RIZIČNO SPAŠAVANJE ŽIVOTA ILI GRUBO NARUŠAVANJE PRIRODNIH ZAKONA! ALARMANTNA ISTINA O TRANSFUZIJI KRVI…

Biblija jasno kaže : „Ne smete jesti krv ni od kojega tela, jer je duša svakome telu njegova krv“ (Mojsijeva 17:14). Bog je rekao Noju: “Samo ne smete jesti mesa sa dušom njegovom-s krvi njegovom“ (Mojsijeva 9-4). Ako se setimo susreta Geteovog Fausta i Mefistofela, na Faustovo pitanje zašto ugovor mora da potpiše krvlju, Mefistofel je rekao: „Zato što je krv osobiti sok“. Zašto se krvlju potpisuje ugovor sa satanom? U krvi je sadržano ljudsko „ja“, njegova duša. Potpisom krvlju Faust je dao svoje ja, dušu satani. Zašto je krv toliko specifična i važna? Krv je tečni organ koji svojom fluidnošću i cirkulacijom komunicira sa svim drugim ćelijama, tkivima i organima. Zato krv predstavlja informacionu bazu celog organizma. Krvne ćelije su uronjene u krvnu plazmu koja sadrži sve dobro i loše iz našeg tela. Uloga krvi: Krv je deo imunološkog aparata (leukociti), sadrži specifična odbrambena antitela (imunoglobulini) stvarana celog života, eritrociti prenose kiseonik vezujući ga za hemoglobin u alveolama (oksihemogobin) i skuplja C02 kao produkt ćelijskog disanja, vrši termoregulaciju, obezbeđuje acido-baznu ravnotežu, homeostazu, prenosi hranljive materije i produkte metabolizma, sadrži trombocite za prirodno zatvaranje povređenog krvnog suda, vitamine, minerale, hormone (informaciona uloga), albumine (nosači,transporteri i čistači krvi), fibrinogen, masti, vodu. To je dobro, ali sadrži i viruse, bakterije, gljivice, parazite, toksine, teške metale, metabolite, oksidanse, lekove, što nije dobro. Krv je zaista „osoben sok“ sa vrlo složenim funkcijama i sa elementima koji su specifični samo za organizam kome pripada. Krvne ćelije kao i ostale ćelije u telu poseduju svesnost, duhovno-energetski i fiziološki identitet vlasnika. Organizam funkcioniše po hologramskom principu, gde svaka ćelija ima delić duhovnog identiteta vlasnika. Organizam je Božija kreacija i predstavlja duhovno-energetsko-organsku simbiozu svih ćelija sa strogo podeljenim zadacima i pravilima egzistiranja i ponašanja u zajednici. Savremeni parapsiholozi „ na svom terenu“ najviše osuđuju transfuziju krvi, zato što remeti Karmički razvoj i cikluse Reinkarnacije. Razlog toj tvrdnji je činjenica da krv donora(obično su mešavine više davalaca) ima duhovni identitet i karmu donora. Kada se u telu istovremeno nađe krv više donora nastaje Rašomon mešanja različitih karmi, jer svaka krv ima specifično od Boga određeno karmičko nasleđe. Kada se promeni celokupna krv kod patoloških stanja, menja se karma primaoca krvi. Dakle, shvatili ste, od svih organa i tkiva, krv ima najviše od specifičnosti vlasnika, duhovno-fiziološki pečat, ličnu kartu tela. Sve funkcije, bolesti preležane i trenutne, svi patogeni (paraziti,bakterije,virusi,gljivice) imaju svoj organsko-hemijski zapis, imunološki otisak u krvi kreiran celog života u brojnim kontaktima sa patogenima(stečeni prirodni imunitet). Da li smemo, ako sve to znamo, a po standardima medicinske etike, da izvršimo transfuziju krvi, pri čemu se kao mera kompatibilnosti, usklađuju samo krvne grupe i Rezus faktor?? Inače, nekompatibilnost krvnih grupa dovodi do stvaranja aloantitela u krvi bolesnika, koji napadaju krvnu grupu donora kao uljeza u sopstvenoj krvi!! Da je transfuzija igra, bila bi rizičnija od Ruskog ruleta!!

