O PRITISKU ZAKONA U DANTEOVIM KRUGOVIMA, O GNOZI, ŠTA JE GNOZA- S.A.W.


O PRITISKU ZAKONA U DANTEOVIM KRUGOVIMA, O GNOZI I ŠTA JE GNOZA- S.A.W.

O GNOZI, ŠTA JE GNOZA

Mnogo ima nedoumica i nejasnoća vezano za Kabalu, Alhemiju, za Tantrizam i za mnoge druge stvari…

Gnoza kao termin ima veze sa Grčkom, to što grčka gnoza predstavlja nije ništa drugo, neko ono što je predstavljala velika mudrost Egipta ili ono što se učilo u Mesopotamiji, u školama Misterija, isto što su učili sledbenici Tora ili Odina, isto što su predavali Maje, Inke i Asteci, ono učenje Kecalkoatla u Teotihuakanu kod Asteka, ili ono što je doneo Muhamed Muslimanima.

Gnoza nije ništa dugo u njenoj suštini, nego kosmički principi, koji se daju čovečanstvu u određenim vremenima i u određenim formama, prilagođenih određenom vremenu i određenim ljudima. To je nešto, što taj vrhovni, TeaMegaLogos vrlo dobro zna, da ovima treba da se da na jedan način, jer poznaje te duše koje su tamo, i ovima drugima daje na dugi način. Osnova svih tih principa jeste dezintegracija ego-a, odstranjivanje nekorektnih psihičkih agregata i buđenje svesti. Gnoza je nauka svih nauka, mudrost svih mudrosti, koja ima za cilj da u ljudskom biću opet donese jedan red, pod uslovom da je neko praktikuje, a, ako je ne praktikuje, onda od tih kosmičkih principa nema ništa od ostvarenja u nama.

Gnoza je mudrost svih mudrosti, da li je zvali Gnoza, Hrišćanstvo ili kako god da je nazovemo, odnosimo se na  kraju na Gnozu, odnosimo se na Majstora Samaela, nije je on izmislio, to i sam kaže, ne mislimo na Isusa Hrista i na Esene, ne mislimo na Grke i na njihove mudrace, niko Gnozu nije izmislio, to je nauka Apsoluta. Principi koji iz Gnoze izviru i koji se posredstvom osoba koje se adekvatno pripreme i realizuju posredstvom te Gnoze, to što se zove AUTOREALIZACIJA, trebaju i imaju zadatak da je prenesu. Nemaju baš svi taj zadatak, ali ima dosta onih, koji je tokom egzistencije praktikuju i žive bez da je zovu bilo kako. Jednostavno je žive.

Gnoza može da se objasni na drugi način, gde se ti gnostički principi nalaze u korenu svesti ili u prirodi same svesti.

Gnoza i gnostičari su dve različite stvari. Ne može da se sudi Gnozi na osnovu gnostičara, raznih fanatičkih zaluđenika, jer to nema veze sa Gnozom. Jedno su principi, drugo su praktičari, isto se može odnositi i na religije, jedno je religija, drugo su praktikanti te religije..

Ovo dole su delovi teksta sa predavanja, za one, koji razumeju o čemu se tu radi, koji znaju šta znači vertikalni put i buđenje svesti… Sigurna sam da mnogi ne moguovaj tekst shvatiti na ispravan način, jer za protumačiti ga na ispravan, simboličan način, za to treba imati dovoljnu količinu budne svesti. Na mesindžer sam dobila nekoliko pretećih poruka od pojedinaca, imenom i prezimenom, koji mi spočitavaju zašto stavljam ovakve tekstove na moj blog, jer se oni osećaju ugroženo, osećaju da ih ja navodno izdajem, da hulim na Boga i da nipodaštavam njihovo Pravoslavlje, tako su mi napisali, jer oni, to tako shvataju i doživljavaju… Dobijala sam i od Muslimana poruke i ne shvatam šta se dešava u tim ljudima koji se zbog nekog teksta osećaju ugroženo, za mene je to  iskreno, bolesno. To su uglavnom verski fanatici, koji nemaju veze sa Bogom, niti sa božanskim principima. To „nešto“, svako može da shvati na svoj način, iz nivoa svoje svesnosti, tako da je to individualno. Na moj blog mogu da stavim sve ono za šta smatram da bi nekom moglo na neki način pomoći, da mu se možda upali „lampica“, jer ovo već negde postoji, a ako se neko tako oseća, onda je u njemu feler, koji treba iz sebe iz svoje psihe da isčisti, da odstrani.. 😉

…………………………………………..

