DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor

Učenja koja sadrži ova brošura u potpunosti su izvodi iz izgovorenih
i napisanih dela dr Samaela Aun Weora, savremenog
antropologa i filozofa, koji je umeo da sakupi i otkrije
najdragocenija blaga Univerzalne Mudrosti.

(Neke tekstove koje imam ću preneti ovde na blog. Ko ne želi da ih čita ne mora, niko nikoga ne moli i ne tera na nešto, što ne želi. Na ovom blogu ima za svačiju dušu po nešto, a onima kojima se ovde ne sviđa, slobodni su da odu na druge blogove ili sajtove pa neka uživaju u izabranima…

„Bolno je da znamo da ima mnogo
Inicijata koji rade u Velikim
Hramovima Bele Lože,
dok njihovo fizičko telo spava,
ali koji se ničega ne sećaju,
jer je njihova memorija zakržljala.“
Samael Aun Weor

ONIRIČKA DISCIPLINA
DISCIPLINA „JOGA SNA“
„Prilikom buđenja iz normalnog sna, svaki gnostički student treba da uradi vežbu retrospekcije sa procesom sna kako bi se setio svih mesta koja je posetio u satima sna. Već znamo da Ego mnogo putuje u mesta gde smo već bili, i sve što smo videli i čuli je važno. Majstori obučavaju učenike kada su izvan fizičkog tela.
Hitno je da znamo da duboko meditiramo i zatim da postavimo u praksu ono što smo naučili u toku sna. Potrebno je da se ne mičemo u momentu buđenja, jer svako kretanje trese astral i gube se sećanja. Hitno je da kombinujemo retrospektivne vežbe sa mantrama RAOM-GAOM. Svaka se reč rastavlja na dva sloga. Treba naglasiti samoglasnik O. Ove su mantre za studenta, ono što je dinamit za rudara. Isto kao što rudar krči put kroz utrobu zemlje pomoću dinamita, tako i student gradi put prema sećanjima podsvesti pomoću ovih mantri.“ – Samael Aun Weor, Savršeni brak

Oni aspiranti koji žarko i iskreno žele direktno mističko iskustvo treba da, bez pogovora, otpočnu sa „Jogom Sna“. Evidentno je da gnostičar treba biti strog prema samom sebi i da nauči da stvara povoljne uslove za sećanje i razumevanje svih ovih intimnih iskustava koje se uvek pojavljuju za vreme sna. Pre nego što ćemo leći da se odmorimo posle umora i napora uloženog tokom dana, dobro je da pridamo zasluženu pažnju stanju u kom se nalazimo. Devotani koji zbog okolnosti vode sedentaran život, ništa ne gube, već će mnogo dobiti ako pre spavanja obave kratku šetnju brzim korakom i na čistom vazduhu; ova će šetnja opustiti mišiće. Ipak, dobro je da razjasnimo da nikada ne treba da prenaglimo sa fizičkim vežbama; treba da živimo na harmoničan način. Večera, užina ili hrana na kraju dana mora biti laka, bez teškog jela ili stimulansa, izbegavajući da uzimamo elemente koji nas mogu održavati budnima, da nas sprečavaju da spavamo. Najviši oblik za misliti je – ne misliti. Kada je pamet spokojna i mirna, oslobođena od problema dana i ljudskih nespokojstava, onda se ona nalazi u sto posto povoljnom stanju za praktikovanje „Joge Sna“. Kada stvarno radi emocionalni superiorni centar, onda prestane, pa makar i za momenat, proces mišljenja. Očigledno je da ovaj centar počinje aktivnost posredstvom dionisijskog opijanja. Ovo opojno stanje postaje moguće slušajući, sa beskonačnom odanošću, sjajne simfonije Vagnera, Mocarta, Šopena itd. Betovenova muzika, pogotovu, izvanredna je da čini da intenzivno vibrira superiorni emocionalni centar. U ovoj muzici, iskreni gnostičar nalazi ogromno polje za mističku eksploraciju, jer ova nije muzika formi, nego neizrecivih arhetipskih ideja; svaka nota ima svoj značaj; svaka tišina odgovara jednoj višoj emociji. Betoven, doživljavajući na takav surov način strogosti i iskušenja „spiritualne noći“, umesto da bude poražen, kao mnogi aspiranti, otvorio je oči intuicije prema čudesnom supra-naturalizmu, prema duhovnoj strani prirode, prema onoj oblasti gde žive anđeoski Kraljevi ove velike univerzalne Kreacije: Tlalok (Tlaloc), Ehekatl (Ehecatl), Huehueteotl itd, itd, itd. Sledite muzičara-filozofa tokom celog njegovog primernog života. Na njegovom radnom stolu on stalno ima na vidnom mestu sliku svoje Božanske Majke KUNDALINI-ŠAKTI, neizrecivu NEITH, TONANTZIN iz ANAHUACA (Anahuak), supremnu egipatsku ISIS…

Bilo nam je rečeno da je ovaj veliki Majstor stavio na donjem delu ovog obožavanog lika, svojom sopstvenom rukom, vrlo misterioznu inskripciju: „Ja sam ono što je bilo, ono što jeste i ono što će biti, i moj veo nijedan smrtnik podigao nije.“
Intimni revolucionarni napredak nije moguć bez hitne pomoći naše Božanske Majke TONANTZIN. Svaki zahvalan sin treba da voli svoju majku, Betoven je duboko voleo svoju. Van fizičkog tela, u časovima sna, duša može da razgovara sa svojom Majkom Božanskom; ali, očigledno je da mi treba da počnemo sa disciplinom „Joga Sna“. Treba da obratimo pažnju sobi u kojoj spavamo. Dekor treba da bude prijatan. Poželjne boje radi ovog cilja kojeg pratimo (uprkos onome što vam drugi autori savetuju), jesu, sigurno, ona tri primarna tonaliteta: plavo, žuto i crveno.
Nesumnjivo, one tri osnovne boje uvek odgovaraju trima primarnim silama prirode (Sveti Triamazikamno), Sveta Afirmacija, Sveta Negacija i Sveta Koncilijacija.