 

Standardi kontrole krvi davalaca. Dobrovoljni davaoci krvi se usmeno ili pismeno pitaju da li su bolovali ili boluju od neke infektivne bolesti. Šta ako ne znaju ili prećute da su zaraženi? U Kini gde ne postoje standardi kontrole, zaraženi siromašni seljaci doniraju krvnu plazmu za novac, što je dovelo do opštih zaraza virusom humane imunodeficijencije. Po zakonu u Srbiji krv davaoca se testira na „samo“ 4 oboljenja: sifilis, hepatitis B i C i SIDU ( sindrom stečenog nedostatka imuniteta). A šta ako se testovi ne urade valjano ili se izmešaju krvi pri skladištenju i konzervisanju?? Šta je sa ljudima koji su bolovali malariju, intravenskim narkomanima, ljudima koji piju alopatske lekove, recimo hormone?? Oni su takođe kompatibilni davaoci krvi!!! Ljudski faktor je rizična stavka za tako mnogo zamki i operacija u transfuziji. Uzimanje krvi i određivanje krvne grupe, nosi prvu mogućnost da se pogreši. Može doći do mešanja i zamena krvi donora Citiram sa sajta Instituta za transfuziju krvi Beograd: „… Iako se koriste najsavremeniji testovi i tehnologije, na žalost,može da se dogodi, da se i ovakvom tehnologijom ne otkrije svaki davalac krvi koji ima infekciju…..da se izbegne rizik od prenošenja mikroorganizama iz krvi davaoca u krv primaoca, davaoci mogu da pomognu ISKRENIM POPUNJAVANJEM UPITNIKA……“ Savremene metode nisu sigurne, pa se banke krvi oslanjaju na iskrenost donora krvi!!! Neobičan izliv iskrenosti na sajtu Instituta za transfuziju krvi u Beogradu! Rašomon rizika pojačava činjenica da 99% ljudi ne zna da li su zaraženi! Jednostavno, ali zabrinjavajuće-ne zna!

Rizici transfuzije za primaoca:

1-kongestivan zastoj srca zbog povećanja volumena krvi u cirkulaciji.

2-alergijske reakcije na veliki arsenal biološki aktivnih materija u krvi.

3-bolesnik dobija gratis „ infektivni paket donora“-najčešće malarija, žutica, lues, SIDA, parvovirus, Epstein-Barrov virus, citomegalovirus (napada isključivo leukocite i u njima boravi) itd. Malarija je najčešća zarazna bolest dobijena prilikom TK. Od parazita, koji napadaju ljudski krvotok, čest je uzročnik Chagasove bolesti.

4-bolesnik dobija gratis „imunološki paket specifičnih antitela, imunoglobulina“ donora. Oni su strani imunološkom aparatu bolesnika i on ih vidi kao strane materije i dolazi do imunolških inflamatornih, vrlo burnih reakcija.

5-febrilna nehemolitička posttransfuziona reakcija- do nje dolazi zbog nekompatibilne ili hemolizirane krvi(neispravna konzervacija nakon uzimanja krvi ili je istekao rok trajanja konzervansima-antikoagulansima). Dolazi do aglutinacije eritrocita, što dovodi do hipoksije (nedostatak O2) i šoka.. Nakon transfuzije javlja se hemoglobin u mokraći (hemoglobinurija), zatim žutica, nefroza bubrega, nekad je ishod fatalan!!!

6-pirogene reakcije(groznica,povišena temperatura), najčešće zbog sumpora pri konzervisanju i čuvanju krvi.

7. aloimunizacija aloantitelima na nekompatibilnu krvnu grupu. Praćena je sa opasnim po život hemolitičkim reakcijama!!! To je Akutna imunohemolitička reakcija. Primalac krvi eritrocite iz tuđe krvi vidi kao strano telo u krvi, poput antigena i uništava ih. Raspadnuti eritrociti ispuštaju otrove u krv, što opterećuje bubrege Recimo,da je greškom obeležena druga krvna grupa ili su se izmešale pri sladištenju(nesavršeni ljudski faktor)!!! Odložena hemolitička reakcija Slična je akutnoj samo se odvija sporije,1-4 meseca.

8-Bakterijska kontaminacija izvađene krvi pri konzervaciji(ljudski faktor)-dovodi do sepse.Ovo je jedna od najtežih rizika transfuzije i završava se smrću za 24h

9-povišena temperatura

10-Edem pluća-oštećenja pluća zbog stranih antitela i biološkog materijala koji ne prepoznaje osetljiva i sofisticirana imunološko-metabolička memorija u primaočevoj krvi.

11-Hipotenzija (MOŽE I LETALNO DA SE ZAVRŠI)

12-kardiovaskularni problemi (srčani zastoj, aritmija itd)

13-Tuđa krv može zbog „paketa“ bakterija koji se unose u cirkulaciju da izazove supresiju Imunog sistema ili aktivacija imunog sistema kada se stvaraju Aloantitela i aktiviraju se T limfociti

14-tuđa plazma sadrži neprepoznatljive imunoglobuline- mogućnost niza neželjenih reakcija!

