OSMO PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor

Učenja koja sadrži ova brošura u potpunosti su izvodi iz izgovorenih i napisanih dela dr Samaela Aun Weora, savremenog
antropologa i filozofa, koji je umeo da sakupi i otkrije
najdragocenija blaga Univerzalne Mudrosti.

„Uranus je u Novoj eri sto posto Seksualan; ljudsko biće, pod vladavinom ove planete, treba da duboko poznaje Misterije Seksa” – Samael Aun Weor

‘Samo Seksualnom transmutacijom može da se uspostavi aktivnost ove žlezde Bogova, Pinealne žlezde.
Uranus kontroliše Seksualne žlezde, a Neptun Pinealnu žlezdu.
Uranus je SEKSUALNA PRAKTIČNA ALHEMIJA. Neptun je EZOTERIĈKO IZUĈAVANJE.’

„Sada mnoge osobe neće ovu finu veštinu, ovu tajnu nad tajnama, jer sam je ja dao džabe. U antičkom Egiptu, ova je koštala čak i život i tada je tajna bila cenjena. Mudraci su uvek čuvali tajnu pripreme Merkura. Ipak, u ovoj Eri Vodolije, ja je ne čuvam, dajem vam je…“ S.A.Weor

ZBOG ČEGA JE SEKSUALNOST „SAKRALNA“?

„Filozofija Seksualne Alhemije ima svoje korenove u školi Esena, u školi iz Aleksandrije, u Pitagorinim učenjima; u Misterijama: egipatskim, trojanskim, rimskim, kartaginskim, iz Eleusisa; u astečkoj i majanskoj Mudrosti itd. Nauka Seksualne Alhemije i njene procedure treba da se izučavaju u knjigama Paracelzusa, Nicolása Flamela, Raimundoa Lulioa. Nailazimo takođe procedure skrivene pod velom svih simbola i hijeratičkih figura starih hijeroglifa u mnogim antičkim Hramovima, u grčkim i egipatskim mitovima itd. Ti, koji traţiš inicijaciju! Ti, koji toliko čitaš! Ti, koji živiš leteći iz škole u školu, stalno traţeći; stalno čeznući; stalno uzdišući. Iskreno mi reci. Da li si već probudio Kundalini? Da li si već otvorio onih 7 ‘Crkava’ tvog kičmenog stuba? Da li si inkarnirao Jagnje(Hrista)?
Odgovori mi, brate čitaoče. Budi iskren sa samim sobom. Stavi tvoju ruku na srce i odgovori mi iskreno. Jeli si se ostvario? Da li si siguran da će te tvoje teorije pretvoriti u Boga? Šta si uspeo? Šta si primio od svih tvojih teorija?“ – Samael Aun Weor, Tarot i Kabala

Treba da vam kažem u ime istine da je Zigmund Frojd, svojom „Psihoanalizom“, otvorio epohu izvanrednih transformacija u domenu Seksologije. Seks, sam po sebi, gravitacioni je centar svih ljudskih aktivnosti; svi društveni aspekti života vrte se oko Seksa. Pogledajmo, na primer: bal, zabava, kafana – sve se vrti oko Seksa. Danas, Seks poĉinje da biva izuĉavan od pojedinih nauĉnika sa transcendentalnim ciljevima. Na nesreću i zaista, preplavila je pornografija i skreće Seks samo prema senzualnijim aktivnostima. U drugim epohama, seksualnost je bila zaista sveta. Sam Frojd tvrdi u svom delu da sve religije imaju seksualno poreklo. Ako neko pogleda religije domorodaca, iz raznih plemena: indo-američkih, afričkih, azijskih – moći će uočiti na direktan način, samim sobom, da u svim ovim kultovima postoji smeša seksualnih i mističkih stvari, odnosno ono što je religiozno sa onim što je erotično: tamo se pojavljuju Bogovi i Boginje u erotičkim položajima ili kopulirajući… Ono što je još interesantnije to je da su ovi položaji bili sakralni u zemlji Veda… Dok su u Grčkoj i Rimu, u Hramovima Veste, Venere, Afrodite, Izis itd, Sveštenice uvežbavale svoju seksualno Svetu Sveštensku ulogu, u Kritu, Kapodokiji, Antiokiji, Pamplosu, Kipru i Biblosu, sveštenice su slavile velike povorke noseći, sa beskonačnim poštovanjem i mističkim nadahnućem, veliki PHALLUS (FALUS) kao Boga ili generatora života i semena. Tada Falus nije bio smatran na vulgaran način kao sada, već se njemu podizao pravi kult. Veliki Sveštenici Egipta, stari naslednici Antičke mudrosti koju su kultivisali Atlantiđani, predstavljali su velikog Boga Ibis-Tota sa virilnim udom u erekciji, a Krum Heler nam priča da su na ovom Falusu u erekciji bile napisane reči: „Onaj koji daje Razum“. Pored zapisa, slavno je blistao lotosov cvet. Zaista, postoji mnogo Božanstava sa seksualnim karakterom: Šiva, Šakti i Agni – u Indiji; Legba – u Africi; Venera, Bakus, Priap i Dionisos – u Grčkoj i Rimu; itd…
Jevreji su imali „Falske Bogove“ i sakralne šume posvećene njihovom seksualnom kultu. Na nesreću, pojedini sveštenici falskih kultova pali su na mizeran način…
I Biblija ima mnogo aluzija o Seksualnosti, na primer, ovaj stih to jasno izražava: „U sabor Gospodnji da ne ulazi ni utučen ni uškopljen.” (Ponovljeni zakon 23:1). Ako Sveta pisma ne bi pridavala značaj Seksu, očigledno da ovo nikada ne bi tvrdila.
Za vreme Patrijarha Avrama, Jevreji su polagali zakletvu držeći ruku ispod bedra, tj. na sakralnom udu. Ritual circumcizije (obrezivanja), takođe je falusni.

Krum Heler nam kazuje da „U Homerovoj Himni za Demetru“, pronađenoj u nekoj ruskoj biblioteci, vidi se da se sve vrti oko jednog fiziološko-kosmičkog akta velike transcendencije. U ovom arhaičkom spevu ovog Čoveka-Boga, koji je opevao staru Troju i Ahilov bes, vrlo jasno se uočava Seksualna Magija, služeći kao ugaoni kamen u velikom Hramu iz Eleuzisa. Plesovi u kojima su učesnici bili nagi, opojna muzika hrama, opijajući poljubac, misteriozna opojnost tajnog akta, sve je to činilo od Eleuzisa raj obožavanih Bogova i Boginja. Niko tada nije mislio na „svinjarije“, već na svete i sublimne stvari. Nikome se nije dogodilo da profanira Hram. Parovi su znali da se na vreme povuku kako bi izbegli prosipanje „Sakralnog vina“. U dvorištima astečkih Hramova popločanih kamenom, muškarci i žene ostajali bi na duže vreme nagi, ljubeći se, recipročno milujući se i praktikujući Seksualnu Magiju bez da prosipaju Seme. Oni koji bi stigli da prospu „Hermesovu posudu“, bili bi osuđeni na smrt. Sekirom bi im se odsekla glava. Tako bi platili skrnavljenje. Istorija svih religija puna je falusnih simbola i amajlija, kao što je hebrejski Mizpah, hrišćanski Majski stub itd. U starim vremenima duboko se obožavalo sveto kamenje falusnog oblika, neko slično virilnom udu, a neko slično vulvi (stidnici); kremeni i silicijski kamen bili su smatrani svetim, zato što su služili za dobijanje Vatre…
Dakle, ima raznih antičkih naroda kod kojih se govorilo jasno o Falusu i Uterusu (Materica): LINGAM-YONI (JONI) koji pripadaju grčkim Misterijama. Stvarno, ako je LINGAM bio motiv obožavanja, ni Joni nije manje obožavan, ženski seksualni organ jasno je predstavljan u starim ceremonijama kao Sveti Pehar…
Podsetimo se SVETOG GRALA, onog kog je Melkisedek (logos Zemlje) nekada dao Avramu. Priča se da je ovaj zadnji sreo Melkisedeka nakon što je pobedio Kraljeve Sodome i Gomore, sa kojima se borio. Avram je dao Melkisedeku desetak i Melkisedek, tokom neke magične ceremonije, dao mu je Sveti Gral. Stare alegorije pričaju da se Sveti Pehar nalazio u Nojevoj Barci (Arki); pojedine osobe tvrde da je ovaj predmet stigao u ruke Kraljice od Sabe i da ga je ova dala Solomonu, nakon što ga je izložila određenim probama (kušnjama).
Antički ezoterizam tvrdi da je Isus pio „Sakralno vino“ iz ovog blistavog Pehara za vreme Poslednje večere. Kaže se da je Josif iz Arimateje, veliki rimski Senator, sakupio u božanskom Peharu krv, koja je izvirala iz uboda (stigma) Obožavanog Spasitelja Sveta. Postoje pojedine osobe koje tvrde da je ovaj sveti muškarac, nakon što je napunio Pehar toliko dragocenom božanskom tečnošću, sakrio, zajedno sa znamenitim LONGINUSOVIM KOPLJEM, u zemlju pod svojom kućom. Kada je rimska policija tražila Pehar, zatražila je od Josifa Arimateje da ga preda jer ovaj pripada Hramu, ali stari rimski Senator nije hteo da ga da i iz ovog razloga, draga moja braćo, bio je zatvoren. Ali kada je ovaj uvaženi muškarac izašao iz zatvora, potražio je Pehar i Koplje i sa njima je otišao u Rim da traži hrišćane. Ali stigavši u ovaj stari grad, video je da su ovi proganjani; tada je nastavio put duž Mediteranske obale i kaže se da mu se jednom, za vreme ovog putovanja, pojavio anđeo u snu i rekao mu: „Ovaj Pehar ima veliku magnetsku moć, jer se u njemu nalazi krv Spasitelja Sveta. Zakopaj ga tamo!“, i pokaza mu planinu Montserrat u Kataloniji, u Španiji i otišao je tamo na ovu TRANSCENDENTNU PLANINU-SPASA, gde je stari Rimljanin sakrio ove skupocene dragulje, tj., Pehar i Koplje. Sa sigurnošću, Kavaljeri Srednjeg veka tražili su Pehar iz kog je Isus-Hrist pio za vreme „Poslednje večere“. Oĉigledno je da ga nikada nisu našli, ali kao sećanje na ta vremena, kada se tražio Sveti Gral, za vreme ratovanja sa Arapima, ono što je danas ostalo to je Olimpijski Pehar – Kup koji se uručuje pobednicima Olimpijskih igara. Želim, draga moja braćo, da razumete duboki značaj ove relikvije. Nema nimalo sumnje da Pehar, Kup ili Sveti Gral, za koga su se borili svi kavaljeri Srednjeg veka kada su išli na Svetu zemlju u vreme epohe „Krstaške Euharistije“, predstavlja žensko JONI (YONI), odnosno seksualni organ žene, VEČITO ŽENSKO.
KOPLJE, ono sa kojim je Longinus ranio rebra Gospoda, isto je to koplje sa kojim je Parsifal vidao ranu na Amfortasovim rebrima, to je živi simbol seksualne sile i predstavlja, jasno, FALUS – MUŠKI VIRILNI PRINCIP.
Nije teško da razumemo, dakle, da su – na terenu SUPRA-SEKSUALNOSTI – PEHAR i KOPLJE sakralni… Sigurno, u PEHARU i KOPLJU nalazi se ključ svih moći…

