TRI „PLANINE“ – ETAPE – Samael Aun Weor

POSTOJE TRI „PLANINE“, ILI TRI ETAPE IDUĆI-PENJUĆI SE VERTIKALNIM PUTEM SAMOSPOZNAJE

PRVA PLANINA

EZOTERIČKI PUT ili VERTIKALNI PUT, počinje kada zakoračimo na put PRVE PLANINE-ETAPE. Postoji mnoooogo stvari koje treba da se realizuju pre nego što se stupi na VERTIKALNI PUT.

Na plakatu su napisane osnovne indikacije, osnovni detalji, koji se tiču vertikalnog putaa taj put se sastoji iz TRI ETAPE i koji se zove PUT TRI PLANINE. Potrebno je da se ispune neki USLOVI kako bi se moglo krenuti vertikalnim putem, koje nije postavio ni Isus Hrist, ni Samael Aun Weor, niti bilo ko od nama poznatih božanskih likova, postavljeni su od te INTELIGENCIJE koje se zovu TEAMEGALOGOS, BOG, KREATOR, ARHITEKTA, kako god ga ko zvao.

Početak ulaska u PRVU PLANINU ili u VIŠE INICIJACIJE, počinje onog momenta kada čovek u sebi probudi VATRU-KUNDALINI, ili kada se iz prve čakre MULADHARA počinje podizati kroz kičmeni stub prema glavi. Ta energija, koja je zatvorena u toj čakri, kada se počne kretati na više kroz kičmeni stub, kroz IDU i PINGALU, postepeno prolazi kroz svaki pršljen, koliko napredovanja u tom radu, toliko i uzdizanja na gore.

Jedan od prvih koraka što se tiče rada, jeste sazrevanje ili maturizacija doktrine. Doktrina koja predaje put autorealizacije, nije jedna Joga, nije jedan Reiki, nisu raznorazne tehnike koje postoje, nisu ni razne radionice i seminari koji se nude na sve strane. Današnja doktrina koja još uvek predaje VERTIKALNI PUT, postoji u školi MAHAJANA i jedna od tih delova škole Mahajana jeste „ŽUTA CRKVA LAMA“, škola koju vodi sam Dalajlama i tamo još uvek postoje osnovni principi samog Hinduizma. Postoje poznavanje TANTRIČKIH tehnika, predaje se PUT AUTOREALIZACIJE, ne predaje se PUT NIRVANE. Postoji vrlo mali krug osoba danas u HRIŠĆANSTVU, osobe koje znaju i koje rade na vertikalnom putu, ali od njih nećete dobiti te informacije nikada. Malo ih je i oni se mogu na prste izbrojati. Postoje te ezoteričke vrlo male grupe, koje se nigde ne eksponiraju, niti se može doći sa njima u kontakt, sem, ako budete imali mogućnosti da budete prisutni u Astralu, pa da tamo dođete u kontakt sa njima. Danas, jedina škola Misterija koja predaje Vertikalni put, svima koji su zainteresovani jeste Ageac. Majstor S.A.Weor nam objašnjava stvari koje taj vertikalni put sačinjavaju, kako bismo mogli da idemo tim vertikalnim putem sa ovim današnjem G.učenju, koje je doktrina sinteza Ere Vodolije. Napravljena je sinteza svih dosadašnjih kosmičkih principa sintetizovanih u jednu doktrinu koja je sažvakana i prilagođena intelektualnim bićima sa 2 ili 3% svesti, kako bi mogli razumeti o čemu se tu radi. Ta doktrina se prvo treba dobro sažvakati, da znamo instrumente, kada nam šta treba, kada se koristi meditacija, za šta nam treba transformacija impresija, kada ćemo da radimo sa Tarotom, zbog čega treba da molimo Logosa Sunca, kada nam treba pomoć od Majstora Anubisa, da li treba sada da radimo vežbu ovu ili onu… Treba da postoji ono što se zove sazrevanje doktrine, a stiče se studiranjem te iste doktrine, kako bi mogli znati, jer ne možemo da znamo pre nego je studiramo, niti možemo da praktikujemo pre nego što znamo. Nema prakse bez znanja, nema znanja bez studiranja i taj put treba dobro da se razume.

Sledeća stvar koja je dalja od SAZREVANJA doktrine, temelji se na i zove se TRI FAKTORA REVOLUCIJE SVESTI, to je BAZA, baza svake autentične doktrine su TRI FAKTORA REVOLUCIJE SVESTI. Treba da znamo koji su to tri faktora revoliucije svesti, čemu služe, prvi faktor, drugi faktor i treći faktor.

1. PRVI FAKTOR je vezan za PSIHOLOŠKO UMIRANJE, tj.za eliminaciju psihičkih agregata ili kako kaže sam I.H. „NEGIRATI SAMOG SEBE“.

2. DRUGI FAKTOR REVOLUCIJE SVESTI se odnosi na RAD SA ENERGIJAMA KREACIJE, to jest rađanje u jednom ASTRALNOM svetu, u jednom MENTALNOM SVETU, rad na kreaciji EGZISTENCIJALNIH TELA BIĆA.

3. TREĆI FAKTOR REVOLUCIJE SVESTI u FIZIČKOM svetu, sastoji se u oponašanju te kosmičke energije, kosmičkog Hrista, tj.POŽRTVOVANJE za DOBROBIT DRUGIH.

To su temelji rada na koje se nadovezuje PSIHOLOGIJA, MEDITACIJA, TAROT i sve stvari koje imaju veze sa radom u BUDNOM STANJU.

Kada se razume doktrina i kada se stavi u praksu, ono što sledi, dolaze nam PROBE. PROBE ČETIRI ELEMENTA PRIRODE. Probe, iskušenja koja nije moguće preći ranije, ne samo zbog nerazumevanja, nego nemamo sa čime da ih prođemo. Podrazumeva se da posredstvom RAZUMEVANJA DOKTRINE i PRAKTIKOVANJA TRI FAKTORA REVOLUCIJE SVESTI dolazi do što veće, što duže i što dublje budnosti, kako bi mogli da prođemo probe 4 elementa prirode, koje nam se daju npr.kada izađemo na ulicu, u društvo…u vidu jedne Autovažnosti, u smislu raznih duhovnih aspiracija itd…Kada se prolaze ove probe svakodnevno ili vrlo često, dolazi jedna proba koja je vrlo rigorozna, koja se temelji na NEPOROČNOSTI. Proba IRENE u kojoj se inicijat koji pretenduje da zakorači na PRVU PLANINU, proba mu se neporočnost, sa time što mu se „serviraju“ razne supruge i supruzi, ljubavnici iz prethodnih egzistencija, navaljuju sa svih strana, traže zadovoljstva, prave probe gde mi treba da ostanemo imuni na sve to, neporočni, treba da ostanemo neporočni na vertikalnom putu., na putu odanosti, na putu vrlina. Ko skrene na toj probi, nema nastavka dalje na vertikalnom putu. Za vreme dok se prolaze ove probe četiri elemenata, dok se utemeljuje neporočnost i dok se rade tri faktora refolucije svesti, geenralno svako prođe tih 9 minornih inicijacija, ili devet nižih inicijacija, koje se opet daju u višim svetovima.

Finalni deo ovog probnog puta (postoje dva puta, PROBNI i INICIJATIČKI PUT). Inicijati su oni, koji su bili prethodno probani, koji su dokazali da su neporočni, dokazali su svoje vrednosti i kvalitete i pokazali želju i volju da idu vertikalnim putem. Kao finalna stvar je REALNO tih 8 vrlina KUNDALINI. Da bi neko mogao da zakorači na vertikalni put, ulaznica ili karta za ulazak je bUĐENJE VATRE(kundalini). Buđenje vatre, niko nije realizovao sam, realizuje se posredstvom rada u devetoj sferi, između dva pola, pozitivnoga i negativnoga, između supruga i supruge, koji imaju ove karakteristike koje zahteva Treći Logos ili Sveti Duh, od svakog ko traži i moli da dobije na korišćenje njegovu energiju.

