SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO DUPLIRANJE“ – Samael Aun Weor


„Stiglo je vreme kada studenti treba da nauče da uđu u Astral
po volji, kako bi dobili učenje upravo od Najviših Instruktora.
Stigao je čas da napustimo teorije i da pređemo direktno na praksu.“
Samael Aun Weor

Učenja koja sadrzi ova brošura u potpunosti su izvodi iz izgovorenih
i napisanih dela dr Samaela Aun Weora, savremenog antropologa i filozofa, koji je umeo da sakupi i otkrije najdragocenija blaga Univerzalne Mudrosti.

DUPLIRANJE

„Čovek je trijada sastavljena od Tela, Duše i Duha. Duša
je medijater između Duha i Tela. Imamo Dušu, ali smo Duh.
Intiman je Svevišnji u nama; Intiman je Duh. Zavet mudrosti
kaže: „Pre nego što je lažna zora osvanula nad Zemljom, oni
koji su preživili uragan i oluju, preuveličavali su Intimnog i
njima su se prikazali heraldusi (herold, vesnik) Aurore“.
Između zemaljskog čoveka i Intimnog nalazi se Duša.
Duša ima ultraosetljivo i materijalno telo sa kojim se kreće u
prostoru. Telo Duše je Astralno telo; dakle, Astralno telo ima
nešto ljudsko i nešto božansko. Astralno telo ima svoju ultrafiziologiju i ultrapatologiju u intimnoj vezi sa velikim simpatikusom, nervnim sistemom, i sa našim žlezdama sa unutrašnjim lučenjem. Astralno telo je
osposobljeno sjajnim čulima, pomoću kojih možemo istraživati
velike misterije života i smrti. Pamet, Volja i Svest nalaze se u Astralu.
Naši učenici treba da nauče da izađu u Astralno telo.“ – Samael Aun Weor, Više (Majorne) misterije.

Prijatelji, morate razumeti potrebu da naučite da izlazite iz
Fizičkog tela po volji; želim da razumete da je ovo Fizičko
telo „kuća“ u kojoj mi ne treba da ostanemo kao zarobljenici.
Neophodno je da uđemo po volji u Region mrtvih, da
posetimo Nebeske oblasti, da upoznamo druge svetove
beskonačnog prostora. Van Fizičkog tela možemo dozvoliti sebi luksuz da invociramo voljena bića koja su već prošla kroz kapije smrti.
Ova će se odazvati našem pozivu i tada ćemo sa njima moći
lično razgovarati.

Postoje nekromanski Magovi koji znaju da dozivaju mrtve kako bi ih uĉinili vidljivim i dodirljivim u ovom Fiziĉkom svetu, ali želimo da radije mi uđemo tamo gde oni žive, da ih posetimo, da doznamo u kom stanju se oni tamo nalaze, itd., itd., itd. Van Fizičkog tela, moguće je da invociramo Anđele da bi sa njima razgovarali licem u lice, lično. Dobro je da razumete da smo u prošlosti imali druga tela, druge egzistencije i da van Fizičkog tela, možemo se njih setiti, možemo ih ponovo doživeti sa potpunom tačnošću. Kljuĉ da se izađe iz ove guste forme, iz ovog karnalnog tela vrlo je jednostavan: dobro me saslušajte. U onim momentima tranzicije, koji postoje između Jave i Sna, možemo izaći iz tela od mesa i kostiju po volji. Dolazi mi u sećanje u ovim momentima jedan vrlo specijalan slučaj. Jednom sam stigao u neko mesto i tražio sam hotel; ali su svi hoteli bili puni, ni za kog nije bilo mesta; i ipak, dobio sam sklonište u nekoj mehani. Tamo je bilo puno kreveta gde je spavalo mnogo osoba. Platio sam za poslednji slobodan krevet i spustio sam se da spavam. Ipak, dogodilo se da oko ponoći neko zalupa na vrata te mehane, tražeći takođe sklonište. Gazdarica tog mesta uvela ga je u našu sobu, govoreći mu: „Vidiš, nemam postelje, sve su zauzete.“ Putnik buneći se reče: „Nigde nema uslužnosti, zadovoljiću se da spavam u ovoj sobi, čak i dole; stavite mi neku prostirku, ćebe i jastuk na pod, jer sam jako umoran.“ Gazdarica te mehane se smilovala i sa zadovoljstvom je prihvatila ono što je čovek zamolio. Ja sam bio budan, sve sam ovo čuo i video. Taj se putnik smestio dole sa namerom da spava. Osmatrao sam detalje: dok je čovek bio u stanju jave, okretao se sa jedne na drugu stranu, kao kad bi hteo da se prilagodi tvrdoći patosa. Uskoro prestade da se miče i onda sam sa čuđenjem primetio grahorasti ovalni oblak koji je izlazio iz pora celokupnog njegovog tela. Taj je oblačić lebdeo nekoliko momenata nad njegovim umornim telom i na kraju, zauzevši vertikalan položaj, poprimio je oblik putnika. Gledao je pravo u mene i zatim je izašao iz te sobe, krećući se normalno. Evo, prijatelji moji, šta se uvek dešava u ovim momentima tranzicije između stanja Jave i Sna. Onaj putnik udaljio se od svog gustog oblika; svi vi radite tu istu stvar, ali nesvesno. Neću ovim da kažem da je taj čovek realizovao jedan svestan izlazak; ipak, ova se stvar može uraditi po volji, na pozitivan i svestan način. Stvarno, ovo je prirodni proces. Kada neko shvati svojstvene prirodne procese, to nikada ne može biti štetno; Kada neko realizuje sve ove funkcije svesno, umesto da ih čini nesvesno i nenamerno, ni u jednom slučaju to nije za njega opasno, i zato podvlačim potrebu da se iskoristi momenat tranzicije između stanja jave i sna, kako bi se napustilo telo od mesa i da se uĊđ u Region Misterija. Postoje ljudi koji ne veruju i govore: „Šta vi možete znati o onome što je Onostrano? Šta možete da znate šta je u onom drugom svetu? Ili, da li ste vi bili u onostranom svetu, pa ste se vratili?“ Itd., itd., itd. Cenjeni prijatelji, ovom prilikom ubeđujem vas da možete ići u onaj drugi svet i možete se vratiti; mogu da vam se zakunem na onome što najviše volim u životu da ja idem u drugi svet svaki put kad god zaželim, i vi takođe možete ići; važno je da se ne plašite. Kada svojom voljom želim da izađem iz Fizičkog tela, iskoristim momenat kada sam u onoj tački da zaspim, onaj momenat kada neko niti spava, niti je sasvim budan. U ovom tačnom momentu, učinim ono što je učinio i onaj putnik iz moje priče: dižem se polako, osetivši se kao para, fluidan, gasovit; zatim izlazim iz sobe, kao onaj putnik iz mehane o kom sam vam pričao, i usmerim se prema ulici. Prostor je beskonačan i leteći mogu putovati ka svim mestima na Zemlji ili u Beskonačnosti. Dragi moji prijatelji, vi možete učiniti istu stvar; potrebno je da vi sami sebi to predložite. Pre svega, ne treba da se identifikujete sa materijalnim telom. Tačno u momentu kada vršite eksperiment, treba da mislite da niste telo, treba da razumete da ste fluidne duše, suptilne; potom, osetivši se tako, u tom stanju, jednostavno se dižete iz postelje. Ono što vam kažem treba da sprovedete u delo. Slušajte me dobro, nije reč o razmišljati da se dižemo, jer onda je reč o razmišljanju i tada se eksperiment neće realizovati. Ponavljam: postavite u delo ono što smo baš podvukli. Uradimo ono što je uradio onaj putnik iz naše priče; on nije razmišljao da će izaći iz tela, jednostavno je učinio, suptilno se podigao, kao para i izašao iz tog mesta. Kada ćete stići da me razumete? U kom periodu vašeg života ćete naučiti da izađete iz tela po volji? Želite li znati ponešto o onome što je Onostrano? Želite da pričate, licem u lice, sa Božanskim Bićima? Onda invocirajte ih, dozivajte ih kada ste van tela; jasno je da će doći iz ljubavi prema vama, sa ciljem da vas uče. Sve što je potrebno to je da pobedite lenjost i da budete pažljivi prema procesu sna; pokrivač i ćebe sa kojima se neko pokriva veoma su prijatni; ali je teško za nekoga da napusti lenjost, inerciju. Podsetite se da je VOLJA neophodna, a ako stvarno predločite sebi da izađete iz tela po volji, uspećete to ako tačno sledite moja uputstva. Svi mudri ljudi iz prošlosti abandonirali bi svoj gusti oblik kako bi svesno i pozitivno putovali u beskonačan prostor;
onda su pričali sa svetim Bogovima i dobijali su sjajne savete. Van ovog fizčkog sveta možemo direktno eksperimentisati sve Tajne Života i Smrti. Razumete li sad zbog ĉega toliko naglašavam potrebu da se nauči izlazak iz Fiziĉkog tela po volji?


