KABALA – OBJAŠNJENJE NAŠE KREACIJE (SILAZNOM PUTANJOM, OD APSOLUTA DO FIZIČKOG SVETA-DO (3D) I NAZAD DO APSOLUTA)

Da bi se ovo moglo čitati i shvatiti na ispravan način, ovo treba čitati jezikom svesti, ne jezikom pameti-uma i bez raznih predrasuda… Potrudila sam se da sve ovo prekucam sa jednog predavanja, za sve one, koji imaju potrebu da saznaju nešto više o tome kako je naša Kreacija nastala, ko sve učestvuje u kreiranju iste i na koji način. Iskreno za mene je sve ovo bilo otkrovenje kada sam prvi put na predavanju čula ali i čitala… Mnogo puta sam odslušala ovo – jedno te isto predavanje, studirala samu sliku sa sefirotskim stablom na kojoj je sve lepo objašnjeno, mnogo čitala o svemu tome kako bi što bolje upila, razumela, osvestila, shvatila sve ovo, o nama i našoj kreaciji u kojoj boravimo, o našim zabludama i pogrešnim verovanjima, jer smo negde nešto pročitali, čuli, naučili i to prihvatili, usvojili kao univerzalnu istinu, iako je sve to daleko od univerzalne istine… U stvari, ovo je za istinske tragaoce… Ovo je nešto, što bi mnogima trebalo dati do znanja, što bi mnogima trebalo otvoriti oči i uši, da ne lažu sami sebe, ali i druge, kako su nešto posebno napredovali i kako imaju sva osvojena-zaslužena tela… 🙂

Kabalu treba dobro poznavati i jako je bitna zbog ispravnog objašnjenja naše Kreacije, Alhemije, Astrologije, Tarota i mnogih drugih stvari… Kabalu treba čitati iznova i iznova u svesnom-budnom stanju, ona se čita i tumači jezikom svesti, ne i sile pameti. Glavna supstanca za razumevanje jeste SVEST, a mi je nemamo i da bismo mogli sa tom svešću da razumemo jednu kosmičku nauku, treba da razumemo da je svest ta, koju treba u tom slučaju da koristimo. Jedino na taj način možemo doći do razumevanja i kako buditi dodatnu svest koja nam se nalazi zarobljene od Ega u podsvesti. Zahteva svesni trud, da bi se razumelo.

p.s.(Kao i sve knjige koje su pisane jezikom svesti, ni one se ne mogu tumačiti intelektom, umom…)

 
Svi oni, koji ne budu mogli iz prve povezati i shvatiti, neka sve ovo ostave ad acta i neka se povremeno vraćaju čitanju svega što sam napisala, jer, sve ovo se treba čitati jezikom Svesti, ne i silom Pameti-uma.
 
Najbitnija stvar za razumevanje jeste, ko smo, šta smo, gde smo, zbog čega smo tu gde jesmo, gde treba da idemo i zbog čega. Kabala je izuzetna nauka, ali je takođe zahtevna u smislu da je potrebno da se uloži jedan svesni napor, jedna svesna i jednostavna logika, kako bi mogli da je bolje razumemo.
 
Šta je Kabala, odakle dolazi Kabala, ko je Kabalu izmislio, zbog čega je izmislio?
 
Kako kaže Majstor Samael, Aun Weor, Kabala je nauka koja se gubi u Noći Kreacije. Nema jedan orjentativni izvor, ili izvire iz samih nedara Kreacije. Kabala u jednom simboličkom smislu, takođe ima jedno svoje fonetičko značenje, simboličko, akronimsko značenje koje se odnosi na početna slova, ili na lova koja su inteligentno kombinovana. Kabala u svom početnom, prvom svom smislu jeste nauka, koja nam objašnjava nastanak Kreacije, objašnjava samu Kreaciju i njen nastanak. Kabala ima, provlači se više značenja kabale. U gnostičkom smislu i u onom pravom smislu KA BA LA čitalana od pozadi po slogovima, čitana od nazad po slogovima LA BA KA, (Baka=Krava) odnosi se na samu doktrinu ili nauku Krave, krave koja je oduvek na orjentu je bila simbol Majke božanske, (kod Hindusa je sveta životinja, zbog toga što predstavlja samu Majku Kreacije) i oduvek bila simbol Majke Božanske. Postoji jedna priča, koju spominje Helena Petrovna i Gurđijev, pričaju o jednoj kravi sa 5 nogu koja je imala svoju fizičku manifestaciju, fizičko ispoljavanje, jedna krava koja je imala na svojim leđima fizičku petu nogu i koju je mogla da pomera, kako bi mogla rasterivati mušice oko sebe. Ali ta peta noga, ili taj peti ud te životinje je jedna simbolička stvar, jer Majka božanska ima svojih 5 aspekata. U ovoj našoj Kreaciji, u samoj Kabali učestvuju tih 5 aspekata Majke Božanske.
 
1. Prvi aspekt Majke bžanske je Majka NUT, njen kosmički aspekt, predstavlja i odnosi se direkno na čitav prostor, prostor u kojem se kreiraju univerzumi, galaksije, planete, ljudi i sve ostalo..Ta njena utroba u njenom kosmičkom značenju je sam prostor. Njena unutrašnjost, njena utroba (prostor), kao i utroba jedne majke u fizičkom svetu, gde se pravi jedan život.Kod Egipćana je zovu Majka NUT i predstavljena je tako što svojim telom obavija čitav Egipat i iznad nje su zvezde. Taj kosmički aspekt je njen prvi aspekt.
 
2.Drugi aspekt Majke božanske je; Majka Kundalini-Šakti, naša lična božanska Majka, nen drugi deo ili aspekat.
 
3. Treći deo Majke božanske jeste aspekt SMRTI, il, kao što postoji u gornjem delu sefirotskog stabla majka božanska i jedan je deo, tako postoji i dole, u donjem delu stabla. U raznim mitologijama je poznatija kao KALI, ĆEKATE, ŽOZEFINA, KRALJICA PAKLA itd. Jedan aspekt nje, koji su mnogi razumeli kao negativan aspekt, ali nema nikakve veze sa negativnim aspektima, već ima veze sa jednom svojom projekcijom ili jednim svojim delom koji treba da realizuje te stvari koje se nama najmanje sviđaju, a koje se tiču SMRTI (Inferiorni svetovi, potopljeni svetovi, Danteovi krugovi)..
 
4. Četvrti njen aspekt jeste Majka Priroda, koja ima zaduženje da na jednoj planeti kreira te strukture o kojima nam Majstor S.A.Weor priča; Mineralnu zonu, Vegetalnu zonu, životinjsku i samu ljudsku. Postoje horovi ili čitave inteligencije prirode koje rade pod njenom dirigencijom, pod dirigencijom te Majke Prirode, kreiraju stvari koje mi vidimo oko nas.
 
5, Peti aspekt Majke božanske je; Elementalne Vile. Taj aspekt je vrlo interesantan, jer ima veliku ulogu u realizaciji onoga što se zove MIKRO KOSMOS, tj. nas samih. Zadužena je za instaliranje svih INSTIKATA u našem telu, i zadužena je da pomogne oko samih prvih (gornjih) delova Kreacije.
 
Tih njenih 5 aspekata zaokružuju ili prave jedan perfektni krug u kreaciji. Zbog tih njenih 5 aspekata ili ono što se zove PENTAGRAM ili PETOKRAKA, nije izmislio ni jedan komunista, niti ga je izmislio bilo ko, jedan je Arhetip, jedan je simbol koji u jednom svom aspektu predstavlja tih 5 delova Majke božanske. U drugom aspektu predstavlja jednu perfekciju ili Autorealizovanog Čoveka. Onog Čoveka koji stoji u Leonardovoj kvadraturi kruga, koja predstavlja autorealizovano Biće, Biće koje ima okrenutu glavu na gore i koje ima svoj prostor. Naravno ima i onih koji taj Pentagram koriste u negativne svrhe i aspekte u domenu crne magije i kod onih koji imaju iskrivljeno mišljenje o Pentagramu, pa je tada pentagram uvek okrenut na dole, sa glavom na dole.
 
Treba da se razume bitna stvar što se tiče Kabale. Ovih 10 sefirota jesu polovina… Imamo tri trougla sa po tri Sefirota na sefirotskom stablu, to je 9 devet sefirota i imamo jedan kao 10.deseti i on je sredina, on predstavlja fizički svet.
 
Kao što postoji ovih 9 superiornih sefirota, tako postoje onih 9 inferiornih ispod fizičkog, tj. 9 potopljenih dimenzija ili 9 Danteovih krugova, o kojima priča Dante Aligijeri. Da bismo počeli nauku KABALU, ili LA BA KU, nauku Krave ili nauku Kreacije ili Majke, božanske-kosmičke, treba da razumemo da je sama Kabala jedna Ezoterička mudrost, koja treba da nam pomogne u prvom redu to, što se zove MAKROKOSMOS, da bismo mogli da razumemo ono što se zove MIKROKOSMOS, da nam pomogne da razumemo određene delove nas kojih smo se odrekli ili smo ih pogubili, trebamo opet da ih pod jednim određenim redosledom vratimo ili povratimo u našu unutrašnjost.11:48
 
Ovi sefiroti koje vidimo na stablu života, svaki od njih je deo svakoga od nas. Svaki od nas treba da ostvari u samom sebi svaki od ovih sefirota. Ovo nije tamo nešto i tamo negde gore u nekakvim nebesima, nekog nevidljivog Boga, ovo je nešto što treba da se realizuje u nama samima. Trebamo da razumemo kako se te stvari realizuju, jer su vrlo logične, vrlo su precizne i vrlo su proste, ali, to je nama otežavajuća okolnost, zbog toga što mi nismo prosti, mi nismo jednostavni, jer mi jednostavne stvari komplikujemo.
 
Logika Svesti i logika pameti su dve logike drastično različite. Zbog toga ne trebamo da pravimo interpretacije, asocijacije, već da probamo Kabalu da razumemo onako kako nam je predaje Majstor Samael Aun Weor, da je razumemo takvu kakva jeste, a onda da probamo videti da li tu postoji logika ili ne.
 
***
 
Sama Kabala izvire iz onoga što se zove APSOLUTNI, APSTRAKTNI, NEMANIFESTOVANI-SVETI prostor. AIN-APSOLUT. To je definicija tog prostora iz kog izlazi Kreacija, izlazi sve što vidimo na sefirotskom stablu, i sve što možemo da vidimo u samom prostoru.
 
Čitava Kreacija izlazi iz onoga što se zove Apstraktni, Apsolutni, Nemanifestovani, Sveti prostor. Majstor nam objašnjava kako se kreacija širi ili bolje reći duplira. Kako ta INTELIGENCIJA koja je uzrok Duha i Materije a nije ni jedno ni drugo, ono što je apstraktno za našu pamet i što ne možemo da razumemo to je zapravo taj Apsolut, koji je sastavljen iz svoja tri dela; AIN, AINSOF i AINSOFAUR. Tri dela samog Apsoluta.
 
ZBOG ČEGA SE ZOVE APSOLUTNI PROSTOR?
Zbog toga što sačinjava Apsolutno sve, sadrži u njemu samom, jer iz Njega izlazi sve što postoji, iz tog razloga je Apsolutni prostor.
 
ZBOG ČEGA JE APSTRAKTAN?
Apstraktan je zbog toga što ovde pamet-um ne može da uđe, niti može da razume to što je apstraktno.Majstor nam objašnjava da u tom AIN-u postoji jedna Inteligencija koja se nikada ne ispoljava. Nikada je niko nije video i nikad niko sa njom nije imao bilo kakav kontakt. To je INTELIGENCIJA koja pokreće sve i koja je uzrok same Kreacije. Nema jedan definisani početak niti ima kraj. BIĆE, koje je uzrok svega i duha i materije a nije i duh ni materija. Zbog toga mi te stvari koje se tiču Apsoluta ne možemo shvatit sa našom pameću-(poremećenim umom), i zbog toga je sve to što se tiče Apsoluta Apstraktno. Iz samog AINA-APSOLUTA izlaze 3 Apsolutna dela, tri svoja regiona.
 
1.Prvi je taj koji se zove AIN,
2.Drugi koji se zove AIN SO i
3.Trći koji se zove AIN SOF AUR.
 
Govoreći o ovom prvom uzrok svega što jeste kreirano, u njemu postoji jedna NEMANIFESTACIJA, NEISPOLJAVANJE, nema nikakvog vidljivog dela aktivnosti i u toj zoni postoji ta INTELIGENCIJA koju Majstor samael Aun Weor naziva A-ELOHIM, ili taj prefiks „A“ označava da je nešto od prilike pre ELOHIMA, ili kada kažemo ELOHIM mislimo na jedno ispoljavanje božanstva. Ovo je uzrok samog ispoljavanja. Ta vrhovna Inteligencija A-ELOHIM, ili drugačije nazvan TEOMEGALOGOS, ili kao Arhitekta, ili kao Kreator. Kreator u svom prvobitnom obliku, vrhovna Inteligencija koja pokreće čitavu Kreaciju. Ono što se zbiva u toj drugoj zoni u AINSOFU, jeste to da Inteligencija A-ELOHIM iz sebe ispušta duplirajući se, jednu Inteligenciju koja izlazi na manifestaciju, izlazi da se ispolji, da bude jedan organizator, ako možemo tako da ga nazovemo, vidljivi, legitimni, ali koji je posledica ovoga što se zove A-ELOHIM. Taj drugi koji prebiva u AINSOFU jeste ELOHIM.
 
Reč ELOHIM ima jedno interesantno značenja i odnosi se na ono što je u Bibliji poznato kao „REČ“.
ELOHIM, doslovno prevedeno biblijsko značenje, znači „REČ“.
 
Koja reč, šta je reč, kakva reč, odakle reč,kako reč pravi, i zbog čega pravi, o kakvoj Reči se tu radi?
 
Na Hebrejskom ovaj ELOHIM je reč koja ima jedno MuškoŽensko značenje u pluralu i doslovce znači u jednom transcedentalnom smislu znači BOGOVI I BOGINJE. Bogovi i Boginje su to što se u Bibliji zove „REČ“ i što se na Hebrejskom zove ELOHIM, ili što mi smatramo kao materiju, supstancu koja je kreirala Kreaciju, jer se kaže da je taj Elohim ili ta „REČ“, Armija glasa bila zaslužna za Kreaciju i da bez nje nebi ništa bilo kreirano, ono što je kreirano…
 
Da pogrešno ne razumemo da je tamo bila nekakva „reč“ i da je tamo nešto kreirala koja ima nekakve moći, već skup tih BIĆA, koje možemo da nazovemo BOŽANSTVIMA, a Božanstva su ništa drugo do FIZIČKA BIĆA, BIća od mesa i kostiju, koja su dotakla jedan određeni nivo, jedan određeni nivo svesnosti. Jedan Isus Hrist je jedan u najkompletnijem smislu te reči, jedan Bog nad Bogovima. Jedan Zoroastro, jedan Amida, jedan Konfučijus su božanstva kao ona koja imamo kod Grka koja su nama možda malo bliža ili simboličnija, kao jedan Hepez, kao jedan Ares, kao jedan Had, kao neko od njih koji ima određene kapacitete koji su morali sami da zasluže i osvoje. Skup tih Bića koji poseduju određene kapacitete, znanja, moći, svesnost, jesuzapravo to što se zove ELOHIM, oni su ti koji kreiraju Kreaciju po određenim zakonima i principima.
 