Tu energiju Svetoga Duha treba da opravdamo,
1. PRVO, da postoji razumevanje: razumevanje vertikalnog puta, razumevanje nas samih, razumevanje onih oko nas,

2. DRUGO, da postoji mir, da nismo više turbulentne osobe eksteriornog tipa, već da postoji jedan unutrašnji mir, jedna koncentracija, jedna orjentacija na tom vertikalnom putu,

3. TREĆE, da postoji VOLJA da se realizuju te stvari. VOLJA koja se ostvaruje posredstvom iskustva, Volja da idemo ka BIĆU, jer smo osetili neke impulse, neka iskustva, imamo volju da idemo ka jednom kralju ili kraljici za koju znamo da poseduje kvalitete i vrline.

4. ČETVRTO, da postoji LJUBAV prema unutrašnjem radu i prema bližnjima. To znači da postoji ljubav prema radu, dok ta ljubav ne postoji, a to nije ljubav nije kao između muškarca i žene, već je jedno neverovatno zadovoljstvo svesnog tipa, gde nam je tokom dana (iako radimo i sve druge stvari) glavno težište na tome da mi istražujemo i hvatamo agregate koji hoće da se ispoljavaju na negativan način. Kada se taj rad pretvori u jedno zadovoljstvo, kada ga ne radimo na silu, kada nam to bude u jednom od tih Arkanuma Tarota, gde se kaže: „Kada nauka uđe u tvoje srce i kada rad prija tvojoj duši, traži i daće ti se“. Taj rad treba da nam prija, ne treba da nam bude nasilan i težak, jer se na takav način ne realizuje vertikalni put.

5. PETO, pravilan način mišljenja, svesni našeg mišljenja, mislimo a pamet nadgleda svest. Pravilan način osećanja, osećamo, ali je svest prisutna i kontroliše Emocije. Pravilan način delovanja i zarade u životu je jedan blagoslov, ne možemo da radimo neke poslove koji se tiču uzspavljivanja nečije svesti, koji se tiču nepoštovanja zakona, što se tiču korupcije, što se tiču iskorišćavanja i eksploatacije. Zamislite da smo na vertikalnom putu da idemo njime i da smo jedan eksploatator, to nisu kompatibilne stvari, ne donose nikakvog rezultata. Vertikalni put, zavisi od zakona karme, zavisi od Anubisa, zavisi da li će nam otvoriti vrata ili nam neće otvoriti vrata. Ali, ako mi pravimo stalno nedela, eksploatišemo naše bližnje na fin način kao što se danas masovno čini, nemojte misliti da Anubis to ne vidi i da mislite da ćete proći nekažnjeno za svoje malverzacije, misleći kako je to normalno.

Kao poslednja vrlina,

5. PETA, je vernost prema Guruu, vernost prema Biću i vernost prema supružniku. Traži se VERNOST. Ko hoće da ide vertikalnim putem, treba da razume stvari koje se tiču učitelja doktrine koju nam daje, Bića, koje nas je dovelo tu gde smo, nismo došli sami tu gde smo i nije nas doveo niko od ljudi, već Majstori, unutrašnji učitelji, inteligencije planeta, njihova Bića intervenišu okolo, kreiraju situacije i mogućnosti. Svako od nas je čuo od nekoga, ili na internetu, neko preko poznanika, uglavnom im kreiraju situacije da mogu da dođu i da rade nešto po pitanju buđenja svest. Bez te VERNOSTI ne postoji mogućnost da se ide dalje.
Ne postoji mogućnost da imamo dva učitelja, ne postoji mogućnost da studiramo dve doktrine, ne postoji mogućnost da budemo dualni, jer ovaj vertikalni put je put, koji teži individuaciji/individualnosti, a ne dualnosti. Mi idemo i želimo da se spojimo sa individualnim Bićem, realnim bićem, sa našom unutrašnjom individualnošću, a ne sa našom dualnošću. Zbog toga ne postoji mogućnost bilo kakvog kombinovanja dualnosti, sedenja na dve stolice, svaštarenja, malo tamo maloovamo,..Kada imamo dva cilja, nema šanse da će oba ispasti dobro, jedan uvek ispadne bezveze. Kada sedimo na dve stolice, nikada nismo i nemamo posvećenosti u životu. Nikada nećemo imati temeljnost i dubinu da nešto studiramo stvarno i ako imamo dve stvari koje nas privlače, mi nemamo realno jedan pravi put, nego immao raskrsnicu.

Ovih 8 vrlina Kundalinija prethode, kada ih neko posredstvom tog probnog puta realizuje i ispoljava, taj je neko kandidat da primi ili dobije energiju TREĆEG LOGOSA ili SVETOG DUHA. Za vreme jednog ALHEMIJSKOG RADA, za vreme praktikovanja AZF(Arkanuma A Zeta F) gde se dva bića spajaju kako bi radili na eliminaciji agregata ili kako bi radili na transmutaciji te energije. (Sex između muža i žene, ali bez orgazma, bez bacanja semene tečnosti, već transmutacija te seksualne energije iz seksualnog centra, kroz kičmeni stub do mozga…) U jednom momentu treći Logods-Sv. Duh i Majka kosmička-božanska, projektuju jedan elektricitet, jednu neverovatno snažnu energiju, koja pocepa membranu u toj repnoj kosti, na bazi kičme, u kojoj je zatvorena energija kundalini. Za vreme Lemurije, svi lemurijanci suimali podignutu vatru-energiju kundalini, bili su Pravi Autentični Ljudi, ali klada su počelli da forniciraju, da izbacuju semenu tečnost, da bacaju tu čistu kosmičku energiju, ta kundalini se odozgo sa vrhakičme spustila, pala dole i ostala je u repnoj kosti. Iz repne kosti može da ide na niže, da bude onaj famozni organ KUNDARTIGUADOR, satanski tep, moć i snaga egoičkog tipa, negativnog ili infra tipa. Znači, može da ide na gore kao Kundalini ili Mojsijeva zmija na štapu, ima dve direkcije. Kada neko ispuni ove stvari započinje vertikalni put, ulazi u više inicijacije. Majstor priča akko je sve te stvari više puta rekapitulirao, više puta ponavljao, ovo mu je treći put da ostvaruje Autorealizaciju, a ove inicijacije u prvoj planini je ponavljao najmanje desetak puta..Zatošto, kada bi krenuo i stigao do nekog dela na gore, zakon bi ga obarao, da se vrati na početak. Više puta je pokušavao da se uzdigne, ali zbog karme, koja je superiornog tipa, KARME BOGOVA, koja se zove ZAKON KATANSIJE, svim osobama koje su je izdale doktrinu, koja ih je vodila ka Biću, koji su izdali svoje sopstveno Biće, svoju majku božansku, kundalini šakti, koji su izdali te božanske principe, njima je deset puta ili sto puta teže da se vrate nazad, jer su izdali nešto za šta su imali informacije, za šta su znali šta poseduju i zbog toga je ZAKON prema njima izuzetno rigorozan. Majstor Samael je u prvoj rasi, rase Arija pre oko milion godina pao i još tada je bezbroj puta pokušavao da se podigne. Podigao se u Egiptu do negde i opet pao na dole, izgubio Majstorstvo i iz Egipta do sada nikako nije mogao da se uzdigne, iako je u svakoj svojoj egzistenciji težio da se vrati vertikalnim putem ali bezuspešno, jer zakon ne dozvoljava. Majstor nam kaže vezano za tu prvu inicijaciju vatre, koja se desila dok je bio na obalaam karibskog mora, gde je živeo u jednoj običnoh kućici od pruća sa svojom suprugom. Znao je tačan dan i momenat kada će primiti inicijaciju. Te noći je ostao budan i čekao momenat kada će da se desi inicijacija, čitavu noć je bio budan uznemiren u isčekivanju, slušajući pse kako laju okolo, zvuk valova mora, komarce koji su ga uznemiravali i izujedali, tako je u jutro bio iscrpljen u umoran od nespavanja. Kada mu se supruga probudila rekla mu je, vauuu vide li ti šta se noćas desilo, kako ti je veliko biće dalo to i to, Majstor je ostao kao i obično što muževi reaguju uz reči „šta lupaš gluposti“, (mala šala). Majstor je ostao iznenađen, pitao se gde, šta, kako, kad je on celu noć bio budan i čekao da se nešto desi. Onda je shvatio da se te stvari ne dešavaju onako kako mi želimo i zamišljamo, već se takve stvari dešavaju u višim svetovima. Posle podne je legao da se malo odmori, projektovao se u četvrtu dimenziju i tada je mogao da sagleda čitavu inicijaciju gde je to veliko biće, kako Majstor objašnjava, jedno biće sa Venere, jedan Majstor neverovatnog kvaliteta i kapaciteta, biće koje je za vreme Lemurije, u drugom periodu Lemurije, došlo sa Venere i na planeti Zemlji je taj SanatKumara, KUMARA je rang, titula, Sanat je ime, Biće koje je oformilo na starom kontinentu MU, mnoge škole Misterija i te kolegijume, gde su Lemurijanci imali mogućnost da iako su pali, imali su mogućnost da prime pravu autospoznaju i da se autorealizuju. Interesantno je to, da nam u višim svetovima treba Svest kako bi mogli nešto da radimo i da funkcionišemo, a tu svest treba da ovde istreniramo, da je probudimo i aktiviramo. Svest sa kojom raspolažemo ovde, raspolažemo i gore. Majstor je ;itavu no’ bio budan i radio na tome da bude prisutan, evidentno to mu je bila karakteristika čitavog života, samim tim je i u Astralu bio budniji od mnogih drugih.