Pitanje: Majstore, rekli ste nam da radi izlaska u Astral treba da
iskoristimo momenat kada se nalazimo u stanju između jave i
sna. Ne možemo li to učiniti u nekom drugom momentu?
Odgovor: Ugledna gospođice, hoću da vi znate da onda kada
imamo iskustvo da izlazimo u Astral, možemo izaći iz
fizičkog tela po volji, čak iako je fizičko telo u sedećem stavu
ili na nogama; ipak, ponavljam, ovo je za ljude koji mnogo
praktikuju. Najnormalnije, najprirodnije radi dupliranja je da
ležimo u krevetu.
P. Majstore, da li se može invocirati neki specijalno
određen Majstor koji bi nam pomogao da izađemo u Astral?
O. Pa dobro, prijateljice, dopustite mi da vam kažem da
postoje nevidljiva bića koja nam pomažu; ipak, tražite oslonac
kod vaše sopstvene Lične Božanske Majke. Odnosim se na vašu sopstvenu Majku Prirodu, j er j e očigledno da svako ima svoju. Treba da je molite u ime Hrista da vas izvadi iz tela tačno u tom momentu kada se
nalazite u stanju tranzicije između Jave i Sna.
P. Majstore, postoji li kakva specijalna molitva za
dozivanje naše Partikularne Majke Prirode? Da li nam možete
reći?
O. Predobra učenice koja me slušaš, daću ti savet koji će svima poslužiti. Lezite na l eđa u vašem krevetu, sa dobro opuštenim telom i zaspite recitujući vašim mislima i srcem sledeću molitvu: „Verujem u Boga, verujem u moju Majku Božansku i verujem u Belu Magiju. Majko moja, izvadi me iz mog tela.“
Recitujte sa mnogo odanosti i sa poverenjem ovu magiĉnu molitvu. Recitujte hiljade puta ako je potrebno, za vreme uspavljivanja.
Ipak, podsetite se onih reĉi koje glase: „Bog ti daje, ali ti neće i u torbu strpati.“ Kada se osećate u onom stanju zamora, svojstvenom snu, kad se u pameti pojave prve slike sna, pobedite lenjost, molim vas, i osećajući se kao neka utvara, suptilno i delikatno, uradite kao putnik naše priče: dižite se iz kreveta i izađite iz kuće. Da li ste razumeli?
P. Majstore, možemo li tražiti od naše partikularne Majke Prirode da nas odvede na neko određeno mesto ili nas ona vodi gde treba da idemo, shodno našoj spremi?
O. Dobro je pitanje koje si postavio. Božanska Majka zna gde treba da nas vodi, svakog od nas; ipak, moći ćemo joj tražiti da nas vodi na jedno ili drugo mesto, ako ona to želi, je li tako.
Ipak, ako ona ne želi da nas vodi gde mi želimo, već nas vodi na drugo mesto, treba da prihvatimo sa zadovoljstvom njenu odluku, zato što je jasno da naša Majka zna šta nama treba, šta nam najviše treba.

