ČETRNAESTO (14) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – ‘POVRATAK, REINKARNACIJA I REKURENCIJA’ – Samael Aun Weor

„Život svakoga od nas sa svim svojim momentima, uvek je isti, ponavlja se iz egzistencije u egzistenciju tokom mnogobrojnih vekova.” – Samael Aun Weor

Victor Manuel Gomez Rodriquez (Samael Aun Weor) rođen 6. marta 1917.god. u kolumbijskom gradu Santa Fe de Bogota.


ZAKON VEČITOG POVRATKA

„Eternalnost (večnost) guta osobe koje odlaze iz ovog sveta, ipak ih pre ili kasnije izbacuje (ponovo ih vraća na ovaj svet). Zbog čega ih tamo želi? Znamo li mi da manipulišemo UNIVERZALNE SILE?
Svako će PONOVO DOĆI, VRATIĆE SE u svoje vreme, u svoj čas na ovaj svet. Nije mnogo prijatan ovaj povratak. Da li je istina? Ipak se ponovo vraćamo. Ovo je ZAKON VEČITOG POVRATKA SVIH STVARI. Planete se vraćaju na svoju tačku polaska posle izvesnog vremenskog perioda. Atomi iz molekula ponovo dolaze na početnu polaznu tačku. Godišnja doba: proleće, leto, jesen, zima povratiće se svake godine. Sve PONOVO DOLAZI, sve se VRAĆA. Zbog čega bi mi bili izuzetak?”
Samael Aun Weor, Konferencija „Ko smo? Odakle dolazimo? Kuda idemo?” Svaki put momenat smrti propraćen je dolaskom Anđela Smrti pokraj umrlog. Postoji legija ovih i svi oni rade u skladu sa Velikim Zakonom. Tri stvari idu u grob ili grobnicu: prva, Fizičko telo; druga, Vitalno telo (ovo odlazi iz Fizičkog tela u momentu poslednjeg izdisaja), ovo telo lebdi iznad groba i polako se razlaže u isto vreme kada se i fizičko telo razlaže; treća stvar je bivši personalitet. Ovaj, ponekad izlazi iz groba i šeta po groblju i ponekad odlazi na mesta koja su mu familijarna. Nesumnjivo, bivši personalitet polako se razlaže tokom vremena; nema nikakve budućnosti za personalitet umrlog; ovaj ima ograničeno vreme života. Ono što nastavlja, ono što ne odlazi u grob, to je Ego, Samo Ja, Sama Svojstvenost. Sama smrt jeste matematička operacija, nakon čijeg završetka ostaju samo vrednosti. Očigledno, sume vrednosti, privlače se i odbijaju u skladu sa Zakonom univerzalnog privlačenja, lebdeći u atmosferi sveta. Eternalnost guta Ego, potom ga isteruje, a zatim ga vraća vreme. Kaže se da tačno u momentu smrti, u trenu kada pokojnik izdiše poslednji dah, projektira se elektro-psihički crtež njegovog personaliteta. Ovaj crtež nastavlja da opstojava u Supraosetljivim Regionima Prirode, a kasnije će ući u oplođeni ovulum; tako se ostvaruje povratak. Kada se povratimo, kada ponovo dođemo u Fizičko telo posedujemo lične karakteristike slične onima iz pređašnjeg života. Ono što nastavlja posle smrti nije nešto mnogo lepo. Ono što se nije uništilo ujedno sa fizičkim telom, to je u stvari agregat Psihičkih defekata (mana), Đavola. Jedina dobra stvar koja se nalazi zatvorena u unutrašnjosti ovih entiteta koji sačinjavaju Ego, jeste Esencija, duša. Kada se vraćamo u novi Fizički vehikl, stupa u akciju zakon Karme; ne može postojati efekat bez uzroka, niti uzrok bez efekta. Anđeli Života zaduženi su da konektiraju srebrni kordon sa spermatozoidom koji oplođuje; nesumnjivo, mnogo se miliona spermatozoida oslobađa u momentu kopulacije, ali samo jedan jedini ima dovoljnu snagu da uđe u ovulum i realizuje koncepciju. Ova sila vrlo specijalne vrste nije proizvod hazarda; ono što se događa jeste da on dobija unutrašnji impuls baziran na svojoj intimnoj energiji, impuls kojeg daje Anđeo Života, koji u ovom preciznom momentu ostvaruje konekciju sa Esencijom koja se povraća.
Biolozi vrlo dobro znaju da muški i ženski gameti imaju svaki po dvadeset i četiri hromozoma i da oni sastavljaju germinalnu ćeliju.
Ovih četrdeset i osam hromozoma podsećaju nas na četrdeset i osam Zakona koji guverniraju Fizičkim telom.

 

Esencija je povezana sa germinalnom ćelijom pomoću srebrne niti; ćelija se deli na dve, ove dve se ponovo dele i daju četiri, potom osam i tako, uzastopno, odvija se proces gestacije (nošenja). Jasno je da je seksualna energija osnovni agent radi ćelijske multiplikacije; ovo znači da pojava mitoze ne bi bila moguća bez prisustva stvaralačke energije. Dezinkarnirani, mrtvac, onaj koji se sprema da uđe u novo fizičko telo, ne ulazi u fetus; on će ući u novo telo u momentu kada se dete rađa, u momentu kada prvi put udahne. Veoma je interesantno kako, ujedno sa poslednjim izdisajem mrtvac napušta telo i kako ujedno sa prvim udisajem, ponovo ulazi u novi organizam. Apsurdno je tvrditi da neka osoba može svojom voljom da bira mesto gde će se roditi. Realnost je drugačija. Samo su Gospoda Zakona, Agenti Karme oni koji biraju za nas tačno mesto, dom, porodicu, narod itd, gde treba da se povratimo. Ako bi Ego mogao da bira mesto, familiju itd, za svoj novi povratak, onda bi sujetni, ambiciozni, tvrdice, pohlepni tražili palate, bogate i lepe kuće, ugodnosti, a svet bi bio pun bogatstava i luksuza; ne bi bilo siromašnih, ne bi postojale patnje, gorčine, niko ne bi plaćao Karmu, svi bi mi mogli da pravimo najteže prekršaje i da nam sudi Nebesko Pravosuđe itd, itd, itd. Surova realnost činjenica jeste da Ego nema prava da bira mesto ili familiju gde će se roditi. Svako od nas treba da plati dug; stoji napisano da onaj ko seje munje žanje oluju; zakon je zakon i zakon se treba ispuniti, treba da se ostvari. Za veliko žaljenje je što mnogi značajni pisci savremene duhovnosti emfatično tvrde da svako od nas ima pravo da bira mesto gde će se roditi. Ono što odlazi sa druge strane groba mogu znati samo budni ljudi, oni koji su otopili Ego, osobe koje su stvarno Samo-Svesne. U svetu postoji puno teorija duhovne vrste ili materijalističke vrste, a racionament intelektualnog humanoida može svašta objasniti; on može stvoriti neku duhovnu teoriju, kao i neku materijalističku. Racionalni humanoidi mogu razraditi u svom cerebralnom encefalu, posredstvom najstrožijih logičkih procesa, kako materijalističku teoriju tako i spiritualističku, tako da i u jednoj i u drugoj, i u tezi i u antitezi, logika bude stvarno blistava.
Očigledno, procesi logičke cerebralizacije nisu ubedljivi zahvaljujući konkretnoj činjenici da mogu izraditi bilo koju tezu, bilo da je duhovna ili materijalna i demonstrirati istu rigoroznost koja može ubediti svaki ljudski racionament.

