DA SE MALO PODSETIMO NA DATUM 21.12.2012. Tekst napisao Ivan Antic

Ovo vreme jeste važno i nešto će da se dogodi, ali ne ovako kako očekujete niti to ima veze sa Majanskim kalendarom. On je prenaglašen da vam skrene pažnju, a možda se samo zgodno poklapa sa nečim drugim.

To drugo je dobro poznata stvar, o njoj je pisao i Karl Jaspers, ali Osho je to mnogo bolje objasnio u knjizi Joga: Alfa i Omega, knjiga 2.

„Kao što sam vam rekao, pre dve hiljade i pet stotina godina nastupio je vrhunac ljudske svesti. To se dogodilo u vreme Bude; u Kini Lao Ce, Čuang Ce, Konfučije; u Indiji Buda, Mahavira i drugi; u Grčkoj Heraklit, Platon i Sokrat; u Iranu Zaratustra: tada se desio vrhunski fenomen. Sve religije koje sada vidite u svetu potiču iz tog trenutka ljudske svesti. Iz tog vrha, tog Himalaja, reke svih religija su potekle za ove dve hiljade petsto godina.

Pored toga, dve hiljade petsto godina pre Bude, desio se isti vrhunski fenomen. Patanjđali, Rišab – začetnik Đainizma – Vede, Upanishade, akupunktura u Kini, yoga u Indiji i tantra; sve se to dogodilo. Oni su dostigli vrhunac. Nikada taj vrhunac nije prevaziđen. Iz te davne prošlosti, pet hiljada godina unatrag, yoga, tantra, akupunktura su potekli kao reke.

Postoji određena pojava koju Jung zove „sinhronicitet“. Kada određeni princip nastane, ne postaje samo jedna osoba svesna toga – već mnogi na zemlji, kao da je cela zemlja spremna to da primi. Priča se da je Ajnštajn rekao: „Da ja nisam otkrio teoriju relativiteta, za jednu godinu neko drugi bi je otkrio.“ Zašto? Jer mnogi su ljudi u svetu radili u istom pravcu.A to se dešava mnogo puta. Iznenada misao postaje vrlo upadljiva, značajna, kao da misao pokušava negde da stvori zametak. A običaj je prirode, da nikada ne preuzima rizik. Jedan čovek može da ne uspe, da ne postigne cilj; onda mnogi ljudi moraju pokušati. Priroda nikada ne rizikuje. Drvo će baciti milione semenki. Jedna semenka može da ne uspe, možda neće pasti na pravo tle, može biti uništena, ali milioni semenki – ne postoji mogućnost da sve semenke budu uništene.Jung je otkrio princip koji se zove „sinhronicitet“. To je retka stvar. Mi znamo jedan princip uzroka i posledice: uzrok proizvodi posledicu. Sinhronicitet kaže da kad god se nešto dogodi, paralelno s tim mnoge slične stvari se dogode. Ali mi ne znamo zašto se to dešava, jer to nije pojava uzroka i posledice. Oni nisu povezani jedan s drugim kao uzrok i posledica.

Kako možete povezati Budu i Heraklita? Samo po istom principu. Buda nikada nije čuo o Heraklitu; ne možemo čak ni zamisliti da je Heraklit znao o Budi. Oni su živeli u odvojenim svetovima. Nije bilo komunikacije. Ali isti tok principa, egzistencija slična reci, trenutno je obojicu dala svetu. Oni nisu prouzrokovali jedno drugo. Oni su paralelni. Sinhronicitet postoji kao da cela egzistencija u tom momentu želi da proizvede određen princip i želi da ga manifestuje – i manifestuje ga a to neće zavisiti samo od Bude ili samo od Heraklita; mnogi će to pokušati. Bilo je takođe i drugih koji su otišli u zaborav; nisu bili tako poznati. Buda i Heraklit postali su najistaknutiji. Oni su bili najmoćniji majstori.

U danima Patanjđalija, nastao je princip. Možete ga nazvati principom prane – bioenergije. U Kini to je uzelo formu akupunkture, u Indiji je uzelo oblik čitavog sistema yoge.“

Sada je opet prošlo 2.500 godina od Bude.

Mislite o tome.

Ako se onda Buda lično prosvetlio, možda je sada vreme da se to dogodi mnogo šire.Naravno da nećemo svi preko noći postati Bude iako smo bili budale, ali nikada kao sada svetom nisu bile dostupnije sve bitne informacije o stvarnosti. Njih je bilo i ranije ali su bile zakopane u vremenu i prostoru, i skupo su se plaćale. Bile su dostupne samo posvećenima i onima koji su svoju „prosvećenost“ zasnivali na držanju drugih u mraku (masoni). Sada su zahvaljujući internetu ne samo dostupne svima, nego su i osmišljene, objedinjene u jednom holističkom kontekstu. (Kao što već znate zahvaljujući ovom sajtu!)

