SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSFORMACIJA ENERGIJA“ – Samael Aun Weor

Učenja koja sadrži ova brošura u potpunosti su izvodi iz izgovorenih i napisanih dela dr Samaela Aun Weora, savremenog antropologa i filozofa, koji je umeo da sakupi i otkrije najdragocenija blaga Univerzalne Mudrosti.
„Dotaći najdublje probleme Misterije Seksa, u domenu medicine, ekvivalira skoro sa odrešiti, kao Odisej, mešine koje mu je Eolo dao, i u kojima su bili zatvoreni ve- trovi.” – Samael Aun Weor
OSNOVA SEKSUALNE TRANSMUTACIJE
„Jasno je da je proton osnovno jezgro Hidrogena, tj., centralni je deo najlakšeg i najjednostavnijeg od svih poznatih elemenata – vodonika. Naučnik Prout prihvatio je još u njegovo vreme da su različiti elementi Prirode formirani kondenzovanjem najprostijeg elementa, hidrogena. Postoji dvanaest fundamentalnih tipova hidrogena u odnosu na dvanaest postojećih kategorija materije u Univerzumu, od Apsolutnosti pa do Infernalnih svetova, koji su bili označeni od Dantea u «Divina comedie» (Božanstvena komedija) i koji se nalaze u Mineralnom potopljenom regionu – u unutrašnjosti Zemlje.“
Samael Aun Weor, Božićne poruke 1967-1968
Hitno je da znamo da u Univerzumu postoji dvanaest osnovnih tipova hidrogena. Ovih dvanaest osnovnih vrsta hidrogena postavljene su u odnosu na dvanaest kategorija materije. Ovih dvanaest kategorija materije postoje u svoj kreaciji, na primer dvanaest zodijačkih dvorana i dvanaest sfera kosmičke vibracije u kojima će trebati da se razvija jedno solarno čovečanstvo. Iz ovih dvanaest osnovnih vrsta hidrogena izvode se sekundarni tipovi hidrogena, čija se gustina nalazi između 6 i 12.238. Izraz hidrogen ima široko značenje u gnosticizmu. Bilo koji prosti elemenat sastavljen je od hidrogena određene gustine. Hidrogen 384 nalazi se u vodi; hidrogen 192 je u vazduhu; hidrogen 96 mudro je uskladišten u životinjskom magnetizmu, emanacijama ljudskog tela, zracima X, hormonima, vitaminima itd. Braća i sestre iz gnostičkog pokreta već su dobro upoznati sa hidrogenima 48, 24, 12 i 6, jer smo ih već studirali u našim prošlim Božićnim porukama. Hidrogen 48 odgovara hloru (Cl), atomska masa 35,5; hidrogen 24 odgovara fluoru (F), atomska masa 19; hidrogen 12 odgovara hidrogenu iz hemije (H), atomska masa 1. Ugljenik (C), azot (N) i kiseonik (O) imaju atomske mase 12, 14 i 16. Hidrogen 96 odgovara bromu (Br), atomska masa 80; hidrogen 192 odgovara jodu (I), atomska masa 127. Ovaj interesantan subjekat o vrstama hidrogena pripada domenu okultne hemije ili gnostičke hemije. Pošto je ovaj subjekat toliko težak, više ćemo voleti, radi dobra naših studenata, da to izučavamo natenane u našim Božićnim porukama. Nastavićemo sada da izučavamo znameniti Seksualni Hidrogen SI-12, blistavi stvaralački hidrogen koji je mudro proizveden u zavodu ljudskog organizma. Pasivni elementi iz tanjira trpe u ljudskom organizmu mnogo transformacija, rafiniranja i prefinjenja (suptilizacije), koja se odvijaju na muzičkoj skali DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. NOTA Do odjekuje kada žvaćemo hranu, kada je ova u početnoj fazi; prolazeći kroz ždrelo, ona daje notu RE; potom, kada silazi u stomak daje notu MI; kada počinju procesi u jetri i slezini daje kreacijsku (stvaralačku) notu FA; nota SOL proizvodi se sa aktivnošću pankreasa i creva; kada vitalni principi stupe u krvni fluksus (struju) odjekuje nota LA; na kraju, SI, koja je najviša nota, odjekuje onda kada se stvara onaj blistavi eliksir energije koji se nalazi u seksualnim žlezdama: Ens-Seminis, Seksualni Hidrogen SI-12, ili sirovi merkur (živa). Nesumnjivo, pomenuti Seksualni Hidrogen SI-12 predstavlja finalni proizvod transformacije hrane u unutrašnjosti sjajnog laboratorijuma ljudskog organizma. Kao što je Ajnštajn naučno dokazao da je materija sposobna da se pretvori u razne oblike energije i da se energija može pretvoriti u materiju (E=mc2), nikome danas neće biti čudno što se Seminalni entitet u kom se nalazi Seksualni Hidrogen SI-12, može konvertirati u Energiju. Opažajte neku baru pokraj puta, na ulici. Uz pomoć toplote Sunca isparava i pretvara se u oblake i kao poslednja sinteza – u energiju: u munje i grmljavinu. Sve vode svih mora i svih reka konvertiraju se u oblake i završavaju da budu munje i grmljavina, odnosno energija. Ista stvar događa se i sa Ens-Seminisom. Sta podrazumevamo pod Ens-Seminisom? Entitet semena, Seminalni napitak ili, drugim rečima, Sakralna Sperma. Danas postoji tendencija da se SPERMA smatra samo kao supstanca koju luče naše seksualne žlezde. Ipak, Sperma je Sveta, zato što Sperma sadrži naš sopstveni identitet. Srednjovekovni alhemičari zvali su Spermu – VITRIOL. Ova reč je akrostih sastavljen od sledeće latinske rečenice: „VISITA INTERIORE TERRAE, RECTIFICANDO, INVENIES OCULTUM LAPIDEM”, (Poseti unutrašnjost Zemlje, popravljajući je, naći ćeš OKULTNI KAMEN). Ali, na koji su se Kamen tačno odnosili srednjovekovni alhemičari? Na čuveni FILOZOFSKI KAMEN. Treba da fabrikujemo ovaj Kamen; nesumnjivo da postoje formule za njegovo fabrikovanje. Za istinu, ove formule sastoje se iz znanja da transmutiramo (pretvaranje niže vrednosti u višu) „Seksualni libido”, odnosno da transformišemo Spermu u Energiju. Da, pomoću ENS-SEMINISA možemo dati detetu život, da, pomoću Ens-Seminisa možemo reprodukovati vrstu, da, pomoću Ens-Seminisa možemo napuniti svet milionima ljudskih bića, sigurno je i vrlo istinito da sa Ens-Seminisom tj. sa ENTITETOM SEMENA možemo sami sebi dati život i da se pretvorimo u prave Nad-Ljude, u potpunom smislu reči. Govoreći sa strogo naučne tačke gledišta moći ćemo reći da se Sakralna Sperma, kada nije ejakulirana (izbačena), pretvara u „ČVOR“. „ČVOROVI“ su Energije (transcendentalni elektricitet). Seksualna energija se diže, odnosno, kroz pojedine ultraosetljive kanale kičmenog stuba, koji su u vezi sa Živcima Vagus i Simpatikus, sve do mozga. Mozak se dinamizuje sa ovom vrstom Energije koja se razvija i upija u cerebralnu masu, oslobađajući na ovaj način snagu koja se nalazi u psihi. Sigurno je da ćemo, posredstvom Transmutacije ovog „Seksualnog libida“, uspeti ono što su neki rekli „da semenizujemo mozak“ jer, tako kao što naučnici vrlo dobro znaju, nisu sada sve oblasti mozga aktivne. Danas medicina zna da samo manji deo našeg mozga radi, obavlja svoje funkcije. Neosporivo, u našem mozgu postoje mnoge neaktivne oblasti. I ako smo mi, samo sa ovim manjim delom mozga koji je aktivan, uspeli da fabrikujemo atomske rakete koje putuju prema Mesecu, ako smo mogli stvoriti atomsku bombu (sa kojom su bili razrušeni gradovi kao Hirošima i Nagasaki), ako smo mogli izgraditi ove supersonične avione koji se kreću izvanrednim brzinama, šta bismo onda mogli uraditi ako bi regenerisali naš mozak, ako bi postavili u aktivnost sve delove mozga, ako bi radila ukupna encefalna masa? Mogli bismo tada da transformišemo ovaj svet, da ga izmenimo, da ga učinimo divnim… Ali radi svega ovoga potrebno je da regenerišemo mozak, potrebno je „seminizovati ga“ – „cerebralizovati seme, a semenizovati mozak“. To je ključ. Moguće je da semeniziramo mozak.