15-moždani udar i druga unutrašnja krvarenja.

16-otkazivanje rada bubraga.

17-stomačni problemi-muka,povraćanje.

18-oštećenje jetre-usled priliva veće količine strane krvi, javlja se hemohromatoza, previše gvožđa u cirkulaciji, što oštećuje jetru i srce.

19-tromboza

20-Ubrzani rast metastaza kod obolelih od raka.

21-smrt, trenutna ili u toku 24h.

Transfuzija se razvila u veoma čestu i važnu terapiju iako nikad nije bila testirana na efikasnost i sigurnost.Neke reakcije se mogu javiti i posle godinu dana i više od transfuzije krvi!!! Ponavljam, krv je tečni organ i TK je OBLIK PRESAĐIVANJA ORGANA, koji menja (smanjuje) imunitet primaoca, na vreme od više godina. U duhu ovih činjenica, vrlo su dragocena i ohrabrujuća nastojanja(uglavnom uspešna) savremene hirurgije koja fovorizuje i usavršava beskrvne operativne zahvate. Zato nije čudno, što se ubrzano i sa puno inventivnosti, u celom svetu radi na zamenama za tuđu krv. Pomenuću samo neke naučne pokušaje, da se nađe zamena univerzalnoj Božjoj kreaciji –prirodnoj krvi, sa manje ili više uspeha. Nemojmo zaboraviti duhovno-biološko-imunološko-metaboličku i još stotinu funkcija Božijom rukom kreirane krvi. Krv je zaista „OSOBITA“.

Besmrtni, veliki Gete je shvatio tajnu krvi! Veštačke zamene krvi: 1-FLUOSOL-DA-20-japanski proizvod,odobren 1989. Radi se o prenosniku kiseonika, imitaciji hemoglobina na bazi ugljenika i fluora. Povučen posle 5 god. zbog mnogih nus pojava.

2-Kineski naučnici iz genetski modifikovanog zrna pirinča proizveli albumin-protein krvne plazme, koji učestvuje u transportu hormona i minerala,čišćenju krvi od otrova …

3-Univerzitet „Marija Kiri“,Pariz. Iz matičnih ćelija krvi izvađenih iz koštane srži dobrovoljaca uz pomoć faktora rasta podstakli njihovu transformaciju u eritrocite. Preživljavanje, funkcionisanje i prenos O2 ovih eritrocita je vrlo sličan prirodnim krvnim ćelijama. Prednost ovih zamena krvi je što ne moraju da se čuvaju u frižideru, što je pogodno za transfuziju u udaljenim područjima posle prirodnih katastrofa.

4-Rumunski naučnici od 2007god usavršavaju privremeni supstitut-zamene krvi-koja ima samo ulogu privremenog prenosa kiseonika Dok se organizam ne oporavi. Ova tečnost sadrži protein Hemeritrin na bazi gvožđa (kao i hemoglobin), dobijen iz morskih crva. Protein se gaji u laboratoriji uz pomoć genetski modifikovanih bakterija. Ovaj protein omogućava da organizam funkcioniše 1 dan, dok ne regeneriše sopstvenu krv.

5-Već odavno prisutne i dokazane metode, dopune volumena i dodaci krvi:
*fiziološki rastvor sa 0,9% NaCl
*fiziološki rastvor dextrana(polisaharid),manitola
*Glukozna infuzija
*Hartmanov rastvor(kalijum hlorid,natrijum hlorid, kalcijum hlorid i Na-Laktat
*rastvor hemacela (polimer uree i hidrolizovanog želatina) *Ringerov rastvor (NaCl,CaCl2 i KCl i NaHCO3)-bolji od fiziološkog rastvora zbog toga što veće količine 0,9% NaCl može izazvati hiperhloremijske acidoze.
*preparati organskog, helatnog gvožđa (sinteza hemoglobina) *Globifer-hemsko gvožđe dobijeno iz hemoglobina, sa efektom i.v.gvožđa. Brzo stvaranje hemoglobina.
*hormon eritropoetin (stimuliše koštanu srž da ubrzano stvara eritrocite)
*elektrokauterizacija (tehnika smanjenja gubitka krvi) *aparat SRCE-PLUĆA
*hlađenje pacijenta, radi smanjenja potrebe za kiseonikom.

Pošto je zbog svoje kompleksnosti prirodna krv praktično nezamenljiva, sve više se praktikuje znatno manje rizična i jednostavnija tehnika- AUTOTRANSFUZIJA.