Dakle, u pitanju je dostupnost i osmišljavanje prirode stvarnosti kao nikada ranije.

Dostupnost je imala i svoj negativni učinak u pitanju kvaliteta, sve se to razvodnilo, i mnogi obmanjivači rade na tom razvodnjavaju i zamućivanju, ali ipak je svakome u svakom kutku sveta dostupna sva istina ovoga sveta.

To znači da više nema spoljašnjih prepreka saznanju i buđenju.

Jedine prepreke su one u nama.

To je prva činjenica ovoga doba.

Druga je dostupnost informacija.

Treća je objedinjeno osmišljavanje stvarnosti.

Osmišljavanje je pretrpelo mnoge deformacije upravo zbog dostupnosti. Prema mom iskustvu, najčistije osmišljavanje prirode stvarnosti u najvišem kontekstu, u duhovnosti, na osnovu objedinjavanja svih izvora, dao je Osho svojim delom (http://www.ivantic.net/osho.htm ). Možda je on taj koga smo čekali 2.500 godina; u svakom slučaju je deo tog procesa. I dalje, više nego ikada, buđenje zavisi od nas, od našeg rada na sebi, neće stići sámo niti spolja, jer to mora biti naš čin, a ne nešto što će da nam se dogodi spolja. To potvrđuju i neke druge tradicije, Staroegipatska govori o dobu Akvarijusa i Horusa kao dobu čoveka. Slično i Maje nagoveštavaju u vezi svoga kalendara, da nakon 2012 neće biti potrebni (spoljašnji) bogovi, da će čovek naći Boga u sebi.

Tvrdi se da ćemo 21.12.2012 preći u višu svest. Ako i hoćemo po majanskim ciklusima, onda se to sigurno neće dogoditi preko noći, jer ništa što se odnosi na globalne, ciklične promene ne dešava se preko noći, u jednom danu, nego će promena u tom smeru trajati vekovima. Stoga taj datum može biti samo kalendarski početak jednog takvog dugog procesa koji se odnosi na ceo eon.

A da ciklusi postoje, to je dokazano. Treba samo saznati te dokaze kakvi se iznose u ovom filmu ( klikom na link pri dnu beleške ulazite na link koji je skinut u ovoj belešci i tamo klikom na „u ovom filmu“ automatski skidate film koji možete gledati na vašem plejeru ).

Očigledno je veoma promenjena situacija u pogledu dostupnosti informacija o tome.

Tu dolazimo do pitanja zavere. Najviše truda se izgleda ulaže u krivotvorenje i deformisanje čistog znanja, ako već nije moguće da mu se uskrati dostupnost. Najviše se pri tome koristi kalendar Maja i End Time program za masovnu kontrolu uma koji je, kao i mnogi drugi programi, razvijen u Tejvistok institutu, program o Kraju sveta. On se ranije u primitivnijoj verziji popularisao preko hrišćanske crkve, danas je usavršen i populariše se internetom, i svim drugim medijima.

Suština svih tih obmana je u skretanju pažnje spolja, u projektovanje uma van, što dalje od Sopstva (Jastva, Atmana) Duše u nama, u očekivanje vanjskog kosmičkog događaja koji će da nas „vaskrsne“, „uznese“ u neku višu dimenziju gde teku med i mleko, boje reći u skladu sa tim programiranim umovima: gde ima droge, koka-kole, i razuzdanosti svih vrsta.

Zajedno sa tim očekivanjima na svim planovima svesti i društva razvija se pomutnja u pogledu potpunog nerazlikovanja istinske slobode čovekove od običnih razuzdanosti. Sve moguće razuzdanosti i perverzije, od seksualnih do metafizičkih, potpomognute drogama (DMT, LSD, …) prikazuju se kao „slobode“ kojima treba težiti.

Oni koji to rade imaju cilj da ljudi i dalje ostanu njihovi nesvesni robovi. Samo takvi razuzdanost uporno smatraju za svoju slobodu, pa zato i svoje ropstvo vide kao slobodu. Zato robovlasnici veoma cene razuzdanost kod svojih robova i oni je podstiču na sve načine.

Razuzdanost je nesvesna sloboda, ili sloboda da se bude nesvestan bez namere da se postane svestan. Razuzdani se trudi da sačuva nesvesnost i protivan je svakoj disciplini. Njihove parole su „Budi svoj“ „Radi šta hoćeš“ „Svako vidi realnost na svoj način“.