O DANTEOVIM KRUGOVIMA I ZAKONIMA KOJI VLADAJU U NJIMA

„Što se tiče pritiska u ovom fizičkom svetu, zavisi isključivo od broja zakona, od broja uslovljenosti, ili bolje rečeno; Ovde u fizičkom svetu postoji 48 zakona i svaki naš atom je natovaren, pritiskan sa 24 atoma Apsoluta. U prvom Danteovom krugu, pošto tamo idemo mi, ne idemo sa fizičkim telom, već odlazi naša psiha, psihički agregati sa našom zarobljenom svesti u sebi, ono sa čime osećamo i ovde pritisak. Ovde nas niko ne gnjavi i ne pritiska, ali osecamo pritisak unutar nas. Znači samo kada se nađe naša psiha, tj.zarobljeni agregati, tj zarobljena svest u njima, tamo postoje duplo, 96 zakona. Tu postoji jedno stanje koje je mnogo teže, jer nas tada pritiska 96 zakona, mučnije je. I ovde u fizičkom svetu kada nas neko pritisne i „načepi“, dokači i pritisne, određena situacija, mi osećamo strašan pritisak i tugujemo i tugujemo do iznemoglosti, dok ne „odapnemo“…

 
U prvog Danteovom krugu od tog pritiska ivremena koje se provede tamo treba da umru određeni agregati. Naši delovi psihe koji su vezani za taj prvi d. krug, od te neizdrživosti, od tog stanja, jer ih nonStop nešto iritira, nonStop nisu zbog nečega zadovoljni, malo po malo se razgrađuju i iz njih izađe svest i odlazi dole na dnu devetog Danteovog kruga, čeka na „vratima“ izlazak u evoluciju, ponovo kroz sva carstva; mineralno, biljno, životinjsko pa u čoveka. Mi ne idemo u potopljene svetove(Danteove krugove) kao jedna individua, jer to nismo, jer nemamo jedan centar gravitacije u svesti, već kao množina sa svim našim psihičkim agregatima i tamo smo rasparčani. Jedni naši agregati u prvom krugu, jedni u petom krugu, neki su u devetom, neki u sedmom…, i svi su istovremeno tamo. Agregati su kao ljudi, kao individue, jedan naš psihički agregat iz prvog kruga se bije sa našim agregatom koji je takođe u prvom krugu. U te potopljene zone ne ide samo jedan agregat, idu mnog, jer ih imamo mnogo. Samo u prvoj zoni, prvom krugu ih imamo naših za čitavu vojsku od prilike desetak hiljada..Jedni druge iritiraju, svađaju se tuku, mačuju se medjusobno i ubijaju. U stvari tu se dešavaju razgrađivanja tih naših agregata, u drugom krugu drugi i sve tako redom.. Nisu svi agregati isti, veličine, težine, moći itd. Poenta tog pritiska u svim nižim zonama jeste, da se u jednom momentu objedini svest, kada se oni razgrade, nama ostaje svest koja je bila u njima. Postoje neki naši psihički agregati u nekim od Danteovih krugova,  koji su na razgradnji, oni su zaboravljeni i od njih ne osećamo sada pritisak u ovoj egzistenciji, to što je tamo otišlo na reciklažu možemo da povratimo tek kada budemo u drugoj „planini“,tj. etapi, delu vertikalnog puta. Oni jesu naši, jeste da će se svest iz nih kada se oslobodi vratiti i pripojiti ovoj koju imamo, objediniti se kada završimo mi završimo dole (kroz involuciju, kroz inferiorne svetove, kada budemo čista svest i na povratku u evolucioni tok, ponovo kroz sva carstva evolucionog toka, ciklusa prema čoveku.
Tamo u Danteovim krugovima smo razdeljeni, tamo nismo jedna celina, za razliku od Majstora, koji jesu jedna celina. Majstor Samael priča o tom iskustvu, gde je trebao sa jednom dobrom količinom svesti proživljavati sve te traume. Jedno je kada neko ode u INVOLUCIJU bez posedovanja Duše, drugo je kada ode u involuciju sa Dušom, već kristalizovanom ili povezani sa tzv. zlatnim jajetom, sa Dušom. Znači on već ima jednu količinu Svesti koja je integralna, spojena u ta egzistencijalna tela i on sa te tačke gledišta može da posmatra razgradnju samog sebe ili svojih agregata i da čeka stoleća i milenijume da prođu, da se sve to seredi i dovede u deveti krug. Osobe koje nemaju Dušu(svest), nemeju ništa od svesti, nemaju šta svesno da proživljavaju tamo. Druga je priča kada jedan Hanasmusen, jedan Anđeo ili Arhanđeo ode u involuciju, što nije nemoguća stvar. I Hanasmuseni kada se igraju ili kada stignu do nekog nivoa, a onda se zezaju, ne rade na totalnoj eliminaciji Ego-a, kada ih uhvati Zakon da su u blizini oko stote egzistencije, pošalju ih nazad dole u involuciju. Strogo se odnose…
 