Vredi da se podsetimo da te tri izvorne sile ove velike Kreacije, stalno se kristaliziraju na pozitivan, negativan i neutralan način.
„Causa causorum“(uzrok) Svetog Triamazikamno nalazi se skriven u aktivnom elementu Okidanok; ovaj u samom sebi, sama je emanacija Solarne Sakralne Apsolutnosti. Očigledno je da odbijanje ove tri fundamentalne boje, posle svih ovih izloženih razloga, ekvivalira, prostom logičnom dedukcijom, sa padanjem u apsurdnost ili aberaciju…
„Joga san“ dokazuje se izvanrednim, sjajnim, čudesnim; ipak, dokazuje se vrlo pretencioznim. Soba treba uvek da bude vrlo dobro namirisana i provetrena, ali da ne bude preplavljena noćnom hladnoćom.
Posle detaljnog pregleda samoga sebe i sobe u kojoj će spavati, gnostičar treba da pregleda krevet. Uzmimo bilo koju busolu i proverimo sami da li je igla dobro orijentisana prema Severu. Nepobitno, moguće je da svesno profitiramo od ove magnetske struje sveta koja uvek teče od Juga ka Severu. Orijentišimo naš krevet tako da nam glava bude uvek orijentisana prema Severu; tako možemo inteligentno iskoristiti magnetsku struju prikazanu položajem igle. Dušek ne mora biti suviše čvrst, ali ni suviše mek, tj. njegova elastičnost treba da bude takva da nikako ne utiče na psihički proces onoga koji spava. Opruge koje škripe ili krajevi kreveta koji pucketaju pri najmanjem pokretu tela, za onog koji spava predstavljaju ozbiljnu prepreku ovim praksama. Pod jastuk se stavi sveska ili beležnica i olovka, tako da se mogu lako naći u mraku.
Posteljina treba da bude puna svežine i vrlo čista; presvlaka jastuka namirisaće se našim omiljenim parfemom. Kada ispuni sve ove zahteve, gnostički asket sledi drugu etapu ove ezoteričke discipline. Legne u svoj krevet, ugasi svetlo, postavi se u „decubitus dorsal“ odnosno na leđa, zatvorenih očiju i rukama na solarnom pleksusu. Ostaje potpuno miran nekoliko momenta i, posle relaksacije i potpunog opuštanja, kako fizički tako i mentalno, koncentriše se na „MORFEJA“- Boga Sna. Neosporivo, svaki odvojeni deo našeg Realnog Bića obavlja određene funkcije i čak je i MORFEJ (Ne brkati sa Orfej) zadužen da nas instruiše u Misterijama Snova. Bilo bi više od nemogućeg napraviti šemu Bića; ipak, svi oduhovljeni delovi, lični, našeg običnog oblika žele apsolutno usavršavanje njihovih funkcija. Kada se koncentrišemo na MORFEJA, on se raduje sjajnoj prilici koju mu pružamo. Potrebno je da imamo poverenja i da umemo da žarko molimo (zaklinjemo). Treba da molimo MORFEJA da nas podučava i da nas budi u supraosetljivim svetovima.
U ovim momentima, gnostičara počinje da zahvata veoma specijalna uspavanost i tada će koristiti položaj lava: „Polegnut na desnu stranu, sa glavom prema Severu, povlači noge tako da kolena budu savijena. Zauzme položaj tako da se leva noga nalazi preko desne; potom, obraz se oslanja na šaku desne ruke, a leva ruka se odmara na nozi iste strane.“
Buđenjem iz normalnog sna, ne treba se komešati, jer je jasno da se sa ovim pokretima pokreću „Vrednosti“ i tada se gube sećanja. Nema sumnje, u tim momentima retrospektivna vežba postaje nužna, kada želimo da se tačno setimo svih i svakog od naših snova. Gnostičar treba da zabeleži pažljivo detalje sna ili snova u svojoj svesci ili beležnici koju smo stavili pod jastuk, sa ovim ciljem. Tako će imati veoma jasnu situaciju o svom intimnom progresu u „Joga snu“. Čak i ako ostaju u memoriji samo nejasni delići sna, oni treba da se pažljivo zabeleže.
Ako u memoriji nije ostalo ništa, treba otpočeti retrospektivnu vežbu imajući kao osnovu prvu misao koju smo imali pri buđenju; očigledno, ova je u intimnoj asocijaciji sa poslednjim snom. Potrebno je da na svečani način naznačimo, da retrospektivna vežba počinje pre nego što se potpuno povratimo u stanje jave, kada smo još uspavani, pokušavajući da svesno pratimo sekvencu sna. Praktika ove vežbe uvek počinje sa poslednjom slikom koju smo imali, baš pre povratka u stanje jave.
Zaključujemo ovo poglavlje, svečano tvrdeći, da je moguće ići dalje u ovoj praksi u vezi sa disciplinom „Joga Sna“, samo u slučaju ako smo uspeli da savršeno upamtimo naša onirična iskustva…

TANTRIČNI SAN
„Dok fizičko telo spava, Ego živi u unutrašnjim svetovima i kreće se u raznim mestima. U unutrašnjim svetovima često smo kušani. U unutrašnjim hramovima dobijamo inicijacije. Potrebno je dakle da se sećamo onoga što radimo van fizičkog tela. Uz pomoć instrukcija datih u ovoj knjizi, svako će ljudsko biće moći da probudi svoju svest i da se seti svojih unutrašnjih iskustava. Bolno je da znamo da ima mnogo Inicijata koji rade u Velikim Hramovima Bele Lože, dok njihovo fizičko telo spava, ali koji se ničega ne sećaju, jer je njihova memorija zakržljala.“ – Samael Aun Weor, Savršeni brak