Nekadašnji veliki muzičari, Betoven na primer, Mocart, Šopen ili List, bili su to ljudi sa veoma semenizovanim mozgom, koji su dali svom mozgu izvanredne kapacitete, koji su iskorišćavali veliki procenat cerebralnih površina. Ipak, ova stvar je danas mnogo drugačija; ljudski mozak krajnje je degenerisan i mi to ne shvatamo… Ako se nalazite u toku nekog „zabavljanja“, veoma zadovoljni, ako ste u skladu sa „poslednjom modom“, ako ste u punom „rock and roll-u” i odjednom neko promeni ploču i stavi Betovenovu „IX Simfoniju”, kako ćete se osećati? Sigurni smo da nećete nastaviti „zabavljanje“. Naravno, nećete uvrediti domaćina, ali ćete se pristojno udaljiti, nije li tako? Zašto?… U srednjem veku, na primer, onda kada mozak nije bio toliko degenerisan kao sada, stvari su bile drugačije: igrao se čisti valcer, u ritmu klasične muzike; za vreme obeda, muzičari su radili na tome da vibriraju najopojnije simfonije; Mocart, Betoven, List i Šopen bili su muzičari u modi… Ovo je bilo u srednjem veku, gospodo, ali sada nismo u srednjem veku. Ako se danas stavi takva muzika na zabavama, kažemo zbogom, vrlo jednostavno, „good bye!” odlazimo, jasno je. Zašto? Zato što nas dosađuje? Budimo analitični, nalazimo se ovde radi analize. Veoma jednostavno, zato što je naš mozak degenerisan, postoje određene zone koje ne mogu više proceniti dobru muziku. I zbog čega se mozak degenerisao? Degenerisao se zato što u vremenu od više stoleća mi smo iz organizma izvlačili Entitet Semena. Nismo ga izvlačili samo da bi dali život drugim stvorenjima, ne, izvlačili smo ga jer nam je prijalo da to radimo, jer je to veliko zadovoljstvo – to je sve. Jer smo se valjali u razvratu u krevetu uživanja, hraneći se pohlepom. Ali je taj nasamareni ovom prevarom bio mozak, odnosno on je taj koji je trebalo da «plati porazbijane lonce“. Ono što se sada dešava to je da više regiona mozga ne radi. Da, moguće je da ih regenerišemo; ali da bismo ih regenerisali treba da transmutiramo Entitet Semena, da ga transformišemo u Energiju. Samo tako ćemo moći da „cerebralizujemo seme“.
Onda kada se Sakralna sperma pretvara u Energiju događaju se fantastične psihosomatske promene. Svi mi vrlo dobro znamo koji su ovi hormonalni sudovi gonada: kako rade, kako se sprovode hormoni iz sudova u sudove, potom duž spermatičnih kordona do prostate. Dobro znamo koliko je vredna prostata: ovde se događaju najveće transformacije Entiteta semena i, na kraju, hormoni ulaze u krvotok. Reč „HORMON“ dolazi od grčke reči koja znači „“SNAGA ZA BITI“ ili „ŽELJA ZA BITI“. Hormone su studirali od naši naučnici; divni su. Na primer, seksualni hormoni, onda kada ulaze u krvotok, čine čuda. Onda kada dotiču endokrine žlezde (bilo da je Tiroidna ili Paratiroidna, bilo da su Nadbubrežne ili Timus itd.) stimulišu ih, čine da ove mikrolaboratorije proizvode više hormona, a ovi hormoni proizvedeni uglavnom od svih žlezda izuzetno obogaćuju krvni tok; tada nestaju zlo i bolesti. Da li stvarno znate šta predstavlja starost? Moguće je da pomišljate da je u vezi sa godinama. Ipak, ono što nazivamo „vreme“ nije drugo nego iluzija pameti. Idemo jednog dana na selo, vidimo da Sunce izlazi i kažemo: „Šest je sati izjutra“. Vidimo da sunce zalazi i kažemo: „Šest je sati po podne“. Kada je Sunce sasvim skriveno kažemo: „Prošlo je dvanaest sati“. Ali gde su ovih dvanaest sati? Pitam ja sebe, a pitam i vas: odakle ste ih izvadili? Želeo bih da mi neko pokaže ovih dvanaest sati u nekoj laboratoriji da bih ih ispitao, da bih video od čega su napravljeni: da li su od gvožđa, bakra ili od čega su napravljeni. Dakle, odakle ste ih izvadili? Ponovo se pitam: „Od koje su supstance oni napravljeni? Da li su okrugli, kvadratni ili kakvi su?“ Želeo bih da ih upoznam, da ih stavim u neki izlog ili na laboratorijski sto da bih ih opažao… Ovi realno ne postoje; „vreme“ ne postoji, to je izum pameti. Ono što se dogodilo to je proces izlaska Sunca i proces zalaska Sunca, ali između ovih, tj., između momenta u kom vidimo rađanje Sunca i kada ćemo videti pojavu Sunčeve smrti, stavljaju se toliko hvaljeni naši sati. Ovo je izum pameti! Ove dve pojave (izlazak i zalazak Sunca) to su dve pojave koje su se dogodile u jednom večitom trenutku. Dakle vreme ne postoji! Vreme je potpuno subjektivno, nema ni objektivnog porekla, realnog; to je invencija pameti, kao i ono što se događa sa našom starošću. Kažemo: „Imam 80 godina i zato sam star“. Ali, pokažite te godine: Gde su one? Hteo bih da ih možete staviti u neku laboratoriju (ovih 80 godina) da ispitamo šta su i da vidimo iz koje su supstance one napravljene. Gde su one? Surova realnost ove stvari, dragi moji prijatelji, to je da su se dogodili uzastopni fenomeni u nekom organizmu: nove ćelije bile su zamenjene starim ćelijama; postoje ćelije koje su bile iskvarene, poremećene, eliminisane. Prema tome kažemo: „Ova činjenica je zahvaljujući starosti“… Ali tu je problem u ćelijama, a ne u starosti; problem je u pojavama, u ćelijskoj mehaničnosti! A godine, gde su one? Tamo je ćelijska mehanika, neispravni mehanički procesi!… Pa dobro, znajte sada da najsnažniji Hormoni iz ljudskog organizma nalaze se u seksualnim žlezdama sa unutrašnjim lučenjem. Mislite na momenat na ono što su SEKSUALNI HORMONI, na primer. Jasno je da, oslanjujući se na činjenice, testikuli imaju tri sloja: prvi testikularni sloj ima ćelije koje manifestuju svoju aktivnost, specijalno, u prvih sedam godina detinjstva; svi mi dakle prolazimo pod influencijom Meseca. Kasnije, od sedme do četrnaeste godine nalazimo se pod influencijom Merkura, u tom momentu stupa u aktivnost drugi testikularni sloj, koji vrlo dobro definiše pol muškarca. I mnogo kasnije, od četrnaeste do dvadeset i prve godine ulazimo pod influenciju Venere, i stupa u aktivnost treći testikularni sloj, onaj koji obilato proizvodi spermatozoide. Ovi spermatozoidi, koji se proizvode u trećem testikularnom sloju, podižu se kroz testikul, nastavljaju kroz spermatični kordon, usmeravaju se prema seminalnoj kesici, sve do prostate. Interesantno je znati da se ovi spermatozoidi elektriziraju srazmerno sa njihovim podizanjem kroz spermatične kordone, tovareći se sa velikim elektricitetom i ono što je zanimljivo i interesantno, to je da se magnetiziraju od Juga prema Severu, tj. funkcionišu kao busola od Juga prema Severu – elektriziraju se i magnetiziraju se… Veoma je dakle interesantno videti ih kako prolaze iz jednog kanala u drugi: da ih vidite kako se penju kroz spermatične kordone, dok stvarno ne stignu do seminalnih kesica gde se SPERMA (svi ovi spermatozoidi) još više pročišćava, dok ne stigne do prostate. Na ovom mestu nalazi se jedna veoma važna „Čakra“. Jasno je da se ovde nalazi „ČAKRA SVADISTANA (SVADHISTHANA), koja je fundamentalna u Majstorstvu Seksualne Transmutacije, a Seksualna Transmutacija ima svoju osnovu u prostati. „Prostatska Čakra“ je, dakle, vrlo važna i vrlo interesantna. Stvarno, ova se sperma totalno pročišćava, postaje kompletno radioaktivna, postaje kompletno elektromagnetska itd. Ona se pretvara u Energiju ujedno sa Transmutacijom. Spermatozoidi se pretvaraju u hormone, hormoni prolaze kroz membranu i na kraju, ulaze u krvotok i na aktivan način stimulišu žlezde sa unutrašnjim lučenjem, stavljaju ih da rade izvanrednim intenzitetom, a zatim nastavljaju svoje putovanje dižući se do mozga. Znači dižu se ovde da bi stavile u aktivnost zone mozga koje više ne rade, koje su degenerisane; aktiviraće sve cerebralne ćelije i staviće u aktivnost pojedine moći koje se nalaze u čoveku itd, itd, itd. Na žalost, i ovo je najozbiljnije, draga moja braćo, ljudi su degenerisani. Obični ljudi, prosti i jednostavni, ne dozvoljavaju niti sekundu da bi se spermatozoidi dizali do prostate: oni ih izbacuju iz seksualnih kesica, kako bi zadovoljili svoje grube impulse. U ovim uslovima, mozak strašno degeneriše zbog nedostatka uspinjanja hormona; dakle on ne prima nijedan seksualni hormon i gubi svoj kapacitet za akciju; latentni kapaciteti kod čoveka zakržljavaju, jer ne postoji dovoljna stimulacija od strane seksualnih hormona, koji su toliko snažni; znači, kao što sam rekao, oni imaju veliku snagu da stave u aktivnost sve žlezde sa unutrašnjim lučenjem, da bi ove proizvele hormone svih vrsta, koji bi dinamizovali živi organizam. Takođe treba da vodimo računa i o drugim faktorima. Opažajte: seksualna sila je ta koja proizvodi u fetusu pojavu „MITOZE“. Treba da razumemo da je „MITOZA“ ćelijska deoba čiji je zadatak ljudska ili životinjska gestacija nošenje)… Prema tome, prisustvo stvaralačke energije čini da se prvobitne ćelije, koje kao što znate imaju četrdeset i osam hromozoma, dele na dva dela, ova dva na četiri i ova četiri na osam itd, itd, itd, stvarajući tako tkiva, organe i druge delove ljudskog tela. Ovo je proces gestacije, formiranje stvorenja u majčinoj utrobi. Dakle, kazaću sad, povezujući sve ovo sa seksualnom transmutacijom, da će hormoni seksa (aktivni u krvi, natovareni elektricitetom i magnetizmom) proizvesti u odraslom ljudskom organizmu proces „MITOZE“ odnosno, nove ćelijske deobe, stvaranje novih tkiva itd. Prema tome možemo reći da se sa biološke tačke gledišta na ovaj način proizvodi kompletna regeneracija ili podmlađivanje ljudskog organizma. Na primer, koja je razlika između tinejdžera „novog talasa“ i starih – demodiranih i zaostalih? Jedna: to je da kod mladih treći testikularni sloj proizvodi seksualne hormone u alarmantnoj količini, spermatozoide u velikoj količini. Svi ovi spermatozoidi, transformirani u hormone, idu u mozak i obnavljaju ga. Zbog toga mladi imaju revolucionaran način mišljenja i „otvaraju se za novo“ itd, dok jadni starci koji su rasipali Sakralnu Spermu, koji su se oštetili zbog seksualnog zlostavljanja, iskreno, oni su „uništeni“: Treći testikularni sloj proizvodi veoma malo spermatozoida; više puta mogu proći dani i meseci, a da nemaju dovoljno spermatozoida da bi postigli neku slabačku erekciju. Jasno je, kada su ovi u erekciji brzo stižu do koitusa i izbacuju ove spermatozoide. Za vreme nekoliko dana, meseci, akumuliraju nove spermatozoide; kada su ih akumulirali, pokušaće da ih odmah gube (da bi zadovoljili momentalnu strast) i tako njihov život prolazi sve do momenta smrti. Pošto ne može proizvoditi spermatozoide u velikoj količini, treći testikularni sloj potpuno zakržljava; ili proizvodi ove ćelije i hormone, ali ovi ne stižu da pređu u drugu etapu, zbog atrofije ovog testikularnog sloja. Tada se pojavljuje neka određena vrsta inflamacije i naduvenost između drugog i trećeg sloja. Ono što je još gore, to je da oštećuju, logičkom posledicom, prostatu. Zbog toga stari degenerisani „dečaci“ uvek dožive operaciju prostate, zbog ove zloupotrebe. Ovo je vrlo jasno i želim da to razumete na specifičan način i definitivno. Ovi jadni starci, znači, ne proizvode u trećem testikularnom sloju dovoljno spermatozoida i nikada nemaju nove ideje, jer su njihove moždane ćelije zakržljale i zakržljale su pojedine zone mozga; postoji stalno ono što su oni učili u prošlosti i tako se pretvaraju u zaostale starce koji ne prihvataju nove stvari, oni nastavljaju sa njihovim jučerašnjim zastarelim idejama, zastarelim i tvrdoglavim. Zbog toga oni nisu u skladu sa mladošću; jer mladost proizvodi nove spermatozoide, ima nove ideje i „otvara se prema svemu što je novo“; tada se pojavljuje borba između novih i starih stvari. Ovde se dakle nalazi razlika između mladih „novog talasa“ i starih ljudi. To je kompletno biološka razlika, seksualna. Ove stvari treba da se veoma jasno razumeju… Ono što bi ovde nedostajalo, u ovom izlaganju, to je da kažemo kako se pretvara Sperma u Energiju. Želim da vam objasnim jednu posebnu proceduru, koju su srednjovekovni alhemičari predavali svojim učenicima. Proceduru, o kojoj je reč, prikazali su i savremeni naučnici kao što je Brown Squard iz Sjedinjenih Država. Predavao je doktor Krum Heler (Krumm Heller), lekar-pukovnik iz slavne meksičke armije; u istoj meri predavao je i Jung, na isti način kao i u azijskim školama Orijentalnog Tantrizma. Ovo nije moja specifična stvar, lična; naučio sam je od svih ovih mudraca, svojevremeno, i želim da vam je prenesem, ne kao predmet verovanja ili kao nepobitnu dogmu; ne, ako želite da je prihvatite – prihvatite je; ako ne želite – nemojte prihvatiti. Mnoge škole su prihvatile, mnoge škole su odbile; svako je slobodan da misli šta želi, želim samo da vam prenesem moje pokorno mišljenje.

