PRIČE: KAD LAV ZAPOSLI MAGARCE I UZME MENADŽERA

Otvorio Lav novu firmu i zaposlio Magarce da rade. U prvo vreme sve je išlo super. Lav je rukovodio, Magarci su radili i firma se razvijala.

Posle nekog vremena Lav je uvideo da ima mnogo para, ali da nema slobodnog vremena, pa je zato rešio da zaposli menadžera.

Zaposli on tako Medveda kao menadžera, koji će rukovoditi firmom.

Kao profesionalni menadžer Medved je tražio razne izveštaje da bi mogao bolje da upravlja firmom. Tako je sada Lav uživao, dok je Medved rukovodio, a Magarci radili svoj posao i pisali izveštaje za Medveda.

Posle nekog vremena Medved zaključi da suviše vremena provodi analizirajući izveštaje i da nema dovoljno slobodnog vremena za sebe, pa onda zaposli Vuka kao zamenika, čiji će posao biti da pravi analize i da šalje sažeti izveštaj Medvedu.

Da bi Vuk pokazao koliko je vredan i efikasan, i on je uveo nove izveštaje. Sada su Magarci pored redovnog posla i starih izveštaja dobili i nove izveštaje da popunjavaju što ih nije činilo srećnima, pa su počeli da gunđaju, a i morali su da ostaju duže da bi završili sve izveštaje.

Medved je video da moral u firmi opada pa je zaposlio Lisicu da to unapredi. Lisica je sprovela razne ankete, organizovala kurseve, predavanja, vežbe, razne događaje i skupove za podizanje morala u firmi. Magarci su sada već otvoreno pokazivali nezadovoljstvo jer su imali sve više posla. U isto vreme lav je primetio da profit u firmi opada pa je pozvao Medveda na sastanak na kome su odlučili da otpuste pola magaraca da bi smanjili troškove…