SYTINOV TEKST ZA UNIŠTAVANJE SVIH ĆELIJA RAKA U ORGANIZMU


Evo, za sve one koji traze ‘slamku’ spasa za sebe ili nekog svoga…

Ruski akademik, četvorostruki doktor nauka (odbranio je doktorske disertacije iz oblasti medicine, psihologije, pedagogije i filozofije), profesor Georgij Sytin, autor je fantastičnog naučnog sistema za kreiranje i održavanje dobrog zdravlja, a takodje i za potpuni oporavak u slučaju bolesti
U pedesetak tomova svojih naučnih dela, dao nam je više hiljada tekstova, koji nas leče tokom čitanja ili slušanja. Ovi lekoviti tekstovi predstavljaju tešku artiljeriju u borbi protiv velikog broja bolesti.
Najbolje je ako njegove tekstove pročitate – snimite u mobilni telefon (ili kompjuter) i onda ih slušate mnogo puta tokom dana, dok se krećete po kući, po ulici, ili ste u gradskom prevozu. Dok ih slušate i zamišljajte ono što čujete, programirate sami sebe na lečenje. Da bi organizam usvojio tekst, potrebno je 500-1000 slušanja. Kada vaš organizam u potpunosti usvoji tekst i reči akademika Sytina postaju u svakom momentu sastavni deo vaših misli, te misli će eliminisati poremećaje u vašem organizmu i vratiće vam zdravlje.
…..
Akademik Sytin nam daje tekst za uništenje svih ćelija raka u organizmu, koji treba snimiti i slušati mnogo, mnogo puta, sve dok ga organizam sasvim ne usvoji. Osim slušanja, za usvajanje teksta koristi se prepisivanje. Na ovaj način izlečene su od opake bolesti hiljade ljudi u Rusiji i širom sveta.
Akademik Sytin kaže:
-Naše veliko iskustvo govori o tome, da je za uništenje svih ćelija raka, svih kancerogenih tumora, neophodno ceo ovaj lekoviti tekst prepisivati na papir. Tako se postiže 100% usvajanje teksta od strane našeg organizma.
Da bi se potpuno izlečili od onkoloških oboljenja neophodno je da ovaj lekoviti tekst prepišete na papir 150 puta. Treba da prepisujte cele rečenice. Pročitajte naglas jednu rečenicu, pa je prepišite,vrlo uredno i pedantno, svaku reč, svako slovo. Prepisivanje samo pojedinih reči je potpuno beskorisno. Zatim pročitajte pažljivo sledeću rečenicu i pedantno je prepišite. Usvajajte tekst ujutru, tako će vas lečiti ceo dan.


1. TEKST:
TEKST ZA UNIŠAVANJE SVIH ĆELIJA RAKA U ORGANIZMU:

„Bog mi je rekao:
– Ja sam ti prekjuče dodelio drugu sudbinu, gde nema bolesti.

Bog mi je rekao:
– Ja sam te ispunio kreativnim mislima, koje imaju gigantsku, svepobeđujuću, materijalizujuću snagu, i zato će se sve tvoje misli o sebi odmah pretvarati u istinu.

Ja sam prekjuče od tebe, bolesnog čoveka, stvorio novog čoveka, božanstveno zdravog, sasvim mladog, ispunjenog gigantskom energijom, zdravljem i snagom.

Bog mi je rekao:
– Ti si sad nov, mlad, božanstveno zdrav, idealno zdrav čovek, ispunjen ogromnom energijom, zdravljem i snagom.

Bog mi je rekao:
– Ja sam prekjuče mnogo miliona puta pojačao sve zaštitne snage tvoje duše i tvog fizičkog tela. Mnogo miliona puta sam pojačao sve zaštitne mehanizme tvoje duše i tvog fizičkog tela.

Bog mi je rekao:
– Ja sam prekjuče mnogo miliona puta pojačao biopolje tvog fizičkog tela. A mnogo miliona puta pojačano biopolje fizičkog tela, sa gigantskom božanskom energijom uništava sve ćelije raka, sve kancerogene tumore, sve neoplazme u tvom fizičkom telu.

Bog mi je rekao:
– Ti sada treba da misliš o sebi kao o čoveku koji je sasvim mlad, božanstveno zdrav, nepovredjen životom.

