IZABRANA PROROČANSTVA PROROKA ELEN VAJT (1827- 1915) O MORALNOJ DEKADENCIJI I NESREĆAMA KOJE ĆE ZADESITI ČOVEČANSTVO

http://enlite.org/egw.pdf

1. “Bog je uvek opominjao ljude o sudovima koji će doći.
Oni koji su verovali Njegovoj vesti za svoje vreme i koji su
svoju veru izrazili poslušavši Njegove zapovesti, izbegli
su osude koje su stigle neposlušne i neverne.”
(DA 545, 1898)
“Otkuda glasine da sam izjavila da će Njujork biti
zbrisan plimskim talasom? Ovo nikada nisam rekla.
Ja sam rekla, gledajući velike građevine koje idu
u visinu, sprat za spratom: Kakve užasne scene će se
desiti kada Gospod ustane da silno potrese zemlju!
Tada će reči iz
Otkrivenja 18,1-3
biti ispunjene.
Ja nemam neke posebne svetlosti o tome šta će
zadesiti Njujork; jedino znam da će jednoga dana velike
građevine u tom gradu biti oborene Božjom silom koja
će ih srušiti i ispreturati.”
(Review and Herald 5.7.1906)
“Ljudi će nastaviti da podižu skupe građevine u
koje će se ulagati teški milioni i čija će arhitektonska
rešenja i čvrstina privlačiti naročitu pažnju, ali Gospod
mi je pokazao da će, uprkos neuobičajenim raskošnim
ulaganjima i čvrstini, te građevine doživeti sudbinu
jerusalimskog hrama.”
(MS 35, 1906)
“Videla sam građevine u kojima su postavljeni najskuplji
protivpožarni uređaji da bi se osigurale od uništenja. Ali,
kao što su nekada Sodom i Gomor nestali u plamenu
Božje osvete, tako će se i te ponosne zgrade pretvoriti u
pepeo. Ti laskavi spomenici podignuti u čast čovekove
veličine, biće oboreni u prah čak i pre nego što poslednje
veliko uništenje bude zadesilo svet.”
(3SM 418 1901)
“Jednom prilikom, dok sam se nalazila u gradu
Njujorku, u noćnom viđenju pokazane su mi građevine

koje su se sprat za spratom dizale visoko prema nebu.

2,

Bila im je zagarantovana otpornost protiv požara i

trebalo je da proslave svoje vlasnike i graditelje. … Dok
su se te veličanstvene zgrade podizale, njihovi vlasnici
su uživali u taštoj gordosti što imaju novac kojim mogu
ugađati sami sebi i izazivati zavist svojih bližnjih. …
Tada se pred mojim očima pojavio prizor uzbune zbog
požara. Ljudi su gledali veličanstvene građevine za koje
se pretpostavljalo da su potpuno sigurne od požara i
govorili: “One su savršeno obezbeđene.” Ali su zgrade
izgorele kao da su bile od smole. Vatrogasne mašine
nisu mogle ništa da učine da bi zaustavile uništenje.
Vatrogasci nisu bili u stanju čak ni da ih stave u pokret.
Ako se u srcu gordih i slavoljubivih ljudskih bića ne
izvrši promena, ljudi će, kad dođe vreme da Gospod
sudi, uvideti da će ona ruka koja je bila jaka da ih
spasava, biti isto tako jaka da uništava.
Nikakva ljudska sila ne može zaustaviti ruku Božju.
Ne postoji materijal za podizanje zgrada koji bi ih
mogao zaštititi od uništenja kad dođe vreme koje je Bog
odredio da pošalje kaznu na ljude zbog nepoštovanja
Njegovog zakona i zbog njihovog sebičnog slavoljublja.
Malo je ljudi, čak i među prosvetnim radnicima i

državnicima koji shvataju uzroke sadašnjeg stanja u

društvu. Oni koji u svojim rukama drže uzde vlasti,
nisu u stanju da reše problem moralne pokvarenosti,
siromaštva, bede i zločina. Oni se uzalud trude da
poslovne transakcije postave na sigurniji temelj. Kad bi
se ljudi više pridržavali učenja Reči Božje, oni bi našli
rešenja za probleme koji ih dovode u zabunu. Sveto
pismo opisuje stanje sveta neposredno pred Hristov
Drugi dolazak.
Za ljude koji zakidanjem i iznuđivanjem stiču velika
bogatstva, pisano je: “Stekoste bogatstvo u poslednje
dane. Gle viče plata vaših poslanika, koji su radili njive
vaše, a vi ste im otkinuli; i vika žetelaca dođe do ušiju
Gospoda nad vojskama. Veseliste se na zemlji i nasladiste
se; uhraniste srca svoja kao na dan zaklanja. Osudiste,
ubiste pravednika i ne brani vam se.”
(Jakov 5,3-6)
Ali ko zapaža i čita opomene sadržane u znacima
vremena koji se brzo ispunjavaju? Kakav to utisak
ostavlja na one koji ljube ovaj svet? Kakva se promena
vidi u njihovom stavu? Ništa bolje nego i kod stanovnika
sveta u vreme Nojevo. Obuzeti zemaljskim poslovima i
zadovoljstvima pretpotopni ljudi “ne osetiše dok im ne
dođe potop i odnese sve”
(Matej 24,39)
. Nebo im je slalo
opomene, ali nisu slušali. I današnji svet, ne obazirući
se na glas Božji koji opominje, žuri u susret večnoj
propasti. … Uskoro će se pojaviti prizori nevolja i muka
o kojima se govori u proročanstvima: “Gle, Gospod će
isprazniti zemlju i opusteti je, prevrnuće je i rasejaće
stanovnike njezine… jer prestupiše zakone, izmeniše
uredbe, raskidoše zavet večni. Zato će prokletstvo
proždreti zemlju i zatrće se stanovnici njeni … Prestaće
veselje uz bubnje, prestaće graja onih koji se vesele.”
(Isaija 24,1-8)
(1T9, str.11-14, 1909.)
“U svetu vlada sve strašnije bezakonje. Uskoro će
nastati veliki sukobi među narodima – nevolje koje neće
prestati sve do Hristovog dolaska.”
(RH 11.2.1904)
-3-
 