1-Autologna preoperativna donacija Autologna preoperativna donacija.

Pacijent više puta u određenim vremenskim razmacima daje sopstvenu krv i pravi dodatne rezerve svoje krvi.. Tako da pred operaciju ima normalnu krvnu sliku i rezerve sopstvene krvi u bankama krvi. Ako se ta sakupljena krv ne iskoristi, može ostati kao rezerva do 5 nedelja, za slučaj nekih komplikacija postoperativnog toka.

2-uzimanje krvi pre operacije, neposredno, a istovremeno se to nadoknađuje sa glukoznim i NaCl2 fiziološkim rastvorom- krv se razređuje, ali vitalne biološke funkcije nisu ugrožene. Ovo je bazirano na činjenici da naše telo uvek ima rezervnu količinu krvi koja može da se uzme pre operacije , da se ne bi rizikovalo dobijanje tuđe krvi.

3-Uzimanje krvi u toku operacije. Krv se ASPIRIRA VAKUMOM IZ OPERATIVNOG POLJA i meša sa rastvorom antikoagulansa, zatim se filtrira i razdvajaju se iz krvi pojedinačne čelije. Ove ćelije Krvi se nakon operacije i u toku, priključuju na venu i vraćaju u cirkulaciju, bez ikakvih neželjenih ishoda i komplikacija. Umesto zaključka- Svetlost razuma na horizontu savremene medicine 2004 godine u jednom medicinskom časopisu je napisano: „ Mnoge tehnike koje su razvijene kako bi se pomoglo pacijentima koji su Jehovini svedoci, jednog će dana postati standardne metode lečenja“. 2010 godine članak objavljen u časopisu Heart, Lung and Circulation iznosi veliku istinu: „Beskrvni hiruški zahvati ne bi trebalo da se vrše samo na Jehovinim svedocima, nego bi trebalo da postanu sastavni deo standardne hiruške prakse.“ 2012 godine časopis Archives of Internal Medicine objavio je rezultate studije koja je 28 godina pratila zdravlje pacijenata sličnog zdravstvenog stanja na Kardiohiruškom delu jednog bolničkog centra. U poređenju sa pacijentima koji su primili krv, Jehovini svedoci brže su se oporavljali i imali manje komplikacija tokom boravka u bolnici. Postotak preživljavanja u prvoj godini je bio veći kod Jehovinih svedoka, nego kod pacijenata koji su primali krv nepoznatog donora. 2013 godine časopis The Wall Street Journal je objavio članak: „ Beskrvni hiruški zahvati već se godinama primenjuju na pacijentima koji iz verskih razloga odbijaju krv. Danas se sve više koristi ova metoda lečenja, jer su manji troškovi, pacijent je kraće u bolnici, manji je rizik od infekcija i komplikacija povezanih sa primanjem tuđe krvi“. Medicinska etika i elementarno pravo na dostojanstven i bezbedan način lečenja i življenja ne smeju da budu dovedeni u pitanje ili narušeni nijednom medicinskom metodom. Pacijentu mora da se istinito predoče svi rizici homologne transfuzije krvi (nepoznatog donora) i da se dozvoli pacijentu pravo da sam odluči da li će da primi krv ili NE!! Napisala Zorana Dabić

Ovde možete pročitati i neke od komentara na gornji tekst:

https://www.facebook.com/notes/sladjana-velkov/rizi%C4%8Dno-spa%C5%A1avanje-%C5%BEivota-ili-grubo-naru%C5%A1avanje-prirodnih-zakona-alarmantna-isti/10154381225249974/

P.S. Hvala Zorani na ovako opširnom i korisnom tekstu. Volela bih da ga podelite, neka dopre do što više ljudi, kako bi se informisali… Setila sam se da sam davno, još pre 30 godina slušala Hristove poruke iz Un.Ž., koje su produbljivale i ispravljale ono što je pogrešno napisano (falsifikovano) u današnjim religijskim knjigama, gde se lepo kaže da se ne sme krv mešati, niti je tranfuzija po Zakonu dozvoljena, i svaki onaj ko se usudi tako nešto raditi, biće adekvatno i “nagrađen”…
Ego se plaši smrti, ego je taj, koji kroz nas želi da živi što duže, on želi da je život jedna dugačka linija, kako bi opstao što duže, ali on nije Bog i ne odlučuje o tim stvarima, niti ima pojma koja je svrha naših života ovde na Zemlji, zašto umiremo i zašto se ponovo rađamo…