Ta prva inicijacija kojoj je prethodio jedan vrlo interesantan događaj, gde se Majstor u višim svetovima borio sa raznoraznim demonima i posle teških borbi ušao da predahne u jednu gnostičku crkvu u višim svetovima, gde je ugledao neku senku koja je izašla iz mraka, gde se pripremao za mantre i za sukob, gde je ta osoba rekla, „mene nećeš da uplašiš, jer znam vrlo dobro ko si. Majstor je naravno prepoznao svog učitelje, svog Gurua kog ima od kada zna za sebe, Biće koje mu je nonstop bilo učitelj, u Lemuriji, u Atlantidi, u prošlim Mahamavantarama, kada je to Biće htelo da ga posavetuje i da mu pokaže određene stvari, jer je Majstor sa svojim čežnjama molio, tražio da ide vertikalnim putem i da probudi energiju Kundalini. Rekao je svom Majstoru, tom Biću da želi po svaku cenu da probudi svoju kundalini energiju, gde mu je Majstor rekao, baš po svaku cenu, „hajde ovamo da vidiš kakao se budi kundalini energija“, bilo mu je smešno sa koliko samouverenosti traži od njega pomoć i dozvolu da budi svoju kundalini energiju. Odveo ga je ispred oltara, naredio mu da klekne, da stavi ruku na oltar i da se zakune da će uložiti sav trud i rad, kako bi realizovao spoj sa svojim Bićem i kao posledica toga dobio je mogućnost da neko od Majstora koji su bili u Žinas stanju, da mu pomogne kako bi ta energija kundalini prošla kroz kičmeni stub onako kako treba i stigla do samog čela. Za svaku tu inicijaciju, za svaku tu „zmiju“ koja se podiže u bilo kom telu, postoji jedan specijalista, jedan Majstor koji zna kako tu energiju da orjentiše i usmerava, a ta energija se podiže u zavisnosti koliko mi radimo na sebi, koliko unutrašnje smrti ima, toliko i nivoa više ima, što više smrti, sve više se ima svetlosti, što manje smrti, nema ni svetlosti. Dobio je jednog pomoćnika kaže Majstor Samael A.Weor, dok je praktikovao Arkanum A Zeta eF (AZF), seks sa svojom suprugom, ne bacajući ejakulaciono seme, već transmutujući tu energiju kroz kičmeni stub, i mogao je da ga vidi svojom jasnovizijom i da oseti te magnetske masaže na svom kičmenom stubu, koje su vodile i orjentisale tu energiju da prođe kroz sva 33 pršljena.

U toj prvoj inicijaciji Majstor kaže da je dobio belu tuniku, koja je simbol neporočnosti i još je dobio Mač, koji je simbol tog vatrenog mača, u njemu se reflektuje energija Kundalini, koju poseduje. U zavisnosti energije, njene veličine i snage, vidi se po samom maču, kakav je, koliko je, od čega je… Jedno je KUNDALINI ENERGIJA koja se podiže kog jednog Majstora, koji u jednoj egzistenciji nije prosuo/bacio ni jednu jedinu kap semene tečnosti, kao što je bio slučaj sa Majstorom Samaelom u poslednjoj egzistenciji, znači nije fornicirao. Na jednoj takvoj neporočnoj osobi, „mač“ taj stub energije je ogroman, debeo i vidljiv. Ta energija koja ide na gore kroz kičmeni stub, kod nas koji ništa ne radimo na sebi, otklanjajući unutrašnje ps. agregate, je kao jedna nit konca, u zavisnosti koliko smo mi potrošili i iskoristili resurse, u toj meri ta energija i ide kroz kičmu na gore. U zavisnosti kapaciteta i sam protok je različit.

1. PRVA inicijacija Vatre, od onih sedam prvih inicijacija koje se odnose na PRVU PLANINU ili ETAPU, ili pola Prve Planine, tiču se svih 7 sedam tela. Ali treba i to da razumemo, da bi neko mogao da poseduje tela, treba prvo da ih napravi, kako bi mogao da realizuje sve to. Majstor Samael Aun Weor kaže: „Na svu sreću ja sam se rodio sa svim telima, nisam ih dobio na poklon, već sam ih realizovao, mnogo, mnogo davno“. Kada se jednom naprave tela, Majstoru je ovo treći put da se Autorealizuje od početka do kraja, one kraće etape na vertikalnom putu se i ne računaju. Kada neko u nekoj egzistenciji pre TRI KOSMIČKA DANA, ili pre pet kosmičkih dana, a ko je neko napraviosva ta tela, Astralno, Mentalno, Kauzalno, ima ih i danas, jer su TELA koja pripadaju BIĆU, nisu tela koja pripadaju EGO-u. Jedino što je trebao da uradi, to je da ih osposobi da rade i da ih pretvori u vatrena tela.

Kada neko izgubi Majstorstvo, kada neko napravi seksualnu grešku i kada se sve izlije iz svih tela i vrati se u repnu kost, taj neko poseduje tela, ali ta tela nisu operativna, nisu funkcionalna, ne rade, nemaju goriva. Kada imamo ta tela, ona nam daju vrlo interesantne karakteristike, mnogo je veća budnost u astralu, dobijamo mnogo podsticaja, imamo neke hipersenzibilnosti itd. Oni koji nemaju tela nemaju ništa. Ako neko nema tela, treba ponovo da ih napravi od te kundalini energije. Kada se probudi kundalini energija u FIZIČKOM TELU, radi se, transmutuje se, radi se u paru (muž i žena), radi se sa tom energijom trećeg Logosa, tj. sa energijom Svetog Duha i sa energijom Majke božanske-kosmičke, kako bi se ovo fizičko telo totalno zasitilo (kada se kaže zasitilo, to npr.znači zasićen rastvor, koji više ne prima šećer, ili ne prima soli). Na taj način transmutovanjem energije se zasićuje Fizičko telo, transmutovanom energijom seksualnog tipa, pa kada se zasiti fizičko telo, onda se budi vatra u VITALNOM TELU jer njega imamo, njega ne moramo praviti, onda se budi vatra u Vitalnom telu. Daljom transmutacijom kada se zasiti Vitalno Telo, onda se sa tom energijom počinje da se pravi, da se kreira Astralno telo, Majka božanska sa svojim znanjem, kao što je napravila fizičko telo, pravi i Astralno, od malo drugačije astralne supstance, ali od iste energije. Onda se iza Astralnog pravi Mentalno, pa Kauzalno, pa Budičko i na kraju Atmičko. Tela prvo treba da se naprave, kako bismo u njima mogli da budimo vatru.

2. DRUGA INICIJACIJA VATRE, koja se odnosi na VITALNO TELO, je protekla na jedan vrlo interesantan način, i treba da se razume, da te inicijacije vatre nisu inicijacije koje prima Aun Weor, nisu inicijacije koje prima BODISATVA. Majstor objašnjava o toj drugoj inicijaciji; „dok sam ja stajao na vratima hrama u višim svetovima i pregovarao sa gospodom zakona, moje Realno BIĆE je primalo inicijaciju od Sanata Kumare“. Treba razumeti to, da je BIĆE taj ko prima inicijacije, a ne mi. Nama je to mnogo teško razumeti, zbog našeg PONOSA. MI ovde, smo sluge našeg Bića, onoga koji je realnost, njegovi smo instrumenti, koji u ovoj materiji i u ovom horizontalnom svetu treba da se pretvore u adekvatne instrumente realnosti.

