STA JE AKASHA ZAPIS ILI CODE? – ČIŠĆENJE ZAVETA I UGOVORA IZ AKASHA ZAPISA

AKAŠA – MISTERIUM MAGNUM

Akaša je predmet raznih teorija. Tako Helena Blavatska u svom djelu „Tajno učenje“ opisuje akašu ovako“ Akaša, astralna svjetlost, može se opisati kao univerzalna duša, matrica Univerzuma, mistrerium magnum iz kojeg je razdvajanjem rođeno sve što postoji. To je razlog postojanja, nešto što ispunjava beskrajna prostranstva, pa i sam Prostor. Rudolf Štajner u svom djelu „Iz akaša kronike“ kaže da je akaša zapis mentalnog nivoa u kome se čuva sva prošlost i budućnost i u kome su zapisani svi događaji materijalnog nivoa, ne samo na našoj planeti, već u cijelom svemiru.
 
UVOD U AKAŠU
 
Prema hindu učenju Akaša je životni duh ili duhovna moć, sastavni je dio svih okultnih fenomena, neuništivi izvor svemoći, tvar iz koje sve poteče i u kojoj sve završava. Prirodni zakoni, gravitacija, materija, energija, misaona kreacija, memorija sve su to prema istočnjačkom vjerovanju različiti aspekti jedinstvene Akaše. Mnogi autori ističu da su u ‘arhivama akaše’ pohranjene nebrojne informacije. Između ostalog i ove: Energetski oblici nastali kao posljedica ljudskih želja, čežnji i mentalnih aktivnosti, te posmrtna iskustva ljudskih bića; Sva životna iskustva živih bića od nastanka svijeta naovamo; Sve klimatske i geološke promjene; Svi događaji i aktivnosti važni za minerale, floru i faunu, te njihove prapočetke; Aktivnosti ‘solarnih anđela’ koji duhovno utječu na ljudska bića za koje su vezani od samog njihovog početka; Život, aktivnost i iskustva tkz. elementarnih sila ili ‘duhova Prirode’; Sve aktivnosti vanzemaljaca i bića podzemnih svjetova, njihove posjete našoj planeti i iskustva koja su stekla iz tih posjeta; Sve aktivnosti Bijele lože, njenih duhovnih učenika i pristalica, rezultati njihovih magičnih obreda, aktivnosti i svi događaji što su se zbili u legendarnom grada svjetlosti Shangrila; Sve aktivnosti na eteričnom planu Crne lože, Sotone i njenih duhovnih sljedbenika, te rezultati njihovih mračnih magičnih obreda; Sve aktivnosti ‘eteričke faune’ što se hrani negativnim energetskim nabojem, koji stvaraju niski ljudski porivi, izopačenosti i perverzije…

U knjizi Znanost i akašičko polje, autor Ervin Laslo to polje naziva A poljem te naziv objašnjava time da u sanskritskoj i indijskim kulturama , akaša je sveobuhvačajući medij koji jest u podlozi svih tvari koji postaje sve stvari. Naša tjelesan osjetila ne registriraju akašu, ali možemo je dosegnuti putem duhovne prakse. Tako su drevni rišiji dosezali u akašu posredstvom discipliniranog spiritualnog načina življenja i putem joge. Veliki indijski jogi Swami Vivekanada kada govori o akaši kaže da je čitav univerzum sastavljen od dva materijala, od kojih jedan nazivaju akašom. Ona je sveprisutno, sveprožimajuće postojanje. Sve što ima oblik, sve što je rezultat spajanja, razvijeno je iz akaše. Genij Nikola Tesla također je govorio o „izvornom mediju“ koji ispunjava prostor i usporedio ga je s akašom. U svom neobjavljenom djelu „Najveća dostignuća čovjeka“ napisao je da je taj izvorni medij neka vrsta polja sile, postaje materijom kada prana, kozmička energija, na njega djeluje, a kada djelovanje prestane, materija nestaje i vraća se u akašu. Znanstvenici danas shvaćaju da prostor nije prazan i da je ono što zovemo kvantnim vakumom zapravo kozmički plenum. Dakle akašička kronika je knjiga života u koju se sve zapisuje, sve što se je ikad dogodilo ili će se dogoditi. Akašička kronika ili zapis sadrži priču svake duše koja je ikad živjela na ovom planetu. Carl Jung ovo naziva kolektivnim umom čovjeka. Ervin Laslo svjedoči o nadarenim ljudima koji su čitali akašičke zapise. Tako sa mnogo simpatija opisuje psihičke sposobnosti američkog medija Char Margolis koja je u tv showovima čitala događaje iz akašičkog zapisa sa velikom preciznošću. Njena je misija pokazati ljudima, kako smrt nije kraj već stvarno novi početak.Akašički zapisi su skladište informacija koje konzultiraju svi veliki vidovnjaci kroz ere, uključujući i Edgar Caycea. Svatko od nas je imao barem jedno iskustvo u svom životu gdje je imao pristup ovom polju. Naravno s vremenom su razvijene razne metode kojom se otvara pristup akaša zapisima.