“Velike vatrene lopte padale su na kuće. Vatrene strele
iz lopti letele su u svim pravcima. Bilo je nemoguće
zaustaviti požare koji su izbijali. Čitava naselja su bila
uništena. Ljude je obuzimao neopisiv strah.”
(Letter 278,
1906)
“Videla sam ogromnu plamenu loptu kako pada
među prekrasne palate i kako izaziva njihovo trenutno
uništenje.”
(9T 28, 1909)
“Ova nacija će tek biti ponižena u prah.”
(1T 258)
“Bog će se poslužiti svojim neprijateljima kao
instrumentom da bi kaznio one koji su išli svojim
opakim putevima.”
(PC 136 1894)
“Sudovi će biti u skladu sa zlom ljudi i svetlošću
istine koju su oni imali.”
(1MR 248, 1902)
“Bog ima određenu nameru kada dozvoljava da se
događaju sve te katastrofe. One su Njegovo sredstvo da
se ljudi i žene osveste. …”
(19MR 279, 1902)
“Nepovoljne okolnosti i protivljenja treba da stvore
u nama čvrstu odluku da ih prebrodimo. … Bog šalje
probe da bi se pokazalo ko će verno odoleti iskušenjima.
On sve ljude dovodi u težak položaj da bi video da li
će se osloniti na silu koja je van i iznad njih samih. Svi
imaju prikrivene crte karaktera koje ce kroz patnju izaći
na videlo. Bog dozvoljava da oni koji su samopouzdani
budu bolno kušani kako bi uvideli svoju bespomoćnost,
dozvoljava da iskusimo tegobe siromaštva i dovodi
nas u teške položaje da bi se otkrili nedostaci u našem
karakteru i da bi se uglačala njegova surovost. … Mi
moramo savladati našu gordost, sebičnost, rđave
strasti…
Zbog toga nam Bog upućuje patnje da bi nas iskušao
i isprobao i da bi nam pokazao da te rđave osobine
postoje u našem karakteru. Mi to moramo savladati
pomoću Njegove snage i milosti.”
(E.G.White, Testimonies
VI – 145, VII – 211, IV – 496, III – 115)
-4-
 
“Svet u svim njegovim perverzijama zadesiće
ljudska pogibao u poplavama, nepogodama, požarima,
zemljotresima, gladi, ratovima i krvoproliću. Bog je
spor na gnev i velik u moći, ali ipak neće opravdati
nepokajane.”
(SPTED 133 1895)
“Zašto se to sve dešava?
Zašto takav duh bezakonja prožima društvo a
mešavina čudnih doktrina crkve? Nije li zato što
velika masa hrišćana ne shvata težinu greha kršenja
Božjeg zakona? Čak i sveštenici sa propovedaonice
obezvređuju taj zakon.
Rezultat je opšte snižavanje zahteva pravednosti,
krajnja težnja ka bezakonju, kriminalu svake vrste.
Ne treba ni da se čudimo. Kada se ljudi ne pokoravaju
Božjem zakonu, kako možemo očekivati od njih da
poštuju ljudske zakone?”
(SW 1909-03-01)
“Oluja se približava. Mi se moramo pripremiti za njen
bes kajući se pred Bogom i pokazujući veru u našeg
Gospoda Isusa Hrista. Gospod će ustati da strahovito
potrese zemlju. Videćemo nevolje na sve strane. Hiljade
brodova završiće u dubinama mora. Mornarice će biti
potapane i milioni ljudskih žrtava žrtvovani. Požari će
izbijati neočekivano i nikakvi ljudski napori neće moći
da ih ugase. Palate na zemlji nestajaće u ogromnoj
stihiji. Železničke katastrofe će se dešavati sve češće.
Na velikim saobraćajnicama dolaziće do iznenadnih
meteža, sudara i smrti. Kraj je blizu, vreme milosti
ističe. O, tražimo Gospoda dok se može naći, prizivajmo
ga dok je blizu!”
(MYP 89-90, 1890)
“Požari, poplave, zemljotresi, bes sila velikog
bezdana, katastrofe i na moru i na kopnu, upućuju
nam opomenu da se Božji duh neće doveka prepirati s
ljudima.”
(3MR 315, 1897)
“Ta zla će razgneviti bezbožnike i podići ih protiv