Nema sumnje, neophodno je da mesečno pregledamo svesku sa beleškama, sa ciljem da sami proverimo kako napreduje onirička memorija. Svaka mogućnost zaborava treba biti eliminisana; ne treba da se angažujemo u budućim praksama dok ne postignemo savršenu memoriju. Dokazuje se da su neobično interesantne one drame za koje nam se čini da dolaze iz drugih stoleća, i koje se odvijaju u sredinama i ambijentima koji nemaju ništa sa konkretnom egzistencijom onoga koji sanja. Treba da budemo u stanju alertne percepcije, alertne novine i da imamo sasvim specijalnu pažnju pri ispitivanju detalja, uključujući i specifična pitanja, konverzacije, skupove, hramove, neobične aktivnosti u odnosu sa drugim osobama itd, itd, itd. Kada stignemo da integralno razvijemo oniričku memoriju, odbacivši svaku mogućnost zaborava, proces simboliziranja otvoriće put revelaciji (otkrovenju). Osnovnu nauku tumačenja snova treba da tražimo u Zakonu filozofskih analogija, u Zakonu analogija i suprotnosti, u Zakonu korespondencije (pridruživanje) i numerologiji. Astralne slike reflektirane u magičkom ogledalu imaginacije, nikada ne treba da budu prevedene bukvalno, jer su one samo reprezentacije arhetipskih ideja i one treba da budu korišćene isto tako, kao što matematičar koristi algebarske simbole.
Vredi da tvrdimo da ova vrsta ideja silazi iz sveta čistog Duha. Očigledno da arhetipske ideje, koje dolaze od Bića, postaju sjajne, informišući nas o psihološkom stanju jednog ili drugog centra ljudske mašine, ili o vrlo intimnim ezoteričkim subjektima, ili o mogućim uspesima ili opasnostima, uvek odevene u odelo simbolizma. Prodreti u jedan ili drugi astralni simbol ili lik, sa ciljem da se izvuče esencijalna ideja, moguće je samo meditacijom Bića, koja je logična i upoređivačka.
Stigavši ovde kod izučavanja discipline „Joge Sna“, neophodno je da uđeš u tantrički aspekat problema. Antička mudrost nas uči da TONANTZIN (Devi-Kundalini), Naša Majka Božanska, kosmička, lična (jer svako ima svoju sopstvenu), može poprimiti bilo koji oblik, zato što je ona originacija svih oblika. To je razlog da učenik, pre spavanja, treba meditirati o njoj. Aspirant će dnevno trebati da upada u proces sna, ponavljajući sa velikim poverenjem sledeću molitvu: „TONANTZIN, TETEOIAN, o, Majko moja, dođi k meni, dođi k meni.“
Po Tantričkoj nauci, ako gnostičar nastojava u ovoj praksi, pre ili posle, pojaviće se na čudesan način, među amorfnim i promenljivim izrazima njegovih snova, jedan „elemenat inicijator“ (pokretač)…
Za sve vreme dok se ovaj „elemenat inicijator“ integralno ne identifikuje, obavezno je nastaviti upisivati snove u svesku ili beležnicu.
Proučavanje i analiza svakog zabeleženog sna ne može se odložiti u ezoteričkoj disciplini tantričkog sna. Neosporivo, didaktičko napredovanje vodiće nas ka otkrivanju elementa inicijatora ili unifikatora sna. Sigurno, iskreni gnostičar koji stiže do ove faze tantričke discipline, nalazi se, iz ovog razloga, spreman da napravi sledeći korak, a to će biti tema sledećeg poglavlja…

PRAKTIKA POVRATKA

„Podsvesna pamet stvara snove u zemlji snova. Kvalitet snova zavisi od verovanja snevača. Kada neko veruje da smo dobri, sanja sa nama videći nas kao neke anđele. Kada neko veruje da smo rđavi, sanja sa nama videći nas sa likovima đavola.
Podsvest je ekran na kome se projektuje mnoštvo unutrašnjih filmova. Ustvari, podsvest funkcioniše ponekad kao fotograf, drugom prilikom kao reditelj i takođe i kao operater koji projektuje slike u fond mentala. Očigledno je da podsvest koja projektuje ne prestaje da čini mnoštvo grešaka. Niko ne ignoriše da se na ekranu pameti pojavljuju i pogrešne misli, neosnovane sumnje, kao i lažni snovi.
Treba da pretvorimo podsvest u svest, da prestanemo da sanjamo, da probudimo svoju svest.“ – Samael Aun Weor, Savršeni brak

