ZABLUDE RELIGIJE – Osho

NEVINO ZAČEĆE

Kao prvo, da li Hrišćanska crkva zna istinu?
Ona veruje u izmišljenog Boga, u izmišljenog đavola, veruje u raj i pakao, a za sve to ne postoji dokaz. Kakvu istinu oni imaju? Zapravo, na taj način ne postoji mogućnost da se dođe do istine. Molitva nije način da se do istine dođe, jer je molitva bazirana na verovanju u Boga. Ti unapred moraš prihvatiti verovanje. A verovanje nije istina. Ti ne možeš verovati u istinu; istina te obasipa, preliva; ti to postaješ! Tu nije pitanje vere ili poverenja, tu je pitanje jednog dubokog poniranja u svoje biće, u svoju svest. To je unutrsšnje putovanje.
Religija i dalje luta za objektivnim svetom. Njihov Bog je negde vani, njihov raj je negde na nebu, njihov pakao je napolju-vani. Njihova molitva je upućena nekom vanjskom Bogu; oni još nisu naučili da postoji unutrašnji prostor u ljudskom biću, a dok ne dotaknete pravi centar vaše svesti, vi nećete moći spoznati istinu.
Šta vi čuvate? – Samo gomilu laži! Nevino začeće- zar je to istina? Samo amebe mogu imati besprekorno začeće. Sem ameba niko drugi ne može imati nevino začeće. Jedino su amebe živa bića bez seksualnosti.

SVETI DUH

Ali to insistiranje na bezgrešnom začeću ima samo svrhu da od Isusa stvori posebno ljudsko biće, ljudsko biće koje je daleko otišlo od običnog čoveka. Da bi to učinili što racionalnijim, hrišćanstvo je otišlo do apsurda koji ni oni nisu mogli shvatiti. Kako nisu mogli dokazati kako je moguće da žena bez seksualnog kontakta ostane bremenita, oni su izmislili ideju da je ona začela sa Svetim Duhom. Međutim, to nije više bilo bezgrešno začeće, i Sveti Duh više nije svet. Sada je on jedan najobičniji profani duh koji čini preljubu prema jednoj sirotoj devojci. A sva apsurdnost se ne okončava tu, oni idu još i dalje. Na pitanje:“Ko je Sveti Duh?“ Oni odgovaraju:“ To je dio Boga.“

Koji pripadajući dio Boga? – Možda je to ruka, noga, glava? Rukom možeš dotaći ženu, ali od toga ona neće začeti; to nećeš postići ni glavom. Sasvim je jasno koji deo predstavlja Sveti Duh: seksualna mašinerija Boga! I to ne uobičajena seksualna mašinerija već pokretna. Bog ostaje tamo gde je, na nebu, a pokretna seksualna mašinerije se spusta na zemlju i čini sirotu Mariju bremenitom! To su istine koje hrišćanstvo čuva? Što može biti veća laž?

Hrišćanstvo nema nikakvog pristupa istini, jer je istina sadržana u tvojoj svesti, izvan je tvog uma. To nije misao. To nije pitanje filozofije, nije pitanje teološke diskusije. Tu je pitanje duboke meditacije koje te vodi iza misli, iza uma, a ti tada ostaješ samo svedok, pouzdani svedok.
Koju istinu je religija otkrila? Koju istinu ona ima da bi je mogla braniti? Ti prvo mora da imaš istinu, a onda i da je braniš. A od koga je braniti? Tvoj Bog je lažan, tvoj Đavo ne postoji. Kada jednom budeš spoznao istinu, sama istina će te štititi, ti nećeš trebati štititi nju.

SLEPA VERA

Rečeno je da je hrišćanstvo dalo svetu veru, nadu i milosrđe. Šta je vera? Ona je uvek slepa. Čovek koji zna ne treba nikakvu veru. Ja ne tražim da verujete u mene. Isus je to tražio, Krišna je tražio:“ Verujte u mene.“ Ti si veoma neuk. U tom tvom neznanju, bilo u što da veruješ, bilo što da je tvoja vera je proizvod tvoje neukosti, straha, poštovanja društvenih normi.
Vera uopšte nije vrlina, ona nikako nije neki doprinos evoluciji čovečanstva. Vera je samo jedna velika prepreka na putu ka istini. Pre no što si krenuo na put ka istini ti si već uhvaćen u mrežu drugorazredne vere, ti više ništa ne treba da radiš: ti ne treba da tragaš, Isus će to uraditi za tebe, Buda će to uraditi za tebe. Ali Buda je ispio vodu, a tvoja žeđ još nije zadovoljena. Isus je ispio vino, a ti još nisi popio svoje vino. Kako ti Isus može pomoći sa time što ćeš imati vere u njega?

