GURĐIJEV – OVDE MOŽETE SAZNATI SVE O TOME KAKO POSTOJITE

Rad Gurđijeva

Kratak i jasan prikaz celog učenja

Plan celokupnog dela Gurđijeva sastoji se iz tri dela:

Belzebubovi razgovori sa unukom
ili objektivno nepristrasna kritika ljudskog života koja ima za cilj

da bez milosti i kompromisa uništi u mislima i osećanjima čitaoca

vekovima ukorenjena mišljenja i stavove o svemu što postoji na svetu.

Susreti sa izuzetnim ljudima
ima za cilj da čitaoca upozna sa neophodnim materijalom za novo
stvaranje i da dokaže njegovu ispravnost i kvalitetnost.

Život je stvaran samo kada ‘ja jesam’
ima za cilj da u mislima i osećanjima čitaoca

– umesto umišljenog sveta koji trenutno opaža –

stvori predstavu sveta koja odgovara onome kakav on u stvarnosti jeste.


Ovaj plan je opisao Gurđijev u svojoj prvoj knjižici:

Vesnik nadolazećeg dobra

Tek tada su mogući

Pogledi iz stvarnog sveta

Postoje četiri puta kojim ljudi mogu da idu sledeći duhovne težnje:

Prvi, najniži put je fizička imitacija, kontrola tela i ritualizam

(fakiri, šamani, ritualna magija, verski obredi…).

Drugi put je verski zanos, usmeravanje emocija

(verski fanatici, mistici, pesnici i zanesenjaci).

Treći put je upoznavanje i kontrola uma

(filozofi i jogini).

P.D. Uspenski

ČETVRTI PUT

nadilazi prethodne puteve tako što navodi na objektivno osvešćenje svih telesnih, emocionalnih i mentalnih funkcija i reakcija ovde i sada, u realnim i individualnim uslovima kako se one i odvijaju kod svake osobe posebno u dinamici svakodnevnog života, bez ikakvog stvaranja veštačkih i idealnih okolnosti (odlaskom u ašram, manastir ili putem materijalnog bogatstva) s kojima samo ugađamo sebi da bi izbegli istinsku spoznaju i preobražaj.

Ova knjiga P. D. Uspenskog vam jedina može pomoći da se zaista po prvi put suočite sa sobom i sa stvarnošću kakva ona zaista jeste, bez ikakvog mitološkog, verskog ili mentalnog projektovanja. Svi ostali putevi imaju zajedničke obrasce i uslove koji se nameću individui. ‘Četvrti put’ je proces individuacije s kojim se napuštaju sva spoljašnja uslovljavanja. Zato on jedini vodi čoveka ka njemu samome.

To je put

U POTRAZI ZA ČUDESNIM

P. D. USPENSKI

P. D. Uspenski
PREDAVANJA IZ KOSMOLOGIJE

Čovek i vasiona; Zrak stvaranja; Zakon sedmice;

Tri oktave zračenja i tablica vodonika; Dijagram hrane; Dva impulsa

Kratka i jasna suština učenja Gurđijeva.

Najbolji opis kosmoloških razmera postojanja.

Predavanja iz kozmologije

Prevod na hrvatski

Praktična uputstva rada na sebi po učenju Gurđijeva i Uspenskog:

Maurice Nicoll

Jednostavno pojašnjenje ideja Rada na Sebi

Maurice Nicoll

Energetski centri

Maurice Nicoll

Transformacija

kompletan tekst

Maurice Nicoll

Novi čovek
Tumačenje nekih Hristovih parabola i čuda

Rebecca Nottingham

Prakse Četvrtog puta – Samopromatranje

Rebecca Nottingham

Četvrti put i ezoterijsko kršćanstvo

Gnostika – učenje Gurđijeva

Gurđijev

Nekoliko izvoda

NARUČIVANJE KNJIGA

VIDEO:

SNIMAK GURĐIJEVA

PLESOVI

TORRENT ADRESE ZA VIDEO

((12.12.2015)