Kada je aspirant uspešno realizovao sve gnostičke vežbe u vezi sa ezoterizmom sna, jasno je da je on tada intimno spreman za Praktiku povratka. U prethodnom poglavlju govorili smo o elementu inicijatoru koji se pojavljuje na čudesan način, među promenljivim i amorfnim izrazima njegovih snova… Ovakve osobe karakterišu se stalnim ponavljanjem istog sna; ove doživljavaju periodično jednu ili drugu scenu, vide konstantno, u njihovim oniričnim iskustvima, to stvorenje ili simbol… Svaki put kad elemenat inicijator (bilo da je simbol, zvuk, boja, ili osoba itd.) biva upamćen prilikom buđenja iz normalnog sna, aspirant, sa još zatvorenim očima, nastavlja da vizualizuje familijarnu ključnu sliku, kako bi kasnije, namerno, pokušao da ponovo spava, nastavljajući isti san… Drugim rečima, kazaćemo da aspirant pokušava da bude svestan svog sopstvenog sna i zbog toga namerno ga prati, ali ga dovodi u stanje jave, potpunom lucidnošću i auto-kontrolom… Tada on postaje spektator (posmatrač) i akter nekog sna, sa prednošću, naravno, ne nevažnom, da može napustiti scenu po volji da bi se slobodan kretao u Astralnom svetu. Onda, aspirant, oslobođen od svih prepreka mesa, van svog fizičkog tela, odvojiće se od svog starog i familijarnog ambijenta, upadajući u jedan univerzum koji je rukovođen drugim zakonima… Disciplina Stanja sna Tantričnih budista vodi, na didaktičan način, ka buđenju Svesti… Gnostičar može stići do Pravog stanja iluminacije samo ako razume i dezintegriše svoje snove… Sakralni hinduski zapisi svečano tvrde da je ceo svet BRAHMIN san… Polazeći od ove hinduske postavke, jasno tvrdimo ovo što sledi: „Kada se Brahma probudi, završava se san“…
Sve dok aspirant nije još stigao do radikalne disolucije, ne samo snova, već i psiholoških podstreka koji ih stvaraju, Apsolutno Buđenje biće nemoguće… Definitivno buđenje svesti je moguće samo radikalnom transformacijom… Četiri hrišćanska Jevanđelja nastoje na nužnosti buđenja; nažalost, ljudi nastavljaju da spavaju…
KECALKOATL (QUETZALCOATL), MEKSIČKI HRISTOS, bio je naravno sto posto trezan (budan) čovek… Mnogobrojnost njegovih funkcija takođe tačno pokazuje veliku starost njegovog kulta i duboko obožavanje koje mu se pridodavalo u celoj Srednjoj Americi… Sveti Bogovi iz ANAHUAKA, to su savršeni ljudi u najkompletnijem smislu reči; apsolutno budna Bića koja su izbrisala iz svoje psihe bilo koju mogućnost sanjanja…
TLALOK (Tlaloc), „onaj koji čini klijanje mogućim“, Bog kiše i groma, budući da je Bog, on je istovremeno i budan čovek, jedan od onih koji su eliminisali iz svoje Psihe ne samo snove, već i bilo koju mogućnost sanjanja… On je glavna Sakralna individua vrlo stare Olmečke kulture i uvek se pojavljuje sa maskom Tigra-zmije na ogromnim sekirama i raznim figurama od žada… TEXCATLIPOCA i HUITZILOPOCHTLI, stvorenja Vatre, živa predstavljanja noći i dana, takođe su budni ljudi, bića koja su uspela da prodru u onostrano snovima… Van fizičkog tela, budan čovek može dozivati Svete Bogove Asteka, Maje, Zapoteka, Tolteka itd. Bogovi iz Kodeksa Borgie, Borboniko itd, itd, itd. dolaze na poziv budnog čoveka… Zahvaljujuči pomoći Svetih Bogova, budan čovek može studirati, u Astralnoj svetlosti, Tajnu doktrinu iz ANAHUAKA…

ČETIRI BLAŽENSTVA (BEATITUDNOSTI)
„Pitanje: Zbog čega stalno sanjam moje roditelje koji su sada mrtvi, pričam sa njima i oni tvrde da nisu umrli i da im je zdravlje u perfektnom stanju?
Odgovor: Uvaženi gospodine, sviđa mi se vaše pitanje i odgovoriću vam sa najvećim zadovoljstvom. Pre svega želim da razumete šta je proces sna, neosporivo je da je san „mala smrt“, kako poslovica kaže. Za vreme dok naše telo spava u krevetu, Duša se kreće van tela i ide na razna mesta, dolazi u dodir sa onima koji su umrli i čak dozvoljava sebi luksuz da sa njima priča. Jasno je da mrtvi nikada ne veruju da su mrtvi, jer se nikada u svom životu nisu zauzimali za buđenje svoje svesti; oni uvek misle o njima samima da su živi; sada se objašnjava razlog zbog čega drage duše mrtvaca ovo tvrde.“ – Samael Aun Weor, O Misteriji

Mnogo smo pričali u prethodnom poglavlju o elementu inicijatoru sna i očigledno je da nam ništa ne preostaje nego da naučimo da ga koristimo… Ako je gnostičar vodio evidenciju svojih snova, on će nepogrešivo naći san koji se stalno ponavlja; između ostalog, ovo je razlog više nego dovoljan da se u svesci ili beležnici beleže svi snovi.
Nesumnjivo, konstantno ponavljano oniričko iskustvo jeste elemenat inicijator koji, inteligentno iskorišćen, vodi nas ka buđenju svesti…
Svaki put kada Mistik, polegnut u svoj krevet, namerno zadrema meditirajući o elementu inicijatoru, rezultat će se brzo pojaviti; uglavnom, anahoret će doživeti ovaj san svesno, sa mogućnostima da se odvoji od scene po volji, radi putovanja u Supraosetljive svetove…
Bilo koji drugi san moći će, takođe, biti iskorišćen u ovu svrhu, ako stvarno poznajemo tehniku… Onaj ko se budi u nekom snu, moći će da namerno nastavi taj san, ako je to njegova želja. U svakom slučaju, treba da ponovo zaspi, doživljavajući ponovo sa imaginacijom Oniričko iskustvo… Ne treba da zamišljamo (imaginacijom) da smo u momentu kada treba da zamislimo; fundamentalni potez sastoji se u ponovnom doživljavanju sna u svojoj pređašnjoj neizmenjenoj realnosti…
Namerno ponavljanje sna je prvi korak ka buđenju svesti; odvojiti se, po volji, iz sna usred Drame koja se odvija, jeste drugi korak…
Neki aspiranti uspevaju da naprave prvi korak, ali nemaju snage da naprave drugi korak… Ove osobe mogu i treba da same sebi pomognu, koristeći se tehnikom meditacije… Uzimajući vrlo ozbiljne odluke, ovi devotani će praktikovati meditaciju pre nego što će preći u stanje sna…
U ovom slučaju, njihov intimni problem biće tema koncentracije i autorefleksije u njihovoj dubokoj unutrašnjoj meditaciji. U toku ove prakse, nemiran mistik, obuhvaćen iskrenom emocijom dozivaće svoju Božansku Majku TONANTZIN (DEVI KUNDALINI). Roneći suze od bola, gnostički asket plačući žali se na nesvesno stanje u kom se nalazi i zaklinje za pomoć, moleći svoju majku da mu da unutrašnje sile da se odvoji od svakog sna, svojom voljom. Disciplina Tantričkog sna ima za cilj da pripremi učenika da jasno prepozna ona Četiri Blaženstva (beatitudnost) koja se pojavljuju u toku oniričkog iskustva. Ova ezoterička disciplina, naravno, jeste samo za vrlo ozbiljne osobe, jer iziskuje beskonačno strpljenje i ogromne intimne napore. Pričalo se dosta, u orijentalnom svetu, o onih Četiri Svetlosti Sna i mi treba da studiramo ovaj problem. Prva se naziva „Svetlost Revelacije (otkrovenja)“ i napisano je zlatnim slovima u knjizi života da ona može biti percipirana čak pred san ili u prvim satima sna.