VODOLIJA: ERA SEKSUALNOG RAZOTKRIVANJA
Potrebno je da podsetimo da su 4. Februara 1962. između 2 i 3 sata posle podne svi teleskopi sveta opažali veliki „KOSMIČKI PLANETARNI KONGRES“ sa kojim je otpočela, zaista, Era Vodolije. Tada, planete našeg Sunčevog sistema ujedinjene u „vrhovnom savetu“ u Sazvežđu Vodolije, pokrenule su Novu Eru koja će se razvijati u budućnosti svaki put sve više i više. To su činjenice koje ne možemo ignorisati i koje je svaki ozbiljan Astronom video pomenutog datuma. Ne znam zbog čega pojedine osobe iz ove ili one organizacije označavaju kao početak Ere Vodolije potpuno različitim datumima. Mi, gnostičari, praktični smo sto posto i volimo da dokumentujemo naše tvrdnje sa konkretnim, kategoričkim i definitivnim činjenicama. Načelo ili značenje Nove Ere Vodolije jeste „Znati“. Ako duboko proučavamo pomenuto Sazvežđe videćemo da njime vlada Uran i Saturn. Uranus je veoma eksplozivne i revolucionarne prirode; zbog toga će ova Era Vodolije biti zaista blistava. Uranus (UR=Vatra, ANAS=Voda) guvernira seksualne žlezde i ova stvar je poznata svim naučnicima ili astrolozima. Nepobitno, draga moja braćo, Era Vodolije apsolutno je seksualna… Simbol Vodolije je žena koja drži dva bokala puna vode i pokušava da inteligentno kombinuje Vode iz ovih dvaju bokala; ovo su ta dva Eliksira: CRVENI ELIKSIR i BELI ELIKSIR. (Vidi Arkanum 14. iz „Tarot i Kabala“.) Ovaj simbol nas podseća na Seksualnu Alhemiju. Ako je u Ribama čovek bio rob Seksualnom instinktu, označen onim dvema ribama u Vodama Života, u Vodoliji čovek treba da nauči da Transmutira Seksualne sile. U Eri Vodolije treba da naučimo da manipulišemo VODAMA ŽIVOTA, ENS-SEMINISOM, kao što je govorio Filip Teophastro Bombastro de Honheneim, Aureola Paracelsus. Podsetite se da unutar Ens-Seminisa, tj. unutar ENTITETA SEMENA nalaze se ENS-VIRILNE VATRE. Era Vodolije je revolucionarna i čudesna. U ovoj Eri otkloniće se svi velovi koji skrivaju MISTERIJE SEKSA; treba da razumemo potrebu Transmutacije i Sublimacije „Libida“. Era Vodolije udaljuje se od praznog nepotrebnog intelektualizma i ulazi na drugačiji put. Setite se one reenice Božanskog Rabina iz Galileje napisane u Jevanđelju: „Nije moguće istovremeno služiti i Bogu i Mamonu (Mammon)“. Ovaj „MAMON“ jeste INTELEKT i NOVAC. Na početku Ere Vodolije pojavljuje se totalna revolucija protiv intelektualizma i protiv „MAMON-ovih“ bogatstava. Od kada je otpočela ova svetlosna Era, počeo je da intenzivno vibrira (u svoj Prirodi) DIONISOV TALAS. Izvanredan je ovaj Dioniski talas! Na ne-sreću, nije svo čovečanstvo spremno da bi znalo da se pozitivno polarizuje sa Dioniskim talasom; najveći deo ovog čovečanstva polarizovan je na negativan i fatalan način. Da bi bolje razumeli treba da vas podsetim da postoje danas dva internacionalna pokreta koji dolaze, možemo reći, da tipiziraju ona dva aspekta Dioniskog talasa. Želim da se odnosim, naglašeno, na GNOSTIČKI INTERNACIONALNI UNIVERZALNI POKRET i na drugi (koji se tužno proslavio) poznat pod nazivom HIPIJSKI POKRET. Pozitivan Dionisov pol predstavljen je GNOZOM, GNOSTIČKIM POKRETOM; negativan pol ovog talasa predstavljen je od POKRETA HIPI. Pozitivan pol Dionisovog talasa je TRANSMUTACIJA GENETSKOG LIBIDA, seksualna sublimacija, mistička ekstaza, božanska muzika, odustajanje od nepotrebnog „Mamonovog“ intelektualizma i bogatstava sveta, besmislenih i prolazih – istog tog mračnog „Mamona“. Pokret „HIPI“, antiteza Gnostičkom pokretu, bio je sposoban da odustane od nepotrebnog „Mamonovog“ intelektualizma i od njegovih bogatstava, ali pošto nije mogao da se pozitivno polarizuje sa Dioniskim talasom, polarizovao se sa negativnom strujom: umesto Transmutacije „Seksualnog libida“, više je voleo degenerisanje seksa, protivprirodne poroke, prostituciju itd, itd, itd. i umesto meditacije (sa njenim Samadiom, sa „neizrecivom Ekstazom“), odabrao je drogu (kokain, morfin, marihuanu itd) i zbog ovog je stigao, na nesreću, u POD-LUNARNE oblasti Prirode. Vidite dakle, braćo, ova dva pola Dioniskog talasa koji sada intenzivno vibriraju od momenta od kog je otpočela svetlosna Era Vodolije… Bilo bi apsurdno da odustajemo od Misterija Seksa, bila bi apsurdna stvar da govorimo, na primer, protiv „SEKSO-JOGE“ sa njenom znamenitom „SAHAJA-MAITHUNOM” itd, zbog toga što u Eri Vodolije treba da budu otkrivene Misterije Seksa, jer Uranus (prvi veliki Seksualni razotkrivač, Gospod velike Atlantide) vlada u ovim momentima pomenutom Konstelacijom. Ne bi bilo moguće da se smatramo pravim revolucionarima Vodolije ako bismo napravili grešku da odbijamo Sekso-Jogu ili ako bi, na nesreću, nastavljali putem životinjske fornikacije(bacanje semena). Potrebno je da razumemo, da smo svi mi sinovi jednog muškarca i jedne žene. Ako istražujemo poreklo našeg postojanja, ako pokušamo da upoznamo korene našeg života, stići ćemo da to otkrijemo u dubini jednog čoveka, jedne žene i jedne kopulacije. Znači da je seks izvor života. Mi nismo sinovi nikakve teorije, mi nismo sinovi nijedne biblioteke, mi nismo sinovi te i te institucije. Zaista, mi smo sinovi seksa. Očigledno, ova energija koja nas je donela u život, jedina je ona ta koja može da nas radikalno preobrazi. Jasno je da ako je ova energija bila sposobna da nas dovede u život, da nas stvori, nesumnjivo moći će da nas i preobrazi i da nas vodi prema intimnoj Auto-Realizaciji Bića. Nisu teorije bile te koje su nas stvorile, nisu bile hipoteze, nisu bili koncepti, nisu bili racionamenti (rasuđivanja), već seks. Odande dolazimo: od kopulacije; tamo je sam koren našeg života… Dakle, ono što je važno to je da upoznamo ove Misterije Seksa, da naučimo da manipulišemo ovu suptilnu energiju koja nam je dala život, da se ponovo STVORIMO (REKREIRAMO), odnosno da se pomoću nje RE-GENERIŠEMO; moći ćemo pomoću nje da se korenito transformišemo. Ova je stvar vitalna, glavna i definitivna. Ako bismo odbili Misterije Seksa, odbili bismo, ustvari, Trećeg Logosa. Ako bismo rekli da je „seks životinjski“, „brutalan“ i „materijalistiĉki“ itd, itd, itd, hulili bismo protiv Svetog Duha. Setimo se da je Seksualna energija živi sjajni izražaj Trećeg Logosa, koji stvara i uvek će stvarati.
Umesto da koristimo naše klevetničke reči u Sanctum-Sanctorum Seksualnih Misterija, pogodnije je da ih dublje studiramo. Osobe imaju morbidnu pamet i uvek gledaju na seks demonskim očima, nisu sposobni da shvate svetost (sakralnost) Trećeg Logosa. Postoji mnoštvo škola Crne magije, mnoge od njih sa izuzetnom tradicijom, koje predaju „Seksualnu magiju sa gubljenjem Semena“. Imaju veoma lepe teorije koje privlače i kaptiraju (hvataju) i ako student pada u ove zavodljive i slatke obmane, pretvoriće se u Crnog Maga. Ove Crne škole svuda tvrde da su „Bele“ i zbog toga naivni padaju. Više od toga, ove škole lepo pričaju o Ljubavi, o Dobroinstvu i Mudrosti itd, itd. Prirodno, u ovim okolnostima, naivni učenici stižu da čvrsto veruju da ove institucije nemaju ništa loše i perverzno u njima. Podsetite se, dobri učenici, da je Ambis prepun zalutalih iskrenih i osobama sa vrlo dobrim namerama.
Odbiti Majtunu znači, ustvari, izjašnjavati se protiv znaka Vodolije kojim vlada Uranus, Kralj Seksa. Fornikatori ignoranti pripadnici reakcionarnog Pseudo-okultizma uopšte ne poznaju Tajnu Doktrinu Spasitelja Sveta – Hrišćanski Ezoterizam.
Pseudo-ezoterička i pseudo-okultistička reakcija ignoriše da su prve Gnostičke Hrišćanske grupe praktikovale Majtunu. Seksualna Magija uvek je bila predavana u svim Starim školama Okcidentalnih Misterija; Majtuna je bila poznata u Misterijama Templara, u Misterijama Asteka, Maja, Inka, Čibka, Zapoteka, Araukana, Tolteka, u Misterijama iz Eleuzisa, u Misterijama Rima, Mitre, Kartagine, Tira, u Misterijama Kelta, Feničana, Egipćana, Druida i u svim Primitivnim Hrišćanskim grupama, kao što su Eseni koji su imali manastir na obali Mrtvog mora i jedan od njihovih članova, najuzvišeniji, bio je Isus – Božanski Rabin iz Galileje. Zapisano je u memorijama Prirode da u Kemovoj osunčanoj zemlji, Gospod svih savršenosti radio je sa Velikim Arkanumom A.Z.F. (Seksualna Magija). Ovo se događalo tačno onda kada se nalazio u pripremnoj Inicijatičkoj etapi, pre početka velike misije. Majtuna (Maithuna), Seksualna Magija jeste Univerzalna, poznata je u Misterijama Severa i Juga, Istoka i Zapada sveta, ipak nikada do sada nije bila otkrivena. Tajna SEKSUALNE MAGIJE bila je neizreciva. Ovo je VELIKI ARKANUM. Oni nesrećnici koji bi otkrili neizrecivu tajnu, bili su osuđeni na smrt. U staro doba, u Egiptu Faraona, ova tajna nad tajnama (secretum secretorum) Hermesove Nauke, išla je samo od usana do ušiju i pod zakletvom; na ovaj način dobio sam je i ja u zemlji Faraona. Oni koji bi prekršili zakletvu bili su odvođeni u dvorište popločano kamenjem i pred jednim milenijumskim zidom, koji je bio prekriven krokodilskim kožama i nerazrešivim hijeroglifima, bila im je odsečena glava, iščupano srce i njihov prokleti pepeo bio je razbacan na četiri vetra. Dolazi nam sada u sećanje Kazot (Cazote), veliki francuski pesnik, koji je umro pod giljotinom za vreme Francuske revolucije. Ovaj čovek predvideo je na nekom čuvenom banketu svoju sopstvenu smrt i fatalnu sudbinu koja vreba pojedine plemiće koji su nameravali da otkriju VELIKI ARKANUM. Nekima je predskazao giljotinu, drugima nož otrov, zatvor, egzilaciju (izgnanstvo). Njegova predviđanja bila su ostvarena sa apsolutnom tačnošću. U Srednjem veku, svi ono koji su bili otkrili VELIKI ARKANUM umirali bi misteriozno, od „Nesusovih košulja“, otrovnih sapuna – koji su bili doneti kao poklon povodom slavlja pred vrata osuđenog, od namirisanih buketa ili od noževa… U svakom slučaju, u Eri kojom vlada Uranus, želim da znate, poštovani moji prijatelji, ono što je VELIKI ARKANUM, SAHAJA MAJTUNA, SEKSUALNA MAGIJA. Ključ sam dao u mnogim knjigama i mogu vam ga ponovo dati, vrlo je jednostavan: „spoj LINGAM-YONI(muškarca i žene) bez ejakulacije Ens-Seminisa“. Ova sjajna izvanredna veština jeste secretum secretorum srednjovekovnih Alhemičara. Fundamentalna mantra je I.A.O. Postoji mnogo drugih koje se koriste u Majtuni i, sa velikim zadovoljstvom, daću vam ih kasnije… Sada mnoge osobe neće ovu finu veštinu, ovu tajnu nad tajnama, jer sam je ja dao džabe. U antičkom Egiptu, ova je koštala čak i život i tada je tajna bila cenjena. Mudraci su uvek čuvali tajnu pripreme Merkura. Ipak, u ovoj Eri Vodolije, ja je ne čuvam, dajem vam je…