Ako razumemo da smo ovde sluge Bića, onda ćemo lakše da razumemo, zbog čega Biće prima inicijacije.

To Biće nam je dalo probe, to Biće nam je dalo podsticaj, to Biće nas je uputilo u školu, dalo nam je sve potrebne instrumente, dalo nam je Fizičko telo, dalo nam je sve što je potrebo, mi treba samo da probudimo našu svest. Ne možemo mi da primimo inicijacije, već onaj ko i treba da ih primi.

U toj drugoj inicijaciji vatre, dok je Majstor Samael Aun Weor pregovarao sa zakonom karme, dok je tražio da mu olakšaju karmu, da li će ga pustiti ili ne, Biće je primalo svoje zasluge, dobijalo onošto se kod nas zovu „činovi“, koje ostvaruje Bodisatva ili Esencija(mi).

„Druga inicijacija vatre ili Majornih Misterija, druga vatrena „zmija“(vatra) u Vitalnom telu, upijaju se u Astralno telo dva viša etera, sada se percepcije ULTRA VIDA i ULTRA ČULA pojačavaju i lako se sećamo tih supra iskustava.“. U toj drugoj iicijaciji, Majstor kaže da je mnogo zahtevnija i mnogo teža od prve inicijacije i da je potrebno da se traži pomoć ili dozvola od solarnog Logosa tj. od (Inteligencije Sunca). Sunce je samo simbol i nema veze sa tim sefirotom na drvetu života. Misli se na Sunce, koje je ŠEF ovog SOLARNOG sistema, od njega se traži dozvola, traži se pomoć i asistencija da se ide vertikalnim putem. Ako Solarni Logos Mihael ne da odobrenje, možemo se slobodno okrenuti naopačke, od toga nema ništa. To su stvari koje se tiču ZAKONA. Majstor je tu dobio pomoć i asistenciju od Mihaela, od Logosa Sunca, dobio je drugog Majstora koji je specijalista za podizanje „zmije“ u Vitalnom telu i tako je došao do te realizacije u Vitalnom telu.

3. TREĆA INICIJACIJA, se sastoji u podizanju vatre u ASTRALNOM TELU. Znači ova dva tela su sada maksimalna.
U FIZIČKOM telu, dok se vatra podiže kroz kičmeni stub, koju god čakru dotakne ta „vatra“, pretvara je u energetski centar-čakru koja radi permanentno i maksimalnim kapacitetom. Samim tim i unutrašnje žlezde, koje stoje pored tih čakri, rade maksimalno i besprekorno. A, onda, kada se i u Vitalnom telu realizuje „vatra“, pa se realizuju i te vitalne čakre, tada možemo reći da nam ništa više od toga ne i treba, jer smo tada potpuno zdravi. Mnogo daleko je to od onoga što bi trebali biti, jer karmičke posledice koje smo napravili nam stoje nad glavom, iako fizičko i vitalno telo rade maksimalno, karma pritiska još jače i tada čini da dolazi do poremećaja.. Samim tim, kada krenemo VERTIKALNIM putem, i upornost, i probe i zahtevi su na višem nivou, tada treba mnogo više autoopažanja, mnogo više budnosti, troši se mnogo više energija iako se obnavljaju. I, sve što idemo na više, što više moći, sve više dobijamo proba-iskušenja, više prepreka…To je to što nam donosi taj vertikalni put.

Ta treća „zmija“, nas na interesantan način se ne podiže više samo do čela, već se spušta tajnim kanalima do srca. Ta treća „zmija“, koja se tiče Astralnog tela, dozvoljava da se jedan od onih 48 zakona koje imamo u Fizičkom svetu, jedan koji se zove „zakon mirnog srca“ ili „zakon spokojnog srca“. Majstor KuenKhan ga objašnjava u knjizi „Čovek, Zakon i Apsolut“, gde se objašnjavaju svih 48 zakona pod kojim mi zemljani egzistiramo na Zemlji. Taj zakon mirnog srca se realizuje tek kada se u Astralnom telu podigne vatra i da razumemo da je to telo EMOCIJA. Tada su emocije u ravnoteži. Posredstvom svog tog rada koji se realizuje, u fizičkom, vitalnom astralnom telu i kada se tiče Astralnog tela, tu sutada emocije složene kao u apoteci, sve je u harmoniji, nema nikakvih emocionalnih iskakanja. Kada se podižu te „zmije“, tada je i Pamet, Volja je objedinjena i takođe je u redu, nije razbacana na sve strane. To što se realizuje u donjem trouglu na sefirotskom stablu (7, NECAH-MENTALNO TELO; 8, HOD- ASTRALNO TELO; 9, JESOD-VITALNO TELO i 10, MALKUT-FIZIČKO TELO), tiče se vidljive strane Meseca, ili prve polovine prve planine(prve etape). Taj rad koji se tiče prve polovine prve planine, odnosi se samo na taj rad samoopažanja, nikakve dubine od 49 nivoa podsvesti niti bilo šta slično, samo se odnosi na taj aspekt samoopažanja.

PRVA PLANINA se realizuje samo, samoopažanjem koje treba da bude sve dublje i dublje.

U ovoj TREĆOJ inicijaciji vatre, Majstor kaže da se prolazi čitava kosmička drama i taj ko je prolazi biva centralna ličnost, biva Isus Hrist, od rađanja pa do raspeća, vidimo sebe u višim svetovima i na sopstvenoj koži osećamo ono što se zove HRISTIČKA DRAMA.

4. ČETVRTA INICIJACIJA

Hristička drama se dešava na početku druge planine

ČETVRTA „ZMIJA“, koja se podiže u Mentalnom telu, ne podiže se tamo negde u nekom Mentalnom telu. Mi ovde imamo Jedno Fizičko telo, jedna kopija ovog Fizičkog tela je jedno VITALNO telo, druga kopija je Astralno telo, treća kopija je Mentalno telo, četvrta kopija je Kauzalno telo, peta, šesta i sedma kopija su sve tu, u našem kičmenom stubu, tamo gde prolazi energija KUNDALINI postoji energetski kanal koji se zovbe ŠUŠUMNA i ima sedmostruku strukturu.

PRVI put kada ta energija prolazi do gore, prolazi kroz FIZIČKI KANAL,
DRUGI put kroz ETERIČKI ili VITALNI KANAL,
TREĆI put, prolazi kroz ASTRALNI kanal,
ČETVRTI put, prolazi kroz MENTALNI kanal,
PETI put, prolazi kroz KAUZALNI i sve se nalazi ovde, da ne mislimo da su nam ta tela tamo negde gore, nisu ta tela ni po kakvim dimenzijama, već su tu sa nama, ovde, samo ih ne vidimo fizičkim očima, prožimaju se sa fizičkim telom. To je ono što zbunjuje mnoge PSEUDO EZOTERIČARE, jer svi kažu da imamo ta tela, a kada ih imamo zašto ih onda ne koristimo? Pa ne koristimo ih zato što nemamo svesnost o njima,a ni mogućnost da ih koristimo. Majstor S.A.Weor kaže: svako ko poseduej, ko ima svije Astralno telo, to Astralno telo ima jedan PERSONALITET, ima jednu egzistenciju, živo je kao i ovo FIZIČKO, možemo za čas da ga uzmemo, da fizičko ostavimo ovde, a da sa Astralnim odemo negde na drugo mesto u višim dimenzijama. Možemo da izađemo iz Fizičkog tela i da uzmemo Kauzalno telo da sa njim odemo nešto da realizujemo sa njim, a da ovo ostane ovde na nogama bez ikakvog problema. Jedina stvar koju trebamo imati za to, to je SVEST, ništa drugo., Nikakve tehnike, nikakva znanja, nikakve mudrosti, svest je ono što nam daje te mogućnosti. Majstor kaže da se u ovoj inicijaciji dobija simbolično BELI GOLUB, kojeg je i sam dobio, Beli Golub koji predstavlja tu neporočnost-Sveti Duh, gde se traži i naznačava inicijatu da je neophodno, da je potrebno da realizuje što dublju unutrašnju „SMRT“ (ega), posredstvom tog belog goluba, posredstvom te energije, posredstvom energije kundalini, posredstvom rada u devetoj sferi(sex sa suprugom, bez bacanja semena, tj. transmutacijom te energije), kako bi realizovao svoj posao i dalje napredovao..

