O PSIHIČKIM AGREGATIMA, MANAMA, DEFEKTIMA, NAŠIM UNUTRAŠNJIM SABOTERIMA I NAČINU KAKO DELUJU KROZ NAS I U NEKOM ODNOSU, O ELIMINACIJI EGO-a.

U jednom žustrom odnosu, u jednoj svađi podiže se vibracija gde počinju moji psihički agregati posredstvom mene i njeni/njegovi posredstvom nje ili njega da se svađaju, bez ikakve svesnosti, bez prisustva budne svesti tj.bez svesnosti. Moja ili nečija druga psiha imaju nerešena posla i svi smo povezani na taj način. Ono što treba da razumemo u tim trenucima jeste to, da treba da odstranimo te grupice psihičkih agregata, fefekata ili mana iz naše psihe. Kada bude došao momenat da se svađamo, nećemo se svađati, odustaćemo. I za svađu treba da postoje dvoje kako bi se mogli svađati, kao ona „dva Jarca na brvnu“, mehaničkog tipa, nepopustljivog i tvrdoglavog tipa koji ne popuštaju ni jedan, ni drugi. Kada imamo (simbolično rečeno) jednog Jarca, na drugoj strani jednu Ovcu (u jednom aspektu Jarac predstavlja tvrdoglavost, a Ovca predstavlja milost, umilnu životinju, poniznost…), gde imamo jednog Jarca kao PODSVEST ili AGREGATE i jednu Ovcu kao SVEST pod znacima navoda, tada neće doći do sukoba, Ovca će da se skloni i ode mirna svojim putem, iako je vređana, napadana. Za bilo kakav sukob, mora da postoje dve PODSVESTI, ili dve NESVESTI, kako god. Gde god postoje sukobi, tu ne postoji SVEST, ni u kom obliku, ni kod jednog ni kod drugoga, niti će se ikad iko svađati svesno, uvek je podsvest u pitanju. I da zapamtimo, odstranjivanjem naših unutrašnjih ps. agregata-mana-defekata, radimo na tome da „očistimo“ u nama UZROKE svađa i problema naših i da mi ne budemo instrument da nekoga povređujemo na mehanički način.
 
Prvo, da se osvestimo i da ne budemo mi žrtve, da nas neko drugi ne povređuje, a samim tim da ne budemo mi ti, koji će na nesvestan način povređivati druge i praviti ono što se zove TOČAK SAMSARE. Psihičke agregate ne možemo da očistimo nikakvom pastom, sapunom ili nekom hemikalijom, ne možemo ih očistiti ni na nekim seansama hipnoze, raznim tehnikama, čak ih ne možemo očistiti ili odstraniti iz naše psije, ni sa jednim direktnim razumevanjem u nekim seansama hipnoze, čak i ako ih vidimo i kompletno razumemo, nemamo sa čime da ih odstranimo. Možemo da ih razumemo, ali jedno je razumeti, a drugo je odstraniti da ga više nema. Mi ga možemo razumeti i posredstvom tog razumevanja ćemo se truditi da neko vreme da ne ispoljavamo te stvari, ali toga(ps.agregati-mane-defekti) njih i dalje ima unutra, koji su zarobili deo svesti unutra i koriste je na jedan maligni način. To što se zopve PODSVEST je zapravo jedna maligna inteligencija, koja ima mnogo načina i sistema da se ispolji i da nas kontroliše na neki način, zbog toga što je svest zarobljena u jednom agregatu, kao što je i jedan rob, recimo jedan dobar čovek koji nikada nikome ne bi napakostio, koji nikad nikom nebi učinio nikakvo zlo, ali u tim sličnim situacijama nema drugog izlaza, nema kud, nema gde. Isto je i sa našom SVEŠĆU zarobljene u jednom PONOSU, jer će je taj Ponos koristiti kako njemu padne napamet, kako on želi. Tada je taj Ponos kombinacija jedne energije egoičkog tipa i jedne frakcije svesti. Naša zarobljena ili izgubljena Svest je sada u nekoj ulozi koja radi u nekom obliku protiv nas, ili protiv naše prirode.
 
 
Ne autorealizuju se svi ljudi i neki ljudi neće da se autorealizuju, ne žele i nema pravo da ih na to bilo ko prisiljava, to je slobodna volja svakoga od nas, to je lično pravo svakoga pojedinca i ako ne želi, niko ga na to nema pravo prisiljavati, jer oni ne žele da se autorealizuju nikad, ni u jednom kosmičkom danu i ni u kom drugom slučaju, ali, u jednom slučaju moraju da siđu onoliko puta koliko je potrebno u kreaciju, jer Kreator sve Esencije pusti u Kreaciju na početku novog kosmičkog dana. Slobodna volja se odnosi na Fizički svet, slobodna volja se ne odnosi na izlazak iz Apsoluta, to nije slobodna volja. Iz Apsoluta Kreator svojom duplikacijom iz sebe i izbaciju svoje delove, svoje deliće, on je jedna Energija ilijedan Tvorac koji iz sebe ispušta svoje delove koje šalje ponešto i ima tu mogućnost da iz sebe ispusti svoje delove koje šalje i sa kojima pravi kreaciju. Ti delovi imaju ono što se zove obaveza da se spuste u kreaciju, ali nemaju obavezu da se autorealizuju, nemaju obavezu da mu donesu ono što se traži, mogu da ne žele da to donesu, mogu da na neki način bojkotuju kreaciju jer im se ne sviđa što su izašli iz Apsoluta, to je moguće.
 
O MLADIM i STARIM DUŠAMA
 
Mnogi neznajući ništa o Dušama, o mladim i starim dušama, pričaju o stvarima o kojima ne znaju ništa, već pričaju iz nečijih znanja, učenja ili verovanja…Ti koji pričaju o mladim dušama, misle da neke duše dolaze od negde ovde na planetu pa su nove i neiskusne. Kada počinje jedan kosmički dan u tu kreaciju izlaze Duše-Esencije koje trebaju da budu tu i nema drugih duša koje izlaze od nekuda. Ima Duša kojima je ovo prvi kosmički dan, ima duša kojima je ovo treći kosmički dan, ima duša kojima je ovo peti kosmički dan, ima duša koje su potrošile hiljadu ciklusa od tri koja ima na raspolaganju svaka duša, a ima duša koje su potrošile skoro tri hiljade ciklusa. U tom aspektu možemo da kažemo da su jedne mlađe, a jedne starije duše, ali kada neko kaže da su duše mlađe bez iskustva i starije sa iskustvom, to je opet jedan pogrešan koncept. Može ovde da bude jedna duša koja je ispunila skoro 3000 ciklusa i ima 5 kosmičkih dana iza sebe, ali da nikada ništa nije radila, nema nikakvo iskustvo ni posle 3000 ciklusa u svojoj svesti nema akumulirano nikakvo iskustvo. A, može se desiti da bude jedna duša koja je u prvom kosmičkom danu ostvarila Autorealizaciju i ima gomilu informacija akumuliranih u svojoj svesti, gde se u tom slučaju ne može porediti jedna stara i jedna mlada duša kada se ne mogu porediti po iskustvima u svojoj svesti. Ima i Duša, npr. ovde je neko u fizičkom svetu realizovao sto egzistencija, a neko je tek izašao iz evolucije pa nema pojma ni gde je ni šta je. Ima mnogo razlika.
 
