ljudi su pre ili kasnije progutani od Meseca. Ova se istina bez pogovora dokazuje. Ne postoji neko ko nije, bar jednom u životu, imao predosećaj srca, neki čudni nemir, ali, nažalost, neka stvar personaliteta, bilo koliko da je beznačajna, stiže da svede na kosmički prah ono što nas je u noćnoj tišini na momenat uzbudilo. Mesec uvek pobeđuje u ovim borbama, on se hrani, hrani se baš našim slabostima. Mesec je strašno mehanički. Lunarni humanoid, potpuno lišen bilo kakvih solarnih nespokojstava, nekoherentan je i kreće se u svetu svojih snova. Ako bi neko učinio, ono što niko ne čini, tj. podstrekivao intimno nespokojstvo nastalo u misteriji neke noći, nesumnjivo, asimilisao bi solarnu inteligenciju i pretvorio bi se tako u solarnog čoveka. Evo, baš ovo želi Sunce, ali ove lunarne senke, tako hladne, apatične i indiferentne, progutane su od Meseca; potom dolazi smrt i sve izravna. Smrt nivelira sve. Svaki živi leš koji nema solarne nemire, strašno degeneriše, na progresivan način, dok ga Mesec ne proždere. Sunce želi da stvori ljude, čini ovo u laboratorijumu prirode, ali, na žalost, ovaj opit nije mu dao vrlo dobre rezultate. Mesec guta ljude. Ipak, ono što govorimo nikog ne zanima, s tim manje kultivisane ignorante; oni veruju da su najvažniji. Sunce je smestilo unutar seksualnih žlezdi intelektualne životinje, pogrešno nazvane čovek, pojedine solarne klice koje, razvijene na konventabilan način, mogle bi da nas pretvore u autentične ljude. Ipak, solarni opit dokazuje se kao izuzetno težak, baš zbog lunarne hladnoće. Ljudi neće da sarađuju sa Suncem i, kao posledica, solarne klice involuiraju, degenerišu se i gube se na žalostan način. Glavni ključ Sunčevog rada sastoji se u otapanju neželjenih elemenata koje nosimo u svojoj unutrašnjosti. Kada neka ljudska rasa izgubi sav svoj interes prema sunčevim idejama, Sunce će je uništiti, jer mu više ne služi radi svog opita. Svakako, sadašnja rasa postala je nepodnošljivo lunarna, strašno površna i mehanička, ne služi dalje sunčevom eksperimentu, razlog više nego dovoljan da bude uništena. Kako bi postojalo stalno duhovno nespokojstvo, treba da postavimo magnetski centar gravitacije u Esenciju, u Svest. Nažalost, ljudi imaju magnetski centar gravitacije u personalitetu, u kafebaru, u kantini, u bankarskim poslovima, u bordelju, na pijaci itd. Očigledno, sve su ovo stvari personaliteta i magnetski centar ovoga privlači sve ove stvari; ovo je nepobitno i svaka osoba dobre volje može to da proveri, neposredno sama sa sobom. Nažalost, čitajući sve ovo, nitkovi intelekta, naviknuti da suviše diskutuju ili da ćute iz odvratnog ponosa, pre bi bacili ovu knjigu, omalovažavajući je, da bi čitali novine. Nekoliko gutljaja dobre kafe i dnevni list dokazuju se kao najbolja hrana za racionalne sisare. Ipak, ovi se smatraju veoma ozbiljnim; jesu, nesumnjivo, halucinirani sopstvenim paradama erudicija i ove stvari solarne vrste, ovde napisane, ogromno im smetaju. Nema sumnje da boemske oči, ovih homunkula racionalnosti, ne bi se usudile da nastave sa ovim studijama.