Ta zarobljena i uspavana, neaktivna svest u svako psihičkom agreganu oseća bol kada se nalazi u Danteovim krugovima na razgradnji, na eliminaciji ego-a. Ali pošto nije objedinjena, nije kompletna, nije budna, ni u jednom ps. agregatu-mani-defektu-nekorektnosti mi nemamo jednu istreniranu i budnu svest, već imamo jednu svest koja je tamo zlostavljana, maltretirana, „drogirana“, uspavljivana ili kako god. Nemoguće je da mi posle izlaska iz involucionog toka, iz inferiornih svetova-Danteovih krugova pakla imamo osećaje i sećanja na osećaje bola, nemamo odakle da ih imamo, jer svaki deo svesti koji je u rzličitim agregatima, on zapravo pati i trenutno u vreme dok smo mi ovde, pati u tim nižim zonama i u vreme kada se razgrađuje, ti delići svesti pate. Kada se svi objedine „dole“ na kraju, na završetku devetog danteovog kruga, svi su kao „izgubljeni“, svima je tada obrisana memorija totalno i onda idemo sve iz početka, u stvari tada se postaje jedan bezazleni Elemental koji tek treba da ide u „školu“ kako bi znao kako jedan mineral funkcioniše.
 
Moguće je da se nekada ispoljava u isto vreme i Infrasvest i Nesvest. Podsvest, Infrasvest i Nesvest nemaju veze sa našim agregatima koji su otišli u involuciju. Znači, u Podsvesti, Infrasvesti i Nesvesti mi imamo naše agregate, koji u svakom momentu nepažnje mogu da se ispolje, ali neće se ispoljiti naši agregati koji su već otišli na reciklažu. Imamo ih dovoljno koji nam proizvode razna neprijatna stanja.
 
Naša Podsvest, odgovara vibraciji iz prvih Danteovih krugova.
Naša Infrasvest i Nesvest, odgovara vibracij nižih krugova, ali ona nije tamo, nije otišla na reciklažu, ona je tu kod nas, unutar nas i kada se ispoljava neko od agregata iz infra svesti, kada „odlepimo“, kada ne znamo ni gde smo ni šta smo u nekom sukobu, da, onda može da se primeti kako se kroz nas ispoljavaju te infernalne stvari, ali nemaju veze sa Danteovim krugovima i agregatima koji su na reciklaži, već na sopstvenim agregatima koji su te vibracije u našoj psihi.
 
Kada se nađemo u situaciji kada primetimo da nas neko iznutra dotiče, da u nama izaziva neugodne osećaje, ljutnju, bes ili nešto drugo, onda se pitamo dokle da trpimo i kako naći granicu tolerancije.
 