pravednika; pomisliće da smo mi krivi što su Božji

“Svet u svim njegovim perverzijama zadesiće
ljudska pogibao u poplavama, nepogodama, požarima,
zemljotresima, gladi, ratovima i krvoproliću. Bog je
spor na gnev i velik u moći, ali ipak neće opravdati
nepokajane.”
(SPTED 133 1895)
“Zašto se to sve dešava?
Zašto takav duh bezakonja prožima društvo a
mešavina čudnih doktrina crkve? Nije li zato što
velika masa hrišćana ne shvata težinu greha kršenja
Božjeg zakona? Čak i sveštenici sa propovedaonice
obezvređuju taj zakon.
Rezultat je opšte snižavanje zahteva pravednosti,
krajnja težnja ka bezakonju, kriminalu svake vrste.
Ne treba ni da se čudimo. Kada se ljudi ne pokoravaju
Božjem zakonu, kako možemo očekivati od njih da
poštuju ljudske zakone?”
(SW 1909-03-01)
“Oluja se približava. Mi se moramo pripremiti za njen
bes kajući se pred Bogom i pokazujući veru u našeg
Gospoda Isusa Hrista. Gospod će ustati da strahovito
potrese zemlju. Videćemo nevolje na sve strane. Hiljade
brodova završiće u dubinama mora. Mornarice će biti
potapane i milioni ljudskih žrtava žrtvovani. Požari će
izbijati neočekivano i nikakvi ljudski napori neće moći
da ih ugase. Palate na zemlji nestajaće u ogromnoj
stihiji. Železničke katastrofe će se dešavati sve češće.
Na velikim saobraćajnicama dolaziće do iznenadnih
meteža, sudara i smrti. Kraj je blizu, vreme milosti
ističe. O, tražimo Gospoda dok se može naći, prizivajmo
ga dok je blizu!”
(MYP 89-90, 1890)
“Požari, poplave, zemljotresi, bes sila velikog
bezdana, katastrofe i na moru i na kopnu, upućuju
nam opomenu da se Božji duh neće doveka prepirati s
ljudima.”
(3MR 315, 1897)
“Ta zla će razgneviti bezbožnike i podići ih protiv
pravednika; pomisliće da smo mi krivi što su Božji
-5-
 
sudovi izliveni na njih, i da će zla prestati ako zemlju
očiste od nas. Biće izdata naredba da se sveti pobiju,
što će ove navesti da plaču dan i noć moleći se za
izbavljenje.”
(Ew 36-37, 1882)
“Svet ljubi greh, a mrzi pravdu i to je bio uzrok
neprijateljstva prema Isusu. Svi koji odbijaju Njegovu
beskrajnu ljubav dolaze do zaključka da je hrišćanstvo
činilac koji remeti njihov mir. Hristova svetlost razgoni
tamu koja prikriva njihove grehe i neophodnost
reforme postaje očigledna. Dok oni koji se potčine
uticaju Svetoga Duha počinju da ratuju sami sa sobom,
dotle oni koji se drže greha ustaju protiv istine i njenih
predstavnika.”
( DA 1898)
“Uskoro će Božji narod biti okušan žestokim
nevoljama, i veliki deo onih koji sada izgledaju kao
istinski pravi hrišćani, pokazaće se kao bezvredni
metal. Kada Hristova religija bude progonjena, kada
Njegov zakon bude najprezreniji, tada naša revnost
treba da bude najvatrenija, i naša hrabrost i naša čvrstina
najpostojaniji. Stati u odbranu istine i pravednosti kada
nas većina bude odbacila, voditi bitke Gospodnje kada
bude bilo malo boraca – to će biti naša proba. U to vreme
mi treba da prikupljamo svoju toplinu iz hladnoće
drugih, svoju hrabrost iz njihovog kukavičluka, a svoju
vernost iz njihovih izdajstava.”
(5T 136, 1882)
“Kad zemlja bude rasvetljena sa slavom Božjom,
mi ćemo tada videti jedno delo slično onom kada su
učenici, ispunjeni Svetim Duhom, propovedali silu
vaskrslog Spasitelja.
Nebeska svetlost prodirala je mračne savesti onih
koji behu prevareni od Hristovih neprijatelja, i lažne
predstave o Njemu behu odbačene, jer kroz delovanje
Svetoga Duha oni Ga videše uzdignutog kao Kneza
i Spasitelja, koji dade pokajanje Izrailju, i oproštaj od

greha. Oni ga videše ovenčanog slavom nebeskom,

6.