Dr Krum Heler dao je formulu na latinskom: INMISIUM MEMBRUM VIRILI IN VAGINAE FEMINA, SINE EYACULATIUM SEMINIS. U sintezi možemo definisati veštinu kao: KONEKSIJA LINGAM-JONI A DA SE NIKADA NE GUBI ENS-SEMINIS. Šta se podrazumeva pod „Lingam“? Muški seksualni organ, grčki Falus (Phallus). Šta se podrazumeva pod Joni (Yoni)? Ženski seksualni organ. Prema tome, u spoju Lingam-Joni, ali bez ejakulacije Entiteta Semena, nalazi se ključ… Pojedini moderni naučnici prihvatili su ovaj metod; Zajednica Oneida, iz Sjedinjenih Država, eksperimentisala je ovu formulu. Evo šta je uradilo društvo Oneida: 25 parova, muškarci i žene, počeli su da rade sa seksualnošću. Na određeni period bilo im je zatraženo da kopuliraju, ali bez da ejakuliraju Entitet Semena. Bili su neposredno pod kliničkim ispitivanjima, u Sjedinjenim Državama. Mogla se opaziti seminizacija mozga, porast količine hormona u krvi, kompletno poboljšavanje stanja organizma, pojačavanje seksualne potencije itd, a nestale su mnoge bolesti. Onda kada su naučnici odlučili da je potrebno da se ima dece, dozvolila se, u ovom društvu, sloboda kopulacije sa seminalnom ejakulacijom; tada se događalo razmnožavanje. Na ovaj način činili su se brojni eksperimenti u Društvu Oneida.