Zar mislite da u ovom času u kreaciji ima samo 7 milijardi duša kako su nam neki objasnili?, A gde su one koje su u procesu involucije(silaska na dole kroz životinjsko, biljno i mineralno carstvo, gde su one koje su u evoluciji (na gore) kroz sva tri spomenuta carstva u točku Samsare?, gde su one duše-esencije iz devet inferiornih svetova-iz potopljenih dimenzija tj. iz Danteovih krugova?, gde su one koje su tek završile svoje egzistencije na planeti Zemlji i koje su na čekanju za ponovni povratak ili u involuciju…:D
 
Svaka planeta u sunčevom sistemu ima svoje uloge i svoje etape. Možda je na jednom mestu npr. četvrta ljudska rasa, a negde je peta rasa, pa će se peta rasa malo usporiti a ova će se malo ubrzati, ali generalno kada se završava kosmički dan, završava se u jednom solarnom sistemu.
 
U istom trenutku se u kreaciji nalaze sve duše sa svih planeta i duše sa Marsa se mogu u nekom periodu naći na nekoj drugoj planeti, kao što su se sada svi kriminalci iz čitavog našeg solarnog sistema sjatili ovde, na planetu Zemlju…:D
 
Ni Isus, ni Samael Aun Weor nisu sa ove planete, jesu iz ovog solarnog sistema, ali nisu sa planete Zemlje. Duše koje se podvode pod ovu planetu su došle iz ko zna kojih delova solarnog sistema, ili bolje reći sa ove planete i nema duša, zbog toga što je ova planeta jedna tvorevina koja je bila napravljena kako bi se taj princip koji nije završio svoj ciklus sa Meseca, prebacio ovde da završi ono što je bilo potrebno, jer je u prethodnom kosmičkom danu došlo do jedne teške komplikacije na planu kreacije, zbog toga se sve premestilo na planetu Zemlju. Duše koje su bile na Mesecu u prethodnom kosmičkom danu, čitav taj životni ili vitalni princip je prenešen ovde, ne kompletno, već sa određenim manama i nedostacima koji dolaze iz prethodnog kosmičkog dana. Ovoj planeti fali vatra, fale joj neki detalji i principi da bi ona bila onakva kakva bi trebala da bude. Naša planeta Zemlja ima svoju karmu, kao što i mi imamo karmu iz prethodnih života, ili, tačnije je reći egzistencija, ova planetu ima karmu sa Meseca. Planeta Zemlja ima svoje neverovatne karakteristike i atribute koji su jako cenjeni. Majstor S.A.W. ih opisuje u „Poruci Ere Vodolije“ i u „Zodijačkom kursu“ kod Device, opisuje šta karakteriše bića koja dolaze pod uticajem planete Zemlje na Marsu ili na nekim drugim planetama. Ova naša planeta je jedan „DRAGULJ“, ali je i jedan „PAKAO“ u isto vreme, jer poseduje neverovatno dobre, ali i loše stvari, koje su u ovom solarnom sistemu mnogo drastičnije nego kod drugih planeta.
 
 
 
…Gune ili instinkti, ta tri principa postoje u životinjskom, biljnom i mineralnom carstvu, ali nisu agregati.
 
Postoje životinje koje su agresivne i mislićemo da su besne, njihova karakteristika je RAŽATIČKA.
 
Postoje životinje koje su TAMATIČNE ili su totalno nezainteresovane, pasivne.
 
Ta tri principa postoje u životinjskom, biljnom i mineralnom carstvu ili svetu. Nama najvidljivija su u životinjskom carstvu, jer vidimo razlike između nekih životinja.
 
GUNE ili INSTINKTI, te primarne stvari kod tih životinja zapravo se na jedan način materijalizuju i pretvaraju se u čoveku u te kristalizacije koje su karakteristične agregatima. Uz pomoć kod životinja ne mogu da se pretvore u agregate, zbog toga što životinje nemaju sopstvenu mogućnost delovanja. Životinje imaju svoje ušemljene, ustaljene principe i guvernirane su od strane elementala, od strane tih svesnih hijerarhija i životinja ne može da radi šta joj padne na pamet. Lisica npr. ne može da se razmnožava u Junu ili u Avgustu kada njoj padne na pamet, ima momenat kada dobija mogućnost da koristi seksualni aparat. Niti Rode mogu da se sele i da prave migracije onda kada njima padne na pamet, imaju tačnu orjentaciju ili tačna uputstva kako trebaju da realizuju sve to i vođene su od strane tih elementala, svesnih bića koja rade u domenu prirode. Intelektualne životinje tj. (ljudi) nemaju elementale, mogu da rade šta god im padne na pamet, mogu da koračaju i desnom nogom, ali i levom nogom, mogu i da dube na glavi, mogu da experimentišu, jer imaju to što se zove SLOBODNA VOLJA i mogu da experimentišu.
 
Zbog toga je taj ljudski oblik ili ljudska egzistencija nešto što omogućava Autorealizaciju, dok u drugim carstvima, životinjskom, biljnom i mineralnom nemaju takve mogućnosti. Taj humanoidni stadijum kome se daje mogućnost slobodne volje i iskustva, ima mogućnost da experimentiše autosvešću. Ima svoju sopstvenu svest i jedno i drugo, tako da se može odlučiti šta želi.
 
Niko od nas, ni jedan Majstor koji stigne do Apsoluta nikada neće reći da je savršen, jer nije savršen. Jedno je čovek koji realizuje Autorealizaciju, a nešto drugo je njegovo BIĆE, ili BIĆE svih BIĆA.
 
SEFIROTI 2, 3 i 4 odozgo pripadaju Perfekciji. Figurativno rečeno i objašnjeno, nikada se nisu umazali, zaprljali sa bilo čim kao mi, ali Esencije jesu, Esencije (mi ljudi) su te koje idu da rade posao za BIĆE. Suština cele priče je ta što nismo morali da se zamažemo, uprljamo do glave, mogli smo da uprljamo malo noge, malo lice, da exsperimentišemo to što se zove dualizam, mogli smo posle toga da se malo sredimo operemo se i da se vratimo čisti u Apsolut (ovo je objašnjeno simbolično)… Poenta generalne komplikacije jeste što je jedna velika većina na planeti Zemlji, ne da se umazala do glave, već se zaglibila do nosa, a kada se čovek zaglibi do nosa, malo fali da se potone skroz. Da li se pitamo zašto smo došli dotle kada za to nije bilo realne potrebe?, postoje primeri, postoje svedočenja, postoje informacije, postoje stotinu čuda koje pokazuju da nije bilo potrebno da toliko padnemo, da potonemo u toliko blato. To je ono što pripada onome što se zove slobodna volja, jedna verodostojna stvar svakoga ko je želeo da se toliko umaže i padne u blato, jer nismo bili ni malo zainteresovani da budemo čistiji.
 
Današnji čovek ima svoje koncepte o nečemu da li je savršeno ili nije jer ne razume nivoe podsvesti. Jedno je da ne postoji Ego na prvih deset nivoa podsvesti ili pameti. To je jedna stvar, gde bismo mi svi imajući 10% budne svesti, bili u boljem položaju, tada ne bi imali ratove, ne bi biklo granica, ne bi bilo nikakvih problema, ali, gde su 90% ostalih procenata svesti?, mislite da je dovoljno to da nas komšije vole, da nema granica, ratova i sličnih stvari i da bude sve fino i mirno?, to je daleeeeko od onoga što se tiče neposedovanja EGO-a, mnoogo daleko, jer taj Ego u jednoj sekundi nepažnje, u jednom trenutku naše uspavanosti, opet počinje da buja i za tren oka počinje da nas vraća u ono stanje u kom smo bili prethodno. Ovde ne pričamo o nekakvom dugom periodu, već o sekundama, trenucima nepažnje, izleti jedan ps. agregat i napravi haos sa 10% svesti. To može da se desi i sa 50% budne svesti, ima Majstora koji padaju i sa 90% eliminisanog Egoa, zbog jedne jedine nepažnje. Kreacija nije ono što možemo da shvatimo sa našim intelektom, daleko je kompleksnija i potrebna je vrlo duboka i svesna studioznost, da bismo mogli da shvatimo i razumemo određene principe. Onaj ko je na vertikalnom putu, stalno je u opasnosti, stalno balansira i jednog momenta male nepažnje, pad je katastrofalan.
 