sudovi izliveni na njih, i da će zla prestati ako zemlju
očiste od nas. Biće izdata naredba da se sveti pobiju,
što će ove navesti da plaču dan i noć moleći se za
izbavljenje.”
(Ew 36-37, 1882)
“Svet ljubi greh, a mrzi pravdu i to je bio uzrok
neprijateljstva prema Isusu. Svi koji odbijaju Njegovu
beskrajnu ljubav dolaze do zaključka da je hrišćanstvo
činilac koji remeti njihov mir. Hristova svetlost razgoni
tamu koja prikriva njihove grehe i neophodnost
reforme postaje očigledna. Dok oni koji se potčine
uticaju Svetoga Duha počinju da ratuju sami sa sobom,
dotle oni koji se drže greha ustaju protiv istine i njenih
predstavnika.”
( DA 1898)
“Uskoro će Božji narod biti okušan žestokim
nevoljama, i veliki deo onih koji sada izgledaju kao
istinski pravi hrišćani, pokazaće se kao bezvredni
metal. Kada Hristova religija bude progonjena, kada
Njegov zakon bude najprezreniji, tada naša revnost
treba da bude najvatrenija, i naša hrabrost i naša čvrstina
najpostojaniji. Stati u odbranu istine i pravednosti kada
nas većina bude odbacila, voditi bitke Gospodnje kada
bude bilo malo boraca – to će biti naša proba. U to vreme
mi treba da prikupljamo svoju toplinu iz hladnoće
drugih, svoju hrabrost iz njihovog kukavičluka, a svoju
vernost iz njihovih izdajstava.”
(5T 136, 1882)
“Kad zemlja bude rasvetljena sa slavom Božjom,
mi ćemo tada videti jedno delo slično onom kada su
učenici, ispunjeni Svetim Duhom, propovedali silu
vaskrslog Spasitelja.
Nebeska svetlost prodirala je mračne savesti onih
koji behu prevareni od Hristovih neprijatelja, i lažne
predstave o Njemu behu odbačene, jer kroz delovanje
Svetoga Duha oni Ga videše uzdignutog kao Kneza
i Spasitelja, koji dade pokajanje Izrailju, i oproštaj od
greha. Oni ga videše ovenčanog slavom nebeskom,
-7-
sa neiskazanim blagom u Njegovim rukama, da bi ga
podario onima koji se obratiše od svojih greha i pobuna.
Kada apostoli objaviše slavu Jedinorodnoga od Oca,
tri hiljade duša behu ganuti do srca, i to je učinilo da su
videli sebe onakvim kakvi jesu, grešni i prljavi, a Hrista
kao svoga Spasa i Izbavitelja. Hristos beše podignut,
Hristos beše proslavljen, kroz silu Svetoga Duha koja
beše posvedočena među narodom.
Očima vere verni videše Isusa kao onoga koji je
pretrpeo poniženje stradanje i smrt, da oni ne poginu,
nego da imaju život večni. Kada oni pogledaše na
Njegovu neukaljanu pravdu, upoznaše kroz to svoju
vlastitu izobličenost i prljavštinu, te behu ispunjeni
sa strahopoštovanjem, ljubavlju i obožavanjem prema
Onome, koji je dao svoj život u žrtvu za njih. Oni
poniziše svoje duše do praha, kajući se za svoja zlodela,
i proslaviše Boga za svoje izbavljenje.”
(Review end Herald,
22. i 29. nov. 1892)
BIĆE PRONAĐEN KOVČEG ZAKONA
“Skupoceni zakonik
stavljen je u kovčeg
zaveta i danas, je
još uvek u njemu,
sakriven od ljudi na
sigurnom mestu. Ali
u vreme kad Bog bude
odredio, on će izneti
ove kamene ploče
da budu svedočanstvo celome svetu protiv gaženja
njegovih zapovesti i protiv idolopokloničke službe…
tada će kamene ploče koje je Bog do toga dana držao
sakrivene, biti pokazane svetu kao merilo pravde.”
(BC1

1109, 1909)

-8-
OBMANA SPIRITIZMA (PARAPSIHOLOGIJE…)
“Bilo mi je pokazano da će kroz spiritizam i
mesmerizam (parapsihološku moć) ovi moderni
čudotvorci činiti ista čuda koja su bila vršena od našeg
Gospoda Isusa Hrista, i mnogi će verovati da su sva
silna dela Božjeg Sina kada je bio ovde na zemlji, bila
vršena pomoću ove iste sile.”
(Ew 87, Avgust 1850.)
“Božja reč kaže da će sotona činiti čuda.
On će činiti da se ljudi razboljevaju, a onda će ih
iznenada osloboditi svoje sotonske sile. Tako će se
smatrati da su izlečeni.”
(2SM 53, 1903.g.)
“Ljudi će biti prevareni stvarnim čudima, koja će
sotonska oruđa zaista moći da čine, a ne onima koja
izgleda da čine. …
I sam sotona se upravlja modernim tokom stvari. On
će se pojavljivati kao anđeo svetlosti. Kroz delovanje
spiritizma mnoga će bolesna tela biti izlečena i mnoga
nepobitna čuda učinjena. I pošto će zli duhovi izraziti
veru u Bibliju i pokazati poštovanje prema institucijama
crkve, njihovo će delo biti prihvaćeno kao manifestacija
božanske sile. …
Čak i u svome sadašnjem obliku spiritizam je daleko
od toga da bi bio manje opasan nego ranije; on je u
stvari još opasniji, jer je lukaviji u prevarama. Dok je
ranije poricao Hrista i Bibliju, sada priznaje i jedno i
drugo. Ali Biblija se tumači na takav način koji odgovara
nepreporođenom srcu, a njene svečane i važne istine
smatraju se nevažnim.”
(Velika borba, str. 218, izdanje 1888. i
1911.)
“Antihrist će vršiti svoja čudesna dela pred našim
očima. On će tako vešto imitirati istinito, da će biti
nemoguće razlikovati jedno od drugoga, osim pomoću
Svetoga pisma.”
(EGW GC 593, 1888)
-9-
OPASNOST SAMOOBMANE
RELIGIJE BEZ HRISTA
“Čovek sam po sebi nije u stanju da spozna svoje
zablude. “Srce je prevarno više svega i opako; ko će
ga poznati.”
(Jeremija 17,9)
Ustima se može priznavati
siromaštvo duha, a da srce to ipak ne prizna.
Dok govorimo Bogu o svom duhovnom siromaštvu,
srce može da gori uobraženošću da je zbog svoje
poniznosti i uzvišene pravednosti dostojnije od
drugih.
Međutim, pravu predstavu o svom stanju možemo
steći samo na jedan način; ako stalno gledamo u Hrista.
Tako visoko mišljenje o svojoj pravednosti ljudi imaju
samo zato što ne poznaju Hrista. Dok razmišljamo o
Njegovoj čistoti i uzvišenosti, tek tada u pravoj svetlosti
vidimo svoje slabosti, nedostatke i svoje siromaštvo.
Postajemo svesni da smo izgubljeni i beznadni, odeveni
u odeću samopravednosti, kao i svi ostali grešnici.
Uviđamo da se sopstvenom dobrotom i pobožnošću
nikad ne bismo spasli, već samo neizmernom Božjom
milošću.”
(Hristove očigledne pouke, str. 159)
“Ako bolujete od tvrdoglavosti srca, i usled oholosti
i uverenja u sopstvenu pravednost ne priznajete svoje
pogreške, bićete prepušteni sotoni da vas kuša…
Mnoštvo zamki koje su svojstvene poslednjim danima
okružiće vas i vi ćete promeniti vođu a da ni sami toga
nećete biti svesni.”
(RaH, 16.12.1890)
“Ne smemo da gledamo u sebe da bismo imali siguran
dokaz da nas Bog prima. U sebi ćemo naći samo ono
što nas obeshrabruje. Naša je jedina nada da “gledamo
na Isusa, osnivača i svršitelja vere”
(Jevr.12,2)
. Sve što je u
Njemu nadahnjuje nas nadom, verom i hrabrošću. On
je naša pravda, naša uteha i radost. Oni koji u sebi traže
utehu, umoriće se i razočarati.”
(5T 199)
-10-
ISHRANA, ZDRAVLJE, ROK MUZIKA
“Recite im da će uskoro doći vreme kada više neće
biti bezbedna upotreba jaja, mleka, pavlake ili maslaca,
zato što će se bolesti među životinjama povećavati u
srazmeri sa povećanjem zla među ljudima. Blizu je
vreme kada će zbog greha palog ljudskog roda, celo
životinjsko carstvo uzdisati pod teretom bolesti koje će
zadesiti našu zemlju.”
(7T 135 1902)
“Pre nego sekira bude udarila u koren drveta, mora
doći do prave pobune protiv pušenja.”
(3T569 1875.)
“Svakovrsna preterivanja doći će do izražaja. Biće
vikanja, udaranja u bubnjeve, muzike i plesa. Osećanja
razumnih ljudi biće toliko poremećena da oni neće biti
u stanju da donose pravilne odluke. Luda buka potresa
čula i izopačuje ono što bi moglo biti na blagoslov kada
bi se pravilno upotrebilo. …
Sotona će učiniti da muzika postane zamka, zbog
načina na koji se izvodi.”
(2SM 36.38 1900)
“Zabave uzbuđuju um, ali ono što izvesno sledi je
depresija.”
(HR, Mart, 1872.)
NOVI SVETSKI POREDAK I NJEGOVA PROPAST
“Razlika između onih koji kažu da su hrišćani i
nevernika jedva se može sada primetiti. Pripadnici
crkava vole ono sto svet voli i spremni su da se s njime
sjedine; a sotona je odlučio da ih poveže u jedno telo,
i tako ojača svoju stvar okupljajući ih sve u redove
spiritista. Katolici, protestanti, i svetovni ljudi prihvatiće
oblik pobožnosti bez njene sile, i u ovom sjedinjenju ce
videti veliki pokret za obraćenje sveta i uspostavljanje
dugo očekivanog hiljadugodišnjeg carstva.
Pomoću spiritizma sotona se pojavljuje kao dobrotvor
ljudskog roda; on leči bolesti ljudi i predstavlja se kao
onaj koji donosi novu i uzvišeniju religiju, a u isto

