POSLEDICE ERE VODOLIJE – S.A.Weor

Postoje neke etape kojima prolazi planeta Zemlja i naš solarni sistem. Postoji to što se zove ZODIJAČKI KRUG ili SAZVEŽĐA, imaih ukupno 12. Skup su zvezda koji guverniraju INTELIGENCIJE, kao što ovu našu planetu guvernira jedna inteligencija, tako i jedno sazvežđe sastavljeno od nekoliko planeta guverniraju dve inteligencije. U svakom sazvežđu postoje po dva Genijusa ili Inteligencije koje guverniraju sazvežđem. Svako sazvežđe ima svoje karakteristike, te karakteristike se kod nas ispoljavaju posredstvom PSIHE. Postoje karakteristike škorpije, karakteristike Vodolije, Vage i svih ostalih zodijačkih znakova. Ta sazvežđa imaju jedan energetski uticaj, jedan vibratorni uticaj, koji utiče na unutrašnje stanje naše psihe, tj. stimuliše ili nestimuliše naše određene ps. agregate ili karakteristike.

Bog Kronos je simbol Saturna a Saturn je simbol crnog Gavrana – cilj je da umremo u nama samima – Ego.

Jedna sideralna godina ima 26 000 godina, 12 era i 4 epohe.
Jedna ovozemaljska godina ima 12 meseci i 4godišnja doba.

Nova šesta rasa ce se zvati Liliputanci ili Koradi.

Od Arija na ovamo ljudska rasa je ušla u gvozdeno doba. Ni u Atlantidi nije moglo da se desi Zlatno doba dok sve do tada postojeće nije nestalo. U kalijugi je Ego najveći i najjači u kolektivnoj svesti naroda. Za današnje vreme i današnja dešavanja na planeti nam nije niko kriv, već ljudska poremećena psiha čovečanstva. To se dešava od davnina, ljudska psiha je involuirala. Zbog toga dolazi do uništavanja svega i svačega, do mnogih negativnih pojava, do ratova i zbog toga nam nije niko kriv osim nas samih, jer smo dozvolili da degradiramo našu psihu (psihički agregati koji su zarobili i uspavali našu svest.
Vrhunac svega toga jeste degeneracija seksualnog centra = KaliJuga.
Nekorektno ponašanje, kulminacija negativiteta u svim segmentima naših života, ratovi, iskorišćavanje planete i njenih resursa, dovodi do degeneracije svega. Civilizacije koje poseduju svest su izumele tehnologiju na raznim planetama.. Sve nedaće koje se dešavaju na planeti Zemlji su posledice poremecaja seksualnog centra u ljudskoj rasi.

Vrhovna inteligencija Zemlje je Melhizedek.

Peta rasa Arijaca (mi) bićemo uništeni od elementa Vatre, kao što je i Atlantida bila uništena od elementa Vode. Sve se treba reciklirati i čitava atmosfera planete biće uništena-zapaljena, nuklearne explozije, ozonski omotač će biti uništen, sve će da izgori. To se dešava postepeno i odavno, malo po malo…Jonosfera će takodje biti uništena, poremećena. Sve to je preneo jedan anđeo, koji se nalazi ispred samog prestola Boga, Logos planete Marsa Samael Aun Weor. U eri Vodolije u kojoj se sada nalazimo, potrebno je da se sexualna energija transmutuje, to je u stvari atomska energija u nama. Treba da se dešava revolucionarno psihološko transformisanje, a to može da se postigne samoposmatranjem…

Mi ljudska bica posedujemo mali procenat čiste slobodne svesti i 90% Ego-a i to dvoje je jedino što ide dalje kada čovek završi sa svojom egzistencijom, sve ostalo sa vitalnim telom ide u zemlju na razlaganje i transformaciju.

Simbolizam Adama, Eve i jabuke datira još iz vremena druge polovine Lemurijanske rase. Do tog vremena ljudi nisu imali slobodnu volju, ali ni i Ego koji je došao tek kasnije sa slobodnom voljom. Do tada su imali samo svest ali bez iskustava…Sa budnom svešcu vidimo i razumemo.

Runa OLIN je jedna od mantri koja se koristi za transmutaciju sexualne energije.

ZLATNO DOBA

Postoje oni ljudi koji pričaju o tom famoznom ZLATNOM dobu, o novoj Eri čovečanstva koje se budi, o usponu čovečanstva koje treba da se desi oko ili posle 2000 godine. Da bi moglo da se inicira ili da počne to novo-zlatno doba, doba svetlosti, mira, normalnosti, prirodnosti i prosperiteta, potrebno je da se jedna stvar odstrani ili da nestane, da se eliminiše, a to je uzrok svih problema, nedaća, boli i patnje, koje su proizašle iz onoga što se zove EGO. Suludo je verovati da će ovo čovečanstvo od jednom preći ili postati jedno zlatno doba ili zlatno čovečanstvo, bez da se odstrani iz naše psihe uzrok svih naših problema, a to je EGO.

Poplave, zemljotresi, vulkani, uragani i ostale nepogode i katastrofe se ne dešavaju u jednom zlatnom dobu, to su sve pokazatelji da se još uvek nalazimo u KaliJugi, dobu kada se sve treba reciklirati svesti na pepeo i iz fundamenta transformisati…

 

ATLANTIDA

Atlantida, završavajući svoj tok ili zadnja katastrofa koja se desila, koja je potopila kompletan atlantski kontinent, proizvedena, desila se u tom Gvozdenom dobu ili KaliYugi, u tom mračnom dobu jedne rase.

ATLANTIDA je imala;
svoje Zlatno doba,
svoje Srebrno doba,
svoje Bronzano doba i
svoje Gvozdeno doba.