RAD U AKAŠI – AKASHIC CODE

Ako je akaša skladište informacija ili baza podataka i sadrži apsolutno sve informacije o svakoj duši tada ona ukazuje i na informacije koje nas blokiraju u životu. To je polje koje je vrlo moćno i u njemu je pohranjeno neograničeno znanje pa i ono u vezi nas. To polje može nam biti dostupno cijelo vrijeme. Iz tog polja možemo sagledati iz perspektive duše tko smo, možemo spoznati koja nam je životna svrha, možemo saznati što nas sprečava i ograničava da živimo ispunjen život.Znanje i energija koje se nalaze u polju Akashe omogućuje našem fizičkom, mentalnom, emocionalnom, duhovnom tijelu, te ostalim suptilnim dijelovima nas da se uskladimo s namjerom naše duše. Ovo je temeljna stvar koju moramo postići kako bismo ostvarili svoje najviše potencijeale i unaprijedili segmente svog života koji su nam važni. Cilj rada na akaši je doći do pozicije apsolutne istine. Sa duševnog nivoa možete promatrati i sagledati svoj život kakav je sada, svjesne i nesvjesne odluke, uvjerenja i vjerovanja koja ste donosili kroz život te spoznati njihov smisao. Na ovaj način spoznajete i povezujete se sa životnom svrhom i postajete svjesni što je problem i što vas koči u životu i što vam onemogućava da živite svoju bazičnu prirodu. Dugo je ovo znanje bilo dostupno samo duhovnim majstorima. Razvojem svijesti ovo znanje je sada dostupnije. AKASHIC CODE primjenjuje se u radu s drugim ljudima te im se pomaže u različitim aspektima života. Koristeći ovo znanje možemo pročistiti i zaštititi prostor, okružje i situacije te raditi i na daljinu. Kako je Akasha energetska arhiva povijesti svake duše i njezinih mogućih budućnosti za povezivanje s ovim moćnim izvorom potrebno je poznavati svoj kod , i način povezivanja za što se koristi metodologija i tehnike kojima su obučeni treneri. http://www.astral.hr/index.

Akasha je energetska arhiva istorije svake duse i njenih mogucih buducnosti.Da bi se povezali sa ovim mocnim izvorom, potrebno je poznavati svoj kod, svoj način povezivanja i otkloniti dve najveće blokade koje onemogucavaju ulazak u polje Akashe a to su ego i strah.Ulaskom u ovo polje dobijate dva kljuca koji drasticno ubrzavaju duhovni razvoj: znanje i energija light matrixa.Znanje i energija koje se nalaze u polju Akashe omogucuju fizickom, mentalnom, emocionalnom , duhovnom, te ostalim suptilnim delovima da se usklade s namerom vaše duše.Da bi dosli do toga potrebna je duga i mocna edukacija i za to vam je potreban seminar.Jedna stvar treba da vam bude jasna da se u Akashu se ne ulazi tek tako.Periodično trebamo čistiti zavete iz prošlosti koji su u Akaša zapisima.Ovo je molitva kojom se iz Akaše zapisa čisti sve iz vaših ugovora, a što više ne služi vašem najvišem dobru.Pre nego počnete glasno čitati ovaj zavet, naredite svom podsvesnom umu da vam obezbedi dodatnu količinu životne sile (mane, prane, chi-ja).

ONDA, dišite duboko nekoliko puta(5-6puta), koristeći sledeći sistem: udiši dok brojiš do 4, zadrži dah do 4, izdahni polako brojeći do 8.
 
Ovo je drevni način disanja sa Polinezije, zvani Kahuna koji obnavlja veliku količinu životne sile u vama. Imajte na umu da životna sila nije dah.
 