vreme radi kao rušilac. Njegova iskušenja vode mnoge

-11-
u propast. Neumerenost otupljuje razum; ovome slede
čulna zadovoljenja, svađe i krvoprolića. Sotona uživa
u ratu, jer rat probuđuje najgore strasti duše, i onda
baca u večnu propast svoje žrtve utonule u porok i
krv. Njegov je cilj da narode razdraži da ratuju jedan
protiv drugoga, jer ovako može da odvrati misli ljudi
od pripreme da opstanu u dan Božjeg pohođenja.
Sotona takođe radi preko prirodnih sila da prikupi
nespremne duše za svoju žetvu. On je naučio tajne
laboratorija prirode i upotrebljava svu svoju moć da
njima zavlada koliko mu to Bog dopušta. Kad mu
je bilo dozvoljeno da pohodi Jova, kako su brzo bila
uništena stada, sluge, kuće i deca; nesreća za nesrećom
se nizala kao u jednom trenutku. Bog je taj koji čuva
svoja stvorenja i štiti ih od sile uništenja. Ali hrišćanski
svet je pokazao prezir prema Božjem zakonu, i Gospod
će učiniti ono što je rekao da će učiniti. On će zemlji
uskratiti svoje blagoslove i povući svoju zaštitu od onih
koji ustaju protiv njegovog zakona, koji uče tako druge
i primoravaju ih da to isto čine. Sotona ima vlast nad
svima koje Bog naročito ne štiti. On će nekima pomoći
i usrećiti ih da bi uspešnije izveo svoje namere, dok će
na druge navući nevolje i navesti ih da veruju da je Bog
onaj koji ih muči. Dok se sotona predstavlja ljudima
kao veliki lekar, koji može da izleči sve njihove bolesti i
nesreće, i čitave gradove pretvoriti u ruševine i pustoš.
Čak i sada je on na delu.
U nesrećama i katastrofama na vodi i kopnu, u
velikim požarima, u strašnim olujama i padanju grada,
u burama, poplavama, ciklonima, visokim plimama i
zemljotresima, na svakom mestu i u hiljadu oblika vrši
sotona svoju moć.
On uništava dozrelu žetvu, i tada dolaze glad i
nevolja. Ispunjava vazduh smrtnim zarazama i hiljadu
njih umiru od epidemije. Ove nesreće ce biti sve češće
-12-
i sve kobnije. Propast će naići kako na ljude tako i na
životinje. »Tužiće zemlja i opasti, iznemoći će glavari…
Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer
prestupiše zakone, izmeniše uredbe, raskidoše zavet
večni.«
Isaija 24, 4. 5
… I tada će veliki varalica uveriti ljude
da su oni koji služe Bogu uzrok ovih zala. Oni koji su
izazvali negodovanje neba svaliće sav teret na one čija
je poslušnost prema Božjim zapovestima stalni prekor
prestupnicima.”
(Velika borba 232,)
“Kad se protestantske crkve ujedine sa svetovnom
vlašću pružajući podršku lažnoj religiji, od koje su
njihovi preci bili najsvirepije progonjeni; kad država
upotrebi svoju silu da prinudom i dekretima podupre
instituciju crkve – tada će protestantska Amerika
načiniti ikonu (sliku) papstva, i to će biti nacionalno
(američko) otpadništvo koje će se završiti samo
njihovom nacionalnom propašću.”
(ST 22.3.1910)
“Kada naša nacija (Amerika) u svojim zakonodavnim
telima bude proglasila zakone kojima se ograničavaju
prava čovekove savesti na području verskih sloboda,
kada bude nametnula svetkovanje nedelje i svoju
državnu silu bude usmerila protiv onih koji svetkuju
sedmi dan kao dan odmora, Božji zakon će, zajedno
sa svim svojim namerama i ciljevima, biti odbačen u
našoj zemlji i taj sveopšti otpad biće praćen sveopštom
propašću.”
(7BC 977 1888)
POJAVA KOMUNIZMA
“Radnički sindikati će biti među silama koje će na
zemlju doneti vreme nevolje kakve nije bilo od kako je
sveta… Nekolicina ljudi će se udružiti da prigrabi sva
sredstva koja se mogu steći na određenim područjima
poslovanja. Organizovaće se radnički sindikati i oni
koji odbijaju da im se pridruže biće obeleženi.”
(2SM 14 2
1903)