Bog mi je rekao:
– Ti treba sada iz sve snage da se trudiš da što jasnije vidiš sebe u budućnosti i kroz deset godina i nadalje i kroz trideset godina i nadalje, kao čoveka koji je sasvim mlad, energičan, božanstveno zdrav, nepovredjen životom.

Bog mi je rekao:
– Ti sada možeš svojim stvaralačkim mislima da uništavš, da gigantskom božanstvenom energijom pretvaraš u ništa, u apsolutnu pustoš, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore. Ti sada možes neprestalno da regenerišeš svoje bogomdano, mlado, šesnaestogodišnje, božanstveno zdravo fizičko telo.

Bog mi je rekao:
– Ti treba do kraja da shvatiš, do kraja da osmisliš , da fizičko telo samo odražava dušu. Stanje fizičkog tela samo odražava stanje duše, zato će za tebe uvek biti jedan isti glavni zadatak: da se svestrano razvijaš, da se usavršavaš, da jačaš duhovno i fizički svoju dušu. Da ulivaš u sebe iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, večno novu, svetlu, božansku radost života.

Ja ispunjavam volju Boga, ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, ulivam u svoju dušu, u svoje fizičko telo Bogom sazdan, ponovo rodjen,veseo i srećan, gigantski energičan, mlad, radostan život. Ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa stalnim, danonoćnim, celogodišnjim tokom, ulivam u svoju dušu, u svoje fizičko telo gigantsku, božansku, mladu silu života. Ja iz duhovnog sveta,iz Kosmosa, ulivam u svoju dušu, u svoje fizičko telo gigantsku, nepresušivu energiju života. Protiv volje Boga, na mom mladom i zdravom fizičkom telu, pojavile su se ćelije raka.Sve što nastaje protiv volje Boga nema pravo da postoji. Ja ispunjavam volju Boga. Ja u celom fizičkom telu, sve ćelije raka, gde god da se nalaze, uništavam gigantskom božanstvenom energijom, gigantskom božanskom silom. Ja sve ćelije raka uništavam, pretvaram u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sve ćelije raka u fizičkom telu, gde god da se nalaze, čekićem na nakovnju razbijam. Sve ćelije raka na fizičkom telu, bilo gde da se nalaze, ja ćekićem na nakovnju razbijam. Pretvaram ćelije raka u ništa, u apsolutnu pustoš. Ja sad sve krvne sudove, koji su snabdevali hranom ćelije raka, čvrsto-čvrsto podvezujem. Ja prekidam dostup hrane ćelijama raka. Ja sam sad potpuno, totalno lišio ćelije raka svih izvora ishrane, svih izvora postojanja. Ja sam sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u svom fizičkom telu totalno lišio krvi, lišio sam ih svake mogućnosti da se razmnožavaju.Ćelije raka, lišene svih izvora života odumiru, one su lišene mogućnosti da se razmnožavaju. One su totalno lišene krvi i potpuno, totalno lišene ishrane, lišene su svih izvora života. Sve ćelije raka, svi kancerogeni tumori odumiru, venu, venu, smanjuju se, zauvek bez traga nestaju iz mog fizičkog tela. A ja sad sve ćelije raka u mom fizičkom telu, gde god da se nalaze, čekićem na nakovnju razbijam, razbijam, razbijam, pretvaram ćelije raka u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sada celo fizičko telo totalno ozdravljujem, s gigantskom božanskom energijom uništavam u celom svom fizičkom telu sve viruse, sve patogene mikrobe. Ja sve zaštitne snage, sve zaštitne mehanizme duše i tela mobilizujem na potpuno, totalno uništenje svih ćelija raka, svih kancerogenih tumora u fizičkom telu, gde god da se nalaze .

Ja sada gigantskom božanskom energijom uništavam sve ćelije raka, sve kancerogene tumore unutar mozga, u svim strukturama glave. Ja sad sve ćelije raka u svom mozgu, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka u celoj glavi, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sad sve ćelije raka, koje su bile u mojoj glavi, razbio čekićem na nakovnju, pretvorio u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.
Ja sad iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u sve milijarde nervnih ćelija svog mozga, stalnim tokom ulivam gigantsku, božansku, mladu silu života. Ja sad božanski regenerišem mladi, gigantski, energični, brzi rad svog mozga. Ja sad iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u sve milijarde nervnih ćelija svog mozga, ulivam gigantsku, božansku, mladu silu života, ulivam, gigantsku, nepresušnu energiju mladosti.U sve mehanizme mojih sposobnosti, u duši, u glavi, ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, ulivam gigantski, božanski novi napon svih energija razvitka Vaseljene. Sve moje sposobnosti se sa gigantskom brzinom razvijaju, ja postajem sve brže, sve brže obučavani čovek. Ubrzava se moje mišljenje, pojačava mi se pamćenje, moja pažnja postaje sve stabilnija, ja postajem čovek, sposoban za ogromne napore volje. Ja sve smem, sve mogu i ničega se ne bojim. Medju svim životnim uraganima i burama, ja nepokolebljivo stojim, kao stena, koja lomi sve sile, koje joj se suprotstavljaju. Ja sam u životu čvrst, čeličan, titanski stabilan čovek.