Posle Gvozdenog doba ne može da dođe ništa drugo, tj. posle jedne katastrofe, jedne kompletne reciklaže fizičke, ljudske, unutrašnje, duhovne…Posle reciklaže jednog „đubreta“ koje je bilo u ATLANTIDI, koje se namnožilo, kao što ga ima i danas. Posle te reciklaže ili katastrofe počelo je zlatno doba ove naše rase. Neverovatne civilizacije koje su egzistirale u srednjoazijskoj visoravni, u Meksiku, u Severnoj Americi, Kina, Indija, su bile ono što se tiče Zlatnog doba. Prošli smo kroz Srebrno doba, kroz Bronzano doba, trenutno prolazimo kroz ono što se zove Gvozdeno doba. Sledi nam opet isti scenario, kao i atlantiđani nismo vodili računa o onom što se zove BIĆE. Kada se čovečanstvo odvoji od solarnih principa, tj.od principa svesti, od normalnosti, od etike, kada se orjentišemo ka Egoizmu, ka strahu, ka bludu, ka brutalnosti, odvajamo se od nekih solarnih principa i to proizvodi posledice, posledice koje treba da snosimo svi mi zajedno, jer so ono što formira deo tog karmičkog procesa koji je vezan za jednu planetu ili jednu naciju.

Postoji:
1. INDIVIDUALNA KARMA,
2. PORODIČNA KARMA,
3. KOLEKTIVNA KARMA,
4. NACIONALNA KARMA i
5. PLANETARNA KARMA.

Planete nose sa sobom određene karmičke posledice koje treba da serealizuju.

POČETAK ERE VODOLIJE

Majstor S.A.W. kae da je 2.februara 1962. godine u poslepodnevnim časovima od 14 do15h, u ovom našem solarnom sistemu je došlo do poravnanja svih planeta u jednu liniju. Te se stvari ne dešavaju tektako nekakvom čudnom i spontanom mehanikom. Svaka od tih planeta je jedna od INTELIGENCIJA koja ima mogućnost da tu planetu vodi onako kako smatra da treba. Samim tim poravnanjem svih planeta u jednoj ravni, kako bi se dala inicijacija, ili kako bi se dala jednu dobrodošlica, ili ukazale na počast novoj Eri Vodolije, koja je započela svoj tok od tog momenta. Pre ere Vodolije je bila era Riba i u sazvežđu Riba smo imali jedan scenario koji se odigrao pre 2018 godina, sada dolazi novo sazvežđe, početak ere Vodolije, koje je vezano za taj datum. Postoji jedan period na kraju jedne i na početku druge ere, jedno preklapanje te dve dve ere, jer tu postoji jedan mix ili jedna mešavina uticaja tih sila jedne i druge ere.

Sama era Vodolije je jedna Era koja ima svoje karakteristike vrlo jasne i precizne, koje treba da budu glavna orjentacija za naše unutrašnji rad.
Eru Vodolije guverniraju dve planete, jedna je URAN, druga je SATURN. To su dve glavne planete koje vladaju Erom Vodolije.

Planeta SATURN je planeta koja donosi SMRT, i treba da razumemo da se tu ne radi o fizičkoj smrti, već da je Inteligencija Saturna spacijalista u pomoći kako bismo mogli da umremo u nama samima, radi se o psihološkoj smrti, na psihološkom planu.

O HIPI POKRETU

Planeta URAN je planeta 100% SEKSUALNOG TIPA. Planeta URAN 42 godine okreće jedan svoj pol ka Suncu, 42 godine okreće drugi svoj pol ka Suncu, toliko joj treba da okrene jedan krug. Tea dešavanja nas pozivaju na jednu stvar koja se desila u tim vremenima 19 i neke godine, stvorila su se dva pokreta, drastično različita, ali su tada dobila svoju realnost. Jedan pravac se tiče HIPI pokreta, koji je težio oslobođenju od svih stega, slobodnoj ljubavi, slobodi govora, slobodi oblačenja ili svlačenja, slobogi delovanja itd. ali sa pogrešnim sredstvima, opojnim supstancama, drogom, alkoholom, nekontrolisanom zloupotrebom seksualnosti gde je nastalo gomila dece u svetu da ne znaju ni odakle su ni čiji su… jedan RAZVRAT I BLUD, sa jednim opravdanjem vrlo interesantnim duhovnim, oslobodilačkim itd.

Drugi pokret je formirao Majstor Samael Aun Weor, Gnostički univerzalni pokret, koji se bavio isto oslobođenjem, isto seksualnošću, ali ne uz orgije i drogu, ne uz bludničenje i kojekakve buntove, odvajanje od kuće i porodice, proizvodnjom boli i patnje za nove duše.. Već je osnovao jedan pokret koji je imao osnovu koja se ticala tih bazičnih principa svesti ili solarnih principa. Jednom unuverzalnom gnostičkom doktrinom koju je Majstor studirajući kulture, religije, principe Istoka, Severa, Zapada i Juga do najsitnijih detalja preneo na jedan svojstven način objašnjavajući tehnike, načine i principe rada kako bi svest mogla da se probudi, tj. kako bismo mogli da umiremo na psihološki način, jer te stvari imaju veze sa Erom Vodolije. Jer je to jedna Era, koja zahteva rad na psihološkoj smrti i jednu regeneraciju koja je moguća jedino posredstvom adekvatnog korišćenja seksualnog centra.