Kažite svom podsvesnom umu da pošalje ovu životnu silu vašoj duhovnoj grupi (za podršku) koja je u eteru i Višem Sopstvu kako bi „odneli“ ovaj vaš zahtev za čišćenje vaših Akaša zapisa.
 
I onda pročitajte sledeći zahtev naglas:

ZAHTEV ZA ČIŠĆENJE AKAŠA ZAPISA

Odričem se svih obećanja, ugovora, zaveta, zakletvi, sklopljenih paktova, ili ugovora koje sam ikada napravila/o koji su u suprotnosti sa mojim najvišim dobrom, uključujući i zavjete koji na negativan način utiču na mene u ovom trenutku ili koji više ne služe mom najvišem dobru u budućnosti i u svim vremenskim zonama i svim dimenzijama , u ovom životu ili u bilo kojem drugom životu.
 
Molim vas, pomozite mi u raskidanju ovih zaveta i ugovora kako me oni više ne bi ograničavali. Tražim da sve restrikcije budu otklonjene i elminisane tako da se mogu proširiti i uskladiti sa svojom višom stazom i svrhom. Poništi, anuliraj i iščupaj u korenu sva obećanja, ugovore, zavete, zakletve, kletve , sporazume, veze ili ugovore između mene i svih entiteta koji uzrokuju smetnje. Ovo uključuje i sve što je možda skriveno, tajno, nevidljivo, zamaskirano, neviđeno, nečujno, nepoznato, nespoznato i neotkriveno. Ukloni sve operativne sisteme i instrukcije, uključujući sisteme podrške i kopije. Zadrži sva iskustva učenja o nečemu – slobodne od traume. U potpunosti poveži sve negativne entitete. Poništi sve zavete i ugovore koje sam načinila/o, bilo svesno, bilo nesvesno, a koji su narušili Univerzalnu Ljubav, Svetlo i Istinu u bilo kojem planetarnom sistemu. Uključi u to i ugovore koji se smatraju neraskidivima. Oslobodi me od svih presuđivanja, bola i krivice vezane sa stvaranje ovakvih ugovora ili zbog učestvovanja u ovim ugovorima, pretvarajući nesklad u ljubav, pre nego ih eliminišeš.
 
U narednim mesecima, obrati pažnju s vremena na vreme kad budeš osećao/la slobodu od svih stega i ograničenja.
 
Fokusiraj se na slobodu, jer to je način komuniciranja kojim se poništavaju ograničavajući elementi zaveta iz prošlosti.
 
Ohrabri slobodu u sebi i neka ona bude prethodnik novih načina kojima postavljaš ono što želiš biti, a ne da se vežeš i dalje za stare navike temeljene na ograničenjima uzrokovanim prošlim zavetima. Uživaj u novom sebi!

(OBAVEZNO URADITI U OVOM SADAŠNJEM VREMENSKOM PERIODU!)

Kategorija: Duhovne tehnike
 
P.S. Meni se cini da je onaj ko je pisao ovaj tekst ukomponovao nesto iz Akase nesto iz Theta tehnike, ali sve u svemu nje lose da se malo zabavimo… 🙂
 