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

ZAKLJUČCI: DVE LINIJE ŽIVOTA

„Nalazimo se dakle, trenutak za trenutkom, ispred dva Puta: Horizontalnog i Vertikalnog. Očigledno, da je Horizontalni „smešan“, njime idu “obični ljudi”, velika većina ljudi. Jasno je da je Vertikalan drugačiji; to je put inteligentnih buntovnika, put Revolucionara. Kada se neka osoba seti sama sebe, kada radi na samoj sebi, kada se ne identifikuje sa svim problemima i gorčinama života, u stvari, kreće se Vertikalnim Putem.“ – Samael Aun Weor, Revolucionarna Psihologija

Koji je realni cilj naše egzistencije? Zbog čega smo ovde? Zašto smo ovde? Ovo je stvar koju treba da izbistrimo vrlo jasno, to je stvar koju treba da odmerimo, da je analiziramo i da sa vedrinom prosudimo… Živimo u svetu. Sa kojim ciljem? Neizrecivo mnogo patimo. Zbog čega? Borimo se da zaradimo ono što se naziva hleb, boravište i sklonište; i šta sledi posle svega ovog? Šta će ostati posle ovih naših napora? Živeti da bi živeli, raditi da bi živeli i potom umreti, da li je to nešto tako sjajno? Stvarno, prijatelji, potrebno je da razumemo smisao naše egzistencije, smisao življenja. Postoje dve linije u životu: jednu možemo nazvati HORIZONTALNA, drugu VERTIKALNA. One formiraju ‘krst’ unutar nas, ovde i sada, ni sekund pre, niti sekund posle. Imamo potrebe da budemo objektivni u vezi sa ovim dvema linijama.

HORIZONTALA počinje rađanjem i završava se smrću.
Ispred svake kolevke postoji perspektiva jednog groba, jer sve što se rodi treba i da umre…
Na Horizontali se nalaze svi procesi rađanja, odrastanja, reprodukcije, starenja i potom smrti.
Na Horizontali se nalaze sva životna zadovoljstva: pića, fornikacije, adulteracije itd.
Na Horizontali se nalazi borba za nasušni hleb, borba za opstanak, za egzistenciju pod Sunčevom svetlošću.
Na Horizontali se nalaze sve one intimne patnje praktičnog života, porodice, ulice, posla itd.
Horizontalna linija ne može pružiti ništa sjajno…