Majstor S.A.Weor kaže: „JEDINI LUKSUZ KOJI NE SMEMO SEBI DA PRIUŠTIMO NA VERTIKALNOM PUTU JESTE TO: DA NESMEMO DA ZADREMAMO“, taj luksuz ne sme da postoji. Vertikalni put treba da shvatimo da je kao jedna lagana uzlazna linija koju možemo sebi da zadamo. Neki mogu da idu vertikalno i direktno na gore, što je vrlo teško, a neki mogu izabrati da se po malo kreću po toj uzlaznoj liniji koja nije tako okomita već više ide onako, popreko ka gore, jer nam se čini da je lakši put. Poenta vertikalnog puta jeste konstantna prisutnost, da li išli više na jednu stranu ili na drugu, ili na gore ta svesnost mora da postoji do samog finiša, dok se ne odstrani to što se zove EGO. Jedno je priča o Ego-u, drugo je rad na njemu na njegovoj eliminaciji.
 
Eliminacija Ego-a u tom kompletnom smislu ima tri etape:
 
1. ELIMINACIJA AGREGATA VIDLJIVOG TIPA KOJI SE NALAZE u PODSVESTI, gde se eliminišu sve vidljive stvari koje mogu da se uhvate autoopažanjem, pa kada se sve to eliminiše i kada se oslobodi jedna dobra količina svesti, onda se sa tom količinom oslobođene svesti silazi u ono što se zove TRITOKOSMOS, gde se nalaze INFRA SVESNE stvari, mnogo dublje ispod PODSVESTI i one stvari koje se nalaze u NESVESTI o kojima ni u ludilu nismo mogli znati da ih imamo, a kreirali smo ih tad i tad u to i to vreme i u tim okolnostima. Ima ih zapisanih u MEMORIJI PRIRODE, a ima ih i u našoj NESVESTI i INFRASVESTI. Kada se eliminiše i to što se zove NESVEST i INFRASVEST, kada se sva količina svesti objedini komplet u onih 100%, e, onda se realizuju neki poslovi gde se eliminiše MEMORIJA koju je Ego nekada imao, kako ne bi postojala nikakva mogućnost da se on opt vrati, oživi ili Vaskrsne kao ptica Feniks iz pepela. Kada se to realizuje onda bi na planeti Zemlji bila ta situacija kompletne sreće, radosti i Autorealizovanih ljudi. Ali to nije scenario koji se dešava čak ni na Suncu, jer i na Suncu ima ljudi koji još uvek trebaju da odstrane neke svoje aspekte, iako su ljudi koji imaju jednu ooogromnu količinu svesti i kod njih dolazi kalijuga, ali ne u ovom i ovakvom obliku kao na planeti Zemlji, kod nas. Kažu oni koji su posećivali Veneru da je tamo raj na „zemlji“, jer nema Ego-a, nema Ego-a u ovakvom aspektu kao kod nas, ali tamo nisu sva Bića autorealizovana. Majstor priča da na Marsu osobe koje počinju da poprimaju te egoičke aspekte, više nego ostali, bivaju hospitalizovani, bivaju pomagani na jedan stručan način tako da virus koji imaju unutar sebe zvani Ego, probaju da odstrane, eliminišu i da ne budu kontaminatori za ostale osobe. U jednoj Kreaciji nikad ne dolazi do scenarija da se cela i kompletna rasa Autorealizuje, ali u tim scenarijima dolazi do toga ljudske rase, radeći na njima samima odstrane jednu dobru količinu, generalno, ne svi ali većina. Pa u jednoj narednoj rasi odstrani se malo više, a u trećoj možda padnu skroz dole, i za kreaciju to i nije ništa bitno, ali je suština da u ovom solarnom sistemu, možda ni u ovoj galaksiji ne postoji scenario. Scenario je vrlo neprijatan i sva ta bića koja vide situaciju ovde kod nas izuzetno su zabrinuti, za ono što se zbiva ovde, jer nije normalno da se dođe do tog stanja da se uništi tlo pod nogama. Ego je postojao i postoji, na Marsu, na Veneri, na Jupiteru u jednoj meri i oni tamo prolaze malo sporije u odnosu na nas to što se zove ZLATNO, SREBRNO i BRONZANO doba, ali nije toliko zabrinjavajuća stvar kao kod nas. Sva ta svetlosna Bića, Bića svetlosti ili Bića koja poznajemo kao Belo Bratstvo, skup tih svesnih ljudi koji prave jedan scenario da se možda nekom daa mogućnost da počne dase malo regresira i da se vraća u normalu, jer nije ni prirodno ni normalno da sami sebi kopamo jamu pod nogama. To jeste jedan deo scenarija da dođe do komplikacije, ali do komplikacije može da dođe do10%, da bude 60%, ali kada bude došlo do 90%, onda to izlazi van svake normalnosti, van granica. Neće se ugroziti kosmički dan, zbog toga što je ovde 90% problema i što je vrlo malo ok stanje, neće to ugroziti ni kreatora, ni solarni sistem, ali će te duše koje učestvuju u tom scenariju imati mnogo manje mogućnosti da nešto urade na sebi, to je čitava poenta priče.
 
 
O BESU I ELIMINACIJI
 
Uči se na sopstvenim greškama, ne uči se na tuđim primerima. Najveća zabluda je misliti da možemo učiti na tuđim primerima.
Ako primetimo da neko iz sebe ispoljava BES, iz tog primera je nemoguće naučiti kako da se rešimo sopstvenog BESA, u tom slučaju trebamo znati način, kako se tog našeg-unutrašnjeg besa rešiti. Misliti da je moguće naučiti eliminisati bes, samo slušajući i primećujući kako drugi ispoljavaju svoj unutrašnji bes, to apsolutno nije moguće. To nije deo procesa AUTOSPOZNAJE. Ono što neko može da nauči jeste to, da opažajući sebe vidi svoje unutrašnje psihičke aspekte koji se tiču, BESA, PONOSA…, ali ne može, jer proces SAMOSPOZNAJE ne funkcioniše na principu OPAŽANJA, već funkcioniše na principu AUTOOPAŽANJA, a kada se realizuje to što se naziva AUTOOPAŽANJE i dovede do ELIMINACIJE, e onda mi poznajemo onog drugog šta on to radi tako, ili što ne radi tako.
 
