MOJE MISLI I UVIDI

– Uvid o uvidima – Uvid nam dođe kao lepo upakovana misao, koju smo mi znali na nekoj razini svesnosti, ali je do tada nismo mogli, ili nismo znali tako lepo formulisati.

– Umirite um, um je ta prepreka, izmedju vas i mene.
Vesna Mihajlovic 283/11.

Kada odbacite sve, čak i definiciju Boga, tada ćete biti slobodni! 1211/11

Ako lošu misao ne sasečete u korenu iz nje će izrasti stablo sa lošim plodovima. 121/16 Vesna Mihajlovic

 

– Onaj ko je odlučio slediti istinu, taj nema potrebu slediti ljude.
Vesna Mihajlović 57/16

Budi svoj, ne moraš ići kuda svi idu, imaj svoj izbor, svoj put. Vesna Mihajlovic 54/13

– Istina boli, laž. 156/13

– Istina je nedostižna/nedokučiva racionalnom shvatanju, našem umu, a spoznaje se jedino direktnim iskustvom budne svesti, nikako drugačije. 116/13

– Istinu možete spoznati, samo, ako je živite. 196/13

– Oni koji ne vole istinu ili je prikrivaju, i sami se služe neistinom. 25/11

– Istina zna da bude i bolna, ružna i lepa, ali je uvek ispravna. 25/11

– Istina se nalazi u nama, naše okruženje nam pomaže da se te Istine setimo. 81/12

– Onaj ko traži Istinu i Bog mu pomaže da pronađe pravi „put“. 299/12

– Istina je dete tišine, jer se nalazi u njenoj suštini.

– Univerzalna Istina ne može biti podeljena na više različitih istina, ona je JEDNA, ili nije Istina. 257/14

(Istina je jedna, ili nije istina. Ljudi imaju razna viđenja, percepcije, gledišta i svako vidi stvar drugačije, sve to može biti blizu istine ili daleko od istine, a to nema nikakve veze sa istinom, već sa raznim gledištima).


Svi moji Učitelji su dolazili na moj „Put“ onda, kada sam bila spremna da ih razumem. Neki na Astralu, neki u fizičkom svetu. Hvala im svima iz ❤ … 245/16

– Kada iz sebe odbacite sve, pa čak i definiciju Boga, tada ćete biti slobodni! 1211/11  (Ovde se ne kaže da odbacimo Boga iz svoje Suštine, jer je to nemoguće, već definiciju Boga i sve što ide uz to, ego…).

– Nula, to nije ništa, to je samo početak nečega, jer ništa ne postoji.
Pre nekoliko godina dobih ovaj kratak uvid, za koji tada iskreno nisam znala u celosti, šta hoće da mi se kaže sa njim. A onda mi se po malo počelo otvarati i dobih neke odgovore koji se slažu sa tim što jeste. Jednoga dana mi se reče, da sa jednim velikim „NIŠTA“ dobijamo SVE.

U Knjizi Znanja, naidjoh na informaciju da je ( O ) jedno od Božijih imena.
Onda, negde pročitah da je ( O ) srediste dvosmerne beskonačnosti.