Vera jednostavno znači sakrivati neznanje, a to je veoma jeftino. Istina traži veliku energiju, veliku hitnost i potpuno unošenje u traganje. Istina je unutar tebe, a vera dolazi spolja. Bilo šta da dolazi spolja neće ti pomoći. Ti to ne možeš uneti. Istina već živi u tebi, ti ne trebaš nikakvu veru. To je vera koja čovječanstvo drži u neznanju. To nije doprinos razvoju, to je doprinos stagnacije. A stagnacija znači da ideš natrag a ne napred. Vera je uvek prema nekome- vera u Isusa, u Boga, u raj, u pakao. To je uvek izvan tebe, a istina je unutar tebe. Kada u nešto veruješ, ti se krećeš vani – udaljavaš se od istine.

Ja sam sasvim protiv vere, protiv svih sistema verovanja jer je sve to sprečavalo čovečanstvo da otkrije vlastito blaženstvo, vlastito prosvetljenje, vlastito božanstvo. Ali, ni jedan sveštenik ne želi da ti otkriješ svoju božanstvenost. Svako svešteno lice bilo koje religije (ne samo u Hriscanstvu) nastoji da te udalji od toga, da se ti udaljiš od sebe kako bi te mogao iskorištavati. Onog trenutka kada ti saznaš da si deo ove egzistencije – i ne samo deo, već egzistencija u celini – da si ti svoj Buda, nijedan sveštenik te neće moći koristiti. Vera je potrebna za iskorištavanje.

Religije vas uče verovanju jer vam ne mogu pomoći da dođete do istine. Ni oni sami ne znaju gdje je istina. Zapovednik svetskog reda želi da njegove vojske imaju veru. Veru u koga? …Ja apsolutno naglašavam, vera nije potrebna. Ja vas učim poverenju a ne veri, ne verovanju, jer je vera i verovanje upućeno ka nekom drugom; poverenje je unutar tebe, poverenje u sebe. Ja želim da imaš poverenja u sebe. Egzistencija te je dovela dotle, ti si i dalje u vezi sa njom, inače bi umro. Imaj vere u sebe i traži svoje korene u dubokom poverenju. Ali to nije vera u nekog drugog – u neke spise, u nekog pastira, u nekog mesiju, u nekog proroka. Ne, apsolutno ne! Ovakva slepa vera je postala najveća prepreka za tragaoce istine.

NADA

NADA je još jedna opasnost više. Nada je, po rečima Karl Marksa, opijum za mase. On je bio u pravu. Ko treba nadu? Bogati čovek o tome i ne pomišlja. To je samo za siromašne, za bolesne, za ljude na samrti; za ljude koji gladuju, za prosjake, oni trebaju nadu – nadu za budućnost, za budući život u kome će biti nagrađeni. Za što nagrađeni? – Zato što su bili siromašni i prosjaci. Zato što su rađali mnogo dece i stvarali siromahe, oni će biti nagrađeni u raju na nebu.
Izgleda da Bog želi da ovaj svet postane stradalište, onda će biti zadovoljan. Svi će tada imati veru, svi će se nadati, ići će u crkvu, a Bog će tada biti presretan. Ali ako bi ljudi imali poverenja u sebe, ko bi onda trebao Boga? Ti bi tako dolazio sve bliže svojoj božanstvenosti. Ti si našao vlastito svetlo unutar sebe. Onaj vanjski Bog je postao izmišljotina.

Nada je uvek okrenuta ka budućnosti, a stvarnost je uvek u ovom trenutku. Nada te udaljava od sadašnjosti, a sadašnjost je jedini trenutak u kome možeš koristiti svoju stvarnost, svoju lepotu, svoju istinu, svoju božanstvenost. Nada je tako jedna veoma lukava strategija. Nada nije doprinos ljudskom napretku. Ona sprečava progres. Ona od ljudi stvara sanjare, čini da ljudi veruju u snove. Oni ne stvaraju sadašnjost, oni ne počinju od sadašnjosti, ne počinju da menjaju sadašnjost, da menjaju društvene strukture, da menjaju institucije koje samo donose bedu i siromaštvo, ništa drugo. Nada ima za cilj da spreči sve to. Zašto onda nju uvažavati?