VERTIKALA – Ali postoji druga različita linija; odnosimo se na VERTIKALU. Na ovoj izvanrednoj Vertikali, na ovoj sjajnoj lestvici nalaze se različiti NIVOI BIĆA, transcendentalne i transcendentne moći INTIMNOG; na Vertikali se nalaze ezoterične moći, moći koje diviniziraju (obogotvoruju), Revolucija Svesti itd. Sa silama Vertikale možemo osnažiti horizontalne aspekte praktičnog života, možemo totalno promeniti našu sopstvenu sudbinu, možemo načiniti od našeg života nešto sasvim različito, nešto posebno, možemo postati totalno različiti od onoga što smo bili, od onoga što jesmo, od onoga šta smo upoznali u ovoj gorkoj egzistenciji. Vertikala je, znači, sjajna, revolucionarna po svojoj prirodi, ali je potrebno da imamo malo nespokojstava. Pre svega, pitamo se, a pitamo i našeg dragog čitaoca: da li smo zadovoljni sa onim što jesmo? Ko se oseća srećnim u kompletnom smislu reči? Ko se oseća stvarno srećnim? Treba da budemo iskreni: niko među nama ne može reći da se nalazi u oazi sreće; imamo strašne nemire, nevolje, gorčine, patimo mnogo i naše srce trepti strašnom jačinom… Potrebno je da izađemo iz ovog blata u kom se nalazimo. Imamo potrebe da se stvarno korenito menjamo, a ova stvar je moguća samo ako se obratimo transcendentalnim moćima Vertikale. Kada se neko ko hoda Horizontalom seti samoga sebe, svog sopstvenog BIĆA (svoje intimne realnosti), kada se upita: Ko sam? Odakle dolazim? Kuda idem? Koji je cilj egzistencije?, on stupa, nesumnjivo, na Vertikalnu putanju, putanju Revolucije Svesti, putanju koja vodi prema Nad-Čoveku. Stigao je čas Nad-čoveka; u stvarnosti, intelektualna životinja nije drugo nego most postavljen između inferiorne životinje i Supra-čoveka. Potrebno je da se preobrazimo u prave kraljeve kreacije, u naše sopstvene gospodare, u gospodare svega što je bilo, jeste i biće… Hitna je promena, totalna transformacija; hitno je da što brže izađemo iz ovog trnovitog prostora, iz ovog haosa u kom se nalazimo, u kom se jadno borimo. Zemaljski zakoni nikada ne bi mogli da nam daju mir; zemaljski zakoni nikada ne bi mogli da nam pruže autentičnu sreću koja radikalno menja; zemaljski zakoni nikada ne bi mogli da nam daju slobodu. Prema tome, hitno je da stupimo na VERTIKALNI PUT kojeg nosimo unutar nas samih, ovde i sada. Stigao je čas VELIKE REVOLUCIJE, PSIHOLOŠKE REVOLUCIJE, Revolucije koja je u toku, Revolucije koja vodi ka Supra-čoveku… Prijatelji, razmišljajmo o Supra-čoveku… Izvanredno je ući na revolucionaran VERTIKALAN PUT koji će nas neizbežno voditi krajnjem oslobođenju. Ko je srećan u ovim vremenima? Nismo srećni i nikada nećemo biti srećni ako se ne odlučimo da odlučno pređemo na VERTIKALNI PUT; nećemo biti srećni sve dok ne dođemo do visine Supra-Čoveka, nećemo biti srećni sve dok ne oslobodimo Svest iz bolnog blata ovog sveta; nećemo biti srećni sve dok ne budemo eksperimentisali ONO što je REALNOST, ONO što ne pripada vremenu, ONO što je ISTINA… Na VERTIKALNOM PUTU se nalazi Revolucija Svesti; kada neko prihvati da ima sopstvenu psihologiju, nema sumnje, počinje da radi na samom sebi i onda je jasno da ulazi na Vertikalni Put. Stvarna smo enigma za nas same, enigma koju treba da dešifrujemo, enigma koju treba da rešimo, enigma koju treba da razbijemo. Nažalost, ne poznajemo se, čak iako verujemo da se poznajemo. Treba da budemo iskreni sami prema sebi, potrebno je da izvršimo disekciju samog Ja, Svojeg sopstvenog, odnosno ovog ansambla nepoželjnih elemenata koje nosimo unutar nas: Bes, Pohlepa, Razvrat, Zavist, Ponos, Lenjost, Halapljivost itd, itd, itd. Lako prihvatamo da imamo fizičko telo sa nekim organima, ali malo njih razume da imamo ličnu psihologiju. Kada neko razume da ima jednu psihologiju, počinje da radi na samom sebi, ovde i sada; kada neko razume da ima jednu psihologiju, počinje sa procesom psihološkog samo-opažanja. Onaj ko počinje da opaža samoga sebe, preobražava se, ustvari, u neku različitu individuu, različitu od ostalih, apsolutno zasebnu. Ali ljudi imaju tendenciju da prihvate samo fizički problem, trodimenzionalni, gusto telo, jer ga mogu videti, čuti, dotaći i opipati. U realnosti, malo je onih koji iskreno prihvataju da imaju psihologiju vrlo lične vrste. Kada neko ovo prihvati, on ustvari počinje da se samo-opaža i ova ga stvar čini različitim od drugih. Opažati da bi se upoznao jeste transcendentalno, definitivno…