Treba odlučno podvući i bez ikakvog komentara da, srazmerno sa dubinom sna, neželjena mešavina preostalih impresija i obična struja odvojenih misli stiže, na svu sreću, da se polako otopi. U ovom stanju sna pojavljuje se progresivno Druga Iluminacija, poznata u Aziji pod sjajnim nazivom „Svetlost Osnaženja“. Neosporivo, Gnostički asket, zahvaljujući izvanrednoj disciplini Tantričkog sna, stiže da ode dalje od ove etape, do ukupnog kaptiranja onih dveju preostalih svetlosti. Živeti svesno surovu realnost praktičnog života u Višim Svetovima Kosmičke Svesti, znači da se dotakla Treća Svetlost – „Neposredna Realizacija“.
Četvrta Svetlost jeste „Unutrašnja Duboka Iluminacija“ i ona nam dolazi kao čudo usred mističkog iskustva.

„Ovde, u Četvrtom Stepenu Vakuuma, boravi Sin Majke Jasne Svetlosti“, kaže se u jednoj Tibetanskoj raspravi. Govoreći otvoreno i bez zaobilaženja, deklarišem sledeće: disciplina Tantričkog sna u realnosti je ezoterička priprema za poslednji san, koga mi nazivamo smrt… Budući da je mrtav više puta u toku mnogo noći, Gnostičar Anahoret koji je svesno kaptirao Četiri Blaženstva, koja se prikazuju u Oniričkom iskustvu, u momentu dezinkarnacije ulazi u stanje „POST-MORTEM“ sa istom lakoćom sa kojom je dobrovoljno ulazio u Svet Sna. Van fizičkog tela, svestan gnostičar može proveriti samim sobom sudbinu rezervisanu za Duše onostrano od Smrti. Ako svake noći, posredstvom Discipline Tantričnog Sna, ezoteričar može svesno umreti i prodreti u svet mrtvih, jasno je da on takođe može, iz ovog razloga, „da izučava Ritual Života i Smrti u vreme kad stiže oficijant (anđeo smrti, n. prev.)“.
Hermes, nakon što je posetio Infernalne Svetove, gde je sa užasom video sudbinu izgubljenih Duša, upoznao je neobične stvari…
„Pogledaj na onu stranu, kaže OZIRIS Hermesu, vidiš li ti roj Duša koje pokušavaju da se popnu u Lunarnu oblast? Pojedine su odbijene prema zemlji, kao neki vorteksi ptica pod udarcem oluje. Druge dodiruju sa velikim udarcima krila gornju sferu, koja ih uvlači u svoju rotaciju. Kad jednom tamo stignu one povrate viziju božanskih stvari.“
Asteci, sahranjujući onog izabranog od TLALOKA (Tlaloc), Boga kiše, stavljali su suvu granu. Kaže se da kada je Presrećni stizao na „Polje Oduševljenja“, a to je „TLALOCAN“, suva grana bi ozelenila, pokazujući tako da je ovo vraćanje u novu egzistenciju – povratak. Oni koji nisu bili odabrani od Sunca ili TLALOCA fatalno idu u MICTLAN, koji se nalazi na Severu, oblast gde Duše prepate seriju magičnih iskušenja krećući se u „Infernalnim svetovima“ (Paklovima).
Mesta, gde Duše grozno pate pre nego što stignu do definitivnog odmora, ukupno ima devet…
Ovo nas nesumnjivo podseća na „Devet infernalnih krugova“ iz „Divina Comedia“ Dantea Aligieria…
Brojni su Bogovi i Boginje koji popularišu Devet Danteovih krugova Astečkog pakla…
Dobro je da se setimo zastrašujećeg MICTLANTECUHTLI i mračne MICTECACIHUATL, Gospodina i Gospođe Pakla, stanovnika Devetog i najdubljeg podzemnog nivoa.

Duše koje prolaze kroz kušenja „Astečkog pakla“, kasnije, posle „Druge smrti“, upadaju srećne u Raj Elementala Prirode.
Nesumnjivo da Duše koje posle Smrti ne silaze u Infernalni svet, niti se dižu u „Kraljevinu pozlaćene svetlosti“, niti u TLALOKOV Raj, niti u „Kraljevinu večite koncentracije“ itd, itd, itd; neizbežno se vraćaju ili ponovo dolaze, na neposredan način, u novo Fizičko telo…
Duše koje su odabrane od Sunca ili od TLALOKA raduju se mnogo u Višim svetovima pre povratka u Dolinu SAMSARE. Gnostički anahoreti, posle kaptiranja „Četiri Svetlosti Sna“, mogu svesno posetiti, svake noći TLALOCAN ili da se spuste u MICTLAN ili da stupe u vezu sa Dušama koje pre povratka, žive u Lunarnoj oblasti.