Opet, čitajuci knjigu „Bolest kao put“ od Ridiger Dalke-a, dobih opširan odgovor. „Iza polarizovanosti na koju kao ljudi nailazimo stoji jedinstvo, sveobuhvatno jedno u kojem supprotnosti nerazlučene miruju. Taj domen postojanja naziva se jos i svemir, koji po definiciji obuhvata sve, zbog čega ne može biti ničega izvan tog jedinstva, izvan svemira. U tom jedinstvu nema ni promene, ni preobražaja, ni razvoja, jer jedinstvo ne podleže ni vremenu ni prostoru. U sve-jedinstvu je večiti mir; ono je čisto postojanje, bez oblika i bez aktivnosti. Ovde treba uočiti da svi iskazi o jedinstvu moraju da se formulišu negativno, to jeste, kao puke negacije: bez vremena, bez prostora, bez promena, bez granica. Svaki pozitivni iskaz potiče iz našeg podeljenog sveta i zbog toga se ne moze primeniti na jedinstvo. Sa stanovišta naše polarizovane svesti, jedinstveno nam se stoga ukazuje kao NIŠTA. (Ta formulacija je ispravna, ali kod nas ljudi često izaziva pogrešne asocijacije). Naročito ljudi sa Zapada uglavnom reaguju razočarano kada, na primer, doznaju da stanje svesti kome se u budističkoj filozofiji teži, „nirvana“, zapravo znači ništa (doslovno:ugašenost). Čovekov Ego uvek bi želeo da ima nešto što leži izvan njega i krajnje nerado shvata da mora samo da se ugasi da bi bio jedno sa svime. U tom jedinstvu sve i ništa se spaja u jedno. Ovo ništa odriče se svake manifestacije i razgraničenja, i time izmiče polarnosti. Prauzrok sveg postojanja je to ništa(AIN SOPH kod kabalista, TAO kod Kineza, NETI-NETI kod Indijanaca). To NIŠTA je jedino što zaista postoji, bez kraja i početka, od večnosti do večnosti. Na to jedinstvo možemo da ukažemo, ali ne možemo da ga zamislimo. Jedinstvo je suprotni pol polarizovanosti i stoga je misaono nužno/potrebno- a čak u izvesnoj meri i dostupno čoveku da ga iskusi i doživi, ako određenim vežbama ili tehnikom meditacije razvije sposobnost da bar kratkoročno objedini polarnost svoje svesti. Pa ipak ono uvek izmiče jezičkom opisu i misaonoj analizi, jer je našem mišljenju kao preduslov neophodna upravo polarizovanost. Spoznaja nije moguća bez podele na subjekat i objekat, na onog koji spoznaje i ono što se spoznaje. U jedinstvu nema spoznaje, već samo postojanja, bivstvovanja. U jedinstvu prestaje svaka čežnja, svako htenje i težnja, svako kretanje – jer više ne postoji ništa spolja za čim bi čovek mogao da teži. Stari je paradoks da čovek punoću i ispunjenje može da nađe samo u ničemu. Okrenimo se ponovo domenu koji je našem iskustvu sasvim sigurno dostupan. Svi posedujemo polarizovanu svest zbog koje nam i svet izgleda polarno. Važno je da sebi priznamo da ono što je polarno nije svet, nego naša svest kroz koju svet doživljavamo.“

– Sve što vidimo je iluzija/laž, čak i naša prolaznost. Vesna Mihajlovic 156/13

Još 2011 godine dobih ovaj uvid, koji kaže: Carstvo nebesko je naše visoko stanje SVEsti, u nama. Sve je u nama! SVE je SVEst, a SVEst je Bog!
Sta je svest? Svest je Bog! 1611/11
(Jer, ljudi reaguju i razmišljaju onako kako su ih učili i „programirali“vekovima, tražeći sve izvan sebe).

– Trajna sreća ne postoji, jer se sve menja iz trenutka u trenutak, i svaki sledeći trenutak, nije isti kao onaj prethodni. 2019/13 Vesna Mihajlovic

– Zašto prava radost ne postoji u realnom životu? Zato što prava radost postoji, samo u Duhu, u Večnosti. 111/10 Vesna Mihajlovic

– Jačina Duha se ne zasniva u materiji i ne ovisi o njoj da bi bila u Večnosti. 166/11 Vesna Mihajlovic

(A onda pronađoh jedan zakon u istiniku, koji mi samo potvrđuje dobijeno) … 😀
123. Zakon radosti
„Svaka je radost kratka ako je stečena ispunjenjem nekih određenih okolnosti; istinska radost je ona koja se stiče na duhovnom planu; da bi se radost uselila u dušu, čovek mora da se oslobodi negativnih misli, osećanja, namera i stavova – u protivnom će se radovati samo prividno, privremeno i povremeno.“ –  http://www.istinik.com/


– Buđenje svesti je proces, koji se dogadja na putu ka prosvetljenju.  Većina misli da se probudila, ali, to je samo segment puta ka budnosti svesti. 211/11

Ako ti je um prazan, a srce puno, ne brini, vrata duhovnog univerzuma su ti širom otvorena. Vesna Mihajlovic 56/13