INFRASEKSUALNOST

„Postoji više vrsta seksualnosti. Postoji Normalna seksualnost – obična, postoji Infraseksualnost i postoji Supraseksualnost.
Šta podrazumevamo pod Normalnom seksualnošću?
– Pod Normalnom seksualnošću podrazumevamo seksualnu aktivnost koja vodi razmnožavanju vrste.
– Infraseksualnost je drugačija i postoje dva tipa infraseksualnih. U Kabali, na primer, kaže se da je Adam imao dve supruge: Lilit (Lilith) i Nahemah. Lilit predstavlja jednu od infraseksualnih sfera; tamo nailazimo na pedere, homoseksualce, lezbejke itd. Pored Nahemaha nailazimo na one koji zlo-upotrebvljavaju Seks, one kojima se sviđa pornografija, one koji se nesavladivo, nekontrolisano prepuštaju bludu. To su te dve sfere Infraseksualnosti.
– Ali, pređimo sad na Supraseks, na Supraseksualnost. Neosporivo, Supraseksualnost je za Genije, za Transcendentalne muškarce, za neizrecive Žene itd.
– Supraseksualni su bili Isus iz Nazareta, Buda, Hermes Trismegistus, Mahomed, Lao Tse iz Kine, Kecalkoatl (Quetzalcoatl) u Meksiku, Pitagora itd.“

Samael Aun Weor. Konferencija „Transcendentalna Seksologija”

Sa sigurnošću možemo studirati seksologiju iz dva sasvim različita ugla. Prvi je oficijelno viđenje tako kako se predaje na Medicinskim fakultetima itd, a drugi je Gnostička tačka gledišta. Pristupiću Seksologiji pod svetlošću Univerzalnog Gnosticizma.
Pre svega treba da znate da postoje tri tipa Seksualnosti: Infra-seksualnost, Normalna seksualnost i Supraseksualnost.
Počećemo našu analizu onim što smo nazvali Infraseksualnost…
Kabalistička predanja kazuju da je Adam imao dve supruge: Lilit i Nahemah. Lilit je mati abortusa, homoseksualnosti i, uglavnom, svakog zločina protiv prirode.
Nahemah je mati maligne lepote, strasti i adulteracije.
Ambis se deli na dve velike oblasti: LILIT-ova sfera i NAHEMAH-ova. U ovim dvema oblastima suvereno vlada Lilitova Sfera.

LILITOVA SFERA

U infraseksualnoj Lilitovoj sferi žive oni koji mrze seks: Kaluđeri, Anahoreti, propovednici sekti pseudo-ezoteriĉke vrste, pseudo-jogini koji odbijaju seks, kaluđerice itd. Svi ovi infraseksualni ljudi, samom činjenicom da su infraseksualni, obično imaju afinitete sa ljudima intermedijarnog seksa. Tako da nije teško naći mušku i žensku infraseksualnost u mnogim manastirima, religijama, sektama i školama pseudo-ezoteričke vrste.
Infraseksualni sami sebe smatraju da su čisto superiorniji od osoba Normalne seksualnosti. Oni sa prezirom gledaju na osobe koje praktikuju Normalan seks, smatrajući ih inferiornijim. Svi tabui i zabrane, sve štete koje sada uslovljavaju život ljudi sa Normalnom seksualnošću bile su čvrsto ustanovljene od strane infraseksualnih. Poznavao sam slučaj starog anahoreta (isposnika) koji je pridikovao izvesnu pseudo-ezoteriĉku doktrinu. Sav svet je poštovao ovog čoveka, smatrajući ga „Svecem“. Prividno je bio Majstor i ljudi su ga obožavali. Na kraju krajeva, sve je otkrila neka žena kada je on njoj predložio seksualni protivprirodni spoj, sa ciljem da je „Inicira“ – kako reče on. Ovaj Anahoret-isposnik bio je stvarno infraseksualan. Ipak, kazivalo se da je bio pod zakletvom neporočnosti (seksualne). Ovaj je čovek smrtno mrzeo Arkanum A.Z.F. (Seksualnu Magiju) i smatrao ga opasnim; i pored svega toga nije smatrao nikakvu nepodobnost da predloži svojim vernicama ekstravaginalna spajanja jer je on bio pravi infraseksualac. Ko bi mogao sumnjati u ovog čoveka? Prividno je bio Svetac. Tako su mislili ljudi… Njegovi učenici su ga smatrali Majstorom. On je mrzeo Seks; da, smrtno ga je mrzeo… Ovo je karakteristika degenerisanih infraseksualaca. Najgora stvar je što se oni smatraju superiornijim od osoba Normalne seksualnosti. Oni veruju da su supertranscendentni i stižu da zavode osobe Normalne seksualnosti, pretvarajući ih u svoje pobornike. U toku naše misije Gnostičkog ezoteričkog otkrivanja, imali smo prilike da studiramo infraseksualce. Često smo ih čuli kako iskazuju rečenice kao ova: „Vi, Gnostičari, vi ste egoisti jer stalno mislite na vašu seksualnost.“, „Seksualna Magija je čisto životinjska.“, „Seks je nešto veoma grubo; ja sam spiritualista i mrzim sve što je materijalno i grubo.“, „Seks je prljav.“, „Postoji više puteva da se stigne do Boga.“, „Živim samo radi Boga i ova seksualna svinjarija mene ne interesuje.“, „Ja sledim put neporočnosti i mrzim seks.“ itd. Ovo je upravo jezik onih infraseksualnih. Oni su uvek sebi samodovoljni; uvek su sa tom gordošću koja ih čini da se osećaju viši od osoba sa Normalnom seksualnošću.
Neka infraseksualna žena koja je mrzela svoga muža rekla nam je: „Ja praktikujem Seksualnu Magiju samo sa mojim guruom“. Rekla je ovu rečenicu u prisustvu svoga muža. Ova žena nije imala seksualne odnose sa njenim mužem zato što je, kako je rekla, da ona mrzi seks; ipak je pristala da praktikuje Seksualnu Magiju, samo sa njenim guruom. Ona je imala izvesni afinitet prema svom guruu zato što je i ovaj bio infraseksualan. Ovo je taj „Svetac“ o kom sam vam već govorio u ovom poglavlju. Onaj koji je voleo da predlaže svojim vernicama protivprirodna seksualna spajanja. Poznavao sam slučaj jednog „Arhi-hijerofanta“ koji je mrzeo žene i često je kazivao rečenice ovakve vrste: „Ja izbacujem žene udarcem noge.“ Pridikovao je neku doktrinu i njegovi sektaši su ga obožavali kao Boga. Sve vreme je živeo okružen adolescentima (mladićima) i tako je provodio vreme sve dok policija nije sve razotkrila. Bio je homoseksualac i podmićivač maloletnika. Ipak, imao je gordosti kao i svi infraseksualni; gordost da se oseća supertranscendentan, neopisiv, božanstven. Očigledno, ova vrsta infraseksualnih iz Lilitove sfere (homoseksualci, lezbejke, masturbatori, …) veoma je daleko da bi mogla ući u kraljevstvo Supraseksualnosti.
Ako žele da se regenerišu, infraseksualni treba, pre svega, da otpočnu sa Normalnom seksualnošću. Kad jednom budu ovde, mogu potpuno preći na put Supraseksualnosti. Regeneracija je teška za homoseksualce i lezbejke, koji pripadaju Lilitovoj sferi. Nedavno me je posetio neki homoseksualac koji je došao iz njegove zemlje Hondurasa. Ovaj muškarac posedovao je dosta visoku intelektualnu kulturu, bio je veoma ushićen revolucionarnim idejama seksologije, koju je predavao Univerzalni Gnosticizam. Iskreno mi je govorio i pričao mi je svoju tragičnu istoriju homoseksualca. Ipak, izražavao je želju da se regeneriše, da prvo zauzme stav Normalne seksualnosti, da bi kasnije stupio na put Supra-seksualnosti.
Prijatelju, rekao sam mu, ne preostaje vam drugo rešenje osim da imate Normalnu seksualnost, budući da ste homoseksualac, prvo vam je potrebna žena. Pre svega nađite jednu ženu, oženite se, regenerišite se, imajte Normalnu seksualnost, postanite normalan čovek i onoga dana kada vas žene budu zaista zavolele, tada ćete biti spremni da stupite na put Supraseksualnosti. Pre ovoga nije moguće, jer, u ovom momentu idete putem degenerisanja…
Dobro, čovek se nije uvredio, iskreno vam kažem, jer sam bio u pravu, rekao je da će ići da traži ženu, da će se oženiti, da će pokušati da se ponovo vrati Normalnoj seksualnosti. Neka Bog dâ da se naš prijatelj regeneriše, ovo mu želimo. Drugom prilikom došla je k meni neka lezbejka. Rekla mi je da želi da je posavetujem zbog toga što, iskreno, nju su privlačile žene i da je ovo bio veoma ozbiljan problem; mnogo je novca ona potrošila na neku gospođu, ali joj je ova gospođa „nabijala rogove“, kako se kaže. Ono što je sigurno to je da je gospođa njenih želja šetala sa drugim gospođama, naravno, ovo joj je prouzrokovalo ljubomoru. Ova je lezbejka patila tačno kao da je bila muškarac: plakala je, preklinjala i tražila je od mene savet. (U zagradi rečeno, bila je to ružna matora gospođa, ne mogu poreći ovo). Dobro, dao sam joj nekoliko saveta; rekao sam joj da je najbolje da se ona regeneriše, da nađe nekog muškarca, da krene putem Normalne seksualnosti itd. Ne znam da li se ova starica regenerisala; nije izgledalo da je bila mnogo željna da se regeneriše, bila je suviše ljubomorna na njenu gospođu, ljubomorna na gospođe koje su pratile „njenu žensku“, ličila je na muškarca – ni manje ni više…