Ja sad gigantskom božanskom energijom uništavam sve ćelije raka u oblastii grla. Sve ćelije raka u oblasti grla ja sada, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sada sve ćelije raka u oblasti grla pretvorio u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam : u glavi, u oblasti grla, nema ni jedne ćelije raka. Sve su uništene, pretvorene u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.
Ja sada gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka u limfnim čvorovima ispod pazuha uništavam, razbijam ih čekićem na nakovnju. Ja sam sad sve ćelije raka u limfnim čvorovima ispod pazuha čekićem na nakovnju razbio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam božansku istinu: da u mojoj glavi, u oblasti grla, nema ni jedne ćelije raka. Moja glava je mlada,božanski zdrava, cela oblast grla je božanstveno zdrava, nepovredjena životom. Ja sada gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka u grudima uništavam, sve ćelije raka u grudima čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u grudima, u svim tkivima pluća uništavam, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka u celom grudnom košu potpuno čekićem na nakovnju razbijam, pretvaram ih u apsolutno ništa, pretvaram ih u apsolutnu pustoš.Ja sad u celim grudima, u svim tkivima pluća, u celom sistemu za disanje, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore uništavam, čekićem na nakovnju razbijam.Pretvaram sve sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.
Ja čvrsto kao čelik znam : u celim grudima, u potpunosti, sve ćelije raka su uništene, pretvorene u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u jetri uništavam. Ja čvrsto kao čelik, znam božansku istinu: sve ćelije raka, svi kancerogeni tumori koji su bili u mojoj jetri su potpuno, totalno uništeni, pretvoreni u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.
Ja sad gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u slezini uništavam, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u slezini čekićem na nakovnju razbijam. Sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u slezini sam sad totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, pretvotio sam ih u apsolutnu pustoš. Ja čvrsto kao čelik znam božansku istinu: moja slezina je mlada, puna energije, nepovredjena životom.

Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u stomaku sa gigantskom, božanskom energijom uništavam. Ja sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u stomaku sada čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u stomaku potpuno, totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja ispunjavam volju Boga, ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u sve unutrašnje organe grudnog koša i stomaka ulivam gigantsku, božansku , mladu silu života. Ja potpuno, totalno regenerišem novorodjeno mladu,božanski zdravu, Bogom stvorenu gradju svih unutrašnjih organa grudnog koša i stomaka.

Ja sad u celoj oblasti karlice, u svim unutrašnjim organima u oblasti karlice, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore uništavam gigantskom božanskom energijom. Ja sad sve ćelije raka u oblasti karlice čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sad sve ćelije raka u svim unutrašnjim organima u oblasti karlice potpuno, totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u nogama, gigantskom božanskom energijom uništavam, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u svojim nogama potpuno, totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad sve ćelije raka u kostima grudnog koša, gigantskom božanskom energijom uništavam. Ja sad sve ćelije raka u kostima grudnog koša, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sad sve ćelije raka u kostima grudnog koša, potpuno, totalno, sve do jedne, uništio, razbio čekićem na nakovnju, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad sve ćelije raka u kičmi, gigantskom božanskom energijom uništavam, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sad sve ćelije raka u kičmi uništio, sve sam ih do jedne potpuno, totalno uništio, razbio sam ih čekićem na nakovnju.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu: sve ćelije raka u mojoj kičmi su uništene , pretvorene su u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš. Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu: cela kičma mi je božanstveno zdrava, idealno zdrava, mlada, nepovredjena životom.

Ja sad sve ćelije raka u kostima oblasti karlice sa gigantskom božanskom energijom uništavam. Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u kostima karlice, sa gigantskom, božanskom energijom potpuno, totalno uništavam, čekićem na nakovnju razbijam .