ANĐEO ČUVAR

„Za vreme sna Ego ispada iz fizičkog tela. Ovaj izlazak Ego-a potreban je da bi vitalno telo moglo revitalizirati fizičko telo. Stvar za koju možemo biti sigurni je da Ego obavlja svoje snove u unutrašnjim svetovima. U unutrašnjim svetovima Ego je zauzet istim stvarima koje ga drže fasciniranog u fizičkom. Prema tome, vidimo stolara kako radi u svojoj radionici, policajca kako vozi ulicom, frizerku u svom salonu, mehaničara u svojoj garaži, pijanicu u svojoj kafani ili pivari i prostitutku u javnoj kući, koja se prepušta bludu itd. Svi ovi ljudi žive u unutrašnjim svetovima kao kad bi bili u fizičkom svetu. Ni jednom živom biću ne događa se da se zapita, u toku sna, da li je u fizičkom svetu ili u astralu. Oni koji su sebi postavili takvo pitanje u toku svoga sna, probudili su se u unutrašnjem svetu. Tada, sa čuđenjem, mogli su izučavati sva čudesa Viših svetova. Samo stvaranjem navike da sebi postavljamo ovo pitanje, tren za trenom, u toku stanja koje nazivamo stanje jave, moći ćemo uspeti da postavimo sebi isto pitanje i u višim svetovima u toku časova u kojima smo se prepustili snu. Jasno je da u toku sna ponavljamo ono što smo radili u toku dana. Ako smo u toku dana stvorili naviku da postavljamo ovo pitanje, onda, za vreme noćnog sna, van tela, ponavljaćemo isto pitanje. Rezultat će biti buđenje svesti.“- Samael Aun Weor, Savršen brak

Počećemo ovo poglavlje sledećom rečenicom: prvi edukator svakog Velikog Inicijata konvertira se, de facto i de jure, u osnovni uzrok svim duhovnim delovima našeg običnog autentičnog oblika.
Svaki zahvalni Guru ponizno će se pokloniti ispred prvog kreatora svog autentičnog Bića… Onda kada se, posle mnogo svesnih radnji i dobrovoljnih patnji, revelira (otkrije), pred našim očima punim suza, apsolutna savršenost ostvarena u funkcionisanju svih duhovnih delova, osamostaljenih (izolovanih), našeg običnog oblika, izvire iz nas impuls zahvalnosti Bića prema prvom edukatoru. Nepobitno, apsolutna savršenost svih i svakog izolovanog dela Bića moguća je samo radikalnim umiranjem u nama samima, ovde i sad. Postoje razne etape „INTIMNE AUTO-REALIZACIJE“ (SAMO-OSTVARIVANJA): neki Inicijati su postigli savršenost određenih izolovanih delova Bića, ipak oni imaju još mnogo da rade pre nego što će stići do apsolutnog savršenstva svih delova…
Ni u jednom slučaju ne bismo mogli da nacrtamo Biće, koje je slično mnoštvu nevine dece… Svako od njih ispunjava određenu funkciju; ali stizanje do sveukupne integracije – žarka je čežnja svakog Inicijata.
Kada se postigne „INTIMNA AUTO-REALIZACIJA“ najuzvišenijih delova Bića, dobija se tada Stepen (Čin) „ISHMESCH“. Gospod naš „QUETZALCOATL“, „MEKSIČKI HRISOS“, nesumnjivo je razvio najuzvišeniji deo Bića. Oportuno je da se ovde napomene da je „XOLOTL“, Lucifer „NAHUATL“, drugi izolovani deo našeg sopstvenog Bića. Elementalni Bogovi Prirode, kao Huehueteotl, Tlalok, Ehekatl, Chalchiuhtlicue – Tlalokova Ginebra, Xochiquetzal- Boginja Cveća itd, asistiraju Inicijata u svojim radnjama Elementalne Magije, pod uslovom postojanosti ispravnog ponašanja. Ipak, nikada ne treba zaboraviti našeg „Elementalnog Intercesora“, Elementalanog Maga u nama samima, koji može da invocira Elementalne Bogove Prirode i da napravi čuda… Nesumnjivo, on predstavlja drugi izolovani deo našeg sopstvenog Bića.
Tri Boginje koje su u realnosti samo aspekti istog Diviniteta, predstavljaju našu Majku Božansku (Varijante ili Izvodi Našeg Sopstvenog Bića); TONANTZIN, COATLICUE, TLAZOLTEOTL…
Mnogo je izolovanih delova našeg Bića; puni smo čuđenja kada se setimo Lava Zakona; one dvojice Genijusa koji beleže naša dobra i loša dela; Policije Karme, takođe dela našeg Bića; Premilostivog i Sažaljevajućeg Otac-Majka ujedinjenih; Anđela Čuvara itd, itd, itd.
Plamenite (vatrene) moći „Anđela Čuvara“ dokazuju se kao izvanredne, sjajne, strašno Božanske. Iz savršenih Gnostičkih izvora, tajno čuvanih u Inicijatičkim manastirima, a koji se vrlo mnogo razlikuju od Pseudo-Hrišćanstva i od Pseudo-Okultizma zajedničkog i tekućeg, stvarno se znalo šta je „Anđeo Čuvar“. Prodiranjem u misteriozan domen Istorije i Života „Džinas-ana“, mi smo otkrili ne samo „Hram iz Čapultepeka (Chapultepeca)“, iz Meksika i ljude iz Četvrte vertikale, već i (ovo je iznenađujuće) moći „Anđela Čuvara“ u vezi sa svim ovim…
Bilo bi dobro da nikad ne zaboravimo da su se Otac Prado i Otac Bernal Diaz de Castillo obojica zajedno zabavljali, posmatrajući Sveštenike iz ANAHUACA u „DŽINAS“ stanju… Anahoreti su sjajno lebdeli, leteći kroz vazduh od Cholule sve do Velikog Hrama; ovo se događalo dnevno kada je Sunce zalazilo… Nikada, Učenici iz Saisa, u Delti Nila, ni oni koji su na visoravni Persije sledili Zarathustru, niti kontemplatori Tornja Belo, nisu uspevali dotaći, za vreme noćnih šetnji, grandioznije horizonte kao oni koji su uvek uspevali, oni koji su se ozbiljno povinuli Disciplini Tantričkog Sna. Van Fizičkog tela, Svestan Gnostički Anahoret može, ako to želi, da invocira jedan određeni izolovani deo sopstvenog Bića, koji je definisan u praktičnom ezoterizmu imenom „Anđeo Čuvar“, i nesumnjivo, neizrecivi će doći na njegov poziv…
Kao neka dijafanska tišina, neograničeno spokojstvo, ekstazna sreća kao ona eksperimentisana od Duše kada prekida vezu sa materijom i svetom, eto šta osećamo u tim sjajnim momentima…
Ostalo možeš, naravno, i sam zaključiti dragi čitaoče; iz „Lohengrina“ uvek se mogu dobiti magične usluge…
Ako, u onim momentima oduševljenja, tražimo od „Anđela Čuvara“ uslugu da nam izvuče uspavano telo iz kreveta, gde smo ga ostavili da se odmara, i da ga donese kod nas, magična pojava će se dogoditi potpuno uspešno…
Kada osoba oseti, na svojim animičkim ili astralnim ramenima, neki čudan pritisak, predoseća dolazak fizičkog tela, koje je na putu, nošeno od „Anđela Čuvara“…
Ako održavamo receptivan stav, otvoren i suptilan, fizičko telo će prodreti u nas…
Gnostički Svesni Tantrista, umesto da se vrati svom Fizičkom telu, čeka da ovo dođe k njemu, kako bi sa njim putovao u „Obećanu Zemlju“, u Četvrtu Koordinatu…
Zatim, zahvaljujući „Anđelu Čuvaru“, Gnostički asket se vraća svojoj kući i svom krevetu bez ikakve opasnosti…
Venerabilni Majstori Okultnog Bratstva putuju svojim fizičkim telom u Četvrtu vertikalu, posedujući mogućnost da ga ostave u kom mestu žele. Ovo znači da Vaskrsli Majstori iz Višeg Reda mogu sebi dozvoliti luksuz, naravno vredan, da ne koriste moderna transportna sredstva, brodove, avione, automobile itd.