Sama Kreacija ima svoje zakone po kojima se kreira. Izuzetno prisutan je taj zakon sedmice (7) i zakon trojke (3). Ta dva zakona su baza Kreacije. Da razumemo jednostavnije zakon trojke. Svi znamo da postoji jedna afirmativna sila, jedna negativna sila i jedna sila koja spaja, jedna sila KONCILIJACIJE ili sila koja povezuje. O tim silama koje se ovde ispoljavaju nešto više u nastavku teksta.
 
Za kreiranje je potrebna ta trojka (3), to trojstvo je potrebno da se spoji na jednom mestu.
 
KAKO DOLAZI DO KREIRANJA NAS SAMIH?
 
Naš „Tata“ je jedna pozitivna sila ili jedan plus, Mama je jedan minus i taj koji ih povezuje je ta seksualna atrakcija ili ta sila Koncilijacije, spajanja koja dovodi do kreiranja jednog našeg tela.
 
Kreacija nije nikakav izuzetak, stim što, da bi se kreacija realizovala, ne spajaju se naši mama i tata, već se spajaju ELOHIMI, BIĆA koja u sebi poseduju moći da kreiraju stvari, da kreiraju planete, galaksije, univerzume, poseduju tu svoju sexualnu energiju na tom visokom nivou. Na isti način kreiraju sve ovo što vidimo oko nas, čitavu kreaciju i gde god se spoje pozitivna, negativna i neutralna sila, kreira se jedna stvar.
 
Taj zakon trojke(3) ima zadatak da KREIRA, kreira, kreira, kreira, kreira, kreira, kreira…, gde posle kreacije zakon sedmice(7) ima za zadatak da organizuje stvari koje su kreirane.
 
Zakon sedmice(7) je taj koji organizuje. Kreacija nastaje usled spajanja tih triju sila i organizacije posredstvom zakona sedmice. Sama kreacija kao jedna inteligentna struktura, posledica jedne Inteligencije ima u sebi sadržan i jedan i drugi zakon koji možemo da vidimo.
 
Zakon trojke se ispoljava u tome što izlazi iz Apsoluta. Ono što izlazi iz Apsoluta, ovaj prvi trougao na slici sefirotskog stabla i koji je jedan predstavnik tih triju sila dok nije izašao iz Apsoluta(pošto je prvi koji izlazi), dok nije izašao iz Apsoluta, nalazi se u tome što se zove AINSOFAUR, ali se ne nalaze ove tri sile raspršene na sve strane, već se nalaze kao ona kafa tri u jedan. Ta treća Inteligencija jeste ta koja nosi ime TETRAGRAMATON, ili TETRA, svakako se odnosi na broj 4 i jeste ovih tri u jedan, koji ovde u tome što se zove AINSOFAUR, čine ili formiraju jednu jedinicu, multipliciraju,jedinicu koja se sastoji tri u jedan,formira to što se zove TETRAGRAMATON.Taj Tetragramaton treba da izađe napolje iz toga što se zove APSOLUT ispoljava se ili se deli na svoja tri osnovna dela, koji nisu ništa drugo već u svim religijama ta tri principa, da li to bio Osiris-Isis i Horus, da li bili Otac-Sin i Sveti duh, da li bili Brahma-Šiva i Višna ili koji god. Te tri primarne sile su to što u AINSOFU se naziva TETRAGRAMATO.
 
Kada Kreacija curi odozgo na dole normalno je da iz AINSOFAUR-a, gde se nalazi TETRAGRAMATON dolazi do njegovog delenja na ove tri primarne sile.
 
Kada se Kreacija vraća odozdo na gore, nazad u ono što se zove APSOLUT, ove tri sile koje su svaka za sebe(prvi gornji trougao), se vraćaju u ono što se zove TETRAGRAMATON, spajaju se tri u jedan, prvi-gornji trougao se apsorbuje u samog ELOHIM-a i ELOHIM se vraća u ono što se zove AIN. Tako se završava jedna Kreacija ili bolje reći tako informacije svesnog tipa dolaze do toga što se zove Kreator. Kada se Kreacija apsorbuje do njega stižu individualne informacije, svakog od nas, koje su njemu potrebne toj INTELIGENCIJI, kako bi permanentno stvarala nešto novo i novo, sa boljim i drugačijim iskustvima..
 
Kreacija ima svojih 7 etapa, takozvanih 7 Kosmosa, posredstvom kojih se dolazi do materijalizacije. Materijalizacija je ono čemu teži Kreator, da napravi materiju, da dođe do nje.
 
1. Prvo što se kreira, još u samom AINSOFAURU, kreira se taj PRVI KOSMOS ili PROTOKOSMOS, što znači PRVI. Gde ta Inteligencija sa svojim kapacitetima i mogućnostima kreira ono što se zovu duhovna Sunca. Pre nego da postane jedan Univerzum, treba da postoji jedan centar gravitacije tog Univerzuma, to su zapravo ta duhovna sunca.
 
2. HAGIO KOSMOS ili DRUGI KOSMOS, koji se kreira i na tom planu se prave Univerzumi. Da bi se Univerzumi opremili i osposobili sa svojim potrebnim stvarima u tome što se zove MAKROKOSMOS, kreiraju se GALAKSIJE. Zatim se u (DEUTEOKOSMOSU) kreiraju Solarni sistemi, u MEZOKOSMOSU se kreiraju PLANETE i u onome što se zove MIKROKOSMOS se kreiraju plnete i mikrokosmosi, ljudi.
 
3. TRITOKOSMOS ili TREĆI KOSMOS
 
U ovih 7 kosmosa postoje takođe tri etape, tri vrlo jasna dela koja se prožimaju, znači imamo sedam kosmosa (pogledati na slici sefirotskog stabla) ali u ovih sedam imamo PRVI, DRUGI i TREĆI, tako da ujedno u zakonu sedmice(7)postoji i zakon trojke(3).
 
ŠTA JE TO PROTOKOSMOS?
 
Da bi jedna planeta mogla da postoji, treba da ima jedan SOLARNI SISTEM, da bi solarni sistem postojao mora da ima jedna GALAKSIJA, da bi jedna Galaksija mogla da postoji mora da ima jedan Apsolut ili jedan Univerzum, i da bi Univerzum mogao da postoji, mora da postoji i njegov uzrok, uzrok jednog univerzuma, ili centralna stvar jednog Univerzuma jeste to što se zove Duhovno Sunce. Duhovno Sunce ili Centralno Sunce jednog Univerzuma. to Duhovno Sunce nije fizičkog karaktera, kao što ova naša planeta Zemlja ima svoj sopstveni Duh, ima svoje sopstveno telo ovo koje mi gazimo svaki dan. Isto i duhovna Sunca imaju svoja tela ili imaju svoje telo. Tako da se u PROTOKOSMOSU, prvo što se kreira u Kreaciji jesu ta DUHOVNA SUNCA i kreiraju se u toj zoni, koja se zove AINSOFAUR. (Dobro prostudirati Sliku Sefirotskog stabla).
 
1. PRVI KOSMOS-PROTOKOSMOS ima zato što je izuzetno blizo APSOLUTA, zato što je prva stvar koja se kreira, ima 1 zakon.
Prvo je PROTOKOSMOS, DUHOVNA SUNCA-POČETAK SVEGA.
 
2. DRUGA ETAPA u Kreaciji koju kreiraju ELOHIMI, koji učestvuju u Kreiranju, kreiraju ono što se zove HAGIOKOSMOS ili JEDAN SVETI KOSMOS, gde se kreiraju UNIVERZUMI. UNIVERZUM jeste mesto gde saživljavaju mnogoooogo hiljada GALAKSIJA, nastanjuju jedan UNIVERZUM. A tamo gde se završava jedan UNIVERZUM Majstor kaže da postoji jedna mala pauza, pa počinje drugi UNIVERZUM, Pa počinje treći univerzum, pa počinje peti…I, svi ti UNIVERZUMI se okreću oko toga što se zove DUHOVNO SUNCE.34:38
 
Univerzumi se okreću oko tih duhovnih sunaca.
 
AGEOKOSMOS je deo Kreacije gde se kreiraju UNIVERZUMI, koji će se okretati oko duhovnog Sunca.
 
Treći KOSMOS koji se kreiraili treća etapa u kreaciji svakako su delovikoji se nalaze u jednom UNIVERZUMU, a to su GALAKSIJE. Kada se u jednom UNIVERZUMU kreiraju GALAKSIJE, ove INTELIGENCIJE(to nije pucketanje prstima, to nije jedna stvar koja je apsolutno nepoznata, jedina stvar koja je nepoznata je onaj koji se nalazi u Ainu, sve ostalo je poznato, poznato svešću, poznato je kao informacija.
 
Pošto su se kreirali Univerzumi, kreiraju se Galaksije, one koje nastanjuju jedan Univerzum.
 
ČETVRTI KOSMOS ili DEUTEROKOSMOS u kome se nalaze Solarni sistemi( ako smo pričali o Galaksijama, ono što sačinjava Galaksije jesu Solarni sistem, mnogo Solarnih sistema u jednoj Galaksiji=DEUTEROKOSMOS).
 
MEZOKOSMOS ili taj srednji Kosmos je jedna niža etapa, iako su se kreirali Solarni sistemi u prethodnom, u MEZOKOSMOSU će se kreirati PLANETE, koje sačinjavaju Solarni sistem.
 
Ono što dolazi posle MEZOKOSMOSA je vrlo bitno da razumemo. Ako se kreirao jedan UNIVERZUM, pa se kreirala jedna GALAKSIJA, pa se kreirao jedan SOLARNI sistem, pa se kreirala jedna PLANETA, sledeća stvar koja se kreira u kreaciji jeste ono što se zove MIKROKOSMOS, nešto što treba da živi na toj PLANETI. MIKROKOSMOS nisu životinje, nisu biljke niti minerali, to su Ljudi, ova Humanoidna struktura, koja u sebi, u svom Esencijalnom delu ima sve, apsolutno sve principe, sve zakone i sve zavrzlame čitave Kreacije. Kreira se MIKROKOSMOS, šesti kosmos po redu gde se nastanjuju PLANETE.
 
I, ono što je kao finalni deo, to je SEDMI Kosmos, takozvani TRITOKOSMOS, kosmos koji je; ti INFERNALNI ili POTOPLJENI SVETOVI. Svih tih 9 zona, svih tih 9 svetova, 9 Danteovih krugova su jedan KOSMOS, TRITOKOSMOS ili taj TREĆI KOSMOS.
 
Imamo PRVI KOSMOS=PROTOKOSMOS,
imamo DRUGI KOSMOS=DEUTEROKOSMOS,
Imamo TREĆI KOSMOS=TRITOKOSMOS,
 
Ovih 7 kosmosa i onih 3 etapa, zapravo finalizuju i materijalizuju KREACIJU, koja izvire iz toga što se zove APSOLUT=APSOLUTNI, APSTRAKTNI, NEMANIFESTOVANI, SVETI PROSTOR. Uzrok svega i ništa. Stvar koja u sebi samoj sadrži tu INTELIGENCIJU koja kreira posredstvom svog dupliranja.
 
Ono što treba da razumemo pored ovih KOSMOSA, jeste da imaju veze sa brojem 7, da imaju veze sa muzičkim notama i svaka od ovih zona je jedna sve suptilnija i suptilnija, ili bolje rečeno, finija i finija vibracija.
 
TRITOKOSMOS vibrira pod notom DO.
DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Kako se približavamo APSOLUTU, vibracije su sve finije, kako se udaljavamo od APSOLUTA vibracije su sve lošije, nekvalitetnije. Samim tim ako razumemo da udaljavanjem od APSOLUTA postajemo sve manje finiji, sve manje suptilniji. Majstor nam objašnjava da u toj Kreaciji postoje zakoni. Treba da razumemo odakle u ovom fizičkom svetu ovoliko komplikacija, zašto je ovde toliko komplikovano i što je npr. u jednom MENTALNOM svetu jedna sreća neopisiva i što je jedna radost neadekvatna onoj transcedentalnoj radosti.
Sve to se zove MEZOKOSMOS.
 
Zašto u fizičkom svetu imamo 48 zakona koji iz svakog trenutka u drenutak deluju na svakoga od nas, već u Astralu, ili četvrtoj dimenziji vladaju 24 zakona, u pola manje i što idemo na gore uzlaznom vertikalnom linijom, sve ih je manje, smanjuju se..
 
24+12+6+3 i + ovih 3 odozgo, daju ovde u tom famoznom fizičkom svetu gde se mi nalazimo 48zakona. 48 hromozoma, 48 tih supstanci od kojih se kreira život jedna je REPERKUSIJA ili posledica tih 48 zakona koje imamo u FIZIČKOM svetu. Ili, bolje rečeno tih HROMOZOMA od kojih nastajemo.
 
Taj FIZIČKI SVET, taj MALKUT je zapravo jedna prekretnica, jedna klackalica gde iznad fizičkog sveta imamo superiorne ultra zone, finije vibracije, finijeg kvaliteta, manje zakona, manje uslovljenosti, manje komplikacija. Imamo od FIZIČKOG SVETA pa na dole duplo više zakone, duplo više komplikacija, duplo više negativnih vibracija itd. Kako silazimo sve niže i niže, prvi Danteov krug, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi i u devetom, finalnom Danteovom krugu imamo 860 i nešto zakona, uslovljenosti, to je jedna zastrašujuća komplikacija od koje se sve raspada. To je jedan MEHANIZAM Kreacije koji je izuzetno moćan i potreban.
 
SILAZAK ODOZGO NA DOLE
 
Imamo 7 KOSMOSA, 7 ETAPA u kojima se ostvaruje ono što se zove KREACIJA. Imamo te INTELIGENCIJE koje ćemo spomenuti kasnije. Ovde ćemo spomenuti samo tu INTELIGENCIJU koja se zove AELOHIM, koja se svojom voljom duplira u jedan svoj aspekat, u drugi svoj aspekat, u treći svoj aspekat, u četvrti svoj aspekat, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti i deseti aspekat tj.(FIZIČKI SVET), kako bi se ova INTELIGENCIJA(AELOHIM) spustila do FIZIČKOG SVETA, do Materije. Ima težnju da experimentiše materiju, da Kreira strukture, kreira svoje delove da bi se spustila do fizičkog sveta, kako bi realizovala to što se zove SVESNO DIREKTNO ISKUSTVO ili SPOZNAJA MATERIJE. Kada neko spozna materiju, kada se „popne“ ili u sebi realizuje ove Sefirote, ima mogućnost da se vrati i upije u sam Apsolut.
 
Zbog svega toga je potrebno da razumemo KREACIJU, MI kao deo kreacije nismo ništa drugo, već jedno dupliranje te INTELIGENCIJE koju možemo da zovemo kako god hoćemo, nema ime, nema formu, nema lik, nema boju, nešto je što je NEMANIFESTOVANO, ne ispoljava se, a uzrok je svega što postoji.
 