13

“Ako prevara u jednom obliku bude otkrivena, onda
je sotona oblači u drugo ruho, i mnoštvo je prima isto
tako pohlepno kao i ranije. Kad je narod razumeo da
je rimsko učenje prevara, te sotona više nije mogao tim
sredstvom navesti ljude da krše Božji zakon, tada ih je
podsticao da svaku veru smatraju prevarom a Bibliju
bajkom; pošto su odbacili božanski zakon, odali su se
neobuzdanom razvratu.”
(Velika borba, 237)
LAŽNA RELIGIOZNA PROBUĐENJA
“Probuđenje se često izaziva na taj način što se
budi mašta, uzbuđuju osećanja i zadovoljava želja za
onim što je novo i uzbudljivo. Oni koji se obraćaju na
ovaj način malo žele da slušaju o biblijskim istinama
i ne pokazuju naročito interesiranje za svedočanstva
proroka i apostola. Ako bogosluženje ne sadrži ništa
uzbudljivo, onda ih ne privlači.
Vest koja se obraća
na zdrav razum ne nailazi ni na kakav odziv.
Jasne
opomene Božje Reči koje se odnose na njihovo večno
dobro, ostaju nezapažene.
U onim crkvama koje će sotona moći da pokori pod
svoju lažnu moć izazvaće uverenje da je na njih izliven
naročiti Božji blagoslov; u njima će se pokazati veliko
religiozno probuđenje. Mnogi će klicati od radosti što
Bog radi tako divno za njih, a u stvari to delo potiče
od sasvim drugog duha. Sotona će pokušati da pod
plaštom vere proširi svoj uticaj na ceo hrišćanski svet.
Uzbuđivaće se osećanja, istina će se pomešati sa
lažju, što će ljude lako zavesti. Ali niko ne mora da
bude prevaren. U svetlosti Božje reči neće biti teško da
se utvrdi kakvog su karaktera ovi pokreti. Gde se god
zanemaruje svedočanstvo Biblije i gde se preziru jasne
istine koje traže samoodricanje i odvajanje od sveta,
možemo biti sigurni da tu Bog neće dati svoj blagoslov.

A prema pravilu koje je dao sam Hristos:

 

14.

“Po rodovima njihovim poznaćete ih!”
(Matej 7,16)
, lako
će se utvrditi da ovi pokreti nisu delo Božjeg duha.
Biblija se tumači na takav način koji se sviđa
nepreporođenom srcu, a njene svečane i važne istine
se smatraju bezvrednim. Ljubav se ističe kao glavna
Božja osobina, ali ona se prikazuje kao raznežena
sentimentalnost, koja ne pravi razliku između dobra i
zla. Božja pravednost, Njegovo gnušanje na greh, zahtevi
Njegovog svetog zakona – sve se to smatra nevažnim.
Narod se uči da Deset zapovesti smatra mrtvim slovom.
Ugodne priče i čarobne legende obuzimaju osećanja i
navode ljude da odbace Bibliju kao osnov svoje vere.
Hrista se i sada odriču kao i nekada. Ali sotona je toliko
ljudima zaslepio oči da ne primećuju prevaru.”
( Ve l i k a
borba, 376-278, 452)
“Kad se svoje ja potčini Hristu, istinska ljubav
spontano izvire. Ona nije emocija ili podsticaj već
odluka posvećene volje. Ona se ne sastoji u osećanju
već u preobraćenju čitavog srca, duše i karaktera, koji
su mrtvi sebi a žive Bogu. Naš Gospod i Spasitelj traži
da mu predamo sebe. Pokoravanje svoga ja Bogu je sve
što On zahteva, predavanje sebe na uposlenost koju On
smatra prikladnom. Sve dok ne dođemo do ove tačke
potčinjavanja, nigdje nećemo raditi srećno, korisno, ili
uspešno.”
(6BC 1100, 1101)
MANIPULATIVNA MOĆ
OTPALOG HRIŠĆANSTVA
“Mnogi protestanti misle da je katolička religija
bez privlačnosti i da je njeno bogosluženje dosadna
i besmislena ceremonija. Oni se varaju. Iako je
katolicizam osnovan na obmanama, prevara nije
sasvim gruba i nevešta. Bogosluženje rimske crkve,
svojim ceremonijama, ostavlja najdublji utisak.
Njegova blistava raskoš i svečani obredi očaravaju
čula i ućutkavaju glas razuma i svesti. Oko je očarano.