    Ostvaren čovek je onaj koji je nadišao i sjedinio svest svoga uma i ega sa svešću svoje duše, apsolutne ili božanske svesti. Sve dok je identifikovan samo sa umom i telom, tj. egom, čovek je podeljen na mnoštvo Ja, ili na mnoštvo stanja svesti koja se spontano smenjuju pod spoljašnjim uticajima. On je tada rob spoljašnjih uticaja i subjektivne svesnosti. Tada je otuđen od celine, u sukobu i nerazumevanju sa prirodom, i naročito sa drugim ljudima koji su isto tako podeljeni. Nadilaženje takve podeljene subjektivnosti ostvaruje se kao objedinjavanje svesti u jedno trajno Ja, u prisustvo potpune samosvesti koja uvek traje nezavisno od okolnosti i svih promena, na javi i u snu.

    Gurđijev: „To su ljudi koji su dostigli najveći razvojni stepen koji je moguć za čoveka, što znači da svaki od njih poseduje individualnost u svom krajnjem razvojnom stepenu, da tako kažemo, jedno nedeljivo ‘Ja’, sve vrste svesti moguće za čoveka i punu kontrolu nad tim stanjima svesti, sve znanje moguće za čoveka, i jednu slobodnu i nezavisnu volju. Ti ljudi ne mogu poduzimati radnje koje su u suprotnosti sa njihovim razumevanjem, niti imati razumevanje koje se ne odražava u njihovim radnjama.”

JA SAM

Gurđijev je koristio neprestano ovaj metod. Njegov prvi učenik P. D. Uspenski je izjavio da je Gurđijev radio sa njim pomoću ove metode. On se neprekidno za tri meseca prisećao „Ja sam, ja sam, ja sam“, a posle tri meseca je sve stalo. Misli, snovi, sve je stalo. Samo je jedan ton ostao unutra nalik večnoj muzici: „Ja sam, ja sam, ja sam.“ Ali to tada više nije bio neki napor. To je postala jedna spontana aktivnost koja je sama donosila to „Ja sam“. Tri meseca je tako Uspenski boravio u kući i praktikovao tu tehniku. Jednoga dana ga je Gurđijev pozvao da izađe vani sa njim. Oni su tih dana boravili u ruskom gradiću Tiflisu. Gurđijev ga je pozvao, i oni su izašli na ulicu. Potom je Uspenski napisao u svom dnevniku: „Tada sam po prvi put razumeo ono što je Isus govorio da je čovek uspavan. Čitav grad mi je tada delovao uspavano. Ljudi su se kretali kao u snu; prodavci su nudili robu pospano; kupci su kupovali spavajući. Čitav grad je bio uspavan. Pogledao sam Gurđijeva: samo je on bio budan. Čitav grad je bio uspavan. Svi su bili ljutiti, tukli su se, voleli se, kupovali, prodavali, radili, sve.“

Uspenski tada reče: „Sada mogu videti njihova lica, njihove oči: oni su bili uspavani, oni nisu bili tu. Njima je nedostajao njihov unutarnji centar; on nije bio tu.“ Uspenski je tada rekao Gurđijevu: „Više ne želim da dolazim ovde. Šta se dogodilo sa ovim gradom? Svi mi izgledaju pospano, drogirano.“ Gurđijev mu na to odgovori: „Ništa se nije dogodilo sa ovim gradom. Sa tobom se nešto dogodilo. Ti si bio drogiran. Grad je ostao isti. To je isti grad kojim si se kretao pre tri meseca. Nisi mogao uočiti da su ljudi uspavani jer si i ti bio uspavan. Sada to sve možeš da vidiš jer si postigao određeni kvalitet svesti. Nakon tri meseca praktikovanja „Ja sam“, postao si nešto svesniji. Deo tvoje svesti je otišao iz sna. Zbog toga možeš da uočiš kako su drugi uspavani, tupi, agresivni; kao da su drogirani, hipnotisani.“

Uspenski reče: „Ne mogu da shvatim taj fenomen da su svi uspavani! Sve što rade, oni za to nisu odgovorni. Nisu! Kako oni mogu biti odgovorni?“ Potom se vratio i upitao Gurđijeva: „Šta je ovo? Da li sam obmanut? Jesi li mi ti nešto uradio kako bih ja mogao videti da je čitav grad uspavan? Ne mogu verovati svojim očima.“

Gurđijev mu reče: „Ovo se događa svima. Ako se možeš prisetiti sebe, ti ćeš spoznati da se niko ne trudi da se priseća sebe i zato se i ponašaju na taj način. Čitav svet je uspavan. Ali počni sa time dok si budan. Bilo kog trenutka da se setiš, počni sa „Ja sam“.