U Lilitovoj sferi nailazimo na one kojima se sviđa da abortiraju i ljude koji koriste pilule, koji ne žele da imaju dece, a rezultat je očigledan. Kontrola nataliteta je zločin; kontrola oplođavanja je obaveza (vidi lekciju naslovljenu „Transmutacija Seksualne energije“).
U potopljenoj Lilitovoj sferi nalaze se svi masturbatori. Znate li šta znači porok masturbacije? Kada neko masturbira, nakon što je Ejakulirao Entitet Semena, ostaje određeni peristaltični pokreti u Falusu i ovo zna svaki muškarac. Ovim pokretima Falus uvek uzima iz materice žene energiju potrebnu da prehranjuje mozak. Ali za vreme masturbacije, jedinu stvar koju uzima Falus (peristaltiĉnim pokretima) to je hladan vazduh koji ide do mozga; tako se troše mnogi cerebralni fakulteti. Brojne osobe stižu u ludnice zbog poroka masturbacije. Mozak pun vazduha sto posto je stupidan. Neosporivo, masturbatori čine zločin protiv prirode… U Lilitovoj sferi nalazimo i zastrašujuća, grozna ubistva. U Kavkazu još postoje tragovi neke sekte koja je smrtno mrzela Seks. Oni koji su ulazili u ovu sektu trebalo je da se kastriraju užarenim gvožđem; ženama bi se kidale male stidne usnice stidnice (vulva), ovo u prvoj fazi; u drugoj fazi, muškarci bi trebalo da odseku svoj falus, a ženama bi se u punoj religijskoj ceremoniji odsekla jedna dojka i pila bi se krv, konzumiralo meso i potom bi bile položene na krevet od cveća; ovo je monstruozno, gnusno, vidite dokle stižu užasi Seksa; ovo pripada Lilitovoj sferi. Lilitova sfera jeste sfera Velikog Jeresa. Ovi ljudi nemaju više nikakve mogućnosti spasenja, jer mrze Svetog Duha: „Svaki greh će biti oprošten osim greha protiv Svetog Duha, a to je i bacanje semena.“
Seksualna energija je emanacija BOŽANSKE MAJKE-KUNDALINI ŠAKTI… Onaj ko odustaje od KOSMIČKE MAJKE, onaj ko ne voli Božansku Majku, onaj ko oskrnjavljuje Energiju Božanske Majke propašće zauvek u ambisu. Tamo će morati da prođe kroz drugu smrt. Oni koji su neprijatelji Svetoga Duha to su osobe Ambisa. Bolje bi bilo da se ove osobe nisu ni rodile ili bilo bi dobro za njih da privežu kamen za vrat i da se bace u more.

PSIHOLOGIJA LILITOVE SFERE
Lilitova sfera ističe se svojom okrutnošću. Psihologija ove sfere pojavljuje se u raznim aspektima: kaluđeri i kaluđerice koji mrze seks, homoseksualnost iz manastira, homoseksualnost van svakog monaškog života, provocirani abortusi, osobe koje vole masturbaciju, kriminalci iz bordela, ljudi kojima se sviđa da muče druge. Ova sfera karakteriše se najužasnijim zločinima iz policijskih anala, krvava ubistva, zločini iz homoseksualnih razloga – zastrašujućeg sadizma. Homoseksualnost iz zatvora, homoseksualnost među ženama, užasne mentalne ubice, gnusni Infanticidi (čedoubice), Patricidi, Matricidi itd, pseudo-okultisti koji bi radije trpeli noćne polucije nego da sklapaju brak, ljudi koji smrtno mrze ARKANUM A.Z.F. i SAVRŠENI BRAK, ljudi koji misle da će stići do Boga mrsko odbijajući seks, anahoreti koji ne vole seks i smatraju ga vulgarnim i grubim – svi ovi pripadaju ovoj sferi.

NAHEMAHOVA SFERA
Nahemah je majka maligne lepote, poroka, adulteracije (preljube), bludnosti, i sve što je zloupotreba seksa.
Nahemahova sfera zavodi šarmom svoje maligne lepote. U ovoj infra-seksualnoj sferi nalazimo sve Don Huane i gospođe Agnes. U ovoj sferi razvija se svet prostitucije. Infraseksualci iz Nahemaha osećaju se veoma virilnim. U ovoj sferi žive oni koji imaju više žena; oni se osećaju srećnim u adulterijumu, veruju da su veoma virilni i ne znaju da su infraseksualni. U Nahemahovoj sferi susrećemo, takoĊe, milione prostitutki; ove jadne ţene ţrtve su Nahemahovog fatalnog šarma. U Nahemahovoj sferi postoje elegantne gospođe, na veoma visokim društvenim položajima, koje veruju da su srećne u adulterijumu. Eto, to je njihov svet. U Nahemahovoj sferi susrećemo one koji su fascinirani Seksom, ljude strašno bludne, žene koje se prepuštaju adulteraciji, gordosti, sujeti, koje se razvode i ponovo udaju. Kabalistička predanja kažu da onda kada čovek napušta svoju ženu da bi se oženio drugom, on je obeležen na čelu Luciferskom Vatrom. Kabalisti tvrde da kada se žena udaje za čoveka koji joj ne odgovara, ona se u unutrašnjim svetovima pojavljuje „ćelava“; na nesvestan način, na dan venčanja ona dobro pokriva glavu. U Nahemahovoj infraseksualnoj oblasti nalazimo zadovoljstvo koje uzbuđuje dušu, devičanstva koja zavode svojom opojnom nežnošću, veoma lepe žene zavodnice, muškarce koji napuštaju porodice začarani šarmom ovih veoma skupocenih lepota, neopisive opojnosti, neobuzdajuće strasti, luksuzne salone, elegantne kabarete, mekane krevete, zadivljujuće igre, orkestre ambisa, romantične reči koje se ne mogu zaboraviti itd. … Infraseksualni Nahemaha ponekad prihvataju ARKANUM A.Z.F. (Seksualna Magija) ali propadaju, jer ne uspevaju da izbegnu ejakulaciju semena. Oni se skoro uvek povlače iz SAVRŠENOG Braka, ružeći protiv njega. Mi smo ih čuli kako govore: „Praktikovao sam Seksualnu Magiju i ponekad sam uspevao da ne rasipam seme. Bio sam životinja koja se radovala slatkim strastima seksa.“ Posle njihovog povlačenja sa Puta sečiva noža, koji predstavlja KIČMENI STUB, oni traže utočište u nekoj zavodljivoj Nahemahovoj doktrini i, ako imaju šansu da ne propadnu u Lilitovu sferu, nastavljaju da ejakuliraju seminalnu tečnost. Ovo je INFRASEKSUALNI svet.