Veliku inicijatičku vrednost koje su imale u njima samima kritičko-analogične i simbolične procedure, koje su u starim vremenima bile živa esencija aleksandrijske škole filoleteosa ili „Ljubitelja Istine“ (sintetičke akademije iz IV veka, osnovane od „Amonio Sakasa“, Velikog Eklektičara autodidakta i od Plotina, nastavljača Platona), tokom vekova, sa Doktrinarnim principima iz Egipta, Meksika, Perua, Kine, Tibeta, Persije, Indije, itd, itd, itd, omogućili su mnogim Inicijatima da se orijentišu na Putu Sečiva Noža. Vredi da se pomene, na vrlo specijalan način, Antonio Sacasova „ANDROGILIA“ , zlatna knjiga, sa svojom sjajnom izuzetnošću…
Nema sumnje, greška mnogih modernih Pseudo-ezoteričara i Pseudo-okultista ima koren u svojeljublju: oni sami sebe vole, žele evoluciju sopstvene mizerije koju nose u svojoj unutrašnjosti… Žele da se nastavlja, očekujući savršenost onoga što ne zaslužuje savršenost… niti nastavljanje…
Ovi ljudi sa Subjektivnom Psihom smatraju se bogati, moćni, prosvećeni i više od toga, pohlepno žele veličavnstveno mesto „Onostrano“, ali u realnosti oni ništa ne znaju o sebi samima, na žalostan način ignorišu sopstvenu nemoć, glupost, bezobrazluk, nesreću, Psihološku mizeriju kao i svoju prazninu. Mi, Gnostičari, ne težimo da budemo bolji ili gori, sve što želimo je da umremo u nama samima ovde i sad.
Ako odredimo Dogmu evolucije kao temelj najboljim našim čežnjama, polazimo od pogrešne osnove…
Nas, penitente (pokajnike) stenovitog puta koji vodi krajnjem oslobođenju, nikada ne interesuje evolucija. Mi znamo da smo bedni i mizerni…, evolucija samoga sebe neće služiti ničemu; mi radije želimo supremnu smrt; samo sa smrću nastupa novo…
Zašto bismo se borili za evoluciju i progres naše sopstvene nesreće? Bolje smrt…
Ako Seme ne umre, biljka se neće roditi. Kada je smrt apsolutna, ono što se rađa je takođe apsolutno…
Totalna anihilacija „Sopstvenog Ja“, radikalno otapanje onoga najskupljeg u nama, krajnja dezintegracija najboljih naših želja, misli, osećanja, strasti, ozlojeđenosti, bolova, emocija, aspiracija, mržnji, ljubavi, ljubomora, osveta, besa, afekata, prisnih veza, milovanja, bluda itd, hitno je, neodložno je da bi se pojavio plamen Bića, ono što je onostrano Vremenu, ono što je stalno novo. Ideju koju svako od nas stvara o Biću nikada nije Biće; intelektualni koncept kojeg smo stvorili o Biću nije Biće, naše mišljenje o Biću nije Biće… Biće je Biće i razum biti Bića je upravo samo Biće…
Strah od apsolutne smrti, prepreka je, nedostatak za postizanje Radikalne promene. Svako od nas nosi u svojoj unutrašnjosti jednu pogrešnu kreaciju; neophodno je uništiti ono što je lažno, kako bi se istinski pojavila nova kreacija. Nikada nećemo pokušavati da unapređujemo lažnu evoluciju, prednost ćemo dati apsolutnoj anihilaciji. Iz nedra crne i užasavajuće sepulkralne jame pakla, izviru razni vatreni delovi Bića; „Anđeo Čuvar“, jedan je među ovim različitim izolovanim delovima. Oni koji stvarno poznaju Misterije Hrama, sjajne refleksije Bakusovih Misterija, iz Eleusisa i Pitagorejskih, nikada ne bi poželeli da nastave sa sopstvenom unutrašnjom mizerijom…
Treba da se vratimo ka polaznoj tačci originacije (porekla); treba da se povratimo primitivnim tminama „NEBIĆA“ i u „HAOS“, da bi se rodila Svetlost i da se u nama pojavi nova kreacija…
Umesto da se plašimo totalne anihilacije bolje je da umemo, da volimo i da se opustimo u rukama Blagoslovene Boginje Majke-Smrti…

TEKSTOVI IZ FAZE „A“ i „B“

1A. – BLOG – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – PUT I ŽIVOT – Samael Aun Weor