Ne kažem da treba da ponavljaš te reči „Ja sam“, zapravo to mora biti određeni osećaj sebe samoga, svoje prisutnosti. To ne smeju biti reči. Kada se kupaš, oseti da si to ti, da „Ja jesam“. Zapamti, nisam ti rekao da trebaš verbalno da ponavljaš „Ja jesam“. To možeš ponavljati i verbalno, ali to neće doneti svesnost.

Ponavljanje može čak proizvesti još više pospanosti. Postoji mnogo ljudi koji su ponavljali mnoge stvari, mnoge reči. Oni su ponavljali molitve i mantre „Ram, Ram, Ram“, ali ako su to ponavljali bez uključivanja svesti o sebi, kao svedoka tela i uma, to ponavljanje će postati droga, hipnoza. Oni, zaista, mogu spavati dobro pomoću toga.

Za pet ili šest sekundi ćeš osetiti da si već zaboravio da se sećaš sebe. Iznenada ćeš otkriti kako su mnoge sekunde u međuvremenu prošle, a ti se nisi setio da si tu. Čak je veliko čudo setiti se toga i za jedan minut. Ako se toga možeš bez prestanka prisećati tokom jednog minuta, onda je to tehnika za tebe. To tada treba da koristiš. Kroz tu tehniku ćeš biti u mogućnosti da odeš iza snova i da spoznaš da su snovi samo snovi.

Izvor: http://www.ivantic.net

Kako to deluje? Ako bi se tokom čitavog dana mogao prisećati sebe, tada bi to prodrlo i u tvoj san. I dok budeš sanjao neprestano ćeš se sećati sebe. Ako se možeš setiti toga „Ja sam“ tokom svog sna, iznenada će taj tvoj san postati samo san. Probudićeš se u snu. Tada te san neće moći prevariti. San se tada neće doživeti kao stvarnost. To je mehanizam: san se oseća nalik stvarnosti jer ti tada gubiš prisećanje sebe: ti gubiš ono „Ja sam“. Ako nema prisećanja sebe, ta stvarnost, nazovi stvarnost, je samo jedan san. U tome leži razlika između snevanja i stvarnosti. Za jedan meditativni um ili za nauku o meditaciji (vipassana, satipatthana), to je jedina razlika.

Ako ti „jesi“, onda je sva stvarnost ovoga sveta samo san. Ako ti „nisi“, onda snovi postaju java, živiš u snu.

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA     BESPLATNA ENERGIJA     ISTORIJA     SVE ZA DUŠU

Advertisements

2 comments on “GURĐIJEV – OVDE MOŽETE SAZNATI SVE O TOME KAKO POSTOJITE

 1. ŠTA JE HORIZONTALNI, A ŠTA VERTIKALNI (ČETVRTI PUT)?
  Većina nas je na horizontalnom putu i vrtimo se uvek iznova i iznova, iz egzistencije u egzistenciju, retki su oni, koji se odvaže i hrabro zakorače vertikalnim putem…a još ređi oni koji na njemu i ostanu… 😉

  ČETVRTI PUT, (koji se još zove i ‘put sečiva noža’), o tome sam vec nesto stavljala ovde na blog, jer je britak, oštar i teško je po njemu ići, zaista, kao po oštrici noža…Retki su oni, koji idu tim putem, a još ređi su oni, koji ga uspesno pređu i stignu do autorealizacije… 😀

  ČETVRTI PUT- nadilazi prethodne puteve tako što navodi na objektivno osvešćenje svih telesnih, emocionalnih i mentalnih funkcija i reakcija ovde i sada, u realnim i individualnim uslovima kako se one i odvijaju kod svake osobe posebno u dinamici svakodnevnog života, bez ikakvog stvaranja veštačkih i idealnih okolnosti (odlaskom u ašram, manastir ili putem materijalnog bogatstva) s kojima samo ugađamo sebi da bi izbegli istinsku spoznaju i preobražaj.