Postoji i jedan mali Sefirot koji je sakriven, tajni, okultni sefirot(tantrička spoznaja) koji se zove DAT, jedna je stvar koja je sakrivena i nalazi se u Vitalnom telu (JESOD- 9), ili je samo za one koji je od prilike zasluže, jedan tajni sefirot. Ovih 10 koje vidimo na slici sefirotskog stabla su 10 glavnih sefirota. Svaki od ovih sefirota ima svoje kvalitete, svoje vrline i svije atribute, guverniran je od jedne planete i ima svoju svrhu.
 
Takođe, (MALKUT 10) -FIZIČKI SVET, predstavlja treću dimenziju 3D. U toj trećoj dimenziji se nalazi i prva i druga dimenzija.
 
3D – U trećoj dimenziji u FIZIČKOM SVETU imamo:
– JEDNODIMENZIJSKA BIĆA, (puž. glista, mrav…) vide jednu dimenziju i žive u trećoj dimenziji.
– Imamo DVODIMENZIJSKA BIĆA koje su evolutivnije životinje, takođe žive u fizičkom svetu, i
– Imamo TRODIMENZIONALNA BIĆA, Intelektualne životinje koje takođe žive u trećoj dimenziji, u 3D, to smo Mi, ljudi ovakvi kakvi jesmo, nesvesni.
 
4D – Ali dalje od treće dimenzije(na gore) imamo to što se zove četvrta dimenzija, 4D zahvata zonu JESOD-a ili (VITALNI SVET 9). Zahvata to što se zove (HOD 8) ili ASTRALNI svet, to je ČETVRTA DIMENZIJA.
 
5D – PETA DIMENZIJA je ono što se zove na sefirotskom stablu (NECAH 7), ili niži MANAS u Teozofiji, to je MENTALNI svet ili peta dimenzija, 5D.
 
6D – ŠESTA DIMENZIJA, to što zahvata sefirot koji se zove (TIPHERET 6) KAUZALNO TELO, i Sefirot koji se zove (GEBURAH 5) BOŽANSKA DUŠA. To je šesta dimenzija ili 6D
 
7D – SEDMA DIMENZIJA, koja zahvata sefirot koji se zove (KESED 4) ili BIĆE-DUH, ATMAN kod Hindusa.
 
Postoje sedam fundamentalnih ili osnovnih dimenzija u Kreaciji, ne 1600 kao što neki pretpostavljaju, već postoje 7 primarnih dimenzija, ali, postoje zone u ovim dimenzijama, koje osobe bez određenih vrlina i finoća svojih osećaja smatraju da su druge dimenzije. Kao što neko, kada uđe u Astral (HOD 8) vidi na jedan način tu četvrtu dimenziju, a kada uđe u ono što se zobve (JESOD9) ili VITALNI svet, vidi je malo drugačije i reći će da su dve odvojene dimenzije i da su mnogo različite. Zapravo su jedna dimenzija u kojoj postoje različiti delovi jedne dimenzije. Zbog toga treba da razumemo da ovih glavnih 7 dimenzija ili tih 7 regiona su guvernirani(nadgledani) od tih 7.primarnih ili glavnih planeta. U našem solarnom sistemu ima dosta planeta, imamo i planete koje nisu iz ovog solarnog sistema, ali ih podvodimo pod ovaj solarni sistem i imamo tih 7 planeta koje su glavne u ovom solarnom sistemu. Odnosi se na MESEC, MERKUR, MARS, VENERU, SUNCE, JUPITER i SATURN. To su 7 INTELIGENCIJA, 7 planeta koje su glavne u ovom solarnom sistemu. Postoje one koje su deo ovog solarnog sistema, ali imaju jednu sporednu ulogu. Tih 7 planeta, svaka od njih ima svoju INTELIGENCIJU. Sunce ima svoju inteligenciju, Merkur ima svoju inteligenciju, Mars ima svoju itd…Te INTELIGENCIJE su takođe naznačene u pojedinim svetim knjigama, tamo se spominje da ispred trona samog Boga, ispred samog Kreatora ima 7 Anđela, ili 7 BIĆA, koje nisu ništa drugo već tih 7 INTELIGENCIJA planetarnih, koje imaju zadatak da prave, organizuju i vode jedan solarni sistem, jednu malu kreaciju.
 
4 – Četvrta dimenzija, sefiroti (8 i 9) je guvernirana od tog famoznog MESECA, od planete MESEC ili od te INTELIGENCIJE koja se zove GABRIEL, onaj koji je uvek donosio poruke vezane za novo rađanje..
 
5. Peta dimenzija, (NECAH 7), koji se guverniran od MERKURA, PAMET, ovo je MENTALNI svet svakog od nas i takođe se odnosi na MENTALNO TELO koje svako od nas treba da realizuje. Guvernira ga MERKUR.
 
6. Šesta dimenzija (TIFERET 6), koji simbolički predstavlja LJUDSKU DUŠU i guvernira ga VENERA. Venera svojom lepotom, jeste jedan simbol koji je karakteristika Ljudske Duše. Treba da razumemo te simbole. Ljudska Duša je zbog toga lepa, zbog toga je predstavlja Venera, jer je skup svih VRLINA, TELA, KAPACITETA i MOĆI, to je ono što jeste Duša i što guvernira Venera.
 
6. Takođe pripada šestoj dimenziji BOŽANSKA DUŠA, ili ono što predstavlja Zakon, Etiku, jednu Rigoroznost, to što je od prilike sefirot (GEBURAH 5), guverniran od Sunca, jer SUNCE je planeta koja pravi ZAKONE u ovom SOLARNOM sistemu. SUNCE je zakonodavac, neko ko sprovodi zakon u SOLARNOM sistemu, vrhovna planeta.
 
Imamo KESED-a ili ono što se zove ATMAN, kogas guvernira MARS, iz jednog razloga, jer ovaj sefirot je simbol koji predstavlja naše unutrašnje BIĆE, naše Božanstvo, ili jedno od tih božanstava koje je najbliže nama. Mars ga guvernira iz tog razloga što je Mars planeta rata, planeta moći, sile i snage. To naše sopsrtveno BIĆE mora da raspolaže sa ovim atributima kako bi nam pomoglo da se u ovom trodimenzionalnom svetu izborimo sa svim okolnostima koje nas sprečavaju da se vratimo na gore prema Apsolutu. To BIće je to, koje distribuira snagu, distribuira određene kapacitete, daje određene moći nama ovde u 3D. Ni jedna MOĆ, ni jedan KAPACITET, ni jedna VRLINA nisu naše. Mi kao ljudska bića, kao fizičko telo ili materijalno telo ne posedujemo apssolutno ništa i sve što neko osvoji svojim radom i zalaganjem, nije ništa drugo već darovi koje daje BIĆE. To ko ne razume, ko umisli da je moćan i da je on sam po sebi nekakva sila i snaga, podleže vrlo lako onome što se zove MISTIČKI PONOS, ili psihički agregat, defekt, mana, koji je“prerezao „mnoge glave, mnogih inicijata. Jednog Simona Maga i mnogih drughih koji su zbog mističkog ponosa ili zbog jednog sopstvenog samoljublja završili bez glave, jer nisu razumeli da su MOĆI, KAPACITETI, VRLINE, nešto što pripada našem BIĆU. KRAJ!!!
 
***
 
Odgovori na neka pitanja..
 
Sedam nebesa su sedam dimenzija i nisu nigde gore, već su u nama, sve se prožimaju jedna sa drugom, vibracije su te koje ih odvajaju, jer vibriraju na različitim vibracijama. Kada bi isključili jednu vibraciju, čuli bi drugu vibraciju,, ako sklonimo i nju, pojavila bi se treća itd. Sve što postoji ima svojih sedam aspekata, sve ima svoju visinu, svoju dužinu i svoju širinu, ima svoje vreme, ima svojih sedam atributa koji su ovde.
 
Pitanje: Kako nas je Kreator stvorio u ovom obliku, jer u svetim knjigama piše da nas je stvorio po svom liku, a ovde govorimo da nema lik, nema ime, nema formu, nema boju, nešto je što je NEMANIFESTOVANO, ne ispoljava se, a uzrok je svega što postoji. nemanifestovan je?
 
Odgovor: Ako pričamo o ovoj primarnoj Ineteligenciji koja se ne ispoljava, koja ne izlazi na ispoljavanje, ako uzmemo jednu logiku, gde tamo piše da smo napravljeni po njegovom liku, mogli bi da razumemo da je odabrao ovaj lik, jer mu je tako bila volja, ako je uzrok svih formi i svega, može da uzme oblik koji god mu se sviđa, nije nešto što je zatvoreno u nečemu, već je napravio nas kao jedno svoje izražavanje. Napravio je jednu formu, koju zovemo humano biće i koje je od svega najmanje human. Ta ljudska struktura je jedna od formi Kreatora, jer je uzrok svih formi. Da nas je kojim slučajem napravio kao žabe, mogao jereći da nas je napravio po svom liku, jer je uzrok svih formi.
 
 
Nešto o dupliranju:
 
Ako se vratimo u vreme protoplazmatičnih ljudi, gde su Androgini imajući u sebi; pozitivnu, negativnu i neutralnu silu, koji su mogli po svojoj sopstvenoj volji mogli da iz sebe ispuste jedan deo i da naprave identični novu jedinku sa svim potrebnim kapacitetima, e to radi i naš Kreator. Iz sebe ispušta jedan deo, taj drugi deo, pošto taj drugi deo kreatora ima zadatak da napravi drugi, napravi treći, da napravi peti i u tom fizičkom svetu se materijalizuju ljudska bića. Materijalizuju se. Ovde se priča o svetu Duha, o stvarima Duše i o materiji, koju treba da razumemo te tri etape u kreaciji DUH(gorni trougao na slici sefiritskog stabla). DUŠA(srednji trougao) i MATERIJA(donji trougao), kako iz Duha proizilazi Duša i kako se ta Duša materijalizuje u fizičkoj formi, u fizičkom svetu i kako može da se iz fizičke forme vrati na sam početak.
 
Majka Priroda, jedan deo Kreatora, je uzrok svih formi u prirodi. Da li videli jednu planinu, da li videli jednu pčelu ili jedan cvet, da razumemo da ta Majka božanska ima formu jednog medveda i planine, kamena i cveta, uzrok je svih formi. Za Medveda je odabrala tu formu, za cvet tu, za kamen i sve ostalo, sve ima svuju formu, isto kao što je i uzrok svega što postoji izabrao jednu formu koja najviše karakteriše njega samog. Izabrao je tu formu da bude njegova personifikacija. Mi teško možemo da razumemo to, kada kažemo da je neko uzrok svih formi. Mi smo tako naučeni da mislimo da sve moramo da napravimo ukalupljeno u jedan oblik, ili jednu formu.
 
Ako se vratimo malo unazad u vreme Abrahama ili o Mojsija, ili o nekom drugom, svako od njih na vrlo sličan način opisuje tog Kreatora. Opisuju ga kao jednu VATRU, kao jedan OGANJ i zapravo i jeste jedna VATRA, jedna vatra koja ima moć da kreira i u kojoj se rezimiraju sve kreirane stvar. Nama, našem umu, našoj pameti je nejasno i nelogično kako može jedna vatra da kreira i šta vatra može da kreira osim da nešto sprži, ali ta vatra je jedna druga vrsta vatre, vatra koja je jedna INTELIGENCIJA, koja posredstvom simbola vatre, koji znači MOĆ, ima kapacitet da uništi i da stvori se izražava na taj način. Vatra je simbol koji ima dvosmisleno značenje. Vatru možemo da zapalimo u šporetu i da se grejemo, vatra može da zapali kuću, može da bude kreativna ali i destruktivna. Ima moć strašnu moć i ako na tu vatru dodamo inteligenciju, INTELIGENCIJU KREATORA, koja ima MOĆ ogromne vatre, onda bi mogli bar približno shvatiti, zbog čega se izražava na taj način, zbog čega je Mojsije video vatru, zbog čega je neko video trn koji gori. U nekim momentima, neki su imali mogućnost da vide nekog tamo sa bradom, koji ima vrlo humani oblik kao naš, izuzetno svetao moćan, ovakav i onakav, taj može da uzme koju god želi formu i ne možemo da ga definišemo u jednoj formi jer je nedefinisan, misli se na tu Inteligenciju o kojoj pričamo.
 
Gde se nalazi tačno naš Kreator, na sefirotskom stablu?
 
Postoji više vrsta ili više nivoa Kreatora, zbog toga ono što se pominje u Hrišćanstvu ili kod Muslimana da postoji samo jedan Bog, to je smešna stvar. To što postoji kao vrhovna Inteligencija, ili primerom da objasnimo nas same. Mi imamo jednu frakciju, jedan deo tog Vrhovnog božanstva, koji je taj naš unutrašnji Intimni Otac, naše božanstvo u nama samima, to je (KESED4). Mars ga karakteriše po svojim karakteristikama koje to naše unutrašnje božanstvo ima. Ovo naše unutrašnje božanstvo, jeste proizvod, rod, jer se izrodio iz onoga što je vrhovni Otac svih nas (KETER1). Svako od nas ima svoje unutrašnje BIĆE i skup svih unutrašnjih BIĆA se rezimira u onome što se zove Otac koji je na nebesima. Kada se molimo molitvom „OČE NAŠ“, ta molitva je izuzetno moćna i jaka, jer se odnosi na samog Oca, našeg Oca (KETER1) tj. odnosi se simbolično na našeg dedu, a deda proizilazi iz ovog koji se zove TETRAGRAMATON, tj iz pradede, pradeda proizilazi iz onoga koji se zove AELOHIM, tj. iz čukundede. Taj čukundeda je nepoznati, nemanifestovani. Pradeda je poznati, deda je poznati (mali sefirot koji se ne vidi u AINSOFU. Svaki ovaj od njih, čak i TETRAGRAMATON (pradeda) je neko koga jedna duša radom na sebi može da upozna, licem u lice, kao i Ketera, kao i Keseda, delovi su nas, koji su materijalizovani, u kreaciji su. Ali kada neko treba da ostvari to što se zove Autorealizacija u kompletnom smislu te reči, onda neko ko je upoznao svoje BIĆE, koje ga je odvelo da upozna dedu(Ketera), zajedno sa dedom i pradedom se ide da se upozna čukundeda i tu se završava Kreacija, nema dalje. Onda se neko pretvara, neko ko sakupi sve ove stvari i vratoi se u Apsolut postaje i sam Apsolut(AIN) nema individualnosti niti bilo čega, niti ima više potrebe da se vraća u kreaciju, to je ono što možemo reći da je završen put. Ima onih koji stižu do različitih delova kreacije, ali ima i onih kojistigavši do vrha se vraćaju više puta u kreaciju.
 
Kreacija jeste jedna matematička operacija. Posredstvom matematike, izuzetno precizno se kreiraju svi Univerzumi. Mi sa ovom svešću teško možemo da razumemo, ali ono što traže u Cernu onaj Higinsov Bozon, ili traže uzrok materije, a uzrok materije su zapravo te kvante, ili ti brojevi, koji su živi entiteti. Majstor kaže da je od svih brojeva ili da su ti brojevi sama supstanca Etera od kojih je „sazidana“ čitava Kreacija. Ti kvanti ili brojevi, Majstor kaže da su cigle univerzuma.
 