Prava sloboda nastaje samo kroz disciplinu koju može da sprovede čovek koji je bar minimalno svestan i bori se da poveća svoju svesnost, ona je plod duhovne kulture. Ona ne postoji na prirodan način, čak je protivna mnogim prirodnim tokovima koji su uveliko nesvesni i samodovoljni.

Ovo vreme buđenja koje, nakom 2.500 godina ponovo dolazi, samo je po sebi neutralno. Ono samo pojačava već postojeće stanje svesti. Sam kvalitet tog rasta i njegovo usmerenje, koje ovaj ciklus podstiče, zavisi od čovekovog rada na sebi. Sve moguće spoljašnje promene već su učinjene, čovek poseduje naučne i materijalne resurse da napravi raj na Zemlji. Nema više revolucionarnih spoljašnjih promena. Sada se sve kreće ka kristalisanju suštine, ka čoveku, i to se kreće iz njega, kroz njega. Jer čovekova duša je produžena ruka Božanskog stvaranja, Bog stvara, transformiše prirodu, kroz čoveka, kako su to davno učili Sankhya (http://www.ivantic.net/moje_knjige.htm ) i Gnositci ( http://www.ivantic.net/Ostale_knjiige/gnostici.htm ). Sada, u ovom ciklusu, na redu je unutarnji rad više nego ikada. Zato je sada više nego ikada čovek nateran da bude van Sebe i Sopstva.

Celina nas uči na vrlo konkretan način, pa i putem suprotnosti i reakcija. Ako želi da nas navede da se okrenemo ka Sebi ili Sopstvu, onda će nam maksimalno pokazati iskustvo gubljenja Sopstva. To je ono što se u zadnjih par hiljada godina uglavnom dešavalo. Druge pomoći spolja nema, osim ovakve. Zato što nema pomoći spolja, podsticaj ovog ciklusa, koji se događa u ovom periodu, je neutralan, i sada će biti neutralniji više nego ikada ranije, upravo zbog nužnosti da se promena izvrši kroz čovekovu slobodnu volju više nego ikada ranije, i oni (delovi Celine, naravno) koji žele to da spreče stvaraju negativna stanja, osećanja i očekivanja. Oni računaju na tu neutralnost prirode. Po zakonu razonancije, ako u ovaj ciklus uđemo sa negativnim stavom o propasti sveta, ili sa programiranim, nebuloznim očekivanjem da će neki Nibiru sa reptilima da nas spase, ili da ćemo se ujutru 22.12.2012 probuditi u nekoj „višoj dimenziji“ – onda će to samo da se pojača. Slično uticaju nekih droga koje samo pojačavaju podsvesne sadržaje.

Ako se ljudska glupost tako pojača, onda ćemo zaista biti još lakši i poslušniji robovi korporacijama koje nama vladaju.

Zato: dočekajte 21.12.2012 i sve druge dane u dubokoj meditaciji ( http://www.ivantic.net/Osho/meditacija.htm ) – ako želite da vam budućnost bude preobražena. To je jedini način da stvorite svoju slobodu. Valjda vam je do sada jasno – a to su nam ostavili kao drevnu baštinu svi velikani ljudskog duha, od Patanjđalija i Bude do danas – da se sloboda ne dobija spolja, nego zaslužuje iznutra – samospoznajom – da smo mi ta sloboda koja sve omogućava. Treba samo da prestanemo da sanjamo da će doći spolja, i da smo neko drugi, a ne oni koji jesmo.

Ništa nam neće doći spolja pre svega zato što je sav ovaj vidljivi svet naš život i naše biće, ne tuđe, i sve su više dimenzije (astral, hyperspace, 4D, 5D, 6D…) u nama, nisu nigde spolja, univezum je naša unutrašnjost, naše Sopstvo.

Nesvesnost je jedino ropstvo.

Buđenje je jedina sloboda.

I to je jedini preobražaj koji će nam se ikada dogoditi.

I on zavisi samo od nas samih.

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA     GURĐIJEV

OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE      BESPLATNA ENERGIJA     ISTORIJA

http://www.ivantic.net/Dejvid%20Ajk%20i%20zavere/2012.htm

Advertisements

One comment on “DA SE MALO PODSETIMO NA DATUM 21.12.2012. Tekst napisao Ivan Antic

  1. Sve je jasno i govori da ništa nije i nikako nije jasno. Ni pre BUDE a ni posle BUDE. Odgovorite : GDE SE I U ČEMU SE SVE OVO NALAZI? Pa će svima da bude bar nešto jasno!

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s