Ja sam sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u kostima karlice potpuno, totalno uništio, čekićem na nakovnju razbio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu: sve kosti u oblasti karlice su božanstveno zdrave, Bogom stvorene zdrave gradje, nepovredjene životom.
Ja izvršavam volju Boga: sa gigantskom božanskom energijom regenerišem Bogom stvorenu mladu, šesnaestogodišnju, božanstveno zdravu gradju celog mog fizičkog tela, svih njegovih struktura, svih unutrašnjih organa.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu: celo moje fizičko telo je božanstveno zdravo, Bogom stvoreno, idealno zdravo, sa gradjom šesnaestogodišnjaka.

Ja izvršavam volju Boga. Ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u celo moje fizičko telo u sve njegove strukture, u sve unutrašnje organe, postojanim, danonoćnim tokom ulivam ponovo rodjeni, Bogom stvoreni, gigantski, energičan, mlad,radostan život.

Ja izvršavam volju Boga: ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, postojanim danonoćnim tokom ulivam u svoju dušu gigantsku, božansku, mladu životnu snagu.

Ja celu svoju dušu ispunjavam gigantskim božanskim novorodjenim naponom svih energija razvitka Vaseljene. Moja duša se neprestalno, svestrano razvija, svestrano usavršava, moja duša je novorodjeno mlada, božanski zdrava. Moja duša se neprestalno, svestrano razvija, usavršava. Moja duša neprestalno, stalno jača, duhovno i fizički. Sve moje sposobnosti se gigantskom brzinom, svestrano razvijaju, usavršavaju. Ja postajem čovek, koji je duhovno sve razvijeniji, sve sposobniji, sve talentovaniji, sve brže, sve brže obučavan.
Ja sad u svim mišićima ruku, nogu, tela, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore uništavam, čekićem na nakovnju razbijam.
Ja sam sve ćelije raka u celoj mojoj muskulaturi, u rukama, nogama, u telu, potpuno, totalno uništio, razbio sam ih čekićem na nakovnju.Pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.
Ja čvrsto kao čelik znam kao konačnu, božansku istinu: u mojim mišićima nigde nema ni jedne ćelije raka, u mojim kostima nigde nema ni jedne ćelije raka.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao konačnu, božansku istinu: u celom mom sistemu skeleta i muskulature nigde nema ni jedne ćelije raka. Ceo moj sistem skeleta i muskulature je novorodjeno mlad, šesnaestogodišnji, božanstveno ispravan, božanstveno zdrav, nepovredjen životom.

Bog je ponovio:
– Ja sam prekjuče od tebe, bolesnog, stvorio novog čoveka, šesnaestogodišnjeg, božanstveno zdravog, nepovredjenog životom. Ja sam stvorio tvoju dušu novu, mladu, šesnaestogodišnju, božanstveno zdravu, titanski snažnu duhovno i fizički. Ja sam ti ispunio i dušu i telo večno novom, svetlom božanstvenom radošću života. Ja sam prekjuče stvorio tebe kao čoveka novog , šesnaestogodišnjeg, božanstveno zdravog, gigantski energičnog, veselog, srećnog, nepovredjenog životom.

Bog me je podsetio:
– Ti treba jarko da vidiš sebe u budućnosti i kroz deset godina i nadalje, i kroz trideset godina i nadalje, i kroz pedeset godina i nadalje, kao mladog, veselog, srećnog, božanstveno zdravog, nepovredjenog životom. Ja ispunjavam volju Boga. Ja se iz sve snage trudim da, jarko kao bljesak munje, osetim, znam i vidim sebe, kao mladog, zdravog čoveka. Ja se iz sve snage trudim da, jarko kao bljesak munje, vidim sebe u budućem vremenu i kroz deset godina i nadalje, i kroz trideset godina i nadalje, i kroz pedeset godina i nadalje, kao mladog, veselog, srećnog, idealno zdravog čoveka, nepovredjenog životom.