Članci u Kvantna fizika Kategoriji


AKASHA POLJE – AKASHA POLJE
 
Torzijski valovi su vrlo neobicni valovi zato što se nikada ne troše, što se šire do najudaljenijih kutova svemira bez gubitka snage i s tog aspekta žive vjecno. Torzijski valovi na svom putovanju kroz fizikalni vakum ne nailaze na bilo kakav otpor, pa stoga zadržavaju svoju energiju. Putujuci svemirom interferiraju s drugim torzijskim valovima. Tijekom vremena pletu tapiseriju povijesti svih dogadaja, ikada nastalih u svemiru od kretanja najmanjih subatomskih cestica do kretanja planeta i ekspanzije galaksija. Upamtite kako torzijske valove generiraju mnogi fenomeni, kao što su vibracije ili izmještanje materije, elektromagnetska energija i vlastite svijesne misli, na primjer. Torzijska polja su stoga informacijska polja jer imaju ukodirano sve što je ikada ostavilo svoje tragove u formi torzijskih valova u ovom svemiru. To se spušta sve do zapisivanja svake male misli koja je ikada promišljana i svakog malog pokreta koji je ikada napravljen. Mustre interferencija torzijskih valova formiraju ogroman hologram koji prožima cijeli svemir. Kao što valovi mora formiraju mustre interferencije, što u teoriji omogucava dekodiranje kretanja brodova, koji su tu površinu pokretali, tako nam i torzijski valovi teorijski dozvoljavaju dekodiranje povijesti našeg svemira. Jedina je razlika izmedu valova mora i torzijskih valova u tomu što morski valovi gube svoju energiju razbijanjem o obale. Superpozicija torzijskih valova i njihov memorijski kapaciet je medutim beskrajan i vjecit. Torzijski valovi dozvoljavaju transfer informacija preko svemira, jer povezuju svaki atom sa svakim drugim atomom ma gdje bio, pa kako torzijski valovi putuju superluminalnim brzinama, oni bi mogli biti objašnjenje ne-lokalnih ucinaka, koje je predvidjela teorija i koji su empirijski otkriveni u kvantnoj fizici. Informacijsko polje koje kreiraju torzijski valovi omogucava koherentnost cjeline svemira, povezujuci svaki mali atom sa svom drugom materijom u svemiru, informirajuci ju o svojoj lokaciji i aktivnostima. U stvari znanstvenici otkrivaju vrlo visoka stanja koherencije u našem fizikalnom svemiru, koja se ne mogu lagano objasniti, ukoliko je svemir grupa pojedinacnih odvojenih dijelova atoma, molekula, planeta i zvijezda, koje održavaju kontakt samo razdvojenim silama kao što je gravitacija koja djeluje na njih. Kvantno isprepletene cestice drže svoj koherentni odnos vjecito i ne smeta ih bilo koja medusobna udaljenost, od nekoliko milimetara ili udaljenost galaksija. Takvo se koherentno odnošenje može jedino objasniti, ako neko nevidljivo polje prožima svemir i time ih medusobno povezuje.


Gore opisano informacijsko polje je profesor emeritus Ervin Laszlo nazvao A-poljem. Laszlo je u zadnja cetiri desetljeca razvio integralnu teoriju svega; umjesto specijalirizanja u jednom posebnom podrucju, Laszlo je studirao mnoga podrucja znanosti i na kraju razvio integralnu teoriju sustava. Prema Laszlo-u A- polje je u svemiru osnovnije od energije i materije. To je primordijalno informacijsko polje koje je temelj naše svemirske medusobne povezanost svega sa svacim, cineci naše stajalište o razdvojenim entitetim u svemiru beskorisnim. U njegovoj teoriji sustava uopce nema odvojenih entiteta; ‘odvojeni’ entiteti koje mi promatramo u svemiru su svi implantirani u beskrajnu isprepletenu mrežu veza. A-polje torzijskih valova bi moglo biti novina za znanost, no njegova je egzistencija bila poznata tisucama godina na Istoku. Jedina je nova stvar u vezi s tim poljem, to što ga je ponovno otkrila Zapadna znanost. Istocnjacka duhovna tradicija je nazivala to polje Akasha poljem. Akasha je sanskrit rijec sa znacenjem radijacije ili sjajenja; ona je sinonim za eter. Akasha je maternica kreacije – radanja svih fizikalnih aspekata koji se mogu percipirati osjetilima prema istocnim tradicijama. U pradavnoj istocnjackoj duhovnosti, povijest je napisana unutar Akasha polja pod nazivom Akashic (akašicka) kronika, knjiga života, koja zapisuje sve što se ikada dogodilo ili ce se dogoditi u svemiru. Akašicka kronika ili zapisi sadrže pricu svake duše koja je ikada živjela na ovom planetu. Akašicki zapisi su holografska torzijska polja pojedinaca utjelovljena u veci hologram grupa ljudi kao što su nacije. Hologram nacija se ispreplece s hologramom covjecanstva Zemlje i slici onom što je Carl Jung nazvao kolektivnim umom covjeka. A-polje ili Akasha polje može objasniti psihicke sposobnosti o kojima izvješcuju mnogi ljudi, naime o gledanju u prošlost, te poznavanju dogadaja koji su se dogodili u svijetu, a koji nisu bili percipirani bilo kojim osobnim kognitivnim svijesnim iskustvom. Akašicki zapisi su skladište informacija koje konzultiraju svi veliki vidovnjaci kroz ere, ukljucujuci i Edgar Cayce-a.