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

Kada neko duboko poznaje samoga sebe, poznaje tajne celog Univerzuma; na VERTIKALNOM PUTU sebi predlažemo, pre svega, da spoznamo sami sebe, jer samo poznavajući sami sebe spoznaćemo tajne Univerzuma koji nas okružuje. Na VERTIKALNOM PUTU, dragi čitaoče, moramo napraviti sopstveni psihološki inventar da bi znali koliko imamo i koliko nam nedostaje. Postoji mnogo u nama što treba izbaciti: mnogo grešaka, mnogo poroka, mnogo mana; i u istoj meri postoji mnogo toga što treba osvojiti: mnogo sposobnosti (fakulteta), mnogo vrlina. Očigledno je, i svako može razumeti, da se te dve linije, HORIZONTALNA i VERTIKALNA, nalaze, momenat za momentom, u našoj psihološkoj unutarašnjosti i čine krst… U našoj se unutrašnjosti nalazi matematička tačka. Ne nalazi se ni u prošlosti, niti u budućnosti… Onaj ko želi da otkrije ovu misterioznu tačku, treba da je traži ovde i sad, unutar samoga sebe, tačno u ovom trenutku, ni sekund pre, niti sekund posle… One dve linije, HORIZONTALNA i VERTIKALNA svetoga Krsta nalaze se u toj tački… Svakog trenutka, ljudsko biće se bori između dva Puta: HORIZONTALNOG i VERTIKALNOG. Očigledno je, da na HORIZONTALNOM nije teško da se živi; kao što je drvo nošeno, bez ikakvog napora, vodom neke reke, tako i čovek Horizontalnog života, nošen je životom. Ipak, VERTIKALNI put uključuje velike napore, treba da plivamo protiv struje. Na VERTIKALNOM PUTU nalazimo čoveka koji misli, oseća i dejstvuje pravilno i niko nije mogao poreći da nije nimalo lako da se ovo dokazuje. Baš u ovom momentu nalazimo se ispred dve alternative. Ako bi pažljivo posmatrali svaki trenutak našeg života, videli bismo nešto što želi da živi da bi živelo, bez ikakvog transcendentnog smisla; ali, sa druge strane, sigurno je da nalazimo i po neki nemir, neku lepu aspiraciju, neku iskru iluzije za neko dublje življenje, ozbiljnije, definitivno, da bi se probudili u Velikoj Realnosti koja sve sadržava. Ljubazni čitaoče, nalazimo se, dakle, na velikom raskršću… Filozofski bismo to mogli reći ovako: BITI ili NE BITI, ovo je dilema…

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

RAZNI NIVOI BIĆA

„Da li ste shvatili koji je vaš sopstveni Nivo Bića, Nivo Bića na kom se nalazite? Da li ste svesni da ste hipnotisani, da ste uspavani? Da li ste već shvatili da se identifikujete, ne samo sa spoljašnjim stvarima, sa spoljnim svetom, već i sa vama samima, sa vašim razvratnim mislima, pijankama, pohlepama, samouverenošću, ponosom, mističkim ponosom, samozaslugom itd.? Da li ste shvatili da se identifikujete ne samo sa spoljašnjošću, već i sa onim što je sujeta, što je ponos? Na primer: da li ste danas pobedili dan ili je dan pobedio vas? Šta ste danas radili, braćo moja; koji ste psihološki defekt eliminisali? Da li ste sigurni da se danas niste identifikovali sa nekom morbidnom misli, sa nekom pohlepnom misli, sa ponosom, sa nekim ko vas je uvredio, ili sa nekom preokupacijom (brigom), sa nekim dugim, itd., itd., itd? Da li ste u ovome sigurni? Šta ste danas radili: shvatili ste već koji je vaš Nivo Bića, na kom se nalazite? Da li ste prešli na viši nivo Bića ili ste ostali tamo gde ste bili? Šta ste radili, kojoj stvari ste obratili pažnju u toku današnjeg dana, draga moja braćo? Mislite li možda da je moguće da pređemo na viši Nivo Bića ako ne odstranimo psihološke defekte? Ili je problem da ste zadovoljni Nivoom Bića na kojem se sada nalazite?“ – Samael Aun Weor, Izlaganje „Tajne Meseca“