Nakon toga dođe mi jedan Rumijev citat pod ruku, kao potvrda onoga što dobih. „Pođi u radionicu gde je svemir stvoren, i potraži u njoj Radnika. No budući da je delo poput vela između Njega i tebe, ti ćeš Ga moći videti samo u Njegovu delu. I budući da je radionica Njegovo boravište, oni koji stoje vani ne mogu ga videti. Stoga, uđi u radionicu – to jest, u nepostojanje – i gledaj delo, gledaj Radnika“. – Rumi


Religijsko hrišćanstvo manipuliše strahom, a izvorno hrišćanstvo uči o ljubavi!
Isus je učio nesebicnoj ljubavi i opraštanju, a današnje hrišćanstvo, uči
„ubijanju“ duha i tela! 36/13– Kada se crkve i ostale bogomolje (religije) vrate unutrašnjoj religiji, Bogu u čoveku, kada se spoji vanjska Svest sa Duhom božanskim, tada će prestati da služe onoga, koji je na suprotnoj strani Boga. 1112/12
– Onoliko ste lepi, kakvim se vidite u ‘ogledalu’ svog bližnjega. Ono što prepoznate u njemu, to je vaš odraz. Vesna Mihajlovic 305/13

Kada dozvolite vašoj duši da vas vodi, budite sigurni i znajte, da ste odradili sve što je trebalo.  Vesna Mihajlovic 712/12

Nikada se i ni sa kim ne trebate upoređivati ni u čemu, jer ste posebni, jedinstveni, unikatni i neponovljivi u vašoj Esenciji, volite se i prihvatite, baš takve kakvi jeste i budite/oslobađajte svoju Svest od Ega. 234/13

– Oni koji su na dubljim nivoima svesnosti, lakše dolaze do univerzalne istine! 2732011

U svakoj našoj ćeliji, nalazi se kopija Boga. Vesna Mihajlovic 1710/12

 

Kada se bude uspostavila konekcija svih 12 DNK lanaca, tada ćemo biti Bogovi u liku Pravog Čoveka. Vesna. M. 91/11
………
Ovu poruku ili predvidjanje Thotha Atlantiđanina sam pronasšla devet meseci kasnije 6.9.2011. i odmah sam uočila sličnost sa mojom prethodno dobijenom rečenicom, gore napisanom o uspostavljanju DNK lanaca.
„Skupite se, moja deco, da čujete tajnu tajni, koja će vam omogućiti da otkrijete Čoveka‑Boga, i da vam dam put ka večnom životu.
IZ UČENJA THOTHA ATLANTIĐANINA

Kad jednom osvestiš sebe, shvatiš da je ljubav uvek bila u tebi.
– Kada jednom osvestiš sebe, shvatiš da si sam, čista Božanska Ljubav! Vesna M.154/11

– Život je zbir događanja, koji se dešavaju u kontinuitetu, sve do onog trenutka kada prelazimo u drugu dimenziju, ali, i nastavlja da se dešava sa svim onim osećanjima, tj. budnom svešću, koju posedujemo, koju ‘nosimo’ sa sobom od našeg postanka. 1111/10

ZAŠTO SE DELIMO…?
„Uvek tražite krivicu u drugome, a ne u sebi.
Svako srce treba dobro da se preispita.
Duhovni hram je u Duši svakog čoveka.
Iz tog hrama treba da crpite odgovore i znanja.
Sve se prvo desi na duhovnoj razini, pa se tek onda događa na fizičkoj.
Uzroci datiraju odavno.
Greška je u tome što se delite.
U mom svetu i mojoj zamisli, ne postoje nacije kako ih vi nazivate.
Svi vi ste moja deca, koju volim podjednako.
Izbacite gordost iz sebe i mržnju, sve vrste podela.
Oprostite sebi i sve svima, ne zbog mene, nego zbog vas!
Ja vas volim takve kakvi jeste.
Imali ste čiste Duše od iskona, ali ih brzo prljate.
Zaboravili ste ko ste, setite se.
Kako uradite, ono što izaberete vašom slobodnom voljom, tako će vam i biti. Opraštajte sebi i drugima!“ 193/11

Moje srce je ceo svemir, u kome se nalazi sve što mi je potrebno. Tu je „ključ“ za otkrivanje svega što postoji 216/11.