TEOLOGIJA

Ova egzistencija nije nikada bila stvorena. Taj njihov zaključak, da je sve stvoreno, je pogrešan argument. Sve religije misle da se sve mora stvoriti, inače odakle bi sve to došlo? Ali oni uopšte i ne pomišljaju da pitaju: „Odakle je Bog došao? Ako je Bog stvorio svet, odakle je on stigao? Ko je njega stvorio? A ako Bog može biti nestvoren, čemu onda donositi neke nepotrebne hipoteze? To je osnovni princip naučnog sagledavanja: ne donositi nepotrebne hipoteze. Istraživati sa minimumom hipoteza.
Ako je Bog bio stvoren od strane nekog većeg boga, vi ćete zapasti u apsurdnost – u ono što logičari nazivaju regressum ad infinitum. Ti ćeš se tako vratiti u beskonačnost i nećeš nikako moći naći odgovor. Pitanje će i dalje ostati tamo gde je bilo: „Ko je stvorio zadnjeg Boga?“

Egzistencija je dovoljna. Zbog toga ja i govorim o božanskome a ne o Bogu. Bog je investicija sveštenstva. Oni su izumili Boga. Bog je izmišljotina kako bi ti bio obrobljen, savladan, kako bi te uplašili, kako bi te učinili grešnim, kako bi ti nametnuli osećaj krivice. Sve religije ovise o tvojoj krivici, o tvom strahu – ali to nije autentična religioznost. Autentična religioznost će vas učiniti neustrašivim, neobrobljenim, više nećete biti lutke na koncu koji drži neki nepoznati Bog, neka izmišljotina.

U skladu sa mojim iskustvom, ako postoji Bog, on je protiv slobode u čoveku. Ako vas je Bog stvorio, zašto vas je stvorio? Po hrišćanstvu, Bog je stvorio svet samo četiri hiljade godina pre Isusa. Znači da je Bog to radio pre samo šest hiljada godina. Šta je radio pre toga, šta je radio od iskona? I odakle mu iznenada ideja da baš tada stvori svet? Ako je Bog stvorio svet na svoj hiroviti način, bez ikakvog razloga i povoda…od iskona je bio u dubokom dremežu i iznenada se probudio pre šest hiljada godina. Mora da je to bilo u januaru, prvoga januara, i mora da je bio ponedeljak jer je on radio šest dana i u nedelji otišao na beskrajni odmor. Otada se ništa ne zna o njemu. U zadnje tri hiljade godina je bilo pet hiljada ratova. Koju više zbrku ti trebaš? Ovo sve izgleda kao izuzetna zbrka. To je dokaz da to nije bilo stvoreno, da je to samo slučajno evoluiralo. Zato je sve do čoveka, a ne do Boga, da to dovede u red. Ali čovek može to dovesti u red samo ako prvo sebe dovede u red. – Osho

Osho jos kaze:
Onda kada shvatiš da si promašio život, prvi princip koji se mora vratiti natrag je bezazlenost. Odbaci svoje znanje, zaboravi na svoje spise, zaboravi religiju, svoje teologije, svoje filozofije. Ponovo se rodi, postani bezazlen – a to je u tvojim rukama. Očisti svoj um od svega što nisi sam spoznao od svega što je pozajmljeno, od svega što je došlo od tradicije, konvencija, od svega što ti je bilo dano od drugih – roditelja, učitelja, univerziteta. Samo se oslobodi toga. Još jednom ponovo budi jednostavan, još jednom budi dete.

Osho

P.S. Ovaj kompletan tekst sam pronasla na internetu i zaista sam se zapitala, ali i dosla do zakljucka zbog cega je Pravoslavlje Osha stavilo/svrstalo u sektu…I naravno, daleko su mnogi od univerzalne istine da bi mogli shvatiti kako ona i deluje, ali se nadam kako budemo oslobadjali nasu ‘zarobljenu’ svest od strane ega i njegovih pomagaca, da cemo joj biti sve blizi i blizi… 😀

I, verujem da u komentarima nece biti medjusobnih vredjanja kao do sada, nipodastavanja necijeg truda, rada, volje, pa cak i onoga sa cim se ne slazemo, jer svako  vidi ‘istinu’ iz svoje licne kolicine oslobodjene svesti, a da li je to prava univerzalna istina ili ne, veliko je pitanje, iako smo u nju svi ubedjeni.. 🙂