U toj četvrtoj kosmičkoj inicijaciji, ili inicijaciji „vatre“, Majstor kaže da je simbol koji se prima tamo; (ne dobijaju se nikakvi pečati, nema nikakvih diploma, niti bilo čega sličnog. Simbolično su karakteri, simboli koji se dobijaju, su simboli koji određuju određena stanja, određene mogućnosti, količinu svesti, mudrost, svetlost itd…
Ta četvrta inicijacija je vezana za MENTALNO TELO. Kada neko probudi „vatru“ u Mentalnom telu, kada je podigne do čela i kada je spusti do srca, podrazumeva se da je neko ko JEDNU PAMET, jednu UNUTRAŠNJU PAMET, nema deset hiljada pameti kao mi. Napravio je RED u toj PAMETI. Ima PAMET-UM koja stoji mirno i ima SVEST, koja permanentno nadgleda tu PAMET. Kada neko stigne do tog nivoa, taj prima titulu BUDE, jedan je Buda u najkompletnijem smislu te reči. Neko ko vlada i dominira sopstvenu PAMET-UM. Najteža stvar na VERTIKALNOM putu jeste, DOMINIRATI PAMET-UM, zbog toga što se u toj PAMETI nalaze Psihički Agregati, defekti, mane, zbog toga što se u toj Pameti nalazi HAOS, koji remeti i emocije, instinkte, seksualnost i sve ostalo. Pamet je najteži deo nas na vertikalnom putu. Majstor kaže da je bio asistiran od presvete ISIS, gde je majka kosmička-božanska došla na ionicijaciju, kako bi rekli, malo ponosna, jer njen „sin“ radi, stigao je do tog nivoa i majka božanska mu dajetaj žuti veo, ili ono (šal) što nose budisti, koji predstavlja nivo na vertikalnom putu, koji se odnosi na to, kada neko dominira pamet-UM.

Zbog toga što se u toj pameti nalaze agregati, zbog toga što se u toj pameti-umu nalazi haos, koji remeti instinkte, emocije, seksualnost i sve ostalo.. Pamet-um je najteža stvar na vertikalnom putu. Majstor kaže da je bio asistiran od presvete Isis, gde je majka kosmička-božanska došla na inicijaciju, onako ponosna, jer njen sin radi, stigao je do tog nivoa i majka mu daje žuti veo ili onaj plašt koji nose budisti, koji predstavlja nivo na vertikalnom putu i koji se odnosi na to stanje, kada neko dominira pamet. I dobija od Sanata Kumare sve inicijacije, koje neko negde prolazi, da li bio sa severnog pola ili Afrike, inicijacije se primaju pred tim utemeljivačem škola misterija na ovoj planeti Zemlji, koji je poreklom sa Venere. Sanat Kumara je taj, koji svima daje inicijacije. (A, inicijacije koje je primio od nekoga ovde na Zemlji Pera, Mika ili Žika su inicijacije koje samo njima nešto znače.. ). Majstor kaže da je od Sanata Kumare dobio jedan globus, na kom se nalazi jedan krst. Kao jedna kruna koja na sebi ima krst, to je simbol imperatora, ili nekog ko dominira samog sebe na način koji se tiče dominacije pameti-uma, dominacije emocija.

Kasnije traži od Solarnog Logosa da mu da mogućnost da mu da mogućnost da probudi i petu „zmiju“, vatru u Kauzalnom telu, gde mu Logos kaže; od sada pa na dalje ne moraš ništa da me pitaš. Imaš svo pravo i mogućnosti da realizuješ ono što ti je ostalo. Majstor Samael, Aun Weor, posredstvom rada na sebi (jer ovo nisu stvari koje on dobija samo zbog toga što se zove Aun Weor), ne, već zbog toga što intenzivno radi na eliminaciji svojih agregata, praktikuje i put fakira, i put kaluđera, put jogina i put inteligentnog čoveka, kreira situacije čak i kad ih nema, kad nema šta da radi, sopstvenom voljom ide da ih kreira kako bi iz njega izašle stvari koje bi kasnije trebao da analizira. Čitav život je praktikovao taj fakirizam i tu neverovatnu disciplinu. Mnogo vremena, noći i dana je provodio ležeći na podu sa dignutom glavom kako ne bi kojim slučajem zaspao, jer je morao da analizira određene stvari, koje ne bi mogli nikad da analiziramo kada legnemo u jednu udobnu poziciju i kada smo umorni skroz. Tada nema od analize „materijala“ ništa, tada ima samo duboko spavanje.

Analiza, retrospekcija, meditacija, iskustva astralne projekcije, to je sve potrebno da se koristi u toku rada na samom sebi.

Majstor kaže, kada podiže i tu petu „zmiju“, prima te simbole od Sanata Kumare i na tim događajima, proslavama su uvek prisutna TRI ASPEKTA, a oni su: BIĆE, MAJKAKOSMIČKA-BOŽANSKA i GURU-UČITELJ. To su tri osobe koje su uvek prisutne na jednoj inicijaciji. Zbog toga kada Majstog govori u knjizi „TRI PLANINE“ o Faraonu Kefrenu, u jednom momentu kada je diktirao jedno predavanje, dok je bio na nekom predavanju, rekao je; sačekajte par minuta, gde je bio pozvan od strane zakona (nemojmo zaboraviti da Majstori tog ranga u svakom trenutku imaju kontakt sa svojim Bićem i ostalima iz zakona..), zvali su ga iz suda zakona, gde je Kefren ili ta Esencija ili Bodisatva Faraona Kefrena bio osuđena na ambis, gde je Majstor Samael bio zadužen da ga odvede i da ga zaključa u inferiorne svetove(Danteove krugove). Majstor kaže da je situacija bila izuzetno tužna zbog tog apošto je faraon Kefren bio jedan pali Bodisatva, imao je na momente fleševe, na trenutke mu se budila svest koju je imao, mogao je da vidi da je zarobljen i da sa tom svešću vidi šta se dešava, u stvari da ga učitelj vodi u pakao, gde je osećao tu tugu i bol zbog spoznaje tog događaja, ali je bilo apsolutno kasno. Jer, pored mnogih situacija koje je Biće Faraona Kefrena izdejstvovalo i dalo mu mogućnost da radi, Kefren je živeo bezbrižno, kako se žargonski kaže; „bolelo ga je uvo“ za sve. Kao i mi danas mnogi što živimo od danas do sutra nadajući se da će se sve samo odraditi i završiti..Da će nam se svest probuditi na lak i lagodan način, zamišljajući kako to činimo…Neće! Kada se Biće povuče, onda je mnoooogo teško. Onda zakon ima svu mogućnost da aplicira sve što treba i onda se ide na dole…A zamislite da još i Biće zahteva od zakona da kazni prestupnika, da interveniše onaj odozgo kod zakona da osude prestupnika, tek onda nema nikakve mogućnosti.

Stvari koje su bile vezane za 6 i 7 „zmiju“, koje se tiču dva tela koja pripadaju Biću (5.GEBURAH i 6.TIFERET-KAUZALNO). To su tela koja nikada ne padaju u materiju, nikad nisu poročna tela, u njima ne postoje Agregati. Ako smo nekad u nekoj egzistenciji digli vatru, ta vatra je permanentna, stalna i nikad se ne gasi, ne gubi se, ne pada. Pada se od Kauzalnog na dole.

Ta famozna četiri grešna tela su: FIZIČKO, sa VITALNOM podrškom, ASTRALNO, MENTALNO i KAUZALNO telo. To su tla Duše, a Geburah i KESED su tela DUHA. U ta četiri tela se nalaze psihički agregati, mane, defekti. A u 5 i 4.GEBURAH-u nema, jer je telo Božanske duše ima u sebi kao karakteristiku; ETIKU, guvernira je Sunce, koje predstavlja zakon. Zakon preko koga aspekt nas samih nikada ne prelazi, nema te sile da pogazi zakon ili etiku.