ELIPHAS LEVIEV KLJUČ
„Oni koji kažu „da je opasno dupliranje ljudskog
personaliteta“, i da „ako je neko odsutan iz svog tela, doći će
drugi da ga zauzme“, itd., greše vrlo mnogo. Oni koji tako
govore, u stvari, svake noći izlaze iz svog tela (sanjajući). Duplirati se
namerno ekvivalira sa činjenicom da neko shvata sopstvene
prirodne funkcije i kooperira sa Prirodom. Dupliranje nikada
ne može biti opasno.“
Samael Aun Weor Konf. „Srednji vek i Gnostički
ezoterizam“

U vezi sa projekcijama Eidolon-a i sa Supraosetljivim

Putovanjima van Fizičkog tela imamo mnogo govoriti.
U momentu kada pišem ove stranice, dolaze mi u sećanje
izvanredni događaji, sjajni. Pregledavši stare hronike iz moje duge egzistencije, sa minucioznim radom monaha u svojoj ćeliji, pojavio se Elifas (Eliphas) Levi. Neke noći, u spoljašnjosti mog gustog oblika, svugde sam išao dozivajući Dušu ovog umrlog, koji se u životu nazivao
Iguman Alfonso Luis Constans (Elifas Levi). Našao sam ga, naravno, smeštenog pored starog radnog stola, u veličanstvenom salonu jedne stare palate. Podiže se ljubazno iz svoje fotelje da bi, sa poštovanjem,
primio moje pozdrave.
−Došao sam da vam tražim jednu veliku uslugu, rekao
sam; hteo bih da mi date ključ za brzo izlaženje u Astralno
telo, kad god je to potrebno.
−Sa velikim zadovoljstvom, odgovori monah, ali najpre
želim da mi vi sutra donesete odgovor za sledeći zadatak:
„Koja je najmonstruoznija stvar koja postoji na Zemlji?“
−Dajte mi ključ već danas, molim vas.
−Ne! Rešite vaš zadatak i onda ću vam, sa zadovoljstvom, dati ključ.
Problem postavljen od igumana predstavljao je stvarnu glavobolju jer ima toliko monstruoznosti u svetu, pa zato, iskreno, nisam mogao naći rešenje. Išao sam svim ulicama grada, osmatrajući, pokušavajući da nađem najmonstruozniju stvar i kad sam verovao da sam je našao, tada se pojavi nešto još gore; odjednom, jedan svetlosni zrak razbistri mi razum. Ah!, rekoh, sad razumem. Najmonstruoznija stvar treba da bude, u saglasnosti sa Zakonom analogije suprotnosti, antipod Najgrandioznijeg Dobra! A koja je najgrandioznija stvar koja može postojati na bolnom licu ovog napaćenog sveta? Osmotrih tada kroz translucidnost Planine Lobanja, Golgotu gorčine i velikog Kabira Isusa u agoniji na krstu, iz Ljubavi prema celom napaćenom čovečanstvu…
Onda uzviknuh: Ljubav je najgrandioznija stvar koja postoji na Zemlji! Eureka! Eureka! Eureka! Sad sam pronašao tajnu: Mržnja je antiteza onoga što je najgrandioznije. Rešenje kompleksnog problema postalo je očigledno; sada bi trebalo, nesumnjivo, da ponovo uspostavim kontakt sa Elifasom Leviem. Da ponovo projektujem Eidolon (Astralno telo), beše za mene stvar rutine, jer je jasno da sam se ja rodio sa ovim skupocenim fakultetom. Ako sam ja tražio ovaj specijalni ključ, nisam to činio samo za moju neznačajnu personu koja ne vredi ništa, već prvenstveno za druge mnogobrojne osobe koje žarko čeznu ka svesnom i pozitivnom Dupliranju. Putujući sa Eidolonom ili Magičnim Dvojstvom, vrlo daleko od Fizičkog tela, išao sam kroz razne evropske zemlje, tražeći igumana; ali se ovaj nigde nije pojavljivao. Odjednom, na neobičan način, osetio sam neki telepatski poziv i tako sam upao u jedan luksuzan stan; iguman je bio tamo, ali… Oh! Iznenađenje! Čudo! Šta je ovo? Elifas je pretvoren u malo dete smešteno u kolevci. To je stvarno neočekivana činjenica! Nije tako? Sa dubokim poštovanjem, prišao sam bebici vrlo polako, rekavši:
− Majstore, doneo sam zadatak: najmonstruoznija stvar koja u svetu postoji je mržnja. Sada želim da obavite ono što ste mi obećali. Dajte mi ključ… Ipak, na moje veliko čuđenje, dete je ćutalo, dok ja, obeznađen, nisam shvaćao da „Ćutanje je elokvencija Mudrosti“.
S vremena na vreme, obeznađen, uzimao sam ga u ruke, moleći ga, ali sve je bilo uzalud, to stvorenje ličilo je na Sfingu Tišine. Koliko je to trajalo? Ne znam! U Eternalnosti, vreme ne postoji, a prošlost i budućnost zbratimljeni su u večitoj sadašnjosti. Na kraju krajeva, osetivši se prevarenim, ostavio sam dete u kolevku i izašao sam, veoma tužan, iz one plemenite kuće. Prošli su dani, meseci i godine, a ja, nastavljao sam da se osećam prevarenim; imao sam utisak da se iguman nije držao reči koju je tako svečano dao; ali jednoga dana svetlost dođe k meni. Setio sam se tada one rečenice Kabira Isusa: „Ostavite decu i ne zabranjujte im dolaziti k meni; jer je takvih carstvo nebesko“. Ah! Sad razumem, rekao sam sebi. Hitno je i neophodno da ponovo budemo deca u pameti i u srcu. „Sve dokle vi ne budete kao deca, nećete moći doći Carstvu Nebeskom“.
Ovaj povratak, ova regresija ka polaznoj izvornoj tački nemoguća je ako pre toga nisi mrtav u samom sebi(Ego); Esencija-Svest je, nažalost, zatvorena u svim ovim Psihičkim agregatima(ps.defektima) koji, u svom mračnom ansamblu, sačinjavaju Ego. Samo anihilacijom ovih odvratnih i mračnih Agregata može se probuditi Esencija u svom primarnom stanju nevinosti. Kada budu svi Podsvesni elementi svedeni na kosmički prah, Esencija je oslobođena. Onda ponovo osvajamo izgubljeno detinjstvo. Novalis kaže: „Svest je Esencija svojstvena čoveku u kompletnoj transformaciji, Nebesko Primitivno Biće.“ Dokazuje se jasno i nepobitno da onda kada je Svest budna, problem dupliranja po volji, prestaje da postoji. Pošto sam duboko razumeo sve procese ljudske psihe, iguman mi je dostavio u Višim svetovima drugi deo regalnog ključa. Ovaj ključ sastoji se od serije mantričkih zvukova sa kojima se može, na svestan i pozitivan način, realizovati projekcija Eidolona. Radi dobra naših gnostičkih studenata, dobro je stabilisati na didaktički način inteligentnu uzastopnost ovih magičnih zvukova:
a) Dugo i fino zviždanje slično ptičijem.
b) Vokalizacija samoglasnika „E“ (EEEEEEE), izdužiti zvuk i intonirati po noti „RE“, muzičke lestvice.
c) Pevanje „R“ vrši se po noti „SI“, imitirajući tanak glas deteta; nešto slično tankom zvuku vetrenjače ili motora, krajnje fin i suptilan (RRRRRRR).
d) Učinite da zvuči „S“ vrlo delikatno, kao slatki i tihi zvižduk (SSSSSSS).
Napomena: kod tačke „a“ je realan i efektivan zvižduk. Kod tačke „d“, „S“ je samo slično zvižduku…