  Ova knjiga P. D. Uspenskog vam jedina može pomoći da se zaista po prvi put suočite sa sobom i sa stvarnošću kakva ona zaista jeste, bez ikakvog mitološkog, verskog ili mentalnog projektovanja. Svi ostali putevi imaju zajedničke obrasce i uslove koji se nameću individui. ‘Četvrti put’ je proces individuacije s kojim se napuštaju sva spoljašnja uslovljavanja. Zato on jedini vodi čoveka ka njemu samome.

  To je put
  **************

  Ostvaren čovek je onaj koji je nadišao i sjedinio svest svoga uma i ega sa svešću svoje duše, apsolutne ili božanske svesti. Sve dok je identifikovan samo sa umom i telom, tj. egom, čovek je podeljen na mnoštvo Ja, ili na mnoštvo stanja svesti koja se spontano smenjuju pod spoljašnjim uticajima. On je tada rob spoljašnjih uticaja i subjektivne svesnosti. Tada je otuđen od celine, u sukobu i nerazumevanju sa prirodom, i naročito sa drugim ljudima koji su isto tako podeljeni. Nadilaženje takve podeljene subjektivnosti ostvaruje se kao objedinjavanje svesti u jedno trajno Ja, u prisustvo potpune samosvesti koja uvek traje nezavisno od okolnosti i svih promena, na javi i u snu.

  Gurđijev: „To su ljudi koji su dostigli najveći razvojni stepen koji je moguć za čoveka, što znači da svaki od njih poseduje individualnost u svom krajnjem razvojnom stepenu, da tako kažemo, jedno nedeljivo ‘Ja’, sve vrste svesti moguće za čoveka i punu kontrolu nad tim stanjima svesti, sve znanje moguće za čoveka, i jednu slobodnu i nezavisnu volju. Ti ljudi ne mogu poduzimati radnje koje su u suprotnosti sa njihovim razumevanjem, niti imati razumevanje koje se ne odražava u njihovim radnjama.”

  JA SAM

  Gurđijev je koristio neprestano ovaj metod. Njegov prvi učenik P. D. Uspenski je izjavio da je Gurđijev radio sa njim pomoću ove metode. On se neprekidno za tri meseca prisećao „Ja sam, ja sam, ja sam“, a posle tri meseca je sve stalo. Misli, snovi, sve je stalo. Samo je jedan ton ostao unutra nalik večnoj muzici: „Ja sam, ja sam, ja sam.“ Ali to tada više nije bio neki napor. To je postala jedna spontana aktivnost koja je sama donosila to „Ja sam“. Tri meseca je tako Uspenski boravio u kući i praktikovao tu tehniku. Jednoga dana ga je Gurđijev pozvao da izađe vani sa njim. Oni su tih dana boravili u ruskom gradiću Tiflisu. Gurđijev ga je pozvao, i oni su izašli na ulicu. Potom je Uspenski napisao u svom dnevniku: „Tada sam po prvi put razumeo ono što je Isus govorio da je čovek uspavan. Čitav grad mi je tada delovao uspavano. Ljudi su se kretali kao u snu; prodavci su nudili robu pospano; kupci su kupovali spavajući. Čitav grad je bio uspavan. Pogledao sam Gurđijeva: samo je on bio budan. Čitav grad je bio uspavan. Svi su bili ljutiti, tukli su se, voleli se, kupovali, prodavali, radili, sve.“

  Uspenski tada reče: „Sada mogu videti njihova lica, njihove oči: oni su bili uspavani, oni nisu bili tu. Njima je nedostajao njihov unutarnji centar; on nije bio tu.“ Uspenski je tada rekao Gurđijevu: „Više ne želim da dolazim ovde. Šta se dogodilo sa ovim gradom? Svi mi izgledaju pospano, drogirano.“ Gurđijev mu na to odgovori: „Ništa se nije dogodilo sa ovim gradom. Sa tobom se nešto dogodilo. Ti si bio drogiran. Grad je ostao isti. To je isti grad kojim si se kretao pre tri meseca. Nisi mogao uočiti da su ljudi uspavani jer si i ti bio uspavan. Sada to sve možeš da vidiš jer si postigao određeni kvalitet svesti. Nakon tri meseca praktikovanja „Ja sam“, postao si nešto svesniji. Deo tvoje svesti je otišao iz sna. Zbog toga možeš da uočiš kako su drugi uspavani, tupi, agresivni; kao da su drogirani, hipnotisani.“