 

Nemoguće je, znači, da racionament stvarno zna šta se nalazi onostrano, šta nastavlja posle smrti. Imanuel Kant, veliki nemački filozof, dokazao je u svojoj knjizi „Kritika čistоg (raz)uma“, da um, samim sobom ništa ne može znati o istini, o onome što je realno, o Bogu itd, itd. Nismo na putu da lansiramo ideje na a priori način; ono što želim da uporno kažem može biti argumentovano pomoću knjige ovog filozofa. Sa sigurnošću treba da anuliramo racionament kao elemenat za korisnu spoznaju, za proveravanje onoga što je realno. Ostavivši po strani racionalne procese, da bi razumeli ova pitanja praktične metafizike, pokušaćemo da stvorimo solidnu osnovu za proveravanje onoga što se nalazi onostrano Vremenu, onoga što nastavlja i što ne može biti uništeno ujedno sa smrću fizičkog tela. Tvrdim ono što sam mogao iskusiti u odsustvu racionamenta. Tvrdim da pamtim sve moje prošle živote. U davnim vremenima, pre potapanja atlantiđanskog kontinenta, ljudi su posedovali fakultet (sposobnost) Bića poznat pod nazivom „Instinktivna percepcija kosmičkih istina“.
Posle potapanja ovog starog kontinenta, ovaj skupoceni dar našao se u involutivnom ciklusu, descendentnom i totalno se izgubio.
Moguće je regenerisanje ove sposobnosti ako se otopi Ego. Kada dotaknemo ovaj cilj moći ćemo proveriti posredstvom nas samih, na svestan način, Zakon večitog povratka svih stvari. Nesumnjivo, ovaj fakultet Bića omogućava nam da eksperimentišemo Realnost, ono što nastavlja, ono što je onostrano Smrti, onostrano Fizičkom telu itd. Kako ja posedujem razvijen ovaj fakultet, mogu tvrditi sa autoritetom ono što sam mogao proveriti, ono što je sa druge strane itd. Govorim iskreno i sa otvorenim srcem, mogu vam reći da mrtvi žive normalno u predsoblju Pakla, u regionu Mrtvih, inferiornom Astralu; ova se oblast nalazi u samim pećinama i podzemnim kavernama sveta koje čine ceo ansambl.

 

Za žaljenje je stanje u kom se nalaze ovi mrtvi, možemo reći somnambuli; imaju potpuno uspavanu svest, šetaju svuda i čvrsto veruju, ubeđeni su da su živi, ignorišu svoju smrt. Posle smrti, prodavac prodaje, alkoholičari posećuju kafanu, a prostitutke su u svojim kućama za randez-vous itd. Bilo bi nemoguće da ovi somnambulni nesvesni ljudi mogu birati mesto gde da se rađaju, da ponovo dolaze. U normalnoj situaciji ovi se ljudi rađaju u nesvesnom stanju, u stanju larvi, koji žive u prošlosti i koji ne shvataju sadašnjost. Zatvoreni su u svojim dogmama, u stvarima iz prošlosti, u činjenicama prošlosti, u afektima, u porodičnim osećanjima, u egoističkim interesima, u životinjskim strastima itd. Postoji mnogo senki smrti. Kad se Esencija ponovo rodi, ona se izražava u prve tri godine detinjstva. U ovim momentima stvorenje je lepo, sjajno, sublimno, bezazleno, srećno. Na žalost, ego počinje da se malo po malo manifestuje, što se više približavamo sedmoj godini; manifestuje se totalno kada se personalitet u potpunosti stvori. Neophodno je da razumemo da se novi personalitet formira, precizno, u prvih sedam godina detinjstva; on dalje dobija snagu i iskustvo. Personalitet je energetski, nije fizički, kako neke osobe govore. Posle smrti on se polako raspada u grobu, sve dok se totalno ne raspadne. Pre nego što će se novi personalitet u potpunosti formirati, Esencija će moći da se manifestuje svom svojom lepotom i ona može učiniti da pojedina deca imaju psihičke moći, osećaje: ultravidovitost itd. Ako ne bi postojao Ego i ako bi se samo Esencija manifestovala, bili bi ogromno srećniji; jasno je, znači, ne bi postojala patnja, Zemlja bi bila raj, Eden, nešto neizrecivo, sublimno. Povratak Ego-a u ovaj svet, stvarno je odvratno, užasno, grozno. Svojstveno Ja voli negativne vibratorne talase, crne, koji nisu podnošljivi. Tvrdim da svaka osoba koja nije uništila svoje ego-e, jeste crna, više ili manje, čak iako smatra da je svetac i puna vrlina. Neprestani povratak, stvarni je zakon života i ovo možemo proveriti tren za trenom, momenat za momentom. Zemlja se svake godine vraća na polaznu tačku. Slavimo tada Novu godinu. Zvezde se vraćaju na polazno mesto, atomi se vraćaju u svoju tačku originacije. Dani se vraćaju, noći se vraćaju, četiri godišnja doba: proleće, leto, jesen, zima vraćaju se itd. Zbog toga je neosporan Zakon večitog povratka.