U svakom slučaju, ono što je interesantno u ovom metodu, koji predstavlja Tajnu nad Tajnama starih Alhemičara, to je da se nikada ne stiže do degenerisanja seksualnih žlezdi. Već sam rekao da onda kada se seksualne žlezde degenerišu, ista stvar se događa i sa ostalim žlezdama sa unutrašnjim lučenjem. Ukupni Nervni sistem podvrgnut je procesu degenerisanja; tada nastupa starenje i smrt… Prema tome, posredstvom ove prefinjene veštine: konekcijom Lingam-Joni bez ejakulacije Ens-Seminisa (kao što govore čuveni lekari Krumm Heller i Brown Squard) moguće je da očuvamo da seksualne žlezde budu aktivne za sav život. Ovo znači da čovek, koji bude praktikovao ovaj metod, moći će da dostigne 90 ili 100 godina, još uvek održavajući kapacitet da kopulira, da se raduje slobodi seksualnog zadovoljstva koje je čovekovo legitimno zadovoljstvo, koje nije „greh“, koje nije tabu, koje ne treba da bude uzrok stida ili licemerstva itd, već, ponavljam da je to legitimno pravo čovekovo. Sa Transmutacijom možemo se radovati seksualnom zadovoljstvu, a da se ne iscrpljujemo. Normalno, posle kopulacje oseća se neko gađenje, ali ako se ne ejakulira Entitet Semena, posle kopulacije očuvaće se želja da se milion puta ponavlja; i uvek radosni i srećni – radovaćemo se, a da se nikada ne iscrpljujemo. Nije to nikakav prestup, obogaćuje se krv hormonima. Ovu stvar učilo je Društvo Oneida iz Sjedinjenih Država; ovu stvar predavao je i Jung, i isto ovu stvar predavali su veliki mudraci iz svih krajeva Zemlje… Čak i više, zahvaljujući Transmutaciji Entiteta Semena u Energiju, nastaju izvanredne psihološke promene, razvija se Pinealna Žlezda. Ova žlezda bila je nekada aktivna, u nekoj veoma udaljenoj epohi Istorije; ljudsko biće imalo je tada ono oko o kom priča Homer u „Odiseji“: Kiklopsko oko kojeg je Odisej video na čelu onog strašnog gorostasa koji je hteo da ga proždere. Ovo oko kiklopsko nije samo jednostavna legenda bez ikakve osnove… Posredstvom Seksualne Transmutacije, ova se žlezda razvija, ponovo stupa u aktivnost; ovde se nalazi ono oko koje nam dozvoljava da percipiramo „Ultra“ svih stvari. Naš svet nema samo tri dimenzije, kako misle „instruisani ignoranti“; naš svet postoji u Četvrtoj Vertikali. Više od toga, možemo vam sa sigurnošću reći, zaista, da postoji Peta Vertikala, šesta i sedma. To znači da mi nikada nismo videli kakav je stvarno ovaj naš svet, a nismo videli zato što su ovih naših pet čula degenerisana, naša Pinealna žlezda je zakržljala. Postoje u nama druga čula, koja su isto za percepciju, ali koja su potpuno degenerisana. Ako bi uspeli da ih regenerišemo, mogli bismo videti svet takav kakav je, sa onih svojih Sedam dimenzija. Prema tome, surova realnost činjenica je da ćemo moći, posredstvom Seksualne transmutacije, regenerisati Pinealnu Žlezdu i druga čula koja su zakržljala. Tako ćemo imati pristup svetu sa izvanrednim znanjem, imaćemo pristup Višim Dimenzijama Prirode i Kosmosa, moći ćemo videti, čuti, dotaći i opipati velike realnosti Života i Smrti, moći ćemo percipirati, kaptirati (privući i shvatiti) sve kosmičke pojave u njima samima, takve kakve jesu, a ne kako izgleda da su. Onda, važno je da iskoristimo svu seksualnu moć da bi semenizirali mozak i razvili Pinealnu Žlezdu, kao i Hipofizu i druge žlezde. Tako ćemo dobiti blistavu organsku transformaciju. Ključ je transmutacija: pretvarati Spermu, pretvarati je u Energiju. Evo šta je fundamentalno. Stigao je dakle čas da ovo razumemo duboko, integralno… Ako neka osoba predloži sebi da primeni ovu tako jednostavnu formulu, ovu veštinu koju nam je predavao Brown Squard i Krumm Heller, koju su nam predavali srednjovekovni alhemičari, mogu vam tvrditi, zaista i stvarno da će se ovaj čovek na kraju pretvoriti u Nad-Čoveka. Svi mi treba da osećamo potrebu da se menjamo u nešto drugačije, ako smo reakcionarni; to je to, jer konzervator, retardiran ne želi da se menja. Ali kada si stvarno reakcionaran, želiš da budeš drugačiji, želiš da se fundamentalno promeniš, da se pretvoriš u nešto posebno, da se konvertiraš u Nad-Čoveka, da napraviš od Ničeove (Nietzsche) doktrine realnost. Moguće je da se promeniš posredstvom Seksualne Transmutacije. Seksualna sila je ta koja nas postavlja na pozornicu postojanja, ne možete ovo poreći. Ako postojimo, ako živimo, to je zahvaljujući tome što imamo jednog oca i jednu majku. Kao finalna sinteza – koren našeg sopstvenog života nalazi se u kopulaciji jednog muškarca i jedne žene. Ali ako seksualna sila, ako energija seksa ima snagu da nas donese u život, nesumnjivo, ona je jedina koja zaista ima snagu da nas korenito promeni. Postoji mnogo ideologija u svetu, postoji mnogo vera u svetu i svako je slobodan da veruje „ono što želi“, ali jedina sila koja ima moć da nas transformiše je ona koja nas je stvorila, ona koja nas je donela na svet. Na očigledan način, hoću govoriti o seksualnoj sili. Ako naučimo da rukujemo ovom sjajnom Energijom seksa, znači da ćemo ponovo biti gospodari kreacije. Psihosomatski sistem je u intimnoj vezi sa seksom. Supraseksualnost upliće ustvari i nešto što pripada Supraseksu u psihosomatskom domenu. Zbog toga želim da kažem, veoma jasno, da ljudi kao Hermes Trismegistus, Kecalkuatl (Quetzalcoatl), Buda ili Ješua Ben Pandira (koji nije drugi nego Veliki Kabir Isus) bili su Supraseksualni; Supraseksualni je Ničeov Supra-Čovek. Možemo dotaći stanje Nad-Čoveka stupivši na put Supraseksualnosti, znajući da se radujemo Ljubavi, znajući da se radujemo jednoj ženi, znajući da živimo u sreći, sa više emocija i sa manje nepotrebnih racionamenata (razmišljanja). Emocija je ono što ima značaja i to vredi više nego bilo šta. Prema tome, sa revolucionarne tačke gledišta, možemo se pretvoriti u istinske Ljude-Bogove, ako to želimo. Dovoljno je da regenerišemo razne regione našeg mozga, da učinimo da svi funkcionišu i tada će svet oko nas sigurno blistati. U svakom slučaju, verujem i potrebno je da znate da povereni ključ za Transmutaciju, isti je ključ i za Regeneraciju…