ASANA
Gnostiĉki student će leći u položaj mrtvaca: decubitus
dorsal (na leđima). Noge su odvojene u obliku lepeze i pete se
dodiruju. Ruke su duž tela; sav fizički vehikl treba da bude
relaksiran (opušten). Zadremavši u dubokoj meditaciji,
devotan (posvećeni student) će pevati više puta magične zvuke.

ELEMENTALI
Ove su mantre u intimnoj vezi sa Departmanom Elementala Ptica i nema sumnje da će ove pomagati devotanu, stvarno će mu pomoći u radu za Dupliranje. Svaka je ptica Fizičko telo nekog Elementala i oni uvek
pomažu neofitu (novajliji), a uslov je pravilno ponašanje. Ako aspirant žarko želi asistenciju Departmana Elementala Ptica, treba da nauĉi da voli ptice. Oni koji naprave zločin da zatvore ova nebeska stvorenja u gnusne kaveze, nikada neće dobiti ovu pomoć. Hranite ptice nebeske, postanite njihov oslobodilac, otvorite vrata njihovih zatvora i one će vas pomagati. Kada sam prvi put eksperimentisao regalni ključ, posle
intoniranja mantri, osećao sam se kao para i lagan kao da je
nešto ušlo unutar Eidolona. Nesumnjvo, nisam čekao da me dignu iz kreveta; sam sam napustio krevet; podigao sam se dobrovoljno i išao sam vrlo lagano, izašao sam iz kuće; Bezazleni Elementali mojih
prijatelja ptica, uvučeni u moje Astralno telo, pomagali su mi
kod Dupliranja.
ZAKLJUČAK
Izložio sam znači, u ovom poglavlju, oba fundamentalna
aspekta Regalnog ključa. Kompletni i apsolutni razvoj ova dva dela Velikog Ključa omogućiće nam da se dupliramo po volji, na svestan i
pozitivan način. Oni koji istinski teže da postanu eksperimentatori velikih realnosti u Višim Svetovima, treba da razviju u njima samima ta dva aspekta Velikog Ključa.

DRUGI KLJUČEVI ZA IZLAŽENJE U ASTRAL
„Treba da se ostavimo teorija, uđimo u srž problema,
pređimo na dela, na praksu… Mnogobrojna braća gube vreme sa teorijama, teoretisati i ništa drugo nego samo teoretisati. Postoje velike biblioteke, ogromne a radi čega? Postoje milioni tomova, pa ipak jadni
studenti nemaju kapacitete, ne znaju da „Putuju u Astral“,
nikad nisu pričali sa nekim Majstorom, nikada nisu mogli da
razgovaraju licem u lice sa nekim Elohimom. Vrlo je tužno
stanje u kom se nalaze: glava puna teorija i zbrka, i to je sve.
Znači, potrebno je da budemo praktični, voljena moja
braćo. Teorije? Ne, ovo je nekorisno gubljenje vremena!
Važno je da budete praktični, da imate mnogo poverenja, da
nastavite sa ovim vežbama koje sam dao.“ – Samael Aun Weor Konf. „Praktični osećaj Univerzalnog Gnosticizma“

Naučićemo ljubaznog čitaoca drugim formama kako bi
svesno ušao u Astralni svet. Radi ovog pokazaćemo određene „Mantre“ koje nam omogućavaju razvoj pojedinih fakulteta da bi se po volji i
pozitivno duplirali u Astralu. „Mantra“ znači „snažna reč“.
Treba da znate da zvuk proizvodi vidljive i opipljive
efekte za ceo svet. Pucanj topa, na primer, može razbiti
prozore cele grupe kuća. Slatka reč smiruje bes; ironična reč
proizvodi puno osećanja u onome koji sluša. Dakle, zvuk je
„causa causorum“ cele kreacije.
– Bio je u pravu Jovan: „U
početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa
nije postalo što je postalo…
Korisno je znati da su mantre snažne reĉi. Vibracije ovih reči, ovih slova, ovih višestrukih kombinacija zvukova mogu probuditi latentne moći ljudskog bića.


MANTRA „FARAON“
Počnimo sa upoznavanjem mantre za Astralno dupliranje, mantre FARAON.
Lezite na leđa, dignite kolena i oslonite se tabanima na krevet.
Ponavljajte mantru FARAON ovako:
FAAAAAAAARRRRRRRAAAAAAAOOOOOOONNNNNNN…
(R se izgovara kao brujanje motora, zvučno).

Ponavljajte ovu mantru vrlo mnogo puta. Možete je vokalizovati (pevati) glasno, ali možete takođe to uraditi i mentalno. Uspavajte se izgovarajući ovu mantru, držeći podignuta kolena. Za vreme dok vas zahvata san treba da, imaginacijom, vrlo jasno vidite piramide iz Egipta. Ovo nije teško. Ubedite sami sebe da nije teško. Postavite svu mentalnu pažnju i zaspite. Rezultat će biti sjajan: izaći ćete u Astral i probudićete se onostrano, u unutrašnjim svetovima; napustićete vaše fizičko telo po volji i ući ćete u četvrtu dimenziju sa potpuno budnom Svešću.
Ali da nastavimo sa drugim procedurama, sa ciljem da student može birati šta mu više odgovara. Nemojte činiti kao lovac koji juri više zečeva i ne uhvati ni jednog. Vi treba da izaberete jedan metod koji vam se najviše sviđa, ali stavite ga u praksu, ovo je značajno.