REINKARNACIJA
„Reinkarnacija upliće jednu individualnost koja se reinkarnira i ako ova individualnost ne bi postojala, onda se reinkarnacija ne bi dogodila.
Čak i onda kada pseudo-okultistički tekstovi kažu da je intelektualna životinja postigla individualnost, ova stvar je toliko pogrešna kao što su i pogrešni tekstovi koji osiguravaju da ljudsko biće poseduje autentične solarne vehikle, tj. astral, mental, kauzal. Ego je ansambl različitih entiteta koji se međusobno ne poznaju; ovo nije individualnost. Prema tome apsurdno je da kažemo da se ovi entiteti reinkarniraju. Pravilnije je da kažemo da se mnogobrojno Ja povraća, inkorporira se u ovoj dolini gorčine.” Samael Aun Weor. Božićna Poruka 1967-1968. Bhagavad-Gita, sakralna knjiga Gospodina Krišne, tekstualno kaže: „Biće se ne rađa, ne umire, ne inkarnira se. Ono nema originaciju, eternalno je, nepromenljivo je. Ono je prva stvar, ne umire kada se pogubi telo.” Neka gnostički studenti meditiraju nad ovim autentičnim i kontradiktornim stihovima: „Isto kao što mi svlačimo naša odela i oblačimo druga nova, tako Biće ostavlja svoje staro telo i ulazi u drugo novo.” Ovo su stihovi avatara Krišne. Ako nemamo ključ, jasno je da ovi mogu stvoriti zabunu: „Ostavivši telo, stupivši na put vatre, svetlosti, dana, svetle polovine meseca, septentrionalnog (severnjačkog) solsticijuma, oni koji poznaju Brahmu, idu ka Brahmi.” „Jogin koji kada umre ide puteljkom dima, mračne polovine meseca, i meridionalnog solsticijuma, stiže do lunarne sfere (astralni svet) i potom se ponovo rodi (povrati se, reinkorporira se).” „Ova dva puta, ovaj svetli i onaj drugi opskurni, mračni, smatraju se permanentnim. Prva putanja služi za oslobađanje, a drugom se ponovo rađamo.” Kažemo, deklarišemo da Biće, Gospod koji je inkarniran u pojedinim savršenim stvorenjima, može da se reinkarnira. „Kada Gospod (Biće) uzme telo ili ga koristi, on se poveže sa onih šest čula ili ih napusti i nestane kao povetarac koji sobom nosi miris cveća.” „Upravljajući čulom sluha, očima, organima za dodir, ukusom i mirisom i takođe mentalom, on eksperimentiše realnost stvari.” Halucinirani ignoranti ne vide Biće, onda kada ovo zauzima telo, kada ga ostavlja ili kada proizvodi eksperimente u vezi sa „Gunama”, ali oni koji imaju oči mudrosti, mogu da vide.” Kao izvanrednu demonstraciju u vezi sa doktrinom reinkarnacije, možemo imati meditacijom nad sledećom strofom Majstora Krišne: „O, Bharata!, svakog puta kada je religija u padu i guvernira nonreligija, ponovo se reinkarniram, odnosno, reinkarniram se da bi zaštitio one dobre, uništio one zle i ponovo uspostavio religiju, inkarniram se (ili reinkarniram) u različitim epohama.”

 

Iz ovih stihova Majstora Krišne možemo logički zaključiti sledeće:
a) Poznavaoci Brahme odlaze kod Brahme i mogu, ako to žele, da se reinkarniraju kako bi radili u Velikom Delu Oca.
b) Oni koji nisu eliminisali Ego, Ja, odlaze posle smrti na put „dima”, opskurnog lica meseca i meridionalnog solsticijuma i stižu u lunarnu sferu da bi se kasnije ponovo rodili, da uzmu telo u ovoj bolnoj dolini Samsare. Doktrina Velikog Avatara Krišne pokazuje da se samo Bogovi, Polubogovi, Kraljevi, Božanstvenini, Titani i Deve inkarniraju.
Vraćanje, povraćanje, to je drugačija stvar; sve se Povraća: Kalpa, Yuga, Mahamvantara, Maha-Pralaja itd, itd, itd.
Reč reinkarnacija jeste vrlo stroga; ne treba je koristiti bilo kako; niko ne bi mogao da se reinkarnira ako nije prethodno eliminisao Ego, bez da ima sakralnu individualnost. Reinkarnacija je venerabilna reč, ona znači reinkorporaciju Božanstva u čoveku. Reinkarnacija je ponavljanje jednog kosmičkog događaja, to je nova manifestacija Božanstva. Ni na koji način ne preterujemo, govoreći da je reinkarnacija moguća samo posredstvom „zlatnih” embriona koji su dostigli, tokom vremenskog ciklusa manifestacije, da se slavno ujedine sa „Supra-Dušom”.
Bilo bi apsurdno da se poistovećuje reinkarnacija sa povratkom. Bilo bi pogrešno da verujemo da bi se mogao inkarnirati ego, legija crnih ja-ova – zlokobnih i inferionih.

ZAKON REKURENCIJE
„Interesantno je čuti reči Eudema, Aristotelovog učenika, koji kaže u svojoj trećoj knjizi fizike: «Pojedine osobe prihvataju, a druge ne prihvataju da se vreme ponavlja. Ponavljanje se može shvatiti na više načina. Jedna klasa ponavljanja u relaciji je sa prirodnim redom stvari, kao što bi bilo ponavljanje zima, leta i ostalih godišnjih doba, i da novo godišnje doba sledi ono koje je prošlo; ovaj red pripada kretanjima nebeskih tela i pojavama koje su od ovih generisane, kao solsticijumi i ekvinokcijumi. Ako bi trebalo verovati Pitagorejcima, onda treba da prihvatimo da postoji i druga klasa ponavljanja. Ovo znači da ću vam govoriti i biću postavljen u budućnosti tačno ovde i da ću u određenom momentu imati isti štap i sve će biti isto. Zbog toga što su kretanja (nebeskih tela) i mnogo drugih stvari istovetni, ono što se odvijalo pre i ono što će se odvijati posle, biće ista stvar. Ovo takođe možemo da primenimo ponavljanju, koje je uvek isto. Sve je istovetno.»”
Samael Aun Weor. Božićna poruka 1967-1968

Čovek je ono što je i njegov život; ako čovek ne radi na svom sopstvenom životu, na mizeran način gubi vreme. Samo izbacivši nepoželjne elemente koje nosimo u svojoj unutrašnjosti, možemo napraviti od našeg života takvo delo koje ima mogućnost da ponovi scenario neke nove egzistencije. Razne škole pseudo-ezoteričkog i pseudo-okultističkog tipa podržavaju večnu teoriju sukcesivnih života; ovo je pogrešan koncept. Život je traka (filmska); kada se završi projekcija, namotamo traku i ponesemo je u Eternalnost. Postoji ponovni ulaz, postoji povratak, kada se vraćamo u ovaj svet projektujemo na ekran egzistencije istu traku, isti život. Možemo tvrditi tezu uzastopnih egzistencija, ali ne uzastopnih života, jer je traka ista. Ljudsko biće ima 3% slobodne esencije i 97% esencije zatvorene u ja-ovima. Kada se vraćamo, ono tri procenata slobodne esencije totalno impregnira oplođeni ovulum; nesumnjivo da nastavlja u semenu naših potomaka. Personalitet je drugačiji; nema nikakve budućnosti za personalitet pokojnika; ovaj se polako uništava u groblju ili grobu. U novorođenčetu se nalazi inkorporiran samo mali procenat slobodne esencije; ova pridaje stvorenju Samo-Svest i unutrašnju lepotu. Različiti ja-ovi, na slobodi, koji se vraćaju i okružuju novorođenče pokušavaju da se uvuku u organsku mašinu, ali je ovo nemoguće do momenta kada će dete stvoriti novi personalitet. Treba da znamo da je personalitet energetski i da se formira iskustvom tokom vremena.