– Čoveče, spusti se do vlastitog dna, da bi se uzvisio. ♥
– Čoveče, spusti se na dno svoga bića, probudi ga, da bi spoznao Istinu/Boga. Vesna Mihajlovic 149/12

– Čistom srcu nikada niko neće moći nauditi. 45/10

Upali svetlo u svom srcu, da bi video put kojim ideš. 412/11

Širom zatvorite oči, da bi videli dubine i prostranstva okeana u vašoj Duši, ili, zatvorite oči i videćete ceo unutrašnji svet.  179/12


– Kada se potraga za Bogom okrene prema unutra, u tišinu sebe, onda se vrata prema nesvesnom mogu širom otvoriti.
– Unutrašnja radost vas dovodi u kontakt sa Bogom u sebi. 153/15

Sadašnji trenutak je veza sa Večnošću.166/11.

– Ako se ne učimo na svojim greškama, uvek ćemo ih praviti iznova. Vesna M. 2010/11

– Nauči da ćutiš, a, onda progovori, jer istina se pronalazi u tišini sebe.

– Ja sam ljubav, Ja sam lepota, Ja sam mir, Ja sam mudrost, Ja sam nežnost, Ja sam saosećanje, Ja sam dobrota, Ja sam blaženstvo, Ja sam snaga, Ja sam zadovoljstvo, Ja sam radost, Ja sam Duh, Ja sam nebo, Ja sam zemlja…, ali sam još uvek i Ego, na moju veliku žalost.

Kada se čovek bude uzdigao u Duhu na višu razinu svesnosti, kada bude mogao razumeti pravu suštinu života i smrti, Boga i Univerzuma, tada mu više, neće biti potrebne „poštapalice“, kao sto su razne slike, ikone, uskršnja jaja, razni rekviziti, običaji, ceremonije… da bi pokazao kako veruje i slavi Boga. Tada će čovek Živeti Boga u sebi u svom Srcu…244/11

– Ljubav nikad ne bije bitku, ona se uvek prepušta!
– Ljubav nikad ne bije bitku, njena pobeda je u prepuštanju.
– Ljubav ne boli, ljubav voli. Vesna Mihajlovic 1411/11

– Gde ljubav nikne, tu ne raste mržnja, gde nikne ljubav tu je svetlost Boga, tu je tačka gde se sve spaja, gde nema ni početka, ni kraja, i u našem duhovnom srcu se sve ovenčava. Ljubav ne veže, ljubav oslobadja. 271/12

– Sve ono što kažete drugom da je, samo obrnite i ako ste iskreni shvatićete kakva ste ličnost. 1710/10.

– Ako hoćete da znate kakva je osoba preko puta vas, sa kojom pričate, slušajte je dobro šta priča o drugima. 1511/10

(A ovo dole sam pronašla skoro dve godine kasnije 6.12.2012. na jednom fb profilu i drago mi je da se slažesa mojim uvidima koje sam dobila.)
„Nećes upoznati čoveka slušajući šta drugi o njemu pričaju, već slušajući ono, što on priča o drugima.“ Rekao je Muhamed alejhisselam: „Vernik je verniku ogledalo.““

Ništa se ne dešava slučajno u našim životima, jer slučajnosti ne postoje. Tačno se dešava ono što treba i kako treba da se desi. Svi dobijamo i svi dajemo, tako da se ništa ne gubi, samo je potrebno to osvestiti i prepoznati, tj. imati dovoljnu količinu budne i aktivne svesti da bi to i shvatili na ispravan način. Svaka osoba nam dođe u susret tačno onda, kada za to dođe vreme, uzme i da, ono što treba. Razmena se izvrši i svako odlazi svojim putem. Zbog toga ne trebamo žaliti, za nekim ili nečim, jer sve se odvija u svrhu života, jer, sve je konstantna promena. 2810/11

– Oni, za koje mislimo da su nam „neprijatelji“, verujte da nisu, jer oni su „poslati“ da nam pomognu kako najbolje da odradimo „lekcije“, koje smo dužni da odradimo, ako prepoznamo. Nekad i jako bolno, ali vredno za naše duše, za našu Esenciju.