O GEY POPULACIJI

SEKSUALNI CENTAR u čoveku je jedini centar koji ima TRI pravca delovanja. Centar, ako ga koristimo na pogrešan način, može na zastrašujući način da degeneriše ljudsko biće, dovodi do katastrofalnih degeneracija. Osobe koje sve više uzimaju maha u svetu, sa traženjem i forsiranjem svojih viđenja, zahteva, sklonosti, poremećenosti u funkcionisanju, koji liče na muškarce a, imaju ženska osećanja ili obrnuto. Osobe koje su gey populacije, muške ili ženske su osobe, koje su zlostavljajući svoj SEKSUALNI CENTAR tokom prethodnih egzistencija nanele takve promene, ili bolje reći takve deformacije u tom centru, da u narednim egzistencijama doleze sa poremećenim seksualnim centrom, sa poremecenim hormonima-genima-hromozomima i sada se pitaju zbog čega sada dolaze sa jednim X ili Y više…Isto se dešava sa osobama koji takođe na strašan način zloupotrebljavaju MOTORIČKI CENTAR, razna forsiranja, npr. body-bilding, dolaze sa strašnim paralizama, dolaze bez ekstremiteta, dolaze sa raznim posledicama u narednim egzistencijama. Isto se dešava i sa SEKSUALNIM CENTROM, proizvode se deformacije pogrešnim korišćenjem bilo kog centra, specijalo tog SEKSUALNOG,  ulubi se, više nije okrugao i normalan, već je spljošten i deformisan, ne može da vrši funkciju onako kako bi trebao. Kada se to sve prenese u novu egzistenciju nećemo dobiti nov i savršen centar, već ćemo dobiti ponovo deformisan, jer se informacije prenose u naredne egzistencije…I, tako, svaka sledeća egzistencija, centar je sve deformisaniji… Taj seksualni centar se može koristiti i za ono što se zove kreiranje ili produžetak ljudske vrste što mu je i namena. Postoje osobe, ljudska bića koja su koristeci seksualni centar uspela da naprave to što se zove kompletna regeneracija Duha, Duše i Tela i osvojili ono što se zove VEČNOST. Transmutacijom, transformisanjem te sekasualne energije su uspeli da konzerviraju svoja tela na neverovatan način. To su enigme za današnje čovečanstvo, a jedna od njih je i KonteSenŽermen koji je živeo i u 16-tom, 17-tom, 18-tom, viđali su ga i u 19-tom veku pod istim imenom, sa istim telom, ni sa čim izmenjenim-promenjenim, tako da je to jedna nepoznanica, jedna enigma za današnjeg uspavanog i nesvesnog čoveka. Današnjem čoveku je nepoznato i nemoguće tako nešto i zamisliti, da je moguće da jedan te isti čovek živi u svim periodima, vekovima i da egzistira tako dugo…E, pa te osobe poput jednog Paracelzijusa, koji je jedan od fenomenalnih srednjevekovnih lekara u čijem grobu ne postoji fizičko telo i još mnogo njih koji su Realizovali to što se zove kompletna transformacija, ili kompletna transmutacija, osvojili su neverovatne stvari. Tako da seksualni centar može da DEGENERIŠE, da REGENERIŠE i da GENERIŠE. Ima te tri funkcije.

Potreba za TRANSMUTACIJOM ili sa radom sa tim SEKSUALNIM CENTROM, za transmutacijom tih energija koje se u njemu nalaze, kombinovanih sa psihoploškim radom na sebi, sa AUTOOPAŽANJEM, sa RAZUMEVANJEM i MEDITACIJOM i sa PSIHOLOŠKOM SMRĆU (psihičkih agregata), da bismo mogli da realizujemo to što se zove VERTIKALNI PUT.
VERTIKALNI PUT je nemoguće realizovati bez te dve stvari, bez te dve polovine koje ga sastavljaju (Muža i Žene).

ERA VODOLIJE ima još mnogo interesantnih stvari, koji je sačinjavaju. Postoji jedna nebeska mehanika, nebeski sat, a to su PLEJADE, koje su sačinjene od sedam Solarnih sistema, koji se okreću oko jednog centralnog sunca koje se zove ALCIONE. Tih sedam solarnih sistema se okreću oko centralnog Sunca i svi zajedno se okreću oko Zodijaka. Da bi naš solarni sistem prošao ceo zodijak, treba mu od prilike 26000 godina (tačnije 25000 i nešto), da bi napravio čitav krug. Ako laički sagledamo kako stvari stoje, od prilike mu treba oko 2000 i nešto godina da bi stigao od jednog do drugog sazvežđa, npr.od Riba do Vodolije, i od Vodolije na dalje.

Jedna od tih nebeskih mehanika, od tih sedam solarnih sistema je vrlo inteesantna, i stoga bi bilo poželjno da je znamo, jer ima veze sa Erom Vodolije, ali i sa nama koji egzistiramo u toj sadašnjoj eri Vodolije.

U doba ATLANTIDE, pre nekih 20 000 hiljada i nešto godina, u prošloj eri Vodolije se desio jedan događaj koji je radikalno uticao i inicirao jednu promenu u Atlantidi.

Postoji jedan komšijski solarni sistem, koji se zove TILO u tom solarnom sistemu postoji jedna planeta koja s vremena na vreme prođe vrlo blizu našeg solarnog sistema, jer se i one okreću oko tog svog sunca, kao što se i naše planete okreću oko ovoga našeg sunca. Ta planeta tada prolazi vrlo blizu našeg solarnog sistema i prouzrokuje velika pretumbavanja, katastrofe, proizvešce totalni mrak. Sa unutrašnjim principima Duše i Duha, čitanjem, znanjem utiče na intelektualni nivo nas samih.

Uticaj tog prstena Axion na psihu ljudi koji ce prouzrokovati sve suprotno od kosmičkih principa, tako i gej populaciju. Era Vodolije, razvratnik, dionizijski talas, koji se deli na dva pravca pozitivni(muž+žena) i drugi negativni polaritet, gey, simbolizuje opijenost…