SEKSUALNA APSTINENCIJA
„Nema sumnje da „Zakon sedmice“ poseduje sedam fundamentalnih magnetskih centara. Magnetske i električne moći, bezbroj seksualnih sila prolaze, nesumnjivo, iz oblasti u oblast, one silaze iz sveta u svet kroz sedam različitih magnetskih centara, koji izlaze iz sila seksa u procesu silaženja. Jasno je da se ovo ne može prekinuti, na normalan način one stvaraju vehikle, tj., pretvaraju se u generatorsku silu posredstvom koje se razmnožava vrsta; sinovi bluda, intelektualne životinje poznaju ovu stvar. Kada se Stvaralačka Energija spustila iz viših svetova, kada je prošla kroz ovih sedam magnetskih centara, kada se na kraju kristalizovala u fizičkom svetu treba da doživi specijalan šok, ako želimo da se vrati prema unutrašnjosti i na gore, kako bi uradila nove kreacije; ako ne, biće suprotno, spustiće se radi stvaranja novih organizama. Sakralno Apsolutno Sunce služi nam kao primer: iz njega izvire život. Ono se spušta iz oblasti u oblast sve do momenta u kom sakuplja silu iz istog života, što znači, ono doživljava šok koji dolazi iz spoljašnjeg sveta i, trpeći ovaj šok, održava se; isto treba da učini i ezoteričar. Kada analiziramo ovaj problem, razumećemo grešku pojedinih apstinentnih kaluđera. Ovi su sebi predložili apstinenciju, da očuvaju Spermu, ali pošto ne poznaju nauku, strašno su degenerisali; tovare se Venenoskirienskim Vibracijama koje su strašno maligne, stvarajući Abominabilni (gnusni) Organ Kundartiguador.“
Samael Aun Weor, Konferencija „Poruka za Gnostičke tinejdžere”
Jasno je da se sakralna Sperma upotrebljava za razmnožavanje rase, ili se ne koristi. Nalazimo se pred jednom fundamentalnom temom, veoma značajnom: ako Spermu ne koristimo ni za razmnožavanje rase, ni da bi je Transmutirali, nego samo praktikujući apstinenciju, prisilni celibat, i ništa više – tada će ova Sperma involuirati (kod žena involuiraće seksualne sekrecije, ono što se primenjuje kod muškaraca važi i za žene). Involucija seksualnih sekrecija proizvodi neku vrstu malignih vibracija, poznate u ezoterizmu kao „Venenoskirienske vibracije“. Bilo koja apstinentna osoba, zatrovana sa perverznim Venenoskirienskim vibracijama, trpi strašne biološke, fiziološke i psihičke katastrofe. Sa druge pak strane, pojedine individue stvaraju masnoće u svome telu; u drugim slučajevima, dešava se drugačije, stvarajući slabe osobe, rahitične, pune bubuljica, flekaste kože itd. Dakle, sa psihološke tačke gledišta, Sperma koja involuira stvara neku osobnu idiosinkraziju: sa jedne strane su ekstremni fanatičari, sa druge strane su bezgranično cinični. Posmatrajmo, na primer, ljude iz Srednjeg veka, velike inkvizitore: bili su apstinentni, neženje (celibati), debeli, gadni, prave svinje, a drugi, naprotiv, bili su slabi, bezlični, sa bubuljičavom kožom, ružni, užasni. Posle spaljivanja žrtava ili mučenja, mogao se opaziti njihov cinizam, a u njihovim očima blistao je fanatizam. Dakle, nailazimo kod ove vrste osoba, sa jedne strane na maksimalan fanatizam i sa druge strane na uzbuđujući cinizam: posle spaljivanja nevinog stvorenja samo sležu ramenima; nalaze zaista cinička opravdavanja itd. Involucija Sperme, involucija seksualnih sekrecija, to je nešto veoma verodostojno. U prirodi dešava se sve kontinuirano i jasno je da Sperma ili nastavlja put za reprodukciju ljudske rase ili je pretvaramo u energiju putem Transmutacije. Oni koji ne Transmutiraju Sakralnu Spermu dozvoljavaju njenu involuciju apsurdnom praktikom celibata ili seksualne apstinencije i tovare se ovim Venenoskirienskim Vibracijama, koje su strahovito maligne; i posle izvesnog vremena oni stavljaju u aktivnost abominabilan (gnusan) „Organ Kundartiguador“, „Satanski rep“ (jedan atom koji se nalazi u repu (na kraju kičmenog stuba) koji diriguje stvaralačke sile na dole – pretvarajući ih, u unutrašnjosti, u neku vrstu repa ili satanskog produžetka). Prema tome, uvek je fatalan rezultat ove apsurdne apstinencije. Ove osobe imaju uspavanu svest; ako bi imale budnu Svest mogle bi videti direktnim iskustvom zastrašujuću aktivnost malignih Venenoskirienskih Vibracija u „Lunarnom telu“ (fantomsko telo kog sad imamo u višim dimenzijama Prirode) i videle bi, na kraju, sa velikim užasom, strašno razvijanje gnusnog „Organa Kundartiguadora“ u njihovoj potopljenoj životinjskoj prirodi. Ovi iskreni prevareni neće da razumeju da onaj ko želi da se diže, treba prvo da se spusti. U infernalnim svetovima žive mnogi asketi koji su se prevarili, mnogi apstinenti koji su odustali od seksa, a da prvo nisu fabrikovali Solarna Tela (božanska tela sa kojima možemo svesno ispitivati više dimenzije Prirode) u Devetoj Sferi (Seks), odnosno bez da su stigli do rađanja o kom je govorio Isus Nikodimu. Put koji vodi prema Ambisu popločan je dobrim namerama, Avernus je prepun iskrenih koji su se prevarili. U ovom svetu bola u kom postoji mnogo uspavanih pseudo-ezoteričara i pseudo-okultista, ali koji sanjaju da su trezni (budni), oni nisu razumeli da ih san Svesti drži u njegovim kandžama i da, u njihovoj unutrašnjosti, postoje osvetoljubive senke koje ih vrebaju. Ove jadne osobe pretpostavljaju da su prosvetljene (iluminirane) i odustaju od seksa bez da su pre toga radile u Devetoj sferi, bez da su stigle do „Drugog Rađanja“ (stvaranje ovih Solarnih tela). Mistička gordost karakteristika je unutrašnjeg fariseizma. Oni koji se smatraju inicijati, sveci i mudraci bez da su pre toga fabrikovali Solarna tela, bez da su ikada radili u Devetoj sferi, završavaju sa odustajanjem od seksa, razvijaju svoj gnusni „Organ Kundartiguador“. Vrlo je teško da izvučemo ove iskrene prevarene iz njihove greške, oni se smatraju supertranscendentnima, smatraju se Bogovima, bez da su ikada stavili nogu niti na prvi stepenik Osvećeničke lestvice.
KONTROLA OPLOĐAVANJA PRED KONTROLOM NATALITETA

„Naučnici su pronašli da tiroidna i pituitarna žlezda vrše određene funkcije, veoma intimne, u vezi sa seksualnom manifestacijom. Prostatična žlezda u kojoj se sakuplja ovaj seminalni fluid, ovaj Merkur tajne filozofije, nalazi se pri osnovi bešike, okružavajući njenu osnovu. Stari lekari-magovi pridavali su uvek izuzetan značaj žlezdi prostati, jer u prastarim vremenima Hijerofanti ili Kabiri iz Sakralnih Inicijatičkih kolegijuma smatrali su prostatu kao jednog od najznačajnijih organa za Uzvišenu Magiju. Prostatična žlezda ima odlučujući uticaj na vitalne fluide koji kruže u nervnom sistemu. Posredstvom opažanja i eksperimentisanja mnogi lekari su mogli videti da onda kada se prostatična žlezda inflamira, bolesnik postaje razdražljiv, neurosteničan i sa velikom težnjom ka samoubistvu. Mnoge osobe ovakve vrste mogle bi da se regenerišu i da se vrate na svoju normalnu aktivnost, ako bi se prostata izlečila. Hipertrofija prostate, koja je veoma česta kod starih osoba, postoji zbog hipersekrecije muških hormona. Na fundamentalan način, ova hipersekrecija je zbog super-podsticaja testikula sa gonadotropskim hormonom pituitarne žlezde. Seksualna zloupotreba prouzrokuje bolesti prostate.“ – Samael Aun Weor, Božićna poruka 1967-1968.

Gonade žene su jajnici, dojke i materica; gonade muškarca su testikuli, falus (phallus) i prostatična žlezda. Ove stvaralačke (generatorske) gonade jesu čudesne seksualne mikrolaboratorije; nesumnjivo da ove žlezde imaju duplu funkciju, jer one imaju jedno unutrašnje lučenje i jedno spoljašnje lučenje. Ono što je jasno to je da jajnici proizvode jajašca (ovulume) i što je takođe evidentno da ovi luče neku izvanrednu endokrinu supstancu koja vitalizuje ženu i čini je ženstvenijom. Istina je i realno je da testikuli poseduju ENS-SEMINIS (entitet semena) kao spoljašnje lučenje u kome plove spermatozoidi koji su, ovom činjenicom, vitalne klice egzistencije. Intimna hormonalna sekrecija testikularnog sloja sjajna je snaga koja daje muškarcu energiju i koja ga čini u suštini muškim. Normalan muškarac je onaj koji ima normalne muške gonade. Normalna žena je ona koja ima normalne ženske gonade. Jajnici vrlo mudro regulišu distribuciju kalcijuma kod žene i ova činjenica je dokazana. Veliki broj trudnoća zbog različitih situacija, uzročnici su strašnih slučajeva osteomalacije ili deformacija zbog omekšavanja kostiju, koji su toliko česti u vrlo nastanjenim zemljama sveta u kome živimo. Na naučni način, moglo se proveriti da veoma česte trudnoće koriste ustvari rezerve kalcijuma, tako da kosti gube snagu. Bilo koji lekar može primetiti da mnoge žene u toku trudnoće imaju problema sa zubima. Kod muškaraca, testikuli (zvani još i intersticijalne gonade) regulišu kalcijum kostiju, dajući im snagu i stabilnost. Tokom mnogih godina opažanja i eksperimentisanja, mudraci su mogli proveriti da je muškarac, koji ima veoma snažne kosti, uglavnom, veoma seksualno virilan. Potpuno je dokazano, dubokim naučnim eksperimentisanjem, da pojedine endokrine žlezde inteligentno akcionišu kao ubrzivači (akceleratori) seksualnih gonada i da druge žlezde usporavaju ove akcije. Uvaženi biolozi, u koje imamo poverenja, tvrdili su da timus koči seksualnu želju. Zna se da jajnici izdvajaju po jedno jajašce za svakih dvadeset i osam dana, u skladu sa mesečevim (lunarnim) ciklusom. Očigledno je da je ovaj ženski gamet sadržan u Falopijevim trubama i tako vođen prema materici, gde treba da se sretne sa muškim semenom (spermatozoidom), ako treba da započne novi život. Dokazano je da ne postoji u životu stimulativnija sila u izražaju osim one koja čini da se susretnu muško i žensko seme.