Na VERTIKALNOM PUTU nalaze se različiti NIVOI BIĆA. Kada neko počinje da radi na samom sebi, za eliminaciju jednog ili više psiholoških defekata, nesumnjivo, stupa faktički i sa pravom na Superiorni Nivo Bića… Niko ne može poreći da postoje različiti socijalni nivoi; postoje crkveni ljudi i bordeljski ludi; ljudi koji se bave trgovinom i seljaci itd. … Isto tako postoje različiti nivoi Bića. Ono što smo u unutrašnjosti, sjajni ili malodušni, darežljivi ili tvrdice, nasilni ili staloženi, prečisti ili bludni, privlači različite životne okolnosti… Neko ko je bludan uvek će privlačiti scene, drame, čak i tragedije lasciviteta u koje će biti umešan… Pijanica će privlačiti pijanice i uvek će se nalaziti u barovima i kafanama, ova stvar je evidentna… Šta će privlačiti kamatnika, egoistu? Koliko problema, tamnica, nesreća?! Zamislimo na momenat kravu pored štale: njen Nivo Bića privlači njen život. Ako mi isteramo kravu iz štale i uvedemo je u našu kuću, ako joj obezbedimo slugu, lepo je očešljamo, napuderišemo, namirišemo, neće zbog ovoga prestati da bude krava; nastaviće sa kravljim običajima, ona će onda od naše lepe kuće napraviti štalu; Nivo Bića svakog privlači sopstveni život… Ako izdvojimo iz mnoštva prosjaka u krpama i odvedemo ga u Bakingemsku Palatu da tamo živi pored Kraljice Elizabete, na početku pomagaće ga mnogo slugu, biće priznat kao veliki senjor, ali će njegov Nivo Bića da privuče njegov život. Uskoro će posluga te Palate uvideti kod prosjaka navike vrlo različite od onih iz Palate, videće ovog tvrdicu, videće kako strašno čuva novac, da neće potrošiti ni cent, čak ni da pomogne prijatelju. Uvideće njegovu nadražljivost, shvatiće nedostatak skrupuloznosti (svesnosti) u njemu, uvideće njegove klevete, on će se svetiti neprijateljima itd., i na kraju doći će momenat u kom će on ostati sam u Bakingemskoj Palati, iako će se oblačiti što je moguće bolje, nastaviće da bude ono što jeste: prosjak… Svačiji Nivo Bića privlači svoj život; čovek je ono što je i njegov život… Mnogo je onih koji žele da imaju ogromne svote novca; „Ako bi zaradio na lutriji, koliko bi moj život bio različit; sa Vanrednom božićnom lutrijom, radikalno bi se promenio…“ Ali je ova stvar pogrešna, apsolutno pogrešna, jer Nivo Bića privlači sopstveni život… Prihvatljivo je da mi reflektujemo o svim ovim stvarima; ogromne svote novca neće nam promeniti naše sopstveno postojanje, ne ovako; ono što nam treba, jeste da pređemo na viši Nivo Bića. Zamislimo se na momenat u jednom od onih čudnih mesta u gradu, u nekom od onih izgubljenih gradova, na jednom terenu gde žive padobranci (tako se nazivaju u Meksiku osobe koje zauzmu neki teren, i od večeri do jutra formiraju tamo zajednicu, mogli bismo reći, infrahumanu). Blizu neke rustikalne kolonije iz federalnog distrikta stigla je grupa takvih parašutista, nastojeći da žive na tuđem terenu kojeg su zauzeli. Oni su se dnevno svađali, opijali, ranjavali, ubijali i ona Kolonija, koja je nekada živela u miru, trebalo je da iskusi nepamćena iznenađenja. Dnevno, čule su se policijske sirene; čula se vika od bola, mržnje, besa itd. i ove nesrećne osobe nastavljaju kao i uvek, strašno pateći. Njihov Nivo Bića privlači njihov sopstveni život. Ako bi jednog momenta, jedan od ovih ljudi rasuđivao, čak iako bi bilo samo za trenutak; ako bi sebi predložio da studira sebe samog, ako bi otkrio svoje psihološke mane i, sa hrabrošću, stupio na VERTIKALNI PUT revolucionarne psihologije, očigledno da bi mogao da eliminiše neke defekte, možda gnev, mržnju, egoizam, klevetanje itd. U zaključku: promenio bi Nivo svog Bića, a promenivši Nivo svog Bića, njegovi običaji bi se rafinirali (prečistili). Nesumnjivo, onda se više ne bi mogao sporazumeti sa ljudima koji ga okružuju, niti bi se oni ljudi mogli sporazumeti sa njim; bio bi primoran da nađe nove prijatelje, po Zakonu, jednostavno po Zakonu PSIHOLOŠKIH AFINITETA, i našao bi nove prijatelje. Rezultat: promenom Nivoa Bića, promenio bi mu se život, verovatno ova nova prijateljstva pružila bi mu nove okolnosti; posredstvom međuveza promenio bi ekonomski aspekat svoje sopstvene egzistencije, našao bi drugi posao, njegov bi se život vidljivo promenio. Dakle, svačiji Nivo Bića privlači sopstveni život…