Ja ispunjavam volju Boga. Ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, ulivam u svoju dušu i u svoje telo preveliku, mladu životnu snagu. Ja postojanim tokom ulivam u svoju dušu i u svoje telo večno novu, svetlu, božansku životnu snagu.
Veseli plamen sve jače svetli u mojim očima. Cela moja duša peva od sreće, od životne radosti na čudesnom božijem, belom svetu.
Ja svakim danom živim sve veselije i energičnije, ja sa svakim danom ozdravljujem i jačam. Stalno, neprekidno, poboljšava se moje zdravlje. Ja se punim sve novom i novom energijom života.Ja živim sve veselije i sve sam puniji životne radosti. Cela moja duša peva od sreće, od životne radosti. Veseli plamen sve jače svetli u mojim očima. Veselo i radosno rumenilo na mojim obrazima plamti sve jače, sve jače.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao božansku istinu, od samog Boga: da sam ja mlad čovek, idealno zdrav. Sve ćelije raka u celom fizičkom telu i svi kancerogeni tumori u celom fizičkom telu su potpuno, totalno uništeni. Celo fizičko telo je božanstveno, Bogom ponovo sazdano, mlado šesnaestogodišnje, božanstveno ispravno, božanstveno zdravo, nepovredjeno životom.

Ja čvrsto kao čelik znam, kao konačnu, božansku istinu, od samog Boga da u celom mom fizičkom telu nigde nema ni jedne ćelije raka, ni jednog kancerogenog tumora. Sve ćelije raka i svi kancerogeni tumori su potpuno, totalno uništeni, pretvoreni u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.
Celo moje šesnaestogodišnje fizičko telo je božanstveno zdravo, ispunjeno gigantskom, nepresušivom energijom mladosti.

Ja ispunjavam volju Boga. Ja jarko kao bljesak munje osećam, znam, vidim sebe kao božanstveno zdravog šesnaestogodišnjaka, ispunjenog gigantskom, nepresušivom energijom mladosti, zdravljem i snagom.

Ja ispunjavam volju Boga. Ja se iz sve snage trudim da, jarko kao bljesak munje, vidim sebe u budućem vremenu i kroz deset godina i nadalje, i kroz trideset godina i nadalje, i kroz pedeset godina i nadalje, kao mladog čoveka, božanstveno zdravog, energičnog, veselog, radosnog, srećnog, nepovredjenog životom.
U mojoj duši ključa pobednička životna radost. Cela moja duša je ispunjena pobedničkom, trijumfalnom životnom radošću.
Cela moja duša, celo moje telo, sve mi je ispunjeno večno novom, svetlom, božanstvenom, životnom radošću. Ja jarko kao bljesak munje osećam, osećam, ja čvrsto kao čelik znam, da su sve ćelije raka i svi kancerogeni tumori u celom mom fizičkom telu potpuno, totalno uništeni, pretvoreni u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja jasno kao bljesak munje osećam, osećam u sebi, čvrsto kao čelik znam sebe kao božanstveno zdravog, idealno zdravog čoveka, ispunjenog gigantskom, nepresušivom energijom mladosti. Ja se jasno kao bljesak munje osećam, kao veseo, srećan čovek. Veseli plamen sve jače svetli u mojim očima. Cela moja duša peva od sreće, od životne radosti nad čudesnim božjim delom pobede. Veselo i radosno rumenilo na mojim obrazima plamti sve jače, sve jače.“

AUDIO SNIMAK – https://www.facebook.com/719845944793158/videos/vb.719845944793158/791150960995989/?type=2&theater

A ovde imate, nevezano za Sitina, primer kako covek moze da se isceli na prirodan nacin, bez hemoterapija i ostalih zracenja…
 
VIDEO – Najbolji način za Izlečenje od raka Skup ljubitelja žive hrane i zdravog života – Leposava
https://www.youtube.com/watch?v=5-DkgXWPo5g

SYTIN

2. TEKST:
LEKOVITI TEKST dr. AKADEMIKA SYTINA ZA VEČNU LEPOTU I MLADOST ( za žene) Čuveni lekoviti tekstovi akademika dr.G.Sytina bude i aktiviraju naš unutrašnji energetski potencijal. Pomoću specijalno brižljivo odabranog  sklopa reči, kao i ponavljanja tih reči u odredjenom ritmu, najpre se kreira a zatim sve više pojačava akumulacija energije i bodrosti, što transformiše našu svest o sebi i svom zdravlju, izazivajući odgovarajuće promene u našem organizmu.

Ove lekovite tekstove naš organizam usvaja tokom slušanja ili izgovaranja.