Majstor moli svoju Majku b. da mu pomogne da podigne šestu i sedmu „zmiju“…

Kada neko podigne svih sedam „zmija“ Vatre ima mogućnost da izabere; Vertikalni put ka APSOLUTU, ili put, odnosno odlazak u NIRVANU. To je od 4.KESEDA-INTIMNOG pa na gore.

ZNAČI: ZA APSOLUT,

NIRVANU-Vlasti,

PARANIRVANU-Prestoli,

MAHA-PARANIRVANU-Heruvimi i

EMPIREJ-Serafimi. to je najdublji nivo Nirvane.

To su 4 nivoa, 4 aspekta gde se nalaze bića koja pripadaju tim nivoima. Ono što je karakteristično za sva ova tela do Nirvane, jeste da, kada neko podigne vatre u svim tim telima, pa kada kasnijim radom sva ova tela pretvara u SOLARNA TELA, koja su do te mere čista da imaju mogućnost da postanu ZLATNA TELA, od jednog izuzetnog čistog materijala.

Kada neko realizuje te dodatne radove, kada hoće da se pretvori u SOLARNOG ČOVEKA, kada neko podigne i hoće da napravi svoje ASTRALNO telo od čistog zlata, taj dobija rang ANĐELA.

Znači, jedan Majstor, koji je podigao svih 7 „zmija“ vatre, pa se onda orjentisao ka vertikalnom putu ili ka APSOLUTU i krenuo opet da radi, da perfekcioniše svoja tela.

Kada Astralno telo napravi od čistog zlata dobija ANĐEOSKU HIJERARHIJU ili prvi stadijum ANĐELA.

U 8.HOD-ASTRALNOM TELU su ANĐELI,
U 7.NECAH-MENTALNOM TELU su ARHANĐELI,
U 6.TIFERET- KAUZALNOM su NAČELA,
U 5.GEBURAH su MOĆI,
U 4.KESED su VRLINE,

I tek onda dolaze:

NIRVANA-Vlasti,

PARANIRVANA-Prestoli,

MAHA-PARANIRVANA-Heruvimi i

EMPIREJ-Serafimi. to je najdublji nivo Nirvane.

To su karakteristike tih delova NIRVANE.

Kada se neko nađe na raskrsnici, a raskrsnica se nalazi NA SREDINI PRVE PLANINE, taj BODISATVA će morati da se odluči da li će da ide VERTIKALNIM PUTEM ka APSOLUTU ili će malo da odmori u NIRVANI.

Ako se izabere NIRVANA, PUT ili RAST prestaje, odlazi se na odmor i posle mnogo odmora ili odmaranja, ponovo se vraća u FIZIČKI SVET, sa onim što smo uradili do tada, sa 15% svesti, 20% svesti, 30% svest, sa 40% svesti…, ali kada se vratite u fizički svet, niko vam ne garantuje da ćete dobiti sve povoljnosti, da će ćete opet dobiti svu pomoć i asistenciju Bića, da će vam se dati mogućnost da nađete školu itd. Nema nikakve garancije ni za šta. To znači nema nastavka, tamo gde smo stali, pred Nirvanu, opet idemo iz početka, rodimo se kao malo dete, koje treba neko da odhrani, da ga školuje, da odraste, da ga usmeri, poroci na sve strane vrebaju…Taj neko koji je imao 20 ili više % svesti, iam aspiracije, ima on tih 20% svesti, ali nema garanciju da će opet pronaći put.

Kada neko izabere Vertikalni put, umesto u NIRVANU, prolazi kroz jednu tajnu inicijaciju, prolazi kroz ono što se zove BOŽIĆ. Samo inicijati koji izaberu vertikalni put, primaju jednu tajnu inicijaciju, koja se zove TAJNA IZ TIFERETA, ili VENERSKA inicijacija-inicijacija Venere, zbog toga što taj SEFIROT TIPHERET guvernira VENERA, tiče se KAUZALNOG TELA. To je tačka (Kauzalno telo) gde u njega silazi 2,DRUGI LOGOS(Hrist) iz svoje sfere, iz sfere DUHA, silazi, spušta se i ulazi u LJUDSKU DUŠUi pomaže joj kako bi ostvarila put do kraja.

Ono što Majstor objašnjava u vezi te SILE, kaže da ta SILA ili ENERGIJA KOSMIČKOG HRISTA teži da se HUMANIZUJE (TIFERET je ljudska duša, a ne božanska) u ljudskoj duši(kauzal), kako bi spasila jednu osobu. Ta energija kada dođe tu (kauzal), ne spašava svet, spašava jednu osobu, pod uslovom da prati i poštuje njene principe, ako poštuje njene zahteve. Znači, kada se kod nekog od inicijata rodi unutrašnji Hrist, rađa se ako i svi, mali, ne zna da hoda, nema snage, jeste Hrist ali je mali i taj inicijat treba dodatno da radi, da perfekcioniše razumevanje u svom fizičkom telu, da eliminiše još dublje aspekte u VITALNOM TELU, da eliminiše još dublje aspekte u ASTRALNOM TELU, MENTALNOM, KAUZALNOM, BUDIČKOM i ATMIČKOM TELU, da opet rekapitulira rad na jednom dubljem nivou, gde se sada ne bude „zmije“ vatre, nego se realizuju „zmije“ svetlosti. Vatra je vatra, ona zna da dimi, da pravi senke itd. a svetlost čisti, osvetljava da sve blista.

Nadam se da je čitko i razumljivo napisano, baš onako kako bi i deca mogla razumeti, onako kako nam sve to lepo prenese naš predavač A.Đ.

Kada kosmički Hrist dođe kod nas, počinje se sa podizanjem tih „zmija svetlosti. Ni jedan u Nirvani nema podignute svetlosti, ovde su MAJSTORI polovine PRVE PLANINE i to je to. Kada dođu imaju aspiracije i nekog znanja donesu sa sobom, ali je razlika kao nebo i zemlja izmedu jednog Majstora Nirvane i Majstora Vertikalnog Puta. Razlike su ogromne u dubini, u spoznaji, u mudrosti, koju poseduje neko ko još jednom rekapitulira sve ove stvari, pa još jednom rekapitulira u DRUGOJ PLANINI, pa sve to još jednom zaokruiži sa TREĆOM PLANINOM, to je zazlika ogromna.

Kada se dođe do te raskrsnice vertikalnog puta i nirvane, Majstor kaže za sebe; kada je on došao na tu raskrsnicu, da je tamo bio jedan stražar, koji je onako moćnim glasom upitao: gde ćeš, hoćeš li ovim blažim putem koji je lakši i bolji (put Nirvane), ili ćeš sa ovim izuzetno teškim i komplikovanim, putem vertikale. Majstor Samael Aun Weor je bez imalo razmišljanja rekao; ja idem Vertikalnim putem. Stražar je na neki način pokušao da ga pokoleba i da mu kaže, da je taj pur vrlo, vrlo težak i zahtevan i da je možda bolje da ide u Nirvanu, ali Majstor nije imao nikakvu dilemu, odlučio se za vertikalu. Nije prošlo mnogo vremena, Majstora je pozvalo njegovo BIĆE Samael, kada je majstor došao i poklonio se ispred svoga Bića, pitao ga je; šta trebaš Oče, zašto si me zvao?, Biće ga je pitalo; je li, ako bi se ispred tebe stavila vrata univerzuma, ti bi me prodao? Majstor je odgovorio, nikada, nema šanse i ni po koju cenu, mene ne zanima ništa drugo osim da služim tebi itd…Biće mu kaže, pa dobro kada te stražar pitao gde ćeš, da li si se ti zapitao šta ja želim ili si sam odlučio? Majstor se u tim trenucima jako, jako loše osećao, jer je zaboravio na svoje Biće iako je imao jednu opravdavajuću okolnost i težnju, da ide vertikalnim putem ka Apsolutu, iako to niej bilo nikakvo opravdanje. Tada mu je Biće reklo; imao si sreću, jer je to i moja želja. U tom slučaju, da je kojim slučajem Biće isplaniralo put u Nirvanu, pa posle nešto drugo, a Biće to planira dan ili dva kosmička dana ranije, da je kojim slučajem pogrešio, Biće bii povuklo „konce“, namestilo situaciju i Majstor bi pao. Bez saglasnosti i pomoći Bića nema AUTOREALIZACIJE. Bez asistencije i podrške i od ZAKONA, nema sile da će neko ići vertikalnim putem. Majstor je tada imao sreću, jer je i Biće isto težilo ka tome.