ZVUK „ANAHAT“
U ljudskom mozgu, unutar ćelija, neprekidno zvuĉi „suptilan glas“ koji je neharmoničan i tanak. To je cvrčkova pesma, šištanje zmije, zvuk anahat, Brahmin glas. On sadrži deset tonaliteta koje teurg treba da nauči da
sluša. Pamet studenta treba da bude apsorbovana od ovog
zvuka, kao pčela nektarom cveća. Onaj ko želi da čuje zvuk Anahat treba da vakuumira pamet, da ima mirnu pamet, a ne smirenu; ponavljamo, mirnu. Onaj ko pokušava i sebi predlaže da čuje ovaj mističan zvuk,
neka održava spokojnu pamet; ponavljamo, u tišini. Treba vršiti razliku između pameti koja je mirna, jer je ova razumela da je nekorisno da misli; i pameti koja je veštaĉki smirena. Treba razlikovati pamet koja se nalazi u prirodnoj tišini, spontanoj od pameti koja je grubo prisiljena da ćuti. Onda kada je pamet spokojna, u dubokoj tišini, student može da čuje, neizbežno, cvrčkov zvuk: suptilan, tanak, prodoran. Čak i više, ako Duša dopušta da bude upijena od ovog mističkog zvuka, otvoriće se za studenta Vrata Misterije. Tada, u tim momentima neka se diže iz kreveta, na instinktivan način i neka izađe iz svoje sobe kako bi se
usmerio prema Hramovima Bele Lože ili prema bilo kom
mestu u Univerzumu.

MANTRA „LA-RA“
Treba da znamo da najveća snaga koja u svetu postoji,
najbolji ključ koji se poznaje za „izlazak u Astral“, zavisi od
SEKSUALNIH SILA. Možda vam se čini čudnim što ovo
tvrdim. Budite pažljivi: stvaralačke energije (famozni „libido“,
o kom govori Sigmund Frojd (Freud)), tj. SEKSUALNA
SILA, onda kada se nalazi u procesu LIBIDO-GENETSKE
transmutacije proizvodi neki zvuk, zvuk Anahat, ovaj
misteriozan zvuk sličan je onom cvrčkovom o kom smo već
govorili. Treba da naučimo da iskoristimo ovaj ključ radi izlaska u
Astral. Pokazaću vam kako. Treba da zaspite vokalizirajući
mentalno slogove LA-RA, ovako:
LAAAAAAAAA-RRRRRRRRAAAAAAAAAA…
Ali ova praktika treba da bude obavljena sa upornošću i sa
perseveracijom. Vokalizirajte mentalno dok se uspavljujete. Ova dva sloga imaju moć da čine da intenzivno vibriraju seksualni organi.
Prema tome, logičkom dedukcijom, znamo da kada se energije
nađu na višoj i jačoj vibraciji, stvara se ono slovo koje je baš
zvuk FOHAT-a, VATRE: slovo „S“. Ovo slovo vibrira ovako:
SSSSSSSSS… Može se osetiti kako vibrira u mozgu, kao kad
bi bilo cvrčkova pesma, ili neki zvuk sličan zvuku kojeg
stvaraju kočnice sa „komprimiranim vazduhom“.
Kad čujete ovaj magičan zvuk, Anahat, nemojte se plašiti.
Pojačajte ga. Možete mu dati veću rezonanciju putem volje i
kada ovaj zvuk već intenzivno vibrira, kada već ima veliku
rezonanciju, iskoristite to: dižite se iz postelje; nemojte misliti
„da ako se podignem sa telom“, ili „da se podignem bez tela“
ili „ako se ja dignem, gde ostaje telo“… Normalno, studenti
doživljavaju sva ova oklevanja, sve ove nesigurnosti, ne
razumem…Dižite se! Ponavljam, dižite se! Gore. Priroda će se
pobrinuti za odvajanje Astralnog tela od fizičkog tela. Sve što
treba vi da uradite je, da se podignete. Naravno, nije reč o
mentalnom dizanju; ono što vidimo treba da sprovedemo u
dela. Ono što treba da uradite je da se podignete i pre nego što
izađete iz vaše sobe, napravite jedan skok sa namerom da
lebdite u atmosferi. Ako lebdite, to je zato što ste u Astralnom
svetu. Da li ste razumeli? Ako ne lebdite, vratite se nazad u
krevet i ponovite eksperiment. Ponavljam: nemojte stati, ako danas ne možete, sutra ćete moći…
Mnogi učenici uspevaju odmah, a drugima su potrebni
meseci, čak i godine da stignu naučiti. U svakom slučaju
upornost pobeđuje. U toku slušanja ovog zvuka, dižite se iz vašeg kreveta i izađite iz sobe; ali pre nego što izađete, napravite skok, sa namerom da letite i ako letite to je zato što ste u Astralu. Ovo je sjajan ključ; ovo je vrlo važan ključ i neophodan.


MANTRA „EGIPTO“
Okultni naziv našeg Astralnog tela je ZAPHNATH PAANEAH.
Naziv Astralnog tela je sastavljen iz dva imena. Prvo je Zaphnath. Ova mantra odgovara našem inferiornom Astralnom. Druga reč je Paaneah, to je Sin, naš Kosmički Hristos, koji nam povezuje fizički personalitet sa supremnom imanencijom Solarnog Oca. Naši učenici treba da dobiju moć za izlazak u Astral. Ova se moć postiže jednosatnim dnevnim vokaliziranjem mantre EGIPTO. Samoglasnik „E“ čini da vibrira žlezda tiroida (štitna) i daje čoveku moć okultnog sluha. „G“ budi čakru jetre i onda kad ova čakra stiže do potpunog razvitka, čovek može ući ili izaći iz svog tela kad god zaželi. Samoglasnik „I“ kombinovan sa slovom „P“ razvija u čoveku ultravid i moć da izađe u Astralno telo kroz Brahmin prozor, koji je pinealna žlezda. Slovo „T“ utiče na samoglasnik „O“, intimno povezan sa čakrom srca, i tako, čovek može primiti moći da se odvoji iz ovog pleksusa i da izađe u Astralno telo.
Pravilna vokalizacija ove mantre je sledeća:
EEEEEEEHHHHHHHIIIIIIIPPPPPPPTOOOOOOO…
Oni koji nisu jos mogli izaći u Astralno telo sa našim klučevima, jeste zbog toga što nemaju ove moći i onda treba da ih razviju, u prvom redu vokalizirajući dnevno u toku jednog sata mantru EGIPTO. Ova mantra razvija sve čakre koje su u vezi sa dupliranjem Astralnog tela, i tako učenik zarađuje moć da uđe i izađe iz fizičkog tela po volji.