 

Stoji napisano da se personalitet treba formirati za vreme prvih sedam godina detinjstva i da potom raste i dobija snagu, istovremeno sa iskustvima praktičnog života. Ja-ovi otpočinju da rade u organskoj mašini malo pomalo, srazmerno sa stvaranjem novog personaliteta. Smrt je matematička projekcija; jednom završena ova operacija, jedina stvar koja nastavlja jesu vrednosti, dobri i loši ja-ovi, korisni i nekorisni, pozitivni i negativni. U astralnoj svetlosti vrednosti se međusobno privlače i odbijaju, u skladu sa zakonom univerzalne atrakcije. Mi smo matematičke tačke u prostoru i služimo kao vehikli (prenosna sredstva) sumama određenih vrednosti. U ljudskom personalitetu, u svakome od nas uvek postoje ove vrednosti koje služe kao osnova Zakonu Rekurencije. Sve se ponavlja na isti način kao što je ranije bilo, plus rezultat ili posledice naših prethodnih aktivnosti. U svakome od nas postoji mnogo ego-a prethodnog života, naglašeno možemo tvrditi da je svaki od ovih različita osoba. Ovo nas poziva da razumemo da u svakome od nas živi mnogo persona sa različitim obavezama. U personalitetu jednog lopova postoji prava kaverna lopova; u personalitetu zločinca postoji gnezdo ubica; u personalitetu razvratnog postoji kuća za rendez-vous (randevu); u personalitetu prostitutke postoji kuća za prostituciju, itd. Svaka od ovih osoba koja je u našem sopstvenom personalitetu, ima svoje probleme i obaveze. Osoba živi u osobi, čovek živi u čoveku; ovo je neoborivo, neosporivo. Ono što je od svega ovoga gore, jeste da svaka od ovih osoba ili ja-ova koji su u nama, dolazi iz starih egzistencija i imaju određene obaveze. Ja koje je u prošloj egzistenciji imalo ljubavnu avanturu u svojoj tridesetoj godini, u novoj egzistenciji čeka ovu starost da bi se manifestovalo; i kad ovaj momenat dođe, tražiće osobu svojih snova, ulazi u telepatski kontakt sa ovom osobom i, na kraju, stići će da se sretnu i scena će se ponoviti. Ja koje je u četrdesetoj godini starosti imalo neki sudski proces iz materijalnih razloga, u novoj egzistenciji čekaće ovu starost da bi ponovilo ovaj akt. Ono ja koje se u dvadest i petoj godini starosti potuklo sa drugim u nekoj kafani, u novoj egzistenciji čekaće starost od dvadeset i pet godina da bi tražilo protivnika i ponovilo tragediju. Ovo traženje među ja-ovima jedne osobe i druge jeste telepatsko i potom sledi ponovni sastanak, kako bi mehanički ponovili istu stvar. Ovo je stvarno mehanika Zakona Rekurencije; to je tragedija života. Tokom miliona godina, ponovo se sreću razna lica da bi doživela iste drame, komedije i tragedije. Ljudska persona nije ništa drugo nego mašina u službi ovih ja-ova sa tolikim obavezama.

 

Ono što je najgore u svemu ovome, jeste da se sve ove obaveze osoba koje nosimo u našoj unutrašnjosti realizuju, a da naš intelekt ne bude unapred obavešten. Naš ljudski personalitet, u ovoj situaciji, predstavlja kočiju koju tegli više konja. Postoje životi, egzistencije koje se ponavljaju vrlo tačno, rekurencije koje se nikada ne modifikuju. Ako ne bi postojali akteri, ne bi se mogle ponavljati komedije, drame i tragedije života na ekranu egzistencije. Akteri ovih scena jesu ja-ovi koje imamo u našoj unutrašnjosti i koji dolaze iz starih egzistencija.

Ako dezintegrišemo ja-ove gneva, tragične scene violencije neosporno će prestati. Ako svedemo na kosmički prah tajne agente pohlepe, potpuno će se svršiti sa ovim problemima. Ako anihiliramo (poništimo) ja-ove razvrata, prestaće scene kuće prostitucije i razvrata. Ako svedemo na pepeo tajna lica zavisti, njeni događaji biće radikalno zaustavljeni. Ako ubijemo ja-ove gordosti, sujete, ponosa, samo-važnosti, smešne scene ovih nestaće jer nedostaju akteri. Ako izbacimo iz naše psihe činioce lenjosti, inercije i slabosti, užasne scene ove klase defekata neće se više ponavljati, zato što nedostaju akteri. Ako pulveriziramo odvratne ja-ove gurmanizma, završićemo sa lumpovanjem, pijančenjem itd. zbog nepostojećih aktera. Pošto mnogobrojni ja-ovi žalosno evaluiraju na raznim nivoima Bića, potrebno je da im poznajemo uzroke, porekla, hrističke procese koji će nas na kraju voditi ka smrti u nama samima i ka finalnom oslobođenju.

 

PERSONALNI DOŽIVLJAJ
Nizom neobičnih priča želim vam objasniti šta je Zakon Rekurencije. Naravno, ovaj zakon za mene nije bio nešto novo, čudno ili ekstravagantno, u ime ONOGA koji je Božanstvo, treba da energično tvrdim da sam ovo pragmatično pravilo poznavao samo posredstvom neobičnih događaja i življenja, mojim iskustvima. Dati izveštaj o svemu što smo stvarno direktno eksperimentisali dužnost je prema našim bližnjima. Nikada nisam želeo da se izvučem, da intelektualno izbegnem tako veliki izbor sećanja u vezi sa tri poslednje egzistencije i prethodne sa onim što odgovara mom sadašnjem životu. Radi dobra velike kauze, za nas koji se intenzivno borimo, ja više volim da platim svoj dug, da prihvatam svoje odgovornosti, da otvoreno priznam svoje greške, pokoravajući se svečanoj presudi javne svesti. Sasvim otvoreno i bez zaobilaženja, oportuno je da deklarišem baš ovde da sam bio, u Španiji, markiz Juan Conrado, treći veliki senjor provincije Granada. Neosporivo, to je bila zlatna epoha famozne Španske imperije: surovi konkvistador Hernán Cortés, perfidna persona, sabljom je probio srce Meksika u isto vreme dok je nemilosrdan Pizaro, u Peruu, gonio onih stotinu hiljada devica. Na isti način kao i drugo plemstvo i plebejci, avanturisti i pokvarenjaci koji, u potrazi za srećom, konstantno su se ukrcavali za Novu Španiju, ni ja nisam bio izuzetak. U običnoj karaveli, krhkoj i lakoj, plovio sam više meseci po uzburkanom okeanu sa ciljem da se dokopam onih zemalja Amerike. Dobro će doći da razjasnim da nikada nisam imao nameru da pljačkam sakralne hramove slavnih Misterija, niti da okupiram narode ili da uništavam tvrđave. Ako sam prešao ove zemlje Amerike, uradio sam to, tvrdim, u potrazi za bogatstvom; na nesreću, napravio sam nekoliko grešaka… Potrebno je da istražujemo da bi upoznali paralele i da vidimo, na konkretan način, kako funkcioniše mudri Zakon Rekurencije.