Da razumemo da, kada neko primi tu inicijaciju, na pragu je da se rodi jedan novi Majstor, koji teži KRISTIFIKACIJI, koji je sa svojim dotadašnjim radom u sebe primio Hrista i hoće da ga podigne do trideset trećeg nivoa-stepena, ili do 33 godine, sve sile ambisa, sva crna loža i svi njeni pomagači se organizuju da se urote protiv nekoga ko hoće da se izdigne na tom nivou, borba na život i smrt, pokreću se mehanizmi koji ne mogu ni da se zamisle. U tim momentima, Majstor je živeo pored mora u nekakvoj straćari od pruća, lečio je i pomagao onima koji su došli da traže pomoć, optužen je za delikt da je lečio ljude bez dozvole, gde je u jednom momentu bio i zatvoren 40 dana u zatvoru. U jednom momentu se pripremala hajka na njega i spremali su mu i organizovali ubistvo. Majstor je bio o svemu obavešten jer su ga obaveštavala, kako on kaže veća braća ili starija braća. Neko od Majstora mu je rekao, tim i tim putem moraš da kreneš, jer ti se tamo sprema linč, ako odmah ne odeš, do jutra možeš biti gotov. Majstor je u sred noći krenuo kroz planinu spuštajući se po raznim stranputicama sa nje sa svojom suprugom u pravcu kako su mu objasnili, tako da je izmakao tom planiranom ubistvu. Od tih planina Sijera Nevade, preko Venecuele, Hondurasa, Nove Gvineje, do Meksika je stigao pešice bez dinara u džepu, sa svojom suprugom i decom koja su se rađala na tom njegovom dugačkom putu. Majstor je dobijao instrukcije od svog Bića da realizuje taj put, koji je prvobitno orjentisan da Majstor ode u Indiju. Kada se neko podiže na vertikalnom putu, ima potrebu za jednom zaštitom. Zaštitom od svoje braće, od Majstora koji su se već podigli. U jednom momentu je došlo do promene plana, jer je hram u Katapultepeku u Mexiku, hram koji vodi jedan Majstor Rasmusen-Majstor Sile, koji pripada takođe zraku Marsa, koji je pripremio ambijent gde je majstor ostao zaštićen u Mexiku.

U nekim momentima Majstor je hteo da ide u Evropu, da pokuša preneti znanje svakome…U jednom njegovom iskustvu se kaže da je došla Majka božanska i rekla mu: Ako kojim slučajem napustiš Mexiko, izgubićeš glavu i nema tog ko će te zaštititi van Mexika. Majstor Samael i ostali Majstori, Isus Hrist, Hermes Trismegistus jedan Paracelzijus i ostali, nisu bili od onih mudraca koji samo ćute, i oni su i te kako šaljivdžije koji znaju da se šale. To su ljudi koji su harizmatični, šaljivdžije, koji znaju da glume i da se šale čak i na svoj račun, da budu ljudi u pravom smislu te reči. Tako je i Majstor bio u nekoj od poseta, raznih udruženja negde na granici sa Mexikom, tu su postojale mreže koje su bile između dve zemlje, koje su napravili Amerikanci, otišao je do te mreže na granici i zagazio jednom nogom na drugu stranu, pokazujući kako je prešao u drugu državu.. 😀

Ono što se tiče te inicijacije u Tiferetu su vrlo bitne stvari, posle kojih počinje jedan dodatni rad, počinju te „zmije“ svetlosti da se bude.

1. PRVA VENERSKA INICIJACIJA, ili PRVA svetlosna „zmija“ u FIZIČKOM TELU, spoznaje se tajna Ambisa.

Posredstvom tog rada i Fizičkom svetu, gde se radi na psihičkim agregatima i gde se konstantno eksperimentišu stvari, dobijaju se spoznaje i razumevanja, dobija se mogućnost da se razume EVOLUCIJA i INVOLUCIJA, ta dva ZAKONA u svom kompletnom obimu i obliku. Spoznaje se čitav Ambis, njegova struktura, njegova svrha, zbog čega u jednom Danteovom krugu ima ovo, zbog čega u nekom drugom ima ono.. Majstor je od svega toga napravio jednu sintezu i zbog toga je ova doktrina sintetička, koja zahteva mnoooogo upornosti i truda, mnogo studiranja, da bismo od prilike mogli da proniknemo u jednu rečenicu, koja ima dve knjige spojene u sebi i koje trebaju da se razumeju.

Kada se podiže „zmija“ u Fizičkom telu, dobija se spoznaja ili tajna Ambisa.

2. DRUGA VENERSKA INICIJACIJA, ili druga svetlosna „zmija“ u Vitalnom telu, telesno se doživljava Jovanovo krštenje, doživljava se na najrealniji mogući način. Majstor kaže da je bio šokiran. Gde je u jednoj Astralnoj projekciji video sebe u telu Jovana, gde bi svako od pseudoezoteričara pomioslio da je inkarnacija Jovana Krstitelja, gde se Majstor opažao, sagledavao je situaciju i nije mu bilo jasno. Znao je da nije, ali je tamo bio. Malo posle tog dešavanja došao je IsusHrist i tražio da ga krsti, gde je Majstor Samael obavio sve ono što bi obavio Jovan Krstitelj.

Kasnije je napravio drugi eksperiment, koji se ticao drugog iskustva gde je bio Hrist, gde je ono što je malopre davao, sada je u telu Hrista primao od Jovana Krstitelja.

Kada se kaže da se prima Jovanovo krštenje, apsolutno se poznaje njegova simbolika, njegova uloga, njegov rad i sve ostale stvari koje se tiču Jovanovog krštenja. U Bibliji se kaže da je Jovan krstio ljude u Jordanu posredstvom vode. I tamo on kaže: doći će neko ko će da krsti sa vatrom. Da razumemo ta dva principa. Jedan je LOGOS koji krsti i koji radi sa vodom, a nešto drugo je kosmički Hrist koji je sama vatra, koji dolazi ovde, krsti nas, pomaže nem da radimo sa tom kosmičkom vatrom.

3. TREĆA VENERSKA INICIJACIJA, ili treća svetlosna „zmija“ u ASTRALNOM TELU doživljava se Isusovo preobraženje. Posredstvom dodatnog rada u fizičkom svetu, dodatnih istraživanja i spoznaja, odstranjivanja onoga što se može videti u Astralnom telu, pročišćavanjem tog Astralnog tela, dobija se kao inicijacija, kao simbol da smo završili posao u tom delu, dobija se inicijacija gde se mi vidimo u telu Hrista i dolazi do tog preobraženja.

4. ČETVRTA VENERSKA INICIJACIJA, ili ČETVRTA SVETLOSNA „Zmija“, koja se podiže u MENTALNOM TELU, ulazi se u nebeski Jerusalim, osvaja se u najkompletnijem smislu te reči, VEČNOST i bivamo stanovnik večnog grada, odatle pa na dalje za čitavu večnost.

5. PETA VENERSKA INICIJACIJA, ili treća svetlosna „zmija“ u KAUZALN TELU, doživljava se Isusovo iskustvo na Maslinskoj gori-planini, oseća se i razume se da se uvek širi volja Oca.

Ono što je karakteristika Hrista, tog principa 2.DRUGOG LOGUSA jeste da po svaku cenu, bez obzira na patnju, bol i sve ostale slične stvari, On poštuje volju Oca-1.KETER, traži da bude Očeva volja, a ne da bude volja naša. Ima intuiciju da zna šta OTAC daje, a KETER daje mnoge stvari. A, ono što nas generalno zanima jeste VEČNOST. 1.KETER daje ono što se zove BESMRTNOST, ali ne daje je nikom, ko ne poštuje njegovu VOLJU. Čak iako mislimo da poštovanje njegove volje, vezano za raspeće ili nešto što je bez veze i glupo, što povređuje naše telo, što nije normalno, sve ovo nije LOGIKA INTELEKTA, nije INFERIORNA LOGIKA, nije nikakvo razumevanje intelektualnog tipa, već je SUPERIORNA LOGIKA BIĆA i nema nikakve veze sa PAMEĆU. Zbog svega toga mi teško razumemo stvari koje se tiču superiorne logike, jer nemamo iskustva o njima, imamo samo nešto malo, npr. ako pada kiša, biću mokar ako ne ponesem kišobran, od prilike ta vrsta logike. Ne znamo da Biće možda ima LOGIKU da ako pada kiša i sneg, može da bude 20stepeni i da pođemo na put i da sretnemo nekoga ko će nam dati kišobran. Tu logiku koju ima Biće mi sa ovim našim iskustvima teško razumemo.