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

Na VERTIKALNOM PUTU imamo mogućnosti da menjamo naš sopstveni Nivo Bića; ako izbacimo iz nas samih psihološke defekte, rezultat bi bio izvanredan, jer, menjajući sopstveni Nivo Bića, menja nam se isto tako ceo naš život; kada se neko menja na radikalan način, menja se takođe ono što ga okružuje. Ove uznemirujuće okolnosti egzistencije, neprijatne životne okolnosti nisu ništa drugo nego projekcije onoga što nam se u unutrašnjosti dešava. Ako ćemo se menjati unutar nas, i spoljašnje okolnosti će se menjati, a ako se ne menjamo unutra, ni spoljašnje okolnosti se neće menjati. Već je gosp. Imanuel Kant, filozof iz Kenigsberga, rekao: „Spoljašnjost je unutrašnjost“. Drugačije rečeno, jasnije kazano: „Spoljašnjost jeste samo refleksija onoga što smo unutra u nama“. Ako smo ljute osobe, ako mrzimo, ako smo sumnjičavi, zavidni, perverzni, okolnosti pored nas biće perverzne, fatalne, zlokobne, mogle bi čak biti iznete u štampi za senzacije. Ali ako smo mi pristojne osobe, ako živimo u harmoniji sa Beskonačnošću, ako izdišemo mir, ako zračimo ljubav, sreću, radost, okolnosti koje će iz nas zračiti biće lepe, imaćemo vrlo lepe odnose, bićemo u harmoniji sa svim što nas okružuje… Mnogo je onih koji nisu zadovoljni sa životnim problemima: „moj je muž sa drugom“ (kaže žena); „moja žena me ne voli“ (kaže muž); „ne stiže mi novac do kraja meseca“ (kaže neko); „moj otac je pijanica i bije majku“ (govori sin), „izbaciće me iz kuće i neću imati gde da idem“ (govori drugi); „moja deca su delikventi“ (jedi se majka)… Svi žele da reše probleme; svi teže da žive u miru, da uživaju izvanrednu harmoniju, da imaju sreće. Ali oni koji tako misle ne shvataju da nose u svojoj unutrašnjosti koren svih problema, da ovi problemi nisu drugo nego projekcija njihove unutrašnjosti, da iz njihove unutrašnjosti izlaze problemi, jer je čovek ono što je njegov život. Ako ne menja sopstveni Nivo Bića, ako ne menja svoj unutrašnji život, ništa se neće promeniti; spoljašnjost je samo projekcija unutrašnjosti… Stigao je čas da se razumeju ove stvari. Hoćete sreću, a odakle ćete je izvaditi? Ne želite da priznate da nosite baš u vašoj unutrašnjosti uzroke za sve ono što vam se dešava. Da, svako nosi uzroke svojih patnji unutar samoga sebe i dok uzroci ne budu otopljeni, ni patnje se neće istopiti; svaka posledica ima svoj uzrok, svaki uzrok prouzrokuje svoju posledicu. Prema tome, ako stvarno želimo korenitu promenu, prvo što treba da razumemo je da se svako od nas (bilo da je beo ili crn, žut ili crven, ignorant ili obrazovan itd.) nalazi na određenom Nivou Bića.