Advertisements

10 comments on “ZABLUDE RELIGIJE – Osho

 1. Totalno nebulozan tekst od samog početka pa ga nisam do kraja ni pročitao. Kakva je razlika u verovanju da je Bog nešto izvan nas od onog da je on u nama.
  Odakle autoru ideja da se samo amebe mogu samooplođivati kad na planeti postoji mnogo samooplodnih biljaka (za životinje baš nisam upućen…) koje su takođe živa bića koja osećaju….
  Najbolju negaciju verovanja sam čuo od jednog profesora Medicinskog fakulteta iz Mitrovice. Na pitanje da li veruje u Boga, on je odgovorio: „Ne, ne verujem. Tu se nama šta verovati. Ja znam da On postoji. Veruju ili ne veruju samo oni koji nisu spoznali Boga“.
  Vesna, mislim da Vam je ovaj tekst totalni promašaj i na Vašem mestu, sklonio bih ga iz Bloga.

  • Kako mozete Zeljko Seatovic nesto negirati i odbacivati, jos manje o necemu komentarisati, ako to niste ni procitali, samo zato sto ste ubedjeni u svoju istinu i u ono sto vi smatrate istinom?

   Tekst necu maknuti sa bloga, samo zato sto to vi trazite, jer ste se drznuli da nesto komentarisete i ‘pljujete“ a da ga niste ni procitali, jer je vas ego tako rekao da je to nebuloza.., neka ga, kao i sve ostalo sto sam stavila na blog, svidjalo se to vama/nekome, ili ne. Nije mi jasno sta vas je to toliko potreslo u gornjem tekstu sto Osho pise, a kazete da ga niste ni procitali..?
   I, ta recenica koju ste citirali nije nista novo, nije je taj profesor izmislio, mnogo pre njega su razni osvesteni ljudi to izrekli, on ih je samo citirao, verovatno procitavsi neku pametnu knjigu u kojoj je ta informacija stajala. Tacno je to, onaj ko zna ne mora i ne treba verovati u bilo sta, jer je znanje moc… 🙂

   Ja se sa mnogim stvarima ne slazem, sa onim sto stavim na blog, ali dozvoljavam da ljudi razmisljaju i veruju razlicito, makar se sve to i kosilo sa mojim razmisljanjem, jer ko moze da potvrdi da je 100% u pravu za nesto… 😛

 2. Potreba za verovanjem u Istinu je potrebna i neophodna! Ima bezbroj Istina. Svi živimo u lokalu, plemenu. U kojem postoje indoktrinacije. Šta je bolje a šta gore. Najgore je mešanje i brkanje pojmova i pojava. Mnogi od drveta i ne vide šumu. Kada misle i govore o religiji to shvataju – nacionalnošću. Neki menjaju i religiju i nacionalnost kako im se i kada prohte. A … I niko zapravo i ne zna ko mu je pravi roditelj. Kažu… Bolje je u išta verovati no ići proveravati….

  • Oni koji veruju u vise istina, da svako ima svoju istinu, to se zove Solpsizam, bolet koju treba leciti… Nema bezbroj istina Petar Timotijevic, univerzalna istina je samo jedna i o svemu, sve drugo su nase percepcije, nasa vidjenja i verovanja..! Percepcija moze biti blizu, ali, isto tako i daleko od istine. Tek kada budemo izbalansirali desnu i levu hemisferu mozga, oslobodili ostatak ‘zarobljene’ svesti, onda cemo moci pricati o nekakvoj istini, do tada to su nase percepcije… 😀