Jedna određena inspiracija Kreatora u kojoj smo uključeni i mi, treba da prodremo u njegovu inspiraciju i da mi razumemo našu ulogu, da se potrudimo i da je odigramo što bolje, jej je važna, koliko god mi bili malecki i nevažni, za Kreatora je važno. Da bilo koja duša, jedna dve, tri ili 5 realizuju ono što se zove AUTOREALIZACIJA, njemu je to najdragocenija stvar.
 
Kada budemo ukapirali koja je uloga nas u ovoj kreaciji, mi smo faktički završili svoj put. S tim što je to kapiranje jedan skup okolnosti koje se realizuju u ovom fizičkom svetu posredstvom svesti sada i ovde, nismo nigde drugde, ni gore ni dole, ovde smo u sada. Iz jednog jedinog razloga štotoj Inteligenciji ne fale 30 milijardi duša da se autorealizuju, nego mu treba 30 milijardi duša da bi se ovih 3 milijarde realizovali. Treba mu scenario, trebaju mu statisti, treba sve to da bi neko igrao glavnu, a neko sporednu ulogu u scenariju u kreaciji..To je jedna vrhunska inteligencija, kojoj treba jedan delić,ne pravi Kreaciju da bi se opametio skroz, nego pravi kreaciju kako bi dobio jedan superiorni detalj i kako bi mogao da pravi u drugom prostoru drugu kreaciju. Da se pogrešno ne razume, da ti koji učestvuju u kreaciji su na neki način maltretirani, da će da umru, da se izgube…, ne, jer ni jedan taj koji izađe iz Apsoluta i ni jedan atom koji izađe iz Apsoluta ne gubi se, već se vraća, sve duše i svi delovi se vraćaju u Apsolut i prave tamo i tamo i tamo…kreira se, i u kreaciji se ne baca ni jedna jedina mrvica ničega, sve se opet vraća u prvobitno stanje. I nije kreacija mesto gde se neko maltretira iako nama našem kapacitetu svesti tako izgleda, kao da smo svi ovde po nekakvoj kazni i u haosu, ali nismo u haosu zato što je Kreacija kreira, nego zato što smo mi dobivši ono što se zove slobodna volja, ne posedujući iskustvo, napravili u kreaciji dar-mar, koji sada radom na sebi samima treba da regulišemo, da vratimo u prvobitno stanje, da realizujemo to što se tiče naše svesti. e, sad ima onih koji hoće, ima onih koji neće.
 
Pitanje: Kako protumačiti današnje razmišljanje mnogih, da nas neko tlači i maltretira, da nam radi o glavi, da su velike i razne zavere u pitanju, svemirci, svemirske inteligencije, anunakiji, da nas koriste kao plen, iluminati…? Ima li to veze sa našim buđenjem naše svesti, ili zaista postoji neko ko želi da nas kao civilizaciju prepolovi, uništi, neko ko nas drži u ropstvu?
 
Odgovor: Jedini koji nas maltretiraju i drže u ropstvu jeste ta reč koja ima samo tri slova, nisu ni Iluminati, ni marsovci, ni anunakiji, ono što nas drži u ropstvu jeste skup naših psihičkih karakteristika. To što postoje organizacije koje profitiraju, eksploatišu bližnje, iskorišćavaju, maltretiraju, ubijaju, to je druga stvar, to je i vid karme, ali da nas marsovci ili neki drugi ovde mentalno kontrolišu da se ovde bijemo, ili da pravimo haos to su izmišljotine ljudske PAMETI-Uma.. Te organizacije, svoje sopstvene bližnje iskorišćavaju, maltretiraju, ubijaju zbog toga što su zarobljene njihove svesti u sopstvenim psihičkim agregatima, delovima EGA.
 
– AELOHIM
– ELOHIM
– TETRAGRAMATON
 
 
 
KABALA DRUGI DEO ODOZDO
 
KAKO DOLAZI DO APSORPCIJE KREACIJE?
 
Kada se Kreacija spusti do fizičkog sveta, tj. ksada se spusti do TRITOKOSMOSA, kreacija se kreira i ima svoju svrhu.
 
Jedna PLANETA ili pod jednom PLANETOM se podrazumeva jedna KREACIJA. Kada se jedan solarni sistem kreira ima i teplanete koje ga sačinjavaju i koje imaju svoju svrhu. Kao što je naša svrha u fizičkom svetu ta da prođemo kroz detinjstvo, kroz pubertet, kroz zrelost, kroz starost onda završavamo svoj život.4:13
 
Svaka planeta nevezano za vreme, ima svoje etape kroz koje mora da prođe i svaka planeta ima zadatak da u jednoj Kreaciji, za vreme jednog kosmočkog dana koji traje 311milijardi, 440miliona godina. Taj period gde se kreacija spušta i realizuje, svaka planeta uskladu sa zakonom broja 7 treba da da 7 ljudskih rasa i svaka od tih rasa treba iz sebe da iznedri 7 podrasa.
 
Od samog Atlantskog scenarija, od onog raseljavanja sa centralnog kontinenta Atlantide je otišlo nekoliko krakova tih ljudi, od kojih su se jedni naselili u centralnoj i južnoj Americi, jedni u severnoj, jedni su otišli i nastanili se u Egiptu itd. Posle, kombinacijom tih ljudi sa Istoka i Zapada, onih sa Severa i onih sa Juga došlo je do toga što se zovu podrase-jedne rase.
 
– Govorimo o rasi Arija, o ovoj našoj rasi koja je na žalost već dala svojih 7 podrasa.
 
1. PRVA podrasa rase Arija se realizovala u centralnoj Azijijskoj visoravni.
2. DRUGA podrasa rase Arija Kina i Indija.
3. TREĆA podrasa Arija je kombinacija tih sa Egiptom.
4. ČETVRTA podrasa je bila kombinacija sa Anglosksonskim narodima.
5. PETA podrasa je prelazak Evropljana u Ameriku i
kombinacija sa Američkim stanovništvom ili Domorocima.
 
7.SEDMA podrasa rase Arija je ovo što imamo danas. Svi sa svime, svako sa svakim. I oni sa Juga, istoka, severa i zapada, više nema nikakvih granica, svi su izmešani.
 
Dolazimo do toga, da kada jedna planeta realizuje ili izrodi iz sebe 7 ljudskih rasa i 7 ljudskih podrasa od svake te rase, završava svoju egzistenciju i to se dešava za vreme tih 311 milijardi 440 miliona godina. To je zapravo to što se zove jedan kosmički dan. Isto toliko, taj vremenski period traje i odmor, kada se čitava Kreacija apsorbuje u tu matematičku tačku koja se zove APSOLUT.
 
Kako se apsorbuje?
 
Isto kao što se i duplirala odozgo, od Apsoluta prema dole, na isti način se vraća gore, korak po korak, prostor po prostor, dimenziju po dimenziju, povlači se sav život, vraća se u njedra Apsoluta.
 
MALKUT je FIZIČKI SVET, Treća dimenzija (3D). Kada se završi sedma rasa počinje ono što se zove apsorpcija u više svetove, gde se život iz fizičkog sveta vraća natrag u ono što se zove JESOD ili VITALNI svet, ono što neki nazivaju RAJ, to nije ništa drugo do kabalistički JESOD, deo je Četvrte dimenzije (4D), ali nije Četvrta dimenzija. Predstavnik Četvrte dimenzije je zapravo ASTRALNI SVET. JESOD jeste deo u Astralu, koji ima svoju autonomiju. Čitav taj VITALNI SVET, sav život se vraća u to što se zove JESOD. Sav taj život se vraća iz JESODA u ono što se zove ASTRAL ili u samu Četvrtu dimenziju. Iz ASTRALNOG dela ili iz četvrte dimenzije se sav život vraća u MENTALNI SVET ili Petu dimenziju (5D) i odatle se sa svim tim apsorbuje u ono što se zove Apsolut.
 
Šta predstavljaju ovi sefiroti, koja im je uloga, čemu služe…?
Imamo njihova imena, kako se zovu, koja su im imena na različitim jezicima ili u različitim Doktrinama.
 
Treba da znamo da sam KETER, kao jedna verna kopija onoga što se nalazi u AINSOFAURU i što se zove TETRAGRAMATON.
Jedna verna kopija TETRAGRAMATONA, koja se iz njega duplira, iz sebe ispušta drugu silu koja se zove HOKMAH(2) i treću silu koja se zove BINAH(3), da bi Kreacija mogla da se kreira dalje, da se materijalizuje.
 
Treba da dobro razumemo tog famoznog BINAH-a ili ono što se u Hrišćanstvu zove SVETI DUH(3), jeste jedna sila, koja je vrlo misteriozna i interesantna. Kada govorimo o te tri sile primarne, koje sačinjavaju gornji trougao na slici, pozitivna, negativna i neutralna, OTAC, SIN i SVETI DUH, ili BRAHMA, VIŠNU, ŠIVA. Te TRI SILE, nisu jednolične, svaka od njih u sebi poseduje i ostale dve. KETER u sebi ima i ove dve druge sile, HOKMAH u sebi ima takođe ima ostale dve sile, i BINAH u sebi poseduje ta dve sile. Svako od njih je jedno TROJSTVO, ali da bi KREACIJA mogla da se kreira, svako od njih mora da zauzme jedan svoj stav, jednu svoju karakteristiku. Ni jedan od njih ne može da ispoljava iz sebe sve svoje tri sile jer onda ne bi bile tri, već bi bile ukupno njih devet. Kreacija se dešava tamo gde se spajaju te tri sile, jedna pozitivna, ili možemo reći jedna ženska, jedna muška i jedna neutralna koja povezuje ta dva pola.
 
Te tri sile ili prvi LOGOIČKI TROUGAO, TROUGAO LOGOSA. Te tri sile predstavljaju LOGOSE, da bi kreacija mogla da stigne do toga što se zove KESED ili INTIMNI OTAC.
 
BINAH, njemu pripada jedan zadatak ili jedna posebna uloga, a to je da sam sebe oplodi, pošto ima sve svoje tri sile unutar sebe, jedno je kompletno trojstvo, jedan je ANDROGIN ako možemo tako da ga nazovemo, koji imataj zadatak i da obezbedi da se Kreacija nastavi dalje. Tu ulogu nema ni HOKMAH( HRIST), nema ni KETER ili OTAC, ta uloga pripada BINAH-u tj. Sv.DUHU iz razloga što je ON taj koji guvernira(nadgleda, kontroliše, snjom upravlja) energiju Kreacije ili seksualnu energiju od koje je sve nastalo. Ta inteligencija je zapravo ona, koja guvernira(upravlja) energiju od koje nastaje komarac, od koje nastaje sve što postoji, od koje nastaje jedan KOSMOS.
 
Preostala dva imaju opet svoje guvernacije(nadgleda, kontroliše, snjom upravlja).
 
Taj treći LOGOS oplodivši samog sebe iz njega se rađa, iz njega izlazi to što zovemo BIĆE, naše unutrašnje realno BIĆE, koje je proizvod ili „sin“, deo tog trećeg LOGOSA ili Sv. Duha. KESED- INTIMNI je naše REALNO BIĆE, od koga mi u fizičkom svetu imamo jednu česticu ili jednan delić, jednu iskru u našem duhovnom srcu. Taj, KESED je neko ko se rađa iz trećeg Logosa ili Svetog Duha, koji kako smo rekli sam sebe oplođava i nastavlja dalje Kreaciju. Taj KESED je jedna replika ili jedan „sin“ Trećeg Logosa, koji ima kao svoju strukturu, to što se zove BIĆE, naše unutrašnje BIĆE, ima svoju strukturu, ima svoje dve Duše, GEBURAH i TIPHERET., tj. Ljudsku i Božansku Dušu.
 
Taj Sefirot GEBURAH je ono što nam Majstor Samael Aun Weor objašnjava, BOŽANSKA DUŠA BIĆA KESED-a. Ali, BIĆE-KESED ima dve Duše, ima jednu Božansku i jednu Ljudsku Dušu. Ono, što neki danas interpretiraju kao dve osobe, dve srodne duše, ili blizanačke duše, nisu nikakve dve fizičke osobe, mnogi su u zabludi oko toga jer ne shvataju ispravno, nisu nikakve fizičke osobe koje možemo da sretnemo u fizičkom svetu, već, kada mi realizujemo u nama ono što se zove Duša, kada je osvojimo, kada je zasluženo budemo imali celu Dušu na raspolaganju, ta naša Duša ima Dušu Blizankinju, koja je deo istog BIĆA, nije deo nekog drugog BIĆA i to je zapravo ta naša srodna Duša ili Blizanačka Duša, taj kompatibilni par, to su Ljudska i Božanska Duša.
 
LJUDSKA DUŠA ili TIPHERET je taj deo BIĆA koji treba da se spusti u Kreaciju, da se spusti u to što se zove FIZIČKI svet, da experimentiše materiju. Ne spušta se BIĆE, ne spušta se Božanska Duša, već se spušta Ljudska Duša u Fizički svet da ga experimentiše.
 
KAKO SE SPUŠTA LJUDSKA DUŠA U FIZIČKI SVET?
 
Spušta se posredstvom svoje strukture koju poseduje, posredstvom svojih mehanizama. Da bi se DUŠA spustila u materiju, ona ima svoja četiti Tela, kako bi se mogla materijalizovati. Potrebna joj je „odeća“, ne može da dođe u fizički svet gola. Duša je jedan intermedijator ili posrednik između DUHA i MATERIJE. I, tu Duša sačinjavaju 4 egzistencijalna tela, 4 tela koja su neophodna za postojanje BIĆA u materiji.
 
Da bi BIĆE-KESED, Taj Etički Trougao(na slici) mogao da se spusti, da se materijalizuje (ovde govorimo o Duhu-Biću, da bi mogao da se materijalizuje, treba mu struktura Duše, koja ima potrebu za telima, ima potrebu za KAUZALNIM telom(Telo Volje), za MENTALNIM telom(Telom Pameti), za ASTRALNIM Telom(Telom Emocija) i kao finalno da bi se spustilo u Fizički svet ima potrebu za VITALNIM telom kako bi FIZIČKO telo moglo da postoji.
 
Spuštajući se odozgo Biće sa svim svojim delovima (telima) treba da u fizičkom svetu Experimentiše to što se zove DOBRO I ZLO. Sa tom experimentacijom, sa tim SVESNIM iskustvom, ne sa nesvesnim, ne sa podsvesnim, niti sa infrasvesnim, (ponavljam) već sa SVESNIM ISKUSTVOM o dobrim i lošim stvarima. Ta Duša ili to fizičko telo treba da se vrati nazad svome Biću, ili bolje reći treba da se vrati u nedra samog APSOLUTA odakle i izvire.
 
Kreacija, naša Kreacija, onu koju vidimo, počinje iz toga što se zove MENTALNI SVET, iz PETE DIMENZIJE(5D).
 