Za vreme ATLANTIDE je došlo do takve mehanike, da je planeta Zemlja bila najbliža toj planeti koja je prolazila sasvim blizu našoj planeti Zemlji. Tu planetu svi poznaju i ona se zove pravilnim imenom HERKULOBUS (ali je poznatija svetskoj populaciji kao NYBIRU. Ta planeta je desetak i više puta veća od Jupitera. Jupiter je ogroman u odnosu na našu planetu Zemlju, znači Herkulobus je dvanaest puta veće od Jupitera. Ima neverovatnu silu privlačenja ima i svoju ogromnu orbitu, gde postoje određene energije koje ta planeta šalje. Kada ta planeta prođe pokraj naše planete, Majstor Samael.A.Weor kaže da će imati uticaj i na Mars i još neke planete, koje se budu zadesile u blizini, ali Zemlja je ta koja ce podneti najveći energetski šok. Neće udariti u Zemlju, ali će taj energetski udar tih sila koje će proizvesti ništa dugo do privlačenje svih tečnosti iz unutrašnjih delova planeet Zemlje i kao posledica toga, neminovni su Vulkani i Zemljotresi, koji treba da realizuju istu stvar koju su realizovali u Atlantidi. Malo će se ispomerati kontinenti, izrecikliraće đubre koje se nataložilo po površini ali i u unutrašnjosti planete,. koju smo zakopali u njoj. VATRA je element, koji uvek i sve regeneriše. Planeta HERKULOBUS, već se počinju osećati njeni uticaju, njene vibracije koje prouzrokuje, u stvari te njene vibracije utiču na psihu, na stanje psihe, ne na nešto drugo. Ta planeta Herkulobus ili Nibiru, je na žalost naseljena i Majstor kaže da je naseljena ljudima, ali koji su izgleda u još gorem stanju nego što smo mi sami na Zemlji.

Postoji jedna karakteristika čovečanstva koja su se odrekla principa svesti, ne znaju i ne vide dalje, da bilo šta drugo postoji od njihove planete, od prilike su zatupljeni, zaglupljeni i nemaju dovoljnu količinu svesti i inteligencije kako bi mogli da putuju kroz prostor, da posećuju druge solarne sisteme i druge galaksije, jer je SVEST instrument sa kojim se razumevaju principi i zakoni prirode, sa kojima se dozvoljava mogućnost da se koristi. Jedina stvar koja je vredna, koja je svima onima koji su nešto u životu postigli, pomogla, kao što je bio Nikola Tesla, pa i Ajnštajn, to je bila SVEST, svest koja je u stvari jedna INTELIGENCIJA, što veća količina svesti, to je veća količina inteligencije, ali, nemojmo mešati intelekt i inteligenciju, jer te dve stvari nisu jedno te isto. Što veća količina Svesti-Inteligencije veća je mogućnost pristupu informacijama i razumevanju zakona i principa prirode.

HERKULOBUS je nešto o čemu je govorio i Nostradamus i ono što spominje i Jovan u Apokalipsi, nije nešto što je novo, nešto što su danas otkrili astronomi, za tu nebesku mehaniku i kako ona deluje se zna od davnina, to je još jedan od dokaza našeg smešnog intelektualizma, jer mioslimo da smo prepametni i da sve znamo, međutim, ravni smo detetu u obdaništu. Znao je jedan Nostradamus za Herkulobus i za sve te fenomene univerzuma, pre mnogo godina a, mi mislimo da smo sa teleskopima otkrili ko zna šta. Znali su egipćani i Atlantiđani i za Herkulobus i za scelu galaksiju, a mi sada kao, otkrili nešto značajno.

SVEST-Instrument je začuđujuća stvar, jer dozvoljava neverovatne mogućnosti.

INTELEKT je taj, koji ne dozvoljava ništa osim onoga što se oseti i vidi čulima.

Herkulobus, Uran, Saturn prave jednu pogubnu kombinaciju, ali vrlo korektnu, jer je jasno, da je ovo čovečanstvo napravilo mnogo grešaka i da je došlo do samog kraja, kako Majstor kaže, spremno je da plati ono što duguje i nema povratka unazad. Startali smo od početka kalijuge, od samog završetka Rimskog carstva i od tada pa do današnjih dana prošlo je nekoliko hiljada godina i ni malo se nismo opametili, samo smo nastavljali dalje ka famoznoj Evoluciji. Za sve činjeno do današnjih dana treba da platimo za sve. Postoji ono što je postojalo i u Atlantidi, gde se spominje Majstor ManuWaisvata ili u simbolički rečeno Biblijski Noje, onaj koji je Atlantiđane upozorio na nadolazeću kataklizmu. Oni, koji su bili u mogućnosti da čuju i da vide šta im govori i šta predstoji, odveo ih je na adekvatna mesta, dao im ono što se zove jedna GNOZA iz tog vremena jedan tadašnji pristup principima svesti i mogućnosti da rade na njima samima, kako bi se regenerisali, fizički, duševno i duhovno. Ti Atlantiđani i ostali, koji su se našli po zabitim krajevima Atlantide, svo oni, koji su ostali posle velikog potopa, su zapravo bili „semenka“ za ono što se tiče naše pete rase ARIJA. Ista situacija se desila i u rasi Arija, jedan deo čovečanstva koji je spreman na to što se zove regeneracija, na odricanje od svojih Ego-ičkih principa, gde opet jedan nukleus ili jedna „semenka“, koja treba da bude osnova za narednu šestu rasu, koja će se zvati KORADI, koja treba da ima svoju egzistenciju.

ERA VODOLIJE

O posledicama ere Vodolije ne treba da se plašimo, da razmišljamo gde ćemo i kako ćemo da se sakrijemo, da pobegnemo kako nas ne bi zadesilo sve to što nam svima sledi, da li ćemo pobeći na Himalaje, na Rtanj ili na neku drugu stranu, kao što su mnogi radili iz svog ega, bežeći na Rtanj 2012.godine kako bi spasili svoje fizičko telo(dupe), a o ostalim telima nisu ni razmišljali da bi trebalo nešto i na njima poraditi, ego se plaši smrti…😀