Najbolje je ako njegove tekstove pročitate – snimite u mobilni telefon (ili kompjuter) i onda ih slušate mnogo puta tokom dana, dok se krećete po kući, po ulici,  ili  ste u gradskom prevozu. Dok ih slušate i zamišljajte  ono što čujete,  programirate sami sebe. Da bi organizam usvojio tekst, potrebno je 500-1000 slušanja.

Dokazano je lekovito delovanje ovih tekstova (izlečenje i oporavak) i kod osoba koje uopšte ne veruju u delovanje autosugestije.

SYTIN

Zvaničan naziv ovog teksta je:

„I KROZ STO GODINA – LEPOTICA“

-Ja programiram sebe na energičan, veseo, mlad život: i sada , i kroz trideset godina i kroz sto godina, ja ću biti vesela, nesalomivo zdrava lepotica.

Ceo dugogodišnji energičan, veseo, mlad život je ispred mene. Osoba, nadahnuta  idejom ozdravljenja i dugog života, savladjuje svojom snagom sve bolesti, sve prirodne stihije, svemoćnu sudbinu, potpuno ozdravljuje, postaje sve zdravija i jača, postaje dugovečna, nesalomivo zdrava. Ja programiram sebe na očuvanje mladosti i sada, i kroz trideset godina, i kroz sto godina ja programiram sebe na stalni, energičan razvoj svih svojih sposobnosti i sada , i kroz trideset godina i kroz sto godina.

Ja odlično osećam da postajem sve zdravija, sve jača, da se punim nesalomivo snažnim zdravljem i to me ispunjava životnom radošću. U mene se uliva sila radosti, sva se ispunjavam radošću i veseljem. U mojim očima uvek gori neugasivi, veseli plamen, sunčana radost života ispunjava mi dušu i telo. Ja svakog momenta postajem sve veselija, veselija, i  punija životne radosti. Na mom licu je uvek veseo, prolećni osmeh, u meni stalno cveta, cveta proleće, u mene se uliva bezbrižna, vedra mladost, sva se ispunjavam spokojnim blaženstvom i srećom.

U celom mom telu ključa ogromna energija, svi moji unutrašnji organi rade energično- veselo, hodam veselo, lako, brzo, idem-kao da letim na krilima ptice, jarko osećam svoju mladu snagu.

U moju psihu, u sve moje nerve uliva se čelična čvrstina, čelična čvrstina, čelična čvrstina se uliva u moju psihu, u sve moje nerve, ja postajem nesalomivo stabilna u životu, moje veselo raspoloženje je nesalomivo snažno.

U mene se uliva moćna, nesalomiva duhovna snaga. Ja sam se zauvek, večno, rodila kao hrabra osoba, čvrsto uverena u sebe, ja sve smem, sve mogu i ničega se ne bojim. Ja čvrsto znam da, ako se sve teškoće odjednom  obruše na mene, svejedno neće slomiti moju moćnu volju, i zato ja gledam svetu u lice, ničega se ne bojim, i usred svih životnih uragana i  bura nepokolebljivo stojim, kao stena, o koju se sve lomi.

Neosvojiva tvrdjava ženske superiornosti sija u mojim očima, veličanstvenost sija u mojim očima, trijumfalna snaga mladosti sija u mojim očima, trijumf nesalomljivo čvrstog zdravlja sija u mojim očima, oduševljenje srećne mladosti sija u mojim očima. Cela se ispunjavam srećom, blaženstvom, životnom radošću.

I kroz trideset godina i kroz sto godina, ja ću biti mlada, vesela, nesalomljivo zdrava lepotica. Svaki proživljeni dan produžava trajanje mog budućeg života, ja živim po zakonu: što sam starija – to sam sve mladja!

SYTIN

Prvih dana, pre početka slušanja lekovitog  teksta, za njegovo bolje usvajanje, prethodno  pročitajte (odslušajte) kratak uvodni tekst:

„Lekoviti tekst koji ja sada usvajam delovaće na mene izuzetno snažno, zahvaljujući tome, što će moj organizam stostruko pojačati njegovo delovanje i mobilisati sve svoje rezerve, za brzo i potpuno izvršenje svega što je navedeno u tom lekovitom tekstu. Ja programiram sebe na duboko, čvrsto usvajanje sadržine ovog korisnog lekovitog teksta, trudiću se da ga što je moguće dublje i jače usvojim“

….