U MENTALNOM SVETU tj. u Petoj dimenziji, prvo što se kreira jeste MINERALNI SVET, koji treba da se materijalizuje ovde u FIZIČKOM SVETU.
 
U ASTRALNOM SVETU, se formira ono što se zove ŽIVOTINJSKI SVET.
 
U VITALNOM SVETU ili u JESODU, se kreira ono što se zove BILJNI SVET.
 
I sve to zajeno da se spusti u FIZIČKI SVET, da kreira to što se zove 3D dimenzija-Fizički svet.
 
Uzrok ovog našeg FIZIČKOG sveta, svih oblika, formi i svih života koji postoje u Životinjskom, Biljnom i Mineralnom carstvu, proizilazi prvenstveno iz VITALNOG sveta tj.JESODA, iz ASTRALNOG sveta i iz MENTALNOG sveta kao samog korena odakle počinje da izvire ili da se stvara KREACIJA ova koju mi vidimo.
 
Tako da na kraju jednog KOSMIČKOG DANA iz FIZIČKOG sveta se sve apsorbuje u VITALNI SVET, pa se onda apsorbuje u ASTRALNI SVET, i kada se na posletku apsorbuje u MENTALNI SVET, Kreacija odatle se kompletna vraća u APSOLUT.
 
Ono što je takođe bitno da znamo jeste to, treba da razumemo PUT jedne individue, jednog Bića, koje teži da se AUTOREALIZUJE. Jedno Biće u Fizičkom svetu svakako da ima ono što se zove VITALNO telo, jer bez VITALNOG tela u Fizičkom telu ne postoji niko, ne bi bilo života, niko ne može ovde da ima svoje biološke, hemijske i ostale procese u svom fizičkom telu bez Vitalne podrške, bez Vitalnog tela, tako da ova dva tela ima svako od nas, svi ga imamo. Ono što velika većina nema, to je jedno Astralno telo. Kada vas ovde na planeti Zemlji neko pita „kako se zovete?“, vi im odgovorite kako se zovete, imenom i prezimenom, ali, ako vas pitaju u Astralu „kako se zovete?“, opet ćete reći da se zovete onako kako se i ovde na planeti zovete: Pera, Mika, Žika…, ali jedno Astralno telo ima svoje ime, ima svoj Personalitet, ima svoju ultra patologiju i ultrafiziologiju, ima svoju realnost u najkompletnijem smislu te reči.
 
Kada neko poseduje ASTRALNO TELO, taj zna da ga poseduje, taj zna kako se zove, jer taj neko u Astralnom svetu zna svoje realno ime, zna ime svog sopstvenog BIĆA i neće vam nikada reći da se zove ovozemaljskim imenom, npr „Pera, Milojković“…Ako neko ima pored ASTRALNOG TELA, koje daje određene kvalitete u smislu, razumevanja, osećanja i delovanja, daje određene kapacitete, percepcije čula, daje određene vrline koje su uskladištene u njemu. Osoba koja poseduje ASTRALNO telo je neko ko je budan, ko može da ga koristi kada god mu je potrebno, neko ko može da se projektuje u ASTRAL i da realizuje razno razna istraživanja koja su mu potrebna za svoj unutrašnji „put“, kao pomoć u radu na svojoj unutrašnjosti. Neko ko poseduje Astralno telo sem, ako ne zastrani, nikada neće biti jedan vidovnjak ili jedan novi vrač, koji će gledati u kerte i čitati vam sudbinu (zastranjivanje je vrlo moguće).
 
Kad neko poseduje MENTALNO TELO, taj neko već ima JEDNU JEDINU PAMET, posediuje ono što se zove INDIVIDUALNOST, jer, jedna INDIVIDUA nije jedna MNOŽINA(sa mnoooogo psihičkih defekata, agregata, mana, sabotera u svojoj psihi, koju ima većina i svi…). To MENTALNO TELO daje neverovatne moći, neverovatne kapacitete, daje mogućnosti istraživanja PETE DIMENZIJE PROSTORA, daje mogućnost istraživanja ARHETIPOVA…
 
Ako neko uspe da REALIZUJE KAUZALNO TELO-TELO VOLJE(TIPHERET), taj neko je sa svojim KAUZALNIM TELOM, VRLINAMA, KVALITETIMA i MOĆIMA napravio prvi korak na tome što se zove AUTOREALIZACIJA.
Taj neko ko je postigao sve do to na sefirotskom drvetu života, ili bolje reći sa šesticom(6)TIPHERETOM-KAUZALNIM TELOM, taj je Čovek koji poseduje DUŠU, čovek koji zasluženo može da nosi tu titulu. Osobe koje ne poseduju strukturu Duše, a to su ta tri dela ispod KAUZALNOG TELA, koja ne poseduju Dušu.(Astralno, Vitalno, Fizičko telo). Majstor nas jednostavnije naziva INTELEKTUALNE ŽIVOTINJE, jer nismo ni blizu onome što je ČOVEK u REALNOSTI, BIĆE koje je KRALJ PRIRODE, koji može da zapoveda Prirodi i da mu Priroda stiji na raspolaganju, tj. da mu stoji pod nogama, da nad njom dominira, je neko, ko ostvarivši sva ova TELA, akumulirajući u sebi sve vrline, kapacitete, moći, zakone i principe, ima znanje, mogućnosti i moći da dominira Prirodu u svim njenim aspektima.
 
FIZIČKI SVET- (10) MALKUT, su INTELEKTUALNE ŽIVOTINJE, poseduju samo FIZIČKO I VITALNO TELO, i pored VITALNOG i FIZIČKOG TELA poseduju ono, što se zove EGO, ništa drugo.
(Ovde, na sve ovo će se nečiji EGO žestoko pobuniti, jer ih je isti taj EGO uverio, kako su napredni, kako oni nemaju ego, ili ga imaju i braneći ga, kako im je neophodan za opstanak ili već šta…). 😀
 
Kada neko uspe da realizuje i broj (6) LJUDSKU DUŠU-KAUZALNO TELO, sve ispod na dole, kada je neko stigao da osvoji DUŠU, naravno da preostaje još jedna stvar, a to je da osvoji i samog DUHA, jer svako od nas, svako ljudsko biće je jedno TROJSTVO, sastavljeno od TELA, DUŠE i DUHA, jedna TRIJADA..
 
Ako je neko ŽIV u FIZIČKOM SVETU, što znači da ima telo ili materiju, da je osvojio to što se zove DUŠA, onda mu ostaje još da osvoji ono, što se zove DUH. Ostaju mo da osvoji još dva sefirota, ili dva kružica-sefirota, GEBURAH-BOŽANSKA DUŠA i KESED-BIĆE-DUH-INTIMNI OTAC.
 
Kada se realizuje to što se zove GEBURAH, kada se realizuje Božanska Duša, Majstor nam objašnjava da tada dolazi do toga što se zove „SVADBA NA NEBESIMA“. NEBESKA SVADBA, jeste zapravo jedan SPOJ DVE DUŠE JEDNOG BIĆA, koje su stigle da se nađu ili da se spoje.
 
KAKO DA SE NAĐU?
 
Prepričano na milion i jedan put, na razne načine, da li to bio baš čelik, dali bio čardak ni na nebu ni na zemlji, da li bila uspavana lepotica, da li bila Snežana i 7 patuljaka, sve ostale princeze i prinčevi nisu ništa drugo do priče, simbolične priče, gde znamo da se ta ljudske duša ili taj PRINC uvek jadan pati, muči se, juri neke životinje, bije se sa nekakvim Aždajama, prolazi kroz trnovite predele kako bi osvojio „PRINCEZU“ koja je kraljevske krvi, koja je zatočena u zamku do koje treba da stigne, uloživši sve svoje moći i vrline, svu svoju hrabrost i snagu. E, ta Ljudske Duša-TIPHERET, deo nas samih jeste taj, koji treba da se zapravo bori protiv svih naših unutrašnjih negativnih aspakata, koje izbacivši iz sebe, obezbeđuje mogućnost da se spoji sa jednom stvari koja je izuzetno čista, neverovatno fina, pripada samom DUHU. I, kada neko uspe da svoju unutrašnjost pročisti do te mere onda se spaja sa tom BOŽANSKOM DUŠOM, onda je na jedan REALAN način uspeo da se spoji sa samim BIĆEM.
 
Kada neko stigne da se spoji sa BOŽANSKOM DUŠOM, onda se ujedno spojio i sa samim Božanskim Bićem. Božanska Duša i samo Biće su kao NOKAT I PRST, jedna vrlo slična ili bliska stvar.
 
Ako neko nastavlja dalje, ako neko hoće da završi totalno i kompletno, da se vrati u nedra APSOLUTA, taj neko mora da u sebi (pošto je već jedan DUH koji se materijalizovao, otelotvorio se, hoda u mesu i kostima, liči na nas, ali je neverovatno različit od nas. Različit je u tome što u samom sebi nema 10 000 psihičkih agregata-mana-slabosti-defekata, različito je to što u svojoj unutrašnjosti poseduje moći, kapacitete jednog BOGA, različito je to što ga nikada nećete videti da pravi bilo kakve gluposti, nećete ga nikada videti kako izigrava nekakvog klovna, pajaca, u fizičkom telu je savršeno živ i zdrav, bez da mu fali dlaka sa glave. Može da ide na posao, može da ide u školu ili gde god, da se kreće u našoj blizini, a da mi nemamo pojma ni ko je ni šta je, a da u sopstvenoj unutrašnjosti ima sopstvenog Duha..
 
Kada neko ko je stigao do tih visina na sefirotskom stablu odluči da se vrati u nedra APSOLUTA, (do (4) je samo jedan deo, samo pola puta) Treba da pored svog sopstvenog BIĆA u sebi u fizičkom svetu u svojoj materiji otelotvori tri (3) primarne sile, da se otelotvori uzrok BIĆA. Naravno onda slede neke druge žešće probe, neka druga iskušenja, neke druge tentacije i taj neko može da u sebi otelotvori u sebi to što se zove BINAH ili Sveti Duh, može da postane jedan verodostojni Sveti Duh u mesu i kostima, jedan njegov predstavnik. Ali, niko ne može da postane BINAH tj. Energija Duha Svetoga na kosmičkom planu i niko ne može da postane Sveti duh na Kosmičkom planu, ni jedna osoba, ni jedna individua. Ali neko, ispunjavajući sve kriterijume koje zahteva ova INTELIGENCIJA u samom sebi može da dobije to što se zove GRACIJA Svetog DUHA, ili dar svetog Duha, može da dobije na korišćenje tu njegovuenergiju u fizičkom svetu, u čoveku od mesa i kostiju može da postane bolje reći jedan predstavnik Sv. Duha. Isto se zove i sa ovim što se zove ( 2) HOKMAH (KOSMIČKI HRIST). Ispunjavajući njegove zahteve, njegove kvalitete i vrline, neko u fizičkom svetu može da postane jedan realni i kompletni Hrist u mesu i kostima, ali je potrebno da zadovoljava kriterijume koje zadaje KOSMIČKI HRIST. I dalje od toga, ako neko hoće da ostvari to što se zove Autorealizacija, mora da otelotvori u samom sebi ono što se zove OTAC ili KETER, REALNOST SAMOG BIĆA. Kada se ispune i njegovi kriterijumi (KETER-OTAC-BIĆE-BOG-Allah..), onda u Fizičkom svetu imamo doslovce jedno Božanstvo na dve noge. Priče o Bogovima u Grčkoj, Bogovima u Egiptu nisu nikakve nerealne i iracionalne stvari, izuzetno su realni i posledica su direktnih iskustava, posledica su bića koja su realizovala te stvari direktno. Čitavu kreaciju, sve zone i svere koje postoje u Kreaciji su nastanjene, nastanjene su Bićima određenih vrlina, određenih nivoa, određenih znanja, određenih količina svesti, itd.
 
U (4D) četvrtoj dimenziji u ASTRALU žive Bića koja se zovu Anđeli,
 
U (5D) petoj dimenziji žive Arhanđeli, gde se nalazi njihov centar gravitacije.
 

U (6D) šestoj dimenziji se nalaze Načela i tako sve dalje i dalje…

 

Da razumemo da ti Anđeli mogu da idu svuda po Kreaciji, do gore, ali im je centar gravitacije to što se zove HOD-Astralni svet. U čitavim tim zonama Kreacije postoje hijerarhije, postoje institucije, postoje bića, radnici kreacije koji opskrbljuju, snabdevaju kreaciju potrebnim energijama, snabdevaju određene instrumente same kreacije, potrebnim asistencijama i pomoćima. Od TRITOKOSMOSA ili od zadnjeg Danteovog krugadole pa do samog APSOLUTA gore, tu je sve živo, sve vrvi od života. Ali mi iz ovog našeg fizičkog sveta, sa našim zatupljenim čulima, vidimo jedino jednodimenzijske životinje, dvodimenzijske životinje, ponekad primetimo i trodimenzijske ako nas baš zanimaju, posebno ako su suprotnog pola onda ih možda i vidimo… 😀
 
U fizičkom svetu kada Majstor priča o Lemuriji, o Lemurijancima koji su posedovali sve ove kvalitete i moći sopstvenog Bića, nije im bio nikakav problem da percipiraju ili da vide svih 7 dimenzija u isto vreme. Nije im bio problem da vide čitavu galaksiju i da stupe u telepatski kontakt sa bilo kojom civilizacijom koja im je bila potrebna. Nisu imali potrebe ni za teleskopima ni za durbinima, raketama niti za bilo čim sličnim. Izašli bi iz svojih fizičkih tela i astralnim telom otišli gde god požele u ovoj Galaksiji i proverili realnost. Te stvari može da realizuje svako od nas., ako razume da je instrument SVEST i ako razume kako se ta svest oslobađa iz onoga što se zove podsvest, to je čitava filozofija.
 
Sefirotsko stablo ili Kabala nam daje orjentaciju, daje nam smernice, jednu trasu ili putanju tog povratka nazad, ili bolje rečeno objašnjava nam put silaska do samog fizičkog sveta i daje nam informaciju gde smo i šta smo, koja nam je uloga i zbog čega smo ovde gde jesmo.
 
KABALA je nauka Kreacije, savršena, izuzetna ali i zahtevna da bi je razumeli.
Kabalu nisu izmislili Jevreji, nije je izmislio ni Majstor Samael Aun Weor niti bilo koji drugi Majstor. Kabala jeste nauka Kreacije, nauka one LA BA KA, ili čitajući KA BA LA od nazad dobijemo reči LA VA KA ili LA BA KA. VA-KA na španskom znači Krava, odnosi se na tu svetu životinju koja je za njih reprezentacija, predstavnik Majke božanske u njenim aspektima, nauka Krave ili nauka Majke božanske. KABALA koja nam pokazuje nastanak i apsorpciju kreacije.
 
Postoje i RONDOVI, kao etape u kreaciji.
 
U MENTALNOM svetu-GEBURAH, imamo to što se zove PRVI ROND, kreiranje MINERALNOG CARSTVA.
 
U ASTRALNOM svetu-HOD, imamo DRUGI ROND i tamo se kreira..
 
U JESODU-VITALNOM svetu, imamo TREĆI ROND gde se takođe nešto kreira.
 