 

To je bio moj period „palog Bodhisattve“ i naravno da nisam bio mirna ovca. Prošli su vekovi i, pošto sad imam budnu svest, očigledno je da nikada nisam mogao da zaboravim ove gluposti. Prvu paralelu koju treba da studiramo, odgovara mom sadašnjem fizičkom telu. Nakon što sam stigao iz zemlje majke na trošnom brodiću, zadržao sam se na litici pored obale Atlantika. U tom vremenu španskog osvajanja bila je, nažalost, ona internacionalna trgovina sa infamnom prodajom afričkih crnaca. Onda, dobro ili ne, upoznao sam plemenitu crnačku porodicu, poreklom iz Alžira. Još uvek se sećam malene gospođice, vrlo crne i lepe kao sjajni san iz „1001 noći“. Ako sam sa njom podelio postelju uživanja u bašti slasti, to je zato što me je znatiželja naterala; želeo sam da saznam rezultat ovog rasnog ukrštanja. Da se iz ovog ukrštanja rodila mladica mulatkinja, nije ništa izvanredno; zatim se pojavio unuk, praunuk i pra-praunuk. U tim vremenima palog Bodisatve, zaboravio sam na astralne tragove čije je poreklo u koitusu i koje svaki dezinkarnirani ima u Karmasaji (karma poreklom u koitusu, npr.). Jasno je i očigledno da nas ove belege stavljaju u vezu sa ljudima i sa krvlju povezanim sa hemijskim koitusom; podvlačimo, površno, da su Jogini iz Indije posvetili ovom subjektu minuciozne studije. Korisno je da kažem da moje aktuelno fizičko telo proizilazi iz pomenute metafizičke kopulacije; drugim rečima, tvrdim da zbog ovoga imam ovo meso kojeg nosim u mojoj sadašnjoj egzistenciji. Moji roditeljski preci precizno su bili potomci ovog Markizovog seksualnog čina. Začuđujuće je da naši descendenti (potomci), kroz vreme i prostor postaju naši ascendenti (preci). Sjajno je da posle nekoliko vekova ponovo ćemo obući naše sopstveno telo, pretvaramo se u decu naše sopstvene dece.

Beskrajna putovanja po ovim zemljama Španije, karakterisale su Markizov život, putovanja koja su se ponavljala u sledećim mojim egzistencijama, uključivši i ovu. Litelantes, kao i uvek, bila je pored mene strpljivo podnoseći sve ove gluposti iz mog perioda palog Bodisatve. U jeseni moga života, u svakoj mojoj reinkarnaciji, kažem ovo bez zaobilaženja da sam uvek sa „Grobarkom“ stizao do kraja; reč je o antičkoj inicijatkinji, zbog koje sam uvek napuštao svoju ženu, i koja je, iz egzistencije u egzistenciju, ispunjavala ulogu da mi priredi hrišćansku sahranu. U deklinaciji mog sadašnjeg života, ova antička inicijatkinja ponovo dolazi k meni; odmah sam je prepoznao, ali uzimajući u obzir da sada više nisam pao, blago sam je udaljio; ona je, tužna, otišla. Imajući ovaj markizov uobraženi personalitet, pa čak i drzak, vratio sam se u zemlju majku, posle neke odvratne svađe oko neke izmene grubih dijamanata iskopanih iz nekog bogatog rudnika. Radi dobra mnogih čitalaca, želim da nastojavam, govoreći bez obzirnosti da posle kratkog intervala u oblasti mrtvih, trebalo je ponovo da stupim na scenu, reinkarniravši se u Engleskoj. Ušao sam u viđenu porodicu Blerer i bio sam kršten pobožnim imenom Simeon; u cvetnim godinama otišao sam u Španiju, potisnut jakom intimnom željom da se vratim u Ameriku. Tako radi Zakon Rekurencije. Nesumnjivo, ponavljale su se isto takve scene, u prostoru i vremenu, identične drame, slični rastanci itd, tako da iz ovoga pravilno razumemo putovanje preko uzburkanog okeana. Hrabar, skočio sam na tropsku obalu Južne Amerike, nastanjenu, tada, raznim plemenima. Istražujući široke oblasti prekrivene šumama prepunim opasnih divljih životinja, dotakao sam duboku dolinu Nove Grenade, u podnožju planina Monteserrat i Guadelupa: lepa zemlja guvernirana od vicekralja Solisa.

Neosporivo, u ovo vreme, ustvari, počeo sam da plaćam Karmu koju sam zadužio u markizovo vreme. Među ovim kreolcima iz Nove Španije, moji napori da nađem dobro plaćeni posao, dokazali se neuspešnim; očajan zbog moje loše ekonomske situacije, prijavio sam se u vojsku suverena kao običan soldat; tamo sam bar našao hleb, odelo i sklonište. Nekog prazničnog dana, dogodilo se da ujutru vrlo rano, trupe njegove visosti budu u pripremi da daju vrlo specijalne počasti njihovom načelniku i zbog toga sređivale su se tamo amo, vežbajući pokrete radi formiranja redova. Još se sećam antipatičnog vodnika svađalice koji je, pregledajući bataljon, vikao, proklinjao, udarao itd. Odjednom, zaustavivši se preda mnom, teško me je vređao zbog toga što moje noge nisu bile u pravilnom vojničkom stavu, potom, pregledavši minuciozno moju jaknu, udari me perfidno. Šta se dalje desilo nije teško pogoditi: nikad se ne može ništa dobro očekivati od palog Bodisatve. Ne misleći, glupo, zabodoh oštri i brutalni bajonet u njegove grudi naviknute na rat. Čovek je pao na zemlju, smrtno ranjen; čula se odjednom užasna dreka, a ja sam bio vešt i iskoristih konfuziju, nered i nastali strah, pobegao sam sa tog mesta, vrlo blizu praćen od dobro naoružanih soldata. Pošao sam mnogim putevima u pravcu strmih obala Atlantskog okeana, skrivao sam se gde sam mogao i stalno sam izbegavao da prolazim carinske brane, čineći velika zaobilaženja kroz šume. Na popločanim putevima, koji su tada bili veoma retki, prolazile su pored mene zaprežne kočije sa jakim tegljačima; u njima su putovali ljudi koji nisu imali moju Karmu, bogate persone. Jednoga dana, na putu, blizu nekog sela, naišao sam na skromnu gostionicu i ušao sam tamo da popijem jednu čašu da bi se malo ohrabrio. Preneražen, začuđen, iznenađen otkrijem da je vlasnica ove bila Litelantes. Oh! Ja sam je toliko voleo i sad je ponovo nađoh udatu i majku više dece. Šta sam ja mogao tražiti? Platio sam piće i izašao sam slomljenog srca…Nastavio sam da idem putem, kad, uplašio sam se videvši da me neko prati: gospođin sin koji je bio neka vrsta kneza, neka vrsta alcáde (sudija u Španiji) u selu. Mladić mi reče: „Na osnovu člana šesnaest Koda Vicekralja, uhapšeni ste!“ Beskorisno sam pokušavao da ga odvratim; dobro naoružani mladić priveo me je pred tribunal i očigledno da posle mog osuđivanja, trebalo je da platim smrt vodnika mnogim godinama zatvora. Kada sam bio pušten na slobodu, otišao sam duž divljih obala reke Magdalene, obavljajući vrlo teške radnje svud gde sam imao priliku. Kao u interesantnoj zagradi ovog poglavlja treba da vam kažem da Esencija ovog kneza, zbog kog je trebalo da podnesem toliko gorčina, zatvoren u prljavu jamu, povratio se u žensko telo; ona je sada moja ćerka; ona je sad čak i majka i poklonila mi je nekoliko unuka. Pre njene inkarnacije, pitao sam ovu dušu u supraosetljivim svetovima, želeo sam da znam razlog zbog čega želi da joj budem otac; odgovorila mi je, rekla je da se kajala zbog zla kog mi je nanela i da je želela da to ispravi dobrim ponašanjem prema meni, sa ciljem da plati greške. Priznajem da ona ispunjava obećanje. U ovom periodu stabilisao sam se na obali Atlantskog okeana, posle bezbroj karmičkih gorčina povrativši se tako tragovima koraka insolentnog markiza Juana Konradoa… Najbolju stvar koju sam uradio bilo je studiranje ezoterizma, naturističke medicine, botanike. Plemeniti aboridžani ovih tropskih krajeva davali su mi svoju ljubav kao zahvalnost za moj Galenski rad: uvek sam ih nesebično lečio… Jednog dana dogodila se neobična stvar; reč je o spektakularnoj pojavi nekog velikog senjora iz Španije. Ovaj mi je gospodin ispričao svoje nevolje.