Georgij Sytin je čuveni ruski naučnik, autor efikasnih lekovitih tekstova za samoprogramiranje iscelenja organizma. Njegova  tehnika SOEVS, razradjena je u oko 50 obimnih naučnih radova, sa oko  20 000 lekovitih tekstova. Odbranio je doktorske disertacije iz oblasti medicine, psihologije, pedagogije i filozofije.

Za vreme Drugog svetskog rata bio je veoma  teško ranjen, lekari su tvrdili da je potpuni  invalid i da  mu nema spasa. Tada je počeo da radi na kreiranju lekovitih tekstova, kojima se u potpunosti  izlečio. Nadalje, pomoću njegovih lekovitih tekstova izlečile su se hiljade ljudi.

To je tehnika, zasnovana na sposobnosti čoveka da rečima pomogne svom obolelom organizmu. Lekoviti tekstovi angažuju naša osećanja, jačaju snagu misli,  mobilišu našu volju, stvaraju visoku koncentraciju snage volje i  usmeravaju našu volju da usvoji tekst i da na taj način pomognemo sami sebi.

SYTIN

Akademik, prof.dr. Sytin

Advertisements

7 comments on “SYTINOV TEKST ZA UNIŠTAVANJE SVIH ĆELIJA RAKA U ORGANIZMU

    • Onaj ko ima problema sa takvom bolescu, ne misli ni na sta drugo osim da dodje do ozdravljenja, jer mu je jedina zelja da bude zdrav. Zar mislite da ce ti ljudi ici orati i kopati, pa normalno je da ce sve vreme posvetiti sebi i svom zdravlju, ozdravljenju trudeci se da urade sve da bi ozdravili..Ljudi cine sve i svasta kada dodju u nezavidnu situaciju. Ali znam samo jedno, degeneracija u dusi donosi bolest u fizickom telu. Nase negativne misli, osecanja, osecaji, reci i dela prema nasim bliznjima (misli se na sve ljude ovog sveta)su uzrok svake bolesti. Ako je covek pametan da se preobrati, da iz svoje duse iscisti sve sto ga je dovelo do bolesti, kroz unutrasnju molitvu srca i pokajanje, pod uslovom da te i takve stvari ne cini vise, ako se moli onom ko je i zaduzen za planetu Zemlju, mislim da je na dobrom putu da ozdravi. Mi ljudi nemamo toliki kapacitet da se obracamo i da stignemo svojim molitvama do Boga, do kosmickog Hrista…(da bi se u to uverili imate pokazatelje na sve strane sveta, samo pogledajte sta se sve ljudima desava, bez obzira na njihovu veru (fanaticnu ili pravu, iskrenu, molitve koje ne dopiru nigde, jer se izgovaraju samo usnama, na sve rituale koji se rade, to vam je kao prazna-suplja semnenka, koja nikada ploda nece dati, tako zavrse i nase molitve koje nisu izasle iz srca, i na sve ono sto cine iz straha da ih Bog ne kazni), ali zato svako ljudsko bice ima u sebi svog nebeskog Oca, Hrista, i Majku bozansku-Kundalini Sakti, u svakoj svojoj celiji tela, te tako delotvorne energije koje nam pomazu samo ako ih zamolimo iz dubine nasih srca i duse, ne samo sa usnama i ispraznim recima, bez obzira na veru i veroispovest, te energije postoje za sve nas, verovali mi u njih ili ne i imamo mogucnost da ih molimo da nam pomognu.. Bog je LJUBAV, cista i nesebicna, voli sve podjednako, nikoga ne kaznjava, ali dozvoljava da nas snadje ono sto i zasluzimo, jer nam je dao slobodnu volju da biramo, hocemo li dobro ili lose, na nama je. Srecno svima od ❤

      • Ovome se nema što protivrečiti – sve je rečeno, ali, na žalost, religija je „jača od Boga“ i crkva, kako god se zvala, je početak i kraj svakog zla na Zemlji.

  1. Draga Vesna, Redovno pročitam sve što dobijem poštom i mogu ti reći da sam mnogo zadovoljan tvojom brigom za sve zainetersiovane. Mnogo pozdrava za tebe, čika Srba Jerinić iz Vranja

  2. Verujem u ovo ali, zar nije praktičnije angažovati hipnotizera koji će Vam ovaj kompletan tekst usaditi u podsvest samo jednim čitanjem, bilo da ga on čita ili da vašu podsvest aktivira da ga zapamti samo jednim čitanjem.

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s