 

Bog ne traži od nas da mu udovaljamo na razne načine…, već da udovaljamo i poštujemo „brata“ i „sestru“ na zemlji, naše bližnje, bez obzira na naciju, veru, veroispovest i boju kože. Da poštujemo subližnje (misli se na životinje), jedino na takav način može nastati jedinstvo u Bogu i u nama samima. 812/11

Jutros 29.12.2011. godine,  pri buđenju sam dobila ovu informaciju, uvid (radosnu vest) koja bi trebala obradovati sve nas, ceo ljudski rod, a ona glasi: Uskoro ni jedan genetičar neće moći da zloupotrebljava i eksperimentiše sa našim(ljudskim) DNK. 2912/11

– Ne možemo očekivati da nam se političari promene na bolje dok i sami ne promenimo naš mentalni sklop. Oni su odraz nas samih. Mi smo uzrok, oni su samo posledica. Ne možemo menjati drugoga, menjati možemo samo sebe, a kada promenimo sebe, menja se i sve oko nas! Privlačimo tačno ono, kako i sami vibriramo. Vesna Mihajlovic 1311/11

Ti si sve što postoji i što je ikad postojalo, savršenstvo van tvoga dometa shvatanja, ti si Suština, samo stanje bivanja i nirvane, Ti jesi sve i ništa, sve što postoji u bezbroj varijacija. Ti si ljubav zarobljena u telu. Otvori  „prozore i vrata“, „očisti“ svoj unutrašnji „hram“, oslobodi svetlosti put, pusti je da se rasplamsa, već postojeća, da postaneš ono, što si oduvek bila i jesi u svim vremenima, samo BUDI, jer Ti, već JESI. 612/11


Mi ljudi smo u svojoj Esenciji vrlo moćna bogolika stvorenja i zbog toga se mnogi bore za našu naklonost, svi, osim nas samih, jer se međusobno uništavamo! 53/11.

Nije problem u drugome, problem je u onome kako nešto doživljavamo ili shvatamo mi sami. 2610/12.
– Primetila sam da mi je prošli uvid koji sam dobila bio na istu temu, a glasio je: Imas problem sam sa sobom, čim ti smeta nešto van tebe. 1810/12

– Jutros, 18.01.2013.god. dobih jednu rečenicu prilikom buđenja koja glasi: Sve je sve, ništa nije ništa. 181/13
Iskreno, samo nagadjam šta bi mogla značiti ta rečenica, nije mi baš najjasnije.

– Nesebičan čovek može biti samo onaj koji voli, sve ostalo je trud.
– Ko ne može da oprosti, taj ne može ni da voli. 2410/11
– Onaj ko ne zna da voli, taj ne može ni da prašta. 301/13
Mislim da je oprost potreban čoveku, jer sa tim činom se odvajamo od energije koja nas je do tada držala sputanim i u „zatvoru“.
U samom činu opraštanja, ali i pokajanja je potrebno da dejstvuje naše srce, a ne um i intelekt, tek tada je oprost zagarantovan, a onda i sama božanska milost
.

 

Kada bi ljudska rasa znala kakvu tajnu i moć nose u sebi, u svojoj Esenciji, u svojoj SVEsti, koja je momentalno zarobljena od Ega, bili bi besmrtni i u fizičkom svetu. 2911/12.

Priđi slobodno i pruži mi ruku, ja sam u tvom unutrašnjem „hramu“, u tišini tvog duhovnog srca. Vesna M. 62/13

Mi sami sebe kažnjavamo i nagradđujemo. Bog nema baš nikakve veze sa tim, osim što dozvoljava, da bude po našim zaslugama. 33/11.