UVIĐAJNOST, RAZBORITOST
Drugi ključ koji je takođe davao vrlo dobre rezultate za „izlaz u Astral“, jeste PRONICLjIVOST. U toku dana, kada idete ulicom, na primer, odjednom se sretnete sa prijateljem koga niste videli mnogo godina. U ovom slučaju ćete pokušati da se razaberete i sami sebe upitati: „Da li sam u Astralu? Da li sam van svog tela?“ Onda napravite mali skok sa namerom da lebdite. Jasno je da ako lebdite, to je zato što ste u Astralu. Šta bi se desilo ako bi išli ulicom i sreli bi se sa nekim prijateljem koji je umro pre 20 ili 30 godina? Najlogičnije bi bilo da vi sami pokušate da budete svesni zapitavši se: Da li sam u Astralu? Zatim napravite mali skok i ako lebdite, u Astralu ste. Ako hodate ulicom, na primer i najednom sretnete mnoštvo ljudi, ništa vas ne košta da malo razmislite, samo nekoliko momenta. Pitajte sami sebe: „Da li sam u Astralu?“ Odmah, pokušajte ovo: napravite mali skok sa namerom da lebdite. Ako lebdite, to je zato što ste u Astralu. Ako, na primer, vidite u izlogu neke radnje ĉudan predmet, postavite pitanje: „Da li sam u Astralu?“ Više puta studenti su postavili ovo pitanje i napravili su mali skok, rezultat je bio taj, da su se probudili u Astralu, koji je, tako kako znamo, isti sa Svetom snova, bili su stvarno tamo, ali su išli nesveni, verujući da su u mesu i kostima. Prema tome, potrebno je da znamo da UVIĐAVAMO
(DISCERNIRAMO, RAZABIREMO, razlikujemo, raspoznajemo). Za vreme normalnog sna, svako živi u Unutrašnjim svetovima sa uspavanom Svešću. Ovde vidimo stolare i njihove stolarnice, prodavce i njihove radnje, šofere vozeći svoje automobile ili kola, itd., i svi su potpuno ubeđeni da su u mesu i kostima. Ako neko zapita nekog prijatelja o ovome: „U kom si svetu? Gde misliš da se nalaziš, prijatelju moj?“… Uvek će odgovoriti da je u „mesu i kostima“ i ako mu neko kaže da je u Astralu, nikada neće verovati, uvek će se smejati. Ako bi ovi ljudi probudili Svest u Unutrašnjim svetovima, ulazili bi u hramove, i radikalno bi se promenili. Ali, kako ovim osobama ni kroz glavu ne prolazi da naprave ovu vežbu koju dajemo, stalno žive sa uspavanom Svešću. Ako radite ovu praksu, i (u toku celog dana u fizičkom svetu kao vežbu – u svakom minutu, u svakom sekundu u prisustvu neke osobe koju duže vreme niste videli, u prisustvu nekog čudnog predmeta, u prisustvu gomile, itd., itd., itd.) postavite pitanje, jasno je da se ovo vrlo dobro upisuje u podsvest, pa kao rezultat i noću postavljamo isto pitanje u Astralnom svetu, budeći tako Svest. Ono što neko radi danju, ponavlja noću, za vreme sna. Ako se navikne da radi ovu vežbu tokom dana, jasno je da će i noću isto raditi. Radeći u toku sna, Svest se budi i onda se mogu posetiti Hramovi Bele Lože, mogu se dozivati Anđeli, itd. Ako ste u Astralu i želite da invocirate nekog Anđela (na primer Anela Anaela, Anđela Ljubavi), možete ga dozivati sa ANTIA DAUNA SASTAZA ovako: „AAANNTIIIIIIAAA DAAAUUUNAAA SAAASTAAAZAAA… Dođite ovde! Dođite ovde! Dođite ovde! U ime Hrista! U ime Hrista! U ime Hrista!“ I možete biti sigurni da će Anđeo Anael doći na naš poziv. Anael je vrlo mudar. Sa njim možete razgovarati o onome što želite, sa njim možete naučiti mnogo stvari. Poznaje medicinu, zna da leči, u vezi je sa svim onim problemima o ljubavi, itd. Na primer, ako želite da invocirate bilo kog planetarnog Anđela, upotrebite uvek isti onaj ključ i bićete saslušani. Ali pre svega treba da naučite da izađete u Astral. U Astralu možete ići u Šambalu (SHAMBALLA) i da lično pričate sa Božanskim Majstorom Isusom Hristom. On živi u Šambali sa istim telom sa kojim je vaskrsao iz mrtvih. Ne shvatamo kako još postoje ljudi koji se usuđuju da kažu da se Isus Hristos inkarnirao u Petra, ili u Jovana, ili u Diega, ili u ne znam koga…  Ljudi toliko mnogo greše! Čak i sad, u našim danima, neće da veruju Isusovim rečima, neće da veruju tome što je napisano u Jevanđeljima. Isus je vaskrsao, ima fizičko telo i čuva ga živog u ŠAMBALI. ŠAMBALA je oblast u Tibetu, jedna oblast koja je u ĐINAS STANJU(više dimenzije), tajna oblast. Prema tome, treba da naučimo da vokalizujemo mantre koje služe radi izlaska u Astral; treba da poznajemo prakse. Možemo takođe da dozivamo Neizreciva Bića da nas uče da izlazimo u Astral. Možete invocirati, na primer, Harpokratesa (HARPOCRATES) i budite sigurni da će vas učiti da izlazite u Astral.