U stvari treba čovek da bude svestan svakog svog trenutka egzistencije. postoji jedan vidljivi povećani intenzitet tih katastrofa prirode, da li to bili, vetrovi, poplave, vulkani, zemljotresi ili šta god, mnogo su intenzivnija dešavanja nego što su se dešavala pre 50 i 100 godina. postoje stvari koje imaju ubrzani tok, vezano za poziciju zemljine osi, magnetskih centara koji malo po malo menjaju svoja mesta, ili svoj centar. Postoji zastrašujuća činjenica u potapanju polarnih kapa, tj. leda sa juga i severa, postoji jedna vidljiva promena, koja ide ubrzanim korakom i sav taj uticaj Herkulobusa, Urana i Saturna, svi primećujemo koliko se smrti dešavaju u raznim konfliktima, ratovima, revolucijama i drugim nepogodama. Saturn ima svoju putanju i uzima svoj danak, jasno je vidljiv razvrat i neverovatna degeneracija seksualnog centra na svim nivoima i planovima. Vidi se jak uticaj tog Herkulobusa i ere Vodolije, koja je revolucionarnog tipa. Era Vodolije koja menja radikalno stvari i dešavanja, nema polovično, levo ili desno ili polovično, već je jedna radikalna stvar, koja menja sve iz korena. Postoji jedan uticaj koji se tiče psihe i jedne težnje za oslobođenjem, ali u pogrešnom smeru. Hoćemo da se oslobodimo od političara, hoćemo da se oslobodimo od namernutih pravila EU, ali, nije poenta osloboditi se od njih, ne drže nas oni zarobljenima, već nas zarobljenima drži naše stanje psihe, niko drugi. Neko ko je zatvoren u zatvoru, u jednoj tamnici, u ćeliji, može da bude najslobodniji čovek na svetu, ne zavisi od bilo koga, slobodan je, ali to što se nalazi u jednom mestu ili u drugom to nije stvar koja njega uslovljava, u stvari on je uslovljen svojom psihom. I, razumeti to na ispravan način, potrebno je imati određenu količinu svesti.

Ono što takođe ima veze sa erom Vodolije, tiče se jednog sazvežđavrlo interesantno, koje stoji naspram Vodolije, vezano za našu planetu zemlju, naspram drugog kraja zodijaka, nalazi se sazvežđe Lava. To sazvežđe je tu sa razlogom i ima veze sa Vatrom, jedan je vatreni znak, Vodolija je vazdušni znak i ima veze sa vodom, sa transmutacijom, sipanjem vode iz jednog u drugi sud, ima veze sa samom transmutacijom seksualne energije, same energije kreacije.

Sazvežđe Lava, ne samo što je vezano za element Vatre, već ima veze i sa solarnim principima, a samim tim što ima veze sa Suncem, ima veze sa zakonom, predstavlja zakon.

Sunce je planeta koja kreira ili traži zakone u solarnom sistemu. Ni jedna druga planeta ih ne kreira, već je sunce to, koje u svom dvorištu pravi, kreira ZAKONE. Iz tog razloga imamo vrlo interesantnu situaciju, a to je, da nas zakon posmatra. Sa jedne strane, imamo uticaje Herkulobusa, Urana, Saturna i samog sazvežđa Vodolije.

VODOLIJA traži i zahteva jednu radikalnu promenu, koja ima veze sa transmutacijom.
SATURN traži jednu smrt psihološkog tipa i sve to mora da se realizuje po zakonu, jer se sve to ne može realizovati kako nama padne na pamet, onako kako mi mislimo da treba.

Interesantno je to, kako Majstor kaže, što je uvek bilo sukoba između Vatre i Vode, koji su se uvek sporili oko Zemlje. Vatra i voda su se uvek sporile oko elementa zemlje i na fizičkom nivou. Te katastrofe i reciklaže, pomeranje kontinenata, uvek su bile uslovljene vodom i vatrom, pa i u ovom slučaju postoji takva jedna kombinacija ta dva elementa.

 

Pitanje; Da li će planeta zemlja nestati posle završetka sedme rase i njenih sedam podrasa?

Odgovor: Postoji čitav jedan ciklus, ili kosmički dan gde se nešto realizuje i uzima se „plod“ togadešavanja. Znači jedan kosmički dan je vezan za jedan ceo solarni sistem. Stvari se realizuju u svojim različitim periodima i na različitim planetama, jer na svim planetama ima stanovništva, na Marsu, na Veneri, na Merkuru, na satelitima Jupitera i na ostalim planetama, gde tih sedam rasa koje treba da egzistiraju na svakoj planeti, dešava se ili se štimuje da se sve to izdešava i završava u jednom kosmičkom momentu. U to, što se zove Apsolut, se apsorbuju svi vitalni principi, sav život se povlači u Apsolt, iz koga posle ponovo izlazi van, u drugom, u sledećem kosmičkom danu. Ali, treba da znamo i to, da planetu koju svako veče vidimo iznad nas na nebeskom svodu, (pod uslovom da nije oblačno), na kojoj je u prethodnom kosmičkom danu postojao život, naša sadašnja planeta Zemlja tada nije bila, nije postojala u ovom fizičkom obliku. Na Mesecu je postojao život i imao je svoju ulogu. Danas takođe ima svoju ulogu, ali na drugačiji način, nije nestao sa scenarija. Tako da planeta Zemlja u zavisnosti od uloge i potrebe solarnog sistema, možda će je razgraditi i upotrebiti za nešto drugo, za potrebe tadašnjeg trenutka, a možda ce ostati kao planeta koja će imati neku drugu svrhu i ulogu u solarnom sistemu. To nisu stvari koje poseduju neki šablon i svaki kosmički dan ima svoju specifičnu namenu i nameru.

To što se zove Apsolut, ili Apsolutni-Nemanifestovani-Apstraktni-Prostor, za njega se kaže da nema ni početak ni kraj. Nema toga i ne postoji ko je mogao da izbroji ili izmeri koliko je do sada postojalo kosmičkih dana. Majstor S.A.W. kaže, da se on lično seća prethodna dva kosmička dana, ali, treba da znamo da ih je pre toga bilo i posle će ih biti, svakako, ali na memoriju iz kosmičkog juče i iz prekjuče o njegovim egzistencijama u tim dešavanjima…
Jedan KOSMIČKI DAN traje 311 milijardi i 40 miliona godina. isto toliko traje i KOSMIČKA NOĆ.