Sami ćemo morati proći kroz sve vrste promena i niko to uraditi ne može umesto nas samih, jer, svaki čovek poseduje unikatni „ključ“ sakriven u svom srcu, koji treba da oslobodi i razume, na koji način se „brave“ svog unutrašnjeg „carstva“ otvaraju. 87/12

Koliko je u ovom svetu za neke opasno neznanje, za neke je još opasnije znanje. 2612/12

– Svesnost je proizvod sadašnjeg trenutka. Vesna Mihajlovic 194/12

 

I vrag i anđeo su u našim glavama. Nisu tamo negde u zamišljenim nebesima. Deluje onaj, kome dozvolimo i u koga verujemo, koga u sebi pothranjujemo. Vesna Mihajlovic 86/12
 
Sva nasa bogatstva su u nama samima i dostižna su nam, kada uđemo u tišinu sebe, kada probudimo našu svest. 29/11
Ako u sebi nismo pronašli sebe, uvek ćemo imati potrebu da nam neko drugi ulepšava život, umesto nas samih. 66/12

 

Ništa jače i efikasnije ne može čoveka naterati da se menja, osim straha. 43/13

– Uvek je strah taj, koji nas odvuče na suprotnu stranu. 226/14

 

– Ako se budemo upoređivali sa istinom tuđeg srca, nikada nećemo doći do univerzalne istine. 311/12


– „Vi me gledate očima onoga, koji je u meni.“ Vesna Mihajlovic 276/11
Pitala sam se šta ta rečenica hoće da mi kaže, a onda sam opet naišla na jedan Rumijev citat ili uvid koji mi daje za potvrdu da je to što sam dobila OK, koji kaže:
„Vidim šta je duboko u mojoj duši.
Ne trebam moje oči, vidim sve jasno.
Zašto da zamaram moje oči kada mogu da vidim svet njegovim očima..“
„I see so deeply within myself.
Not needing my eyes, I can see everything clearly.
Why would I want to bother my eyes again
Now that I see the world through His eyes…“ Rumi 🙂

– Ne zavaravajmo se, mi smo ništa u Božijim očima, ako nismo Pravi Ljudi.  Vesna M. 2762011

– Ti koji si u meni, hvala ti beskrajno za sve ono što je u meni. Rekao si; Ja sam Ti, Ti si Ja i Svi smo Jedno. ’06.

 

Gde ljubav nikne, tu ne raste mržnja, gde nikne ljubav tu je svetlost Boga, tu je tačka gde se sve spaja, gde je početak i kraj i sve se ovenčava u našem duhovnom srcu. Vesna Mihajlovic 271/12

Kada padne noć i tama se svije oko tebe, pozovi svetlo iz dubine svoga bića i ono će zasijati, jer ti jesi svetlo. 1611/11

Pre nego postaneš bilo šta i bilo ko, postani Pravi Čovek.1912/11

Ne odustaj na prvi pokušaj, ni na drugi, ni na treći…, ne odustaj nikada dok ne uspeš, jedino tako, uspeh je zagarantovan. Vesna M. 1412/11

A, Gurđijev kaze: „Put je težak, uspon postaje sve strmiji što se ide dalje, ali se čovekova snaga takođe povećava. Čovek postaje umereniji i sa svakim korakom naviše njegova perspektiva se širi. Da, postoji mogućnost.“ – Pogledi iz stvarnog sveta….Gurđijev

Pametnoj ženi je dovoljan trenutak da “provali“ muškarca, ako želi. Nekada prođe mnogo, mnogo vremena i tek tada se seti da je pametna. 238/’09 Vesna M. 😀

Niko muškarčevu zrelost ne može bolje proceniti/potvrditi, osim zrele žene. 53/11.

– Čovek koji piše, njegov svet se ne završava u materiji. 278/11 Vesna Mihajlovic

 

Verovali ili ne, sve dimenzije i svi nivoi se nalaze u našoj desnoj hemisferi, u našoj svesti, našoj DNK. 107/12
Ovaj uvid koji sam dobila u jutarnjim časovima pri samom buđenju, stavila sam na moj profil na facebook-u još 2012. godine, ali me je Vera Bojičić demantovala i rekla da je to što sam napisala Greška, u šta lično sumnjam, ali vreme će pokazati… 🙂

Vera Bojičić piše: „Greška: svi nivoi se nalaze u levoj hemisferi i u DNK. Ti delovi pripadaju muškome principu, oni sadrže prošlost, trajanje u prošlosti. Preko desne se doseže svesnost a to nije nivo već okrilje.“Ko razume shvatiće… 😀