Donosio je brodom svu svoju imovinu i pratili su ga gusari. On je želeo neko sigurno mesto za svoje veliko bogatstvo. Umirio sam ga bratski i predložio sam mu jednu pećinu gde da ostavi bogatstvo; senjor mi je primio savete, ali je pre toga tražio svečanu zakletvu za častnost i lojalitet. Svežinom iskrenosti i parfemom učtivosti, obojica smo se složili. Onda sam naredio mojim ljudima, grupi veoma odabranih aboridžana; ovi su uklonili zemlju. Kada je jama bila napravljena, složili smo tamo, sa velikom pažnjom veliki sanduk i jedan manji kofer koji su sadržavali pepite masivnog zlata i skupe nakite od neprocenjive vrednosti. Uz pomoć nekih magičkih egzorcizama dobio sam čaroliju „dobro čuvanog blaga“, kako je govorio Don Mario Roso de Luna, sa ciljem da ga učini nevidljivim za neprijatne pohlepne oči. Dobro me je platio gospodin, velikodušno me je nagradio torbicom zlatnog novca, zatim je otišao iz onih krajeva sa namerom da ide u zemlju majku kako bi doveo svoju porodicu, jer je želeo da se nastani u ovim lepim mestima Nove Španije. Nikada ne miruje klepsidra sudbine; prošli su dani, meseci i godine, a venerabilni gospodin nikad se nije vratio; možda je umro u svojoj zemlji ili je postao žrtva piraterije koja je tada zarazila sedam mora, ne znam. U životu postoje izvanredne okolnosti; jednoga dana, u sadašnjoj mojoj inkarnaciji, nalazeći se daleko od moje meksičke zemlje, pričao sam o ovom događaju sa grupom gnostičke braće, među kojima se isticao svojom mudrošću Majstor Garga Kuichines. Tada sam bio izvanredno iznenađen: primetio sam sa mističnim čuđenjem Suverena Komandira G. K. podižući se da bi potvrdio moje reči. Ovaj majstor, informisao nas je da je on lično video ovu priču opisanu sublimnim stihovima. Govorio nam je o staroj naprašenoj knjizi i bilo mu je žao što ju je pozajmio. Bog i Sveta Marija neka me sačuvaju ako sam ikad video ovu raspravu!
Neka vrlo stara predanja govore nam da su mnogi ljudi sa obala Karaiba tražili Blererovo blago. Ono što je još zanimljivije, oni plemeniti aboridžani koji su zakopali ono bogatstvo, reinkorporirali su se i oformili su grupu Summum Supremum Sanctuarium (ponovo su bili u društvu sa Samaelom – nap. prev.). Na ovaj način radi Zakon Rekurencije.

Jasno se sećam da posle ove burne egzistencije sa engleskim personalitetom o kojoj je bilo reč, bio sam konstantno invociran od ovih osoba koje su se posvetile spiritizmu ili spiritualizmu. Želeli su da im kažem gde je skriveno sjajno zlato; oni su pohlepno želeli Blererovo blago; ipak, očigledno je da, veran mojoj zakletvi u regionu smrti, nikada nisam hteo da im odam tajnu.
Vrativši se ponovo na tragove markiza Juana Conradoa, u sledećoj mojoj egzistenciji, stigao sam da se reinkarniram u Meksiku; bio sam kršten imenom Daniel Coronado; rodio sam se na severu, u blizini Hermosillo, sva ova mesta bila su dobro poznata u drugom markizovom periodu. Roditelji su mi želeli sve najbolje i još mladog, upisali su me na Vojnu Akademiju, ali ovo je bilo uzaludno.