Kontrola nataliteta je delikt, kontrola oplođavanja je dužnost. U ovim vremenima svetske krize i demografske eksplozije, postoje tri apsurdna sistema za kontrolu oplođavanja: A. FIZIČKI B. HEMIJSKI C. BIOLOŠKI U prvi sistem uključuju se: sterileti, spirale, prezervativi, membrane itd… Drugi sistem sastoji se iz spermicidnih krema na bazi arsenika, žive itd. (ćelijski otrov). U trećem sistemu se nalaze: protivovulatorne tablete, vezivanje jajovoda ili spermatičkih kordona, Ovulen 28, Anovular 21, Retex itd… Jasno je da svi fizički kontraceptivni procesi, sto posto mehanički, šta više stvaraju organska oštećenja, najčešće nepopravljiva, umanjuju na radikalan način ljudsku etiku i vode ka degeneraciji. Nesumnjivo da svakojake pomade primenjene u vagini prouzrokuju hemijske nadražaje i neravnoteže u ćelijama grla materice. Jasno je da sva biološka sredstva protiv ovulacije, odnosno ona koja ne dozvoljavaju upadanje jajeta u matericu prouzrokuju strašne neuravnoteženosti na sjajnoj osi Hipofiza-Gonade. Sve te kontraceptivne pilule mogu stvarati razne bolesti u organizmu žene. Zaista, mnoga kotraceptivna sredstva koja upotrebljava žena služe samo da bi proizvele rak. Neki muškarci urade vazektomiju, ali je jasno da zbog ovakve vrste operacija proizvode teške alteracije u svim organskim aktivnostima. Neizostavno je da duboko razumemo strašnu snagu ovih vitalnih elemenata nazvanih lizozomi, bez kojih nikada ne bismo uspeli da održimo u životu jezgro organske ćelije. Dokazano je jasno i pozitivno da stabilizovani lizozomi spermatozoida i jajeta, dopuštaju da se rode zdrava i snažna stvorenja. Kontracepcijska pilula i ostali biološki i hemijski elementi uništavaju lizozome spermatozoida i ovuluma, čineći tako da se rađaju bolesna, luda, paralitička, gluvonema, slepa, idiotska, homoseksualna, lezbejska itd. stvorenja. Naučnici su mogli proveriti da kreme primenjene u grliću materice sa ciljem da je blokiraju, uništavaju ćelijske lizozome. Ovi uništeni lizozomi dejstvuju slobodno uništavajući ćelije i stvaraju čireve i kancere na vaginalnim zidovima i na grliću materice. Lizozomi u punoj harmoničnoj aktivnosti u unutrašnjosti žive ćelije konstituišu fundament egzistencije.

Postoje razni oblici LIZOZOMA:
—Amilaze (Ugljeni hidrati) – Peroksidaze
—Lipaze (Masnoće) – Katalaze
—Proteaze (Proteini) – Hidrolaze (Hidrogen)
—Oksidaze
Dokazano je da je Lizozom sam po sebi enzimatski ELEKTRO-MAGNETSKI centar. U živom jezgru ćelije nalazi se mezon K, koji iradijacijom prema periferiji stvara intracelulare lizozome, posredstvom Zakona večitog HEPTAPARA-PARSHINOCK-a. U harmoniji sa beskonačnošću, u kontaktu sa prirodom stabilisani su površinski napon, osmotski i onkotski pritisak svih ćelija (crvena krvna zrnca, spermatozoidi itd.). Deterdženti, insekticidi, spermicidne kreme, lekovi, hormoni, ugljen monoksid itd. uništavaju lizozome spermatozoida, ovuluma itd. Vangradski čisti vazduh, Prana šume, sunce, čista voda itd. čeliče i obogaćuju organizam lizozomima u izobilju. Sa sigurnošću, Lizozomi su aktivni agenti vitalnog fonda ((LINGAM SARIRA). Fizički, hemijski i biološki procesi za kontrolu nataliteta, koji su u modi, uništavaju lizozome, generišu zastrašujuće bolesti i ubijaju život. Najbolje postojeće kontraceptivno sredstvo je da se nikada ne stiže do orgazma organske fiziologije, do „spazme“. Očigledno, za vreme hemijske ili metafizičke kopulacije, svaki zreo spermatozoid može uteći i tada se ostvaruje oplođavanje. Nepotrebno je gubiti milione spermatozoida da bi se realizovala fekundacija (oplođenje). Za vreme praktike Transmutacije Stvaralačke energije, ako se želi stvaranje drugog ljudskog bića, bilo koji zreo spermatozoid može pobeći da bi oplodio jajašce, i to je sve. Ovo je jedini zdravi sistem koji rešava ozbiljan problem demografske eksplozije. Ovo je ključ radi inteligentne kontrole, i bez ikakvih šteta, ljudskog oplođavanja. Očigledno je da je NON-EJAKULACIJA veliko žrtvovanje za one bludne. Potrebna nam je Thelema (Volja) da bi se na vreme povukli pre seksualne spazme. Red je da tvrdimo da priroda ne čini skokove; početnik može i čak i treba da malo pomalo učini promenu. Ako zaista želimo da konsolidujemo, da osiguramo, da učvrstimo naš sistem, smatram da je potrebno da počnemo sa kraćim seksualnim praktikama, za kratko vreme; najduže od jedan do pet minuta dnevno. Nesumnjivo da posle toga možemo produžavati vreme za svaku praktiku. Veliki adepti SEKSO-JOGE obično praktikuju SAHAJA MAJTUNU (SAHAJA MAITHUNA) jedan sat dnevno. Ni u jednom slučaju nije prikladno da započinjemo sa dugim praktikama; promena treba da se ostvari metodično i sa mnogo strpljenja – nikada ne treba očajavati. Posle nekoliko godina strpljivog učenja, SAHAJA MAITHUNA će se pretvoriti u normalnu funkciju; u jedan standard seksualnog života. Jedna od blistavih prednosti našeg sistema, osim što prirodno kontroliše fekundaciju, je ta što konzerviše seksualnu potenciju za sav život…

MERKUROV KADUCEUS

„Treba da pretvaramo Spermu u Energiju da bi probudili Sakralnu Vatru i da učinimo da se ona diže kroz Kičmeni stub do mozga. Samo tako će biti moguće da razvijemo naše fakultete i moći! Treba da radimo sa ovim «Merkurovim Kaduceusom» koga imamo u našem Kičmenom stubu. Očigledno je da kada znamo da transmutiramo Spermu u Energiju, kada ne činimo grešku da prosipamo «Posudu Hermesa Trismegistusa», tada se neejakulirana Sperma pretvara u Seminalnu energiju. Ova će se Energija, dalje, bipolarizovati u solarne i lunarne atome veoma visokog napona, koji će se dizati kroz dva nervna kordona, a koji se ukrštavaju u Kičmenoj moždini – ona dva kordona koji se pojavljuju u «Merkurovom Kaduceusu».” – Samael Aun Weor, Konferencija „Ezoterični Pentagram”

