MOLITVA INDIJANCA – INTEGRISANJE OSEĆAJA

Poznati američki autor Greg Braden rekao je kako je ranih devedesetih otišao sa jednim severnoameričkim Indijancem u pustinjsko područje na severu države New Mexico.

Indijanac mu je rekao da će se moliti za kišu, budući da je tamo već dugo vremena vladala suša, došli su do jednog svetilišta sačinjenog od kamenja postavljenog u krug, Indijanac je stao u sredinu kruga, sklopio ruke i ostao nepomičan svega nekoliko sekundi.

Kada ga je Greg Braden pitao „zar nisi rekao da ćeš se moliti za kišu“, on mu je odgovorio „ako bih se molio za kišu to bi značilo da samo priznajem da kiše nema“, jer, molitva za ono što nemamo je samo potvrđivanje toga i privlačenje još više neimaštine istog, u tu zamku mnogi nesvesno upadaju.

Na to ga je Greg Braden upitao: „dobro, reci mi šta si onda radio kada si sklopio oči i stajao nepomičan sklopljenih ruku“?

Indijanac mu je odgovorio: „tada sam osetio osećaj kao da pada kiša, osetio sam vlagu, mirise, mulj (blato) pod nogama time sam otvorio mogućnost da dođe do kiše u naše selo“.

Sledeću noć i ceo dan kiša je padala kao iz kabala.

Ova priča vam je data na uvid, da shvatite u cemu je poenta, da osetite razmere moći integrisanja osećaja u proces delovanja zakona privlačnosti.

Znači u stvaralačkom zamišljanju (vizualizaciji ili imaginaciji) najvažnije je integrisati osećaje, kada zamišljate ostvareni cilj.

VIDEO – Gregg Braden – O osećaima, energiji i ljudskoj svesti