 

– Atom je čestica koju ne mogu svi da vide, ali je osete. 1811/11

 

Svaka naša misao, reč, osećaj, osećanja i dela u svim postojanjima…čine naše Ja! 145/11

– Mnogo malih ciklusa postoji u jednom velikom ciklusu. Sam proces događanja nečega čini jedan ciklus. 63/11

Ne veži se ni za šta, jer za šta god se budeš vezao biće ti oduzeto. Budite slobodni kao što su ptice u letu. Vesna Mihajlovic 29/12
Mi smo prijemnici i prenosnici informacija iz Univerzuma, koje kasnije dajemo drugima.. 1811/11

– Kada je Isus iz Nazareta govorio „Probudite se“ to znači to, podignite svoju svest na viši nivo, izdignite se na višu razinu svesnosti, probudite svoju svest, oslobodite je od Ega. Vesna M.1811/11

– „Kraljevstvo Božije“ je visoko stanje naše svesti, naša budna svest. Vesna Mihajlovic 1811/11

Ovo je rečenica koju sam ‘dobila’ u jutro 21.04.2011. u trenutku buđenja, između jave i sna, a zašto mi je došla, iskreno ne znam, znam samo da se spustila neplanirano i bez moje svesne namere… Onaj ko te dotakne na bilo koji način u želji da te povredi, nisi odgovorna za njegove postupke.“ 214/11

– Obradin Mitrovic, koji dobro poznaje učenja Rudolfa Štajnera je komentarisao – „Ovo bi mogla biti Imaginacija Arhanđela -MIHAILA – prvi među sedam (7) planetarnih vladara čovečanstvom. ON predstavlja Sunce – HRISTA – Istinu. Dok ostalih šest Arhanđela (da im ne nabrajam imena) vladari su ostalih šest planeta u Sunčevom sistemu. Svaki od njih upravljaju naizmenično čovečanstvom po 300 godina, dok Arh. MIHAILO -prvi među jednakim 360 godina. Na Zemlji prođe jedna civilizacija – epoha od 2.160 godina, dok Sunce na svom putu kroz Zodijak pređe iz jednog znaka u drugi … Sada smo trenutno u „Ribama“- sledeći ..“Vodolija“…!
 

I na kraju, meni jedna od lepših istina iz U. Života, koja glasi:

Ko živi u Istini, vidi šta drugi ne vide i čuje šta drugi ne čuju; on će stoga svakom ostaviti svoju veru. Ljudi u Duhu Boga, neće ni osuđivati niti proganjati bližnje koji iz drugih izvora dobijaju duhovno znanje i tome odgovarajuće ga tumače. Svaki čovek je vođen prema stanju svoje svesti, često preko mnogih prepreka ili drugih izvora, dok ne bude u stanju da prepozna Izvor Istine.

 

Pruzi čoveku ruku da mu pomogneš, da se podigne, pomozi mu i drugi i treći put, ali ako te sa prezirom i gađenjem gleda i pokušava da te uništi, da te unizi, ili te ne ‘čuje’, pusti ga neka se valja u svom ‘blatu’ još, dok se ne opameti. Neki ljudi ne mogu drugačije nego tako, da plate skupu cenu, da bi se izvukli iz svog vlastitog ‘blata’. 218/11

Put ka ljubavi ne postoji, jer, ljubav je put i način. Budi i živi ljubav, isijavaj i sej ljubav, upijaj ljubav i hrani se s njom, razmenjuj ljubav i hrani sve, daj ljubav drugima i samo voli. Voli i živi ljubav, voli sebe i sve oko sebe, jer iz ljubavi smo nastali i u nju se vraćamo.  58/11
„Ladies in Lavender “ – Joshua Bell
http://www.youtube.com/watch?v=c4RIPjk6Jh4&feature=player_embedded#!