I imamo ČETVRTI ROND, koji je zapravi Fizički svet, tamo se REALIZUJU SVIH 7 RASA I 7 PODRASA. A, onda kada se realizuju svih 7 rasa i svih 7 podrasa nastupa 5 ROND.
 
PETI ROND, jese apsorpcija u VITALNI SVET,
 
ŠESTI ROND, jeste apsorpcija u ASTRALNI SVET
 
SEDMI ROND, jeste apsorpcija u MENTALNI SVET, kreacija se povlači pravo ka Apsolutu.
 
LOGOSI SU PLANETARNE INTELIGENCIJE U OVOM SOLARNOM SISTEMU, gde postoji 7 glavnih INTELIGENCIJA, a one su: MIHAEL, GABRIEL, RAFAEL, URIEL, SAMAEL, ZAHARIEL, ORIFIEL.
TIH 7 INTELIGENCIJA, koje su inteligencije glavnih planeta ovog sunčevog sistema. SVAKO OD NJIH IMA SVOJU ULOGU U OVIM RONDOVIMA.
 
1. PRVI ROND, započinje MIHAEL,
 
2. DRUGI ROND, ima veze sa DRUGIM LOGOSOM.
 
3. TREĆI ROND, ima veze sa TREĆIM LOGOSOM,
 
4. ČETVRTI ROND, gde se realizuje četvrta kreacija pada na leđa onog četvrtog koji treba da realizuje mnogo stvari,
 
5. PETI ROND, pripada onom petom od onih 7, koji treba da realizuje ono što se zove PETI ROND, apsorpciju kreacije u VITALNI svet. I pošto je taj peti od onih sedam, neko ko nam predaje ovu doktrinu, LOGOS ili INTELIGENCIJA MARSA SAMAEL, ima svoju ulogu u Kreaciji, da iz Fizičkog sveta vrati Kreaciju, u ono što se zove VITALNI SVET. Ovih 7 INTELIGENCIJA SU 7 KOSMOKREATORA, 7 BIĆA koja su učestvovala u kreaciji ovog solarnog sistema i čitavog kosmičkog dana u skladu sa svojim zaduženjima. Svaki LOGOS ili svaka INTELIGENCIJA jedne planete ima svoju ulogu, jedan je od KOSMOKREATORA. Ovu doktrinu koju studiramo ovde, predaje je jedan od LOGOSA, jedan od onih koji je bio na samom svitanju Kreacije, vrlo dobro zna kako stvari funkcionišu, gde funkcionišu i zbog čega funkcionišu, tako da nam pored svega toga Samael objašnjava Kabalu na jedan jednostavniji način, jedan logičniji način, mada Kabala zahteva da se malo udubimo i zahteva da zagrejemo stolicu, detaljno proučavanje, jer se Kabala ne može naučiti čitanjem, već treba da uložimo ono što nas najviše košta, a to je studiranje, predano studiranje(ne misli se na financijsko-školsko studiranje), već na vredno i s mnogo ljubavi da studiramo, proučavamo doktrinu.
 
Na sefirotskom stablu su jasno vidljiva tri trougla.
 
PRVI koji se zove LOGOIČKI ili TROUGAO LOGOSA, još ga zovemo i SEFIROTSKA KRUNA, ili VRH SEFIROTSKOG STABLA.
 
Ovde su smeštene te tri primarne sile, zapravo nalaze se uzroci Kreacije.
 
DRUGI TROUGAO, koji je sastavljen od sefirota KESED, GEBURAH i TIFERET je jedan trougao koji po svojim karakteristikama nosi ime ETIČKI TROUGAO, zbog toga što se u ovom trouglu ispoljava ETIKA, u vrlo rigoroznom obliku. BIĆE, ne pravi nikakve kompromise i ne pravi nikakve gluposti, još manje ta božanska duša pravi bilo kakve prevare ili bilo kakve manipulacije. Neverovatno se drže čvrsto zakona i tih Etičkih principa i zbog toga ovaj trougao sastavljen od ova tri sefirota nosi tu karakteristiku etike.
 
TREČI TROUGAO, ili poslednji, najbliži nama, fizičkom svetu, po svojim karakteristikama koje se dešavaju u tim sefirotima, nosi ime MAGIČNI TROUGAO i zbog toga su neki od KABALE napravili jednu magijašku stvar, gde se tamo realizuju pentagrami, neke zaštite i mnoge čudne stvari. Naravo da se u ovim dimenzijama, u ovim delovima Kreacije o kojima pričamo, realizuju određene magijske radnje, ali treba da razumemo koje. Pošto je VITALNI svet dom svih Elementala, životinja, biljaka i minerala, dom je svih Elemenata Prirode, tj. dom je samog ETERA iz kog proizilaze Vatra, vazduh, Voda i Zemlja. U tom JESODU-VITALNOM SVETU može da se realizuje ono što se zove ELEMENTALNA MAGIJA, Magija Elementala, rad sa dušama životinja i biljaka, koje su tamo, kao što mi ovde imamo krave, kućne ljubimce, tamo se može raditi, komunicirati, sklapati određene dogovore sa uzrokom jedne biljke, tj. sa njenom Dušom, sa njenim Elementalom. Zbog čega danas ne funkcioniše farmaceutska industrija, zbog čega Medicina ne može danas da stane na kraj mnogim i raznim bolestima, zbog toga su jadne biljke, uništavaju ih, kose, čupaju, melju, cede i šta im sve ne rade, ali ne shvataju da Biljka u sebi i sama po sebi nema nikakve moći. Biljka je jedno telo kao što smo i mi. Moć naša je KESED-BIĆE-DUH-INTIMNI OTAC, to je ono što ima moć i što može da je ispolji kroz nas, kao i kroz biljku. Jedna biljka je jedno fizičko telo, u njoj ima možda malo eteričkih ulja, možda proteina, vitamina i to je to, ništa drugo. Elemental ili Duša biljke je ta koja poseduje moći i kapacitete, poseduje neverovatne moći. Majstor kada priča o tim elementalima kaže da uz pomoć elementala nekih biljaka mogu da se zaustave ili da se pokrenu vulkani, tako nešto ni jedna od ovih poznatih sila ne može ni da zamisli a kamo li da uradi, da realizuje. Ti Elementali imaju neverovatne mogućnosti. Znači, kada neko zna da koristi Jesod i da ide u JESOD-VITALNI SVET, realizuju se tamo ti elementalni rituali, rituali sa elementalima prirode.
 
– U HODU ili u ASTRALNOM SVETU se realizuje jedan drugi vid magije, realizuje se to što se zove CEREMONIJALNA MAGIJA. Ta Ceremonijalna magija nije ništa drugo nego ono kada ste se zaklinjali tamo u crkvi, u bogomoljama, da ćeet zbog nečega postiti, da ćeet uraditi to i to, kako bi vam se desile promeen na bolje, da ozdravite itd…, pa sad neki poštuju, neki ne poštuju.
Ceremonijalna magija ima veze sa vežbama koje predstavljaju određene ceremonije, sigurno da zahtevaju veći broj ljudi, stvari koje su se realizovale u STOUN HENDŽU, stvari koje su serealizovale u egipatskim, grčkim i rimskim hramovima. Misterije su bile ceremonijalnog tipa. Danas kada odemo u crkvu i kada jedan sveštenik treba da nas venča, treba da nekoga krsti, trebalo bi da taj sveštenik ima prvenstveno to što se zove ASTRALNO RTELO, da taj čovek koji moli ima mogućnost da tu svetlost, da tu energiju koja dolazi iz tog astralnog sveta da nam je da, preda, da nam da jedan vid podrške i da nam objasni kako da stignemo do tamo.
 (p.s. Verujem da takvih danas ima malo, ili možda nikako… 😀 )

HOD – Na sefirotskom stablu, u tom HOD-u kada se rade vežbe „lanci“, i to je jedan vid ceremonijalne magije. Ali da ne pomislite da se tu radi o nekoj magiji hokus-pokus-preparandus, cirkuskoj ili crnoj magiji… NE! Jedna je jednostavna molitva upućena Logosima planeta, koja treba da nas u skladu sa našim stanjem svesti stavi i dovede u kontakt sa BIĆIMA koji nastanjuju ovaj prostor od kojih se traži pomoć, asistencija i zaštita, sve ostalo je u rukama zakona, u rukama njihove milosti i dobročinstva. Ovde nam ostaje jedino to, da molimo, da kukamo i zapomažemo, da tražimo pomoć, sve ostalo je na njima da li će nam pomoći i koliko će pomoći.

Majstor Samael Aun Weor kaže: Kada neko realizuje jednu molitvu u trećem stanju svesti, autosvestan samog sebe i koncentrisan na jednu molitvu, to nije ništa drugo do komunikacija sa samim Bogom, ili jedna izuzetna magija, izuzetna magijska radnja.

Danas su magijske radnje kao i sve druge stvari izopačene, izvrnute naopačke.

NECAH – Tu se završava MAGIČNI TROUGAO. Necah je mesto gde se realizuje ta Hermetička Magija. Taj donji trougao na sefirotskom stablu, to je jedan daleko viši oblik magije koji se realizuje uz pomoć Hermetizma, uz pomoć brojeva, zahteva jednu izuzetnu preciznost u realizaciji tih stvari. Postoji i hermetička Astrologija, gde e realizuju određene vežbe, ili određene praktike, koje pripadaju ovom gornjem vidu magije, koje se tiču jedne molitve i ničeg drugoga.

Ovaj donji magični trougao ima tri vrste, tri vida magije, tri nivoa. U sva ova tri nivoa postoje i kontra strane. Imamo crne magove koji realizuju rituale uz pomoć elementala prirode, nanose drugima zlo, bol i patnju, imamo one koji uz pomoć ceremonijalnih stvari realizuju određene ceremonija, rituale i na taj način dobijaju, osvajaju, opet nanose bol i patnju(VITALNI i ASTRALNI svet).

Imamo i one koji u MENTALNOM svetu (peta dimenzija) realizuju svoj vid magije i najopasniji su od svih ostalih. Npr. u MENTALNOM svetu neko može za vreme jednog sna da nam ubaci neki koncept, jednu ideju, neku bezveznu stvar, da nam da neku informaciju o nečemu koja može biti netačna, loša, može da nam ubaci jednu larvu i kada se probudimo u jutro budemo u nekakvom čudnom stanju, ne znamo ni što ni odakle, ali odemo sutra i napravimo nuklearnu bombu. Ili izmislimo neki novi sistem edukacije, tako se mogu dobiti i razne lažne isceliteljske tehnike…Možemo da izmislimo jedan neverovatan pronalazak i sutra dobijemo za taj izum Nobelovu nagradu. A u stvari ta izmišljotina je ta koja zaluđuje čovečanstvo i drži ga u ropstvu, u neznanju stvarajući mu iluziju kako nešto dobro čini, a mi rastemo kao kvasac(ponos). KARMA nas čeka!

 

Zašto se Fizički svet (MALKUT) formira, zašto se pravi?

Da ponovimo: 7 Kosmosa, 7 etapa Kreacije, koji se završavaju TRITOKOSMOSOM ili nižim svetovima, formiraju se, stvara se čitava kreacija, zbog potrebe samog KREATORA ili TEOMEGALOGOSA, njegove potrebe za dodatnim informacijama svesnog tipa, ili za dodatnom spoznajom, koju realizuje svaka individua u Fizičkom svetu.

Kada se kreira odozgo od Apsoluta, onda se dupliranjem APSOLUTA dolazi do tog Mikrokosmosa ili do jednog od nas. Mi smo jedna duplikacija Apsoluta, ili delić Apsoluta. Apsolut nas je ispustio iz sebe da se spustimo, da dođemo u Fizički svet i da svojom sopstvenom, individualnom svešću realizujemo iskustva različitog tipa, svesnog tipa, kako bi mi na svoj sopstveni način ukapirali razliku između toga što se zove crno i belo. Da, shvativši suštinu nas samih koja jeste, vraćanje na početak, sa svim tim našim individualnim iskustvima, istim putem sa kojim smo i došli, kako bi se sa njim i vratili, jer drugi put ne postoji. Vratimo se istim putem sa osvojenim informacijama za tog našeg Kreatora ili Teomegalogosa ili Arhitektu, koji sa timinformacijama koje do tada nije mogao da ima iako su za njega jako malo bitne. Sa tim informacijama Teomegalogos može tamo u prostoru da kreira ili da napravi jednu novu Kreaciju, možda malo bolju, malo drugačiju, možda malo komplikovanija za neke druge slučajeve.

Taj fizički svet koji se odvija na jednoj planeti da li to bio Mars, da li to bio Jupiter, Saturn, svejedno je, kada se dođe do Fizičkog sveta, kada se kreira na fizičkoj planeti, u fizičkom svetu to što se zove Mikrokosmos(humanoid). Ttreba da razumemo da jedna planeta kao jedno Biće ima svoju ulogu u Kreaciji, kao što je jedan solarni sistem ima svoju ulogu, kao što je jedna galaksija itd. Jedna planeta kao i mi ima svoj život, ima svoje vreme egzistencije i ta planeta po zakonu 7, po tim skalama i notama ima kao svoju ulogu to, da u fizičkom svetu, tj. na njoj samoj proizvede ili daa kao rod 7 ljudskih rasa i svaka od tih ljudskih rasa treba da ima, ili iz sebe da iznedri 7 svojih podrasa. Pomnoženio 7×7 = 49, daje onih 49 nivoa pameti-uma-podsvesti koje posedujemo.

Na jednoj našoj planeti iz našeg solarnog sistema, kada smo pričali o Atlantidi, o jednoj ljudskoj rasi koja je prethodila ovoj našoj rasi Arija, Majstor nam objašnjava da četvrta ljudska rasa koja je nastanjivala ovu ljudsku planetu TERU, pre Atlantide su na planeti na kontinentu MU koji se nalazio u Pacifiku nalazila ljudska rasa pod nazivom LEMURIJANCI i živeli su na tom LEMURIJANSKOM KONTINENTU MU. Mnogo pre Atlantiđana, ali i mnogo pre Lemutrijanaca su živeli ljudi, ljudska rasa koji su se zvali HIPERBORIJANCI-Hiperborijanska rasa, a još pre njih živela je PROTOPLAZMATIČNA rasa, prva rasa Planete Zemlje-TERe, još uvek je bila u stanju materijalizacije, još uvek je bila u tom stanju plazmatičnom kada je izlazila iz Vitalnog sveta u Fizički svet. Zaključak bi bio da smo mi današnji stanovnici planete Zemlje peta ljudska rasa koja nastanjuje Planetu ZEMLJU.