PSIHOLOGIJA NAHEMAHOVE SFERE

Veoma su rafinirani stanovnici Nahemahove sfere. Oni su ti koji izgovaraju ovakve rečenice: „Uvreda treba da bude krvlju oprana.“, „Ubio sam da bi odbranio čast muškarca.“, „Povređena mi je čast.“, „Ja sam uvređen muž.“ itd.
Tipična individua iz Nahemaha je ta koja daje svoj život za ženu, strastven tip, koji voli luksuz, rob društvenih predrasuda, prijatelj pijančenja, banketa, lumpovanja, veoma elegantne mode itd. …
Ljudi ovakve vrste smatraju Savršen Brak kao nešto nemoguće, a ako ga prihvate, neće ostati duže na putu jer ne uspevaju. Ovakva vrsta ljudi raduje se seksu na zverski način. Kada ovi ljudi prihvate ARKANUM A.Z.F, služe se njime da bi se radovali razvratu i čim naiđu na neku zavodljivu doktrinu, koja im pruži utočište, povlače se iz Savršenog Braka.

MISTIKA U NAHEMAHU

Srećemo ponekad osobe mističke prirode u Nahemahovoj infraseksualnoj sferi. Oni ne piju alkohol, ne troše meso, ne puše ili su veoma religiozni čak iako nisu vegetarijanci. Mističan tip iz Nahemaha strastven je samo u tajnosti. On uživa na violentan način u seksualnim strastima iako posle toga iskazuje osude protiv seksualne strasti.
Ponekad se događa da prihvati ARKANUM A.Z.F. ali se ubrzo posle toga povlači, onda kada nađe doktrinu za utehu koja mu govori iskaze kao ovi: „Bog je rekao «Rastite i množite se».”, „Seksualni čin je čisto životinjska funkcija i duhovnost nema nikakve veze sa ovim činom.“ itd. … Tada, infraseksualni iz Nahemaha, pošto je našao opravdanje za ejakulaciju seminalne tečnosti, povlači se sa puta Savršenog Braka.
Prema tome, infraseksualci koji nisu u Lilitovoj sferi nalaze se u Nahemahovoj. Lilit i Nahemah jesu dva lica Ambisa. Grčki pesnik Homer je rekao: „Bolje je biti prosjak na Zemlji nego kralj u zemlji senki“. Ovo kraljevstvo je mračni svet infraseksualaca.

NORMALNA SEKSUALNOST

„Normalna seksualnost je lepa, sama po sebi. Muž se sjedini sa svojom suprugom, vole se, razmnožavaju vrstu, žive umeren život itd. Žive, da, u skladu sa interesima Prirode, u skladu sa ekonomijom Prirode.
Svako od nas je mašinica, ovo ne možemo poreći, koja prihvata različite vrste i podvrste kosmičkih energija. Svako od nas, kad je već prihvatio ove vrste univerzalne kosmičke energije, automatski ih pretvara, podsvesno, i prenosi ih unutrašnjim slojevima Zemlje.
Zemlja je živi organizam i ona živi preko nas. Ne želim ovim reći da planete ne ispunjavaju sličnu funkciju; što se tiče životinjskih organizama, dešava se ista stvar. Ukratko, Zemlja je živi organizam. Mi se neprestano razmnožavamo posredstvom Normalne seksualnosti. U ovom momentu živimo u skladu sa ekonomskim interesima Prirode.“ – Samael Aun Weor, Konferencija „Transcendentalna seksologija“

Treba da razumemo da su osobe Normalne seksualnosti one koje nemaju nikakav seksualni konflikt.

Postoje tri vrste Seksualne energije.

1. U prvom redu je energija koja je u vezi sa reprodukcijom rase i sa zdravljem fizičkog tela, uopšte.

2. U drugom redu jeste energija koja je u vezi sa sferama mišljenja, osećanja i volje.

3. U trećem redu je energija koja je u vezi sa čovečijim Svetim Duhom, (našim unutršnjim).

Seksualna energija je, za istinu i bez imalo sumnje, najmoćnija i naj-suptilnija energija koja je normalno proizvedena i rasprostranjena u celom ljudskom organizmu. Sve što čini čoveka, uključujući i one tri sfere – mišljenja, osećanja i volje, nije drugo nego taĉni rezultat raznih promena (modifikacija) Seksualne energije. Zbog krajnje suptilne i snažne prirode Seksualne energije, ova se energija, naravno, teško kontroliše i uskladištava. Pored toga, njeno prisustvo predstavlja izvor ogromne snage koja može da proizvede pravu katastrofu ako se ne zna manipulisati. Postoji u organizmu mnogo kanala kroz koje, na normalan način, treba da se kreće ova snažna energija. Kada se ova energija uvuče u prefinjeni mehanizam drugih funkcija, tada je violentan rezultat porazan. U ovom slučaju trpe štetu mnogi vrlo delikatni centri ljudskog organizma, a individua se ustvari pretvara u jednu infraseksualnu. Svaki negativni mentalni stav može voditi, posredno ili neposredno, do ovih žestokih i razarajućih katastrofa Seksualne energije. Mržnja prema seksu, mržnja prema ARKANUMU A.Z.F, seksualne predrasude, odvratnost ili odbojnost prema seksu, prezir seksa, strah od seksa, seksualni sadizam, pornografija, seksualna brutalnost itd. začepljuju kanale kojima se kreće Seksualna energija i tada ona skreće, upada u druge kanale, sisteme i funkcije gde proizvodi zaprepašćujuće katastrofe. Izgled ovih katastrofa ima više lica. Ponekad ima aspekt reči koje ranjavaju, violentne optužbe, vatre koja gori vrtložnim besom, ponekad gorka replika koja šteti itd.
Svi ovi i druge milijarde odvratnih problema ljudske vrste, imaju kao precizan uzrok infiltraciju Seksualne energije u razne kanale i funkcije.
Kada Seksualna energija prodire u mehanizam drugih funkcija, ljudsko biće se pretvara u infraseksualca.
Seks je stvaralaĉka funkcija pomoću koje ljudsko biće jeste zaista Bog. Normalna seksualnost proizilazi iz potpune harmonije i usklađenosti svih ostalih funkcija. Normalna seksualnost nam pridaje moć da stvaramo zdravu decu ili da stvaramo u umetničkom domenu ili u svetu nauke. Svaki negativni mentalni stav prema seksu proizvodi infiltracije ove snažne energije u druge funkcije, stvarajući zastrašujuće katastrofe čiji je fatalni rezultat Infra-seksualnost. Svaki negativni stav pameti prisilno usmerava Seksualnu energiju da se kreće kanalima i sistemima koji odgovaraju mentalnim, voljnim ili energijama bilo kog tipa slabijeg od seksualne energije. Rezultat je fatalan, zato što kanali i sistemi ove vrste nisu u stanju da izdrže strašno jaki napon (voltažu) seksa, greju se i tope kao tanka žica, vrlo fina, kada kroz nju prolazi električna struja visokog napona. Kada se muškarac i žena u Savršenom Braku seksualno sjedine, oni su u tim trenucima sladostrastnosti pravi neizrecivi Bogovi. Muškarac i žena seksualno sjedinjeni formiraju savršenog Božanskog Androgina, muško-ženskog Elohima, krajnje božanstveno Božanstvo. One dve odvojene polovine, počevši od zore života, na momenat se sjedinjuju da bi stvarali. To je nešto neizrecivo… sublimno… to je nešto rajsko…