  Uspenski reče: „Ne mogu da shvatim taj fenomen da su svi uspavani! Sve što rade, oni za to nisu odgovorni. Nisu! Kako oni mogu biti odgovorni?“ Potom se vratio i upitao Gurđijeva: „Šta je ovo? Da li sam obmanut? Jesi li mi ti nešto uradio kako bih ja mogao videti da je čitav grad uspavan? Ne mogu verovati svojim očima.“

  Gurđijev mu reče: „Ovo se događa svima. Ako se možeš prisetiti sebe, ti ćeš spoznati da se niko ne trudi da se priseća sebe i zato se i ponašaju na taj način. Čitav svet je uspavan. Ali počni sa time dok si budan. Bilo kog trenutka da se setiš, počni sa „Ja sam“.

  Ne kažem da treba da ponavljaš te reči „Ja sam“, zapravo to mora biti određeni osećaj sebe samoga, svoje prisutnosti. To ne smeju biti reči. Kada se kupaš, oseti da si to ti, da „Ja jesam“. Zapamti, nisam ti rekao da trebaš verbalno da ponavljaš „Ja jesam“. To možeš ponavljati i verbalno, ali to neće doneti svesnost.

  Ponavljanje može čak proizvesti još više pospanosti. Postoji mnogo ljudi koji su ponavljali mnoge stvari, mnoge reči. Oni su ponavljali molitve i mantre „Ram, Ram, Ram“, ali ako su to ponavljali bez uključivanja svesti o sebi, kao svedoka tela i uma, to ponavljanje će postati droga, hipnoza. Oni, zaista, mogu spavati dobro pomoću toga.

  Za pet ili šest sekundi ćeš osetiti da si već zaboravio da se sećaš sebe. Iznenada ćeš otkriti kako su mnoge sekunde u međuvremenu prošle, a ti se nisi setio da si tu. Čak je veliko čudo setiti se toga i za jedan minut. Ako se toga možeš bez prestanka prisećati tokom jednog minuta, onda je to tehnika za tebe. To tada treba da koristiš. Kroz tu tehniku ćeš biti u mogućnosti da odeš iza snova i da spoznaš da su snovi samo snovi.

  Kako to deluje? Ako bi se tokom čitavog dana mogao prisećati sebe, tada bi to prodrlo i u tvoj san. I dok budeš sanjao neprestano ćeš se sećati sebe. Ako se možeš setiti toga „Ja sam“ tokom svog sna, iznenada će taj tvoj san postati samo san. Probudićeš se u snu. Tada te san neće moći prevariti. San se tada neće doživeti kao stvarnost. To je mehanizam: san se oseća nalik stvarnosti jer ti tada gubiš prisećanje sebe: ti gubiš ono „Ja sam“. Ako nema prisećanja sebe, ta stvarnost, nazovi stvarnost, je samo jedan san. U tome leži razlika između snevanja i stvarnosti. Za jedan meditativni um ili za nauku o meditaciji (vipassana, satipatthana), to je jedina razlika.

  Ako ti „jesi“, onda je sva stvarnost ovoga sveta samo san. Ako ti „nisi“, onda snovi postaju java, živiš u snu.

 2. Zdravo Vesna, tu i tamo citam tvoje priloge i dopada mi se tvoj rad.
  Pitanje: Znas li sta znaci Jesus? Ja sam se bavio razing istrazivanjima svoga duha i puno citam sa stranice Ivana Antica. Postoje dokazi da je Isus imao veze sa Francuskom. Je sui na francuskom znaci Ja sam. ovo je rezultat mog istrazivanja i osvestilo mi se pre godinu dana kad se desila ona namestaljka sa Charlie Hebdo u Parizu. Onda su pisali svuda „Je sui Hebdo“… i onda mi je sinulo!

  Pozdrav, Tome

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s