 3. Prema ovome o cemu razmislja OSHO, sve je nastalo slucajno, ali niko nezna kako. Po njemu , izgleda , da sam covjek mora sebe voditi nekim pravcem.A ko je taj koji ce odrediti istiniti pravac. Sta je onda istina ako u stvaranju vlada haos? Kako je nastao covjek, planete, galaksije i sam njihov pocetni element. Izgleda da je i sam OSHO bio slucajno bogat pa time nije imao potrebe da se bori za egzistenciju, vec je cijelo vrijeme sam sebe usavrsavao u nekom pravcu za koji ni on ne moze da odredi uzrok niti smjer. Treba imati u sebi i nekog eksperimentalnog znanja i naucnog dostignuca, pa tek onda shvatiti istinite uzroke bilo koje pojave. Pojava nije izasla iz haosa, niti haos postoji, vec se to nama cini ,jer ne poznajemo zakone p[o kojima se sve to odvija, bilo koji proces da je u pitanju. Da li uopste postoje humana bica sa mnogo vecom moci stvaranja od onog sto osrednji covjek moze formirati svojim znanjem i iskustvom. Ta duhovna bica koja dejstvuju pod kontrolom Apsolutne svjesnosti univerzuma ( neogranicena moc stvaranja), mogu sve stvoriti “ ni iz cega“ .A sta je to onda “ ni iz cega“ . To je substanca koji nauka ni do danas, a mozda nikad, nece otkriti i moci mjeriti. Nazovimo tu substancu ETER, koji popunjava beskonacni univerzum . Iz njega je formirano sve sto je od materije i energija i zovimo to KOSMOS. On je “ potopljen“ u eteru i eter prozima i najsitniju cesticu kao sto su kvarkovi, gluoni i slicna. A li je glupo koristiti nase zelje i postavljati pitanja , ako je neko nesto stvorio, ko je onda njega formirao i tako u nedogled. Da se ne sluzimo takvim metodom, potrebno je saznati istiniti uzrok nene pojave i ne pitati nista dalje, dok se to ne dokaze. OSHO sumnja u bezgresno zacece, ali u njegovo doba nijje vrsen eksperiment o kloniranju. Ako je neko formirao zemlju i na njoj i u njoj sve elemente za buduci razvoj zivota kao svjetlost, toplotu, vazduh bodu minerale, a iz njih biljke, pa zivotinje i tek posle covjeka. Ovo je neophodan lanac za zivot . A sta je ziva celija ? To ke konglomerat om materije i energije u koji je neko “ usadio“ dio duhovnog entiteta univerzuma -dusu za humana bica i potrebne prograne kao sto je instinkt za zivotinje i samog covjeka u pocetku. A kada je dobio dusu ,covjek je dobio i vezu sa Apsolutnom svjesnoscu univerzuma i postao svjestan,onoliko koliko se interesuje da njegova Individualna svjesnost dobije veci nivo. Tako se podize dok ne postane hologramska tacka Apsolutne svjesnosti univerzuma.
  Tacno je da su sve religije interes grupe koja zeli da vlada svjesno ili nasvjesno sirokim narondim masama. Ali ko vjeruje u Boga , taj mora znati da je Bog ostavio ljudskom bicu vrijeme usavrsavanja do tacke u hologramu i da ne postoji ni raj ni pakao niti Bog kaznjava niti nagradjuje ljude, vec oni sami sebi sve to obezbjedjuju, trazeci put na kome ne postoje prepreke prema ishodistu.

 4. Ovaj sajt secam se imao je jako dobre teme i rasprave, ali u poslednje vreme ovo je zaista tuzno. Autor ovog teksta je toliko bez znanja o religiji, o nauci ili o duhovnosti o kojoj pokusava da napise nesto ili da spoji ovo troje ( ?!!!) Prica o autenticnoj religioznosti a ponistava religoznost kao sveopstu pojavu i dozivljaj coveka ( Jedino coveka u prirodi ) Bavi se svojim hipotezama, a zabranjuje pocetne „nepotrebne hipoteze“ religije. Zasto nisi krenuo od Platonovih hipoteza, nego sam izvodis zakljucke? Da li ti je poznato sholasticko ucenje koje prethodi svim tvojim uverenjima i ogromno se protivi i borilo se protiv takvih „jeretika“ kako se i danas nazivaju. Da li ti je poznata nauka o svejedinstvu? Bog je nestvoren i transcedentan, to znaci da je prtiom i nama neshvatljiv, to je apofatika, o tome se ne moze govoriti naukom, moze se samo teologiziarti…. Ovo sto si napisao je sramota, mozda je nesto veliko za neku zalutalu egoisticnu sektu… Ne razlikujes realnost od irealnosti, a kamoli pojam nadrealnost, necu ni da pominjem metarealnost. Ne zelim da idem dublje, molio bih ljude da ne citaju ovakve gluposti. Kako mozes spoznati sebe unutar sebe A PRITOM IZVAN SEBE sto ovaj pametni autor naglasava? to se zove bogopoznanje, ako ne volis religijska objasenjnja o tome govore mnogo i utvrdjene gnoze. A ako pricas da je nada glupost, onda je sam tvoj tekst jedan mrak, i ako nemas vere, kako ce citaoci verovati u ovo tvoje „saznanje“ koje si napisao, onda neces imati i ljubavi koje isto ne mozes da spoznas unutar sebe bez „SEBE“ . A i da ne postoji Bog, sta cemo onda svi bez ljubavi? Hocemo li u nju da oblacimo u gnosticke spoznaje i tajne nedostizne i naseg obogotvorenja….