Seksualna energija je opasno volatilna (isparljiva) i potencijalno eksplozivna. Za vreme tajnog akta, za vreme seksualne ekstaze, par je obavijen ovom izuzetnom ekstremno božanskom energijom. U ovim momentima najviše sreće i vatrenih poljubaca koji pale dubine duše, možemo zadržati ovu čudesnu svetlost da bi se pročistili i da bi se na apsolutan način transformisali. Kada izvrćemo „Hermesovu posudu“, povlači se svetlost Bogova ostavljajući za sobom otvorena vrata kroz koja upada u brak crvena krvava „Luciferova“ svetlost (živi simbol životinjske strasti i bludnosti). Tada čarolija nestaje da bi ostavila mesto razočarenju. Uskoro, muškarac i žena stupaju na put adulteracije, zato što se njihov brak pretvorio u pakao.
Jedna od karakteristika prirode je ta da mobilizira ogromne rezerve stvaralačke energije da bi stvorila bilo koji kosmos; ali, ona koristi, od ogromnih njenih rezervi, samo beskonačno malu količinu da bi realizovala njene kreacije. Prema tome, muškarac gubi samo jednom seminalnom ejakulacijom šest ili sedam miliona spermatozoida; ipak, potreban je samo jedan beskonačno mali spermatozoid da bi se rodilo dete. U Lemuriji nijedno ljudsko biće nije ejakuliralo seme. Tada su se parovi seksualno sjedinjavali u hramovima da bi stvarali; tada su lunarne jerarhije znale da iskoriste, u toku ove unije, jedan spermatozoid i jedno jajašce da bi stvarali, nije bilo potrebno da se stiže do orgazma i semenske ejakulacije. Niko nije razbacivao seme. Seksualni čin je bio sakrament (sveta tajna) koji se mogao ostvarivati samo u Hramu. U onim vremenima žena se bezbolno porađala, a zmija(energija Kundalini-majka božanska (ona koja se nalazi zatvorena u Ĉakri Muladara) dizala se pobednički duž medularnog kanala. Čovek još nije izašao iz Edena; slušala ga je sva Priroda, a on nije znao za bol. Izvorni greh prvih naših očeva bio je zločin prosipanja semena. Ovo je FORNIKACIJA. Kada je rajski čovek fornicirao, upao je u „Luciferovo“ kraljevstvo (kraljevstvo onih nesrećnih opijenih njihovim strastima i bludom). Sadašnji čovek jeste „Luciferiĉki“. Apsurdno je da razbacujemo šest ili sedam miliona spermatozoida, kada nam je potreban samo jedan jedini radi kreacije. Jedan jedini spermatozoid može lako uteći iz seksualnih žlezdi, a da ne bude potrebno da razbacujemo seme. Kada se čovek bude vratio odakle je otišao, kada se ponovo bude uspostavio seksualni sistem iz Edena, „sakralna zmija Kundalini“ ponovo će se pobednički dići da bi nas pretvorila u Bogove. Edenski seksualni sistem jeste Normalna seksualnost. Apsolutno je nenormalan čovekov „Luciferiĉki“ seksualni sistem. Ne fornicira se samo fiziĉki; fornikacija može da postoji i u astralnom i u mentalnom svetu. Oni koji učestvuju u razgovorima bludne vrste, oni koji čitaju pornografske časopise, oni koji posećuju bioskope u kojima se projektuju erotični i strastveni filmovi, troše ogromne količine Seksualne energije. Ovi jadni ljudi koriste najfiniji i najdelikatniji seksualni materijal, trošeći ga na mizeran način radi zadovoljavanja njihovih brutalnih mentalnih strasti. Seksualna fantazija prouzrokuje impotenciju psihoseksualne vrste. Bolesnici ove vrste imaju normalnu erekciju, prividno su normalni muškarci, ali u momentu kada žele da uspostave konekciju virilnog uda sa vulvom, nestaje erekcija i pada falus, na veliko očajanje individue. Oni su živeli u seksualnoj fantaziji i kada zaista doživljavaju surovu stvarnost seksa, koji nema ničega zajedničkog sa fantazijom, onda su zbunjeni i nisu sposobni da se realno ophode onako kako treba. Seksualni osećaj je izvanredno suptilan i strašno brz, zahvaljujući svojoj ekstremno finoj i bestežinskoj energiji. Molekularni nivo na kom dejstvuje seksualni osećaj, milionima puta je brži od misaonih talasa. Logiĉka pamet i fantazija to su kamenovi spoticanja za seksualni osećaj. Kada logička pamet, sa svim svojim rasuđivanjima ili kada seksualna fantazija, sa svim svojim erotičkim iluzijama, žele da kontrolišu seksualni osećaj ili da kanališu aktivnost u okviru njihovih iluzija, tada uništavaju seksualni osećaj. Logička pamet i seksualna fantazija uništavaju seksualni osećaj onda kada žele da ga potčine. Psihoseksualna impotencija je najstravičnija tragedija koja može da muči fanatične muškarce i žene ili ljude čisto racionalističkog tipa.
Borba mnogih kaluđera, anahoreta, pseudo-jogina itd. radi zatvaranja seksa u njihov religiozni fanatizam, da ga zatvore u tamnicama njihovih penitencija (ispaštanja), da ga svedu na ćutanje i da ga sterilizuju, da mu zabrane svaku stvaralačku manifestaciju itd, pretvara fanatičara u roba sopstvenih strasti, u roba seksa, nesposobnog da misli na drugo što nema veze sa seksom. Ovo su fanatici seksa, degenerisani koji pripadaju Infraseksualnosti. Ovi se ljudi prazne svake noći odvratnim polucijama (gubljenje semena u snu) ili prihvataju homoseksualne poroke ili masturbiraju na mizeran naĉin. Ovi ljudi ne nalaze ni jednu nepodobnost u razgovorima o „neporočnosti“. Ipak, oni ignorišu da pamet ima 49 nivoa podsvesti. Naši studenti ne treba da zaborave da postoji pod-imaginacija i infra-imaginacija. Svaka osoba, ako bi to želela, mogla bi da sa čistotom konteplira (dublje posmatranje) drugu osobu suprotnog pola, ali, pod-imaginacija i infra-imaginacija mogu nas izneveriti na potopljenim (nižim) nivoima pameti i vode nas koitusu u drugim stanjima Svesti; rezultat toga su „noćne polucije“ sa velikim gubitkom seminalne tečnosti. Konstantno stižu, u Patrijarhalno sedište Gnostičkog pokreta iz Meksika, mnoga pisma od osoba koje se žale na činjenicu da imaju erotske snove propraćene noćnim polucijama. Uvek odgovaramo savetujući ove osobe da praktikuju Majtunu, Seksualnu Magiju (seksualno spajanje bez rasipanja semena), kao jedino sredstvo (lek) protiv noćnih polucija.Jasno je da, praktikujući dnevno Majtunu, ljudsko biće se toliko mnogo navikava na ovaj nad-napor da, onda kada realizuje akt u snu, moći će, iz navike, da se uzdrži radi izbegavanja gubitka seminalne tečnosti i tada se neće dogoditi polucija(gubljenje seminalne tečnosti, važi i za muškarce i žene, podjednako.
Intimno su povezani SEKS i IMAGINACIJA. Nemoguće je da stignemo do apsolutne neporočnosti (seksualne) ako ne pretvorimo našu imaginaciju u čisto ogledalo bez i najmanje mrlje. Hitno je da pretvorimo mehaničku i morbidnu pod-imaginaciju, mehaničku i bludnu infra-imaginaciju u imaginaciju sličnu sa novo-rođenčetovom. Detence može kontemplirati lepu golišavu ženu na čist i savršen način bez da oseti imalo bluda. Za istinu, sve dok ne postanemo bezazleni kao deca, neće biti moguće da uđemo u kraljevstvo ezoterizma. U fizičkom svetu neke osobe stižu do savršene neporočnosti i mogu sebi dozvoliti luksuz da kontempliraju nago telo druge osobe suprotnog pola, a da ne osete nikakav blud. Jasno je da takve izuzetne osobe veruju da su dotakle apsolutnu neporočnost u nekim podsvesnim teritorijama pameti, a da ni najmanje ne posumnjaju da ih izdaje mehaniĉka i subjektivna pod-imaginacija i infra-imaginacija ispod granica intelektualne sfere. Kada su ovakve osobe podvrgnute probama (kušnjama) neporoĉnosti u višim svetovima ili u potopljenim svetovima prirode, kada su stavljeni u različite situacije i vremena infrasvesne i podsvesne vrste, poraženi su na žalostan način. Morbidni bludni snovi, pojavljuju se zbog mehaničke pod-imaginacije i infra-imaginacije erotičke i automatske vrste. Ako stavimo u funkciju mehanizam ekrana televizora, tada će se pojavljivati na automatski način mnoge scene, kadrovi, likovi pred očima TV gledaoca. Imaginacija je kao ekran televizora, svaki seksualni šok učiniće da proradi, ne samo u intelektualnoj sferi, već i u drugim potopljenim teritorijama pameti. U unutrašnjim svetovima na svakog ko sanja mogu loše uticati reprezentacije morbidne vrste. Ova predstavljanja (reprezentacije) stvaraju erotičke snove i noćne polucije. Sada naši čitaoci mogu da razumeju hitnu potrebu da transformišu pod-imaginaciju i infra-imaginaciju u svesnu, objektivnu i čistu imaginaciju kao što je kod novorođenog deteta…

SREĆAN PAR

U ljudskom biću postoji pet fundamentalnih centara:
1. Prvi je INTELEKTUALNI, koji je najviše korišćen za učenje.
2. Drugi je EMOCIONALNI, kog imamo u srcu.
3. Treći je MOTORNI, koji se nalazi na gornjem delu kičmenog stuba.
4. Četvrti je INSTINKTIVNI centar, koji se nalazi na donjem delu kičmenog stuba.
5. I peti je upravo SEKSUALNI. Za sve ljudske aktivnosti ovi centri su fundamentalni. Mnogo puta muškarac živi srećno sa svojom ženom, voli je; ipak, on oseća da nešto nedostaje. Zaista, može se dogoditi da se neko ne oseća kompletno sa svojom suprugom. Može biti da ona dopunjava aktivnosti u Emocionalnom centru, ali je moguće da nisu komplementarni mentalno i seksualno i, ako sretne drugu ženu, moguće je da budu komplementarni, i tada se događa ono što nazivamo PRELJUBA (ADULTERIJUM).

Ovim rečima ne želim da hvalim preljubu, ne, zato što je apsurdna, ali tako vidim uzrok adulteracije. Jednom, u nekoj sali, bilo je nekoliko žena preljubnica koje su pile. Jedna od njih, budući ošamućena, reče: „Živeo adulterijum!“. Više puta, ako neko u okviru para ne stiže da se u celini dopuni (kompletira) sa onim drugim u onih pet centara, tada je moguće da nađe svoju dopunu u drugoj osobi i odavde se izvodi ono što nazivamo „adulterijum“. Pretpostavimo da je neki muškarac komplement neke žene sa emocionalne tačke gledišta, ali ne i sa seksualne. Može da se dogodi da sretne neku ženu sa kojom se seksualno dopunjuje. Da, pretpostavimo da se neki muškarac dopunjuje sa nekom ženom sa mentalne tačke gledišta, ali ne i sa emocionalne. Moguće je da sretne ženu koja ga dopunjuje emocionalno. Moguće je, u svetu navika, da se neki muškarac ne dopunjuje sa svojom ženom. Moguće je, takođe, da se on sretne sa drugom ženom sa kojom se dopunjuje u svetu navika Motornog centra. Ovo je inherentan uzrok tolikih i tolikih adulterijuma iz kojih proizilaze razvodi. Kao što vam govorim, ne želim da hvalim adulterijum, jer bi to bilo apsurdno, niti se slažem sa onom ženom koja je u poznatom orgijanju vikala „Živeo adulterijum!“, ne, prijatelji moji, ne slažem se sa ovim. Mi, ovde, samo studiramo na kolegijalan način seksualni problem i ne možemo zapostaviti temu preljube. Verujem da je najbolja stvar za muškarca da nađe ženu sa kojom se dopunjuje u intelektualnom, emocionalnom centru, u motornom centru ili u svetu navika, u instinktivnom centru i u seksu. Odnosno, idealni par, savršeni brak. Ja verujem, istovremeno, da je idealna stvar za ženu da nađe muškarca sa kojim se totalno kompletira, onda bi postojala istinska sreća. Jedan među najozbiljnijim razlozima zbog kog ne postoji sreća jeste tema Temperamenta. Muškarac sa žarkim (strasnim) temperamentom nikada neće biti srećan sa ženom koja je ledeni kolos; jednostavno, ne. Prostom činjenicom, ako on želi da je poljubi, a u tom momentu da ona neće, bilo bi to veoma ozbiljno. Šta bi mogli reći o kopulaciji sa jednom „hladnom“ ženom? Podsetite se na knjigu naslovljenu „Sinuhe Egipćanin“. U tom vremenu u Egiptu postojala su mesta za mumifikaciju i oni koji su tamo radili širili su ružan miris onuda kuda su prolazili. Ni jednoj ženi nije se sviđao takav muškarac koji je tako smrdeo (mirisao je kao strvina). Znate li šta su radili ovi mumifikatori? Parili su se sa leševima žena koje su se na tim mestima nalazile. Ĉini li vam se neprijatno parenje sa mrtvima? Ali ovo se događalo u Egiptu…