15

Raskošni hramovi, veličanstvene procesije, zlatni oltari,
dragim kamenjem ukrašeni kovčezi sa relikvijama
svetaca, odabrane slike, i umetnički kipovi, – sve to
probuđuje estetsko čuvstvo. I uho je očarano. Muzika
je nenadmašiva. Kada zazvuče bogati tonovi orgulja,
pomešani sa melodijama mnogih glasova, i odjeknu
kroz visoke kupole i kolonade veličanstvenih katedrala,
duša se ispunjava strahom i poštovanjem.
Ovaj spoljašnji sjaj, raskoš i ceremonije, koje samo
obmanjuju težnju duša opterećenih grehom, dokaz su
unutrašnje pokvarenosti. Hristovoj veri nije potrebna
ovakva raskoš da bi joj služila kao preporuka.
U svetlosti koja sija sa krsta, pravo hrišćanstvo
izgleda tako čisto i privlačno da nikakva spoljašnja
ukrašavanja ne mogu povećati njegovu pravu vrednost.
Krotki i mirni duh, koji je pred Bogom mnogocen, jeste
ona sveta lepota.
Sjajni stil nije neophodan znak čistih i uzvišenih misli.
Smisao za umetnost i prefinjen ukus često mogu biti i
u jednoj zemaljskoj i čulnoj duši. Sotona se često time
služi da navede ljude da zaborave na potrebe svoje duše,
da izgube iz vida budući, večni život, da se odvrate od
svoga moćnog Pomagača i da žive isključivo za ovaj svet.
Religija puna ceremonija i spoljašnjeg sjaja privlačna je
za nepreporođeno srce. Raskoš i ceremonije katoličkog
bogosluženja imaju zavodnu, očaravajuću silu, koja je
mnoge prevarila, tako da gledaju na katoličku crkvu
kao na prava nebeska vrata. Samo oni koji čvrsto stoje
na temeljima istine, čija su srca obnovljena Božjim
Duhom, zaštićeni su od njenog uticaja.
Hiljade onih koji nemaju živog iskustva sa Hristom
biće zavedeni da prihvate obličje pobožnosti koje je
bez ikakve sile. Takva religija je upravo ono što mnogi
žele. Pošto crkva tvrdi da ima pravo da oprašta grehe,

mnogi katolici smatraju da mogu slobodno da greše.

16

Ispovest, bez koje crkva ne daje oproštenje, takođe
mnogo pomažu zlu. Onaj koji priklanja svoja kolena
pred grešnim čovekom, i u ispovesti mu otkriva svoje
tajne misli i pobude srca, ponižava svoje ljudsko
dostojanstvo i izopačava svako plemenito osećanje
svoje duše. Otkrivajući svoje grehe svešteniku, –
grešnom i smrtnom čoveku, koji se često odaje piću i
porocima, – čovek slabi i kvari svoj karakter.
Njegovo shvatanje o Bogu svedeno je na lik palog
čoveka jer se tu sveštenik javlja kao Božji namesnik. Ovo
ponižavajuće ispovedanje čoveka čoveku je tajni izvor
iz koga izlaze mnoga zla koja pogane svet i pripremaju
ga za konačno uništenje. Ali onome koji je popustljiv
prema samome sebi ugodnije je da se ispovedi smrtnom
čoveku nego da svoje srce otvori Bogu.
Ljudskoj prirodi više odgovara da čini pokoru nego da
se odrekne greha. Lakše je mučiti svoje telo koprivama
i oštrim lancima negoli razapeti telesne želje. Telesno
srce više voli da nosi teške okove nego da primi Hristov
jaram. Postoji upadljiva sličnost između rimske crkve i
jevrejske crkve u vreme Hristovog prvog dolaska.
Dok su Jevreji tajno gazili svako načelo Božjeg
zakona, spolja su bili vrlo strogi u pogledu držanja
njegovih propisa. Narod su opterećivali raznim
propisima i predanjima koja su činila poslušnost
mučnom i dosadnom. Kao što su Jevreji tvrdili da
obožavaju zakon, tako i katolici tvrde da obožavaju krst.
Oni uzdižu simbol Hristovih muka, a u svome životu se
odriču Onoga koga taj krst predstavlja. Katolici stavljaju
krst na svoje crkve, na oltare i sveštenička odela. Svuda
se vide krstevi koji se javno poštuju i uzdižu, ali Hristova
nauka je sahranjena pod mnoštvom besmislenih
predanja, lažnih tumačenja i strogih propisa. Hristove
reči upućene fanatičnim Jevrejima mogu se još više