Ne možete vi uspostaviti sa nekim lep odnos, ako taj neko ne želi, jer on ima u nameri da vas menja, a menjati drugog je nemoguće. Menjati možemo samo sebe. 58/11

Ljudi se bore jedni protiv drugih upravo iz razloga sto pokušavaju da menjaju drugoga, da isključe i negiraju onu drugu stranu. Tako je i sa religijama. 1912/11

Sebičnost nije odlika duhovnog čoveka, kako vam dajem ja nesebično, tako dajite i vi drugima. 32/07

Oni koji veruju samo u ono sto fizičkim očima vide, mnogo su oštećeniji u odnosu na ostale. 2912/10

– Oni koji ne poznaju kosmičke-metafizički zakone, olako se prihvataju tumačenja  religijskih učenja, a da ih u potpunosti i ne razumeju i uz to još, postaju verski-religijski fanatici. 21/11

Svaki čovek je direktno povezan sa celim svetom putem svojih misli i osećaja, što uzrokuje promenu u celom svetu na bolje ili na gore. 1811/11

 

– Najveća laž u koju smo poverovali je ta, da smo neznalice i nemoćni. Mi smo u svojoj Esenciji vrlo moćna bića, to treba svako da osvesti i da zna, odnosno da u to bude siguran, ali, samo pod jednim uslovom, da se rešimo našeg ega i njegovih sastavnih delova tj. njegovih pomagača, koji su našu Dušu, našu SVEst zarobili. A kada se to desi, moći ćemo i planine pomerati, bez mnogo truda… 😀 106/13

 

Ovi uvidi govore više od reči…

1. – Mi ljudi smo uzrok svega što se dešava na planeti Zemlji, tako i povećanog broja rađanja životinja. Naš misaoni proces pohlepe prouzrokuje poremećaj u svim sferama našeg života, jer mi misaonim procesom kreiramo nas svet. Mi jesmo Kreatori našeg života, kao što je nas Stvaraoc-Kreator nas i svega sto postoji. 305/12

2. – Oni koji ubijaju životinje, direktne su ubice u procesu direktne odgovornosti za njihov život i stavljaju teret na sebe i svoje duše.

– Oni koji su saučesnici, koji pomažu na bilo koji način, snose odgovornost i ako nisu direktne ubice.

– Oni koji jedu meso ubijene životinje, isto snose deo odgovornosti saučesnika ubistva, jer jedenjem mesa, svesno ili nesvesno podrzavaju ubijanje životinja

3. – Nas poremećen odnos sa prirodom i negativani misaoni procesi dovodi do disbalansa i povećanja broja životinja koje se rađaju na planeti. 133/10

Ne mogu se svi ljudi složiti sa vašom zamisli i stavom, jer nismo svi na istoj razini svesnosti i zbog toga bi trebali, jako poštovati različitosti i biti tolerantni jedni prema drugima! 283/11

Mi ljudi smo dati jedni drugima, u svrhu osvešćivanja. 1611/11

Ne budi loš prema sebi, jer, sve što činiš drugome, to radiš sebi. 1910/16

 


Ego se odriče svega; Istine, mudrosti i znanja, samo se ne odriče svog opstanka, titule, laži, dogme, šefovanja i naše svesti. 2710/16

 

Nacionalni ponos je nešto, što je gore i od najgorih ovozemaljskih već postojećih poroka

 

Mnogi vernici se skrivaju pod plaštom religije, „vere“, i pod tim plaštom čine razna zlodela..2012/16

 

Kada čovek bude spoznao ko je on u svom fundamentu, postideće se svih svojih dotadašnjih dela-nedela. 212/16.

Naša Duša ne treba isceljenje, ona treba oslobođenje, od Egovih naslaga, koje je zaklanjaju i udaljuju od Boga. 2012/16.
P.S. Nisam ja protiv ni jednog naroda i ne bih volela da me neko pogrešno shvati, posebno zbog mojih stavova, viđenja i zaključaka, ali jesam protiv nepravilnih postupaka svih naroda, taman to bio i ne znam ko. 812/11


Mahatma Gandhi  je svojevremeno rekao: „Veličina i moralni napredak nekog naroda ili pojedinca, moći će se meriti po tome kako postupa sa životinjama.“
Zar to nije dovoljno i istinito rečeno, bez obzira što se mnogi oglušuju o to, ili možda ne razumeju?!