Dobro, šta biste rekli o nekom čoveku sa žarkim temperamentom koji treba da kopulira sa „ledenom“ ženom, kao „leš“. Ovo je nešto veoma užasno. Takođe, sigurno je da postoje Kolerični temperament, trome osobe, nespretne. Na primer, žena sa tromim karakterom, nespretna u onome što radi, nemoguće je da se sporazume sa muškarcem koji ima melanholičan (nervozan) temperament. Ovo je nemoguće! Isto tako je nemoguće da muškarac nervoznog temperamenta bude u sporazumu sa ženom žarkog temperamenta. Dakle, tema temperamenta je vrlo značajna. Nije dovoljno da bude izvesna korelacija između raznih centara ORGANSKE MAŠINE, tj.: Intelektualni, Emocionalni, Motorni, Instiktivni i Seksualni centar, već treba da postoji AFINITET TEMPERAMENATA. Samo tako, imajući afinitet temperamenata i savršenu među-vezu između raznih centara Mašine, moći će da postoji i autentični afinitet, koji će da stvara SREĆU. Ipak, ovde vam govorim samo o Normalnoj seksualnosti. Supraseksualnost je drugačija…

SUPRASEKSUALNOST

„Tajna svih Tajni nalazi se u jevrejskom Kamenu Shema Hamphoraseh. Ovo je Filozofski kamen Alhemičara. Ovo je Seks. Ovo je Seksualna Magija, Ljubav. Blagoslovena neka bude Ljubav! Biblija nam priča da onda kada se Jakov probudio iz svog sna, prosvetio je „Kamen“, pomazao uljem i blagosiljao. U realnosti, u ovom momentu Jakov je počeo da praktikuje Seksualnu Magiju; kasnije je inkarnirao svog Unutrašnjeg Majstora, svoje Realno Biće; Jakov je Anđeo Izrailj. Antički mudraci obožavali su Sunce pod simboličnim oblikom nekakvog Crnog Kamena. To je „Heliogabalinski Kamen“. Filozofski kamen je fundament Nauke, Filozofije i Religije. Filozofski kamen je kvadratni kao i Nebeski Jerusalim Svetog Jovana. Na jednoj njegovoj strani nalazi se ime Adam, na drugoj Eva, zatim Azoth i Inri na drugim dvema stranama. Filozofski Kamen je veoma Sakralan. Majstori su sinovi Kamenova.“ – Samael Aun Weor. Tarot i Kabala

Supraseksualnost je rezultat Seksualne transmutacije. Buddha, Dante, Zoroastru, Mohamed, Hermes, Quetzalcoatl i mnogi drugi veliki Majstori bili su Supraseksualni. Dva aspekta seksualnosti nazivaju se Generacija (Rađanje) i Regeneracija (Preporod). U prethodnom poglavlju već smo studirali svesnu Generaciju; sada ćemo studirati Regeneraciju.
Izučavajući život životinja otkrivamo veoma interesantne stvari. Ako presečemo zmiju na dva dela, možemo biti sigurni da ona ima snage da se regeneriše. Ona će moći da kompletno razvije novu polovinu, sa svim izgubljenim organima. Većina zemaljskih crva ili vodenih, imaju takođe snagu da se konstantno regenerišu. Gmizavac može regenerisati svoj rep i ljudski organizam, kožu… Snaga REGENERACIJE jeste apsolutno seksualna. Čovek ima snagu da sam sebe REKREIRA. Ĉovek može kreirati u svojoj unutrašnjosti Nadčoveka (Supra-Ĉoveka). Ova stvar je moguća mudrim korišćenjem seksualne snage. Možemo se REKREIRATI kao autentični SUPRA-LJUDI. Ova stvar je moguća samo posredstvom seksualne TRANSMUTACIJE. Fundamentalni ključ za seksualnu Transmutaciju jeste ARKANUM A.Z.F. (SEKSUALNA MAGIJA). Ključ svemoći nalazi se u spoju PHALLUS-a sa UTERUS-om. Važno je da par nauči da se povuče iz seksualnog čina pre spazme, pre semenskog gubitka. Seme ne treba da se rasprostranjuje ni u uterusu, ni van njega, ni sa strane, nigde. Govorimo ovako, jasno, da bi ljudi razumeli, iako nas pojedini infraseksualni puritani kvalifikuju kao PORNOGRAFE.
Ljudski život u samom sebi nema nikakvo značenje. Da se rodiš, da rasteš, da teško radiš da bi preživeo, da se kao životinja razmnožavaš i potom da umreš, to je, stvarno, zamršen lanac martirija kojeg čovek nosi u duši. Ako je ovo život – onda ne vredi da živiš. Na svu sreću, mi nosimo u našim seksualnim žlezdama seme, Zrno. Iz ovog semena, iz Zrna može da se rodi SUPRA-ČOVEK. Fridrih Niče (Friedrich Nietzsche), u svom delu „Rekao je Zaratustra“, govori o Natčoveku. Kaže: „Stigao je čas Supra-Čoveka. Čovek nije ništa drugo nego most postavljen između životinje i Supra-Čoveka: jedan opasan korak na putu, jedan opasan pogled unazad; sve je u njemu opasno. Stigao je čas Supra-Čoveka“… Hitler je tumačio Ničea na svoj način. Za vreme drugog svetskog rata, čak i najbeznačajniji nemački policajac bio je Nadčovek; niko se nije osećao malim u Hitlerovoj epohi; u Nemačkoj svi su bili Supra-Ljudi.