Jednoga dana, pored mnogo drugih stvari, loše sam postupio nekog vikenda bančeći i opijajući se zajedno sa smetnutim prjateljima. Posramljen, priznajem da sam se morao vratiti kući sa pocepanim, ukaljanim kadetskim odelom, diskreditovan… Naravno da su moji roditelji bili veoma razočarani. Očigledno je da se više nikada nisam vratio u Vojnu akademiju; nesumnjivo da sam od ovog momenta kročio na moj put gorčina… Srećom, tada sam opet ponovo sreo Litelantes; ona je bila reinkarnirana pod imenom Ligia Paca (ili Francisca); ovoga puta, napokon, imala me je za muža… Napraviti biografiju bilo čijeg života dokazuje se, u stvari, kao vrlo težak rad, jer je materijal vrlo obilan i zato ću se zadovoljiti da izdvojim neke detalje, sa ezoteričkim ciljevima. Ne mogu reći da sam se radovao situaciji punih džepova, teško sam zarađivao svakodnevni hleb; često sam se hranio zahvaljujući mizernoj Ligijinoj plati; ona je bila jadna učiteljica u jednoj seoskoj školi, a da bude jadnije ja sam je još i mučio mojom odvratnom ljubomorom. Nisam mogao gledati dobrim očima njene kolege koje su se sa njom ponašale prijateljski. Ipak sam u tom periodu napravio i jednu dobru stvar: oformio sam lepu ezoteričku gnostičku grupu, upravo u federalnom distriktu; studenti ove kongregacije, u mojoj sadašnjoj egzistenciji, u skladu sa Zakonom Rekurencije, vratili su se k meni… Za vreme krvavog režima Porfirija Diaza imao sam posao, doduše ne baš prijatan, u seoskoj policiji. Napravio sam neoprostivu grešku da privedem sudu famoznog „Golondarino”, opasnog bandita koji je harao tim krajem; ovaj je zlikovac bio ustreljan. U mojoj sadašnjoj egzistenciji, ponovo sam ga sreo, reinkorporiranog u ženskom telu; ona je patila od delirijuma persekucije, plašila se da će biti zatvorena zbog krađe; borila se braneći se od imaginarnih veza; tada je verovala da će biti streljana… Jasno je da negujući ovu bolesnicu, anulirao sam dug; nažalost, psihijatri nisu uspeli, nisu bili sposobni da je izleče… U momentu kada je buknula pobuna protiv Dona Parfiria Diaza, napustio sam stanicu seoske policije; onda sam organizovao bataljon od poniznih proletera sa budakom i lopatom, siromašnih radnika sa farmi poslodavaca. Naravno da je bila divna ova šaka poniznih ljudi, tek naoružana samo noževima, jer niko nije imao dovoljno novca da kupi vatreno oružje. Srećom, general Francisco Villa primio nas je u Severnu diviziju; tamo su nam dali konje i puške.

Nesumnjivo da u ovim godinama tiranije, mi smo se borili za veliku stvar; meksički narod ječao je pod čizmom diktature… U ime istine treba da kažem da je moj personalitet kao Danijel Coronado bio sigurno porazan; jedinu stvar za koju je vredelo da živim bila je ezoterička grupa iz federalnog distrikta i moje požrtvovanje u revoluciji… Govorim svojim saborcima iz te pobune: napustio sam redove kada sam se teško razboleo. Poslednjih dana tog burnog života hodao sam bos ulicama federalnog distrikta, sa pocepanim odelom, gladan, star i prosjačeći… Sa dubokom tugom, otvoreno kažem da sam umro u nekoj prljavoj baraci. Još uvek se sećam tog momenta kada je doktor, sedeći na stolici, nakon što me je pregledao, rekao vrteći glavom: „Izgubljen je slučaj.“, potom se udaljio. Ono što je odmah sledilo bilo je strašno: osetio sam užasnu hladnoću, kao santu mrtvačkog leda. U mojim ušima odjekivala je očajna cika: „Sveti Petre, Sveti Pavle, pomozite mu!“ Tako je vikala ona žena koju sam je nazvao „Grobarka“. Čudne kosturske ruke zahvatile su me za pojas i izvadile su me iz fizičkog tela; nesumnjivo da je to bio Anđeo Smrti koji je intervenisao; odlučan, odseče kosom srebrnu nit, potom me blagoslovi i udalji se. Blagoslovena smrti, koliko je vremena prošlo od kad sam te očekivao, na kraju si ti došla da mi pomogneš, toliko je gorka bila moja egzistencija! Srećno sam se odmarao u višim svetovima posle nebrojeno gorčina; sigurno je da ljudska patnja smrtnika ima svoju granicu, onostrano nje vlada mir. Na nesreću, nije dugo trajao ovaj odmor u dubokoj unutrašnjosti Eternalnosti (Večnosti); jednoga dana, polako, jedan od sjajnih Gospodara Zakona dođe k meni. On je rekao: „Мајstore Samaele Aun Weore, sve je spremno, sledite me!“.

Odmah sam odgovorio: „Da, venerabilni Majstore, u redu je, sledim vas.“ Zajedno smo prošli kroz razna mesta i na kraju smo ušli u neku senjorsku kuću; prošli smo kroz dvorište, potom kroz neku prostoriju i na kraju smo ušli u sobu te koja se porađala; čuo sam je kako plače i pati od bolova rađanja… U tom mističkom momentu video sam začuđen srebrni kordon moje sadašnje egzistencije, psihički konektiranog (povezan) sa detetom koje je bilo na putu da se rodi. Nekoliko trenutka kasnije, ovo je stvorenje žudno udahnulo pranu života: ja sam se osećao privučen ka unutrašnjosti onog malog organizma, potom sam plakao svim snagama svoje duše… Primetio sam oko sebe nekoliko osoba koje su mi se smešile i priznajem da je moja pažnja bila naročito privučena od strane nekog giganta koji me je sa ljubavlju posmatrao; bio je to moj zemaljski otac. Dobro je da kažem, pomalo insistirajući, da je ovaj dobri autor mojih dana bio, u srednjovekovnoj epohi, za vreme kavaljera, plemeniti senjor kog sam pobedio u krvavim borbama. On se tada zakleo da će se osvetiti i jasno je da je on održao obećanje u mojoj sadašnjoj egzistenciji. Vrlo rano sam napustio očevu kuću, zbog bolnih okolnosti i proputovao sam sve one krajeve u kojima sam ranije bio, u vreme mojih prošlih egzistencija. Ponavljao sam iste drame, iste scene: Litelantes se ponovo pojavila na mom putu, ponovo sam našao stare prijatelje, hteo sam da im govorim, ali me oni nisu prepoznali, moji napori da ih učinim da se sete naših starih vremena bili su uzaludni. Ipak, dogodilo se nešto novo u mojoj sadašnjoj reinkarnaciji: moje unutrašnje Realno Biće činilo je očajničke napore, strašne, da me dovede do pravog puta od kog sam se odavno udaljio. Otvoreno kažem da sam otopio Ego i da sam se podigao iz zemaljskog blata. Očigledno je da je Ja podvrgnut Zakonu Rekurencije; kada je „Svojstveno Ja“ otopljeno, mi dobijamo slobodu, oslobađamo se od dotičnog zakona. Praksa me je naučila da različite scene iz raznih egzistencija odvijaju se unutar kosmičke spirale, ponavljajući se stalno na višim ili nižim nivoima. Sva delovanja i svi markizovi gestovi, podrazumevajući i bezbroj putovanja, ponavljali su se uvek na sve nižim nivoima spirale u poslednjim trima reinkarnacijama pre ove sadašnje. Postoje u svetu osobe koje izvršavaju tačno automatsko ponavljanje; ljudi koji se uvek ponovo rađaju u istom narodu, u istoj porodici. Evidentno je da Ja-ovi ovih ljudi napamet poznaju svoju ulogu i idu dotle da dozvoljavaju sebi luksuz da proriču sebi samima; prema tome, konstantno ponavljanje im dozvoljava da se sećaju događaja, ovo je razlog zbog kojeg oni izgledaju kao da su božanski. Ove osobe često začuđjuju druge osobe iz okoline sa tačnim predviđanjima.