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

Vrlo je sigurno i potpuno stvarno da je VERTIKALAN PUT i Put Auto-Realizacije, Put koji nas vodi ka Istini na koju se sve oslanja; to je put Supra-Čoveka, Put na kom se osvajaju izvanredne moći, atributi i vrline. Ipak, strpljivi čitaoče, ovaj Put je dug, uzak i težak, počinje ovde i sad, ne izbegavajući životne suprotnosti, već suočavajući se sa njima, sa ciljem da se poboljša Nivo našeg Bića. Nikad nisam poznavao istinitog asketa ovog Puta, nekog Majstora na Putu Tajne Spoznaje koji je učinio preljubu ili koji je klevetnik, ljut ili zavidan. Ovaj Inicijatički Put traži da prvo menjamo Nivo Bića. Dakako, onda počinje Put. Čemu bi nam služile moći koje diviniziraju (obogotvoruju), ako unutar nas nosimo osvetu, mržnju, gordost, pohlepu, strah ili bes. Prema tome, oni koji smo rešeni da idemo VERTIKALNIM PUTEM, predlažemo sami sebi da se pre svega samo-razotkrijemo, da spoznamo naše sopstvene greške radi njihove ekstirpacije, da ih izvadimo iz nas samih, jer se samo tako možemo, na fundamentalan način, menjati… Samael Aun Weor

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

SVI TEKSTOVI PO REDU; „A“, „B“ i „C“ FAZA:

 

*BLOG – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – PUT I ŽIVOT – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2014/12/09/1-deo-teksta-iz-a-faze-prvo-1-predavanje-put-i-zivot-samael-aun-weor/

 

*BELEŠKA – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PUT I ŽIVOT“ – Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/1-deo-teksta-iz-a-faze-prvo-1-predavanje-put-i-%C5%BEivot-samael-aun-weor/10152402217559823

 

 

BELEŠKA – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO IZUČAVANJE ČOVEKA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/2-deo-teksta-iz-a-faze-drugo-2-predavanje-psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-/10152420917449823

 

 

BELEŠKA – TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „LJUDSKA MAŠINA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/3-deo-teksta-iz-a-faze-trece-3-predavanje-ljudska-ma%C5%A1ina-samael-aun-weor/10152425894509823

 

BELEŠKA – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „NAUKA O MEDITACIJI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/4-deo-teksta-iz-a-faze-cetvrto-4-predavanje-nauka-o-meditaciji-samael-aun-weor/10152466963264823

 

 

BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZVUK I ČAKRE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/5-deo-teksta-iz-a-faze-peto-5-predavanje-zvuk-i-cakre-samael-aun-weor/10152472824974823

 

 

BELEŠKA – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ČETVRTA KOORDINATA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-6-deo-teksta-iz-sestog-6-predavanja-iz-a-faze-četvrta-koordinata-samael-/10152493135644823

 

BELEŠKA – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO DUPLIRANJE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/7-deo-teksta-iz-a-faze-sedmo-7-predavanje-psihičko-dupliranje-samael-aun-weor/10152546698904823

 

BELEŠKA – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „TRANSCEDENTALNOST SNOVA“
Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/8-deo-teksta-iz-a-faze-osmo-8-predavanje-transcedentalnost-snova-samael-aun-weor/10152561292044823

 

BELEŠKA – DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/9-deo-teksta-iz-a-faze-deveto-9-predavanje-oniri%C4%8Dka-disciplina-samael-aun-weor/10152588740439823

 

 

BELEŠKA -DESETO (10) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „BUĐENJE SVESTI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-10-deo-iz-a-faze-deseto-10-predavanje-budjenje-svesti-samael-aun-weor/10152617112549823

 

BELEŠKA – JEDANAESTO (11) PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE – „TRANSFORMACIJA IMPRESIJA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-11-jedanaesto-predavanje-iz-a-faze-transformacija-impresija-samael-aun-w/10152662180814823

 

BELEŠKA – DVANAESTO (12) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZAKON UZROKA I POSLEDICE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/12-deo-teksta-iz-a-faze-dvanaesto-12-predavanje-zakon-uzroka-i-posledice-samael-/10152432745874823

 

BELEŠKA – TRINAESTO (13) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – ENIGME SMRTI – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-13-trinaesto-predavanje-iz-a-faze-enigme-smrti-samael-aun-weor/10152677590274823?pnref=story