* Da bi radili na sebi samima, na našem unutrašnjem psihičkom negativnom sadržaju, na onome što postoji pohranjeno ko zna od kada u našoj psihi-podsvesti („Ja-ove“, mane, defekte, psihičke agregate ili kako god ihzvali…), ono što čeka da se tim putem aktivira u nama, da se podigne iz dubine nas, kako bi se desilo iskustvo i kako bi mi mogli sve to na adekvatan način da eliminišemo, morao bi da postoji neko izvan nas, ko će u nama to stanje da izazove, da podstakne, da „čačne“, da nas „nagazi“, „načepi“, iziritira, kako bi se iz nas pojavio naš unutrašnji bes, ponos, ljubomora, agresija, samovažnost, pohlepa i mnogi drugi negativni ps. aspekti…kako bi mogli mi sami na tome da radimo…To su u stvari elementi, delovi onoga sa čim treba da se „izborimo“, koji su duboko u nama samima, da bi mogli na tome raditi, da bi mogli da ih eliminišemo iz nas, kako bi iz njih oslobodili našu svest koju oni drže zarobljenu i uspavanu u sebi, u svojoj podsvesti…:)
 
Rad na nama samima je to što se zove treća dimenzija, svet dualnosti ili MALKUT i svakodnevno saživljavanje sa okolinom. Npr. ne bi mogli raditi na nama samima samo posmatrajući i misleći kako nešto činimo, ako ne postoji jedna interakcija, koja ima za cilj impresije, impresije su te koje prave napade u našoj psihi i uzburkavaju te mehanizme. To se ne dešava na tom planu, gde npr. neko posmatra jedano dešavanje, ako nije direktni učesnik u dešavanju i poenta nije u OPAŽANJU, već u AUTOOPAŽANJU-SAMOOPAŽANJU svog unutrašnjeg sadržaja, koje treba da proizađe iz saživljavanja sa okolinom.
 
NASTANAK EGA
 
U pitanju je energija Kreacije, koja ima mogućnost da kreira dobre stvari u jednom pravcu, i ima mogućnosti da kreira loše stvari u drugom pravcu. Od načina korišćenja, da li je koristimo uz pomoć svesti i kreiramo dobre stvari, one koje su na svojim mestima (loše stvari su one koje nisu na svojim mestima, koje su van svojih mesta). Ta energija kreacije, gde god da je stavite, ona kreira jedno ili drugo. E, od te energije kreacij-tj.seksualne energije koju su ti LEMURIJANCI trošili na pogrešan način, ta energija kreacije uz pomoć, ili plus pogrešni običaji, običaji koji nisu korektni, koji nisu na svojim mestima, taj POGREŠAN OBIČAJ+ENERGIJA KREACIJE, negativno orjentisana su se kristalizovali u ljudskoj psihi kao to, što danas zovemo EGO. Jedan pogrešan običaj ponovljen tri puta je već unutra napravio jedan psihički agregat, manu, defekat, nekorektnost, koji se ispoljavao posredstvom 5 CENTARA LJUDSKE MAŠINE, kroz INTELEKTUALNI, EMOCIONALNI, MOTORIČKI, INSTINKTIVNI i SEKSUALNI centar), jedan agregat, drugi, treći, četvrti, peti agregat…, i već postoji jedan deo PODSVESTI, jedan deo SVESTI zarobljene u agregatima od sopstvene energije koja je uz pomoć pogrešnih običaja korišćena na jedan pogrešan način.
 
Da bi razumeli kako se sve to odvijalo u tom vremenu druge polovine Lemurijanske rase. Te osobe koje su sačinjavale LEMURIJANSKI SCENARIO su imale po zakonu kreacije, kompletnu BUDNU SVEST.
Da razumemo šta znači jedna kompletna i budna svest, koju smo mi ostvarili ISKUSTVOM, a šta znači jedna JEDNOSTAVNA-KOMPLETNA BUDNA SVEST koju smo dobili gratis, koju smo dobili na poklon.U njoj iako je KOMPLETNA i TOTALNA, u njoj nema MUDROSTI, koja postoji u ovoj koja je osvojena svojim sopstvenim radom u dualnim iskustvima toga, što se zove DOBRO i ZLO.
Ovi koji su imali tu naivnu kompletnu svest ili darovanu, kada im je bila dodeljena SLOBODNA VOLJA iako su imali kompletnu i budnu svest, nisu imali ZNANJA kako se sa tim stvarima radi i napravili su to što se zove GREŠKA, PAD ili, kreirali su to što se zove PODSVEST.
 
Negde sam davno pročitala ili čula, da je naša Kreacija POZITIVNI HAOS iz koga treba da izađu savršene stvari, PRAVI, SAVRŠENI, AUTOREALIZOVANI ljudi. 😀
 
Jer, koristeći pogrešno seksualnu energiju u kreaciji se stvara mogućnost i potreba, data nam od Kreatora, kako bi se stvorila komplikacija. Dao je SLOBODNU VOLJU, a sa tom slobodnom voljom ljudi su pogrešno koristili tu energiju kreacije, seksualnu energiju, sa čim se dovodilo do stvaranja EGA.
 
Iznad 6.KAUZALNOG sveta (od Tipheretha) sve do APSOLUTA ne postoji dualnost, to su stvari koje su deo DUHA gde nema dualnosti, nema PAMETI, nema EMOCIJA, tu je čista sfera DUHA, nema HOĆU-NEĆU, nema DOBRO I LOŠE, POZITIVNO I NEGATIVNO, nema dualnosti u tom smislu.
 
Od 6.TIFERETA na dole za vreme silaska Kreacije nema dualnosti, postoji KREACIJA i postoji SVEST, nema dualnosti.
 
U 10. FIZIČKOM SVETU (MALKUT), kada se razdvoji SVEST na dva dela i kada se kreira SVEST i PODSVEST, da, onda postoji to što se zove dualnost, i ta dualnost iz tog fizičkog sveta može da se prenese sve do toga što se zove TIFERET, može da se prenese kao jedan VIRUS, ali na gore iznad 6.Tifereta ne može da ide, jer gore nema dualnosti. Kada pričamo o BIĆU-CHESED 4., pričamo o spoju svih BIĆA na jednom mestu, koji su svi JEDNO, nema dva, jer ne postoje dva. DOBRO i LOŠE nastaje u momentu kada se SVEST deli na delove; SVEST, PODSVEST, INFRASVEST i NESVEST, tad nastaju dualnosti i svakako da je to scenario kreacije.
 
U tom scenariju LEMURIIJE dolazi do razdvajanja polova, dolazi do dualnosti, dobro i loše, dobro i zlo, crno i belo, svetlo i tama.
 
Tih dobrih i loših stvari nema, nema ih u jednom vidljivom izražavanju, u vidljivom aspektu dok se ovde ne zakomplikuju stvari, dok se ne podele stvari.
 
Pitanje: Pošto prva PROTOPLAZMATIČNA RASA i druga HIPERBORIJANSKA rasa nisu imali psihičke agregate, mane, psihičke defekte, delove EGA-nisu imali EGO, kako je onda došlo kod njih do kalijuge?
 
Kod njih je došlo do kalijuge zbog toga što se se te stvari kod njih ispoljavale u obliku GUNA, ne u obliku EGO-a. Majstor Samael Aun Weor kaže da su tamo u tom vremenu u drugoj rasi Hiperborijanci bili ratoborni i da je dolazilo do konflikta. A onda se pitamo kako može doći do konflikta ako nema EGO-a? Pa može da dođe do konflikta, jer ni jedan Lav nema ego, ni jedna Hijena nema Ego, nemaju nikakve agregate, ali dođe do konflikta među njima, mogu da se posvađaju npr, za plen, za teritoriju…, dođe do nesuglasica među njima. Njihova uloga u Kreaciji sve do Lemurije, tamo se pominju da su svi simboli bili okrenuti naopačke ili na dole. Označavali su da se Kreacija spušta iz APSOLUTA na dole, zapravo u FIZIČKI SVET(MALKUT), materijalni, trodimenzionalni svet.
 