 5. Svesnost Avma,

  Za vasu informaciju, ovaj blog ima i sada dobrih tekstova, ali i manje dobrih, kao i svuda gde se okrenete, ima za svaciji ukus po nesto. Kako bi bilo da svi verujemo istim intenzitetom u nesto, onda ne bi postojale razlicitosti i sve bi bilo monotono i u jednoj liniji, a Bog nas je stvorio sve razlicite, kako po svom izgledu, tako i po osobinama, funkciji i znanju..i ne sudi nam zbog toga niti nas osudjuje, samo dopusta da izaberemo sami, i na osnovu toga sami za sebe snosimo odgovornost zbog nasih postupaka..Problem je u tome sto su ljudi uzeli sebi za pravo pa sude i osudjuju sve ono sto nije isto ili slicno kao sto su i oni sami, ne dozvoljavaju da drugi imaju svoje misljenje ili verovanje, bez obzira da li je istinito ili ne. A onda se oni okome i izigravaju sveznalice, pametnjakovice i pred ljudima uzdizu sami sebe kao da su popili svu pamet ovoga sveta, a iskreno daleko su od Boga i univerzalne istine, bez obzira sa cim se kitili.. Mozda je sve ovo do sada sto su nas ucili i sto su nam pricali o Bogu i Istini, laz, velika laz, jer da nije, zar bi u svetu vec vekovima postojalo ovoliko jada, prolivanje krvi, ubijanja ljudi i zivotinja, ovoliko medjusobne mrznje!? Ne znam da li jetaj gore tekst autentican i da li ga je Osho pisao od reci do reci kako gore i stoji, ili ga je neko ispravljao i dopunjavao svojim verovanjima, to zaista ne znam niti cu se oko toga nervirati. Neka svako uzme za sebe ono sto mu odgovara, a ono sto mu ne odgovara neka preskoci i neka ide dalje, bez vredjanja bilo koga, jer vredjati nekoga, to govori o karakteru i unutrasnjem stanju osobe koja vredja. Ovde se vidi da vi naginjete religijskim verovanjima, ali se morate pomiriti sa tim, da mnogi ljudi ne veruju religijama, jer su ih izdale…I, da li mi se ucinilo, ili su vam zasmetala gnosticka ucenja, ucenja koja su oduvek bila samo za izabrane, ucenja koja su morala biti vekovima sakrivena zbog onih koji su bili na vlasti, koje je drzava stitila, ucenja koja su starija i od samog Hriscanstva…? Ucenja koja su sada dostupna svima…?

 6. Osho je majstor čija su predavanja služila upravo ovome. Pravi majstor će vas dobro prodrmati, zaljuljati vam temelje, oduvaće vam svu prašinu iz pogleda i ako imate i najmanju mogućnost da ostanete svesni na trenutak dobićete značajni uvid koliko su svi koncepti sa kojima se identifikujete prosto i jednostavno GLUPI ! To je uvid zlata vredan, još OSHA molim :))

 7. Heh, Osho nije shvatio jedno, a to je ono o čemu uporno priča. Pa vera i istina se upravo nalaze u nama ali i to sam Isus je rekao. „Ja sam tvoj put i istina“ , to je poteklo upravo od Isusa. Kada je gospodin Osho osetio istinu u sebi, on je zapravo osetio Božji duh u sebi, On nam otvara i zatvara oči prema potrebi, on nas sputava i podiže, a samo zato da bi nam pokazao put, a ako nam trenutni životni put leži na lažima mi ćemo to da znamo i osetimo. A kako ćemo da znamo i da osetimo. Odgovor je SAVEST, ona nam govori šta je dobro a šta loše, kada je istina a kada laž. A savest nam potiče od Boga. Ona nas drži da ne potonemo u grešni život, nego da ostanemo što čistiji duhom. Što čistiji duh to je i bolji karakter, a to je taj pravi put.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s