 

BELEŠKA – ČETRNAESTO (14) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE „POVRATAK, REINKARNACIJA I REKURENCIJA“
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-14-cetrnaesto-predavanje-iz-a-faze-povratak-reinkarnacija-i-rekurencija/10152702884229823?pnref=story

 

 
BELEŠKA – PETNAESTO (15) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „TRANSMIGRACIJA DUŠA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-petnaesto-15-predavanje-transmigracija-du%C5%A1a-samael-aun-weor/10152838392059823?pnref=story
 

 

BELEŠKA – ŠESNAESTO (16) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „UNIVERZUM PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-16-deo-teksta-iz-a-faze-sesnaesto-16-predavanje-univerzum-pameti-samael-/10152885465279823

 

BELEŠKA – SEDAMNAESTO (17) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „MOGUĆNOSTI UNUTRAŠNJE PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleška-17-sedamnaesto-predavanje-iz-faze-a-mogućnosti-unutrašnje-pameti-samael-/10152937277204823?pnref=story

 

 

BELEŠKA – OSAMNAESTO (18) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ATLANTIDA MIT ILI REALNOST“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-18-osamnaesto-predavanje-iz-a-faze-atlantida-mit-ili-realnost-samael-aun/10152976444279823?pnref=story

 

 

BELEŠKA – DEVETNAESTI (19)DEO – IZ ‘A’ FAZE- „POSLEDICE ERE VODOLIJE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-19-deo-faza-a-posledice-ere-vodolije-samael-aun-weor/10153061371734823?pnref=story

 

BELEŠKA – DVADESETI (20) DEO IZ „A“ FAZE – „FENOMEN NLO“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-20-dvadeseti-deo-iz-b-faze-fenomen-nlo-samael-aun-weor/10153080820634823?pnref=story

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic
„B“ FAZABELEŠKA – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA MUDROST“ – Samael Aun Weorhttps://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic-novi-profil/beleska-1-prvo-predavanje-iz-b-faze-gnostička-mudrost-samael-aun-weor/144354949230870?pnref=story

 

BLOG – DRUGO PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor – https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/08/03/drugo-predavanje-iz-a-faze-potreba-i-pohlepa-samael-aun-weor/

BELEŠKA – TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-3-trece-predavanje-iz-b-faze-gnosti%C4%8Dka-kabala-samael-aun-weor/198788787120819

 

 

BLOG – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor – https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/01/12/poreklo-coveka/

 

BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ “B” FAZE – “KAKO DA NAUČIMO DA SLUŠAMO” – Samael Aun Weorhttps://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/peto-5predavanje-iz-b-faze-kako-da-nau%C4%8Dimo-da-slu%C5%A1amo-samael-aun-weor/276989855967378

 

BLOG – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – DIDAKTIKA DISOLUCIJE EGO-A – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/05/27/sesto-predavanje-iz-b-faze-didaktika-disolucije-ego-a/?preview_id=15184&preview_nonce=03593ed769&post_format=standard&preview=true

 

BLOG – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSFORMACIJA ENERGIJA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/06/14/sesto-6-predavanje-iz-b-faze-transformacija-energija-samael-aun-weor/

 

BLOG – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/08/11/osmo-predavanje-iz-b-faze-transcendentalna-seksologija-samael-aun-weor/

 

BLOG – DEVETO (9) PREDAVANJE FAZA „B“ – „NAUKA O TANTRIZMU“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/?p=15601&preview=true

 

BLOG – DESETO (10) PREDAVANJE  IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA – EGO-a“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/10/02/predavanje-iz-b-faze-poreklo-ega-ego-a-samael-aun-weor/

 

BELEŠKA – DESETO (10) PREDAVANJE  IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA – EGO-a“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-deo-predavanja-iz-b-faze-poreklo-ega-ego-a-samael-aun-weor/10153079558964823?pnref=story

Фотографија корисника Vesna Mihajlovic

Advertisements

One comment on “PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – PUT I ŽIVOT – Samael Aun Weor

  1. Povratni ping: DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s