Prva PROTOPLAZMATIČKA rasa nije imala skroz materijalno telo, još uvek je Kreacija bila u stanju materijalizacije, kao što će sedma rasa KORADI, biti u istom tom stanju slično onoj prvoj, povlačenje u VITALNI SVET, povlačenje nazad prema gore, prva rasa je tu na granici između tog VITALNOG i PSIHIČKOG sveta i njihove etape koje se tiču ZLATNOG, SREBRNOG, BRONZANOG i KALIJUGE, takođe imaju svoje etape i svoja vremena, ali ne u smislu EGO-a. U tim rasama dolaze bića, bića kojima fali za AUTOREALIZACIJU neka sitnica, npr. jedan vremenski period meditacije, ili im fali jedan vremenski period jednog iskustva u tom domenu kreacije-materijalizacije…
 
Kaže se da su PROTOPLAZMATIČNI ljudi bili pojedeni od TIGRA. Tako su zavrešili, prožderani od strane TIGRA. NIje to bio nikakav Tigar, jer tada ni planeta nije bila formirana kako treba, nije bilo ni životinja kako treba, to se odnosi na to, da simbol TIGRA predstavlja samo BIĆE (4.Chesed), tj. da se veliki deo te PROTOPLAZMATIČKE rase bilo AUTOREALIZOVALO, bilo „pojedeno“ od strane BIĆA, ili je ostvarilo autorealizaciju.Oni kojima je falili malo više, oni koji su trebali da nastave u HIPERBORIJANSKOJ rasi da nešto eksperimentišu, su nastavili dalje i od njih, od tih ostataka PROOPLAZMATIČKIH ljudi se proizvela HIPERBORIJANSKA rasa, dobili su malo materijalnija tela i već je Zemlja počela da se materijalizuje.
 
Jedna životinja nije ono što mi vidimo fizičkim očima, ta životinja ima svoga ELEMENTALA ili svoju Dušu sa kompletnom budnom svešću, koja ima zadatak da ovu životinju navodi, snabdeva svim potrebnim energijama, hranom itd.. Ako uzmemo u obzir da taj svesni Elemental treba da se sukobljava sa drugim svesnim Elementalom to je ista stvar koja se dešavala i kod Hiperborijanaca. Ne strogo za hranom, ne strogo za razmnožavanjem, ne strogo za teritoriju, već ta GUNA-RAŽA ima svoje karakteristike i čitava je nauka za studiranje oko tih GUNA i kako one funkcionišu.
 
Probajte da razumete šta znači SVEST sa ISKUSTVOM i šta znači ČISTA SVEST-ELEMENTALA. Te dve stvari nisu iste, iako pričamo o kompletnoj i budnoj SVESTI. Razlika je kao nebo i zemlja. Ono što može jedna, to ova druga nikad neće moći da uradi.
 
Kada se jedna KREACIJA ispoljava, spušta, ono što se zove ZRAK OKIDANOK, taj električni TORNADO koji iz AIN-a i iz AIN SOFA ili AIN SOF AUR-a, izvlači sve SEMENKE-DUŠE i spušta ih u svih 7 KOSMOSA, izvlači delove Kreacije koji su u prethodnom KOSMIČKOM DANU bili APSORBOVANI. I, u tom prethodnom KOSMIČKOM DANU ima osoba koje ne zanima AUTOREALIZACIJA, ima bića koja su bila u TRITOKOSMOSU kada je nastupila KOSMIČKA NOĆ, kada je KREACIJA počela da se APSORBUJE, dole u infernalnim svetovima ili dimenzijama, u Danteovim krugovima pakla je bilo duša. U FIZIČKOM svetu je bilo duša koje nikada nisu ni počele da rade na njima samima, duše koje su stigle do različitih nivoa na vertikalnom putu, simbolično na sefirotskom stablu i kada se govori da su u PROTOPLAZMATIČKOJ rasi bili pojedeni od TIGRa, nisu bili pojedeni od nikakvog Tigra, bili su „pojedeni oni, koji su se iz Apsoluta spustili do fizičkog sveta i kojima je malo falilo ili trebalo svesnog iskustva u tom delu kreacije da bi se Autorealizovali. „Pojedeni“ su svesni, a ne nesvesni…:)
 
Kada se sve duše Apsorbuju iz svih sfera(na sefirotskom stablu) u APSOLUT u jednoj KOSMIČKOJ NOĆI, iste te duše se posle spuštaju nazad u toku NOVOG KOSMIČKOG DANA. U toj prvoj Protoplazmatičkoj i drugoj Hiperborijanskoj rasi i delu Lemurije su duše koje nisu one koje su izašle ili koje su se nalazile u infernalnim svetovima-danteovim krugovima pakla, jer te duše koje su se nalazile tu, su i dalje deo scenarija i one u jednom momentu izlaze na scenu ovog trodimenzionalnog sveta, jer ovde nas sada ima 7 milijardi, možda će nas biti i 10 milijardi. U Hiperborijanskoj rasi ih je možda bilo milion ili manje, u Lemurijanskoj je bilo možda 5miliona ili 10, u Atlantidi možda 100miliona, ovde su sada 7 milijardi, odakle su sve došle te duše.
U jednoj kreaciji nisu samo duše iz jedne rase i to je to, ima duša koje dođu pa rade u kreaciji pa padnu, ima duša koje su u fizičkom svetu pa potroše sve egzistencije a trebaju da silaze u involuciju kroz ostala carstva, ima onih koje tek izlaze na drugu stranu točka samsare pa iznova putem evolucije kroz sva carstva na točku samsare, ima jedan veliki broj duša koje se okreću u tome što se zove točak samsare.
 
Fizički svet i to što se zove ZRAK OKIDANOK.
 
Taj zrak okidanok postavlja određene principe ili prožima kreaciju od početka od prvog kosmosa do zadnjeg, od PROTOKOSMOSA do TRITOKOSMOSA, ostavljajući ono što se zovu SEMENKE KREACIJE-DUŠE, razne stvari koje su potrebne. A, onda te tri sile 1KETER, 2CHOKMAH, i 3BINAH, ili njihovi delovi ili mehanizmi imaju zadatak da organizuju i materijalizuju tih 7 KOSMOSA, 7 DIMENZIJA, 7 RONDOVA i ostalih delova i stvari kroz kreaciju.
 
Poenta Kreacije jeste u tome, da se dođe do fizičkog sveta i da se napravi jedna komplikacija, da se napravi podela, dualnost i da se radom na tim dobrim i lošim aspektima ostvari individualno iskustvo svakog bića, koje će po svoje individualno iskustvo vraćajući se posredstvom ovih zona, dimenzija prostora, tela ili sfera doneti tu informaciju na kraju Kosmičkog Dana, u to što se zove AIN-APSOLUT.
 
Kada se Kreacija vraća u početni položaj, Duše koje nisu uradile ništa na planu Autorealizacije ostaju u tome što se zove AIN SOF AUR, ostaju u najdaljem delu APSOLUTA, ali ostaju u Apsolutu bez problema bez ego-a. One duše koje su izašle iz PAKLA, iz Danteovih krugova, iz infernalnih svetova kada se kreacija povlači na gore, ne mogu da se povlače sa Egom. Od Kauzala se povlače na gore samo ESENCIJE, bez Ega. Ono što ostaje kao ego, kao delići egoa, to što se zove kosmički prah, jer kada se razlaže Ego, razlaže se jedna vrsta materije mora da ostane nešto. Ako spalimo gvožđe ostaje prah, ako spalimo bilo šta, opet ostaje prah. Ta bića koja rade u Kreaciji za vreme apsorbovanja kreacije, svaki delić, svaki atom se reciklira, ponovo se pretvara u energiju koja se vraća u APSOLUT, ne vraća se Ego, čak ni njegova senka. Ego i svi ti njegovi ostaci, ono što je uništeno i ono što je živo se pretvaraju, transformišu se od tih bića koja su učestvovala u kreaciji i sad rade na tome da čitavu kreaciju vrate na gore, vraćaju je u prvobitni oblik u APSOLUT, u ta 3 dela Apsoluta.
 