Znači, za vreme jednog kosmičkog dana na planetama tog solarnog sistema se realizuje 7 RASA i od svake rase po 7 podrasa. To je plod jednog kosmičkog dana, plod je u stvari količina Autorealizovanih Bića. Zbog toga se pravi jedan kosmički dan, ni zbog čega drugoga, jer u tom Autorealizovanim Bićima se nalaze informacije, vrlo vredne, lične, direktne i svesne informacije o iskustvu dobra ili zla. (Ne autorealizujemo se mi, realizuje se naše Biće, ali mi smo njegovi pomagači, njegovi izaslanici, oni koji pomažu našem Biću da se Autorealizuje).
************* **

Pitanje moje: Kada se završava jedan kosmički dan koje duše idu na reciklažu?

Odgovor: Ne idu sve duše na reciklažu, idu one koje su izgubljene, one koje su proćerdale svih sto i nešto (108) egzistencija lelemudajući, kako ja volim da kažem i ne iskoristivši ih u pravom smislu za rad na sebi, kako bi se osvestio, probudio. Nisu se ni jednog trenutka orjentisali ka unutrašnjosti sebe i rada na sebi, realno čak ni za one koji su u 100-toj,105, 107 egzistenciji, jednostavno je vidljivo da neće da rade, da neće krenuti tim putem i da za njih nema nikakve nade, jer nemaju nikakvih stimulansa iznutra, jako su udaljene od svog Bića i nemaju nikakav kontakt sa njim.
Te duše su u suštini do te mere degenerisane da ne postoji druga opcija osim da prođu kroz to što se zove Inferiorni svetovi tj. Danteovi krugovi, tj. kroz reciklažu, razgrađivanje svih tih nepoželjnih agregata na mehanički način prirode koja ima svoje mehanizme, jer ako mi nećemo da razgradimo ps.agregate, ako nećemo da se mi potrudimo, Kreator neće dozvoliti da se ti virusi rašire na sve strane i da imaju jednu neograničenu egzistenciju. Postoji već predviđen sistem za to, ako neko neće i ne želi za 108 egzistencija da radi na sebi samom, na svojoj unutrašnjosti „čisteći“ je od ps.agregata i tako budeći svoju svest, nije nikaklav problem, moramo da siđemo u inferiorne svetove i da se pročistimo. Zbog toga se kaže da je pakao-džehenem mesto gde ima sumpora, gde se svašta-nešto lošeg dešava…, sve to ima svoj smisao i uostalom, uverićemo se i sami kada do toga stignemo …Meni je to sasvim ok, i logično, jer nema ništa džabe u našoj Kreaciji, sve se mora zaslužiti, pa i život…😀
*****************

Pitanje o ljudima koji posle svake kataklizme budu izabrani kao nukleus, kao seme za buduću rasu?

Odgovor: Majstor Samael kaže; da je mnogo tužno i žalosno, jer smo mi po svojoj prirodi mnogo brižni, mnogo marimo za seme, težimo da nabavimo najbolje seme, da zasadimo najbolju pšenicu, da zasadimo najbolju papriku, paradajz, da to seme bude savršeno dobro kako bi rod bio dobar i zdrav, a za nas same, nas nije briga ni najmanje. Taj nukleus, ta Maja ili šačica tih semenki, ljudskih semenki koje se na kraju izaberu, koji trebaju da budu seme za narednu rasadnik, za narednu rasu, kulturu, treba da budu koliko toliko zdravi i normalni. Ne misli se na naše fizičko zdravlje, već da unutar nas treba da postoji struktura nas samih, naši unutrašnji centri, da nisu totalno zgužvani i poremećeni, deformisani, jer ti ljudi koji imaju zaduženje poput ManuVaisvate, da organizuju i realizuju te izbegličke kampove ne treba mnogo da filozofiraju, njima je dovoljno samo da pogledaju da li je sve u redu i da donesu odluku ko je za, a, ko ne. Ti možeš, ti ne možeš. Ti ljudi imaju ta unutrašnja čula razvijena i vide sa čime mi raspolažemo untar sebe, sa kojim kapacitetima raspolažemo, da li je EMOCIONALNI CENTAR zgužvan, uništen, ili ne.Postoje osobe koje nemaju nikakve vize ni sa kim, ni sa Gnozom, ni sa bilo čim, žive na planini, čuvaju ovce, žive običnim životom, po ceo dan sviraju frulu. Ali, tim ljudima je sve unutar njih posloženo i na mestu. Ne pričaju onda kada ne treba da govore, pričaju samo onda, kada treba da pričaju, znaju da se ponašaju u svakoj situaciji kako treba, bez obzira što čuvaju ovce. Takvi ljudi se danas i kod nas, sa našim mentalnim sklopom(nesvesnost) smatraju primitivnim, običnim, zaostalim i neprimerenim, a on su dobre semenke. Mnogo primera ima i dokazanih svedočanstava, kada su takve osobe posećivali vanzemaljci, neke su od tih osoba i otišle na druge planete i služe ili će služiti kao Maja(Nukleus-Seme) za narednu rasu. Mi, ovakvi kakvi jesmo napumpani sa raznim informacijama, pokretne biblioteke nećemo imati pojma o bilo čemu i u takvom stanju možemo biti potpunoi kompletno beskorisni.