Autor ove knjige osobno svjedoci o nadarenim ljudima, koji su citali Akašicke zapise. U prošlosti sam dugo vrijeme konzultirao profesionalce paranormalnog. Roden kao vrlo skepticna osoba, moje nevjerovanje u paranormalno se vjerojatno istopilo u konfrontaciji s mnogim neobicnim izlijecenjima, koje nisam mogao objasniti. Dijelio sam i mnoga iskustva s drugim klijentima tog profesionalca tijekom dugih sati cekanja u cekaonici. Tijekom jednih konzultacija, dao sam mu fotografiju neke meni bliske osobe bez otkrivanja ranije bilo kakvih detalja o osobi na slici, niti jedne rijeci. Jednostavno sam pitao, ako bi mogao pomoci toj osobi. Držao je ruku iznad slike kako bi ju osjetio, dok mi je poceo otkrivati što se dogodilo toj osobi tako jasnim detaljima i cisto eksplicitno situacije u kojima se ta osoba nalazila. Informacija me pogodila izravno u lice, jer sam znao kako je u pravu. Bio sam totalno šokiran iskustvom jer nije bilo nacina kojima bi profesionalac mogao znati detalje, koje mi je otkrio! Od tog trenutka sam znao s apsolutnom sigurnošcu kako postoji nešto fundamentalno, što nedostaje u mom shvacanju onog u što vjerujem da je moj materijalisticki realitet.Meni je to osobno iskustvo promijenilo skepticizam o paranormalnom zauvijek i za dobro. Nakon togprvog iskustva sam sreo i razgovarao s nekoliko ljidi s paranormalnim sposobnostima. To je razlog zašto mogu svjedociti iz vlastitog iskustva, kako su sposobnosti citanja Akašickih zapisa stvarne, te kako stvarno sve što se ikada dogodilo u ovom svijetu, mora biti zapisano u vakumskoj gradi prostora i vremena.Ljudska svijest je sposobna citati tu knjigu života. Danas vjerujem kako niti jedna druga žena ne može uvjerljivije demonstrirati svoje psihicke sposobnosti od poznatog americkog medija Char Margolis. Izvodila je citanja u TV show-ovima, gdje je mogla dati najzbunjujuce detalje o premilim dragim osobama, uvijek poceci sa slovkanjem imena duhova, koje je kontaktirala! Mogla je vidjeti duhove, citati misli i predvidati dogadaje citanjem akašickih zapisa. Njena je misija pokazati ljudima, kako smrt nije kraj vec stvarno novi pocetak. Takoder je medu nama, kako bi svakom od nas rekla, kako svi imamo urodene intuitivne sposobnosti, upravo onakve kakve ima i ona.Vjerujem kako svatko od nas ima barem jedno ili više iskustava u svom životu, gdje su on ili ona odjednom imali pristup informacijama koje nisu bile percipirane osjetilima. Ono što nazivamo intuicijom, trenutacnim uvidom ili osjecajem koji nas informira o situaciji, može se objasniti trenucima nesvijesnog prikljucivanja na Akasha polje i ostvarivanja pristupa informacijama, koje ne možemo logicki objasniti. Katkad jednostavno znamo!Blizanci, koji su vrlo bliski emocionalno jedan drugom, cesto održavaju telepatski kontakt i nesvijesno znaju jedan o drugom, posebno, ako je drugi blizanac u žalosti/na muci. Blizanci cesto imaju sposobnost nazvanu bol blizanaca; mogu osjetiti bol drugog, na primjer, jaku zubobolju.Vlasnici pasa znaju kako njihov pas cesto misteriozno može osjetiti povratak svog gospodara kuci nakon dugog dana u uredu. Životinje u prirodi su sposobne osjetiti nadolazeci potres. Satima prije stvarnog potresa životinje pocinju reagirati živcano kao da osjecaju da ce se dogoditi nešto strašno. Potres prati ogromno otpuštanje torzijskih valova koji su rezultat trenja koja se dogadaju u Zemljinoj površini prije samog potresa. Te pojacane torzijske valove najvjerojatnije osjeca svijest životinja, što može objasniti živcano ponašanje pri anticipiranju potresa. Covjecanstvo je na neki nacin izgubilo paranormalna svojstva, koja su još uobicajena kod životinja. Tijekom tragicnog dogadanja tsunamija 26.12. 2004. spasitelji su nakon potresa bili zacudeni, jer nisu našli niti jednu mrtvu divlju životinju, iako je bilo mnogo ljudskih žrtava. Razlog bi moglo biti korištenje 6. cula životinja i osjecanje nadolazece nesrece, što je bio uzrok bijega na sigurnije mjesto u višim planinama.Izgleda kako se naše postojece shvacanje psihickih sposobnosti i paranormalnog konacno poboljšava.Objašnjenje psihickih sposobnosti je sada došlo u podrucje znanosti, koja po prvi put može dati racionalno objašnjenje za te sposobnosti, koje su bile tako dugo ignorirane, ismijavane i odbacivane, te van kontrole na Zapadu.