6. ŠESTA VENERSKE INICIJACIJA kaže; šesta Venerska „Zmija“ u Budičkom telu 5.GEBURAH, pati se zbog izdajstva Jude, Pilata i Kajafe, prikazuje mu se prelepa Jelena, koja ga budi i obećava mu se u budućnosti brak sa njom. Da razumemo, brak sa Jelenom nije moguć pre nego što se razume izdajstvo;
– KAJAFE-demona ZLE VOLJE,
– PILATA-demona PAMETI i
– JUDE-demona ŽELJA.

Ova tri grešna tela, u njima se nalaze psihički agregati ili izdajnici koji izdaju Hrista.
Ako neko razume njihovo izdajstvo i njihovu nepotrebnost, dobija mogućnost da se Ljudska duša-6.Kauzal i ova Božanska duša 6.TIFERET spoje i tu se ostvaruje ta KOSMIČKA SVADBA. ili SVADBA NA NEBESIMA, gde između Ljudske i Božanske Duše jedne ESENCIJE, jednog Bića. Nisu srodna bića u fizičkom telu, nisu dve duše u fizičkom telu. Nego je ljudska i božanska duša, jedne Esencije u Fizičkom svetu, koja je deo jednog Bića. Kada se desi taj spoj Ljudske i Božanske Duše, ili svadbe na nebesima, onda nam ostaje samo da otelotvorimo biće ili da se Biće materijalizuje, a da se materija DIVINIZUJE. To su te stvari koje su uporedne, kao kada radi PAMET, SVEST spava, kada je SVEST budna, Pamet nije aktivna.

Suština Biće jeste da se humanizuje, a suština Esencije da se divinizuje(da se pretvori u BOŽANSTVO.

7. SEDMA VENERSKA INICIJACIJA, ili SVETLOSNA „Zmija“, eksperimentiše se sva okrutnost raspeća Hrista na Golgoti.

Iskustva koja imamo ovde u FIZIČKOM SVETU su mnooogo manje realna u odnosiu na iskustv koje se doživljava u jednom MENTALNOM ili KAUZALNOM svetu. Ona iskustva sa Astrala, gde se mi pogubimo od realnosti i intenziteta, realnosti i energije tamošnje, ovde su na petom stepenu(mental) gde se doživljava sva patnja i bol, mi je doživljavamo. Posredstvom nas samih imamo mogućnost bez da smo bili razapeti u fizičkom svetu znamo realno 100% kako izgleda raspeće, čemu služi, koja mu je svrha. Sve delove i karakteristike koje je prošao Hrist, imamo ih žive, kao da smo ih prošli lično mi u jednom iskustvu transcedentalnog tipa.

 
Ono što sledi posle 7 „zmija“ svetlosti jeste, kako Majstor kaže:
 
8. OSMA VENERSKA INICIJACIJA i kaže: „Intimni-unutrašnji Hrist svakog inicijata ulazi u sveti grob i simbolično čeka svoje vaskrsenje. Na kraju PRVE PLANINE-ETAPE rada, ostaje INKARNIRAN SVETI DUH. Od prve polovine PRVA PLANINE, gde je u toj venerskoj inicijaciji se spustio DRUGI LOGOS-2.CHOKMAH, rodio se kao mala beba, kao mali Hrist, ovde stiže da vaskrsne, stiže do jedne etape, ali ima i drugu svoju etapu koju nam danas ne predstavlja aktuelna crkva, etapu koju je Hrist imao posle vaskrsenja, to je nešto što je zabeleženo i ostalo u knjizi koja se zove „Pistis Sofija“, gde naš unutrašnji intimni Hrist svakog od nas tj, Isus Hrist dalje radi sa svojim apostolima i vodi ih kroz drugu planinu, kako bi inkarnirali Oca. 11 godina kasnije, posle vaskrsenja Hrist ostaje i radi sa svojim učenicima, kako bi ih odveo do kraja u Apsolut. Jer Hristov zadatak jeste da bilo koga odvede iz Fizičkog sveta do Oca u Apsolut. I on sam kaže da ima obavezu, da to učini. Treba da se razume da se na kraju PRVE PLANINE inkarnira, da se totalno otelotvori ne Hrist, već SVETI DUH.
 
Onaj ko zavši PRVU PLANINU, pretvara se u Autentičnog SVETOG DUHA koji hoda na dve noge, koji nije ni golub niti bilo šta drugo, nego je jedno Biće koje je predstavnik najprimereniji, najkompletniji svih principa TREĆEG LOGOSA-3.BINAH-SVETI DUH ( objašnjenje na sefirotskom stablu).
 
Znači završio se rad sa TREĆIM LOGOSOM, postali smo treći Logos-Sveti Duh.
 
U DRUGOJ PLANINI, treba da se postane DRUGI LOGOS-2. chokmah-HRIST i u TREĆOJ PLANINI treba da se postane PRVI LOGOS-1.KETER-Otac. Posle toga se trebaju srediti još mnogo tih sitnica, kako bi se mogli upiti u APSOLUT. Sve stvari koje se još nalaze između TREEĆE PLANINE i APSOLUTA da se eliminišu, to su takozvane TELEOGINORSKE TRAKE, ili stvari koje se tiču MEMORIJE EGOA koje je nekad imao. Mi Gnostičari, imamo veliku sreću, jer je doktrinu koju ovde proučavamo doneo jedan MAJSTOR, koji je više puta dolazio do vrata APSOLUTA, zavirivao unutra i vraćao se nazad da pomogne čovečanstvu.
 
Postoji još jedan Majstor, koji se zove KuenKan koji trenutno završava, možda je i završio ono što se tiče ONOSTRANO TREĆE PLANINE i to u jednoj jedinoj egzistenciji, u cugu je realizovao prvu, drugu i treću planinu.
 
Majstor Samael je stigao do DRUGE PLANINE sa svojim FIZIČKIM telom, sa egipatskom mumijom, koju poseduje i koju koristi momentalno i verovatno je već završio tREĆU PLANINU. Majstor KuenKan u Kalijugi Kalijuge realizovao VERTIKALNI PUT od početka do kraja, nešto što je nezamislivo, jer nema primera da je neko realizovao u takvim uslovima jedne Kalijuge. Jedno je jedam Majstor koji realizuje Autorealizaciju u ZLATNOM DOBU, Jedno je ko se realizuje u SREBRNOM DOBU, jednoje ako se neko realizuje u BRONZANOM DOBU, no bilo je dosta Majstora koji su se realizovali u jednoj Kalijugi, ali nema takvih podataka da se neko realizovao u „poslednjoj sekundi“ i da je ostvario ceo put od fizičkog sveta na gore prema apsolutu. To je nešto što se reflektuje i kroz knjige Majstora S.A.Weora, kroz njegovu mudrost koju daje i sve to zahvaljujući svom učitelju, kojeg je znao da poštuje i ko ga je odveo do samog vrha TREĆE PLANINE, a to je V.M.Samael A.W. Ta njegova vernost(KuenKana) koju je praktikovao kada je bio Marko Antonio, ta vernost koju je imao i u drugim egzistencijama gde su opet radili zajedno, ta vernost jer se poznaju još iz prošlog kosmičkog dana, nikada do sada ni u jednoj egzistenciji, nije proneverio i prodao prijateljstvo i poverenje prema Majstoru Samaelu, nikada nisu jedan drugoga izdalki i u situacijama kada su se našli, a koje i nisu bile baš povoljne…To je ono što mu je ovde dali veliki podsticaj, veliku pomoć da ostvari Autorealizaciju i ostvario ju je sam, nije mu je realizovao Majstor Samael, sopstvenim radom i trudom od samog početka je pokazivao svoj rad i demonstrirao ga kroz dela, kroz situacije u praksi a ne kroz priču.
 
KRAJ PRVE PLANINE-ETAPE

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s