Kičmeni stub je harmonično sastavljen od savršeno naslaganih trideset i tri pršljenova koji formiraju dragoceni omotač za kičmenu moždinu, i apsolutno precizno je situiran na zadnjem delu u sredini trupa; U njemu se jasno ističu pet delova ili regiona: cervikalni (vratni), torakalni (grudni), lumbarni (slabinski), sakralni (krsni) i coccyges (trtični, repni). Od ukupnog broja pršljenova, piramida ili klanaca, kako ih nazivaju u okultnoj nauci, sedam su vratni, dvanaest grudni, pet slabinski, pet krsni i četiri repna. Lekari vrlo dobro znaju da vratni, grudni i slabinski održavaju se neza-visno jedan od drugog i oni krsni i trtični nalaze se spojeni u nekoj iznenađujućoj euritmiji da bi formirali krsnu kost (sakrum) i trticu. Ako detaljno ispitamo kičmeni stub moći ćemo da razumemo da svi pršljenovi imaju seriju zajedničkih karakteristika, dok su druge karakteristike koje ovi imaju specifične svakom regionu. Pršljen, sam po sebi, sastoji se od koštane mase ili je to telo manje više cilindričnog oblika situirano sa prednje strane; iz ovog dela izdvajaju se na bočnim stranama zadnjeg dela dve predzadnje kolone nazvane pedikuli, koji mudro povezuju telo serijom izraslina nazvanim transferzalne apofize, artikularne apofize, spinalne apofize i kičmene membrane. Između ovih zadnjih i tela pršljenova nalazi se dosta veliki otvor koji, spajajući se sa ostalim pršljenovima, formiraju približno valjkasti kanal ili Kičmeni kanal, vrlo dobro znan ljudima od nauke. Unutar ove cevi nalazi se, u izvanrednom i čudesnom obliku, kičmena moždina. Telo pršljena je manje-više valjkasto, sa malo udubljenom površinom u vertikalnom pravcu na bočnim stranama s preda, dok je sa zadnje strane malo udubljeno transverzalno, stvarajući tako sjajnu kičmenu cev. Osnove ovog cilindra ili gornje i donje strane tela jesu horizontalne i pomalo konkavne, ali je jasno da je sa spoljašnje strane više nego u centru, gde se nalaze mnogobrojne sjajne rupe, dok je ivica ovog čuda formirana od kompaktnog tkiva. Po joginima iz Indije, u kičmenom stubu postoje dva veoma fina nervna kanala, zvana IDA i PINGALA i jedan dublji kanal, nazvan SUŠUMNA (SUSHUMNA), koji prolaze unutar i duž kičmene moždine. Ovi specifični nervni kanali služe, očigledno, za podizanje Seksualnih energija. Na nesreću, skalpel ih ne može naći jer ovi pripadaju Četvrtoj dimenziji.
„Potom vrati se anđeo koji mi govoraše, i probudi me kao čoveka koji se budi oda sna. I reče mi: Šta vidiš? A ja rekoh: Vidim, eto, svećnjak sav od zlata, i gore na njemu čaša, i sedam žižaka njegovih na njemu, i sedam levaka za sedam žižaka što su gore na njemu, I dve masline uza nj, jedna s desne strane čaši a jedna s leve. Tada odgovarajući rekoh mu: Šta su one dve masline s desne strane svećnjaku i s leve? I opet progovorih i rekoh mu: Šta su one dve grančice maslinove, što su među dva levka zlatna, koji toče zlatno ulje? I reče mi govoreći: Zar ne znaš šta je to? A ja rekoh: Ne, gospodaru moj. Tada reče: To su dve masline koje stoje kod Gospoda sve zemlje.“ (Zaharija Glava. IV stihovi 1:6 i 11:14).

One dve maslinove grančice koje, uz pomoć dva levka toče zlatno ulje, to su dva nadi-a – IDA i PINGALA. To su te dve Masline Hrama. To su ta dva žiška što stoje pred Gospodarem zemaljskim. To su ta Dva Svedoka iz Apokalipse i ako im ko nepravdu učini, oganj izlazi iz usta njihovih, i poješće neprijatelje njihove. Ida i Pingala, uči nas stara premudrost, zavezuju se graciozno u repnoj kosti i potom se uzdižu kao dve zmije ukrštajući se u kičmenom stubu sve do mozga. Ipak, treba da tražimo koren ovog para nervnih kordona, kao što nas uči Šivananda (Shivananda) u svojoj knjizi o Kundalini Jogi, upravo u seksualnim organima. Kod muškarca Ida polazi iz desnog testikula, a Pingala iz levog; kod žena polazi od jajnika, ovaj red se obrće. Tajna doktrina objašnjava učenicima da je Ida lunarne prirode, a Pingala solarne vrste. Hinduski jogini tvrde da je Ida u intimnoj vezi sa levom nozdrvom, a da je Pingala u vezi sa desnom nozdrvom. Ovaj red, kao što sam već rekao, obrnut je kod žena; red ovih elemenata ne menja rezultat. Gnostički pokret uči studente da za vreme ezoteričnih praktika Seksualne Transmutacije kroz nervni kordon Ida dižu se Lunarni atomi seminalnog sistema i da se kroz Pingalu pobednički podižu Solarni atomi. Dublja izučavanja dopuštaju nam da razumemo da se Ida i Pingala završavaju u oblasti koja je među obrvama, formirajući tamo graciozni čvor, a zatim nastavljaju kroz neke suptilne provodnike, koji polaze od korena nosa kroz nekoliko veoma finih koštanih kanala, gde su stimulisani terminali nekih živaca koji, svojevremeno, primaju stimulanse za vreme pojedinih ezoteričnih praksi. Ovi kanali, kao poslednja sinteza, moći će da povežu Idu i Pingalu sa ezoteričkim srcem ili blistavim centrom koji se nalazi u regionu Talamusa. Ezoterički mudraci Laja (Laya) Joge kažu da se u regionu Talamusa nalazi misteriozni kanal po imenu Amrita Nadi, koji ima svoju specifičnu ulogu da konektira ezoteričko srce sa poznatom čakrom Anahatom, magnetskim lotosom fizičkog srca. Ida i Pingala, produžuju se do srca posredstvom ukupnog misterioznog ansambla suptilnih kanala, povezujući tako seksualne organe sa srcem. Poslednja istraživanja dopuštaju nam da razumemo da Amrita nadi ima više od toga, pored drugih funkcija, jednu posebnu, tu da konektira ezoteričko srce Talamusa sa Lotosom od hiljadu latica, situiranog u pinealnoj žlezdi u superiornom delu mozga. Kičmeni stub je ona trska slična palici za merenje o kom nam priča Apokalipsa, Brahmina palica, Aronov (Aaron) štap, Merkurov kaduceus sa onim dvema ukrštenim zmijama. Kičmena moždina završava se nekom vrstom naduvenosti, bulbus (medulla oblongata je proširen i zadebljan kraj kičmene moždine) koji nije fiksiran u mozgu, već plovi u tečnu sredinu, zahvaljujući kojoj, ako glava doživi kakav šok, sila šoka je amortizovana od strane tečnosti i bulbus neće pretrpeti nikakav udar. Spasenje čoveka se nalazi isključivo u moždini i Seksualnoj energiji, sve što je izvan ovih, nažalost, gubljenje je vremena. Kasnije ćemo dati sve detalje ove prakse. Sada ćemo objasniti nekoliko vežbi koje mogu biti upražnjavane i od osoba koje su u braku i koje nisu.

Želim da vam sada diktiram tehniku; budite pažljivi… Sedite udobno: u orijentalnom stilu, sa ukrštenim nogama ili u zapadnjačkom na udoban krevet. Opustite telo isto tako kao što se i deca opuštaju. Udišite duboko, veoma polako i imaginirajte da se Stvaralačka energija podiže spermatičkim kanalima sve do mozga; izvodite mantru HAM, ovako: „HAAAAAAAMMMMMMM“. Izduvajte kratko i brzo, dok izvodite mantru SAH: „SAAHH“… Nesumnjivo, udiše se na nos i izdiše se na usta. Udišući izvodiće se sakralni slog (mantra) HAM (mentalno, jer udišemo vazduh na nos); ali izdišući, može se glasno artikulisati slog SAH. HAM-SAH je blistavi simbol koji u orijentu oplođava haotične vode života – Treći Logos. Na normalan način, seksualna sila kruži iz unutrašnjosti prema spoljašnjosti, na centrifugalan način i zbog toga postoje NOĆNE POLUCIJE; kada imamo san baziran na Seksualnom centru pojavljuje se Polucija, gubljenje Sakralne sperme ili Spermatične tečnosti… Ako bi čovek organizovao svoj vitalni sistem i umesto da se koristi centrifugalnim sistemom, koristi centripetalni sistem, odnosno da čovek uradi da seksualna sila teče iz spoljašnjosti prema unutrašnjosti posredstvom TRANSMUTACIJE, čak iako bi imao erotski san, Polucije ne bi bilo. Ako neko želi da izbegne Polucije treba da ume da organizuje svoje seksualne sile. Ove sile su u intimnoj vezi sa ishranom, sa pranom, sa životom, ovo je očigledno. Postoji intenzivna i duboka veza između seksualnih sila i disanja, koje kombinovane i dobro organizovane, određuju fundamentalne promene u fizičkoj i psihološkoj anatomiji čoveka. Važno je da učinimo da ove seksualne sile kreću prema unutrašnjosti i na gore, na centripetalan način, samo je tako moguće da učinimo specifičnu promenu u aktivnosti i funkcijama koje može izvršavati stvaralačka seksualna sila. Potrebno je da imaginiramo Stvaralačku energiju u akciji za vreme meditacije; da učinimo da se ona ritmički i prirodno diže prema mozgu, uz pomoć vokalizacije mantre HAM-SAH, ne treba da zaboravimo da udisanja i izdisanja budu sinhronizovana, u savršenoj koncentraciji, harmoniji i ritmu. Potrebno je da pojasnimo da inspiracija treba da bude dublja nego ekspiracija, jednostavno jer imamo potrebu da učinimo da cirkuliše Stvaralačka energija iz spoljašnjosti prema unutrašnjosti, tj. da učinimo da ekspiracija bude kraća od inspiracije. Sa ovom praksom stižemo u datom momentu u kom sva Energija kruži od spoljašnjosti prema unutrašnjosti i na gore. Jasno je da Stvaralačka energija tako organizovana, na centripetalan način, transformiše se u izvanredan instrument za Esenciju, radi buđenja Svesti. Učim vas o legitimnom Belom Tantrizmu, ovo je praktika koju su koristile Tantričke škole iz Himalaja i iz Indije, to je praktika pomoću koje se može stići do Ekstaze, do Samadija ili kako želite da kažete. Mnogo se govorilo o ILUMINATORNOM VAKUUMU i jasno je da možemo stići da ga doživimo preko nas samih. U ovom vakuumu stižemo da susrećemo Zakone Prirode takve kakvi su u njima samima, a ne kakvi su prividno. U ovom fizičkom svetu vidimo samo mehaničnost uzroka i posledica, ali ne poznajemo Zakone Prirode u njima samima, dok u Iluminatornom vakuumu možemo da ih raspoznamo na prirodan način, jednostavno, takve kakvi su. Rečeno nam je da bi mogli formirati Vakuum, neizostavno nam je potrebna PUMPA ZA APSORPCIJU; ali mi je imamo u Kičmenom stubu; ona se sastoji iz kanala Ida i Pingala po kojima se Stvaralačka energija diže u mozak. Isto tako nam je bilo rečeno da nam je potreban DINAMO, ovaj se nalazi u mozgu i u snazi volje. Očigledno da u svoj ovoj tehnici treba da bude i GENERATOR; na sreću, ovaj Generator je konstituisan iz stvaralačkih organa, seksa, seksualne sile. Budući da imamo sistem i elemente možemo formirati Iluminatorni Vakuum; Pumpa, Dinamo i Generator su elementi koji su nam potrebni da bi stigli do ovog Iluminatornog vakuuma za vreme Meditacije i samo posredstvom apsolutnog Vakuuma možemo spoznati Realnost. Zaista, Iluminatorni vakuum proizvodi se zahvaljujući činjenici da Stvaralačke energije teku iz spoljašnjosti prema unutrašnjosti, impregnirajući Svest i završavajući sa napuštanjem Ego-a i tela. Svest oslobođena od Ego-a, u odsustvu Ego-a i van fizičkog tela, neosporno upada u Iluminatorni Vakuum – prima TAO. Prema tome, Stvaralačka energija, kombinovana sa meditacijom, služi za buđenje Sveti. Nesumnjivo, vadi Svest iz elementa Ego i apsorbuje je u Iluminatorni vakum. Izuzetna je Meditacija kombinovana sa Tantrizmom. HAM-SAH je ključ…