U prvom delu, u AIN SOF AURU ostaju duše koje nisu radile ništa, nemaju nikakva majstorstva, nikakve zasluge. U tom trećem krugu imaju karmu.
 
U AIN SOFU se apsorbuju duše koje su na nekom delu puta, zavisi gde ih je mrak-kosmička noć zadesila..
 
Ucentralni deo Apsoluta u AIN se apsorbuju jedino duše koje su ostvarile i realizovale to što se zove kompletna Autorealizacija, tj. eliminacija podsvesti, infrasvesti, nesvesti i dovođenja samih sebe u jednu poziciju koja je apsolutni balans, nesmeju i ne mogu da imaju ni DARMU, ni KARMU. Zamislite nekoga sa svim ovim moćima i kapacitetima BIĆA, koji treba da se dovede u jednu perfektnu ravnotežu, da nema ni darmu ni karmu. Jedino u tom stanju može da uđe u AIN, bez da ga remeti.
 
Oni koji uđu u AIN, nikada se više ne vraćaju u Kreaciju, ne izlaze van.
 
Iz ostala dva kruga se vraćaju, izlaze duše u kreaciju, iz Ain sof-a i Ain sof aura.
 
Nova kreacija se pravi u cilju da ti iz drugog i trećeg kruga naprave makar jedan korak napred..
 
Ako uzmemo samo jednu galaksiju koja ima nekih 100 000 solarnih sistema i svi do jednog su naseljeni i svaki solarni sistem je jedna kreacija, jedan kosmički dan. Tada kreatoru, onom nemanifestovanom koji se nalazi u AINU ne trebaju da se autorealizuju 7 milijardi, jer realno nema potrebe za tim informacijama, nije needukovan i nije krenuo u prvi razred, ima master, malo mu treba, ali mu treba. Treba mu da napravi jednu dodatnu perfekciju.
 

Ne bi trebali pogrešno da se razume da su duše koje se puštaju u kreaciju neki paćenici, mučenici, robovi ili nešto slično..Svako ko se nađe u onom što se zove kosmička noć, proživljava bez ikakve zasluge jedno stanje apsolutne sreće, tog stanja apsoluta, zbog toga što su sve te duše deo apsoluta, bilo kog od tri dela i kada su deo toga, pripadaju „meni“, moje su, taj APSOLUT ih šalje da mu donesu nešto, može to biti i neka sitnica koja mu je potrebna iz nove kreacije iz novog kosmičkog dana, te duše se bez pogovora ponovo vraćaju po iskustva..I na kraju kosmičkog dana se opet vrate u Ain, vrate možda 3,4 ili 5 puta, potroše onih 108x 3000ciklusa koliko ima svaka esencija na raspolaganju i onda zbog toga što su bili dobri sinovi ili kćeri zbog tih mnogobrojnih neuspešnih odlazaka da donesu neko traženo iskustvo, onda te duše koje nikad ništa nisu uradile za svojih 311 000egzistencija, dobijaju jednu večnu sreću ili mir, ostaju u tome što se zove AIN SOF AUR koji je deo APSOLUTA i više se nikada ne vraćaju u kreaciju..Više ih niko ni na šta ne tera da rade, ili ostaju tamo jer su 3000 puta experimentisale TRITOKOSMOS, ne voljom kreatora, već sopstvenim glupostima su dovele sebe do toga da experimentišu to što se zove TRITOKOSMOS, jer nije ni malo lako proći kroz 9 sfera inferna i popeti se kroz 9 sfera inferna i to 3000x. Zbog toga posle tog ciklusa dobijaju jedan odmor. Kreator daje odmor jedno određeno vreme, ali nedaje da se esencije vrte u kreaciji u nedogled.

*      *        *

 

 