Sve ono što još budem saznala novo u vezi te teme dodaću ovde ispod teksta…Još moram da preslušam snimke koje sam snimila tokom predavanja.  Uživajte u otkrivanju sebe i našeg Univerzuma… 😀

Ne znam kako da slike ubacim u tekst, nešto se poremetilo u odnosu na pređašnje stanje i jednostavno ne umem… 😦 zato vam ovde stavljam tekst sa normalnom slikom, koji sam stavila na Facebook, kako bi se bolje snašli i videli sve sefirote na drvetu života:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519901208342907&set=a.109309836068715.1073741828.100009690966767&type=3&theater

*************************************
*************************************
*************************************

Ovaj dole tekst je srodan gornjem tekstu i nastao je od ujedinjenih odgovora na razna pitanja u vezi Kreacije, Duše, Tela, Zabluda o traženju srodnih Duša u fizičkom svetu, i pitanju dualizma ili toga što se u Kreaciji zove Ego, pozitivno i negativno, dobro i loše, o svetovima u Kreaciji, Šta je Duša…

MENTALNI SVET – (7-NECAH)
Naša Kreacija, onu koju vidimo, počinje iz toga što se zove MENTALNI SVET, iz PETE DIMENZIJE(5D). MENTALNI SVET ima pozitivni i negativni ili viši i niži deo. Kada pričamo o kreaciji i o silaženju u Kreaciju, ono što treba da se razume jeste da; za vreme kreiranja toga što se zove MENTALNI SVET ili PETA DIMENZIJA, gde se nalazi PRVI ROND, U MENTALNOM SVETU tj. u Petoj dimenziji, prvo što se kreira jeste MINERALNI SVET, koji treba da se materijalizuje u FIZIČKOM SVETU.

ASTRALNI SVET – (8-HOD)
Ima viši i niži deo. U ASTRALNOM SVETU, se formira ono što se zove ŽIVOTINJSKI SVET.

VITALNI SVET – (9-JESOD)
U njemu se kreira ono što se zove BILJNI SVET. VEGETALI ili ŽIVOTINJE, BILJKE i sve to zajedno se spušta u FIZIČKI SVET- (10-MALKUT).

Na početku Kreacije (NECAH-MENTALNI SVET), ne postoji ono što se zove Ego, niti ga ima u (HOD-u – ASTRALNI SVET), niti ga ima u (JESOD-u- VITALNI SVET).

Na početku Kreacije, nema ga ni u (MALKUT-u-FIZIČKI SVET), ne postoji, nema ga. Postoji ono što se zove RAJ. Sve je super, nema nikakvih problema, sve je odlično, nema moje, nema tvoje, nema podela, sve je jedno i svačije, sve je svačije i ničije.

U tim prvim danima stvaranja Kreacije, u prvom delu Kreacije, kada su se ispoljavale prve tri ljudske rase; PROTOPLAZMATIČKA, HIPERBORIJANSKA i LEMURIJANSKA rasa do polovine u FIZIČKOM svetu ili ovom našem trodimenzionalnom svetu nije postojao Ego, nisu postojale stvari o kojima danas pričamo.

Psihički AGREGATI, EGO ili PODSVEST, proizvod su ljudskog neznanja i pogrešnog korišćenja sopstvenih energija. Nastale su pogrešnim odnosom iz neznanja prema određenim energijama Kreacije. Stvoreni su od strane tih ljudskih bića koje su u jednom periodu svoje egzistencije dobili to što se zove SLOBODNA VOLJA. Kada je u FIZIČKOM svetu došlo do kreiranja EGO-a i neuništavanjem do kraja toga što se zove EGO, taj Ego je dobio jačinu, preneo se, ugradio se i poremetio Ljudsku Mašinu na tom FIZIČKOM planu, na tom VITALNOM planu, na tom EMOCIONALNOM planu i na tom MENTALNOM planu, kao i na planu VOLJE (TIFERET-KAUZAL).

Ovde se sada ne priča o dimenzijama prostora, već o našim delićima koje posedujemo u ovim dimenzijama prostora. Delići nas samih, ti psihički agregati, defekti, mane, te energije psihičkog tipa su napravile poremećaj u našem VITALNOM telu, poremetile su sve ono što se tiče ASTRALNOG tela ili Emocija, poremetile su stvari koje se tiču Pameti-uma MENTALNOG TELA (7-NECAH), Volje (6-TIPHERET) Ljudska duša ili Kauzal, ali da ne razumemo da su dimenzije prostora na neki način poremećene, ili da su dimenzije prostora dobre ili loše, ne. Mi u tim dimenzijama prostora, svako od nas ima svoj deo, svoj delić, koji može da bude poremećen, ali ima i onih koji imaju ovde svoja Mentalna tela, osobe koje su radile na njima samima i čija Mentalna tela nisu poremećena, nisu im poremećena emocionalna tela niti bilo koja druga, ali su svojim sopstvenim radom uspeli da ih koriguju da iz njih izbace stvari koje ih čine poremećenim ili lošim.

Odgovor na jedno pitanje o stvaranju nas, fizičkih bića i našem funkcionisanju kao dualnih bića:

Taj naš Kreator ima svoje mehanizme i ima svoje barijere, ima svoje mehanizme zaštite ili protekcije i to što se u Kreaciji-u Fizičkom svetu u jednom momentu ispoljava ili pretvara u to što se zove EGO, ima svoju granicu dokle može da ide. Ne može taj Ego da poremeti sfere Duha ni u kom slučaju, niti može kojim slučajem da stigne negde dalje, ima svoju granicu dokle može da ide, (do 6-Tifereta, do kauzalnog sveta). Ta Inteligencija koja kreira Kreaciju vrlo dobro zna da se u jednom momentu dešava to što se tiče Ego-a. Suština te Inteligencije jeste to, što nije diktatorskog karaktera, tj. nije tog karaktera da ovde nekog natera da bude loš pa onda da ga natera da bude dobar. Ta SLOBODNA VOLJA je nešto što ta INTELIGENCIJA daje. Jedan primer koji se tiče LEMURIJANSKOG scenarija o kome priča Majstor Samael Aun Weor. Kada je došlo do toga što se u Bibliji zove PAD ANĐELA, koji je jedno realno dešavanje u FIZIČKOM SVETU, gde su bića koja su u nekom momentu zaboravila na sebe ili se figurativno rečeno „omakla se sa litice“ zbog nedovoljno iskustva i ostalih nedostataka. Jedan veliki broj tih bića koji su pali, koji su iskusili to što se zove zlo ili loša strana, taj drugi deo dualizma, imali su na raspolaganju živote od nekih 1200, 1300, 1500 godina, toliko je trajao život jednog Lemurijanca i nije im bilo broblem da se opet vrate na staro. Bio je i veliki broj onih, koji su zbog ogromnog broja svojih psihičkih agregata, odlagali, neki nisu bili čak ni zainteresovani da realizuju to što se zove Autorealizacija. Malo po malo, te osobe koje su tako reći podlegle jednom od mehanizama Ego-a su zapravo otišle u jednu stranu, proizvela se ili posredstvom tih mehanizama došlo je do onoga što se zove Kali juga, Atlantida i mi, ovo što imamo danas, ali jedan broj od tih ljudi koji su shvatili šta je poenta priče, fiiiijjjjuuuu, vratili su se na početak. Da razumemo, nije obavezno da se neko Autorealizuje, ta slobodna volja daje mogućnost, ili bolje reći ta INTELIGENCIJA daje svakom od nas mogućnost da izabere šta mu je volja, šta želi. Na kraju Kreacije sve zajedno, dualizam i nedualizam, sve duše ovakve i onakve, sve se vraća nazad u tu MATEMATIČKU TAČKU, zvanu APSOLUT i opet iz nje se vraća ili projektuje u drugi KOSMIČKI DAN.

Kada pričamo o Kreaciji ne možemo da pričamo da u sferi LOGOSA 1, 2 i 3 postoji Ego(na slici), jer realno ne postoji, niti postoji Ego u sferi DUHA-Bića-4KESED, ali u jednom momentu, u tom 4 četvrtom Rondu gde se dešavaju 7 ljudskih rasa i 7 podrasa od svake te rase, dolazi do jedne komplikacije, to je sastavni deo Kreacije i neizbežno je da dođe do komplikacije kako bi se neko Autorealizovao. Naš kreator nije ni malo naivan, ima vrlo veliku Inteligenciju i iskustva iz mnogo Kreacija, zapravo je to zlo ili taj Ego najbitniji mehanizam za jednu Autorealizaciju. Ovde se niko nikada ne bi Autorealizoovao bez da postoje te stvari, da kojim slučajem ne postoji Ego, ali da bi se čovek mogao Autorealizovati, ego treba eliminisati kompletno.

Šta su zapravo ti agregati?

Kada pričamo ovde o Mineralima (NECAH), postoje oni minerali, koji su i minerali i vegetali i životinje. Imamo one tri 3 GUNE, to su (tri principa, tri primarne sile; Ražas Taman i Satvas). To su AKCIJA, PASIVNOST i jedna koja ih POVEZUJE.

***

O, 7 RASA I 7 PODRASA, O DUŠI

Dok jedna rasa prolazi kroz četiri etape ili 4 godišnja doba; ZLATNO, SREBRNO, BRONZANO i GVOZDENO DOBA. Za vreme toga sve se međusobno izmešaju, ili bolje reči, naprave se tih 7 PODRASA.

MajstorS.A. Weor nam objašnjava da je;

1. PRVA PODRASA RASE ARIJA bila u CENTRALNOJ AZIJSKOJ VISORAVNI.

2. DRUGA PODRASA je bila kombinacija naroda Antičke Kine, Indije..

3. TREĆA PODRASA, je bila EGIPATSKO CARSTVO ili EGIPATSKA MESOPOTAMIJA itd…

4. ČETVRTA PODRASA, je bila GRČKO-RIMSKO CARSTVO, koje se pomešalo sa SEVERNJACIMA jer su išli u osvajanje.

5. RIM

6. ŠESTA PODRASA, je to koje su napravili Kortez Pigaro i ostali manijaci, iz Španije, koji su se prešavši Atlantik pomešali sa Američkim narodima, južnim, severnim, centralnim kako god, Maje i Asteci ..

7. SEDMA PODRASA, PETE RASE ARIJEVACA, je ovo što imamo danas, globalizcija, svako sa svakim, i svi sa svima. Jedna totalna mešavina.

Svaka rasa, Atlantida, Lemurija, ali i sve ostale su dale po 7 podrasa. Mi smo sedma podrasa, mešavina ARIJEVSKE rase. Kada jedna planeta ispuni svoju ulogu, kada rodi ono što treba da rodi, završava svoju egzistenciju. Onda se sa Planete, ono što je došlo na planetu, sve stvari koje su se spustile iz Vitalnog sveta, tako da kada dođe do završetka jednog KOSMIČKOG DANA ili JEDNE KREACIJE, koja traje 311 milijardi i 400miliona godina, dolazi do vraćanja nazad i onda sav taj život koji postoji u Fizičkom svetu se vraća u ono što se zove VITALNI SVET. Ne umire, ne nestaje, samo ga više nema u fizičkom obliku. Vraća se u ono što se zove ASTRALNI SVET, a iz togAstralnog sveta, sav taj život se vraća u MENTALNI SVET i iz MENTALNOG SVETA se cela Kreacija apsorbuje u ono što se zove APSOLUT. (vidi na slici).

ZBOG ČEGA SE APSORBUJE IZ MENTALNOG SVETA, A NE VRAĆA SE OVIM PUTEM NA GORE(na slici, na sefirotskom stablu)?

Majstor nam objašnjava da KREACIJA u jednom drugačijem smislu, u smislu ovoga što mi vidimo kao kreaciju ovde u fizičkom svetu, biljke, životinje minerali, mi ljudi, ne počinje u APSOLUTU, već sama Kreacija počinje u donjem trouglu, koji nosi ime MAGIČNI TROUGAO. Imamo TRI trougla na sefirotskom stablu i svaki TrOUGAO ima svoj značaj i svoju funkciju u kreaciji.

– Gornji Trougao se zove LOGOIČKI, jer je sačinjen od TRI LOGOSA.

– Srednji trougao se zove ETIČKI TROUGAO, i.

– Donji Trougao se zove MAGIČNI TROPUGAO.

Postoje i RONDOVI, a oni su REDOVI, ETAPE.
I tamo postoji 7 RONDOVA u kojim se u FIZIČKOM SVETU realizuje to što je bitno za KREACIJU.

1. ROND počinje u MENTALNOM SVETU- 7 NECAH, jeste PRVA ETAPA gde se realizuju, ili gde se kreira MINERALNI SVET.
MINERALNI SVET ovde dobija svoje oblike, svi MINERALI, koji mi imamo na planeti Zemlji, imaju svoj CENTAR GRAVITACIJE- to što se zove MENTALNI SVET ili PETA DIMENZIJA ili SVET PAMETI.

U narednoj ETAPI kada se ide na dole ka FIZIČKOM svetu u tome što se zove ASTRAL, ČETVRTA DIMENZIJA, kreiraju se VEGETALI-BILJKE.

U VITALNOM SVETU- 9 JESOD, koji je deo ČETVRTE DIMENZIJE, kreiraju se ŽIVOTINJE.
TRI CARSTVA koje imamo su: BILJNO, ŽIVOTINJSKO i MINERALNO. Sve to se realizuje i spušta do FIZIČKOG SVETA.
U FIZIČKOM SVETU mi imamo samo POSLEDICE. Imamo biljke, minerale i životinje u FIZIČKOM svetu, ali realno njihove DUŠE ne žive u ovom fizičkom svetu. Nismo nikada videli jednog ELEMENTALA da trčkara oko nekog žbuna ili da se penje po grančicama nekog cveta. Ti ELEMENTALI prebivaju u VITALNOM SVETU, žive u jednom delu 4 dimenzije.

1. ROND počinje U (7 NECAH-u) MENTALNO TELO, kreiranje tog MINERALNOG CARSTVA.

2. ROND počinje u (8 HOD) u ASTRALU

3. ROND je u (9 JESOD-u) VITALNOM

4. ROND se realizuje u (10 MALKUT) FIZIČKI SVET

U našem SOLARNOM sistemu postoje 7 glavnih planetarnih INTELIGENCIJA, 7 LOGOSA. U Hričćanstvu se zovu 7 Anđela, koji stoje pred tronom Boga. Tih 7 INTELIGENCIJA imaju svaka za sebe ulogu u samoj Kreaciji, imaju veze sa svakim od ovih RONDOVA ili ETAPA u Kreaciji.

1. PRVI LOGOS koji je poznat kao MIHAEL ili MIHAJLO, je INTELIGENCIJA SUNCA i ima zadatak da realizuje to što se zove PRVI ROND.

2. DRUGI LOGOS- ta INTELIGANCIJA ima zadatak da realizuje DRUGI ROND.

3. TREĆI LOGOS, ta INTELIGENCIJA ima zadatak da realizuje TREĆI ROND

4. ČETVRTI LOGOS, ta INTELIGENCIJA ima zadatak da realizuje ČETVRTI ROND. A, ČETVRTI ROND, nije ništa drugo već u tom FIZIČKOM SVETU 7 ljudskih rasa i 7 podrasa, on od prilike ima najveći i najteži zadatak, posao.

5. PETI LOGOS, ima zadatak da to što se dešavalo u FIZIČKOM SVETU vrati nazad. PETI ROND je u stvari momenat kada započinje apsorpcija Kreacije nazad prema gore.

U ČETVRTOM RONDU se realizovalo to što se realizovalo i od 7 ljudskih rasa i od svake rase još po sedam podrasa, se izabere jedan ROD(rod nisu ništa drugo do Autorealizovana Bića) i Kreacija se vraća nazad.