SVI TEKSTOVI PO REDU; „A“, „B“ i „C“ FAZA:

 

BELEŠKA – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PUT I ŽIVOT“ – Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/1-deo-teksta-iz-a-faze-prvo-1-predavanje-put-i-%C5%BEivot-samael-aun-weor/10152402217559823

 

BELEŠKA – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO IZUČAVANJE ČOVEKA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/2-deo-teksta-iz-a-faze-drugo-2-predavanje-psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-/10152420917449823

 

BELEŠKA – TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „LJUDSKA MAŠINA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/3-deo-teksta-iz-a-faze-trece-3-predavanje-ljudska-ma%C5%A1ina-samael-aun-weor/10152425894509823

 

BELEŠKA – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „NAUKA O MEDITACIJI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/4-deo-teksta-iz-a-faze-cetvrto-4-predavanje-nauka-o-meditaciji-samael-aun-weor/10152466963264823

 

BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZVUK I ČAKRE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/5-deo-teksta-iz-a-faze-peto-5-predavanje-zvuk-i-cakre-samael-aun-weor/10152472824974823

 

BELEŠKA – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ČETVRTA KOORDINATA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-6-deo-teksta-iz-sestog-6-predavanja-iz-a-faze-četvrta-koordinata-samael-/10152493135644823

 

BELEŠKA – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO DUPLIRANJE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/7-deo-teksta-iz-a-faze-sedmo-7-predavanje-psihičko-dupliranje-samael-aun-weor/10152546698904823

 

BELEŠKA – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „TRANSCEDENTALNOST SNOVA“
Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/8-deo-teksta-iz-a-faze-osmo-8-predavanje-transcedentalnost-snova-samael-aun-weor/10152561292044823

 

BELEŠKA – DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/9-deo-teksta-iz-a-faze-deveto-9-predavanje-oniri%C4%8Dka-disciplina-samael-aun-weor/10152588740439823

 

BELEŠKA -DESETO (10) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „BUĐENJE SVESTI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-10-deo-iz-a-faze-deseto-10-predavanje-budjenje-svesti-samael-aun-weor/10152617112549823

 

BELEŠKA – JEDANAESTO (11) PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE – „TRANSFORMACIJA IMPRESIJA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-11-jedanaesto-predavanje-iz-a-faze-transformacija-impresija-samael-aun-w/10152662180814823

 

BELEŠKA – DVANAESTO (12) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZAKON UZROKA I POSLEDICE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/12-deo-teksta-iz-a-faze-dvanaesto-12-predavanje-zakon-uzroka-i-posledice-samael-/10152432745874823

 

BELEŠKA – TRINAESTO (13) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – ENIGME SMRTI – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-13-trinaesto-predavanje-iz-a-faze-enigme-smrti-samael-aun-weor/10152677590274823?pnref=story

 

BELEŠKA – ČETRNAESTO (14) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE „POVRATAK, REINKARNACIJA I REKURENCIJA“
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-14-cetrnaesto-predavanje-iz-a-faze-povratak-reinkarnacija-i-rekurencija/10152702884229823?pnref=story

BELEŠKA – PETNAESTO (15) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „TRANSMIGRACIJA DUŠA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-petnaesto-15-predavanje-transmigracija-du%C5%A1a-samael-aun-weor/10152838392059823?pnref=story

BELEŠKA – ŠESNAESTO (16) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „UNIVERZUM PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-16-deo-teksta-iz-a-faze-sesnaesto-16-predavanje-univerzum-pameti-samael-/10152885465279823

 

 

BELEŠKA – SEDAMNAESTO (17) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „MOGUĆNOSTI UNUTRAŠNJE PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleška-17-sedamnaesto-predavanje-iz-faze-a-mogućnosti-unutrašnje-pameti-samael-/10152937277204823?pnref=story

 

 

BELEŠKA – OSAMNAESTO (18) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ATLANTIDA MIT ILI REALNOST“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-18-osamnaesto-predavanje-iz-a-faze-atlantida-mit-ili-realnost-samael-aun/10152976444279823?pnref=story

 

 

BELEŠKA – DEVETNAESTI (19)DEO – IZ ‘A’ FAZE- „POSLEDICE ERE VODOLIJE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-19-deo-faza-a-posledice-ere-vodolije-samael-aun-weor/10153061371734823?pnref=story

 

 

BELEŠKA – DVADESETI (20) DEO IZ „A“ FAZE – „FENOMEN NLO“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-20-dvadeseti-deo-iz-b-faze-fenomen-nlo-samael-aun-weor/10153080820634823?pnref=story

„B“ FAZA

 

BELEŠKA – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA MUDROST“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic-novi-profil/beleska-1-prvo-predavanje-iz-b-faze-gnostička-mudrost-samael-aun-weor/144354949230870?pnref=story

 

BELEŠKA – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=191051134561251&set=a.109309836068715.1073741828.100009690966767&type=3&theate

 


BELEŠKA – TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weor

https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-3-trece-predavanje-iz-b-faze-gnosti%C4%8Dka-kabala-samael-aun-weor/198788787120819

 

BLOG – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/01/12/poreklo-coveka/

 

BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ “B” FAZE – “KAKO DA NAUČIMO DA SLUŠAMO” – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/peto-5predavanje-iz-b-faze-kako-da-nau%C4%8Dimo-da-slu%C5%A1amo-samael-aun-weor/276989855967378

 

BLOG – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSFORMACIJA ENERGIJA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/06/14/sesto-6-predavanje-iz-b-faze-transformacija-energija-samael-aun-weor/

BELEŠKA – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ  B FAZE – “ Transformacija energija“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/transformacija-energija/293742364292127

BELEŠKA – PREDAVANJE  IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA – EGO-a“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-deo-predavanja-iz-b-faze-poreklo-ega-ego-a-samael-aun-weor/10153079558964823?pnref=story

Advertisements

7 comments on “SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSFORMACIJA ENERGIJA“ – Samael Aun Weor

  1. Povratni ping: PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – PUT I ŽIVOT – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  2. Povratni ping: DRUGO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  3. Povratni ping: OSMO PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  4. Povratni ping: DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA“ – EGO-a – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  5. Povratni ping: ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  6. Povratni ping: DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s