ĐINAS (Džinas, Jinas) STANJA
U prvom redu student uči da izađe u Astral; i kasnije uči da unese fizičko telo u Četvrtu dimenziju. Ovo je malo grublje, zar ne? Ova stvar, da staviš telo od mesa i kostiju u Četvrtu dimenziju, prividno je vrlo teško; ipak je moguće. Onaj ko želi da uđe sa telom od mesa i kostiju u Unutrašnje svetove, odnosno, onaj ko želi da nauči da postavi fizičko telo u ĐINAS STANJE, treba da poznaje ključeve. Harpokrates, na primer, uči nas kako da izađemo sa telom od mesa i kostiju; Harpokrates nas uči da se prenesemo sa jednog mesta na drugo za nekoliko trenutaka. Harpokrates nas uči kako da unesemo telo u Superiorne svetove. Onaj ko nauči da putuje sa telom od mesa i kostiju u Unutrašnje svetove, ustvari može da čini čuda. Isus je činio takva čuda, Isus je hodao po vodama, jer je imao fizičko telo udubljeno u Unutrašnje svetove. Setite se one noći kada je Isus hodao po vodama Mora Galileje. Ovo je bilo zanimljivo; On je išao fizičkim telom u ĐINAS STANJE; Petar je izašao da ga dočeka. Nažalost, Petar je posumnjao. Da nije Petar posumnjao, ne bi se ne bi potopio. Jadni Petar potapao se; i Isus mu je morao pomagati, govoreći mu: „Maloverniče, zašto si posumnjao?“ Ključ za postavljanje fizičkog tela u ĐINAS STANJE je da se ima vere. Onaj ko nema vere, ne uspeva. U stvari, vera je SOLARNA SILA. Ako hoćete da postavite fizičko telo u unutrašnje svetove, možete učiniti sledeće: lezite na levu stranu, stavite levu ruku na jastuk; potom položite glavu na šaku leve ruke. Dozivajte Harpokratesa ovako: „HAR-PO-CRA-TIS, HAR-PO-CRA-TIS, HAR-POCRA-TIS; u ime Hrista, u ime Hrista, u ime Hrista dozivamo te. U ime Apsoluta, u ime Apsoluta, u ime Apsoluta, dozivamo te HAR-PO-CRA-TIS, pomozi mi da stavim telo u ĐINAS STANJE!“…
Potom zadremajte, koncentrišite se na Harpokratesa. Kada malo osetite san, kada počinju prvi simptomi sna, možete se dići iz kreveta sa punom verom. Dižite se kako se diže mesečar, ali dižite se! Da li ste razumeli? Dižite se, čuvajući to malo sna koliko ga imate. Kada ste se podigli, napravite nekoliko koraka u sobi. Zatim pre nego što izađete na ulicu, dobro je da probate u vašoj sobi, da bi znali da li se već nalazite u ĐINAS STANJU, jer inače, šta ćete raditi na ulici? Napravite skok i ako lebdite, to je zato što je telo ušlo u Unutrašnje svetove. Onda možete mirno izaći na ulicu i možete se uputiti prema Hramovima koji su u ĐINAS STANJU
Podsetite se da u Čapultepeku (Chapultepec) postoji divan Hram. Hram Čapultepek je izvanredan: to je Gnostički-Ružokrsni Hram. Rukovodilac ovog Hrama je Majstor RASMUSSEN. Možete pokušati da ga posetite. Ne zna se da li će vas pustiti da uđete; sve zavisi od vas. Ako imate veoma pravilan život, ako ste dobro pripremljeni, ako ste osobe pune vrlina, moći ćete ući. Ako ne, ko zna! U svakom slučaju pokušajte da vidite… Ako vas ne puste da uđete u Čapultepek, možete dopusiti sebi da putujete u Evropu, kroz Aziju, kroz Afriku ili gde želite. Sa telom u ĐINAS STANJU možete se transportovati u najdalja mesta na Zemlji.
Doktor Krum Heler (Krumm Heller) govori da je potrebno da zaspimo invocirajući Harpokratesa, ali treba da imaginacijom vidimo jedno plavo jaje, vrlo svetlo jaje, plavo kao nebo, i sebe da vidimo u tom jajetu. Ovu stvar nas uči Doktor Krum Heler. A najpraktičniji način da se to uradi je da uzmemo pravo kokošije jaje; zatim, razbićemo vrh jajeta, napravivši malu rupu na koničnoj strani, na oštrijem delu. Pre ove operacije, potrebno je da stavimo jaje malo u toplu vodu. Potom mu izvadimo belance i žumance tako da ostane samo ljuska. Kada imamo ovu ljusku, ofarbamo je plavom bojom i stavimo je pored kreveta. Važno je da stalno imamo figuru jajeta, čija je ljuska u vezi sa Harpokratesovim moćima. Podsetimo se da je Harpokrates u tačnoj relaciji sa jajetom. Kaže se da je stara Zemlja imala oblik jajeta, bila je oviformna (jajasta). U Egiptu se takođe koristilo jaje, stavljalo se na glave mumija. Setimo se na BRAHMINO „ZLATNO JAJE“. U jajetu su sadržane moći kreacije. Harpokrates zna da rukuje ovim silama sadržanim u jajetu. Dakle, ako se u jajetu nalaze sile kreacije logično je da ovo ima izvanredne moći. Harpokrates zna da rukuje ovim moćima, ovim izvanrednim silama. Ako opažamo, sva je kreacija izašla iz jajeta. Sam čovek je stvoren iz jajeta. Da, maternji ovul je pravo jaje i jaje je oplođeno spermatozoidom (ovo znaju biolozi). Opažajte biljke: seme je pravo jaje i iz ovog semena izlazi biljka. Mora su iz jajeta izašla, sve što postoji, iz jajeta je izašlo. Jaje simbolizuje fizičku materiju i ako Harpokrates ima moći nad jajetom, ima ih i nad fizičkom materijom. I ako Harpokrates ima moći nad fizičkom materijom, može da nam stavi telo u ĐINAS STANJE, može da nam unese telo u Četvrtu dimenziju. Ovo je perfektno logično. Ne govorimo o nečem apsurdnom. Jasno je, za čoveka od nauke ovo je apsurdno, ali koliko je za nas značajan materijalistički naučnik. Ono što nas zanima, jeste da idemo prema originaciji, da pređemo na dela. Materijalističkom naučniku dajemo u prvom redu napisano učenje; i doći će dan kada će praktikovati, uveriće se samim sobom…


A FAZA – SVI TEKSTOVI PO REDU OD 1 DO 20

B FAZA OD 1 DO 10

 1. BELESKA – 1. PRVO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „PUT I ŽIVOT“ – Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/1-deo-teksta-iz-a-faze-prvo-1-predavanje-put-i-%C5%BEivot-samael-aun-weor/10152402217559823
  2. BELESKA – 2. DRUGO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „PSIHICKO IZUCAVANJE COVEKA“ – Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/2-deo-teksta-iz-a-faze-drugo-2-predavanje-psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-/101524209174498233.