SVI TEKSTOVI PO REDU OD 1 DO 20

 

  1. BELEŠKA – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PUT I ŽIVOT“ – Samael Aun Weor
    https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/1-deo-teksta-iz-a-faze-prvo-1-predavanje-put-i-%C5%BEivot-samael-aun-weor/10152402217559823


2. BELEŠKA – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE
– „PSIHIČKO IZUČAVANJE ČOVEKA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/2-deo-teksta-iz-a-faze-drugo-2-predavanje-psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-/10152420917449823

 

 

3. BELEŠKA – TREĆE PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „LJUDSKA MAŠINA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/3-deo-teksta-iz-a-faze-trece-3-predavanje-ljudska-ma%C5%A1ina-samael-aun-weor/10152425894509823

 

4. BELEŠKA – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „NAUKA O MEDITACIJI“ – Samael Aun WeorGNOZE
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/4-deo-teksta-iz-a-faze-cetvrto-4-predavanje-nauka-o-meditaciji-samael-aun-weor/10152466963264823

 

5. BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZVUK I ČAKRE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/5-deo-teksta-iz-a-faze-peto-5-predavanje-zvuk-i-cakre-samael-aun-weor/10152472824974823

 

6. BELEŠKA – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ČETVRTA KOORDINATA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-6-deo-teksta-iz-sestog-6-predavanja-iz-a-faze-četvrta-koordinata-samael-/10152493135644823

 

7. BELEŠKA – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO DUPLIRANJE“Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/7-deo-teksta-iz-a-faze-sedmo-7-predavanje-psihičko-dupliranje-samael-aun-weor/10152546698904823

 

8. BELEŠKA –  OSMO (8) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – ‘TRANSCEDENTALNOST SNOVA“-Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/8-deo-teksta-iz-a-faze-osmo-8-predavanje-transcedentalnost-snova-samael-aun-weor/10152561292044823
IZ GNOZE

 

9. BELEŠKA –  DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/9-deo-teksta-iz-a-faze-deveto-9-predavanje-oniri%C4%8Dka-disciplina-samael-aun-weor/10152588740439823

10. BELEŠKA – DESETO (10) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „BUDJENJE SVESTI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-10-deo-iz-a-faze-deseto-10-predavanje-budjenje-svesti-samael-aun-weor/10152617112549823

 

11. BELEŠKA -JEDANAESTO (11) PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE – „TRANSFORMACIJA INPRESIJA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-11-jedanaesto-predavanje-iz-a-faze-transformacija-impresija-samael-aun-w/10152662180814823

 

12. BELEŠKA –  DVANAESTO (12) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ZAKON UZROKA I POSLEDICE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/12-deo-teksta-iz-a-faze-dvanaesto-12-predavanje-zakon-uzroka-i-posledice-samael-/10152432745874823

 

13. BELEŠKA – TRINAESTO (13) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ENIGME SMRTI“ Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-13-trinaesto-predavanje-iz-a-faze-enigme-smrti-samael-aun-weor/10152677590274823?pnref=story

14. BLOG – ČETRNAESTO (14) PREDAVANJA IZ „A“ FAZE – „POVRATAK – REINKARNACIJA i REKURENCIJA“

 

14. BELEŠKA – 14. ČETRNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – ‘POVRATAK, REINKARNACIJA I REKURENCIJA’ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-14-cetrnaesto-predavanje-iz-a-faze-povratak-reinkarnacija-i-rekurencija/10152702884229823?pnref=story

 

15. BELEŠKA – 15. PETNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „TRANSMIGRACIJA DUŠA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-petnaesto-15-predavanje-transmigracija-du%C5%A1a-samael-aun-weor/10152838392059823?pnref=story

 

16. BELEŠKA – ŠESNAESTO (16) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „UNIVERZUM PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-16-deo-teksta-iz-a-faze-sesnaesto-16-predavanje-univerzum-pameti-samael-/10152885465279823

 

17. BELEŠKA – SEDAMNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE  – „MOGUĆNOSTI UNUTRAŠNJE PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleška-17-sedamnaesto-predavanje-iz-faze-a-mogućnosti-unutrašnje-pameti-samael-/10152937277204823?pnref=story

 

18. BELEŠKA – OSAMNAESTO (18) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ATLANTIDA MIT ILI REALNOST“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-18-osamnaesto-predavanje-iz-a-faze-atlantida-mit-ili-realnost-samael-aun/10152976444279823?pnref=story

 

19. BELEŠKA – DEVETNAESTI (19) DEO IZ FAZE ‘A’ – „POSLEDICE ERE VODOLIJE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-19-deo-faza-a-posledice-ere-vodolije-samael-aun-weor/10153061371734823?pnref=story

 

20. BELEŠKA -DVADESETI (20) DEO IZ „A“ FAZE – „FENOMEN NLO“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-20-dvadeseti-deo-iz-a-faze-fenomen-nlo-samael-aun-weor/10153080820634823?pnref=story

SLEDI FAZA „B“

 

 

2. BELEšKA – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=191051134561251&set=a.109309836068715.1073741828.100009690966767&type=3&theate

 

 

3. BLOG – TREĆE (3) PREDAVANJE „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/03/28/trece-3-predavanje-gnosticka-kabala-samael-aun-weor/

 

 

4. BLOG – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor

https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/01/12/poreklo-coveka/

 

5. BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ “B” FAZE – “KAKO DA NAUČIMO DA SLUŠAMO” – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/peto-5predavanje-iz-b-faze-kako-da-nau%C4%8Dimo-da-slu%C5%A1amo-samael-aun-weor/276989855967378

 

6. BLOG – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – DIDAKTIKA DISOLUCIJE EGO-A – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/05/27/sesto-predavanje-iz-b-faze-didaktika-disolucije-ego-a/?preview_id=15184&preview_nonce=03593ed769&post_format=standard&preview=true

 

7. BLOG – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSFORMACIJA ENERGIJA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/06/14/sesto-6-predavanje-iz-b-faze-transformacija-energija-samael-aun-weor/

 

 

8. BLOG – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/08/11/osmo-predavanje-iz-b-faze-transcendentalna-seksologija-samael-aun-weor/

 

 

9. BLOG – DEVETO (9) PREDAVANJE IZ FAZE „B“ – „NAUKA O TANTRIZMU“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/09/25/deveto-predavanje-faza-b-nauka-o-tantrizmu-samael-aun-weor/

 

10. BLOG – DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA“ – EGO-a – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/10/02/predavanje-iz-b-faze-poreklo-ega-ego-a-samael-aun-weor/

 

 

10. BELEŠKA – PREDAVANJE  IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA – EGO-a“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-deo-predavanja-iz-b-faze-poreklo-ega-ego-a-samael-aun-weor/10153079558964823?pnref=story

BELEŠKA – „POVRATAK, REINKARNACIJA I REKURENCIJA“
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-14-cetrnaesto-predavanje-iz-a-faze-povratak-reinkarnacija-i-rekurencija/10152702884229823?pnref=story

Advertisements

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s