Sve informacije koje dolaze iz spoljašnjeg sveta, za svaku neprijatnost koja se javlja u nama samima, ne treba da tražimo krivca među onima oko nas, jer su oni nebitni, Pera, Mika, Žika…Postupio je loše, nije znao sve informacije, optužio nas je zbog nečega, rekao je ovo ili ono, to nas ne treba da zanima, niti da se sa tim bavimo, jednog ezoterisu, onoga ko želi da radi na sebi samom treba da zanima samo to, zbog čega se oseća povređen, zbog čega ima negativne misli, zbog čega su mu emocije povređene, samo zbog jedne rečenice koju nam je neko uputio, zbog jedne reči, zbog jednog uzdaha, ili spuštanja ramena. Zbog čega nas neko sa jednom rečju može da dovede do toga da plačemo. Da li ste se ikada zapitali, da li je to normalna stvar?, da nam neko kaže neku lošu reč, i da mi prihvatimo izrečeno kao da je smak sveta, i da se ubijemo zbog toga…Naravno da to nisu normalne i ispravne stvari. Kada nam neko kaže da smo ludi, da nismo normalni, da smo otkačeni, da nismo ni za šta, to nije razlog da potrošimo reku emocionalne energije, da plačemo i da se ubijamo zbog toga. To nije razlog da se nerviramo, da dolazimo do stresnog stanja i da zapadnemo u depresiju. Sve dok imamo jednu FANTAZIJU u nama samima, mi se smatramo da smo izuzetno pomogli toj osobi i da smo mi zaslužni da je ona živa, samo zbog nas, i onda kažemo u sebi ili na glas: „To stvarno nije fer sa njene strane, ja ovo ne mogu da podnesem, ja je volim, pomažem, savetujem, a ona meni tako…katastrofa od njenog ponašanja…“. Tada se zapravo u nama buni jedna pogrešna slika nas samih, buni se zbog čega je neko povredio, ili je ne vidi na isti način na koji se ona vidi. Mi uglavnom sebe vidimo kao nekog ko je nedodirljiv, kao da smo princ ili princeza, a svi ostali nas vide kao nekoga za koga se mi ne predstavčljamo. Pođite sami od sebe, non-stop smo u osuđivanju i prosuđivanju i često se možemo uhvatiti u toj ulozi jer nismo svesni, nismo prisutni u ovde i sada: „vidi ga kakav je, vidi kakva budaletina, vidi kako se našminkala, vidi šta je obukla, vidi kakve su mu pantalone, kao da je obukao od mlađeg brata, vidi ovo, vidi ono, da li je moguće da ja to vidim…“, stalno nšto zameramo i prosuđujemo. Svaki put kada se takva zameranja i prosuđivanja javljaju, kada zameramo onog koji nam vozilom ulazi u našu traku, kada zameramo bilo šta, u tim momentima zameranja, mi istog momenta smatramo da smo mi pametniji, to su stvari koje pokazuju ogromno prisustvo PONOSA, AUTOVAŽNOSTI, SVOJELJUBLJA, stvari koje iz nas isplivavaju bez da imamo kontrolu nad njima. Ako se neko OPAŽA (kompletno je prisutan u OVDE I SADA) dok ide ulicom, kada naoštri osećaje AUTOOPAŽANJA, moći će da vidi kako postoji tendencija da tog nekog okarakterišemo, da zameramo, da ga etiketiramo i još mnogo togašto dolazi iznutra, ne dozvoljavamo im da se ispolje, ali ih uočavamo i možemo da ih analiziramo i studiramo. Od u jutro, od samog našeg ustajanja iz kreveta, spremanja za posao, odlazak na posao, spremanja ručka, sređivanje kuće, pranje suđa i veša, šminkanja i svih onih stvari koje svakodnevno radimo, sve vreme treba da budemo okrenuti unutra i da dodatno pored svih tih stvari radimo na nama samima u smislu AUTOOPAŽANJA, u smislu jedne ANALIZE, u smislu jedne EZOTERIČKE VEŽBE, e zbog toga niko neće da radi na samom sebi, jer imamo mnogo drugih „bitnijih“ stvari, a bitnije stvari od nas samih nema, ne postoji! Svako od nas je ovde došao samo zbog jednog jedinog razloga i cilja, zbog kojeg nas šalje BIĆE, i nema drugog bitnijeg cilja za jednu ESENCIJU(Mi smo Esencije), ali se iz svakodnevne naše prakse dokazuje suprotno, da je mnogo bitnije za jednu Esenciju šta misli Ego ponosa, sujete, autovažnosti, pohlepe, besa, ljutnje, ljubomore i ostalih mnogobrojnih stvari…Sve to nam ispada mnogo bitnije od onoga po šta smo ovde došli, po šta smo poslati i šta bi trebali da radimo kako bi se približili BIĆU. FANTAZIJA koja se ponavlja je Fantazija ovog fizičkog sveta. Imamo jednu strašnu Fantaziju da je ovo ovde, svet u kom živimo, jedna velika REALNOST. Iz te naše FANTAZIJE proizilazi nemogućnost dupliranja u višim svetovima, jer mi ovo ovde smatramo da je jedina prava realnost i da druge realnije nema,da je ovo jedina realnost koja postoji. Zbog te FANTAZIJE koju imamo u ovom svetu mnooogo je teško da mi razumemo da postoje i drugi delovi prostora i da možemo da se dupliramo, da odlazimo u više svetove, da putujemo našim unutrašnjim telima, npr. Astralnim-Psihičkim telom, jer smo vezani našim sopstvenim unutrašnjim „lancima“ fantazije, kao iz grčke mitologije, PROMETEJ tj.(LUCIFER). Prometeja su vezali lancima za stenu zato što je dao vatru(svetlost) ljudima, e takvim neraskidivim lancima smo mi vezani za ovu našu realnost. Prometej je bio onaj koji je krao vatru od Boga i davao je ljudima a oni ne znaju da je koriste.
O AUTOREALIZACIJI
Ako bismo shvatili da se svi ljudi moraju Autorealizovati, to bi bio fanatički pristup tome, ali za one koji žele da se Autorealizuju, bitnija stvar od toga ne postoji. AUTOREALIZACIJA nema nikakvih veza sa FANATIZMIMA. Neko ko se autorealizuje nije nikakav čudak, niti neko ko po ceo dan meditira i ko priča nekakve čudne reči. Neko ko se Autorealizuje, da uzmemo za primer jednu FANTAZIJU koja se tiče ISTORIJE, jednu FANTAZIJU koju su istoričari napravili vezano npr. za Mariju Antoanetu, vezanu za jednog Nerona i za neke druge istorijske ličnosti… Mariju Antoanetu su istoričari okarakterisali kao jednu pohotnu ženu, Kao bludnicu, kao jednu raskalašenu i strastvenu ženu, koja je jurila muškarce u srednjem veku i nije ništa drugo radila osim toga. Načinili su je izuzetno bahatom, okitili je i ostalim atributima, koji je svrstavaju u jedan najniži mogući rang. Majstor Samael Aun Weor kaže da je zajedno sa nekim od svojih tadašnjih saradnika, svojim tadašnjim prijateljima i g.braćom eksperimentisao, tj. realizovao jedan eksperiment u višim svetovima gde su Mariju Antoanetu podvrgli testovima koji se tiču NEPOROČNOSTI, neko od njih bi uzeo, preoblikovao se u neverovatnu figuru mladog muškarca, zavodnika koji je pokušao da je zavede na tom seksualnom planu, da je iskušaju, ali niko od njih nije u toj nameri uspeo. Majstor kaže da Marija Antoaneta sa punim pravom može da nosi belu tuniku, a ta bela tunika je u ezoteričkom smislu, tunika koju nose oni koji ulaze u taj inicijatički deo, koji su apsolutno neporočni i to je prva karta za ulazak u MISTERIIJE da je neko razumeo stvari koje se tiču NEPOROČNOSTI. To znači da je eliminisao iz svoje psihe, iz podsvesti strasti, požudu, blud i sve ostale ps.agregate koji eksploatišu seksualni centar.
NERON, njega su današnji istoričari napravili da je mali, pogrbljen, nikakav, koji je bio okružen samo degenerisanim muškarcima, homoseksualcima… Majstor Samael Aun Weor kaže: „Moram da vam kažem da sam bio inkarniran u epohi Nerona i da sam ga mnogo puta viđao na kapiji Rima, ne malog i pogrbljenog, vć kao jednog Herkulesa, kao da je odvaljen od stene i uvek je bio okružen neverovatno lepim ženama.“ Tako da ono što nam istorija prenosi i nudi, nije vredno pažnje i studiranja, već su tek 10% istorijskih datuma tačni, sve ostalo možemo okačiti mačku o rep.. Zbog toga što istoriju ne piše niko iz direktnog iskustva svesti, već je pišu posle nekog vremena osobe koje o tome razmišljaju na osnovu toga šta je ko rekao, čega se ko setio pišu i stvaraju istoriju. Istorija sa pravom realnošću nema nikakve veze. Istorija koju možemo da studiramo, istoriju planete, ljudske rase, npr. istoriju Epohe Nemanjića, da to sve možemo da studiramo, ali možemo da se projektujemo u četvrtu dimenziju i da zamolimo Majku kosmičku-božansku ili nekoga da nas odvede u akašičke zapise i da vidimo istinu, prava realnost toga šta je bio neko od nama interesantnih ličnosti ili događaja..da vidimo realnost tih momenata sad, posredstvom SVESTI, a ne ono što imamo kao priče koje su prepričavali oni koji su daleko od svesnosti i prave realnosti, jer tu od istine nema ni traga.