Majstor objašnjava koje su potrebne karakteristike da bi neko bio izabran za seme. Jedna od tih karakteristika je;

1. Unutrašnja čežnja za promenom, ne interesuju ih druge stvari, teže i hoće da budu bolji i normalniji. Oni koji demonstriraju to da teže principima normalnosti(ta normalnost uopšte ne mora da bude u skladu sa našim viđenjem normalnosti, principima bontona, pravilima, običajima, verovanjima i navikama koje su izmislili ljudi intelekta), jer te karakteristike nisu uvek pravljene kao ispravne i prave. Jer, kada se čovek nalazi u budnom stanju svesti, znate šta je normalno, a šta nije normalno, šta je istinito, a šta nije istinito. Tada nam je sve jasno kao dan, da li treba nešto da radimo ili ne. Ali, ako nismo u budnom stanju i ako za nas razmišljaju naši unutrašnji psihički agregati, naši interesi i naže želje, mi ne možemo da znamo i da odaberemo da li je nešto ok, ili nije ok, zbog toga što za nas razmišlja neko ko jednostavno ne želi dobro, samo se pravi. Tu nije presudna količina svesti, može da bude jedna osoba koja je nekad realizovala 30% svesti, ali je sada u padu i čeka je ambis, iako ima 20% svesti i još nije sve potrošila ide na dole u inferiorne svetove i potrošiće ih sve. Možda neko sa samo 3% svesti, neko ko ima jednu čistu i pravu, čistu i iskrenu težnju za promenom sebe, svoje unutrašnjosti na bolje, neko ko ne želi da i dalje bude nesvestan, hoće da se menja, može da bude jedan najiskreniji stanovnik, koji će biti instriument, nije presudno znanje ezoteričkog tipa, nije presudno ni stanje svesti, već je presudno razumevanje te potrebe za tom promenom. Mi možemo danas da hoćemo da se promenimo zato što se menja i neko koga mi poznajemo, sutra već nećemo, ali to je jedna druga vrsta težnje ili želje za promenom, nije ona prava, iskrena, unutrašnja težnja. Iz tog razloga svako od nas treba da sedne sa samim sobom i da analizira, da li mu nešto uopšte treba ili mu ne treba, da li je to nešto što stvarno oseća iznutra da mu treba ili ne, a ne da se zaluđuje koje-kakvim informacijama. Postoji nešto što je vidljivo, a to je što ne posedujemo to što se zove ta unutrašnja prava VERA. Nismo imali kontakta sa našim unutrašnjim Bićem, ne znamo sa čime raspolaže i šta je, šta može i na koji način može da nam pomogne, kako sa njim stupiti u kontakt, kako od njega tražiti pomoć, nemamo te informacije da bismo mogli intelektualno da ih uporedimo. Nemajući tu VERU, mi tražimo sigurnost u drugim stvarima, na raznim mestima u nekoj kući, porodici, školi, kod lekara, kod jednog poslodavca, samo tražimo da budemo sigurni, tražimo udobnosti, koje kakve različite izmišljotine upravo zbog toga jer nam nedostaje ta prava unutrašnje VEROVANJE.

Treba da se otarasimo psihičkih agregata, koji nas vuku u pogrešan smer, koristeći se tim strahovima za egzistenciju, za porodicu, za poslom, za raznih egzistencijalnim pitanjima, koristeći se strahom oni nas guraju u drugu stranu. Pa se onda pitamo, da li ću da živim, dali ću da umrem, da li ću dovoljno zaraditi za život, da li ću da se razbolim itd. bežimo u drugu krajnost sa tim unutrašnjim strahovima koje nam priređuju ti naši unutrašnji ps. agregati, jer mi teško možemo da razumemo bilo šta drugo osim ovog našeg fizičkog tela. Mi ne znamo da imamo jedno vitalno telo, ne znamo da pored tih tela postoje i druga tela, mnoge druge stvari, nemamo osećaj, nemamo predstavu o svemu tome ali ni osećaj da tako nešto postoji, o našem Biću-Ocu unutrašnjem da i ne pričamo. Da bismo imali dokaze za sve to, tu nam ne može niko pomoći, ni naučnici, ni škole, ni razni mediji, niko nam na to ne može dati odgovor osim SVEST naša lična, ona može da nam da informaciju o tome šta je REALNOST i u tome je suština. Treba da se aktiviramo, da se malo napregnemo i da istreniramo SVEST, da nam daa mogućnost da experimentišemo, a onda ostaje na nama da se ide korak po korak tim Vertikalnim putem. Kada se oseti to što se zove REALNOST, onda nema razmišljanja da li ga imamo ili ga nemamo, da li postoji ili ne postoji..Tada znamo da postoji i tada znamo hoćemo li tamo ili nećemo. Sa vertikalnim putem ne može da se ide neozbiljno, danas ću da napravim jedan korak a sutra ću dalje videti. Koraci, koliko god mali bili, moraju da budu konstantni, da se radi u kontinuitetu. U zavisnosti od potencijala neko može da pravi veće korake, neko manje. Jedna od tih stvari na vertikalnom putu jeste to da je nemoguće priuštiti sebi luksuz, da bi se napravila pauza, pauze na vertikalnom putu nema.. Jer, jedna neopreznost, idemo nazad, padamo, strmoglavimo se dole, jedna neopreznost može da proizvede pad.

 

Stvari koje se tiču rase Arija, pete rase, tj.nas, je od prilike vrh ledenog brega gde se te neke stvari moraju da prelomiti, vezano za Apokalipsu, jer stanovništvo nije uopšte svesno ni budno, tako da neće moći opstati u vreme kada se sve to bude dešavalo, u vreme Apokalipse na planeti Zemlji. U tim vremenima neće biti moguće pronaći prostor na planeti na kom bi se mogao produžiti život, gde bi neko mogao da preživi jednu egzistenciju.
Stvari se ne dešavaju na bolje, već sve svakim danom ide na gore iako mnogi toga nisu svesni, sve se urušava, ide silaznom putanjom, a ne uzlaznom.

Nostradamus i mnogi drugi su o tome pisali i govorili, da ne samo marsovci, već i drugi ljudi, sa drugih planeta imaju plan, da kada ovde ne bude bilo moguće opstati, jedan broj ljudi će biti prenesen, odveden na druge planete dok ovde na zemlji ne bude bilo moguće nastaviti život. Spaseni će biti samo oni SVESNI-BUDNI-OSVEŠĆENI, ne i oni, nesvesni, uspavani, neosvešćeni. Na žalost, mnogi misle da su svesni, ali nisu, sa svim tim se slaže i V.Majstor Samael Aun Weor.