Postoji granica koju postavlja svest u datom momentu. U svakoj specifičnoj situaciji ne postoji jedan šablon, da li je 5, 10 ili 15 minuta da trpimo nasilje kakvo god, mentalno, psihičko, fizičko, da li je jedno ponavljanje ili više, ne. Situacija koja se prezentuje ispred nas, vidimo da je neko zadrt, dosadan, smara, ne možemo ništa adekvatno da uradimo kako bi promenili situaciju, onda treba da analiziramo, da li još ostajemo u toj situaciji ili da odemo na drugu stranu, da se ne zamaramo sa time da li je neko dosadan, napet, nervozan ili besan…Mi trebamo da se bavimo nama u svakoj situaciji, sa sadržajem naše unutrašnjosti, da pratimo šta se u nama podiže i javlja u nekom odnosu. Došao sam npr. u trgovinu da nešto kupim, gužva je, treba da vidim da li imam vremena da čekam ili ne. Ako ocenimo da imamo vremena da čekamo, sat vremena-sat vremena, čekaćemo, ako se ispred nas nađe pedeset dosadnjakovića koji nešto zakeraju, mi ćemo i dalje čekati. Ako nemamo vremena, idemo dalje i obavićemo drugi put. Tolerancija postoji u smislu fizičkom, kada nas neko maltretira i zlostavlja, da postoji granica gde mi možemo da prekinemo bilo koji kontakt, ali to što nam neko trenira živce to nije nešto što je opravdanje da od nekog odemo ili da nekog sprečimo da priča ili da uradimo bilo šta. Mi generalno od tih takvih maltretiranja psihičkih iritacija naših agregata, mi treba da profitiramo. Ne od njih da bežimo, i u nekim situacijama su ta maltretiranja intenzivna, dugotrajna, ali, kada „otplatimo“ to što imamo da „otplatimo“ po zakonu uzroka i posledice-karme, taj ode od nas, odleprša. Poenta je u tome što nemamo strpljenja, nemamo znanje, nemamo tolerancije, jer ne radimo nad nama samima, nego na drugima i još mnoge druge bespotrebne stvari..
 
Sve što nam se dešava, treba da nam bude jedna praksa, nema šablona. Gnoza nam objašnjava da stavimo Svest u praksu, da pitamo Svest u tim momentima, šta mi treba da radimo, ne da opažamo druge, ne da zameramo drugima, jer nas ne treba da interesuju drugi, jeste da imaju kontakst sa naam, ali mi treba da budemo u centru pažnje i našeg interesovanja, naša unutrašnjost i šta se iz nje javlja..
 

Cela situacija može da bude jedna proba za nas.. Probe se stavljaju ispred onih koji teže Vertikalnom putu. Osobe koje zaista rade na buđenju svoje svesti. Probe nisu za populaciju horizontale, nema šta da ih se proba. HORIZONTALA jeste INSTRUMENT za one koji idu na Vertikalni put. S tim da nikada ne podcenimo nikoga ko je na horizontali, jer ima svoju svrhu i bez njega možemo da se okrenemo naopačke, nema ništa. Tako da se ne treba praviti neka razlika da smo mi sada nešto vau u odnosu na njih. Te i slične situacije se postavljaju da bi se radilo na nama. Treba analizirati situaciju, treba je rasčlaniti, treba na njoj meditirati i videti šta je tu poenta, šta nam se kroz to pokazuje, šta nas iz te situacije nervira, iritira i sve ostalo što ima veze sa psihološkim radom, autoopažanjem…“

BROJ ZAKONA U DANTEOVIM KRUGOVIMA, U INFERIORNIM-POTOPLJENIM SVETOVIMA SU:

1. KRUG – MESEC     –   96 ZAKONA
2. KRUG – MERKUR – 192 ZAKONA
3. KRUG – VENERA  – 288 ZAKONA
4. KRUG – SUNCE     – 384 ZAKONA
5. KRUG – MARS       – 480 ZAKONA

6. KRUG – JUPITER – 576 ZAKONA
7. KRUG -SATURN   – 672 ZAKONA
8. KRUG – URAN       – 768 ZAKONA
9. KRUG – NEPTUM – 864 ZAKONA

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s