Da li je u toj svojoj poslednjoj gzistenciji Marija Antoaneta ostvarila nešto ili nije, da li je bila upućena u ezoterizam ili ne, nepoznato nam je, ali ta neporočnost može da datira iz prethodnih egzistencija. Svakako jeste neka duša koja je imala zasluga, da se ne dovodi u pitanje kontakta sa Egzoterizmom(pseudoezoterizam).
* Majstor nam objašnjava primer jedne takve pohotne žene koja je živela u jednoj od tih španskih provincija u južnoj Americi, gde je do te mere bila razuzdana da joj nije predstavljalo problem da kaže, kada bi joj se i sam đavo pojavio ispred nje, da bi i njega odvela u krevet. Nije trebalo mnogo vremena da prođe kako bi je neko naučio pameti. Ne da je neko u fizičkom svetu nauči pameti, već je BIĆE tu osobu koja je verovatno imala određene mogućnosti da nešto po pitanju duhovnog rasta uradi, Biće je poslalo Lucifera u mesu i kostima, obučen u jednog neverovatnog mornara, koji je bio san snova svake devojke. Neko je pokucao na njena vrata, koja je ona otvorila i na njima videle privlačnog mladića. Verovatno ga je sčepala i odvukla u krevet. Kada je sve bilo gotovo žena je na čas izašla iz sobe i kada se vratila u sobu ponovo, na krevetu je bio Lucifer u onom i onakvom stanju kakvog ga vidimo na slikama, zastrašujućem stanju, gde je žena istog momenta pala u nesvest od samog šoka i saznanja sa kim je vodila ljubav. Ljudi iz njene okoline su pričali da se posle dugo vremena, nedeljama osećao i zadržavao na tom mestu miris SUMPORA. Ta žena je posle izvesnog vremena, od tog zastrašujućeg prizora i šoka preminula u obližnjoj bolnici. Taj šok koji je doživela, Majstor kaže da u nekoliko narednih egzistencija neće pasti na pamet da se bavi sa takvim stvarima. Držaće se dalje od toga, bežaće od takvog razuzdanog, bludničkog života, kao đavo og krsta, jer je dobila jedan strašan šok, koji će ostati ugraviran u „svesci“ u kojoj se zapisuju sve nase zasluge, dobre i loše. Jedina stvar koja se prenosi i koja je bitna za narednu egzistenciju je to što ostane u podsvesti, u onih 98%, Ovo što ostane u podsvesti nema nikakve MEMORIJE i ne prenosi se u sledeću egzistenciju npr. koju smo ocenu dobili od učiteljice u osnosnoj školi. U svesti ne ostaje ništa od toga, ali se prenosi 2, 3, ili 5% svesti, to se prenosi dalje..
Ta žena iz gornjeg primera je mnogo trošila svoju seksualnu energiju sa svojim raskalašenim i pohotnim životom..Razbacivala je na sve strane i sav taj prostor je bio zagađen, zaprljan. Samo prisustvo Lucifera koji je odozdo, iz inferiornih svetova, donosi Sumpor, svakako ne može da donese Tamjan, mora da donese Sumpor da bi se taj prostor i okolina pročistila. SUMPOR tera i uništava sve negativno, entitete, larve, a Tamjan privlači pozitivne, božanske energije koje oplemenjuju prostor, čine ga pozitivnim, dobrim i zdravim za život u njemu.
U Rumuniji postoji jedna sumporna pećina u kojoj struji iz same utrobe Zemlje vazdušna reka (vazdušna sumporna banja) tog sumpora i u toj pećini je od poda do pola zida žuta boja, sve dokle doseže ta vazdušna reka sumpora. I kada se sedne, sumpor vam teče do visine grudi, koji izlazi napolje. Kada pogledate prema izlazu, bez obzira da li je napolju vruće ili hladno, primeti se jako treperenje vazduha, kao da je milion stepeni napolju, a uutra je hladno da se smrzneš. Sedeći tako u toj reci sumpora, treba vam minut dva da vam sve čakre, svi energetski, magnetni centri u telu prorade maximalno, da se otvaraju i rade. Tada se ne zna i niste svesni odakle dolazi toplota, da li od nogu, glave ili nekog drugog mesta. To je toplota od koje hoćeš da iskočiš iz tela a tamo je malo stepeni u toj pećini. Kada se izađe iz te pećine, čovek ima osećaj da je potpuno relaksiran, opušten, smiren i preporođen kao da je izašao iz najbolje banje.
Postoji i preko puta Tekije na rumunskoj strani banja sa sumpornom vodom i zove se Herkulane, dođeš, parkiraš kola, okupaš se, uživaš i nastaviš put dalje…:)
– Taj Elementarni Sumpor nema kod nas na žalost, ali u Srbiji postoji banja koja se zove „Ždrelo“ kod Petrovca na Mlavi, gde sam i sama boravila u toku jednog dana sa mojim prijateljima, ceo dan nismo izlazili iz vode. Tu ima mnoooogo bazena i u svakom bazenu je različita temperatura te termalne-usumporne vode, od mlake do vruće, za svačiji ukus…Sve je moderno uređeno i svetski…:D
Tu pećinu su obišli moji prijatelji, meni se omaklo tada, nisam uspela da se organizujem, ali sledeći put idem i ja. Kažu da nije baš lako doći do te pećine, ali vredi se potruditi, jer sam ja i tako veliki avanturista…:D
Ljudi sa sela znaju za tu mogućnost kakva čuda ta voda radi. Npr, kada se životinje, posebno prasići ošugaju, kada dobiju šugu, to su larvice koje idu pod kožu i jedu živo tkivo, tada treba veterinar da ih leči, da vam naplati gomilu para i pitanje je da li će da se izleče. Potrebno ih je potopiti u tu sumpornu vodu da bi larve sve nestale i oslobodile telo životinje. Šuge više nema. Sve ono što čoveku izlazi po koži, akne, čirići, bubuljice..sve se to rešava kupanjem u bilo kom godišnjem peridu, jer je voda uvek prirodno topla.. Eto i mala reklamica za banju Ždrelo i njenu isceliteljsku sumpornu vodu… 😀
SUMPOR je nešto što u hrišćanstvu postoji kao simbol, svi kažu da se u paklu nalazi sumpor. SUMPOR je jedna supstanca koja je neverovatan, dezinfektan, koji vrši dezinfekciju ne samo FIZIČKOG dela, već i ASTRALA tj. četvrte dimenzije, VITALNOG dela i svih dimenzija prostora. Sumpor je od prilike da bolje razumemo sama astralna vatra koja ima mogućnost da te LARVE i ostale ENTITETE koji se nalaze u prostoru. Ti Entiteti i Larve nisu ništa drugo već izgubljena SEKSUALNA energija koja se pretvara u jednog CRVA, u jednu BAKTERIJU koja se zalepi na čoveka i hrani se našom VITALNOM energijom, hrani se onim što mi trošimo kada se IDENTIFIKUJEMO sa nekim ili nečim, kada FANTAZIRAMO, te energije koje odlaze u nepovrat su hrana za te ENTITETE i za te LARVE astralne, mentalne…SUMPOR kada se zapali, eliminiše, odnosno kao da ih stavite na tiganj, na tavu, sprži ih, uništi ih, eliminiše ih totalno i razgradi, tako da prostor ostane čist, bez njih, ali ne mnogo dugo, jedno vreme bude bez njih..Jer, ako se i dalje na isti način ponašamo, ako se na isti način koristi ili bolje reći zloupotrebljava ta energija kreacije, tj.seksualna energija, tada se opet naprave i deluju na nas, na psihu, mentalni sklop..Nevidljivi su za fizička čula, ali su jako vidljiva za ultra vid, mogu da se vide bez problema.
EZOTERIZAM i EGZOTERIZAM
Današnje religije spadaju u jedan od dva kruga, bolje reći spadaju u Egzoterizam. Svaka od religija, dali bila muslimanska, hrišćanska, jevrejska, budistička, taoistička, hinduistička…, ima i dan danas ima svojih ezoteričkih krugova. U Hrišćanstvu postoji jedan ezoterički krug i u svim ostalim religijama, ali nemojte misliti da ćete ga naći tako lako, nema šanse, zbog toga što su ti ezoterički krugovi jedna vrlo striktna mala grupica ljudi koji rade u apsolutnoj ilegali. Da bi neko došao do njih, treba da ima INSTRUMENT, a taj instrument je SVEST. Nećemo posredstvom PAMETI-UMA doći do njih, ili posredstvom PODSVESTI. Svaka dva ili tri dana u višim svetovima se realizuju različite konferencije, seminari, kongresi itd., gde može da se dođe u kontakt sa tim ljudima svesnim i budnim pa onda ako ispunjavamo neke uslove, da nas prihvate u svoju školu, u svoje krugove. To je nešto što može i što je realnost, ali za one koji se bave sa tim, a ne za one koji razmišljaju da postoji sve to.  A. Đ.
Sve ovo sam prepisala i sakupila odgovore na razna pitanja iz predavanja Samaela Aun Weora, za sve one koje ovo kosmičko znanje, ova g.doktrina zanima…Uživajte… 😀

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s