U PETOM RONDU se apsorbuje u VITALNI SVET

U ŠESTOM RONDU se apsorbuje u ASTRALNI SVET,

U SEDMOM RONDU se apsorbuje u MENTALNI SVET i sva KREACIJA se povlači gore.

Suština Kreacije da ta ljudska bića dođu u FIZIČKI SVET, da eksperimentišu svoim iskustvom KREACIJU. Treba da se vrate nazad, ali kako? To treba da razumemo kakao se to realizuje i PRAKTIČNO.

Kako se jedna individua, bilo ko od nas, vraća nazad, kako ostvaruje to što se zove Autorealizacija u praksi.

– DUŠA je skup VRLINA, KAPACITETA, MOĆI, TELA, ZAKONA i PRINCIPA na jednom mestu.

Svako od nas u FIZIČKOM SVETU je jedno TROJSTVO, jedna TRIJADA, sastavljena od DUHA, DUŠE i TELA.

Da bi neko iz MATERIJALNOG SVETA mogao da se spoji sa svojim DUHOM-BIĆEm (4 KESED), koji je suština svakog ljudskog bića, treba mu struktura koja povezuje DUHA i MATERIJU. Da bi DUH-BIĆE (4KESED) mogao da eksperimentiše materiju u FIZIČKOM SVETU tom DUHU je potrebna ta struktura DUŠE. A struktura DUŠE su ove stvari koje ćemo sada spomenuti.

Svako od nas da bi postojao u (10MALKUT) FIZIČKOM SVETU mora da ima FIZIČKO + VITALNO TELO. Ono što velika većina nema, to je jedno (8HOD)ASTRALNO telo, jedno (7NECAH 5D)MENTALNO TELO i jedno (6TIFERET) KAUZALNO TELO-TELO VOLJE. Još manje imamo 5GEBURAH-BOŽANSKA DUŠA ili TELO SVESTI i 4KESED (DUH- BIĆE) ili TELO DUHA.

Kada neko poseduje ono što se zove (4HOD- 4D)ASTRALNO TELO, u tom ASTRALNOM TELU ili TELU EMOCIJA. Kad kažemo ASTRAL da razumemo da pričamo o EMOCIONALNOM telu, pričamo o ČETVRTOJ DIMENZIJI.

Kada kažemo MENTALNO TELO, pričamo o SEFIROTU (7NECAH 5Dimenzija)

Kada kažemo KAUZALNO TEL, pričamo o TELU VOLJE ili SEFIROTU (6 TIPHERET) pričamo o jednoj te istoj stvari.

U različitim kontekstima možemo da pričamo jednom o TELU VOLJE, a drugi put da pričamo o ŠESTOJ DIMENZIJI i treći put da pričamo o SVETU UZROKA I POSLEDICA, a da u stvari pričamo o jednoj te istoj stvari, ili o jednom te istom regionu u KREACIJI koji se odnosi na to što se zove TIFERET.

Kada neko poseduje ASTRALNO TELO, taj nekoima mogućnost da koristi ČETVRTU DIMENZIJU kao svoju domovinu, kao što mi putujemo avionom do nekog grada, do neke države, neko u ČETVRTOJ DIMENZIJI imajući svoje ASTRALNO TELO ima dokumenta, ima „pasoš“, ima dozvolu, sve mu je otvoreno da slobodno putuje kroz tu četvrtu dimenziju gde god želi i da istražuje. Ali nije samo to prednost ASTRALNOG TELA, u Astralnom telu se nalaze OSEĆAJI, jedno je telo kao i ovo naše, ima svoja čula, ali su ČULA izuzetno ULTRA, i sluh, miris, dodir, vid iemocije su ultra, sve je ultra. Sa tim ULTRA ČULIMA možemo da experimentišemo, da istražujemo realnost stvari koje ovde u fizičkom svetu vidimo kao posledicu. Možemo da razumemo odakle dolazi kiša, odakle život u ovom fizičkom svetu, ko radi za taj život u fizičkom svetu. U ASTRALU možemo da studiramo i učimo od MAJSTORA direktno, ne od uspavanih bića, već od budnih. U ASTRALU postoje neverovatne mogućnosti za onoga ko poseduje ASTRALNO TELO. ASTRALNO TELO pošto je TELO, takođe ima svoj PERSONALITET, ima svoje IME, ima svoju ULTRA FIZIOLOGIJU i ULTRA PATOLOGIJU, može da mu bude loše, može da se razboli, jer stvari koje se dešavaju u tim manipulacijama koje realizuju osobe koje slede put CRNE MAGIJE, mogu da naprave štetu, mogu da zaraze, da poremete ASTRALNO TELO i da u FIZIČKOM TELU ne fali ništa, a da nam bude loše da hoćemo da umremo i ne znamo razlog i nema tog doktora koji će naći uzrok takvog stanja ili koji leči ASTRALNO TELO, sem onih koji su zaduženi za to, a to su OSTVARENI MAJSTORI, LOGOSI, INTELIGENCIJE PLANETA sa kojima učen čovek u toj sferi, ima moć i snagu, ima način kako da im se obrati i zatraži pomoć. ONI znaju da zaleče, da odstrane, da eliminišu i da iscele. To ASTRALNO TELO mora da se napravi, a pravi se kao i svako telo. Svako telo se u Fizičkom svetu pravi od jedne POZITIVNE, jedne NEGATIVNE i jedne NEUTRALNE SILE, koja ih povezuje, pravi se od ENERGIJE KREACIJE, svako telo koje vidimo, gde god bilo i kakvog god oblika bilo pravi se od ENERGIJE KREACIJE tj. jednostavnije rečeno od SEXUALNE ENERGIJE.
Pošto to ASTRALNO TELO ima ime, ono ima jedno permanentno, večno ime. Ne zove se u jednoj egzistenciji ovako, u drugoj onako, ne, to ASTRALNO TELO nas samih uvek ima i zadržava jedno jedino, realno ime. Tim imenom se zove naše BIĆE, tj. naša REALNOST.
U to ASTRALNOM TELU postoje KAPACITETI, postoji SVEST, postoje neverovatne mogučnosti.

U MENTALNOM TELU postoje još finiji i još dalekosežniji aparati unutrašnje strukture za izučavanje, za spoznaju KREACIJE.

U KAUZALNOM TELU ili TELU VOLJE postoje još finiji, još suptilniji mehanizmi, dalekosežnije „oružje“ za spoznaju nas samih, a samim tim i KOSMOSA i KREACIJE.

ŠTA ZNAČI DUŠA, ZBOG ČEGA JE DUŠA DANAS, JEDNA SULUDA TEORIJA KOJU MNOGI NE ZNAJU OBJASNITI

DUŠA nije jedna fikcija, nije jedan koncept, jedna je materijalna stvar, nešto je što može da se poseduje i može da se ne poseduje. Da bi neko ostvario AUTOREALIZACIJU mora da poseduje FIZIČKO I VITALNO TELO, mora da poseduje STRUKTURU DUŠE da bi mogao da otelotvori, da INKARNIRA BIĆE-DUH-INTIMNI OTAC.

Ko je i šta je BIĆE?

U samom početku kreacije postoje (na sefirotskom stablu odozgo, prvi trougao)TRI PRIMARNE SILE: KETER, KOHMAH i BINAH = OTAC, SIN i SVETI DUH, ili POZITIVNA, NEGATIVNA i NEUTRALNA SILA.

Svako od ta tri LOGOSA u sebi poseduje jednu TRIJADU, ili JEDNO TROJSTVO;
(1-KETER-OTAC-BOG-ALLAH-BRAHMA-SVETA AFIRMACIJA…)

(2-CHOKMAH-SIN-HRIST-VIŠNU-SVETA NEGACIJA i,

(3-BINAH-SVETI DUH-ŠIVA)

Sva tri čine LOGOIČKI TROUGAO. Zato se i zovu LOGOSI. Da bi mogli zajedno da kreiraju svako od tih tri primarne sile mora da zauzme jedan svoj aspekat.

1-JEDINICA-KETER, može biti i TROJKA, ali i DVOJKA kada mu god padne na pamet, zauzima jedan aspekt, jed predstavlja JEDNU SILU, iako ima preostale DVE u sebi.

2-DRUGI-CHOKMAH-SIN-HRIST-VIŠNU-SVETA NEGACIJA, uzima drugi aspekt, i,

3-TREĆI-BINAH-SVETI DUH-ŠIVA uzima TREĆI aspekt. Gde god se njih TROJE spoje, nastaje jedna KREACIJA i svako od njih TRI, jeste jedan zaseban TVORAC, može da bude, ako mu je volja.

Da bi KREACIJA nastavila da se dalje kreira, da se širi, kako bi nastao, kako bi se kreirao br. 4-KESED-INTIMUS-DUH-BIĆE, treći LOGOS-SVETI DUH, koji je jedna TRIJADA, dobija zadatak jer mu je to uloga u KREACIJI, da iz sebe ispusti jednu svoju KOPIJU. Treba da razumemo da taj 4-INTIMNI ili KESED, to što zovemo UNUTRAŠNJE REALNO BIĆE-NAŠE BOŽANSTVO u nama samima, jeste jedan sin ova tri Logosa, koji je sam DUH, koji poseduje 5-GEBURAH-BOŽANSKU DUŠU i 6-TIFERET-LJUDSKAU DUŠU. To su DVE DUŠE JEDNOG BIĆA, ili jednog DUHA.

Svi znamo razne priče, o herojima, prinčevima koji su osvajali princeze i demonstrirali razna herojstva kako bi došli do princeze, koje su uvek bile kao po nekakvom nepisanom pravilu zarobljene od strane zmaja, u nekakvim zamkovima, kulama, čardacima…To su jedne priče, ali danas postoje druge priče koje su takođe povezani sa svim tim, tj da treba da pronađemo SRODNU DUŠU, našu DUŠU BLIZANCA. Možemo u fizičkom svetu sve da prevrnemo naglavačke, ali tako nešto nećemo naći, ne postoji, takvo nešto nema, jer ne radi se tu o jednoj FIZIČKOJ DUŠI-čoveku. Ne traži se druga Duša Blizanačka, jer blizanačka duša nije druga fizička osoba, naša DRUGA DUŠA jeste taj DRUGI DEO našeg sopstvenog BIĆA-DUH-a.
BOŽANSKA DUŠA, kako je ovde predstavljena kao jedna PRINCEZA, sedi gore na nekakvom čardaku ni na nebu ni na zemlji(figurativno rečeno) i strpljivo čeka LJUDSKU DUŠU, to što se zove 6-TIFERET da se vrati i da se opet spoje, da opet postanu jedno.

(Zamislite samo, koliko je danas ljudi u velikoj zabludi zbog pogrešnih i lažnih učenja, zbog kojih su zalutali u traganju i koji traže svoju srodnu dušu u fizičkom svetu, jer im je tako nešto rekao tamo neko, ko je umislio da je pametan, prosvetljen, duhovno napredan…😛 🙂 ).

Interesantno je da ta BOŽANSKA DUŠA ima pretenzije, ima zahteve, traži. jer je takve strukture, takve prirode samog Duha, izuzetno čiste. A, da bismo mogli da se sa njom spojimo i da se realizuje to što se zove „SVADBA NA NEBESIMA“, koja se spominje u Bibliji, zahteva od nas u Fizičkom svetu da posredstvom našeg rada i rafinacije(pročišćenja na svim nivoima) nas samih, uspemo da izbacimo sve emocionalne agregate, psihičke defekte ili mane, koje imaju veze sa ŽELJAMA, treba da budu pročišćene.
Ta DUŠA takođe traži da sve gluposti koje imamo u PAMETI-UMU, razno-razne koncepte, dogme i teorije, sva lažna verovanja izbacimo napolje iz naše sopstvene PAMETI-Uma. Da se rafiniramo na nivou Pameti, ali i traži da objedinimo VOLJU, da bude JEDNA VOLJA. Sve to zahteva BOŽANSKA DUŠA od nas, da bi moglo da dođe do spajanja DVE DUŠE JEDNOG BIĆA i da se samim tim ostvari ono što se zove AUTOREALIZACIJA.

 

MALO O VIBRACIJI BROJA I SLOVA – O JEZICIMA

Ime same vibracije ne menja samu vibraciju. Svako slovo i broj ima svoju vibraciju. Vibracija zavisi od jezika, ne od slova. Postoje jezici koji su više korektni i oni koji su manje korektni. Za vreme Lemurije i Atlantide govorilo se govorilo sa univerzalnim jezikom koji je u sebi sadržao 150 i nešto samoglasnika i suglasnika, (imao je 57 suglasni i 100 i nešto samoglasnika). Jedan jezik sa kojim se moglo da prenese sve, misli, osećanja, emocije…koji se zove Zlatni, Univerzalni jezik. Svi oni koji imaju budnu svest ne komuniciraju na nekom drugom jeziku, osim na tom univerzalnom, U tom jeziku postoji mogućnost da se prenesu ne samo intelektualne informacije, kao mi sada na planeti sa ovim našim jezicima, već taj jezik ima moć nad elementima prirode, ima mogućnost da prenese emocionalne informacije, ima daleko više mogućnost od ovih današnjih. Iz tog jezika su nastali svi današnji, jednom degradacijom, sanskritski, kineski i svi ostali. I sada imamo neke ljude koji proučavaju, istražuju, studiraju te stvari koje se tiču jezika. Ispitivali su koju vibraciju, koju hevtažu ima reč „dobar dan“, gud afternun, Buenos días, ili neke druge.., hoće po tim istraživanjima da dođu do otkrića koji je jezik na najvišoj vibraciji. Kada se govori o noti SI, koja ima svojuvibraciju od npr. 50Hz, ako bi mi tu vibraciju svali SOL ne bi se promenila vibracija od 50Hz zbog toga što je mi zovemo SOL. Postoji zakon Etike, koji predstavlja tih sedam 7 nota, zakon koji u Kreaciji organizuje stvari, tj. zakon sedmice. 7 nota, 7 dana, 7 planetarnih Logosa koji guverniraju (upravljaju) sa ovim solarnim sistemom su jedna reperkusija zakona sedmice.
7 KOSMOSA ili 7 ETAPA u kojima se odvija kreacija takođe su stvari koje su posledica zakona sedmice koje su postojale mnogo pre nota i svih ostalih stvari vezani za broj 7.

KLIKOM NA SLIKU DOBIĆETE NOVI TEKST
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=521716664828028&set=a.109309836068715.1073741828.100009690966767&type=3&theater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 comments on “KABALA – OBJAŠNJENJE NAŠE KREACIJE (SILAZNOM PUTANJOM, OD APSOLUTA DO FIZIČKOG SVETA-DO (3D) I NAZAD DO APSOLUTA)

  1. Hvala Vesna😅

    2017-10-07 17:46 GMT+02:00 Blog Vesne Mihajlović :

    vesnamih posted: „Da bi se ovo moglo čitati i shvatiti na ispravan način, ovo treba čitati jezikom svesti, ne jezikom pameti-uma i bez raznih predrasuda… Potrudila sam se da sve ovo prekucam sa jednog predavanja, za sve one, koji imaju potrebu da saznaju nešto više…“

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s