primeniti na vođe rimokatoličke crkve: »Oni vežu

17

bremena teška za nošenje.«
Matej 23, 4.
Savesne duše u
krilu katoličke crkve stalno strahuju bojeći se gneva
jednog osvetničkog Boga, dok mnogi dostojanstvenici
ove crkve žive u raskoši i čulnim zadovoljstvima.
Klanjanje slikama i relikvijama, prizivanje svetaca i
uzvisivanje pape su sotonine zamke koje imaju za cilj
da odvrate pažnju naroda od Boga i njegovog Sina. Da
bi upropastio duše, sotona se trudi da skrene njihovu
pažnju na nešto što bi zamenilo Onoga koji je rekao:
»Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću
vas odmoriti.« Matej 11, 28.”
(Velika borba 223)
OTREŽNJENJE ĆE DOĆI PREVIŠE KASNO
“Svi će zajednički da obasipaju svoje sveštenike
kletvama. Neverni sveštenici su im proricali mile
stvari; navodili su ih da odbace Božji zakon i da progone
one koji su hteli da ga poštuju. Sada, u očajanju, ovi
učitelji pred celim svetom priznaju svoje prevare. Gnev
obuzima mnoštvo koje uzvikuje: “Mi smo izgubljeni,
a vi ste prouzrokovali našu propast!” Ljudi se okreću
protiv svojih lažnih pastira. Upravo oni koji su ih
nekada najviše uzdizali, sada ih najstrašnije proklinju.
Iste ruke koje su ih nekada ovenčavale, sada se pružaju
da ih rastrgnu. Mačevi, koji su bili pripravljeni da
pobiju Božji narod, sada se podižu da unište njegove
neprijatelje.”
(Velika borba 248)
DUHOVNA BORBA SA SOBOM I BOGOM
“Moramo svim srcem da se predamo Bogu da bi
nastupila promena koja će učiniti da postanemo slični
Bogu. … Borba sa samim sobom je najveća borba koja se
ikada vodila. Odricanje od samoga sebe, potčinjavanje
Božjoj volji celokupnog svog bića, iziskuje teške napore;
čovek se mora poniziti pred Bogom da bi se nanovo
rodio u svetosti.” (Put Hristu, str. 30)

 

18

 

“Onaj koji nije voljan da se odrekne samoga sebe, da
se ponizi pred Bogom i da se dugo i ozbiljno moli za
Njegov blagoslov, neće ga primiti. Boriti se sa Bogom;
kako malo njih znaju šta je to! Kako je malo duša stajalo
pred Bogom sa silnom čežnjom ulažući do krajnosti sve
snage svoga bića! Kako se malo njih sa nepokolebljivom
verom držalo Božjih obećanja kad su valovi očajanja,
koje ni jedan jezik ne može da opiše, navaljivali na
onoga koji se molio!”
(Velika borba, 503)
KRAJ VELIKE BORBE
“Sa usklicima pobede, sa ruganjem i proklinjanjem
polaze čete zlikovaca da se bace na svoj plen; ali, gle,
na zemlju pada gusti mrak, tamniji od najtamnije noći.
Tada se preko celog neba pojavljuje duga, odsjajući
slavom sa Božjeg prestola, i kao da okružuje svaku
grupu onih koji se mole. Razbesnele gomile odjednom
se zaustavljaju.
Sa strašnim predosećanjem gledaju u simbol Božjeg
zaveta i žele da se što pre uklone od njegovog silnog
sjaja. Božji narod čuje jasan, zvučan glas, koji kaže:
“Pogledajte!” Podigavši oči prema nebu, oni vide dugu
obećanja. Crni, preteći oblaci, koji su prekrivali nebeski
svod rastavljaju se i, kao nekada Stefan, oni gledaju
netremice u nebo i vide Božju slavu i Sina čovečjega
gde sedi na svome prestolu. … Zidovi tamnica se ruše,
i Božji narod, koji je bio zatvoren zbog svoje vere, sada
je slobodan.”
(Velika borba, 637)
“Velika borba je završena. Greha i grešnika više
nema. Ceo svemir je čist. Potpuni sklad i radost vladaju
u celom neizmernom svemiru. Od Onoga koji je sve
stvorio teče život, svetlost i radost kroz sve svetove
beskrajnog prostranstva. Od najmanjeg atoma do
najvećeg sveta, sve stvari, i živa i neživa priroda u
svojoj nepomućenoj lepoti i savršenoj radosti govore da
je Bog ljubav.”

(Velika borba 265)

19

O ZNAČAJU DUHOVNOG DELA ELEN VAJT
U vreme kada je i sam hrišćanski svet krenuo putem
hedonizma i počeo da osporava važnost i večnost Božjeg
zakona, te da sebični ljudski sentiment proglašava pojmom
ljubavi, a užitak smislom života, Bog je ponovo podigao svetlost
reformacije. Nadahnuta Božjim Duhom, Elen Vajt (1827- 1915)
napisala je više od 40 dela velike duhovne vrednosti.
Dokaz božanskog
nadahnuća Elen Vajt
nije u činjenici da se
njena proročanstva
ispunjavaju pred našim
očima, jer to može biti
i delo lažnog proroka
(vidi 5.Mojs. 13,1-4), već
je dokaz nadahnutosti
njenih spisa u tome
što su ona direktan odgovor na iskušenja današnjeg sveta,
od iskušenja koja razaraju bračne odnose, preko iskušenja
nezdravih životnih navika koje prerano bacaju ljude u
bolničke krevete i smrt, do suptilnih iskušenja spiritizma i
otpalog hrišćanstva. Takvu svetlost koja duboko raskrinkava
iskušenja našeg vremena teško da možemo naći i kod jednog
savremenog pisca XX i XXI veka.
Umesto promovisanja raznih duhovnih tehnika i
psiholoških trikova, koji su postale glavno obeležje savremene
duhovnosti, Elen Vajt u svojim delima uzdiže ličnost Boga
Oca i zahteve Njegovog svetog Zakona, žrtvu Njegovog Sina
kao jedini put iskupljenja i delo Svetoga Duha kao jedinu silu
natprirodne reforme ljudskih srca i života u skladu sa Božjim
zakonom.
Na sledećim adresama mogu se učitati njene najčitanije knjige:
Advertisements

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s