AKASHA POLJE – http://2012-transformacijasvijesti.com/kvantna-fizika/akasha-polje/

4 comments on “STA JE AKASHA ZAPIS ILI CODE? – ČIŠĆENJE ZAVETA I UGOVORA IZ AKASHA ZAPISA

  1. Povratni ping: Zakon privlačenja - otkrijte kako djeluje!

  2. Povratni ping: Energetsko polje nulte tačke | Touch of Light

  3. Povratni ping: Zakon privlačenja – otkrijte kako djeluje! | Alternativni portal

  4. Kao osoba koja je osobno imala iskustvo viđenja akasha kronike, mogu reći da je ovo sve samo jedan aspekt mogučeg objašnjavanja akashe, tj. nacin na kakav se to onda opisivalo primjereno za ono doba…..i ljudski mozak u onom vremenu, danas bi se sve to moglo promatrati i drugačije, naime stvar je mnogo jednostavnija i kompliciranija u isto vrijeme. Zamislimo jednu poljanu i kip u sredini nje, ovisno o našem položaju, sam pogled na poljanu bi se mjenjao, ljudi su kako napredovali tehnološki tako i u samom shvačanju stvari oko sebe od doba Veda, tako da njima kazane stvari, svijetlo danas tumaći nama akashu na više načina tj. pokazuje nam onu poljanu i onaj kip iz više raznih kutova(nacina shvačanja) tako da smo mi suvremenici vasi a koji smo imali vlastito iskustvo akashe u stanju o njoj sve kazati mnogo laksim rjecnikom nego nekad a sto je puno bliže za razumjeti današnjem zapadnom čovjeku, naime pričati o mističnom je teska stvar, prvo potrebno je uopče doživjeti nešto, a to je već jedan veliki dar, ili sreća, opet ono viđeno moći objasniti razumljivim terminima je još jedan dar…Ispravno objašnjenje akasha kronike zapravo je na jedan način i pandorina kutija draga gospođice, te bi ono gurnulo ljude kao bića kako tehnološki tako i duhovno mnogo unaprijed, naime kako čovjek svaku stvar detaljno ispituje saznanja o načinu na koji moguče funkcionira akasha prije svega imaju mogučnost srušiti sve ono u sto zapad vjeruje a to je bar skakljivo ako ne i gore od toga. Einstein je zalio radi atomske bombe, a nije ni ucestvovao u izradi iste ali je svojim prijasnjim otkricima, utrao put otkrivanju iste. Akasha funkcjonira van vremena, nema u njoj prošlosti, budučnosti, sadašnjosti, promatrane iz ovih nasih aspekata dozivljaja vremena, u njoj je sve od jednom…..dakle da bi nesto tako postojalo, a vjerujem da vjerujete da postoji, a ja vam garantiram da postoji, onda mora postojati i nacin na koji funkcijonira….dakle shodno tome logickom analogijom posto je sve energija, moraju postojati i određeni načini njenog manifestiranja prvo je ono u cemu se manifestira(prostor) pa to nazovu poljem, onda ih interesiraju sva dešavanja u tom polju, koja energija cini, pa ih analiziraju seciraju pa izoliraju ponasanja koja se ponavljaju radi pokusaja shvacanja obrasca desavanja u polju…..drugim rjecima fizicare gurate u ono sto jos ne poznaju dovoljno. Naime danasnja kvantna mehanika je ko luda krenula u potragu za putovanjem kroz vrijeme a sama akasha kao obrazac koji je van vremena dovodi mogucnost da oni kroz njega ispituju i spoznaju stvari koje funkcjoniraju na visim energetskim nivoima od onih o kojima oni su razmisljali, otvarate im nova polja…..Imamo li pravo na to, dali su tajne koje znamo samo za nas ili ih smijemo govoriti drugima….tko bi znao…..no vjecito cinjenica ostaje….da je svjetlo htjelo da netko nesto zna…..ono mu samo kaze….mi ne trebamo to raditi….. Zanima me sto mislite o ovome…unaprijed hvala!

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s