2A. – BELEŠKA – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO IZUČAVANJE ČOVEKA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/2-deo-teksta-iz-a-faze-drugo-2-predavanje-psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-/10152420917449823

3A. – BELEŠKA – TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „LJUDSKA MAŠINA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/3-deo-teksta-iz-a-faze-trece-3-predavanje-ljudska-ma%C5%A1ina-samael-aun-weor/10152425894509823

4A. – BELEŠKA – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „NAUKA O MEDITACIJI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/4-deo-teksta-iz-a-faze-cetvrto-4-predavanje-nauka-o-meditaciji-samael-aun-weor/10152466963264823

5A. – BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZVUK I ČAKRE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/5-deo-teksta-iz-a-faze-peto-5-predavanje-zvuk-i-cakre-samael-aun-weor/10152472824974823
6A. – BELEŠKA – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ČETVRTA KOORDINATA“ – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-6-deo-teksta-iz-sestog-6-predavanja-iz-a-faze-četvrta-koordinata-samael-/10152493135644823
7A. – BELEŠKA – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO DUPLIRANJE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/7-deo-teksta-iz-a-faze-sedmo-7-predavanje-psihičko-dupliranje-samael-aun-weor/10152546698904823

8A. – BELEŠKA – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „TRANSCEDENTALNOST SNOVA“

9A. – BLOG – DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/?p=15869&preview=true

9A. – BELEŠKA – DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor

10A. – BELEŠKA -DESETO (10) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „BUĐENJE SVESTI“ – Samael Aun Weor

11A. – BELEŠKA – JEDANAESTO (11) PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE – „TRANSFORMACIJA IMPRESIJA“ – Samael Aun Weor

12A. – BELEŠKA – DVANAESTO (12) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZAKON UZROKA I POSLEDICE“ – Samael Aun Weor

13A. – BELEŠKA – TRINAESTO (13) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – ENIGME SMRTI – Samael Aun Weor

14A. – BELEŠKA – ČETRNAESTO (14) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE „POVRATAK, REINKARNACIJA I REKURENCIJA“

15A. – BELEŠKA – PETNAESTO (15) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „TRANSMIGRACIJA DUŠA“ – Samael Aun Weor

16A. – BELEŠKA – ŠESNAESTO (16) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „UNIVERZUM PAMETI“ – Samael Aun Weor

17A. – BELEŠKA – SEDAMNAESTO (17) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „MOGUĆNOSTI UNUTRAŠNJE PAMETI“ – Samael Aun Weor

18A. -BELEŠKA – OSAMNAESTO (18) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ATLANTIDA MIT ILI REALNOST“ – Samael Aun Weor

19A. – BELEŠKA – DEVETNAESTI (19)DEO – IZ ‘A’ FAZE- „POSLEDICE ERE VODOLIJE“ – Samael Aun Weor

20A. – BELEŠKA – DVADESETI (20) DEO IZ „A“ FAZE – „FENOMEN NLO“ – Samael Aun Weor

„B“ FAZA
 
1B. – BELEŠKA – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA MUDROST“ – Samael Aun Weor
2B. – BLOG – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor – https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/08/03/drugo-predavanje-iz-a-faze-potreba-i-pohlepa-samael-aun-weor/
3B. – BELEŠKA – TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-3-trece-predavanje-iz-b-faze-gnosti%C4%8Dka-kabala-samael-aun-weor/198788787120819
4B. – BLOG – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor
5B. – BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ “B” FAZE – “KAKO DA NAUČIMO DA SLUŠAMO” – Samael Aun Weor
6B. – BLOG – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSFORMACIJA ENERGIJA“ – Samael Aun Weor
7B. – BELEŠKA – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – “ Transformacija energija“ – Samael Aun Weor
8B. – BLOG – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor
9B. – BLOG – DEVETO (9) PREDAVANJE IZ FAZE „B“ – „NAUKA O TANTRIZMU“ – Samael Aun Weor
10B. – BLOG – DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA“ – EGO-a – Samael Aun Weor
Advertisements

7 comments on “DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor

 1. Poštovana Vesna,
  Kako doći do kompletnih predavanja gospodina Samael Aun Wenora u .pdf-u ili .doc formatu. Ako postoji ta mogućnost bilo bi lijepo da to možemo dobiti. Ako nema tako, da li ima i gdje knjiga da se kupi?

 2. Možete ih odslušati svih 60 i više predavanja u Beogradu, jer nije svrha u tome da ih samo pročitate, takođe možete kupiti knjige S.A.Weora, sve koje vas zanimaju, odnosno koje su prevedene na naš jezik. Imate sve na internetu pa se obratite…na Vopus ili Ageac…Postoje predavanja po grupama, pa ko želi može da se informiše. Toliko od mene..pozdrav..

 3. Poštovana Vesna,

  Molim vas da me više uputite. Kako to da odslušam u Beogradu? Imaju predavanja? Gdje mogu da se informišem preciznije? Bas ne znam ništa o Vopusu i Agaecu… 😦
  Gdje se u BG mogu kupiti knjige S:A.Weora? Ja sam iz Podgorice pa mi je jednostavnije da narucim.
  Volio bih da imam Vaš meil. Možete mi se javiti na meil petar22@alice.it. Bio bih zahvalan jer imam pitanja za Vas.

  Zelim i da vam cestitam na sajtu, da Vasm se zahvalim na vašem trudu i radu jer baš uživam u posjetama vašeg sajta.

  Puno Vas pozdravljam i želim vam ugodne predstojeće praznike.
  Sve najbolje,
  Predrag

  • Hvala Predrag Micunovic.
   Zar vi niste već kontaktirali Aleksandra predavača!? Mislim da mi je spominjao nekoga iz Crne gore da ga je kontaktirao.
   Ovde imate sve informacije pa ako želite imate mogućnost dogovora u vezi dopisnih kurseva koji vas zanimaju, „DOPISNI KURSEVI
   na SRPSKOM jeziku… Ovde imate i sve knjige koje se nude, tj. koje su prevedene. Lep pozdrav i srećno..

   http://www.vopus.org/sr/

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s