  BELESKA – 3. TRECE PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „LJUDSKA MAŠINA“ – Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/3-deo-teksta-iz-a-faze-trece-3-predavanje-ljudska-ma%C5%A1ina-samael-aun-weor/101524258945098234.

  BELESKA – 4. CETVRTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „NAUKA O MEDITACIJI“ – Samael Aun WeorGNOZE https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/4-deo-teksta-iz-a-faze-cetvrto-4-predavanje-nauka-o-meditaciji-samael-aun-weor/101524669632648235.

  BELESKA – 5. PETO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „ZVUK I CAKRE“ – Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/5-deo-teksta-iz-a-faze-peto-5-predavanje-zvuk-i-cakre-samael-aun-weor/10152472824974823

  6. BELESKA – 6. SESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE „ČETVRTA KOORDINATA“ – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-6-deo-teksta-iz-sestog-6-predavanja-iz-a-faze-četvrta-koordinata-samael-/10152493135644823

  7. BELESKA – 7. SEDMO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHICKO DUPLIRANJE“Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/7-deo-teksta-iz-a-faze-sedmo-7-predavanje-psihičko-dupliranje-samael-aun-weor/10152546698904823

  BLOG – 7. SEDMO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHICKO DUPLIRANJE“- Samael Aun Weor
  https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2017/01/16/sedmo-7-predavanje-iz-a-faze-psihicko-dupliranje-samael-aun-weor/?preview_id=16040&preview_nonce=acc864de0e&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true

  8. BELESKA – 8. OSMO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – ‘TRANSCEDENTALNOST SNOVA“-Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/8-deo-teksta-iz-a-faze-osmo-8-predavanje-transcedentalnost-snova-samael-aun-weor/10152561292044823

   

  9. IZ GNOZEBELESKA – 9. DEVETO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/9-deo-teksta-iz-a-faze-deveto-9-predavanje-oniri%C4%8Dka-disciplina-samael-aun-weor/10152588740439823

  10. BELESKA – 10. DESETO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „BUDJENJE SVESTI“ – Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-10-deo-iz-a-faze-deseto-10-predavanje-budjenje-svesti-samael-aun-weor/10152617112549823

   

  11. BELESKA – (11) JEDANAESTO PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE, IZ GNOZE – „TRANSFORMACIJA INPRESIJA“ – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-11-jedanaesto-predavanje-iz-a-faze-transformacija-impresija-samael-aun-w/10152662180814823

   

  12. BELESKA – 12. DVANAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE- „ZAKON UZROKA I POSLEDICE“ – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/12-deo-teksta-iz-a-faze-dvanaesto-12-predavanje-zakon-uzroka-i-posledice-samael-/10152432745874823

   

  13. BELESKA – 13. TRINAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE „ENIGME SMRTI“ Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-13-trinaesto-predavanje-iz-a-faze-enigme-smrti-samael-aun-weor/10152677590274823?pnref=story

   

  14. BELEŠKA – 14. ČETRNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE ‘POVRATAK, REINKARNACIJA I REKURENCIJA’ – Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-14-cetrnaesto-predavanje-iz-a-faze-povratak-reinkarnacija-i-rekurencija/10152702884229823?pnref=story

   

  15. BELESKA – 15. PETNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE- „TRANSMIGRACIJA DUŠA“ – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-petnaesto-15-predavanje-transmigracija-du%C5%A1a-samael-aun-weor/10152838392059823?pnref=story

  16. BELESKA – 16. SESNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „UNIVERZUM PAMETI“ – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-16-deo-teksta-iz-a-faze-sesnaesto-16-predavanje-univerzum-pameti-samael-/10152885465279823

  17. BELESKA – 17. SEDAMNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE IZ GNOZE – „MOGUĆNOSTI UNUTRAŠNJE PAMETI“ – Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleška-17-sedamnaesto-predavanje-iz-faze-a-mogućnosti-unutrašnje-pameti-samael-/10152937277204823?pnref=story

  18. BELESKA – 18. OSAMNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „ATLANTIDA MIT ILI REALNOST“ – Samael Aun WeoR https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-18-osamnaesto-predavanje-iz-a-faze-atlantida-mit-ili-realnost-samael-aun/10152976444279823?pnref=story

  19. BELESKA – 19. DEO – FAZA ‘A’ – „POSLEDICE ERE VODOLIJE“ – Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-19-deo-faza-a-posledice-ere-vodolije-samael-aun-weor/10153061371734823?pnref=story

   

  20. BELESKA – 20. DVADESETI DEO IZ „A“ FAZE – „FENOMEN NLO“ – Samael Aun Weor
  https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-20-dvadeseti-deo-iz-a-faze-fenomen-nlo-samael-aun-weor/10153080820634823?pnref=story


SLEDI FAZA „B“

 

 

2. BELEŠKA – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=191051134561251&set=a.109309836068715.1073741828.100009690966767&type=3&theate

 

3. BLOG – TREĆE (3) PREDAVANJE „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/03/28/trece-3-predavanje-gnosticka-kabala-samael-aun-weor/

 

 

4. BLOG – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/01/12/poreklo-coveka/

 

 

5. BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ “B” FAZE – “KAKO DA NAUČIMO DA SLUŠAMO” – Samael Aun Weor
 

6. BLOG – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – DIDAKTIKA DISOLUCIJE EGO-A – Samael Aun Weor
 
7. BLOG – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSFORMACIJA ENERGIJA“ – Samael Aun Weor
 
8. BLOG – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor
 
9. BLOG – DEVETO (9) PREDAVANJE IZ FAZE „B“ – „NAUKA O TANTRIZMU“ – Samael Aun Weor
 
10. BLOG – DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA“ – EGO-a – Samael Aun Weor
 

10. BELEŠKA – PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA – EGO-a“ – Samael Aun Weor
Advertisements

One comment on “SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „PSIHIČKO DUPLIRANJE“ – Samael Aun Weor

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s