Čini se da Hitler, i da je imao vrlo dobre namere, nije znao da tumači Ničea. Ja verujem u Supra-Čoveka, iskreno vam to izjavljujem, ali mi se čini da je Hitler pogrešio Put. Može se stići do stadijuma Supra-Čoveka, ali je ova stvar moguća samo preko Transmutacije Seksualnih energija. Ovo je Uranusova nauka. Kao što sam već rekao, ovo je Planeta koja kontroliše Gonade ili Seksualne žlezde. Ovo je Planeta koja guvernira konstelaciju Vodolije. Uranus ima seksualni ciklus od osamdeset i četiri godine. Uranus je jedina planeta koja ima polove usmerene prema Suncu. Ona dva Uranusova pola odgovaraju dvama aspektima: muškom i ženskom. Ove dve faze alterniraju (smenjuju se) svakih četrdeset i dve godine. Naizmenični stimulus (podstreh) ovih dvaju Uranusovih polova guvernira ukupnu seksualnu istoriju ljudske evolucije. Epohe kada se žene svlače (oskudno odevaju) da bi prikazale telo, smenjuju se sa epohama kada su muškarci nakinđureni.. Epohe pretežno ženske smenjuju se sa epohama hrabrih kavaljera. Ovo je istorija vekova. Onda kada ljudsko biće stiže do zrelosti, stimulisano je od suprotnog ciklusa, oprečnog onom koji ga je vodio u vreme njegovog detinjstva i mladosti. Tada smo zaista zreli. Osećamo se stimulisani od suprotnog pola. Zrelost je stvarno divna za rad na SEKSUALNOJ REGENERACIJI. Bogatija i zrelija su seksualna osećanja kada se ima ĉetrdeset godina nego kada se ima trideset. Supra-Čovek nije rezultat evolucije. Supra-Čovek se rađa iz Semena. Supra-Čovek je rezultat jedne izuzetne Revolucije Svesti.
Evolucija znači da ništa nije stabilno, sve živi unutar koncepata vreme, prostor i kretanje. Priroda sadrži sve mogućnosti u samoj sebi. Niko neće stići do savršenosti putem evolucije. Neki postaju bolji, ali ogromna većina postaje strašno perverzna. Ovo je evolucija. Bezazleni čovek, rajski čovek od pre nekoliko miliona godina, stigao je danas, posle duge evolucije, da bude čovek atomske bombe, čovek hidrogenske bombe, čovek koruptan grehom i zločinom. Evolucija je proces zamršavanja energije. Treba da se vratimo na polaznu taĉku (Seks) i da se PREPORODIMO. Ĉovek je živo seme. Seme, zrno, treba da uloži napor da bi proklijao NadČovek. Ovo nije evolucija. Ovo je izvanredna Revolucija Svesti. Pravo je rekao Isus: „Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, isto tako treba da se uzdigne sin Čovečiji.“ Supra-Ĉovek je sin Čovečiji o kom govori Isus Hristos, SUPRA-ČOVEK je ADAM-HRISTOS ili HRISTOS-ĈOVEK, ZLATNO DETE Seksualne Alhemije. (Ne misli se na Adama Edemičkog…) Potrebno je da razumemo, svaki put više, šta je Hristos. Ljudi misle na istorijskog Hristosa, na Velikog Kabira Isusa. Ipak, mnoštvo ignoriše da je Ješua Ben Pandira predavao čovečanstvu doktrinu Supra-Čoveka, doktrinu Intimnog-ličnog Hristosa. Intimni Hristos je taj koji je značajan. Ovaj Intimni Hristos treba da se rodi u čovekovom srcu, jer, čemu bi služilo rađanje Hristosa u Vitlejemu, ako se neće roditi i u našim srcima? Ipak, da bi se rodio Hristos u intimnosti srca, treba da se pretvorimo u istinske Ljude, treba da prestanemo da budemo „intelektualne životinje“ i da se pretvorimo u Ljude, u potpunom smislu reči. U prvom redu da stvorimo Čoveka i potom se rađa Nadčovek, Adam-Hristos, Hristos-Čovek. Prema tome, ono što nas zaista interesuje to je Intimni Hristos, a ne mnogoliki Hristos, poženstven (feminiziran), koji nam se prikazuje u crkvama, onaj kastrirani, ne; već Hristos-Ĉovek, onaj koji ima svoju sveštenicu i koji je sto posto supraseksualan. Hristos u srcu inicijata pretvara Čoveka u Supra-Čoveka. Supra-Čovek je uzvišeniji od vrlina i defekata, on je vatra, ima moć nad vazduhom, vodom i zemljom… Rađanje Intimnog Hristosa, Zlatnog Deteta Alhemije – seksualna je tema. Samo posredstvom supraseksualnosti moguće je da stignemo do stadijuma Nadčoveka. Seksualnom Transmutacijom regenerišemo se totalno. Posle doba seksualne ekstaze dolazi doba seksualne radosti. Ova energija koja proizvodi seksualnu radost, onda kada se transmutira, proizvodi Ekstazu. Lampa Ermita (pustinjaka) iz Devetog Arkanuma, koja se normalno nalazi zatvorena u dubokim kavernama seksualnih organa, treba da bude postavljena u unutrašnjost tornja hrama. Ovaj toranj jeste mozak. Tada postajemo prosvetljeni (iluminirani). Ovo je, zaista, pozitivan put koji nas pretvara u Majstore Samadija (Ekstaze). Svaka prava tehnika za Unutrašnju Meditaciju u intimnoj je vezi sa Seksualnom Transmutacijom. Treba da podignemo našu lampu vrlo visoko da bi nas prosvetlila. Svaki „Alhemijski Golub“, nakon što je bio krunisan, udaljuje se malo pomalo od seksualnog čina. Tajno ujedinjenje je sve ređe, u skladu sa određenim kosmičkim ritmovima označenim orijentalnim gongom. Tako se sublimiraju seksualne energije sve dok ne budu potpuno transmutirane da bi proizvodile stalnu Ekstazu. Alhemijski golub, koji je u toku svojih prethodnih reinkarnacija radio u Magisterijum-u Vatre, uradiće ovaj rad Seksualnog laboratorijuma za relativno kratko vreme. Ipak, oni koji prvi put rade u VELIKOM DELU imaju potrebe za najmanje dvadeset godina intenzivnog rada i za drugih dvadeset da se postepeno povlače iz radnje laboratorijuma. Ukupno je potrebno četrdeset godina da bi se realizovao ukupan rad. Onda kada Alhemičar izvrne „Hermesovu posudu“, gasi se vatra iz peći laboratorijuma i propada ukupan rad.
Period Mističke ekstaze počinje tamo gde se period seksualnog zadovoljstva završava. Svako ko stiže do Venerske inicijacije (inkarniranje intimnog Hristosa unutar sebe) ima potom da uradi veoma težak posao. Ovo delo je upravo Transformacija seksualnih energija. Na isti način kao što se vrši vegetalno presađivanje, čineći da neka biljka pređe iz jedne saksije sa zemljom u drugu, isto tako treba da presadimo Seksualnu energiju: da je izvučemo iz zemaljskog čoveka i da je presadimo, da učinimo da pređe u Adama-Hristosa, u Hristosa-Čoveka.
U Alhemiji se kaže da treba da oslobodimo „Filozofsko jaje“ od odvratnog truleža materije i da ga definitivno damo sinu Čovečijem. Iznenađujući je i divan rezultat ovog rada. Ovo je precizan momenat u kom Adam-Hristos može da proguta svoju ljudsku Svest; pre ovog momenta, Svest „grešnog Adama“ (intelektualna životinja) treba da bude mrtva.
Samo UNUTRAŠNJI BOG može da pojede dušu. Stigavši na ove visine, MAJSTOR se apsolutno realizovao. Počevši od ovog momenta, zaradili smo stalnu Ekstazu, najviše Prosvetljenje Velikih Hijerofanata. Rađanje Nadčoveka je apsolutno seksualni problem. Treba da se ponovo rodimo da bi ušli u Nebesko Carstvo. Nadčovek je toliko različit od čoveka kao munja od crnog oblaka. Munja izlazi iz oblaka, ali nije oblak. Munja je Nadčovek; oblak je čovek. Seksualna regeneracija stavlja u aktivnost moći koje smo imali u Edenu. Mi smo izgubili ove moći kada smo pali u životinjsku generaciju. Ponovo ćemo osvojiti ove moći, onda kada se budemo REGENERISALI. Kao što može crv da regeneriše svoje telo i gmizavac rep, isto tako i mi možemo da regenerišemo naše izgubljene moći da bi ponovo blistali kao BOGOVI. Seksualne energije jednom presađene u Adama-Hristosa sjaje kao prečista belina Božanstva. Ove energije liče tada na strašne božanske munje. Izvanredni su veličanstvo i visočanstvo Nadčoveka. Zaista, Nadčovek sjaji na momenat u noći vekova, a potom nestaje, postaje nevidljiv za čoveka. Obično možemo da sretnemo tragove ove vrste bića u pojedinim tajnim školama za REGENERACIJU, o kojima zvanično (oficijelno) ne znamo skoro ništa. Posredstvom ovih škola znamo da takva Supraseksualna bića postoje. Škole za regeneraciju imaju epohe javne aktivnosti i epohe tajnog rada. Planeta Neptun guvernira na cikličan način aktivnost ovih škola. U ljudskom organizmu Neptun kontroliše Pinealnu žlezdu. Samo Seksualnom transmutacijom može da se uspostavi aktivnost ove lezde Bogova. Uranus kontroliše Seksualne žlezde, a Neptun Pinealnu žlezdu. Uranus je SEKSUALNA PRAKTIĈNA ALHEMIJA. Neptun je EZOTERIĈKO IZUĈAVANJE. Treba da prvo studiramo, a potom da radimo u laboratorijumu. Uranus ima seksualni ciklus od 84 godina, a Neptun ima ciklus studija od 165 godina. Neptunov ciklus je ciklus javne aktivnosti određenih škola za Regeneraciju. Samo na putu SAVRŠENOG BRAKA možemo da stignemo do SUPRASEKSUALNOSTI…

TEKSTOVI PO REDU; IZ FAZE „A“ i  FAZE „B“

 

BELEŠKA – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PUT I ŽIVOT“ – Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/1-deo-teksta-iz-a-faze-prvo-1-predavanje-put-i-%C5%BEivot-samael-aun-weor/10152402217559823

 

BELEŠKA – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO IZUČAVANJE ČOVEKA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/2-deo-teksta-iz-a-faze-drugo-2-predavanje-psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-/10152420917449823

 

BELEŠKA – TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „LJUDSKA MAŠINA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/3-deo-teksta-iz-a-faze-trece-3-predavanje-ljudska-ma%C5%A1ina-samael-aun-weor/10152425894509823

 

BELEŠKA – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „NAUKA O MEDITACIJI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/4-deo-teksta-iz-a-faze-cetvrto-4-predavanje-nauka-o-meditaciji-samael-aun-weor/10152466963264823

 

BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZVUK I ČAKRE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/5-deo-teksta-iz-a-faze-peto-5-predavanje-zvuk-i-cakre-samael-aun-weor/10152472824974823

 

BELEŠKA – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ČETVRTA KOORDINATA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-6-deo-teksta-iz-sestog-6-predavanja-iz-a-faze-četvrta-koordinata-samael-/10152493135644823

 

BELEŠKA – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO DUPLIRANJE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/7-deo-teksta-iz-a-faze-sedmo-7-predavanje-psihičko-dupliranje-samael-aun-weor/10152546698904823

 

BELEŠKA – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „TRANSCEDENTALNOST SNOVA“
Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/8-deo-teksta-iz-a-faze-osmo-8-predavanje-transcedentalnost-snova-samael-aun-weor/10152561292044823

 

BELEŠKA – DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/9-deo-teksta-iz-a-faze-deveto-9-predavanje-oniri%C4%8Dka-disciplina-samael-aun-weor/10152588740439823

 

BELEŠKA -DESETO (10) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „BUĐENJE SVESTI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-10-deo-iz-a-faze-deseto-10-predavanje-budjenje-svesti-samael-aun-weor/10152617112549823

 

BELEŠKA – JEDANAESTO (11) PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE – „TRANSFORMACIJA IMPRESIJA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-11-jedanaesto-predavanje-iz-a-faze-transformacija-impresija-samael-aun-w/10152662180814823

 

BELEŠKA – DVANAESTO (12) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZAKON UZROKA I POSLEDICE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/12-deo-teksta-iz-a-faze-dvanaesto-12-predavanje-zakon-uzroka-i-posledice-samael-/10152432745874823

 

 

 

BELEŠKA – PETNAESTO (15) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „TRANSMIGRACIJA DUŠA“ – Samael Aun Weor

„B“ FAZA

 

BELEŠKA – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA MUDROST“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic-novi-profil/beleska-1-prvo-predavanje-iz-b-faze-gnostička-mudrost-samael-aun-weor/144354949230870?pnref=story

 

BLOG – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor – https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/08/03/drugo-predavanje-iz-a-faze-potreba-i-pohlepa-samael-aun-weor/

 

BELEŠKA – TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weorhttps://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-3-trece-predavanje-iz-b-faze-gnosti%C4%8Dka-kabala-samael-aun-weor/198788787120819

 

 

BLOG – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/01/12/poreklo-coveka/

 

BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ “B” FAZE – “KAKO DA NAUČIMO DA SLUŠAMO” – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/peto-5predavanje-iz-b-faze-kako-da-nau%C4%8Dimo-da-slu%C5%A1amo-samael-aun-weor/276989855967378

 

BLOG – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSFORMACIJA ENERGIJA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/06/14/sesto-6-predavanje-iz-b-faze-transformacija-energija-samael-aun-weor/

 

BELEŠKA – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ  „B“ FAZE – “ Transformacija energija“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/transformacija-energija/293742364292127

 

BLOG – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/08/11/osmo-predavanje-iz-b-faze-transcendentalna-seksologija-samael-aun-weor/

 

BLOG – DEVETO (9) PREDAVANJE IZ FAZE „B“ – „NAUKA O TANTRIZMU“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/?p=15601&preview=true

 

 

BLOG – DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA“ – EGO-a – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/10/02/predavanje-iz-b-faze-poreklo-ega-ego-a-samael-aun-weor/

Advertisements

5 comments on “OSMO PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor

  1. Povratni ping: PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – PUT I ŽIVOT – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  2. Povratni ping: DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA“ – EGO-a – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  3. Povratni ping: DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  4. Povratni ping: ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  5. Povratni ping: DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s