Šesta rasa KORADI, koja je poodavnopočela da se formira, ono što treba uzeti iz Kalijuge, to će biti šačica ljudi, koji će biti doprinos, da se tamo doda, kao dopunski materijal.

Šta znači određena grupa ljudi?

Niti će preživeti Jehovini svedoci, niti će preživeti oni, koji studiraju Gnozu, niti će preživeti oni, koji svakodnevno ide u svoje bogomolje i tamo se usnama mole, kleče i traže milost, niti oni koji se mole Bogu-Allahu, Hristu, Budi i ostalima. To nema nikakve veze sa religijama, niti sa nacionalnistima, boji kože ili bilo čim sličnim. Da bi neko bio stanovnik nove Zemlje i šeste rase, da bi bio doprinos toj šestoj rasi, kako bi se ta šesta rasa kreirala, moramo da razumemo da rasa počinje iz Zlatnog doba, a ne iz jedne Kalijuge u kojoj se mi sada nalazimo na planeti, u vremenu crnila inegativnosti.

Jedan perverznjak, egoista i neko iz današnjeg vremena, totalna deformacija na svim nivoima, nikako ne može da bude „materijal“ za šestu rasu. To nikako nije moguće, koliko god se mi smatrali pošteni, fini, dobri, kulturni, intelektualni. Neko ko demonstrira kontinuitet u psihološkom poslu i eliminaciji Ego-a, tj.u svojoj sopstvenoj rafinaciji misli, reči, osećanja i dela, kultiviše ljudske vrednosti, koje se tiču bratstva i solidarnosti koji hoće iskrenu transformaciju svoje unutrašnjosti, da ono što vidi, želi da promeni(Ego, psihički agregati). Da se ta unutrašnja transformacija proizvede a, ne da se o njoj priča, da o tome razmišljamo po ceo dan, a da ništa po tom pitanju ne radimo, da samo mislimo kako nešto radimo. Zavaravamo sami sebe, od toga nema ništa. Treba da pobedimo ignoraciju i slabost, lenjost, da razumemo ako uopšte možemo razumeti.

Iako imamo Intelektualni i Emocionalni centar, iako imamo 3% svesti, iako imamo možda tri ili pet fakulteta, ne razumemo da trebamo da radimo nad nama samima. Sve to je njima, kada nas odozgo posmatraju tužno i pretužno, a nama je svejedno što se toga tiče, jer nemamo svest o tome šta treba da činimo i zbog čega.

Majstor Samael Aun Weor ima ulogu i ovoj petoj rasi i šestoj rasi, nekoga ko treba da ispuni taj scenario, koji je ispunjavao (Manua i Fata), da kreira jednu doktrinu, da daa mogućnost onima koji imaju predispozicije, mogućnosti i šansu da rade na sebi i da napravi „šačicu“ ljudi, koja će služiti nečemu za narednu rasu.

Majstor Samael je znao onda kada se rodio, jer se rodio sa sećanjem na sve svoje pređašnje egzistencije, setio se da ima jednu stvar koju treba da realizuje, setio se toga kroz rad nad samim sobom. On je tek u 30-toj godini počeo intenzivnije da radi na sebi i za 30 godina je ostvario ono što se zove Autorealizacija. Nekom bi možda za takvo što ostvariti, trebalo i tri života ili 33 više…Intenzivnost u tom radu je dovela da potroši resurse svog fizičkog tela i ako je imao sve kapacitete i mogućnosti. Fizičko telo ima svoje limite i ne može da podnese određene stvari, ali u jednoj od prethodnih egzistencija za vreme nekih egipatskih reinkarnacija Majstor S.A.Weor je dobio instrukcije od svog Bića, da svoje telo konzervira ili da od njega napravi živu mumiju.

Postoji mnogo tih Majstora koji i dan danas imaju svoja fizička tela, ali imaju ih ispod same Sfinge u IV četvrtoj dimenziji, u ŽINAS stanju gde se nalaze te žive mumije, koje mi zovemo mumije, ali su to fizička tela koja leže u svom kovčegu, sa svim funkcijama, koje rade besprekorno u jednom kataleptičkom stanju a gde ne može da ih dodirne bilo ko, niti bilo kako da im naudi.

Mi ljudi imamo jednu viziju i možemo npr.da vidimo da ćemo za mesec dana da odemo na odmor, ili da ćemo sledeće godine da otvorimo novu firmu, ili možda da ćemo da završimo fakultet sledece godine, ali BIĆE vidi, mnogo, mnogo ispred, unapred, tako da je ta mumija bila mudro pripremljena za ono što je moglo da se desi u ovom scenariju ili što se desilo, a to je da ovo telo neće izdržati taj napor koji treba da se proizvede.

Majstor je u jednom trenutku pokušao da zadrži fizičko telo i objašnjava taj proces, gde je posredstvom četvrte dimenzije dolazilo do transfera vitalnih principa mumije do ovog ovde fizičkog tela. Kaže da je bio neverovatno bolan proces, atom po atom, jedan tamo, jedan ovamo i onda je u jednom momentu video da neće moći da rezultira ta proba i tada je ostavio ovo fizičko telo, a i dan danas koristi svoju mumiju koja ima sve svoje kapacitete da završi svoj rad, ono što je započeo. ima još par stvari koje nije završio, ali se intenzivno radi na tome, daje još malo vremena nekom ko hoće da radi i može da radi, kako bi imali mogućnost da budemo korisni, ne da mi pobegnemo ili da se spasimo, već da budemo od koristi za čitavu kreaciju. Ko veruje dobro veruje, ko ne veruje njegova stvar.

P.S. Ovu rečenicu sam negde pronašla, ne mogu se setiti gde i od kuda sam je prepisala, ali vam je stavljam na uvid… 🙂
„Ljudi će sve više i više zaboravljati na svoju planetu i 2029. godina je finalna godina KaliJuge u kojoj se sve što treba da se dešava, do tada će se izdešavati.“

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s